Page 1


SPORTS EQUIPMENT Manufacturer & Supplier CLUBS Clubs. - Give us a call if you are thinking of changing your Student Equipment - We have what you need at the right price.

T.S.E. CHASER Including "0" bag risers main pilot chute & reserve pilot chute B.T.S.O. f308.00

T.S.E. ZEROX Including "0" bag, Risers, Main and reserve Pilot chute f340.00

T.S.E. CHASER

T.S.E. ZEROX T.S.E. CHASER or ZEROX Container system with G.Q. Rayder main, with G.Q. SAC reserve ready to jump As above but with Swift Square reserve ready to jump

f 991.00 f 1126.00

STUDENT ZEROX AFF includes main risers, toggles, '0' bag, cutaway handle, Stevensons SOS, main throwaway pilot chute main spring pilot chute and main ripcord; reserve ripcord, bridle line, packing instructions, pilot chute and FXC 12000 mounting brackets This system is being extensively used by clubs in Holland allready.

GLiDE PATH CANOPIES

f

442.00

RESERVES

FURY MAVERICK FIREFlY WllDFIRE CLIPPER RAIDER MANTA

f542.00 f536.00 f531.00 f645.00 f683.00 f685.00 f699.00

SAC RESERVE (Phantom 26) X210 SQUARE RESERVE 210 sq.ft SWIFT SQUARE RESERVE PHANTOM 26 PHANTOM 22 PHANTOM 24 RAVENS 1 to 4 SQUARE RESERVE FIRELITE RESERVE

f419.00 f584.00 f694.00 f594.00

We also supply every item concerning

f265.00 f442.00 f400.00 f359.00 f328.00 f348.00 f594.00 f594.00

OTHER MAIN CANOPIES G.Q. RAYDER G.Q. RANGER 300 sq.ft 252 PARA FOll RAVENS 1 to 4

THOMAS SPORTS EQUIPMENT . FACTORY UNIT All

LTD

Alti's, Gloves, Goggles,

parachuting.

R.W. Jumpsuits,

etc.

Just give us a call for fast and friendly service.

PINFOLDLANE BRIDLINGTON

PRICE'S SUBJECT TO CURRENCY

. NORTH HUMBERSIDE GREAT BRITIAN EXCHANGE

RATES.

(0262) 678299


Redaktioneel In dit nummer kun je een artikel lezen over het eerste internationale technische kongres dat eind juni in Parijs werd gehouden. Het is bemoedigend te horen hoe in een aantal landen jonge ondernemende springers zich 'druk' maken over alles wat met veiligheid te maken heeft: materiaal, opleiding, procedures, standaardisatie, enzovoort. Ook aspekten zoals het publieksvriendelijker maken van de sport in het licht van de Olympische Spelen en het 'opvoeden' van de pers hebben ruime aandacht. Toch is het vaak weer die kleine groep die al het mogelijke doet om de sport van binnenuit en van buitenaf positief te beïnvloeden. Hoeveel moeite dat kost, hoeveel geld, diplomatie, doorzettingsvermogen en optimisme, is nauwelijks aan te geven en iedereen die daar ook maar iets mee te maken heeft, weet waar ik het over heb. Het is een proces dat zich vaak voltrekt in een niet al te positieve omgeving. Iedereen zal knikken met de nietspringende omgeving in gedachte, maar waarschijnlijk verbaasd kijken als ik zeg dat dat ook vaak slaat op de wel-springende omgeving! Wat of wie ik daarmee bedoel? Ik zal wat voorbeelden geven en als

Inhoud Bij de voorplaat: Ton Willebrandts maakte deze exitfoto van een relatiefsprong van leden van de Flying Dutchmen boven Pijnacker uit de KLM helikopter Sikorsky S61 op 23 mei 1987. Een verslag van deze dag kunt u elders in dit nummer lezen.

Internationaal Technisch Kongres 10 Nathalie Chudiak Flare met flair 12 Karel Lamboo Nationale Kampioenschappen 16 Annet Gillebaard, Peter Bruinsma, Roelof Pieters

ook maar één springer zich herkent en een klein beetje schuldig voelt, ben ik tevreden. Heb je wel eens een demo gesprongen die kwa terrein, weersomstandigheden of je eigen kapaciteiten niet helemaal je dat was? En hoe liep dat af? Wat stond er in de krant? Heb je wel eens met geleend materiaal gesprongen zonder al te veel voorbereiding? Wat denk je dat er was gebeurd als je je reserve had moeten trekken? Kontroleer je of laat je wel regelmatig je materiaal kontrolen? Sta je wel open voor vernieuwingen en verbeteringen of ben je ervan overtuigd dat jouw ideeën en methoden zaligmakend zijn? Ben je wel 'jong' genoeg van geest om mee te groeien in de parafamilie of denk je 'dat zal mijn tijd wel uitdienen' en geloof je het verder wel? Hoeveel blessures heb je zien of voelen gebeuren die vermeden hadden kunnen worden met een beetje meer instruktie of een beetje minder nonchalance? En wat stond er weer in de krant? Geniet je wel echt van een sprong of overheerst eigenlijk steeds de angst en maak je zo nu en dan een sprongetje omdat je gezin of je kollega's het zo flink vinden?

European Parachute Arnold Collenteur

Challenge

Helispringen op Rotterdam Hans Bakker Hercules Boogie '87 Zweden Bonny Speelman, Ad Slockers Rapa Meet 1987 Anita von Eugen, Ingrid Zoetmulder, Herman Boerman Europacup CRW te Avignon Simon Woerlee Nederlandse delegatie in de DDR Henk Nijhuis Hercules Boogie Moorsere Arjan Wolters 18e PA wedstrijd aan de Saar Herman Boerman Teuge Scramble 2-5-87 Dick Romkema Teuge Tulip Trophy PA wedstrijd Walldorf

26

15 20

plakt deze bladzijde.

Zie je wel wat er in de lucht allemaal om je heen gebeurt en weet je wat je in geval van nood moet doen? Vraag je dingen die je niet weet of vind je dat niet 'cool' genoeg? Help je wel eens anderen of vind je alleen maar belangrijk wat je zelf doet? Enfin, vul het lijstje zelf maar aan want je weet er vast nog wel één te bedenken. En denk dan maar eens aan dat kleine groepje dat z'n best doet voor een positieve image van de sport en dat één negatief kranteberichtje heel veel moeite in één klap ten iet kan doen, hoe hard we ook roepen dat negatieve publiciteit ook publiciteit is. Nathalie Chudiak

1000 sprongen springers Paramedisch Galbak Materiaal Cone Lock Wedstrijd kalender Materiaalmarkt

19 21 28 32 34 36 38

22

Adverteerders 23 24 25 31 34 36 38

Rubrieken Redaktioneel Inhoud Colofon & clubs Springstof Evenementen

Uw redaktrice

3

3 4 6 9

Aero Fallschirm Sport GmbH Blue Sky Centro de Paracaidismo Costa Brava Charly Baum Fallschirmtechnik - Dieter Schlemann Fallschirmwerbung Klaus Heller Kroop's Goggles, Inc. Larsen & Brusgaard Mafia Brothers National Parachuting Promotions New England Parachute Company Para Flite Inc. Paracentrum Midden-Zeeland Paracentrum Texel Parachute Service Teuge Parachutes de France Skydive-Günter The Happy Landing Co. Thomas Sports Equipment Wally Gubbins

3 SP


DEZE VERENIGINGEN ZIJN AANGESLOTEN BIJ DE AFDELING PARACHUTESPRINGEN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART sekretaris clubhuis vliegveld

S CH VV

dropzone(s) type(n) vliegtuigen met aantal springers inflight deur springtijden weekeinden

DZ TV

16 - nummer

Nederlandse

Parachutisten

ST:

Parachutisten Bandoengstraat

Club 12, 9715 NO Gronin-

Paracentrum Noord S: A. de Weerd,

Hoofdstraat

05924-1783. CH: Plesmanstraat,

vliegveld

10,

9451

Hoogeveen

BB

Rolde,

(geen

post),

Losse abonnementen .kosten.t 4' jaar en z.ijn aan te melden via ..hehA;f sekretariaat.

05280-71150. VV: Hoogeveen. DZ: Nieuw-Balinge, VVo TV: C-182/4 ID. ST: WE + feestdagen, evt, wo- en vrij-middag. M: r pc. BP:

redaktie Irwin Braen, Nathalie Ghudiak, lenteur en Armst Glllebaard.

Paraclub Flevo S: Herman Boerman,

Dl. V: B R S. ON: C.

art director van den Boogaard

Vereniging Paracentrum Teuge S: S. J. M. Meijer, Bolkskamp 25, 7576 05410-10586.

en

bv, 's-Gravenzandè.

bestuur E_ T. H. Wijnands, voorzitter vakature, sekretaris E. van der Kraan, penningmeester H_ Gannegieler, publiciteit Wouter Konijnenburg, algemene pröjèktén Peter Tolsma, algemene projekten hoofd buro parachutespringen Arnold Collenteur, Jozetlsrsêlspleln 2596· AS 's-Gravenhage, telefoon (070) 245457. lidmaatschap Alle leden f 75,- per jaar, na 1 juli f 42,-_ Het inschrijfgeld bedraagt bij aanmelding f 8,-. Aanmeldingen te richten aan het Af· delingssekretariaat (via de klubsekretarls),

inleveringsdatum kopij Uiterlijk 15 september op ht;1' redaktie-adrsê. redaktie-adres Nathalie Chudiak, redaktie SP, De Eerensplein 21, 2593 NB 's-Grallénhagè, telefocm

SP 4

Zie verder Nationaal Vereniging S: E: Lafaire,

Nederlandse Vere afdeling Parachu

(070) 836687_

C-206/5. Febr-nov

ST: za: (behalve

Dl. M: r pc sq. V: B R S. ON: C.

vaste medewerkers Hein Cannegieter, Kees de GOèlje!', Kuizenga, Dick Pluim, Bonny Speelman Bert Wijnands.

Koninklijke Luchtvaart

82, 3328 MH Dordrecht,

juni en sept): elke laatste vrijdag van de maand 10.00-SS (20.00). Apr-sept: elke 2de en 3de wo-avond 18.00-SS. BP:

vormgeving en lay-out Nathalie Ghudiak

druk Van Deventer

Heimerstein

078-184271 CH: VV Lelystad, 03202-469. VV: Lelystad. DZ: Kavel E-24. TV: 10.00-SS (20.00), zo: 10.00-SS (19.00).

Hon ald

..

C H CH

Hilversum

CH: Noordweg 52, "de Egelshoek", Hilversum, 02157-1888. VV: Hilversum. DZ: Hoogland, VVo TV: C-182/4. ST: WE + di- en vrij-avond. M: r sq. BP: VVo V: B S. ON: C.

ON: C H CH.

Arn.o!<:l

ON

camping hotel clubhuis

CH: Sportpark Vierhoeven, Roosendaal, 01650-59620. VV: Seppe. DZ: Sportpark Vierhoeven. TV: C-182/4.ID. WE 8.00-SS. M: sq. BP: Dl. B S. ON: C H.

CH: VV Eelde 05907-4499. VV: Eelde. DZ: VV, Winde. TV: C-182/4 ID. ST: WE: 9.00-SS, zomertijd vrij: 18.00-SS. M: sq. BP: VVo V: B R S.

abonnement Gratis voor led én van de afdelipg chufésprinqeä,

S

S: Riek Cox, 03463-2792.

Noord Nederlandse S: Bonny Speelman, gen, 050-771588.

verschijning Medio februari, april, oktobèr en december.

sq BP

Paraclub

Club

CH: VV Seedorf, BRD, 09-4942812081, tst. 328. VV: Seedorf. DZ: VVo TV: C-182/3. ST: zomer: za: 13.00-SS, zo: 10.00-SS, wo tim vrij: 17.00-SS. M: r pc sq. BP: Dl. V: B S. ON: C H.

1 - augustus

pc

V B R

S: Ed Kolmeijer, Oranjestraat 6, 4891 XP Rijsbergen, 01606-3602. Post: Postbus 1436, 4700 BK Roosendaal.

Vereniging Nederlandse Paraclub TU-zeven S: G.F. van Hattum, Am Stimmbeck 22, 2730 Heeslingen, BRD, 09-4942814998. Post: Postbus S 32, VP 3509, Utrecht-Veldpost.

Tweemaandelijkse uitgave Koninklijke Nederlandsé V~ren Luchtv.aart afdelingPari'lch

voeding bar restaurant snacks overnachting

SS

v,

jaargang

M

met naam Dl indien niet op vliegveld

10 ST WE

sunset Eerste

huur materiaal rond pc square bak voor precisie

Paraclub Bijlakker

Paracentrum

Gemini

30,

. 3769

Soesterberg,

Paraclub Icarus S: W.J. van Doorenmalen, Generaal De la Reylaan 15, 1404 BM Bussum, 02159-15156. CH: VV Hilversum, Loosdrecht, 02157-1849. VV: Hilversum. DZ: Maartensdijk, Westbroek, VVo TV: P. Porterl8lD. ST: WE + rna-, di- en vrij-avond. M: r pc sq. BP: Westbroek, VVo V: B. ON: CH. Skydiving Club The Flying Dutchmen S: Hans Duran, Arthur van Schendeldreef Rotterdam, 010-4218445. CH: Vliegveldweg 30, 3045 NS Rotterdam, VV: lestienhoven.

DZ: Pijnacker,

Berkel,

C-206/6. ST: di en wo: 16.00-SS, za: 12.00-18.00. M: sq. BP: behalve zondag. H. Stichting Nationaal Vz: H.J. Verbeek, 035-10342.

Paracentrum Teuae Kerklaan 40, 1211

15, 3069 WL 010-4158421. Schipluiden.

TV:

sumise-SS, zo: V: B R S. ON:

PR

Hilversum,

CH: De landen 22, "De Wolk", 7395 PB Teuge, 05763-842 VV: Teuge. DZ: VVo TV: C-182/4 10, BNI/8. ST: dagelijks 9.00-20.00. M: r pc. BP: Dl. V: B R. ON: CH kamperen DZ C H. Cadetten Parachutisten S: J. Doense, Kasteelplein

Vereniging 10, 4811 KC Breda, 076-274911

Paraclub Hohne S: A. Vlas, Schwarzerweg 21, 3103 09-4950512387. CH: VV Lohheide, "Paragasse". 09-4950518021, tst. 450. VV: Lohheide. DZ: VVo TV: 00-27/5. r pc. BP: Dl. V: B S. ON: kamperen

GH

KV

.

Hasselhorst,

BRD,

Lohheide,

Hohne,

ST: WE: 9.00-SS. Dl.

M:

Oldenzaal,

Teuge.

Eindhoven 14, 5731 EE Mierio, 04927-62213.

Paravereniging Korps Commando Troepen S: G.LC. Frederix, Lavadijk 233, Roosendaal, 43857. CH: Commandobaan 43920, tst. 135. TV: F-27/ ± 35.

4,

4706

CL

Roosendaal,

0165001650-


FALLSCHIRMBÖRSE Unverbindliche Preisliste (Änderungen vorbehalten) TAKE YOUR CHOICE! non-obligatory price list Main Canopies 01 01000017 01000013 01000020 01000021 01000024 01000000 01000002 01000014 01000005 01000011 01000022 01000025 01000008 01000006 01000007 01000023 01000009 01000026 01000027 01000028

Firelite Maveriek Rascal Rascal Laser Cruislite Magie Foil252L Mistral Goliath Rascal Laser Raider Rascal Rascal Rascal Manta Laser Laser Laser

Reserves

02

02000000 02000002 02000003 02000020 02000024 02000021 02000022 02000025 02000008 02000007 02000023 02000009 02000026 02000027 02000013 02000004 02000005 02000006 02000006

Swilt Magie Firelite Rascal Laser Rascal Rascal Laser Raider Rascal Rascal Manta Laser Laser Maveriek Invader Invader Conical Phantom

416ebi 425 ebi 390 ebi 415 ebi 416 ebi 476 ebi 520 ebi 677 ebi 1250ebi 780 ebi 445 ebi 475 ebi 535 ebi 315ebi 470 ebi 494 ebi 621 ebi 538 ebi 629 ebi 580 ebi

Price 1495,00 DM 1495,00 DM 1270,00 DM 1270,00 DM 1270,00 DM 1495,00 DM 1270,00 DM 1995,00 DM 1295,00 DM 2495,00 DM 1570,00 DM 1570,00 DM 1795,00 DM 1570,00 DM 1570,00 DM 1570,00 DM 1895,00 DM 1570,00 DM 2795,00 DM 2595,00 DM

367 ebi 520 ebi 416ebi 390 ebi 415ebi 415 ebi 445 ebi 475 ebi 535 ebi 470 ebi 494 ebi 621 ebi 538 ebi 769 ebi 425 ebi 315ebi 372 ebi 495cbi 263/315ebi

Price 1270,00 DM 1395,00 DM 1495,00 DM 1270,00 DM 1270,00 DM 1270,00 DM 1570,00 DM 1570,00 DM 1795,00 DM 1570,00 DM 1570,00 DM 1895,00 DM 1570,00 DM 2795,00 DM 1495,00 DM 990,00 DM 990,00 DM 990,00 DM 990,00 DM

Reserven 02

5C17T

1690,00 795,00 685,00 695,00 795,00 600,00 350,00

DM DM DM DM DM DM DM

0302000 03000006 03030006 03000002 03000000 03000004 11000003

50,00 260,00 130,00 130,00

DM DM DM DM

05000007 05000008 05000000 05000000

5C 246' 7C 172' 7C 180' 7C223' 7C202' 8C205' 8C254' 9C226' 9C262' 9C230' 9C278' 9C286' 9C340' 7C2OO' RC 24' RC 26' RC 26' 22/24'

Harnesses 03 03020006 03000006 03030006 03000002 03000000 03000004 11000003

Mirage 86 -AFF-Tandem Mirag~ 86 Sport Mirage 86 - AFF- Training Jaguar Invader Marsouin Std. Slope Soaring hamess

POD + BAG 05

05000007 05000008 05000000 05000000

POD (main) POD (Res., Bridle, Hot Dog) Pilot Chute Mirage-Res. Pilot Chute Hot Dog

Mirage 86-AFF, complete incl. Reserve 26', harness, 9C main, Staticline

01000017 01000013 01000020 01000021 01000024 01000000 01000002 01000014 01000005 01000011 01000022 01000025 01000008 01000006 01000007 01000023 01000009 01000026 01000027 01000028

02000000 02000002 02000003 02000020 02000024 02000021 02000022 02000025 02000008 02000007 02000023 02000009 02000026 02000027 02000013 02000004 02000005 02000006 02000006

01

Firelite Maveriek Rascal Rascal Laser Cruislite Magie Foil252 L Mistral Goliath Rascal Laser Raider Rascal Rascal Rascal Manta Laser Laser Laser

Swift Magie Firelite Rascal Laser Rascal Rascal Laser Raider Rascal Rascal Manta Laser Laser Maveriek Invader Invader Conical Phantom

7C 172' 7C 194' 7C 180' 7C202' 7C 223' 7C220' 5C 246' 7C236' RC 24' 7C375' 8C205' 8C254' 9C226' 9C 185' 9C262' 9C230' 9C278' 9C286' 9C340' 9C322'

5C17T 5C 246' 7C 172' 7C 180' 7C223' 7C202' 8C 205' 8C254' 9C226' 9C262' 9C230' 9C278' 9C286' 9C340' 7C200' RC 24' RC 26' RC 26' 22/24'

416ebi 425 ebi 390 ebi 415ebi 416ebi 476 ebi 520 ebi 677 ebi 1250 ebi 780 ebi 445 ebi 475 ebi 535 ebi 315ebi 470 ebi 494 ebi 621 ebi 538 ebi 629 ebi 580 ebi

Preis' 1495,00 DM 1495,00 DM 1270,00 DM 1270,00 DM 1270,00DM 1495,00DM 1270,00 DM 1995,00 DM 1295,00 DM 2495,00 DM 1570,00 DM 1570,00 DM 1795,00 DM 1570,00 DM 1570,00 DM 1570,00 DM 1895,00 DM 1570,00 DM 2795,00 DM 2595,00 DM Preis' 1270,00 DM 1395,00 DM 1495,00 DM 1270,00 DM 1270,00 DM 1270,00 DM 1570,00 DM 1570,00 DM 1795,00 DM 1570,00 DM 1570,00 DM 1895,00 DM 1570,00 DM 2795,00 DM 1495,00 DM 990,00 DM 990,00 DM 990,00 DM 990,00 DM

367 ebi 520 ebi 416 ebi 390 ebi 415 ebi 415ebi 445 ebi 475 ebi 535 ebi 470 ebi 494 ebi 621 ebi 538 ebi 769 ebi 425 ebi 315ebi 372 ebi 495 ebi 263/315 ebi

Gurtzeu~e 03

Mirage 86 - AFF- Tandem Mirage 86 Sport Mirage 86 - AFF- Training Jaguar Invader Marsouin Std. Sehlepp-/Bergsegelgurtz.

1690,00 795,00 685,00 695,00 795,00 600,00 350,00

POD(main) POD (Res., Bridle, Hot Dog) Pilot Chute Mirage-Res. Pilot Chute Hot Dog

50,00 260,00 130,00 130,00

DM DM DM DM

Schulung04 4.250,00 DM

s'oRe Soaring

04000001

Mirage 86-AFF, komplett incl. Reserve 26', Gurtzeug, 9C-Hauptschirm, Staticline.

4.250,00 DM

Ber~flie~en

We ave all accessories lor Slope Soaring (eanopies, harnesses, etc.) in stock!

Alle rtike lürdas Berglliegen (Gleitsehirme, Gurtzeuge, usw.) aulLager!

'Priees do not include sales tax (sales tax lor residents of Germany only). +Group numbers deseribe stock group in our computer list.

'alle Preise inel. Zoll und exel. MwSt. -Die angegebenen Gruppennummern besehreiben die Warengruppen unserer Computer Liste.

SKYOIVE-GÜNTER Kleinottweiler Stro 73 0-6652 Bexbach (Saar) West Germany

DM DM DM DM DM DM DM

POD + BAG 05

Student System 04 04000001

Hauptkappen

7C 172' 7C 194' 7C 180' 7C202' 7C223' 7C220' 5C246' 7C236' RC 24' 7C375' 8C 205' 8C254' 9C226' 9C 185' 9C262' 9C230' 9C278' 9C286' 9C340' 9C322'

IHRE AUSWAHL!

Fallschirmservice

GmbH

Telefon: 06826/3033 Telex: 444850 Skygu


Springstof Beautifu' Peop'e

...

SkydiverS are

héle gróte meneer en Er was eens een

die wilde gaan springen

...

tandemspringen

en toen leefde hï I . . . . J ge ukklg nog lang ...

Let's Parier Franglais! Chez le Parapsychologiste Client: Vous êtes un parapsychologiste? Shrink: Oui. Pourquoi? Client: Pourquoi pas? Je veux prendre avantage de vos gifts, vos powers, cornme un parapsychologiste. Shrink: Oh, là là - mes powers! Vous savez, je ne suis pas un wizard. Client: Mais je veux contacter Arthur Koestier.

Wijzigingel) adreslijst

SP 6

Shrink: Qui est Arthur KoestIer? Client: 11est un très important writer. Shrink: Alors, téléphonez-Iui. Ou droppez-Iui une ligne. Client: Mais - il est mort! Shrink: Ah. Là vous avez un problème. Client: Mais avec votre gift de parapsychologie, vous pouvez fixer un link à

KoestIer! Shrink: Non, non, non. 11y a un grand misunderstanding ici. Un très commun misunderstanding by the way. Vous connaissez le Paras? Le paragliding? Le Para Regiment, etc? Client: Oui. Shrink: Eh bien, je suis un psychoiogiste du parachuting. Pour short, un parapsychologiste. Mon job en life, c'est la psychologie du parachuting. Client: Ça existe, la psychologie du parachuting? Shrink: Mais oui! C'est très Freudien, même. Tenez, vous avez la grande aeroplane qui est Mummy, et vous avez la parachute qui est le cord umbilical, et vous avez le bloke avec la parachute qui est ... weil, mon patient, généralement. Client: Et Papa? Shrink: Papa, symboliquement, est le bloke dans la grande aeroplane qui fait le shouting: 'Come on, jump, vous bleeders, jump!' Client: Blimey. Je n'y avais jamais pensé. So, vous effectuez une cure pour l'addiction au parachuting? Shrink: Absolument. 11y a

des fellows qui sont dangereusement addictés. Avec eux, c'est jump, jump, jump, tout le temps. Mais moi, je sais bien que c'est un attachement fatalement immature à ses parents. Donc, j'explore son childhood, et je cherche les raisons pour son illness. Client: Et il Y a d'autres gens qui sont terrifiés du parachuting? Shrink: Oui, oui, spot on. Client: Et ils sont terrifiés, parce qu'ils ont quelque childhood hang-up? Shrink: Non, non - mostly ils sont terrifiés parce que le parachuting est bloody dangéreux. Client: Vous avez jamais parachuté, vous? Shrink: Good heavens, non. Ma Mummy ne m'a jam ais laissé. Client: Anyway, vous ne pouvez pas me mettre en touch avec Arthur KoestIer? Shrink: Mais si, mais si! Montez dan une aeroplane et jump! Mais, without une parachute! Gelezen in Punch, november

'86


RW selektie voor WK Doordat het RW gedeelte van de NKP in het water viel, moest een inhaal-wedstrijd worden gesprongen om het viermansteam te selekteren voor de WK RW in Brazilië van 1 tot en met 12 oktober aanstaande. Ondanks het marginale weer slaagden de twee kans hebbende teams (Animals en Inky Link) erin om tijdens de Belgische Open Kampioenschappen in Oud-Turnhout in twee dagen vier sprongen te maken, waarvan er drie met behulp van air to air video werden beoordeeld. FAI-scheidsrechter Hans Luys, die met het team naar Brazilië zal gaan, was erbij en bovendien had de club in OudTurnhout Wim Ernest met onze KNVvL-videobus ingehuurd. De laatste sprong van het minimumprogramma kwam na overleg te vervallen. De Animals hadden na een totaal van vijftien ronden (tijdens zes wedstrijden! sic) een voorsprong van elf punten opgebouwd, zodat het niet waarschijnlijk was dat ze nog konden worden ingehaald. Alles bij elkaar is de selektie een spannende strijd geweest: de gemiddelde skores verschillen immers nog geen volle punt! Het verloop werd echter wel geteisterd door slecht weer. Vooral de nationais waren wat dat betreft een domper. Op 23 september vliegen de volgende teamleden naar Rio de Janeiro en verder naar Foz do Iguacu: Arnold Collenteur, Kees Debie, Peter Derksen, Joop van Rijswijk, Arie Slob (videoman en coach), Hans Jonkers, Edwin van der Kraan, Ronaid Overdijk, Henny Wiggers en Hans Luys (FAI scheidsrechter). Bert Wijnands (head of delegation) zal apart reizen. Vanaf zijn nieuwe thuis op Curaçao komt Harry Kuipers overvliegen naar Brazilië. Hij is door de organisatie uitgenodigd om als chef van de trainingsscheidsrechters op te treden.

Nieuwe videokoördinafor Reeds aan het begin van dit springseizoen ontvingen wij van Wim Ernest het bericht dat hij wegens drukke werkzaamheden (baan èn studie) niet langer in staat is naar behoren de funktie van videokoördinator te vervullen. Het afdelingsbestuur is toen snel een speurtocht naar een goede vervanger begonnen. Gelukkig zijn we daar op redelijk korte termijn in geslaagd: vanaf 1 augustus is Martin Florijn, lid van Paraclub Flevo, videokoördinator. Martin is voor velen onder ons geen onbekende meer omdat hij reeds op veel wedstrijden en evenementen de grondvideo heeft bediend en de koördinatie in zijn eigen club heeft gedaan. Hij kan er behoorlijk veel tijd insteken omdat hij achter z'n eigen springkarrière een punt heeft gezet. Hij woont centraal in het land (Ermelo) en heeft het vereiste technische inzicht om de bus en de video-apparatuur te beheren en te onderhouden. Natuurlijk zal hij daarvoor ook een beroep doen op andere vrijwilligers. Zo heeft Gijs Zweep, eveneens van Flevo, toegezegd dat de bus op zijn boerderij kan worden gestald zolang hij de ruimte zelf niet

nodig heeft. Het adres van Martin Florijn is: Hamburgerweg 50, 3851 EN Ermelo, tel. (03417) 61553.

nands bekend gemaakt. Namens het bestuur sprak hij onze enorme dank uit voor zijn geweldige inzet gedurende

Wim dankt voor het kado nadat hij Martin tot videoboss

AFSCHEID Natuurlijk betreurde het afdelingsbestuur het besluit van Wim om ermee te stoppen. Tenslotte is Wim de grote man achter het gehele projekt vanaf de eerste aanschaf. Hij heeft erg veel tijd en energie gestoken in het onderhouden en uitbreiden van de apparatuur, het inzetten daarvan tijdens wedstrijden en andere aktiviteiten en het opleiden en begeleiden van andere videobedieners. Tijdens de afsluiting van de NKP op Eelde werd het vertrek van Wim door Bert Wij-

heeft 'gekroond'.

lange tijd en als teken van waardering overhandigde hij Wim enkele kado's: voor zijn vrouw een kadobon en bloemen en voor hem zelf een Dytter. Want Wim heeft zijn eigen springen weer opgepakt! Een ontroerde Wim droeg tenslotte op symbolische wijze de funktie van videokoördinator aan Martin over door hem de baseball-pet met opdruk 'videoboss' op het hoofd te zetten. We wensen Martin veel sukses toe, in zijn nieuwe baan! Afdelingsbestuur

Seoul Met enig geharrewar stelde het afdelingsbestuur kort voor de NKP de selektieprocedure voor de uitzending naar de World Cup procisiespringen in Seoul vast. Zowel de NKP als de selektiewedstrijd in Walldorf (BRD) telden mee. Als winnaar bij de heren kwam Paul Schmidt (28 jaar) uit de bus (tevens nationaal kampioen) en bij de dames zeer verrassend Ingrid van der Wijngaart (23 jaar). Beiden zijn afkomstig van Paraclub Flevo. Zij vormen het Nederlands team dat tussen 23 en 29 september tien maal uit de helikopter zal vallen boven het Olympisch Stadion van Seoul waar duizenden ogen en enkele televisiekamera's kun kunsten zullen volgen. De Seoul World Cup Parachute Accuracy Championships (dat is dus de volledige naam) wordt georganiseerd in het ka-

Paul Schmidt.

(foto Bram Lasschuijt)

Ingrid van der Wijngaart.

der van de pre-olympische spelen en is de grote testcase voor het parachutespringen als olympische en publiekssport. Paul en Ingrid zullen worden bijgestaan door Klaas Brouwer (NNPC) die als head of delegation zal optreden. Klaas is vlieger bij de KLM en kan zonder hoge kosten in Seoul komen; op die manier is Nederland toch vertegenwoordigd in de wandelgangen zonder dat er hoge kosten worden gemaakt.

(foto Annemiek

van Gessel)

Mocht de afdeling er evenwel nog in slagen om ekstra fondsen aan te trekken, dan zal zeker ook Hein Cannegieter meereizen; tenslotte is hij lid van de stijl en PA subkommissie van de CIP en thuis in de internationale scene. De Nederlandse delegatie zal ook twee fans tellen: de vrouw van Paul, Dominique en de vrouw van Klaas, Sonja. Sonja reist twee weken vooruit en zal kwartier maken! .

Arnold Collenteur

7 SP


Skydive Deland maar ook leerlingen komen er aan hun trekken: loadorganizers, AFF en tandemspringen. Verder zijn de Jump Shack (Racer) en de Relative Workshop (Vector) er gevestigd waar onder andere jumpmasters tandemtraining op de Tandem Vector kunnen krijgen. Zelfs de niet-springer kan zich er amuseren, want dichtbij zijn Bob Hallett

met tandem passagier

na exit

uit de 'Turbo

Mingo'

gefotografeerd

door

Disney World, EPCOT Center, Sea World, Daytona Beach en Kennedy Space Center. Skydive Deland ligt 15 mijl ten westen van Daytona Beach en 35 mijl ten noord-oosten van Orlando national airport. Het adres is: PO Box 3071, Deland, FL USA 32723, telefoon (904) 738-3539.

Van

Wideman.

Skydive Deland bericht ons van een aantal belangrijke faciliteitsverbeteringen op hun centrum. Het vliegend materieel dat bestond uit een Cessna 182, een Cessna 206 en de DC-3 'Mr. Douglas' zal worden uitgebreid met een De Havilland Twin Otter (van de Freefall Express Company) en een Pilatus Turbo Porter 'The

Mingo'. Verder zullen er medewekers bijkomen en ook de douchefaciliteiten worden uitgebreid. Een ideale dropzone voor intensieve teamtraining gezien het mooie weer, de vouwzaal, teamlokalen voor besprekingen en opslag, materiaalonderhoud, video en de hele week in bedrijf. Niet alleen ervaren springers,

Sportmarketing voor iedereen! De NSA (Nationale Sport Academie) organiseert op 2, 3, 5 en 6 oktober op het Nationaal Sportcentrum Papendal twee seminars om volop iedeeën op te doen over sportmarketing. De Canadees David Wilkinson, die de volleybal bond van Ontario van een schuld van veertigduizend dollar in eén paar jaar aan een positief saldo hielp van twee miljoen dollar, is uitgenodigd om in ruim zeven uur een flink aantal onderwerpen te behandelen. Een korte opsomming daarvan: - sponsoring - public relation - promotie - bijzondere evenementen - media - logo's en licenties - gokken - coupons - itussenpersonen/ bemiddelaars - souvenirs en konsessies - beurzen en tentoonstellingen - direct mail - schenkingen - presentatie - bronnen De heer Wilkinson is in de SP 8

eerste plaats sportman, maar wel één die de sport op zowel het uitvoerende als het bestuurlijke nivo van haver tot gort kent. Volgens hem is sportmarketing niet alleen voorbehouden aan de 'grote jongens'. Als men van goede wil is, inzet toont en de bereidheid heeft kennis te nemen van de ideeën en voorbeelden van deze dynamische en boeiende Canadees, is het mogelijk sportmarketing als club zelf te doen. De seminars zijn bestemd voor al diegenen die aktief zijn in de sport en zich breed en deskundig willen oriënteren omtrent sportmarketing. De voertaal is Engels (tolk aanwezig), 'de kosten bedragen , 295,(inklusief overnachting op Papendal, konsumpties en maaltijden en handboek 'The Sport Marketing Institute' ter waarde van t 150,-). Voor nadere informatie kun je terecht bij het afdelingssekretariaat.

Charles Bonis fotografeerde op Oeland is gestationeerd.

de 'Freefall

Express'

Twin Otter (met inflight deur) die tot mei '88

Rektifikatie WA-verzekering In de SP van april stond in het artikel op bladzijde 8 dat het eigen risiko bedrag voor de kollektieve KNVvL WA-verzekering was verhoogd tot '500,-, De verzekeringsmaatschappij heeft de aangekondigde verhoging gelukkig niet doorgevoerd, zodat het eigen risiko

als vanouds op , 250,- is gehandhaafd. Dit bedrag wordt in voorkomende gevallen door de afdeling zelf voldaan. Verzekerde springers (KNVvL leden) zullen dus nooit voor betaling van het eigen risiko worden aangesproken. Hoofd Buro Para

Nieuwe lichting instrukteurs Het instrukteurseksamen in maart van dit jaar heeft een behoorlijk aantal nieuwe instrukeurs opgeleverd. Enkelen voldeden direkt aan alle eisen, maar de meesten moesten nog handtekeningen verzamelen voor de praktische eisen. Opvallend (of misschien ook

wel niet) is dat alle suksesvolle kandidaten deelnamen aan de instrukteurskursus van de Technische Kommissie. Zij krijgen het inschrijfgeld terugbetaald van de afdeling. De volgende springers feliciteren wij van harte met het behalen van hun bewijs van bevoegd heid:

Henk van de Berg (V PCT) Klaas Brouwer (NNPC) Joeke de Jong (PCN) Wim Schurink (VPCT) Wouter Konijnenburg (V PCT) Hans Bakker (FD) Wilco Peppel man (V PCT) Annet Gillebaard (PCF)

87-02, 87-03, 87-04, 87-05, 87-06, 87-07, 87-08, 87-09,

zegelnr. zegelnr. zegelnr. zegelnr. zegelnr. zegelnr. zegelnr. zegelnr.

627 628 629 630 631 632 633 634


16de Lustrum KNVvL

Para Dames Dagen'87 Alle springende dames die zich reeds hebben aangemeld voor dit festijn, hebben het laatste informatiebulletin van de organisatie ontvangen. Zaken zoals inschrijving, programma, voedings- en overnachtingsmogelijkheden komen hierin aan de orde. Inschrijving is nog steeds mogelijk: f 35,- overmaken aan Yvette de Smidt, Joh. Wagenaarstraat 20 d, 3816 PE Amersfoort, bank 652.985.424, giro bank 42223, onder vermelding van PDD '87 en je bent verzekerd van deelname aan een grandioos weekeinde! Een korte opsomming van de aktiviteiten: - vrouwenrekordpoging - PA wedstrijd (misschien wel uit ballonnen?) - ballonsprongen - begeleiding leerlingen en leerling-relatiefsters - fotografen en videomensen kunnen meespringen

Foto Henk van den Berg.

- AFF - tandem voor iedereen (dus ook voor niet-springsters)! Gedurende het weekeinde zal er pers aanwezig zijn om verslag te doen van deze bijzondere gebeurtenis. Uiteraard wordt de inwendige mens niet vergeten: warme maaltijden en kleine konsumpties zijn te verkrijgen in de hangaar. Amusement in de vorm van een band en een vuurspuugster zijn voor de zaterdagavond voorzien. Over-

CRW weekeinde navolging Gezien het enorme sukses van het vorige CRW weekeinde dat door de sportkommissie in samenwerking met het Nationaal Centrum, de Mafia Brothers en sCReW werd bewerkstelligd. Wij hebben dan ook een volgend weekeinde gepland en wel op 26 en 27 september. De plaats is weer Teuge. We realiseren ons dat in het

sCReW

in training.

Zestienmens Teuge Voor de zevende keer zal er van 27 tot 30 augustus op Teuge een zestienmenswedstrijd worden gehouden. Het vliegend materieel zal bestaan uit een Short Skyliner (die 22 augustus al op Teuge staat); de inschrijving bedraagt f 45,- en de sprongprijs is f 42,50 voor 12.500 ft.

Inschrijving is op 26 augustus van 19.00 tot 20.00 uur. Er is air-to-air en grondvideo. De wedstrijd gaat over acht ronden. Op donderdagavond 27 augustus zal er een seminar worden gehouden over het onderwerp 'Parachutespringen en veiligheid'. Nieuwe inzichten,

nachten kan in De Wolk (wel even reserveren) of op de camping. Nadere informatie is te verkrijgen op het Nationaal Centrum bij Ad de Jong, telefoon (05763) 1604. Kom op 22 en 23 augustus naar Teuge (liefst al vrijdagavond) en breng iedereen uit je omgeving mee die een bijzonder weekeinde wil meemaken! Organisatie

PDD '87

Dit najaar bestaat de KNVvL tachtig jaar. Dit feit zal op zaterdagmiddag 12 september tijdens een Open Dag op het nationaal zweefvliegcentrum Terlet worden gevierd. Alle leden alsook hun familie, huisgenoten, vrienden en kennissen worden uitgenodigd om vanaf 14.00 uur aan dit evenement deel te nemen. Tijdens de Open Dag, die een braderie-achtig karakter zal hebben, zal men op een ongedwongen en gezellige wijze kennis kunnen nemen van elkaars aktiviteiten en mogelijkheden. In bepaalde gevallen wordt zelfs de gelegenheid geboden om aktief te worden betrokken in de beoefening van een luchtsport. Ook voor kinderen zijn diverse attrakties aanwezig.

verdient vorige weekeinde de meer ervaren CRW'ers niet helemaal aan hun trekken zijn gekomen. Het is dan ook de bedoeling dat we met die deelnemers en iedereen die zijn eerste CRW sprongen achter de rug heeft, verder gaan en uiteraard leuke dingen doen. Daarnaast zal er tevens een instrukteur aanwezig zijn om eerste CRW sprongen te begeleiden. Helaas zijn de financiĂŤle middelen uitgeput, waardoor we

genoodzaakt zijn om f 50,per persoon inschrijfgeld te vragen. Hiervan zullen de instruktieve sprongen bekostigd moeten worden. Overnachten en voeding zijn in De Wolk te regelen (telefoon (05763) 1842). Gaarne vooraf inschrijven bij hoofd buro para: Arnold Collenteur of het Nationaal Para Centrum Teuge: Ad de Jong. Namens de sportkommissie,

verbeterde technieken, technische snufjes, kortom het laatste nieuws. Dit alles met medewerking van een internationaal panel van deskundigen. Het seminar begint om 20.30 uur. Overnachting kan op de camping op het vliegveld of in De Wolk en in het laatste geval moet je wel even bellen om te

reserveren (05763) 1842. Voor hotels bellen naar VVV Apeldoorn (055) 788421. Kameramensen met eigen video-uitrusting zijn welkom (natuurlijk gratis wedstrijdsprongen). Voor meer informatie kun je bellen naar Ad de Jong of Ron Schaap (05763) 1604.

Kees Tops

9 SP


Eerste Internationale

Technische Kongres te Parijs Op initiatief van de 'Franse KNVvL', de Fédération Française de Parachutisme, werd er op 22, 23 en 24 juni voor de eerste keer het 'Congrès Technique International - CTI' georganiseerd in Parijs. Van ieder bij de FAI aangesloten land werden twee 'technische' mensen en een journalist uitgenodigd hieraan aktief deel te nemen. Van Nederland viel die eer te beurt aan Henk Verbeek, Peter Jan Hoogerwerf en mij. Na een voorspoedige reis arriveren wij net na de openinqsspeech in de vergaderzaal van het hotel. Zo'n kleine 50 deelnemers uit 23 landen zitten in een knus zaaltje met achterin een hokje voor de drie tolken die het Engels naar het Frans of het Frans naar het Engels vertalen. De gewenste taal kan met een ontvanger met earphone worden gevolgd. De vergadering wordt voorqezeten door de voorzitter van de FFP, Bernard Colas. Achter de voorzitterstafel zitten in de loop van de drie dagen een flink aantal VIP's zoals o.a. de vicevoorzitter van de FAI, de voorzitter van de CIP, de burgemeester van Parijs, de direkteur van Jeugd- en Sportzaken en de minister van Industrie. Zeer indrukwekkend! Na de openingsspeech van senator Ernest Cartigny wijst Bernard Colas op het belang van een bundeling van kennis en het uitdragen van die kennis ook aan de niet aanwezige landen. De technisch direkteur van de FFP, Christian Bernachot, presenteert vervolgens het programma van het kongres. De belangrijkste onderwerpen die zullen worden ingeleid en besproken, zijn: AFF, tandem, leerlingen aan squares, opleidingen, standaardisatie en parachutespringen als Olympische sport. Daarmee wordt de eerste ochtend besloten.

SP 10

De voorzitterstafel met v.l.n.r. Manuel Cartigny en Christian Bernachot.

Figuieras

AFF Na een korte pauze voor het uitpakken van de koffers en het nuttigen van een gezamenlijke lunch, begint het middagprogramma met een presentatie over AFF door Jean Coupe, voorzitter van de Franse TC. Zijn betoog spitst zich toe op de problemen met uitrustingen en de nazorg van gebrevetteerde leerlingen. Jean Charles Portier uit Zwitserland gaat hierop in vanuit zijn ervaring in Zwitserland en Frankrijk en benadrukt het aspekt veiligheid in de instruktie. Een vergelijking van AFF met konventioneel levert een aantal kernpunten op rond instruktie, materiaal en financiën, waarbij aspekten als de kwaliteit van AFF-instrukteurs, squares voor leerlingen en ronde of square reserves voor leerlingen aan de orde komen.

De konklusie van de vergadering is dat AFF en konventionele opleidingsmethoden gekombineerd moeten kunnen worden toegepast. TANDEM Na een korte koffiepauze

leidt

sen worden gesteld aan tandeminstrukteurs ten aanzien van technische, fysieke en psychische kapaciteiten. De konklusie van de vergadering is dat tandemspringen kan worden gebruikt om hoogtebewustzijn te introduceren, het trekken van het ripcord te simuleren en het besturen van de hoofd koepel te oefenen. Het dient niet te worden gebruikt voor het trainen van vrije val manoeuvres. De dag wordt afgesloten met een diner in de vorm van een gezamenlijke fondue-maaltijd in de congress-Iounch.

y Lopez de Ocana, Bernard Colas, Ernest

Jean Coupe Lars Brygmann uit Denemarken in die een presentatie over tandemspringen houdt.

Dan Vendelbo

Lars Brygmann

uit Denemarken

Het tandemspringen wordt in Denemarken gezien als een introduktie voor de sport in kombinatie met AFF, naast de pure fun/PR toepassing. Strenge ei-

uit Denemarken

saUARES VOOR LEERLINGEN Het ochtendprogramma van de tweede dag is gewijd aan dit onderwerp en Dan Vandelbo uit Denemarken geeft een presentatie na een inleiding van Jean Coupe over de Franse situatie. De presentatie van Dan is gericht op materiaal en instruktiemethoden waarbij hij steeds benadrukt hoe belangrijk de kapaciteiten en houding van de instrukteur zijn. Opleidingen met behulp van gestandaardiseerde videobeelden, tekeningen, dia's e.d. zijn aan te bevelen om de kwaliteit van de opleiding niet teveel te laten afhangen van de kwaliteit van de instrukteur. Ook wordt er gepleit voor eenvoudige noodprocedures en één procedure voor landingen; over het nut van radio's is men het niet helemaal eens. Exit- en openingsprocedures worden besproken en het blijkt dat er heel wat ervaringen zijn uit te wisselen. Zeer instruktieve videobeelden van de 'hanging exit' worden met belangstelling bekeken en Ron Pinder (technisch direkteur van de CSPA) vertelt een ver-


haal over de Instructor Assisted Deployment, waarbij de pilotchute door de instrukteur bij exit achter de rug van de leerling wordt geplaatst. Tijdens de diskussie blijkt dat er landen met problemen kampen die andere lijken te hebben opgelost; ook zijn er landen met gemeenschappelijke problemen. Het is duidelijk dat een integrale aanpak niet alleen efficiënter (sneller en goedkoper) maar ook veiligheidsverhogend zal werken. De konklusie van de vergadering is dat ieder leerlingenrig een automatische opener op de reserve dient te hebben; dat het aktiveren van de reserve na een breakaway via een 'Ianyard system' dient te geschieden; dat de opening van een square hoofd koepel : door middel van een 'direct bag system' dient te geschieden. Verder adviseert de vergadering landen, clubs en centra zich bewust te zijn van de noodzaak tot een degelijke bijscholing van instrukteurs en riggers; de problemen die ontstaan wanneer verschillende opleidingsmethoden worden toegepast en het voordeel andere landen, clubs en centra te kunnen bezoeken en ervaringen in de praktijk te kunnen opdoen voordat met een eigen programma wordt gestart.

I'

Jens Henrik Johnsen

uit Noorwegen

VEILIGHEID De middag is gewijd aan veiligheid. Jean Coupe introduceert een aantal sprekers waarvan Jens Henrik Johnsen uit Noorwegen de meeste indruk achter-

Een gedeelte

van de vergaderzaal

met achterin

laat met het verhaal over zijn psychologisch onderzoek dat wij reeds in het aprilnummer publiceerden ('Het gevaar van een rustige persoonlijkheid.'). Een flink aantal onderwerpen passeren de revue zoals ongevallen, standaardisatie, materiaal, automatische openers, omgeving en breveteisen.

Dominique Marcu, direkteur van Parachutes de France, met de nieuwe (gewone) Jaguar.

Na de diskussies worden een aantal konklusies vastgelegd: Geen enkele springer zou moeten blootstaan aan het gevaar van verandering van eens geleerde noodprocedures. Standaardisatie in lokatie van ripcords: rechts voor de breakaway en links voor de reserve. De breakawayhandle zou een met zijn bevestigingspunt kontrasterende kleur moeten hebben. De lokatie van het ripcord van de hoofdchute zou dezelfde moeten zijn als op een later te gebruiken eigen systeem. De tweede dag wordt afgesloten met een party op de Champs Elysée, die door Parachutes de France wordt aangeboden. Tijdens de presentatie van PdeF, waaruit duidelijk professionaliteit spreekt ten aanzien van de produkten zowel als het bedrijf, wordt het nieuwe leerlingenrig en de nieuwe Jaguar getoond. Over beide sets is men erg te spreken. OL YMPISCHE SPELEN De derde en laatste dag is gewijd aan de Olympische spelen.

het hokje van de tolken.

De heer Manuel Figuieras y Lopez de Ocana (vice-voorzitter FAI) leidt het onderwerp in en een aantal diskussiepunten komen naar voren: publieksvriendelijkheid, organisatie van het springen en wedstrijden (deelnemers en scheidsrechters). J.H. Johnsen komt met een revolutionair idee: via markt-

Het nieuwe leerlingenrig

van Parachutes

de France.

onderzoek zoeken naar een nieuw produkt zoals van 4500 ft 2 à 3 formaties RW of 2 à 3 formaties CRW en dan PAl Na de koffie is de konferentietafel geheel bezet: Raymond Dohet, de burgemeester van Parijs, Gilles Bouilhaguet, de direkteur van Jeugd- en Sportzaken, Paul Anselin, de minister van Industrie en Uwe Beckmann, de voorzitter van de CIP, zijn erbij gekomen.

nische CIP-status kan krijgen. Denemarken wordt uitgenodigd als gastheer voor de volgende konferentie en onderwerpen die dan besproken moeten worden, zijn: verzekeringen, internationale breveteisen en het nieuwe stijl-reglement. De vergadering wordt uitgenodigd ervaringen over het laatste onderwerp te verzamelen en naar de CIP te zenden. Uwe Beckmann wijst nog eens op het belang van een goede kommunikatie zoals een bijvoorbeeld een snelle publikatie van internationale safetybulletins via de nationale bladen. Ook is het onze taak journalisten 'op te voeden' door ze een goede uitleg te geven voordat berichten naar het grote publiek gaan. Rond vier uur op de derde dag wordt de konferentie afgesloten met een drankje. Iedere deelnemer ontvangt een aardigheidje en neemt afscheid van elkaar met een 'tot ziens, tot volgend jaar!'

De voorzitter van de CIP, Uwe Beckmann.

links

Raymond

Dohet, de burgemeester

van Parijs, en Bernard Colas.

De burgemeester vervolgt het onderwerp, waarna Uwe Beckmann de geschiedenis rond de Olympische erkenning vertelt. Jean Charles Portier leidt de heer Bouilhaget in die toezegt zijn best te zullen doen de konklusies van de vergadering tot uitvoer te brengen. Na een korte speech van de minister van Industrie krijg ik het woord om vanuit mijn rol als journalist te pleiten voor goede kommunikatie en samenwerking tussen redakties van nationale tijdschriften en met name betreffende onderwerpen over veiligheid. Na de lunch en de groepsfoto worden alle konklusies nog eens op een rij gezet. Uwe Beckmann belooft de besproken zaken mee te nemen naar de CIP en zal bezien of deze konferentie een officiële tech-

Hiermee was het eerste Internationale Technische Kongres beeindigd. Mijn indrukken zijn dat na een wat moeizame start toch veel nuttige zaken aan de orde zijn geweest en dat er een basis is gelegd voor een internationale samenwerking op springtechnisch gebied. Behalve door de Skandinavische landen en Frankrijk zelf, was de voorbereiding van veel landen op deze eerste vergadering miniem. Veelal waren ook niet de juiste vertegenwoordigers aanwezig, hoewel uitnodigingen ruim van te voren waren verzonden. Wat de vergadering zelf betreft: alles was prima georganiseerd evenals het randgebeuren. Het was jammer dat de Fransen zelf geen gebruik maakten van de aanwezige hulpmiddelen zoals overheadprojector, flapover of video. Laten we hopen dat deze eerste konferentie een aanzet is tot een regematige uitwisseling van ervaringen ook buiten de jaarlijkse vergaderingen om. De door Bernard Colas in het begin van de vergadering aangegeven doelstelling wordt daarmee langzaam maar zeker bereikt. Nathalie Chudiak

11 SP


fÎII·

flare met flair \;j Flaren: " van beidhet 0p het JUiste moment n ~s::~~~d~t~~~Onk~~:i:~~j "en, BIJ een gemiddeld win '

~:~ ~~~~:~n~:n::r:~~~~:ken en zo laag " mogelijk te

het landen van dje heeft niemand juist hard wa lt een square, Als het da problemen met bek, al , gaan er regel maf Ig spnngers a~entegen 0 niet h of Voor beide slt ' p un I uattes "I' allereerst het VOlgen;~' Ik een aantal tips geven getlared vanuit 'all ' ~quares kunnen all ' maar square moet es op tot hooguit h een worden lucht

('UChlsn:~~de~:)n~:::e'he;d o:~~:.:;:m:a~adnlde ten

Je al behoorlijk in je re en, ~robeer je te tiaren e" snel overtrekk ( mmen Zit, dan zal ' terWijl overtrekt een en stallen), want zoals w Je square zeer heid meer heb~q~~,re~nmiddellijk als je egallemaal weten, dan niet ma ' leg Je dus met halVeen luchtsnelgrond en be~n~a ho~guit tot driekwar~ ;em of meer, flare jes bl] elkaar, em vlak boven de GEEN WIND Vlieg met alles op tot meter o t zeven à acht een h te. Trek dan in ca oogkonden . . twee seJe tokkels helemaal naar bened .. één' t en. Nu Zit Je op met :e~ee meter hoogte en lage daalsnelheid en een flink atgenome waartse snelheid . n voorgrond raken (een zal Je de jes zal paar pas.. meestal wel nodig zijn). Vermijd het volgende' - Bang h worden en al .veel te oog wat gaan remmen Laat vliegen die boel tot

SP 12

aan het tiaren. - Mocht je toch te h men en ie oog remJ square dreigt te overtrekken alles . ' Iaat dan nooit m een keer 0 dan duikt' p want Je square hard naar d . voren' . tot ongeveer . nekwart-remmen oplaten IS genoeg, dan blijft je s~uare mooi langzaam vliegen. - Probeer niet de aarde tegen te houden door je be nen vooruit te steken al ~ toch nog .te hard gaat: de s Je parahoudmg is da h parool. n et

WINDSNELHEID vóór de flare: luchtsnelheid: grondsnelheid: daalsnelheid:

11 mIs 10 mIs 5 mIs

1 MIS

ná.de flare: luchtsnelheid: qrcndsnelheld: daalsnelheid: .

3 mIs 2 mIs 1 mIs


VEEL WIND Je gaat nu met alles op recht naar beneden. Flare je nu normaal dan zul je vrij snel naar achteren gaan op het moment van landing en daar word je groen van. Dus: pas flaren op een hoogte van één à twee meter met een snelle beweging, zodat je luchtsnelheid niet teveel afneemt en je wel profiteert van de vermindering van daalsnelheid.

Sta je nu op de grond, dan ben je er nog niet. Als je niet snel reageert, gebeurt er het volgende: je square vliegt nog steeds (luchtsnelheid!), de tlare wordt nu pas goed effektief, je wordt opgetild en meter of vijf verder onzacht op je rug neergelegd en nog even voortgesleept, een dragging dus. Sommigen trachten dat op te lossen door zich snel om te draaien en met van die zeven-meterstappen er achteraan te struinen. Beter is het om op het moment van landing één tokkel los te laten terwijl je de andere helemaal beneden houdt. Je square draait dan onmiddellijk. Wacht tot hij 1800 om is, laat dan je andere tokkel ook los en je square vliegt tegen de grond en het paard is getemd. Let op dat je je andere tokkel ook los laat, anders draai je er alleen een twist in en krijg je alsnog vliegles. Uiterst vermakelijk voor de toeschouwers, dat wel.

NOG WAT LOSSE TIPS: - Vlak voor je landing een snelle draai maken, geeft je meer snelheid, dus een betere flare. NIET DOEN! Ook al doen sommige zeer ervaren springers het, als je het namelijk te laag doet, wordt het gegarandeerd ziekenhuiswerk. - Mocht je ooit toch draaiend te laag uitkomen, trek dan gewoon je andere tokkel helemaal bij en land desnoods voor de wind. - Laat je niet bang maken door turbulentie ook al gaat je square boven je hoofd heen en weer. Gewoon flaren, iets lager dan normaal is dan wel slim, daarmee voorkom je dat je opzij wordt gezet. Veel springers durven niet goed te flaren in turbulentie omdat ze bang zijn dat hun square overtrekt. Inmiddels weet je dat hij dat niet doet zolang je maar luchtsnelheid hebt. - Flare ook altijd netjes als je ooit een landing in of op een obstakel moet maken. Zelfs een landing op zoiets gevaarlijks als een voetbaltribune kan je met een goede tlare tot een vrolijk einde brengen. Je kan zelfs beter getlared op een obstakel landen dan in een draai ernaast. De voornaamste oorzaak van blessures bij landingen op obstakels is niet het obsta-

luchtsnelheid: grondsnelheid: daalsnelheid:

kei zelf, maar het in paniek niet flaren terwijl dat het beste is.

10 MIS

ná de flare: 11 mIs 1 mIs 5 mIs

Maak er een uitdaging van iedere landing zo mooi mogelijk te maken. Een goede tlare geeft je het gevoel het springen nog meer te beheersen, het houdt je materiaal schoon en later op demo's heb je het nodig. Overgenomen uit Island Para News, mei '87. Lamboolala

TE KOOP

CESSNA 185 F IFR; inflight-door; twee radio transponders; alti-codeur; muziekinstallatie; 120 uur sinds 'general overhaul'; veel reserve onderdelen (inklusief schaars gebruikt ekstra motorblok)

WINDSNELHEID

vóór de flare:

- Niet iedere square flared hetzelfde. De Contact en Turbo tiaren bijvoorbeeld wat beter dan een Cruislite of een Pegasus, terwijl sommige Skylarks uitgesproken slecht tiaren. Moderne negencellen flaren heel anders dan 252 Foils. Flare boven een paar keer zodat je weet wanneer je square gaat overtrekken.

luchtsnelheid: grondsnelheid: daalsnelheid:

10 mIs mIs 3 mIs

o

FFr. 600.000 informatie: Charly Baum 16 Rue Ferry 30133 Les Angles Frankrijk telefoon 90252704 13 SP


Helispringen

op Rotterdam

Nadat een week eerder het helikopterspringen door slecht weer was gecanceld, ging op 23 mei het feest toch door. De organisatie zat met stickindelingen van een week eerder die niet meer opgingen door wisselingen in het deelnemersveld, dus dat werd improviseren. Desondanks toog de eerste load: deels springers, deels passagiers, voorzien van een routebeschrijving redelijk vlot naar Schiphol met twee busjes en diverse auto's. Een uurtje later was iedereen op Schiphol-Oost waar een goed verzorgde ontvangst volgde met koffie en frisdrank door de KLM-hostess. Na de koffie werden de bemanningsleden van de Sikorsky S61 N, de PH-NlF,

Bij het instappunt

op luchthaven

Zestien hoven.

Hierna volgde nog een aantal loads naar 10.000 ft met 26 springers c.q. passagiers aan boord. Meestal acht- of tienman RW runs gevolgd door losse springers of kleinere formaties. Hier en daar moest door onwennigheid een alternatieve Dl in het logboek worden ingevuld, maar dat mocht de pret niet drukken! Na het droppen van de laatste lift die alleen uit springers bestond, vloog de Sikorsky terug naar SchipholOost, zijn thuisbasis. Niet alleen bij de springers en de organisatie bleef een tevreden gevoel hangen na zo'n drie helisprongen op één dag, ook de KLM was zeer tevreden over het verloop van de dag, zoals bleek uit een uitgebreid artikel met foto's in hun bedrijfsblad. Ze

(foto Ton Willebrandts)

PARACENTRUM MIDDEN ZEELAND Een achtman

opleidingen - demonstraties - tandemsprongen voorrang voor teamtrainingen opleidingen

vliegtuig dropzone geopend

-

akkommodatie

-

rekreatie in de nabijheid

-

A brevet vervolgkursus vrije val AH methode (essnn 182 met deur! grootste obstakelvrije DZ van Nederland april tlm september dagelijks van 08.30 uur tot sunset (in de winter alleen de weekeinden) dubgebouw, vouw ruimte, bar, wasgelegenheid, veld-restaurant, overnachting (beperkt) Veerse Meer campinq De Witte Raaf zeilschool surfcentrum

vlieg-

Schrijf of bel voor meer informatie naar: Paracentrum Midden Zeeland Calandweg 4, 4341 RA Arnemuiden telefoon centrum (01196) 12910, privé (01899) 19572

uit de KLM heli. opgenomen

aan iedereen voorgesteld en volgde er een grondige briefing op het materiaal aan de passagiers en over de exitprocedures aan de springers. Na de groepsfoto's werd iedereen gecheckt en was het instappen geblazen voor een prachtige vlucht richting Rotterdam, waar boven Pijnacker de eerste load met springers afsprong en keurig op de Dl landde.

door Ton Willebrandts.

staat zeker open voor een volgende gelegenheid, aldus een woordvoerder van KLM-helikopters. De leden van de Flying Dutchmen besloten deze zeer geslaagde dag met een evenzeer geslaagde barbecue. Hans Bakker

PARACADUTISMO SPORTIVO 4 editions

Subscribe to Italy's skydiving magazine. Lit. 20.000 in Italy Lit. 32.000 outside Italy Published four times a year by PARACADUTISMO SPORTIVO C.P. 107, 46100 Mantova Italy

: maart, mei, aug., nov.

The interesting infonnation tor every skydiver! Subscriptions : H FL. 20 - BFR. 300 10 V.V.P .• SKYDtVER Schomslraal 22 B·2600 BERCHEM Ref. : ABiSKY/87 Rekening KB 423-9080501-81

15 SP


NKP 1987 Eelde Recept voor èen doorregen NKP

-

Benodigdheden: - 5 enthousiastelingen die niet weten waar ze aan beginnen - 1 luchthavendirektie die dat ook niet weet - 1 wedstrijdleider die het wel weet, maar wijselijk zijn mond houdt - 1112 manifestor/trice met veel vertrouwen - 1 dozijn scheidsrechters - 1 blik officials - 1 trees voorbereidingstijd - 1 bus video werktijd - 1 handvol vliegers 10 dagen - 1 vliegveld 355 dagen - 4 Cessna's 182 - 6 blikken vrijwilligers + 1 Ad - 10 'lulijzers' - 12 dozijn deelnemers - 6 toiletten, 4 douches en 1 krisiscentrum (a) Mocht blijken dat de auteur dezes als gevolg van zijn beperkt denkraam enige onontbeerlijke ingrediënten is vergeten, dan bij deze hiervoor zijn ekskuses en het verzoek de betreffende ingrediënten alsnog zelf toe te voegen.

ronde

1

2 totaal

11 8 5 5 5

8 7 4

Teammm

4

2

No eure no pay

3

2

19 15 9 9 9 6 5

Murphy's

4

3 3 0

7 5 3

Animals Inky Link Conspiraey

(b) In geval van een NKP-RW diene men als deelnemers internationaal toe te voegen: - 4 animals (+ coach) - 1 inky link - 1 conspiracy - 1 what the heck - 1 no cure no pay - 1 teammm - 1 gravity four Voor de nationale kategorie neme men: - 1 murphy's law - 1 touch 2 much - 1 héél inteam (+ coach)

Wh at the Heek Gravity four

Law

1Toueh 2 Mueh Inteam

2 3

4 4

Advies voor recept NKP '88: Men neme in plaats van 8 dagen slecht weer, 10 dagen mooi weer en vervange de blauwe bonnen door rode.

PRECISIE Na de officiële opening van de NKP, met toespraken en bibberende majorettenmeis[es, hadden we meteen van start gekund als het mooi weer zou zijn geweest. Daar zullen we het niet verder over hebben, al moet worden gezegd dat dit de eerste (en tot nu toe enige) wedstrijd is geweest dit seizoen die de precisiespringers af hebben kunnen maken. Soms pas om acht uur 's avonds, soms al heel vroeg, meestal met onderbrekingen wegens het langskomend vliegverkeer; we hebben kunnen springen! Tot aan de finale, waarbij de twaalf best geklasseerden doorsprongen voor de eerste

groepsprecisie:

1. Dutch Connection

Andries de la Lande Cremer)

SP 16

drie plaatsen, is het een spannende strijd gebleven. De weersomstandigheden bleken zeer wisselend, maar in het algemeen kon een eerlijke wedstrijd worden gesprongen, met uiteraard hoogte- en dieptepunten. Hoogtepunt was uiteraard de finale, waarvan Veronica televisie uitgebreid opnamen maakte (zijn inmiddels ook uitgezonden). Wat eerder tijdens de wedstrijd al was opgevallen, bleek ook nu weer: Paul Schmidt sprong ijzersterk: de laatste zes sprongen allemaal nullen! Met recht is hij dan ook Nederlands kampioen geworden. Voor het bepalen van de tweede en derde plaats was

Peter Bruinsma

Het erepodium Winnaars

8 dagen slecht weer

Bereiding: Men neme de 5 enthousiastelingen en menge deze met de luchthavenautoriteiten totdat een harmonisch geheel is ontstaan. Vervolgens zette men deze voorbereiding op een 'laag' pitje, zodat niemand aangebrand raakt. Nu voege men geleidelijk toe: 1 wedstrijdleider, 1112 rnanifestor/trice, 1 trees, 1 dozijn scheidsrechters, 1 blik officials en een handvol vliegers. Wanneer de 5 enthousiastelingen goed gaar zijn, voege men nog 6 blikken vrijwilligers + 1 Ad toe en zette het geheel vervolgens samen met de toiletten, de douches, de Cessna's, de videobus, het manifest, het krisiscentrum en de deelnemers (b) op het vliegveld. Het geheel op smaak afmaken met 23 vaten bier en 1 piano paul.

Bovenstaande komt dan in kombinatie met 4 van de 5 dagen slecht weer tot de volgende resultaten: team

23 vaten bier 1 piano paul oh ja, voor ik het vergeet: (a)

I, 2. Aerograph,

3. Para Team Nine. (foto

-

heren PA: v.l.n.r. Henk

Nijhuis (2), Paul Schmidt Schuilen burg (3).

(1) en Charles

Het erepodium

dames

PA: v.l.n.r.

Leanne

van de Hoek (2), Anita von Eugen (1) en Ingrid van der Wijngaart (3).


!JITSLAGEN

GROEPSPRECISIE

1. Dutch Connection I 2. Aerograph 3. Para Team Nine 4. KCT I 5. Aeolus 6. Hollandia 7. Dutch Connection Junior 8. Dutch Erection 9. KCT 11 10. Surprise 11. The Right Stuff 1.2.Wieringa & Co. 13. MIV '87 een jump-off nodig tussen Henk Nijhuis en Charles Schuilenburg die werd gewonnen door Henk. Datzelfde maar dan bij de dames deed Anita von Eugen; met een totale skore van 41 cm werd zij de beste Nederlandse dame. Tweede in deze kategorie werd Leanne van den Hoek en derde Ingrid van der Wijngaart. In de kategorie Jeugd werd Ronaid van Zijp eerste, voor Louis Wesselink en Charles Pellens, de nummers twee en drie. (Vers van de pers: tijdens de clubkampioenschappen op Flevo kreeg deze jeugd-nummer-één de Tom Verschoor Bokaal uitgereikt. Gefeliciteerd Ronaid!) Uiteraard zijn er ook minder leuke/gelukkige sprongen gemaakt en één voorval moeten we noemen, al hoort het

Paul Schmidt la Lande

in volle konsentratie

32 p 30 p 29.p 28"p 28 p 25 p 22 p p 18p 16 p 9P 7P 2 P helemaal niet bij dit onderdeel thuis: Ben de Groot die Simon Woerlee naar beneden bracht toen Simon stuurloos met een arm uit de kom in de lucht hing. Petje af voor deze prestatie van Ben! Evenzo petje af voor de leden van de NNPC die met zo'n zestig vrijwilligers per dag in de weer waren. Ik hoop dat we ze volgend jaar weer zo gek kunnen krijgen! In ieder geval een club om trots op te zijn. De laatste avond voor ons werd uiteraard een groot feest en we beklaagden dan ook de leden van de NNPC: zij mochten nog even een paar dagen door voor RW. Al met al een zeer goede prestatie van 'een van die clubs uit het verre noorden'. Annet Gillebaard

voor de laatste sprong.

(foto Andries

de

De Mafia Brothers landen een diamond Andries de la Lande Cremer)

voor Veronica

KOEPELRELA TlEF Voor wat betreft de rotatie is er weinig zo niet niets te melden aangezien de wedstrijd zich beperkte tot één trainingsronde. De achtman 'speedformation' die voor het eerst onderdeel

na een 8-way sequential.

(foto

uitmaakte van de NKP is echter redelijk goed uit de verf gekomen met één trainingsronde en drie wedstrijdsprongen. De Mafia won dit van sCReW door driemaal binnen werktijd de aangegeven formatie op te bouwen.

6 P 0136 cm 6p0161cm 6 p 0181 cm 6 p 0232 cm 5 p 0285 cm 5 p 0295 cm 5 p 0463 cm .5 p 1044 cm 4 p 0230 cm 4 p 0496 cm 4 p 1107 cm 3 p 0835 cm 3 p 0849 cm 2 p 0538 cm 2 p 0566 cm 2p 1319cm 2 p 1662 cm 1 p 1898 cm Op 1403 cm Op 2830 cm Op 2917 cm Op 3216 cm Op 3683 cm Op 3700 cm o p 3918 cm Op 4000 cm

Cremer)

17 SP


Springers opgelet!! !~'贸 ~~ Wij leveren uit voorraad de volgende parachutes en rigs:

~~

~ diverse ronde en square reserves

Maverick Firefly Fury Cruislite Nimbus Beta Raven 1,11 en 111 CCL Crusader

Vector Invader

Parachute Service Teuge, Zwanenpad 11, 7395 MK Teuge, telefoon 05763-1928.

vDIVE

hoogtemeters leren caps handschoenen goggles


1000 sprongen springers Anifa von Eugen Anita von Eugen (30) is niet de eerste Nederlandse springster die de 1000 sprongen passeert: Ellen Bussemaker, Annemiek van Gessel en 'misschien nog meer zijn haar voorgegaan. Reden om juist nu Anita aan te schieten om 'haar verhaal' te vertellen, is omdat er waarschijnlijk niemand in Nederland zo zit te balen als zij. Na de NKP stond ze bij wijze van spreken met één voet in het Olympisch stadion van Seoul in Korea voor de pre-Olympische precisiewedstrijd in september, maar zij ging tegen ieders verwachting in op de tweede selektiewedstrijd om zeep. Weg Seoul, weg wereld-televisie, weg aanwezigheid bij het startpunt van springen als Olympische sport. 'Dat is sport óók', zeg ik tegen haar. 'Dat is dan wel balen', zegt ze nog steeds somber. 'Niet dat ik het Ingrid van der Wijngaart niet gun, ik vind het fantastisch voor haar, maar ... ' Velen zullen Anita kennen met haar wat diepe stem en wat hoekige manier van enthousiasme. Altijd ergens voor in. Meestal opgewekt of soms ergens de pest over in. Nooit iets ertussen. En iedereen mag haar, aksepteert haar zoals ze is.

'Ik had geen idee wat het was. Had eens een demo in Oostenrijk gezien, maar dat was het zo'n beetje. 't Mocht van m'n ouders al moest ik het zelf verdienen, bloembollen pellen enzo. Eng leek het me niet, wel leuk, iets nieuws. Die eerste sprongen vond ik inderdaad wel leuk. Moeilijk kreeg ik het met m'n vierde, vijfde. Toen vroeg ik me af waar ik in godsnaam mee bezig was. Maar dat hangen onder die chute bleef ik leuk vinden. Daarom ging ik ook door na m'n achtste.' Op Teuge werd Anita bekend als de eeuwige clear-andpuller. 'Ik heb ruim 100 sprongen gemaakt voor ik durfde te vallen. Ongelooflijk. Of ik trok al na vier sekonden in plaats van vijf, of trok uit alle macht met twee handen. Dat ik toch doorging? Gewoon, omdat ik dat hangen toch leuk bleef vinden en wat erg belangrijk was: ik vond dat springwereldje zo leuk.' Omdat je een van de weinige meisjes was? 'Ja, ook natuurlijk. Je krijgt een hoop aandacht en dat is best leuk, natuurlijk!' Na die ruim 100 sprongen brak Anita een been. 'Iedereen dacht dat ik er toen wel mee zou ophouden. Maar ik miste het wereldje, het hangen. Dus ging ik terug. Toen

Nedertands

kampioene

een uitgebreide briefing naar 7000 ft. Sprongen hand in hand af, een lijntje. Als een plaatje ging het. Opeens had ik het idee: als hij dat kan, kan ik het ook. Hij wees me dingen, bijvoorbeeld m'n hoogtemeter, Zo zag ik dat je erop kon kijken. De volgende dag ging ik alleen naar 6000 ft. Prachtig ging het, alleen toch wat eng: ik lag gespannen naar m'n hoogtemeter te kijken en die liep tergend langzaam terug. Daarna kwamen de draaien enzovoort. Allemaal geen probleem. Ik was er door. Een soort AFF-aanpak, voordat het was uitgevonden.'

Bob Kaal fotografeerde

Bad Lipp '86 met een PA sprong

van 7 cm.

Ze loopt al vanaf 1974 mee. Haar broer zat toen in dienst en wilde z'n wing halen. De groep militairen kwam er één te kort dus vroeg broerlief of z' n kleine zusje van 17 jaar zin had. Dat had ze.

zei Henk Verbeek: OK, dan halen we je er wel doorheen. Ik wilde naar Amerika om het daar te leren en dat was z'n eer natuurlijk ook een beetje te na. Met Jan de Poot ging ik na

1987.

deze RW sprong

Maar toen ben je ook precisie gaan doen en goed ook, gezien je bijna-uitzending naar Seoul. 'Ja, ik ben een jaar of drie geleden instrukteur geworden en zag Henk Nijhuis en Bram lasschuijt altijd leerlingen naspringen met hun Foil en dan een precisietrainingsprongetje maken. Dat is handig, dacht ik, dus kocht ik een tweedehands Foil en ging dat ook doen. Zodoende. Er komt bij dat het relatiefspringen bijna niet meer te betalen is. Met een team spring je veel en als je serieus traint, moet er een betaalde kameraman mee, dus zit je snel op f 50,- per sprong. Wie kan dat nog betalen? PA kost veel minder, zeker als je als instrukteur leerlingen kunt naspringen. Ik blijf relatief het mooiste vinden, maar precisie is ook prima, vooral die wedstrijden. Relatief doe ik inmiddels met m'n Foil. Hoef ik geen lood mee, zoals anderen! Ik ben net terug van de Hercules Boogie, Rapa Meet en een 20-mansspeedstarwedstrijd, alles door elkaar. Heerlijk.' Anita zit nu in de selektie-

boven Teuge met Anita op de voorgrond.

Toch ging'Anita naar Amerika. Het baantje dat er op een centrum was beloofd, kreeg ze niet, dus hield ze zich in leven en aan het springen met vloeren spuiten, vliegtuigen spuiten, borden wassen, enz. leuk was het toen het Nederlandse relatief team in '78 naar Pope Valley kwam, 'je relatiefde er alleen maar. Altijd naar 12.500 ft. Prima tijd. Heb het er uiteraard redelijk geleerd.'

groep precisie. 'De eerste twaalf springers over de selektiewedstrijden van dit jaar gaan volgend jaar door. Ik denk dat ik net niet bij die eerste twaalf ben. Jammer. We hebben nu wel een dames-precisieteam opgericht. We gaan dus wel lekker serieus door. Misschien komen we zo ooit nog eens op een WK!' Hein Cannegieter 19 SP


Hercules Boogie 1987 Lidköping, Zweden, 23 - 30 mei

De Zweedse

Hercules.

(foto Ad Sloekers)

Twee ervaringen van respektievelijk Ad Slockers en Bonny Speelman van de Hercules Boogie in Zweden. In verband met de beschikbare ruimte kunnen we van het verhaal van Bonny alleen het specifieke springgedeelte publiceren. Wat een fantastische boogie! Goed georganiseerd en met redelijk goed weer; slechts een halve dag regen, wat bewolking, af en toe een stevige wind en wat kou. Stralend mooi weer en veel zon begeleidden me op een vlotte reis via Kiel - Gothenburg met de splinternieuwe boot 'Germanica' van de Stena Line, naar mijn tweede Here boogie. Ik arriveerde er zondag en na inschrijving en het opzetten van de tent kwam ik natuurlijk vele bekende gezichten uit Nederland en België tegen. Maandagmorgen met Rob Mellema en Luc de Gooyer naar een load-organizer gestapt en die dag twee keer gesprongen met Jack Gregory. Die morgen waren er ongeveer 740 inschrijvingen en aan het einde van de week zo'n 860. 'The Hercules'. Het is een ervaring apart. Een beest van een vliegtuig dat gemiddeld per stick zo'n 82 springers meenam. De vliegtijd naar 13.000 ft was zeven of acht minuten. De rekordtijd van een sunsetload van remmen los tot 13.500 ft was zes minuten en vijftien sekonden! Dinsdag bracht meer wind en 's middags ook bewolking en zelfs een windhold. Woensdag werden er drie sticks gedraaid voordat de kondities verslechterden. SP 20

Donderdagmorgen om 07.50 uur ontwaarden we slaapdronken twee Herculessen en hoorden we een vijftienminutencall voor team 1, 2 en 3 en in een oogwenk stegen de twee Hercs op en naast elkaar vliegend, verloren ze in twee runs hun load en plotseling hingen er zo'n 160 man in de lucht. Het was een te gek gezicht, fantastisch en praktisch ieder-

De boarding

's Middags weer een korte windhold en in die pauze werd er een band gewisseld van de Here. Een aantal springers hield het jammer genoeg al voor gezien en verliet de boogie. Zondag was het plotseling zonniger en warmer weer. Die middag werd de grootste formatie van de boogie gemaakt: 66 man. Totaal werden er tijdens de boogie 72 lifts gedraaid. In het algemeen was het springtechnische nivo op de boogie goed tot zeer goed. Mijns insziens werd er wel te laag getrokken: gemiddeld

area. (foto Max Dereta)

een was op het veld. Vrijdag was het akseptabel weer met temperaturen van zeven à acht graden. Zaterdag was het ijsberenweer, stervenskoud, maar wel redelijk springweer.

tussen de 1800 en 2000 ft. Formaties van 40 - 66 man kwamen af en toe voor, maar gemiddeld werd er met 12 20 man gesprongen. Zelf heb ik zes loads mogen organiseren met elf nationali-

teiten: van Canada tot Hong Kong en van Zweden tot Spanje en een paar hele leuke sprongen kunnen maken. 's Avonds was er vrij duur bier te krijgen (bij inschrijving kreeg je een halfliterglas): f 5,- voor een pilsje van slap bier. Maandagavond was er een band, woensdagavond een goede Brass-band afgewisseld met een zeer goede pianist die van boogie-woogie tot Bach speelde. Vrijdagavond speelde de band van load-organizer Jack Gregory, Bob Howard en Jeff Barbani. Het manifesten was een hoofdstuk apart. Ondanks de drie balies en de vier computers voor het indelen, gebeurde het soms toch dat er twee- of driedubbel werd gemanifest. In het algemeen moet je bij boogies je ogen en oren goed de kost geven om te zien hoe het allemaal gaat en ook zelf initiatief durven nemen. Problemen waren er nauwelijks, de voeding was goed voorzien; alleen de hoeveelheid toiletten op de camping liet duidelijk te wensen over. Je kon wel gratis naar het zwembad in het dorp met sauna en warme douches en de plaatselijke Italiaan heeft een gouden week gehad. 's Zondags werd er een eenvoudige maar leuke airshow gehouden. Voor de liefhebbers: Hercules Boogie 1989, ga maar vast sparen en 'go for it' want dan zullen er naar waarschijnlijkheid twee Herculessen staan. Boogieman

Ad Sloekers


~I

Zo'n gebeurtenis moet je als para hebben meegemaakt! Behalve Nederlanders (uit o.a. Rotterdam, Texel en Seppe) waren er para's uit Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, België, IJsland, Groenland, West en Oost Duitland, Frankrijk, Italië, Spanje, Engeland, Polen, Amerika, Canada, Australië en Oostenrijk. Vóór het springen de materiaalkontrole: hoog skoorden de trekkracht van de pilot (dat mocht niet minder dan 3,5 kg zijn) en de bescherming van de sluitpin. Ik kon dus direkt naar de rigger om m'n velcro te laten vervangen: 80 Skr. (kleine dertig gulden a.u.b.). En dan wil je dus springen! Als er zo'n 850 springers rondlopen, is éénmaal omhoog ongeveer tien loads. Voor de gemiddelde springer was twee keer per dag dus het maksimum. En met af en toe een standby of regenachtig weer, loopt het natuurlijk knap uit. Er waren een paar bekende loadorganizers, maar voor de beginnende relatiever was het moeilijk aan de bak te komen. Als je daarop wachtte, was je zo een dag kwijt. Het principe was duidelijk: 'Ieder voor zich, allen voor één!' De 'groten' wezen gemakkelijk af. Nog een principe: 'Ons kent ons'. Onbekend, niet aan zestien manswedstrijden meegedaan? . Jammer dan!

'Ad van Seppe' van de overgebleven Nederlanders wierp zich op als loadorganizer. En toen daaruit met Nederlanders, Duitsers, Engelsen, Oostenrijkers en een Canadees een uitstekende twaalfman werd neergelegd, kwamen er vele 'Iurkers' toegesneld.

Instappen!

(foto Max Dereta)

Hoe ging het nu allemaal in z'n werk? Je manifestte met een team dat varieerde van gemiddeld zes tot twintig man. Werd je ingedeeld, dan kreeg je een dertig- en daarna een vijf tienminutencall. De eerste call betekende omhangen en naar de boarding area. Even dirtdiven en de bank op. Vier lange banken, waarbij je op dezelfde manier moest plaatsnemen als in het vliegtuig. Instappen waarbij je dus in je eigen rij bleef lopen.

naar de laadklep. Dan het tiensekondenseintje en vervolgens de exit van het eerste groepje. Separatie gegarandeerd. Exit uit een Hercules? Of je met een botsautootje van achteren wordt aangereden. Je krijgt onverwacht na exit 'een trap' na! Minstens zes personen kunnen op de ramp naast elkaar staan. De Noren formeerden een 43-man en een internationale kombinatie leverde een 60-man op. Een mooi

ra

Sportapotheek Den Haag heeft een primeur: de Sportapotheek. Wat is dat? De Transvaal Apotheek in Den Haag heeft een speciale afdeling ingericht met artikelen en middelen ter voorkoming en verzorging van sportblessures. Ook kunnen er adviezen worden ingewonnen door medische begeleiders, trainers en individuele sporters en er is dagelijks een fysiotherapeut aanwezig. Jaarlijks worden er een half miljoen sportblessures professioneel behandeld en er ontstaan nog eens zo veel blessures waarmee men niet naar een arts of fysiotherapeut gaat.

Opstijgen en ... na een keer diep ademhalen zo'n acht minuten later op gemiddeld 13.500 ft zitten. Het spotdeurtje ging dan open en op jumprun de laadklep. Dan volgde een tweeminutenseintje. De eerste run staat op en langzaam schuifelt iedereen

Doorgaans zijn de blessures licht van aard waarbij duidelijk is gebleken dat enkels en knieën de meest kwetsbare lichaamsdelen zijn. Aan de behoefte aan direkte en betrouwbare informatie over behandelingen en uit voorraad leverbare verzorgingsprodukten wordt op deze unieke wijze door de Sportapotheek tegemoet gekomen. Voor nadere inlichtingen kan men de Sportapotheek bellen: (070) 469314. Een nuttig initiatief dat in andere regio's navolging verdient!

schouwspel, zo'n grote plak! Veel tevreden springers, maar ook minder tevreden springers. Voor de beginners is het hard werken om ergens tussen te komen. In onze groep hadden we het goed getroffen. Ad hanteerde het principe dat iedereen (ongeacht ervaring) mee mocht doen en mee mocht blijven doen. In veel andere groepen werkte dat niet zo. Jammer! De sprongprijs was f 30,voor gemiddeld 13.500 ft. Het manifesten duurde soms oeverloos lang, mede door pogingen om driedubbel te manifesten. Springers die halverwege de boogie kwamen, misten vaak de boot! load: de meeste groepen waren toen al gevormd. De avonden waren koud, maar gezellig: met kampvuren, doorlekkende tenten, drank, sterke verhalen, parainformatie uitwisselen en aan het eind van de week een aantal paravrienden erbij! Nog een nawoord: Mensen die niet alleen willen gaan of de reiskosten naar zo'n evenement willen drukken, zouden zich in Nederland tot een soort 'Boogiekoördinator' moeten kunnen wenden. Iemand die noteert wie, wanneer, waar naar toe gaan, zodat meer springers voor minder kosten naar het buitenland kunnen gaan. Wie voelt zich geroepen? Bonny Speelman

isch

Prijsvoor Sportgeneeskunde Elke twee jaar kent de NSF een prijs van f 5.000,toe aan de beste wetenschappelijke studie op het gebied van de sportgezondheidszorg. De Nederlandse Coca-Cola organisatie sponsort deze onderscheiding. Naast deze prijs wordt ook een aanmoedigingsprijs van f 1.000,uitgereikt voor de beste inzending van studies, skripties en voordrachten van studenten met een al dan niet akademische opleiding. De inzendingen moeten wel de wetenschappelijke toets der kri-

ti ek kunnen doorstaan en zich uiteraard op het terrein van de sportgezondheidszorg bewegen. De inzendingen voor beide onderscheidingen moeten vóór 18 september in het bezit zijn van het sekretariaat van de PvS, postbus 350, 1180 AJ Amstelveen. Voor nadere informatie kun je terecht bij Marion van Hellenberg of W. Kramer, telefoon (023) 270144.

21 SP


RAPAMeet 1987 Het was weer als vanouds: veel springers, veel sprongen voor weinig geld en veel gesjoemel. Wat specifieker: 49 teams, waaronder 15 Nederlandse, voor acht (vijfmansgroeps)precisie, (viermans)relatief en drie stijlsprongen (in totaal voor DM 400,- inklusief inschrijfgeld) uit vier turbo Islanders en de bekende CH-53. Op zes springdagen zijn er ruim 3700 sprongen gemaakt! Uiteraard lukte dat alleen dankzij een uitstekend manifest (George voor bekenden). Het was geenszins een uitzondering alle wedstrijdonderdelen door elkaar te verspringen. Bovendien had niemand een wekker nodig, want George wekte iedereen tussen 05.30 en 05.45 uur, omdat het steevast om 06.00 uur 'wheels up' was, zodat je om 06.15 uur op 10.000 ft kon relatieven. Kortom, het nodige bleek weer niet onmogelijk: in zes minuten naar 10.000 ft met de CH-53, maar ook pas afspringen na 75 minuten heliën, omdat het beneden zo regende; formatievliegen met een volle heli en een Islander; stunten met een propvolle heli op minder dan 200 ft (echt even wennen); gesjoemel in de springvolgorde als je Allah tot je kennissen mocht rekenen; 6000 ft met z'n vieren omlaag vallen met armen en benen in de knoop en dan toch een punt krijgen; hoeveren met de heli voor precisiesprongen in het enige aanwezige gat in de wolken; deelnamevoorwaarden van Major Card dat niemand mocht 'hazzelen' en nog veel meer van dat soort zaken. Of het allemaal wel met wedstrijdspringen te maken heeft? 'But sure is, it's a RW, style and accuracyboogie' (vrij naar Dickens - A Christmas Carol). GROEPSPRECISIE Helaas kon de achtste ronde niet worden afgesprongen, omdat de laatste heliload niet op 1000 ft kon worden SP 22

gedropt en daarmee verviel een roemruchte ronde en velen waren daar gelukkig mee! In het algemeen zijn de springomstandigheden voor precisie - zij het erg wisselend in kracht en richting zeker niet ongunstig geweest, behalve dan in die al gememoreerde achtste ronde: bij een windsterkte van 4-6 m/sek (op de windmeter van Major Card die zelfs niet kon worden afgelezen door teamcaptains) zat op ca. veertig meter hoogte een luchtstroming die vrijwel iedereen (een enkeling uitgezonderd) om zeep hielp. Omdat deze ronde dus niet werd afgesprongen, verdwijnen de vele kleunen in de logboeken. Te pas en te onpas werden rejumps uitgedeeld. De skores kwamen tot stand via het CIP puntensysteem, waarbij elke landing buiten de pad 16 centimeter maksimaai opleverde. Dat niet meer meten wordt door velen toch wel als jammer ervaren. Het is al meer gebleken bij wedstrijden over acht of meer ronden, dat het maksimale aantal punten moeilijk te halen is en dat ondanks het feit dat de slechtste skore vervalt in de GPA: 24 individuele springers en 4 teams haalden het maksimale aantal punten: respektievelijk 7 en 28. Dat dit puntensysteem invloed heeft op de uitslag moge blijken uit de vergelijking van de Deense King Knud's Vikings, die uiteindelijk vijfde werden met 27 punten en 46 cm, met het winnende team van Oman: 28 punten en 50 cm. Een konklusie zou dus kunnen zijn, dat je voor een redelijke klassering alleen maar op de plaat hoeft te landen, maar een feit is gelukkig toch ook, dat je voor een plaats in de top aangewezen blijft op nullen en heel weinig centimetertjes! DAMESPRECISIE De deelneemsters voor dit onderdeel bestonden uit een Deens damesteam 'Vikings

Chicks', een tiental Nederlandse dames waaronder de springsters van Aeolus en vijftien Engelse springsters. Al gauw werd het duidelijk dat de strijd om de eerste plaats zou gaan tussen twee Deense springsters en twee dames van Aeolus: Marian Werner en Annemiek van Gessel. Na een gesprek met de Deense meisjes bleek dat deze twee al zeker waren van een plaats in het nationale team en dus naar de WK '88 in Zweden gaan. Na de vierde versprongen ronde kwamen dezelfde springsters terug voor een 'informatief' praatje om te vragen wie helm nummer 106 nu eigenlijk wel was. Marian Werner (106) had toen de leiding. Echt spannend werd het toen met de zevende en achtste ronde werd begonnen. Marian's eerste plaats kwam nog bijna in het gedrang, maar door de zevende ronde goed te skoren met vier centimeter kon zij de Bad Lipp Bokaal mee naar huis nemen!

dan de leerlingen zelf. Waarschijnlijk daardoor is dit één van de mooiere springonderdelen om aan mee te doen èn om mee te maken. Vermeldenswaard is wel dat een van de zoons van Victor Spaan het klaarspeelde met een open reserve, die hij om te kunnen sturen - dan weer mét de ene dan weer met de andere hand vasthield, midden in de bak te landen!

De tweede

prijs leerlingenprecisie

was voor

Wijgarden.

Marian Werner neemt zeer voldaan de eerste prijs damesprecisie in ontvangst.

STIJL Een onderdeel dat zich steeds wat op de achtergrond presenteert en ook voor dit overzicht weinig stof tot schrijven oplevert. De skores kwamen ook hier tot stand via het puntensysteem voor clean draaien, zodat maksimaal zes punten per sprong konden worden verdiend en pas daarna was de tijd bepalend. Ook hier maar 6 van de 54 springers met de maksimale 18 punten; de snelste gemiddelde draaitijd van 8,63 sekonden gaf over drie ronden twee minpunten en een elfde plaats, terwijl de winnaar 18 punten had en een gemiddelde draaitijd van 9,66 sekonden en de tweede geklasseerde een tijd van 11,74 sekonden!

LEERLINGENPRECISIE Hiervan kan ik weinig vertellen, behalve dat er werd gesprongen met GO-protectors (ronde bollen met een punt) en de omstanders en scheidsrechters het drukker met sturen leken te hebben

RELATIEF De deelname van RW teams van enig nivo verschilt sterk per jaar: het winnende team van vorig jaar skoorde bijvoorbeeld in zes ronden 46 punten. En de eerste vijf teams skoorden meer dan 35


gonnen ze met het opstarten van meestal twee wedstrijdonderdelen, zodat je toch één tot drie sprongen per dag maakte als je zowel aan relatief als aan precisie meedeed. Het leuke van de RAPA Meet is dat bijna alle teams zowel precisie als relatief springen. Dat betekent dat ook de relatiefspringers wat serieuzer naar windzak, windlijn, aanvalshoek van de cracks, enzovoort, kijken om toch ook eens te pogen op de schijf te landen: Jaap Een trotse trotse

Victor

Spaan

zoon na operatie

Zweep van 'Conspiracy' zat er viermaal bovenop! Het wordt voor de relatievers met snelle kleine koepeltjes wel een beetje saai nu er niet meer buiten de schijf wordt gemeten, aangezien de maksimum skore altijd 16 cm is. Het lijkt me voor nietrelatievers die meedoen aan RW ook niet leuk als je bijvoorbeeld pas punten gaat skoren nadat je de eerste twee of drie figuren hebt neergelegd. Vermeldenswaard zijn een aantal op de RAPA bereikte

mijlpalen: Wim van Delft maakte zijn 1000ste sprong, Koos Verhaar zijn 2000ste en Ellen Bussemaker spande de kroon door op 18 juli (de datum waarop zij 18 jaar geleden met springen begon) haar 3000ste sprong te maken. Tijdens de viering 's avonds tekende zich een ongelooflijk mooie dubbele regenboog tegen de lucht af!

Anita von Eugen, Ingrid Zoetmulder, Herman Boerman

met een evenzo 'reserve-precisie',

(foto, Jngrid ZoetmuJder)

PRECISIE

punten. Deze wedstrijd werd 'gewonnen met 34 punten over zes ronden en de eerste zeven teams skoorden 26 punten of meer. Ondanks het vrij sombere weer de hele week werden er zelfs van RW zes ronden versprongen. De wedstrijdleiding gaf praktisch nooit stand-down, zodat alle springers bij eventuele opklaringen direkt inzetbaar waren. Zodra er in de verte goed weer in aantocht was, be-

1. 2. 3. 4. 6. 7.

+ NL,1-10

PRECISIE

Oman UAE Abu Dhabi Einstein and the 2 stones Para Team Nine Dutch National Team Solution

RELATIEF 1. 2. 3. 7. 9. 9.

TEAM

1-2-3

28 28 28 28 25 25

+ NL 1-10

Saturday night at Carry's Cannonballs Kelly's Heroes Gravity Four Conspiracy No cure no pay

punten punten punten punten punten' punten

STIJL 34 31 28 26 20 20

P

P P P P

0.50 0.75 0.90 0.95 1.25 1.45

m m m m m m

1. 2. 3. 7. 7. 10.

Carroll Yahya Stephenson B. Voskamp Schuilenburg Boerman

1-2-3

1. Spencer 2. Stephenson 3. Essa

INDIVIDUEEL

LEERLING

1-2-3 7 7 7 7 7 7

+ NL 1-10

punten punten punten punten punten punten

PA 1-2-3

18 p 28.98 sek 1. Nalden G. 18 P 35.22 sek 2. Wijgarden 18 p 35.72 sek. 3. Dunville 9. Spaan 10. Verheyen

+

0.02 0.06 0.06 0.14 0.14 0.15

m m m m m m

NL 1-10

75.17 77.86 78.14 105.39 106.15

m m m m m

P

Europacup CRW te Avignon Avignon was van 1 tot en met 5 juli het strijdtoneel waar europese CRW teams hun krachten konden meten. Frankrijk, het CRW-Iand bij uitstek, had reeds geruime tijd geleden aangekondigd in het WK oft-jaar de europese teams voor een konfrontatie uit te nodigen ..

De eerste

prijs rotatiespringen.

de Groot,

Herman

en

Jwan Spijker,

Landsman, (foto Simon

V.l.n.r.

Ben

Ernst Woerlee Woerlee)

Nederland werd door sCReW en Mafia Brothers vertegenwoordigd. Zowel voor rotatie als sequential werd ingeschreven,

alsmede voor de achtman (een sCReW/Mafia kombi). Elk onderdeel telde vijf sprongen (geen trainingsronde). Aangezien Avignon een gigantisch aantal spring bare dagen per jaar heeft (260 van de 300 die men open is!), leek de wedstrijd vlot te gaan verlopen. Zowel sCReW als Mafia moest een of meer reserves inzetten. Ben de Groot van Mafia maakte zich in alle opzichten waar, zodat het team niet minder sprong dan gewoonlijk. In rotatie zegevierde Mafia over de andere elf deelnemende teams. Tot en met de vierde ronde stond een jong en onbekend Zwitsers team bovenaan. De laatste ronde bracht voor hen een funnel binnen de werktijd, zodat ze terugvielen naar een derde plaats, achter Frankrijk. De overwinning leverde een kanjer van een bokaal en dertig sprongen op. Niet gek!

Ook het sequential ging niet slecht, een vijfde plaats (veertien deelnemende teams) voor Mafia vóór het Duitse sequential team Cumulus. De Fransen toonden zich oppermachtig in het sequential CRW, evenals in de achtman-speed-formatie. Op dit onderdeel liep de sCReW/Mafia kombinatie een derde plaats mis. Na drie dagen was de

De dirt-dive van de zestienmans diamond. sprong. Ernst en Ben vertegenwoordigden

wedstrijd versprongen. De prijsuitreiking werd echter op de vijfde dag gehouden. Het 'manke' sCReW (een van de leden brak bij een

buiten landing een pols) ging richting Nederland; Mafia kanoën in de Ardèche. Ernst en Ben hingen ook nog in een suksesvolle europese zestien mans CRW diamond, georganiseerd door de Fransman Patrice Girardin. Een prachtig gezicht! Een leerzame, uitstekend georganiseerde wedstrijd. Avignon houden we zeker als trainingslokatie in gedachten.

Elk land leverde twee springers voor deze Nederland. (foto Sirnon WoerJee)

Want getraind moet er nog heel veel voodat de slag der groten in '88 plaatsvindt. Simon Woerlee 23 SP


Nederlandse delegatie in de DDR Liftkapaciteit

Halle.

Van 19 tot en met 27 mei werd op het vliegveld Oppin in de buurt van de stad Halle de zesde 'Internationaler Weltkampt im Fallschirmspringen' gehouden. Naast Nederland en gastland DDR verschenen Bulgarije, Polen, Rusland, Tsjechoslowakije en Zweden aan de start. Onze delegatie, onder leiding van Ferdi Thijssens, bestond verder uit Henk Nijhuis, Charles Pellens, Marcel Tjon A Sam, Sieb Wedman en Ronaid van Zijp. Hoewel in Dublin was afgesproken dat de skores tijdens deze wedstrijd volgens het nieuwe systeem zouden worden verwerkt, werd ons bij aankomst meegedeeld dat dat toch niet zou gebeuren, maar dat er wel een tweede uitslagenlijst met de nieuwe puntentelling zou worden uitgegeven. Lars Lindahl, de Zweedse CIP vertegenwoordiger en organisator van de volgende WK, moest zich noodgedwongen neerleggen bij de beslissing van de organisator. Doch, nadat de eerste wedstrijddag was verstreken zonder dat er was gesprongen en er nogmaals een bespreking was geweest met de net uit Nederland aangekomen Hein Cannegieter erbij, werd alsnog besloten de wedstijd geheel volgens het nieuwe systeem te waarderen. De eerste dagen kenmerkten zich door regen en veel wind. De 44 springers en 42 springsters keken toe hoe Ferdi de ene windsprong na de andere maakte. Tussen de windsprongen door konden zij zich echter uitstekend vermaken in de sporthal, alwaar o.a. diverse internationale linkups vanaf een op vier meter hoogte (boven een springkuil) hangende Antonov mockup voor veel vertier zorgden. Als je geen zin had om te sporten, bestond er nog de mogelijkheid om naar de clubsauna te gaan of een dutje te doen in een voor elk land gereserSP 24

we systeem waren zeer positief. Of het in de toekomst nodig blijft om voor schijflandingen één punt te geven, staat nog te bezien. Slechts elf heren haalden niet de maksimale skore en bij de dames waren dat er veertien. De resultaten van de Nederlanders waren over het geheel genomen goed, doch in dit sterke deelnemersveld moesten zij toch genoegen nemen met een plaats in de achterhoede. Het groepsprecisiespringen werd met 32 punten en 3 cm

in de halve finale te komen en naar later bleek, 6 cm voor de finalesprong. De Rus Lanskow behaalde na een jumpf off de eerste plaats met 10 punten en 0 cm. Zijn landgenoot Butschnew werd met 10 punten en 1 cm tweede, terwijl Sintschenkow, ook al een Rus, na een jump oft met nog drie anderen over de sterkste zenuwen bleek te beschikken. Hij werd derde met 10 punten en 2 cm.

De resultaten van de Nederlanders: 22. 26. 33. 39. 44.

De NL-delegatie:

staand v.l.n.r.

Ferdy Thijssens,

Henk Nijhuis en Sieb Wed man en zittend

Marcel Tjan A Sam, Ranald van Zijp en Charles

Pellens.

veerde kamer, want 's morgens alom zes uur in de bus te moeten zitten om om zeven uur te kunnen ontbijten, is nou ook niet alles! Alle buitenlanders waren overigens ondergebracht in Bad Dürrenberg, ten zuidoosten van Leipzig, zo'n 45 minuten rijden van Oppin.

gewonnen door Rusland gevolgd door DDR I en Bulgarije met 32 punten en 10 c.q. 11 cm. Nederland eindigde voor Bulgarije 11 met 32 punten en slechts 61 cm op de negende plaats.

GROEPSPRECISIE Zoals bij ons al jaren gebruikelijk is, werd nu voor het eerst in een Oostblokland in teamverband gesprongen, waarbij ieders resultaat voor het team ook voor het individuele klassement werd aangemerkt. Een team bestaat uit vijf spring(st)ers. De vier beste skores gelden voor het teamklassement. De reakties van onze opponenten op dit voor hen nieu-

INDIVIDUEEL KLASSEMENT In dit veld mocht je na acht sprongen 5 cm hebben om

Spaedkursus

stijl ...

Henk Nijhuis Ronaid van Zijp Sieb Wedman Charles Pellens Marcel Tjon A Sam

8p 12 cm 8p 14 cm 8p 38 cm 7p 12 cm 6p 23 cm

STIJLSPRINGEN In tegenstelling tot het nieuwe skoringssysteem bij het precisiespringen stond het gehele oostblok nogal skeptisch (zachtjes uitgedrukt) tegenover het nieuwe systeem bij stijl. Voor elke goede draai en salto krijg je één punt. Bij het begin van de eerste draai wordt de stopwatch ingedrukt en de tijd stopt na de laatste salto. Bij het opmaken van het klassement wordt eerst gekeken naar het aantal behaalde punten en in tweede instantie pas naar de tijd. Van de aanwezige Nederlanders was Henk Nijhuis de enige 'serieuze' stijlspringer terwijl de overigen alleen stijl hebben gesprongen voor het behalen van breveteisen.


Î

Voor hen gold dan ook als je niet meedoet, weet je zeker dat je niet wint en bovendien is een sprong een sprong waar je in elk geval wat van leert. Zo kon het dan ook gebeuren dat na het opmaken van de balans na de eerste sprong Henk met 5 punten in een tijd van 10.55 sek. op een vijftiende plaats stond. Ronaid van Zijp vond zichzelf verrassend met vier punten in 14.61 sek. terug op een 28ste plaats, ruim voor de wereldkampioen 1986 Ronald Eilenstein. Bovendien kon er weer een sprong worden afgetekend voor z'n D brevet.

De DDR video loopt op rolletjes.

uitslag na vier ronden van finalisten 1. Krassimir, Bulagrije 21 2. Lasotta, DDR 1 21' 21 3. Djukendshiev, Bulgarije 28. Nijhuis, NL 11 36. Weoman, NL 8 37. Van Zijp, NL 8 38. Pellens, NL 8 42. Tjon A Sam, NL 5

en Nederlanders: punten, 33.22 sek. punten, 36.21 sek. punten, 38.47 sek. punten, 34.16 sek. punten, 42.91 sek. punten, 45.74 sek. punten, 46.58 sek. punten, 43.61 sek.

Dat dit puntensysteem voor de nodige diskussies zorgde, moge duidelijk zijn. De Tsjechische Kvetoslava Rihova die als beste springster de finale inging, bezorgde haar Head of Delegation zware hoofdpijn door als protest voorwaartse salto's te maken waarvoor ze een zap kreeg toegekend.

Tijdens de evaluatie werden een aantal voorstellen gedaan om meer tegemoet te komen aan de sporters. De tolerantiegrens werd bij draaien en salto's tot vijftien graden uitgebreid c.q. teruggebracht. Dankzij de weersverbeteringen in de tweede helft van de week was op maandagmorgen de wedstrijd afgelopen. 's Middags en dinsdags kon er verder worden gesprongen en onder het motto 'snel pakken en klein zitten' werden door de Nederlanders gemiddeld veertien sprongen (meest van 2000 m) ekstra gemaakt. Een feestavond met koud buffet en disko sloot ons verblijf in de DDR af. Wij kunnen terugblikken op een leerzame wedstrijd die met 'deutsche Gründlichkeit' en met oog voor detail door Helmuth Schulz, wedstrijdleider en centrumchef, was georganiseerd. Henk Nijhuis

HERCULES Boogie Moorsele De eerste Belgische Hercules Boogie op Moorsele van 10 tot en met 13 juli is voor onze Belgische springvrienden en hun gasten een prima boogie geworden. Met een enthousiaste Hercules bemanning, een goede organisatie op de grond en heel veel blue sky kon dat ook bijna niet anders! Naast het eenvoudig van de klep af te vliegen kleinere werk, werden er ook verschillende grotere formaties gemaakt tot zo'n dertigman toe. Het was jammer dat de 126-mansrekordpoging vlak van te voren plaatsvond, want dat betekende dat er toch veel ervaren springers werden gemist. Na een week springen was bij een groot deel van die groep àf het geld àf de energie verbruikt. Loadorganizers sprongen uit-

Ton Willebrandts

fotografeerde

deze sprong

eraard gratis en zo zag je wel eens twee organizers met één relatiefploegje meespringen, wat natuurlijk nooit de bedoeling van de organisatie kon zijn. Toch was ook er een aantal goedwillende en hardwerkende loadorqanizersoieäum uiterste

op Moorsele

tijdens

de boogie. Van 14.500 ft werd door 22 Belgen een cluster

best deden ook voor de wat minder ervaren springers leuke sprongen te organiseren. Op de koude douches en de - vooral 's ochtends - minder nauwkeurige spots na Ge werd gelukkig wel opgehaald) was het een heerlijke vierdaagse boogie die hope-

opgebouwd.

lijk volgend jaar weer wordt georganiseerd, want het is meer dan de moeite waard! Waarde Belgische springvrienden, heel veel dank en tot ziens op de tweede Belgische Hercules Boogie! Arjan Wolters 25 SP


Europeon porochut Cho\\eng van de grootste europese airshows, zodat we alleen in bepaalde timeslots konden

Ik weet zeker dat ik niet de enige ben geweest met dit soort overpeinzingen tijdens de First European Parachute Challenge. Tenslotte waren er ongeveer 160 springers uitgenodigd en in de rekordsprong lagen er maar 126. Er was dus een behoorlijk aantal lurkers, die voor de gelegenheid 'reserves' werden genoemd. En terecht, want het is niet makkelijk om een paar dagen of zelfs een hele week te blijven smilen als je imago een deukje heeft opgelopen. Zelf had ik dan nog het geluk dat ik ècht over het hoofd was gezien en met verontschuldi-

SPRONGEN Voordat op zaterdag 11 juli, half negen in de morgen (!), een formatie van 126 man 4.68 sekonden vloog, werden er ongeveer twintig sprongen gemaakt, vrijwel allemaal van 20.000 ft. Deze hoogte was mogelijk door het gebruik van zuurstof in het vliegtuig. De technische begeleiding van de sprongen was aan een speciaal komité toevertrouwd waarin deelnamen: Luc Maisin (België), Derek Thomas (Engeland), Raul Torres (USA) en Jack Grego-

ry (USA). De grote leiders waren Jack en Raul. Zij beschikten niet alleen over de kennis, maar ook over de typisch Amerikaanse gave om een massa mensen te motiveren en naar een topprestatie te tillen. Men kan stellen dat het uiteindelijke sukses het resultaat was van Europese high tech en Amerikaans leadership. De gevreesde mannen van het komité (elke belangrijke fout werd gestraft met een transfer naar de reserveploeg ... ) hadden een route uitgestippeld van vier veertigmannen naar twee tachtigmannen en dan door naar 126. De veertigmansteams werden samengesteld met behulp van de komputer, die van elke deelnemer de geschatte valsnelheid had berekend. Na vier komplete veertigmannen slaagde direkt ook een tachtigmanspoging. Dat was dus direkt al de grootste formatie die ooit in Europa was neergelegd! Voor het komité reden genoeg om direkt naar het grote werk over te stappen. De 126-mansformatie bestond uit zes ringen. De base werd gevormd door een twaalfmansster met direkt weer twaalf man op de beenriemen. De basemensen verdienen zonder meer de grootste dank: het is zwaar en moeilijk werk. Dat bleek ook uit het grote aantal wijzigingen in deze gelederen. Wat er zich bij de 24-mansbase op technisch gebied allemaal (hard vallen, spanning, al dan niet losse hoefijzer- opbouw, keys, enz.) heeft afgespeeld, kan in dit korte bestek niet worden beschreven. Feit is dat


Alle foto's bij dit artikel zijn gemaakt door Max Dereta. Zijn 6 x 6 Rolleiflex werkte blijkbaar beter dan alle andere 35 mm kamera's rekord met deze kwaliteit vast te leggen! Helaas sloeg toen ook hier de kondens toe.

)

de sleutel tot het slagen van een megablot in de base ligt: ligt er na twintig sekonden een hardvallende twaalfman en na dertig sekonden een nog net zo hard vallende 24-man dan kan er elke vol-

gende vijf se konden een nieuwe ring achter liggen. Een 150-man behoort zeer wel tot de mogelijkheden, zo durfde iedereen te konkluderen. De mislukkingen van de

~

Oe groep Nederlanders: v.l.n.r. staand Arnold Collenteur, Joap van Rijswijk, Auke van Agteren, Henny Wiggers, Arnold Camfferman en zittend Jan Beumer, Ton Annegarn, Arie Slob, Frank van Gelder, Herman Landsman en Michaela ScholI.

want geen van de andere

126-manspogingen waren meestal terug te voeren op problemen in de basis (slome opbouw, off-heading, lagere valsnelheid) of springers die elkaar kruisten. Vooral als je aan het einde van je nadering iemand onder je door kreeg, was je gelijk de pisang. Er waren soms harde docks, die een golf door de formatie veroorzaakten: een fout op 6 uur resulteerde in een 'oh no' op 12 uur ... SEPARATIES Elke recht geaarde relatiever zal zich afvragen hoe de separaties verliepen. Dit bleek alleszins mee te vallen. Bij de uiteindelijkerekordsprong werd zelfs onder de afgesproken 5000 ft gesepareerd en iedereen opende op veilige afstand. Vooral hieruit bleek de kwaliteit van deze groep springers.

fotografen

is erin geslaagd

het

Funnels uitgezonderd, mocht je pas separeren als de base met de benen begon te trappelen. De buitenste mensen gingen naar 2000 ft, de middengroep naar 2500 ft en de base 24-man hield vast tot 3500 ft om uiteindelijk ook op 2000 ft te openen. TERUGBLIK Voor mij, en ik denk ook voor vele anderen, was de EPC een totaal onverwacht sukses. Vooraf heb ik nauwelijks geloofd in het ambitieuze plan, achteraf vind ik het een geweldige prestatie, niet alleen van de organisatoren maar ook van alle springers: 126 springers die stuk voor stuk in dezelfde anderhalve minuut 100% presteren; dat is een heel speciaal moment. Daar ga je echt van uit je bol! Arnold Collenteur 27 SP


GALBAK Horror & Suspense Ik heb zo langzamerhand een leeftijd bereikt, die mij als ouwe lul kwalificeert. Een status, die gepaard gaat met een teruglopende haarlijn, een dito konditie en een omgekeerd evenredig salaris. Maar jongelui, een en ander heeft ook aardige bijverschijnselen. Zo weet ik nog wel eens wat mensen (bij voorkeur AFF'ers) te vermaken met enige uitleg over het materiaal, zoals dat werd gebruikt in de tijden, dat ik mijzelf nog tot de guppen mocht rekenen. De tijden dat de skygods nog bestonden en het maken van een drieman boven de DZ de hele club in een roes deed verzeilen, als gold het 5 mei ('45 wel te verstaan). Het sukses van een dergelijke konversatie hangt af van een goede opbouw van het betoog. Na een inleiding over het gewicht van het vroegere materiaal, de lijnlengtes van squares en grappen als Opening Shock Inhibitors, Homets en Delta Wing 2's met gekleurde lijnen, is de tijd rijp voor enige Horror & Suspense. Ook hier aan onderwerpen geen gebrek:.,B4 containers met flying ripcords en de daarop volgende hard-pulls, Strata-Stars met reefing lijnen, bags met drukknopen, lolly-paps en blasthandles. Dit betoog mist zijn uitwerking nooit: ogen worden wat groter, een zekere mate van verbazing maakt zich van de toehoorders meester, voornamelijk over het feit dat ik überhaupt nog in staat ben om van het een en ander

kond te doen en niet onder de groene zoden lig en hier en daar zie ik uit een ooghoek wat handen klam worden. Om de sfeer wat te ontspannen, gooi ik even de Crossbow erin. Een kurieus stuk materiaal: piggy-back met afritsbare reservecontainer voor eventueel borstgebruik, gebouwd volgens het principe 'Kunt u het van metaal maken, schroom niet en maak het van metaal'. Dit wonderschone staaltje van State of the Art containertechniek ging verder nog gebukt onder een drie-pins maincontainer, twee blasthandles en oneshot capewells. 'Wà zijn dà?' Altijd raak. Met de huidige generatie AFF en andersoortig modern opgeleide lieden begin ik al aardig in de richting van 100% onbegrip te skoren. Een uitleg over hoe verschrikkelijk goed deze one-shots wel waren, leidt onvermijdelijk naar de one-&-half shots en de two-shots. Op de schaal van horror en ellende skoor ik weer heel goed met dit onderwerp. Makkelijke suksessen ben ik nog nooit uit de weg gegaan. Zoals veel springers zich tegenwoordig bedienen van een hook-knife, hadden wij in die tijden een waterpomptang en een ijzerzaag bij ons om een eventuele chop (ook wel reserveprocedure) te kunnen uitvoeren. Zo verhaal ik verder over uitglijdende duimen in ringetjes, springers die covers proberen te trekken in plaats van reserveripcords, roest, ijs, vuil,

niet passende male en female parts, uitgelopen klinknagels en wat dies meer zij. Op deze wijze bezorg ik mijzelf een aangename avond en schenk wat geluk aan diegenen die zich nog niet hadden gerealiseerd dat F-111, Racers, Vectors en de babydriering niet uit de Koreaanse oorlog dateren. (Dat zijn overigens weer heel andere verhalen.) Bovenstaand verhaal gaat natuurlijk gepaard met een aardig aantal doden en gewonden. Het schijnt niet anders te kunnen. In de geschiedenis van het springen doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat, waar gewonden vallen, het veroorzakende produkt zich redelijk snel zelf elimineert. Men denke in dit verband aan de Hornet en in mindere mate aan de Strato-Flier. Vallen er echter doden, dan blijkt het immer noodzakelijk de oorzaak ervan ongedaan te maken door middel van een verbod. Sprekend voorbeeld hiervan is natuurlijk het anti-wind-blast-handle, dat eerst ongeveer vijftig man/vrouw naar de 'Great DZ in the Sky' zond, alvorens er een verbod op werd afgekondigd, overigens voorafgegaan door een groot aantal waarschuwingen en modifikaties. De cape weil zou eenzelfde lot moeten zijn beschoren. Immers, de kennis rond dit uitrustingsstuk neemt in hoog tempo af en zal uitsterven zodra ouwe lullen als mijzelve

het bijltje in de wilgen hangen. De nieuwe generatie weet nu al nagenoeg niets van dit nobele stuk metaal en dat is ook niet nodig, sinds de uitvinding en wijd verbreide invoering van de drie-ring. Ik spring daar zelf trouwens ook mee; de grote uitvoering natuurlijk. Hoe langer echter het spul (capewells) op de tweedehands markt blijft zwerven, des te groter wordt de kans op wederom een paar erg platte skydivers. Ook bij clubs dient dit materiaal te verdwijnen om onze jonge springers, die even aan capeweIls hebben geroken, de illusie te ontnemen dat ze iets van dit volkomen verouderde ontkoppelingsmechanisme afweten. Hoewel een verbod ingrijpende gevolgen heeft voor clubkassen en enkele partikuliere portemonnaies, lijkt me het de enige methode om te zorgen dat er geen doden vallen op dit onderdeel. Alle mogelijke soorten van overgangsregelingen en vergunningensteiseis lijken toch loop-holes te bieden, die niet zo wenselijk zijn. Capewells: NU verbieden.

Galbak

Aanbevolen literatuur: Dan Pointer - The Parachute Manua/; Paragear - Katalogi '76 en eerder; The life and times of Walter C. Gubbins OFC, volume 1 en Buck Danny Air raid over Korea.

Fallschirm Sport Magazin

PARACHUTESPRINGERS boeken, posters, prentbriefkaarten, diaseries, films, video's, ring-sights, T-shirts, sweatshirts, ondergoed

Das Fallschirrn Sport Magazin erscheint alle 2 Monate und das Fallschirm Sport-Info berichtet in den dazwischenliegenden Monaten. [atuesabcnnernern DM 30,-, srr 30-, os 210.-

SCHRIJF VANDAAG NOG VOOR EEN GRATIS BROCHURE! FALLSCHIRMWERBUNG Klaus Heller Ganghoferstrasse 25 0-8000 München 2 telefoon 0949.89.504070

SP 28

levertijd

4 à 5 weken

BESTEL NU !!! telefoon:

~ vanaf /225,-

>rr( Nu ook komplete

050 - 416057

Hoendiepskade 2 9718 BD Groningen

rigs (nieuw)

vanaf f3.850,-.


Advanced

Larsen& Bftlsgaard -==================== Mechanical and Electronical Products

Lorsen & Brusgoord ApS Mosevej 3 4070 Kirke Hyllinge Denmork Phone: (02) 404405

THE LEADERS IN AUDIBLE ALTIMETERS


Fallschirmtechnik - Dieter Schlemann Lieferant für Sportfallschirme, Ersatzteile, Zubehör, Reparatur, Fallschirmprüfungen und Neupackungen. Grösster Norddeutscher Fachbetrieb. Wir verkaufen vom 09. bis 13. September auf Helgoland mehrwertsteuer- und zollfrei (während des Helgolandpokals) gegen Vorbestellung zu folgenden Preisen (Änderung vorbehalten): HAUPTKAPPEN Cruislite Cruisader Nimbus Nimbus Beta Xl-Cloud CCl (Foil) Skymaster Skylark Skyrider Free Flyer PD 150 PD 170 PD 190 PD 210 PD 230 PD 260 Pursuit 230 Pursuit 215 Parafoil 232 Parafoil 252 Parafoil 282 Parafoil 300 Apollo 180 Mereury 200 Atlantis 220 Jetstream 200 Jetstream 225 Jetstream 250 Jetstream 275 Jetstream 300 Jetstream 200 Jetstream 225 Jetstream 250 Jetstream 275 Jetstream 300

sqf 220 220 225 188 270 250 278 220 295 280 150 170 190 210 230 260 230 215 232 252 282 300 180 200 220 200 225 250 275 300 200 225 250 275 300

ebi 476 460 537 454 670 650 620 460 710 660 375 400 426 450 589 545 608 608 611 677 776 842 340 411 440 375 435 532 562 615 415 485 545 625 695

DM Kg max.Gew. 3,2 98 Kg 1.095,3,4 98 Kg 1.195,3,7 98 Kg 1.590,3,2 75 Kg 1.590,4,7 113 Kg 1.680,5,0 90 Kg 1.680,4,5 125 Kg 1.569,3,3 80 Kg 1.770,5,7 120 Kg 2.650,9,5 115 Kg 1.855,2,6 68 Kg 1.683,2,9 77 Kg 1.790,3,1 86 Kg 1.830,3,2 95 Kg 1.890,3,5 104 Kg 1.890,3,9 118 Kg 1.990,4,6 102 Kg 2.060,4,6 97 Kg 2.060,4,7 75 Kg 1.655,5,3 90 Kg 1.870,5,7 100 Kg 2.060,6,5 120 Kg 2.060,2,7 75 Kg 1.410,3,2 86 Kg 1.410,3,4 98 Kg 1.600,3,2 88 Kg 1.500,3,3 100 Kg 1.540,3,5 110 Kg 1.580,3,8 125 Kg 1.620,4,0 135 Kg 1.660,3,3 88 Kg 2.030,3,4 100 Kg 2.070,3,6 110 Kg 2.110,3,8 125 Kg 2.150,4,1 135 Kg 2.190,-

RESERVEN - SQUARE Swift 5e 177 Firelite 7e 172 laser 7e 223 laser ge 286

367 416 415 538

2,4 2,8 3,7 4,6

81 86 106 125

Kg Kg Kg Kg

1.180,1.490,1.270,1.570,-

RESERVEN - RUND Invader 24 Invader 26 Phantom 28

358 400 472

2,5 2,8 3,2

85 Kg 100 Kg 115 Kg

840,840,880,-

7e 7e ge ge 7e 7e ge 7e ge ge ge ge ge ge ge ge 7e 7e 7e 7e 7e ge 7e 7e ge 7e 7e 7e 7e 7e ge ge ge ge ge

GURTZEUGE Invader Mirage Mirage made in USA Centaurus Veetor Raeer

DM 690,1.080,1.070,990,1.190,1.190,-

SCHULGURTZEUGE Invader Mirage Mirage made in USA Centaurus

1.040,1.280,1.250,1.210,-

ZUBEHÖR POD und Bridle für 94,Fläehenreserve 85,Hilfssehirme 100,Handdeploy 125,Höhenmesser 20,Höhenmesserkissen 45,Breitbandsl ider Aufziehleine 45,Diaper für Reserve 48,1.090,FXC 12000 25,Paeksehürzen 50,POD Hauptsehirm POD autom. und manuell 118,52,Helm, Type Protee 20,Rauehpatronen a 65,Rueksäeke für Fallsehirm Slidersehoner 4,50 14,Brillen 'Israel Kroop' 15,Brillen 'Antibesehlag' 20,Sprungbüeher, gross 26,Steuerleinen, 1 Paar 24,Steuersehlaufen, 1 Paar 45,Trenngriff 65,Aufziehgriff, 2 Pin 55,Aufziehgriff, 1 Pin 168,Sky Alarm loop für Res. Kevlar 8,80 19,Hakenmesser

Wir führen aueh (zu listenpreis) folgende Kappen: laser, Raseal, Magie, DC 5, Cloud, PF Kappen. Alle Gurtzeuge werden inkl. Hilfsschirm, Schulgurtzeuge auch inkl. Aufziehleine, Reserve (Cutaway).

. zusarnrneng füt s\e

OSTWEG 20

Handdeploy, Verbindungsleinen, POD für Hauptschirm, Steuerschlaufen und Trenngriff geliefert. POD für automatische und manuelie Auslösung, Pilot Chute für Hauptschirm und Automatik für

este\\t: Invader-Gurtzeug, Invader Reserve 24/26 ft, Cruislite 7e DM2.625,Invader-Gurtzeug, Cruislite, Swift Reserve inkl, pao und Bridle DM3.059,Invader-Sehulgurtzeug, Invader Reserve 26', Skymaster ge, 278' DM3.449,-

0-2900 OLOENBURG

TELEFON 0441-204224


i8de Internationale Groepsprecisiewedstrijd aan de Saar

.J. I

Door het Fallschirmverband 'Saar' is van 28 tot 31 mei '87 een vijfmensgroepsprecisiewedstrijd gehouden, waarbij alle skores voor het groepsklassement telden. Kwa naam was de wedstrijd niet erg bekend, maar navraag leerde dat hij in het verleden bekend stond onder de naam 'Lebach' en dat zal iets bekender klinken. In verband met het 25-jarig bestaan van de club staat deze wedstrijd in principe voor de komende jaren gepland op de eigen stek in Düren nabij Saarloisl Saarbrücken. Bij de inschrijving bleken achttien teams uit OostDuitsland, Zwitserland, Engeland en natuurlijk WestDuitsland en Nederland aanwezig te zijn. Onder leiding van Lambert Holzshuh als wedstrijdleider en Gerd Weckbecker als chef-scheidsrechter stonden één trainingsronde, acht wedstrijdsprongen en een finale voor de beste twaalf teams gepland en dat moest

goeds voor het wedstrijd nivo. De konklusie is aan de lezer: 153 x 00.00 21% 89 x 00.01 12% 58 x 00.02 8% 76 x 00.03 10% van de 720 wedstrijdsprongen over acht ronden, hetgeen betekent dat ca. 52% van de sprongen minder was dan 00.04 cm! Ook deze wedstrijd fungeerde als try-out voor het door de CIP voorgestelde puntensysteem, maar dan wel met de aanvulling dat tot vijf meter werd gemeten (al een wedstrijd meegemaakt waar niet werd gemeten?) en dat alle vijf springers telden voor het groepsklassement. Zeer opvallend was dat niet één team kans zag de maksimale veertig punten (acht sprongen x vijf springers) te verdienen en dat ondanks het feit dat de weersgesteldheid voor precisie zeker aanvaardbaar was. Een aantal karakteristieken: - Het is even wennen om een 75-jarige windspringer op de plaat te zien landen!

plussen. - Wedstrijdverloop: ook voor de beste springers is de wedstrijd pas afgelopen na de laatste sprong. - Puntensysteem: het missen van de plaat heeft een (bijna?) onrechtvaardige invloed op de klassering. Bovendien is het dan niet meer in eigen hand 'terug te komen'. Lijkt prima voor WK' en, maar voor andere (inter)nationale wedstrijden betekent het nogal wat na-

Herman

i •..I Middagpauze!?!

allemaal gebeuren uit 'slechts' twee vliegtuigen: een Cessna 185 en een werkelijk fenomenale Cessna 206 turbo (tussen twee starts zo'n zes à zeven minuten!), die één vlieger op één dag, met een middagpauze van ca. 2.30 uur, 82 keer op 3500 ft kreeg! Met name de sterke teams uit Oost-Duitsland (Halle), West-Duitsland (Sportgruppe Heer en Saar I) en Zwitserland (Swiss Eagles en Swiss Connection) beloofden veel

- Kosten: DM 190 voor in totaal tien sprongen, inklusief vier warme maaltijden, feestavond, drank-, steak-, braadworst- en 'Kuchen'bonnen. - Afstand vanaf Rotterdam: ergens tussen de 450 en 500 kilometer. - Omstandigheden: ligging dropzone zeer zeker aanvaardbaar voor een eerlijke wedstrijd. - Organisatie: een flink aantal plussen. - Omgeving: nog meer

Boerman

eerste naar de vierde plaats verhuisde! Dat allemaal bij een maksimale windsterkte van 4 mIs op de perfekte windmeter van Gerd Weckbecker: zonder een echt verklaarbare reden zag je zo zeer gerenommeerde springers uit de boot vallen. Uiteraard had dit ook konsekwenties voor de individuele precisie, die tot de allerlaatste sprong zeer spannend bleef. Rein Voskamp stond na de zesde ronde op een vierde plaats, verhuisde na de zevende rond naar een gedeelde eerste plaats om uiteindelijk als tweede te eindigen. Husemann en Gramberg, beiden van Sportgruppe Heer, die na de zesde ronde op een gedeelde

in de aanval.

delen (voorbeeld uit de GPA: derde plaats met 38 punten en 07.31 m en zestiende met 30 punten en 06.78 m). Het verloop van de wedstrijd mag wel onthutsend worden genoemd. Direkt was al duidelijk dat de groepswinnaars bij de teams Sportgruppe Heer, Halle en Swiss Eagles moest worden gezocht, ware het niet dat ook de achtste ronde meetelde, waarbij Sportgruppe Heer van de

tweede plaats en na de zevende ronde een gedeelde derde plaats stonden, eindigden diep in het klassement op de 53ste en 54ste plaats! Als totaal heeft het Parateam Nine toch wel teleurgesteld, maar de meer dan voortreffelijke resultaten van Rein Voskamp hebben toch een zeer duidelijke Nederlandse indruk achtergelaten. Namens Parateam Nine, Herman Boerman

8 punten, ..QO.04 m 8 8 8 8 7

3

punten, punten, punten, punten, punten, punten,

00.05 00.06 00.24 QO.33 02.59 04.15

m m m m m rr)

31 SP


kampioenscha.p

ZWAARGEWICHT Sommige mensen spotten treinen, andere leggen dartele jacuzzi kapriolen op video vast, je hebt er zelfs die precisie springen! Dus: al die eigenaren van RW-slippers kunnen beter de bladzij omslaan voordat ze zich gaan vervelen, want dit artikel gaat over precisiechutes, je weet wel: die slagschepen die net zo groot pakken als de inhoud van je kleerkast en de draaicirkel van een supertanker hebben. Vanaf zijn introduktie in 1978 heeft de North American Aerodynamics Para Foil 252 met kop en schouders boven z'n konkurrenten uitgestoken. De populariteit van deze chute reikte zelfs tot in het oostblok waar enkele Sovjet springers er de voorkeur aan gaven boven hun eigen produkten. Deze overheersing heeft waarschijnlijk geleid tot een zekere zelfgenoegzaamheid van de fabrikant, want de 252 kreeg allengs de reputatie matig afgewerkt te zijn. De overheersing van de 252 werd op de proef gesteld toen in 1983 parachuteontwerper John Eiff en Jimmy Hayhurst, lid van het Amerikaanse nationale team, de handen ineensloegen om een nieuwe generatie precisiechutes te ontwikkelen. De resultaten van dit teamwerk werden in 1985 zichtbaar toen New England Parachute Company Challengerkoepels ging maken voor Eiff Enterprises. De Challenger is niet één koepel, maar een hele serie. Het één-maat-past-iedereen konsept is verlaten en er zijn drie maten verkrijgbaar: 208, 259 en 281 sq.ft. De 208 en 259 zijn zowel in zeven- als negencel versies te koop; de 281 wordt alleen met negen cellen geleverd. Elke koepel wordt in eksakt dezelfde verhoudingen vergroot of verkleind: de vleugelslankheid, het profiel, de lijnlengte en de invalshoek blijven allen konstant. Door de juiste maat bij het lichaamsgewicht te kiezen, zouden de voorwaartse- en daalsnelheid van een zware springer onder een grote SP 32

Challenger dezelfde moeten zij als voor een lichte springer onder een kleine Challenger. De stabiliteit van de Challenger is, net als bij de 252, gegarandeerd door de flares die onder de chute uitsteken. Het verschil is dat ze bij de Challenger kielen worden genoemd en er per lijnengroep slechts twee zijn in tegenstelling tot de vier flares van de 252. Vanaf het begin had nauwkeurigheid een hoge prioriteit bij de ontwerpers. Alle chutes worden met de hand gebouwd, waarbij strikte marges worden gehanteerd. Alle lijnen zijn gefingertrapped en alle zomen worden dichtgesmolten en in de naden gevouwen. De bestede tijd en aandacht weerspiegelt zich in de prijs die met $ 1.175 beduidend boven die van de konkurrenten uitgaat. Behalve dat je er niet goedkoop aan kan komen, pakt al die kwaliteit ook belangrijk groot weg. De populairste Challenger, de negencel van 259 sq.ft, wordt ingeschaald op 750 kubieke inch volume, aanzienlijk meer dan de nieuwste versies van de 252. Het openingssysteem wordt volledig aan de keuze van de klant overgelaten: split si ider, bolvormige slider, spider verbonden met de pilotchute en zelfs de konventionele onder-reefing indien gewenst. De vuurproef voor elke chute is natuurlijk de prestatie in de lucht. Geen enkele konstruktie en geen enkel ontwerp is een cent waard als het ding z'n werk niet doet. De koepel waarmee ik

sprong, was de populaire 259 negencel. Het eerste dat opvalt, is de lichte toggledruk voor zo'n grote chute. Dit schijnt te komen doordat alleen de Alijnen aan de voorste risers zijn bevestigd; de C- en Dlijnen zijn in de B-lijnen gefingertrapped en aan de achterste risers geknoopt. Dit heeft tot gevolg dat, wanneer de toggles omlaag worden getrokken en de staart omgebogen, het grootste gewicht door de achterste risers gedragen blijft. Bij de Foil, waar de A- en B-lijnen aan de voorste en de C- en Dlijnen aan de achterste risers zijn bevestigd, zie je dat de spanning van de C- en Dlijnen afkomt, wanneer je de toggles ver intrekt, zodat alle kracht op de toggles en dus de armen van de springer komt. De daalsnelheid van de Challenger is indrukwekkend, maar ik vond de dwarsstabiliteit tekort schieten. Het maakte niet uit hoever ik remde, de koepel zwaaide van de ene naar de andere kant. Vermoedelijk deed zich dit niet voor toen dezelfde koepel werd gesprongen door Harry Morgan, die er in 1986 de Britse nationals mee won. Esther Reynolds maakte er een dubbel sukses van voor de Challenger door de damestitel weg te kapen met een koepel die ze vlak voor het begin de van de wedstrijd had geleend. North American Aerodynamics claimt dat haar marktstrategie niet is veranderd toen de Challenger verscheen. Maar deze bewering mag in twijfel worden getrokken gedachtig de toevoeging van twee nieuwe maten in de Foil serie. Als alternatief voor de 252 werd de 232 gelanceerd voor personen van 55 kg. De geloofwaardigheid van de 232 als de oplossing voor lichtgewichten wordt aangetast door de hoge

toggledruk: kleine spring(st)ers zullen er niets aan hebben. North American geeft toe dat dat een probleem is, maar heeft geen oplossing te bieden. Vakature voor Joris Driepinter! De meeste aandacht ging uit naar de nieuwe Foil 282. Met de introduktie in 1986 won deze koepel de eerste drie plaatsen in de Amerikaanse nationals en werd door vier van de vijf Amerikaanse heren in Turkije gebruikt. Dougie Young is de enige Engelse springer die er een behoorlijk aantal sprongen mee heeft gemaakt en hij is ervan overtuigd dat de 282 voor iemand van zijn gewicht (85 kg) een verbetering boven de 252 is. De toggledruk is hoger dan bij de 252 maar wel draaglijk .. Hij draait erg langzaam maar zakt langzaam en is zeer stabiel, minder gevoelig voor tikken in thermisch weer. Precisiespringers, onervaren met de 282, moeten erop letten de chute op tijd in de wind te draaien. Als je met matige wind voorbij de bak draait, kan je ver achter de bak uitkomen voordat de koepel op koers ligt. Wat de konstruktie betreft, lijkt North American een lesje te hebben geleerd want over de hele linie is de kwaliteit verhoogd. De produktieleider bij North American is ervan overtuigd dat de 25 jaar ervaring die enkelen van zijn naaisters hebben, geen strijd is voor de konkurrentie. Alle lijnen op de Foils worden nu gefingertrapped en de reefing versies hebben een katoenen omhulsel in de cellen om de koepel vrij van brandgaten te houden. De 282 die ik uittestte, was gloednieuw en vloog kaarsrecht. Net als bij de Challenger kan je elk gewenst openingssysteem bestellen en heb je de keus uit zachte of harde toggles, van plastic of van hout. Het pakvolume is vergelijk-


V-~ ~i~

VV

Natlonal l'arachutlng Promotions

De BESTE PRIJZEN voor

ALLE VALSCHERMEN! Bel 's avonds 09 32/2.782.10.53

baar met die van de 252, die recentelijk een aanzienlijke verlaging onderging. Met een prijs van $ 975 kan je de 282 moeilijk over het hoofd zien.

Berg helling vliegen Een Frans militair bergbeklimmingsteam heeft op 8 mei een tandemvlucht gemaakt vanaf een op 23.000 ft gelegen bergkam in het Himalaya gebergte. Het maakte gebruik van de 'Galaxy Everest' koepel van Parachutes de France. Deze negencel van 400 sq.ft is een afgeleide van het Galaxy M-9 type dat speciaal voor militaire doeleinden werd ontworpen. Op dit ogenblik wordt de Galaxy van 360 sq.ft gecertificeerd als hoofd- en reservekoepel voor vrije val tandemspringen.

In 1986 maakte de 252 nog de dienst uit omdat er nog maar weinig Challengers en 282's in gebruik waren. Het valt te bezien of dit in 1987 zo zal blijven nu voor beide chutes geen gebrek aan orders lijkt te bestaan. Van de twee zal de Challenger wel het zwaarste gevecht moeten leveren. Meer dan 80% van de gebruikte chutes op de WK van 1986 waren Foils, voor het

De fabrikanten van de Dytter, Larsen & Brusgaard uit Denemarken, zullen aan de organisatie van de WK RW in Brazilië een komplete grondvideo-installatie leveren. Hij zal als primair systeem voor het registreren en beoordelen van de sprongen dienst doen. Aan de hand van ervaringen, opgedaan op verschillende internationale wedstrijden (onder andere de vorige WK in Joegoslavië), is een aantal nieuwigheden toegevoegd. Met afstandsbediening van twee recorders wordt het mogelijk tegelijkertijd sprongen op te nemen en af te spelen zonder banden te hoeven wisselen. Een audio signaal geeft het einde van de werktijd aan. Tevens verschijnt di-

Gestolen rigs

Een Tandem Vector rig in

V-~

SUPERAANBOD!!! CRUISLITE SWIFT vv INVADER kompleet f 5.444,inklusief BTW en montage

~i~

Bel 's avonds 09 32/2.782.10.53

V-~ ~i~

vv

Natlonal Parachutlng Promotions

eigen rigging service De MEESTE MERKEN

uit VOORRAAD LEVERBAAR! Schrijf: P.B. 1, B·1960 Zaventem

op het vuur gegooid. (Arnold Collenteur vertaalde dit artikel uit de BPA Sportparachutist van april 1987.) Steve Eversfield

Larsen Be Brusgaard Op de WK in Brazilië

-------------'----------------,

Tijdens de Hercules boogie in Zweden zijn twee komplete rigs gestolen die eigendom zijn van de Deens parashop Scanpara. Eigenaar John Holstein zal een beloning geven aan degene die bruikbare aanwijzingen kan geven voor de opsporing. De omschrijving luidt:

merendeel 252's. Afgezien van het al dan niet slagen, is de introduktie van de Challenger een stap vooruit geweest in de precisiewereld, omdat North American werd gedwongen haar produktenpakket en de kwaliteit te herzien om de positie van marktleider te behouden. De Challenger staat op de rails en stoomt achter zijn konkurrent aan; helaas heeft de tegenstander wat ekstra kolen

de kleuren blauw, zwart en zilver met een zilveren binding. De koepels zijn beiden Hilifters van Pioneer met de serienummers 607514 en 607515. De cellen zijn afwisselend blauw en grijs gekleurd met een zwarte middencel en zwarte stabilisatiepanelen. Een Mini-Jaguar rig van blauwen wijnrood cordura met een donkerblauw harnas. De hoofdchute is een 156 sq.ft Mini-Surfair (serienummer 8702019). De reserve is een blauw/witte Invader van 24 ft met serienummer 79297.

gitaal op het beeld of op een aparte display de kamerahoek. Dit is van belang in verband met de regels in de Code Sportif die voorschrijven dat de sprong niet onder een al te vlakke hoek wordt gejureerd. Voor de springers en het publiek zullen de sprongen life op een groot scherm te volgen zijn. ZORGEN De organisatie van de WK in Brazilië is overigens met allerlei onzekerheden omgeven. Onze eigen voorzitter, Bert Wijnands, die als voorzitter van de RW-subkommissie van de CIP verantwoordelijk is voor het welslagen van de . wedstrijd, maakte zich de afgelopen maanden grote zorgen. Met name over de te gebruiken vliegtuigen gaan verschillende verhalen en

geruchten. De hoop was erop gericht dat de Brazilianen zoveel mogelijk Buffalo's zouden gebruiken, een kist met een gemakkelijke tailgate-exit. Het lijkt er echter op dat de 'gevreesde' Bandeirantes worden ingezet. Deze tweemotorige laagdekkers vliegen keihard en de exit uit de zijdeur is daardoor vrij lastig, zeker voor achtmansteams. Onduidelijk is hoeveel waarde we kunnen hechten aan de geruchten dat er Herculessen worden gebruikt voor de achtman; dit zou de kosten aanzienlijk opjagen. Arnold Collenteur

V-~ ~i~

vv

CLUBS: . AFF- en STUDENTENRIGS

aan BODEMPRIJZEN! SChrijf: P.B. 1, B·1960 Zaventem

33 SP


Teuge scramble 2-5-87 Ofwel hoe de 'scrambie boven de wolken' een 'scrimmage in De Wolk' is geworden ... Het specifieke en aardige van het scramble-idee is, dat de organisatoren viermannen (en -vrouwen) samenstellen, die elk bestaan uit twee ervaren en twee onervaren springers. Deze teams gaan dan proberen eenvoudig relatiefwerk te doen over maksimaal zes rondes. Met name voor leerlingen is dit een uitstekende manier om relatiefervaring op te doen. Hoewel half Teuge al heeft geprobeerd hierin verbetering te brengen, ondermeer via AFF, hoort de schrijver van dit stuk thuis in de kategorie 'kneuzen' (met toen een kleine vijftig sprongen). Op 2 mei was de opkomst heel redelijk; niet alleen leerlingen maar ook behoorlijk wat ervaren relatievers waren van de partij. Des te groter de teleurstelling dat het weer roet in het eten gooide en het springen verhinderde. Geen nood, dacht centrumchef Ad de Jong: nu we toch bij elkaar zijn, kunnen we leuk diskussiëren over hoe het in de toekomst moet met het springen op Teuge en dan met name de begeleiding van leerlingen. Als aanzet voor de diskussie had Ad enkele ideeën op overhead-

sheets gezet. Deze ideeën, zoals het TRIP (Teuge Relatief Instruktie Programma - zie de vorige SP), hadden het kenmerk dat men leerlingen snel op een hoger plan wil brenqen. Op zich een uitstekend initiatief om een visie te ontwikkelen en ter diskussie te stellen. Dit bleek echter het sein te zijn tot een felle scrimmage tussen leerlingen die zich afvroegen of een en ander niet te ambitieus was en een aantal ouwe rotten, die onder andere niet onder hun cap kregen dat springen voor sommige mensen een hobby is en geen levenswijze ... Aardige bijkomstigheid was dat ervaring in het springen niet garant stond voor vaardigheid in diskussiëren. Het is nog onduidelijk waarbij Ad meer het zweet in zijn handen heeft gestaan: deze diskussie of de tandemsprong met zijn grootmoeder! De kern van de kritiek was dat er aan leerlingen met enkele tientallen sprongen te hoge eisen c.q. verwachtingen worden gesteld, wat leidt tot stress en een hoog stoppercentage. Het verbaasde gezicht met een tikkie meelij van sommige skygods als je vertelt dat je gewoon 'dom' naar beneden wilt vallen om je zelfvertrouwen op te vijzelen in plaats van de Dubbele Riet-

Conelock Tweede ongeval tijdens tandemspringen In juni werden alle eigenaren van Vector tandemrigs op de hoogte gebracht van een tweede fataal ongeval tijdens tandemspringen . Het gebeurde in Zuid-Afrika. Het tandempaar kwam in een wrap toen ze probeerden te koepelrelatieven met een solospringer. De tandempiloot had de SteSP 34

vens breakaway-verbinding losgemaakt evenals de zijverbindingen van het passagiersharnas. Na de breakaway begon het paar aan een onkontroleerbare vrije val doordat de twee lichamen uit elkaar vlogen, slechts verbonden door de twee snaps op de schouders. De piloot heeft eerst nog ge-

berger Met Schroef te oefenen, werd door verschillende leerlingen herkend. Als voorbeeld van hoe snel leerlingen al zaken geacht worden te beheersen in een paar sprongen, kwam ook het AFF-gebeuren ter diskussie en ook hier bleek kritiek soms maar moeilijk te aksepteren, terwijl je je toch echt kunt afvragen of de overgang na zo'n tien sprongen van intensieve begeleiding naar alleen springen niet erg groot is. Temeer omdat is gebleken dat met name nieuwe AFF-springers weinig mensen kennen en na de kursus moeilijk aansluiting vinden. Uit de diskussie bleek ook, dat je uiteraard wel het meest leert van het springen met ervaren mensen, maar dat het springen met medeleerlingen van ongeveer gelijk nivo vaak juist fun oplevert omdat de prestatiedruk dan niet zo telt. Het probleem is echter om elkaar als zodanig te herkennen en aansluiting te vinden. Ook de financiële kant was voor sommige beginners een probleem gaan vormen. Je gaat bijv. na een AFF-kursus echt niet meer onder een ronde bol hangen, dus hup, een eigen setje. Vervolgens een TRIP-kursus. Hoezo echtscheiding? Kritiek was er ook op de be-

geleiding van jongeren die net hun A brevet hebben gehaaid, nog onmondig zijn en dan zelf maar verder moeten klungelen. Er is (nog) geen goede tussenweg tussen de traditionele methode met het gehannes met 1, 3, 5 en 8 sekondensprongen en de voor veel mensen te dure AFF. Te denken zou zijn over een aantal AFF-achtige sprongen naar behoefte om beginnende vrije vallers over deze drempel heen te helpen. Zo schijnt het ook nog steeds problematisch te zijn om op een duidelijke manier aan te geven wie dienst hebben. Is er dan alleen maar kritiek gespuid? Nee, natuurlijk niet. De duidelijk verbeterde sfeer de laatste twee jaar, de leerlingen huursquares en niet in de laatste plaats een centrumchef en een aantal (zeer) ervaren spring(st)ers die de volhouders met raad en daad terzijde staan en verder helpen, waren de positieve aspekten die ook aan de orde kwamen. Duidelijk zal zijn dat bovenstaande problemen niet specifiek voor Teuge zijn, maar herkenbaar voor vele, zo niet alle andere centra. Wel specifiek voor Teuge is natuurlijk de mooiste dropzone en het mooiste clubhuis!

tracht de passagier in de juiste positie te krijgen, maar deed daarna niets meer. Wellicht is hij ergens door bewusteloos geraakt. Het is duidelijk dat hier een aantal elementaire fouten zijn gemaakt. Om te beginnen, werd het verbod van CRW bij tandem geschonden. Daarnaast leerden we weer een belangrijke les: maak nooit de zijverbindingen los als er nog een kans bestaat dat een breakaway moet worden gemaakt! De verbindingen kunnen eventueel wel iets losser worden gedaan. 'Mocht het voorkomen dat je terug in vrije val moet, omklem dan de benen van de

passagier met je eigen benen', aldus Bill Booth in zijn brief. Booth maakt van de gelegenheid gebruik erop te wijzen dat de veiligheid van het tandemspringen alleen in gevaar wordt gebracht door verkeerde inschattingen van de tandempiloot. Deze heeft naar zijn mening niet het recht om de passagier in gevaar te brengen door CRW te doen of RW met springers die onvoldoende ervaring hebben. Begeleidende relatievers zouden op z'n minst een D brevet moeten hebben, vindt Booth.

Dick Romkema

Arnold Collenteur


• Designed by accuracy jumpers • Slow, sta bie, well-controlled flight range • Custom built to your specifications/body weight • Prompt delivery/personal attention • Builtto last

Beat Your Competition "Centsless" Challenger's accomplishments since it hit the skies in 1985: USA Nationals

Coca Cola Invitational U.S.A. Para-Ski Nationals World MeetlTurkey Expo '86 Invitational Mid Eastern Parachute Association

1987 1st, Women's Accuracy 2nd, 5th, Men's Accuracy 1986 lst Women's Accuracy 1985 1st, Men's Accuracy 2nd, Women's Accuracy 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 1st, 2nd, 3rd 2nd, Women's Accuracy 1st, 2nd, 3rd 2nd, 3rd, overall, 4 meets

NEW ENGLAND PARACHUTE COMPANY P.O. Box 126, Hampton, CT 06247, U.S.A. Phone: (203)779-0229


Binnen een wee~ ,,..

Teuge Tulip Trophy

\1

, je ll_bre"et.

Parachute

Service Teuge, Zwanen pad 11, 7395 MK Teuge,

telefoon 05763-1928.

Een groepje NLprecisiespringers maakte wederom een jaar lang sterk teamgerichte, internationale reklame, et voilà: ruim 28 teams uit 10 verschillende landen aan de start bij de alweer derde - Teuge Tulip Trophy. De logistieke voorbereiding was duidelijk beter dan andere jaren: een viertal Cessna's voor een PA wedstrijd blijkt erg goed te gaan en een 'campsite met bewassing' naast een heuse feesttent van Ellen bleek een schot in de roos. Wedstrijdtechnisch was er met de evaluatiegegevens van vorige jaren weinig gedaan: hoewel er voor een (tijdelijke) bak toestemming was, zag het bestuur géén kans deze in een jaar tijd te realiseren. Spijtig, want het het is nu juist de bak die

UITSLAGEN 1·10 INDIVIDUEEL 1. Belgian Army Team 16 p 2. UAE A-team 16 p 3. Zweden I 16 P 4. Pilten Ronkers 16 p 5. Dutch Connection Jr. 16 p 6. Grenchen 16 p 7. UAE B-team 15 p 8. FSC Halle 15 p 9. Dutch Connection 10. Skybusters

12 13 28 38 40 41 22 28

cm cm cm cm cm cm cm cm

15 p 36 cm 15 p 46 cm

Wedstrijdkalender 17-21 augustus:

Springweek

bij PCI.

21 augustus: In de avonduren Hit & Run wedstrijd voor leerlingen bij PCI. 22 augustus: Airshow vliegveld Lelystad. 22 en 23 augustus: Tweede Para Dames Dagen op Teuge. Voor info zie rubriek evenementen. 27-30 augustus: RW16 wedstrijd Teuge. Voor info zie rubriek evenementen. r--

I

-

-

-

-

-

-

-

-

~

-

~-

AVAILABLE NOW: ~~ ~~b~:i~~~~~E~s~o~~T~~J

IIJVISA/ACCESS

Na.

I Signature

I~W

-

-

-

---,

~~8~~ I 1:35

EXP DATE

I

D FAMllY VERSION D~D~I

I

I ADDRESS

I

THESOUNDTRACK Audio Cossette By 'FESTERAND THEVOMITS' (The best of Wally Gubbins) UK l:ó OUTSIDE UK l:7 Al! prices include post and packing Cheques

I POSTCODE

Cheques poyoble to- WAllY GUBBINS, Kolos. Cotswold lone. I Old Sodbury. Brtstol. BS176NE. England Phone crders (0454) 3'6708

L--

SP 36

I

COUNTRY

I ---I

payable:-

P & F RECORDINGS 12 Acom Workshops, Empress Road, Southampton, S02 OJU, England

29 en 30 augustus: Eerste Nederlandse Parathion bij PCZL 29-31 augustus: SRW16-wedstrijd bij RAF, SPA, Weston on the Green, Oxfordshire, Engeland. 29 en 30 augustus: RW boogie voor beginners bij de ENPC. Info: Ed Kolmeijer, telefoon (01606) 3602. begin september: Worldcup relatief voor dames in Gap, Frankrijk. 2-7 september: First European Cup & 13th Adriatic Cup in Zadar, Joegoslavië. 5 en 6 september: Clubkampioenschappen bij PCI.


mede de kwaliteit van een precisiewedstrijd bepaalt. Wedstrijdleider Ad de Jong haalde uit de weersomstandigheden wat er inzat; hij kon echter niet verhinderen dat de als altijd hardwerkende chief-judge René Boidin slechts een viertal rondes in aktie kon zijn. Toch was de strijd gestreden en wisten alle Nederlanders weer, dat ook in het buitenland erg hard wordt gewerkt aan precisie. Opvallend goed sprong bij de Nederlanders Sieb Wedman, die in de spannende jump-off individueel een derde plaats behaalde. Al met al een evenement, dat door zijn sterk internationale karakter en grootste op zijn gebied in Nederland, een betere PR verdient (nauwelijks enig medium besteedde er aandacht aan), terwijl ook van bestuurlijke zijde, zowel van KNVvL als NPCT, meer aandacht op z'n plaats zou zijn: in het buitenland wordt bij de TTT gesproken over 'Nederland' en niet over een drietal overbelaste uitvoerende organ isatoren. Dat de vierde TTT in alle opzichten moge slagen is een wens van 'broer van Galbak'

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TBE HAPPY LANDING CO. presents ... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Wil je ook door de week van parachutespringen genieten? Bestel dan nu je eigen videofilms direkt bij het afdelingssekretariaat ! De volgende titels zijn verkrijgbaar: (150,-

WINGS, EL CAPITAN en SKYDIVE

Drie films van Carl Boenish op één band. Vooral WINGS is een must voor de verzameling. omdat deze film een mijlpaal in het RW-springen markeert. EL CAPITAN bevat opnamen van rotsspringen, BASE dus.

t 90,-

TROLLVEGGEN

--1""'-'

..

Een film van Carl Boe~it\<.u..",orma Oster over basespringen van een \3\~gte in Noorwegen. RIDE A CLOUD

(118,-

Norman Kent etaleert zijn talent met een prachtige filmimpressie van het moderne skydiven. Mooie opnamen van koepel relatief ! PLAYGROUND IN THE SKY I en 11

per deel (140,-

Op deze banden verzamelde Carl Boenish opnamen van alle mooie, leuke en gekke dingen die je in de lucht kan doen. Niet alleen parachutespringen dus, maar ook veel hanggliding. AIR BEARS

t 98,-

De nieuwste produktie: wederom een zeer professionele film van Norman Kent over het Amerikaanse viermansteam Air Bears dat vorig jaar wereldkampioen werd in Joegoslavië. Geniet van perfekt sequentialwerk boven een schitterende lokatie. Een must als je up to date wilt zijn. De film duurt 12 minuten.

FREAK BROTHER CONVENTION

( 98,-

Norman Kent legde de sfeer van de grootste boogie ter wereld vast. De brothers freaken in vrije val vooral op hun rug. De ware skydiver zal veel plezier beleven aan deze film die muzikaal uitstekend wordt ondersteund door de swingende rock van de Booze Brothers. De film duurt 20 minuten. SYMBIOSIS AND FRIENDS

t 98,-

Pete Reynolds maakte een verslag van het Engelse viermansteam Symbiosis tijdens hun training voor de World Cup in Canada, 1983 en van de wedstrijd zelf. Zeer teerzaam voor degenen die sequential trainen I De film duurt 40 minuten. (100,-

BLUE MAGie

Een film over het Zwitserse viermansteam Blue Magie dat in 1983 wereldkampioen werd in Zuid Afrika. De overwinnende sprong is erin opgenomen 'Ook de achtman wordt gevolgd. Martin Genge is de maker. De film duurt 30 minuten. WALKING ON AIR

(136,-

Een ware dokumentaire over alle vormen van parachutespringen, gemaakt door de Australiër Jas Shennan, voorzien van kommentaar door een ervaren springer. Deze film is ook leuk voor leerlingen en niet-springers. Voor iedereen wat wils! De film duurt 48 minuten.

Bestelling kan geschieden door overmaking van de kosten op girorekening 179618 van de KNVvL, afdeling para, in Den Haag. Per videoband moet f 14,- extra worden overgemaakt voor verzendkosten (vanuit Engeland). Denk eraan om het type band te vermelden: VHS, Bela of V2000. Voor V2000 wordt per videoband ( 18,- extra gerekend! Na ontvangst van de betaling is de levertijd ongeveer twee weken. Voor inlichtingen kunt u terecht bij het afdelingssekretariaat in Den Haag, telefoon (070) 245457.

KROOP'S GOGGLES, INt. Often imitated but never duplicated; buy the original

UITSLAGEN 1-10 1. Verstrepen 2. Schwabb 3. Wedman 4. A. Murad 4. Lichterte 6. Y. Mohammed 7. Kaada 8. Deygers 9. Boidin 10. Bauer

TEAMS 4 p 0 4 p 0 4 p 0 4 p 1 4 p 1 4 p 1 4 p 2 4 p 3 4 p 3 4 p 4

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

5 en 6 september: Senioren PA wedstrijd op het NC. 6 en 7 september: Biptane PA wedstrijd op Texet. Info: Ben de Groot, telefoon (02202) 1744. 12 en 13 september: 5de Internationale CRW wedstrijd bij de PCN over 5 ronden. Eerste selektiewedstrijd WK '89. Info: Joeke de Jong, telefoon (03404) 50690 (na 18.00 uur). 19 en 20 september: RW6 speedstar wedstrijd bij de FD met twee C206'en. Info: Gerrit Scholte-Albers, telefoon (010) 4158421 (FO).

20 en 21 september: CRW happening met de Mafia op Texet. 23·29 september: Internationale PA wedstrijd voor landskampioenen in het Olympisch Stadion te Seout. 26 en 27 september: Vervolg op CRW weekeinde Teuge. evenementen.

Voor info zie rubriek

28 september - 11 oktober: WK RW

The most widely used type of Goggle in Skydiving today, Availobie in Clear, Amber, Green, Smoke Grey, Blue and Mlrrored. Stick-on foam nose Contact your local supplier pieces also cvolloble. or write: Only "KROOPGOGGLES" KROOP'S GOGGLES, INC. bear this Trademark Dept. SP the mark of quality, 9865-E North-Washington-Boulevard Laurel, Maryland 20707 - U.S.A. Phone: 301-498-5848

Brazilië.

21·31 december: Springweek bij PCt.

37 SP


Precisie Walldorf Een kleine foto-impressie van deze wedstrijd door Annemiek van Gessel, 1. Henk Nijhuis op weg naar een dead center. 2. Het:Nederlandse:damesteam.

3. 'Support door Annie en Ger Polstra (die net zijn 83 had gehaald! Proficiat!). 4. De winnaars geflankeerd door twee teams van de Dutch Connection. I

• A.F.F.-cursus

ACCELERATED

WE FALL

: - in totaal 12 sprongen, het B-brevet

inclusief instructie

en sprongen

voor

- 7 dagen in de week - "State of the Art" springmateriaal • TANDEM-springen

: - een opleiding

van slechts 10 minuten

- elke dag van de week • Vliegtuigen

: - Pilatus Turbo Porter

• Hotel I Camping

: - speciale tarieven voor A.F.F.- en TANDEM-cursisten

- Cessna 206

Beslis nu en waag een sprong vakantie-eiland Texel! F.F.I.:

op het Paracentrum Texel, gelegen op het mooie

Paracentrum Texel - A.F.F. Postweg 122, Vliegveld Texel 1795JS De Cocksdorp Texel, Nederland

•••• Tandem-master

Tel.: (02225) 464/436

Postweg 122, 1795 JE De Cocksdorp, telefoon (02225) 464/436 .

opleidingen voor de Dual Hawk o= Tandem vecror-e-

•••• en

Materiaalmarkt Vier komplete

sets: Rigs: Invaders

mee gesprongen. (donker-

blauw). Mains: Contacts (roze/zwart/wit). Reserves: Swifts (roze). Inklusief freebags. De suksessetjes van de WK Australië '86!' Prijs n.o.t.k. Info: Herman Landsman, telefoon (02225) 464/436/658 of Simon Woer· lee, telefoon (05202) 12746. Komplete set: Rig: Vector. Main: Pegasus, 350 sprongen. Reserve: K·20. Prijs f 3.300,-. Komplete set: Rig: Racer (Precurve). Main: Firefly, 400 sprongen. Reser· ve: Phantom. Prijs f 3.200,-. Info: Jos en Mieke Wery, tetefoon (01650) 53405. Main: Parafoil 252 L, Dutch Connection kleuren, style reef; ideaal voor beginnend PA·springer.

SP 38

Hitek FXC 12000, vrijwel niet

Prijzen

n.o.t.k. Info:

He-

né Drost, Jaromirgaarde 131, 7329 CM Apetdoorn, telefoon (055) 422093 (privé) en (070) 492528 (werk). Komplete set: Rig: Invader. Main: Turbo. Reserve: Invader. Nieuw (april '87). Prijs f 3.400,-. Info: J. Sikking, telefoon (020) 998189 (na 18.00 uur). Main: Merlin light weight de staat kertstraat

f 450,-.

(multicolor)

Info: H. Schaap, 4, 3814 SZ Amersfoort,

in goe· Banctele-

foon (033) 728503. Komplete set: Rig: Chaser (donkerbruin). Main: Raider. Reserve: Pioneer Lopo. Prijs f 3.650,-. Hitek f 500,-. French cap f 175,-. Dytter f 175,-. Twee relatiefove· rails f 150,-. Diverse boeken en accessol-

res f 150,-.

Info:

Ruud

de Winter,

tele-

foon (010) 4669276 of (040) 859332. Komplete set (wegens aanschaf teamrigs): Rig: Mirage (blauw/grijs). Main: Contact (rood/wit/blauw). Reserve: Swift (lichtblauw). Circa 50 sprongen. Vraagprijs f 5.000,-. Zeer geschikt voor CRW. Info: Emile van Mierto, telefoon (070) 875431. Komplete set: Rig: SST Racer (zwart). Main: Skylark (zwart/wit + rainbow driehoekjes) CRW·uitvoering. Reserve: Super 22 Pioneer (wit). Prijs n.o.t.k. Komplete set: Rig: Dutch Minisystem (zwart). Main: UT 15 (blauw/rood/geel). Reserve: 23 ft Tricon Pioneer (rood/wit) met Sentinel. Prijs n.o.t.k. Tevens Altimaster, goggle, handschoenen (z.g.a.n.) en hookknife. Info: C.H. van Eck,

Voermanstraat

316, Gorinchem,

telefoon

(01830) 33439. Sportvlieger met 100 zweefvlieguren

en 60

motorvlieguren wil graag bij paraclub vlie· gen/droppen. Info: S.H. Heerema, Kromhoutstraat 140, 3067 AG Rotterdam, tele· foon (010) 4562175. Komplete set: Rig: Chaser '80 (rood/geel/zwart). Main: Turbo (multicolor) 200 sprongen, i.z.g.s. Reserve: Preserve III '81 (wit) i.z.g.s. Prijs f 2.500,-. Info: Marja Vaags, Korte Leidsedwarsstraat 37·4, 1017 PW Amsterdam, telefoon (020) 261519. Rig: Rapid Transit '81 (navy blue). T.e.a.b. Info: Ronaid van den Boogaard, Korte Leidsedwarsstraat 37·4, 1017 PW Amsterdam, tefefoon (020) 261519.


oero

fallschirm SPOrt

flughafen k gmbh assel路35 felefon 056 7 27 calden W.路germa~~4119


v.: Wat te

doen met minimaal 85 kilo en windstil weer?

A.: DRAKKAR. Als je reden hebt om een beetje nerveus te zijn voor een landing zonder wind, of als je boven zeenivo moet landen denk dan aan de DRAKKAR. Zijn lage daalsnelheid garandeert een lange, lange vlucht en een zeer zachte landing. Dat is waarschijnlijk de reden dat de DRAKKARvaak wordt gekozen door zwaargewichten of door instrukteurs voor hun leerlingen. Onder bepaalde omstandigheden kun je maar beter een DRAKKAR hebben! Voor bestelling: neèm kontakt op met onze plaatselijke dealer, or call or write to the factory directly and ask for Jeen-Noël (say Jan-Noel) or Claudine (say Clodean). Oppervlakte:

290

Aantal cellen:

9

Stof:

1,1 oz nylon ripstop 0-3CFM, zeer sterk

Lijnen:

Voorgerekte dacron, cascades

Pakvolume :

620 cu. inch

Maksimaal gewicht:

135 kilo

Gewicht:

4,5 kilo

Links:

Franse roestvrij stalen veiligheidslinks

Daalsnelheid met 100 kilo:

11 ft per sekonde in halve rem; o ft per sekonde bij het flaren

Konstruktie:

CAD ontwerp en met laser gesneden

ui ...J ...J

0 Ol

~ -i 0

Ö s: 0.

ui o

Service:

Efficiënt

Gebruik:

Zware mensen, eerste square-sprongen en leerlingen

Goedgekeurd door:

Franse Ministerie van Sport Franse Ministerie van Defensie

Kwaliteitsnivo :

NATOAQAP-4

~I

~I

o c

Cl

in Cl)

0

Voorbeelden van kleurenkombinaties

t!-LASER-ctJT-PRODUCTSPARACHUTES DE FRANCE S.A. B.P. 247, 95523 CERGY-PONTOISE CEDEX (FRANCE) Téléphone:

(33) (1) 30321633

,- Télex:

697061

F

SP 1987 16(1)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you