Page 1

nieuws van KleurrijkWonen

IN DIT NUMMER

De Verkoopmakelaar Huurdersaanbieding: Glasmuseum Leerdam Koers KleurrijkWonen Meer dan 50 jaar woonplezier!

VOORJAAR 2011

Thuis

1


colofon Redactie Rita Ziengs Teus de Wit

Eindredactie Mirella van Maaren-Zamblera

Druk Van Horssen OJ Service/Drukkerij Verschoor

Centraal kantoor ’De Schakel’ ’t Oosteneind 1d 4158 CA Deil

Ontwerp www.noutdesign.nl

www.kleurrijkwonen.nl info@kleurrijkwonen.nl

Locatie Culemborg Parallelweg Oost 13a 4103 NC Culemborg Tel.: (0345) 47 90 00

Locatie Leerdam & Lingewaal Industrieweg 16 4143 HP Leerdam Tel.: (0345) 67 29 11


inhoud

De Verkoopmakelaar

04

Proefproject ‘Doorstroming’

06

Nieuwe WoongoudVoordeelgids 08 Nationaal Glasmuseum

09

Koers KleurrijkWonen

10

KleurrijkWonenFonds

12

Tuintips van Karin

14

Meer dan 50 jaar woonplezier! 15 Per project wijzer

18

Woningveranderingen melden! 23 Tips van Gerrit & Jos

24

Hersenkrakers

25

Interview Henk Vingerhoets

26

Mijn favoriete plek

28

‘Thuis’ is een uitgave van KleurrijkWonen, een actieve woningcorporatie met vier locaties (Culemborg, Deil, Geldermalsen en Leerdam) en een wooninformatiepunt in Arkel. Met ‘Thuis’ informeren we bewoners en relaties over ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van wonen en leefbaarheid in de woonomgeving. Ook is er aandacht voor bewoners, voor projecten (renovatie, herstructurering en nieuwbouw) én voor bijzondere initiatieven op het gebied van wonen. De redactie stelt de uitgave met zorg samen. Mocht er desondanks toch iets mis gaan, dan is de redactie hiervoor niet aansprakelijk, maar zal wel overgaan tot rectificatie. Ook met vragen of suggesties bent u bij het redactieteam van harte welkom.

Locatie Geldermalsen Rijnstraat 22 4191 CL Geldermalsen Tel.: (0345) 57 56 41

Locatie Giessenlanden Kon. Julianastraat 17 4241 BH Arkel Tel.: (0345) 67 29 11

KLEURRIJKWONEN 3


De Verkoopmakelaar

EU-wetgeving ook van invloed op sociale koopwoningen? Recent hebben de Europese Commissie en het kabinet de wetgeving voor toewijzing van sociale huurwoningen veranderd. Op de vraag of deze nieuwe EU-wetgeving ook van invloed is op sociale koopwoningen, geeft onze Verkoopmakelaar antwoord. Indirect heeft het allemaal met elkaar te maken. De invoering van nieuwe Europese regelgeving betekent dat lage middeninkomens geen recht meer hebben op een sociale huurwoning. Een reguliere koopwoning is voor deze mensen vaak financieel onbereikbaar. Daarom is het zo belangrijk dat voor deze inkomensgroep de mogelijkheid blijft een sociale koopwoning te kopen met de Koopgarantregeling, maar ook deze regeling is recent aangepast!

KleurrijkWonen geen Koopgarantwoning meer kopen. Met een inkomen van c 50.000,- of hoger kan ook op de reguliere woningmarkt een woning worden gekocht. Door het stellen van deze inkomensgrens probeert KleurrijkWonen de groep mensen met een inkomen boven de c 50.000,- te stimuleren te verhuizen naar een reguliere koopwoning. Zo komen er meer sociale huur- en koopwoningen beschikbaar voor de groep mensen met de lage middeninkomens.

Wijziging Koopgarantregeling Per 1 januari 2011 is de Koopgarantregeling gewijzigd. Afhankelijk van het bruto jaarinkomen wordt bepaald of je mag kopen en welke korting hierbij hoort. Als het gezamenlijk bruto jaarinkomen hoger ligt dan c 50.000,-, dan kun je bij

nationale Hypotheekgarantie (nHG) verplicht Om het risico van de kopers zo klein mogelijk te houden, stelt KleurrijkWonen het verplicht om een hypotheek te nemen met Nationale Hypotheek Garantie. Op de site van Nationale Hypotheek Garantie

4 THUIS - NR.1 - 2011

(www.nhg.nl) kunt u door middel van een sneltoets uw maximale hypotheek met NHG berekenen. Maximale ďŹ nanciering Begin dit jaar is ook het maximale financieringsbedrag aangescherpt. De hypothecaire inschrijving van een bestaande woning mag niet hoger zijn dan de koopsom, plus maximaal 12% voor bijkomende kosten, plus 10% van de koopsom voor verbouwing. De laatste post moet dan in een bouwdepot worden gestort. Meer weten? Wilt u meer informatie over het kopen van uw huurwoning? Bel dan met Verkoopmakelaar Jolanda van Dam, telefoonnummer (0345) 67 29 11. L


Rubriek

Prima score dienstverlening KleurrijkWonen Wordt de telefoon snel genoeg aangenomen? Worden klachten naar behoren afgehandeld? En worden afspraken netjes nagekomen? Allemaal zaken die iets zeggen over de kwaliteit van de dienstverlening van een woningcorporatie. Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) beoordeelt hoe het met deze dienstverlening aan klanten is gesteld. Onlangs kreeg KleurrijkWonen (opnieuw) het KWHHuurkeurmerk, geldig tot 2013. En dat met een prima score! KleurrijkWonen is in het najaar 2010 door KWH op vier punten doorgelicht. Op elk van die onderdelen is een score van minimaal een 7 vereist, uitgezonderd het onderdeel klachtenafhandeling. Daarvoor geldt een minimumscore van 6.5. score KW

score landelijk

norm

corporatie bellen

7.6

7.5

7.0

woning onderhouden

7.8

7.8

7.0

klachten afhandelen

7.2

6.8

6.5

woning verlaten

8.4

8.4

7.0

Op alle punten scoort KleurrijkWonen een 7 of hoger. Bij klachten afhandelen zelfs met een cijfer dat flink boven de landelijke score uitkomt. KleurrijkWonen is telefonisch goed bereikbaar, de klant weet met wie hij spreekt en krijgt snel antwoord op zijn vraag. Bij (groot)onderhoudsprojecten is het belangrijk dat de huurder tijdig wordt geïnformeerd en dat er netjes wordt gewerkt. Op die onderdelen scoort KleurrijkWonen prima. Het is de klant duidelijk waar hij met een klacht terecht kan. En hij wordt respectvol behandeld. Bij een verhuizing weet een huurder hoe een woning moet worden achtergelaten en welke veranderingen er wel of niet mogen blijven zitten. KWH heeft een speciale website gemaakt: www.ikwilzorgelooshuren.nl. Hier kunt u de prestaties van KleurrijkWonen bekijken en vergelijken met andere woningcorporaties.

Mystery guests Het KWH-onderzoek is niet zomaar een steekproefje onder een paar klanten. KWH gebruikt een gedegen meetsystematiek. Mystery guests hebben onze vestigingen bezocht en er is een uitgebreid schriftelijk onderzoek gedaan. De respons van onze huurders was gelukkig hoog. Hartelijk dank daarvoor. Ook zijn er een jaar lang honderden testtelefoontjes afgenomen, binnen en buiten kantooruren. Bijzonder tevreden zijn onze klanten over de folders en brochures van KleurrijkWonen. Die waren optimaal ‘KWH-proof’. Benen op tafel? Nou, met de benen op tafel? Dat het keurmerk behaald is, wil dus niet zeggen dat KleurrijkWonen achterover kan leunen. We zijn er trots op dat wij het label behaald hebben, maar het halen van het keurmerk is geen doel op zich. Het is een middel om een ander doel te bereiken: tevreden klanten. Daar blijven we ons in de toekomst voor inzetten. Want ondanks de prima scores zijn er zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de eindcontrole bij onderhoudsprojecten. En bij het melden van spoedeisende reparatieverzoeken zitten er te grote verschillen in de scores van de diverse vestigingen. Hier kunnen onze vestigingen van elkaar leren! L

Welkom bij de nieuwe website van de Huurdersraad Gemeente Giessenlanden

www.huurdersraad-giessenlanden.nl De Huurdersraad Giessenlanden behartigt de belangen van de huurders van woningen binnen de gemeente Giessenlanden. Omdat goed te kunnen doen, is een website onmisbaar. Daarom is sinds kort de nieuwe website van de Huurdersraad in de lucht. Altijd handig als u bijvoorbeeld

een van de leden van de huurdersraad wilt spreken. U vindt hun namen, adressen en telefoonnummers op de site. Maar er is meer op de site, zoals interessant nieuws en info over wat de Huurdersraad allemaal doet. Huurdersraad Giessenlanden: gefeliciteerd met jullie nieuwe website! KLEURRIJKWONEN 5


Familie Heijkoop

Eerste verhuizingen een feit!

Proefproject ‘Doorstroming’ heeft effect In oktober 2010 is KleurrijkWonen gestart met het proefproject ‘Doorstroming’ om te bewerkstelligen dat huurders van 60 jaar en ouder die in een eengezinswoning wonen, verhuizen naar een kleinere (senioren)woning. Zo komt er een grote eengezinswoning vrij voor een gezin, dat in een te kleine huurwoning woont. Vervolgens kan deze kleine huurwoning toegewezen worden aan een starter of een tweepersoonshuishouden. Dat is doorstroming!

Een stroom aan reacties Op onze oproep in een eerdere uitgave van ‘Thuis’ reageerden heel veel huurders. Wij hebben al deze reacties getoetst aan onze criteria voor het proefproject. Een aantal mensen kwamen in aanmerking voor het project. Met hen zijn we aan de slag gegaan. Inmiddels zijn we zover dat de eerste verhuizingen al hebben plaatsgevonden of binnenkort gaan plaatsvinden! 6 THUIS - NR.1 - 2011

De familie Heijkoop We spreken met Jan en Neeltje Heijkoop, een van de eerste deelnemers aan het proefproject. Zij wonen sinds januari 2011 in hun nieuwe seniorenwoning in BonVie in Culemborg. “We woonden al 53 jaar in de Vaarstraat, aldus Neeltje. Ik kom uit Culemborg en mijn man komt uit Leerdam. We hebben hier altijd met veel plezier gewoond, maar het huis werd voor ons tweeën te groot. Ik had al een paar

keer naar KleurrijkWonen gebeld dat ik wilde verhuizen, omdat ik slecht ter been ben. We hadden een traplift in de woning aan de Vaartstraat, maar het gebruik van de lift en het bewegen in huis ging steeds moeizamer. Lenie van de Thuiszorg had voorgesteld om eens een kijkje te gaan nemen bij BonVie. We zijn toen naar de open dag geweest en waren meteen verkocht. Door deel te nemen aan het doorstromingsproject, kwamen we aan een


Doorstroming

kleinere woning in BonVie. Heerlijk, toch!” Op de vraag of ze het naar hun zin hebben aan de Admiraal Vlinderlaan, zegt Jan: “In een woord grandioos!” Neeltje vult aan: “We hebben het ontzettend naar onze zin. Ik heb geen moment heimwee gehad naar de Vaartstraat. Het is hier zo rustig en alles is heerlijk gelijkvloers. We gaan woensdagavond voor het eerst eten in restaurant ‘De ontmoeting’ en bingo spelen”. De Visschertjes Ook in Geldermalsen is een echtpaar dat de stap naar kleiner wonen gaat wagen. Maak kennis met de familie Visscher! “We wonen al 40 jaar met veel plezier aan het

Korneplein in Geldermalsen. Maar de oproep in ‘Thuis’ om mee te doen aan het proefproject trok toch onze aandacht. Eerder uit nieuwsgierigheid dan om daadwerkelijk al te willen verhuizen. Na een gesprek met de woonconsulent die ons een nieuwbouwappartement in Lingeveste (Rijnstraat Geldermalsen) aanbood, was ik direct enthousiast”, zo vertelt meneer Visscher. “Mijn vrouw moest nog erg aan het idee wennen en zag nog veel beren op de weg: geen tuin meer en waar moet onze kleinzoon dan spelen? Toch hebben we nu samen de beslissing genomen om er voor te gaan, zo’n prachtige kans krijgen we niet meer. In plaats van de tuin bijhouden, krijgen

we meer tijd om te gaan fietsen, wat we heel graag doen. Alles gelijkvloers, een prachtige badkamer, veiliger (afgesloten gebouw), het zijn allemaal dingen die ons aanspreken. KleurrijkWonen: goed gedaan, het is een prima project!” L

Wilt u meer weten over het doorstromingsproject? Dan kunt u terecht bij uw lokale vestiging. Vraag naar Daniëlle Koet (Culemborg), Sonja Blaauw (Geldermalsen) of Rafika Belkaid (Leerdam).

familie vissCHer

KLEURRIJKWONEN 7


Woongoud

Als u voldoet aan onze criteria voor ‘goed huurderschap’, dan ontvangt u van ons tweemaal per jaar een WoongoudVoordeelpas en eenmaal per jaar de WoongoudVoordeelgids. Bent u zo’n goede huurder, dan heeft u onlangs de nieuwe Woongoudvoordeelgids 2011-2012 én een nieuwe pas ontvangen. Heerlijk toch?

Gefeliciteerd met uw nieuwe WoongoudVoordeelgids & -pas Wat kunt u met de WoongoudVoordeelgids & -pas? Met de WoongoudVoordeelgids & -pas krijgt u bij veel lokale winkeliers en bedrijven een aantrekkelijke korting op producten en diensten. Korting die u direct bij het afrekenen krijgt! In de WoongoudVoordeelgids 2011-2012 leest u precies welke deelnemers dit zijn én welke korting zij u bieden. Daarnaast bieden sommige deelnemers u een extra voordeel in de vorm van een voordeelbon. Achterin de WoongoudVoordeelgids vindt u een aantal pagina’s vol met extra kortingsbonnen!

punten voor u bij. Wilt u weten hoeveel punten u al heeft gespaard? Kijk dan op onze website (bij Woongoud) en vraag uw saldo op. U kunt ons natuurlijk ook bellen of even langskomen.

Hoe spaart u Goudpunten? Als huurder spaart u automatisch Goudpunten, punten die wij u geven omdat wij uw inzet bijzonder waarderen en daarom extra willen belonen. Waar krijgt u Goudpunten voor? Onder andere voor het automatisch betalen van de huur en voor deelname aan een klantenpanel. Op pagina vier van de gids staat een uitgebreid schema waar u Goudpunten voor krijgt.

Doe uw voordeel met Woongoud! Wij hopen dat u met veel plezier gebruik maakt van de vele Woongoud-voordelen! In de gids vindt u informatie over het complete Woongoud-programma én alle deelnemers in de diverse gemeenten van ons werkgebied. Neemt u gerust ook eens een kijkje op onze website www.kleurrijkwonen.nl (onder Woongoud). En heeft u nog een vraag, dan kunt u altijd bij onze lokale kantoren terecht. Wij helpen u graag verder!

Hoeveel Goudpunten heeft u? Zes Goudpunten vertegenwoordigen een waarde van c 1,-. Zo kunt u het bedrag eenvoudig en snel laten oplopen. Wij houden de

8 THUIS - NR.1 - 2011

Wat kunt u met de Goudpunten? U kunt de Goudpunten omzetten in waardebonnen of gebruiken voor afname van diensten. Met behulp van de antwoordkaart in de gids of via onze website geeft u zelf aan van welke winkelier u een waardebon wilt hebben.

Veel Woongoud-plezier! L


Rubriek

Foto: Jeroen Musch

SPECIAAL VOOR ONZE HUURDERS

Bezoek het beste gebouw 2010: het Nationaal Glasmuseum in Leerdam! Het op 22 juni geopende nieuwe Nationaal Glasmuseum is volgens de Volkskrant het beste nieuwe Nederlandse gebouw van 2010. Architectenbureau SLA uit Amsterdam wordt erom geprezen dat het “een onhandig museum omgetoverd heeft tot een intrigerende aaneenschakeling van expositieruimten.” Inventief verbinden De architecten ontwierpen vier nieuwe luchtbruggen die de oude gebouwen verbinden. Volkskrant: “Oude en nieuwe gedeelten zijn beide helemaal in hun eigen waarde gelaten en zelfs de lastigste aansluitingen zijn perfect gemaakt. De wanden van de luchtbruggen zijn lichtdoorlatend. Overdag ingetogen grijs maar ‘s avonds stralend als glazen lampen.” Steun van KleurrijkWonen KleurrijkWonen heeft de renovatie en uitbreiding mede mogelijk gemaakt. Met de verbouwing heeft het nieuwe Glasmuseum de ambitie om het meest in het oog springende symbool als experimentele glasstad te worden. En dat is volgens de Volkskrant en het recordaantal bezoekers al heel aardig gelukt!

Wat biedt het Glasmuseum? In het Glasmuseum ziet u de grootste en belangrijkste collectie Nederlands glas van de 20ste en 21ste eeuw met continu zeven tentoonstellingen (van onder andere Bernard Heesen) én een grote museumtuin. De Glasblazerij in het centrum van de stad is de studio van het Glasmuseum. Hier ziet u hoe glas geblazen wordt.

KORTINGSBON Met deze bon krijgt u € 2 korting op de entreeprijs van het Glasmuseum en de Glasblazerij, plus één Copier glas per bon! Toegang voor maximaal zes personen per bon. De bon is geldig in 2011. VEEL PLEZIER!

Speciale huurdersactie! Kom zelf eens kijken in en naar het beste gebouw van Nederland 2010. De bon onderaan de pagina geeft huurders van KleurrijkWonen c 2,- korting op de entreeprijs van het Nationaal Glasmuseum en de Glasblazerij. Tevens krijgt u per bon één een Copier-glas naar het beroemde ontwerp van Copier voor het Gilde(wijn)glas. 

Nationaal Glasmuseum Lingedijk 28 Leerdam, (0345) 61 49 60 www.nationaalglasmuseum.nl Openingstijden Dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur en op zondag van 12-17 uur. De Glasblazerij Zuidwal (in het centrum van Leerdam)

KLEURRIJKWONEN 9


KleurrijkWonen zet de koers KleurrijkWonen heeft haar koers voor de komende drie jaar bepaald in samenwerking met haar stakeholders. Het eindresultaat is een kleurrijk ondernemingsplan met een duidelijke koers! U vindt het plan op onze website www.kleurrijkwonen.nl.

Ambitie KleurrijkWonen 2011-2013 Wij willen de corporatie zijn die vanuit een gezonde financiĂŤle basis aan huishoudens met een inkomen tot c 39.000 een betere kans biedt om betaalbaar en naar tevredenheid te wonen in haar vijf gemeenten.

10 THUIS - NR.1 - 2011

Samen met onze stakeholders Afgelopen winter zijn er discussiebijeenkomsten geweest met vier groepen stakeholders: bewoners, welzijnsorganisaties, zorginstellingen en gemeenten. We hebben onze ambities en doelstellingen aan deze groepen voorgelegd en zijn op zoek gegaan naar de raakvlakken met hun ambities. Er ontstonden boeiende

discussies. We hebben de uitkomsten gebruikt in de totstandkoming van ons ondernemingsplan. Kort gezegd hebben we vier meetbare doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd, waar ook u als huurder uiteraard van profiteert! Wat willen we bereiken? De komende drie jaar werken we hard


Koers

Welk rapportcijfer geeft u voor uw woning en woonomgeving? Doe mee met de grote internet-enquĂŞte. We zijn benieuwd naar uw mening!

Kijk vanaf 18 april op www.kleurrijkwonen.nl

uit voor 2011-2013 aan de realisatie van een viertal doelstellingen. Deze vier doelstellingen luiden als volgt: 1. Tachtig procent van de bewoners waardeert de woning en de woonomgeving met minimaal een 7. 2. We verhogen de slaagkans van de doelgroep met gemiddeld twee procent. 3. Zeventig procent van onze woningen heeft minimaal energielabel C. 4. We voldoen aan de WSW/CFV normen voor een A-corporatie.

Waar ligt uw voordeel? Wij werken er hard aan om u prettig te laten wonen in uw wijk, dorp of gemeente. Dit betekent dat we ervoor moeten zorgen dat er sprake is van een basisniveau voor de woning en de woonomgeving. Ook nemen we maatregelen om de slaagkans in de zoektocht naar de juiste woning te vergroten. Daarnaast verbeteren we de energiezuinigheid van onze woningen. Een woning met minimaal energielabel C zal een lager energieverbruik hebben ten opzichte van de huidige situatie.

Bij normaal gedrag in energiebesparing zult u dit merken in uw portemonnee! Voldoen aan de WSW/CFV-normen betekent dat we geld kunnen lenen tegen gunstige voorwaarden. Dit geld hebben we nodig voor de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten en het onderhouden van de bestaande woningvoorraad. Meer weten over onze koers? Surf dan even naar onze website. Daar vindt u ons ondernemingsplan 20112013, met uitgebreide informatie. L KLEURRIJKWONEN 11


KleurrijkWonenFonds

Heeft u een kleurrijk idee?

Gebruik het KleurrijkWonenFonds! Met het KleurrijkWonenFonds ondersteunen we initiatieven ĂŠn activiteiten die het wonen en leven in dorpen, wijken of buurten aangenamer maken. Het realiseren van een speelvoorziening, het organiseren van een ontmoetingsruimte voor ouderen, het stimuleren van een multiculturele activiteit voor jongeren. Het zijn voorbeelden van aanvragen die wij graag (mede) ondersteunen vanuit ons fonds. Uitgebreide informatie Wilt u een opruimactie organiseren om uw buurt een beter aanzien te geven, waarbij u elkaar helpt in de tuin en bloembakken in de straat plaatst om de straat een beter aanzicht te geven? Organiseert u met de buurt een multicultureel ontmoetingsfeest? Heeft u spelmateriaal nodig voor uw lokale soos? Wilt u een jongerenactiviteitenruimte regelen? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het KleurrijkWonenFonds. Op onze website www. kleurrijkwonen.nl (onder: Over KleurrijkWonen/Sponsoring) vindt 12 THUIS - NR.1 - 2011

u uitgebreide informatie over het KleurrijkWonenFonds en over de voorwaarden. Wij beoordelen een aanvraag aan de hand van heldere criteria. Deze vindt u ook terug in de folder. Hoe dien ik een aanvraag in? Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw buurt, wijk of dorp te vergroten en wilt u een aanvraag indienen? Surf dan naar onze website en download de folder met het aanvraagformulier. Of haal de folder even op bij onze vestigingen. L


Waarom onderhoud aan uw CV-ketel? OK voor tijdig onderhoud! KleurrijkWonen zorgt er voor dat er regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd aan uw CV-ketel. Het is daarom van belang dat u thuis bent op het afgesproken tijdstip. Mocht u verhinderd zijn, maakt u dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak met de onderhoudsdienst. OK voor het milieu! Om de uitstoot van belastende gassen tot het minimum te beperken, moet u onderhoud laten uitvoeren aan uw CV-ketel. Degelijk onderhoud garandeert optimale verbranding en zo draagt u bij aan energiebesparing en een beter milieu. OK voor uw comfort! Uw CV-ketel is erop gebouwd om storingsvrij te functioneren. Hij slaat probleemloos aan en uit, vaak tientallen keren per dag. Met het laten uitvoeren van onderhoud bent u er zeker van dat uw CV-ketel goed staat afgesteld en goed blijft presteren. Het voorkomt dat u onnodig in de kou zit. OK voor uw veiligheid! Uw CV-ketel is 100% veilig. Als iets niet naar behoren functioneert, slaat het toestel direct automatisch af. Dit moet ook zo blijven. Ook daarom is het laten uitvoeren van onderhoud van wezenlijk belang. Het is immers een prettig idee dat alle veiligheidsvoorzieningen naar behoren werken. L

Kans op extra geld vanuit minimabeleid? Heeft u een laag inkomen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor extra geld vanuit het minimabeleid van de gemeente.

om naar een sportclub te gaan. Zo kunnen u en uw gezinsleden gewoon meedoen. Een groot deel van de regelingen geldt ook voor kinderen!

Elke gemeente kent daarvoor verschillende regelingen, bijvoorbeeld een vergoeding

Informeer naar de mogelijkheden bij het gemeentehuis in uw eigen woonplaats. L KLEURRIJKWONEN 13


TIPS VAN KARIN

Tuintips

Voorjaar in uw tuin

Na een lange periode van kou en nattigheid kunnen we heerlijk gaan genieten van de voorjaarszon. Maar het betekent ook werk aan de winkel in de tuin, want voor planten, struiken en gazon is de winterslaap ook voorbij!

Wees voorzichtig!

kunnen geplant worden, ze bloeien deze

Bemesten

Na de vrieskou komen vaste planten

zomer al. Zaai eenjarige planten direct op

Je kunt het beste mesten als er regen

langzaam weer boven de grond. Als het

de plaats van bestemming en plant de

is voorspeld, maar strooi het uit als het

groen los ligt en je een pol zo van de

vaste planten en zomerbollen. Wanneer

nog droog is. Strooi meststoffen nooit

grond oppakt, is de plant dood. Wacht

bloembollen zes weken de tijd krijgen om

op, maar tussen de planten. Geef vanaf

bij twijfel nog even tot mei.

af te sterven, zullen ze het volgende jaar

eind juli geen organische mest meer. Na

Sommige planten kunnen zich op hun

wellicht weer gaan bloeien. Alles wat

eind juli wordt het steeds vochtiger in de

wortels uit de grond omhoog hebben

in een pot is gekweekt, kun je gewoon

tuin (dauw!) en dan zou het organische

gewerkt. Je kunt ze opnieuw op de juiste

planten. En niet tĂŠ enthousiast onkruid

materiaal kunnen gaan schimmelen. Ook

diepte planten of je strooit een laag com-

wieden, het kunnen heel goed zaailingen

de planten worden dan met die schim-

post om de planten heen, zodat ze gelijk

van vorig jaar zijn!

mel besmet en dat wil je niet. Het is goed

met de bovenkant van die laag staan.

om in het voorjaar een laag voedzame

Kuipplanten die binnen staan, mogen

Onderhoud gazon

compost op de grond rond de planten

weer naar buiten. Doe dat wanneer het

Vaak zie je na de winter een hoop mos

te strooien. Als je dat doet, ben je lekker

een aantal dagen bewolkt en regenach-

in het gazon. Hierdoor verstikt het gras.

aan het ‘mulchen’, zo heet dat! Compost

tig is. Als je kuipplanten meteen in de zon

Haal bladeren van het gazon af en ga met

kan nooit de normale bemesting vervan-

zet, dan heb je kans dat de bladeren in

een verticuteerhark over het gazon. Deze

gen. Als je potgrond koopt, moet je even

de zon verbranden. Bij kou en vorst moet

hark maakt de grond meteen weer open,

kijken of het R.H.P.-keurmerk op de zak-

je kuipplanten weer naar binnen halen of

doordat het grote sleuven maakt in de

ken staat. Dan weet je zeker dat je goed

bedekken met noppenfolie.

bovenste laag van het gazon. Het gras ziet

spul koopt!

er even niet zo mooi uit, maar zo komt er Zomerbollentijd

weer lucht in de bodem en kan water beter

April is echt de maand om zomerbollen te

de grond in trekken. Doe dit in april, want

planten, de grond warmt langzaam op en

dan begint het gras net weer te groeien. Zo

de planten worden sterk en stevig. Rozen

krijgt het gazon de kans zich te herstellen.

14 THUIS - NR.1 - 2011

Zo en nu lekker aan de slag!

Karin


Rubriek

Meer dan 50 jaar woonplezier! Sommige huurders wonen heel lang naar tevredenheid in dezelfde woning. Maar meer dan een halve eeuw, da’s wel heel bijzonder. En toch gebeurt het, zo vernamen wij. Tijd voor een praatje! Een unicum We zijn op bezoek bij mevrouw Van Staveren, een bijzondere huurder van KleurrijkWonen. Bijzonder omdat zij al meer dan een halve eeuw naar tevredenheid woont op hetzelfde adres. De voorjaarszon schijnt heerlijk door de openslaande deuren als ze vertelt: ‘Ik woon al 56 jaar in Geldermalsen, waarvan 54 jaar in dit huis aan de IJsselstraat. Mijn man werkte bij de Chamotte Unie en zo zijn wij dus vanuit

Neerijnen in Geldermalsen terecht gekomen. Ik heb 2 kinderen, 5 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Helaas was ik al op jonge leeftijd weduwe (ik was pas 38 jaar) en daarom des te blijer dat ik hier altijd heb kunnen blijven wonen.” Waarom? “Omdat ik het hier goed naar mijn zin had en nog steeds heb. Ik geniet van de tuin, lees graag zo voor het raam en vind mijn

sociale contacten in de buurt. Zo heb ik vorig jaar een buurvrouw uit Irak geholpen met het leren van de Nederlandse taal. Recent zijn er een aantal werkzaamheden uitgevoerd en zijn de keuken, badkamer en het toilet vernieuwd. Maar ook de kozijnen zijn vervangen en er is dubbel glas gekomen. Dat scheelt echt een hoop warmte. Ik hoop hier nog lang te kunnen blijven wonen en van mijn huisje te genieten!” L KLEURRIJKWONEN 15


BOUW GESTART!

De Bloembedden Jouw nieuwe (t)huis? Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over wonen in de Bloembedden? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met Weeda & Jellema Makelaardij, Zuiderwal 42 in Culemborg, (0345) 51 66 66, www.w-j.nl. Of haal daar even een folder op!

www.debloembedden.nl 16 THUIS - NR.1 - 2011

De Bloembedden staan in bloei! Jouw nieuwe (t)huis? Een nieuw, modern huis, helemaal ingericht naar jouw smaak. Tuin erbij, in een leuke, jonge wijk. Oversteken en je zit in het centrum. En nog betaalbaar ook. Prima toch? Haast je naar de makelaar voor de gratis brochure! Binnen een jaar kun je er wonen! De bouw van 46 zeer aantrekkelijk geprijsde koopwoningen voor starters en gezinnen start nog deze maand. De woningen komen in de gezellige Bloemenbuurt, een kindvriendelijke wijk nabij het centrum en pal tegenover een boomgaard met speeltuin. Ruim & modern Alle woningen hebben een moderne, open keuken aan de voorzijde. Er is een tuingerichte woonkamer met veel licht en

een openslaande deur naar de tuin. Op de eerste verdieping bevinden zich 2 of 3 slaapkamers, afhankelijk van het type. De ruime badkamer is voorzien van een wastafel, douche en een tweede toilet. Met een vaste trap kom je op de zolder (met wasmachineaansluiting, cv-ketel en mechanische ventilatie). De mogelijkheid bestaat om van de zolder een vierde slaapkamer te maken. In de achtertuin beschik je over een houten berging. Voor elk wat wils Type A en B zijn het meest gunstig geprijsd en interessant voor starters. De types C en D zijn ruimer. Ook is er bij diverse types een Plus-variant beschikbaar, met nog meer ruimte! De woningen beginnen bij c 219.000,- vrij op naam. Surf even naar www.debloembedden.nl en lees de uitgebreide informatie!

KleurrijkWonen Parallelweg Oost 13a • 4103 NC Culemborg (0345) 47 90 00 • www.kleurrijkwonen.nl


KleurrijkWonenFonds nieuwbouwproject

De familie Breddels kiest voor de Bloembedden. U ook? Inmiddels zijn we gestart met de nieuwbouw van de Bloembedden, 46 betaalbare koopwoningen en 30 huurwoningen met tuin in de gezellige Bloemenbuurt. Op loopafstand van het centrum, de scholen en een boomgaard met speelgelegenheid. Een van de eerste kopers is de familie Breddels. Zij kozen voor een type A plus-woning aan het hofje bij het Crocuspad! Waarom kozen zij voor de Bloembedden? “Dat is eigenlijk heel simpel. Mijn vriend en ik hebben altijd in het centrum van Culemborg gewoond. En dat vinden we heerlijk. In ons huidige huis in de Zandstraat hebben we twee jaar geleden een zoontje gekregen. Dan veranderen je woonwensen. Want pal voor ons huis loopt de straat, daar kan hij niet spelen en verder is er helemaal geen speelruimte in de buurt. En dus wilden we eigenlijk een ruimer huis in een kindvriendelijke wijk, liefst met een tuin én weer in het centrum. Dat zijn nogal wat wensen! En toen lazen we

over de Bloembedden. Het project kwam dus precies op tijd! We hebben straks een nieuwe, ruime woning met drie slaapkamers, een lekkere tuin, in een gezellige buurt. Voor ons huis ligt een grasveldje, daar kan de kleine lekker spelen met leeftijdsgenootjes. En als hij iets groter is, dan steekt hij over naar de boomgaard met de speeltuin. We hebben ‘m ook al opgegeven voor de peuterspeelzaal, waar we straks binnen vijf minuten lopen zijn. Echt, een ideale plek voor ons!” Ook belangstelling? Surf even naar www.debloembedden.nl. L KLEURRIJKWONEN 17


ER PROJECT ECT W WIJZER ZER PER P PROJECT WIJZER PER PROJECT ROJECT W WIJZER ZER PER ROJECT T WIJZE WIJZER PER PROJEC PROJECT WIJZER PER PROJECT CT WIJZ WIJZER PER PROJ WIJZER PER PRO PROJECT ECT WIJZE WIJZER PER PROJECT WIJZER PER PROJECT CT WIJZ CULEMBORG » Terweijde

Verkoop appartementen in gerenoveerde Parklaanflat De verkoop van appartementen in de gerenoveerde Parklaanflat in de wijk Terweijde is in volle gang. We bieden starters en doorstarters betaalbare koopappartementen op loopafstand van winkels, sportaccommodaties en scholen. Tijdens een kijkmiddag in de volledig ingerichte modelwoning hebben zich circa veertig belangstellenden aangemeld. Het kleinste appartement is 58m 2 en heeft een tuintje, woonkamer, slaapkamer en keuken (prijzen vanaf c 117.500,-). De grotere appartementen zijn 75m 2, met een doorzonwoonkamer, keuken, 2 slaapkamers en balkon (prijzen vanaf c 147.500,-). Belangstellenden kunnen vrijblijvend een kijkje nemen in een volledig ingerichte modelwoning. Voor een

afspraak of meer info: neem contact op met Weeda & Jellema Makelaardij, (0345) 51 66 66. Tevens bieden wij regelmatig nieuw in de verkoop gekomen appartementen in de Woongaardkrant aan.

Supergezellige opening van de Troelstrahof Eind maart is het nieuwbouwcomplex de Troelstrahof onder grote belangstelling geopend. Met de onthulling van de naam ‘Troelstrahof’ op het gebouw weet eenieder in de wijk het gebouw te vinden! Kinderopvang Doortje en bewoners van de Stichting Zorgcentra De Betuwe hebben het goed naar hun zin in de Troelstrahof.

Een jaar geleden is een pas op de plaats gemaakt met de plannen voor Platte Daken Zuid, omdat we eerst de resultaten van Platte Daken Noord en de verkoop wilden afwachten. Inmiddels heeft een delegatie namens de bewoners gevraagd om duidelijkheid. We hebben het eerste half jaar van 2011 nodig om ons te bezinnen op het vervolg. Na de zomer hopen we de bewoners te kunnen berichten. De bewoners hebben hierover in maart een brief ontvangen. PERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZER

» Achter De Poort

Hoe staat het met Achter de Poort? Zoals u bekend zijn we achter de schermen druk bezig met het plan Achter de Poort, dat bestaat uit de sloop van 297 bestaande woningen en de nieuwbouw van 216 nieuwe woningen. Dit plan voeren we uit in fases. De totale looptijd van het gehele project bedraagt ongeveer acht jaar. Achter de schermen zijn we het laatste half jaar druk bezig geweest (en nog steeds!) met het uitplaatsen van de bewoners van fase 1.

Platte Daken Noord wordt Puntdaken Noord! Het project ‘Platte Daken Noord’ verloopt voorspoedig, we zijn op de helft! Naar verwachting zijn alle werkzaamheden voor de bouwvakantie afgerond. De bewoners worden nog bezocht voor een tevredenheidsonderzoek. Eind februari was er voor hen een gezellig frietfeest georganiseerd als blijk van waardering voor hun medewerking! Na de zomer zullen we starten met de verkoop van woningen aan belangstellenden. 18 THUIS - NR.1 - 2011

Platte Daken Zuid

Hoeveel mensen zijn er al verhuisd? Inmiddels zijn er al 39 huishoudens verhuisd binnen fase 1 van Achter de Poort. Dit betekent dat 33 gezinnen nog op zoek zijn naar vervangende woonruimte, dan wel een wisselwoning. We lopen met het uitplaatsen nog steeds op schema. We hopen eind 2011 voor alle bewoners uit fase 1 passende, vervangende woonruimte te hebben gevonden. Wanneer iedereen uit fase 1 is verplaatst, starten we met de sloop van de woningen in het Sint Nicolaasplantsoen (nummers


PROJECT OJECT WIJ WIJZER PER PROJEC PROJECT WIJZER IJZER P PER PROJECT OJECT WIJZE WIJZER PER PR JJECT ECT WIJZER PER PROJECT OJECT WIJZ WIJZER R PER PR PROJECT T WIJZER PE PER PROJEC ZER R PER PROJ PROJECT WIJZER ZER PER P PROJECT ECT W WIJZER PER PROJE PROJECT WIJZER 4 tot en met 38) en de Vicarystraat (nummers 4 tot en met 88, alleen de even nummers). Daarna volgt de nieuwbouw van fase 1. Ook de procedure voorontwerp bestemmingsplan is inmiddels ingediend bij de gemeente. U hoort van ons! Voortgang Jan van Riebeeckstrook Dit project kent inmiddels al een aardige voorgeschiedenis. Omwonenden waren met name ongelukkig over de hoogte van het appartementencomplex, het ontwerp van de woningen en het parkeren. In maart is een bewonersbijeenkomst gehouden. Daar is het aangepaste ontwerp van de woningen (twee lagen met een kap) gepresenteerd. Het nieuwe ontwerp voor de woningen is enthousiast ontvangen. Tevens is het concept bestemmingsplan besproken. De bestemmingsplanprocedure gaat binnenkort van start.

PERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZER

» Lanxmeer

De Trein rijdt! De nieuwbouw van appartementencomplex de Trein in Lanxmeer in Culemborg vordert gestaag. De verhuur en verkoop van de woningen verlopen voorspoedig. Er zijn nog slechts enkele woningen te koop.

Rond de zomer is de bouw klaar en kunnen de bewoners hun intrede nemen! Belangstelling? Neem dan contact op met Weeda & Jellema Makelaardij, (0345) 51 66 66.

Maatschappelijk verzamelgebouw In maart zijn we gestart met de nieuwbouw van een maatschappelijk verzamelgebouw aan de Parallelweg Oost. Het nieuwe gebouw bestaat uit een maatschappelijke bedrijfsruimte (kantoorruimte) op de begane grond en de eerste verdieping. De bovengelegen drie verdiepingen zijn ingevuld met woningen

voor mensen die daar tijdelijk zullen verblijven. De RIBW zal een deel van deze woningen inzetten als tussenvoorziening voor mensen die dakloos dreigen te worden. Deze nieuwe voorziening heeft een regionale functie. De overige woningen zal KleurrijkWonen aanbieden als wisselwoning.

Wat komt erin? De RIBW, Stichting Prezzent en Syndion huren de bedrijfsruimte en vestigen hier hun kantoor. Daarnaast is er een huiskamer annex soos voor onder andere de bewoners van de tussenvoorzieningen.Er komt een parkeergarage op het niveau van de begane grond. Begeleiding Voor de tussenvoorziening gelden in- en uitstroomcriteria en er is begeleiding aanwezig om de bewoners zo snel mogelijk weer door te laten groeien naar een nieuwe eigen woning. De RIBW heeft als huurder de verantwoording en de regie over plaatsing van cliënten.

KLEURRIJKWONEN 19


ER PROJECT ECT W WIJZER ZER PER P PROJECT WIJZER PER PROJECT ROJECT W WIJZER ZER PER ROJECT T WIJZE WIJZER PER PROJEC PROJECT WIJZER PER PROJECT CT WIJZ WIJZER PER PROJ WIJZER PER PRO PROJECT ECT WIJZE WIJZER PER PROJECT WIJZER PER PROJECT CT WIJZ » De Symfonie

Nog slechts 2 woningen te koop! Regulier kopen of met korting onder Koopgarant. Aan u de keuze! Nieuwbouwproject de Symfonie is klaar! In het nieuwe appartementencomplex op de hoek Beethovenlaan-Gershwinhof en de Schubertstraat bevinden zich zowel koop- als huurappartementen in diverse prijsklassen. We hebben nog slechts 2 woningen te koop (regulier of, onder bepaalde voorwaarden, met korting onder Koopgarant). Belangstelling? Neem dan vrijblijvend contact op met Marielle van den Bergh, bereikbaar op (0345) 47 90 12.

Eerste bewoners Lingeveste Eind februari zijn de eerste nieuwbouwwoningen in het plan ‘Lingeveste’ in Geldermalsen opgeleverd. Na een bouwperiode van ongeveer een jaar kregen de gelukkige kopers van de eengezinswoningen de sleutels van hun woning. Op de locatie waar vroeger kleine duplexwoningen (Heuvellaan) stonden, zijn nu vijftien eengezinskoopwoningen gebouwd. De kou en vorst van december zorgden voor wat

GELDERMALSEN » Oranjebuurt PERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZER

GELDERMALSEN

Bijna klaar!

Een nieuw jasje voor de Rivierenwijk.

Het schiet al aardig op in de Oranjebuurt in Geldermalsen. De aannemer is inmiddels aan de laatste straat, de Prinses Marijkeweg, begonnen.

Zoals u weet, ondergaat de Rivierenwijk met woningen uit de jaren ’50 de laatste jaren een grondige opknapbeurt, met nieuwbouw en renovatie in diverse deelgebieden. Dit alles geschiedt in nauwe samenwerking met bewoners. De renovatie van het laatste deelgebied van de wijk is nu in volle gang. De planning is dat alle werkzaamheden deze zomer afgerond zijn.

Vorst & sneeuw Voor de kinderen en wintersporters perfect; een lading sneeuw en voldoende vorst om te kunnen schaatsen! Maar voor een aannemer die buitenwerkzaamheden heeft, was het funest. Het buitenwerk lag dan ook twee maanden stil. Begin februari kon men weer beginnen met het afspuiten van

» Rivierenwijk

20 THUIS - NR.1 - 2011

vertraging in de verwachte opleverdatum van eind 2010. Desondanks is de bouw prima verlopen. nog enkele appartementen te koop! De nieuwbouw van de vier appartementengebouwen met koop- en huurappartementen zal in de zomer van 2011 klaar zijn. Er zijn nog slechts enkele appartementen te koop. Meer informatie bij makelaars Van Kessel & Van Gellicum (0345) 58 80 90.

de daken, het behandelen van de gevels en het schilderen van de gevels. Na het plaatsen van de luifels bij de voordeuren is ook de Prinses Margrietweg helemaal klaar. Binnenkort alles gereed In en aan alle blokken van de Prinses Marijkeweg is men nu druk aan het


PROJECT OJECT WIJ WIJZER PER PROJEC PROJECT WIJZER IJZER P PER PROJECT OJECT WIJZE WIJZER PER PR JJECT ECT WIJZER PER PROJECT OJECT WIJZ WIJZER R PER PR PROJECT T WIJZER PE PER PROJEC ZER R PER PROJ PROJECT WIJZER ZER PER P PROJECT ECT W WIJZER PER PROJE PROJECT WIJZER zijn toegankelijk met de lift via twee centrale traphuizen en een galerijontsluiting. Toewijzing van de appartementen vindt plaats in de maand april. PERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZER

» Schoolstraat/Talmastraat

LEERDAM » Amaliahof Amaliahof wordt een stijlvol gebouw met vier bouwlagen in de wijk Leerdam Oost. Op de begane grond komt de Christelijke Basisschool ‘Ichtus’ met een kinderopvang (een peuterspeelgroep) en een buitenschoolse opvang. Op de drie verdiepingen komen in totaal dertig comfortabele huurappartementen. Op de eerste en tweede verdieping komen twee x twaalf woningen. Op de derde verdieping zijn dat er zes. De dertig appartementen

werk. De parkeerplaatsen staan vol met containers en bussen van de vaklui. Half april is alles klaar en worden ook alle containers uit de wijk weggehaald. De Bakkerij De Bakkerij is een jonge professionele organisatie die creatieve en verfrissende projecten in Nederlandse stadswijken realiseert. Het doel is om samen met de bewoners en professionals een wijk mooier en beter te maken. De originaliteit van de projecten en de doordachte, soms eigenwijze manier waarop ze deze uitvoeren, zijn typerend voor het werk. In de Oranjebuurt gaat De Bakkerij eerst aan de slag met de kinderen. Door middel van leuke opdrachten dagen ze kinderen

Een enorme klus is de sloop en nieuwbouw van de woningen aan de Schoolstraat, Talmastraat, Parkstraat en een blokje Patrimoniumstraat in wijk West. Gelukkig zijn er de afgelopen maanden belangrijke stappen vooruit gezet, zoals een akkoord over een sociaal statuut tussen de bewonerscommissie en KleurrijkWonen. En, niet minder belangrijk, een overeenkomst tussen de gemeente en KleurrijkWonen. Nu zijn de bewoners aan het woord of zij zich kunnen vinden in de voorstellen. PERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZER

uit om over hun wijk na te denken. Na dit traject worden de volwassenen geprikkeld mee te denken en te doen. Ze hopen vier leuke, ludieke acties op te zetten die te maken hebben met bijvoorbeeld spelen, groen en veiligheid in de buurt. Meer weten? Surf naar www. debakkerij.org.

» Castor/Polluxflat, Leerdam We gaan aan de slag met groot onderhoud aan de twee grootste flats van Leerdam in de wijk West. Dit jaar wordt gebruikt om alle voorbereidingen te treffen en onderzoeken af te ronden. Belangrijke voorwaarden zijn wel dat de huidige liftinstallaties betrouwbaar blijven functioneren en dat bewoners goed inzicht hebben in hun stookkosten. PERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZER

HEUKELUM » Leijenburg Na jaren van voorbereiding is het dan zover. Eind 2010 is de eerste fase van het seniorencomplex Leijenburg in Heukelum gesloopt. KleurrijkWonen heeft bewust gekozen voor het slopen van het complex in twee fases. Voordeel daarvan is dat de huidige bewoners in de Leijenburg kunnen blijven wonen. Hiervoor zijn in juli 2010 wel

een uitnodiging. Wat zij precies kunnen verwachten, dat verklappen we nog niet. Maar het wordt dit jaar een bijzondere Koninginnedag voor de Oranjebuurt!

Koninginnedag op 26 april! Het gaat echt lukken: de oplevering voor Koninginnedag 2011. Sterker nog: Koninginnedag vindt dit jaar in de Oranjebuurt in Geldermalsen eerder plaats. Op 26 april aanstaande organiseren we een gezellige opleveringsborrel in een feesttent aan de Prinses Ireneweg. Bewoners en genodigden ontvangen KLEURRIJKWONEN 21


PER PROJECT ECT WIJZER ZER PER P PROJECT WIJZER PER PROJECT ROJECT WIJZER ZER PER PROJECT CT WIJZE WIJZER PER PROJE PROJECT WIJZER PER PROJECT CT WIJZ WIJZER PER PRO WIJZER PER PR PROJECT ECT WIJZE WIJZER PER PROJECT WIJZER R PER PROJECT CT WIJZ een aantal bewoners intern verhuisd van de te slopen linkervleugel naar de rechtervleugel (vanaf het Leijenburgplein gezien). Planning nieuwbouw Na de sloop volgt de eerste fase van de nieuwbouw. Als die klaar is kan iedereen uit de oude rechtervleugel verhuizen naar de nieuwbouw. Dan kan in 2012 de rechtervleugel plat en begint daar de nieuwbouw. Die is volgens de planning in 2014 klaar. In het nieuwe complex komen huuren koopappartementen. Heeft u interesse, schrijf u dan op tijd in bij KleurrijkWonen (huurwoning) of bij de gemeente Lingewaal (koopwoning). PERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZER

ARKEL » Oud-Arkel In ‘Oud-Arkel’ maken drieënzestig woningen aan de Koningin Julianastraat, Folkertsstraat, Prinses Margrietstraat en Prinses Marijkestraat plaats voor zevenenzestig nieuwe huur- en koopwoningen. Vorig jaar kwam er even een kink in de kabel omdat hoekwoningen in het nieuwe plan te duur waren en de gemeente geen besluit kon nemen over de toekomst van het wijkgebouw Odina. Nu gaat het ontwerp van de woningen de eindfase in en lijkt het er op dat de gemeente het wijkgebouw gaat verplaatsen. Swaenenborgh Onderdeel van Oud-Arkel is de Nassaustraat waar vorig jaar het seniorencomplex Swaenenborgh is gesloopt. Tijdens de sloop is een ondergrondse olietank gevonden. Uit het bodemonderzoek is gebleken dat de grond nauwelijks vervuild is. Daardoor is nieuwbouw van woningen mogelijk. Inmiddels is de olietank verwijderd en 22 THUIS - NR.1 - 2011

is het gebied ingezaaid met gras. De uitvoering van de nieuwbouw staat gepland rond de zomer van 2011 en zal ongeveer een jaar in beslag nemen. PERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZER

HOORNAAR » Woonzorgcomplex KleurrijkWonen gaat samen met zorgaanbieders uit de regio een woonzorgcomplex in Hoornaar realiseren. Het woonzorgcomplex biedt ruimte aan verschillende doelgroepen. Er worden twintig appartementen gerealiseerd voor mensen die vierentwintig-uurs zorg en toezicht nodig hebben. Daarnaast komen er twaalf appartementen voor mensen met een verstandelijke (en/ of lichamelijke) beperking. Ook voor zelfstandig wonende senioren (55+) is ruimte in het complex. Voor deze doelgroep worden vierentwintig levensloopgeschikte

appartementen gerealiseerd. Voor alle toekomstige bewoners van het woonzorgcomplex in Hoornaar geldt dat zij kunnen rekenen op een compleet aanbod van wonen, zorg- en dienstverlening. Planning De verwachting is dat in 2011 de bouwen bestemmingsplanprocedures worden doorlopen. En dat we in 2012 kunnen starten met de bouw van het woonzorgcomplex. Als alles volgens planning verloopt, wordt het gebouw in 2013 in gebruik genomen.

PERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZERPERPROJECTWIJZER

VUREN » Poldersekade In Vuren zijn twaalf woningen aan de Meent, Poldersekade en Mildijk en een voormalige drukkerij gesloopt. Momenteel vinden er volop voorbereidingen plaats voor de ontwikkeling van nieuwbouw. Er komen veertig nieuwbouwwoningen, verdeeld in gelijkvloerse woningen en ruime eengezinswoningen. De verdeling tussen koop- en huurhuizen is ongeveer fifty-fifty. Met het zadeldak en de ruime overstekken geven de huizen een duidelijke knipoog naar de ambachtelijke woningbouw

van vroeger, maar dan met het gebruik van moderne materialen. Als het allemaal meezit, start de bouw in 2011. Ook hiervoor geldt: heeft u interesse, schrijf u dan op tijd in bij KleurrijkWonen (huurwoning) of bij de gemeente Lingewaal (koopwoning).


R PROJECT OJECT O ZER PER

KleurrijkWonenFonds nieuw klusbeleid

Nieuw klusbeleid Reeds aangebrachte woningveranderingen vóór 1 juli 2011 melden! Er wordt heel wat afgeklust in onze huurwoningen. Prima, want wij geven u graag de mogelijkheid om de woning naar uw zin aan te passen. Dankzij die aanpassingen wordt de woning steeds meer ‘uw woning’. Maar er zijn natuurlijk wel grenzen aan het zelf aanpassen van uw woning. Die grenzen geven wij aan in ons nieuwe klusbeleid. Folder in uw brievenbus De spelregels voor het nieuwe klusbeleid hebben wij uitvoerig beschreven in de folder ‘Zelf uw woning aanpassen’. Deze folder inclusief begeleidende brief krijgt u eind april thuisgestuurd. De folder is ook in te zien en te downloaden via onze website www.kleurrijkwonen.nl. Overgangsperiode Veel van onze huurders hebben in het verleden de aanpassingen gemeld en de afspraken hierover zijn vastgelegd. Maar er zullen zeker ook aanpassingen zijn die nog niet aan ons gemeld zijn. Wij raden u aan om dit alsnog te doen omdat we daarmee veel vragen en discussies in de toekomst kunnen voorkomen. Wij hebben een overgangsperiode bepaald waarin u alsnog toestemming kunt vragen voor de reeds aangebrachte verandering(en). Als u vóór

1 juli 2011 bij ons een schriftelijk verzoek indient, dan wordt uw aanvraag volgens het nieuwe beleid afgehandeld en vastgelegd in onze administratie. Via onze website www.kleurrijkwonen. nl (Ik ben huurder/Formulieren) kunt u het aanvraagformulier downloaden. Afhandelingstermijn Wij verwachten veel nagekomen aanvragen. Daarom hebben wij enige weken voor de afhandeling nodig. Wij proberen iedere aanvraag binnen vier weken na binnenkomst af te handelen. Vragen? Heeft u nog vragen over het nieuwe beleid, neem dan telefonisch contact op met een van onze vestigingen in Culemborg, Geldermalsen of Leerdam. L KLEURRIJKWONEN 23


TIPS VAN GERRIT EN JOS

Klustips

Lenteklustips! Nu de lente is begonnen, beginnen de voorjaarskriebels. Tijd voor de grote schoonmaak en voor het aanpakken van klusjes die zijn blijven liggen!

Doe het zelf & doe het goed!

speciaal stoomapparaat nodig, dat in

(Nieuwe) schutting?

Veel mensen gaan in het voorjaar aan

vrijwel iedere doe-het-zelf zaak te huur

Het voorjaar is uitermate geschikt om

de slag met kluswerk. Een kamertje

is. Werk bij voorkeur van boven naar

een (nieuwe) schutting te zetten. Maar

behangen,

tegeltjes

beneden, zodat water afkomstig van de

pas wel op met leidingen in de grond.

plaatsen, … Het lijkt allemaal zo simpel,

stoommachine langs de muur sijpelt en

Het is niet voor de eerste keer dat een

mede door de vele klusprogramma’s op

het behang verder kan bevochtigen. Een

schuttingpaal dwars door een elektra-

tv. Een goede voorbereiding vooraf is aan

andere methode om van uw oude behang

of gasleiding wordt geslagen. Nog

te raden!

af te komen is het afweken van behang,

belangrijker is dat u overlegt met uw

liefst met een speciaal afweekmiddel dat

buren over de afscheiding tussen de

Meten is weten!

u met een blokkwast of spons aanbrengt

tuinen. Het samen uitzoeken van mate-

Als je een wand betegelt, zorg dan dat

op de muur. Laat het middel volgens

riaal en het plannen van de klusdag

je altijd vanaf ooghoogte werkt. Als het

voorschrift intrekken en begin dan met

versterkt de band met uw buren. Wist u

tegelwerk namelijk op deze lijn (1.50

afsteken.

trouwens dat u bij KleurrijkWonen ook

wandje

verven,

een schutting kunt huren? Surf even

mtr. -1.90 mtr) niet ‘recht’ (horizon-

naar onze website.

taal) is aangebracht, lijkt het alsof het

Schimmel op je tegels?

gehele tegelwerk niet recht zit. Kleine,

Vaak geven mensen veel geld uit aan

niet rechte maatafwijkingen boven- en/

dure

of onder deze lijn vallen nagenoeg niet

om schimmel van wandtegels te verwij-

Je ziet dat tuinen steeds meer volledig

op. Dit is namelijk buiten het rechte

deren. Denk aan producten met een zout-

bestraat zijn. Gevolg is dat het regen-

gezichtskader.

zuuroplossing die flink invreten op de

water in de tuin blijft staan of in de

En uiteraard vooraf: meet de wand op,

glazuurlaag en (kit)voeg. Wist u dat u het

brandgang komt en de muren van het

verdeel het tegelwerk op papier en leg de

beste resultaat bereikt door simpelweg

huis blijven vochtig. Dit is niet wense-

tegels indien nodig uit!

water met chloor te gebruiken?

lijk. Heeft u een tuin, zorg dan voor een

Behang verwijderen

Spetterende rollers

in kan zakken. Of neem terrastegels

In de praktijk zien wij nog wel eens dat

Nog een handige tip tegen het spet-

met een voeg waardoor het water op

huurders hun behang ‘droog’ hebben

teren van muurverf rollers tijdens het

natuurlijke wijze haar weg onder de

verwijderd! Met als gevolg: een flink

sauzen. Leg de rollers een uur voordat u

tegels gaat zoeken.

beschadigde stuclaag! Dit is eenvoudig

gaat sauzen in heet water met een dopje

te voorkomen! De meest gebruikte tech-

terpentine. Na een uur is de roller klaar

niek voor het verwijderen van behang

voor gebruik en heb je helemaal geen last

is het afstomen. Hiervoor heeft u een

van spetters!

milieu-onvriendelijke

middeltjes

Afwatering

strook grond of zand waar het water

24 THUIS - NR.1 - 2011

Gerrit & Jos


Puzzel

VOORJAARSHERSENKRAKERS! Vo o r de Kids Lentemandje Boven de kolom staat een nummer. Bij de tekeningen staat ook een nummer. Die horen bij elkaar. Vul de woorden van boven naar beneden in de kolom in. Lees de oplossing op de gekleurde regel!

Los de woordzoeker op en stuur de oplossing v贸贸r 30 april aanstaande met uw naam- en adresgegevens naar KleurrijkWonen, Mirella van Maaren, Postbus 4, 4190 CA in Geldermalsen. En wie weet, bent u de gelukkige winnaar van een bloemenbon! APRIL BLOEMEN BLOESEM BOL BROED BROEDEN EIEREN EITJE EREPRIJS FLUITEN JUNI LENTE LENTEBLOEI LENTEBODE

LENTEBOTER LENTEGROEN LENTEKRIEBELS LENTEMAAND LENTENACHTEVENING LENTESCHUIM LENTE-UITJE LEVEN MEI MEIKEVER MEREL NESTEN REGEN ROOS

TUIN TULP VIEREN VOGELNEST VOGELS VOORJAARSAVOND VOORJAARSBUI VOORJAARSGANZERIK VOORJAARSKROKUS VOORJAARSMODE VOORJAARSWEER ZON

In elk woord zitten minstens twee letters die maar op een manier weg te strepen zijn.

Van harte gefeliciteerd! De winnaar van de puzzel in Thuis 3 (2010), de heer of mevrouw De Ruiter uit Vuren, heeft inmiddels een bloemenbon ontvangen. KLEURRIJKWONEN 25


in Gesprek met Henk vinGerHoets, voorzitter van de beWonersCommissie oud-arkel

“Voor een mooie nieuwe we er met praten altijd In ‘Oud-Arkel’ maken drieënzestig woningen aan de Koningin Julianastraat, Folkertsstraat, Prinses Margrietstraat en Prinses Marijkestraat plaats voor zevenenzestig nieuwe huur- en koopwoningen. In een projectgroep werken de gemeente Giessenlanden, KleurrijkWonen en de bewonerscommissie nauw samen. De bewonerscommissie denkt al jaren mee over de nieuwbouwplannen. Tijd voor een gesprek met Henk Vingerhoets, de voorzitter van de bewonerscommissie: . Actieve bewonerscommissie Henk vertelt: “De bewonerscommissie bestaat nu ruim vier jaar. Ik kan me nog goed herinneren dat we door de gemeente uitgenodigd waren in wijkcentrum Odina. Het verhaal van de toenmalige 26 THUIS - NR.1 - 2011

wethouder was keihard en voor de bewoners onverwachts: “Jullie wijk gaat in 2010 plat, de woningen zijn niet meer van deze tijd”. De emoties liepen hoog op, ook bij mij. Ik woon intussen 42 jaar in dit huis en heb daar heel wat in meegemaakt.”


Interview

“De successen kwamen niet zomaar aanwaaien. Daar hebben we met z’n vijven hard voor geknokt”

En zo ging dat balletje voor ons vijven rollen. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan of renovatie nog mogelijk was, maar er zitten te veel zwakke punten in de woningen op het gebied van ventilatie en isolatie. Je tocht weg op sommige plekken en er komen steeds meer schimmelplekken tevoorschijn. Ook is het niet meer van deze tijd dat je in een soort uitbouw staat te douchen.” Trots op het behaalde succes “We hebben het toch voor elkaar gekregen om met de gemeente goede afspraken te maken over de verhuiskostenvergoeding. Ook krijgen bewoners die terugkeren, korting op hun huurprijs. Wie tijdelijk naar een (gestoffeerde) wisselwoning verhuist krijgt c 1000,extra verhuiskosten. Dat zijn successen die niet zomaar komen aanwaaien. Daar hebben we met z’n vijven hard voor geknokt. Heel goed dat de sociale en financiële aspecten zoals de huurgarantie zijn vastgelegd in een sociaal statuut. Wat leuk is om te vermelden dat we de laatste drie jaar vergaderen in het Praethuis. Dat is een lege woning in de Koningin Julianastraat. Dat heeft Margriet voor elkaar gekregen. Van de gemeente kregen we toestemming en geld om een stukje vloerbedekking te leggen en een glasservice aan te schaffen. Maar ja, binnenkort wordt het Praethuis gesloopt en gaan we naar de bovenverdieping van het wooninformatiepunt van KleurrijkWonen hier schuin tegenover.”

wijk willen uitkomen” Hulp van de Woonbond Na de emotionele bewonersavond in Odina volgde nog een aantal bijeenkomsten. De gemeente had de hulp van de Woonbond ingeroepen om onder andere een bewonerscommissie op te richten. Henk: “Clementien Dieffenbach van de Woonbond deed een dringende oproep aan de bewoners om een bewonerscommissie te vormen. Maar niemand reageerde in eerste instantie. Toen ben ik samen met Piet van der Laan opgestaan. Later zijn daar Margriet van Domselaar, Sabine van Kralingen en Ad Krocké nog bijgekomen.

In gesprek Henk: “De laatste twee jaar hebben we gesprekken gevoerd met KleurrijkWonen. De hoekwoningen in het oorspronkelijke plan zijn geschrapt omdat die te duur worden. Maar ook is er nog steeds onduidelijkheid of wijkcentrum Odina gesloopt en verplaatst wordt. Alles wijst er overigens wel op dat Odina uiteindelijk een andere plek gaat krijgen. We zitten nu in het stadium van het definitief ontwerp. Dat moet nog wel goedgekeurd worden door de bewoners en de gemeente. Gelukkig hebben we nog tot 2014 om alle woningen leeg te maken want dat wordt nog een hele klus. In de drieëndertig woningen die nog bewoond zijn, zitten ook (oudere) alleenstaanden. Ik kan me voorstellen dat die graag sechts één keer willen verhuizen.” Terugblik We sluiten het gesprek met Henk af met de vraag om de laatste vier jaar kort samen te vatten. Henk: “Een behoorlijke zware periode, toch kippenvel als je applaus krijgt van de bewoners na het behalen van de successen. Je hebt echt de tijd nodig om alles te begrijpen want bijvoorbeeld tekeningen lezen is niet je dagelijkse werk. We hebben een hechte groep als bewonerscommissie die er met praten altijd probeert uit te komen. We doen het tenslotte allemaal voor die mooie nieuwe wijk in Oud-Arkel.” L KLEURRIJKWONEN 27


MIJN FAVORIETE PLEK Mevrouw Bouwman uit Culemborg heeft een wel bijzondere favoriete plek. Zij heeft haar hart verpand aan de Flatexpress, een busje dat bewoners uit haar flat kunnen bellen voor vervoer. Vier keer per week maakt zij gebruik van de Flatexpress. “Het is vooral het gemak en de vriendelijkheid van de bestuurders,

waarom ik het busje uitkies als mijn favoriete plek!”, zegt ze lachend. “Laatst vroeg de chauffeur me of ik het hoge water al gezien had. Nou, nee dus, want zonder vervoer kom ik nergens. En dus reed hij met een omweg naar huis. En kon ik even genieten van het prachtige uitzicht op de brede rivier.” L

Thuis voorjaar 2011  
Thuis voorjaar 2011  

bewonersblad kleurrijkwonen voorjaar 2011

Advertisement