Page 1


DEZE VERENIGINGEN ZIJN AANGESLOTEN BIJ DE AFDELING PARACHUTESPRINGEN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART sekretaris clubhuis vliegveld

S CH VV DZ TV

dropzone(s) type(n) vliegtuigen met aantal springers in/light deur springtijden weekeinden sunset

huur materiaal rond

M

pc square bak voor precisie met naam DZ

pc sq BP

ID ST WE

indien

jaargang

17 nummer 4 - februari

Vereniging Nederlandse Paraclub TU-zeven S: F. van Es, Am Rehmenfeld 11, D-2730 Zeven, 09-4942814104. Post: Postbus S 32, VP Utrecht-Veldposl.

1989

Tweemaandelijkse uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart afdeling Parachutespringen, verschijning Medio februari, april, juni, augustus, ber en december.

okto-

abonnement Gratis voor leden van de afdeling Parachutespringen. Losse. abonnementen kosten f 40,- per jaar en zijn aan te melden via het Afdelingssekretariaat. redaktie Nathalie Chudiak, Arnold Collenteur, Annet Gillebaard, Ua van Heerwaarden en Reimer van der Vlugt. art director Ronaid van den Boogaard vormgeving en lay-out Nathalie Chudiak vaste medewerkers Hein Cannegieter, Peter Derksen, Kees de Goeijer, Henk Kuizenga, Dick Pluim, Bonny Speelman en Bert Wijnands. druk Van Deventer Koninklijke Luchtvaart

ST:

BRD, 3509,

CH: VV Seedorf, BRD, 09-4942812081, tst. 328. VVo Seedorf. DZ: VVo TV: C-182/3. ST: zomer: za: 13.00-SS, zo: 10.00-SS, wo t/m vrij: 17.00-SS. M: r pc sq. BP: DZ. V: B S. ON: C H. Noord Nederlandse S: Bonny Speelman, gen, 050-771588.

Parachutisten Bandoengstraat

Club 12, 9715 ND Gronin-

CH: VV Eelde 05907-4499. VVo Eelde. DZ: VV, Winde. TV: C-18214 ID. ST: WE: 9.00-SS, zomertijd vrij: 18.00-SS. M: sq. BP: VVo V: B R S. ON: C H CH. Paracentrum Noord S: A. de Weerd, Postbus 05924 -1783.

S ON C H CH

SS

CH: Sportpark Vierhoeven, Roosendaal, 01650-59620. VVo Seppe. DZ: Sportpark Vierhoeven. TV: C-18214.ID. WE 8.00-SS. M: sq. BP: DZ. V: B S. ON: C H.

0921-8017

V B R

camping hotel clubhuis

niet op vliegveld

Eerste Nederlandse Parachutisten Club S: Marion Meer, Reginadonk 42, 4707 TP Roosendaal, 01650-61047. Post: Postbus 1436, 4700 BK Roosendaal.

ISSN

voeding bar restaurant snacks overnachting

567,

7900

AN

Hoogeveen,

CH: Plesmanstraat, vliegveld Hoogeveen (geen post), 05280-71150. VVo Hoogeveen, DZ: Nieuw-Balinge, VVo TV: C-18214 ID. ST: WE + feestdagen, evt. wo- en vrij-middag. M: sq. BP: VV, DZ V: B R S. ON: C.

Paraclub

Hilversum

S: Riek Cox,

Gemini

30,

3769

KV

Soesterberg,

03463-2792. CH: Noordweg 52, "de Egelshoek", Hilversum, 02157-1888. VVo Hilversum. DZ: Hoogland, VVo TV: C-182/4. ST: WE + di- en vrij-avond. M: r sq. BP: VVo V: B S. ON: C.

Paraclub Icarus S: W.J. van Doorenmalen, Generaal De la Reylaan 15, 1404 BM Bussum, 02159-15156. CH: VV Hilversum, Loosdrecht, 02157-1849. VVo Hilversum. DZ: Maartensdijk, Westbroek, VVo TV: P. Porter/8 ID. ST: WE + rna-, di- en vrij-avond. M: r pc sq. BP: Westbroek, VVo V: B. ON: CH. Skydiving Club The Flying Dutchmen S: Joyce Pennock, Goeverneurlaan 436, Haag, 070-939941. CH: Vliegveldweg 30, 3045 NS Rotterdam, VVo Zestienhoven.

DZ: Pijnacker,

Berkel,

C-206/6. ST: di en wo: 16.00-SS, za: 12.00-18.00. M: sq. BP: behalve zondag. H. Stichting Nationaal Vz: H.J. Verbeek, 035-10342.

Paracentrum Teuae Kerklaan 40, 1211

2523

CK

Den

010-4158421. Schipluiden.

TV:

sunrise-SS, zo: V: B R S. ON:

PR

Hilversum,

CH: De Zanden 22, "De Wolk", 7395 PB Teuge, 05763-842 VVo Teuge. DZ: VVo TV: C-18214 ID, BNI/8. ST: dagelijks 9.00-20.00. M: r pc. BP: DZ. V: B R. ON: CH kamperen DZ C H.

Paraclub Flevo S: Herman Boerman,

Heimerstein

82, 3328 MH Dordrecht,

078-184271. CH: VV Lelystad, 03202-469. VVo Lelystad. DZ: Kavel E-24. TV: C-206/5. ST: za: 10.00-SS (20.00), zo: 1O.00-SS (19.00). Febr-nov (behalve juni en sept): elke laatste vrijdag van de maand 10.00-SS (20.00). Apr-sept: elke 2de en 3de wo-avond 18.00-SS. BP: DZ. M: r pc sq. V: B R S. ON: C. Vereniging Paracentrum Teuge S: S. J. M. Meijer, Bolkskamp 25, 7576 05410-10586. Paracentrum

GH

Cadetten

Parachutisten

S: E. Berghuis,

Vereniging

Kasteelplein

10, 4800 RG Breda,

076-273574.

Paraclub Hohne S: J. v.d. Velden, Stafcompagnie Kaszo Langemannshof, Napo 875, 3509 VP Utrecht-Veldpost, 09-4951961031/222. CH: VV Lohheide, "Paragasse". Lohheide, Hohne, 09-4950518021, tst. 450. VVo Lohheide. DZ: VVo TV: DO-27/5. r pc. BP: DZ. V: B S. ON: kamperen

ST: WE: 9.00-SS. DZ.

Zie verder

Nationaal

Teuge.

Vereniging S: W.J.E.

Paraclub Eindhoven Hoenjet, Asberg 13, 5508 DC Veldhoven.

Paraverenfglng Korps Commando Troepen S: L. Royakkers, Lavadijk 227, 4706 KZ Roosendaal. eH: Commandobaan 43920, tst. 135. TV: F-27/

4,

4706

CL

Roosendaal,

01650-

Âą 35.

bv, 's-Gravenzande.

Nederlandse Vereniging voor afdeling Parachutespringen

bestuur Henk Tjassing, voorzitter Ad van Helvoort, sekretaris Edwin van der Kraan, penningmeester Koos Scholten, PR en evenementen Peter Tolsma, vice-voorzitter Bert Wijnands, adviserend lid hoofd buro parachutespringen Arnold CollenteLlr, Jozef IsraĂŤlsplein 8, 2596 AS 's-Gravenhage, telefoon (070) 245457. lidmaatschap Alle leden f 75,- per jaar, na 1 juli f 42,-. Het inschrijfgeld bedraagt bij aanmelding f 8,-. Aanmeldingen te richten aan het Afdelingssekretariaat (via de klubsekretaris).

inleveringsdatum kopij Uiterlijk 15 maart op het redaktie-adres. redaktie-adres Nathalie Chudiak, redaktie SP, De Eerensplein 21, 2593 NB 's-Gravenhage, telefoon (070) 836687, giro 699776 t.n.v. redaktie SP.

M:

Oldenzaal,

Artikelen, reportages, brieven en beeldmateriaal over parachutespringen zijn altijd welkom. Materiaal wordt niet teruggezonden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek. Beeldmateriaal moet zijn voorzien van de naam van de maker en/of eigenaar. In geval van beeldmateriaal met copyright dient een schriftelijke toestemming van de maker voor plaatsing in de SP te worden bijgevoegd. De redaktie behoudt het recht alle ingezonden materiaal te korrigeren, zo nodig in te korten of niet te plaatsen, Anonieme brieven worden niet geplaatst. Plaatsing zonder naamsvermelding is op uitdrukkelijk verzoek van de schrijver echter wel mogelijk. De met naam onderschreven artikelen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijvers en behoeven niet altijd de mening van de redaktie weer te geven. De niet met naam onderschreven artikelen komen van de redaktie uit en zijn samengesteld aan de hand van informatie uit een of meerdere bronnen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, mikrofilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redaktie. Advertentietarieven op aanvraag.


Redaktioneel te voorzien. Als medium voor en over springend Nederland is de SP bepaald door wat de vaderlandse springgemeenschap doet. Nu weet iedereen dat de afdeling parachutespringen op de drempel staat van een aantal veranderingen, die het aangezicht van onze sport in dit land zullen doen wijzigen. En als de goede Nederlanders die we zijn, betekent dat: nieuwe regels vervangen de oude, handelingen worden verboden of juist verplicht. Of dit de juiste aanpak is, zal blijken als de toekomst het verleden is geworden. Maar wat deze toekomst ook in petto heeft, dit blad zal in het kielzog van de vaart de ontwikkelingen volgen. Dit jubileum is eigenlijk dankzij de tig-duizend springers tot stand gekomen. Want zij zijn de afdeling parachutespringen. Dus bedankt voor de eerste honderd en op naar de volgende!

Mag ik u opmerkzaam maken op twee historische feiten? In 1960 maakte Joe Kittinger een vrije val uit een stratosfeerballon van 102.000 voet hoogte. Dit vlotte uitstapje (maximum snelheid 702 mijl per uur) duurde ongeveer vier en een halve minuut! Tijd genoeg voor de krantekoppen, peukje, stijlserietje of tien en om een redaktioneel te schrijven! Al met al geen geringe prestatie want over een gemiddeld redaktioneel doe ik een week (zonder stijlserie). Het tweede historische feit en wat mij betreft het belangrijkste, is dat dit de honderdste Sportparachutist is. In dit jubileumnummer vindt u dan ook een stukje geschiedschrijving over die periode van honderd SP's. Hoe een clubblaadje uitgroeide tot een vierkleurenomslag. Maar toch is dit blad verre van bejaard; het is net de kinderschoenen ontgroeid zelfs. Tot wat de SP zal uitgroeien, is niet

enner van

er

ugt

Inhoud Pat Moorehead Nathalie Chudiak 18 Thai Boogie '89 Max Dereta 25 Bijzonder jubileum Iwan Spilker 26 Vrouwen wereld rekord 26 Konsentratie Peter Derksen 28 Murphy's Law Frank van de Bosch, Jeroen Karstens Elly Melio, Kees Debie, Luc van den Hemel 31 Kerst Boogie Spanje Willard Jansen 32

Ter gelegenheid van de honderdste SP een collage op de voorplaat die niets te raden overlaat. V.l.n.r. een opname van een stack boven Texel, gemaakt door Max Dereta; een zestienmansster boven Teuge, gemaakt door Sjaak Gielen en een ster boven Ampuriabrava tijdens de Kerstboogie, gemaakt door Simon Ward.

De geschiedenis van springend N'ederland in 100 delen Kees de Goeijer Eerste draaien en salto's in Freestyle Tamara Koyn - Lla van Heerwaarden Wat moet ik aan vandaag? Ua van Heerwaarden Nationaal Centrum '89 Ad de Jong "Ni Haoa" uit Peking, China Bert Wijnands

Wilco van Dijen maakte deze opname van een exit van Arthur van Buel uit de Pilatus Porter van Paraclub lcarus. .

Adverteerders Rubrieken

12

16 20

9 11

'Colofon & clubs Redaktioneel Inhoud Springstof Tjassing Salad Recensies Brieven 1000 sprongen springers Cone lock Evenementen Materiaal Wedstrijdkalender Materiaalmarkt

2 3 3 4 9 9 10 27 28

35 27

38 38

aiRWay Paragears Assurantiehuis Vanderveen BV Blue Sky Fallschirmspor't-Centrum Albatros GmbH Fallschirmtechnik - Dieter Schlemann Glide Path International Kroop's Goggle's, Inc. Larsen & Brusgaard Mafia Brothers National Parachuting Promotions Parachutes de France Para-Gear Equipment Co. Paratex & Fallschirmservice GmbH Skydive Over Europe The Happy Landing Co. The Parachute Case 3SP


Skydivers are beautiful people ...

Springstof Foto onder: Toet Ank Iwan ...

Foto rechts: Who framed Roger Rabbit ...

Europese Vredesestafette Vredesorganisaties, sportorganisaties en sportmensen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, DDR, Polen en Rusland organiseren van 5 juli tot 6 augustus een vredesestafette. Dit is een internationale manifestatie voor verdere ontwapening en ontspanning in Europa. In Nederland start de estafette op woensdag 5 juli met een manifestatie in Den Haag. Via Culemborg, Voikei en Roermond komt de estafette op 9

juli in Brussum aan, waar de laatste manifestatie in Nederland plaatsvindt. Daarna gaat de tocht verder via Aken en Bonn naar Frankfurt, waar op 15 juli een grote sport- en kultuurmanifestatie wordt georganiseerd. Een internationale kerngroep met mensen uit alle deelnemende landen - waaronder vijftien Nederlanders - vertrekt op 5 juli uit Parijs en verbindt de gehele estafette. Deze kerngroep gaat door tot Mos-

adreslijst

Annet Gillebaard, Fazantenkamp 73, 3607 CC Maarssenbroek, telefoon (03465) 75301. Direktie Luchtvaartinspektie, telefoon (020) 6029111. Para Club Zuid-Limburg: Ronaid Zwarteveen (1ste sekretaris), Frank Amptmeyer (2de sekretaris). Korrespondentie-adres: Landsheer straat 3, 6441 EP Brunssum, telefoon (045) 251650. PV KCT: V.S. Wang (vz), G.C.L. Fredrix (vice-vz/pm), L.G.L. Royakkers (s), M.

SP4

terugreis wordt door de deelnemers zelf betaald. Het is mogelijk de volledige route mee te rijden of gedurende één of meer dagen deel te nemen. Informatie bij: Organisatie Europese Vredesestafette, Stop de Wapenwedloop, Nieuwe Keizersgracht 61, 1018 VD Amsterdam, telefoon (020) 232535, giro 1956719.

Nederlands rekord tandem RW

Personalia Wijzigingen

kou. Voor deelnemers aan de route Den Haag - Frankfurt is de manifestatie aldaar het eindpunt. De estafette wordt vanaf daar voortgezet door mensen die in hun eigen land aan de estafette deelnemen. De route Den Haag - Frankfurt word fietsend afgelegd. Per dag ongeveer 50 km. Iedereen kan deelnemen. De kosten bedragen f 15,-- per dag voor maaltijden en overnachting (in sporthallen). De

van Duren (demo's), R. Kramer (mat). Sekretariaat: Lavadijk 227,4706 KZ Roosendaal, telefoon (01650) 59671. Andries de la Lande Cremer, Torricellistraat 21,5621 AV Eindhoven, telefoon (040) 441328. Felicitaties H.G. Cannegieter en M.L.E. van den Akker met hun huwelijk op 8 december 1988. Ruud en Yvette van den Berg met de geboorte van hun dochter Deborah op 28 januari 1989.

Er moet nodig weer eens een rekord worden gebroken en binnenkort lijkt de tijd rijp om het tandemspringen in een nieuw perspektief te zien. Zodoende wordt er begin april '89 een start gemaakt met het organiseren van een RW rekordpoging voor tandem masters en hun passagiers. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds aan de gang en wij verzoeken dan ook alle belangstellende tandemmasters en passagiers zo snel mogelijk te reageren, zodat wij alle aanmeldingen direkt

kunnen verwerken. Aanmeldingen dienen schriftelijk te geschieden aan het redaktie-adres, aangezien koördinator Herman Landsman op het moment in het buitenland verblijft. Vermeld persoonlijke gegevens, aantal (tandem)sprongen en RW ervaring van u als tandem master of passagier. In de volgende SP zullen wij u verder op de hoogte brengen van de voortgang van dit unieke projekt. SP


AB Nieuws Kommissies Met het afsluiten van 1988 heeft het afdelingsbestuur ook de reorganisatie van alle kommissies afgerond. Volgens het Statuut Kommissies zijn er vijf permanente kommissies. Zij hebben steeds een specifiek takenpakket en adviseren daarover aan het bestuur, zonder dat ze andere dan gedelegeerde bevoegdheden hebben. Alle kommissieleden zijn per 1 december 1988 aangesteld voor een periode van twee jaar. Hieronder volgt een overzicht van alle kommissies en de leden ervan: Technische Kommissie Jacques Kouwenhoven (vz), Lammert Dijkstra, Ad de Jong, Herman Landsman, Jan van Male (s) en Kees Tops. Werkgroep Materiaaltechnische Zaken Peter op de Beek, Ron Daalhof, Jan Pleiter en Hans Ponsioen.

Nieuw wedstrijdonderdeel Examenkommissie Michel Bizot (vz), Klaas Brouwer, Eric Hoenjet, Charles Schuilenburg en Jaap Spiering. Ongevallenkommissie Michel Bizot, Johan Bronsveld, Herman Landsman, Charles Schuilenburg, Wim Velthuizen, Henk Verbeek en Koos Verhaar. Sportkommissie Hein Cannegieter (vz), Peter Derksen (RW), Hans 't Hart (scheidsrechters), Henk Nijhuis (PA/stijl) , Simon Woerlee (CRW). Werkgroep Scheidsrechters Hans 't Hart (vz), Caspar Burger, Jan de Graaf, John den Hartog, Harrie Kuipers, Hans Luys en Gerry Testroote. Redaktiekommissie Nathalie Chudiak (vz), Arnold Collenteur, Annet Gillebaard, Lia van Heerwaarden en Reimer van der Vlugt. 00

uro para

Nieuwe scheidsrechters gevraagd Namens de werkgroep scheidsrechters van de Sportkommissie, doet Hans 't Hart een oproep aan al degenen, die interesse hebben om scheidsrechter te worden. Zodra er voldoende kandidaten zijn, is de werkgroep bereid een nieuwe opleiding te organiseren. De opleiding tot scheidsrechter omvat zowel theoriebijeenkomsten als natuurlijk ook veel praktijkoefeningen met behulp van video-opnamen of tijdens wedstrijden in den lande. Het "beroep" van scheidsrechter trekt vaak mensen

aan, die via hun partner of anderszins een sterke band met het parachutespringen hebben, maar niet aan de aktieve beoefening ervan toekomen. Hoewel het bekend is dat para's niet te koop lopen met hun dankbaarheid, wordt de inzet van scheidsrechters natuurlijk altijd zeer gewaardeerd. Reakties kan men richten aan: Hans 't Hart, telefoon (05935) 335 of Caspar Burger, telefoon (08360) 28315. 00

De voorbereiding van de Nederlandse Kampioenschappen Parachutespringen 1989 is dit jaar laat op gang gekomen. Nadat de sportkommissie een advies had uitgebracht en het bestuur tot de voorgestelde opzet had besloten, diende zich in eerste instantie geen gastclub of centrum aan met een lokatie. Gelukkig is waarschijnlijk Paracentrum Noord toch bereid om de NKP-deelnemers op Hoogeveen te ontvangen. De periode is 1 tot en met 9 juli, ruim na de TT races in Assen. De onderdelen RW en CRW worden tijdens de hele periode gehouden (negen dagen). De precisie- en stijlspringers hoeven pas op woensdag te komen (5 dagen). De precisiespringers hebben de mogelijkheid zich in te schrijven voor een nieuw onderdeel, "paraqua" genoemd. De precisiesprongen gelden

als voorronde, waarvoor een speciaal klassement wordt op-gesteld. De winnaars van de voorronde zullen vervolgens op zaterdag 15 juli de finale verspringen op de Efteling, waarbij het de afstand tussen het deadcentre en het omringende water van de plas tot een minimum is teruggebracht... Deze finale zal door de TROS worden uitgezonden in het TV-programma "Ter land, ter zee en in de lucht". Tevens ligt het in de bedoeling dat de TROS een reportage van de NKP op Hoogeveen zal uitzenden, met veel informatie over het sportkarakter van onze sport. Leg de data vast in uw agenda, vraag vast vakantieverlof bij de baas en zorg ervoor dat u erbij bent. Wij hopen veel deelnemers te mogen verwelkomen!

Jeugdtraining

telefoon (03211) 1190. Als je meer wilt weten, kun je hem 's avonds bellen.

In 1989 zal er weer een jeugdtraining plaatsvinden. Het doel van de jeugdtraining was en is door middel van centrale trainingen en deelname aan wedstrijden de basis in met name het precisiespringen te verbreden en op een hoger peil te brengen. Wil ook jij je verder bekwamen in het preciciespringen en voldoe je aan onderstaande eisen, dan moet je je vóór 1 maart 1989 aanmelden bij de trainer: Paul Schmidt De Landauer 32, 8256 DL Biddinghuizen,

uro para

kiezen) (inter)nationale PA wedstrijden met tenminste 25 wedstrijdsprongen dient deel te nemen. Als je er in 1990 bij wilt zijn, kun je bij ondergetekende de volledige selektieprocedure aanvragen, waarna je je vóór 1 april aanstaande moet opgeven. Namens de sportkommissie, en IJ UIS, aeme sant 89,6931 HT Westervoort.

a

e mqs estuur

De eisen waaraan je moet voldoen: * niet ouder zijn dan 24 jaar (datum 1-1-1989 bepalend), * eigen uitrusting met "precisiesquare" bezitten, * een redelijk aantal sprongen met deze square hebben gemaakt. Vergeet niet bij aanmelding je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en beroep te vermelden. port om missie

Handboek Sportaccomodaties NSF

WK PA Stijl 1990 Kandidaten voor deelname aan de 20ste werelkampioenschappen PA en Stijl 1990 te Bied, Joegoslavië, dienen, evenals in voorgaande jaren, deel te nemen aan een selektieprocedure. Na evaluatie van de laatste procedures is besloten dat de selektie op een wat andere manier zal plaatsvinden. In grote lijnen komt het erop neer dat je dit jaar aan tenminste vijf (door jezelf uit te

op de NKP '89

o a-

U)

De NSF afdeling sportakkomodaties geeft een handboek uit dat u alle informatie per tak van sport geeft over eisen, normen, richtlijnen, een objektieve kwaliteitsbeoordeling

van produkten en akkomodaties, maar ook gegevens over beleid, beheer en exploitatie. Het handboek is bestemd voor iedereen, die met het ontwikkelen, bouwen, onderhouden en exploiteren van sportakkomodaties te maken heeft. Tot 1 maart geldt een speciale intekenprijs van f 90,-- (exkl. BTW en verzendkosten). De rest van het handboek verschijnt in de vorm van kwartaalsupplementen. Het boek is te bestellen bij Arko Boeken, Antwoordnummer 2416, 3430 VB Nieuwegein, telefoon (03402) 45681.

5SP


Nieuwe DZ op Mallorca

De Wolk

Onder leiding van Wouter van Empelen en Abdon Beneitez lopez is er - naar hun zeggen - een spring paradijs op Mallorca geopend. Een korte impressie van wat het centrum allemaal te bie-den heeft: * 365 dagen per jaar uitstekend springweer * van 9.00 uur 's morgens tot sunset springen, zeven da gen in de week * een zespersoons C207 * een sprongprijs van 215 peseta's (i 35,--) voor 10.000 ft * video en squares voor leerlingen * een vliegveld met een pri-

ma hotel met zwembad, restaurant en perfekte parabar * een direkte busverbinding met alle zonnige stranden en het gezettige uitgaanscentrum van Palma (vijftien minuten) * korting bij alle auto-verhuurbedrijven Voor meer informatie kun je terecht bij: Centro de Paracaidismo Balear, Aerodromo de Son Bonet, Oficina 11, Pont . d'lnca Marrat XI, Mallorca, Balearen, Spanje, telefoon 093471600419.

De beheerders van "De Wolk" op Teuge, Auke en Kitty, willen langs deze weg al hun springvrienden en -vriendinnen een gelukkig 1989 toewensen, met veel blue skies en springplezier. De jaarwisseling is op Teuge niet onopgemerkt voorbij gegaan, getuige het verslag van Kitty. Door tegenwerking van de weergoden was de springweek niet wat het had kunnen zijn, maar het feest op oudejaarsavond was zeer ge-

Skydive Pietermaritzburg

Clubmateriaal te koop

In de omgeving van Durban (ZA) bevindt zich de Pietermaritzburg Parachute Club. Van hoofdinstrukteur Andy Searle ontvingen wij de volgende info: De PPC beschikt over een Cessna 182 en een 206. Deze zijn voor teamdoeleinden te huur per dag voor respektievelijk 200 en 250 Rand (één Rand is ca. 92 cent). Per springer (vier respektievelijk zes) komt dit op ongeveer veertig gulden per uur. Het clubhuis is voorzien van bar, bunkhouse, douches, snackbar en zwembad. Volgens Andy zijn de beste maanden: maart tot en met juni; januari en maart zijn geschikt maar erg warm. Adres PPC: PO Box 798, Pietermaritzburg, 3200 Natal, Zuid-Afrika.

Wegens sluiting van de Shropshire School of Parachuting is het volgende springmateiraal te koop: 30 x 6 mAeroconicals statie line, 4 x 6 m Aeroconicals vrijeval, 12 leerlingen reserves met pilots, 13 FXC AAD's, 3 nieuwe leerlingen reservekoepels, 1 x 6 m Aeroconical met 3-ring risers, 1 x Wonderhog met lightweight Cloud en square reserve, 1 x kijker, 1 x TR720 zender/ontvanger, 12 x leerlingen-ontvangers, 1x harnasmachine, 1 x dubbele naald naaimachine. Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met Des Palmer, 7 Breidden Way, Bayston Hili, Shrewsbury, SY3 Oll, telefoon (0743) 874787 of (0836) 239835.

Pilatusvoor Turnhout Vanaf begin februari zal paraclub Oud-Turnhout de trotse bezitter worden van een Turbo-Porter. Rond 10 februari zal de Porter vanuit Zwitserland worden overgevlogen. Het toestel biedt, volgens de specifikaties, ruimte aan tien springers èn piloot. Voor een sprong van 12.500 voet be-

taalt men voortaan Bfr 750 voor gastspringers en Bfr 700 voor leden. Met deze aankoop breidt PCOT haar liftkapaciteit flink uit, want de twee Cessna's blijven gewoon aan.

Computer te koop

Ruim drie jaar heeft de redaktie van de SP zelf haar zetwerk vervaardigd via een PC. Het betreft hier een portable Philips PC 2000. Aangezien onze vormgever een Apple Mackintosh heeft aangeschaft, gebeurt nu het zetten zowel als lay-outen

SP6

".

slaagd. Onder het thema "zigeunerfeest" werd een gezamenlijke maaltijd genuttigd en daarna tot in de vroege uurtjes gefeest. Een Mr. en Mrs. "De Wolk" verkiezing, pyramide bouwen en talloze "kinderspelletjes" waren de ingrediënten voor een gezellige avond, met als klap op de vuurpijl een staaltje vuurspuwen van Kitty. Al met al redenen genoeg volgens de aanwezigen om volgend jaar van de partij te zijn!

Huidbescherming tegen de kou Op de redaktie kregen we een persinformatie binnen over een nieuw produkt van Piz Buin, een kosmetikamerk dat bekend is door zijn zonbeschermende middelen. . Aan de hand van een grafiek werd ons daarin uitgelegd, wat de desastreuze gevolgen voor onze huid kunnen zijn van kou in kombinatie met windsnelheid. Bij een windsnelheid van 72 km per uur en een buitentemperatuur van -20°C komt de werkelijke temperatuur op ruim -50°C. En dan praten we dus nog niet over een springer op terminal velocity ... in dit bericht werd gesproken over skiën of schaatsen. Nu zien we er allemaal niet op ons best uit in de winter, maar vooral de para's en parinnen met gevoelige, dunne huidjes weten hoe het voelt na een dag springen in januari of februari. Je gezicht insmeren

met een crème die water bevat, heeft een averechts effekt en kan zelfs bevriezingsverschijnselen veroorzaken. Misschien dat hierin ook voor ons de "Cold Air Protection Cream" een uitkomst kan bieden. Het is (zoals de naam al zegt) een koudebeschermingscrème op basis van isoparaffine, talk en glycerine die de huid beschermt met een watervrije, warmte-isolerende film. Dat er ook nog een UVfilter inzit, is leuk meegenomen. Een tube bevat 30 mi en kost i 9,95. Uiteraard zijn er meer merken die een dergelijke crème op de markt brengen, maar we vonden dat we dit toch even onder de aandacht moesten brengen. Weer een exkuus minder om 's winters bij de warme kachel te blijven zitten ...

daarop. De PC 2000 is daarom overbodig geworden en dus te koop. De apparatuur werkt volgens het CPM-systeem, heeft een dubbel floppystation en er is een daisywheel printer bij. Bijgeleverd worden een tekstverwerkings- en kalkulatiepro-

gramrna, uiteraard inklusief instruktieboeken (Nederlands). Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met het afdelingssekretariaat. SP


PARATE

+ Fallschirmservice GmbH Kleinottweilerstr. 73, 0·6652 Bexbach (Saar), Tel.: 0 68 26/3033 odernach 17.00 Uhr:O 68 37 /7122; 06837/74136 (Flugplatz SLS· Oüren), Tlx. 44 33 28 para d; Fax 0 68 26 / 3035; Btx 0 68 26/3036

TAN DEM-SYSTEME

GURTZEUGE Invader DM Magic DM Jaguar DM Centaurus DM Ultra-Sport DM Vector (Basispreis) DM (alle Gurtzeuge inkl. Flächenres. Pod!) Ultra-AFF-Schüler DM Vector AFF-Schüler DM Invader AFF-Schüler DM Bergsegelgurtzeug DM Abwurftrainingsgurtzeug DM

650 750 700 1.050 1.150 1.290 1.400 1.600 1.100 250 400

HAUPTFALLSCHIRME Malibu Malibu Malibu Malibu Malibu Malibu Malibu Malibu Malibu Malibu Malibu Malibu Para-Foil Para-Foil Firelite Maverick Fury Wildfire Clipper Raider Manta Laser Laser Laser Rascal Rascal Bogy Bogy PD PD PD PD PD Raven I-IV Cruislite Skymaster XL-Cloud

7e175' 7e200' 7e220' ge175' ge190' ge225' ge260' 9c290' ge380' 10e250' 10e294' 10e316' 7e252' 7e282' 7e172' 7e200' 7e220' ge168' ge190' ge220' ge286' 7e220' ge286' ge427' ge230' ge268' ge205' ge229' ge135' ge150' ge170' ge190' ge210' 7e 7e220' ge288' 7e270'

DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM

1.450 1.450 1.450 1.590 1.590 1.590 1.650 1.650 1.850 1.650 1.650 1.850 1.850 2.050 1.000 1.550 1.550 1.700 1.800 1.800 1.850· 1.400 1.600 2.100 1.600 1.600 1.550 1.570 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.450 1.300 1.550 1.650

Vector Dual-Hawk

ge425' ge420'

DM 9.650 DM 9.650

22' 24' 26' 5e178' 7e172' 7e 7e

DM DM DM DM DM

RESERVEN Invader Swift Firelite Raven I-IV Malibu

850 1.150 1.500 1.450 1.500

ZUBEHÖR FXC 12.000 Miero-Hawk Barigo-Höhenmesser Reserve-Grift Abwurfgriff Hand-Deploy Haupt-Pod Fläehenres.-Pod o. Hilfssehirm Slider n. MaBangabe Slider teilbar Kroops Springerbrille Sprungbueh RW groB Sprungbuehhülle groB Falisehirmtrager:ueksaekJTasehe Super-Bag f. ges. Ausrüstung Paeksehürze Paokplane 4 x 5 m Kissen f. Höhenmesser Hilfssehirm Kappmesser (MetalI) Springerhandsehuhe Ledermütze und viel es mehr ...

Alle Preise verstehen

Faleon Faleon Faleon Faleon Faleon Faleon Faleon Goliath Nimbus Alpha

sich zzgl. der gesetzlichen

ge150' ge175' ge195' ge215' ge235' ge265' ge300' 7e375' ge225'

DM 1.390 DM 195 DM 130 DM 50 DM 35 DM 95 DM 45 DM 95 DM 85 DM 110 DM 15 DM 18 DM 26 DM 52 DM 110 DM 22 DM 60 DM 15 DM 115 DM 28 DM 50 DM 160

Mwst.!

DM DM DM DM DM DM DM DM DM

1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.900 1.500

7SP


Para-Foil 232,252,272,282,300 Astrobe, Cruislite, Nimbus, Nimbus Beta, Strato-Cloud, XL Cloud, DC-S, Pursuit 215, 230, Swift, Cirrus, Orion, PD 135, 150, 170, 190,210,230,260,300,340, Cricket, Firelite, Maverick, Fury, Sharpchuter, Hummingbird, Wildfire, Clipper, Raider, Maverone, Manta, Man-o-war, Raven's Micro I, II, III, rv Falcon 150, 175, 195,215,235,265, 300, Spirit, Wizard, Mighty Mak, Hobbit, Midlite, Phantom 22,24,26,28, Talon, Vector, Racer, Centaurus. The list is just a small number of the items available with many kept in stock. For more, see our big 170 page catalog.


Tjassing Salad Een korte Salad dit keer. Arnold Collenteur gaat ons verlaten als hoofd van het "buro para". Een aanbieding van Parachutes de France was té aanlokkelijk. Jammer, maar goed te begrijpen. Arnold, bedankt voor de wijze waarop je je job hebt vervuld. Zonder jouw steun zou het nieuwe bestuur vorig jaar niet zo voortvarend aan de slag hebben kunnen gaan. Dat we dit jaar zoveel hebben bereikt, is niet in de laatste plaats aan jou te danken. Sukses in je nieuwe baan! Voor het parachutespringen in Nederland ben je niet verloren. We zullen je wel gauw voor een funktie weten te strikken, zodat we je kennis optimaal kunnen blijven benutten. Het bestuur heeft gemeend de vakature van Arnold nu niet struktureel te moeten invullen. Dit heeft te maken met het feit dat we bezig zijn gelden aan te trekken voor het aanstellen van een topsportkoördinator. Deze koördinator krijgt tot taak om programma's te ontwikkelen en uit te voeren, die het parachutespringen als sport op een hoger nivo moeten brengen. We zijn in onderhandeling met het Ministerie van WVC over subsidie. Mocht dat niet lukken, dan zullen andere wegen moeten worden gezocht om de financiering rond te krijgen, zoals

sponsoring (het bestuur heeft onlangs een sponsorbeleid ontwikkeld, dat nu wordt uitgewerkt) en het verhogen van de kontributie. We hopen uiteraard dat dit laatste niet nodig is, maar als alle andere middelen falen, is dat wel het enige dat resteert. Als een dergelijke topsportkoördinator kan worden aangesteld, wordt ook de funktie van hoofd buro para anders. Vanwege de onzekerheid hieromtrent heeft het bestuur besloten de opvolging van Arnold tijdelijk te regelen, voor de duur van ten hoogste één jaar. Binnen dat jaar moet duidelijk worden wat de definitieve invulling zal worden. Als nieuw hoofd buro para is benoemd: Arenda van Egmond. Arenda begon enkele jaren geleden met springen op Texel en heeft sindsdien voornamelijk op boogies zo'n 400 sprongen gemaakt. Relatief heeft haar grote voorkeur. Ze is onlangs afgestudeerd in geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Officieel begint ze haar funktie op 1 maart aanstaande, maar daarvoor loopt ze al mee aan de hand van Arnold om zich in te werken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ze iedereen met raad en daad terzijde zal staan. Arenda, welkom en veel sukses in je funktie! en

Nationaal Centrum 189 Er is veel te melden vanaf het Teugse front. Veel positiefs, maar helaas ook wat mindere berichten. Om met die laatste te beginnen: wegens infrastrukturele problemen op het vliegveld en vanwege grote geluidsproblemen gaan de Pink Boogie, Tulip Trophy, Para Dames Dagen en 16-way in '89 op Teuge niet door. Een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing. De grote evenementen zijn de laatste jaren dermate groot geworden dat ze niet meer in de infrastuktuur van het vliegveld passen. Om de kontinuïteit van het springen op Teuge niet in gevaar te brengen, was voor dit jaar cancellen de enige oplossing. Er is echter ook veel positiefs te melden. Op het moment dat u deze SP krijgt, is waarschijnlijk de handtekening onder het koopkontrakt voor een nieuw gebouw gezet! In dat nieuwe gebouw voor het Nationaal Centrum worden De Wolk, de Riggershop en de kantoor- en opleidingsruimte ondergebracht. Een grote wens om alle aktiviteiten onder één dak te hebben, is dan vervuld! Niet alleen voor ons, maar ook voor de springers is dat een hele vooruitgang. Nadat de nodige verbouw-

ingsaktivititen zijn afgerond, zal het nieuwe gebouw op feestelijke wijze in gebruikt worden genomen. De aankondiging daarvan kunt u-te zijner tijd op het mededelingenbord van uw vereniging vinden. Het Nationaal Centrum is het eerste grote centrum in Nederland dat de Aa opleidingen uitsluitend met squares gaat uitvoeren! De ronde bollen verdwijnen met ingang van 1 maart. Wij gaan ons vanaf 1989 geheel richten op zo individueel mogelijke opleidingen. Dat betekent veel aandacht voor AFF opleidingen en een beperking van de groepsgrootte voor Aa opleidingen tot maximaal tien personen per opleiding. We verwachten dat door de veel intensievere begeleiding die hierdoor ontstaat meer mensen blijven springen en dat de blessures nog verder teruglopen dan nu reeds het geval is. Tot slot zullen dit jaar veel leuke aktiviteiten worden georganiseerd: de Speed Star wedstrijd, paps Meet, RWen CRW-trainingen, een Midzomernachtsfeest, watersprongen, enz. Let op de publikator bij uw club en de mededelingen in de SP!

e ong

jassmq

1 Vector Tandem III 421

Recensies RW OLALAI

Rigger Sfudy Guide

Het Franse TAG-team, dat de WK relatief in Brazilië won, komt nu de huiskamer binnengerelatiefd. De heren hebben een videofilm uitgegeven met daarop hun trainingsprongen. Onder begeleiding van betere popmuziek springt het team de ene na de andere punt de deur uit. Zoals altijd bij dit soort teams ziet het er zeer eenvoudig uit, bijna frustrerend. Het is echter wel een film voor de fanatieke RW-er; de aaneenschakeling van exits en punten draaien gaat snel vervelen voor niet-springers en niet-relatievers. Filmischkreatief is het geen hoogstandje, maar springtechnisch zeer boeiend.

Para Publishing, Dan Poynters uitgeverij, introduceerde onlangs de Parachute Rigger Study Guide. De auteur, Deborah Blackmon, kompileerde hierin de bijna 300 mogelijke vragen die voorkomen tijdens het examen voor rigger volgens de Amerikaanse FAA-reglementen. Behalve de antwoorden op de multiple-choice vragen, geeft Blackmon daarnaast een korte toelichting. Het boek is te bestellen voor US $ 17.95 bij Para Publishing, PO Box 4232-908, CA 93140-4232.

Main: 421, wit - 20 sprongen Reserve: 360, wit - 0 sprongen Rig: marineblauw

UITSTEKENDE

TOESTAND

Hfl. 10.330 Karel Goorts, Beekstraat 18, B-1960 Sterrebeek (België) Telefoon (avond): 09 32 2 782 1053

4 CONTACT '87 wit 150 sprongen uitstekende toestand Hfl. 1.650 per stuk (Foil, Raven, enz. eveneens beschikbaar) KAREL GOORTS, Beekstraat 18 B-1960 Sterrebeek (België) Telefoon (avond): 09 32 2 782 1053 9SP

~-----

--

-----

-

---


.

Ingezonden brieven Jammer, maar helaas: Horen wij daar het weder ... ? Als men in Zuid-Afrika, waar, zoals bekend, de ijshockeyers en de para's helemaal niet om apartheid hebben gevraagd, met een one-rnan-one-vote systeem het land gaat besturen, bestaat het risiko dat ze elkaar met een flink eind hout op de kop beginnen te timmeren, aldus Frans Henrichs. Zoiets geweldadigs geeft geen pas wanneer het niet op glad ijs, maar in een zonnig land gebeurt; ijshockey is ijshockeyen politiek is politiek - . men moet die dingen wel genuanceerd zien ... Wanneer er dan toch moet worden geslagen (& gedeporteerd & gevangengezet & gemoord), kan dat maar het best gebeuren onder de bekwame leiding van blanke calvinisten. Wat een knoeiboel zou het niet worden als die zwarte mensen het zelf moesten doen - ze zouden vast vergeten om in de wet te zetten dat 't allemaal in orde en strikt legaal was! Jammer dus dat onze media ongekontroleerd hun gang kunnen gaan, waardoor je na een springvakantie geheel onterecht het risiko loopt te worden verketterd door de algemene opinie, terwijl je toch alleen maar sportief wilt verbroederen met je gekleurde medemens. Als we in Nederland de Zuidafrikaanse wetgeving met z'n nauwgezette kontrole op de media nou eens over zouden kunnen nemen Reimer, dan werden we misschien eindelijk eens waarheidsgetrouw voor-

gelicht. Helaas, we zullen het moeten doen met ons onvolmaakte systeem van persvrijheid, dat overigens "Banning Orders" voor lieden als Henrichs OOK onmogelijk maakt; jij mag 'm dus instemmend citeren en ik mag je de oren wassen als je de Sportparachutist daarvoor misbruikt - leuk toch? eter

rem erg

Beste Peter, Bedankt voor je reaktie, maar je slaat de plank flink mis. En wel hierom: * Jij bent diegene die de Nederlandse persvrijheid vergelijkt met die van de Zuidafrikaanse pers. Een vergelijking die mank gaat en die ik dus ook niet heb gepoogd te trekken. * Mijn stelling, zoals geponeerd in de vorige SP, luidt: de publieke opinie wordt ge誰nformeerd door de Nederlandse pers, die dan gezamenlijk elke afwijking op de konsensus rondom de issue Zuid-Afrika te makkelijk naar het land der leugens verwijzen. Daarom heb ik bij het lezen van Henrichts' boek niet die, van oogkleppen voorziene, houding aangenomen. * Het feit dat ik volgens jou de SP misbruik voor een eigen mening, doet mij twijfelen aan jouw tolerantie ten opzichte van mijn persvrijheid ( ... ). eimer van

er

ugt

de hitek is de baas

Besloten is om vanaf 1 januari 1989 een AAD (automatic activation device = automatische opener (red.)) verplicht te stellen voor springers die geen Cbrevet bezitten. Ikzelf, houder van een B-brevet, spring inmiddels een jaar probleemloos zonder zo'n "wonderdoos" . Plotseling echter schijnt de lucht een stuk onveiliger te zijn, in elk geval voor de springers in Nederland zonder Cbrevet. De offici谷le mededeling dat de AAD verplicht is gesteld, is voor een nauwkeurig lezer te vinden in het decembernummer van de SP. Waarom deze maatregel? Een AAD heeft ook nadelen, onder andere bij CRW (een Cbrevet eis), en als we dalen in een vliegtuig met open deur. Waarom worden juist de nadelen van een AAD niet genoemd? Nee, het lijkt mij een beslissing onder politieke druk, met mensen in de besluitgroep die ook nog eens kommercieel belang hebben bij het verkopen van AAD's en het aanpassen van rigs. Heren instrukteurs, u moet de juiste verantwoordelijkheid opbrengen en die niet afschuiven door op een apparaat te vertrouwen. Waarom springt u eigenlijk zelf niet met een AAD, als dit zo bevordelijk is voor de veiligheid? De huidige instruktiebevoegdheden zijn op grond van verouderde eisen behaald. Ga daar eerst maar eens de bezem door halen.

NKP Militair Stom verbaasd, om het maar zuinig uit te drukken, was ik na het lezen van een defensiekrant waarin stond dat de "NKP Militair" door de Dutch Connection was gewonnen. Niet zozeer de winnaar verbaasde mij, maar het feit dat de NKP Militair was versprongenzonderd~ikdaarook maar iets van had gehoord. Toen in december de SP uitkwam met daarin een kort verslag van deze NKP Militair, met o.a. de opmerking "Spijtig SP10

voor iedereen, want afgezien van oe hele organisatorische rompslomp is het voor de deelnemers ook leuker wanneer het deelnemersveld wat uitgebreider is dan de zes nu aangemelde teams", moest ik hier toch even op reageren. Ik weet niet hoe, wanneer, waar of wat de organisatie heeft gedaan om bekendheid aan de NKP Militair te geven, maar Den Helder heeft het nooit bereikt! Of dacht men dat de Marine alleen maar in

roei- en zwemwedstrijden was ge誰nteresseerd? Misschien is het zinnig om de volgende keer de Defensiekrant en de SP niet alleen te gebruiken om een verslag in te schrijven, maar ook om (ruim op tijd) aankondigingen in te plaatsen. Of is men soms bang dat die dekzwabbers de vloer aandweilen met die zandhazen en grijze vuilniszakken ... arry

Dit soort rigoreuze maatregelen (invoering nieuwe breveteisen en AAD-verplichting) hebben volgens mij tot gevolg dat springers worden gedwongen voor een bepaalde datum hun brevet te halen. Is dit wel veilig? Verder wil ik nog opmerken dat het behalen van eisen toch al een stuk sneller gaat als je in een goed blaadje staat bij een aantal instrukteurs. Er zal ongetwijfeld heel wat gesproken zijn op de veiligheidskongressen, maar nergens lees of hoor ik iets over de aanwezigheid van beginnende springers. Hoe denken die over veiligheid? Parachutespringen is niet voor iedereen. Ik vind dat je toch altijd nog zelf degene bent, die uit het vliegtuig stapt (met of zonder AAD). Als springer aanvaardt je de risiko's, anders moet je niet springen. En nu maar wachten tot we, jammer genoeg, een bericht vernemen wat er zoal fout ging door met een AAD te springen. "Het is geen kunst om te springen, maar het is een kunst te blijven springen." eter

e

root

Beste Peter, In een periode van vijftien maanden zijn acht parachutisten omgekomen. Iedere zichzelf respekterende organisatie zal in zulke omstandigheden maatregelen nemen om de neerwaartse spiraal te doorbreken. Natuurlijk was een algemene verplichting voor AAD gebruik beter geweest. Doch, wij leven in een demokratisch bestel, waarin in goed overleg is besloten AAD's te verplichten voor de "gevaarlijkste" groep: de prille beginners en de intermediates. Bij het gebruik van een limiet in regelgeving krijg je altijd een vraag of iemand, die bijna aan de limiet voldoet, niet als gelijkwaardig kan worden beschouwd. Voor de hanteerbaarheid van de regels is dat echter onmogelijk. De AAD maatregel is onmiddellijk bekend gemaakt: zie de SP van april 1988, pagina 10. Bovendien zijn alle clubs en centra ge誰nformeerd en hebben alle instrukteurs een brief


hierover ontvangen. Wij nemen aan dat het bericht op alle publikatieborden heeft gehangen. Juist om de aanloopprobleem te verkleinen, is de datum van ingang gesteld op 1 januari, zodat de betrokken groep tijd had in 1988 een Cbrevet te halen of te sparen voor een AAD. De opmerking, dat de inzet van een instrukteur afhankelijk is van de sexe van de kursist, is een voorbeeld van de slechte mentaliteit die soms heerst. Dit is onderkend en behandeld tijdens de instrukteursbijeenkomsten en het veiligheidskongres. Wat dat betreft is er een kentering waarneembaar in het veiligheidsbewustzijn van betrokkenen. Als gevolg van het kongres zijn de eisen voor verlenging van de diverse bevoegdheden opnieuw tegen het licht gehouden en ligt er nu een voorstel tot wijziging bij het afdelingsbestuur. Voorzitter Technische Kommissie,

.IINiHooo" uit Peking, China

Fallschirm Sport Magazin Das Fallschirm Sport Magazm erschemt alle 2 Monate und das Fallschirm Sport-Info benchtet in den dazwischen· ltegenden Monaten. [ahresabonnemenr DM 30,-, sr. 30,-. os 210,-

Hier volgen in het kort de belangrijkste punten van de verre (vreemde) FAI/CIP meeting, die 23 en 24 januari plaatsvond in Peking. "Voor hen die haast hebben, is China nog steeds heel ver." naamsverandering De naam CIP is nu officieel veranderd in International Parachuting Committee (IPC), waarvan akte. nieuw logo Helaas werd als nieuw logo niet de Nederlandse inzending van Nathalie Chudiak gekozen. De keuze viel op een ontwerp van Mads Larsen, de Deense fabrikant van Dytters. olympische spelen Er werd uitgebreid gesproken over participatie van het parachutespringen als demonstratie of exhibitie sport in Barcelona, de plaats van de Olympische Spelen in 1992. Er wordt hard aan gewerkt, maar 't blijft een uiterst moeilijke zaak. Het IOC denkt erover om na 1992 te stoppen met demonstratiesporten. Dus: te wapen voor 1992!

WK PA Stijl Napraten over de WK precisie en stijl in Nykoping (au,au) en vooruit praten over Bied (Joegoslavië) in 1990. Stijl wordt niet op het vliegveld gesprongen, maar downtown. Voor stijl en PA werden in grote lijnen de regels geaksepteerd, zoals besproken met de deelnemers aan de WK in Zweden. Er werd ook druk uitgeoefend om niet steeds de regels te veranderen. Goed werk van Hein Cannegieter met zijn subcommittee. WKCRW Deelnemers aan de CRW wereldkampioenschappen mogen in 1990 naar Thailand. Waarom bok niet? WK RW De aankomende WK relatief, die dit jaar in Spanje plaatsvindt, werd natuurlijk uitgebreid besproken. De heer Samaranch, voorzitter van het IOC, heeft een Olympische beker uitgeloofd en komt hem persoonlijk aan het winnende team overhandigen. De eerste acht ronden zullen

KROOP'STMGOGGLES Comfortabie,

worden versprongen op Ampuriabrava. In het laatste weekeinde wordt dan de finale op het vliegveld van Gerona gehouden. Als het mij lukt via Philips, dan worden de videobeelden met een direkt signaal en een groot videoscherm aan de toeschouwers getoond. Het finaleweekend wordt verder aangekleed door wedstrijden PA en CRW tussen enkele uitgenodigde topteams! Belangrijke punten in de reglementen bij RW: de teams springen in omgekeerde volgorde, een semi-finale en een finale, maar pas na acht ronden. sporting code Hein kreeg respijt om nog rustig door te werken aan de herziening van de Sporting Code. technisch kongres Het volgende internationale technische kongres zal plaatsvinden in Ierland, het volgende daarna in Engeland. Een en ander nu onder auspiciën van het Safety Subcommittee van de IPC.

Naschrift redaktie: Volgens traditie mogen we in de volgende SP een uitgebreid verslag van Hein Cannegieter tegemoet zien. Bij het afsluiten van dit nummer was Hein echter nog als toerist in China.

lightweight

& econamical eye protection.

Wide assortment of lens colars: dear grey, amber, rase red, dark green, blue, and mirrared.

• •

Custam, color-coordinated

Contact your Iocal supplier or write: edging.

Alsa Available: Stick-On Faam Nase Pads Ventiess Gaggles Over-The-Eyeglasses Style

KROOP'STMGOGGlES DEPT. SP 9865E North Washington Blvd. Laurel, MD 20707 (301 J 498-5848

~OO~ SINCE 1947

4 editions : maart, mei, aug., nov. The interesting infonnation for every skydiver! Subscriptions : H FL. 20 - BFR. 300 10 V.V.P .. SKYDIVER Schomslraal 22 B·2600 BERCHEM Ref. : ABISKYI87 Rekening KB 423-9080501·81

11SP


Oud KNIL-militairen, die het "parachutespringen" hadden geleerd tijdens WO 11, richtten in 1953 officieel de Nederlandse Parachutisten Club (nu ENPC) op. In oktober1954 volgde in Frankrijk een groepje Leidse studenten een springopleiding en zij sloten zich, na terugkeer in Nederland, bij de NPC aan. Met zogenaamde Irvings (ronde bollen uit Engeland) werden er door deze club enkele staticline sprongen per jaar gemaakt. Dit gebeurde voornamelijk op vlieg- of andere feesten en uit F27's van de Klu of uit Dakota's. Voor de onderlinge kommunikatie van de door heel Nederland wonende leden werd er regelmatig een mededelingenstencil uitgegeven met de naam "Swing through the air". In dit, wat werd genoemd "officiële orgaan der Eerste Nederlandse Parachutisten Club", stonden o.a. aankondigingen en verslagen van die eerder genoemde demo's. Ten Cate Brouwer, één van die eerste para's, was begonnen met dat stencil; later namen o.a. Bert Wijnands (jawel, toen al) en de toenmalige

sekretaris en later voorzitter van de afdeling para Frits Molhuijsen het redaktiewerk over. In de zestiger jaren kreeg het stencil een wat professioneler uiterlijk door een gekleurd omslag met de afbeelding van een PC. En steeds meer werd het blad een kommunikatiemiddel voor de langzaam groeiende club para's en belangstellenden in Nederland. In 1968, toen er inmiddels vier paraclubs in Nederland waren, werd besloten het ENPCverenigingsblad om te zetten in een officieel orgaan van de afdeling parchutespringen van de KNVvL. De redaktie werd gevormd door leden van de vier clubs: ENPC, Klu Paraclub Eindhoven, The Flying

van de afdeling op zich had genomen. Al snel bleek de naam "Swing through the air" niet representatief voor een blad dat niet alleen onderlinge kommunikatie maar ook een PR waarde naar de buitenwereld moe(s)t hebben. Om te benadrukken dat parachutespringen een sport is, werd besloten om het blad voortaan de naam Sportparachutist te geven. Met die naam verscheen in december 1972 het eerste nummer met een foto-voorpagina. Precies tien jaar na de eerste SP werd het redaktiewerk van Karst Sikkens overgenomen door een redaktieteam. Sinds die tijd heeft die redaktie al enkele malen wisselingen ondergaan, maar steeds waren het afdelingssekretariaat en Nathalie Chudiak de spillen waar het redaktiewerk om draaide. Natuurlijk waren er ook de vaste schrijvers en medewerkers, waarvan Hein Cannegieter best met name mag worden genoemd, omdat hij zo'n 40% van de SP's heeft volgeschreven. Daarnaast waren er vaste schrijvers als Bert Wijnands, Wim Velthuizen en Bram Lasschuijt.

K.N.V.v.L.

P.C.lcarus .suJing.-tlvw~tk~ , H

Fl.Dutchmen"KLu.P.C.Eindh. SP12

Dutchmen en Para Club Icarus onder eindredaktie van Frits Molhuijsen, die tevens de lay-out en de sekretariaatsmededelingen verzorgde. Zo verscheen tot 1972 regelmatig Swing through the air als afdelingsblad en dus voorloper van de SP. In juni 1972 verscheen het eerste nummer van wat nu de SP is. Het redaktiewerk was in handen van Karst Sikkens, die eerder dat jaar (in zijn vrije tijd) ook het sekretariaatswerk

PARA ,f)WtI1g=

through=

the==== air====

KONIHKWKE NrnERtANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART AFDELING

PARACHUTESPRINGEN JOlefl Den

En hoewel het blad niet meer op de typemachine wordt gemaakt, moeten nog steeds alle verhalen worden getypt en foto's worden gemonteerd. Sinds dit nummer echter gaat het opmaken van de pagina's per komputer, waardoor de lay-out van het blad (nog steeds gemaakt door para's) er nog beter gaat uitzien. voor de statistieken De 99 edities van de SP, bestaande uit totaal 2554 pagina's para-informatie, bevatten vaste rubrieken als "1000 sprongen springers" en andere interviews, jaarverslagen en boekrecensies, NKP- en andere wedstrijdverhalen. Over PA en stijl (de oudste springonderdelen) werd al in Swing through the air geschreven. Het eerste grote RW-artikel verscheen in de SP van april 1973, het eerste CRW-artikel in mei 1977. Over squares (toen nog planes) werd al gesproken in de SP's van 1975. In 1982 lezen we het eerste verhaal over AFF en Max schrijft in 1981 over zijn Basesprongen. In 1984 vraagt Irwin Broen zich af of freestyle een nieuwe wedstrijdvorm zal worden en in datzelfde jaar wordt ook voor het eerst geschreven over tandemspringen. In de SP's van 1983 en 1984 wordt onze vokabulaire uitgebreid met een para-woordenlijst. Al met al een aardige geschiedschrijving over het sportparachutespringen in Nederland waarvan een ENPCer in 1953 nauwelijk had durven dromen.

••• ëlopleinB Haag

ees e

oelJer


~@oo@uu &1 @[p)®fr@@uu

~@mlfr@~fr mru@fr © 0 (!dJ [Q)®

&10@~@uu

De honderdste editie van "Sportparachutist" . Een goed moment om bij stil te staan en terug te kijken. Parachutespringen, een sport die met vallen en opstaan wordt beoefend. Vroeger, toen ik in 1954 begon, was het "opstaan" na de vrij harde landing-met-afrollen een normale handeling. Nu wordt staande geland ofwel men "stapt" aan de grond. Dat is slechts één van de vele verschillen tussen toen en nu. Toen: een aarzelend begin van enkele pioniers, met achterdocht gadegeslagen door 99,99% van de bevolking (allemaal stuurlui aan de wal). Doch pioniers hebben nu eenmaal dat probleem, of zij nu para zijn, dan wel duiker of op welk terrein zij ook als voorloper optreden. Toen: eenvoudige parachutes, niet bestuurbaar, veel vergunningen nodig, te veel onbegrip. Maar wat toen en nu ongewijzigd is gebleven, is een sfeertje van vriendschap en samenwerking, steeds omgeven door een aureool van enthousiasme. Het is zo goed, dat te kunnen stellen als je als oud-parapionier ziet hoe geweldig fijn die sfeer is, hoe knap de techniek van het springen is geworden en dat ons land ook in internationaal verband meedoet. SPORTPARACHUTIST gaat een goede toekomst tegemoet; de sport zelf eveneens onder de bezielende inzet van velen. Ik noem er enkelen: Charles, Bert, Bram, Wim, Koos, Johan, Ferdie en besef, dat ik nog vele anderen eveneens zou moeten noemen. Doch hèn vermeid ik speciaal, want zij volgden vrij snel het groepje pioniers, zoals bijvoorbeeld Kees de Rooij, Bert Bambacht

SPORTPARACHUTIST

:~-::.",~~. I :~Iil~~!>.

!

Aanvankelijk ontstaan met het doel om meer eenheid te krijgen in kontakten met clubs en leden; gezamenlijke afspraken, belangen en interesses te publiceren voor alle leden. Dit soort kontakten blijven nog steeds belangrijk. De afspraken die in het begin werden gemaakt, zijn inmiddels verschenen in voorschriften en reglementen. Thans kan dus meer aandacht worden besteed aan allerlei aktuele, sportieve en technische zaken.

/

/

jubileumnuniiÛer ----Al met al is de huidige redaktie er in geslaagd om een volwaardig tijdschrift uit te geven, dat zich met elk internationaal parachutistentijdschrift kan meten. Redaktie en alle medewerkers, bedankt voor al het omvangrijke werk en inspiraties. Voor de toekomst nog veel sukses bij uw toch altijd weer boeiende edities.

en Ton Maas. Moge het SPORTPARACHUTIST goed blijven gaan en natuurlijk óók de sport zelf. rits

0 uysen

Voorts wens ik alle leden een springjaar met veel blauwe lucht en vele mooie en veilige sprongen toe.

arst

lens 13SP


START SPREADING TUE NEWS.

Starting with style. . .

Ending with class.

-

OUDE

PIu-H INTEAIVATIOftIAL

--

2348 John Glenn Drive, Chamblee, Georgia 30341, U.S.A. (404) 458-1516 • Telex 700593 • FAX (404) 455-9060 Photography

by Norman Kent. Performers: Mike Sandberg "Michigan" Deanna Kent


Eerste draaien en salto's in Freestyle Tamara Koyn is lerares in dans- en bewegingskunst en heeft sinds 1985 meer dan 500 freestyle-sprongen gemaakt. Ze heeft o.a. meegewerkt aan de film "From Wings Came Flight", artikelen over freestyle gepubliceerd in diverse Amerikaanse bladen, meegewerkt aan freestyle-seminars en wil de door haar vergaarde kennis over freestyle graag internationaal uitdragen.

Foto 1. De eerste stap om de

'l-positie te bereiken:

Skydiving is een wereld waarin je alleen wordt beperkt door de hoogte en je eigen fantasie. Deze onbegrensde kreativiteit is het belangrijkste in . de expressieve mogelijkheden van freestyle. Wat is freestyle? Eigenlijk kan het alles zijn wat je je maar wilt voorstellen. Het kan de kreatieve beweging in vrije val met een of meer springers zijn. Freestyle kan ook betekenen het samenstellen van een skala aan bewegingen, of je die nu zelf bedenkt of overneemt van wat je al eens eerder hebt gezien en misschien een kombinatie daarvan. Het maakt niet uit hoe je het doet - gewoon voor je plezier, of met de bedoeling om je bewegingen te vervolmaken. De essentie van freestyle is, dat het dat is wat je je er van voorstelt. Freestyle is niet de mysterieuze aktiviteit zoals RW dat eens was. Dit komt omdat je al je eigen freestyle-expert bent! Jij doet het, jij bepaalt en definieert het voor jezelf. Vandaag de dag doet het overgrote deel van de skydivers aan sequential-RW, maar niet iedereen is gelijk, zoals dit misschien impliceert. Iedereen is uniek! SP16

En omdat iedereen uniek en verschillend is, zal ook ieders individuele freestyle uniek zijn. Dit betekent dat freestyle over jou gaat en over de manier waarop jij je graag beweegt of bewegingen ontdekt in vrije val. Wanneer je NormanKent's film "From Wings Came Flight" bekijkt, dan zie je dat Kent's vrouw Deanna een manier van free-style-bewegingen heeft die meer op dansen lijkt, terwijl Mike Sand-

breng de knie naar de borst.

Foto 2: De komplete

T路positie:

de knie gestrekt

berg's manier veel weg heeft van gymnastiek. Het zijn de individuele psychische, lichamelijke en emotionele karakteristieken die bepalen hoe iemands free-style er uit gaat zien. Ook je persoonlijke ervaringen kunnen hierin meespelen. Bedenk dus dat wanneer je de "T-positie" probeert te doen en dit doet pijn omdat je niet flexibel genoeg bent, dit niet betekent dat je niet kunt freestylen. Je moet gewoon een beweging zoeken die beter bij je past. Als alleen springen je vervelend en saai toelijkt, probeer dan eens iets nieuws samen met een paar

anderen. Juist omdat het zo individueel en uniek is, bestaat er geen goede of foute manier om freestyle te doen. Wanneer een freestylist praat over goed en fout, dan beperkt hij of zij zichzelf in de vrije uiting van bewegingen tijdens de vrije val. Goed en fout voegt de faktor angst toe aan de bewegingservaringen. Niemand vindt het leuk om fouten te maken of om zich dom te voelen. Zonder goed en fout zijn er niet zulke zaken als fouten maken of domme idee毛n, dus wordt de kreatieve blokkade doorbroken. Wanneer je wat ervaring opdoet in freestyle, zul je vanzelf je eigen definitie van freestyle gaan formuleren. Er zijn twee manieren om te beginnen. Je kunt posities of bewegingen proberen die je al eens hebt gezien, of je kunt ze zelf bedenken. Twee bewegingen worden beschreven.

cre毛erde deze positie met gebruikmaking van de technieken zoals beschreven bij 'Vind je eigen beweging". Trek een knie op in de richting van je borst, zodanig dat deze knie recht naar beneden wijst (foto 1). daarna strek je je been zonder dat je knie van positie verandert (foto 2). Deze positie is relatief makkelijk in balans te houden zolang je been recht naar beneden wijst. Wanneer je knie niet ver genoeg is opgetrokken, zul je bij het strekken van je been problemen krijgen met de relatieve wind en zal het moeilijk zijn deze positie vast te houden. Wanneer je been teveel naar links of naar rechts uitwijkt, zul je waarschijnlijk omrollen, gaan spinnen 路en je balans verliezen. Misschien moet je hier en daar nog wat andere korrekties uitvoeren wanneer dat voor jou nodig is. Je armen kun je gebruiken om in de T-positie te draaien.

De T-positie:

De gestrekte backloop:

Freestylist Deanne Kent

Om deze te beginnen, maak je een kwart backloop, tot je in de dart-positie bent (de dartpositie wil zeggen met je voeten naar beneden wijzend). Op dat punt steek je je armen naar voren, waardoor je achterover valt, je strekt je lichaam en houdt het gespannen, benen bij elkaar en ook gestrekt, licht gebogen in de heupen. Iedere keer wanneer je de dart-positie nadert en passeert, zorg je dat je handen en armen voor je zijn om de loop-beweging te kontinueren. De snelheid van deze beweging hangt af van hoe hard je je armen naar beneden drukt tijdens het passeren van de dart-positie en de buiging in je heupen. Voor snelle

zonder de positie in de lucht te veranderen.

Simon Ward fotografeert

Christian

Ung uit Duitsland

in freestyle

tijdens de Kerstboogie

Spanje.


Foto 3. Vooraanzicht wind.

van de T-positie:

het gestrekte

been is precies

evenwijdig

aan de relatieve

regelmatig checken van hun hoogtemeter en de grond, ook omdat sommige bewegingen desoriënterend kunnen werken. Het maken van freestylebewegingen kan meer tijd en hoogte kosten dan je denkt en een borsthoogterileter is niet betrouwbaar wanneer je op je rug naar beneden valt. Vergeet nooit dat elke onstabiele en/of ongekontroleerde houding of beweging is op te lossen door het goede, ouderwetse holtrekken! Wanneer dit bij jou niet werkt, ben je waarschijnlijk te gespannen en moet je proberen eerst te ontspannen voordat je je nog

Freestyle kan de deur openen naar vele kreatieve en plezierige skydives. We kiezen allemaal onze eigen stijl in skydiven en freestyle is simpelweg de hoogste uitdrukking van die vrijheid.

gestrekte backloops druk je je armen fel en ver naar beneden en buig je wat meer in je heupen (maar nooit meer dan ongeveer 20°). Om te stoppen, kun je gewoon holtrekken. Na wat oefeningen zul je waarschijnlijk ontdekken dat het optrekken van je knieën wat mooier afremt.

amara oyn Vertaling: Ua van Heerwaarden Behalve de foto van Simon Ward, zijn alle foto's gemaakt door Central Conference Director Bill Hayes op het centrum van Tamara Koyn: Skydive St. Louis, Jonesburg, Montana, USA.

Vind je eigen beweging: Dit kan op heel veel manieren worden bereikt. Je kunt de uitdaging aannemen om jezelf iets nieuws en anders voor te stellen en het dan gaan proberen in de vrije val. Op die manier kun je zelfs tot een heel andere en uniekere beweging komen dan die je je had voorgesteld. Je kunt ook je ideeën halen vanuit andere sporten en aktiviteiten. Ga eens kijken naar het synchroon-zwemmen en laat je gedachten en verbeelding werken. Bedenk dat de mogelijkheden van bewegen eindeloos zijn! Op welke manier je freestyle ook benadert, het maken van je eigen bewegingskeuze is te verkiezen boven het je laten vertellen hoe je zou moeten freestylen. Op die manier zal je eerste freestyle-sprong een heel plezierige en interessan-

eens holtrekt. Ken je grenzen! Wanneer je bang bent om duizelig te worden in je vrije val, vermijd dan bewegingen die dat zouden kunnen veroorzaken. Vooral bewegingen waarbij je langdurig en snel één kant op draait, kunnen duizeligheid veroorzaken. Wanneer een bepaalde beweging pijn doet, stop er dan mee en ga deze beweging uit de weg. Pijn is een signaal van je lichaam dat waarschuwt voor een mogelijke blessure. Veilig freestylen is ook je gezonde verstand gebruiken!

Foto 4. Dit zijaanzicht van de Tpositie laat dijdelijk zien dat het gestrekte been recht naar bene· den moet wijzen. Iets naar het hoofd gericht, is ook goed· als de springer lenig genoeg is!

te ervaring zijn. Probeer te vermijden dat men je gaat aanpraten dat je op een bepaalde manier zou moeten bewegen. Veiligheid bij freestyle: Natuurlijk is het belangrijk dat je ook bij freestyle de veiligheid niet uit het oog verliest. Het harnas moet goed vast zitten, losse einden moeten zorgvuldig worden weggestopt. Mike Sandberg wijst erop dat freestylisten, speciaal de beginners, een goed hoogte besef moeten houden door het

Foto 5. De "Chinese

Split" is geïnspireerd

door de dansles.

De gestrekte backloop: Nadat een kwart van een gewone backloop is gemaakt, moeten de benen worden gestrekt met een kleine buiging in de heupen. over kiepen. Eenmaal weer in de positie van de derde foto dient de houding van de eerste foto te worden aangenomen om de volgende salto te maken.

De armen voor het lichaam

zullen je achter-

17SP


Pat Moorehead men. Toch zal ik maar een poging wagen en bij het begin beginnen.

I~ Pat Moorehead na de landing op Papendal kongres. (Foto Fred Kerkkamp)

tijdens de openingsceremonie

Tijdens de workshops van het veiligheidskongres op vrijdagmorgen had ik even tijd om met Patrick Moorehead te praten. Pat was op het kongres uitgenodigd om over demonstratiespringen te praten: het deel PR/publiciteit als aanvulling op het deel veiligheid ter verbetering van het imago van de sport. Het ging natuurlijk in de eerste plaats om Pat zelf, maar toch ook wel om de boodschap die hij zijn gehoor op het kongres de dag tevoren had overgebracht. We zitten in de lounch van het hoofdgebouw op Papendal. Pat heeft me net een lijst gegeven met zijn curriculum vitae op parashow-gebied. Dat wil zeggen dat hij als akteur/stuntman ten behoeve van het Screen Actors Guild moet bijhouden aan welke evenementen hij zoal zijn medewerking heeft verleend. De lijst is indrukwekkend. Een korte bloemlezing: bij TV programma's als Battlestar Galactica, Maxwell Smart, The Fall Guy en met filmsterren als Paul Newman en Larry Hagman. Springers als B.J. Worth en Randy Deluca hoef ik daarSP18

van het veiligheids-

bij ook niet meer voor te stellen. Bij het lezen van de lijst bekruipt mij het gevoel dat dit interview nooit lang genoeg kan zijn om deze kleurrijke figuur tot zijn recht te laten ko-

Pat Moorehead

vlak voor een demonstratiesprong

Als Pat met springen begint, is hij 37 jaar. Het is zijn enige sport en hij ontwikkelt zich op een rustige wijze tot een springer die het liefst RW doet met zoveel mogelijk mensen tegelijk. Hij springt zowel op Perris als op Elsinore. Na 28 jaar hoofd van een brandweerkorps en aannemer is hij nu gepensioneerd. Hij heeft inmiddels 3400 sprongen en een vliegbrevet. Zijn vriendin Alicia springt ook en heeft er nu 500. Tot zover in onze ogen nog niets bijzonders. Maar dan richt hij het "California Aerial Circus Parachute Team" op. Met een groep van zo'n tien personen gaat Pat demonstraties springen. En dat mag ik nou net niet zeggen. Pat: "In het begin waren het demo's. Nu zijn het geen demo's meer, maar shows. Vanaf het eerste moment van optreden ben je voor het publiek speciaal, een beroemdheid, wordt er naar je gekeken en geef je een show, ben je akteur. Je wordt ingehuurd om een optreden te verzorgen en wel zo professioneel mogelijk, van de eerste tot de laatste minuut." Wat versta je onder een professionele show?

uit een Stearman.

die indertijd

werd gebruikt

Pat's ogen beginnen de glimmen en hij gaat er eens goed voor zitten. "Onze show bestaat uit twee delen", aldus Pat, "het eerste deel een verkleedpartij met nationale figuren en passende muziek en het tweede deel een voor het publiek springtechnisch hoogstandje. Stel je voor, eerst Miss Liberty met vlag en rook en dan Uncle Sam in jacket, die naar beneden komen begeleid door de muziek "America" van Neil Diamond en vervolgens het volkslied. Dan volgt het tweede deel met een "bomburst" van drie springers die uit elkaar spat en waarbij er ĂŠĂŠn springer doorvalt en op 2000 ft een breakaway maakt. De overige drie voeren daarna een koepelballet uit met rook en banieren begeleid door fluitmuziek ("Amazing Grace"). Daarbij geeft de grondploeg (onhoorbaar voor het publiek) via de radio aan wanneer er precies gelijk 180 of 360 graden moet worden gedraaid. Zie je dat voor je? Een ballet in de lucht waarbij het publiek ademloos toekijkt ... Uiteraard sluit je de show af met een groet naar het publiek, een interview of wat dan ook. En dit alles met een glimlach alsof het hele gebeuren van A tot Z ook voor jou puur plezier is." En met dit verhaal wordt de

door de US Navy.


boodschap direkt duidelijk: geen demo's meer springen en een RW'tje doen omdat je dat zelf leuk vindt, maar een show geven met een optreden dat het publiek mooi vindt. Ten eerste omdat je/de club ervoor wordt betaald en ten tweede omdat het de beste PR is die je voor de sport kunt bedrijven. Over bijzondere sprongen raakt hij niet uitgepraat. In 1974 zit hij in de eerste POPS-achtman en in 1979 maakt hij zijn tweeduizendste sprong met een POPS-drieman vanaf EI Capitan! In 1979 springt hij in het Olympisch

Pat en zijn vriendin

Alicia boven een dropzone

Stadion in Mexico. Dan komen er verhalen van de begintijd over een nachtsprong op een "postzegel" omgeven

door publiek en een woestijnsprong met veel teveel wind .. Waarom maakte je zulke gevaarlijke sprongen? Pat: "Als je ervoor staat, zeg je niet gauw nee. Daarbij ben je jong en dan geloof je onkwetsbaar te zijn. Nu zijn het alleen maar leuke en spannende verhalen en ik vertel ze dan ook om te kunnen zeggen dat je zulke dingen niet moet doen. Gelukkig heb ik kunnen leren van mijn fouten, maar niet iedereen is zo gelukkig." Ondanks het "smile, smile, smile face" van Pat is de ondertoon uiterst serieus. Als National Director van de

mogelijke show, laat de mensen ziet dat springen plezier is en bovenal spring veilig!" NB De lezing van Pat op het veiligheidskongres bevat uiterst nuttige en interessante zaken voor demo-ko枚rdinatoren van clubs. Alle kaderleden zullen binnenkort het komplete verslag ontvangen. Aanvragen voor extra exemplaren via het afdelingssekretariaat.

Pat tijdens zijn presentatie op het veiligheids路 kongres in Papendal. (Foto Fred Kerkkamp)

in California.

USPA brengt hij zijn boodschap dan ook luid en duidelijk over: "Maak van iedere demo een zo professioneel

Are You Currenf? You can be, by reading the most up-to-date journal ofskydiving in the world:

PARACHUTIST PARACHUTIST is the world's largest and most authoritative souree of skydiving information, offering the latest information on equipment, technique, competition, safety, student training and all facets of sport parachuting. The official publication of the United States Parachute Association, PARACHUTIST is published monthly in full color. Subscribe today-$31.50, $68 tor airmail-to:

United States Parachute Association 1440 Duke St reet Alexandria, VA 22314

Pat tijdens een demonstratiesprong ergens aan de Californische kust in het kostuum van de "Budman", het mannetje van Budweiser bier. Zo te zien, geeft de helm niet veel uitzicht en Pat was dan ook niet erg gelukkig met deze "verkleedpartij""

19SP 11


Wat moet ~kaan vandaag? Deze vraag wordt meestal in verband gebracht met een vertwijfelde dame, die temidden van talloze kledingstukken voor haar geopende - en rijkelijk gevulde kledingkast staat. Toch zou hij, met een kleine variant, ook van toepassing kunnen zijn op de hedendaagse para of parin. Tegenwoordig is de keus aan overalls zo groot, de kwaliteit van het ene merk nog beter dan van dat andere merk, de vlieg-eigenschappen van de een overtreffen altijd weer die van de' andere, om over materialen, kleuren, prijzen en levertijden nog maar te zwijgen. Tijd om eens een beetje duidelijkheid te scheppen, dacht ik zo.

BLUE SKY JUMPSUITS Een momenteel al redelijk bekend merk dat in Nederland wordt gemaakt door Henk Kuizenga, Hoendiepsekade 2, 9718 BD Groningen, telefoon 050-416057. Hij is begonnen als hobbyist in een tijd dat hij zonder werk zat. Hij zag een gat in de markt, overalls werden in Nederland niet of nauwelijks gemaakt en voorzover wel, dan was de kwaliteit niet om over naar huis te schrijven. Nu, drie jaar later, heeft hij zelfs al een eigen dealer binnen Nederland, te weten de Mafia Brothers op Texel.

stretch aan de achterzijde wordt f 25,-- gerekend. Strepen rondom komt op f 20,--, langszij f 35,--. Een hook-knife pocket is standaard. Deze prijzen zijn inklusief BTW, exklusief verzendkosten. De levertijd van de overall is vier tot vijf weken, echter op speciaal verzoek zijn zgn. rush-orders mogelijk. De overall wordt voor de basisprijs gemaakt van poly-cotton. Het is mogelijk om aan de voorzijde F111 of ripstop-nylon te verwerken, en/of de achterkant van stretch te maken. Je kunt kiezen uit vier soorten grips (recht, gebogen, diago-

wens worden gemaakt - aan te passen aan je eigen ideeën. Zelfs de echte zwaargewichten kunnen met behulp van ingenaaide wings toch zorgen voor een akseptabele valsnelheid! De overalls kunnen zo vaak worden gewassen als je maar wilt, op 30° of 40° in de wasmachine, of gewoon met een ouderwetse handwas in lauw water. Het draagkomfort kan naar believen worden aangepast door stretch te verwerken, of de maten aan te passen. De overall wordt in Nederland, Duitsland en België al veel gedragen.

Dit artikel is vooral bedoeld voor de gevorderde beginners, dus de mensen die het zat zijn om in hun oude dienst- of schildersoverall te springen en er nu ook echt "bij willen horen". Want helaas is de overall, naast een zeer nuttig hulpmiddel bij het "vliegen", tegenwoordig ook een soort statussymbool geworden. Zonder merk-overall tel je niet mee en presenteer je jezelf duidelijk als leerling. Onzin natuurlijk, maar zo wordt er wel over gedacht. Dus dan gaan we toch maar over tot de aanschaf van een "echte" overall! Om nu de keus (zie boven) voor jullie wat gemakkelijker te maken, heb ik van alle in Nederland verkrijgbare overalls uitgebreide informatie gevraagd en deze gegevens naast elkaar gezet. Het betreft dus de overalls die àf in Nederland gemaakt worden, àf waarvan in Nederland een dealer zit.

GESTELDE

VRAGEN

1. Het idee achter de overall. 2. De doelgroep waarvoor ze worden gemaakt. 3. Prijzen en levertijden. 4. Specifieke kenmerken (grips, materialen e.d.). 5. Fall-rate. 6. Wasbaarheid en draagkomfort. 7. Daadwerkelijke gebruikers (bekende namen en/of teams).

SP20

De FLARE·SUIT

van Rob van der Linden.

Duidelijk

Als doelgroep noemt hij de beginnende en gevorderde RW-ers. Omdat hij alles custom en op maat maakt, kan hij ook overalls leveren voor extreem lange of dikke mensen. Overalls voor kamera-mensen, tandemmasters, alles is mogelijk. De basisprijs van de overall is f 235,--, exklusief grips, deze zijn recht f 15,--, de overige uitvoeringen f 20,--. Voor

zichtbaar

zijn de rechte, in de naden verwerkte

naai of een curve), twee verschillende manieren om strepen op te zetten (rondom of langszij) en drie wing-types. Tegen meerprijs en op speciaal verzoek zijn specifieke opties mogelijk, zoals dubbele stof op de knieën, dubbele grips op de armen, extra pockets, een hoge kraag, etc. etc. De fall-rate van deze overalls is - doordat ze geheel naar

grips. (foto's Nathalie

Chudiak)

RU BI DESIGN De overalls van dit merk worden verkocht door Jan Beumer en gemaakt door iemand die veel ervaring heeft in het maken van sportkleding, met als opleiding de akademie voor textiele werkvormen. Rubi Design is telefonisch bereikbaar onder 085-812434. De reden dat Jan met de verkoop van overalls is gestart,


was dat er eigenlijk geen vlotte leverancier op Teuge te vinden was. Hij is nu ongeveer twee jaar bezig met de verkoop. Als doelgroep noemt hij iedere spring(st)er die een custommade en snel geleverde overall wil hebben om de ontwikkelingen te kunnen bijhouden. Ook teams kunnen hier hun overalls bestellen, natuurlijk zal er dan wel onderling overleg nodig zijn in verband met snelheid, onderling gewicht e.d. De prijs van deze overalls ligt vanaf f 275,--, inklusief grips en hook-knife pocket en je kunt zelf bepalen wat voor soort kraag erop komt te zitten. Er zit garantie op de overall en de levertijd ligt tussen de één en drie weken. De verkoop van deze overalls gaat gepaard met een goed en deskundig advies, ze zijn in vele kleuren, motieven (gestreept, gebloemd) en materialen (nylon, lycra, poly-cotton) te bestellen en naar je individuele wensen wordt geluisterd. De fall-rate kan (aldus Jan zelf) slechts ten dele aan de overall worden toegeschreven. Verder zegt hij hier niets over. De wasbaarheid van de overalls is prima, in de wasmachine op 30°, in het dragen zijn ze - door het gebruik van stretch aan de achterkant komfortabel. Open rondom Teuge zijn nu ca. vijftig springers in deze (meestal zeer kleurrijke) overalls te zien. FLARE-SUIT De Flare-suit is ook al van Nederlandse bodem; deze wordt gemaakt door Rob van derUnden, Laagbos8,4824 BC Breda, telefoon 076414938, die naast overalls ook komplete rigs kan "bouwen", een rigger dus. Een overall die funktioneel is, maar waar de klant zelf zijn of haar kreativiteit op kan uitleven door de vele mogelijke kombinaties van materiaal en kleuren. Service en zekerheid voor de klant: de overall wordt pas betaald nadat deze is gepast, dus geen welles/nietes verhaal over verkeerd opgegeven maten; die worden nl. door Rob zelf opgemeten. Bovendien service "dichtbij huis". Als doelgroep ziet Roti vooral de (C)RW-funjumpers. PA- en style springers kunnen natuur-

lijk ook best een overall bij hem bestellen, maar hij vreest zelf dat de kleuren wat te revolutionair zijn voor deze behoudende populatie ... De overall wordt voor de basisprijs van f 300,-- geheel gevoerd geleverd, natuurlijk is

De LlGHTENING

envandegewen~esnrt(ruim of strak). De normale uitvoering in spinnaker met katoen is met name geschikt voor RW-sequential. De Flare-suit kan worden gewassen op 30/40°, liefst binnenste-buiten gedraaid zoals

SUlT van Thin Air. vertegenwoordigd

ongevoerd ook mogelijk. In dat geval kost de overall f 50,-- minder. De levertijd is op dit moment drie à vier weken. De-overall is wellicht het best te vergelijken met de Michi.gan-suit voor wat betreft de opbouw. De.qebruikte materialen zijn spinnaker in kombinatie met Boussac-katoen (Boussac is een haute-couture stoffenfirma uit Parijs). Spinnaker is leverbaar in zeer veel kleurende Boussac in vijf kleureri.De klant kan ook andere materialen en kleuren uitzoeken; dan moetje deze wel zelf aanleveren. De grips zijn recht, inde naden verankerd op armen en benen. Ze zijn van een lichtgewicht foammateriaal gemaakt, stevig en erg buigzaam (dus irriteert niet, met name bij het buigen van de knieën). De fall-rate kan geheel naar wens worden "afgesteld", maar is natuurlijk afhankelijk van de gebruikte. materialen

door Mike Pennock.

die tevens model staat voor deze foto.

je dat ook met T-shirts doet. Het draagkomfort is geoptimaliseerd door de gehele overall van een lichte katoenen voering te voorzien; hierdoor heeft men geen last van zweterig, plakkerig spinnaker. .(Bovendien is het spinnaker niet meer "doorzichtig"; vooral bij lichtere kleuren is het anders net alsof je de krant leest wanneer je er een bedrukt Tshirt onder draagt!) De overall wordt op dit moment door ca. tien RW/funjumpers op Seppe gedragen en de bestellingen vanaf Texel beginnen te komen. LlGHTENING

stop en de degelijkheid van katoen. Deze overalls worden voor zowel beginners als gevorderde RW-springers gemaakt en is ideaal voor sequentialteams en lichtgewichten. Door alle grips weg te laten, krijg je

SUITS

Deze overall is een produkt van Thin-Air (GB) waarvan Mike Pennock, Goeverneurlaan 436, 2523 CK Den Haag, telefoon 070-939941, de Nederlandse dealer is. Het idee achter deze overall is om de goede pasvorm van spandex te kombineren met de hoge valsnelheid van rip-

een goede en komfortabele CRW-suit. De standaard prijs is f 335,--, inklusief custom-colors, zakje met hook-knife en verzendkosten. Extra's zoals grips en "na-verbranders" tegen een meerprijs van f 20,--. De levertijd is ongeveer zes weken na betaling aan Mike. Omdat alles custom-made is, wordt er pas gefabriceerd wanneer de betaling in Engeland binnen is. Eventuele eigen wensen zoals meer of andere grips, smallere pijpen, spandex tot aan de pols e.d., zijn allemaal te verwezenlijken. Een andere bijzondere extra optie zijn de zgn. Turbo Boosts of na-verbranders. Deze zitten op je benen en werken als een soort free-bag effekt wanneer je je benen meer dan 45° hoekt. Hierdoor krijg je meer weerstand en snellere reakties op je bewegingen. Het uitvoeren van een flat-tracking door je armen iets meer uit elkaar te doen dan normaal, \ 21SP


wordt erg gemakkelijk. Door het gebruik van de diverse materialen is een veelzijdige kleurenkombinatie mogelijk. De romp (voor en achter), de bovenarmen en -benen bestaan uit ripstop, de onderbenen en -armen uit katoen, terwijl de zijkant vanaf de knieholte tot voorbij de elleboog en rond de schouders, uit spandex wordt gemaakt. De kombinatie ripstop/-katoen zorgt voor goede en snelle reakties op je vliegbewegingen en door ook weer het ripstop aan de voorzijde krijg je een goed gevoel voor de lucht waarop je valt. De gehele overall wordt met een hot-knife uitgebrand en bij het in elkaar zetten, wordt gebruik gemaakt van een overloek naaimachine, waardoor eventueel uitrafelen wordt voorkomen. Deze overall is er een met een hoge fall-rate. Het draagkomfort van de overalls wordt als prima ervaren, vooral door het verwerken van spandex aan de zijkanten. Een extra trui in de winter is geen probleem. Ze kunnen probleemloos in de wasmachine op 60°, wat ook blijkt uit de waslabels in de overall. Op dit moment wordt de Lightening suit naast door ca. vijftig mensen op de Flying Dutchman, gedragen door de leden van de "Animais" en de "Mafia Brothers", deze laatsten gebruiken een voor CRW aangepaste overall.

kombinatie kan worden verfraaid door de voor- en achterkant een andere kleur te geven, en/of een ander gekleurd kapmouwtje of "maantje" erin te laten verwerken. De fall-rate van deze overall ligt beduidend lager dan die van de Lightening Suit, mede door de mogelijkheid van het vergroten van de wings op eigen verzoek. De wasbaarheid is uitstekend, gewoon in de wasmachine op 60°, het draag komfort bij zo'n wat ruimere, katoenen overall is natuurlijk prima. Specifieke namen kunnen niet worden gegeven, maar volgens Mike maakt een grote verscheidenheid aan springers gebruik van deze overall.

Mike verkoopt nog een produkt van Thin-Air, een overall zonder verder genoemde naam. Het idee achter deze overall was om naast de Lightening Suit voor de vlieggewichten, ook een overall op de markt te brengen voor de wat zwaarderen. De doelgroep ligt, zoals gezegd, bij deze zwaargewichten, maar ook voor de beginners is dit een uitstekende overall. De standaardprijs is f 300,--, inklusief hook-knife, customcolors en -maten, de diverse opties en verzendkosten. Voor- en achterkant in verschillende kleur kost f 20,-extra, evenals het zgn. kapmouwtje. De levertijd is gelijk aan die van de Lightening Suit. De overall wordt helemaal van katoen gemaakt. Er kan worden gekozen uit diverse grips, open of gesloten pijpen met velcro; een tolerantie op de wings is mogelijk. De kleuren-

Bij de huidige tendens van snel-sneller-snelst zullen dat vooral de wat zwaardere mensen zijn.

SP22

wereld rekord bijgedragen. Deze overall is duidelijk bestemd voor alle RW-springers. De prijs ligt, afhankelijk van materiaal- en uitvoeringskeuze, tussen f 368,-- en f 397,-exklusief BTW. De levertijd is op dit moment 'vier tot zes weken. Alle Rainbow overalls zijn custom-made. Grips zijn verkrijgbaar volgens standaarduitvoering, of naar eigen ontwerp. Als materiaal wordt gebruikt: stretch, poly-cotton, nylon en latex. Het aanbod in kleur en dessin is bijna onuitputtelijk. Door het kombineren van de verschillende materialen wordt de verlangde fall-rate verkregen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een 16-way team

Mike Furygan en de Nederlandse dealer van dit merk is Kees Tops, welbekend van "The Parachute Case" op Teuge, telefoon 05763-1928 (de toko van Keto ...). Daar Kees nog niet zo lang overalldealer is en ook zelf toegeeft er nog niet zo heel veel vanaf te weten, moeten we het even met wat summiere informatie doen. Furygan heeft een overall willen maken die "snel" is om te zien en beschikt over goede aerodynamische eigenschappen. De overalls worden specifiek gemaakt voor RW-springers. De prijs ligt tussen de f 330,-en f 400,--, inklusief grips, de levertijd varieert van twee tot zes weken. De Furygan suit wordt gemaakt van dubbele lycra. De fall-rate van deze overalls valt in de kategorie snel. Het lycra zorgt uiteraard voor een zeer goed draagkomfort. Over de wasbaarheid kon Kees echter niets vertellen. Ook de namen van daadwerkelijke gebruikers had Kees niet voorhanden. PARACHUTES

De Rainbow

Design overalls,

RAINBOW

gedragen

door het team Murphy's

DESIGN

Een in ons land zeer bekend merk, gemaakt door Werner Sûnkel (BRD), met als Nederlandse dealer Ingrid Zoetmulder, Marie Curielaan 62, 3553 HV Utrecht, telefoon 030436438. Het idee van Werner is het maken van een overall die qua materiaal en verwerking de hoogst mogelijke kwaliteit biedt. Tevens heeft hij grote interesse in het vinden van nieuwe materialen, deze te testen en ze dan te verwerken bij het maken van een goede, duurzame overall. Tot verdere ontwikkeling van de Rainbow overalls hebben de persoonlijke ervaringen van springers bij de Duitse nationale kampioenschappen, op boogies en het in 1987 gevestigde oude

Law. (foto Ingrid Zoetmulder)

dezelfde fall-rate te geven. Latex is vooral bij de lichtere springers populair, daar dit de snelste fall-rate geeft. Alle materialen, ook de kombinaties, kunnen op 30° in de wasmachine worden gewassen. Doordat de overalls één voor één op maat worden gemaakt, is een goede pasvorm gegarandeerd. Sinds 1980 springt het Duitse vier- en achtmans team met Rainbow overalls. De overalls worden in alle Europese landen en in de USA met sukses en volle tevredenheid door de RW-springers gebruikt. De overall wint in Nederland momenteel aan populariteit en dat is te danken aan de uitstekende kwaliteit, de zeer degelijke afwerking en de goede pasvorm van de Rainbow Design overall. FURYGAN SUITS Deze overalls worden gemaakt door de Amerikaan

DE FRANCE

Parachutes de France staat bekend als bouwer van rigs en koepels, echter ze verkopen ook overalls. Ook hier is Kees Tops de dealer van. Een specifiek idee achter de overall wordt niet gegeven. PdeF verkoopt naast snelle RW-suits, die vergelijkbaar zijn met de Furygan Suit, ook een wat langzamer vallende katoenen overall, de GRIP, geschikt voor leerlingen en/of zwaardere para's. De prijs ligt tussen de f 330,-en f 400,--, inklusief grips, de levertijd varieert van twee tot zes weken. De snelle overall van PdeF bestaat uit lycra op de rug, de onderarmen en de achterzijde van de bovenarmen, katoen op de onderbenen, de achterkant van de bovenbenen en het zitvlak, en PF 2000 (het Franse equivalent van F 111) op de romp en de voorzijde van bovenbenen en -armen. Wat kleuren en dessins betreft is men bij PdeF vrij kreatief. De "langzame" overall bestaat zoals gezegd geheel uit katoen, in één kleur met afwijkend gekleurde grips. Ook de strakke overall van PdeF valt onder de noemer fast-falling. Door het gebruik van lycra en katoen een prima draagbare overall. Over wasbaarheid


wordt niets gezegd. Ook hier had Kees geen "bekende" namen bij de hand. AIR ENTERPRISES

I~

t

Air Enterprises, de para-shop van Hans Ponsioen, VrijheidsIaan 4, 3621 HH Breukelen, telefoon 03462-63522, verkoopt ook overalls. De enige bedoeling van deze overall is dat hij gemakkelijk aan is te trekken over al je kleding heen. Echt bedoeld voor leerlingen en PA-springers. De prijs is f 140,--, inklusief alles, want extra's zitten er niet op, de levertijd is twee tot zes weken. De overalls zijn gemaakt van 100% katoen, of een kombinatie van 50% katoen met 50% andere vezels. Het is het bekende model met een dubbele rits over de gehele lengte. De fall-rate is gemiddeld. Hij kan gewoon worden gewassen op 30째 in de wasmachine en heeft een goed draagkomfort met genoeg ruimte voor (warme) kleding. De lijst met namen zou te lang worden om hier neer te zetten; feit is dat je deze overall ontzettend vaak tegenkomt in PA-kringen.

De snelle overall van Parachutes

de France.

NIEUW!!! Para Ongevallen Dekking doorlopende - 24 uurs werelddekki ng voorbeeld: f 10.000,-- bij overlijden f 100.000, -- bij invaliditeit

f 154,-- jaarpremie

Parassuradeur Vanderveen Apeldoorn bellen: 055-2/8028 ASSURANTIEHUIS

~

vanderveen bv

Duidelijk

zichtbaar

zijn de katoenen

delen, het gladde

PF 2000 op de voorzijde

en het lycra op de rug.

Of het bovenstaande je keuze nu echt zoveel makkelijker maakt, weet ik niet. Wel heb je nu voldoende basiskennis (hoop ik) om die keuze wat gefundeerder te kunnen maken. Je weet ongeveer wat er te koop is, wat de prijzen en levertijden zijn en welke eisen je kunt stellen. En je weet nu ook dat er meer overalls te koop zijn dat die van die jongen of dat meisje die toevallig bij jou op de club zijn of haar waar probeert te slijten. Steek je licht op bij kollega-springers, denk goed na en bestel op tijd, dan kun je er het komend seizoen tenminste plezier van hebben! Met dank aan allen die hun medewerking bij het tot stand komen van dit artikel hebben verleend.

la van Heerwaarden

De GRIP-SUlT

van Parachutes

de France.

23SP

-------.

----


Achtung ! !

Gehen Sie kein Risiko ein Wir f체hren gegen eine Geb체hr van DM 69,-- incl. repack und Verpackung die S채uregehalt-Untersuchung der Gaze Ihrer Rundkappenreseve dureh. Bei Inzahlunggabe Ihrer Reserve ist die Untersuchung kostenlos. Wenn Sie uns Ihre Rundkappenreserve in Zahlung geben, kastet Ihre neue

Swift nur DM 850,-Swift nur HFL 958,--

So,nderanigeb,ot Salange der Varrat reicht ader wer zuerst kammt malt zuerst.

I

I I I

II I I I

Vector ET V 2-2 "M" Vector V 4 "M" Invader 11"L"/"M" Vector V 5 "M" Mirage "M" Invader "S" Invader "XL" Centaurus "M" POD/Bridlle Fallschirmkappen Magie Apollo Jetstream 200 7e Jetstream 225 7e Nimbus Beta 188 ge Bogy 175 ge Bogy 9193 Raven 1112507e Laser 292 ge Bogy 229 ge Laser 7 227 7e XL-Cloud 270 7e Cruislite 7e 220 PD 150 PD 170 PD 190 PD 230 PD 260 Faleon 175 Faleon 195 Faleon 235 Coe-D 210 Skymaster ge 278 Mieroleinen plus in der BRD plus 14% MwSt.

DM 1336.-1139.-867.-1099.-630.-630.-630.-890.-100.--

HFL 1506.-1284.-978.-1239.-710.-710.-710.-1003.-113.--

790.-990.-990.-1090.-990.-1375.-1343.-1390.-1562.-1343.-1435.-1400.-1200.-1490.-1490.-1490.-1590.-1590.-1690.-1690.-1710.-1390.-1490.-119.--

891.-1116.-1116.-1229.-1116.-1550.-1514.-1567.-1761.-1541.-1618.-1578.-1353.-1680.-1680.-1680.-1793.-1793.-1905.-1905.-1928.-1567.-1680.-134.--

Super Tragerucksack aus Cordura, mit verstellbaren Trageschlaufen, 3 Extra-Taschen, verschiedene Farben Nur DM 134.--

Fallschirmtechnik - Dieter Schlemann Ostweg 20 - 0-2900 Oldenburg - Telefan 0441-204224 - Fax 0441-201990


lha~ -Boog~e

~9(89 De tweede Thai Boogie was weer een groot sukses. Bijna 300 springers uit Europa, Australië, Nieuw Zeeland, Thailand, Maleisië, Hong Kong en Amerika sprongen tussen 10 en 24 januari op het vliegveld Hua Hin. De Koninklijke Thaise Luchtmacht stelde drie C-123 K's ter beschikking en de sprong prijs voor 13.000 ft was $ 12.50. De laatste sprong van de dag was altijd op het strand, direkt voor het vijf sterren Regent Cha Am Hotel, waar de meeste springers logeerden. Raul Torres en Jack Gregory, die twee jaar geleden de 126man in België organiseerden en afgelopen zomer deelnamen aan de 144-man boven Quincy, bereikten hier weer een sukses: ze organiseerden een 60-man en de volgende

Exit uit twee C·123

K's, (Foto Max Dereta)

dag direkt een 80-man en dat is nu een nieuw Aziatische rekord. Blauwe lucht, temperaturen tussen 30 en 35 graden Celsius, uitstekende akkomoda-

tie, verrukkelijk Thai- en seafood en de hartelijke ontvangst van de bevolking zullen in de herinnering van alle springers blijven bestaan als een prima wintervakantie.

Als er volgend jaar weer een Thai Boogie is, zou ik iedereen willen aanraden om die niet te missen! .

ax

ereta


Foto boven: Raymond Girbes maakte deze exitopname van links Herman met Wim en rechts Patrick met twan. Foto onder: wereld rekord, waarvan in de vorige SP een uitgebreid verslag heeft gestaan.

Mike McGowan

maakte deze opname

van het (bijna) vrouwen


l

Bijzonder 1 000 sprongen springers Jubileum Willem van Spaandonk

de tijd en het geld: "Meestal is het toch slecht weer!" en op boogies zul je hem niet zo veel aantreffen: "Dat is allemaal zo trendy, je moet er zo flitsend bijlopen, dat is niets voor mij. Ik heb al tien jaar dezelfde overal en dat bevalt me prima ..." Zijn springinteresse nu ligt bij RW, CRW en PA, maar het mooiste vindt hij toch het tandemspringen, want ook daar heeft hij een bevoegdheid voor: "Het overbrengen van je eigen enthousiasme op de passagier, dat is toch iets waaruit je voor jezelf een hoop voldoening haalt", aldus Willem. En verder ligt het onderdeel instruktie hem heel na aan het hart, het opleiden van leerlingen en het zien van hun progressie is een dankbare taak.

Iwan Spilker had - naar eigen zeggen - gewoon een gek idee voor een sprong en zijn drieduizendste gaf hem voldoende aanleiding dat idee te verwezenlijken. Hij vertelt er zelf over.

We gingen met twee tandems "Iinked" het vliegtuig uit. Tandemmaster Herman Landsman met Wim van Parijs als passagier en Patrick van Hoye met mijzelf als passagier. Wim en ik hadden de harnassen echter achterstevoren aangetrokken en ook nog een chute meegenomen. Na de linked exit maakten we een pin-base. Vervolgens gesepareerd en de chutes geopend. Nadat we naast elkaar op level vlogen, hebben Wim en ik onze harnasjes losgekoppeld en zijn op de schouders van de tandem masters geklommen. Fotograaf Raymond Girbes maakte toen een "intentional breakaway", waarna Wim en ik van de tandem afsprongen en de bedoeling was om vervolgens een drieman met Ray te maken. Door hoogtegebrek lukte het alleen mij nog net voor Ray te komen. Hierna gesepareerd en onze chutes geopend. Een bijzondere sprong voor een bijzondere gebeurtenis. In ieder geval namens de redaktie heel hartelijk gefeliciteerd met deze mijlpaal!

Wim en Iwan klimmen

Deze keer in de schijnwerper: Willem van Spaandonk, een 34-jarige beroepsmilitair en lid van de Paraclub Hilversum. Wanneer ik het clubgebouw van de vroegere "Mobiele" binnenkom, zit hij te klaverjassen met een paar maten, maar gelukkig is er verse koffie en tijd voor een gesprekje. Natuurlijk is mijn eerste vraag hoe hij er toe is gekomen om te gaan parachutespringen en zoals zovelen is hij ermee in aanraking gekomen tijdens zijn diensttijd bij de commando's. Helaas werd hij toen afgekeurd omdat hij brildragend was, hoewel naar zijn eigen zeggen deze selektie nogal

op de rug van hun tandemmaster.

(Foto Raymond

Girbes)

ruim werd genomen. "Er waren zoveel gegadigden, dat ze gingen tellen hoeveel vullingen je in je kiezen had ..." Toch wilde hij de wing hebben en ging daarom in z'n vrije tijd naar de Mobiele Colonnes, om daar de A-opleiding te volgen. Z'n eerste sprong maakte hij in 1975, maar toen na een jaar de wing binnen was, wilde hij er toch ook wel mee doorgaan. En zoals dat in die jaren nog ging, kwam hij al vrij snel (Willem: "Ik was nog beginnend vrije-val Ier!") als sekretaris in het bestuur van de MC. Hierna volgde het hulp-instrukteurschap en behaalde hij in 1982 zijn instruktiebevoegdheid. Van 1983 t/m 1985 heeft hij als chef-instrukteur op Hohne gedraaid, en dat was een machtig mooie tijd. "Ik was daar de enige instrukteur, dus ik kon alles naar eigen goeddunken regelen. Wel druk natuurlijk, maar toch een schitterende uitdaging I" Willem stamt nog uit de oude tijd en dat blijkt ook wel wanneer hij vertelt dat hij 85 Ti 0sprongen en maar liefst 150 PC-sprongen heeft. Zijn beste wedstrijdresultaat was dan ook een eerste plaats bij de clubkampioenschappen van de PCMC in 1978 in ... de Ti O-klasse. Verder heeft hij tweemaal aan de NKP meegedaan op het onderdeel PA. Wedstrijdspringen doet hij niet meer, dat vindt hij zonde van

De reden dat Willem nog steeds springt? "Je kunt je er zo heerlijk in afreageren, je bent los van alles en kunt de rest eens even vergeten." Op de vraag of hij nog een boodschap voor springend Nederland heeft, zegt hij eerst "Nee, niet echt", maar wanneer ik mijn schrijfblok al dichtsla, zegt hij toch nog: "De meeste springers zouden zich wel eens wat socialer kunnen opstellen, vooral naar de leerlingen toe. Ze denken wel dat ze heel wat zijn, maar vergeten meestal dat ze zelf ook ooit leerling zijn geweest. En zeg nou zelf: Zonder leerlingen zijn we toch nergens?" Gelijk heb je, Willem!

la van

eerwaar en 27SP


Konsentratie bij relatiefspringen Het parachutespringen is een explosiesport, waarbij de prestatie in een korte afgemeten tijd moet worden geleverd. Daartoe zul je evenwel je energie en konsentratie vaak een aantal uren op peil moeten houden. Er zijn verschillende methoden om te leren onthouden, of om de aandacht vast te houden zolang dat nodig is. In onze sport wordt de aandacht nooit uitsluitend aan één punt gegeven, maar verdeeld over de verschillende fasen tijdens een sprong. Bij een leerling zal de konsentratie een totaal andere zijn dan die van ervaren springers. De angst zal bij de leerling de boventoon voeren: de "konsentratie" valt te omschrijven als maximaal automatisch handelen. Een ervaren springer is meer ontspannen en kan aan meer zaken (tegelijk) aandacht besteden, waardoor de konsentratie een heel andere inhoud krijgt. RW formaties In elke sprong onderscheiden we zes fasen: dirtdiven, vliegtijd, exit, vrijeval, opening en landing. Al deze fasen vergen de nodige konsentratie. Bij meerdere sprongen achter elkaar kun je spreken van een konsentratiecirkel: bij het dirtdiven wordt de akku geladen, bij exit is de akku vol en tijdens de sprong ontlaadt de akku zich. De vliegtijd, opening en landing vragen niet die konsentratie die voor de vrijeval juist wel

nodig is. Alleen door training kun je Ieren die konsentatie op te brengen en nog het beste door veel verschillende sprongen op één dag te maken. Een serieuze relatiefspringer moet voor elke sprong onthouden welke formaties moeten worden gemaakt. Iedereen heeft zo z'n eigen manier van onthouden. Wij (de leden van de "Animais") zijn van mening dat je de figuren en de overgangen moet onthouden door de bewegingen. Als we een donut gaan maken vanuit een ster, dan onthouden we dat we bijvoorbeeld 90 graden naar rechts moeten draaien. Deze beweging maak je ook exakt op de grond ... en uiteraard op de karretjes! Zo draai je van het ene naar het andere figuur, met telkens de daarbij behorende bewegingen. Een zeer goede hulp bij het "inslijpen" van de bewegingen is het visueel voorstellingsvermogen: sluit de ogen en probeer de gehele sprong (van exit tot separatie) in te beelden vanuit de eigen waarneming. Het voorstellingsvermogen wordt aanzienlijk groter door goed gebruik van de karretjes, omdat in het horizontale vlak beelden worden geregistreerd die in vrijeval snel kunnen worden herkend. Bovendien garanderen de boards reële afstanden tussen lichamen en ledematen. Hoe beter de visualisatie bij het dirtdiven, des te meer herkenning in vrijeval, waardoor veel handelingen "automatisch" worden verricht en konsentratie overblijft voor ande-

re, moeilijker zaken. Bij een goede dirtdive worden steeds weer alle aspekten doorgesproken, ook de "simpele dingen". Het is ieders taak om zijn of haar deel van het figuur met de daarij behorende bewegingen zo goed mogelijk uit te voeren. De visuele herkenning door ieder team lid geschiedt immers alleen, wanneer de andere drie de juiste bewegingen maken! Een verandering daarin kan dus brainlocks veroorzaken (= niet meer weter wat er verder moet gebeuren). De andere team leden kunnen het "slachtoffer" helpen door rustige handgebaren, duidelijk artikuleren (liplezen!), de formatie zo goed mogelijk laten zien, of in het oor roepen wat te doen. Aanleidingen voor brainlocks moeten worden geëlimineerd door a) taakverdeling, b) uniformiteit, c) deugdelijk materiaal, d) begrip voor elkaar en dus e) volledige inzet voor je teamleden. Hieronder een opsomming van aandachtspunten in de verschillende fasen van een sprong:

vliegen Briefing pilootlmedespringers; tijdens de klim eerste tien minuten gezelligheid en gedachten laten gaan, dan kleding in orde brengen en laatste tien minuten volledig klaar voor de sprong; inmiddels is de hartslag verhoogd en ben je kristalhelder; pinchecks; één team lid spot; een paar keer diep in- en uitademen doet de hartslag verlagen. exit Juiste volgorde van uitklimmen, hand- en voetplaatsing; ruimte en aandacht voor de kameraman; één team lid telt af; denk aan glijbaan en eventuele ombouwen naar eerste figuur. vrijeval Valhouding (snelheid); juiste formaties; hoogtekontrole . separatie Houd de anderen in het oog, inklusief de kameraman; hoogtekontrole .

dirtdive

afdaling

Uitvoering bespreken; taakverdeling; een paar keer uitlopen; "karren"; checken of iedereen positief is; pauze om te laten bezinken; dirtdive zonder praten; eventuele aanpas-singen en tenslotte: volledig in outfit klaarstaan en uitlopen; zorg dat iedereen klaarstaat, ook de kameraman (taakverdeling).

Alle andere springers in het oog blijven houden. Het zal duidelijk zijn: pas na de landing kun je je permitteren om minder gekonsentreerd te zijn. Dat geeft weer de gelegenheid om de akku op te laden. eter

er sen

Cone Loek Parachutes niet goed geopend door hakende musketonhaak Beschrijving Een A-brevethouder met een ervaring van 29 sprongen, waarvan acht vrijeval, springt af van 3000 ft. Na een halve sekonde raakt hij onstabiel. Na drie sekonden trekt hij in onstabiele houding op de rug met de voeten omhoog en het hoofd omlaag. De bag en de risers glijden langs de linkerzijde van het lichaam, waarna de linker risers worden gegrepen door een musketonhaak die alle lijSP28

nen vasthoudt. Deze musketonhaak is aan de been band bevestigd om na de opening het ripcord weg te bergen. Resultaat is een gedeformeerde square die gaat roteren. Betrokkene voert de reserveprocedure uit, maar de hoofdparachute komt niet vrij door de musketonhaak. De reserveparachute opent zich wel, . maar wordt gaandeweg steeds verder dichtgeknepen door de eromheen draaiende hoofdparachute.

Doordat bij de landing de reserveparachute geen draagvermogen meer biedt, geschiedt deze met een erg hoge daalsnelheid op de linker zijkant. Letsel Meerdere breuken en inwendige kneuzingen. Konklusies *

Dit ongeval is boven verwachting nog redelijk goed

*

afgelopen. Het meevoeren van hakende attributen kan tot levensgevaarlijke situaties leiden en wordt ten sterkste afgeraden. In ieder geval dient een voorziening te zijn aangebracht, waardoor het voorwerp met een simpele handeling kan worden losgemaakt. Te denken valt hierbij aan zaken als (losse) musketons, rookpotbrackets en kamera's. ec rusc e

om missie


S.O.E. Skydiving over Europe Dropzone: Soulac-sur-mer, France Skydiving over Europe staat voor * Soulac, een badplaats aan de Atlantische kust

* stralend weer en Franse ambiance

* snelle progressie vanaf eerste sprong * vliegtuigen: Cessna 207, Pilatus of heli * nieuw materiaal * Nederlandse instruktie

* omscholing van de ronde bol naar matras

* vanaf eerste sprong aan * * * *

matras (static-line) AFF opleiding relatief-opleiding voor beginners en gevorderden koepelrelatiefkursus opleiding watersprongen

BROCHURE: 020-221830

S.O.E.

Skydiving over Europe

•

lUtilP I I~

S.O.E.

Skydiving over Asia

Van 6 tot 15 februari 1989 organiseert S.O.E. in samenwerking met de Royal Thai Border Police een vrijeval kursus in Hua-Hin, Thailand.

RESERVEER NU: 020 .. 221830


Fallschinnsport-Centrom

ALBATROS GmbH.

Albatros - Schaufenster Preisliste

gültig ab 1. Juni 1988 (netto)

HAUPTFAllSCHIRME Maveriek Fury Wildfire Clipper Raider Manta PD 143 PD 176 PD 218 PD 253 PD 135 PD 150 PD 170 PD 190 PD 210 PD 230 PD 260 Miero Raven 150 Super Raven I Super Raven II Super Raven 111 Super Raven IV Faleon 150 Faleon 175 Faleon 195 Faleon 215 Faleon 235 Faleon 265 laser 9 Cruislite Nimbus Nimbus Beta CCl Foil Para Foil 252 Para Foil 272 Para Foil 282 Pursuit CRW

7e 7e ge ge ge ge 7e 7e 7e 7e ge ge ge ge ge ge ge 7e 7e 7e 7e 7e ge ge ge ge ge ge ge 7e ge ge 7e 7e 7e 7e 7e

RESERVEN - SQUARE Swift 5e Firelite 7e Raven I-IV 7e Miero Raven 150 7e Faleon 150-260 ge Maveriek 7e

200' 220' 168' 194' 220' 278' 143' 176' 218' 253' 135' 150' 170' 190' 210' 230' 260' 150' 181' 218' 249' 282' 150' 175' 195' 215' 235' 265' 286' 220' 225' 188' 250' 236' 272' 285' 230'

452 458 420 432 484 621

355 375 400 426 450 489 545 249 338 364 416 468 351 384 427 480 518 584 538 476 537 454 650 677 750 776 608

ebi ebi ebi ebi ebi ehi

ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi ebi

177' 367 ebi 172' 426 ebi 150' 249 ebi 200' 452.ebi

•.G'ID

DM DM DM DM DM DN DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM

1.470 1.470 1.660 1.690 1.720 1.770 1.420 1.420 1.420 1.450 1.610 1.610 1.610 1.630 1.650 1.670 1.730 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.670 1.670 1.670 1.690 1.690 1.740 1.490 1.340 1.570 1.590 1.690 1.890 1.970 1.990 2.090

DM DM DM DM DM DM

1.160 1.450 1.440 1.440 1.670 1.490

• a

_a..

teD?

auf Lager. . . Ireiehe Ausrüstungen r Sie _ Wir haben stä~dl9 ;;h Super Raven, Fa~eo~~~u Jnd· ·aus_ Ob Vector, Ta on, i u~s anpassen, an as können alles oe probieren. . b· ten ausserdem: WIe ie Beratung einschliesslich . lIe Betreuung und - Professlone . e_Leistungen. sämtliche. s~rvI~Werkstatt. - Eigene RIggm( dem Flu9platz. _ Para-Shop au oder schrei ben Sie u~s. Sie doch eintach mal an re kostenlose Broschure Ruten. 'hnen gerne unse Wir schlcken

zu.

RESERVEN - RUND Phantom 22' Phantom 24' Phantom 26' Invader 24' Invader 26'

DM DM DM DM DM

925 950 995 890 890

GURTZEUGE Veetor Talon Raeer Invader Veetor Student

DM DM DM DM DM

ZUBEHÖR FXC 12000 Sky Alarm Mierohawk Barigo Höhenmesser lederkappe Springerhandsehuhe Protee Helm Helm Type Protee Rainbow Kombis Slieky Kombis

DM 1.390 DM 180 DM 192 DM 130 DM 154 DM 33 DM 78 DM 55 DM 245 DM 260

Wahlfarben bei allen Kappen ohne Aufpreis. Komplette Systeme werden sprungfertig Nettopreis in Deutsehland zuzüglieh 14% Mehrwehrtsteuer!

ab

ab ab

1.220 1.220 1.220 780 1.490

geliefert. Weitere produkte auf Anfrage.

Fallschirmsport-Centrum Albatros GmbH, Kielmannseggstrasse 24, 2000 Hamburg 70, Telefon 040-6560147 (bis 22.00 Uhr). Flugplatz Hartenholm/Schleswig-Holstein, 2359 Hasenmoor, Telefon 04195-1355. Fax 04195-1302.


p'·h,,';···· ~y"... S')I l1 M"'··,, JI.! l!I;;51:1 ." / i U' .1'/

<,J

i

f

r

Murphy's Law, ofwel "de wet van Murphy". Hij heeft te maken met gebeurtenissen die zich eigenlijk nauwelijks laten voorspellen en die lijken te spotten met de statistische kans dàt ze gebeuren. De Amerikaanse NASA geleerde Dr. Murphy was de eerste die indertijd deze wet verwoordde. Later zouden er nog vele versies van volgen, zoals: * In een komplex stuk machinerie zal dàt onderdeel kapot gaan, dat als enig niet is opgenomen in de reserve voorraad. * Als je een boterham met pindakaas uit je handen laat vallen, zal deze altijd met de besmeerde zijde naar onderen vallen. Je ziet, deze wet - ook wel de wet van de selektieve zwaartekracht genoemd - is niet helemaal serieus, maar van de andere kant vertelt hij toch ook wel dat rekening dient te worden gehouden met nagenoeg onmogelijke toevalligheden. Deze sfeer sprak ons wel aan en we besloten - nu alweer enige tijd geleden - ons relatiefteam naar deze wet te vernoemen.

Murphy's

Law tijdens de teamtraining

!

·)//I.i

nals 1988 besloten we de zaken voor het komende seizoen nog eens met extra energie aan te pakken. Buiten het feit dat we vinden dat we lol in de trainingen moeten houden, willen we ook zo efficiënt mogelijk trainen. Onderdelen van deze efficiëncy vinden wij bijv. het trainen met "air-tc-air" video, zoveel mogelijk in aaneengesloten perioden springen (trainingsweken) en een optimale begeleiding. De begeleiding (coaching) hebben we gevonden in de persoon van Kees Debie met wie we dan ook oktober jl. naar Ampuria Brava togen. Gezien het feit dat we nog erg vroeg in het seizoen '88/'89 zaten, konsentreerden we ons tijdens deze week voornamelijk op het individuele vliegwerk. De "no-contact" sprongen die we deden, toonden ons al gauw dat hier nog heel wat bij te schaven was. "No-contact" sprongen worden op zich niet altijd door iedereen als leuk beschouwd, maar ze zijn als basis voor "clean" relatieven een absolute must. 's Werelds top teams hebben in het algemeen zeer intensief

boven Ampuria

Sindsdien lijkt er echter wel een vloek te rusten op de NKP RW want de wedstrijd is al twee jaar niet meer afgesprongen. Voor onze eerste NKP wedstrijdsprong in 1987 hadden we drie rejumps nodig voor de grondvideo ons de volledige sprong in beeld had. Zou het dan toch iets met de naam te maken hebben? Nou ja, ons enthousiasme is er in ieder geval niet minder om geworden en na de Natio-

,"

tI""'IiW\·\;i ,..~l 'i/ \,;?

Brava in oktober

'88. (foto Bruno Broeken)

"no-contact" getraind vóór random en block trainingen. We hebben ons laten vertellen dat de Australiërs voor de komende WK zeer serieuze plannen hebben en ongeveer 1500 sprongen willen maken, waarvan 400 "no-contact". Onze springweek leerde ons verder dat werken met een coach eigenlijk ook een rruist is. Op zich is het merkwaardig

De team leden van Murphy's Law: staand v.l.n.r. Frank van de Boseh, Lue van den Hemel, Debie en zittend Jeroen Karstens en Elly Melio. (foto Bruno Broeken)

dat in de relatiefsport zo weinig gebruik wordt gemaakt van coaches. Bij bijna iedere andere teamsport is het ondenkbaar zonder trainer/coach te werken. Men kan zich toch zeker geen volleybal- of voetbalteam voorstellen waarin de teamleden zelf maar wat aanrommelen. Iedere lijn en ieder overzicht zou uit de trainingen zijn. Waarom zou relatieven anders zijn dan deze "normale" sporten. Wat Nederland betreft, vindt het probleem waarschijnlijk zijn oorsprong in het feit dat

Murphy's Law boven Ampuria Brava (oktober tografeerd door Bruno Broeken.

de wedstrijdtop zo verschrikkelijk smal is. Daardoor is de beschikbaarheid van springers met "state of the art"-kennis van de wedstrijdsport laag. Dit zal ons inziens niet veel veranderen zolang het Nederlandse wedstrijdrelatiefspringen niet in de breedte groeit. Wat hiervoor nodig is, is moeilijk te zeggen, maar misschien kunnen we een voorbeeld nemen aan onze zuiderburen, de Belgen. Gezien de facili-

Kees

teiten, de springprijzen en de bereikbaarheid voor ons (wij komen uit Roosendaal) trainen we regelmatig op Centrum Oud Turnhout en zien daar een fors aantal wedstrijdteams van goed nivo. De wedstrijdsport lijkt daar wèl aan te slaan. Goed, in ieder geval hopen wij dat in het komende seizoen méér en méér springers de wedstrijdsport zullen leren waarderen en dat de NKP sterk bezet zal zijn. Het verhoogt de sfeer en de spanning en maakt mensen enthousi-

'88) op de video gezet door Kees Debie en gefo·

ast. Wij wensen iedereen een goed en veilig seizoen toe met veel mooie sprongen, Frank van de Boseh, Jeroen Karstens, Elly Melio, Kees Debie, Luc van den Hemel, urp ys

aw

31 SP


Kerst Boogie Spanje boogie op zin best Er zijn mensen die eens op een boogie zijn geweest en zagen dat de sprongen die daar werden gemaakt vaak mislukten. Er zijn ook mensen die op een boogie waren waar de organisatie faalde. Vaak hoor je die mensen mopperen: "Een boogie ...? Mij niet gezien, weggegooid geld," Toegegeven, er gaan veel sprongen mis, maar er is in Europa intussen ook een grote groep springers ontstaan die in staat is prachtige sprongen te maken; sprongen die je nergens anders zou kunnen maken dan op een boogie: daar waar de vliegtuigen staan, de springers naar toe gaan en het weer goed is.

delen, was het grootste verschil tussen de groep van Peter Gehrig en die van Jerome Bunker, dat het accent bij de eerste groep lag op figuren maken, zo snel en zoveel mogelijk, terwijl me bij de tweede groep opviel dat men zijn best deed zo netjs mogelijk te vliegen en ongewoon mooie formaties neer te leggen. De Duitse groep was redelijk konstant in aantal. De Zuideuropeanen splitsten de groep van dertig af en toe op in kleinere groepen. Voor springers met minder ervaring waren Alexis Perry en Derek Thomas de organizers. Vooral Alexis had vaak een hele zwerm springers om zich heen die stonden te popelen

Zeventien

springers

bouwden

"89" ter gelegenheid

de sprongen Op de jaarlijkse kerstboogie, die van 25 december tot 2 januari op het vliegveld van Gerona werd gehouden, kon je een aantal van dat soort groepen aan het werk zien. Peter Gehrig, een Zwitser die teamcaptain was van het winnende Steam-Team op de 16-way op Teuge, was door de organisatie ingehuurd als loadorganizer voor het Duits sprekende kontingent. Jerome Bunker (Tag-Team) en Patriek Passe hadden dezelfde taak met betrekking tot het Zuideuropese springersdeel. Dit hield overigens niet in dat anderen geen toegang konden krijgen tot deze groepen. Als je maar goed sprong. Voor zover ik het door mijn ring-sight heb kunnen beoor-

Een zestien man van de groep van Jerome

Bunker, gefotografeerd

SP32

(Foto Si man Ward)

eerst nog wat zelfstandig of met een instrukteur te springen. Leren met je eigen nivo als vertrekpunt. Zelfgeorganiseerde sprongen werden er ook gemaakt, evenals tandem, AFF en freestyle. Teams waren er ook aan het trainen. Synchro en System 40ur uit Italië, een Zweeds team en een team uit Ierland. Het Hoogeveense team Cyste moest de training onderbreken nadat Pieter Landman na een spektakulaire landing (hookturn-flaren-omhoog-en dan weer rechtstandig naar beneden) zijn enkelbanden blesseerde. Na de boogie

om hun grootste formatie te maken. Alexis en Derek slaagden er in hun twaalf tot dertig mannen meer dan één figuur te laten maken. Ook aan de onervaren relatievers was gedacht: Pete Marsden en Bruno Brokken

Een vijftienman

Een exit uit de Caribou.

door Willard Jansen.

van het nieuwe jaar. (Foto Si man Ward)

van de groep van Peter Gehrig. gefotografeerd

waren er om hen het relatieven met grotere groepen dan op het eigen clubje mogelijk is, bij te brengen. Omdat het doel van deze opzet was zoveel mogelijk van elkaar te leren, kwam het ook voor dat mensen werd geadviseerd

door Simon

ware:

kwamen Arnold Colenteur, Peter Derksen, Ronaid Overdijk en Edwin van der Kraan om een zogenaamde probeertraining te houden. Ik heb het van boven bekeken, wederom door een ringsight, maar als dat proberen heet, dan belooft


het wat voor het Nederlandse relatieven als deze vier een paar honderd trainingssprongen achter de kiezen hebben. de organisatie Terug naar de boogie: de organisatie was in handen van de leden van de School of Human Flight in Ampuriabrava. Hun doel was een boogie waarin het accent lag op hoge kwaliteit. Mike "Michigan" Sandberg was uitgenodigd om freestyle seminars te geven en er zou een vertikale windtunnel zijn om de basistechnieken te oefenen. Omdat Mike zich tijdens reparatiewerkzaamheden op een schip nogal ernstig had verwond en er geen waardige vervanger werd gevonden, ging dat, wat min of meer als surprise voor de springers was bedacht, helaas niet door. Roland Hilfiker vertelde mij

Een poging voor een sz-ma»,

die resulteerde

maakten de opkomst zo'n 200 man kleiner dan vorig jaar: zo'n 650 springers. Een vaste klant voegde daar aan toe dat organisatorische problemen in voorgaande jaren daarbij ook een rol speelde. Gelukkig was de organisatie dit jaar goed. Het manifest onder leiding van

in een so-rnan.

(Foto Si man Ward)

vliegtuigen te informeren over eventuele hoge openingen. Mensen die aan hun reserve waren geland, werden opgehaald door een busje. In totaal moest dat busje veertien keer uitrijden. Eén breakaway volgde na een zeer lage opening, ongeveer 600 ft.

nieuwe parachute kunt opbouwen in een hookturn. Nou nog even oefenen op hoe die snelheid er weer uit te remmen is. Om de springers doorlopend omhoog te brengen, waren er een Caribou, een Twin Otter, een Skyvan en drie Porters. Toen de Caribou op 29 december wegens motorproblemen het vliegen verder moest staken, werden er een turbo Islander en nog een Porter bij gehaald. De grootste formatie was een zestigman waar veel springers uit Nederland inzaten. Andere noemenswaardige sprongen waren een 34 man jewel, een 35 man ster en op 1 januari een 17 mans "89". Het totaal aantal sprongen lag op zo'n 12000 en het grooste aantal op één dag was 1337. de toekomst Roland Hilfiker wil van de boogies in Spanje iets speciaals

Een prachtige

sunset-dive

gefotografeerd

door Simon Ward.

eerder dit jaar al dat hij minder springers verwachtte dan voorgaande jaren, maar dat de betere springers wel zouden komen. Zijn voorspelling kwam uit. Het grote aantal Europese boogies en de voor de deur staande Thai Boogie,

Maria Peterson draaide als een trein. Uitstekende calls en een efficiënt boardingsysteem lieten de sprongen naadloos op elkaar volgen. Ook werd er erg op de veiligheid gelet. Hilfiker stond konstant met een radio in z'n hand om

Behalve de blessure van Pieter Landman waren er meer blessures die veelal te wijten waren aan een kombinatie van nul meter wind, het onnodige landen op beton en een perfekte demonstratie van de snelheid die je met zo'n

"Mitch"

gefotografeerd

door Simon Ward.

33SP


maken. In de toekomst zal het accent meer komen te liggen op seminars en kom petities met grote formaties zoals twintig- en veertigmannen. In de States bestaat dat al en gegeven het feit dat steeds meer (ex)teamrelatievers naar boogies gaan en een stijging van het algehele nivo, zie ik wat dat betreft ook mogelijkheden in Europa. Hilfiker benadrukt het gebruik van air to air en ground to air video. Op de boogie waren vier cameramensen opgenomen in de staf waaronder Rien Sprangemeijer en ikzelf. Een Engelse jongen sprong ook met een zender zoals die in Seoul werd gebruikt. Live skydiving "WOW". Zijn air to ground (zo heet dat) zal hoogstwaarschijnlijk door het centrum worden aangeschaft ten behoeve van de komende WK en om te gebruiken bij promotionele aktiviteiten. Heb je spijt dat je niet bent geweest? Neem dan vast vrij voor de komende Easter Boogie. Dan begint het boogieseizoen met RW seminars op Ampuriabrava. Veel sprongen van een hoge kwaliteit

Het Italiaanse

team "System

40u('

maakt een trainingsprong

met leermogelijkheden voor iedereen met zijn of haar nivo als uitgangspunt. Daar draait het dan om. Ook wil ik vast de aandacht vestigen op de boogie in Vichy. Evenals vorig jaar zal daar een grote Hercules staan

blue-sky

uit de Caribou.

(Foto Simon Ward)

waar met gemak tweehonderd springers ingaan. Deze boogie zal ongetwijfeld een sukses worden. Vorig jaar waren er veel goede springers en de Fransen die de organisatie van de organisatoren van de Swiss Boogie hebben overge-

nomen, zijn nu al sprongen aan het bedenken. Ben je va plan daar naar toe te gaan, dan adviseer ik je alvast te gaan sparen, want Vichy is mooi maar duur.

"+lniFW' ansen

..

se ••

relatief jumpsuits

Zoekt skydivers die tegen inlevering van 6 (zes) uitgeknipte originele blue sky advertenties uit de SP van 1988 of 1987 een op maat gemaakte jumpsuit voor de HALVE PRIJS in ontvangst willen nemen! Uitgeknipte en opgeplakte advertenties kunnen worden ingezonden tot en met 5 maart 1989 (datum poststempel is geldig). Vergeet niet bij inzenden naam,. adres en telefoonnummer te vermelden. Wij zoeken tevens dealers voor het Zuiden van Nederland en België.

blue-sky Hoendiepskade 2 9718 BD Groningen telefoon 050-416057 SP34

(

I


Vier Uden Sportief

Locarno Dag & Nacht

Het sportfestijn VIER UDEN SPORTIEF zal dit jaar worden gehouden op 10 en 11 juni. Het bestaat uit drie wedstrijden, nl. PA3 voor provincieteams, PA3 voor internationale teams en CRW3. Het CRW dient als volgt te worden uitgevoerd: zo snel mogelijk een tri-pane bouwen, na tien sekonden vliegen van de tri-plans moet één man afhaken en de overgebleven biplane een precisielanding maken. Bij dit onderdeeL zijn twee kampioenen: voor de snelste tri-plane en voor de beste biplane landing.

Van 13 tot 15 oktober zal er op Aeroporto Cantonale Locarno in Zwitserland een PA wedstrijd worden gehouden voor viermansteams en individuele springers. De wedstrijd wordt georganiseerd door Para-Centro SA, Locarno. Er is een maximum aantal van 20 teams en er worden voornamelijk nationale kampioensteams of runners-up verwacht. Het programma omvat vijf dag- en vier nachtspronqen., Er wordt gesprongen uit een Pilatus Porter en een Cessna 206.

De team captains moeten zich op 9 juni om 20.00 uur melden in het hockeypaviljoen. De wedstrijd begint zaterdagmorgen om 09.00 uur precies en de briefing voor de deelnemers is om 07.30 uur in het hockeypaviljoen. De camping is dit jaar weer tegenover het instappunt, vlakbij de dropzone, op het parkeerterrein van Bentley. Aanmelden vóór 1 mei aanstaande bij Gerry Testroote, Vlosstraat 12, 5402 LN Uden, telefoon (04132) 62190. oos

er aar

Beer Boogie, l.Islcnd

Skyvan Boogie Odense, Denemarken Van 28 april toten met 1 mei organiseert paraclub Center Jump op het vliegveld van Odense een Skyvan Boogie. Men streeft naar een maximum aantal deelnemers van 120. Inschrijving voor deze boogie moet uiterlijk 12 april bij de organisatie door middel van overschrijving van Dkr. 200 op girorekening 7642377 ten na-

Er is een prijzengeld beschikbaar van Sfr. 10.500.-- in geld en andere zaken. Het inschrijfgeld bedraagt Sfr. 250.-- per springer en dat moet vooruit worden betaald / aan de organisator.. De organisatie kan voor hotelakkomodatie zorgen. Lunches en diners worden op de dropzone geserveerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij het afdelingssekretariaat of bij Hans-Jörg Baumann, Sempachterstrasse 71, CH-8032 Zürich.

me van Hans Larsen, Gudrunsvamget 11, 5270 Odense N. Dit bedrag wordt teruggestort indien de boogie niet doorgaat. Er is minimaal een C-brevet vereist en de prijs per sprong is Dkr. 110 voor 13.500 ft. De organisatie kan voor hotelakkomodatie zorgen.

Na zeventig jaar (!) is het weer wettelijk toegestaan bier in kJsland te verkopen en daarom is het van 18 tot 25 juni groot feest op Hudir, dat ongeveer 100 km van Reykjavik ligt. Een greep uit het programma: 6man scramble, 21 man speed star, 40man rekord boven l.Jsland, middernachtspringen, zwemmen in de Blue Lagoon. Beschikbaar zijn: loadorgani-

zers, tandemmasters, air-teair video, een twin Otter, een C 206, een 185 en een 180. De hoogte is 12.500 ft. In Hudir zijn een motel, hotel, bar, zwembad, bank en restaurant en dat allemaal vijf minuten van het vliegveld. Gaarne kontakt opnemen met de organisatie voor 1 maart. (Zie voor het adres de wedstrijd kalender. )

9vfaakJe keuze, kont bij ons een testsprong maken. en samen vinden we liet setje dat bij jou past.

systems Invader Jaguar Ghaser Zerox Teardrop~,~û~

eM5Jrot'firs

Alles uit voorraad leverbaar - rigsspringklaar en~,keurd àfgeleverd alle denkbare accessoires - bel of schrijf ons voor alle informatie:

Postweg 128, 1795 JE De Cocksdorp telefoon 02220 - 11658/11464 of 05202 - 12746 35SP


Update

KP Thailand De laatste, officiële gegevens zijn binnen: de inschrijftermijn sluit op 15 januari, een probleem dus. Het inschrijfgeld bedraagt US $ 500 per team. Akkomodatie en gratis verbindende vluchten van Bangkok naar Suratthani kunnen op verzoek worden geregeld. Een korrektie op eerder verstrekte informatie: het scheiden van de evenementen in een heren- en dameskategorie vervalt. Alles wordt nu gemengd versprongen. Voor verdere informatie of boekingen kan men terecht bij Hoofd Buro Para; daar zijn de telefoon- en faxnummers bekend van George Goetze, de co-organisator.

European Parachuting CUp In Zadar aan de Adriatische kust van Joegoslavië zal van 1 tot 9 september 1989 the Second European Parachuting Cup worden gehouden. De eerste EPC was een sukses, met 110 deelnemers van 14 verschillende landen. Verdere informatie dan dat de wedstrijd onder FAI-regels wordt gesprongen, hebben we nog niet, maar misschien is het iets om alvast in je agenda te zetten? We houden je op de hoogte!

Kampioenschap van Vlaanderen Van 29 april tot 1 mei zal op Paracentrum Schaffen het Kampioenschap van Vlaanderen worden gesprongen. De precisie wedstrijd gaat over acht ronden. Aanmeldingen naar Walter Borm, Bisschoppenhoflaan 604, 2100 Deurne, telefoon 09-33240574 (na 18.00 uur).

SP36

Parathion 189 Sittard Ook dit jaar weer organiseert de Para Club Zuid Limburg een Parathion en wel op 26 en 27 augustus. Parathion is een kombinatiewedstrijd voor vijfmansteams met de onderdelen PA, zeskamp en duurloop. Wederom is er een helikopter om de springers naar minimaal 3000 en maximaal 4000 ft te brengen. Ook passagiersvluchten behoren tot de mogelijkheden. De Parathion vindt dit jaar

voor de derde keer plaats. We hopen erop dat het net als voorgaande jaren een knallend festijn zal worden met een enthousiaste groep deelnemers. De lokatie is wederom het Nationaal Sportcentrum te Sittard, waar voldoende slaap-, eet- en drinkfaciliteiten aanwezig zijn. Scheidsrechters zijn uiteraard de beroemde Belgen René en Felix. In de komende maanden zul-

RW Boogie Pol.en Van 14 tot en met 21 augustus wordt in de buurt van Krakow een grote internationale RW-boogie georganiseerd. Naast de bekende Antonov 2 stelt het Poolse leger een Antonov 12, de Russische tegenhanger van de Hercules, ter beschikking. Voorts zal de grootste helikopter ter wereld, de MI-6 (tot 80 springers!!) worden ingezet. De organisatoren hebben o.a. Jack Gregory als load-organizer aangetrokken. Inschrijfkosten bedragen US $ 55 per persoon. Een sprong

van 4000 - 5000 meter kost US $ 10. Iedereen die belangstelling heeft en deze unieke kans wil aangrijpen om ook eens achter het ijzeren gordijn te springen, kan zich schriftelijk bij ondergetekende aanmelden. Zogauw er meer bekend is, (zoals overnachtingsmogelijkheden, vrijstelling van het normaal gebruikelijke verplichte wisselbedrag, enz.) zul je worden geïnformeerd. _•

:.

..

~

H •••• ...

..

..

len aan de clubs en oud-deelnemers inschrijfformulieren en uitgebreide informatie worden verstuurd. Wij zijn nog druk bezig met de organisatie en zodoende zijn nog niet alle gegevens beschikbaar. Je kunt je alvast aanmelden bij: Ronaid Zwarteveen, sekretariaat PCZL, Landheerstraat 3, 6441 EP Brunssum, telefoon (045) 251650. ona

warteveen

Nachtspringen Moorsele Op 25 februari en 25 maart organiseert Paraclub Moorsele nachtsprongen. Vanaf een half uur na sunset kan worden gesprongen uit een Islander (met deur) en een C206 Turbo. Overnachting is mogelijk. Gaarne van te voren telefonisch aanmelden bij: Kathy Vervaet, telefoon 3222133532 (overdag) of Ronny Vervaet, telefoon 3256500092 (weekeinde).

Bydgoszcz CUp Polen Airborne Israël

Van 27 mei tot 4 juni zal er in Bydgoszcz voor de negende keer een internationale PA en Stijl wedstrijd worden georganiseerd. De KNVvL is uitgenodigd een team af te vaardigen. Het gezelschap bestaat verder uit teams van Bulgarije, Tjechoslowakije, Denemarken, Finland, Duitsland, Hongarije, Noorwegen, Roemenië, Zweden en Rusland. Tot 30 maart kan worden ingeschreven

door teams bestaande uit een manager, een coach, een scheidsrechter, een chauffeur en vijf wedstrijdspringers. Er wordt gesprongen uit MI-8 heli's en AN-2's. Alle kosten, behalve de reiskosten, worden door de organisatie gedragen. Meer informatie via het afdelingssekretariaat.

Citta De Riso Aero Club Vercelli, Italië, organiseert op 3 en 4 juni voor de 13de keer een internationale RW4 wedstrijd. Er zal worden gesprongen uit een Cessna Caravan en een Pilatus Porter. De wedstrijd bestaat uit acht rondes (minimaal vijf) en er kan met eigen video worden meegesprongen. De sprongen kosten lire 135.000 per team per sprong en het refund voor niet ge-

maakte sprongen is 120.000 lire per team per sprong. Er kan worden gekampeerd, maar op verzoek zorgt de organisatie voor hotelreservering. Op het veld is een snackbar. Verdere informatie: Aero Club Marilla Rigazio, Vercelli, Aeroporto Carlo der Prete, Caselia Postale 78, Italië.

De International Association of Airborne Veterans organiseert dit jaar weer een militaire sight-seeing trip annex sprong-voor-wing in Israël. Van 29 mei tot 5 juni is men te gast bij het Israëlische leger. Op het programma staan onder meer een sprong uit een Dakota en het bezoeken van militaire installaties en historische plaatsen. Het pakket kost, zonder vliegreis, ongeveer US $ 2250. Verdere informatie bij Reimer van der Vlugt, telefoon (076) 140165.


World Masters Games

Gestolen Onlangs is in Amsterdam een Parapente parachute uit een geparkeerde auto ontvreemd. Het is een square (GRX-2), gefabriceerd door PdeF, paars met een gele middenbaan. Tips zijn van harte welkom bij Harrie van Rijswijk, telefoon (076) 613363.

In het vorige nummer van de SP hebben wij in deze rubriek al melding gemaakt van de "World Masters Games" in Denemarken van 22 juli tot 6 augustus 1989. Nu er wat meer bekend is over het hoe-wat-waar met betrekking tot het parachutespringen gedurende dit evenement, willen we iedereen hier toch ook nog even over informeren.

Alle luchtsporten zijn gepland van 24 juli tot 4 augustus; voor wat betreft parachutespringen is er een limiet gesteld van 200 deelnemers. De minimumleeftijd is gesteld op 40 jaar (PaPS!) en er moeten minstens 500 sprongen in je logboek staan. Kompetitie vindt plaats in RW4, RW8, precisie en style, verdeeld over twee of drie klassementen. Het inschrijf-

geld bedraagt DKK 500 voor het evenement zelf en DKK 3.000 om mee te kunnen doen aan het springen. Ten overvloede wordt er nog bij vermeld dat deelnemers hun eigen parachute moeten meebrengen ... Voor meer informatie: Hoofd Buro Para.

Eveneens gestolen, maar dan op de Thai Boogie '89, een komplete set: Rig: Genesis, donkerblauw met een een lichtblauwe/rozelichtblauwe streep schuin over de sluitflappen. De container heeft een modelnummer G1-7.5 en een serienummer 07.03.88. De hoofdkoepel is een PD 190, 9-cel, lichtblauw en (aan een kant) een roze en een zilveren baan. De reserve is een Swift. Gaarne informatie aan Fred Post, Postfach 353, 6314 Aegeri, Zwitserland, telefoon 019456132. SP

Nieu\Ne flitsende squares Deze maand wordt een nieuwe lijn van squares op de markt gebracht onder de merknaam Blue Track. Het gaat om chutes met revolutionaire prestaties, ontworpen door een internationaal team en gefabriceerd door één van de fabrieken van het Zodiac concern. De Blue Track produkten zullen uitsluitend door Parachutes de France over de hele wereld worden verkocht. Deze firma verzorgt tevens de kwaliteitskontrole. zeer snel De Blue Track squares vliegen met een zeer hoge voorwaartse snelheid, zijn ongelofelijk wendbaar en flaren uitzonderlijk goed. Deze superlatieven komen van mensen, die reeds met een BT 50 of BT 60 hebben gesprongen. Behalve aan de neonkleuren, waarin de chutes uitsluitend verkrijgbaar zijn, kunnen ze gemakkelijk worden herkend

aan de staart (ducktail), gevormd door de langere middencellen, de extra tussenschotten in de buitenste cellen en een "intrekbare" slider. Het smalle, efficiënte vleugelprofiel zorgt voor de hoge snelheid. Een paar centimeter intrekken van de toggles resulteert onmiddellijk in een bocht, terwijl een stallturn een radikale belevenis wordt. Een verschil met de chutes, die we tot nu toe gewend zijn, is dat een harde draai nooit een slip veroorzaakt en de stall recovery waarbij de chute niet voorover duikt. De flare kapaciteit is zo groot, dat het flaren zeer beheerst moet gebeuren, langzamer dan bij andere chutes. Ook zonder grondwind, is het makkelijk om weer op te stijgen. Vanwege de hoge prestaties worden de Blue Tracks niet geschikt geacht voor onervaren springers. Gemikt wordt op de markt van ervaren

springers, die zich duidelijk willen onderscheiden van de grote groep. maat Het speciale profiel, geheel berekend met behulp van komputers en de nieuw ontwikkelde stof zorgen voor een hoge vliegsnelheid (50 tot 60 kilometer per uur) en een lage daalsnelheid. Daarom kunnen de Blue Tracks niet worden vergeleken met andere squares op grond van de oppervlakte. De kleinste, BT 50, komt overeen met een "oude" negencel van 170 sq. ft. Een springer, die gewend is aan 220 of zelfs 250 sq. ft, kan gerust onder een BT 60 gaan hangen. De enige squares, waarmee de Blue Tracks kunnen worden vergeleken, zijn de, eveneens recentelijk verschenen, Excaliburs van de Amerikaanse fabrikant Performance Design. Ook deze chutes

hebben een hoge voorwaartse snelheid (iets meer dan de normale PO's), maar betrekkelijk weinig flarevermogen. De Excaliburs hebben extra diagonale schotten in de cellen, waardoor het pakvolume toeneemt. prijs De fabrikant van een square met zulke hoge prestaties wordt gedwongen steeds nauwkeuriger te werken. Zo kunnen de Blue Tracks bijvoorbeeld alleen met bepaalde symmetrische kleurverdelingen worden gemaakt. Een rib met een afwijkend kleurbad, waardoor iets andere rek in de stof zit, kan al leiden tot scheef vliegen. De extra aandacht vertaalt zich onmiddellijk naar een hogere aanschafprijs in de orde van f 3000,--.

37SP


Wedstrijdkalender 25 lebruari: Nachtspringen Moorsele, België. Voor info zie rubriek evenementen. 25 en 26 lebruari: Europacup Paraski, Bad Wiessee, Duitsland. 8-18 maart: Thailand International Parachuting Championships (PA, RW, en CRW). Voor info zie rubriek evenementen. 23-26 maart: Easter Boogie Coolidge, USA. 24-27 maart: Lang springweekeinde op PCF. 25 maart: Nachtspringen Moorsele, België. Voor info zie rubriek evenementen. 1-8 april: Tweede WK Paraski, Damüls. 28 april -1 mei: Skyvan Boogie, Oldense Airport, Denemarken. Inlo: Carsten Bundgaard, telefoon 05954143. 29 april -1 mei: Kampioenschap van Vlaanderen, Schaffen. Voor info zie rubriek evenementen. 3-7 mei: Sportief 1989 in de Jaarbeurs te Utrecht. 4-7 mei: Lang springweekeinde op PCF. 13-15 mei: Lang springweekeinde op PCF. 13-15 mei: 20ste Internationale Pinkster PA wedstrijd in Bruchsal. 20 mei: KNVvL Jeugdluchtsportdag, Terlet. 27 mei - 4 juni: Internationale PA en Stijl wedstrijd in Bydgoszcz, Polen. Voor info zie rubriek evenementen. 28 mei - 3 juni: Hercules Boogie Zweden .. 29 mei - 5 juni: Airborne Israël. Voor info zie rubriek evenementen. 3 en 4 juni: Internationale RW4 wedstrijd op Aeroporto Carlo del Prete, Vercelli, Italië. Voor info zie rubriek evenementen. 3 juni: Vliegshow Scheveningen. 10 en 11 juni: Vier Uden Sportief. Info: Gerry Testroote, telefoon (04132) 62190. 18-25 juni: Bier Boogie, Fludir, Ijsland. Info: Beer Boogie 89, POBox 675, 602 Akureyri, Ijsland, telefoon 354 6 24464. 21-25 juni: Pink Boogie Zwartberg. Info: Cor van Doorn, telefoon (045) 263317. 1-9 juli: Nationale Kampioenschappen Parachutespringen, waarschijnlijk op Hoogeveen. 5 juli - 6 augustus: Europese Vredesestafet-

te. Voor info zie rubriek evenementen. 7-11 juli: Belgian Here Boogie, Moorsele. Registratie BF 1000, sprongen BF 800 per stuk voor 15.000 voet. Kontaktpersonen voor Nederland: R. van Schilfhout en A. Kingma, telefoon (070) 911788 en (070) 460781 8 en 9 juli: 13de Internationale Seriorenwedstrijd in Meissendorf. 22 juli - 5 augustus: Indonesia International Skydiving Meet & Boogie, Bali, Indonesië. 22 juli - 6 augustus: World Masters Games 1989, Denemarken. Voor info zie rubriek evenementen. 29 juli - 6 augustus: Springweek PCHi en PCF in Spa, België. 12-20 augustus: Südost-Paracup in Trieben, Oostenrijk. 14-21 augustus: Internationale RW-boogie in Polen in de buurt van Krakow. Voor info zie rubriek evenementen. 26 en 27 augustus: Ram Air Competition op PCF 26 en 27 augustus: Derde Parathion '89 te Sittard, PCZL. Info: Ronaid Zwarteveen, telefoon (045) 251650. Zie rubriek evenementen. 1-9 september: Tweede European Parachuting Cup, Zadar, Joegoslavië. Voor info zie rubriek evenementen. 2 en 3 september: Parachutists Over Phorty Society (PaPS) Meet, Teuge. 9 september: Airshow Lelystad. 22-24 september: De drie dagen van Strassbourg. Internationale viermans PA wedstrijd. 23 en 24 september: Clubkampioenschappen op PCF. 21 september - 1 oktober: WK RW in Gerona, Spanje. 30 september: Open Dag Koninklijke Luchtmacht. 13-15 oktober: Internationale PA wedstrijd bij dag en nacht.voor landenteams in Locarno .. Info: Hans-Jörg Baumann, Sempacherstrasse 71, CH-8032 Zürich. 14-20 oktober: Vijfde World Cup of Champions PA, Chengdu, China. 23-30 april 1990: First World Pops Meet, Ettamogah Pub, New South Wales, Australië.

Spi intern ieuwe TSE CHASER

TSE CHASER

Phantom 26 Raven Firelite Maverick Fury

Swift Raven Firelite Maverick Fury

f3990

Maferiaalmarkt

PARACADUTISMO SPORTIVO Subscribe to Italy's skydiving magazine. Lit. 20,000 in Italy Lit. 32_000 outside Italy Published tour tirnes a year by PARACADUTISMO SPORTIVO C.P. 107, 46100 Mantova Italy

TBE HAPPy LANDING CO. presents ... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Wil je ook door de week van parachutespringen genieten? Bestel dan nu je eigen videofilms direkt bij het afdelingssekretariaat ! De volgende titels zijn verkrijgbaar: EL CAPITAN

1150,-

en SKYDIVE

Drie films van Carl Boenish op één band. Vooral WINGS is een must voor de verzameling, omdat deze film een mijlpaal in hel RW-springen markeert. EL CAPITAN bevat opnamen

van rotsspringen,

BASE

dus.

TROLLVEGGEN

1 90,-

.•.neH' .. Jorrna aster

Een film van Carltll'V~"!m springen van een rotsgebergte

over

base-

in Noorwegen.

FREAK

BROTHER

CONVENTION

1 98,-

Norman Kent legde de sfeer van de grootste boogie ter wereld vast. De brothers freaken in vrije val vooral op hun rug. De ware skydiver zal veel plezier beleven aan deze film die muzikaal uitstekend wordt ondersteund door de swingende rock van de Booze Brothers. De film duurt 20 minuten. SYMBIOSIS

AND

FRIENDS

1 98,-

Pete Reynolds maakte een verslag van het Engelse mans/'6"á"I?7'.5}mó/cs/S q;&r7Y/J'd/7Jt?2w/7//7,S7)H7C?/" c:7&

vier-

»&.da

Norman Kent etaleert zijn talent met een prachtige impressie van het moderne skydiven. Mooie opnamen

filmvan

Cup in Canada, 1983 en van de wedslrijd zelf. Zeer leerzaam voor degenen die sequential trainen! De film duurt 40 minuten.

koepel relatief ! PLAYGROUND

IN THE

SKY

I en

11

per deel

1140,-

BLUE

MAGIC

1100,-

Op deze banden verzamelde Carl Boenish opnamen van alle mooie, leuke en gekke dingen die je in de lucht kan doen. Niet alleen parachutespringen dus, maar ook veel

Een film over het Zwitserse viermansteam Blue Magie dat in 1983 wereldkampioen werd in Zuid Afrika. De overwinnende sprong is erin opgenomen! Ook de achtman wordt gevolgd. Martin Genge is de maker. De film duurt 30

hanggliding.

minuten.

AIR

1 98,-

BEARS

WALKING

De nieuwste produktie: wederom een zeer professionele film van Norman Kent over het Amerikaanse viermansteam Air Bears dat vorig jaar wereldkampioen werd in Joegoslavië. Geniet van perfekt sequentialwerk boven een schitterende lokatie. Een must als je up to date wilt zijn.

De film duurt

12 minuten.

ON AIR

1136,-

Een ware dokumentaire over alle vormen van parachutespringen, gemaakt door de Australiër Jas Shennan, voorzien van kommentaar door een ervaren springer. Deze film is ook leuk voor leerlingen en niet-springers. Voor iedereen wat wils! De film duurt 48 minuten.

Bestelling kan geschieden door overmaking van de kosten op girorekening 179618 van de KNVvL, afdeling para, in Den Haag. Per videoband moet f 14,extra worden overgemaakt voor verzendkosten (vanuit Engeland). Denk eraan om het type band te vermelden: VHS, Beta of V2000. Voor V2000 wordt per videoband f 18,- extra gerekend! Na ontvangst van de betaling is de levertijd ongeveer twee weken. Voor inlichtingen kunt u terecht bij het afdelingssekretariaat in Den Haag, telefoon

SP38

(070) 245457.

f 4390

aiR Way paragear 050-128088

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

WINGS,

rigs

Main: Cruislite '83. Vraagprijs f 750,--. Info: Jack Jansen, telefoon (040) 432484. Komplete set: Rig: Corsair. Main: Parafoil. R. serve: Safetystar, sq. Prijs f 1.750,--. Info: E. Verwey, teleloon (02154) 16012 (na 20.00 uur). Komplete set: Rig: Requin '83 (zwart). Main: 252 Parafoil '81 (wiVblauw/rood). Reserve: Magie 5c '83, ongebruikt (rood). Gekeurd op 28-12-88, gerepareerd en gemodificeerd. P'Ï' f 2.000,--. Komplete set: Rig: Dutch Mini System '81 (rood/zwart). Main: PC Mark I '74 (rood/zwarVgeel). Reserve: T1 OR '71 (groen). Prijs f 750,--. Inlo: W.J.E_ Hoenjet, telefoon (040) 543274 (na 19.00 uur). Komplete set: Rig: Racer (navyblue). Main: Firelite (navyblue/blauw/grijs). Reserve: Phar> tom 22, juni '87. Geldige jaarkeurig. Vraagpn, f 3.200,--. Info: Wim Alberts, Zuringes 63, 9407 CD Assen, Ielefoon werk (05920) 42942, privé (05920) 45916. Komplete set: Rig: Wonderhog 11. Main: Cnffi. air. Reserve: 26 ft Lopo. Inklusief Altimaslerll en overall. Vraagprijs f 1.250,--. Info: J. van de Donk, teleloon (04923) 63627. Komplete set: Rig: Mirage (roodlblauw/gri~). Main: Turbo (paars/roze/lichtblauw/wit). Reserve: SOS, 0 sprongen (rood). Geheel ilotrf jaar juli '86, ca. 150 sprongen, i.z.g.s. Prijs f 3.500,--. Info: Marjolein Stelling, telefoon (076) 218789, weekeinde (070) 870487 . Komplete set: Rig: Mirage '82 (grijs/rood). Main: Skylark '83 (rood/wit). Reserve: Skylart '85. Plus extra's. Vraagprijs f 2.200,--. Info: Daan Sep, teleloon (020) 122567. Komplete set: Rig: Eagle. Main: Cruisair(ka· leidoskoop). Reserve: Strong Lopo '78. Pri~ n.o.t.k. Inlo: Frans Liebregts, Knegsel, le~ loon (04905) 2189. Main: Nimbus beta, 185 sq.ft, 9c, '87, ca. 50 sprongen, met lipped slider (royal/red/silv.~ Vraagprijs f 1.700,--. Inlo: Leo de Bruin, Loretostraat 5, 6369 SZ Simpelveld, teleloon (045) 443733 (na 18.00 uur). Komplete set: Rig: Precurve/Racer (blauw). Main: Firefly (blauw/wit). Reserve: RavenI (zwarVlila). Prijs f 2.300,--. Inlo: Robert Sa~ mans, Leeuwerikhol 2, 6005 JS Weert, le loon werk (040) 734985. Komplete set: Rig: Invader (zwart). Main: Cruislite (zwarVzilver/lichtblauw/wit). Re", Swift (geel). Ca. 50 sprongen, i.z.g.s. ,inklusief jaarkeuring. Prijs f 3.750,--. Info: Gert Haar, telefoon werk (030) 449220, privé (08389) 16231. Komplete set: Rig: Invader (zwart). Main Cruislite (zwarVzilver/lichtblauw/wit). Re",,. Swift (geel). Spiksplinternieuw! Prijs·. ~2S\, mró, Gertrf(;jar;:tereróof17werlff~3t7/14.4g220, privé (08389) 16231. Main: Maverick, 200 sq.ft, 7c '88, 15 sprongen (blauw/pinklrose/zilver). Prijs f 1.750,-- (nieuw f 2.050,--). Inlo: Joeke de Jong, telefoon (03404) 50690 (na 18.00 uur). Sony video kamera, VHS kompakt, zoomlens 3x en auto-focus. Aankoopdatum juni '88, dus nog originele garantie. Geschikt voor vrijeval fiimwerk. Nieuwwaarde f 1.600,--, vaste prijs nu f 1.000,--. Inlo: Ca rl van Dijk, teleloon (030) 313990. Reserve: Invader 370R + pilot, nieuw/ongebruikt. Prijs f 900,--. Inlo: Barry Al, Marinapark 309, Den Helder, teleloon (02230) 33189. Komplete set: Rig: Centaurus '85 (Iichtbruin!oranje). Main: Raven 11 '86 (zwarVgoudbruin/lichtblauw). Reserve: Preserve III '85. Ca. 150 sprongen, i.z.g.s. Prijs f 2.750,--. Inlo: Alex Baas, telefoon (020) 991552, ol (02157) 1849 (weekeinde). Komplete set: Rig: Jaguar (blauw). Main: Magnum (rood/wit/blauw). Reserve: Preserve 111 (geel). Bouwjaar '85, ca. 60 sprongen, i.z.g.s. Prijs n.o.t.k. Info: Nathalie Chudiak, teleloon werk (070) 791125, privé (070) 836687.


••.•.•.•.•.•.•

' •.•••••.• '.-.' •.•.•.•.•.•.•.•.••.•.•

' •••••.•.• ' •.• ' •.• '.' •.• ' •.• ' •.••• ' •••••••.• '.'.'.'.'.'.'.'

••• ' ••••••••••••••••••• ' ••• ' ••••• ' ••••••••••••••••••• ' ••• '.' ••••••• ' ••••••••• '.'.',.,

•• ' ••• ' ••• ' ••,., ••• ,' ••, ••••• , -s-, ' ••••••••• ' ••,' •••• , ••••• , •••••••••••••••• ' •••••••••••••••••• , •••.• ,.,.,.,.,.,.

teuge volley dreom sewing

..•......'.'.'•......•... ........•.• '

'

'.'.'......................•.•.................................

,

-.................................•.................. ,.,.,.,

,

,.,

,

•.•.•.........•...•.• •....... ..•.. •.. ,

,

,

,

,

_

-.-.' ......•.. '

Het nieuwe seizoen kan beginnen, want de Blue Track is gearriveerd. Bel ons op en maak een afspraak voor een sprong met klasse! The Parachute

Case, Kees Tops, vliegveld

Teuge, telefoon

05763 - 1928, telefax 02155 - 23708

.:,..:.":',..:'.:"live-' .''. ' ..... .

.:.:::::::

..'.'"

.. ::::.

·:e··~~·'···,····:·· . :·:tI.U"

...••

'


BLUETRACK NOWI There are three sorts of parachutes: rounds, squares and ours-Blue Track.

When the time comes to choose a new canopy, it is also the moment to learn that Blue Track hos introduced an entirely new design,

A new design? Certainly, a new design in fact and not just an advertising slogan, To be convinced of this, just watch our canopies flying, Blue Track canopies are so different from the others that we shall not even speak of their surface area, because there is no possible comparison between their performances and those of any canopies of similar area for a given suspended weight. This is not the only noteworthy points of Blue Track conopies, Their ability to turn quickly is impressive and they respond instantaneously wh en bracked. Their toggles are so sensitive that ea se of control is unequalled. Another major point is that their general design and their great speed allows them to "flore" spectacularly wh en landing, needing no particular skill.

~ Ground

--

oth

level

These are 011true innovations end. to be convinced, you must yourself try our BT50 or BT 60; the latter con be used by most qualified skydivers, Further, though sophisticated, Blue Track canopies are less bulky when packed than modern ones of the same area, To find out 011you need to knowabout this new concept, ask a specialist such an expert of Parachutes de France, who will speak to you of another attraction provided by Blue Track: that of high technology at a very reasonable prlce

INTERNATIONAL

FINE Worldwide

PARTNERS

PARACHUTE distribution by

PARACHUTES DE FRANCE SA. B.P.247 95523 Cergy-Pontoise Cedex (France) Phone: (1) 30321633 Telex: 607061 F / Fax: (1) 303243 11

MAKERS

BlUETRACK CANOPIES

Maximum recommended payload

Compatible P.F.containers

BT60 CL. size)

2001b,

Jaguar lOfT, 1 Requin r.o/r. 1

BT50 CS, size)

1871b,

Jaguar lOOfT,O Requin lO

SP 1989 17(4)  
SP 1989 17(4)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad