Page 1

Modelvliegsport De eerste stappen naar het wereldkampioenschap Pylon in 2013

Het is al eerder aan de orde gekomen in Modelvliegsport; in 2013 zal het wereldkampioenschap Pylonrace (F3D) worden georganiseerd op MLT Deelen. Dat betekent dat er na 13 jaar weer een internationaal kampioenschap modelvliegen in Nederland wordt georganiseerd. De laatste keer was het Europees kampioenschap Helikoptervliegen (F3C) in 2000 in Assen. Het houden van een wereldkampioenschap vraagt natuurlijk de nodige voorbereidingen. Op zaterdag 19 november kwam een aantal mensen dat het wereldkampioenschap gaat voorbereiden voor het eerst bijeen. Dat waren Arno Keijzer (voorzitter organisatiecommissie), Rob Metkemeijer (vice-voorzitter) Paul Beks (secretaris), Wubbo Löning, Peter van Doesburg, Jan van de Klok en Ray van de Klok. Vrijwel alle leden van deze voorbereidingscommissie zijn goede bekenden van elkaar uit het Pylon-circuit en met de hulp van de administratieve en secretariële ondersteuning van ondergetekende vormen zij het team wat Nederland internationaal op de kaart gaat zetten. De eerste bijeenkomst was een zogenaamde brainstorm-sessie. Allerlei zaken kwamen hierbij aan de orde, zoals het systeem voor

Mogelijk in 2013 weer zo’n podium?

de tijdmeting, de organisatie van de financiën, zaken op en rond het veld zoals tenten en stroomvoorziening, werving van vrijwilligers en catering. Er is nog anderhalf jaar te gaan, maar gezien de grote hoeveelheid dingen die er nog geregeld moeten worden zal die tijd hard nodig zijn. De commissie zal met enige regelmaat van zich laten horen in Modelvliegsport om u op de hoogte te houden van de vorderingen. Er is ook een begin gemaakt met de ­officiële wedstrijdwebsite, te vinden op www.wcf3d2013.nl. Het wereldkampioenschap zal worden gehouden van 24 t/m 28 juli 2013 op MLT

Voorzitter gezocht Arthur Werner heeft op de afgelopen ALV te kennen gegeven zijn taak als voorzitter, in verband met zakelijke werkzaamheden, niet meer voldoende te kunnen uitoefenen en derhalve af te treden. De positie van voorzitter van het afdelingsbestuur is dus vacant. Daarom een oproep aan mensen die voor deze functie belangstelling hebben. De man/ vrouw voor deze functie is bij voorkeur een gemotiveerde modelvlieger die mogelijk ook nog enige bestuurlijke ervaring heeft. Binnen het afdelingsbestuur zal hij/zij met raad en daad bijgestaan worden door de andere bestuursleden. Belangstellenden kunnen zich melden bij het afdelingsbestuur.

Modelvliegsport 5 / 2011

Deelen. Noteer deze data dus alvast in uw agenda. In de aanloop naar het evenement, maar zeker ook tijdens het WK, zullen vele vrijwilligers nodig zijn. Mocht u ons willen helpen, op welke manier dan ook, geef dat dan door aan Rob Metkemeijer via sport@ modelvliegsport.nl Namens het organiserend comité, Paul Beks

Het bestuur van de Afdeling Modelvliegsport van de KNVvL wenst alle modelvliegers en hun familie

fijne feestdagen en een voorspoedig 2012 met veel vliegplezier. Tevens worden alle vrijwilligers bedankt voor hun bijdrages van het afgelopen jaar. Bestuur Afdeling Modelvliegsport.

1




RMVC The Eagles ZWH Opgericht: 8 mei 1980 Bestuur: Voorzitter: Bert van Eijk Secretaris: Jacob van der Weerthof Penningmeester: Jack Kracht Leden: Jaring Rijpma Jean Marin Aantal leden: 47 Bijzonderheden: Geen Activiteiten: Nieuwjaarvlucht, 2 clubwedstrijden funvliegen, Eagle-weekend, clubavonden in de winter, een jaarlijkse klusdag, indoor vliegen, demonstraties o.a. bij jaarlijkse Ballonfeesten in Joure Vliegbeperking: Vliegen is toegestaan op woensdag van 13.00 – 21.00 en zaterdag en zondag van 13.00 – 18.00 uur. Het is, i.v.m. brandgevaar (In de zomer ligt overal hooi), niet toegestaan om met jets te vliegen. Maximaal mogen er vier motorvliegtuig tegelijk vliegen. Clubblad: We hebben een clubblad “Wingover” dat vier maal per jaar verschijnt Veld: De club heeft de beschikking over een grasveld van ongeveer 65 x 65 meter in Hieslum. Eén diagonaal loopt van Noord naar Zuid en is meestal in gebruik Clubhuis: Ligt aan het veld met daarnaast parkeergelegenheid voor de vliegers. Het is een voormalige containerwoning met een hal, keuken, kamer en toilet. Website: http://www.theeagles.nl

2

RMVC The Eagles is opgericht omdat er in de zuidwesthoek van Friesland (toevoeging ZWH) behoefte bestond aan een modelvliegclub naast de al bestaande clubs in Leeuwarden en Drachten. De laatst genoemde bestaat niet meer en daarvoor is nu in Dokkum een club actief. Aanvankelijk hadden The Eagles een vliegveld onder de rook van Sneek van 100 x 100 meter. De eigenaar stopte, na tien jaar daar gevlogen te hebben, zijn bedrijf en verkocht het land aan een andere boer, die geen modelvliegclub meer toestond. Via een aantal locaties in Harlingen werd door een modelvlieger, tevens boer, een stuk van zijn land ter beschikking gesteld. Hier vliegen we nu al bijna 20 jaar.

worden gepresenteerd en besproken. De onderwerpen variëren van aanschaf van modellen en alles wat daarbij komt kijken tot verdieping in bouwtechnieken, waar een ieder er zijn voordeel mee kan doen. Op een aantal zondagen wordt in Sneek een sporthal afgehuurd waar indoor wordt gevlogen. Een ieder doet daar behoorlijk vlieg-, maar ook zeker bouwervaringen op. Van alle takken van de modelvliegsport is er wel wat te vinden bij The Eagles van beginnerkisten tot 3-D heli’s en vliegtuigen, van ARF tot zelfontwikkelde jets (elektrisch aangedreven) en schaalvliegtuigen.

In het winterseizoen organiseert de club maandelijkse clubavonden waar diverse onderwerpen betreffende het modelvliegen

Modelvliegsport 5 / 2011


                                       

Brevetten vliegen de deur uit Het vliegseizoen is nog niet ten einde, zo blijkt, want op het moment van schrijven van dit stukje, eind november, komen nog vrijwel dagelijks brevetaanvragen binnen. Hoewel we terugkijken op een natte zomer waarin ook door modelvliegers veel werd gemopperd omdat de vliegomstandigheden vaak niet prettig waren, was 2011 een goed jaar voor brevetvliegers. In totaal werden er tot nu toe maar liefst 277 nieuwe brevetten uitgegeven in 2011 (70 zweefbrevetten, 149 motorbrevetten, 56 helibrevetten en 2 jetbrevetten). Hiermee is de totaalstand aan brevetten momenteel 3069. Ook het aantal instructeurs steeg behoorlijk. Er kwamen 21 heliinstructeurs bij, 25 zweefinstructeurs, 48 motorinstructeurs en 3 jetinstructeurs. Opmerkelijk is het aantal leden waarvoor examinatorbevoegdheid werd aangevraagd. Maar liefst 88 nieuwe heli-examinatoren, 49 nieuwe zweefexaminatoren en 64 nieuwe motorexaminatoren. Maar het meest explosief steeg het aantal examinatoren in de categorie jets: 18 nieuwe naar een totaal van 61. En dat terwijl er maar 2 examens met goed gevolg zijn afgelegd. Misschien kunnen we op dat gebied dus een grote

toename van het aantal jetbrevetten in 2012 tegemoet zien. Sinds de invoering van de nieuwe ledenadministratie, iets meer dan een jaar geleden is de brevetadministratie rechtstreeks gekoppeld aan de ledenadministratie. Voorheen waren dat twee losse systemen. Hierdoor is het ook mogelijk geworden voor leden en secretarissen van clubs om online inzicht te krijgen in de brevetadministratie. Dat gaat via mijn.knvvl.nl. Secretarissen van clubs kunnen daar eenvoudig een rapport opvragen met een overzicht van alle gebrevetteerden, instructeurs en examinatoren binnen de club. Geprobeerd wordt om aanvragen zo veel mogelijk binnen 48 na aanvraag te hebben verwerkt. In de meeste gevallen lukt dat, eventuele vakanties van ondergetekende nagelaten. Voor een snelle en efficiënte verwerking is het noodzakelijk dat álle gegevens worden ingevuld op het brevetformulier en dat de namen van de examinatoren goed leesbaar zijn. In de meeste gevallen gaat dat goed, maar bij een formulier waar alleen de voornaam van de kandidaat was vermeld was het toch wel

even puzzelen. Bij de verwerking wordt altijd gecontroleerd of de examinatoren bij de KNVvL als zodanig staan geregistreerd. Indien dit niet het geval is, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en de aanvragende secretaris op de hoogte gesteld. Omdat ook de brevetadministratie vrijwilligerswerk is en niet volledig ingevulde formulieren en niet bevoegde examinatoren een boel extra tijd kosten, verzoek ik de clubsecretarissen hier goed zelf op te controleren voordat de formulieren worden ingestuurd. Op www.modelvliegsport.nl staat onder het kopje ledeninformatie een zogenaamde FAQ (veel gestelde vragen) over de brevetten. Daar staat veel nuttige informatie over het (her)aanvragen van brevetten. Neem daar eens een kijkje en neem bij verdere vragen gerust contact op met brevetten@modelvliegsport.nl of met de voorzitter van de Commissie Instructie en Veiligheid, Richard Branderhorst, via civ@ modelvliegsport.nl Paul Beks Brevetadministratie



Demo opening Land van Bosse 7 juli 2011 Bij de Afdeling Modelvliegsport van de KNVvL, kwam het verzoek van beheerkantoor Amsterdamse Bos, om op 7 juli een demo te regelen, ter gelegenheid van de opening van het evenemententerrein Land van Bosse, gelegen in het Amsterdamse Bos. Op dit terrein zullen in de toekomst allerlei grote openlucht-evenementen worden gehouden. Een typisch probleem om op deze plaats een demo te vliegen was het feit dat vanwege de nabijheid van de landingsbaan 09-27 van Schiphol een hoogtebeperking op dit terrein gold van 20 - 45 meter, afhankelijk van de plaats. Hoger vliegen was dus uitgesloten; de dichtbijgelegen radar zou iedere overtreding hiervan feilloos registreren…

Helikopter in aantocht.

3

In eerste instantie zou daarom de nadruk daarom liggen op helikopterdemo’s, maar door diverse omstandigheden lukte dit (op het laatste moment) voor het grootste deel niet. Door Laurens Thomas werd een spectaculaire act uitgevoerd waarbij hij met zijn elektrohelikopter de sleutel van het terrein bezorgde voor de voeten van de wethouder, die er vervolgens het terrein officieel mee opende. Vervolgens vloog Peter van de Riet met zijn grote kunstvluchtkist op spectaculaire wijze een “laag programma” waar van alles inzat en wat de toeschouwers zeer imponeerde. Tenslotte vloog Derk van de Vecht op muziek. Iedereen keek ademloos toe naar deze zeer esthetische en bijna ontroerend mooie vlucht. Als we iets meer voorbereidingstijd hadden gehad, was er misschien zelfs een mogelijkheid geweest om de aanwezige live band de muziek te laten verzorgen, maar met de uitstekende geluidinstallatie die aanwezig was, klonk ook Derk’s CD best indrukwekkend. De reacties op het geheel waren zonder uitzondering zeer positief. Op deze bijeenkomst waren natuurlijk veel organisatoren van grote evenementen aanwezig, die na

Helikopter met sleutel geland.

afloop natuurlijk onmiddellijk contact zochten met onze vliegers. De mogelijkheden voor “optredens” tijdens grote evenementen werden besproken en visitekaartjes werden uitgewisseld. Wie weet wat hier nog uit voortkomt….. Zie ook: http://www.amsterdamsebos.nl/algemene onderdelen/nieuws/nieuws2011/helikoptershow-the http://www.youtube.com/ watch?v=H54oTiteogk Rob Metkemeijer

Modelvliegsport 5 / 2011




Hoe krijg je betere sportprestaties Het is een terugkerend onderwerp bij menig wedstrijdvlieger, “Hoe krijg ik mijn prestaties op een hoger niveau?”. Zo ook was dit het geval bij de F3A vliegers. Natuurlijk zijn er verschillende manieren mogelijk en dit stukje is echt niet bedoeld om aan te geven dat dit de manier is. Veelal zie je vliegers met elkaar trainen en dit is ook echt een goede basis echter er komt een punt waar je daar niet verder meer mee komt. Tja, hoe nu verder? Verschillende opties, maar één ervan is dat een jurylid je verteld waar men op let. Beter nog, train met een jurylid en laat die jury je achteraf precies uitleggen waar hij de problemen ziet. En zie daar, het idee was geboren om een clinic te organiseren met internationale juryleden en die af te sluiten met een wedstrijd. Afgelopen 3 en 4 september was het dan zo ver, 4 juryleden met veel internationale ervaring op Europese en Wereld kampioenschappen en 10 vliegers waren bij Radiomodelvliegclub “Nimbus” aanwezig om eens flink te gaan trainen. Iedere vlieger kon in 4 vluchten ieder jurylid eenmaal treffen. Zodra de vlieger geland was ging die apart zitten met het jurylid om de gehele vlucht door te nemen. Hier was ook de tijd voor, want de volgende vlucht kon gelijk de lucht in met een andere vlieger en ander jurylid. Als je tijdens de de-brief ook zorgt dat de coach erbij is kun je erg veel tips

Model Indira is van Roy Oostema

krijgen war je op moet letten. De training is niet bedoeld om die dag veel vooruitgang te maken, maar bedoeld om huiswerk mee te krijgen. Al wat geleerd is, moet na deze dagen tijdens de training herhaald worden en je coach kan hierbij een grote rol spelen door op diezelfde dingen te letten. Na al deze sessies bleek dat iedereen erg tevreden was. De vliegers omdat die nu ein-

delijk eens goed met verschillende juryleden door kunnen nemen waarom nu die 6 gegeven wordt in plaats van de 8. De juryleden omdat die nu ook de tijd hebben om die fouten door te geven. De ervaring als jury is dat je tijdens een wedstrijd veel ziet maar niet de tijd hebt om fouten door te geven. Vaak zie je heel elementaire dingen telkens weer fout gaan en denk je telkens weer dat je die door moet geven, echter na 15 vliegers is het al weer vergeten.... en maakt de vlieger de volgende keer weer die fout. Dezelfde juryleden hebben ook op zondag de lowland cup gejureerd die meetelde voor het Nederlands Kampioenschap. Na jaren heb ik gemeend deze lowland cup weer nieuw leven in te blazen. Dit jaar was het in combinatie met de clinic, volgend jaar zal hij op de officiële FAI kalender staan zodat er meer internationale deelname zal zijn. Ook dit zal de Nederlandse deelnemers weer verder brengen zodat men ook ziet wat er over de grens gedaan wordt zonder dat veel gereisd hoeft te worden. Hopelijk worden ze dan ook enthousiast gemaakt om op de buitenlandse wedstrijden te vliegen waar heteigen niveau alleen maar van stijgt. Al met al was het een zeer positief weekend met heel veel leermomenten, ook aan de organisatie kant. Met al het geleerde moet het volgend jaar nog beter kunnen. Bob Romijn Voorzitter R.M.V.C. “Nimbus” Bemmel

Jury geeft aanwijzigingen aan Bert van der Vegt

Modelvliegsport 5 / 2011

4




Verslag Ledenraad 11 oktober 2011 De bijeenkomst van de ledenraad, de algemene ledenvergadering waarin alle afdelingen vertegenwoordigd zijn werd dit najaar gehouden in hotel Maarsbergen. Voorafgaand was er een receptie in verband met het afscheid van Frits Paymans als lid van het hoofdbestuur. Voor onze afdeling hebben we 4 vertegenwoordigers in de ledenraad: John Gardeneers, Wout Heijne, Huib van Putten en Eric Veldhuizen en 3 reserve leden: Cees Ravensbergen Hans Knippels en Rob Crèvecoeur Voor ons belangrijke punten in de agenda waren de voortgang van de integratie van het secretariaat van de afdeling zweefvliegen de goedkeuring van het jaarplan en de goedkeuring van de begroting voor 2012. Hoewel er over de integratie van het afdelingssecretariaat van de afdeling zweefvliegen al een paar jaar overleg is met het hoofdbestuur, is er nog steeds geen integratieplan. Het op de ledenraad van 2010 en ondanks de toezegging van de voorzitter op de voorjaarsvergadering, is toegezegde deadline weer niet gehaald. Op ons aandringen is nu aan HB-lid Michiel Faassen – portefeuille interne zaken – de opdracht gegeven om in november met een vertegenwoordiging van deze afdeling te gaan praten. Duidelijk met het doel om de integratie of af te ronden. Zo veel aandacht als er voor de voorjaarsvergadering aan het jaarverslag besteed was, zo karig was het jaarplan voor 2012. Vanuit onze

afdeling is dan ook behoorlijk kritisch naar dit plan gekeken. Daarbij bleek dat het op een behoorlijk aantal punten niet aanvaardbaar of sterk voor verbetering vatbaar was. De meeste bezwaren spitsten zich toe op het jaarplan van sportzaken en op het te grote aantal projecten waarbij de directeur direct betrokken of verantwoordelijk is. Het jaarplan van sportzaken impliceerde een uitbreiding van de formatie met 0,2 formatieplaats van de topsportcoördinator (van 2 naar 3 dagen). De argumentatie hiervoor in het jaarplan was naar onze mening te mager om daar mee akkoord te kunnen gaan. Ook in andere stukken waren hiervoor geen onderbouwing te vinden. De vertegenwoordigers van onze afdeling hebben de vergadering voorgesteld om, door het ontbreken van voldoende steekhoudende argumenten, niet met deze uitbreiding in te stemmen en deze aan te houden tot de voorjaarsvergadering. De voorzitter ging hiermee akkoord. De overige punten met betrekking tot het jaarplan zijn, gezien de tijd, niet op de vergadering ingebracht, maar schriftelijk aan het dagelijks bestuur toegezonden. Met betrekking tot de begroting voor 2012 werd op onze vragen afdoende antwoord gegeven. Onze vertegenwoordigers hebben met de begroting ingestemd, uitgezonderd de posten met betrekking tot de uitbreiding van de formatie van de topsportcoördinator. Huib van Putten

                                        

Het Fantra project – update Dit schooljaar gaan we het zesde jaar in dat dit project loopt. Vanaf het eerste jaar is er een grote groep scholen enthousiast aan dit project begonnen, en er zijn er natuurlijk een paar afgevallen, maar zeker zo veel bijgekomen. Veel van onze leden die in het voortgezet onderwijs werken, en in aanraking gekomen zijn met dit model, bouwen op hun school om diverse redenen. Een aantal techniekleraren uiteraard vanwege de technische kant van het verhaal, maar veel natuurkundeleraren bouwen dit ook, vanwege de natuurkundige wetten die in/op/aan een vliegtuig een rol spelen. Waarom vliegt een vliegtuig, en waarom is evenwicht zo belangrijk? Hoe lang gaan we nog verder? Deze vraag is voor ons eigenlijk geen issue, wij willen dit project blijven begeleiden en promoten onder VMBO leerlingen, maar de Koninklijke Luchtmacht heeft tot nu toe de financiële kant van het verhaal verzorgd. De eerste gelden zijn op, zolang er nog materiaal is en uitgegeven kan worden, gaan we dit jaar verder. Uiteraard hebben we al een goed gesprek gehad met onze sponsoren, maar

Modelvliegsport 5 / 2011

zoals iedereen weet, moet er bij de krijgsmacht enorm worden bezuinigd, en tot nu toe weten we nog niet of we de komende jaren door mogen gaan. Uit de dagelijkse ervaring weten we dat een aantal scholen best bereid zijn om de kosten te betalen, maar eerlijkheid gebiedt dat vrij veel scholen met eigenlijk hetzelfde probleem zitten als de krijgsmacht, de schatkist is niet meer zo groot als een aantal jaren geleden, en net als ieder van ons geldt ook daar de regel: je kunt je geld maar één keer uitgeven. We weten niet wat de komende jaren gaat brengen, hopen is op dit moment het enige wat we kunnen doen. Neemt niet weg dat iedere klas waar we nu ook nog mee werken net zo enthousiast met het model aan de gang gaat als elk ander jaar. Veel van de leerlingen beginnen er vaak met veel scepsis aan; “dat kan ik niet”, “dat heb ik nog nooit gedaan” en zo. Vooral de kreet: “ Ik ben een meisje!!” komt met zekere regelmaat terug. Grappig is wel, dat als je op het eind van de reeks lessen de mooiste en best afgewerkte modellen van tafel opraapt, het van meisjes

zijn, en dat ook de best vliegende modellen vaak van meisjes zijn. Niet dat de jongens het er veel slechter van af brengen, want als je op Youtube naar een filmpje zoekt van het Beatrix College Tilburg, zul je in de verte op die film steeds een jongen zijn benen onder zijn kont uit zien lopen om zijn model te zoeken op de golfbaan. Hij heeft misschien drie vluchten gemaakt in de anderhalf uur dat we met ze gevlogen hebben. Wout Heijne

5




Wedstrijduitslagen Informatie op www.modelvliegsport.nl over de wedstrijden (rechts boven op de home page onder Sportzaken):

NK-competitie RB Zweef F3K 24 september, Swalmen Klasse F3K (23 deeln.): Alex Hoekstra 7000 Peter Aanen 6997 Klasse Mini’s (4 deeln.): Peter Schmitz 7000 Jorn Beerendonk 6239

• In de agenda zijn de uitslagen verwerkt: op oranje tekst klikken. • De informatie over nationale wedstrijden; zie “Wedstrijdinfo 2011”. • Einduitslagen NK-competities 2011.. • De verwijzing naar de actuele reglementenboeken; zie “Reglementen”. • Onder “sportzaken -> archief” zijn de einduitslagen van 2008, 2009 en 2010 terug te vinden. Onder “sportzaken -> archief -> ereplaatsen NK’s” staat drie overzichten met ereplaatsen voor alle NK-klassen vanaf 1990.

Internationaal

NK-competitie RB Zweef F3J 11 september, Heeze (34 deeln.): Peter Zweers Peter Schmitz

World Cup Vrije Vlucht F1A 8. Allard van Wallene World Cup Vrije Vlucht F1C 7. Pieter de Boer

Nationaal

4996,9 4949

NK-competitie RB Schaalmodellen 21 augustus, Genk (B) Klasse F4C (3 deeln.): Gerald Rutten 5193,25 Bert van Eijk 4960,25 Klasse Sportschaal (3 deeln.): Kim Vlasblom 2235,25 Han Witteveen 2219,75

NK-competitie RB Helikopter 11 september, Almere Klasse F3C (4 deeln.): Cees Verplanke 2000 Rob Eikeboom 1726,68 3D Sportklasse (4 deeln.): Sebastien Kasman 2000 Vincent Kemner 1844,1

NK-competitie RB Elektro F5B 3 september, Zeewolde (10 deeln.): Gerben van Berkum Joris Crevecoeur

NK-competitie RB Kunstvlucht F3A 17 september, Dongen (8 deeln.): Danny van Vliet Roy Oostema

2000 1916,2

NK-competitie RB Helikopter 11 september, Almere Klasse F3C (4 deeln.): Cees Verplanke Rob Eikeboom

2000 1726,6

NK-competitie RB Kunstvlucht F3A-X 3 en 4 september, Nederweert Klasse F3A-X A (10 deeln.): Sam Pets Kurt Rombouts Klasse F3A-X B (8 deeln.): Hans Mievis Michael Lespinoy Klasse F3A-X C (7 deeln.): Tess Pollinder Peter Scholte NK-competitie RB Kunstvlucht F3A 4 september, Bemmel (12 deeln.): Derk van der Vecht Danny van Vliet Herfstspektakel 10 september, Garderen Klasse F1A (1 deeln.): Willem Hulshof Klasse F1B (6 deeln.): 1. Jan Klinkien 1. Richard Ulderink 1. Henk van Hoorn

6

3000 2900,66

2973 2920 2567 2531 1607 1568

Hart van Brabant Cup 24 september, Regte heide Klasse F1A (11 deeln.): Ivo Kreetz 600+240+300 Kees v.d. Ven 600+240+187 Klasse F1B (2 deeln.): Frank Roelofs 480 Frans Voskens 447

NK-competitie RB Kunstvlucht F3A (finale) 25 september, Utrecht (13 deeln.) Derk van der Vecht 2000 Danny van Vliet 2000 NK-competitie RB Zweef F3B 25 september, Winterswijk (13 deeln.): Frits Donker Duyvis 5927 Jeroen Smits 5910 NK-competitie RB Zweef F3B 2 oktober, Egmond (33 deeln.): Pascal van Ool 4997,8 Cor de Jong 4994,4 NK(-competitie) RB Pylonrace 2 oktober, De Peel Klasse F3D (NK; 9 deeln.): Peter van Doesburg 64,12 Marcel Huisman 64,20 Klasse Q500 (competitie; 10 deeln.): Martijn van Doesburg 107,66 Wubbo Löning 109,68 Klasse EQ500 (competitie; 3 deeln.): Joris Crevecoeur 100,10 Cor van der Leeuw 118,38 Klasse EF1 (2 deeln.): Robbert v.d. Bosch 117,76 Emanual Stassar 300 Korhoender Cup 15 oktober, Riel Klasse F1A (12 deeln.): Bram van de Kerkhof 738 Allard van Wallene 724 Klasse F1B (2 deeln.): Richard Ulderink 736 Frans Voskens 732 Klasse werpmodellen (2 deeln.): Sander Breeman 118 Juul van de Kerkhof 45

2000 1985,55

523 600 600 600

Klasse 3D Sportklasse (4 deeln.): Sebastien Kasman 2000 Vincent Kemner 1844,1 NK Lijnbesturing 1e deel 18 september, De Peel Klasse F2B (11 deeln.): Luc Dessaucy 2049 Henk de Jong 2027,8 Klasse beginners speed (2 deeln.): John Klok 26,2 Ton ten Brink 39,15 Klasse Mini Teamrace (6 teams): Dillinger/Straniak 4 21,6” v.d. Meij/v.d. Meij 4 42,1” Klasse 1,5cc Combat (2 deeln.): Leo Voss WLW Fred Meijer LWL Klasse Basic Carrier Deck (6 deeln.): Jan Odeijn 233,2 Detlef Karrash 224,9

NK-competitie RB Elektro F5B 24 september, Almere (15 deeln.): Luc van Trigt 1999,1 Gerben van Berkum 1989,9

Deelnemers aan de F5J-wedstrijd

Modelvliegsport 5 / 2011


 Ereplaatsen Nederlandse Kampioenschappen 2011 KNVvL afdeling Modelvliegsport NK Lijnbesturing 2e deel 15 en 16 oktober, Utrecht Klasse F2B (4 deeln.): Rob Metkemeijer 12.80 Han Esselaar 13.87 Klasse F2C (8 teams): Luc Dessausy/ Cesare Saccavino 6.47.21 Rik Olijve/Frits Schot 6.53.45 Klasse F2F (3 teams): Bram Anker/Rob Olijve 75r Sander van der Meij/ Bert van der Meij 38r NK-competitie RB Schaalmodellen 16 oktober, Deelen Klasse F4C (3 deeln.): Bert van Eijk 4867 Gerald Rutten 4804 Klasse F4G (2 deeln.): Marijn Penninx 2452,75 Gerald Rutten 2452 Klasse Sportschaal (2 deeln.): Kim Vlasblom 2162,25 Han Witteveen 830 Proefwedstrijd RB Elektro F5J 22 oktober, Oudenbosch (15 deeln.): Adrie v. Brouwershaven 3000 Henk Struijk 3000 NK-competitie RB Kunstvlucht F3P 6 november, Arnemuiden Klasse F3P-A (12 deeln.): Derk van der Vecht Niels Rijkhoff Klasse F3P-B (5 deeln.): Erik Hooijschuur Ruud Kroes Klasse F3P-C (7 deeln.): Yannic van Moerkerk Peter Vanlanduyt Klasse F3P-AM (3 deeln.): Derk van der Vecht Bert van der Vecht

718,5 660 505 431,5 472,5 449 302,5 274,5

Afgelast: F3J van 9 oktober en derde F3B.

Vrije Vlucht F1A (7 deelnemers) 1. Maarten van Dijk 2. Allard van Wallene 3. Ivo Kreetz F1B (7 deelnemers) 1. Wim Feijth 2. Frans Voskens 3. Gerard Willemsen LIJNBESTURING F2A FAI (3 deelnemers) 1. Rob Metkemeijer 2. Han Esselaar F2A Beginners speed (2 deelnemers) 1. John Klok 2. Ton ten Brink F2B FAI (5 deelnemers) 1. Henk de Jong 2. Erik Janssen 3. Bram Anker F2C (4 teams) 1. Rik Olijve/Frits Schot 2. Bram Anker/Rob Olijve 3. Bert / Rob Metkemeijer F2C mini teamrace (4 teams) 1. Sander van der Meij/Bert van der Meij 2. Rob Olijve/Bram Anker 3. Pieter Paul van der Meer/Jasper Steffers F2D Combat 1,5 cc (2 deelnemers) 1. Leo Voss 2. Fred Meijer Basic Carrier Deck (3 deelnemers) 1. Sander van der Meij 2. Henk de Jong 3. Bert van der Meij RADIOBESTURING RB Kunstvlucht F3A (16 deelnemers) 1. Derk van der Vecht 2. Danny van Vliet 3. Roy Oostema F3A-B (15 deelnemers) 1. Bram Dees 2. Maarten Held 3. Ralph van der Meer

Modelvliegsport 5 / 2011

F3A-C (5 deelnemers) 1. Marc Schreuder 2. Henk Ormel 3. Niek Wierda F3A-X A (6 deelnemers) Piet van Noord Jurrien Vissers Andries den Otter F3A-X B (7 deelnemers) 1. Egbert van der Laan 2. Hans Steeg 3. Tjardo Klaasen F3A-X C (7 deelnemers) 1. Danny Zagers 2. Tess Pollinder 3. Peter Scholte RB Zweef F3B (16 deelnemers) 1. Jeroen Smits 2. Frits Donker Duyvis 3. Ronald Boerman Ploegen F3B (4 ploegen) 1. Free Bird 2. De Grondpiloten 3. Winterswijk 1 F3J (36 deelnemers) 1. Peter Zweers 2. Pascal van Ool 3. Karel van Baalen F3J junioren (2 deelnemers) 1. Sam de Bliek 2. Rick Waanders

RB Helikopter F3C (4 deelnemers) 1. Cees Verplanke 2. Ronald van Lent 3. Rob Eikeboom F3C Sportklasse (4 deelnemers) 1. Vincent Kemner 2. Bennie Oldenhave 3. John Valkenburg RB Pylonrace F3D (9 deelnemers) 1. Peter van Doesburg 2. Marcel Huisman 3. Martijn van Doesburg Club 20 (4 deelnemers) 1. Robbert van den Bosch 2. Martijn van Doesburg 3. Bert Metkemeijer Quickie 500 (15 deelnemers) 1. Martijn van Doesburg 2. Nico Haasnoot 3. Wubbo Löning E-Quickie 500 (5 deelnemers) 1. Joris Crevecoeur 2. Cor van de Leeuw E2K (4 deelnemers) Peet Doddema Nico Haasnoot Joris Crevecoeur EF1 (2 deelnemers) Emanuel Stasser RB Elektro

Ploegen F3J (8 ploegen) 1. F3J-sport.nl 2. Stootkop 2 3. Vliegende draken

F5B (15 deelnemers) Gerben van Berkum Joris Crevecoeur Johan van Gog

F3K (21 deelnemers) 1. Alex Hoekstra 2. Loet Wakkerman 3. Peter Aanen

RB Schaal

F3K Mini’s (9 deelnemers) 1. Jorn Beerendonk 2. Jaap Braam 3. Jasper Hilgers F3K junior (3 deelnemers) 1. Rob Kinds 2. Jasper Hilgers

F4C (4 deelnemers) 1. Gerald Rutten 2. Bert van Eijk 3. Gerard Rutten Sportschaal (3 deelnemers) 1. Kim Vlasblom 2. Pieter van den Braak 3. Han Witteveen Modelparachutisten (15 deelnemers) 1. Pieter Visser 2. Erick van de Loo 3. Saskia Oomens

7


olo                           C  f on

Commissie sportzaken De commissie Sportzaken vergaderde op 1 november j.l. Enkele belangrijke zaken die aan de orde kwamen waren de volgende. Gesproken werd over de Dutch Nationals, die gehouden zullen worden op 20 mei op Valkenburg. De bedoeling is hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken, waarop een aantal modelvliegklassen wedstrijden vliegen als onderdeel van hun kampioenschapscompetitie. Het idee is, dat het evenement behalve voor de deelnemers aantrekkelijk kan zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in wedstrijdvliegen en eens een aantal klassen aan het werk wil zien. De subcommissies is gevraagd aan te geven op welke wijze willen of kunnen deelnemen aan dit evenement. Voorlopig ziet het ernaar uit dat er die dag vrije vlucht, lijnbesturing, radio zweef, elektro zweef, helikopter, pylon race en schaal te zien zullen zijn. Wellicht zullen er i.v.m. de beschikbare ruimte één of meer klassen moeten afvallen. Nadere informatie volgt. Voorts werd besproken dat we vanaf volgend jaar gaan proberen alle vliegersvergaderingen op één dag op één plaats te laten plaatsvinden, met een gemeenschappelijke prijsuitreiking en wellicht nog een kort gemeenschappelijk programma voor alle klassen. De nu al vastgestelde datum voor deze vliegersvergadering 2012-2013 is zaterdag 12 januari 2013. Verder kwamen alle zaken aan de orde die verband houden met de organisatie en reglementering van de wedstrijden. Dit jaar is voor het eerst een systeem toegepast, waarbij de subcommissies een eigen financieel beleid voeren binnen een aantal vastgestelde kaders, waaronder het aan iedere subcommissie toegekende budget op basis van aantallen wedstrijddeelnames. De eerste ervaringen zijn positief; alle subcommissies zijn er in geslaagd om een zodanige verslaglegging te overleggen dat duidelijk is hoe de geldstromen lopen en dat alle activiteiten binnen de gestelde budgetten gerealiseerd zijn. Verder is besproken hoe middels verbeterde coaching of het aanstellen en opleiden van coaches het prestatieniveau verbeterd kan worden. De statistieken leren dat er een langzaam neergaande lijn is in de internationale prestaties van onze topvliegers; die moet omgebogen worden.

8

Samenstelling Afdelings Bestuur Voorzitter Secretaris Correspondentieadres: Penningmeester Algemene zaken Vz Sportzaken Vz Instructie en Veiligheid Vz Terreinen en tevens vice voorzitter Vz Public Relations

Vacant Rob de Wildt secretaris@modelvliegsport.nl Fred van Hanswijk Pennink Hans van Rooy Rob Metkemeijer Richard Branderhorst Michiel Faassen Gerard Rutten

Redactieadres: Gerard Rutten Gemullehoekenweg 95, 5062 CB Oisterwijk Tel. 013 5210040 - E-mail: pr@modelvliegsport.nl

Uitnodiging Clubs worden uitgenodigd om ervaringen of zaken uit hun club die interessant voor andere clubs kunnen zijn deze naar de redactie of naar het afdelingsbureau te sturen zodat deze meegenomen kunnen worden in dit blad. Er wordt op vrijwillige basis voor dit blad geschreven; dus geen honorarium. Kopij voor volgend nummer bij redactie moet binnen zijn vóór half januari 2012.

Peter Keim werd bedankt voor het vele en uitstekende secretariaatswerk dat hij ook afgelopen jaar weer heeft gedaan voor de commissie sportzaken.

Besturen van niet aangesloten clubs kunnen op verzoek dit blad toegestuurd krijgen.

Rob Metkemeijer, voorzitter commissie sportzaken.



Gastsprekers gevraagd Enkele jaren geleden gaf de KNVvL afdeling Modelvliegsport een handboek uit voor alle clubs met daarin veel nuttige informatie. Het probleem met de papieren uitgifte van het handboek was dat het tamelijk kostbaar was, arbeidsintensief om te maken maar zeker ook snel achterhaald kon zijn. Omdat de website van de afdeling die functie beter kon overnemen wordt er geen handboek meer uitgegeven. Een van de onderdelen van het handboek was een lijst met gastsprekers die door clubs konden worden uitgenodigd om tijdens een clubavond een presentatie te houden over een onderwerp waarin men is gespecialiseerd. Een dergelijke lijst bestaat niet meer, maar er blijkt dat hier toch wel weer behoefte aan is.

Heb jij wat bijzonders te vertellen wat heeft te maken met Modelvliegen en wil je dat graag ook eens bij andere clubs komen vertellen, geeft dat dan door aan de Commissie Recreatief vliegen (via secretaris@modelvliegsport.nl), dan stellen we opnieuw zo’n lijst samen op www. modelvliegsport.nl.

Modelvliegsport 5 / 2011

MVS 2011 6(5)  

KNVvL Modelvliegsport Ledenblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you