Kupé nr 03 2022

Page 58

SAMTID

| STUDIEGUIDE 2022

BRA ATT VETA SÄRSKILT STÖD?

… unga vill jobba på klimatsmarta företag, visar en undersökning från Manpower.

Låt inte läs- och skrivsvårigheter eller koncentrationsproblem bli ett hinder för en kommande ­utbildning. Den som har dokumenterade funktionsnedsättningar, som till exempel dyslexi, adhd, add, syn- eller hörsel­ nedsättningar, kan ansöka om särskilt pedagogiskt stöd. Det finns också digitala hjälpmedel och studieverktyg. Mer info: su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studeramed-funktionsnedsättning.

Pssst!

Missa inte de viktiga ­datumen. Sista ansökningsdag för högskolans sommarkuser är den 15 mars. För höstterminen gäller den 19 april.

SÅ HÄR­ ­ANSÖKER DU! FLER SÖKER VÅRDUTBILDNINGAR Som en effekt av pandemin har intresset för vårdutbildningar ökat. Till våren 2022 kom det in 14 procent fler ansökningar till läkarutbildningen, och 7 procent fler ­ville gå sjuksköterskeutbildningar. KÄLLA: UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET.

UNIVERSITET/HÖGSKOLA Du kan söka flera utbildningar och kurser samtidigt. Sista ­anmälningsdag är den 15 mars för sommarkurser, och den 19 april för höstterminen 2022. Mer info: Du söker utbildningarna till alla Sveriges universitet och högskolor på: antagning.se.

YRKESHÖGSKOLAN De flesta utbildningar söker du direkt på respektive skolan, och i vissa fall via yh på antagning.se. Mer info: Läs mer om behörighetsregler, antagningskrav och hur du går till väga för att ­ansöka på: yrkeshogskolan.se.

FOLKHÖGSKOLA Det finns 155 folkhögskolor över hela landet och du ansöker ­direkt till den skola du vill gå på. Söker du till flera skolor för ­samma period ska du skicka in en ansökan för varje skola. Mer info: Hela kursutbudet och alla antagningsdetaljer hittar du på: folkhogskola.nu.

På spåret mot jämställdhet Elina Kabir fick tidigt ett intresse för stor­ slagna, tekniska lösningar, något hon tog med sig in i sin yrkesroll som trafikplanerare på SJ. Men under vägen dit upptäckte hon att stålbranschen i stora delar är m ­ ansdominerad och traditionell. Och att det behövdes ett ­nätverk som kunde stärka kvinnor och ickebinära personer inom yrkesgruppen. 58

Så skapades Järnvägskvinnor 2020, ett s­ eparatistiskt nätverk för kvinnor och icke-­ binära i järnvägsbranschen. Nu finns en ­Facebooksida, Instagram och en podd med visionen att stötta varandra, lyfta frågor och problem och inspirera fler kvinnor att söka sig till järnvägsyrken. Läs mer på: jarnvagskvinnor.se.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.