Kupé nr 11 2017

Page 33

INTERVJU PRINSPARET Prins Carl Philips och Prinsessan ­Sofias ­kampanj Vi är Dyslexialand vill visa en härlig värld fylld av unika individer.

mycket om dyslexi och det stod högt på agendan, men sedan sjönk intresset. Vi hoppas att man nu ska få mer förståelse för att många behöver mer kunskap om dyslexi, speciellt i skolans värld. I kampanjen Vi är Dyslexialand berättar före­ bilder sina dyslexihistorier, där de lyfter fördelarna med att inte vara precis som alla andra. Dyslexia­ land har också en egen flagga och en nationalsång. – Vi står för mångfald – att alla är unika. I Vi är Dyslexialand vill vi bjuda in till en härlig värld med unika individer. Vi vill lyfta olika personer och yrkes­grupper för att visa på bredden av möjligheter, till exempel kända kockar och musiker, säger Prinsessan Sofia. Hur kan föräldrar eller andra anhöriga bäst stötta barn med dyslexi?

Prins Carl Philip: Att göra som min kära fru har gjort: skaffa sig kunskap, förstå problemet och hur man som närstående kan underlätta och hjälpa till. Min mor såg tidigt att jag och min syster troligtvis hade dyslexi, så hon lärde sig mer redan innan vi fick diagnosen. Prinsessan Sofia: Utan kunskap blir man rädd. Jag som närstående till en person med dyslexi och dessutom med två små barn som riskerar att ärva det känner att diagnosen inte är något hinder för dem över huvud taget. Det finns många verktyg som kan underlätta i vardagen, till exempel stavningskontroller och möjligheter att lyssna på text, men det handlar också oerhört mycket om självkänsla. När man förstår att man inte är sämre än andra utan att man är unik, då är dyslexin en ­superkraft. Nu är ni nyblivna tvåbarnsföräldrar, vad tänker ni om era barns framtid? Vad oroar ni er för?

Prinsessan Sofia: Vi oroar oss nog för liknande saker som andra föräldrar gör, som mobbning och utanförskap. Det är sådant som vi i dag arbetar med i vår stiftelse. Vi vill att våra barn ska finna en plats i livet där de känner sig trygga och vi som ­föräldrar kommer att göra vårt bästa för att skapa en sådan plats.

Vad ser ni fram emot i föräldraskapet?

Prinsessan Sofia: Blöjbyten och sömnlösa nätter (skratt). Prins Carl Philip: Gabriel är så liten än, ­Alexander också, men det är så spännande att se deras utveckling. Det är häftigt att få vara med på den resan.

Hur ser en vanlig vardagskväll ut för er?

Prins Carl Philip: Kaos (skratt). Att tvingas äta middag sent. Det blir lite annorlunda med två barn än med ett … Prinsessan Sofia: Jag tror våra vardagskvällar ser

ut som för andra småbarnsföräldrar. Vi försöker skapa så mycket familjetid som möjligt på kvällarna, med badning och nattning och att få rutiner på plats. Men fråga mig igen om ett par månader, haha. Nu sover och äter Gabriel mest, men vi har ändå fått ett par små glimtar av att det är tuffare med två än med ett barn. Men det är även dubbelt mycket kärlek.

Hur har ert föräldraskap påverkat ert engagemang?

Prins Carl Philip: Vårt engagemang i dyslexin och näthatet är något vi bestämde oss för att lyfta redan innan vi fick barn, men föräldraskapet har förstärkt allt. Prinsessan Sofia: Vi startade våra stiftelser för att vi hade egna erfarenheter av såväl dyslexi som näthat och vill inte att andra barn ska bli utsatta för sådant. Föräldraskapet har stärkt och hjälpt vårt ­arbete, vi känner oss också mycket lugnare. Som förälder kan man påverka mycket. 33


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.