Page 1


DEZE VERENIGINGEN ZIJN AANGESLOTEN BIJ DE AFDELING PARACHUTESPRINGEN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENINGING VOOR LUCHTVAART

SPORTPARACHUTIST jaargang 12

nummer 6

Secretaris Clubhuis

juni 1984

Vliegveld Dropzone(s) Type(n) vliegtuigen met aantal springers Inflight door

Tweemaandelijkse uitgave van de KNVvl Afdeling Parachutespringen

DZ, indien

CH VV

Voeding: bar restaurant

DZ TV 10 ST WE SS M

Springtijden Weekeinden Sunset Huurmateriaal:

Redaktie: Ronaid van den Boogaard. Irwin Broen, Nathalie Chudiak en Arnold Collenteur.

S

rond pc sq

pc squares Bak voor precisie

Vaste medewerkers: Michel Bizot, Hein Cannegieter, Kees de Goeijer, Henk Kuizenga, Karst Sikkens en Bert Wijnands.

Abonnement SPORTPARACHUTIST Leden van de afdeling Parachutespringen ontvangen het blad gratis. Losse abonnementen kosten f 40,-- per jaar en zijn aan te melden via het Afdelingssekretariaat. De SPORTPARACHUTIST verschijnt in de eerste week van februari, april, juni, augustus, oktober en december. Druk: Van Deventer b.v., 's-Gravenzande.

met eventueel

BP

naam

Eerste Nederlandse Parachutisten Club S: Kees de Jager, Pascallaan 13, 4904 HG Oosterhout, 01620-55816. CH: VV Seppe, Bosschenhoofd, 01652-3129. VVo Seppe. DZ: Roosendaal. TV: C-182/4, ID. ST: WE: 8.00-SS. M: r. BP: DZ. B R S. ON: C H. Vereniging

Nederlandse

Paraclub

TU-Zeven

S: John Schouw, Godenstedterstrasse 23, 0-2730 Zeven, BRD,09-4942815615. CH: VV Seedorf, BRD, 09-4942812081, tst 328. VVo Seedort. DZ: VVo TV: C-182/3. ST: zomer: za. 13.00SS, zo: 10.00-SS, B S. ON: C H.

wo t/m vrij: 17.00-SS.

M: r pc sq. BP: DZ.

Noord Nederlandse Parachutisten Club S: Mart je Kieft, Rabenhauptstraat 61, 9725 LL Groningen, 050-253717. CH: VV Eelde. VVo Eelde. DZ: ON: C H.

VV, Winde.

TV:

C-182/4.

M: r. B R S.

Para Centrum Noord S: Rob Millenaar, Swammerdamstraat 39, Postbus 567, 7900 AN Hoogeveen, 05280-68271 CH: Achteromsedijk 2 (geen Post), Hoogeveen, 0528071150. VVo Hoogeveen. DZ: Nieuw-Balinge. TV: C-182/4 ID. ST: WE + feestdagen, evt. wo- en vrij-middag. M: r. BP: DZ. B R S. ON: CH C H. Paraclub Flevo S: J. Bronsveld.

Koninklijke

Nederlandse Vereniging voor luchtvaart Afdeling Parachutespringen

Bestuur E. T. H. Wijnands H. Boerman P. Santegoeds H. Cannegieter P. J. Hoogerwerf S. Woerlee

Van

Hallstraat

29, 8072

BA Nunspeet.

03412-54991. CH: VV Lelystad, Lelystad, 03202-469. VVo Lelystad. DZ: Kavel E-24. TV: C-206/5. ST: za: 9.00-SS, zo: 9.00-19.00, zomer: wo: 18.00-SS. BP: DZ. M: r pc sq. B R S. ON: C. Paraclub Hohne S: J. van der Velden,

Exinerstrasse

7i, 3103 Bergen,

BRD,

09-4950513823.

-

voorzitter sekretaris penningmeester publiciteit algemene projekten algemene projekten

Hoofd Bureau Parachutespringen KNVvL Michel Bizot, Jozef Israëlsplein 8, 2596 AS 's-Gravenhage. Telefoon: 070-245457. Lidmaatschap Alle leden f 75,- per jaar, na 1 juli f 42,-. Het inschrijfgeld voor leden bedraagt bij aanmelding f 8,--. Aanmeldingen voor het lidmaatschap te richten aan het Afdelingssekretariaat (via de klubsekretaris).

Uw kopij gaarne inleveren vóór 22 juni 1984 bij: N. Chudiak, redaktie SPORTPARACHUTIST, De Eerensplein 21, 2593 NB 's-Gravenhage.

2 SPORTPARACHUTIST

CH:

VV

Lohheide.

.Paraçasse",

Lohheide,

Hohne,

4950518021, tst. 485. VVo Lohheide. DZ: VVo TV: Do-27/5. ST: zo: 9.00-SS. r pc. BP: DZ. B S. ON: kamperen DZ. Paraclub Icarus S: Monica Westera, 020-648555.

Maasstraat

Postadres:

Postbus

niet op het vliegveld B R

C H CH

CH: VV Hilversum,

Loosdrecht,

02157-1849.

VVo Hilversum. DZ: Westbroek, VVo TV: P. Porter/8 ID. ST: WE + di- en vrij-avond. M: r pc sq. BP: DZ. B. ON: CH.

Paraclub

Zuid-Limburg

S: Ellen Goffin. 4866.

Kluisstraat

21, 6439 AJ Doenrade,

04492-

VVo Zwartberg (B), 09-3211383273. DZ: VVo TV: C-206/5. ST: WE + Belgische feestdagen: 9.30 - SS. BP: in aanbouw.

Paraclub Mobiele Colonnes S: A. van Kooten, Oosterstraat 77, 3742 SM Baarn, 02154-13889. CH: Noodweg 52, "de Egelshoek", Hilversum, 02157-1888. VVo Hilversum. DZ: Hoogland, VVo TV: C-182/4. ST: WE + di- en vrij-avond. M: r sq. BP: VV B S. ON: c. Paravereniging Korps Commando Troepen S: Leo de Ruiter, Dorpsdijk 4, 3257 LA Ooltgensplaal. CH: Commandobaan tst. 155. TV: F-27/ ± 35.

4, 4706 CL Roosendaal,

01650-43920,

Skydiving Club The Flying Dutchmen S: C. H. C. van de Vooren, Korne 52, 3068 GH Rotterdam, 010-551925. CH: Vliegveldweg 20, 2e straat, 3045 NS Rotterdam, 010-158421 VVo Zestienhoven. DZ: Pijnacker, Berkel, Schipluiden. TV: C-206/6. ST: di en wo: 16.00-SS, za: sunrise-SS, zo: 12.00-18.00. M: r pc sq. BP: behalve zondag. B R S. ON: H. Stichting Nationaal S: Jan Koenegras,

Paracentrum de Zanden

Teuge 15, 7395

PA

Teuge,

05763-604. CH: de Zanden 22, "de Wolk", 7395 PB Teuge, 05763-842. VVo Teuge. DZ: VVo TV: C-182/4 10, BNI/8. ST: dagelijks 9.00-20.00. M: r pc. BP: DZ. B R. ON: eH kamperen DZ, C H. Cadetten

Parachutisten

S: H. J. Corporaal, 076-223911.

Vereniging Kasteelplein

10,

4811

Vereniging Paracentrum Teuge S: S. J. M. Meijer, Bolkskamp 25, 7576 05410-10586. Zie verder

Nationaal

M:

Paraclub

Eindhoven

76, 1230 AB Loosdrecht.

ON

camping hotel clubhuis

09-

100, 1078 HM Amsterdam,

S

snacks overnachtingsmogelijkheden:

Paracentrum

XC

Breda,

GH Oldenzaal,

Teuge.

S: Ruud de Winter, Waleweinlaan 153, 5665 CH Geldrop, 040-859332. CH: VV Budel, Jr. M. Davidsdijk 6, Budel. VVo Budel, met nadere ingang Eindhoven. DZ: Leendertsrijp, met nadere ingang Eindhoven. ST: WE: 09.00-SS. TV: 2 x C-182/4 ID. M: r pc. BP: DZ. ON: C.

Artikelen, reportages, brieven en beeldmateriaal over parachutespringen zijn altijd welkom, Materiaal wordt niet teruggezonden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek. Beeldmateriaal moet voorzien zijn van de naam van de maker en/of eigenaar. In geval van beeldmateriaal met copyright dient een schriftelijke toestemming van de maker voor plaatsing in de SPORTPARACHUTIST te worden bijgevoegd, De redaktie behoudt het recht alle ingezonden materiaal te corrigeren, zo nodig in te korten of niet te plaatsen. De met naam onderschreven artikelen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijvers en behoeven niet altijd de mening van de redaktie weer te geven, De niet met naam onderschreven artikelen komen van de redaktie uit en zijn samengesteld aan de hand van informatie uit één of meerdere bronnen, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redaktie. Advertentietarieven op aanvraag,


inhoud

Redaktioneel

exittechnieken Wim Schurink

12

preview NKP Irwin Broen

14

droptesten Flevo Jan de Bruyne

16

en verder AB-nieuws

5

NKP '84 ingezonden

brieven

airborne museum

6

Kees de Goeijer

scheidsrechterskursus

8

Herman Boerman

in memoriam instrukteursexamen Ellen Bussemaker

Nationaal Centrum

9

Ad de Jong

evenementen

10

het nieuwe handboek

11

Jan van Male

fabrikage hardware

18

Arnold Collenteur

drie ringen systeem

20

Wim Velthuizen

cone loek

21

waarsch uwi ng! Karel Lamboo

100 statie line sprongen

22

Cees van Loon

una salto en Espana

Nu de winterstop achter de rug is en de lente haar eerste intrede al heeft gedaan, begint langzaam maar zeker springend Nederland weer te bruisen van de aktiviteiten. De wedstrijdkalender wordt langer en langer; de Militaire Kampioenschappen liggen al achter ons en de Nationals komen binnen gezichtsveld. De SPORTPARACHUTIST maakt ook ieder jaar rond deze tijd een verandering door. Verslagen van vergaderingen maken plaats voor wedstrijdverslagen en als je het blad zo 'ns doorbladert, merk je dat je feitelijk staat te trappelen om aan zoveel mogelijk aktiviteiten deel te nemen. Ook dit jaar weer een Preview Nationals, zij het in een iets andere vorm. Opvallend overigens is dit jaar de magere vertegenwoordiging van sommige clubs en de grote hoeveelheid fun-teams. lets anders. Taak van de redaktie is, behalve het weergeven van hetgeen er in Nederland op springgebied gebeurt, ook het signaleren van nieuwe ontwikkelingen in het buitenland. PC Oud-Turnhout timmert al enkele jaren aan de weg door prima relatievers af te leveren. Het bestuur van deze club heeft er alles voor over om Oud-Turnhout te laten groeien tot een relatief-centrum op nationaal niveau. Positiefresultaat van een en ander is dat er, bij wijze van proef, in principe van 1 juni tot 1 augustus een" Pilatus Turbo Porter op Oud-Turnhout aanwezig zal zijn. Blijkt dat er voldoende animo is, dan zal er medio 1985een Turbo Porter door de club worden aangekocht. Wat de sprongprijzen betreft: één prijs tot 12.000ft die alleszins redelijk is te noemen. Noteer ook vast in je agenda: 18 en 19 augustus, open clubkampioenschappen RW-4en RW-8op Oud-Turnhout. Allen die van plan zijn aan de Nationals mee te doen en dat zou eigenlijk iedereen moeten zijn die aan de eisen voldoet, veel succes toegewenst!!

23

Henk Kuizenga

in het noorden bloeit iets ...

24

Henk Tjassing, Bonny Speelman

first Mafia Brother Convention Karel Lamboo

paaswedstrijden

PCN

25

Henk Kuizenga

speed star Teuge

26

Arnold Collenteur

bij de voorplaat: Willie Stähle stapt uit de heteluchtballon van Henk Brink. Foto Max Dereta.

GO FORn!

Irwin Broen SPORTPARACHUTIST 3


inhoud

Redaktioneel

exiUechnieken Wim Schurink

12

preview NKP Irwin Broen

14

droptesten Flevo Jan de Bruyne

16

en verder AB-nieuws

5

NKP '84 ingezonden brieven airborne museum Kees de Goeijer

6

scheidsrechterskursus Herman Boerman

8

in memoriam instrukteursexamen Ellen Bussemaker Nationaal Centrum Ad de Jong

9

evenementen

10

het nieuwe handboek Jan van Male

11

fabrikage hardware Arnold Collenteur

18

drie ringen systeem Wim Velthuizen

20

cone loek

21

waarschuwing! Karel Lamboo 100 statie line sprongen Cees van Loon

22

una salto en Espana Henk Kuizenga

23

Nu de winterstop achter de rug is en de lente haar eerste intrede al heeft gedaan, begint langzaam maar zeker springend Nederland weer te bruisen van de aktiviteiten. De wedstrijdkalender wordt langer en langer; de Militaire Kampioenschappen liggen al achter ons en de Nationals komen binnen gezichtsveld. De SPORTPARACHUTIST maakt ook ieder jaar rond deze tijd een verandering door. Verslagen van vergaderingen maken plaats voor wedstrijdverslagen en als je het blad zo 'ns doorbladert, merk je dat je feitelijk staat te trappelen om aan zoveel mogelijk aktiviteiten deel te nemen. Ook dit jaar weer een Preview Nationals, zij het in een iets andere vorm. Opvallend overigens is dit jaar de magere vertegenwoordiging van sommige clubs en de grote hoeveelheid fun-teams. lets anders. Taak van de redaktie is, behalve het weergeven van hetgeen er in Nederland op springgebied gebeurt, ook het signaleren van nieuwe ontwikkelingen in het buitenland. PC Oud-Turnhout timmert al enkele jaren aan de weg door prima relatievers af te leveren. Het bestuur van deze club heeft er alles voor over om Oud-Turnhout te laten groeien tot een relatief-centrum op nationaal niveau. Positief resultaat van een en ander is dat er, bij wijze van proef, in principe van 1 juni tot 1 augustus een' Pilatus Turbo Porter op Oud-Turnhout aanwezig zal zijn. Blijkt dat er voldoende animo is, dan zal er medio 1985 een Turbo Porter door de club worden aangekocht. Wat de sprongprijzen betreft: één prijs tot 12.000 ft die alleszins redelijk is te noemen. Noteer ook vast in je agenda: 18 en 19 augustus, open clubkampioenschappen RW-4en RW-8op Oud-Turnhout. Allen die van plan zijn aan de Nationals mee te doen en dat zou eigenlijk iedereen moeten zijn die aan de eisen voldoet, veel succes toegewenst!!

in het noorden bloeit iets ... 24 Henk Tjassing, Bonny Speelman first Mafia Brother Convention Karel Lamboo paaswedstrijden PCN Henk Kuizenga

25

speedstar Teuge Arnold Collenteur

26

bij de voorplaat: Willie Stähle stapt uit de heteluchtballon van Henk Brink. Foto Max Dereta.

GO FOR IT!

Irwin Broen

SPORTPARACHUTIST 3


'Q.r:Ql2?~;[v Wijzigingen

ongeva Ilenverzekeri

adreslijst

PCI: nieuw bestuur: R. J. de Man (vz), M. Westera (sekr.), D. Keuning (pm.), E. van Buël (Iid/stickorg). J. A. van der Graaf (Iid/h.instr.), J. F. Tuma (Iid/vliegtuigbeleid) en W. G. Wiegerink (Iid/opl. school). PCZL: bestuur: B. de Bruin (vz), Loretostraat 5, 6369 SZ Simpelveld, tel.: 045-443733. Ellen Goffin (sekr.), Kluisstraat 21, 6439 AJ Doenrade, tel.: 04492-4866. F. Frohlichs (pm.), Rennemigstraat 7a, 6413 BR Heerlen, tel.: 045-227735. PCT: Charles von Sury, Postweg 201, 1795 JN De Cocksdorp. AB: Herman Boerman, Heimerstein 82, 3328 MH Dordrecht, tel.: 078-184271. Voor verdere wijzigingen zie pagina 2: PCI en PCMC (beide nieuwe sekretaris).

ng

!:t~e~~~~:::i:~e~~~,~:"u~~:~a:~~ ~ ~

kering voor alle led gevallenverzeParachutespringen en van de Afdeling

~

-

Dit marktonderzoek is . drukk I"k verricnt op uite IJ verzoek van d verenigingen. e aangesloten ,am de offerte hier in detail te behande- ~ en zou te ver voeren maar in' . er een uitgebreid voo'rstel aan ~~1ed~~Sr~~ nlglngen toegezonden met het dit te bestuderen. verzoek Voor nadere informatie kun je . wenden tot je eigen clubsekreta:i~a~Us ~ Afdelingsbestuur

<t

NKP '84 Voor de goede orde volge hier nog enige aanwijzingen voor dJ deblnemers aan ?e NKP 1984: . s - BIJ voorinschrijvinq (n\).b.V:. het in-

~~i~:f,~:~:~:~k t.~!~ ..e:~};:~

I~

~.,."

,W,{·".ë·"

4~.~~!~lk~~~J~UiJ.s_de Rijk met de geboor-

Leerl ingenwedstrijd

te van hun dochter Saskia op 8 april 1984 Om de aandacht er nog eens extra op te vestigen volgt hier een herhaalde oproep voor leerlingen om mee te doen aan de precisiewedstrijden, 7 en 8 juli op het Nationale Centrum Teuge. Staticliners en beginnende ~ vrijevalIers van alle clubs kunnen meedoen. Kijk voor meer informatie nog even terug in de vorige "Sportparachutist" en bel dan naar Anita van Eugen op het Nationale Centrum Teuge om je op te geven. Telefoon: 05763-604.

~ boot- en treinreizen. Naast prijzen, die inderdaad laag zijn, ook reisverhalen en Vakanties voor ondernemende rel rs (en dat zijn para's toch?!) zijn vanaf nu door de NBBS handig samengevat in het "Budget Reizen Magazine". Het blad geeft een keur aan info over

-tips van bereisde klanten. Een magazine dat speciaal is bestemd voor mensen die zelf hun vakantie willen samenstellen volgens eigen budget. Gratis verkrijgbaar bij de NBBS Reis-

campingvluchten,

Wi~nkelSin,,29 steden.

lijnvluchten,

4 SPORTPARACHUTIST

•••bUS_,

reikt, die o.a. hef wedstbjdrèglement zullen bevatten. •• 1

-

Zoals bekend kunt u a!n ~eerdere onderdelen meedoen. U !dient er dan wel rekening mee te houdeh dat u in voorkomend geval voor een keus kunt worden gesteld, hetgeen een maximale score voor het niet gekozen onderdeel kan betekenen. Het verdient aanbeveling uw preferente onderdeel aan te geven. - Naar aanleiding van het artikel, geschreven in het aprilnummer van SPORTPARACHUTIST, zijn een aantal vragen bij enkele leden gerezen. Het betreft het al dan niet doorgaan van het onderdeel CRW op de NKP. Vast staat dat CRW pas de laatste drie dagen van de NKP wordt gesprongen. In principe gaat dit onderdeel door. Het kan echter gebeuren dat een ander onderdeel op vrijdag het minimum programma nog niet heeft gehaald. De jury kan dan beslissen om hiermee door te gaan alvorens CRW te starten àf de twee onderdelen naast elkaar te laten plaatsvinden (totdat het minimum programma van het eerder gestarte onderdeel is afgewerkt). Mochten de omstandigheden zodanig zijn dat CRW niet kan worden versprongen (door slecht weer), dan zal er op korte termijn na de NKP een aparte NKP voor CRW worden georganiseerd (op een nader te bepalen weekend). CRW-deelnemers hoeven zich dus geen zorgen te maken dat ~ij "voor niets" veel geld, tijd, training en enthousiasme in CRW hebben gestoken. Wanneer er nog vragen omtrent het CRW-onderdeel zijn, kunnen deze worden gesteld aan Simon Woerlee (weekend tel.: 02220-4820/02225464). Afdelingsbestuur

~\t\~ ~


-

B"

.

~et Afdelingssekr ' sChnjVingsform I' etanaat zijn ine u leren verk " b en gratis loterij d' n19 aar Voor seerd door het A' le Wordt georgani_ diving, SkYdiving menkaanse blad Skyde Vorm van ee WOrdt,gepubliceerd in n n voorschriften worden 1979, H'et is een kleine krant sinds K van de afdeling daaraan Kunne voorschriften mogen uitgeve~ Mich;el T moo: blad maar de In recente ultspradeenRaad van StateiS verbonden: D~~~ KaraKter hebben van nen verheugen in ruffer heeft ZIch kunK van b n evenwel nIet ln en naar het 00r; Populariteit d "een snel groeiende Rechtspraa M delvliegtuigen onver ,I - algemene regelgedvl vgan State bevattE{~ tieve inHou'd avnkZI)de uiterst informa de Regeling 0 'voorts ernstIge I n de Raa 'als " ,eel Sprin de'nd verKlaard en IS t betreKKing tot dee va I'ng ModelvliegtuIgen r' mening dat een b gers ZI)n van a twiifel uitgesprOKen mve de Regeling zowel de Rege ~alschermspnngen el~\ diving nuttiger is d onnement op Skyan dè rechtsgeldIgheId In feite is hierdoor de Regeling, d Teneinde beoef(h USPA-blad de P an op het gevestigde Valschermspnngen. arin deze aKtlvl- menten van dIeo~~lviiegen en het para-~ tis~ 1evat mees~:~Chutist. De Parachu_ earl situatie ontstaan w~dat met het ver- ning van het "" KNVvL-verband voor\-~ artlkelenflvoor b 't geen Interessante te'lten verboden Zlln ,°regelingen OOKde chutespringen Indoen vinden, is door d.~l Als d~nk VOor dUi enlandse lezers. enoem de de gang te Kunnen van haar leden vrlj-! MichJel ""ruffe e belangstelling nOdl'gt vallen van g "stellingen van behoeve I{ r nu all enomen vnl KO KNVvL ten Idende verboden ge; reld uit om In te h ,e springers ter Wedaarin opg reglement voor an de ge d' r f sc n)ven 'In het LuchtverKeers. vervallen. Het stelling v handeling van It ve or-it" Sweepstak VOor de "Goboden zun h vraagd. Snelle oe een kom let . es: De winnaar rna m:~td~ie~e~m een. probleem van tee - zoeK is toegezegd, ~tf8M .• ~emet~r, ~e/~ ~~t~~~~; ~In)kl.usief hoog~ ~ieK van regelgevIng, I van de RLD Kan me:ikaanse fabrikant Ui,t Uitzoeken bij De DirecteUr-Gener;; !1fingen verlel"le~n~; ::.::=:::::::;;;:~~~~===::;::;---klelnlgheidl Vijf t en, zowaar geen vriistellingen en on e mogen een )um;;,~etde-P/aats winnaars derde-Plaats' I bestellen en tIen Winnaars kr' ?raster 11 hoogte I)gen een AltiOe inschrijvin sf meter als prijs. er/ijk 31 augugstuO:~ylieren moeten uitbnevenbus vall ) SkYdlvlng in de en. I)

_m,~..:.....-

Van'h,et Äfaelingsbr~JlJur Ais

springer heeft iedereen primair te mak n met zijn club, Een veld, parachutes, een vliegtuig en instrukteurs en er kan worden gesprongen. Op het eerste gézicht lijkt het wel eens of meer niet nodig is. De Afdeling als organisatie blijft wat in nevelen gehuld. Nee, nee, zegt u en de SPORTPARACHUTIST dan? Nou die is zeker belangrijk en neemt dan ook een flinke hap uit de totale begroting. Terecht. Maar er is meer en het nieuwe Afdelingsbestuur wil u regelmatig uitleggen wat dan wel. De Afdeling (dus de "KNVvL") heeft in principe twee taken (eigenlijk alles wat niet door de clubs afzonderlijk kan worden gedaan): 1, Een vertegenwoordigende taak naar overheden, sportieve organisaties en buiten taanders. 2. Een koördinerende taak op het gebied van sport, veiligheid en techniek, waaronder bijvoorbeeld ook de video. Om u als kontribuant beter te laten zien welke konkrete zaken er spelen, is het, zoals al gezegd, de bedoeling u regelmatig maar summier een overzicht te geven. Daar gaat 'ie dan voor nu.

1

-

De Raad van state heeft de Regeling

pva"Che,m,p'iogeo,

wettelijkfunda-

. AKA

mènt van ons bestaan, om forme üridische redenen vrijwel onverbindend verklaard. Overleg met de Direkteur Generaal van de RLD, het Hoofd Juridische Zaken van V&W moet op korte termijn de oplossing brengen. Belangrijke steun hierbij van het Hoofdbestuur. - Er is een voorstel uitgewerkt voor een nieuwe ongevallenverzekering. - De organisatie van de NKP. Het organisatieschema bestaat uit 7 pagina's en 110 verschilende punten, 't Is ook niet niks om ca, 250 para's gedurende 10 dagen georganiseerd springend bezig te houden. Met 8 verschillende onderdelen! - Er is een nieuw WITBOEK gemaakt en gedrukt. Het informeert overheden, sportautoriteiten en overige partijen over onze aktiviteiten, moeilijkheden en wensen. - Eind mei vindt er een vervolgopleiding voor instrukteur AFF plaats op het Nationale Centrum. - De opleiding van nieuwe scheidsrechters en het inschakelen daarvan loopt goed, Belangrijke steun daarvoor van Joeke de Jong, - De organisatie van diverse bijna Nationale Springhappenings. Daarbij spelen de Klu en de F27 vaak een belangrijke rol.

- De voorbereiding van de Nationale Para-Vrouwen dag of weekend loopt op volle toeren, Augustus is de maand. - De door de SNS-subsidie gesteunde aktiviteiten, teams uitzending en training en de NKP worden georganiseerd en vragen aandacht. - De Afdeling (Peter-Jan Hoogerwerf) werkt mee aan een nieuw plan voor de administratieve automatisering van de KNVvL. - Technische verbeteringen met betrekking tot de geluidsproduktie van onze springvliegtuigen. Aanschaf, RLD toelating en eventueel subsidie worden uitgewerkt (Michel Bizot). Is dit een volledige opsomming? Verre van dat. Allerlei routinezaken, daarom vaak toch niet onbelangrijk, ontbreken vrij bewust; summier, hadden wij u immers beloofd. Het geeft hopelijk wel een indruk van wat er extra speelt zonder veel te zeggen over de hoeveelheid werk, die er achter zit. Toch geldt ook hier: wilt u meer weten, heeft u vragen en/ofsuggesties, bel dan één van de Afdelingsbestuursleden, die zal u graag meer informatie geven, Namens het Afdelinqsbestuur, Herman Boerman.Bert Wijnands

SPORTPARACHUTIST 5


I

I

I

Brieven van lezers zijn ons bijzonder welkom. Wij nemen de vrijheid uw brief indien noodzakelijk in te korten en te ontdoen van taal- en stijlfouten.

v

E

R

z

Hierbij wil ik toch nog even (zij het wat laat) reageren op het "Redaktioneel" van ons aller Stinkin' Ron (SPORTPARACHUTIST augustus 1983) over de al dan niet betaalde RW-instruktie. Sinds februari van dit jaar bestaat (voor PCMC-ers) de mogelijkheid een zogenaamd springabonnement te nemen. Bijna alle instrukteurs van onze club hebben inmiddels een abonnement en dat levert een aantal voordelen op. De bekende post .Jnstruktleve sprongen" is al voor een groot deel vervallen (hoera voor de clubkas) en waar het mij nu om gaat: De RW-instruktie aan leerlingen is/wordt daardoor een stuk beter. Immers, de (hulp)instrukteurs en de an-

A

M

E

L

In april 1974 werd door Charles E. Pugh en Ann Schoemaker de Parachute Study Group opgericht. De leden van deze groep (enkele tientallen) hielden zich bezig met het verzamelen van allerhan-

oprichter Pugh een kwartaalblad uit. In dit, in zwart-wit uitgevoerde, blad "Let's Talk Parachutes", stonden krantenknipsels, verhalen, enz. over de parachute en het springen gericht op de verzame-

de para-artikelen, al was de para-filatelie toch het belangrijkste verzamelonderwerp. Ook gaf deze groep onder redaktie van de Amerikaanse mede-

laars. De eerste Nederlander die lid werd van deze exklusieve groep was Jim Huizinga, die zich bezighoudt met het verzamelen van para-filatelie. Als

I

dere "vaste" skygods laten zich nu veel makkelijker verleiden tot sprongen met minder ervaren springers. Hoera voor het abonnement! En dan heb ik het nog niet eens over de andere voordelen die zo'n abonnement oplevert. Nooit meer de veelgehoorde kreet: "Sorry team, maar ik heb nu effe geen munten voor 'n jumpie", enz. Misschien is zo'n abonnement iets voor andere clubs. Het resultaat is hopelijk méér en vooral betere prestaties van de "bollen" voor wat betreft RW en CRW. Groetjes, Erik "Jaildiving Blooper" van Egmond (PCMC)

A

A

R

s

tweede (en tot nu toe laatste) werd ondergetekende lid. In 1981 echter kwam er een voorlopig einde aan de groep. Door tijd- en geldgebrek hield de redakteur op. Sinds kort is er echter weer leven in de verzamel-brouwerij. Er is een nieuwe redakteur: de Engelse Sydney Jackson. Jackson heeft in het verleden veel geschreven over de ontwikkeling van de parachute en werkt voor één van de grootste parachute-leveranciers ter wereld nl. Irvin Industries. Tevens is Jackson in het bezit van één van de omvangrijkste verzamelingen op het gebied van de para-filatelie. Naast de uitgave van het blad LTP en het bijhouden van een para-postzegellijst biedt de Parachute-Studie-Groep de mogelijkheid om vele kontakten met verzamelaars in de rest van de wereld te krijgen. Buiten de twee genoemde Nederlandse leden zijn er op dit ogenblik ongeveer 85 leden. 48 Van hen komen uit de USA, de overige komen uit Engeland, Zweden, Frankrijk, Italië, West-Duitsland, Denemarken, Canada, Ierland en Australië. Heeft u interesse neem dan kontakt op met ondergetekende of met Sydney Jackson, 17 Lingfield Close, Northwood Middlesex, Engeland HA6-2 FP. Kees de Goeijer

AIRBORNE

MUSEUM

6 SPORTPARACHUTIST

Voor de verzamelaars van boeken over de Slag om Arnhem heeft de vereniging "Vrienden van het Airborne Museum" een boekendienst opgericht. Sinds december 1983 beschikt het museum over een computer-gestuurde audio-visuele presentatie over de Slag om Arnhem. Met behulp van deze computer-gestuurde presentatie van dia's, gekombineerd met gesproken tekst en licht-indikaties

op de vernieuwde maquette (vele honderden lampjes zitten daarin verwerkt), wordt in twintig minuten de Slaq om Arnhem in beeld gebracht en toegelicht. Schenkingen aan het museum, tentoonstellingen en nieuwe boeken over de Slag om Arnhem, houden de historische momenten van veertig jaar geleden nog steeds in de volle aandacht. Kees de Goeijer


••

FALLSCHIRMBORSE Unverbindliche

Main Canopies Group 7C Pegasus/Fury 7C Hobbit 7C Spirit 7C Wizard 9C Mighty Mak 9C BanditlWildfire 9C Dragonfly/Raider Reserve Canopies Featherlite Lopo Lite PF-Conical

Preisliste (Änderungen vorbehalten) non-obligatory price list

# 01) 220' 172' 232' 296' 367' 168' 220'

(round) Group 23' 26' 26'

Price* 2195,00 DM 2195,00 DM 2390,00 DM 2495,00 DM 2700,00 DM 2390,00 DM 2495,00 DM

7C Foil Lite 7C Tornado 5C Magic 7C Turbo 7C Contact CRW 7C Magnum RC Mistral HS

# 02 338 cbi 442 cbi 520 cbi

1235,00 DM 1235,00 DM 1185,00 DM

Reserve Canopies 5C S.O.S. 5C Magic 7C Turbo

Harnesses Group # 03 Jaguar harness/container Requin harness/container Campus Student Tandem harness/container Student Training Group Campus Student Tandem Campus System complete high-speed round canopy

Price*

cbi cbi cbi cbi cbi cbi cbi

468 364 520 572 670 338 468

# 04 harness/container incl. Lopo Reserve, Mistral, Campus

Replacement Parts Group # 05/08/10 Nylon thread "E" 50/3Z, 40/3Z, spoole Nylon thread 6-Cord, 14/4 Z, spoole Sleeve for squares (main) Hand Deploy/Pull Out, Typ Hoenen F-111 Fabric, square meter Velcro 20 mm wide per meter Velcro 50 mm wide per meter Link protectors set of 4 Slider French connector link Extra safety screw for French link 3 Ring Risers (baby or standard) Soft toggles, pair Webbing 1-23/32 Type 12 Nylon, per meter Binding 3/4 inch (19 mm) Nylon, per meter Nylon Duck fabric for containers, square meter Parascending Systems Group # 11 Parabeach round canopy complete 5C Magic 255', complete 7C Finesse 4, 255', complete 9C Mighty Mak 367', complete

895,00 DM 895,00 DM 1.195 DM

cbi cbi cbi cbi cbi cbi cbi

2390,00 1350,00 1695,00 1799,00 2195,00 1950,00 1578,00

DM DM DM DM DM DM DM

(square) Group # 02 182' 390 cbi 255' 520 cbi 222' 468 cbi

1595,00 DM 1795,00 DM 1999,00 DM

POD's and Bags Group # 05 paD main-Jaguar, Requin, Campus, Mistral paD square - all 5 and 7 cells paD square - Safety FlyerlStar

69,00 DM 265,00 DM 265,00 DM

DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM

DM DM DM DM

Slope Soaring Systems Group 5C Magic 255', complete 7C Finesse 4, 255', complete 9C Mighty Mak, 367', complete

4.195,00 DM

2699,00 2599,00 2799,00 3599,00

780 780 520 468 560 535 1250

Asseccories Group # 05/08 Altimeter Barigo (scale 4,000 m) FXC - 12.000 Automatic Opener KAP - 3 P AOD, used, excell. condit. Boggie goggle Rubber bands, bag-content 200 9 Cutaway handle Reserve ripcord Pilot Chute "Quick" Packing mat small Packing mat T-Shape, for entire system French leather hat Flotation gear CO2-cartridge for flotation gear Dytter-Autom. Warningdevice Style/Accuracy suit, double zipper Jet-Pilot-Suit, orange or grey Carrying bag (over the shoulder) Diaper for main and reserve canopy T-Shirts with jumping motives Jet-Pilot leather jacket (Air Force) Accuracy Scoring Pad, complete

1.195,00 DM

30,00 60,00 100,00 100,00 12,00 15,00 30,00 20,00 99,00 15,00 2,50 130,00 20,00 2,00 0,60 12,50

252' 250' 255' 222' 224' 255' 24'

125,00 1515,00 495,00 15,00 5,00 53,00 66,00 130,00 35,00 180,00 180,00 100,00 7,00 260,00 169,00 169,00 65,00 69,00 22,00 199,00 2.290,00

DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM

# 11 2199,00 DM 2450,00 DM 3199,00 DM

• AII prices without purchase tax (purchase tax for German residents only). - Group numbers describe group of stockage - Ask for our prospectus, enclose US-$ 3.00 to cover the costs of the brochure and postage. Within Germany add only 3,00 DM

GmbH SKYDlVE-GÜ NT ER Justus-von-Liebig-Str. 1 0-6652 Bexbach (Saar) West Germany

Telefon: 06826/80888 Telex: 444850

SPORTPARACHUTIST 7


I

I I

Het initiatief van twee jaar geleden heeft een vervolg gekregen. Onder de bezielende leiding van Joeke de Jong werd wederom een scheidsrechterskursus georganiseerd. Een verheugend aantal van twaalf kandidaten meldde zich aan. Jammer is alleen, dat deze kandidaten maar uit vier van de 14 bij de KNVvL aangesloten clubs afkomstig zijn en dat ondanks de uitgebreide kennisgevingen via de clubs en de SPORTPARACHUTIST. De eerste kursusdag (10 maart) omvatte de theorie van het scheidsrechteren over (groeps-)precisie, style en (koepel-) relatief. Voorts werd aandacht besteed aan de - belangrijke en vaak onderschatte - plaats van de scheidsrechter in het wedstrijdgebeuren. Het praktische deel was verdeeld over twee dagen (17 en 24 maart) om een ieder van de kandidaten zoveel mogelijk een individuele begeleiding te geven bij het be-

oordelen van videobeelden. De kursus werd gehouden in de meer dan uitstekende faciliteiten biedende MTS in Amersfoort. (Anneke en Wim, hoewel jullie steeds op de achtergrond willen blijven: bedankt!) Opvallend bij de kandidaten was de soms wat afwachtende houding bij het begin van de kursus en de toenemende zelfverzekerdheid met het vorderen van de kursus. Met name de videobeelden en de intensieve begeleiding van Joeke en Hans ('t Hart) hebben daaraan veel goeds bijgedragen. Het is nu mede aan de clubs deze mensen te benaderen en in te zetten. Aan alle sekretariaten van de verenigingen is daarvoor inmiddels een adressenlijst toegezonden. Mochten hierbij toch op enigerlei wijze problemen ontstaan, is het altijd mogelijk ondergetekende te benaderen (078)-166424). Herman Boerman

Insfrukfeursexamen 24 maart jl. werd het theoretische deel van het instrukteursexamen gehouden. Zoals gebruikelijk waren wij te gast bij de MTS in Amersfoort. Dezelfde dag werd een deel van de scheidsrechterskursus gegeven, konden de 3-ringsystemen worden getest en was er een kursus van de MTS. Toen de examenkandidaten in het juiste lokaal hadden plaatsgenomen, bleken er slechts 13 van de 19 opgegeven kandidaten te zijn. Een paar hadden niet eens de moeite genomen zich af te melden. In tegenstelling tot voorgaande jaren was het weer gunstig voor het examen: Somber, geen springweer, geen_ parakist die steeds overkwam. Examinato-

scheidsrechters in opleiding: Frans Beelen, 04950-38437 Jannie Brasik, 02158-5880 Riek Cox, 03463-2792 Kees Heeg, 08380-13760 Sjannie de Klerk, 01622-3340 Annemarie van Kooten, 02154-13889 RenĂŠ Polak, 033-723369 Folkert Tijsma, 05280-77146 Kees Veen Marijke + Ruud de Winter, 040-859332 Ab Ziermans, 02159-34172 scheidsrechters nationaal: Hans '1 Hart, 05935-335 John den Hartoq, 01880-11632 Gerrie + Jan Testroote, 04132-52190 Ferdy Thijssens, 04750-25763 Koos Verhaar, 04132-64801 scheidsrechters internationaal: Jan de Graaf, 09-4942811736/09-4942812081 Joeke de Jong, 03405-50690 Harry Kuipers, 040-515040 Hans Luys, 04950-38773

1984

ren waren in grote getale ĂĄanwezig. Als .Jnkomertje" werd het onderdeel Reglementen gebruikt. De rest van de dag werd gevuld met vragen over de vakken Algemeen, Instruktie, EHBO en Meteo. Tussendoor een goede broodmaaltijd, verzorgd door Anneke Velthuizen. Hierbij danken wij Anneke Velthuizen voor de goede verzorging tijdens deze dag. Na het middagprogramma werd met z'n allen een Chinese maaltijd genuttigd, waarna het onderdeel Materiaal het examen afsloot rond half negen 's avonds. De anderhalf uur die per vak was uitgetrokken, was voor de meeste kandidaten voldoende, enkelen waren vaak na

drie kwartier al klaar. Het vak Algemeen, bestaande uit twee delen, werd als vrij moeilijk beschouwd. Het vele schrijfwerk valt voor de kandidaten niet mee, evenmin als de vrij lange examendag. De resultaten van het examen zijn: geslaagd: Anita von Eugen (NC) Wijnand Haitjema (PCH) herexamen: Frits Bolmeijer (PCF) Rob Grootings (ENPC) Rendert Jan de Waard (NNPC) afgewezen:

acht kandidaten. Ellen Bussemaker

In Memoriam Op 14 april jl. werden wij gekonfronteerd met de harde werkelijkheid dat onze sportvriend en clubgenoot Erik Janssens na een relatiefsprong was verongelukt. Een kil feit dat door ons slechts met grote moeite zal worden aanvaard. Erik, serieus, bescheiden en levenslustig. Hij genoot van zijn sport, was voorzichtig en doordacht. Wie had dit ooit verwacht? Maar het noodlot beslist anders. Dodelijke ongevallen in onze sport komen voor. Hoe dat te voorkomen, is een

8 SPORTPARACHUTIST

(371)

konstant proces van alert zijn, analyseren en evalueren. Om risiko's te verkleinen. Of we ooit in staat zullen zijn er helemaal aan te ontkomen? Maar we moeten daarvoor ons uiterste best blijven doen. Ook in naam van Erik, opdat nog velen zullen genieten van onze sport. Erik, we missen je. Jouw heengaan laat een litteken na. Wij gaan door. We zullen veel aan je denken. Rob de Man


Zoals het een echt centrum betaamt, wordt er op het Nationale Centrum flink aan de weg getimmerd om het faciliteitenpakket uit te breiden. Men kan spreken van een frisse wind, die over het vliegveld Teuge waait. Die wind is vooral aangewakkerd door de opname van twee enthousiaste aktieve springers in het stichtingsbestuur: Fred Kerkkamp en Ad de Jong. Hoewel zij niet in het bestuur zijn gekozen (het is tenslotte een stichting) slagen zij ongetwijfeld in hun taak om als vertegenwoordigers van de aktieve springers op te treden. Bovendien hebben zij een aantal initiatieven genomen om het vertrouwen in hun funktie bij een grotere groep springers te vestigen. Zo zal er binnenkort een ideeĂŤnbus worden opgehangen op het centrum. Opmerkelijk is het plan van de twee om deze zomer alle clubs te bezoeken voor een kennismaking. Een permanente bereikbaarheid via hun telefoons (Ad: 03451-15539 en Fred: 08380-21071) zal tenslotte de overige opmerkingen, adviezen en ideeĂŤn hun weg naar de juiste bestemming doen vinden. Goede resultaten zijn ook reeds geboekt

sinds de oprichting van een Promotiekommissie. Deze kommissie, die bestaat uit Fred Kerkkamp, Ron Schaap, Ron Greven, Jim Nahumury, Peter Derksen en Ad de Jong, heeft als belangrijkste taak het werven en uitvoeren van demonstratiesprongen. Maar zij houden zich ook bezig met de werving van aspirant sportparachutisten door het houden van lezingen, filmavonden e.d. Veel hebben zij bereikt op het terrein van de dienstverlening naar de gebruikers van het Centrum. De Promotiekommissie heeft bijvoorbeeld een grote rol gespeeld bij de vaststelling van de sprongprijzen op Teuge, die nu heel gunstig afsteken bij de rest van Nederland. Voor frekwente bezoekers zijn er verschillende kortingsregelingen ingesteld. Daarnaast heeft de kommissieonderzocht welke behoeftes er bestaan bij de verschillende groepen van springers. Daarbij kwam een aantal wensen aan het licht, waaraan in vele gevallen nu al is voldaan. Zo kunnen precisiespringers voortaan permanent gebruik maken van een elektronische schijf in de bak, na een laatste blik te hebben geslagen op het nieuwe windvaantje.

Precisieteams springen vanaf 3300 ft voor de afbraakprijs van f 15,-. Vooral voor relatiefspringers is het interessant om te horen dat er op het Centrum een kleuren video set aanwezig is. Een ieder die het wil, kan de set voor f 5,inhuren. Een kameraman wordt verplicht toegewezen door de instrukteur. Prettig nieuws voor de koulijders onder ons is de komst van een heuse deur in de Norman Islander. Het betreft een opvouwbaar plexiglas geval dat is ontsproten aan het brein van Henny Wiggers. Kollega-techneut Kees Debie heeft zich geworpen op een omroepsysteem voor' het manifest en adekwate radioverbindingen. En of dat alles nog niet genoeg is, hebben ijverige handen zich ingespannen voor de bouw van een mockup, die zowel voor Cessna- als voor Islander-exits kan worden gebruikt. Al deze feiten getuigen van de frisse wind die op Teuge waait en de mensen die dit alles hebben bewerkstelligd, hopen nu vurig dat diezelfde wind veel nieuwe springers zal meevoeren, zodat zij een aangename landing kunnen maken op "IJsselvalley".

SPORTPARACHUTIST 9


I I I

I I I

ent an hierbij cen••••••••. uizenden sporters, verdeeld urm 60 takken van sport, zullen in diverse toernooien en demonstarties uitkomen. Topsport, breedtesport, rekreatieve sporten (waarbij het publiek natuurlijk mag meedoen) en geha~dikaPte~nsport .... er IS va~ alles te ~Ien. ~er qenwoordiqers Uit de ,,"i"JtE\,r@lona topsport zijn te bewonde;)!n ~jdens h~' demonstraties van bas~~~t\ \ sporten, dansen, hockey,~~I~aj.achutespringen, motorsport, schermen, volleybal en het nog niet zo bekende twirling. Het parachutespringen zal bestaan uit twee driemans groeps-PA kompetities

(internationale

en provin-

Zweefvliegpost Van 3 tot en met 10 augustis a.s. vindt op het Nationale Zweefvliegcentrum Terlet bij Arnhem het jaarlijkse internationale oldtimervliegkamp plaats. De organiserende oldtimerclub heeft tot doel historische zweefvliegtuigen (ontwerpen van vóór de oorlog) in vliegklare toestand te houden. Er zullen op de eerste en laatste dag van het kamp speciale postvluchten worden georganiseerd, resp. van de gemeente Leende naar Terlet en van Terlet naar Teuge. De enveloppen worden voorzien van zomerpostzegels en de zegel Willem van Oranje (resp. eerste en tweede vlucht). Voorts zijn de enveloppen gestempeld met het speciale 0Idtimerkamp-'84stempel. De kosten per enveloppe zijn f 6,50. Bestellingen op banknummer 443688338, AMRO-bank te Zaltbommei, ten name van mevrouw P. Dijkstra onder vermelding van "oldtimermeeting" . Het gironummer van de AMRObank is 1091055. Duidelijk aangeven of u de enveloppe van 3 of 10 augustus of beide wilt ontvangen. Kees de Goeijer

no"4 uren

Paraclub ~ o19an~~1.!iJit jaar op 16 en 17 juni wVOBb~~M .Parapltz" precisiewedstrij<1t'GIR4imanteams. Er zullen acht spro-~~~worden gemaakt en wel zes bij dag en twee bij nacht. Voor de .Parapitz" wisselbeker moeten minimaal drie ronden worden versprongen. Overnachten is mogelijk op de DZ in de chalets (slaapzak nodig) of in eigen tent of caravan. Zaterdagavond is er een "skydivers night". Restaurant op de DZ aanwezig. Het is vrijdag 15 juni reeds mogelijk een sprongetje te maken. Voor meer informatie bel of schrijf Karel Goorts (zie wedstrijdkalender).

eijdK er.) Ook rIlStars kompetitie gehou, waaraan bekende topsporters zuleelnemen. Dit laatste in de stijl van Su rstars. Naast al die sporten en spelen is er tijdens Vier Uden Sportief ook veel amusement te zien én te horen. Zo zullen onder andere optreden Lee Towers, Anita Meyer, Maywood, Babe en Vanessa. Kortom: op 16 en 17 juni is er gen~eg te In Uden. Het sportpark IS ge~~ Jan 12.00 tot 24.00 uur op zaterg ~roai/\12.00 tot 18.00 uur op zong. ~ngskaarten (f 8,50 voor Iwassenen, f 4,- voor kinderen tussen.5 e~.15 jaar, ki.~deren onder 5 jaar gratis) zijn te verkrijgen aan het sportpark. . . Vier Uden Sportief IS een bezoek zeker waard! .

d~1A

di

Van 2 tot 10 ~~r~gdt

in Barcelona

ono

COSMO-84, ~ntf5(11~~êJl en ruimtevaar~lö'n, geTïouden. Voornamelijk georiënteerd op afzetgebieden in Arabië, Latijns-Amerika en Afrika zal COSMO-84 het hgele spektrum van de lucht- en ruimtevaart bevatten, produkten uit het Oostblok inkluis. Het overkomplete programma bevat natuurlijk ook vliegshows. Misschien een idee voor een dagtrip als je toch al op vakantie in Spanje bent?

2de Nederlandse para-ski wedstrijden Ook dit jaar proberen we het weer: in het weekend van 15 en 16 september vinden voor de tweede keer de open NL-kampioenschappen Paraski in Schaesberg (L) plaats. Vorig jaar werden deze kampioenschappen voor het eerst georganiseerd. Resultaat: 32 deelnemers, twee dagen stormachtig weer, maar een ontzettend gezellige sfeer! Ook nu vinden de kampioenschappen plaats op en nabij de 550 m lange kunstskibaan van Sigi Moser. De wedstrijdonderdelen zijn: 4 PA sprongen per viermans team en 2 reuzeslaloms. Het skiën apart, alsmede de kombinatie skiën-springen wordt in twee kategorieën met prijzen gehonoreerd. Er wordt in principe gesprongen uit een helikopter (type Hughes) met ruimte voor vier springers. Hierover wordt echter nog onderhandeld met de betreffende instanties. De kosten: ingeschreven vóór 1 september f 140,- all in, ná 1 september f 160,-. In dit stukje kunnen we uiteraard niet alle informatie geven. Die kunt u alsnog opvragen bij ons sekretariaat: ten name van Ellen Goffin, Kluisstraat 21, 6439 J~.~ ~:. AJ Doenrade, te ParaClub

Z

~ot ziens!!! Uld-Lirnburg

Eerste Internationale Lucht- en Ruimtevaart Film Festival Van 13 tot 17 juni zal in Cháteaud'Oex voor het eerst een dergelijk filmfestival plaatsvinden. Chäteau-d'Oex heeft een gevestigde reputatie als zomer en winter vakantieoord gespecialiseerd in luchtsporten. Vanaf 1976 werd er een flink aantal belangrijke Para-skiwedstrijden gehouden, zoals de Europa Cup Para-Ski- en de Zwitserse Para-Ski kampioenschappen. Voor de zesde maal is dit jaar de Internationale Hetelucht Ballon Week gehouden op het permanente centrum van de plaatselijke club. Op het festival kunnen amateurs en professionals hun films (8, 16 en 35 mm) of videobanden presenteren. Voor iedere kategorie zijn prijzen beschikbaar. Het festival wordt georganiseerd door de Zwitserse Aeroclub. Verdere informatie via het Afdelingssekretariaat.

Boogies in Frankrijk Van 30 september tot 7 oktober wordt in La Palisse, Frankrijk de Wereldcup Relatiefspringen gehouden. De organisatie is in handen van Charly Baum, een oude bekende uit het beroemde team .Jcarius". Charly wil graag weten of er nog geïnteresseerde springers (teams) zijn, die gebruik willen maken van één van de drie trainingskampen die voorafgaand aan de Wereldcup worden georganiseerd. Bij alle drie de boogies wordt er gevlogen met een Turbo Porter (9 man) en een Casa 212 (25 man). De prijzen variëren van ff 80 voor 3000 meter tot ff 100 voor 4000 meter. De data van de stages zijn: van 7 juli tot 19 juli op vliegveld Castellet (bij Toulon), van 31 juli tot 9 augustus op vliegveld Le Luc (bij St. Tropez) en van 21 augustus tot 2 september wederom op Castellet. Voor sommigen kunnen de boogies misschien een aanleiding zijn om in ZuidFrankrijk vakantie te houden. Voor meer informatie wordt men verwezen naar: Charly Baum, 19, Rue de Cléry, 75002 Parijs.

.~I~

'aQtÇl~JUlbnMQQlSeLeil~ramma opgesteld voor sprtn-~~"'~~nen buitenland. Behalve de twee wedstrijden die u in de kalender kunt vinden (waarbij een RW-CRW-PA wedstrijd!), zal er in juli of augustus een open PA wedstrijd op het strand van De Panne worden gehouden. Het springcentrum is tijdens de maand juli elke dag geopend en men beschikt over air to air video. Men hoopt vele Nederlandse springers te kunnen begroeten. Inlichtingen zijn te krijgen bij Ronny Vervaet, Maalstraat 16, 8640 Moorsele, België en het telefoonnummer van Paraclub Moorsele is 056-

5

I.'

"

Nathalie Chudlak


In 1977 werd door Karst Sikkens het eerste Handboek Sportparachutist samengesteld dat als Het Blauwe Boek befaamd werd. De eerste opzet was om het alleen aan instrukteurs uit te reiken, maar de vraag ernaar was zo groot dat het binnen de kortste keren was uitverkocht. In de volgende jaren werden talloze plannen gesmeed om het boek te reviserenen in een grotere oplage te verspreiden, maar niemand durfde de uitdaging aan dit plan te realiseren. Een vraagje van ondergetekende om wat karweitjes tijdens een paar weken gedwongen rust na een knieoperatie deed echter bij Michel Bizot de nodige bellen rinkelen en zo werd de opdracht om de samenstelling van het nieuwe handboek te gaan koördineren een feit. Na een eerste inventarisatie van de problemen werd op 12 augustus 1982 een brief aan een aantal prominenten geschreven met daarin een aantal uitgangspunten voor het nieuwe handboek. Het handboek zou uiteindelijk moeten dienen voor: 1. voorbereiding voor de springvergunning vanaf de basisopleiding; 2. voorbereiding voor de instrukteurskursus; 3. naslag van administratieve informatie. Ook werd aandacht geschonken aan de filosofie: vanuit welke achtergrond en in welke stijl wordt het handboek geschreven en in welke vorm wordt het uitgegeven. Aan het einde van de brief zat natuurlijk het addertje onder het gras: de betreffende prominent werd gevraagd welke onderwerpen hij voor zijn rekening wilde nemen. Het overgrote deel van de reakties was enthousiast en na verwerking van de eerste kommentaren kon per brief van 22 oktober 1982 het werk worden verdeeld. Van het verloop van deze werkzaamhe-

den werd in november 1982 op de afdelingsvergadering en op de landelijke instrukteurskonferentie verslag gedaan. De eerste die artikelen inleverde was Wim Velthuizen, op de voet gevolgd door Jan de Bruyne en Bob Kaal. De meeste artikelen die binnenkwamen, werden daarop doorgestuurd aan een ander met het verzoek kommentaar te leveren. Om overzicht over het geheel te houden, werden alle artikelen op een tekstverwerker gezet. Alle kommentaren en redaktionele aanpassingen konden zo direkt worden verwerkt en steeds was de laatste versie onmiddellijk en kompleet beschikbaar. Een eerste uitdraai werd voor kommentaar verzonden aan de TC in de persoon van Johan Bronsveld en Charlie Schuilenburg, die voor hun werk in Libanon verbleven. Het moest daar goed toeven zijn, want de uitdraai kwam onder de zonnebrandolie terug! Ook ging een uitdraai naar de Dienst Luchtvaart van de Rijkspolitie die op een groot aantal onverwachte punten waardevolle informatie heeft toegevoegd. Inmiddels begon het einde van 1983 te naderen en pas de helft van de artikelen was binnen. Om echter op de afdelingsvergadering in december niet met lege handen te komen, werd besloten om het inzamelen van meer artikelen te stoppen en datgene wat er was te perfektioneren. Op 19 oktober 1983 werd een kopie verstuurd aan alle leden van afdelingsbestuur, examenkommissie en TC. Tenslotte werd samen met Wim Velthuizen de laatste hand eraan gelegd en kon op de afdelingsvergadering het handboek worden gepresenteerd. Nadat de vergadering had besloten tot deze eerste uitgave, werd het origineel uitgedraaid op een speciale printer met schrijfmachineletters. Helaas is door de gevolgde werkwijze met verkleinend ko-

piëren veel van het mooie van de tekeningen van Michel Voogt verloren gegaan, maar dit zal bij de tweede uitgave beter worden aangepakt. Het origineel is op de offsetpers van de KNVvL vermenigvuldigd. Omdat het papier dubbelzijdig kon worden bedrukt, is het omslag dikker uitgevallen dan eigenlijk nodig was, maar daardoor is er meer ruimte voor het bewaren van eigen materiaal. Wat nu? De eerste twee maanden zal worden bezien hoe deze uitgave wordt ontvangen. Een ieder die kommentaren of toevoegingen heeft of vindt dat sommige stof te uitgebreid is, wordt vriendelijk verzocht kontakt op te nemen met ondergetekende. En dan op weg naar de volgende uitgave zodat er dan toch iets tot stand is gebracht wat bevorderlijk is voor de drie pijlers van het sportspringen: veiligheid, sportieve wedijver en plezier in het springen. Bestelling geschiedt door overmaking van f 20,- + f 6,50 portokosten op postgiro 179618 ten name van KNVvL, 's-Gravenhage, onder vermelding van: Handboek Sportparachutist. In eerste instantie zal van alle handboekbezitters een registratie worden aangelegd ter wille van de verzending van de tweede uitgave. Daaropvolgende uitgaven zullen niet meer automatisch worden verzonden, maar bekend worden gemaakt via de SPORTPARACHUTIST. Daartoe is in deze eerste uitgave al een systeem toegepast wat het mogelijk maakt in één oogopslag te zien of men de laatste versie heeft. Jan van Male

De samensteller boek.

Jan van Male en het hand-

SPORTPARACHUTIST 11


Exittechnieken I I I I

I I I

Wat is de bedoeling van dit artikel? Het leek mij aardig om een aantal in Nederland ingeburgerde viermans linked exits te inventariseren. Vooral met behulp van foto's (Bob Kaal) en tekeningen wil ik duidelijk maken waar voeten, armen, handen en dergelijke zich bevinden op het moment van afsprong. Het is niet zo dat de besproken exits de enig juiste zouden zijn. Wel is het zo dat ze het meest worden gebruikt en hun waarde dus zonder twijfel vaststaat. Een verhaal zonder pretentie dus: Denk je het beter te weten, alles is welkom in de SPORTPARACHUTIST. Voordat we verder gaan met de linked exits, volgt eerst wat basisinformatie over stabiel vliegen in het algemeen. Stabiel vliegen is afhankelijk van drie faktoren: - Door je hol te trekken, plaats je het zwaartepunt van je lichaam in je buik. Aangezien het zwaartepunt zich altijd voorop in de bewegingsrichting zal bevinden, is het resultaat een stabiele val met onze buik voorop. - Door een symmetrische houding van armen en benen ondervindt je op alle punten op de voorkant van je lichaam een gelijkmatige luchtdruk (wind). Zou je houding niet symmetrisch zijn, dan zou een ongelijke verdeling van de luchtdruk ontstaan waardoor je scheef (om je lengte- of dwarsas) in de lucht komt te liggen. - Bevindt een arm of een been zich in verhouding hoger of lager dan de rest van je lichaam, dan zal door afbuiging van de zich naar je toe bewegende lucht een draaiing ontstaan als gevolg van de aktie = reaktie wet. Deze wet is overigens van toepassing op alle manieren die een beweging van je lichaam in vrijeval veroorzaken (delta, tracking, salto etc.). Uit het voorgaande blijkt dat de luchtdruk of wind zeer belangrijk is voor stabiel vliegen. Bij de exit doet zich de (vervelende?) omstandigheid voor dat de wind niet recht van onderen komt, maar zelfs recht van voren. Dit verschijnsel staat bekend als de "relatieve wind" en ze wordt veroorzaakt door de horizontale snelheid van het vlieg-

12 SPORTPARACHUTIST

tuig. Denk maar eens aan een motorritje of steek een hand uit het raam van de auto bij 100 km per uur. De rijwind ( = relatieve wind) komt immers van voren. Op grond van het voorgaande is de konklusie te trekken dat je vertikaal moet afspringen om loodrecht op de relatieve wind te belanden. Dit is dan ook de algemene afspringtechniek. Nadat we zijn afgesprongen, zullen we merken dat we langzamerhand van een vertikale naar een horizontale positie moeten overgaan. Hoe is dit nu te verklaren? Als volgt: Doordat onze horizontale snelheid als gevolg van de wrijving met de lucht afneemt en onze vertikale snelheid als gevolg van de zwaartekracht toeneemt, verandert immers onze bewegingsrichting! Omdat de relatieve wind tegengesteld is aan bewegingsrichting (NB!) zal deze dus mee veranderen. -2r:'~erstaand_e tekening verduidelijkt dit:

feit dat je niet alleen springt, is oorzaak van het volgende "eruit springende" belang: Zorg ervoor dat je alle vier op precies hetzelf-

de moment afspringt! Neem een exit op de grond net zo lang door totdat je er zeker van bent dat de timing klopt. Dit bespaart geld en 7-=/0 ~ec...

T:::.OSU-.

T=I2...s~

v

V=O

z=

tekening: w = relatieve

wind

z = vertikale

snelheid

v = horizontale

I

snelheid

r = bewegingsrichting t

=

tijd

Duidelijk is dat bij linked-exits geen principieel afwijkende regels van toepassing zijn in vergelijking met een individuele exit. Het voor de hand liggende verschil, namelijk het

voorkomt dat het meermanswerk een bron van ergernis gaat vormen, omdat het maar niet wil lukken een volgens iedereen gemakkelijke "huppeldepup" van de step te


foto: Bob H. Kaal

vliegen. Om de timing in orde te krijgen, is het absoluut noodzakelijk naast het "ready-set-go" de bijbehorende bewegingen te maken! Soms is door motorgeronk, windruis of iets dergelijks niet te horen of er wordt afgeteld. Als er op zo'n moment geen bewegingen worden gemaakt, ligt het funnelduiveltje als heftig in de figuur mee te trekken en is de kans dat hij wint onevenredig groot. Geef hem geen kans en bereid je dus iedere keer opnieuw zorgvuldig voor op je sprong! Over voetplaatsing, grips, kortom hoe zet je het figuur op de step, meer in de volgorde SPORTPARACHUTIST. Wim Schurink

0 (1)

(Q

....• 0 0 -+en -+(1) -+-

0 -+-

::J C -+-

0 (1)

00

..:=:..

oI

~

0

::J en

0 Al ~

.....•.•.

(1)

0 ...,

z

3

< ::J

(1) (1)

0 -+-

Q

CD

Q.

....•

::J Q.

_.

N (1)

::Y (1) -+-

Q

....•

-+-

'"

(1)

0

"'0 "'0 Q (Q

::J

- '" Q

0 -+0

,J::..

z Q X

0 (1)

....• (1) -+-

Q

SPORTPARACHUTIST 13


Van zaterdag 23 juni tlm zondag 1 ju 1984 zal vliegveld Teuge geheel i het teken staan van de National Kampioenschappen Parachutesprin gen '84. Dit jaarlijks terugkerend evenement wordt in feite door ali gevorderde springers gezien als d graadmeter op het gebied van he kompetitiespringen. Dit jaar voor het eerst vijf onderde len: viermans groepsprecisie, stijl vier- en achtmans relatief en viel mans koepelrelatief . Deelname is mo gelijk vanaf je C-brevet met éél restriktie: voor sequentialrelatie (vier- en achtmans) dien je, als je no! geen D-brevet hebt, een schrittelijk verklaring door je chef-instrukteur ti

I f

'

I I

PREVIEW RW en CRW Het Nationaal Centrum (de VPCT) is, zoals verwacht, buitengewoon sterk vertegenwoordigd. Veel fun-teams, maar dat mag de pret niet drukken. Ed Wissink doet samen met Kees de Bie, Peter Levering en Marjan Kahlé mee met een team waarvoor ze de naam op de Nationals nog wel bedenken. Dit team doet samen met "Out of Money" (Jan Beumer, Jan de Poot, Ingrid Zoetmulder en Arnold Collenteur) ook mee aan de achtman. "Out of Money" is natuurlijk ook in voor de vierman. Hans Jonkers, Hennie Wiggers, Rob Aal en Rob Jonker vormen samen een team dat de in dit geval zeer toepasselijke

No Name

14 SPORTPARACHUTIST

naam "Stress" zal gaan dragen. Scolt Deal heeft ook een team dat vooralsnog naamloos is, samen met Henk van den Berg, Rob Greve en Peter Derksen. "Magie Wave" is natuurlijk ook weer van de partij. Het is mogelijk dat dit team het bij de Nationals zonder Jos Wery moet stellen. In dat geval zal een vervanger worden gezocht. Het gerucht gaat overigens dat "Magie Wave" samen met het "Mafia"-team meedoet aan de achtman. "Mafia" (Texel) schrijft zich in ieder geval in voor CRW en RW-4. "Mafia": Ernst en Simon Woerlee, Herman Landsman en Iwan Spilker. Behalve het "Mafia"-team zit "Cannabis" ook in de race voor Texel. Karel Lamboo, Piet de Groot, Hans de Boer en Wim Schurink doen met dit team mee aan de vierman.

De PCN stuurt "Multiplex", het team dat onder leiding van teamcaptain Rob Millenaar uitkomt voor CRW. De teamsamenstelling: Rob Millenaar, Martin Jonkers, Hans Haandrikman en Gerrit Molenhuis. Dit team doet ook mee aan de vierman, maar, om het allemaal nog makkelijker te maken, hebben ze hiervoor de naam "Royal Flush" bedacht en wordt Gerrit Molenhuis dan vervangen door Willem Ekkelenkamp. De Flying Dutchmen komt goed beslagen ten ijs. Na wat gerommel in de bezetting bestaat "No Name" sinds april '83 uit Remy Herder, Dick Rensen, Casper Roeloffsen en Gerrit Scholte-Albers. In deze samenstelling deed No Name in dat jaar ook mee aan de Nationals in de nationale kategorie en eindigde toen op de vierde plaats. Onlangs is No Name

Rainbow


laten ondertekenen. Het ziet er naar uit dat de organisatoren ook dit jaar kunnen rekenen op druk bezochte kampioenschappen, hoewel enkele clubs weinig of geen teams naar de Nationals sturen. Dit door uiteenlopende omstandigheden. De ENPC heeft het op het ogenblik druk met het vinden van een vaste dropzone waarvan ze niet door aktiegroepen en kwaaie boeren wordt verdreven. De PCI laat zijn springtop een verjongingskuur ondergaan en is volgens eigen zeggen nog niet klaar voor de Nationals. "Exalt" doet dit jaar niet mee omdat een van de teamleden niet beschikbaar is. Misschien stuurt de PCI nog een fun-team.

r

\

I\i "

~At~ logo No Name

NATIONALS uitgebreid met een vijfde man: Nico van Rijswijk (broer van Joop). Er is een trainingsprogramma opgesteld waarvan het zwaartepunt zal komen te liggen gedurende een week op La Ferté Gaucher, half juni. No Name traint ditmaal voor deelname in de internationale kategorie. Oók FD is het team "Obsession". Teamleden zijn: Ko van Wijngaarden, Ed Wingelaar (vorig jaar in "Big Fun"), Peter Roos (vorig jaar in "Para Join") en Bob Meyer ("Bob's Pops"). Zij hopen zo'n veertig trainingssprongen te maken. Team "Rainbow" (FD) is een team van huisvaders (Meus van der Poel, Jan Overtoom, Cees Bouman en Thon Blommers) die naast hun maatschappelijke beslommeringen allen nogal intensief betrokken zijn bij de organisatie van de FD (bestuur, instruktie en vliegen). Zij streven ernaar om de mede daardoor beperkte springmogelijkheden zo goed mogelijk uit te buiten. Het team gaat ervan uit dat de kontinuïteit van de groep (er heerst een prima geest) en serieus trainen uiteindelijk resultaat gaan opleveren. De aanpassingsprobiemen zijn inmiddels overwonnen en ze zijn nu toe aan echt SRW. Deelname NKP '84 hangt af van het vin-

den van een tijdelijke een van de leden.

vervanger

voor

PAIStijl Het bekende PA-team, de "WACO's" (Warburg en Consorten), bestaande uit Gerard Warburg, Joop Brandenburg Piet Bogaards en Dick van der Jagt, zal ook dit jaar weer trachten een prijs weg te slepen. Of dat lukt, is zeer de vraag, aangezien er ook een équipe van de jeugdselektie aanwezig is. Buiten dat is de Selektie '84 ook van de partij en zij zullen zeker van zich doen spreken. Behalve PA zullen ook enkele leden van de Selektie zich bezig houden met stijl. De NKP '84 zal dus ook dit jaar een wedstrijd met pit worden, waar de gezelligheid beslist niet zal ontbreken. Deze Preview Nationals is allesbehalve kompleet. Teams die wèl meedoen maar niet zijn vermeld in dit artikel: niet getreurd, volgend jaar is er weer een Preview! Iedereen veel succes en plezier toegewenst tijdens de NKP '84!!

Mafia plus

de WACQ's

SPORTPARACHUTIST 15


Het testen van springmateriaal ook in Nederland foto's ter beschikking prises, Breukelen.

gesteld door Air Enter-

â&#x20AC;˘

Q)

'§5 (FJ

.2o De dummypop (100 kilo zwaar) opgetuigd voor de volgende sprong. Het gaat hier om de "Skyliner", een tandemrig voor leerlingen.

Bij een zeer hoge vliegsnelheid gaat de dummy overboord om te testen of de squarereserve de schokbelasting kan doorstaan. De onstabiliteit van de pop veroorzaakt meestal een scheve belasting.

16 SPORTPARACHUTIST

In augustus 1983 verleende de Rijksluchtvaartdienst, na een jarenlange procedure, de status "Erkend Bedrijf" aan Air Enterprises, de produktieafdeling van de Para Pilot Shop. Een en ander overeenkomstig artikel 7 van de Regeling Toezicht Luchtvaart, deel 2093 b en artikel 27 van de Regeling Valschermspringen. Als gevolg hiervan ontwerpt en bouwt deze firma nu legaal parachutes en uitrustingen. Zo kwam de inmiddels bekende "Skylark" ram-air parachute op de markt, gevolgd door een leerlingen tandem systeem de "Skyliner". Een 24 ft ronde reserve is klaar voor produktie, een 190 fF ram-air reserve heeft de testfase vrijwel doorlopen en een 280 fF 9-cel precisie koepel, de "Skyrider" wordt door een PA team uitgeprobeerd, met goed resultaat. Uiteraard stelt de RLD naast een groot aantal administratieve eisen ook een minstens zo groot pakket kwaliteitseisen voor het doen uitvoeren van testprogramma's voor nieuw te vervaardigen materiaal alvorens dit vrij te geven voor gebruik. Een gedeelte van deze testprogramma's kan alleen onder daadwerkelijke springomstandigheden worden uitgevoerd. Om deze drop-tests te mogen uitvoeren, werd door de RLD ontheffing verleend van de normaal geldende droppingshoogte en vliegsnelheid met open deur, namelijk resp. tot 500 ft en 175 mph in plaats van de normale 2500 ft en 100 mph. Gezien het risiko verbonden aan deze testdroppings voor mensen en materi-

aal op de grond, werd hiertoe de dropzone van Paraclub Flevo aangewezen, gezien de vrij gelegen lokatie en het ontbreken van bebouwing. Uitsluitend de Cessna PH-MVT kwam voor het vliegen met deze hoge snelheid voor droppings in aanmerking; een snelheid die overigens alleen kan worden bereikt door de DZ "aan te duiken", iets waar de vliegers van Flevo met veel plezier toe bereid waren. De hoge snelheid was vereist om de uit te testen parachutes een schokbelasting van minimaal 3000 Ibs te bezorgen, hetgeen bij de gemiddelde springer zou neerkomen op een belastig van 20 g: ongeveer het dubbele van een normale stevige opening. De aard van het testprogramma varieert per te testen objekt, maar wordt altijd uitgevoerd volgens de voorschriften van NAS 804 om te voldoen aan de eisen van TSO.C-23b. (NAS = National Aircraft Standards, TSO = Technical Standard Order) Het is duidelijk dat een reservekoepel op andere punten wordt getest dan een tandem uitrusting. De bij deze testen gebruikte dummy is een soort gedrongen pop met een gewicht van 80 of 100 kg, die tijdens het testen van de springers de naam van een bekende Nederlandse springster heeft gekregen. De testen worden uitgevoerd door een steeds wisselende groep instrukteurs en springers. Zoveel mogelijk wordt elke test gefotografeerd en/of gefilmd vanuit het vliegtuig en vanaf de grond. De Rijksluchtvaartdienst krijgt van elke serie testen een verslag met foto's. Bovendien is het be-


lang rijk om na de testen de beelden van het gebeurde te bekijken, vooral als een test een negatief resultaat heeft. Uiteraard gaat er wel eens iets mis; vaak wordt gewerkt op de uiterste grens van de materiaalbelasting. De dappere dummy slaat zo nu en dan formidabele gaten in de DZ van Paraclub Flevo, die echter nog steeds welwillend haar materiaal en dropzone afstaat voor deze noodzakelijke affaires op voorwaarde dat de gaten weer netjes worden gedicht. In december 1982 werd zo bijvoorbeeld de leerlingen tandem "Skyliner" uitgetest (zie fotoserie 1), waarbij enkele foutjes werden gekonstateerd in de goede werking van het gekombineerdeafkoppel/reserve-open ingssysteem. Deze werden uiteraard gekorrigeerd voordat er daadwerkelijk mee werd gesprongen. Daarna volgde in het najaar van 1983 en het vroege voorjaar van 1984 een 24 ft conical lopo reserveparachute, waarmee men veel ervaring heeft opgedaan over het gebruik van lijnsoorten en het al dan niet toepassen van een diaper. Het gevolg is dat hij nu in produktie kan worden genomen (fotoserie 2). Verder werd dit voorjaar een square-reserve van 190 ft2 en 7 cellen uitgetest die naar verwachting op korte termijn beschikbaar zal komen. Bij het testen van koepels gaat het onder meer om de openingstijd, daalsnelheid en strukturele sterkte, waartoe droppings worden gemaakt met 70 en 170 mph met en zonder ingebouwde twists en opzettelijk veroorzaakte ongelijke belasting bij opening (zie foto-

serie 3). Nadat een droptestprogramma van een objekt volgens voorschrift met goed gevolg is afgewerkt, wordt er een aantal .Jite ju mp tests" gemaakt waarbij dit objekt, als het een noodparachute betreft, gebruikt wordt als hoofd parachute. Hij wordt open gesprongen, waarbij dan voornamelijk de handelbaarheid, stuur-, vlieg- en daalsnelheid worden getest, alsmede de openingsschok. Na de laatste droptest van de square reserve koepel werd op speciaal verzoek van het testteam nog een extra test gedaan en wel: de opening van de parachute door middel van de bridle in plaats van door de pilot chute. De pilotchute werd slechts gebruikt om de container open te drukken en werd aan de container vast gebonden, waardoor een horse-show malfunction zou ontstaan. De bag is hiervoor voorzien van een lange (Âą 5 m) 5-6 cm brede bridle die in dat geval voldoende trekkracht moet leveren om de funktie van de pilotchute over te nemen en de parachute te doen openen. De bag is een zogenaamde free-bag. Eigenlijk twijfelde iedereen aan dit gebeuren, maar na een gesimuleerde breakaway op 1200 ft, gevolgd door een de reserve opening, werkte het systeem perfekt in 4,5 seconde (zie fotoserie 4). Dus, mocht u door de week eens langs de dropzone van Flevo komen en u ziet op 500 ft iemand uit de parakist vallen, schrik dan niet, het is maar een dummy. Jan de Bruyne

Talloze .Jcnalopeninqen" moest de "Skylark reserve", een ronde koepel, doorstaan. De full diaper zogde voor een gecontroleerde opening, zodat er geen schade ontstond. Dat zo'n diaper op lichtgewicht reserveparachutes nuttig is werd geconstateerd toen er een testsprong zonder diaper werd uitgevoerd ...

fotoserie 4: De opening van een squarereserve in een "freebag" bij een horseshoe-situatie werd getest door de pilotchute vast te binden aan de dummypop. De parachute opende feilloos met een acceptabele vertraging.

SPORTPARACHUTIST 17


De fabrikage van hardware Naar aanleiding van de problemen rond het drie-ring-systeem (zie het artikel van Wim Velthuizen) is het misschien wel eens interessant om een kijkje te nemen bij het fabrikageproces van de metalen delen, die voor harnassen worden gebruikt. Dat mensen zich vaak verkijken op de sterkte van snaps en dergelijke blijkt uit de antwoorden op een geliefde vraag op het instrukteursexamen: Welk deel van het harnas is het minst sterk?

Dit is de nieuwe aanschroefbare ring (RW-184) die de foutieve ringen (RW-1-82) vervangt.

De meeste metalen delen die worden verwerkt in de harnassen van sportuitrustingen zijn gegarandeerd voor een sterkte van 2500 pound, dat is ruim 1100 kilo. Het band (de webbing) dat wordt gebruikt, heeft een sterkte van 3600 tot 5500 pound, afhankelijk van het type. Tot nu toe zijn de fabrikanten nog niet verder gegaan dan het gebruik van minimaal dubbel 3600 pound band aan één zijde. Nog altijd heel wat meer dan die 2500 pound van de hardware, al gaat er nog wat sterkte verloren door de stiksels. De fabrikage van hardware blijkt een langdurig en arbeidsintensief proces te zijn, waarvoor veel dure machinerieën nodig zijn. De snaps (musketons), gespen, V-ringen en connector links, die wij elk weekend gebruiken, zijn allemaal ontworpen en gesmeed in Amerika. De ontwerpen dateren veelal nog uit de Tweede Wereldoorlog voor de militaire parachutes. In de springwereld vinden we drie methodes van hardware-fabrikage: gieten, ultstansen en smeden. Het smeden van

Deze tekeningen illustreren het verschil tussen hardware dat gesmeed wordt (rechts) en hardware dat uitgestanst wordt.

18 SPORTPARACHUTIST

metaal geniet de absolute voorkeur als het om sterkte gaat en dit zien we dan ook het meest toegepast. Bij het smeden (verhitten en vervolgens in de vorm hameren) blijft de natuurlijke struktuur (de nerf) van de stalen staaf bewaard. Bij gietwerk wordt de struktuur vernietigd en dit maakt de sterkte van het voorwerp onvoorspelbaar. Het uitstansen van delen houdt de struktuur in stand en daarom kan een bepaalde sterkte worden gegarandeerd, maar het resultaat is minder sterk dan smeedwerk. Een voorbeeld van een hardwaredeel, dat meestal is uitgestanst, is de lichtgewicht gesp die we vaak op de borstriemen en de diagonale riemen van tandemrigs aantreffen. De sterkte daarvan is slechts 500 pound. De echte dragende hardware-delen op de beenriemen en dergelijke worden dus gesmeed. Zij beginnen hun leven als een stalen staaf die wordt verhit tot hij roodgloeiend ziet. Met behulp van grote machinehamers, matrijzen en kundige handen worden de beginvormen erin gehamerd. Met de laatste slag komt het

Elk stuk hardware wordt visueel leerd op kwaliteit en uiterlijk.

gekontro-

en gekoeld met olie, waarna ze nog twee uur lang op een temperatuur van 9000 F worden gehouden. Het is juist deze fase, die de foutieve ringen van het drie-ring-systeem niet hebben doorlopen. Na deze behandeling wordt nogmaals schuurwerk verricht. Een laatste belangrijke stap is het plateren met cadmium, zodat de metaaldelen beschermd zijn tegen korrosie. Omdat het bad meestal een zuuroplossing bevat, is het nodig om het aanwezige waterstofgas eruit te "bakken" in een oven op 3750 F.

Met behulp van een serie stempels wordt de vorm in het metaal geslagen. Het gaat hier om één L-deel van een connector link.

onderdeel van de staaf, die dan weer terug gaat in de oven voor het volgende. Voor verdere bewerking wordt het metaal nu eerst zacht gemaakt door verhitting en afkoeling met zwavelzuur. Met behulp van stempels wordt de hardware verder gevormd, zodat het al op het eindprodukt begint te lijken. Daarna worden de delen bijgeschaafd in een soort centrifuge waarin een schuurmiddel is gegooid. Het fijnere schuurwerk gebeurt met de hand op schuurmachines. Tussendoor vinden er steeds kontroles plaats. Na het schuren worden er gaten in geboord, schroefdraden in gedraaid en dergelijke. Ook wordt een identifikatienummer in de delen gestempeld. Dit zijn bijna altijd militaire specifikaties, maar ook de aanduiding RW-1-82 in de foutieve ringen is zo'n identifikatie. Als het grove werk is geklaard, worden de hardware-delen weer hard gemaakt. Daartoe worden ze verhit tot 16000 F

Een deel van de produktie wordt op een trekbank getest op sterkte. De geteste onderdelen worden niet verkocht, maar bewaard als bewijsmateriaal.

Nu pas kunnen de delen een laatste inspektie ondergaan, in elkaar worden geschroefd, worden geteld en verpakt. De parachutefabrikanten kunnen hun bestellingen plaatsen. Arnold Collenteur


Weekends zijn er voor ons allemaal. Wij springen elk weekend. Dat is de voornaamste sprongen overslaan om naar jou te luisteren.

verklaring

voor ons sukses. De tweede reden is dat we een paar

Onze parachutes zijn het resultaat van zeer kostbaar onderzoek naar ontwerp en konstruktie, maar ook het resultaat van een voortdurende dialoog. Wij kunnen parachutes maken met jouw behoeftes in ons achterhoofd omdat we kontakt onderhouden met jou, persoonlijk of via één van onze dealers. Door de week werken wij aan jouw toekomstige parachute. Tot volgend weekend! PARACHUTES DE FRANCE SA zijn de ontwerpers en de makers van: MAGNUM, TURBO en CONTACT 7-cel koepels, MAGIC 5-cel koepel, S.O.S. en MAGIC 5-cel reservekoepels, REQUIN, JAGUAR en CAMPUS tandemsystemen, MARSOUIN conventioneel systeem, EVOLUTIVE, MANTA, SUPER-MANTA en GRIP springoveralls, QUICK pilotchute, etc. Al onze koepels en harnassystemen zijn officieel getest en zijn volledig goedgekeurd door de Franse Ministeries van Defensie en Sport.

rYlnnnfL,nf\no V~LT\..I'->U",,"V

,)ln {\nnnnl.::J Uv LJLT\..II...I'->V

SA ~ ZODIAC

BP 247- 9, Chaussée Jules-César, 95523 Cergy-Pontoise Cedex. Téléphone: (31032.16.33.- Télex: Parchut 697061 F.


Eind januari kwamen de eerste berichten uit Amerika over vervorming van de grootste van de drie ringen bij zware belasting tijdens de opening. Twee gevallen van deformatie waren bekend: een halosprong met volle bepakking in het US leger en een zogenaamde tandemsprong, waarbij twee springers aan één parachute landen met aan elkaar gekoppelde harnassen. Begin februari waren er al diverse telexen binnen toen de riggers een vergadering hielden in Hilversum. Het punt werd direkt als extra onderwerp vóór aan de agenda geplaatst. Waarom? Omdat een ovaal geworden ring problemen kan geven bij het afkoppelen. De tweede ring kan dan niet meer op alle manieren door de eerste heen, doch slechts in rechtopstaande positie, haaks op de onderste. Dat zoiets tot gevaarlijke situaties kan leiden, is duidelijk. Diezelfde avond nog werd een waarschuwing toegevoegd aan een bijlage

Drie ringen systeem de MTS te Amersfoort. Dat viel samen met de scheidsrechterskursus en het instrukteursexamen die daar ook waren gepland. Een hele parahappening aan het eind van het winterseizoen. Sommigen dachten dat de verse belegde broodjes voor de kursisten een extra service van de Para Pilot Shop waren. Sommigen waren zelfs verontwaardigd dat ze slechts een gratis kopje koffie op kosten van de KNVvL kregen. Rare lui die para's, soms. Na uitvoerige diskussies tussen de vele aanwezige deskundigen werd een testcircuit vastgesteld. Er werden inderdaad heel wat rigs ter plekke afgekeurd, hetgeen ook was verwacht. Bij het Korps Commando Troepen was uiteraard ook direkt het materiaal getest en we hoorden van Charles Schuilen burg dat ze daar met een percentage van boven de 50 te maken hadden.

Parachutes AFF-Ieerlingen Franse TC en wikkeld. Over overigens nog werkgroepen konferentie in

de France demonstreert de set die in overleg met de USPA-AFF instrukteurs is onthet break-away systeem werd heel wat gediskussieerd in de van de Franse instrukteursfebruari '84.

0' Ö Cl;

Hans Ponsioen

bij de trekbank.

in de vorige SPORTPARACHUTIST. Een prima voorbeeld van snelle aktie! Een waarschuwing alleen is natuurlijk niet voldoende. Er moet ook gerichte aktie worden gevoerd om ringen uit de betreffende serie te vervangen. Zo organiseerde Hans Ponsioen op zaterdag 24 maart een materiaaltest door middel van een van de trekbanken op

~ ~

CD .-

Z

Helaas waren de nieuwe ringen nog niet uit de USA aangekomen, zodat de afgekeurde rigs in een later stadium moesten worden omgebouwd. Dat is inmiddels op grote schaal gebeurd. Door de snelle en uniforme beslissingen van de riggerswerkgroep is op adekwate en snelle wijze ingehaakt op deze materiaal-problemen.

De markt van squareparachutes wordt weer overspoeld met nieuw materiaal. Van National Parachute Industries, USA, was al een tijdje bekend dat deze aan de weg timmerende firma ook squares wilde gaan bouwen. National houdt zich pas een jaar bezig met nieuwbouw: hun eerste populaire produkt was de Phantom reserve, een zeer klein pakkende conical parachute met een zogenaamde full diaper. Ron Edwards, eigenaar van National, is zo verstandig geweest om een kontrakt met Paraflite te sluiten omtrent de patentrechten. Zo voorkomt hij problemen, zoals Django die heeft moeten ervaren (zie een vorige SPORTPARACHU-

20 SPORTPARACHUTIST

TIST. Edwards brengt nu in één keer acht nieuwe squares op de markt: vier zevencellen van 145 sq. ft(!) tot 265 sq. ft en vier negencellen van 185 sq. ft tot maar liefst 340 sq. ft. Al deze chutes hebben een MX-1 vleugelprofiel, dat door de NASA is onderzocht en getest. De konstruktie wijkt niet af van andere populaire squares, maar geclaimd wordt dat de pakvolumes lager zijn dan bij andere chutes van vergelijkbare afmetingen. Nadat Mike Furry van Django was veroordeeld, is hij niet bij de pakken neer gaan zitten. Op naam van zijn vrouw werd een nieuwe fabriek opgericht onder de naam Glide Path. Het komt erop neer dat dezelfde parachutes worden

Een zogenaamd tandem-systeem harnas. Hierbij wordt met D-ringen en snaps een extra harnas voor de "passagier" aangekoppeld. Dergelijke passagierssprongen zijn zodanig afwijkend van gebruikelijke sprongen. dat ze vrijwel nergens ter wereld zijn toegestaan. Ook in de USA is het niet geoorloofd. Toch was het bij een dergelijke sprong dat vervorming van de eerste ring van het drie ringen systeem werd gekonstateerd. Op het instrukteurskongres in Frankrijk werd deze uitrusting door de Zwitser Bob GretIer van Parawing SA gedemonstreerd. Het was één van de vele aspekten van het springen die na sluiting van de avond sessies met grote belangstelling werden gevolgd. Bob heeft een springcentrum in Mendrisio met afspringbaken en turboporter.

Wim Velthuizen

gefabriceerd, alleen nu voorzien van kleine driehoekige .Jlares" voor de lijnaanhechtingen. Het resultaat is vergelijkbaar met de haaietanden van de Parafoils, maar minder opvallend, omdat de flares veel kleiner zijn. Nu de lijnaanhechting niet meer op één punt is geconcentreerd, heeft Mike Furry het niet meer nodig geacht de dragende celwanden te verstevigen. Het pakvolume is daarom niet verhoogd. De Pegasus heet nu voortaan Fury en de eerste is al in maart in Nederland gearriveerd. Ook Ga Security zal naast de X 210 in 1984 twee nieuwe squares gaan leveren met de namen "Mariah" en "Sirocco". Arnold Collenteur


Waarschuwing

,.-

Het nut van een reserveparachute zal elke weldenkende springer wel inzien. Het gebruik van de reservechute is noodzakelijk als door welke oorzaak dan ook de val-/daalsnelheid van de springer zo hoog is, dat een veilige landing niet waarschijnlijk is. De problemen komen echter op het moment dat de reserve moet worden geaktiveerd. Immers, de springer zal een aantal beslissingen moeten nemen waarvan het juist en op tijd funktioneren van het reservesysteem afhankelijk is. Nu is het nemen van deze beslissingen geen probleem, maar indien ze moeten worden genomen onder moeilijke omstandigheden zoals een tijdlimiet en "stress", neemt de kans toe dat er een verkeerde beslissing wordt genomen. Het konstateren van deze problematiek is één ding, het geven van oplossingen duidelijk een andere zaak. Toch doen we een aantal suggesties.

2

3

••

4

5

Oefen jezelf in de reserveprocedure. Doe dit voor èlke sprong en zeker wanneer het even geleden is dat je hebt gesprongen. Dit geldt voor leerlingen, maar zeker ook voor ervaren springers. Open niet beneden de 2300 ft. Indien er een malfuction optreedt (en die komt altijd onverwacht) geeft hoogte je tijd om te denken en te handelen. Zorg dat je je uitrusting kent en blijf dan ook met die uitrusting springen. De wisseling van borstreserve naar tandem betekent ook een andere reserveprocedure en het kost tijd en vooral training om je die procedure eigen te maken. Het even lenen van een uitrusting om een "sprongetje" te maken, kan grote problemen geven. Denk maar aan een andere lokatie van ripcord/handdeployed/pull-out grip, reserve grip, canopy release system, etc. Blijf altijd alert op de mogelijke problemen die bij het springen kunnen ontstaan. Hou je aan de veiligheidsregels en ga bij vragen of problemen naar je instrukteur, want die zal je graag extra instruktie, aanwijzingen en adviezen geven.

Voorval: Twee springers maken een CRW-sprong van 3000 ft. De weersomstandigheden zijn turbulent. Na enkele vlotte docks besluiten beiden een biplane te landen in de grind bak. Op ca. 15 meter hoogte collapst de koepel van de onderste springer volledig. De bovenste springer houdt hierop de onderste koepel stevig vast en roept dit de onderste toe. Op dat moment collapst de koepel van de bovenste springer gedeeltelijk aan de rechterkant; de koepel heeft nauwelijks nog lift en valt schuin naar achteren weg. Beide springers raken met vrij hoge snelheid de grond.

--'------Letsel: Onderste springer niet noemenswaardige spierpijn, bovenste springer scheurtje in wervel en schaambeen (de springer herstelt overigens voorspoedig). Advies: Het verdient aanbeveling indien de weersomstandigheden mate turbulent zijn, af te zien van gezamenlijke landing. Afbreken op veilige hoogte is aan te raden.

om, dereen een

Recentelijk heeft een voortijdig geopende container van een piggyback systeem met throw-away pilotchute een bijzonder gevaarlijke malfunction opgeleverd, nl. een horseshoe. De oorzaak was tweeledig: Ten eerste was de protection flap over de kromme pin tijdens exit of vrije val opengegaan. Dit kan op zich niet veel kwaad. Ten tweede was het stuk bridle tussen de pin en de pilotchute niet opgeborgen, maar wapperde achter betrokkene aan. Het wapperende stukje was naar schatting 50 cm lang, de rest zat normaal bij de pilotchute in de pocket. De gevolgen hiervan hebben we met zeven man van nabij mogen aanschouwen. Door de grote turbulentie op de rug stond het stukje bridle hevig heen en weer te schudden en rammelde gewoon de pin uit de loop, waardoor de container werd geopend. Het is gebleken dat de pin hiervoor helemaal niet op scherp hoeft te staan. Ik heb het al eerder gezien met een pin die er zeker goed in zat: de pilotchute werd uit de pocket getrokken door de vertrekkende chute zonder bag. Nu was het gevolg echter dat de bag na een korte tijd vertrok, waarbij de stows er op de laatste twee na uitliepen en het hele spul tegengehouden werd doordat de pilotchute vrolijk in de pocket op de beenband bleef zitten. Weer door de turbulentie op de rug van betrokkene, ofschoon de stabiliteit redelijk gehandhaafd bleef, begonnen lijnen om betrokkene te waaien. Pilotchute trekken en breakaway maken was op dat moment onmogelijk. Indien zonder breakaway de reserve was getrokken, was deze gegarandeerd in de troep blijven hangen. Oei, oei. Het was een groot geluk dat het op 8.000 ft gebeurde en betrokkene, goed voor een 100 sprongen, alles heeft weten op te lossen en op 2.500 ft normaal de reserve heeft kunnen openen. Ik moet er niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als een en ander op 3.000 ft was voorgevallen. In Engeland is door een zelfde oorzaak een springer verongelukt. Er heeft dan ook een artikel in het BPA Magazine gestaan waarin werd aangeraden de pilotchute met bridle zó in de pocket te vouwen dat in voorkomende gevallen de pilotchute door de bridle uit de pocket kan worden getrokken. Of dit in de praktijk werkt? Een andere oplossing is om de pilotchute gewoon in de container te stoppen. Bij sommige throw away systemen is dit mogelijk, maar het heeft weer andere nadelen zoals onzichtbaarheid en kwetsbaarheid tijdens exit e.d. Voorkom het probleem: - Berg de bridle goed op; zorg dat het velera in orde is; vervang het zonodig en stowaak dat kleine losse stukje, tussen velera en pin, goed in de container. - Laat in twijfelgevallen een deskundige ernaar kijken. - Laat een pincheck doen op de grond en liefst vlak voor exit. - Stop geen klein pakkende square in een grote container, alhoewel dat bij dit incident niet het geval was. Know your gear. Karel Lamboa

SPORTPARACHUTIST 21


100sfe sfaficline sprong van Cees van Loon Het begon in de zomer van 1976 toen ik me aanmeldde voor een kursus parachutespringen bij de MSPC (Marine Sport Parachutisten Club) te Barsingerhorn. De leiding was toen in handen van de chef-instrukteur Dirk Otsen. In dat weekend van juli haalde ik mijn oefenvergunning. Dezelfde avond maakte ik mijn eerste sprong en wel bij Lelystad omdat de club moest uitwijken naar een andere dropzone omdat er moeilijkheden waren op de dropzone te Barsingerhorn. Het was een mooie ervaring om van een hoogte van 800 meter te springen. Ik heb zeven sprongen op verschillende dropzones gemaakt: vier boven het plaatsje Barsinqerhorn, een bij Lelystad en twee op vliegveld Eelde. Aan de achtste sprong ben ik niet toegekomen in verband met mijn diensttijd. Ik was toen Commando Mariniers der eerste klasse bij de Koninklijke Marine. Eind augustus 1976 kwam ik door de militaire keuring heen voor een kursus parachutespringen bij het Korps Commando Troepen in Roosendaal. Die keuring is zeer zwaar. Je moet onder andere zeven verschillende lichamelijke prestaties leveren: hardlopen, optrekken, enz. en dan acht volle dagen grondopleiding in de grote paratecos te Woensdrecht. In die loods staan allerlei werktuigen. Buiten staat een toren van 9 meter hoog waar je uit moet springen. Je wordt afgeremd door middel van een kabel; zo wordt een landing nagebootst (goed systeem). Daarna springen uit de Fokker Friend-

»Hij is Veilig, Klein, En Stijlvol. Hij is Uniek !« Dealers in Nederland:

AIR ENTERPRISES

s.v.s

PARA PILOT SHOP Postbus 97 . 3620 AB Breukelen-Nederland Tel. 03462 - 3522"

.(!)

l.P~Jj~\l)W'JrU·:..l!IG;I:..l!IW\TllCO:l!l De Zanden 22 7395 PB Teuge Nederland - Tel. 05763-928

22 SPORTPARACHUTIST

Gereed voor de sprong uit de PH-DES.

ship van de Koninklijke Luchtmacht. In totaal heb ik achttien militaire sprongen gemaakt. Waarvan zeven met uitrusting en wapen en drie nachtsprongen met uitrusting. Ik zwaaide eind 1977 af. Toen heb ik een jaar niet gesprongen tot ik me in de zomer van '79 aanmeldde bij de PCMC. Ik begon met een herhalingsgrondopleiding en het examen werd afgenomen door Eef de Wekker. Dezelfde dag maakte ik mijn 26ste sprong en er volgden nog meer van dit soort sprongen in de loop der jaren. Tot de grote dag was aangebroken en wel op 8 januari 1983, toen ik de 1DOste staticline sprong maakte. EINDELIJK!!! De leiding was die dag in handen van instrukteur Rollo Poth en jumpmaster was Piet

Vlaar. Rond 2 uur maakten we ons klaar om te springen. Piet gaf ons de laatste check voor we het toestel in gingen. Het toestel was die dag de PH-SBM, Dan Wiegerinck, de vlieger, zat al te lachen achter zijn stuurknuppel, want Van Loon ging zijn 1DOste sprong maken. Piet kwam ook aan boord. Piet en ik zaten bij de deuropening. Dan vroeg aan de havendienst of hij mocht starten, hij kreeg toestemming en daar gingen we dan, met een hoop lawaai van de vliegtuigmotor. Het weer was redelijk, er stond 5 meter wind. Langzaam kwam de kist los van de grond en we gingen naar een hoogte van 3000 ft. We kwamen over Soestdijk richting Amersfoort. Na een kwartier vliegen kwamen we boven de dropzone van Hoogland. Piet en ik zochten naar het exitpunt: de .1<erkvan Hoogland. Het was koud boven, nul graden. Piet en Dan staken hun duim omhoog en daar ging Van Loon voor de honderste keer naar buiten. Er stond veel wind. Ik keek Piet aan, hij zei GO en daar hing ik aan mijn koepeltje te slingeren. Het was een stabiele exit, keurig gedropt door Piet. De landing was vrij zacht omdat de weilanden behoorlijk nat waren. Ik heb deze 100 sprongen zonder enige vorm van blessure gemaakt. En dat is wel uniek in de parasport, of niet!! Ik maak nu een eind aan dit stuk en wens alle springers een prettig springjaar toe. Cees van Loon


f Una Salto en Espana

::.:::

~

richting

dropzone

Op dinsdag 7 februari jl. vertrok ik voor een drieweekse reis naar Zuid-Frankrijk en Spanje om er eens even lekker uit te zijn. Sinds ik verslingerd ben aan het parachutespringen, neem ik naar het buitenland altijd mijn spring uitrusting mee. Zo ook deze keer en daardoor had ik weer een aantal alleraardigste belevenissen. Met het boekje "Weltführer für Sprungplätze und Vereine" van Fritz Wegerer op zak, zocht ik ook deze keer een dropzone in den vreemde uit. Na een aantal uren zoeken, bevond ik mij op zaterdag 11 februari tegen sunset op een ogenschijnlijk uitgestorven vliegveld in de buurt van Valencia. Een modern uitziend havengebouw met verkeerstoren was eigenlijk alles wat erop wees, dat hier iets op luchtvaartgebied te doen zou zijn. Verder alleen maar een woestijnachtige omgeving met veel rotsblokken en enkele autowrakken. Geen startbaan en geen vliegtuigen, althans niet dat formaat van waaruit je zou kunnen springen. Het enige luchtverkeer op dat moment bestond uit een radiografisch bestuurd modelvliegtuig, waarbij een eigenaar behoorde, die mij gelukkig wijzer kon maken over het bestaan van paracaidistas. "Ja, ja (si, si) hier werd wel gesprongen door paracaidistas. " Verder begreep ik met mijn beperkte kennis van het Spaans, dat dat alleen op de zóndag was. Dat was dus de volgende dag. Ik bevond mij op de Aerodromo de LiriaValencia, wat (zo bleek naderhand) een slapend militair vliegveld was in onvoltooide staat. Een erfenis uit het Franco-tijdperk, ± 15 jaar geleden gebouwd en nooit in bedrijf genomen. Wat een massa sprongen hadden we van dat geld kunnen maken, dacht ik op dat moment, me daarna realiserende, dat de loop van de geschiedenis altijd in het verleden ligt. In het havengebouw bleek een bewaker met zijn gezin te wonen, die het verhaal van de modelvlieger bevestigde. Ik legde hem verder de bedoelingen van mijn komst uit en mocht daarna mijn auto met vouwkaravan stallen in een oude hangar. Daarin heb ik verder de avond en de nacht doorgebracht, in afwachting van de dingen die zouden komen. Zondagmorgen 12 februari vroeg op en alvast mijn chuutje vouwen. Terwijl ik daarmee bezig was, kwam er leven in de brouwerij. Even later maakte ik kennis met een hele-

een sprong in Spanje

boel Spanjaarden, die allemaal zeer vriendelijk waren. Een zekere JUAN bleek sekretaris; van de klub en deze zeer vriendelijke man sprak gelukkig Engels en Duits, zodat daarmee de taalbarrière definitief was opgeheven. Er werd enthousiast gereageerd op mijn vraag of ik enkele sprongen zou kunnen maken. Afgesproken werd, dat we een tweetal RW-sprongen zouden maken, waarvan één zonder en één met de fotokamera, die ik voor de gelegenheid had meegenomen. De sprongprijzen waren redelijk, namelijk 1500 pst as (± f 30,-) voor een 9000 ft sprong. We zouden springen uit een éénmotorige militaire Dornier, die men tegen kostprijs van de Spaanse luchtmacht in gebruik had. Het wachten was eerst op een tweetal sticks met static-liners. Er stond nauwelijks enige wind en voor zover die er wel was, waaide deze vermoedelijk altijd dezelfde kant op, want er werd gewoon niet gestreamerd. De kist kwam aanvliegen, een paar brandende autobanden zorgden voor veel rook en een indikatie betreffende de windrichting en plop, plop, plop ... , daar hingen de static-

daarna naar 9000 ft. De exit was heel apart. Ik zat met Perpo op de rand en wij zouden linked afspringen om een tweemans base te leggen. Pipo en z'n vriend zouden ons naspringen. De afsprong ging perfekt en de base lag even later als een plaatje. Pipo kwam als derde in, waarna het wachten was op de vierde man. Deze was echter te laat afgesprongen en zag geen kans ons nog te bereiken. Hierdoor mislukte de viermans poging, maar de lol was er niet minder om. We landden tussen de even aan de grond gezette modelvliegtuigen onder het applaus van het aanwezige publiek. Eén van de springers miste op een haar na mijn auto bij de landing, maar ook dat drukte de pret geenszins. Intussen bleek de tweede sprong niet meer te kunnen doorgaan, omdat de piloot geen tijd meer had om te vliegen die dag. Jammer, omdat daardoor de fotosprong niet kon doorgaan. Toen hebben we maar foto's op de grond gemaakt. Nadat iedereen zijn of haar materiaal had gevouwen, gingen we met z'n allen naar een café in de buurt en besloten de springdag

liners in de lucht, met onder zich een terrein vol rotsblokken en geen draaibare T. Zoek het maar uit! Gelukkig ging alles goed, maar het gevolg was wel, dat er enkele auto's moesten rijden om de buitenlandingen op te halen. Eindelijk tegen de middag was het dan zover! Instappen en 28 kilometer rijden met de auto, omdat het vliegtuig opsteeg van de Aeropuerto de Valencia te Valencia. Wel even wat anders dan bij ons! Tegen een uur of één stegen we eindelijk op. Tijdens de start moesten we helemaal voorin gaan zitten om de staart van de grond te krijgen en met veel lawaai en trillen kozen we het luchtruim. Toen we de 1000 ft waren gepasseerd, werden er sigaretten rondgedeeld en de helm van Perpo diende als asbak. Hij zette dat ding later ook zo op zijn hoofd met de uitgedrukte peuken en as erin! Nou ja, als je maar lol hebt .. Op 5000 ft losten we een PC-er en gingen

de bak. met de nodige biertjes, etc. Adressen werden uitgewisseld en tot ziensen uitgesproken. Tot slot werd mij nog gevraagd of ik in Nederland wilde uitkijken naar goede clubchutes (C 9 en T 10) kompleet met harnas en reserve. Men kan namelijk erg moeilijk aan goed clubmateriaal komen en wil, indien de prijzen redelijk zijn, graag materiaal van ons overnemen. Dus als er clubs zijn, die goed materiaal over hebben en dat van de hand willen doen, kunnen ze telefonisch of schriftelijk kontakt met mij opnemen, met vermelding van types, leeftijd, prijs, etc.! De gastvrijheid, die ik in Spanje heb genoten is een wederdienst waard!! adios. Henk Kuizenqa

- Hoendiepskade

2

9718 BD Groningen telefoon: 050-128923 of 05981-586

SPORTPARACHUTIST 23


In het noorden bloeit iets Een eigen onderkomen! Op 7 april j.1. was de offiç:iële en feestelijke opening van het clubhuis van de NNPC op het terrein van de luchthaven Eelde. Maanden van zwoegen werden beloond met een schitterend eigen clubgebouw met vouwzaal, kantine, bar en een eigen terras met vrij uitzicht op de dropzone en de SPRINGBAK! lets om trots op te zijn, zowel op het gebouw, als op het feit dat het helemaal van de grond af aan door eigen leden is opgebouwd. Bauke van Stempvoort heeft in het vorige nurnDirekteur-havenmeester de heer A. A. Th. van Herwaarden opent met een "staticline sprong" het clubhuis.

FIRST MAFIA BROTHER CONVENTION Onder deze welluidende naam werd tijdens het paasweekend op Texel een springfestijn gehouden om de nieuwe kist, de Pilatus Turbo Porter PH-MEN, in te wijden. Tevens was voor drie dagen een Engelse Turbo Norman Islander geregeld, die maximaal 4 uur per dag zou vliegen voor promotiedoeleinden. De springprijs was f 17,50 voor 12.500 ft, de Texelse abonnement-houders sprongen gratis, het weer was op de zondag namiddag na gewoon perfekt, 's avonds vloeide het geestrijke vocht zeer krachtig, wat wil men nog meer! Een slordige 130 springers kwamen dan ook uit Nederland, België, Duitsland en Engeland. Toch was het niet alles goud wat er blonk. Zaterdag een foutje van de organisatie: dubbel manifesten (dit is inschrijven voor omhooggaan) werd toegestaan. Velen schreven bijvoorbeeld in voor load 2, 8, 14, etc., waardoor binnen de kortste keren 30 loads stonden volgeboekt. Lui die dat niet deden of later binnenkwamen, keken dan ook wat sip. Ook vloog de Turbo Islander veel minder dan afgesproken ondermeer omdat de Engelse eiqenaars teleurgesteld waren in het aantal potentiële kopers. De voortgang van het geheel werd verder nog gehinderd door beslommeringen met de TROS TV (CRW loads moesten hierdoor plotseling omhoog) en lag maandag het springen een tijdje stil omdat dat malle A-team zonodig op Texel moest komen. Met dit alles was er zeker nog geen reden tot mopperen want er werden in totaal 700!! sprongen gemaakt. Zondag werd het dubbel manifesten afgeschaft en werd de spring hoogte verlaagd tot 10.000 ft, hetgeen zelfs bij de Turbo Porter de sticktijd met 4 minuten verkortte. Dit lijkt niet veel, maar als je 30 loads per dag vliegt, scheelt het twee uur, dus 6 à 7 loads. Men had er dan ook vrede mee. Wat gebeurde er zoal in de lucht. Door de lage sprong prijzen waren vele meer ervaren lui graag bereid om met beginnende relatievers omhoog te gaan om deze zodoende wat te leren en hun SCR of SCS te laten halen. Er werden veel mooie 8-mans relatiefsprongen gemaakt en er keilden ook een

24 SPORTPARACHUTIST

paar 16-mans formaties naar beneden. Maandag werd een tracking contest georganiseerd. Met zijn achten stapten de heren uit op 12.000 ft op zo'n 3 km afstand van de bak. Het geld voor de taxi terug kon echter in de kontzak blijven want de winnaar, Frank Boidin, ging over de bak heen. Ofschoon er boven een indrukwekkende bries stond, was dit een mooie prestatie. Mooi gezicht ook trouwens.

Er werd natuurlijk ook weer heftig gestackt. Er vlogen al gauw 7-, 8- en 9-mans planes door het zwerk met vaak Max ernaast, erachter, erboven en eronder om te filmen. Bij

foto: Willem

H. B. Stolwerk

sommige sprongen lukte niet alles en was de volgende ongein het resultaat: Een lelijke wrap die vanzelf oploste, formaties die vanwege niet goed vliegen of te ruw werken moesten worden opgebroken, of een flink aantal mensen onnodig niet in. De selektieprocedures waren dan ook niet makkelijk. Ook voelden sommige mensen zich gepasseerd, hetgeen niet terecht is. Er gaat maar een beperkt aantal mensen in de

vliegtuigen en bij grote CRW pogingen telt bepaald niet alleen je vermogen om goed in te komen. Er spreken ook dingen mee zoals andere mensen een kans geven, ervaring in de plaats die je moet vliegen, ervaring met het materiaal dat je gebruikt en zo kan ik nog wel even doorgaan. Want zondag moest het gebeuren, toen kwam de TROS TV-opnamen maken voor het programma "De Eerste De Beste" en jawel, er vloog eerst een 15- en later een 16-mans plane. Echt een geweldige prestatie en een verbetering van het Nederlands rekord dat al een jaar op 13 stond. In Frankrijk is een 17-man gevlogen, in Engeland een 18-man, in Amerika een 20-man; we zullen eens kijken wat er met de Boogie allemaal kan worden gedaan. Onze dank voor al dit moois gaat uit naar Ernst en Simon Woerlee, Herman Landsman en Iwan Spilker, Mieke en Karin op het Manifest, Bob Rienks natuurlijk, de havendienst en uiteraard onze vlieger Henkie Pol, die vreselijk veel gevlogen heeft. Karel Lamboo


mer van de Sportparachutist al iets verteld van de historie. Wij beperken ons nu tot de feestelijke gebeurtenissen rond de opening zelf.

Open dag

I.

Het gehele weekend waren er aktiviteiten gepland in verband met de opening van het clubhuis. Jammer genoeg was het weer op zondag, de open dag, zodanig dat er niet kon worden gesprongen. Desondanks maakten vele mensen van de gelegenheid gebruik om een bezoek aan ons nieuwe onderkomen te brengen, natuurlijk in de hoop dat ze die "para's" ook eens van dichtbij aan het werk konden zien. Jammer dus! Wel waren er dia's, films, een "stand" en video-opnamen van de gebeurtenissen rond de opening, zodat we toch nog iets van onze aktiviteiten konden laten zien.

De opening en radio Noord Zaterdag waren de weergoden ons gelukkig beter gezind, dit in tegenstelling tot de rest van het land. De verbazing in Lelystad was groot toen we meldden dat de geplande jump-in gewoon kon doorgaan. Het hele zaterdagprogramma kon dan ook normaal worden afgewerkt. 's Morgens vanaf 10 uur werd er gesprongen, waarbij tussen 10 en 11 uur een rechtstreekse uitzending werd verzorgd door Radio Noord. Overigens werden alleen onvervalste Groningers als sprekers in de uitzending toegelaten. Alleen instrukteur Lammert Dijkstra mocht als "buitenlander" iets zeggen, maar van de schrik probeerde ook hij er iets .Jcnauwerigs" uit te brengen. Het was geen gehoor! Helemaal leuk werd het toen een reporter als passagier meeging met een demo-sprong bij een grote veilinghal in de buurt. Toen onze piloot Tjipke van Netten de kist even op z'n neus zette om hem een wat beter uitzicht op de springers te geven, heeft het hele noorden thuis kunne meegenieten van de kreten van een groninger in hoge mate van opwinding. De uitzending heeft ons overigens erg veel publiciteit opgeleverd.

Jack van Driessen - oftewel - springbak 't is even wennen ..

Jump-in en officiële opening van springbak en clubhuis Om 11 uur was de eerder genoemde jump-in van Michel Bizot en Marian Werner met piloot Ger Polstra van de Paraclub Flevo. Ze landden - uiteraard - midden in onze spiksplinternieuwe springbak, opgewacht door vele enthousiaste leden van de NNPC. Rond het middaguur werd de springbak officieel in gebruik gesteld door middel van een PA-sprong van Michel Bizot, Ellen Busemaker, Lammert Dijkstra en André Wieringa. Daarna werd er lustig gesprongen, waarbij het koepel-relatiefwerk van een aantal leden van het Para Centrum Noord uit Hoogeveen veel bekijks trok. Vanaf 3 uur 's middags was er een openingsreceptie, waarbij voor de leden de flitsende outfit van onze voorzitter Bauke het meeste

Gegevens: • Minimale huurtijd: 60 min. f 288,• Elke minuut langer f 4,80 • Bedragen zijn exclusief BTW • Inclusief piloot en fuel • Verhuur uitsluitend met piloot • Opstapkosten per parachutist vanaf vliegveld Budel bedragen f 12,50 per persoon (ex cl. BTW) • Aanvragen bij Jos van Aert, weekend: 04958-2434; door de week: 013-425952

~E OO::l o.~

C

<D

'"'-

<D

<D <D -0

<D

CC>

-00 ~

-

""~O

0> 0 0 0 0

~ (l)OZ::c

-0 a..

bekijks trok. Maar er viel meer te zien en te horen! Een demo naast het clubhuis door ons instruktieteam: Lammert Dijkstra, Klaas Brouwer, Peter Liemberg en Rendert-Jan de Waard en een "sprong" van direkteurhavenmeester A. A. Th. van Herwaarden uit onze Cessna 182, daarbij een spandoek ontrollend, aan de static-line natuurlijk, 1001, 1002, 1003, open! De heer Van Herwaarden was gevraagd de openingshandeling te verrichten, omdat de NNPC bij de bouw veel steun heeft gehad van de luchthaven Eelde. Hij benadrukte dan ook de goede verhouding, die tussen de luchthaven en de NNPC bestaat. Wij als club maken dankbaar van de service gebruik, die ons door de luchthaven wordt verleend. Veel "afgedwaalden" zullen b.v. dankbaar terugdenken aan het moment dat ze met een lange wandeling voor de boeg de gele luchthaven-jeep als "redder" in de nood zagen naderen. Ook burgemeester A. Tchernoff van Eelde kwam met een toespraak en de belofte dat een nieuwe aanvraag om steun wat positiever dan de eerste keer zal worden behandeld. Tenslotte is de aanwezigheid van een paraclub in Eelde van een niet te onderschatten betekenis voor de passieve rekreatie. Uiteraard beantwoordde onze voorzitter alle mooie woorden en cadeaus met een schitterende speech, die hij de volgende dag stilletjes in een hoekje nog eens op video zat te bekijken. Hij zag er tevreden uit!

Feest 's Avonds was er tot in de late uurtjes voor leden en genodigden een feest met een heuse band. Dansen in de vouwzaal en dat dansen was ook nodig om de kou te verdrijven. Het clubhuis moet nog worden afgewerkt, maar we beroemen ons er nu natuurlijk al op, dat we zo ongeveer het mooiste "springkompiex" in Nederland hebben. Wie het niet gelooft, komt zelf maar kijken en springen. We zijn er in principe elke vrijdagavond, zaterdag en zondag. Tot ziens. Henk Tjassing Bonny Speelman

De zo langzamerhand traditioneel geworden Paaswedstrijden op ons centrum beloofden deze keer heel veel te bieden. De nationale selektie-teams PA en vele andere coryfeeën waren op ons centrum neergestreken om deze wedstrijd te benutten voor de NKP- en WK-selektie. Uiteraard bracht dit de nodige belasting met zich mee voor de organisatie van deze wedstrijd, waarvoor dan ook allerlei extra

<D

3: o o o, (I)

Paracentrum biedt te huur Cessna

Budel aan:

182 PH - 011

c

'"

E

.x:

{5 c

''""

I

in para-uitvoering. Geschikt voor het droppen van 4 parachutisten.

E

Ol I .U>

.2o SPORTPARACHUTIST 25


mensen waren ingezet. De hele mikmak aan beoordelingsapparatuur was in huis gehaald (video, elektronische schijf, etc.) en de dropzone was omgetoverd tot een ware arena! Goede vrijdag was trainingsdag, waarvan optimaal gebruik is gemaakt. Vrijdagavond nog een goodwilltrip met chocolade-eieren voor de bewoners rond de dropzone. Zaterdagmorgen om 9.05 uur in de lucht (ether) op RADIO NOORD tijdens een live-uitzending met sportnieuws! Wedstrijdonderdelen waren SRW (nationale series 84) en PA voor squares en ronde koepels. Helaas ging het laatste onderdeel niet door vanwege te geringe belangstelling. Zaterdag vloog de PH-PCN en de PH-CFY uit Eelde van de NNPC werd zondag en maandag tevens ingezet. Het verloop van de wedstrijden gaf zoals altijd de nodige variaties te zien in hoop, liefde en verdriet. Resumerend naar het totaal verloop, kan worden gezegd, dat het goede en spannende wedstrijden waren, zeker wat het onderdeel PA betreft, omdat de wind een geduchte wedstrijdpartner was. In totaal deden er tien PA-teams en vijf SRW-

No show

show

De bezeten vrije-val-maniakken hadden tijdens het paasweekeinde van dit jaar alle reden om vrolijk te zijn. Hun Pasen had weinig van doen met eitjes en paashazen, want dit jaar draaide alles om het mooie weer. Voor diegenen, die zich niet hadden laten strikken door de bezuinigingsstunt van Texel, was er op Teuge wat te beleven: Daar werd onder de bezielende leiding van Scott Deal en Henk Verbeek de tweede speedstarwedstrijd versprongen. Vorig jaar was deze wedstrijd geheel verregend, dus was het een extra verrassing dat dit jaar "slechts" zon gesignaleerd werd. Dat Teuge niet de enige attraktie had, bleek uit de gematigde opkomst. Slechts vijf teams vonden een vermelding op het scorebord. Gelukkig was er ook een Belgisch team bij, zodat het internationale karakter bleef gehandhaafd. De andere Belgen waren toch maar naar Texel afgereisd, nadat Emiel Rens hun ervan had verzekerd dat de sprongprijs aldaar f 17,50 bedroeg. Het verhaal ging dat hij die garantie had afgedwongen onder het dreigement: "En anders breken we het hele eiland af!" Voor de aanwezige teams was het een prima wedstrijd. Zoals gezegd was het weer uitstekend en als zodanig ook een echte seizoens-

26 SPORTPARACHUTIST

middag tweede paasdag 's middags uur. De uitslagen waren als volgt: Algemeen 1. 2. 3. 4. 5.

klassement

PA:

Michel Bizat Rein Vos kamp Herman Boerman Kai Schuiler René Drost

peN klassement

Klassement impact

van Daan!

teams mee. Van de zes geplande PA-ronden zijn er vijf versprongen en de SRW-teams maakten vier van de vijf geplande ronden af. De prijsuitreiking vond plaats op maandagopener. De discipline "speedstar" bracht met zich mee dat men zich even kon ontspannen uit de sequential-konsentratie. Men maakte zich niet zenuwachtig. Prettig was ook dat een ronde snel versprongen was, zodat de wachttijden minimaal waren. Met vier rondes per dag was de wedstrijd zondagavond reeds afgelopen. In de reglementen stond dat de exit van de achtmansteams "no show" moest worden gemaakt. Dit betekent dat een team niet buiten kan gaan hangen, want de heren scheidsrechters aktiveren hun stopwatch op het moment dat zij iets uit de deur zien bewegen. Tot het moment van "go" moet iedereen dus in het vliegtuig blijven. Men kan zich voorstellen welke taferelen het te zien geeft als acht man op "go" tegelijk naar buiten willen ... Als vanouds zetten de Belgen hun tanden het stevigst in deze taak. Zij arriveerden reeds op vrijdag op Teuge en ontwierpen een exit, die een trainingstijd van zo'n 11 sekonden opleverde. Met enige rekoefeningen als voorbereiding kregen zij het voor elkaar om drie man tegelijk zijwaarts uit de Islander-deur te kieperen. Geen van de Hollandse teams zag hier kans toe. Omdat "Joske Vermeulen etc." (de Belgen dus) deze techniek prima onder de knie hadden, stevenden zij rechtstreeks op de victorie af. Hoewel zij hun trainingstijd niet meer evenaarden, werden zij geen enkele keer door andere teams verbeterd, behalve dat ook zij één zeper moesten inkasseren en wel in de derde ronde. Door die zeper mocht het team "Get lost" (echt weer zo'n naam voor arrogante routiniers) nog kortstondig van een eerste plaats notering genieten. Maar al gauw bleek dat de strijd zich konsentreerde op de tweede en derde plaats tussen Get Lost en het Stress Team. Get Lost begon op zaterdag met veelbelovende tijden maar werd bij de vierde ronde al gekweld door een slechte konditie en geschaafde knieën. Door mutaties in de exit kwam het vertrouwen niet meer terug en de zondag bracht nog slechts teleurstellende tijden. Het Stress Team had ook wel wat kneuzingen enzo te melden, maar hield zich in stand met een ironisch lachje richting Get Lost. De naam Get Lost werd veranderd in Get Stressed! Zonder echt toptijden te maken, kon het Stress

1. Allstars 2. Aerophill 3. Lau Kans

m m m m m

03.85

m

04.45 m 06.75 m 07.98 m 11.14 m

PA:

1. Dutch Connection 2. Aerophill 3. Para Pilot Shop

Downwind

00.12 00.13 00.58 00.60 00.66

PA:

1. Alphons Broekman (PCN wisselbeker) 2. Rob Millenaar 3. Gerrit Molenhuis 4. Jan Bosma 5. H. Haandrikman

Teamklassement

om 5

06.65 m 06.69 m 06.70 m

SRW: 17 pnt. 11 pnt. 10 pnt. Henk KUizenga

Team de achterstand inlopen tweede plaats eindigen.

en op een

NIELS

8'1

Het team van de FD probeerde verschillende exits uit en bleek ook kwa resultaten niet erg konsistent. Toch zaten er redelijke sprongen bij en daarom verdienden zij een vierde plaats vóór het team "Harry's Bar" dat nog duidelijk ervaring te kort kwam. Uit de resultaten van de wedstrijd kunnen we konkluderen dat de huidige generatie relatievers wat onwennig speedstar springt. Met name in de uitvoering van een "no show"exit zit een gat in de kennis. Dat Nederlanders in het algemeen wat minder fanatisme kunnen opbrengen dan de Zuiderburen om dat hiaat op te vullen, is teleurstellend en stemt tot nadenken. Voor het vlotte verloop van de wedstrijd is dank verschuldigd aan Henk Verbeek en Scott Deal, de scheidsrechters Harrie Kuipers en Frans Beelen en Islander-piloot Emile de Bock. Niet onvermeld mag blijven dat Hans Jonkers en zijn personeel op zaterdagavond een barbecue hielden, waar menig skydiver zijn of haar honger kon stillen.

._mNlti"4'"


021-30 juli, Dove-boogie Denemarken. 30 juli-3 augustus, Paraclub Flevo.

in Vandel, Jutland,

Open springweek

bij

31 juli-9 augustus, Boogie Le Luc (bij St. Tropez), Frankrijk. Bijzonderheden zie Boogie Castellet 7-19 juli. 3-5 augustus, 8-mans sequential Nationaal Centrum. 26 mei-3 juni, Dove-kompetitie Jutland, Denemarken.

in Stauning,

31 mei-10 juni, 4th Annual Boogie, Texel. DC-3, Twin Otter, Pilatus Turbo Porter, 2 Cessna's 206. RW en CRW rekordpogingen. Air to air video en kamera. Boogiemasters onder leiding van Tom Piras! Inlichtingen: telefoon: 02225-464/436. Begin juni, Boogie bij de ENPC. 16 en 17 juni, Vier Uden Sportief. Internationale PA en CRW wedstrijd. Inlichtingen: Jan Testroote, telefoon: 04132-62190. 16 en 17 juni, Kombinatiewedstrijd RWCRW-PA Paraclub Moorsele, België. Programma: 4 sprongen met per sprong een voorgeschreven RW figuur, biplane en PA landing. Inlichtingen: PCM, telefoon: 056500092. Uitwijkdata: 23 en 24 juni.

wedstrijd

Parasurfwedstrijden

bij de

11 en 12 augustus, Open clubkampioenschappen RW bij de ENPC. 11 en 12 augustus, PA wedstrijd Cercle Para Luxembourg-Wiltz. Inlichtingen: Postbus 735, L-2017 Luxemburg. 18 en 19 augustus, Open clubkampioenschappen RW-4 en RW-8, Oud Turnhout, België. 21 augustus - 2 september, Boogie CasteIIet Airport bij Toulon, Frankrijk. Bijzonderheden zie Boogie Castellet 7-19 juli.

16 en 17 juni, De 24 uren van Spa 1984. 8 PA sprongen (6 dag, 2 nacht) voor 5-mansteams. Zaterdagavond "skydivers night". Inlichtingen: Karel Goorts, Beekstraat 18, 1960 Sterrebeek (B), telefoon: 02/7821053 (ma-vrij na 18.00 uur), 087/877183 (weekends).

24-26 augustus, Clubkampioenschappen PCMC, Uitwijkdata: 31 augustus, 1 en 2 september.

23 juni-1 juli, Nationale Kampioenschappen, Teuge. Programma: PA, Style, RW en CRW. Inlichtingen: Afdelingssekretariaat.

25 en 26 augustus, Open Zomerwedstrijden bij Para Centrum Noord. Programma: 3 sprongen 2-mans CRW speedplane + PA, 3 sprongen C9-PA, 5 sprongen 4-mans SRW (internationaal). Uitwijkdata: 8 en 9 september.

2-6 juli, Springweek

bij Paraclub Icarus.

7 en 8 juli, Leerlingenwedstrijden Nationaal Centrum. Programma: 5 sprongen en 's avonds barbecue. Uitwijkdata: 21 en 22 juli.

7 en 8 juli, Coupe de Maarsseveen, club Icarus. 7 en 8 juli, Leerlingenwedstrijd op Nationaal Centrum.

Para-

groeps-PA

7-19 juli, Boogie Castellet Airport bij Toulon, Frankrijk. Pilatus Turbo Porter (9 springers) en Casa 212 (25 springers) beschikbaar. RW seminars, skydancing, sequentiais, enz. Inlichtingen: Charly Baum (Baulip-Sports), 19, rue de Cléry, 75002 Parijs, Frankrijk. 7-22 juli, Amelandboogie

Meiszen-

20-23 juli, Coupe de Maarsseveen, Paraclub Icarus. Uitwijkdata: 28 en 29 juli. Springweek

29 augustus-9 september, Wereldkampioenschappen PA en Style, Vichy, Frankrijk. 1-3 september, Internationale 12-mans wedstrijd op Weston on the Green, Engeland. Inlichtingen: 030-321798. 1 en 2 september, Paraclub Icarus.

Clubkampioenschappen

1 en 2 september, naal Centrum.

40 + PA wedstrijd Natio-

6-9 september, naal Centrum.

16-mans

wedstrijd

Moorsele

van de

CD

•••• Komplete (blauw/wit).

springuitrusting: Main: Pegasus

Harnas/container: Systeem (rood). Reserve: Seeurity 22 ft

Komplete springuitrusting: (beige). Main: Stratocloud

Harnas/container: Classiflier (rood/zwart/geel - Invader). He-

serve: Lopo lite 22 ft bestuurbaar. Prijs n.O.t.k. Inlichtingen: Bernhard de Bruin, Loretostraat 5, 6369 SZ Simpelveld, tel.: 045·443733 (na 18.00 uur). Komplete springuitrusting: Harnas/container: Wonderhog (rood). Main: Stratoeloud (rood/wit/groen). Reserve: Navy Con-cal 26 ft (wit). Inklusief jaarkeuring 1984. Prijs: f 2.100,-. Inlichtingen: Robert Salmans, Kerkstraat 18b, 6006 KP Weert, tel.: 040·732703/15 (werkdagen 08.00· 16.00 uur). Komplete springuitrusting: Harnas/container: Minisystem USA (oranje/zwart). Main: PC. Reserve: Kohnke 24 ft bestuurbaar. Geheel 80 sprongen. Prijs: f 2.000,of Bfr 38000. Inlichtingen: W. van Laarhoven, Helmond, tel.: 04920·40526. Komplete springuitrusting: Harnas/container: Main: USA PapilIon (zwart/geel) 60 sprongen.

Minisystem. Reserve: Pio-

neer 24 ft bestuurbaar. Inklusief Sentinel en jaarkeuring 1984. Prijs: f 1.800,-. Inlichtingen: F. Liebregts, Kneqsel, tel.: 04905·2189 (18.00·19.00 uur). Komplete springuitrusting: Harnas/container: JB-system Main: PC I (geel). Heserve. T 10 R 24 ft bestuurbaar in front flat pack. Prijs n.O.t.k. Inlichtingen: Piet Zigterman, tel.: 050·127660 (17.30·18.00 ends clubhuis NNPC).

uur of na 22.00 uur of in week-

Komplete

Harnas/container:

spring uitrusting:

Chaser (zwart

met rainbow sluitflap). Main: Pegasus (rainbouw onder wit boven). Reserve: Sac (wit). BOUWJaar '82. Prijs: f 3.800,-. Inlichtingen: Willard Jansen, tel.: 03429-1114.

Clubkampioenschap-

Natio-

Komplete springuitrusting: Harnas/container: Vector (beige/oranje/bruin). Main: Cruislite. december '82 70 sprongen (geel/oranje/rood). Reserve: K 20, 0 sprongen (rood). Prijs n.O.t.k. Inlichtingen: Willem Bakker, tel.: 02226·226. Komplete springuitrusting: Harnas/container: Chaser, vrijwel nieuw (tan). Main: Unit light, ca. 70 sprongen (wit/bruin). Reserve: Sac, 0 sprongen. Prijs: f 3.200,-. Hans Keiler, tel.: 03495·34652.

Inlichtingen:

Komplete springuitrusting: Harnas/container: TSE jetstream (geel). Main: Cruisair (wit). Reserve: Safety Flier (wit). Prijs: f 2.500,-. Inlichtingen: Max Dereta, Olde Wierde 200, 1353 JB Almere Haven, tel.: 03240·12753.

Bebetter Accelerated Courses

FreeFall

Aerial Ballet one-on-one CRW Instruction

15 en 16 september, 3rd Annual Biplane PA, Texel. Inlichtingen: K. Lamboo, Berkmeerstraat 9,2131 ZM Hoofddorp.

NNPC.

14 en 15 juli, 40 + PA wedstrijd dorf, Duitsland.

21-29 juli, PCMC.

25 en 26 augustus, pen Paraclub Flevo.

o ~

(wit). Twee RW-overalls, een Franse parahelm. een hoogtemeter, paraboots en een Paralert. Prijs: f 3.100,-. Inlichtingen: L. Ubaehs, tel.: 04498-54553.

4-15 augustus, Springweek Cercle Para Luxembourg-Wiltz. Inlichtingen: Postbus 735, L-2017 Luxemburg. 10-12 augustus, PCMC.

o

15 en 16 september, Paraskiwedstrijden Schaesberg bij Paraclub Zuid-Limburg.

te

21-23 september, Open CRW rotatiewedstrijd bij Para Centrum Noord. Programma: 5 sprongen 4-mans CRW rotatie (CIP regels). Vrijdag training en zondag na de wedstrijd CRW boogie. Uitwijkdata: 29 en 30 september.

RW courses

and have fun at: Ankerstraat 31 1794 BH Oosterend

the Netherlands phone :

02225 - 436 or

02223 - 911

SPORTPARACHUTIST 27


5 GOEDE REDENEN EEN -~!~iï RESERVE VAN PARAFLITE TE HEBBEN Eerlijk gezegd, wij van Para-Flite begrijpen niet waarom niet elke springer in de wereld een Swift Reserve in zijn tandemrig heeft. Vooral nu de Swift Reserve nét zo licht is (2,5 kilo) en nét zo klein pakt als de allerkleinste ronde reserves. En dat terwijl de Swift Reserve toch nog 177 ft' oppervlakte heeft om zachte en gemakkelijke landingen te maken, zelfs onder de slechtste omstandigheden. De Swift Reserve is: 1. Veiliger: Ram-air parachutes hebben voor zover we weten geen last van een inherente storingsmogelijkheid. Een ronde reserve kan (en doet dat ook vaak) binnenstebuiten slaan of een lijnover krijgen tijdens de opening. De statistieken wijzen uit dat een ronde reserve 3 tot 5 maal een dergelijke storing krijgt op de 100 openingen, ongeacht de Iichaarnspositie en ondanks een juist aktivatie. Bovendien wordt de Swift Reserve geopend door middel van ons beroemde "free bag"-systeem. Deze bag geeft de Swift Reserve een kans om zelfs dan te openen als de pilotchute aan de springer of zijn uitrusting blijft haken. Geen enkele ronde reserve wordt met dit unieke systeem geleverd. 2. Snellere opening: Door z'n kortere lijnen en door de kortere vullingstijd kan een Swift Reserve in minder dan 100 ft open zijn. In feite openen square parachutes zelfs zo snel dat ze altijd moeten worden geremd. 3. Betere prestaties: De Swift Reserve heeft een glijhoek van 3 : 1 en een voorwaartse snelheid van 32 tot 48 km per uur - dat is meer dan driemaal zoveel als een ronde reserve. Omdat de Swift Reserve net zo vliegt als uw eigen square (zelfs de toggles zijn gelijk) kunt u met het volste vertrouwen op kleine veldjes landen en uitflaren voor een zachte landing en dat is belangrijk bij een demo of een kleine dropzone .

4. Duurzamer: Aangezien de Swift Reserve niet binnenstebuiten kan slaan of een lijnover kan krijgen, is de kans dat hij beschadigd raakt bij een opening zeer onwaarschijnlijk. 5. Grotere waarde: De Swift Reserve is de modernste en meest populaire square reserve op de markt. Hij zal z'n waarde gedurende vele jaren behouden en nu de populariteit van square reserves toeneemt, zal ook de tweedehandswaarde stijgen. Sinds Para-Flite de square uitvond en perfektioneerde en hem in 1978 op de markt introduceerde, hebben duizenden springers over de hele wereld kennis gemaakt met de betrouwbaarheid, de duurzaamheid en de prestaties, waarmee we elke square reserve die wij bouwen op zorgzame en nauwkeurige wijze uitrusten. De Swift Reserve bouwt voort op deze traditie.

SWIFT RESERVE: WORDT HET GEEN TIJD DAT U ER EEN KOOPT?

SP 1984 12(6)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you