Page 1


DEZE VERENIGINGEN ZIJN AANGESLOTEN BIJ DE AFDELING PARACHUTESPRINGEN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENINGING VOOR LUCHTVAART

SPORTPARACHUTIST jaargang

13 - nummer

4 - februari

1985

Tweemaandelijkse uitgave van de KNVvL Afdeling Parachutespringen Redaktie: Ronaid van den Boogaard, Irwin Broen, Nathalie Chudiak, Arnold Collenteur en Niels Tieland.

Vaste medewerkers: Michel Bizot, Hein Cannegieter, Kees de Goeijer, Henk Kuizenga, Karst Sikkens en Bert Wijnands.

Abonnement SPORTPARACHUTIST Leden van de afdeling Parachutespringen ontvangen het blad gratis. Losse abonnementen kosten f 40,-- per jaar en zijn aan te melden via het Afdelingssekretariaat. De SPORTPARACHUTIST verschijnt in de eerste week van februari, april, juni, augustus, okiober en december. Druk:

Van Deventer

b.v., 's-Gravenzande.

S

sekretaris clubhuis vliegveld dropzone(s)

CH VV DZ TV

type(n) vliegtuigen met aantal springers Inflight deur springtijden

10 ST WE

weekeinden sunset

huur materiaal rond

M

voeding

pc square bak voor precisie met naam Dl indien niet op vliegveld

pc sq BP

bar restaurant snacks overnachting

Vereniging Nederlandse Paraclub TU-Zeven S: John Schouw, Godenstedterstrasse 23, 0-2730 Zeven, BRD,09-4942815615. CH: VV Seedorf, BRD, 09-4942812081, tst 328. VV: Seedorf. DZ: VVo TV: C-182/3. ST: zomer: za. 13.00-

tlm vrij: 17.00-55.

-

voorzitter sekretaris penningmeester publiciteit algemene projekten algemene projekten

VV: Eelde. DZ: VV, Winde. B R S. ON: C H.

Club 61, 9725 LL Groningen,

TV: C-182/4.

Para Centrum Noord S: Rob Millenaar, Swammerdamstraat

M: r pc. BP: VV

39,

Postbus

567,

7900 AH Hoogeveen, 05280-68271. CH: Achteromsedijk 2 (geen Post), Hoogeveen, 0528071150. VV: Hoogeveen. DZ: Nieuw-Balinge. TV: C-182/4 ID. ST: WE + feestdagen, evt. wo- en vrij-middag. M: r. BP: Dl. B

KNVvL

Lidmaatschap Alle leden f 75,- per jaar, na 1 juli f 42,-. Het inschrijfgeld voor leden bedraagt bij aanmelding f 8,--. Aanmeldingen voor het lidmaatschap te richten aan het Afdelingssekretariaat de klubsekretaris).

Uw kopij gaarne 1985 bij:

inleveren

(via

vóór 22 februari

N. Chudiak, redaktie SPORTPARACHUTIST, De Eerensplein 21, 2593 NB 's-Gravenhage.

2 SPORTPARACHUTIST

Colonnes

Paravereniging Korps Commando Troepen S: Leo de Ruiter, Dorpsdijk 4, 3257 LA Oottgensplaat. CH: Commandobaan tst. 155. TV: F-27/ ± 35.

4, 4706 CL Roosendaal,

Club

The Flying

Dutchmen

VV: lestienhoven. DZ: Pijnacker, Berkel, Schipluiden. TV: C-206/6. ST: di en wo: 16.00-55, za: sunrise-SS, zo: 12.00-18.00. M: r pc sq. BP: behalve zondag. B R S. ON: H. Stichting

Nationaal

Paracentrum

S: Jan Koenegras, 05763-604.

de

Teuge

landen

15,

zo: 9.00-19.00, zomer: B R S. ON: C.

S: S. J. M. Meijer, 05410-10586.

Bolkskamp

Zie verder

Paracentrum

Exinerstrasse

BP: Dl. M: r pc sq.

7i, 3103 Bergen,

BRD,

09-4950513823. CH: VV Lohheide. "Parag2sse", 4950518021, tst. 485.

Lohheide,

Hohne,

VV: Lohheide. DZ: VVo TV: 00-27/5. ST: zo: 9.00-SS. r pc. BP: Dl. B S. ON: kamperen Dl. Paraclub

09M:

7395

PA

Teuge,

CH: de landen 22, "de Wolk", 7395 PB Teuge, 05763-842. VV: Teuge. DZ: VVo TV: C-182/4 10, BNI/a. ST: dagelijks 9.00-20.00. M: r pc. BP: Dl. B R. ON: CH kamperen DZ, C H. Cadetten Parachutisten Vereniging S: M. Mennenga, Kasteelplein 10,

wo: 18.00-SS.

01650-43920,

S: C. H. C. van de Vooren, Korne 52, 3068 GH Rotterdam, 010-551925. CH: Vliegveldweg 20, 2e straat, 3045 NS Rotterdam, 010-158421.

Paraclub Flevo S: J. Bronsveld. Van Hallstraat 29, 8072 BA Nunspeel, 03412-54991. CH: VV Lelystad, Lelystad, 03202-469. VV: Lelystad. DZ: Kavel E-24. TV: C-206/5. ST: za: 9.00-SS,

4811

XC

Breda,

076-222407. Vereniging

Paraclub

Paracentrum

Nationaal

Teuge 25, 7576

GH Oldenzaal,

Teuge.

Eindhoven

S: Ruud de Winter, Waleweinlaan 153, 5665 CH Geldrop, 040-859332. CH: VV Budel, Jr. M. Davidsdijk 6, Bude\. VV: Budel, met nadere ingang Eindhoven. DZ: Leendertsrijp, mei nadere ingang Eindhoven. ST: WE: 09.00-SS. TV: 2 x C-182/4 ID. M: r pc. BP: Dl. ON: C.

Icarus

VV: Hilversum. DZ: Maartensdijk, Westbroek, VVo TV: P. Porler/8 ID. ST: WE + ma-, di- en vrij-avond. M: r pc sq. BP: Westbroek. VVo B. ON: CH. CH: VV Hilversum, Loosdrecht, 02157-1849. VV: Hilversum. DZ: Westbroek, VVo TV: P. Porter/8 ID. ST: WE + di- en vrij-avond. M: r pc sq. BP: Dl. B. ON: CH. Paraclub

Hoofd Bureau Parachutespringen Michel Bizot, Jozef Israëlsplein 8, 2596 AS 's-Gravenhage. Telefoon: 070-245457.

Mobiele

S: A. van Kooten, Oosterstraat 77, 3742 SM Baarn, 02154-13889. CH: Noodweg 52, "de Egelshoek", Hilversum, 02157-1888. VV: Hilversum. DZ: Hoogland, VVo TV: C-182/4. ST: WE + di- en vrij-avond. M: r sq. BP: VV B S. ON: C.

Skydiving

Noord Nederlandse Parachutisten S: Mart je Kieft, Rabenhauptstraat 050-253717. CH: VV Eelde.

Paraclub Hohne S: J. van der Velden,

Bestuur E. T. H. Wijnands H. Boerman P. Santegoeds H. Cannegieter P. J. Hoogerwerf S. Woerlee

Paraclub

M: r pc sq. BP: DZ.

R S. ON: CH C H.

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Afdeling Parachutespringen

S ON C H CH

camping hotel clubhuis

SS

Eerste Nederlandse Parachutisten Club S: Kees de Jager, Pascallaan 13, 4904 HG Oosterhout, 01620-55816. CH: Sportpark Vierhoeven, Roosendaal, 01650-59620. VV: Seppe. DZ: Sportpark Vierhoeven. TV: C-182/4, ID. ST: WE: 8.00-55. M: r. BP: DZ. B S_ ON: C H.

SS, zo: 1O.OO-SS, wo B S. ON: C H.

V B R

Zuid-Limburg

(adspirant

lid)

VV: Zwartberg (B), 09-3211383273. DZ: 2 km van VVo TV: C-2061-5. ST: WE 10.00-SS. M: r pc. B R.

Para Centrum Midden-Zeeland (adspirant Korr.adres: J. den Otter, Oleanderstraat Maassluis, 01899-19572. CH: VV Midden-Zeeland, den, 01196-12910.

Calandweg

lid) 36,

3142

NJ

4, 4341 RA Arnemui-

VV: Midden-Zeeland. DZ: VV, Lewedorp, Sloegebied Vlissingen. TV: C-172/3, C-182/4 (medio '85). ST: apr Um okt: 09.30-SS (enkele werkdagen gesloten). M: r pc sq. B R. ON: C H CH.

Artikelen, reportages, brieven en beeldmateriaal over parachutespringen zijn altijd welkom. Materiaal wordt niet teruggezonden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek. Beeldmateriaal moet voorzien zijn van de naam van de maker en/of eigenaar. In geval van beeldmateriaal met copyright dient een schriftelijke toestemming van de maker voor plaatsing in de SPORTPARACHUTIST te worden bijgevoegd. De redaktie behoudt het recht alle ingezonden materiaal te corrigeren, zo nodig in te korten of niet te plaatsen. De met naam onderschreven artikelen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijvers en behoeven niet altijd de mening van de redaktie weer te geven. De niet met naam onderschreven artikelen komen van de redaktie uit en zijn samengesteld aan de hand van informatie uit één of meerdere bronnen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redaktie. Advertentietarieven op aanvraag.


Reda ktioneel

Inhoud Algemene Arnold

leden

Vergadering

8

Collenteur

Van Rond naar Vierkant

12

Jan de Poot

en verder In memoriam

6

Uit de riggershoek

26

Ellen Bussemaker

Turkije 1986

10

Jan de Bruyne

De nieuwe TSO Arnold

Collenteur

1984 Was een erg goed jaar!

11

Max Dereta

Fataal ongeval met paravliegtuig

16

André van den Worm

1000 sprongen

springers

Hein Cannegieter

Alléén voor PC's en square's

. ..

18

M. Pennock

Een korte terugblik

19

Jan Beumer

Kerstmis Meet Teuge

20

Ad de Jong

22

Scheidsrechterskursus Herman

Toen de nieuwe redaktie medio 1982 ook de SPORTPARACHUTIST een nieuw gezicht wilde geven, werden er onder meer een aantal vaste rubrieken ingesteld. Eén daarvan was INGEZONDEN BRIEVEN. Tot onze spijt is deze rubriek minder gevuld dan wij hadden gehoopt. Eind december ontvingen wij echter een anonieme brief van een leerling. Ondanks het feit dat wij geen anonieme brieven plaatsen (we houden de naam wel geheim indien gewenst), willen we aan deze brief niet voorbijgaan. Waar gaat hij dan wel over? Begeleiding van leerlingen? Een keiharde noodzaak, maar. Het gebeurt niet altijd overal in die mate die nodig of gewenst is. Nodig omdat onvoldoende begeleiding mede oorzaak kan zijn van ongevallen en gewenst omdat iedere leerling praktische en theoretische begeleiding nodig heeft om verder te komen. Ontzeg die begeleiding en we verliezen potentiële enthousiaste para's. Het is een veeg teken als een leerling een brief schrijft waaruit blijkt dat hij in dit opzicht negatieve ervaringen heeft opgedaan of gesignaleerd en deze graag kwijt wil ten behoeve van anderen, maar· bang voor de konsekwenties - zijn naam niet bekend durft te maken. Wij hopen dat diegene zich alsnog bekend maakt omdat hij niet alleen signaleert maar ook voorstellen doet om tot verbetering van die situatie te komen. Voorstellen die uit het gezichtspunt "van de leerling voor de leerling" zeker niet onbelangrijk zijn. Meer persoonlijke begeleiding ook na de opleiding van dezelfde instrukteur, meer werken met praktische voorbeelden zoals video of dia's. Bepaald geen sensationele nieuwe dingen maar ze gebeuren blijkbaar zelden. Laten we ons afvragen hoe we met onze leerlingen omgaan, hoe we ons enthousiasme voor de sport met hen delen en als we hun sprongen even belangrijk en interessant vinden als de onze, hoeven we ons niets te verwijten. Een wolkenloos 1985!

Boerman

Cone loek Nachtspringen

bij Paraclub

Icarus

5

Peter Jan Hoogerwerf

en als altijd Redaktioneel

3

Paravaria Te koop

4

Evenementen

14

Wedstrijdkalender

23

Bij de voorplaat: De foto, gemaakt door Simon Woerlee, toont Max Dereta bij het filmen van Wilma's eerste AFF sprong met Herman landsman en Charles von Sury. Max filmde de komplete AFF kursus van zijn vrouwen gebruikte deze opnamen voor z'n 30 minuten durende film over springen. Lees er meer over op pagina 11.

]!"' ol

E ro

rr .x:

ro ro

ëj)

o

SPORTPARACHUTIST 3


Verzamelaars

~~~

(I.~

AFF

IL" ~

~ ~

Parapersonalia Wij feliciteren: Richard Meijer en Willy van der Post met hun huwelijk op 18 januari 1985. peN: Lammy en Henk Kuizinga met de geboorte van hun dochter Sara i op 12 december 1984. Ruud en Yvette van den Berg met de geboorte van hun zoon William op 15 januari 1985.

Wij wensen beterschap aan: Casper Burgers, Maas en Marjolein

Nanneke Terhaar.

kalenders uitverkocht! De Fallschirmsport kalender van Frits Wegerer kan helaas niet meer bij het Afdelingssekretariaat worden besteld. De verkoop liep boven verwachting zodat men half januari al was uitverkocht.

jaarverslag TC In dit nummer staat gewoonlijk het jaarverslag van de Technische Commissie. Zo niet deze keer. Ondanks het feit dat de TC ons (redaktie) had toegezegd tijdig haar kopij in te dienen, bleek dat deze keer niet mogelijk. Een aantal clubs heeft namelijk niet de moeite genomen de TC enige informatie over de periode november 1983-november 1984 te verschaffen. Wij zullen er maar het woordje "nog" (niet) bij denken zodat .we goede hoop blijven houden op een verslag in het april nummer.

4 SPORTPARACHUTIST

~~o~;~~~~~: die een "rapport" moest samenstellen. Dit rapport moest ervoor zorgen dat de RLD het AFF springen in Nederland zou legaliseren. Tot nu toe werken we met vrijstellingen. Ik ben met deze kommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van clubs waar veel AFF wordt gedaan, aan het werk gegaan. Tot dusver is het volgende bewerkstelligd: er is een handleiding samengesteld die voor 95% is overgenomen van het USPA-model. Verder is er een reglement gemaakt. Dit reglement wijst voor de meeste zaken terug naar de handleiding. Voorts: Om AFF instrukteur of hulpinstrukteur te worden, moet men minstens 400 RW sprongen hebben. Om eenmaal een verlenging van de bevoegheid te verkrijgen, dienen minstens 25 AFF sprongen in de 12 maanden tussen laatste afgifte en aanvraag te zijn gemaakt. Er worden dit jaar ook examens gehouden voor instrukteurs en hulpinstrukteurs. Data zijn nog niet bekend. Elke AFF instrukteur kan kader opleiden. Voor het afnemen van theorie- en praktijkexamens worden echter een beperkt aantal AFF instrukteurs benoemd. Bovenstaande is naar voren gekomen na een laatste vergadering van de ad hoc AFF kommissie. Let wel: alles moet nog van advies worden voorzien door de TC en goedkeuring van het AB krijgen. Daarna kunnen we hopelijk één en ander voorleggen aan de RLD. 't Is maar dat u weet hoever het ermee staat! Namens de ad hoc AFF kommissie.

Simon Woerlee

Op de jaarlijkse tentoonstelling van de Aerofilatelievereniging 'de Vliegende Hollander' (november 1984) zag ik bij een handelaar vele tientallen bakken met enveloppen staan. Deze bakken waren allen voorzien van een sticker met daarop het onderwerp dat de bak bevatte (diverse landen, sporten enz .... ). Al zoekend viel mijn oog op een bak met het onderwerp 'parachutes'. 'Gelukkig' behoorden alleen de eerste ca. dertig enveloppen tot dit onderwerp, de rest was zweefvliegen. Ik zeg 'gelukkig' want mijn financiële toestand was er niet beter op geworden als ik uit die gehele bak para-enveloppen had kunnen uitzoeken en laten staan was nog veel moeilijker geweest! Uiteindelijk was er tussen de enveloppen die ik daar kocht één die er voor mij wel tussen uit 'sprong'. Dit was een enveloppe van Irving Air Chute Ltd. (zie afbeelding) uit 1976. Een kaart in de enveloppe vertelt kort samengevat het verhaal van de Irving Air Chute Company. Een bedrijf dat werd opgericht in 1926 en tot op heden ontwerper en verkoper is van diverse parachute-systemen voor zowel militair als sportgebruik. Er werden 500 van deze enveloppen gedropt aan een testparachute ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het bedrijf. Op de enveloppe zien we een afbeelding van Leslie Leroy Irvin en een nostalgiese v.v.-parachute. Tevens bevat de enveloppe een stempel ter gelegenheid van het jubileum. Overigens bestaat er ook een boek over het leven van Irvin (die, zo zult u begrijpen, bovengenoemd bedrijf heeft opgericht). Het boek is geschreven door Peter Hearn die al eerder een autobiografie "Parachutist" en het boek "LoneIy on the Wing" schreef. Van de biografie van Irvin: "Sky High Irvin, the story of a parachute pion eer" , zijn overigens ook enige door de schrijver gesigneerde exemplaren in omloop. Graag zou ik in deze rubriek iets meer schrijven over het verzamelen van parawings. Als er iemand gespecialiseerd

is in het verzamelen van wings en iets te schrijven heeft of mij verder kan helpen, laat het even weten. Kees de Goeijer, Tingieterpad 20, 2613 NC Delft

NBBS Reizen deelt in 1985 brochure in vieren. De traditionele vakantiebewaarboekjes van de reisorganisatie NBBS hebben het veld geruimd voor een vierluik reisbrochures, waarvan het overzicht net voor Kerst van de pers is gekomen. In deze overzichtsbrochure presenteert NBBS een voor haar nieuwe stijl. Per vakantiesoort - aktief, rondreis, strand en stedentrip - wordt een aparte folder uitgegeven. Naast deze vier folders zal het NBBS Budget Reizen Magazine blijven verschijnen. Hierin staat het laatste aanbod van goedkoop vervoer en verblijf over de hele wereld, voor de ervaren doe-het-zelf reiziger in de leeftijd van één tot 99 jaar. Zoals in november dit jaar door de Consumentenbond werd gekonstateerd, biedt NBBS voor de meeste bestemmingen binnen Europa de goedkoopste mogelijkheden. Maar ook voor de echte globetrotters heeft het NBBS spotgoedkope .Airpasses" en sektortarieven, die in aansluiting op verre vluchten kunnen worden geboekt. Tenslotte geeft het NBBS aan dat in haar 28 reiswinkels in 26 steden nog een 18-tal andere brochures ligt van gerenommeerde Nederlandse en buitenlandse bedrijven, die een keur van mogelijkheden biedt. Meer informatie: NBBS Reizen, Allard de Rooi of Daan de Haas van Dorsser, Rapenburg 8, Leiden, telefoon

071-145044.

springbonnen Nationaal Centrum Op 28 februari 1985 verloopt de geldigheid van de rode springbonnen van het Nationaal Centrum. De nog in uw bezit zijnde springbonnen kunt u tot 1


maart 1985 opspringen of omruilen tegen nieuwe springbonnen. Let u op deze datum, want na deze datum zijn ze niets meer waard en kunt u ze alleen nog gebruiken voor uw plakboek. De omruiling kan geschieden op het Centrum bij de heer Koenegras.

hèrstel herstel herstel In het vorige nummer van de SPORTPARACHUTIST werd één van de prachtige kleurenplaten abusievelijk toegewezen aan fotograaf Bob Kaal. Het betreft hier de vrouwenster van pagina 6. De werkelijke fotograaf van dit damesgebeuren is echter Max Dereta. Wij bieden beide heren onze verontschuldigingen aan voor deze fout en hopen in de toekomst evenwel een goed en veelvuldig gebruik van hun namen (onder evenzovele mooie platen) te kunnen maken!

herstel herstel herstel

Demo's Naar aanleiding van het artikei over demo's uit de vorige SPORTPARACHUTIST het volgende: Het aanvragen van

een NOTAM geschiedt bij de FIO (flight information office) of de VVA (vlucht-voorlichtingsafdeling) van een burgervliegveld respektievelijk militair vliegveld, indien de DZ ligt in de CTR (controlzone) van dat vliegveld. Demo's op DZ's buiten de CTR worden aangevraagd bij het AIS Den Haag, dan wel bij het AIS Nieuw Milligen, afhankelijk van de geografische positie van de DZ. De aanvraag dient te geschieden minimaal vijf werkdagen vóór de demo. (Zie ook Regeling Valschermspringen.) N.B. Amsterdam Radar en Dutch Mil zijn géén controIzones, maar Area Control Centres. Maar dat is een verhaal apart.

ze herinneringen nog een keer naar voren, kompleet met foto's. De heer Smits, voorzitter van de vereniging, schreef in zijn voorwoord: " ... In een sfeer van warme belangstelling, verbondenheid en vriendschap vond ook de veertigste herdenking van de Slag om Arnhem plaats. Moge deze vriendschapsbanden tot in lengte van dagen blijven bestaan ... " Kees de Goeijer

Komplete springuitrusting: Harnas/container: Dutch Mini Systern. Main: UT-15 (rood/geel/btauw), Reserve: Pioneer 23 ft. T.e.a.b. Inlichtingen: Bob van Steenderen, teteloon 030·623143 (na 17.00 uur), Komplete springuitrusting: Harnas/container: Wonderhog (zwart), Main: Unit F111 (wit/rood), Reserve: GQ, Prijs f 2,200,-, tnlichtingen: Willy Huisman, teleloon 070·631151. Komplete springuitrusting: Main: PapilIon (rnultlcolor). Reserve: B + B bestuurbaar, Harnas: (rood/zwart), tapewens. Hitek, reserve ripcord en kickerplate. Vraagprijs f 2,350,-, Inlichtingen: Jan Bert Bergink, Rietgors 143, Barendrecht, teleloon 01806·19789 (privé), 010·172818 (werk), Komplete spring uitrusting: Harnas/container: Dutch Mini System (zwart), Main: PapilIon (rood/zwart), Reserve: T10R met Sentinel, Prijs n.o.t.k. Inlichtingen: Frank van den Boseh, teleloon 01673·2585 (na 18.00 uur). Komplete springuitrusting: Harnas/container: Dutch Mini System (blauw met rode bies), Main: UT·15, Reserve: T10R, Inklusief vrijwel

iI

II~

il~

c-"i'''iIl'''''''''''''L,_1

Andre van den Worm, MilATCC ('Dutch Mil')

nieuwe Hitek en een hoogtemeter. Inlichtingen: Bogaert, teleloon 01130-2824 (na 18.00 uur). Main: Parafoil 252 lite (independance), ca, 450 sprongen, Prijs f 1,400,-, Inlichtingen: Niels Tieland, telefoon 03200·49712. Main: UT-15 (rood/geel/blauw), bouwjaar 1975, Reserve: 24 ft bestuurbaar, Vraagprijs f 1,400,-. Inlichtingen: J. van der Louw, Wilgenstraat 04130-50183

3, 5461 EA Veghel, (na 18.00 uur).

telefoon

Komplete springuitrusting: Harnas/container: Wonderhog Sprint bouwjaar '82, Main: Cloud 240 lightweighl. Reserve: Lopo 26 ft bouwjaar '78, Geheel 40 sprongen. Vraagprijs: f 4,500,-. Inlichtingen: Eric Bogaards,

Airborne 1984 Was een speciaal jaar. Precies 40 jaar geleden nl. werd de Slag om Arnhem gestreden. Er waren dan ook diverse herdenkingen waarbij ook sportpara's werden ingezet. De nieuwsbrief van 'de vrienden van het airborne museum' van oktober jl. haalt de-

te koop

Wim van Leeuwen

Vijfhuizerweg 21, Uden, teleloon 04132· 60574. Komplete springuitrusting: Harnas/container: Handbury (zwart met regenboogstreep), Main: Stratocloud lightweight (double spectrum), Reserve: Strong Lopo 26 ft bestuurbaar, Inklusief bijpassende RW overall, Prijs f 3,500,-, Inlichtingen: Nathalle Chudiak, telefoon 070-836687 (na 17.00 uur). Bijna gratis een paar z.g.a.n. originele Franse para boots maat 43. Door oudspringer Koos Sibtsen uitsluitend voor eigen gebruik ter beschikking gesteld. Inlichtingen: Jaap Spiering, telefoon 01858-4482.

PARAVARIAPARA , Nachtspringen Begin dit jaar gingen er stemmen op om in 1984 weer nachtspringen te organiseren op vliegveld Hilversum. Het nachtspringen in 1982 was blijkbaar zo goed bevallen, dat er een nieuw nachtelijk evenement moest komen. Vrijdag 30 november was het zo ver. Het weer: weinig tot geen bewolking, goed zicht, redelijke grondwind, stevige bovenwind; al met al vrijwel ideaal. Om 15.00 uur werd 'n koortsachtige bedrijvigheid waarneembaar en begonnen de eerste springers te arriveren. Na papierenkontrole en stickindeling vertrokken de eerste sticks om ± 17.30 uur naar Schiphol. Voor deze gelegenheid was de MEN ingehuurd. Dus:

bij Paraclub Icarus een

warm (tot de exit!), vrij snel en de omwonenden kregen niet het idee dat er een invasie aan de gang was. Om 19.00 uur was de eerste stick op jumprun. Daarvoor had een grappenmaker de hele bar al een keer leeg geschreeuwd voor ... een verkeersvliegtuig. Het resultaat van deze avond: 8 sticks; ongeveer 60 springers (uit het hele land) maakten een nachtsprong. Velen maakten hun eerste nachtsprong of nacht-RW. Twee heel bijzondere sticks: de eerste achtman nachtster en de eerste achtman CRWplane. Op naar 1985 met, wat mij betreft, weer nachtspringen boven Hilversum. Tot dan,

I ~; , :}x~

Overal blije gezichten na nachtsprongen, zoals hier op Moorsele. foto Ingrid Zoetmulder.

Peter Jan Hoogerwerf

SPORTPARACHUTIST 5


Uit de riggershoek Op de laatstgehouden riggersvergadering zijn een aantal zaken naar voren gekomen die betrekking hebben op materiaal. Square reserve met tree bag in Racer ot Chaser. De bag mag hierbij niet te strak in de container zitten. Als richtlijn wordt aangehouden dat de bag met een kracht van twaalf pound uit de container moet kunnen worden getrokken. De container moet als volgt worden gemodificeerd: Velcro aan de bovenkant van de reservecontainer verwijderen over een bepaald deel. De hoeken aan de onderkant van de reservecontainer mogen niet verder dan driekwart inch zijn ingenaaid. Drie feet van de bridle moet vrij zijn, d.w.z. buiten de container onder de pilotchute zitten. Top Secret en Classitlier De volgende wijzigingen moeten aan het reservesysteem worden aangebracht: Velcro reservesluitflap inkorten (is bij de meeste systemen al ge-

lijnen

losgetrokken,

elastiekjes

beurd). Kern uit de loops verwijderen en de loops zover dichtstikken dat er geen koepelmateriaal tussen kan komen. Bij de Top Secret moeten de onderste hoeken van de reservecontainer worden gemodificeerd. Voor beide systemen geldt: stop er een niet te groot pakkende reserve in om vertragingen bij de opening te voorkomen. Bovengenoemde modifikaties dienen door een rigger te worden uitgevoerd. De volgende punten zijn alle vrij recente "praktijk" gevallen. Bij te lange loops op de reservecontainer van Racer en Chaser staat de pilotchute te ver boven de container. Hierachter kunnen lijnen blijven hangen. Vooral bij CRW kan dit problemen geven. * Het inkorten van loops van een reservecontainer door er een knoop in te leggen die door alle grommets wordt getrokken, is een wel zeer ondoordachte oplossing. Toch

werd dit in minstens één geval gekonstateerd. Het betrof een Racer. Bij Racer en Chaser moet de strap waaraan de loops vastzitten aan de kroon van de pilotchute zijn vastgenaaid. Dit voorkomt dat de strap muurvast in de grommet wordt getrokken. Ook de rand die om het capje zit, moet vrij blijven van de grom mets. Kontroleer dit! Reserves met een diaper. Gebruik bij het vouwen van de reserve het manual. Deze schrijft altijd voor dat de lijngroepen vanaf de skirt onder de diapersluiting naar boven worden geleid. Dit verzekert het lostrekken van de diaper door de lijnen op het moment dat die worden strak getrokken (zie tekening). • Diaper die door één lijnengroep wordt gesloten. Hierbij zitten de grommets van de diaper soms dicht bij elkaar. Om het verward raken van lijnlussen en elastiekjes te voorkomen, worden de lussen naar verschillende kanten gemaakt (zie tekening). De foto's tonen het verward raken van de elastiekjes als Lijnen helemaal verward.

nog vast.

gestrekt,

elastiekjes

6 SPORTPARACHUTIST

club zo druk om maken, wordt op zo'n moment hardhandig op de voorgrond geplaatst. Een week voor zijn vertrek naar Portugal vertelde Marinus nog enthousiast over zijn plannen. Samen met zijn vriend zou hij daar gaan helpen bij een projekt dat werd

Ellen Bussemaker

nog

In memoriam Marinus de Vries Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van ons clublid Marinus de Vries, die begin december tijdens een verblijf in Portugal om het leven is gekomen. De betrekkelijkheid van alles waar we ons in het daqeltjks leven en binnen de

niet op bovengenoemde manier wordt gevouwen. Een aantal opmerkingen tot slot: - Bierviltjes zijn geen kickerplates (hoe zien ze er uit na vier maanden?). - Het harde gedeelte van velcro geeft snel beschadigingen aan het koepeldoek. Vooral bij de halssluiting van Racer en Chaser moet erop worden gelet dat de slagen kort worden gehouden zodat er geen stof uitpuilt. - Springmateriaal moet een Nederlandse keuring hebben, ook nieuw buitenlands materiaal. - Ga niet experimenteren bij het vouwen van een reserve, maar gebruik het manual.

opgezet door Nederlandse kennissen. Het is des te tragischer dat ook zijn vriend is overleden. Marinus was sinds 1982 lid van onze vereniging en behoorde tot de vaste groep springers. Hij zal in de herinnering blijven voortleven als

een bijzonder vriendelijk mens, die altijd onopvallend zijn gang ging. We verliezen in hem een sportvriend. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met het dragen van dit ondoorgrondelijk verlies, Het bestuur en de leden van de Noord-Nederlandse Parachutisten Club


••

FALLSCHIRMBORSE Unverbindliche Main Canopies * 01 7C Pegasus/Fury 7C Spirit 7C Wizard 9C Mighty Mak 9C Bandit/Wildfire 9C Dragonfly/Raider

Preisliste (Änderungen vorbehalten) non-obligatory price list

cbi cbi cbi ebi cbi ebi

Price* 2.599.00 DM 2.399.00 DM 3.299.00 DM 3.599.00 DM 2.999.00 DM 3.299.00 DM

Reserve canopies round * 02 Lopo Lite 26' 442 cbi PF-Pisa-Conical 26' 520 cbi

1.235.000 DM 1.235.00 DM

220' 232' 296' 367' 168' 220'

468 520 572 670 338 468

Harness * 02 Jaguar Requin Rapid-Transit-System (camouflage) Campus-Student- Tandem

1.095.00 1.195.00 1.195.00 1.195.00

Student Systems * 04 Campus-Student-System complete incl. Res. Harness Mistral main

4.495.00 DM

Replacement Parts * 10 Nylon Thread "E", 40/3Z, Spool Nylon Thread 6Cord. 11/4Z, Spool Webbing Type 12, 755 kg, meter Nylon Fabric for Canopies, meter Nylon Container Fabric, meter Nylon Binding 19 mm, meter Velcro (Hook + Pile) 20 mm, meter Velcro (Hook + Pile) 50 mm, meter Hand Deploy, Pull Out Slider, split oft Suspension Line Connector Safety Screw for Connector above Pilot Chute "Quick" 3 Ring Risers Soft Toggles, Pair Diaper for Main-and Reserve Canopies Slider Conversion for Foil 252 (split off) Acc. Modification for Foil 252 + 272 Lite Suspension Line, 200 kg. Polyester, meter Parascending Systems * 11 Parabeach Round Canopy, complete *

-

30.00 60.00 3.00 15.00 18.75 0.60 13.00 17.00 130.00 130.00 20.00 3.00 130.00 130.00 25.00 40.00 160.00 160.00 3.00

2.699.00 DM

Price· 2.999.00 DM 3.299.00 DM 1.699.00 DM 1.899.00 DM 2.299.00 DM 2.199.00 DM 1.850.00 DM

Reserve Canopy square * 02 5C S.O.S. 182' 390 cbi 5C Magic 255' 520 ebi

1.799.00 DM 1.799.00 DM

252' 272' 255' 222' 224' 255' 24'

780 840 520 468 560 560 1250

POD and Bag * 05 POD (main) POD (Reserve) incl. Hot Dog Sleeve for Squares Sleeve for Foils (Siik) Sleeve for Mistral (Siik)

DM DM DM DM

DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM

ebi cbi cbi cbi cbi cbi cbi

7C Foil Lite 7C Foil Lite 5C Magic 7C Turbo 7C Contact CRW 7C Magnum RC Mistral HS

70.00 265.00 130.00 145.00 265.00

DM DM DM DM DM

Accessories * 05 - 08 Dytter, AAWD 260.00 Altimeter -BARIGO- 4.000 m 130.00 FXC 12000, autom. Opener 1.899.00 KAP - 3 P. autom. Opener (Surplus) 499.00 Accuracy Scoring Pad. complete 1.999.00 Flotation Gear 100.00 CO-2 Cartridge for Flotation Gear 7.00 Leather Helmet/Frap Hat. white 100.00 Boggie Goggle orig. KROOP's 16.00 Style-/Acc.-Suit "STAC" 320.00 RW-Suit "COMPETITION" 380.00 Rubberband, Bag 200 g 5.00 Packing Mat 15.00 Packing Mat, T-Shape 180.00 Cutaway Handle 53.00 Reserve-/Main Ripcord 66.00 Wallet, 3 fold 15.00 Organizer, large 35.00 Parachute Carrying Bag, over the Shoulder 60.00 Parachute Carrying Bag, large 60.00 Super-Skydiver-Rucksack, extra large 175.00 T-Shirt with different Motives 20.00 Jogging-Rucksack 34.00

DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM

Slope Soaring Systems * 11 5C Magic complete

2.199.00 DM

AII prices without purchase tax (purchase tax lor German residents only). Group numbers describe group ol stockage Ask lor our prospectus, enclose US-$ 3.00 to cover the casts ol the brochure and postage. Within Germany add only 3,00 DM

GmbH

SKYOIVE-GÜNTER Justus-von-Liebig-Str. 1 0-6652 8exbach (Saar) West Germany

Telefon: 06826/80888 Telex: 444850

SPORTPARACHUTIST 7


koffie en spekulaas Eenverslag van de Algemene Ledenvergadering 1984 Op vrijdagavond 23 november vorig jaar werd de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Parachutespringen gehouden. Plaats van aktie was volgens traditie de MTS in Amersfoort. Wim Velthuizen, de vorig jaar afgetreden voorzitter, had dit wederom mogelijk gemaakt. De huidige voorzitter, Bert Wijnands, opende om precies kwart voor acht de vergadering. Kritiek op het gekozen tijdstip werd door hem direkt in de kiem gesmoord door een verontschuldiging van het bestuur en de belofte om in het voorjaar een tweede bijeenkomst te houden. Die vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 9 maart, zodat er dan een hele dag ter beschikking zal zijn om meer onderwerpen uitgebreider te behandelen. Deze vergadering werd dus een race tegen de tijd met het gevolg dat er geen ruimte was voor enige inhoudelijke diskussie. Voor toehoorders leverde dit bepaald geen vuurwerk op.

Het nut van Den Haag. Voor het merendeel van onze leden zal het vaak niet duidelijk zijn wat "Den Haag" zoal voor ze doet. Daarom gaf Bert een opsomming van zaken die in het afgelopen zittingsjaar door het bestuur zijn aangepakt. Een greep daaruit: - de jaarlijkse instrukteursopleiding - de AFF instrukteurskursus - organisatie NKP

8 SPORTPARACHUTIST

-

organisatie Paradamesdag uitgave handboek Sportparachutist F-27 sprongen kontakten met de Rijksluchtvaartdienst (RLD) nieuw beleidsplan KNVvL de Sportparachutist internationale aktiviteiten FAI

De presentatie van Michel Bizot over zijn bezigheden sloot hier mooi op aan. Michel is als sekretariaatsmedewerker in vaste dienst bij onze Afdeling. Hij geeft uitvoering aan de gestelde zaken. Zijn presentatie betrof speciaal de kontakten met de RLD en andere overheidsinstanties. Het afgelopen jaar werd het springen in Nederland bedreigd door een uitspraak van de Raad van State, die de geldigheid van de Regeling Valschermspringen op losse schroeven zette. Snel overleg van de KNVvL met de betrokken instanties resulteerde in een voorlopige ontheffing op het algemene verbod van artikel 20 van het Luchtverkeersreglement. De ontheffing schrijft voor dat we ons houden aan de Regeling Valschermspringen en het Basisveiligheidsreglement. Intussen biedt deze situatie de Afdeling de gelegenheid om invloed uit te oefenen op de

totstandkoming van nieuwe wetgeving. Zo is er nu een AFF-kommissie, die onder leiding van Simon Woerlee studeert op regelgeving voor deze nieuwe instruktiemethode. Ook het tandemspringen krijgt daarbij aandacht. Met de Rijkspolitie zijn gesprekken gevoerd over de samenstelling van een nieuwe Ongevallenkommissie per 1 januari 1985. Het onderzoek naar de oorzaak van ongevallen komt daarmee in handen van de Afdeling. Een belangrijk onderwerp in het overleg met de overheid vormt de geluidshinder. Clubs die worden bedreigd door aktiegroepen kunnen rekenen op ondersteuning van de Afdeling bij hun verdediging. De Direktie Luchtvaartinspektie van de RLD verleende zijn medewerking door voor het Nationaal Centrum geluidsmetingen te verrichten van hun Cessna 182, die was uitgevoerd met een speciale uitlaat. Ook andere clubs kunnen hun voordeel doen met het rapport hiervan. Aktueel zijn de inspanningen van vooral Wim Velthuizen om de FD die op Zestienhoven opereert, af te helpen van de ,,8 km zicht" regel, die daar zo strikt wordt gehanteerd dat veel dagen met mooi weer toch worden doorgebracht achter de koffie. Tenslotte wordt er op alle fronten door de Afdeling gewerkt om in aanmerking te komen voor subsidies. Na Michel kwam Peter Jan Hoogerwerf aan het woord. Hij deed verslag van de plannen van het bestuur om zich voortaan aktief te mengen in de ongevallenpubliciteit. Die publiciteit kan het aanzien van onze sport schaden. Hiertegen is wel degelijk wat te doen. Een verbetering van onze eigen rapportage (naar de Technische Commissie) brengt ons bijvoorbeeld in een betere bewijspositie als we stellingen willen aantonen. Vergelijkende studies van buitenlandse gegevens verhogen de waarde van de eigen rapportage. Er zijn tevens kontakten met

gedragswetenschappers, die het inzicht in de persoon van de springer kunnen verdiepen. Uit al deze bezigheden van het bestuur blijkt dat er gelukkig toch nog een paar springers zijn, die oog hebben voor de zorgen van morgen. "De noodzaak hiervan wil de gemiddelde springer, die de neiging heeft slechts interesse in het heden te tonen, nog wel eens ontgaan", aldus Bert Wijnands in zijn openingswoord.

Daarheen

KNVvL

Het Hoofdbestuur van de KNVvL stelt momenteel een nieuw beleidsplan op. Ons Afdelingsbestuur vond het konsept te centralistisch van karakter: teveel aandacht voor het Algemeen Sekretariaat. Samen met de Afdelingen Zweefvliegen en Modelbouw heeft het bestuur een belangrijke hand gehad in de herschrijving van het plan, waarin nu meer aandacht wordt gegeven aan de basis van de organisatie: de clubs.

FinanciĂŤn De kaskommissie was bijzonder lovend over het werk van Piet Santegoeds. Met de wijze waarop hij het penningmeesterschap voert, is Piet wel-


haast onmisbaar geworden voor de Afdeling. Toch heeft hij besloten na zoveel jaren trouwe dienst op te stappen en van z'n rust te gaan genieten. Voorlopig is er echter nog geen vervanger voor Piet gevonden en daarom blijft hij de taken waarnemen totdat iemand zich meldt. Er kwam een post op het NKPresultaat aan de orde. Het betrof de rekening van wat werd bekend onder de veelzeggende naam .jiondehokkenatfaire". Op één van de avonden tijdens de NKP gingen twee rood-wit gekleurde markeringen van het vliegveld in vlammen op. Het bestuur sprak zijn verachting uit over deze baldadigheid en wees op de kosten die zo'n grap met zich meebrengt. Er werd een nieuwe kaskommissie benoemd, bestaande uit: Bauke van Stempvoort (NNPC), Joeke de Jong (PCN) en Dolf van Zijp (PCF).

Het NC wil in het vervolg de andere clubs betrekken in de beleidsvaststelling. Hiertoe is een werkgroep samengesteld, waarin vertegenwoordigers van de clubs zitting hebben. In maart zal deze werkgroep van zich laten horen. Konkrete zaken die het NC in 1984 tot stand bracht, waren o.a. de aanschaf van video en een mobiele telefoon en de aanleg van 'n tweede springbak. Gewerkt wordt nog aan een deur in de Islander, verbetering van de instruktie en dergelijke. Met een zekere trots werd de nieuwe boekhouder gepresenteerd: Johannes de Jong. De kwaliteit van de administratie is door zijn werk met sprongen vooruit gegaan. Ook Piet Santegoeds toonde zijn vreugde over deze nieuwe situatie.

Nationaal Centrum Het Nationaal Centrum (NC) verzorgde een gebrekkige presentatie: het gevolg van een slechte voorbereiding. Als antwoord op de uitgesproken kritiek hierop, zegde de stichting toe in maart met een beter verslag te komen. Uit enige cijfers bleek dat het NC zo' n 1000 leden telt, 603 leerlingen heeft opgeleid en dat er totaal 13.250 sprongen zijn gemaakt, waarvan éénderde vanaf 10.000 ft. De hoge sprongen blijven verliesgevend en moeten daarom worden gekompenseerd met opbrengsten uit lidmaatschap, demo's en opleidingen. Toch kan 1984 waarschijnlijk positief worden afgesloten. Voor 1985 wordt getracht grote sponsoringen te verwerven. Een' ander projekt, waarmee geld moet gaan worden verdiend, is de operatie Ameland, waar in de zomer opleidingen door het NC zullen worden gedraaid. De NNPC, die al jaren 's zomers op Ameland een springweek houdt, was enigszins verbolgen over dit plan. Bauke van Stempvoort hierover: "Het NC legt een verkeerde mentaliteit aan de dag door het projekt niet tijdig aan te kondigen". Het was beter geweest als het NC tijdig met de NNPC was gaan praten; dat was in ieder geval professioneler overgekomen.

den-Zeeland ontbreekt het nog aan de vereiste statuten.

Sportkommissie Het bestuur introduceerde plannen voor een nieuwe sportkommissie. Zij vond dat de oude kommissie o.a. door enkele dubbelfunkties van leden geen duidelijke funktie verrichtte voor springend Nederland. Het kontakt met de springers aan de basis moet nu worden verbeterd door een duidelijker samenstelling. Voor elke discipline wordt voortaan één kontaktpersoon benoemd, die geacht wordt alles te weten van zijn vakgebied. Een springer uit een bepaalde discipline hoeft alleen zijn eigen kontaktpersoon te benaderen. De nieuwe sportkommissie werd benoemd en bestaat nu uit: Hein Cannegieter (kontakt Afdelingsbestuur) Piet Santegoeds (subsidies) Jan de Bruyne (precisie en stijl) Arnold Collenteur (relatief) Kees Tops (koepelrelatief) Harry Kuipers (scheidsrechtergroep)

Michel Bizot heeft veel moeite gedaan om uit te zoeken in hoeverre de Afdeling een kollektieve ongevallenverzekering voor haar leden kon afsluiten. Het gehele plan werd door de vergadering echter afgestemd. Door recente claims (veelvuldig en hoog) bestaat er kans dat de premie voor de kollektieve WA-verzekering wordt verhoogd. Belangrijk is het dat de leden eerst bij hun eigen verzekering claimen. Binnenkort zal Michel Bizot nogmaals de aangewezen procedure hiervoor uitschrijven en bekend maken.

Het bestuur

De NKP 1985 zullen weer op Teuge worden georganiseerd en wel van 6 tot en met 14 juli. De inschrijving blijft f 50,-, maar de sprongprijzen worden verhoogd met f 2,50 per sprong. Zie voor de sprongaantallen per wedstrijdonderdeel onderstaand schema.

Op Piet Santegoeds na is het volledige Afdelingsbestuur herkozen. Hopelijk zal het vertrek van deze ervaren penningmeester geen schade toebrengen aan de kontinuïteit. Deze sleutelpositie vereist een zeer kompetente opvolger. Na één zittingsjaar valt er nog moeilijk een oordeel te vellen over het nieuwe bestuur. Het lijkt erop dat de verjonging wel tot gevolg heeft gehad dat er nieuwe plannen zijn gegroeid. De snelheid van de uitvoering lijkt echter nog te moeten wor-' den opgevoerd. Met de keuze om de vergadering op een vrijdagavond te houden, heeft het bestuur geen goede zet gedaan. Door de beperkte tijd was er geen gelegenheid tot een nuttige gedachtenwisseling tussen bestuur en leden. Daarmee kweekt het bestuur zeker geen vertrouwen. De vergadering in maart a.s. zal vooral deze misstap recht moeten zetten.

precisie" style ' relatief-4" " relatief-8 koepelr~atief

Dit agendapunt werd door sekretaris Herman Boerman snel en efficiënt afgewerkt. Paraclub Eindhoven werd geaksepteerd als volwaardig lid. Opleidingsschool MiddenZeeland en Paraclub ZuidLimburg mochten beide hun aspirant-lidmaatschap voortzetten. Het probleem voor PC Zuid-Limburg is dat deze club, die geheel is georiënteerd op België, voor hun leden geen verplichting kent om lid te worden van de KNVvL. Bij Mid-

Verzekering

NKP

onderdeel

Nieuwe clubs

terne ontwikkelingen binnen het team Magic Wave. Er wordt nu vastgehouden aan de regel dat de winnaar van de NKP wordt uitgezonden naar de WK, mits het team kan aantonen dat er serieuze training heeft plaatsgevonden en dat er ook een konkreet plan ligt waarmee de tijd tussen NKP en WK nuttig kan worden besteed.

"" """

minimum programma

maximum programma * * *

4 2

9 4

4

10

3

6

3

6

apart jeugd klassement tot met 24 jaar. aparte nationale kategorie. inclusief één trainingssprong.

en

Door Johan Bronsveld werd nog een korte diskussie op gang gebracht met zijn voorstel om de NKP te splitsen in twee periodes. Er zijn echter teveel argumenten die daartegen pleiten. Genoemd werd bijvoorbeeld de onmogelijkheid om tweemaal de hele infrastruktuur op poten te zetten en het feit dat in één lange periode de kans op goed weer het grootst is. In de selektie van het Nationale Team RW voor 1985 is een wijziging opgetreden door in-

Arnold Collenteur

SPORTPARACHUTIST 9


De nieuwe TSO In april van het vorige jaar werd door de FAA (de Amerikaanse tegenhanger van onze Rijksluchtvaartdienst) een nieuwe TSO voor parachutes vastgesteld. TSO is een afkorting van Technical Standard Order, die het eisenpakket geeft waaraan parachutemateriaal moet voldoen om er legaal mee te springen. Omdat we hier in Nederland zijn "opgevoed" met Amerikaans materiaal, hebben we altijd te maken gehad met de TSO. Door RLD en KNVvL werd de 'ongeschreven regel aangehouden dat er alleen gesprongen werd met materiaal waar "een TSO op zat". Vandaar dat kandidaten voor het instrukteursexamen ook altijd iets van deze materie moesten weten: begrippen als .Jow speed category" en "standard category" bijvoorbeeld. Welnu, deze begrippen kunnen uit het leerboek verdwijnen. De kandidaten voor het komende examen doen er goed aan te informeren wat ze er wèl van moeten weten. De verandering is echter niet zo ingrijpend. De TSO blijft rusten op twee pijlers: - De fabrikant moet een TSO bevoegdheid krijgen. - Het produkt moet aan een eisenpakket voldoen. Aan de bevoegheid voor de fabrikant is niets veranderd. Er worden eisen gesteld aan de beschikbare produktiefaciliteiten, personeel en administratie. Voor het eisenpakket waaraan het produkt moet voldoen, wordt door de nieuwe TSO (C23c) verwezen naar een publikatie van een partikuliere industriële organisatie: Aero-

space Standard 8015A, uitgegeven door de Society of Automotive Engineers. De AS 8015A is tot stand gekomen met inspraak van de PEIA, de organisatie van parachutefabrikanten. Die inspraak heeft ertoe geleid dat de eisen beter zijn afgestemd op het moderne sportmateriaal. Opvallend is' dat de eisen zijn verzwaard. Voor beginnende parachutefabrikanten kunnen deze eisen wel eens zó zwaar uitpakken, dat er naar mijn mening een luchtje zit aan de inspraak van de PEIA. Het lijkt alsof de gevestigde fabrikanten min of meer de deur achter zich dichttrekken, een soort kartel dus. Voor het testen van een harnas en containersysteem moeten nu zo'n 65 dummydrops en sprongen worden uitgevoerd: dat betekent een aanzienlijke aanslag op de portemonnaie. In het verleden kon worden volstaan met zo'n 15 dummydrops en twee life sprongen. Aan de andere kant is de veiligheid zeker gebaat bij de verhoogde eisen. Het fundamentele verschil tussen de oude en de nieuwe TSO betreft de sterkte-eis. Vroeger werd verschil gemaakt tussen de .Jow speed en de "standard" kategorie. de low speed moest een openingsschok van 3000 pound (1360 kilo) doorstaan, de high speed een schok van 5000 pound (2270 kilo). Het bezwaar van die eisen was dat het eigenlijk ontwerpkriteria waren. Bovendien was in de praktijk niet te kontroleren of de vliegsnelheid en het gewicht van de dummy inderdaad de vereiste schokbelasting opleverden. De nieuwe

TSO spreekt niet over schokbelasting. In plaats daarvan worden testkondities beschreven. Als het produkt met succes de serie testen heeft doorstaan, mag daaruit worden afgeleid dat het produkt voldoet. Er zijn drie kategorieën testkondities: A, B en C. Bij elke kategorie is het dummygewicht 300 pound (136 kilo). De vliegsnelheid verschilt echter per kategorie: kategorie A: 150 knopen kategorie B: 175 knopen kategorie C: 200 knopen Per kategorie geld een maximum gewicht en snelheid waarbij het produkt mag worden gebruikt. Hieruit blijkt dat er een redelijke veiligheidsmarge is ingebouwd: kategorie A: maximum gewicht 90 kilo (198 pound) (inklusief uitrusting) maximum snelheid 130 knopen kategorie B: maximum gewicht 115 kilo (254 pound) maximum snelheid 150 knopen kategorie C: maximum gewicht 115 kilo (254 pound) maximum snelheid 175 knopen Er zijn nog enkele kleine veranderingen in de nieuwe TSO, waarvan één zeer opmerkelijke. Er is een nieuwe test met de naam: .Jiuman factors". De aktivatie van de parachute (meestal dus het trekken van een ripcord) moet worden getest door tien verschillende personen, vijf mannen en vijf vrouwen. Zij moeten zonder moeite de parachute kunnen aktiveren, hangend in het harnas.

De oude eis dat de maximale kracht nodig om het ripcord te trekken 22 pound (10 kilo) mag bedragen, blijft gehandhaafd. Voor borstreserves geldt nu zelfs dat de kracht niet meer dan 15 pound (7 kilo) mag zijn. Hoewel we in Nederland officieel niet zijn gebonden aan de Amerikaanse regels, hebben we er in de praktijk wel mee te maken, al is het alleen maar omdat de RLD deze regels als leidraad gebruikt. De RLD zal in haar toekomstige beleid twee doelstellingen moeten inkorporeren: - De wens om hoge eisen te stellen (de nieuwe TSO) om een hoge graad van veiligheid te bereiken. - De wens om Nederlandse fabrikage van parachutemateriaal te legaliseren. Voor Nederlandse fabrikanten bestaat op dit moment nauwelijks de mogelijkheid om aan een dermate hoog eisenpakket te voldoen, zoals de nieuwe TSO voorschrijft. De problemen liggen echter niet zozeer in technische vlak, als wel in de ekonomische positie. De overbrugging van de investeringsuitgave voor de testprocedure naar het terugverdienen door afzetten van het nieuwe produkt, is nu nog niet een normaal ondernemersrisiko, maar de nekslag voor het bedrijf. Gelukkig zijn de vooruitzichten op langere termijn gunstig: de hoge dollarkoers zal zeker ten gevolge hebben dat het Europese produkt terrein wint. Werk aan de winkel!

Arnold Collenteur

Turkije; heeft u daar al eens gesprongen? Niet? Dan krijgt u nu de kans. U moet zich dan opgeven als deelnemer voor de voorselektie van het Nationaal Team 1986. Dat lijkt natuurlijk wel ver weg, maar als u mee wilt doen, moet u nu al in aktie komen. De toelatingsnormen voor de voorselektie zijn zo ruim dat bijna iedereen mee kan doen: - u moet de Nederlandse na-

10 SPORTPARACHUTIST

tionaliteit bezitten; u moet in 1984 tenminste drie precisiewedstrijden van tenminste drie ronden hebben gesprongen aan uw eigen square. Stel dat u daaraan voldoet. U meldt zich dan schriftelijk aan bij de koördinator vóór 1 april 1985. U geeft daarbij op welke wedstrijden u in 1984 hebt gesprongen. U ontvangt dan -

de volledige selektieprocedure thuis. In het kort komt het hierop neer: in 1985 moet u deelnemen aan: Ram Air wedstrijd, 6, 7 en 8 april, Flevo; Teuge Tulip Trophy, 16 t/m 19 mei, Teuge; NKP 1985, 6 Um 14 juli, Teuge. Van de drie wedstrijden wordt een puntenklassement ge-

maakt op basis van de plaatsingscijfers. De beste twaalf springers/sters vormen de selektiegroep 1986. De drie wedstrijden worden op eigen kosten gesprongen en voor de inschrijving dient u zelf te zorgen. Mocht u bij de beste twaalf eindigen, dan springt u, weer op eigen kosten, in 1986 weer vier wedstrijden voor een pun-


ten klassement. Daarbij worden de drie wedstrijden uit 1985 ook meegeteld. Na zeven wedstrijden wordt in juni 1986 het Nationale Team geselekteerd. Deze ploeg krijgt met terugwerkende kracht subsidie over de in

1986 gesprongen wedstrijden en bereidt zich daarna voor van juni 1986 tot aan de WK door middel van drie wedstrijden en trainingen. Ook als u denkt dat haal ik toch niet (en u hebt daar waarschijnlijk gelijk in), blijft

het altijd de moeite waard om de drie wedstrijden in 1985 te springen en te zien hoe hoog u in het voorklassement kunt eindigen. Bovendien geldt dat, als bij voetbal de spreuk de bal is rond opgaat, men bij precisiespringen kan zeggen

de square is rechthoekig je weet maar nooit!

en

koordinator J. de Bruyne Varenstraat 354, 3765 WX Soest, tel. 02155-10112

1984 was een erg goed jaar! Vele jaren geleden las ik het boek ,,1984" van George Orweil. Ik had het vreemde gevoel dat er iets zou gebeuren en was erg nieuwsgierig hoe 1984 werkelijk zou uitpakken. En inderdaad, het begon direkt goed in 1984. Ik herinner me nog de tweede week van februari: Op dinsdag zweefde een Amerikaanse astronaut geheel vrij in de ruimte voor de allereerste keer! Op woensdag was de spektakulaire openingsceremonie van de Winterspelen in Sarajevo in Joegoslavië, de grootste ooit gehouden. Op donderdag stierf Joeri Andropov, president van de Sovjet Unie. Ik zou door kunnen gaan met een lange lijst van wetenschappelijke en politieke gebeurtenissen in 1984, maar daar is de Sportparachutist niet voor. Maar toch: er zijn ook veel dingen op springgebied gebeurd, dus moet ik een betrekkelijk lange lijst met hoogtepunten van het jaar 1984 opschrijven: - Tom Piras organiseerde het wereldrekord in Deland, USA: 90 man! - AFF werd in Nederland geïntroduceerd. - Paracentrum Texel versterkte zijn luchtmacht met een turbo Porter. - Ted Strong en Bill Morrissey demonstreerden voor het eerst tandemspringen in Nederland. - Herman Landsman organiseerde een bijna wereldrekord CRW met een 20 mans piane! - Bernard Colaus organiseerde in Frankrijk de grootste formatie ooit boven Europa gemaakt: 69 van de 73 in! - Belangrijke aandacht van de televisie en de pers was dit jaar uitgebreider dan ooit: éénmaal Veronica, driemaal Tros en viermaal De Telegraaf. - Wilma, mijn vrouw, slaagde voor de AFF kursus en

is nu net zo gek van skydiven als wij allemaal! - De eerste film over parachutespringen in Nederland is gemaakt! Vroeg of laat moest iemand in

gegaan aan een film van 30 minuten. Maar het zou onmogelijk zijn geweest om de film te maken zonder de hulp van Peter Dekker, de producer, en Bob

die geen enkele kameraman had willen missen: de rekordpoging in Frankrijk (69 man) en de Chopper Boogie in Duitsland, georganiseerd door Tim Mace. De opnames daarvan maken de film kompleet en nog spektakulairder. Tien mensen, mezelf meegerekend, waren direkt betrokken bij het filmen, het geluid, het knippen, de muziek, het synchroniseren en de voortdurende supervisie. Maar er zijn nog veel meer mensen, vrienden en springers, die ik graag wil bedanken voor de medewerking en het helpen maken van de film. Daarom heb ik besloten een artikel te schrijven voor de volgende Sportparachutist over het maken van de film: wie wat gedaan heeft, de opgetreden problemen, de oplossingen, het knippen, de muziek en meer! In ieder geval is de film nu helemaal klaar en binnenkort zullen we horen wanneer hij wordt uitgezonden op de T.V. Het zal wel ergens in de lente worden. Het maken van de film heeft precies een jaar in beslag genomen: 1984, het jaar waar ik zo nieuwsgierig naar was. Maar het is duidelijk niet uitgepakt als George Orwell het had voorspeld! Integendeel, 1984 was echt een erg goed jaar! More blue Skies in '85! Max Dereta

Max Dereta

in de landing

na een sprong

waarbij hij nu eens geen kamera bedienen. foto Ingrid Zoetrnulder

Nederland zo'n film over parachutespringen maken. Toevallig ben ik dat uiteindelijk geweest! Ik heb bijna alles wat in bovenstaande lijst is genoemd, gefilmd. Zeven uur aan videobanden en 16 mm filmmateriaal is op-

hoefde

te

Rienks, die gratis alle faciliteiten op zijn centrum ter beschikking stelde. Bedankt Bob! Dus is het grootste deel van de film op en boven Texel gemaakt. Maar er waren nog twee evenementen buiten Nederland,

SPORTPARACHUTIST 11


Van rond naar vierkant Zo luidde de titel van een artikel van Arnold Collenteur in een Sportparachutist van enkele jaren geleden. Hij had toen eindelijk z'n Starlite omgeruild voor een square. Eindelijk, want in 1979 was Arnold de enige die ik met een ronde bol zag deelnemen aan de WK relatief. In datzelfde jaar sprong Peter Looman reeds stiekum met medeweten van de dienstdoende ,Instrukteur' met z'n A-brevet met een square. Dit mag nu wel worden gepubliceerd want ik vind het feit verjaard en achterhaald. We zijn daarmee waar we zijn willen: het wordt tijd dat onze nieuwkomers in de sport óók een squareparachute wordt gegund. Bij het AFF programma wordt vanaf de allereerste sprong met een square gesprongen. De ervaringen hiermee zijn zo goed dat we als AFF kommissie op de komende instrukteurskonferentie het voorstel zullen doen dat het squarespringen vanaf de eerste sprong wordt toegelaten. Dus ook voor de staticline opleidingsmethode. Tijdens mijn recente reis door de USA in oktober 1984 raakte ik onder de indruk van de snelheid waarmee de ontwikkeling daar heeft plaatsgevonden. Ik laat nu de grote centra de revue passeren om een beeld te schetsen:

rand van de DZ". Dat kwam dus niet zo professioneel over, vandaar dat hij 't niet zo druk had, denk ik. De gebruikte chutes waren Units IV.

Lodi Het nieuwe centrum van Bill Dause. Naast AFF werd er staticline gesprongen met een square. Er lagen zo'n dertig setjes: Systems van Security met Units IV als hoofdchutes. Over het droppen: één persoon per run uit de Cessna. Al vliegt de DC-3, de leerlingen gaan uit de 182. Men kon er ook tandemspringen. Een ronde bol hebben we er niet gezien.

Antioch Sinds de nieuwe eigenaar het centrum heeft overgenomen van Perry Stevens heeft hij 3500 (!) leerlingen opgeleid met squares. Het merk hoofdchute is mij niet bekend. AFF en tandemspringen was er mogelijk. Er waren geen ronde bollen.

Zephyrhills Daar hadden ze diverse fabri-

kanten meegedeeld dat ze met squares wilden gaan opleiden en de fabrikanten verzocht om een prototype te ontwikkelen. De instrukteurs hebben verschillende chutes met elkaar vergeleken tijdens testsprongen. Daarbij werd geland zonder te flaren of met maximaal remmen vanaf vijftig meter hoogte. Een andere test was een opening met slechts één halve rem vastgezet. Tijdens zo'n opening moest de chute zich zó fatsoenlijk gedragen dat een breakaway niet nodig was. Uiteindelijk hebben ze zes Warp rigs gekocht met als hoofdchute de Hercules square met een oppervlakte van 340 sq. ft. Er wordt gedropt zoals op Lodi. De springers krijgen vanaf de grond aanwijzingen door middel van een radioverbinding. Geen ronde bol gezien. AFF is er mogelijk, maar tandemspringen zagen we er nog niet. De studentshow was ook hier goed bezocht, maar wèl omdat het een uitzondering was als iemand geen stand up maakte! De leerlingen landden er vaak zelfs beter dan de ervaren figuren met hun kleine koepeltjes.

Deland "Home of the AFF and tandem", dat is het: Geen staticlines dus. Dit centrum wordt geleid door Tom en Bob, twee jongens die bij Hooper (de excentrumchef van Zephyrhills, nu "retiring" in onze Europese streken, redaktie) wegliepen om het beter te gaan doen. Na dit seizoen komen er ook squarereserves. Zelf heb ik in Deland de kursus gedaan voor tandempiloot. Ik ben er erg enthousiast over: ik vind het prima dat een leerling bij z'n eerste (square)sprong "een instrukteur op z'n rug heeft". Over tandemspringen komt nog een apart artikel (da's fijn, redaktie) dus genoeg daarover. Overigens: op alle centra gebruiken ze een automatische opener. Zo is dus de situatie in de USA. Ik vind niet dat we meteen alles blind moeten nadoen, maar ik vind wèl dat ze daar de goede kant opgaan. Willen wij dat ook? Zo ja, dan moeten we daaraan werken. Zo zal dan bijvoorbeeld de organisatie op de DZ's moeten worden aangepast. De in-

Perris Als enig centrum van het bezochte aantal was hier nog de mogelijkheid om met een ronde bol te worden opgeleid. Als het 's avonds "studentshow" was - alle opgeleide leerlingen maken dan hun eerste sprong - liep iedereen uit om de DC-3 te zien waar alle bolletjes in drie runs werden uitgespuwd. We hebben er veel blessures gezien; de bodemgesteldheid van de DZ is hier debet aan: harde woestijngrond en polletjes. AFF werd ook aangeboden èn er bestaat al de mogelijkheid om een square-opleiding te krijgen. Deze opleiding werd verzorgd door "die jongen in die caravan daarginds aan de

12 SPORTPARACHUTIST

Jan de Poot (links) en Harrie Kleingebbinck tonen de tekeningen die op Antioch worden gebruikt bij instruktie square springen. foto Jan Beumer.


struktie moet danig worden aangepast, bijvoorbeeld: "Hoe merk je dat je te vroeg of te laat afvangt en wat doe je in die gevallen?" Dàt je de leerling laat afvangen is duidelijk; wij "skygods" doen het toch ook? Maar we moeten dan wel materiaal hebben dat geschikt is om iemand z'n eerste sprong er mee te laten maken. Een oude Stratocloud of iets dergelijks komt dan niet in aanmerking. Het zou wel een goedkope oplossing zijn, maar de plank wordt daarmee misgeslagen. We moeten ons realiseren dat nu de tijd is aangebroken dat we leerlingen ook kunnen laten profiteren van de ontwikkeling in kennis en kundigheid en op materiaalgebied. We zijn nu op het punt waarop we ook de laatste restjes van het militaire springen aan de kant kunnen schuiven. Ik hoop dat mijn artikel ertoe bijdraagt dat bestuurders en instrukteurs over zo'n toekomst nadenken. Japo (Jan de Poot) Tom Piras speelt voor passagier tijdens één van de kursussprongen van Jan de Poot voor "tandem piloot" boven Deland in Florida. foto Jan Beumer

SPORTPARACHUTIST 13


Chalon Para '85 Centre Parachutisme Chalonsur-Saone geeft voor 1985 een aktiviteitenboekje uit, waarin iedere springer wel iets leuks kan vinden. Opleidingen, stages en wedstrijden voor springers van elk ervaringsnivo en elke discipline uit kleine en grote vliegtuigen. De akkommodatie is prima: een gebouw met 10 vouwtafels, een winkel, een videoruimte en een riggerruimte; een gebouw met 18 kamers, 60 bedden en sanitair; diverse ontspanningsgelegenheden. Voor de begeleiding zijn kijkers en video aanwezig. 120 Chutes zijn beschikbaar (bol en square) evenals een Pilatus en een Cessna 185. Uitgebreide informatie over data en kosten zijn te verkrijgen bij het Afdelingssekretariaat. Ook kun je de kleurenfolder aanvragen bij Centre Parachutisme, Aerodrome, 71530 Chalon-sur-Saone, telefoon (85) 461584.

N

!

EVENEMENTEN twee Cessna's kan beginnen. Zaterdagmorgen starten ze met een 'fun-dressed' tienman speedstar kompetitie. Er worden prijzen gegeven aan diegenen, die met de meest originele knotsgekke outfit springen. Zaterdagavond verwachten ze iedereen die een rare, vreemde of griezelige outfit draagt voor 'The Saturday Night Carnaval Boogie Party! Zondagavond vieren ze de beste, de lelijkste, enfin, vul zelf maar in ... maar zij weten: 'If you snoose you loose!!' Geen entreegeld voor Boogie of feest. Sprongprijs voor 10.000 ft: 575 Bfr. Zij zorgen voor akkommodatie en zelfs voor een alternatief programma als het weer te 'Belgisch' is. Breng dus je zwemspullen mee voor een duik in het zwembad dat gevuld zal zijn met allerlei rare dingen; breng je squash rackets, video's, foto's ... en enkele vrienden en vriendinnen mee. Voor details kun je Sjarel Boon bellen of schrijven: Vinkenslag 5, 2410 Herentals, België, telefoon 014-214935. Tot ziens op de FRO Carnaval Boogie!

Hercules

boogie

.The monster boogie is back"! Met deze kreet wordt de tweede Hercules boogie in Zweden aangekondigd. De Hercules als springkist is een begrip op zich. De grootste versie ervan is in staat in zes minuten 200 springers naar 13.000 ft te tillen, waarna de exit volgt via de laadklep achterin de romp. Wie over een C-brevet beschikt en zin heeft de reis naar Lidkoping (twee uur rijden van Gothenbûrg) te. maken, krijgt de kans er dit jaar uit te springen van 26 mei tot 1 juni. Deze keer zullen er maar 600 springers kunnen meedoen: inschrijving vooraf is noodzakelijk. Hiervoor moet 250 Zkr. worden overgemaakt. De

1985

sprongprijzen lijken alleszins redelijk: 80 Zkr. voor 13.000 ft. Als we de beschrijving kunnen geloven, zullen de faciliteiten perfekt zijn. Op het veld zal alles aanwezig zijn om zeven dagen te overleven. Het manifest wordt met een komputer beheerd, zodat er niet kan worden geknoeid met dubbele inschrijvingen. Voor meer informatie en voor inschrijving wende men zich tot: Anders Bursell P.O. Box 31127 S-400 32 Gothenburg telefoon: 46(0)31-422460 of 152056 bank: PK-Banken 3055 18 023 59 giro: 40 07 55-5

HERCULES

BOOGIE ®

MAY 26 -JlJ'E 1 LlDKOPNG

SWEDEN

s- TEXEL BOOGIE

FRO Carnaval Boogie Het FRO-team en alle leden van Paracentrum Oud Turnhout (België) hebben de eer alle skydivers uit te nodigen die geïnteresseerd zijn in maffe sprongen. Van 22 tot 24 februari 1985 zal boven de dropzone van Oud Turnhout een Carnaval Boogie worden gehouden. Vrijdagmorgen 22 februari ben je welkom op het manifest, waarna het funjumpen uit

14 SPORTPARACHUTIST

Het Paracentrum Texel organiseert van 16 t/m 27 mei, alweer voor het 5de achtereenvolgende jaar, de Texel Boogie. Na twee jaar is het weer gelukt om een DC-3 te bemachtigen, wat de springvreugde bij een groot aantal springers zeker zal vergroten. De sprongprijs bedraagt Hf 42,50 voor 12.000 ft. Er zullen loadorganisers zijn, zodat iedereen, ongeacht zijn of haar niveau, veel en goed kan springen. Er is een uitgebreid slecht-weer programma (hopelijk niet nodig): video's, dia-shows, films, seminars, etc. Hotel- en campingfaciliteiten volop aanwezig op de Prins Hendrik (telefoon 02223801). Voor meer informatie bellen naar het Paracentrum Texel, telefoon 02225-464/436.

Mundialifo de Paraquedismo Van 18 tot 26 mei 1985 zal er in Brazilië, op Amarais Airport bij Campinas (50 mijl van Säo Paulo), een internationale vier- en achtmans relatiefwedstrijd worden gehouden. Deze open wedstrijd is bedoeld als een warming-up voor de WK in Joegoeslavië en bestaat uit tien sprongen, voorafgegaan door drie trainingssprongen. De kosten bedragen $ 400,-

per persoon en daarbij is alles inbegrepen: hotel, eten, sprongen en transport ter plaatse. Er zal eveneens voor de nodige ontspanning worden gezorgd. De wedstrijd wordt gepromoot via radio en televisie en er zal worden gesprongen uit Braziliaanse luchtmachtkisten: Bandeirante of Brasilia. Inlichtingen zijn te verkrijqen bij: Equipe Azul do Vento de Paraquedisma, Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues 22, Säo Paulo - CEP. 04544, of bij het Afdelingssekretariaat.

MUNDIALITO DE PARAOUEDISMO BRASIL

1985


l

For your score to be sure the manufacturer must be sure Second CRW Cup: the French team won the Gold medal and set a new record for 8-way speed stack. This is not mere chance. Possessing enough forward speed to rapidly cut down the distance between team members, the Contact canopy responds instantly and precisely to the slightest touch of the toggles and turns "on a sixpence". It is highly pressurized and its shape is restored immediately after accidental collapse. It offers an impressive aerodynamic range, particularly during the lift increasing phase.

The French team won, and we know that (in parachuting perhaps more than in most other fields) it's how good a person is that counts most. But it remains equally true that specially designed equipment is needed at the topmost level in particular areas of sport, such as CRW. In short, CRW specialists need high performance gear for their unique discipline. It is now available. It's name: Contact. No other canopy raises your level of CRW pleasure like the Contact.

PARACHUTES DE FRANCE S.A. are designers and manufacturers of: MAGNUM, TURBO, CONTACT 7-cell canopies, MAGIC 5-cell canopy, S.O.S. and MAGIC 5-cell reserve canopies, REQUIN, JAGUAR and CAMPUS piggyback containers, MARSOUIN standard container, EVOLUTIVE, MANTA, SUPER-MANTA and GRIP jumpsuits, QUICK spring pilot-chute, etc. AU our canopies and harness-containers have been officiaily tested and are fully approved by the French Ministries of Defense and Sports.

flnÜnn r;:

LILT I

L..I~V

SA

• ZootAC

B.P. 247 - 95523 CERGY-PONTOISE CEDEX - FRANCE Téléphone (3) 032.16.33 - Télex: PARCHUT 697061 F


FATAAL ONGEVAL MET PARAVLIEGTUIG

dan verwacht. Het was het eerste weekend dat het vliegtuig met deze deur opereerde. De FAA vond geen aanwijzingen dat de jump-deur was getest op verschillende snelheden om te onderzoeken of mogelijkerwijs 'flutter' zou optreden bij typische jump-run snelheden. Ofschoon flutter meestal wordt geassocieerd met hoge snelheden, kan het optreden bij elke snelheid. Het NTSB verklaarde dat verscheidene andere faktoren hebben bijgedragen tot de crash. De vlieger had geen ervaring op de C206. Het vliegtuig was overbelast (62 pounds) en werd gevlogen 7 inch achter zijn achterste zwaartepuntslimiet. Vanwege deze 'achterlijke' belading vloog de vlieger het vliegtuig met maximum nosedown trim. (Nosedown trim reduceert de werkbelasting van de vlieger, aangezien hij geen voorwaartse druk op de stick hoeft uit te oefenen als tegen balans voor een achterlijk zwaartepunt). Het vliegtuig werd gevonden met 'full nosedown trim'. De nosedown trim kan hebben bijgedragen aan het ongeval omdat de C206 plotseling nosedown ging nadat de springers het vliegtuig verlieten, daarbij het zwaartepunt van achter naar voor verplaatsend. Deze plotselinge duik kan de vlieger hebben verrast, waardoor hij heeft toegestaan dat de snelheid zover opliep dat de deur is gaan flutteren.

ten gevolge van defekte inflight deur. Onderstaand artikel is overgenomen uit SKYDIVING, november 1984. Ik heb het vertaald, zonder er konklusies aan te verbinden, maar maak wel de volgende kanttekeningen: 1. De deuren gebruikt op de C206 en de C185 zijn natuurlijk niet dezelfde als die, welke worden gebruikt bij de C182, maar ze verschillende niet wezenlijk. 2. Het verhaal vertelt niet of deze deur een 'wing-Iock' had of 'free-floating' (zoals gebruikelijk in de V.S.) was. 3. Veel para's hebben de neiging te experimenteren zonder voldoende kennis van aerodynamica. Dat is op zich nog geen probleem, maar laat ze dan liever niet met echte vliegtuigen experimenteren. Dit verhaal illustreert hoe een in feite kleine verstoring van de aerodynamische eigenschappen (in dit geval van het stabilo) fatale gevolgen kan hebben. Wie de paraboot past, trekke hem aan! Onderzoekers van de FAA konkludeerden dat een ongeschikte inflight deur heeft bijgedragen tot de fatale crash van een C206 in Beaumont, . Texas, in april 1981. Getuigen verklaarden dat het vliegtuig de grond indook na het droppen van zeven springers van 5500 ft. De 22-jarige vlieger die omkwam, had een totaal aantal uren van 564, waarvan 9 op de C206. Zijn positie na impact suggereerde dat hij heeft geprobeerd uit het vliegtuig te springen. De 206-deur was geïnstalleerd aan de linkerzijde van de romp; de vlieger vloog het toestel vanuit de rechterstoel. Het ontwerp van de deur was typisch voor die, welke worden gebruikt bij de éénmotorige Cessna's, met een pianoscharnier langs de bovenzijde en een heldere plastic ruit. (Ofschoon de 206 was uitgerust met een grote vrachtdeur aan de rechterzijde van de romp, gaf dit centrum er de voorkeur aan de 'vliegers-

16 SPORT PARACHUTIST

deur' te gebruiken, aangezien dit de springers in staat stelde de wingstrut en het wiel te gebruiken voor de exit.) Na een uitgebreid onderzoek konkludeerde het Nationaal Transportation Safety Board dat het raam van de deur uit zijn frame was gesprongen, meteen nadat de springers het vliegtuig hadden verlaten. Het heeft zich blijkbaar daarna rond het stabilo gezet en fungeerde toen als een 'under-stabilizer' spoiler, daarbij de negatieve lift van het stabilo ten iet doend en een nosedown pitch veroorzakend. Het vliegtuig sloeg tegen de grond onder een hoek van ongeveer 800. Het ontwerp van de deur was hetzelfde als die, welke reeds honderden uren wordt gebruikt op de C185, met één uitzondering. Ofschoon de ruit van de C185 was gemaakt van plexiglas, was de ruit van de verongelukte C206 gemaakt van Lucite of Xelite (de rapporten spreken elkaar tegen). De bouwer verwisselde het materiaal omdat plexiglas de neiging heeft na langdurig gebruik barstjes te vertonen en het vervangende materiaal was daar minder gevoelig voor. De vlieger had eerder op de dag reeds gemeld dat de deur sterker scheen te vibreren

Andre van (jen Worm, vlieger Nationaal Centrum

q-~

PAllACENTRUM

0."":,

16

5

TEXEL

PRESENTS

27 MEI

T/M

th

Precisie • • • • •

J_ •

-r- •

Waarom ging je de precisie/stijlkant op? Rein: "In die jaren werd je bij de ENPC in die richting gestimuleerd. Zo gaven ze me op voor het Holland Tournement 1977 van

AIRCRAI'f: OC-3 JU~1P-ALTITUDE: 12.000 FT. JII~IP-PRICE: IIFL. 42,50 LOAlJORGANISERSI RECORD-AITEMI'TS I SEIIlNARSI CAMPING/HOTEL, 02223-601.

________________________ BAD WEATIIER:

Deze keer een typische wedstrijdspringer: Rein Voskamp, meervoudig nationaal kampioen en deelnemer aan wereldkampioenschappen. Rein Voskamp, 36 jaar, ongeveer 2000 sprongen, getrouwd met een 'positief meedenkende' echtgenote. Als ik Rein zie, betreur ik het altijd dat ik schrijf en niet teken. Een idealer slachtoffer voor een uiterst komische karikatuur is niet denkbaar: een waanzinnig lang lijf met nog langere en dunnere armen en vooral benen. Plus overdwars ter kompensering een gigantische snor, vol, sierlijk. Rein begon in 1975 met springen. Kennissen van hem deden dat. Hij ging een keer mee. "Het leek me wel wat, ging het uitproberen en ben blijven hangen," zo omschrijft hij zijn schitterende springkarrière. Lakoniek kun je zijn wijze van praten niet eens meer noemen. Rein is na superkampioen Jaap Havekotte één van Nederlands beste springers. Zo lakoniek als hij lijkt, zo fanatiek is hij in het echt. Het eerste jaar dat hij sprong, tekende hij 120 sprongen in zijn logboek af. Zijn eerste acht had hij in twee weekeinden bij elkaar. "Ik vond het best leuk: de hele sfeer, het enthousiasme, het clubleven."

vtde-ecr een windsurfing

.0'

t eke

ycur

video /

I e l tdee I

I movf ea I .wl"",log / •• !Ilng / f Lahf ng I I bowl1nR /

(8~1-_ .j ..

aeune

hor

eebackr

Id

Ing

beechea

wlto F~:u;Nf1)RHATlON'

be

r

a

Jan de Bruyne. Daardoor werden trainingen gestruktu-

••••

iJl reerd evenals het deelnemen

~,~~~:::';~... I~

~~

Ol,,,.,,,,,,,,

aan ~edstrijden.

Vijf keer nam

ik deel aan trainingen in Raeford, Amerika. Na 1980 ben ik


1000 sprongen springers

~ r

i

gestopt met stijl. Ik vond het niet leuk meer." (Logisch dunkt me met zulke armen en benen. En snor.) "Precisie bleef. En nu ben ik de laatste tijd ook aan het relatieven." Even het rijtje medailles bij de NKP's. NKP 1978 (dus drie jaar nadat Rein zijn eerste sprong maakte!) eerste in precisie, 1979 weer eerste plus eerste overall, 1980 vierde, 1981 tweede, 1982 derde, 1983 derde, 1984 weer eerste. Zagreb 1978 was ook zijn eerste WK (ongeveer tooste plaats schat hij), 1980 Bulgarije een zeer goede 49ste plaats met 19 centimeter over tien ronden, 1982 TsechoSlowakije: door één sprong van ca. 1 meter kwam hij in de achterhoede terecht, over alle andere ronden had hij 6 cm totaal waarmee hij even aan de wereldsupertop mocht ruiken

.. en in 1984 Vichy werd hij 59ste met 13 cm. Ga je door? Rein: "Zeker. Het is een leuke weekeindvullende bezigheid. Echt lyrisch ben ik er niet over, nee, het is wel gewoon leuk. Het leuke aan PA vind ik dat je meteen op de display je resultaat ziet. Met relatief moet je uren wachten. En het hangt mede af van de anderen in je team. Bij PA kun je alleen maar op jezelf kwaad zijn. En verder is bij wedstrijden altijd de sfeer leuk, je ziet wat je tegenstanders doen, je teamleden.

Geluk Je moet bij wedstrijden altijd het nodige geluk hebben. In Nederland willen ze een aanval zien van één strakke lijn. Maar ja, als je rekensommetje niet uit komt, moet je naar de trukendoos grijpen. Zie je ook

op WK's. Je zal de topspringers de kost moeten geven die naar hun voorste of achterste hang riemen grijpen! En toch staan ze ook op het dead centre. Het gaat me niet alleen om het winnen. Winnen maakt het springen wel leuker. En zolang ik kan winnen ... Ik zit nu in het Para Pilot Team. We zijn bezig met een sponsorkontrakt voor zes kompetities. " Tussendoor werd Rein (in 1979, een jaar na zijn eerste WK) instrukteur en draaide een paar jaar bij de ENPC in de instruktieploeg mee. Door de DZ-moeilijkheden bij de ENPC begon hij steeds meer bij Flevo te springen, zoals meer precisie- en stijlspringers. Nu is hij weer veel op Seppe te vinden.

Relatief En dus nu bezig met relatief? Rein: "Zeker. We hebben een leuk team. Proberen leuke sprongen uit. Echt prima. Kompetitiedrang zit er niet achter. Nog niet, in ieder geval. Nee, ik vind het echt prima, veel leuker dan stijl. Maar goed, op m'n ongeveer 2000 sprongen heb ik pas zo'n 250 relatiefsprongen. Nu is elke sprong een RW-sprong. En als we open zijn, volgt een groeps-precisiesprong. Wat wil je nog meer?!" Gevraagd naar gekke voorvallen, moet Rein diep nadenken. "Ja, in 1977 bij een training op Maubeuge in NoordFrankrijk. We gingen er, zoals

zo vaak daar, in de wolken op het radiobaken uit. Ging altijd perfekt. Behalve die keer. Niks geen vliegveld onder me, laat staan de bak. Alleen boerderijen. Bij één landde ik. Er kwamen allerlei mensen op me af, zelfs fotografen. Hadden duidelijk nog nooit een parachutist gezien. 't Bleek dat ik in België was beland. En dat was een hele toestand, want ik had niks bij me, geen paspoort of iets. Ze hebben me via allerlei sluipwegen de grens over gesmokkeld."

25.000 ft alleen "Wat ánderen leuk vonden, was een sprong van me op Fort Bragg, Amerika. Gingen we met de Golden Knights, die er ook trainden, met een straalvliegtuig naar 25.000 ft. Met zuurstof en alles. We zouden relatief doen, waarbij ik dan m'n SCR (in een achtmansformatie gelegen hebbende) zou halen. We stapten uit en op die hoogte duurt het even voor je grip hebt, stabiel bent. Toen ik dat was en om me heen keek, zag ik helemaal niemand. Rondturend ben ik doorgevallen tot 2500 ft, toch wel zo'n twee minuten vallen als het niet meer is. En niet alleen had ik helemaal niemand gezien van 25.000 ft af, ook van de grond onder me snapte ik niets. Alleen bos, zo ver als je kon kijken. Ze zijn twee uur bezig geweest om me te vinden ... " Hein Cannegieter

SPORTPARACHUTIST 17


Allëën voor PC's

en square's ... De hele winter '831'84 kon ik niet springen omdat ik op zaterdag altijd moet werken en dus keek ik reikhalzend uit naar 4 april, de dag waarop de zomertijd weer inging en het springen bij de Flying Dutchmen op Zestienhoven op woensdagavond weer begon. Nu begon het die allereerste keer al "prima" met windkracht 4 en meer en de mededeling dat voor de leerlingen het springen tot nader order was afgelast en er voorlopig alleen PC's en square's mochten springen. Voor mij dus geen kans op een achtste sprong, een geslaagde dummy en eventueel nog een clear & pull. Om niet in herhalingen te vervallen, zal ik zo'n acht woensdagen overslaan met telkens hetzelfde recept op één keer na, want toen was er te weinig zicht. Op Zestien hoven moeten we namelijk minstens 8 km horizontaal zicht hebben wegens de dichtbij zijnde luchtverkeersroutes. Pas midden juni, toen ik op zaterdagmorgen een paar uur kon worden gemist, zou het gaan gebeuren. Alles klopte: medische verklaring pas verlengd, verkorte grondopleiding gehad op een woensdag, enkelverstevigende schoenen aan, een goed humeur en ... een stralend blauwe hemel met bijna geen wind. Om niets mis te laten lopen, was ik al om zeven uur 's morgens op de FD en nadat de vlieger en de instrukteurs er waren, kon ik in de eerste stick omhoog, waarvan ik toch een beetje de kriebels kreeg, omdat het toch acht maanden geleden was

18 SPORTPARACHUTIST

dat ik had gesprongen. Maar in die acht maanden had ik zo ongeveer achtduizend keer in gedachten geoefend . . . en dat deed ik nu ook nog een keer in het vliegtuig. Oké ... de motor wordt gecoupeerd, ik kruip naar het gat van de deur waar mijn benen direkt worden weggezogen, ik ga goed zitten en zet me met beide handen schrap, kijk de jumpmaster aan die mij al de hele tijd bekijkt en op dat moment flitst er van alles door me heen en dat ene moment lijkt wel een eeuw te duren. Opeens barst de jumpmaster los ... GO ... Ik kijk hem nog eens aan en gooi me uit het vliegtuig, blijven kijken en teIlen ... duizend één ... duizend kijk ... duizend trek ... Ik pak de dummy" en zwaai hiermee triomfantelijk naar de jumpmaster die nog zo dichtbij lijkt dat ik denk ... hier joh, pak jij die dummy even aan, dan kan ik hem niet verliezen. Tientallen keren flitste dit door mijn hoofd tot ik opeens heel hard OKE hoorde en dan ging alles snel, kijken, kruipen ... GO . . . en ik hing stabiel, zwaaiend met de dummy in mijn hand. Het A brevet was een feit! . Bijna direkt kon ik weer omhoog voor een clear & pull en (ik was minder zenuwachtig dan de eerste keer) verliep ook dit vlekkeloos. Nu volgde er de verdere woensdagen weer een lijdensweg met "alleen PC's en square's" dus ik wilde zo snel mogelijk aan een PC zien te komen en vroeg Leo Verboom hiernaar. Hij zei lakoniek dat ik op twee manieren aan een

PC kon komen: I. Ik kon er één van de plank pakken. 11. Ik moest ervoor zorgen zo snel mogelijk 10 se konden stabiel te kunnen vallen. Ook al had ik dat al na acht sprongen bereikt, zou het tot eind september duren en wel om eerder genoemde reden: alléén ... juist. Voor de eerste PC sprong had ik bij wijze van uitzondering op zaterdag vrij gekregen en ik ging dus vol goede moed naar de FD. Onderweg kreeg ik al een bang voorgevoel, want het was die dag nogal heiïg en inderdaad was er minder dan 8 km zicht. Omdat ik niet voor niets vrij was, besloot ik met een kollega springer naar Teuge te gaan waar ze, naar men zei, al omhoog gaan als ze het einde van de startbaan kunnen zien. Nu dreigde het nog bijna in het water te vallen omdat je op Teuge wordt geacht een eigen ripcord bij je te hebben. Gelukkig had Ed Wissink er wel een voor mij en dus mocht ik omhangen. Toen gebeurde er iets dat ik nooit meer zal vergeten. Er kwam namelijk iemand de hangar binnen en riep ... springen alléén voor PC's en square's ... Ik vond het jammer voor de T1 0 en Cg springers maar ik was nog nooit zo blij als op dat moment! Vanaf dat ogenblik ging het springen veel vlugger. De PC is eindeloos vlug te vouwen, wat niet inhoudt dat het min-

der nauwkeurig moet gebeuren, het sturen is een waar genot en al bij de tweede PC sprong (mijn 18de sprong) maakte ik een standup (zie de foto's). Ik hoop met dit relaas leerlingen een hart onder de riem te hebben gestoken en wens ze veel geluk en doorzettingsvermogen. Ik heb op dit moment dertig sprongen en al mijn eisen voor het B brevet zijn afgetekend. M. Pennock


Ergens in Nederland vond in 1984 een origineel en grappig sprongetje plaats. Een negental springers zouden een ster gaan bouwen met twee van hen op een surfboard. Afgesproken werd slechts dat de beide heren met surfboard zouden proberen tegenover elkaar te gaan liggen, de rest zou dan eenvoudig aansluiten. Welnu, het pakte anders uit. Eén "surfer" sprong voorwaarts af, de ander volgde achterwaarts (zie de exitfoto). De overigen waren floaters of volgden als divers. Het probleem ontstond direkt na de exit. De tweede surfboardspringer draaide onstabiel weg en was ... weg. Nu het grappige! Zonder enige afspraak werden de beide heren op het surfboard, die inmiddels vrij ver van elkaar verwijderd waren, opgehaald door de overigen. Er ontstonden twee groepen, twee halve cirkels, met in hun midden de surfboardspringers. Deze vlogen naar elkaar toe en werden keurig gesloten tot een ster. Wellicht een stukje "cosmic" dat deze sprong mogelijk maakte! Bijna onnodig te vertellen in welke stemming de groep landde (met de boards)! Johan van Stappen, Ethiènne Hérin en Luc Maisin begeleidden Tim Mace op zijn board (rechts op de foto) terwijl Henk Greven op het andere board werd begeleid door Michel de Kerpel, Auke van Agteren, Didier Lagasse en ondergetekende. Luc Verhelle maakte de prachtige foto's. Skydive Jan Beumer

Naschrift redaktie: Hoewel Jan hier spreekt over surfboards, betreft het eigenlijk wat strandbezoekers noemen boogieboards. Ze zijn gemaakt van schuimplastic en dus heel licht. Een ervaren springer kan heel veilig "surfen" zonder aardbewoners in gevaar te brengen.

SPORTPARACHUTIST

19


Kersfmismeef Teuge Dreaming of a white Christmas Tja, die witte kerst was er ook dit jaar weer niet, zelfs niet op Teuge. Dat was trouwens ook één van de weinige zaken die er tijdens de Kerstmismeet niet waren. De andere zaak die ontbrak, was onze ouwe trouwe Islander, de PHPAR. De winteronderhoudsbeurt liep door vertraging bij de PTT (een onderdeel kwam niet op tijd binnen) heel wat langer uit dan we wilden. En ... alleen de BOB is te weinig. Gelukkig bleven de problemen binnen de perken dankzij de spontane medewerking van de Paraclub Noord (die de PCN beschikbaar stelde) en Bob Rienks (die de JBY op Teuge stationeerde). Een woord van dank is ook hier op z'n plaats. Zonder deze twee extra vliegtuigen was de kerstmismeet een "mis" meet geworden! Wat was er allemaal wel? Om te beginnen een ontzettend goede stemming bij de springers. Good vibes, leuke sprongen. Veel video en dia's. Een uitstekende CRW seminar door Jan Cox en Kees Tops. Etc, ect, etc.

foto tngrid

Zoetmutder.

20 SPORTPARACHUTIST

Ondanks het slechte weer in het begin van de week zijn er toch nog 657 sprongen gemaakt door de aanwezige Nederlandse, Duitse, Belgische en Engelse springers. Dat de eerste Kerstmismeet direkt al internationaal zou worden, hadden de organisatoren niet verwacht. Teneinde de geëerde lezer een indruk van de negendaagse springweek te geven, heb ik een soort van dagboek bijgehouden. Het zal één van de weinige gepubliceerde dagboeken zijn. Zaterdag 22 december 1984 Er waren zo'n dertig springers aanwezig. En zowaar: het was de hele dag mooi weer. Dat gaf de burger moed. Er werden 90 sprongen gemaakt, het merendeel van 10.000-12.500 voetjes. De vliegers kwamen de kist alleen maar uit om te tanken en te p ... (piep-censuur). Rob Hörchner organiseerde een achtmans trainingssprong voor een aantal onervaren relatievers. Naast het feit dat die daar veel van leerden,

werden een aantal mensen ook enigszins opgewonden van het formatievliegen. Ons aller André van den Worm was er weer helemaal "los" op. Deze dag werd ook een gegradueerde AFF-Ieerling "afgeleverd" door Jan de Poot en Patriek van Hoye. Zondag 23 december 1984 In het hele land klonk het bekende para-lied: Raindrops keep falling on my head ... Overal, behalve op Teuge. Er werden toch nog 28 precisiesprongen gemaakt. Dankzij de twee vliegtuigen kon elk gaatje in het wolkendek optimaal worden benut. De springers waren in meerdere opzichten in De Wolk(en). Daar werden 's morgens en 's avonds diverse springfilms en dia's getoond. Maandag 24 december 1984 Er werd weer gezongen ... En er was een primeur: de eerste Nederlandse Para Schietwedstrijden werden gehouden. Trees van Mierio en ondergetekende brachten het er het best af. Er werden veel gaten in de lucht geschoten (en in de deur waartegen de kogelvanger hing ... ) 's Middags kon er gelukkig tussen de buien door worden gesprongen. Niemand had het eigenlijk verwacht, de bewolking leek op 1000 feet of lager te zitten. Na een proefstick bleek er echter 10.000 feet en meer in te zitten. Vlak voor sunset werden nog snel negentien sprongen gemaakt. 's Avonds was er al weer een primeur: met de beschikbare video apparatuur werd de eerste Nederlandse para-video-clip gemaakt. Sjoerd Laarberg, Eric Kortland en Louis Wesselink gaven onder de titel "Paracentrum Zand Erover" een schitterende parodie weg op de vieze mannen Ue weet wel, Koot en Bie). Para's blijken toch elke keer weer over de meest onverwachte talenten te beschikken! Dinsdag 25 december 1984 Eerste Kerstdag. Eén van de twee dagen per jaar dat vliegveld Teuge is gesloten. En ja hoor, u raadt het al. Alsof de duivel ermee speelt (en dat op deze dag) blues skies boven Nederland. Heel wat treurige gezichten dus (of kwam dat van het feest van de vorige avond?) Er werd een alternatief gezocht en gevonden in het parasailen. De startbaan was daar prima voor geschikt, vonden wij tenminste. Het sailen ging in ieder geval prima. Tot de havenmeester ons duidelijk maakte dat op een gesloten vliegveld ook niet mag worden geparasaild. Exit dus. Ondanks een uitgebreide rondrit in Teuge en omgeving konden we geen geschikt ander terrein vinden. De rest van de dag werd door de meesten gebruikt voor het afleggen van de min of meer verplichte

familiebezoekjes. Woensdag 26 december 1984 Het zat er wel in. Twee dagen mooi weer achter elkaar komt in Nederland nu eenmaal bijna niet voor. Er werden toch nog zestien sprongen gemaakt, waarvan zelfs vier van 12.500 feet. De stemming in De Wolk kwam er steeds meer in. Omdat gezelligheid geen tijd kent, kostte het echter wel wat meer moeite de volgende dag om 09.00 uur fris en vrolijk op het veld te staan. Donderdag 27 december 1984 Gelukkig, het was goed weer. Er werden 62 sprongen gemaakt, waarvan 36 van 10000 feet. Die hoge sticks kostten veel vliegtijd, waardoor de wachttijd helaas aan de lange kant begon te worden. Er werd getwijfeld aan de kapaciteit van de twee Cessna's. 's Middags trok het wolkendek weer over Teuge. De gelegenheid werd gebruikt voor een CRW seminar, die op zeer goede wijze werd gegeven door Jan Cox en Kees Tops. Een uitstekend verhaal, waar de ca. dertig aanwezige springers veel van hebben opgestoken. Het gaat te ver hier een samenvatting van dat seminar te geven. Ik hoop dus maar dat Jan en Kees er nog eens een artikel aan zullen wijden. 's Avonds werd er nog even serieus gepraat. Henk Verbeek en ondergetekende gaven als vertegenwoordigers van het bestuur een uiteenzetting van de resultaten van het Nationaal Centrum in 1984, de plannen voor 1985 en verder en beantwoorden een groot aantal vragen van de aanwezige springers. In De Wolk ligt het verslag van deze vergadering voor iedereen ter inzage. Ook is daarbij gevoegd de begroting voor 1985 en de resultaten (financieel en springtechnisch) van 1984. Vrijdag 28 december Het werd nu echt druk. Zo'n vijftig springers bevolkten het vliegveld. Er werden met de twee Cessna's maar liefst 160 sprongen gemaakt. Precisie, relatief, koepel relatief, alles was boven Teuge te zien. De wachttijden werden nu voor de organisatie onaanvaardbaar lang. Er werd besloten een derde vliegtuig erbij te halen. Na enig heen en weer bellen werd het de JBY. Helaas deze dag een vrij zware blessure. Casper Burgers moest met een rugblessure in het ziekenhuis worden opgenomen. Ook van af deze plaats nog beterschap toegewenst Casper! Zaterdag 29 december 1984 Maar liefst zo'n zeventig springers maakten het vliegveld onveilig. De JBY was een broodnodige aanvulling op de BOB en de PCN. Er werden 206 sprongen gemaakt, waarbij een aantal keren (die in de JBY dus) weer eens ouderwets kou werd geleden. Alle kisten landden één minuut voor sluitingstijd van het vliegveld, na vanaf


Peter Derksen en Mieke Bastiaanse.

foto Ingrid Zoetmulder.

09.00 uur bijna kontinu te hebben gevlogen. In totaal werd op deze dag 17 uur gevlogen. De stickindeier (ik dus ... ) werd af en toe redelijk maf. Er werden diverse achtmans relatiefsprongen gemaakt, maar ook de beginnende relatievers werd heel wat bijgebracht. De gezelligheid in De Wolk werd bijna spreekwoordelijk. Zondag 30 december 1984 Het kon bijna niet anders: het weer werd weer slechter. Er werden toch nog 77 sprongen (vooral precisie) gemaakt. De kist video films werd weer opengetrokken. Naast springfilms werden nu ook de tekenfilms ontdekt. Er werd heel wat afgelachen om de sadistische streken van Tom en Jerry, Woody Woodpecker,

etc. Maandag 31 december 1984 Tussen de buien door werden twaalf sprongen gemaakt. De voorbereidingen voor de oudejaarsviering waren in volle gang. Traditioneel werd het oudejaarsfeest in De Wolk in een zekere "stijl" gehouden. Vorig jaar was het een zeemanspartij, dit jaar in de western stijl. Het werd een fantastisch feest, waarover je alleen al een artikel kan schrijven (wat heet, een boek). Hans Jonkers had De Wolk gezellig aangekleed, er waren oliebollen en andere hapjes, etc. Er was veel werk gemaakt van de verkleedpartijen. De vier gebroeders Dalton waren aanwezig, kompleet met opsporingsbiljetten.

Een sheriff ontbrak niet, terwijl ook de dames van lichte zeden (uiterlijk dan, niet in de praktijk) aanwezig waren. De klapperpistolen bleken ook geschikt voor Russisch roulette. Dat spel bleek ideaal voor rondjes en andere spelletjes, waarbij een enkeling zich behoorlijk bloot moest geven. Nieuwjaarsdag Ook op deze dag was het vliegveld gesloten. De huisapotheek van De Wolk deed goede zaken. Er moesten heel wat grauwsluiers worden weggewerkt. Terugkijkend was het een zeer gezellige week. Ondanks het slechte weer is er veel gesprongen. Het ontbreken van de PAR

was vervelend, maar kon gelukkig redelijk worden opgevangen. Wat dat betreft ook nog een bedankje aan de springers. Ondanks de soms lange wachttijden werc er weinig geklaagd en toonde bijna iedereen begrip voor de omstandigheden. Dat heeft zeker bijgedragen aan de goede sfeer. Ook nog een bedankje aan Ron Schaap, de organisator van de eerste Kerstmismeet, en aan de vliegers zonder wie we geen sprong hadden gemaakt (behalve dan in en uit bed). Het klinkt wat afgezaagd, maar toch tot slot: tot ziens op de iweede Kerstmismeet op het Nationaal Centrum. Ad de Jong

~Jco~;s TH8

rWTATION

~

6,7 & 8 OP!H rOR

DUTeH

MEET

APRIL

ROTATrON-COHPETITIOH TEAHS

of-WAf

Competition includes 8 rounde end 1 t r e t nf ng r ound r the mintmum-program ..•.111 be S competitionrounde. t f t : C-206 end Pilatus Porter. EntTJ fee JlU. 50,- per team. Jllmprtce: 1If!. 25 - er memuel". Yau have to '618n-in' be f or e the IS ~ Vli(I'),o,t1dh•• I.PtlI1 •••.• Q'n of Hareh .. WrLte or phone ua for e+gn_Á. • '1i!lJE().C(l(~u'o,p·h •• t.Ho •• '''' in papers euu/cr f nf orma t I on t (J ltfS 1.1.'oonPl222!1·.6~1")61

The

ê

r

c

r

e

Tu

Cl'

Oudejaarsnacht.

dJ COt

1a.

r

bo

~1.r

••

61562HIIH"Il

foto Ad de Jong.

SPORTPARACHUTIST 21


goed zichtbaar). Betrokkene wordt deze dag uitvoerig omgeschoold op de nieuwe uitrusting, zowel in theorie als praktijk. Nadruk wordt gelegd op de gewijzigde plaats van het container-openingssysteem. Betrokkene krijgt na de breefing opdracht voor een 5 sec. vrije val sprong. Na afsprong uit het vliegtuig op 3300 ft volgt een stabiele houding. Na ca. 5. sec. gaan de armen naar binnen en betrokkene maakt een pullbeweging. Echter niet het ripcord/worstje maar het singlepoint releasesysteem wordt geaktiveerd. Betrokkene bemerkt een verkeerde handeling te hebben uitgevoerd en

aktiveert alsnog het containeropeningssysteem, door het ripcord/worstje op de heup te trekken. De hoofdchute begint zich te ontplooien, maar uiteraard ontkoppelt het drieringsysteem de hoofdchute van het harnas. Zonder een poging het reservesysteem te aktiveren, valt de betrokkene door en verongelukt dodelijk.

Scheidsrechferskursus 1985

ker zo prettig. Bovendien gaat er een stimulerend effekt van uit. De schriftelijke aanmeldingen dienen zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 1 maart 1985, ingezonden te zijn aan: Herman Boerman, Heimerstein 82,3328 MH Dordrecht, onder vermelding van: naam, adres,. postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboorteplaats

CONE LOCK

type uitrusting: Weckbecker Pitt 111,252 Foil, Cirrus reservekoepel ervaring: instrukteur letsel: overleden omschrijving: Betrokkene heeft ervaring met een Eagle-uitrusting (ripcord mainlift rechts) en gaat gebruik maken van een Pit 111 (ripcord/worstje op de heup,

In vervolg op de kursus van 1984 zal ook in 1985 weer een scheidsrechterskursus parachutespringen worden georganiseerd door Joeke de Jong en Hans 't Hart. Omdat zij vorig jaar samen met de kandidaten hebben gezorgd voor een succesvolle opleiding, mag worden verwacht dat het succes tenminste zal worden geëvenaard. Het is duidelijk dat dit staat of valt met het aantal kandidaten. Aan de deelname worden geen toelatingseisen gesteld. Geen, weinig of veel springervaring is niet van belang: het één ten opzichte van het ander betekent hooguit een voordeel. Het verleden heeft ondubbelzinnig aangetoond, dat mensen zonder (noemenswaardige) springervaring kunnen uitgroeien tot prima (FAI-)scheidsrechters. Denk er eens aan hoe leuk het kan zijn aktief als scheidsrechter betrokken te zijn bij een wedstrijd waaraan uw vriendin/vriend/man/vrouw enz. meedoet als springer .. !

22 SPORTPARACHUTIST

Bovendien is het verenigingsgebeuren hiermee gebaat, want het is alleszins handig als het scheidsrechtersgebeuren bij een wedstrijd in eigen gelederen kan worden geregeld. Kortom, als u zich op wat voor manier dan ook betrokken voelt of wilt gaan voelen, zijn er eigenlijk géén redenen u nièt aan te melden voor de kursus, die zal worden gehouden op de zaterdagen 16,23 en 30 maart 1985. Alle springonderdelen zullen zowel theoretisch (o.a. aan de hand van de - herschreven Sporting Code deel 5) als praktisch (met behulp van videobeelden) de revue passeren. Mochten de zaterdagen (of één of twee daarvan) problemen oproepen, laat u dat niet weerhouden in te schrijven. In overleg kan worden geprobeerd iets te regelen. Als u zich aanmeldt, kijk dan ook eens om u heen en tracht mede-verenigingsleden eveneens enthousiast te maken voor de kursus. Alleen is maar alleen en met elkaar is het ze-

opmerking: Bij de vertrouwde Eagle-uitrusting zit het ripcord op de rechter mainlift. Ondanks de goede omscholing maakt betrokkene toch de ingeslepen beweging naar de mainlift, in plaats van naar de heup. Later

herstelt hij zijn beweging en voert alsnog de eerste handeling uit. Het is logisch dat de hoofdparachute zich direkt bij ontplooiing ontkoppelt, immers de locks (kabels) zijn weggenomen. Om niet opgehelderde reden (brain-Iock?) verzuimt betrokkene het reservesysteem te aktiveren. Bij na-inspektie blijkt het reservesysteem zonder haperen te funktioneren. Misschien dat een AOD (automatische container opener) op het reservesysteem hier uitkomst had geboden. Technische

Commissie

en -datum en eventuele springervaring (zoals bijvoorbeeld brevet, aantal sprongen). Uiteraard kan ik altijd worden gebeld voor eventuele vragen en opmerkingen: 078184271. Alle benodigde kursusgegevens en het lesmateriaal zullen u tijdig - na aanmelding - worden toegezonden. Herman Boerman

DEMOSPRINGER. ZOU JE DAT NU ~

WEl

~r-

S.O.S.

SUUARE

- 182

SU. FT.

-FREE

BAG

DOEN?

RESERVE

2450,(uit voorraad

leverbaar)


Wedstrijdkalender 9-16 februari: WK Paraski, Schwangau/Tegelberg, Duitsland. Inlichtingen Afdelingssekretariaat. 22-24 februari: Carnaval Boogie, Oud Turnhout, België. Bijzonderheden zie rubriek Evenementen. 6-8 april: Open clubkampioenschappen PA bij PCI. 6-8 april: Mafia Rotation Meet op Texel. CRW-4 rotatiewedstrijd. Programma: 9 sprongen (inklusief trainingssprong), minimum 5 sprongen. 6-8 april: RW-8 Speedstarwedstrijd op het NC. 6-8 april: Ram Air Competition bij PCF. Programma: 8 PA sprongen. 7 en 8 april: Clubkampioenschappen PA en RW bij PCN. Programma: 5 PA en 3 RW sprongen. Uitwijkdata 13 en 14 april. 13 en 14 april: Open clubkampioenschappen CRW-2 voor beginners bij PCI. Programma: 3 sprongen. 27 en 28 april: Scramblewedstrijd RW op het NC. 4 en 5 mei: Open clubkampioenschappen PA bij PCI. Uitwijkdata 11 en 12 mei. 16 mei: PA wedstrijd voor C9/PC springers bij de FD. Uitwijkdatum 8 juni.

16-19 mei: Teuge Tulip Trophy. Internationale PA-4 wedstrijd uit de BNI, C 182 en C 206. Programma: 8 sprongen (f 150,-), minimum 3 sprongen; f 15,- retour voor elke niet gemaakte sprong. Barbecue vrijdag- en/of zaterdagavond. 16-27 mei: Texelboogie. 18 mei: PA wedstrijd bij de FD. Uitwijkdatum 25 mei. 18-26 mei: Skydiving Mundialito, Brazilië. Internationale RW wedstrijd. Bijzonderheden zie rubriek Evenementen. 25-27 mei: PA wedstrijd in Bruchsal, Duitsland. Programma: 8 sprongen. Inlichtingen Afdelingssekretariaat. 26 mei- 1 juni, Hercules Boogie '85, Lidkoping, Zweden. Bijzonderheden zie rubriek Evenementen. 1 en 2 juni: Jubileum PA wedstrijd voor C9 springers bij PCN. Programma: 3 sprongen. Tevens style/freestyle wedstrijd met programma: 2/1 sprongen. Uitwijkdata 8 en 9 juni. 1 en 2 juni: Open clubkampioenschappen RW-4 en RW-8 bij PCI. Uitwijkdata 8 en 9 juni. 1 en 2 juni: RW-4 wedstrijd bij de FD. Uitwijkdata 8 en 9 juni.

8 en 9 juni: Vier Uden Sportief. Nationale en internationale PA-3 en Speed Triplane CRW-3 wedstrijd. Programma: 5 sprongen. Briefing 7 juni 20.00 uur. Camping gratis. Inlichtingen telefoon 04132-62190. 15 en 16 juni: Martinitrophy. Open clubkampioenschappen PA bij de NNPC. Uitwijkdata 22 en 23 juni. 22 juni: Hit and Run wedstrijd voor leerlingen bij PCI. 6-14 juli: NKP op het NC. 6-14 juli: Springweek bij PCI. 13 juli: Hit and Run wedstrijd voor leerlingen bij PCI. 13 en 14 juli: PA wedstrijd voor leerlingen op het NC. 13-28 juli: Ameland Boogie bij de NNPC. 17-28 juli: Rapa Meet. Internationale PA-4/Style/RW-4 wedstrijd in Bad Lippspringe, Duitsland. Inlichtingen Afdelingssekretariaat. 20 en 21 juli: Coupe Maarseveen. Open PA wedstrijd bij PCI. Uitwijkdata 27 en 28 juli. 3 en 4 augustus: CRW wedstrijd op het NC. 10 augustus: Hit and Run wedstrijd voor leerlingen bij PCI. 14-18 augustus: Internationale PA/Style wedstrijd in Graz, Oostenrijk. Programma: 6/3 sprongen + extra. Inlichtingen Afdelingssekretariaat.

17 en 18 augustus: Zomerwedstrijd RW en CRW-2/PA bij PCN. Programma: 5 sprongen RW en 3 sprongen CRW-2/PA. 17-25 augustus: Springweek bij PCI. 24 en 25 augustus: Clubkampioenschappen RW-2 en PA bij PCI. Uitwijkdata 31 augustus en 1 september. 31 augustus: Seniorenwedstrijd op het NC. september: RW-16 wedstrijd op het NC. 13-15 september: CRW rotatiewedstrijd bij PCN. Programma: 5 sprongen. Uitwijkdata 21 en 22 september. Inlichtingen: PCI, 035-15760 NC, 05763-993/604 PCF, 070-245457 NNPC, 050-775987 PCN, 05280-68271 FD,01880-13493 PCT, 05255-1877

foto Phil Tieland.

»Hij is Veilig, Klein En Stijlvol. Hij is Uniek !« l

Dealers in Nederland:

AIR ENTERPRISES

a.v.s

PARA PILOT SHOP Postbus 97 . 3620 AB Breukelen-Nederland Tel. 03462· 3522 *

(!)

JP,01:.J.lllI.\JJJJJU':l!IiJ:J!IW\1!l\D:J!I De Zanden 22 . 7395 PB Teuge Nederland . Tel. 05763·928

SPORTPARACHUTIST 23


The smart european high performance appeal In the past five years, an impressive list of skydivers all over the world have fallen for our products. Of course, we 've worked hard in order to achieve such success, and our prices are quite attractive. But we were not really aware of the deep reasons of such an infatuation.

of a very advanced technology - they are also Eu-ro-pe-en. Taken alone, this last reason would not be sufficient, so demanding are skydivers. But they also appreciate the fact that a european manufacturer, through very distinctive and refined products, shows the world what Old Europe is capable of.

Now we know, because many customers told us: in addition to obvious reasons - that our parachutes are safe, reliable, weil performing, and the products

Safe, etticient, elegant? Europe has the know-how. She always had it. By the way, PARACHUTES OE FRANCE S.A. is by far the leader in Europe.

PARACHUTES DE FRANCE S.A. are designers and manufacturers of: MAGNUM, TURBO, CONTACT 7-cell canopies, MAGIC 5-cell canopy, S.O.S. and MAGIC 5-cell reserve canopies, REQUIN, JAGUAR and CAMPUS piggyback containers, MARSOUIN standard container, EVOLUTlVE, MANTA, SUPER-MANTA and 'GRIP jumpsuits, QUICK spring pilot-chute, etc. AII our canopies and harness-containers have been officially tested and are fully approved by the French Ministries of Defense and Sports.

{\onnn n LJLT~L.,J~V

SA

~

ZOOIAC

B.P. 247 - 95523 CERGY-PONTOISE CEDEX - FRANCE Téléphone (3) 032.16.33 - Télex: PARCHUT 697061 F

SP 1985 13(4)  
SP 1985 13(4)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad