Page 1

nr.1 / maart ‘21 / jaargang 53

VOOR LEIDING EN BESTUUR IN KLJ

Ledenbinding BBQ bij KLJ Beerzel

Speel je mee? Monopoly op afstand

Vraag aan het brein Wat is portretrecht?


Nieuws uit de beweging

Achter de schermen van KLJ gebeurt er heel wat, want onze vrijwilligers en beroepskrachten zijn altijd druk in de weer. KLJ-voorzitter Lot De Kimpe overloopt de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Nationale Raad 2.0 Door het coronavirus organiseerden we in november een digitale Nationale Raad, het jaarlijkse KLJ-parlement. De regionale bestuursleden van alle regio’s verdedigden daar de mening van hun gewest. Zo evalueerden ze de aanpak van KLJ tijdens de coronacrisis, kozen ze een maatschappelijk standpunt en werd de nieuwe beleidsnota goedgekeurd. Toch moest er nog meer beslist worden. Daarom organiseerden we hoogst uitzonderlijk een tweede Nationale Raad op 6 maart. Neem zeker een kijkje op de KLJ-website, want daar vind je een overzicht van alle genomen beslissingen.

2

Festival Bovenlokal (Digital) Onze vrijwilligers, dat zijn schatjes van patatjes. Je ziet ze in normale tijden geregeld rondhuppelen tijdens verschillende KLJ-momenten, nu verrichten ze vooral fantastisch werk achter de schermen. En met wat voor een enthousiasme! Elk jaar zetten we ze dan ook graag in de bloemetjes op een nationaal bedankingsmoment: het supercoole Festival Bovenlokal. Hoewel deze editie er een zonder ludieke polonaise of vettige hamburger was, mochten we toch een plezante bende van 62 vrijwilligers digitaal verwelkomen. Zij smeten zich volop tijdens De Slimste KLJ’er ter Wereld én de afterparty. Wil jij ook vrijwilliger worden? Neem dan een kijkje op www.klj.be/bovenlokale-vrijwilligers. Het regent voorzitters Elke regio in KLJ-land heeft een vrijwillig voorzitter en ondervoorzitter die de regionale werking in goede banen leiden. Om zo’n functie te mogen uitoefenen, houden we tweejaarlijks verkiezingen. De resultaten mogen er zijn. Zowel Kevin Goos als Arne Baeyens werden opnieuw tot nationaal ondervoorzitters gekroond. Kaat Soetemans werd de nieuwe regionale ondervoorzitter in Antwerpen en Marie Van Eeckhoudt verlengde haar mandaat als ondervoorzitter in Vlaams-Brabant. Voorzitters Kenneth Heylen (KLJ Antwerpen) en Nicolas Dehaemers (KLJ West-Vlaanderen) brachten hun tweede verkiezingen eveneens tot een goed einde. Bij KLJ Limburg zien we twee nieuwe gezichten: Sofie Wysmans (voorzitter) en Jolien Weltjens (ondervoorzitter). Ik voel het aan mijn water: dat wordt een mooie samenwerking.

Heb je vragen of suggesties voor het Nationaal Bestuur? Mail dan naar nationaalbestuur@klj.be.


BINDINGSTIPS LEDENBINDING

LEIDINGBINDING

Nagenieten met een BBQ

Leidingbinding, ook op afstand

Om ons KLJ-jaar af te sluiten, organiseren we telkens op de eerste vrijdag na ons kamp een barbecue in de tuin van iemand van de leiding. We nodigen onze leden uit en vragen ze om zelf hun vleesjes mee te brengen. De leiding komt al iets vroeger samen om de groenten, sausjes, tafels, stoelen en drank klaar te zetten. Natuurlijk mag een afspeellijst met KLJ-muziek niet ontbreken. Tijdens de barbecue leggen we onze leden in de watten en spelen we spelletjes, terwijl enkele leiders het vlees aan het bakken zijn. De barbecue is altijd een gezellig moment waarop we herinneringen ophalen uit het voorbije werkjaar en al vooruitblikken op het volgende. Na de barbecue gebeurt het vaak dat de +16’ers nog in een grote groep naar een fuif in de buurt gaan. Die barbecue, met een eventuele afterparty, zorgt echt voor een hechte groepssfeer.

Onze leidingsploeg komt graag samen voor een gezamenlijke activiteit of een leuk leidingsweekend. Jammer genoeg was dat tijdens de verschillende lockdowns niet mogelijk. We lieten ons niet tegenhouden door het coronavirus en organiseerden een leuke leidingbinding vanop afstand. Zo werd ons leidingsweekend vervangen door een showbizz-quizavond waarbij we onze mooiste kledij droegen en een lekker drankje dronken. Daarnaast organiseerden we onze maandelijkse vergaderingen altijd online en speelden we vaak een spelletje na afloop. Onlangs werkte een leidster nog een bingospel uit dat gespeeld werd tijdens onze vergadering. Het bingoblad werd gevuld met typische uitspraken van leiders en typische gebeurtenissen tijdens online vergaderingen. Iedereen kon zijn bingoblad aanvullen en na elk agendapuntje kreeg je de kans om BINGO te roepen. Dé perfecte manier dus om contact te blijven houden met je medeleiding.   Arden Cornelis KLJ Galmaarden

Bert Boonen KLJ Beerzel

3


VRAAG HET Heb jij een vraag over je lokaal, een fuif die je organiseert, de wetgeving die je moet respecteren of over verzekeringen? Mail ze dan naar ikvraaghetaan@klj.be. Onze administratieve duizendpoot Sander Malfliet zorgt voor een antwoord.

Rechtsbijstandsverzekering. Kan je via KLJ altijd een beroep doen op een advocaat? In de KLJ-verzekering zit rechtsbijstand verzekerd, maar dat wil niet zeggen dat je zomaar voor elk geschil op een advocaat van KLJ kan rekenen. De rechtsbijstandsverzekering kan enkel tussenbeide komen als er een ‘burgerlijk’ probleem is. Ik maak even duidelijk wat dat is met enkele voorbeelden. Stel: er is schade aan het dak van je KLJ-buurman. Hij wil je KLJ daarvoor ver-

4

AAN BREIN antwoordelijk stellen en wil een klacht indienen, maar je afdeling heeft er helemaal niets mee te maken. De schade werd toegebracht door onbekenden. Of stel: iemand struikelt over een planken vloer tijdens je fuif en bezeert zich. De persoon vindt dat je als organisator de vloer onvoldoende vlak gelegd hebt en hij klaagt je afdeling aan om zo de medische kosten te betalen. Dat zijn twee voorbeelden van burgerlijke aansprakelijkheid. Onze verzekeraar zal in beide gevallen een advocaat ter beschikking stellen. De KLJ-verzekering kan niet tussenbeide komen als het gaat over een andere soort aansprakelijkheid dan de burgerlijke aansprakelijkheid. Stel: je krijgt een GAS-boete wegens nachtlawaai en je vindt die boete onterecht. Je zal niet kunnen rekenen op een advocaat via de KLJ-verzekering, want nachtlawaai is een inbreuk tegen de wet en valt onder de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Verkeersovertredingen of vandalisme vallen ook onder die strafrechtelijke aansprakelijkheid. Ook bij contractuele aansprakelijkheid kan je geen gebruikmaken van onze rechtsbijstandsverzekering. Heb je een leverancier die niet wil of kan leveren? Of is er schade


aan gehuurd materiaal? Dan valt dat onder contractuele aansprakelijkheid.

gelden op de foto. Is dat het geval, dan kan je die niet zomaar gebruiken.

Betekent dat dat je als afdeling alleen staat bij een strafrechtelijk of contractueel geschil? Zeker niet! Als het duidelijk is dat je als KLJ-afdeling geen schuld treft of als je onterecht in de penarie komt te zitten, dan is het al gebeurd dat KLJ Nationaal op eigen kosten een advocaat regelt. Dat gebeurt natuurlijk alleen in uitzonderlijke gevallen waarbij het duidelijk is dat je afdeling ter goeder trouw gehandeld heeft.

Hoe vinden ze die foto’s? Belga heeft een gigantisch fotoarchief en veel van haar foto’s zijn zonder bijschrift of watermerk te vinden via Google. Om inbreuken tegen het portretrecht te vinden en te beboeten heeft Belga sinds kort een firma aangesteld om het internet te scannen, op zoek naar foto’s uit hun bestand. De foto in het boekje werd dus door een automatische zoekmachine ontdekt. Omwille van de grootte van het fotoarchief gebeurt de zoektocht op het internet in verschillende kleine fases. Nog lang niet alle foto’s van Belga zijn dus gescand. We verwachten dat deze eerste ontdekking lang niet de laatste zal zijn.

Portretrecht Een tijdje geleden kreeg ik een opmerkelijke vraag in mijn mailbox. Op de website van een KLJ-afdeling kon je alle ledenboekjes downloaden. In één van die boekjes, eentje uit 2009, stond een foto van Kim Clijsters. De foto was eigendom van persagentschap Belga. Omdat de afdeling de foto destijds niet had aangekocht en die zonder toestemming gebruikte, moet ze nu een boete betalen van 340 euro. Op de foto stond geen eigenaar en de inbreuk dateert van 2009. Kunnen ze ons nu dan zomaar beboeten? Voor portretrecht hoeft geen enkele formaliteit, zoals een copyrightteken of watermerk, vervuld te worden. Bovendien blijft het recht gelden tot 70 jaar na de dood van de auteur. Deze inbreuk is dus zeker nog niet verjaard. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van foto’s ligt wettelijk helemaal bij de gebruiker. Als je foto’s van het internet gebruikt, controleer dan eerst of er auteursrechten

Wat kunnen we nu het best doen? Controleer je eigen website en andere digitale communicatiekanalen en verwijder alle bestanden waar inbreuken in staan of zouden kunnen staan. Als je binnenkort een boete zou ontvangen die over portretrecht en het gebruik van foto’s gaat, neem dan zeker contact op met het KLJ-secretariaat. We volgen de cases van nabij op en gaan in gesprek met Belga en het bedrijf dat naar de foto’s zoekt. Maak bovendien in je toekomstige communicatie alleen gebruik van foto’s die je zelf gemaakt hebt of van foto’s waarvan je weet dat je ze mag gebruiken.

5


e i t a ir p s r In voo n e t i te i v i act Monopoly op afstand Wil jij ook al je hele leven lang de baas zijn van je dorp? Grijp dan nu je kans, want de gebouwen en straten in het anders zo rustige dorpje liggen voor het grijpen! Word jij de rijkste grootgrondbezitter? ID-KIT • Leeftijd: +12 • Soort: coronaproof dorpsspel • Duur: 1 week • Plaats: Dorp Benodigdheden Kaart van het dorp met daarop de verdeling van straten en gebouwen die meedoen; een online groep om te communiceren tijdens het spel. Speluitleg Verdeel de belangrijke gebouwen in je dorp in straten. Zo vormen drie gebouwen altijd één straat (bijvoorbeeld: de blauwe straat bestaat uit de kerk, de school en het café).

Tekst Werkgroep Spel KLJ Vlaams-Brabant

Bij elk gebouw horen een aantal opdrachten die je moet uitvoeren om eigenaar te kunnen worden van dat gebouw. Hoe belangrijker het gebouw, hoe meer opdrachten je moet uitvoeren. Het bewijsmateriaal van de geslaagde opdrachten plaats je in een online groep, zoals Facebook of WhatsApp. Wanneer een lid alle opdrachten voor een bepaald gebouw uitgevoerd heeft, krijgt het een straatkaartje. De leiding stopt daarna dat gewonnen kaartje in de brievenbus van het lid. Bij elk verdiend gebouw hoort ook een bedrag. Als je alle drie de gebouwen van een straat gewonnen hebt, krijg je nog eens € 500 extra. Iedereen kan alle gebouwen verdienen, ook als iemand anders de opdrachten al gedaan heeft. Het spel start tijdens een gewone activiteit en loopt een hele week door. Je kan tijdens de volgende activiteit dan een nieuw spel spelen waarbij het voordelig is om veel eigendommen verzameld te hebben, zoals een quiz over het dorp, waarbij je leden het gewonnen geld mogen inzetten.

Alle opdrachten vind je achter deze QR-code. Veel plezier!

6


Mijnenveld Al in 1992 kon je op een Windows-computer het bekende spel Mijnenveger spelen. Nu, bijna dertig jaar later, heeft de technologie niet stilgestaan en spelen we een veel modernere versie van deze klassieker. Hou je smartphone al maar klaar, we gaan (mijnen) vegen! ID-KIT • Leeftijd: +16/+20 • Soort: Stadsspel (of afstandsspel) • Duur: 3 uur (korter als het online is) • Plaats: Buiten of online Benodigdheden Een opgeladen gsm en 4G/Wifi per groepje, een speelveld en pen per groepje, documenten die je kan downloaden via de QR-code, extra materiaal voor de opdrachten achter de QR-code. Speluitleg Verdeel de deelnemers in groepjes van vier personen. Elk groepje krijgt een speelveld met 30 vakjes (5 kolommen, 6 rijen) waarop de teamleden zo snel mogelijk de juiste route naar de andere kant van het speelveld moeten zoeken. Op elke rij zijn er vier foute vakjes en is er één juist vakje dat bij de route hoort. Als de deelnemers het juiste vakje op de eerste rij gevonden hebben, zijn er nog maar drie opties op de volgende rij om de route te vervolgen. Fysieke versie In elk vakje staat een QR-code. Als de deelnemers de code scannen, krijgen ze een tip die naar een locatie verwijst. De tips zijn zo verschillend mogelijk: een website, foto, coördinaten, krantenartikel, raadsel, opdracht, rekensom, telefoonnummer, rebus... Als de deelnemers weten over welke locatie het gaat, gaan ze naar die locatie. Op deze locatie hangt opnieuw een QR-code (als dit vakje niet tot de juiste route behoort) of staat een spelbegeleider (als ze wel het juiste vakje gevonden hebben). De QR-co-

de leidt naar een afbeelding die aantoont dat de code niet juiste is. De deelnemers moeten dan terug naar de centrale post om een nieuwe code te scannen. Als ze bij een spelbegeleider komen, doen ze daar een opdracht om een tip te verdienen. Als ze uiteindelijk de volledige route afgelegd hebben, hebben ze 6 tips verzameld waarmee ze de oplossing van het spel kunnen vinden. Digitale versie In elk vakje staat een QR-code. Als deelnemers de code scannen, krijgen ze een tip die naar een website verwijst. De tips zijn zo verschillend mogelijk: een website, foto, coördinaten, krantenartikel, raadsel, opdracht, rekensom, telefoonnummer, rebus... Als de deelnemers weten over welke website het gaat, gaan ze naar die site en laten ze dat aan de spelbegeleider weten, die hen een opdracht geeft. Als de deelnemers de opdracht kunnen oplossen met info die ze op de website vinden, laten ze dat ook aan de spelbegeleider weten. Als de opdracht goed is opgelost, geeft de spelbegeleider hen een tip. Als ze uiteindelijk de volledige route afgelegd hebben, hebben ze 6 tips verzameld waarmee de oplossing van het spel gevonden kan worden. Deze versie is gebaseerd op de fysieke versie en zal waarschijnlijk minder lang duren. De opdrachten zijn ook nog niet aangepast, dus die moet je zelf nog verzinnen. Het groepje dat op het einde van het spel de oplossing en de meest juiste route vindt, wint het spel.

7


Strak gevormd Wie mag een stage begeleiden? Niet iedereen kan een stagebegeleider zijn. Je moet minimaal aan één van deze voorwaarden voldoen: • Je hebt een hoofdanimator- of instructeursattest; • Je hebt een diploma of getuigschrift hoger onderwijs met minimaal zestig uur pedagogische vorming; • Je bent een werknemer met een pedagogische bevoegdheid bij een jeugddienst of in het jeugdwerk; • Je volgde de vorming ‘stagebegeleider’ bij KLJ.

Administratie voor een stagebegeleider Het trajectboekje Aan het einde van de stage doen de stagebegeleider en de deelnemer samen een eindevaluatie. Tijdens dat gesprek vult de stagebegeleider het trajectboekje in. Hij beoordeelt de stagiair op zijn of haar competenties en duidt op de beoordelingspagina aan of de deelnemer al dan niet geslaagd is voor zijn of haar stage. De KAVO-tool Aan het begin van de stage koppelt de stagebegeleider de deelnemer aan de stageplaats in de KAVO-tool. Dat is een tool van de overheid om alle trajecten op te volgen.

Volgt iemand in je afdeling het (hoofd)animatortraject en ben jij zijn of haar stagebegeleider? Dan zeggen we nu al dankjewel. Nieuwe leiders begeleiden in hun eerste stappen als leiding is heel leuk en kan je veel voldoening geven. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Je moet voldoen aan enkele voorwaarden om stagebegeleider te zijn én je moet kennis hebben over coaching en feedback geven.

Op het einde van een positief afgeronde stage duidt de stagebegeleider aan of de stagiair geslaagd is. Gebeurt dat niet, dan kan de deelnemer geen attest aanvragen. Tips voor het voeren van een evaluatiegesprek • Vraag tijdens de stage regelmatig hoe het loopt. Je kan als begeleider niet alles gezien hebben. Door contact te houden met de stagiair kan je de stage beter opvolgen en weet je wat er speelt. • Vind je het moeilijk om spontaan een gesprek aan te knopen of op gang te trekken? Ga op zoek naar coachingsvragen waar jij je comfortabel bij voelt. Steek er enkele in je hoofd en een volgend gesprek zal veel vlotter gaan. • Bereid je goed voor op het gesprek. Het is fijn en motiverend voor de deelnemer om goed onderbouwde feedback te krijgen. • Laat vooral de deelnemer aan het woord. Zorg dat hij of zij zelf vertelt hoe de stage verliep. Jij kan nadien nog aanvullen. • Stel geen ja-neevragen, maar wel open vragen. Zo blijft je gesprek op gang en komt de input vanuit de deelnemer.

? en Meer info et begeleid h r e v o fo Meer in op ge vind je ta s n e e n a v b je rming. He o v / e .b lj n een www.k ? Stuur da n e g a r v g e toch no ming@klj.b r o v r a a n ch mailtje pedagogis je r e te c of conta er. medewerk

Profile for kljvzw

IDEE - maart 2021  

IDEE - maart 2021  

Profile for kljvzw
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded