Page 1

officieel

orgaan van de Afdeling

Parachutespringen

Koninklijke

Nederlandse

Jaargang

Vereniging

voor Luchtvaart

10 - nummer 5 - 1 mei 1982


Sportparachutist TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN Jaargang

10.- nummer

Redaktie

: Ronald van den Boogaard, Nathalie Chudiak , Arnold Collenteur en Tom Roodenburg. Michel Bizot, Hein Cannegieter , Karst Sikkens en Bert Wijnands.

Vaste medewerkers:

Deze uitgave kwam tot stand met medewerking van: Angela Leloux, Chris Brand, Johan Bronsveld, Max Dereta, Wout van Empelen, Syco Fennerna, Kees de Goeijer , Bob Kaal, Bram Lasschuijt Jr., Jorma Öster en Jan de Poot. De met name onderschreven artikelen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijvers en behoeven niet altijd de mening van de redaktie weer te geven. Zonder schriftelijke niets van de inhoud

toestemming van de redaktie worden overgenomen.

Abonnement Sportparachutist Leden van de afdeling Parachutespringen blad gratis. Verschijningsdata 1 januari, 1 maart, ber.

ontvangen

1 mei, 1 juli, 1 september

Druk: Van Deventer

mag

het

en 1 novem-

b.v., 's-Gravenzande.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHT VAART AFDELING PARACHUTESPRINGEN Bestuur W. A. Velthuizen E. T. H. Wijnands vakature P. Santegoeds H. Cannegieter C. A. T. Pellens H. Verbeek H. A. Elias

-

voorzitter vice-voorzitter sekretaris/sekretaresse penningmeester sekretaris sport sport en instruktie algemene projekten algemene projekten

Hoofd Bureau Parachutespringen Michel Bizot, Jozef Israëlsplein 8, 2596 AS 's-Gravenhage. Tel. 070-245457. Lidmaatschap Alle leden /70,Het inschrijfgeld

~1__

5 - 1 mei 1982.

I_Dh_O_U_d

Wout van Empelen legt Jacques Gielen vast op de gevoelige (voor)plaat tijdens de Casa Boogie 1981 Inhoud en advertentietarieven Para Varia Ingezonden brieven Stichting AAP Voorjaarsbijeenkomst KNVvL afdeling Parachutespringen VPCT clubkampioenschappen Intersport Holland adopteert Para-Ski team Para-Ski seizoen ten einde BASE-Praat Co ne Lock 8egeleidingscursus Instrukteursexamen 1982 CIP-meeting 1982 RW 4-mans sequentials RW 8-mans sequentials CRW sequentials Nederlandse kampioenschappen 1982 Nieuw boek over Parachutespringen in het Nederlands Ladybird Teamnieuws Para-Medisch Para Personalia Te koop Wedstrijd- en Evenementenkalender

Advertentietarief Sportparachutist

KNVvL

Hele pagina Halve pagina Kwart pagina Achtste pagina

per jaar, na 1 juli /38,-. voor leden bedraagt bij aanmelding

/8,-. Aanmeldingen voor het lidmaatschap te richten aan het afdelings-sekretariaat (d.t.v. de klubsekretaris).

Per Per Per Per Per

2 nummers 3 nummers 4 nummers 5 nummers 6 nummers

f 350,f 200,f 100,50,f f 650,f 950,f 1.250,f 1.500,f 1.750,-

per per per per

nummer. nummer. nummer. nummer.

Gedeelten van pagina's op aanvraag. Uw kopij voor de eerstvolgende 25 mei 1982 inleveren

bij:

Sekretariaat

Parachutespringen

Afdeling

Jozef Israëlsplein

2

uitgave gaarne

8, 2596 AS

vóór Rubrieken:

KNVvL,

's-Gravenhage.

te koop cq te koop gevraagd voor leden gratis.

_

1

2 3 4

5 5 6 7 7 8 9 10 10 12 14 17 18 20 21 21

22 23 24


PARA-VARIA Uit de krant

CASA Boogie 2 op Texel

Gevraagd: FOTO's

Toch wel een paar keer per jaar verschijnen er in de dagbladen van die kleine berichtjes, die bepaald niet positief te noemen zijn voor onze sport. De beoefenaren van het valschermspringen halen dan, door de onvolledigheid van zo'n bericht, de schouders maar op, terwijl het publiek op zo'n bericht reageert met: "Zie je wel dat het gebeurt, dat ze allebei niet opengaan. Mij niet gezien om uit een vliegtuig te springen." Zulke veel gehoorde uitspraken, plaatsen de parasport in een sfeer van onverantwoordelijke waaghalzerij. Daarbij voelt de sportspringer zich vaak machteloos tegenover de onbekendheid met en het onbegrip ten opzichte van zijn sport, want het stond tenslotte in de krant. Lees maar eens het hierbij geplaatste, ditmaal vrij uitgebreide krantenknipsel, met de voor ons springers verschillende tegenstrijdigheden.

Overgenomen graaf:

Dit jaar wordt, na het grote succes van vorig jaar, van 20 tlm 31 mei weer een CASA-Boogie op Texel gehouden. Ook dit jaar weer geen CASA A viocar, maar de C-47 en een Beech BN-18 met cargodeur als back-up. Naast de nachtsprongen op Hilversum zullen er RW seminars gehouden worden door Mike Cerasoli, jarenlang deelnemer aan de U.S. Nationals in 4-, 8- en 10-man (Tots for Slots). Bart de Vries, in ons land ook geen onbekende op 4-man gebied, zal de beginnende relatievers gaan helpen en begeleiden. Verder zijn een 40-man megablob en een

CReW wereldrecord plane, 18 of groter, gepland. De springprijzen blijven /40,-, de nachtsprongen kosten ongeveer /50,-. Er is grote belangstelling en veel aanmeldingen zijn er al uit Engeland en Denemarken, en natuurlijk uit Duitsland en BelgiĂŤ. Er komt zelfs een springster uit Quebec, zodat we zonder overdrijven kunnen stellen dat deze boogie samen met de l6-mans wedstrijden op Teuge spektakels zijn waar Europa niet meer omheen kan. Waar een klein (ei-)land groot in kan zijn.

De nieuwe redaktie, die zich met de volgende Sportparachutist zal presenteren, heeft dringend behoefte aan zwart-wit foto's (kleur mag natuurlijk ook) van goede kwaliteit die betrekking hebben op alle facetten van onze sport. Indien je wilt meewerken aan de opbouw van een foto-archief, kan je foto's zenden aan de KNVvL afdeling Parachutesprin-

gen, Jozef IsraĂŤlsplein 8, 2596 AS Den Haag, t.a.v. Redaktie Sportparachutist. Vergeet niet op de achterzijde van elke foto je naam te vermelden en aan te geven waar de foto genomen is en wie er op staan! Dia's zijn natuurlijk ook welkom! Als je foto's' of dia's na gebruik retour wenst te ontvangen, moet je dat ook aangeven en dan zullen wij daarvoor zorgen.

FORT BRAGG

uit het Dagblad

De Tele-

(Reuter)

- Een vrouwelijk lid van het beroemde parachutistenteam van het Amerikaanse leger heeft een val overleefd van 2600 meter. De 20-jarige soldaat Terry Bennett sprong opgewekt uit het vliegtuig maar merkte tot haar ontsteltenis dat haar parachute niet openging. Vervolgens weigerde ook de reserve-parachute open te gaan. Hangend aan twee in elkaar gedraaide parachutes klapte zij met een vaart van ruim 100 kilometer op de grond, waar haar val werd geremd door modderige aarde. Soldaat Bennett hield aan haar ongelukkige sprong een uit de kom geschoten elleboog, twee gebroken ribben en wat schaafwonden over.

EEN CROSSaow?!

3


,

Ingezonden brieven WK RW 1981 (I) De haren rezen mij te berge (en met mij bij meerdere para vrienden) bij het lezen van het verslag over de wereldkampioenschappen Relative Work 1981 en met name het stukje over de achtman. Hierin schrijft men dat bij de achtman de afspraak was dat prioriteit nummer 1 een goede sfeer was. Moet u zich eens even voorstellen, een nederlands team dat uitgezonden wordt naar een Wereldkampioenschap om daar het nederlands relatiefspringen naar buiten uit te dragen, stelt als prioriteit nr. 1 goede sfeer. Punten scoren en knokken voor een goed resultaat is slechts bijzaak. De captain van het achtmansteam Wijnands bleef wel hoop houden hoewel Jos Wery zegt: "Wij - de achtman - waren niet flexibel genoeg, gebrek aan enthousiasme, de spirit om jezelf uit te schakelen en als team te denken," en nu komt het

... " Velen wilden de WK meemaken als gebeuren, niet om te scoren. " Hoe is het mogelijk.

Maar Wijnands bleef hopen op hulp van bovenaf. In elke andere tak van sport staat zo'n man onmiddellijk op straat, maar nee hoor, bij de "TOP" van het nederlandse relatiefspringen mag zo'n man gewoon gaan hopen. (Goed, Wijnands is geen duurbetaalde captain, maar toch mag men van een bestuurslid/oude rot in het vak iets meer verwachten). Het is een belediging tegenover het nederlands springgebeuren een dergelijk team naar de WK te sturen, het gemiddelde van 2,3 punten per sprong spreekt boekdelen, dit had men van te voren kunnen onderkennen. Men zou er beter aan doen iets minder zichzelf naar de top te praten en zich iets meer in te spannen om een daadwerkelijke top te kweken, want zolang wij het moeten doen met stukjes van Harry Jansen - ik citeer uit Big Ones Are Forever het volgende woordenboek - regeltje: Emphasize bij de dirtdive vooral op Waves, Angles, Quadrants, (vertaling: Leg

de nadruk bij het uitlopen vooral op de gebaren, gezichtspunten en vierkanten, stuk duidelijker hè) - blijven wij verschoond van daadwerkelijke pogingen om het springen op hoger niveau te verbreden. Laat de eagerness (vurigheid, enthousiasme, begerigheid) terugkeren bij de ingedutte achtman en officials om hun opgedane ervaringen (lees: ondanks het teleurstellende resultaat kunnen we zeggen, er is veel geleerd, veel gezien en veel ontdekt) over te dragen op anderen, waardoor het misschien mogelijk is een gemotiveerd 8-mansteam te kweken, met als prioriteit nr. 1 knokken voor het beste resultaat. Laat hiervoor het viermansteam als voorbeeld dienen, want voor zover mij ter ore gekomen en volledig aansluitend bij mijn eigen mening, wil ik de nederlandse vierman feliciteren met het uitstekende resultaat, het tonen van werkelijk topsportkarakter. Jongens, bedankt, dit is een uitzending van werkelijke waarde geweest. Chris Brand

se clubs, relatiefcursussen gaan verzorgen. Met Pasen start de volgende via Teuge naar de clubs toe en niet naar aanleiding van bovenstaand artikel of op initiatief van de heer Brand. Vrijwel alle leden van 8- en 4-man bezochten en trainden deze winter clubs! Ikzelf heb met Hein en Bert reeds 4 maal een trip naar Amerika georganiseerd, waarbij door vele relatiefspringers gebruik gemaakt werd van goedkopere vliegtickets, kortingen op springkosten en andere faciliteiten. In december 1980 bestond de groep uit meer dan 50 personen. Veel ervaring rijker kwam men terug en kon men die bij de eigen club verder uitdragen.

Kom nou, meneer Brand. Probeer eens 4 man langer dan voor de duur van een NKP bij elkaar te houden. Om niet te spreken van 8 springers 20 maanden lang fI50,- per maand teambijdrage te laten betalen, naast alle reis- en verblijfkosten. En dan mogen ze mee naar een plaats waar ze de evenementen al lang gezien hebben of, als dat niet zo mocht zijn, er de gelegenheid niet voor krijgen. Dan mogen ze 's morgens om zes uur op een dropzone van zwart stof gaan zitten wachten om misschien om elf uur aan bod te komen. Na hun sprong mogen ze zelf hun hamburger betalen als ze honger krijgen. Wat een uitgelezen betaalde vakantie! Enkelen van de oude garde maakten de WK als gebeuren al voor de 4e maal mee en ruimen hun plaats dan ook gaarne in voor een talentvolle, enthousiaste, opofferingsgezinde nieuwe lichting. Zo ook doen Bert en ik! Blijft u "verschoond van daadwerkelijke pogingen het Relatiefspringen in Nederland op een hoger peil te brengen"?

WK RW 1981 (11) Enige reaktie op het voorgaande lijkt mij zeer wel op zijn plaats. Sedert het ontstaan van het relatiefspringen in wedstrijdvorm (1975) heb ik de nationale teams als manager begeleid bij alle trainingen en wedstrijden en durf mijzelf een insider te noemen. Ik ben het eens met de constatering achteraf dat er niet uitgekomen is wat ervan verwacht mocht worden. Misschien liepen sommigen al te lang mee en waren over hun top heen, maar waar haal je even een stel nieuwe toptalenten vandaan. Het is erg goedkoop achteraf de hele gang van zaken af te kraken en met modder te gaan gooien. Dat gebeurt bij elke sport wanneer de resultaten minder rooskleurig zijn. De teamtrainer is dan een dankbaar aanvalsobjekt; ook dat is mode. Ik daag de heer Brand uit aan het sportspringen in Nederland een bijdrage te leveren van ééntiende van datgene wat een Bert Wijnands daarvoor heeft verricht. In dat geval zullen we de komende jaren nog zeer veel van hem horen. Reeds meerdere malen is speciaal het achtmansteam, opgesplitst over de diver4

Ook het initiatief tot het houden van de inmiddels internationaal vermaarde 16-manswedstrijd is uit het 8-mansteam gekomen. Wat dacht u van cursussen door Schapanski, Fronk, CulIen, een pilotendag? Initiatieven van de teamcaptain van het 8-mansteam. Of van ons video-systeem of het Nationaal Centrum; nog meer soms?

Piet Santegoeds


APEN ADOPTIE

&

PROTECTIE

onderdak voor primaten en andere exoten U houdt toch ook van springers die: - altijd rare fratsen uithalen; - op dolkomische wijze aan hun parachute hangen; - exotische kreten slaken; - elk hapje eten uit uw mond kijken; - het liefst naakt springen; - de skygods imiteren; - graag komen logeren; - u altijd hartelijk doen lachen;

- geen manieren kennen; - mooie dochters hebben; -"u op een dierlijke manier uitzuigen??? Steun dan de stichting AAP (Apen Adoptie en Protektie) in hun strijd om onderdak te verschaffen aan primaten en andere exoten, die door onwetende jumpmasters verkeerd gedropt zijn en een wat ongelukkige landing hebben gemaakt.

Retourvluchten zijn legd, ook al omdat springcentrum niet handhaven. Ze zijn uw goedheid!

voor hen niet weggeze zich op hun oude meer zouden kunnen dus overgeleverd aan

Dit verhaal heeft een heel serieus slot: Donaties s.v.p. storten op: giro 2777530, bank 38.23.60.001, t.n.v. Stichting AAP, Lisse. Arnold Collenteur

Voorjaarsbijeenkomst KNVv L afdeling Parachutespringen Op zaterdag 13 maart vond er in de MTS te Amersfoort een ledenvergadering van onze afdeling plaats. De 23 aanwezigen dienden een aantal agendapunten af te werken en beslissingen te nemen die met name voor het Nationaal Centrum, naar wij hopen, gunstige ontwikkelingen mogen brengen.

officiële sekretaris-aktiviteiten voltooid. Zij zal echter in de redaktie van de Sportparachutist nauw betrokken blijven met het hele springgebeuren. De heer Henk Verbeek zal de funktie van sekretaris tijdelijk waarnemen. (Tot op dit moment is er echter nog geen nieuwe sekretaris aangewezen.)

Hoofdbestuur In aansluiting op de vaststelling van de KNVvL-statuten is de afdeling Parachutespringen de eerste afdeling met een eigen reglement. De vergadering besloot het concept als werkmodel te accepteren tot de Algemene Ledenvergadering aan het einde van dit jaar. Ook zal de afdeling het reglement voor kommentaar aan het Hoofdbestuur aanbieden. Dit jaar viert de KNVvL haar 75-jarig jubileum met een aantal festiviteiten". Zo zal er op 19 juni een open dag op vliegveld Lelystad gehouden worden, tijdens welke, naast aktiviteiten van andere afdelingen, natuurlijk ook demonstraties parachutespringen zullen plaatsvinden. Verder wordt er een jubileumboek uitgegeven dat voor alle leden verkrijgbaar is voor een bedrag van /22,50.

Commissies De riggercommissie hoopt deze zomer rond te zijn met alle regelingen en reglementen. De papieren zijn bij de RLD, waar de zaak, naar wij hopen, haar beslag krijgt. De beschrijvingen van de diverse commissies werden besproken en met een enkele wijziging vastgesteld als werk modellen tot de aanstaande Algemene Ledenvergadering. Er is een nieuwe redaktie van de Sportparachutist vastgesteld. Deze redaktie zal zich in en met het julinummer presenteren.

Afdelingsbestuur Hein Cannegieter heeft een boek geschreven over springen in het algemeen. Waarschijnlijk zal het in juni gepubliceerd worden. Elders in dit blàd vindt u hierover meer nieuws. Een aantal sekretariaatspunten - Militairen die nog steeds -

kwamen aan de orde, zoals o.a.: originele papieren zenden bij hun

wing-aanvragen! (niet doen; alleen kopieën zenden!) De wereld-adreslijst, waarvan iedere club een exemplaar vangen heeft. De aanschaf van een nieuwe film: Ride a Cloud.

ont-

Zoals reeds eerder is aangekondigd, is de funktie van sekretaris van het Afdelingsbestuur vanaf 1 maart 1982 vakant. Nathalie Chudiak heeft met het bijwonen en notuleren van deze vergadering haar

Financiën Wegens ziekte van de penningmeester kon het tussentijdse overzicht niet gepresenteerd worden. Alle verenigingen zullen echter ZO" spoedig mogelijk de cijfers ontvangen. Na ontvangst zal bekeken worden of er behoefte is om aan de bespreking hiervan een aparte vergadering te wijden. Er werd (gedeeltelijk) een nieuwe kascommissie vastgesteld en de aftredende kascommissie ontving nogmaals de waardering van de vergadering voor de serieuze en professionele wijze waarop de zaak is aangepakt. Een aantal belangrijke gesprekken die in de naaste toekomst gaan plaatsvinden, hebben betrekking op kader kursus sen (CRM) en de spreiding van fondsen voor Wereldkampioenschappen (NSF/ SNS). Nationaal Centrum Betreffende dit onderwerp volgde een uitgebreid overzicht van de aktiviteiten van 1981: sprongen, vlieguren, opleidingen, NKP, RW 16-manswedstrijd, riggershop, personeel enz. 1981 was een pro5


beerjaar en wat aktiyiteiten betreft, is dit jaar zeker gunstig verlopen. Financieel gezien zijn er echter problemen. Op basis van een groeiend aantal leerlingen ieder jaar, was er voor 1981 een begroting opgesteld, die in werkelijkheid echter niet haalbaar bleek. Toen het werkelijke aantal leerlingen achterbleef bij het begrote aantal, heeft men met een onsympathieke doch noodzakelijke maatregel (het verhogen van de springprijzen) het ontstane tekort enigszins kunnen verminderen. Een onvoorziene verliespost werd echter ook gevormd door een onjuiste inschatting door de bedrijfsvereniging van de sociale lasten van het vaste personeel. Men heeft echter aanwijziginge.n dat bij de vaststelling van de definitieve resultaten 1981 het totaal-tekort minder aanzienlijk zal zijn dan op dit moment wordt verondersteld. De vergadering dankte de heer Kees Meijer, die als financiële man van het Nationaal Centrum dagelijks een gigantische berg werk verricht, voor zijn inzet. In aansluiting hierop kwam ter sprake dat de ENPC zowel de leden- als de financiële administratie geheel geautomatiseerd heeft. De mini-computer die zij heeft aangeschaft, is ruim een jaar in gebruik en de voordelen zijn overduidelijk: o.a. uitgebreide toepassingsmogelijkheden, enorme tijdsbesparing en direkt inzicht in het hele financiële gebeuren. Vooral de laatste twee argumenten waren doorslaggevend voor een positieve beslissing ten aanzien van de aanschaf van een minicomputer voor het Nationaal Centrum. De heer Jan van der Vliet, penningmeester ENPC, werd bereid gevonden zijn ervaring ten dienste van de conversie te stellen in samenwerking met Kees Meijer. Op een voorstel van het Afdelingsbestuur tot het aanstellen van een financiële begeleidingscommissie Nationaal Centrum werd door de vergadering positief gereageerd. Het streven is om 1 juni met deze commissie te starten en haar te vormen door de Afdelingspenningmeester en bijv. twee (ex)clubpenningmeesters. Ook het voorstel tot het instellen van een aktiviteitencommissie werd positief ontvangen. De taak van deze commissie zal bestaan uit het opstellen van een wedstrijd/evenementenkalender en aktieprogramma van het Nationaal Centrum in samenwerking met de centrumchef. Tot op zekere hoogte kan hierbij rekening gehouden worden met de aktiviteiten van de overige verenigingen.

V.P.C.T.

6

Paracentrum Budel Wim Velthuizen bracht de aanvraag aan het Hoofdbestuur tot toetreding tot de KNVvL afdeling Parachutespringen van PC Budel ter vergadering met een korte toelichting op de gang van zaken. Hieruit bleek dat er onvoldoende tijd beschikbaar was geweest om de statuten te bestuderen om te bezien of PC Budel voor lidmaatschap in aanmerking kan komen. Gezien de rechtsvorm van PC Budel (B. V.) waaruit volgt dat het Centrum geen leden heeft, kunnen de leerlingen die daar worden opgeleid dus niet via het Centrum KNVvL-lid worden. Zij dienen individueel KNVvL-lid te worden, wat op dit ogenblik reeds gebeurt. Het voorstel van het Afdelingsbestuur aan de vergadering om verder uit te zoeken of een (buitengewoon) lidmaatschap van de KNVvL afdeling Parachutespringen voor PC Budel mogelijk is, werd met grote meerderheid van stemmen afgewezen. De rondvraag was voornamelijk gewijd aan de publiciteit die het parachutespringen krijgt in het algemeen en in het bijzonder rond nationale wedstrijden. Slechts een klein deel van de media is bereid aandacht aan onze sport te geven ondanks de vele pogingen daartoe van onze kant. Wim Velthuizen lichtte toe hoe bij de TV toewijzing van zendtijd geschiedt en de afhankelijkheid daarbij van de omroepen van NOS-faciliteiten. Vanuit de clubs werden enkele suggesties gegeven en de vergadering ontving de verzekering dat dit punt voortdurend de aandacht van het Afdelingsbestuur heeft. Nadat de rondvraag was afgesloten, overhandigde Wim Velthuizen aan Nathalie, uit naam van allen, een blijk van waardering voor het werk dat zij als sekretaris in het Afdelingsbestuur heeft verricht. Dit werd door haar, in dank aan allen, aanvaard. (Het blijk "floreert" overigens op het ogenblik in hoge mate!) De vergadering dankte de MTS, in de persoon zen, voor de genoten gastvrijheid.

20 t/m 22 mei 1982

Wat gaan we doen? Uiteraard een P.A.-wedstrijd, hetgeen voor velen een interessante trainingsmogelijkheid is voor de, een maand later te houden, Nationale Kampioenschappen. Indien er meer dan 3, dus minimaal 4 style-springers zijn, gaat ook dat onderdeel door, mits het weer het toelaat. Voor

(Foto: Bob Kaal)

van Wim VelthuiN. Chudiak

Clubkampioenschappen

De clubkampioenschappen zijn dit jaar open. De mogelijkheid is er dus ook voor anderen, niet leden van de V.P.C.T., mee te doen en mee te dingen naar de eerste plaatsen. Een ieder heeft dit reeds in de Sportparachutist kunnen lezen. Er worden dus veel springers verwacht op 20 mei a.s.

4 F's boven Teuge.

NKP 1982. Een aantal zaken betreffende deze wedstrijd werd besproken, waarvan u elders in dit blad het volledige programma vindt.

Sunsetload

Relatief geldt eveneens een deelname van minimaal 4 teams. Aangezien het geheel een V.P.C.T. aangelegenheid is, zijn de kosten op het minimum gesteld van de sprongprijzen minus 1 (één) bon. Inschrijfgeld zal niet worden geheven voor V.P.C.T.-leden, echter wel voor diegenen die geen V.P.C.T.-lid zijn. Zij die-

boven Teuge, februari

1982

(Foto: Bob Kaal)


-----------------------------------------------------------------------------------------------~---

nen /10,- te betalen als inschrijfgeld. Voor logies, maaltijden en drank zorgt "de Wolk" op aanvraag en zul je dus even je mond open moeten doen om dat zelf te regelen (tel. 05763-842). We zullen ons uiterste best doen er een fantastische happening van te maken. We verwachten dan ook jouw inschrijving. De inschrijvingen, het liefst per team, kun je zenden aan: secr. V.P.C.T., Bolkskamp 25,7576 GH Oldenzaal. Vermeld in de inschrijving de namen van de teamleden en de onderdelen. De inschrijvingen dienen 10 dagen voor de wedstrijd op bovenstaand adres binnen te zijn.

Intersport Holland adopteert Para-Ski Team De firma Intersport Holland uit Gouda, importeur van talloze sportartikelen, heeft het para-ski team van de Dutch Conneetion geadopteerd. Dit betekent, dat Bram Lasschuijt Jr, Henk Nijhuis en Michel Bizot hun reuzeslalom van deze wintertweekamp voortaan zullen skiën en hun bergsprongen zullen maken met materiaal van fabrikanten, welke in Intersport International, een Zwitserse organisatie, participeren. Als u dit leest is het para-ski team bijna op weg voor een centrale training tesamen met het Oostenrijkse team in een zomerski-kamp op de Hintertuxgletscher, als voorbereiding op de World Cup 1983 in Oostenrijk.

Het programma 8 sprongen groeps-PA, rrummurn 4 sprongen; 4 sprongen Style, minimum 2 sprongen; 4 sprongen Relatief 4-man, minimum 2 sprongen. Zo spoedig mogelijk na het sluiten van de inschrijving zullen nadere gegevens worden bekend gemaakt, zoals aanvang, betaling, etc. etc. Tot ziens op Teuge! Jan de Poot

PARA-SKI

seizoen ten einde Tijdens de laatste para-ski competitie werden door de leden van de Dutch Conneetion alleszins bevredigende resultaten geboekt. Bij de Alpencup, een wedstrijd om de Europabokaal te Bad Wiessee (D), waren maar liefst 24 teams aan de start verschenen. Goede springresultaten van Henk Nijhuis: 034 cm (6e plaats) en Michel Bizot: 048 cm (8e plaats) haalden de 22e plaats van Bram Lasschuijt Jr. enigszins op, waardoor de Dutch Conneetion als vierde eindigde. Bij het skiën eindigden de Nederlanders in de middenmoot, zodat in het combinatieklassement een 8e plaats werd bereikt, vlak voor Joegoslavië. Begin maart was de Dutch Conneetion te gast in Oostenrijk tijdens de ,,1. Internationale Winterwettkampfwoche . des Österreichischen Bundesheeres", waar het bovengenoemde trio in de " Fallschirm Schi Disziplin" uitkwam. Het springklassement werd door de drie bergsprongen, - dit keer zeer moeilijk op de top van de Buchsteinwand -, geheel door elkaar gegooid, doch Nederland behaalde een fraaie 2e plaats, achter de Duitse Bundeswehr équipe (Riesenbeck, Stübler, Albrecht). Individueel plaatsten de Nederlanders zich als 4e (Nijhuis), 6e (Lasschuijt), 10e (Bizot) en 12e (Bogaards). Laatstgenoemde deed in een internationaal team mee. Het onderdeel reuzenslalom ging hier met name Lasschuijt Jr goed af: beide malen

reed hij zijn manches zo snel, dat hij tussen de "alpenreuzen" als tiende kon eindigen, waardoor hij in de combiné individueel 8e werd. Nijhuis werd hier lle, Bizot 13e en Bogaards 16e. Het grootste compliment kwam tijdens een ontvangst van de wedstrijdleider, die in het openbaar aankondigde, dat nu Intersport Holland de Dutch Conneetion

zal gaan steunen bij trainingen en wedstrijden, . . . "im nächsten Jahr ernsthaft mit der Niederländischen Mannschaft gerechnet werden muss" .. ! De eerste training is dan ook al gepland op de Hintertuxgletscher in september tesamen met het Oostenrijkse team. Bram Lasschuijt

Jr.

bergsprong naast Tegernsee . 7


BASE-PRAAT Buiten schijnt de zon, maar ik zit binnen achter mijn typemachine. Naast me ligt een artikeltje over de spectaculaire redding van twee Duitsers, die afgelopen zomer van Trollveggen sprongen en de fout ingingen. De één kwam terecht op een richel, de ander in een kloof. Of ik daar even een "stukkie" over wil schrijven. Nou dat heb ik dan bij deze gedaan. Het is immers niet interessant voor u om "nieuws" van de afgelopen zomer te horen. Bovendien kan ik u niet vertellen wat ze fout deden. Ik kan u alleen vertellen dat het intussen wel duidelijk is dat Trollveggen meer risico's voor de BASE springer inhoudt dan de beroemde rots in Californië: EI Capitan. Als je van Trollveggen wilt springen (tot nu toe heb ik nog van geen enkele Nederlandse springer gehoord, die interesse heeft), moet je ervoor zorgen op tijd aan het nylon te hangen, anders schijn je niet meer over het volgende plateau te komen. Bovendien word je in vrije val aan meerdere kanten door rots omgeven, zodat je na de opening nog eens extra snel de touwtjes in handen moet hebben! Intussen blijft het een redelijk verzoek van de Noren om hen niet in moeilijkheden te brengen door de sprong van Trollveggen te maken. De Black Canyon in Colorado , U.S.A., bleek ook een gepaste naam te hebben door een base-sprong met fatale afloop. De betrokkene liet de vereiste tracking achterwege en opende dus zeer dicht bij de wand. Hij had de pech om een twist van 180 graden te hebben en werd enkele malen stevig tegen het beton aangesmakt. (Dan vergaat het smakken je wel.) Natuurlijk is er steeds sprake van menselijke fouten, maar de marge is dan ook wel erg klein geworden! In oktober hebben de WK-deelnemers nog genoten van de prachtige films van Carl Boenish met sprongen van hoge gebouwen. TV masten en zelfs van een rotsje van 600 ft! Zo zagen we bijv. de vrouw van Carl met haar 40-ste sprong wel dr'ie hele sekonden aan haar staticline-geopende Piglet hangen. Pfffft. Voor de meesten heeft dit niets meer te maken met onze sportspringerij en valt er dus voor te pleiten BASE springers hun eigen organisaties te laten oprichten. Dan zal er ook geen noodzaak zijn om mensen iets te verwijten; ze uit de organisatie te gooien. Vrijheid, blijheid. Het probleem is alleen dat het verschil tussen de gewone springer en de BASE springer naar buiten toe (vooral de media en het publiek) duidelijk moet blijken. Zo wil ik ook even duidelijk laten blijken dat ik geen enkele verantwoordelijkheid op me neem voor het geval met Jan Beurner , die onlangs even een hangglider van f 4500,- in puin vloog, terwijlhij het A-brevet al in z'n zak had (ha, ha, ha ... sorry Jan). Als je de kick van een BASE sprong heb ik hier nog een stel alternatieven:

nauwelijks

kunt afwachten,

- maak een "intentional break-away" --:- stijg op met een hangglider en land met je chute - maak alle figuren op je rug bij je volgende sequential - gebruik je fantasie en vind de anderen! Fly smooth

Arnold

Collenteur

Een sprong van Trollveggen door Max Dereta. (Foto: Jorma Öster)

8


Q

~ I-

___ L _______

1--

2,5 cm

f

ConeLock

te

0

Deze modificatie kan door elke valscherm technicus worden uitgevoerd.

Bron: Fallschirm Sport Magazin november - december 1981 Bij een landing buiten de DZ (spotfout + veel wind) was een waterlanding onvermijdelijk. Op ± 30 m hoogte werd een break-a-way gemaakt waarna de springster van die hoogte op het wateroppervlakte terecht kwam en daardoor zwaar gewond raakte. Ervaring

betrokkene:

87 sprongen.

Commentaar: Als een waterlanding wordt gevreesd, dan pas de hoofdkoepel losgooien nadat kontakt is gemaakt met het water. Hoogte schatten boven water is erg moeilijk. Indien de DZ zich in de nabijheid van open water bevindt, is het dragen van een zwemvest of iets dergelijks verplicht c.q. zeer aan te raden.

Tijdens de RW gende:

WK gebeurde het vol-

Tijdens turbulente weersomstandigheden begon een springer zonder noodzaak zijn Cruisair "omlaag te spiralen". Tijdens het draaien drukte de turbulentie twee buitencellen dicht, waarna de Cruisair als een harmonica in elkaar schoof. Te laat probeerde de springer door tegen te sturen het probleem op te lossen, maar de rotatiesnelheid nam alleen maar toe. Op ± 150 m hoogte werd een break-a-way gemaakt, waarna de springer door de centrifugale kracht werd weggeslingerd. Hij aktiveerde zijn reserve, die zich vlak boven de grond opende. Ongedeerd maar wel geschokt kwam de springer terug. Commentaar: In turbulente omstandigheden moet de RAC erg rustig worden gevlogen met 25% remmen. Het maken van stall-turns is in deze omstandigheden uit den boze. Het komt voor dat na een RW-sprong een springer een break-a-way moet maken. Soms gaat dan een medespringer "op jacht" naar de weggegooide koepel, om deze in de lucht op te pikken. Als het lukt, is het erg leuk, maar er worden grote risico's gelopen. Immers, als er een riser of iets dergelijks met ± 35 km in het gezicht komt, is dat minder plezierig. Ook kan de koepel om de springer heen slaan, waardoor de "jager" geen zicht meer heeft en zodoende in problemen kan

komen. Als in het geval van een break-away een medespringer kijkt waar de afgeworpen hoofdparachute blijft en een andere springer in de buurt blijft van de "reservist", zodat deze eventueel geholpen kan worden na z'n landing, kiest men voor een betere oplossing. Om erg trage openingen bij de Pegasus RAC te voorkomen, beveelt Django Enterprises (de fabrikant) een modificatie van de slider aan. Het is de bedoeling om in de lengterichting de slider 5 cm smaller te maken.

Vliegrichting _

2,5cm

~

••

~rZijaanzicht

Via de Para Pilot Shop bereikte het volgende bericht de TC: Bij de periodieke repack van de reserve parachute was het reserve ripcord onmogelijk te trekken. Het betreft een systeem Rapid Transit van Sky Supplies. Bij de gehouden inspectie bleek dat de ripcordkabel onder de eerste pin zat (zie tekening A), waardoor de pin niet uit de loop te trekken was. Een noodzakelijke reserveprocedure zou zonder twijfel fataal zijn afgelopen. De oorzaak was gelegen in een te grote pinafstand. De firma Sky Supplies is van dit feit op de hoogte gebracht en heeft de pinafstand tot het minimum teruggebracht, waardoor de kabel tussen de pinnen geen ruimte meer heeft voor soortgelijke "slippertjes". Het verdient aanbeveling alle soortgelijke systemen op de genoemde mogelijkheid te controleren/laten controleren. B. v. Security, Free Flight Handbury, Wonderhog I, II en Sprint, Starlite, Top Secret/Classiflyer etc. Johan

Bronsveld

Tekening A

Correct

Tekening B

9


Begeleidingscursus Instrukteursexamen 1982 Je bent eigenlijk gek om als enthousiaste parachutist instrukteur te willen worden en al die verantwoordelijkheden op en rond zo'n DZ op je schouders te willen nemen. Zo ongeveer begon de begeleidingscursus voor het instrukteursexamen 1982. Niettemin volgden circa 20 man de cursus. Motivatie? In elk geval niet het streven naar eigen eer en glorie. De cursus vond plaats op 19 december 1981, 16 januari 1982 in Teuge en op 27 en 28 februari 1982 in het Nationaal Sportcentrum Papendal. Naast de examenvakken: reglementen, meteo, materiaal en instruktie, werden ook nog andere onderwerpen als organisa-

tie naar voren gebracht: vrijevaIopleiding, PA, wedstrijden, vliegprincipes, style, demo's, ram-aires, RW, CRW en EHBO. Kortom heel wat stof om door de adspirant-instrukteurs te worden verslonden. De wijze waarop de cursus was georganiseerd en de lessen werden gegeven, zijn door ons positief gewaardeerd. De instrukteurs van die dagen willen we dan ook hartelijk danken en bovenal de TC die de cursus had georganiseerd. Na nog een flinke hoeveelheid zelfstudie hebben onze resultaten 27 maart op het instrukteursexamen hopelijk niet teleursteid. Namens de deelnemers aan de cursus, Syco Fennema Paraclub Hohne

CJP

haalt veel overhoop bij • • relatief, stijl en preeiste Vermoedelijk toch wel tot ieders verbazing is er bij de jaarlijkse CIP-meeting van eind januari in Parijs veel overhoop gehaald. Om de belangrijkste zaken te noemen: er is drastisch huisgehouden in de 4- en 8-mans-sequentials, stijl zal d.m.v. video gejureerd en d.m.v. een computer gescoord worden, bij precisie blijft de 5 cmschijf en moeten springschoenen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor ons was ook belangrijk dat Joeke de Jong is geaccepteerd als Nederlands scheidsrechter bij de WK precisie en stijl in augustus van dit jaar in Tjechoslowakije met Hans Luijs als reserve en Harry Kuipers is geaccepteerd als F Al -relatiefscheidsrechter , mede op basis van zijn resultaten behaald bij de WK relatief in Zephyrhills, afgelopen oktober. Interessant is dat het koepelrelatiefprogramma is uitgebreid met een sequentialonderdeel. Het zal deze zomer worden uitgeprobeerd bij een wereldcup in Frankrijk. De jaarlijkse Internationale Conferentie van springende landen op 27 januari zag enkele opvallende veranderingen. Om niet bekende redenen verscheen China niet en kwam er wel een nieuwe Russische gedelegeerde; een grote aanwinst zo bleek. Het was een opgewekte, gezellige, goedbespraakte, goedlachse Rus; een hemelsbreed verschil met de gedelegeerde die de afgelopen jaren kwam. De nieuwe man werd dan ook prompt gevraagd voor de subcommissie die over de Sportcode gaat. Verder was Peru voor het eerst aanwezig; Argentinië voor de tweede keer. Polen ontbrak. De voorbereiding van de Internationale Parachutecommissie (CIP), een afdeling van de Internationale Luchtvaartfederatie (FAI), begon dit jaar al vroeg, de zaterdag voor de woensdag van de plenaire vergadering, in het hoofdkwartier van de F Al aan de 10

Rue Gaillilée in Parijs. Op die zaterdag begon om 2 uur de eerste, open, inventariserende bijeenkomst van de relatiefsubcommissie, waarvan "onze" Bert Wijnands de voorzitter is. Verder zitten er in: B. J. Worth (Amerika), Richard Charter (Zuid-Afrika), Charles Shea-Simonds (Engeland) en Zeke Zahar (Canada). De Engelsman John Laing is er voor koepelrelatief als speciale adviseur aan toegevoegd. Er bleken veel zaken te bespreken. Zahar en Worth hadden de 4en 8-manssequentials doorgespit, ze drastisch veranderd en teruggebracht tot 10, elk met als argument dat een profteam met 2000 trainingssprongen voor een WK veel vaker een bepaalde sprong heeft kunnen trainen dan een amateurland met, zeg 250 sprongen. Bij een kleiner aantal sequentials (dus 10), waaruit geloot kan worden, heeft men meer kans ook alle 10 redelijk getraind te hebben. Dit uitgangspunt is, zo bleek uit de discussie, aanvechtbaar. In 1976 werd de tienmanspeedstar als WK-onderdeel geschrapt omdat het zo dom en technisch werd en kwamen de sequentials om het goed vliegen in de vrije val als wedstrijdcriterium te nemen en de fantasie de ruimte te geven. Met het terugbrengen van het aantal sprongen vereng je de zaak weer. Woensdag kwam de RWsubcommissie uiteindelijk met tussen de door Zahar en Worth gewenste 10 en de oorspronkelijke 15 sequentials aanzetten. Gepraat werd ook over het idee van Zeke Zahar om de artistieke waarde van een sequentialsprong te scoren, zoals bij kunstschaatsen, schoonspringen etc. Hierover stond in het vorige nummer van Sport parachutist een interview met Zahar. Hij meldde met een groot pakket papieren in de hand dat hij diep in deze materie was gedoken, maar nog niet tot een goed jureerbaar concept was geko-


men. "Maar de ontwikkeling van onze sport gaat door. Het komt", aldus de Canadees die nu een springcentrum heeft in Calgary. Zephyrhills-fouten Lang werd gepraat over de problemen die ontstonden bij de laatste WK in Zephyrhills, Amerika, afgelopen oktober. Moest er een beperking komen van handgrepen op de jumpsuits? Nee, was de conclusie. Dat sommige teams "gezapt" werden omdat ze door de lange handgrepen niet onder de heup van de ander maar op de heup leken vast te hebben, was de verantwoordelijkheid van de springers. Hadden ze maar zodanige handgrepen moeten hebben dat er geen verwarring kon ontstaan. De Franse Sylvie Page kwam met het voorstel te onderzoeken of er met een video-fabrikant geen contract is af te sluiten, zodat altijd, overal op een WK de nieuwste en beste apparatuur staat. Een ander punt was het jureren van trainingssprongen. Besloten werd de plenaire vergadering voor te stellen dat tenminste twee van de drie trainingssprongen gescoord, openbaar gemaakt en geëvalueerd moeten worden vóór de wedstrijd kan beginnen. Verder werd besloten dat de scheidsrechters altijd twee dagen tevoren aanwezig moeten zijn om een training te ondergaan, waarbij videobanden van goede landen worden gebruikt. De faciliteiten voor scheidsrechters-in-opleiding moeten even goed zijn als voor de "echte" . -

-

-

-

Gepraat werd verder over het verlengen van de werktijd, omdat vier en achtmansteams vrijwel altijd ver boven de 4000 ft door hun werktijd heen zijn. Besluit: nee. Camera op de vleugel om de eerste vijf seconden goed te kunnen volgen. Besluit nee. Bepaalde kleuren voor "jump suits" verbieden, die moeilijker zich baar zijn op de video. Besluit: nee. Wereldrecords van de langste 4- en 8-manssequentials mogen alleen op officiële internationale wedstrijden gevestigd worden. Besluit: ja. Johan van Stappen stelde voor dat een "aanraking" voldoende was en geen "greep" (grip) behoefte te zijn. Om een veelheid van redenen besloot men de bestaande regel (grip) te handhaven. Er moet een bepaalde eist gesteld worden aan de hoek van observatie van een team bij het verstrijken van de werktijd in de vrije val. Soms kan de hoek van observatie bij de afsprong binnen de door de Sportcode vereiste zijn, maar is door drift het team aan het eind van de werktijd zo afgezeild dat het voor de scheidsrechters bijna niet meer te doen is om de grips goed te controleren. Dit overkwam in Zephyrhills o.a. het Italiaanse team. Besloten werd de bedoelde hoek van observatie te laten noteren en als informatie voor de scheidsrechters en eventueel voor de jury (de beroeps instantie) te laten hanteren.

Veel van deze zaken werden uitgediept in de tweede bijeenkomst op zondagochtend. 's Middags kwam de RW-subcommissie in besloten zitting bijeen om de voorstellen aan de plenaire vergadering te formuleren en een begin te maken met het bespreken van de nieuwe sequentiais. Dit laatste duurde tot woensdagochtend. Zelfs bij het begin van de plenaire zitting kwam Zeke Zahar nog naar Bert Wijnands toe omdat hij een verandering wilde aanbrengen! CRW Zondagmiddag kwam trouwens ook een groep koepelrelatiefspringers bij elkaar: John Laing, de twee aanwezige Australiërs en twee Fransen die meldden dat zij deze zomer een wereldcup wilden organiseren. Zowel in Australië als in Frankrijk bleek men geëxperimenteerd te hebben met viermanssequentials bij CRW. Het reglement en de sequentials werden besproken. Belangrijkste verandering in het bestaande reglement voor achtmansspeedstacks en viermansrotatie is dat de werktijd ingaat bij het zichtbaar worden van de eerste springer, in plaats bij het zichtbaar worden van de eerste "pilot chute". Wie het reglement wil hebben, kan deze aanvragen bij de KNVvL

in Den Haag. Evenals uiteraard het reglement voor relatiefspringen 1982. De sequentials zullen gehonoreerd worden voor het internationale programma van onze nationale kampioenschappen in juni. De sequentials voor zowel RW als CRW vindt u elders in dit nummer. Precisie en stijl Dinsdagmiddag kwam - officieel - de subcommissie voor precisie en stijl bijeen. Er werd iets besloten over de scoring van stijl, Wilt iedereen al lang bleek te doen, maar waar ik niets van begreep. Belangrijker was dat men eisen wilde stellen aan de schoen van de precisiespringer . Door het 5 cm-dead centre springen mensen met scherp gepunte of gehakte schoenen, waardoor de electronische schijven snel kapot gaan. Besloten werd voor te stellen alleen schoenen toe te staan met een platte zool, die bij punt en hak een radius hebben van tenminste 1,5 cm. Een andere bron van het kapot gaan van electronische schijven was het volgens de Sportcode verplichte touw door het midden om de schijf na elke sprong weer recht in de bak te kunnen trekken. Het nieuwe, al veel gebruikte systeem waarbij rubber banden de schijf in het midden houden, werd goedgekeurd. Toen kwam de grootste klap. De Tsjechische gedelegeerde meldde dat zijn land bij de komende WK in augustus stijl via video wilde gaan jureren en via een computer wilde gaan scoren. Het ziet er aldus uit. Elke scheidsrechter zit als bij relatief voor een monitor. Ook vóór zich een paneeltje met een verzameling knopjes. Eén voor het indrukken en het stopzetten van de tijd en één voor elke soort penalty. Zo zijn er keurig twee rijtjes knopjes. Maakt een springer volgens de waarneming van de scheidsrechter een draai en bepaalde hoeveelheid graden te kort, dan drukt hij op het betreffende knopje, waaronder een lampje gaat branden. Bedenkt hij zich, dan kan hij het door verder in te drukken ongedaan maken en een ander knopje al of niet indrukken. Is de springer klaar en is de scheidsrechter het met zijn eigen beslissingen eens, dan drukt hij op de knop "enter" en gaat het ingedrukte "programma" (tijd plus penalties) naar de computer waar de zaak wordt verwerkt met de gegevens van de andere scheidsrechters, waarna de uitslag bekend is. De Tjechische assistent-gedelegeerde Jan Machat, die ook als tolk voor de echte gedelegeerde optrad, verdedigde zijn vinding met verve. Toen hij het dashbord voor scheidsrechters had uitgetekend en uitgelegd, werd dat algemeen aanvaard als een mogelijk Ei van Columbus. Machat barstte bijna in tranen uit toen de vergadering het goedkeurde. Hij zat naast me en zei: "Ik heb er twee jaar lang aan gewerkt." Veel langer werd gepraat over het jureren met video. Toen ik voor het eerst als "alternate" van Bert Wijnands een CIP-vergadering bijwoonde in 1976, was dat al een "hot issue". Een staande, binoculaire kijker (een gewone springkijker dus) geeft een driedimensionaal beeld. Onder welke hoek een springer ook afspringt, je ziet door de diepte in de kijker hoe hij ten opzichte van jou in de lucht ligt. Video geeft een tweedimensionaal beeld en vertekent dus. Een goede beoordeling is alleen mogelijk als de springer zo recht mogelijk boven je afspringt (en dat hoeft nog niet eens voor elke springer waar te zijn) en is pas vergelijkbaar met anderen als de hoek dezelfde is. Al die jaren is geen oplossing gevonden. En nu opeens een officieel voorstel. Bij de nationals in Tsjechoslowakije had men het gedaan evenals in enkele andere landen en er was geen enkel probleem geweest. Het exit commando vanaf de grond werd telkens onder eenzelfde hoek van de videocamera gegeven (zoals bij relatief), waarbij het vliegtuig precies downwind inkwam. De springer moest meteen daarna het vliegtuig verlaten (anders dan bij relatief). Na heftige discussies besloot men het te proberen, maar blijkt tijdens de training van de scheidsrechters met videobanden en daarna bij de trainingssprongen dat het toch niet kan, dan moet er een partij kijkers klaar staan. We zullen straks zien in Tsjechoslowakije! Een voorstel van Peru om de WK onder te verdelen in een senior en junior wedstrijd werd door de Italiaanse gedelegeerde opgepikt voor "zijn" 2e wereldcup van kampioenen. Aan de eerste, af'gelo11


.~---------------------------------------------------------------------------------~---------

pen jaar, deden slechts een stuk of tien kampioenen (waaronder onze Michel Bizot) deel; een beetje een fiasco dus. Door nu een cup te maken voor senior kampioenen en junior kampioenen (tot 23 jaar) hoopt de subcommissie niet alleen nationale aeroclubs (zoals de KNVvL) te bewegen door een speciale prijs jongere springers te stimuleren, maar hoopte signor Sebastiani ook "zijn" cup meer gewicht te geven.

middelde van alle scheidsrechters zit, hoe hoger zijn gemiddelde bij de evaluatie en hoe beter hij dus lijkt. Maar is de scheidsrechter van de "gulden middenweg" wel altijd de beste? Lang niet altijd, zo weet iedereen. Er zijn scheidsrechters die poep in hun ogen hebben en daarom laag scoren bij de evaluatie, maar er zijn heel scherpe scheidsrechters die dingen zien die anderen niet zien, en dáárom laag scoren. Conclusie: moeilijk probleem. Iedereen denkt na hoe dit op te lossen. Amerika tenslotte kwam met een wisselprijs voor het winnende achtmansrelatiefteam bij WK, een soort zwaard van Damocles.

Restjes relatief Dinsdagochtend werden bij de officiële zitting van de relatiefsubcommissie alle voorbesproken zaken door voorzitter Wijnands aan de orde gesteld en besluitklaar gemaakt voor de plenaire zitting van de CIP. Een discussie ontstond nog over de evaluatie van de scheidsrechters. Hoe dichter een scheidsrechter met zijn beoordeling bij het ge-

Nieuwe Sportcode Tenslotte volgde dinsdagmiddag de derde en laatste subcommissie meeting van de CIP: de Sporting Code Commissie onder voorzitterschap van de Canadees Buzz Bennett. Met enige trots presen-

Internationaal Programma 1982 1

4

3

,--------, ~------------~ 1

~8 canadian

tee

~r;Gc

1

1t

~

compressed accordion

accordion

r:tlr

inter

--

o

~

3600

tee

)€ }Q<

:>( inter

stairstep

box

diamond

stairstep

J~l

inter

3

3

zipper

molar

3

catacord

diamond

l~:~~ inter

inter

4

4

4

4

4

inter

inter

X inter

inter

3

;f~ inter

three & one

snowflake

inter

3

donut

spinner

spearhead

marquis

diamond

\-~

inter 3600

3

3

2

2~

2~ canadian

2

2

2

2

inter

inter

inter

inter

compressed accordion

bunyip

zig zag

bipole

"""1:1..

inter

inter

567

inter

4

~ diamond

'XX inter

~~

~

inter

inter

vervolg met I stairstep

diamond

,

5

5

compressed

acc.

caterpillar

one & three

bunyip

offset

box

diamond

*

inter

*

inter

5

5 vervolg

met I caterpillar

vrije overgang

12


teerde hij de nieuwe Sportcode 1982 die vier jaar geldig zal blijven. Toch zaten er al weer een aantal veranderingen in; niet alleen in de annexen, die elk jaar veranderen, maar ook in de vaste teksten van de Sportcode. De veranderingen hadden vooral te maken met de beslissingen van de andere twee subcommissies. De nieuwe sportcode is te bestellen bij de KNVvL, evenals de lijst met veranderingen.

-

-

Na afloop vond er een discussiebijeenkomst plaats onder leiding van CIP-president Horst Brändel uit de DDR. Onderwerp: de toekomst van de WK precisie en stijl. Oorzaak: een voorstel van Oostenrijk om in 1984 de WK te organiseren, maar dan in een ver. korte vorm, want de WK gaat veel te lang duren (veertien dagen). Oostenrijk had een aantal mogelijkheden op een rij gezet. De belangrijkste waren:

individueel precisie schrappen; daarvoor in de plaats individuele meting bij groepsprecisie plus een wisselspringer (waren de angelsaksische landen sterk tegen) na vijf sprongen de slechtste helft van de springers er uit (waren o.a. wij - Nederland - sterk tegen: zul je uit Nieuw Zeeland komen, twee jaar hebben getraind en na vijf sprongetjes naar huis kunnen) maakt een springer bij stijl een sprong van meer dan 9,9 sec exclusief penalties, dan blijft hij verder aan de grond (bezwaar: zie boven).

Er werd eindeloos over gediscussieerd. Tijdens de WK in Tsjechoslowakije wordt er bij een daar te houden subcommissiebijeenkomst verder over gepraat en gedacht. Mij lijkt de oplossing van de Tsjechen een aardige: twee bakken (cirkels) voor het tegelijker-

~-mans RW (set sequences) 8

9

I

10

1

tt I

12

13

1

1

14

15

l~

,+

star

~3W

~

~

~

~{c

~

I

opposite

unipod

~Inter

~

360

0

inter

inter

inter

2

2

2

~~

~~

2~

star

~

~

~

~ zipper

bipole

180

~ inter

~~

\,

inter

in~

3

3

0

u 1:::1

cU

::ö

~ zipper.

~~

caterpillar

0

~80° inter I

~ zipper

~

~..•....•. 180

0

inter

inter

3

.'

~

::ö

Q)

.•... .•...

Q)

(l.)

(l.)

0

~ 360 -

~60~ inter

inter

3

1:::1

~

catacord

~

snowflake

unipod

3~ accordion

stairsteps

360

0

.•... .•...

N

0. 0

~~

~~

-$-

inter

inte~

~

inter

4

4

~

u

cU

~ .~

0. 0

-$-

0

~ .~ N

----180

~o

3, ,~ , ,~ *~ ,~-f~ ~~

-t<. .

opposite stairsteps

unipod

0

~

stairsteps

~.~~

~

Inter

.. tt -

diamond

opal

.~

inter

2

11

~,)X-r-

~

inter

inter

4

~

~

snowflake

donut

~

inter

inte~

4~

-$-

inter

zipper

inter

accordion

stairsteps

ct~ inter

5

r vervolg met I

vervolg met I

vervolg

~

I

met I

vervolg

met I

vervolg

met I

snowflake

~ inter ~ vervolg met I

13


de WK relatief 1983 is zoals gezegd nog geen gegadigde. Voor 1984 twee: Oostenrijk en Frankrijk. Na de verslagen van de voorzitters van de drie subcommissies werden hun voorstellen goedgekeurd. Bert Wijnands meldde nog dat zijn commissie een artikel zal samenstellen waarin deze zal aangeven waarom en hoe het het relatiefspringen zich over de hele wereld aan het ontwikkelen is. Dit artikel kan dan in alle springbladen komen, waarna men kan reageren. Tot slot werd een veelheid aan wedstrijden bekend gemaakt. Behalve de WK precisie/stijl en de wereldcup koepelrelatief komt er een relatiefcupwedstrijd in Graz (27/7-1/8), een koepelrelatief-

tijd houden van precisiesprongen en op één plaats stijl. Moet je wel een enorme hoop scheidsrechters hebben. Minimaal 27, zoals in Bulgarije twee jaar geleden, rekende hoofdscheidsrechter Bennett voor. Plenaire zitting De plenaire zitting woensdag met de 26 aanwezige delegaties liep als een trein door al het voorwerk. Gewezen werd op de nieuwe eisen voor FAI-scheidsrechters volgens de Sportcode 1982. Tijdens het verslag over de WK in Zephyrhills bood USPA-gedelegeerde B. J. Worth zijn excuses aan voor de zeer matige organisatie. Voor

Internationaal Programma 1982 1

2

{(

If=tI~

:;'1::;:

-.P<\

1

. . •

0

~~

· .

... .:

.

,: ,

~.~

20

2

inter

el. ol ij.,.

2

#P

I~

... ..

~t: ~~

inter

2fi7 2)( . . .rrr#

inter

2

I

I

I

I

~.h. " --I'

inter

.

--~<~;,.J ~

. ..

.

~

.

inter

2

.

.. ..

. ..

1

\x,,~ ~J .

~~

inter

.. . .

~ ~

~~'

IX

567 1

_.- --.:L~ r--l

~~

inter

4

3

o

~_

I

0

0

,~ ~* ~? ~ + ~# -t!-~ #ti I~ * -- 4X l.~ ~:':J ./..~ l.~ ~* .. ;f!)t m \, ;:,:X * x,,~~v-s ~# ~t ~, ~

.,.t

3

~~~

.· ·

inter

..

:' '(0

~

. . .

~.~~.~

~~

~,~

3

3

inter

I~ . . . . . ..

·· ..

.

.

~

'-

-- .

.~~

~~

4

.

.

.

. .. . •

~

.

I~~ \

~

B) Springers

14

A en B hoeven

vervolg

met I

geen gnps te nemen

voordat

\ I

inter ~ vervolg met I,

de wedges hun draai

beginnen,

~

vervolg

.

\

~

~ met I

.l

~

inter vervolg

inter

4

.~

inter ~ vervolg met I

. ..

inter

inter

~'t.K. .

.

. .

~

~

inter

4

- -- - -- -

~

inter

4

inter

~

~~

0

~~

inter

inter

~

inter

360.~

~~~.

~~

~

.~)

~600Î~

~

'7'~

met I

~~

. ..

~ inter vervolg met I

~

.

'inter~ vervolg met I


wedstrijd in Hamburg (21-25/7), de Iie Adriatische Cup, nu niet in Portoroz (volgend jaar weer), maar in de buurt van Dubrovnic, en er komt dus ook weer een wereldcup voor kampioenen in Italië, met een aparte categorie voor deelnemers tot 23 jaar.

landen over bepaalde zaken denken, zo verschillend doen ze dat in het oosten ook. Er ontstonden dan ook pittige onderlinge discussies. Belangrijkste argumenten voor het weg blijven bleken het nog niet goed genoeg zijn en de deelname van Zuid-Afrika. Rusland meldde zeker in 1983 mee te doen (behoudens natuurlijk politieke obstakels) en bereid te zijn te overwegen de organisatie in 1985 op zich te nemen. Het zou een historische doorbraak kunnen worden, deze "geheime" bijeenkomst in Parijs.

Geheime bijeenkomst Tot slot nog een woord over een min of meer geheime bijeenkomst. Bert Wijnands haalde als voorzitter van de relatiefsubcommissie alle Oostbloklanden bij elkaar om hen te vragen waarom ze nooit naar een WK relatiefspringen kwamen. Volgens zijn verhaal werd het een zeer geanimeerde bijeenkomst. Zo verschillend als westerse

Hein Cannegieter

inter

3

..

~~

."

~~ inter

\Y~>" '"'"

4

ittt '"'"

~

1."' ~

~p.~

f. . . l,v ..., r·

r.tk-~

4 ~

inter

~

..

-0 y.tt·

~

-VA ~,~ inter vervolg met 1

vervolg

met 1

inter vervolg met I

>€

~

~

X

~

X \

~~J

'1-

-1.":)t"' x, ~ '"'''~) -r vervolg

met I

vervolg

met 1

vervolg

met 1

vrije overga •.,' L--'--_-=-_=_

naar

_

15

I


Internationaal Programma 1982 4-mans RW (random pooI) 1

2

3

4

9

~ ~

snowflake

star

6

7

~

. . xo«

compressed

mono pad

11

zipper

~ caterpillar

~ catacord

stairstep

zig zag

ft

~

opal

~ marquis

2~

~

23

15

diamond

19

side flake donut

bunyip

tee

14*

13

22

~

canadian

17+ 18~ ..

offset

10

s-oo-oc

box

~

donut

9

~

16

Q

diamond

bipole

8

accordion

12

.. tt

21

~

5

spinner

24#

murphy

. . XIx

25

~

molar

chinese

si de body

tee

flake

phalanx

Internationaal Programma 1982 8-mans RW (random pool)

1 ··' 200'·· 3);(4 : ... ~...".. X . .. .

. .,.,.. .

snowflake

bipole

.

.

donuts

donut

5

flake

stairstep

6

in-out

12 1~1

".

frisbee

13

" W . .. . . .

• •

donut-cross

14

• arrowhead

rubick

double

donuts

hope diamond

16

* •

long diamond

buzzard

23

open facing diamond

24

double

bipole

f---------j

25

~~~ donut

16

zipper

dogbone

star


Wereldcup Programma 1982 Frankrijk 4-mans CRW (set sequences) 1

2 1

1

5

4

3 1

1

1

~

,~ , ~E t V ~A,~ , , :~ rf" ?~"0 2? , f '卯 :+ ~A,D ~\~" .c " f f I.~ .,f ,, f ,r~V路 ~.,~ ,,~ I t , , .~ :;" ~+

~ ~

biplane

inter

inter

inter

2

quadra-plane

diamond

dia mond

inter

inter

2

2

2

stairstep

~

diamond

biplane

quadra-plane

accordion

stairstep

vrije overgang diamond

naar 3

3

B

inter

inter

3

3

3

inter

inter

4

diamond

inter

inter

biplane

biplane

stairstep

~

~* stack

~

stairstep

inter

dia mond

inter

inter

4

4

4

~*

3

~

diamond

~

4

vrije overgang naar 1

~

diamond

accordion

biplane

stairstep

biplane

stairstep

vrije overgang naar 1

*

+

free flying toegestaan grip change

noodzakelijk

vervolg

met 1

inter vervolg

met 1

inter vervolg

met 1

17


Wereldcup Programma 1982 Frankrijk 4-mans CRW (random pooI) r--------.,

, \tv,:~ 3

4

double

9

8

bi-steps

T

11

diamond

12

hand-planed

U-plane

stack-plane

th ree & one

hand-planed

13

planed

offset

monopod

19~

stairstep

stairstep

stack

t

14

20 l~

one & three

plane

17

16

15

quadra-plane

bi-plane

10

stairstep

21,.

plane

accordion

inverted

T

nationaal 'Pallachuti!1ten Centllum 7euq,e IVa

Vliegveld

Teuge

Telefoon

05763-604

Nederlandse kampioenschappen Aparte prijzen voor beginnende relatievers èn stijlisten Verrassingswedstrijd voor precisiespringers De Nederlandse kampioenschappen van 26 juni tot en met 4 juli op het Nationaal Parachutistencentrum Teuge heeft dit jaar niet alleen een aparte prijs voor beginnende relatief teams, maar ook één voor beginnende stijlspringers. Voor precisiespringers is er na het officiële programma (tien sprongen) een verrassingswedstrijd, die een verrassing moet blijven. Dus daarover geen woord. Iedereen die een C-brevet heeft, kan aan de N .K.P. deelnemen. In ieder geval aan het precisie- en stijldeel. Voor het relatiefprogramma moet je het D-brevet hebben óf een verklaring van je chefinstrukteur dat je toestemming hebt om aan het relatiefprogramma mee te doen. De "beginnerscategorie" bij relatief en stijl heeft in navolging van enkele andere landen de naam "nationale categorie" gekregen. Het "normale", internationaal vastgestelde programma in beide disciplines heet "internationaal programma". Het nationale programma relatief voor viermansteams heeft hetzelfde programma als het "beginnersprogramma" van vorige jaren. Het nationale programma stijl is voor springers die nog geen series hebben gedraaid onder de 14 seconden. (Dat moet dus blijken uit je log18

boek). In deze categorie wordt geklokt tot 18 seconden. Deelnemers aan het internationale programma gewoon tot 16 seconden. Over het Algemeen Klassement nog het volgende: Indien zich bij de le, 2e en 3e plaats een ex aequo voordoet, zal het plaatsingscijfer van de precisie doorslaggevend zijn. Achtmansrelatief Vorig jaar nog op proef, nu dan dus officieel, is er een achtmansrelatief-onderdeel. Hiervoor moeten vier sprongen gemaakt worden. Twee hiervan zijn sets, twee randoms. De sets worden geloot uit de vier WK-sets, die het eenvoudigst beginnen, te weten de nummers 1,4, 10 en 15. Bij de randoms zijn de nummrs I, 2, 3, 4, 10, 12, 20, 23, 24 en 25 geschrapt, zodat geloot wordt uit de overgebleven nummers. Kosten De kosten zijn dezelfde als vorig jaar. Voor 10 ronden P A 1180,-, vier ronden stijl 1120,-, acht ronden viermansrelatief 1260,-, vier ronden achtman 1150,-. Geld van niet gemaakte


sprongen wordt terugbetaald, behalve de /50,inschrijfkosten. Betaalt men ná 1 juni dan is het inschrijfgeld /100,-. Het geld moet men overmaken op postgiro 3359549 t.n. v. P. J. Santegoeds te Boekei onder vermelding: N.K.P. 1982 en de onderdelen waaraan men deel wil nemen. Nog één opmerking over het Nationale viermans relatiefprogramma. Uit de tien uitgetekende sprongen zullen er voor aanvang twee geloot worden (een set en een random) die géén deel uitmaken van het wedstrijdprogramma. De deelnemers aan het internationale programma vier- en achtman moeten er aan denken dat beide programma's, wat een aantal sprongen betreft, nogal is veranderd ten opzichte van dat van vorig jaar. Bekijk het programma 1982 dus goed! Wil men zowel aan de klassieke onderdelen (P A en/ of stijl) als relatief deelnemen, dan kan dat op eigen risico. Beide onderdelen worden tegelijkertijd gesprongen als het weer relatief toelaat. Krijgt men tegelijkertijd een oproep voor relatief en voor p.a. of stijl dan moet men kiezen: voor die ronde óf 0 punten bij relatief of 10 m of 16 (18) seconden bij p.a. of stijl.

NKP 1982 RW Nationaal Programma z

I

,

a

~';f.~

'~

~}<

~~

allen los

A

s

6

~+< ~+<

0

t<

A aso-

~

~

A ~

allen

~~~

~~

q:

~

~ ~

~

aJlmlos

:t

~* H#

'>f

360·';f..360

>-r

9

~';(.~

alknlos

allenlos

a~V< S1~ ~}<V ~:~ sec-

8

7

~ ~

alten los

;l:r

'i-< ~t<

los

A~

4

Tot ziens op Teuge bij de N.K.P.

I~ '~

a]lenlos

~

St~

10

~ ~

allen

10»

L

Wedstrijdterrein Er is één groot verschil met vorige jaren wat betreft het wedstrijdterrein: er zal een videotent zijn voor springers en publiek, waar men de relatiefsprongen "live" zal kunnen volgen. Verder is er een 5 cm-schijf bij p.a. in plaats van de "verouderde" 10 cm-schijf. Ook kan men weer voor /25,- kamperen en voor eenzelfde bedrag een elektrische aansluiting krijgen. De recreatietent, bij N.K.P. een noodzakelijk goed, wordt verzorgd door Hans Jonkers, die nu twee jaar heeft kunnen oefenen in "zijn" Wolk. Tenslotte: de aardappels zijn weg! Benodigdheden Zoals gezegd: een C-brevet (voor relatief: D) is voldoende om aan dit grootste sportspringfeest in ons land mee te doen. Als je het nog nooit gedaan hebt, zéker doen, want je leert niet alleen de sportsfeer kennen, maar ook veel springers van andere clubs. Je moet ook een FAI-licentie hebben, die KNVvL-leden kunnen aanvragen bij de KNVvL door overmaking van /7,50 op postgiro 179618 onder vermelding van "FAI-licentie" en lidmaatschapsnummer. Verder natuurlijk je medische verklaring, lidmaatschapskaart van de KNVvL, logboek, oefen- of springvergunning met inlegvel en - dat is nieuw - een riggersloodje op je reserve als je geen springvergunning hebt. Tenslotte Trainingssprongen zullen op de dagen van de wedstrijd vermoedelijk niet gehouden worden. De video zal de vrijdag ervoor bediend worden. Ook zullen er dan scheidsrechters aanwezig zijn. Mogelijk is de video er de hele week al. Inschrijven doet men door het inschrijfformulier in deze Sportparachutist in te vullen, het op te sturen en het geld over te maken. De aanmelding is op het wedstrijdterrein bij de bak op Teuge op vrijdagavond en zaterdagochtend tot 8 uur. Daarna is de loting en om 9 uur springen!!! Hein Cannegieter

19821

(Foto: Bob Kaal) 19


Nieuw boek over parachutespringen in het Nederlands Eindelijk is het weer zo ver. Een boek over parachutespringen in onze eigen moedertaal. Misschien niet geheel onlogisch, is het weer van mijn hand. De titel? "Parachutespringen voor geïnteresseerden, beginners en gevorderden". De uitgever is Moussault te Bussum (onderdeel van Unieboek). De prijs weet ik eerlijk gezegd op dit moment nog niet, maar die zal zeker niet mals zijn. Ik schat zo rond de prijs van één redelijk hoge relatiefsprong. Ik schrijf dit stukje terwijl ik de drukproeven aan het nakijken ben, nog steeds foto's binnenkrijg, maar alle tekeningen al rond zijn. Echt overzicht over de puinhopen heb ik nog niet: komende week (eerste week van april) ga ik het boek met de uitgever en de vormgever in elkaar zetten. Toch durf ik al te zeggen dat het boek heel aardig wordt, al zal het niet perfekt zijn. Wist u bijvoorbeeld dat we vrijwel geen echt goede precisiefoto's hebben, nauwelijks linked exit-foto's en goede opleidingsfoto's? Over m'n eigen tekst ben ik ook niet echt helemaal tevreden, nu ik de drukproeven zit na te kijken, maar dat zal wel normaal zijn. M'n eerste boek, dat blauwe, schreef ik in 1971 na m'n eerste twee sprongen, aangevuld met informatie van een aantal topspringers. Erg enthousiast geschreven, maar met een afgeleide deskundigheid. Het tweede, in de serie "Ken uw sport", was zuiver technisch. Een aardige oefening om emotieloos te schrijven en het parachutespringen zuiver en alleen als 75ste sport (in die serie) te beschrijven. Nu dus dit boek. Het houdt het midden tussen het eerste en het tweede. Van springen weet ik inmiddels wel iets af, al ben ik geen instrukteur (weliswaar wel" vak-instrukteur" bij relatiefcursussen) en geen echte topspringer (al trainde ik een periode mee met het relatiefteam), zit ik in de Sportcommissie en ben ik internationaal zo'n beetje de "back-up" van Bert Wijnands. Omdat ik dus van alles wat weet, maar van niets alles, is de tekst gelezen door een aantal specialisten. Een beetje trots ben ik eigenlijk wel op het koepelrelatiefhoofdstuk. Dankzij m'n Belgische maat Johan van Stappen is dat het meest up to date en complete CRW -verhaal, dat ik tot nu toe gelezen heb. En zoals ik in m'n eerste boek het hoofdstuk over de vrije val het best vond, hoewel ik nog nooit een vrije val had gemaakt, zo vind ik nu dat hoofdstuk over CRW het best. Hoewel ik zelf nog nooit een - geslaagde - CRW-sprong heb gemaakt! Misschien is het mijn lot alleen goed te kunnen schrijven over dingen die ik graag wil doen, maar nog niet heb gedaan ... Toch is het best een leuk boek aan het worden en dat komt vooral door de tekeningen. Het zou best eens kunnen zijn dat dit het eerste spring boek ter wereld is waarin alleen tekeningen van één en dezelfde tekenaar voorkomen. In dit geval RonaId van den Boogaard. Kersvers terug van een jaar springen op Perris Valley, waar hij leefde van T-shirtjes betekenen en vliegtuigen wassen, viel hij hier met z'n neus in de boter. Hij tekende zich weken lang suf, maar het resultaat is werkelijk ongelofelijk. Let maar eens op hoe snel je zijn tekeningen in bladen en boeken over de hele wereld zal zien! De eer hem te hebben "ontdekt" komt aan Max Dereta toe. Max was het ook die de uitgever "aanbracht", hem enthousiast had gemaakt en meer risico's liet lopen dan hem lief waren. Want hoewel de prijs zonder twijfel niet mals zal zijn, de eerste druk zal zeker voor de uitgever geen winst opleveren. Voordat ik benaderd werd voor de tekst, had hij (de uitgever) namelijk gemeend een Duits boek te moeten laten vertalen. Een

20

De schrijver en de fotograaf. boek van een of andere instrukteur op een van de weekend clubs in Beieren, Klaus Heller. Een naam om weer gauw te vergeten, want het is een puur slecht boek. Of ik dat dus wilde vertalen. Na de derde pagina (verder ben ik eerlijk gezegd niet gekomen, althans wat lezen betreft, niet wat doorkijken betreft natuurlijk) was het antwoord nee. Ik wilde wel een boek schrijven in de vorm van dat boek, maar niet op basis van die onleesbare tekst. Maar de uitgever had inmiddels de rechten van dat boek al voor duur geld gekocht. Probleem. De uitgever, Henk Nieuwenkamp, was inmiddels toch wel zo enthousiast dat hij dat boek persé wilde uitgeven. Ik wilde greep op de uitgave houden, juist omdat ik van alles wát weet en niet van iets alles, waar mee je dan een erg eenzijdig geheel zou krijgen. En Max vindt het vanzelfsprekend leuk z'n foto's in een boek te zien. We leverden, zoals dat tegenwoordig heet, allemaal wat in. Mijn naam komt niet op de omslag, wat ik niet zo'n punt vind en ik kreeg er een bedrag voor dat precies drie keer zo hoog was als wat ik een aantal jaren geleden voor één artikel in Avenue/Zero ontving. Kortom, een absoluut lachwekkend bedrag voor een boek.


Voor m'n eerste boek (tien jaar geleden!) kreeg ik bijna twee keer zo veel ... ! En dat was al een lachertje voor alle uren en moeite. Max moet het fotografische werk delen met andere Nederlandse fotografen. De uitgever zal door de betaalde rechten èn de extra kosten wegens Max en mijn technische eisen, naar ik aanneem, op de eerste druk verliezen. Maar het boek komt er, dus duidelijk niet om het geld, maar louter en alleen door het enthousiasme van uitgever, schrijver en fotograaf. En niet te vergeten van tekenaar Ronald, die we onmiddellijk in z'n kraag gegrepen hebben voor de lay-out van de nieuwe Sportparachutist (eerste nummer is het volgende!) Nog één ding, niet om Henk Nieuwenkamp te pesten, maar welke uitgever zou het in z'n hoofd halen om een Nederlands boek te laten verschijnen over voetbal, dat een vertaling is van een Duits boek over voetbal! Goed, het lijkt dus best wel een aardig boek te worden, ondanks

LADYBIRDS

TEAMNIEUWS Zoals in Nederland gebruikelijk, leverde de winterperiode weer vele mogelijkheden

"Para" -medisch De gezondheidszorg staat op het moment nogal in de belangstelling. Dat dit zeker voor het sportgebeuren in Nederland geldt, blijkt uit het feit dat op 16 februari jl. in Soest het Nationaal Instituut voor de sportgezondheidszorg (NISGZ) werd opgericht. Doelstelling van dit instituut is:

"de sportgezondheidszorg in Nederland op een kwalitatief zo hoog mogelijk peil te brengen en de mogelijkheid te scheppen, dat deze voor alle sportbeoefenaren, ongeacht het niveau en de wijze waarop sport wordt beoefend, beschikbaar is. " Tot de taken die het NISGZ zich heeft gesteld, behoren o.a.: kwaliteitsbewaking en coördinatie van sportmedische aktiviteiten in het hele land en medische voorlichting aan allen, die aktief zijn op sportgebied. Hiertoe werken de sportkeuringsbureaus en de sportmedische adviescentra, de vereniging voor sportgeneeskunde, de NSF en de KNVB samen binnen

de kromme voorgeschiedenis. Het geeft een redelijk kompleet beeld van het springen van het begin af aan, vol Nederlandse foto's waarvan elf in kleur (inclusief de voorplaat) en vol uitstekende tekeningen. Het is niet alleen voor ons land bedoeld, maar ook voor België, vandaar de vele verwijzingen naar de Belgische situatie. Er zijn, zo bleek me, een aantal hele gekke verschillen. Ik hoop dat dit boek in beide landen een succes zal worden. Niet zozeer voor mijzelf, maar voor het parachutespringen. Dat dat meer bekend wordt, serieuzer wordt genomen en voor de buitenwacht wat bereikbaarder wordt. Als alle springers in ons land een exemplaar kopen, zou dat m'n ego natuurlijk best strelen, maar voor onze sport en speciaal de erkenning ervan zou het nog veel belangrijker zijn als de verkoop aan "vreemden" hoge cijfers zou scoren! Hein Cannegieter

tot vergaderen! Tijdens deze sessies kwam het damesteam met een aantal nieuwe ideeën die met name op de lange termijn vruchten zullen moeten afwerpen. Het resultaat op korte termijn is echter al zichtbaar: een nieuwe Ladybird in de vorm van Anneke Blankstein. Vijf jaar geleden woonde Anneke in Pijnacker en zag daar geregeld mensen uit vliegtuigen vallen. Zij vond het een fascinerend schouwspel om die menselijke stipjes figuren met elkaar in de lucht te zien maken. Het was dus geen wonder dat zij zich in juni 1978 opgaf voor een opleiding bij de Flying Dutchmen. Nu, na vier jaar, heeft zij een D-brevet en ca. 230 sprongen, die zij in Nederland, België en Duitsland heeft gemaakt. Ze is al vrij snel op Relatief overgestapt, hoewel ze ook graag P A doet en daar serieus voor traint. Een "bijzondere" ervaring deed zij (of misschien wel de anderen ... ) op na een nachtsprong, door bijna een uur "zoek"

te zijn en iedereen paniek te brengen

(behalve

haarzelf)

in

Anneke is al zes jaar kleuterleidster en is nu bezig met de Pedagogische Academie. Anneke, welkom bij de Ladybirds en many happy skydives! N. Chudiak

het instituut. (Voor nadere informatie kun je terecht bij de: NISGZ, Postbus 344,3760 AH Soest, tel. 02155-17457). Ook onder parachutisten is de aandacht voor sportgezondheidszorg toegenomen. Zo zijn het afgelopen jaar de eisen waaraan elke sportparachutist ieder jaar opnieuw moet voldoen voordat hij zijn medische verklaring ontvangt, eens flink onder de loep genomen, wat resulteerde in een aantal aanpassingen van deze keuringseisen. (Zie besluit van 19 augustus 1981 nr. LVB/L24348 van de Rijksluchtvaartdienst) . Omdat parachutespringen tot de zgn. "gevaarlijke" sporten behoort, evenals bijv. bergbeklimmen en zweefvliegen, is een gewone sportkeuring ofwel algemene basiskeuring, zoals die uitgevoerd wordt door de meeste sportkeuringsbureaus, niet voldoende. Het Consultatiebureau voor Sportdiagnostiek (CSD) heeft voor mensen die een gevaarlijke sport willen gaan doen dan ook een zgn. speciale basissportkeuring in zijn programma opgenomen. Voor springen voldoet deze keuring aan de eisen zoals die gesteld zijn 21


door de Rijksluchtvaartdienst. Het bureau is geopend van maandag t/m vrijdag 17.00-19.00 uur en in het weekend na telefonische afspraak. Adressen van de verschillende praktijken kun je verkrijgen bij het secretariaat van CSD, St. Vitusweg 1,

1261 TK Blaricum, tel.: 02153-14577. Er zijn o.a. bureaus in Amsterdam, Haarlem en Bussum. Denk er eens over na als je je weer moet laten keuren. Angela Leloux

EINDELIJK !! EEN NIEUW BOEK •••

Did you ever fly a ....

SKYLARK Hij is nu in produktie voor levering 2e helft april a.s. in vele prachtige kleurcombinaties.

Leverbaar

als kompleet

systeem,

maar ook als

losse hoofd koepel en systeem apart.

De prijzen zijn nog niet eerder in Europa geëvenaard, KOMPLEET

SYSTEEM:

f 3750,-

SKYLARK

MAIN CANOPY

f 1975,-

SKYLARK

SYSTEM

f

namelijk:

940,-

Vraag technische informatie en kleurenschema

••• MET MEER DAN

aan:

400 foto's BOVEN

AIR ENTERPRISES B.V. (Para Pilot Shop)

GENOMEN

Karel Doormanweg

EUROPA

Postadres:

12A - Breukelen

- Telefoon 03462-3522

Postbus 97 - 3620 AB Breukelen.

(EN OOK BOVEN AMERIKA) DOOR EUROPESE VRIJE VAL FOTOGRAFEN

TOPKLASSE KLEURENDRUK ENPC: John Weltevrede: AANVULLING

een voorspoedig ADRESLIJST

A. A. M. de Groot, nummer 586.

herstel

PARA

toegewenst!

1982

Rode Klif 55, 8223 CC Lelystad.

instr. 82-01 Paraclub

Flevo, zegel-

Verhuizing: J. de Graaf,

22

Bremervörderstrasse

10, 2730 Zeven / BRD.

- Tel.: 09-4942811736.

BINNENKORT VERKRIJGBAAR IN 5 TALEN: DUITS, ENGELS, FRANS, ITALIAANS EN SPAANS.


TE KOOP KOMPLEET

SYSTEEM

RELATI EFOVERALL Merk: Kleur: Prijs:

i.g.s.

- harness/contai ner: Pioneer super pro system, donkerbl. - main: Amerikaanse UT-15, ± 60 sprongen, kleur geel-zwart. - reserve: 24 ft ripstop Prijs, inclusief sentinel 2000, f 1500,-.

Te bevragen bij: W. J. VAN DER WERF, Perelaar vanuit België 00-3140856492 Zaterdag

Te bevragen bij: F. FROLICHS, Schrieversheideweg 83, 6414 RJ Heerlen telefoon (overdag) 045-211428

VOLKSWAGENBUS, volledig ingericht als "Camper" met 60-dagenkaart voor wegenbelasting verzekering. Eventueel met voortent.

COMPLEET

en zondag

te bevragen

19, 5664 XR Geldrop,

in Paracentrum

SYSTEEM

harness/container: Minisystem -main: PC, ± 275 sprongen, rood/wit/blauw - reserve: 24" bestuurbaar, nieuw Prijs

f 1250,-

en -

main: Stratostar,

groen

Alles samen

voor

Te bevragen bij: J. VALKENBURG Seringenhof 61, 1741 WC Schagen telefoon 02240-3413

harness/container: Classiflyer I -main: St rato Cloud lite - reserve: 26 ft. Strong Lopo lite

STRATOCLOUD

1977

i.g.s. ± 400 sprongen zonder pilot, risers voor capewells, fingertrapped, split-slider. Kleur: wit/rood/wit/blauw/wit met manual.

f 3250,-

Prijs French leather hel met met opgebouwde Paralert

hoogtemeter mounted

ALTI MASTER

111, hand f 150,-

Prijs

STRATOSTAR -

RW-overall, Team

custom

made Prijs:

Type Maat Fabrikant Kleur Opmerking

z.g.a.n.

incl. bag

Nationaal Kleur: double spectrum. Prijs f 600,-.

f 200,-

Te bevragen bij: PIET SANTEGOEDS, Buskenstraat 8, 5427 CK Boekel, telefoon 04922-3554

COMPLEET

f 1100,-

Te bevragen bij: R. MEYER, De Gouden Ploeg 17, Soest telefoon 03463-1506

f 250,-

Prijs -

België.

i.g.s. incl. Jerry Bird POD (nieuw) Kleur: rood/wit/blauw Prijs US $ 200, of beste

bod

Te bevragen bij: RON v. d. BOOGAARD De Wittenstraat 46-3, 1052 AX Amsterdam. Telefoon 020-863994.

f 1500,-

-

-

Oud-Turnhout,

040-856492

Prijs t.e.a.b.

SPRINGUITRUSTING

Prijs

telefoon

PC Mk 11I

-

Prijs n.O.t.k. met: TON POHLMAN, p/a Nat. Centrum Teuge, telefoon 05763-604.

COMPLETE

Brand-X Zwart/oranje band op mouwen broekspijp 170 gulden of 2500 Belgische Frank

Te bevragen STEF J. B. 3582

bij: JAN SEN Bakkerlaan XE Utrecht

97,

SYSTEEM Main: UT-15 24 FT Russia Rood/blauw Shortlined

Harness/Container: Mini System Standard NAA. Rood/zwart

Jaarkeuring geldig tot 19 november 1982. Zeer geschikt voor P.A. Uiterste prijs: 1500 gulden of 25000 Belgische

Reserve: Standard 24 FT Mills wit Bestuurbaar

PALLSrH'RAf

SPORT

Mtlgtlzilt The only Parachute Magazine in German language. ANNUAL SUBSCRIPTION US $ 16.- Second Class Postage US $ 21.- Air Mail USA, Canada US $ 24.- South America Africa FALLSCHIRM SPORT MAGAZIN C. v. HÖTZENDORFSTR. 29 A-8010 GRAZ, AUSTRIAIEurope

World Directory of Drop Zones and Clubs An excellent directory for Parachutists in four languages. This book will inform you about 1000 drop zones and clubs all over the world. Subscriptions: Overseas US $ 9.90 Air Mail add US $ 3 USA, Canada US $ 4 South America, Africa Europe DM 22.90 Send a check to: FALLSCHIRM SPORT MAGAZIN C. v. HÖTZENDORFSTR. 29 A-8010 GRAZI AUSTRIAIEurope Name:

_

Address:

_

Frank

23


WEDSTRIJD- EN EVENEMENTENKALENDER 1 mei: Leerlingenwedstrijd Hit en Run Paraclub Mobiele Colonnes. Informatie: J. Brasik, Waverstraat 34"', 1079 VM Amsterdam. 1/2 mei: Uitwijkdata clubkampioenschappen raclub Icarus. 8 mei: Uitwijkdatum clubs Mobiele

Leerlingenwedstrijd Colonnes.

Pa-

Para-

8/9 mei: Cursus PA-springen o.l.v. "Dutch Connection" op het Nationaal Centrum 12 spr. 115,per sprong inklusief lesmateriaal. Informatie: Michel Bizot, KNVvL. 8/9 en 15/16 mei:

Open c/ubkampioenschappen. Eerste Nederlandse Parachutistenclub. Alle wedstrijdonderdelen inklusief 8mans RW. Informatie: Herman Boerman, Schubertlaan 6a, 4702 KB Roosendaal, tel.: 01650-39594. 20 Urn 22 mei: Open clubkampioenschappen PA-Style-Relatief. Informatie: 05410-10586.

VPCT. tel.:

20 Urn 23 mei: Hercules Boogie 1982, Göteborg/Zweden. Met 90 springers naar 12.500 ft in 10 minuten voor US $ 10,- per sprong! Informatie: Afdelings- of Clubsekretariaat of Anders Bursell, tel. 031-422460. P.O. Box 31127, S-400 32 Göteborg, Zweden. 20 Urn 31 mei: Casaboogie 2, Para Centrum Texel. Informatie: Postbus 180, 1790 AD Den Burg, tel.: 02225-436 of 677. 26 mei: Op die datum zal er op het vliegveld Hilversum gelegenheid zijn tot het maken van nachtsprongen uit de DC-3. Informatie: Paraclub Icarus, Peter Jan Hoogerwerf, tel.: 02157-849. 29 mei: Stylewedstrijd Para Centrum Noord. Informatie: Postbus 567, 7900 AN Hoogeveen, tel.: 05280-68271. 29 Urn 31 mei: SRW-wedstrijd voor 8-mans teams op het Nationaal Centrum. Bijzonderheden: zie 4-mans wedstrijd 10-11 april. Informatie: Jan de Poot, tel.: 05763-604. 29 Urn 31 mei: Clubkampioenschappen Paraclub Flevo. Informatie: Michel Bizot, KNVvL. 24

24 juli Urn 1 augustus: Zomer kamp Ameland Para Centrum Noord/Noord Nederlandse Parachutisten Club. Informatie: Postbus 567, 7900 AN Hoogeveen, tel.: 05280-68271.

1982

29 Urn 31 mei: Coupe de Maarsseveen. Internationale PA-wedstrijd op het strand van de Maarsseveense plassen. Informatie: F. Diepgrond, de Grote Weer 120, 1383 BG Weesp, tel.: 02940-18546. 29 Urn 31 mei: Grote Pogingen RW uit de Twin Otter, Meissendorf. Informatie: Reinhard Kramer, Weinholdweg la, 1000 Berlin 22, tel. 030-3652227. 5/6 juni: POP's TRAC-wedstrijd Eerste Nederlandse Parachutisten Club voor springers van 35 jaar en ouder. Informatie: Herman Boerman, Schubertlaan 6a, 4702 KB Roosendaal, tel.: 01650-39594. 12/13 juni: "Vier Uden Sportief". Internationale PA/CRW-wedstrijd. Informatie: Jan Testroote en Koos Verhaar. 19 en 20 juni: 6e Internationale "Barbarossapokal", Gelnhausen, Duitsland. 4-mans groeps PAo Informatie: Erwin Hohr, Friedhofstrasse 3, D-6463, Freigericht 3, tel. 06055-3681. 26/27 juni: 40 + -wedstrijd in Zutendaal van de Afcent Parachute Club. Informatie: H. Neukirch, Pramienstrasse 12, 5100 Aachen/W al heim . 26 en 27 juni: 3e Internationale "Rössle der Stadt Stuttgart Pokal" . 4-mans groeps PAo Informatie: Dieter Salzburger, Hessbrühlerstrasse 36, D7000 Stuttgart-Vaihingen, tel. 0711-738852. 26 juni Urn 4 juli: Nationale Kampioenschappen Parachutespringen op het Nationaal Centrum, Teuge. Programma en kosten zie elders in dit blad. 15 Urn 17 juli: Cursus B-brevet op het Nationaal trum. Informatie: Jan de Poot, 05763-604.

Centel.:

21 Urn 25 juli: 1e Internationale Duitsland-Cup CRW, Heide-Büsum, Duitsland. Achtmansspeedstacks en viermansrotatie. Informatie: Afdelingssekretariaat of FSC Hamburg, Kielemannseggstrasse 24, 2000 Hamburg 70, tel. 040-6560112. 24 juli Urn 1 augustus: Wereldcup CRW, Lapalisse, Frankrijk. Achtrnansspeedstacks, viermansrotatie en -sequentiais.

29 Urn 31 juli: Cursus Relatief-springen op het Nationaal Centrum. Informatie: Jan de Poot, tel.: 05763-604. 26 juli Urn 1 augustus: Wereldcup RW voor 4- en 8-mansteams. Graz, Oostenrijk. 31 juli Urn 1 augustus: Open RW-wedstrijd Paraclub Icarus (revanche NKP). Programma: 4- en 8-mans RW. Informatie:F. Diepgrond, de Grote Weer 120,1383 BG Weesp, tel.: 0294018546. 6 Urn 20 augustus: Wereldkampioenschappen Lucenec (CSSR).

Style en PA te

21/22 augustus: Leerlingenwedstrijd Eerste Nederlandse Parachutisten Club. Informatie: Herman Boerman, Schubertlaan 6a, 4702 KB Roosendaal, tel.: 01650-39594. 27/28/29 augustus: Club kampioenschappen Paraclub Mobiele Colonnes. Informatie: J. Brasik, Waverstraat 34"', 1079 VM Amsterdam. 28/29 augustus: Uitwijkdata Leerlingenwedstrijd Nederlandse Parachutisten Club. 28/29 augustus: 40 + -wedstrijd op trum. Adspiranten kom. Informatie: 05763-604.

Eerste

het Nationaal Cen35 + zijn ook welJan de Poot, tel.:

28/29 augustus: Leerlingenwedstrijd Paraclub Flevo. formatie: Michel Bizot, KNVvL.

In-

28/29 augustus: Open clubkampioenschappen Para Centrum Noord. Programma: 4-mans groeps P A en 4-mans SRW. Informatie: Postbus 567, 7900 AN Hoogeveen, tel.: 0528068271. 3/4/5 september: Uitwijkdata Clubkampioenschappen raclub Mobiele Colonnes.

Pa-

11/12 september: Uitwijkdata open clubkampioenschappen Para Centrum Noord. 11/12 september: De "Gooise Matras" cup Para Club Icarus. Open wedstrijd PA en CRW. Informatie: F. Diepgrond, de Grote Weer 120, 1383 BG Weesp, tel.: 02940-18546. september: 16 mans SRW-wedstrijd op het Nationaal Centrum. Informatie: Jan de Poot, tel.: 05763-604.

SP 1982 10(5)  
SP 1982 10(5)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad