Klaverbledtsje ed 8 jaargang 42 2018

Page 1

‘t Klaverbledtsje Dorpsblad voor Langezwaag

Fryske Middei op 24 juni

7

Nr. 8 - jaargang 42 - 2018

Avond4daagse komt er aan 13

JO17 Kampioen

23


Dorpsagenda Zondag 17 juni 10.00 uur ............................ kerkdienst ds. S. Blok

Zondag 24 juni 15.00 uur .Fryske middei parkeerplaats dorpshuis

Maandag 25 juni 18.00 uur ....Start avondvierdaagse bij dorpshuis

Zondag 1 juli 10.00 uur ............................ kerkdienst ds. S. Blok .............Dienst in Spiegelkerk ‘Haren in de Wind’

Zondag 15 juli 10.00 uur...........................kerkdienst ds. C. Pronk

Zondag 29 juli 10.00 uur ......................... kerkdienst ds. J. Jurjens

Zondag 19 augustus 11.00 uur ........................ kerkdienst ds P. Hulshof

Zondag 2 september 10.00 uur ...............kerkdienst ds. E. Kronemeijer

Donderdag 13 september Floralia

Vrijdag 14 september Floralia

Zaterdag 15 september Floralia

Zondag 16 september Floralia

Heeft u ook wat voor de agenda, mail dan naar redactieklaverbledtsje@outlook.com, voor de laatste stand van zaken kunt u ook www.langezwaag.com bezoeken daar staat de agenda online.


Redactie Voorwoord en inhoud

Voorwoord

3

Nummer 8- Jaargang 42, Juni 2018

Wat gaat de tijd toch snel. Er is alweer een winterseizoen verstreken. Een seizoen waarin in ons dorp weer heel veel is gebeurd en georganiseerd. Onder andere op het gebied van sport, ontspanning, creativiteit en de activiteiten rond Haren in de Wind. Maar ongetwijfeld ook dingen waarvan de redactie en het merendeel van de lezers van ‘t Klaverbledtsje geen weet hebben.

Colofon Bestuur: Hylke de Vries, Berend van der Molen, vacature Redactie Hans Dekker, Suzanne Dekker - de Heer,

Helaas zijn er ook trieste voorvallen geweest. Het overlijden van ‘meester Jan’ kwam als een schok en heeft voor veel verdriet gezorgd. Voor velen was hij een begrip in het dorp. We zullen hem missen. Op pagina vijf staat een mooie In memoriam over Jan.

Karen Boersma en Wietse Bosma

De komende maanden doet de redactie even rustiger aan. Eind augustus wordt er alweer aan de 1e editie van de volgende jaargang gewerkt. De vaste leveranciers van copy worden via een e-mail aan de inleverdatum herinnerd. Ook incidentele bijdragen voor plaatsing in ‘t Klaverbledtsje zijn van harte welkom. Let u daarvoor op de uiterste inleverdatum op de 3e pagina van elk Klaverbledtsje.

Alie Kramer, Jantsje Brinkhoff, Jaap Flapper,

Wij hebben als redactie dit winterseizoen weer met plezier 8 nummers van het Klaverbledtsje gemaakt. De leveranciers van copy worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. De redactie wenst u een mooie zomer en, voor zover u gaat, een goede vakantie. Namens de redactie, Wietse Bosma PS: Met het rondbrengen van deze editie van ‘t Klaverbledtsje wordt ook weer de jaarlijkse donateursactie gehouden. Met uw bijdrage kunt u blijk geven van uw waardering voor ‘t Klaverbledtsje. Als wij u niet thuis hebben getroffen, hebben wij een briefje in de bus gedaan waarop u kunt lezen hoe u uw bijdrage alsnog naar de stichting over kunt maken. Wij waarderen deze financiële steun heel erg. Zonder deze bijdrage kunnen wij ’t Klaverbledtsje niet maken.

Vrijwilligers Uilkje de Jong, Oege de Jong, Wiesje Elzinga, Elly Flapper, Jantine Rozenberg, Petra Kip, Piet de Jong, Henk Sietzema, Wietze Jonker, Marijke Hornstra, Jimmie de Haan, Maaike Bijker, Laurens Sierdsma en Karin Otter. E-mail redactie: redactieklaverbledtsje@outlook.com E-mail advertenties/bestuur: info@klaverbledtsje.nl

Inhoudsopgave Dorpsagenda ..........................................................2 Inhoud & Colofon ....................................................3 In memoriam Jan Nijboer .......................................5 Dorpshuis ...............................................................7 Kerknieuws .............................................................9 Avondvierdaagse ..................................................13 Floralia ..................................................................15 Haren in de Wind ..................................................17 SV Langezwaag ...................................................19 Jeugdvoetbal ........................................................23 Afdeling sport ........................................................27 Column .................................................................29 Overig nieuws .......................................................30

Belangrijke contactgegevens Huisarts en Apotheek: ..............................0513 854000 Huisarts SPOED: ......................................0513 854020 Dokterswacht Friesland: ........................ 0900-1127112

Planning seizoen 2017 – 2018 Editie 1 - Jaargang 43 Kopijdatum: Vrijdag 31 augustus 2018 Uitdeelavond: Vrijdag 7 september 2018* De overige data worden later bekend gemaakt. *Bezorging vindt bij voorkeur plaats in het weekend na de uitdeelavond, maar ‘t Klaverbledtsje moet uiterlijk een week later dan de uitdeelavond op de mat liggen.

(voor avond en weekend) Gemeente Opsterland: .............................0512 386222 Dorpshuis: ................................................0513 436268 Sportkantine: ............................................0513 688088 Kerk, scriba Tjitske de Jong - Reidsma ....0513 688021 Plaatselijk Belang ....................... pb@langezwaag.com Dorpssteunpunt Langezwaag ............................... dorpssteunpunt@langezwaag.com www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.comIn Memoriam

5

In memoriam meester Jan Nijboer mei 2018

Verbijstering en ongeloof gingen door Langezwaag toen het bericht kwam dat meester Jan zeer plotseling was overleden. Verslagen zijn we, nu meester Jan als markant mens uit ons midden is weg gevallen. Directeur van onze dorpsschool ‘De Wjukslach’ en meester van onze kinderen en kleinkinderen. Een meester waar je altijd op kon rekenen, optimistisch en een nuchtere kijk op de snelle wereld En niet te vergeten, zijn humor om de zaken ook weer niet groter te maken dan nodig.

Langezwaag en Jonkerslân kunnen trots zijn op ‘De Wjukslach’ , waar directeur Jan met zijn team er voor heeft gezorgd dat er goed onderwijs wordt gegeven. De onderwijskoepel Comprix, waar ‘De Wjukslach’ onder valt, typeerde Jan als “authentiek, positief, eigenzinnig en doelgericht”. Zeer herkenbaar als je met Jan sprak over modern onderwijs met specifieke aandacht voor wetenschap en technologie. “Het is de kunst om elk kind zijn of haar eigen kracht te laten ontdekken”, zei Jan eens.

Het heeft De Wjukslach een vooruitstrevende en unieke school gemaakt in de regio en zelfs daarbuiten. Wat jammer dat Jan zijn reis naar een nieuw schoolgebouw niet heeft kunnen afmaken en het boegbeeld van school, elke morgen weer op het schoolplein, zo vroeg afscheid van ons heeft genomen.

We zullen Jan blijven herinneren als familieman, meester Jan en liefhebber van muziek en het leven.

IETS DAT ZO MOOI IS, WIL JE NIET LOSLATEN

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.comDorpshuis Nieuws

7

Dorpshuis nieuws Nils de Waard (Orthomoleculair therapeut) hield op 19 april een lezing over “gezond ouder worden”. Een kleine 20 mensen heeft deze lezing dusdanig interessant gevonden, dat er besloten is eind 2018 nog eens een avond aan te wijden.

juni de Alpe d’Huez een aantal keren bedwingen. Hiermee levert hij een prestatie van formaat en brengt hij ook nog eens veel geld binnen voor het project in de strijd tegen kanker van de Stichting Alpe d’HuZes.

Koningsdag, vrijdag 27 april konden we de vrijmarkt weer eens buiten organiseren bij het dorpshuis. Veilingmeester Gerrit Arends heeft diverse mooie dingen voor Geertjan Fekken kunnen verkopen. Geertjan zal begin

De kunstexpositie van diverse kunstenaars in het dorpshuis op de zaterdag- en zondagmiddagen in mei is erg succesvol geweest. Elke middag bezochten diverse mensen deze mooi opgezette expositie.

MUZIEKEVENEMENT OP ZONDAGMIDDAG 24 JUNI:

FRYSKE MIDDEI mei FRYSK FM

Op zondag 24 juni is er wederom een gratis toegankelijk muziekevenement voor alle bewoners van Langezwaag en omgeving. Het evenement is een vervolg op het zeer geslaagde promsconcert van vorig jaar, toen we voor de eerste keer een muzikale activiteit op het parkeerterrein hebben georganiseerd. Dit jaar hebben we gekozen voor een Fries programma waarbij de gezelligheid voorop staat. Door samen te werken met FRYSK FM, een nieuw radiostation dat voor meer dan de helft muziek van Friese bodem draait, is het gelukt om diverse bekende Friese artiesten naar Langezwaag te halen.

Vanaf 15:00 u. is er dan ook een gevarieerd programma met optredens van Agnes Sambrink, Gryt Wiersma, Country Wietske en Gaatze Bosma afgewisseld met optredens van shantykoor de Sweagemer Klomkesilers en het onlangs opgerichte popkoor “De Nachtegaeltsjes” beiden uit Langezwaag. We nodigen iedereen dan ook van harte uit om, onder het genot van een hapje en een drankje, te genieten van het programma dat de gehele middag en het begin van de avond zal duren. Als het weer niet meewerkt zal worden uitgeweken naar de sporthal.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.comKerknieuws

9

Privacy Ja, we wisten dat het er aan zat te komen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming. En zoals heel veel bedrijven, instellingen en vrijwel alle vrijwilligersorganisaties hebben ook wij als kerkelijke gemeente de consequenties daarvan voor ons uit geschoven. We hadden wel een klein excuus: we zouden nog worden geïnformeerd hoe we aan onze verplichtingen zouden kunnen voldoen. Nou, vorige week kwamen die richtlijnen dan. En eerlijk gezegd ben ik daar nogal van geschrokken. NIET omdat we niet zorgvuldig zouden moeten omgaan met persoonlijke gegevens. Het is prima om weer eens goed na te denken over wat je wel en niet vermeld in het kerkblad. En of het wenselijk is dat je bij mailings kunt zien wie er allemaal nog meer een mail hebben ontvangen. En of je foto’s plaatst op de website. Maar ging dit dan zo vaak mis? Zo vaak dat we daar nu allemaal verklaringen voor moeten gaan invullen, protocollen voor moeten gaan opstellen en vervolgens weer procedures moeten bedenken om te waarborgen dat die protocollen worden gevolgd en wat we moeten doen wanneer het toch weer eens misgaat? Volgens mij konden wij – en ook alle andere dorpsorganisaties – dit met een beetje gevoel voor verhoudingen en met het in acht nemen van normale omgangsregels prima regelen en zo nodig onszelf corrigeren. Daar is het vermoedelijk fout gegaan. Bedrijven en te grote (semi-)overheidsinstellingen zijn met persoonlijke gegevens aan de haal gegaan. Die kennen te weinig remmingen omdat ze de personen niet kennen over wie het gaat. Zij handelen in eerste instantie ook niet vanuit dienstbaarheid aan de betrokkenen maar vanuit commerciële belangen (bedrijven) of gemakzucht (overheidsinstellingen). En om ons daartegen te beschermen komt er dan zo’n Algemene Verordening. Wel logisch toch? Als ik de opinieprogramma’s op TV mag geloven, zijn consumentenorganisaties en juristen er dan ook erg over te spreken. Waarom ben ik dan toch geschrokken van de nieuwe verplichtingen waaraan we moeten voldoen? Dat is omdat de Verordening wel heel erg uitgaat van de rechten van de betrokkenen. Het gaat niet alleen erom dat we zorgvuldig moeten omgaan met de persoonlijke gegevens maar ook dat wij als (vrijwilligers) op ieder moment maar moeten ophoesten welke gegevens van een betrokkene bij ons bekend zijn!

Dat is volgens mij niet de reden waarom mensen vrijwilligerswerk doen. Het is graag of niet. Natuurlijk mag je ook van vrijwilligersorganisaties zorgvuldigheid verwachten maar het opeisen van werkzaamheden die dan maar meteen moeten worden uitgevoerd, gaat te ver. Ik vrees dat dit zwaar demotiverend gaat werken en al helemaal wanneer er gedreigd wordt met aansprakelijkheid en zware boetes. Ik ben benieuwd hoe heet deze soep gegeten zal gaan worden. Het wordt er nu in ieder geval niet leuker op.

Peter de Vries

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.comKerknieuws

11

Van de predikant Zaterdag 16 juni 16:00 – 18:00 is er Kliederkerk in het dorpshuis in Langezwaag. Kliederkerk is bedoeld voor kinderen van groep 1 tot en met groep 6 en hun ouders. We gaan aan de slag met het verhaal van die twee mannen die allebei een huis bouwden. Eentje op het zand, en eentje op de rots, en toen kwam de regen…. We gaan kliederen en knutselen, we horen het verhaal en we gaan samen eten. Van harte welkom! Zondag 1 juli 10:00 is er een bijzondere viering rondom het kunstwerk Haren in de Wind. Met mooi weer hopen we samen te komen in de ‘kunstkerk’. Haren in de Wind geeft op eigen wijze vorm aan het kerkgebouw en de verhalen daar om heen. Wat roept dat bij ons op als kerkelijke gemeente? Hoe daagt dat ons uit? Waar gaat dat voor ons over? Ik hoop daar samen met een groepje mensen vorm aan te geven. Wilt u graag mee doen, laat het mij dan weten (dssietskeblok@gmail.com). Iedereen van harte welkom! Heel hartelijke groet, ds. Sietske Blok

Deze zomer

Kerkdiensten

Van 7 juli tot 8 september is er weer Tsjerkepaad. Zo’n 250 kerken in heel Fryslân zijn dan op zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur geopend voor bezichtiging. Vaak ook zijn er extra activiteiten. Die kunt u vinden op www. tsjerkepaad.nl. En ook is er een boekje dat bij veel kerken te krijgen is.

De plaats en aanvangstijden van de kerkdiensten in Langezwaag staan in de dorpsagenda op de 2e pagina van dit blad. Alle kerkdiensten zijn gezamenlijk met de gemeente van LippenhuizenHemrik. Op de zondagen dat er geen dienst is in Langezwaag, is er dienst in Lippenhuizen of Hemrik.

In Langezwaag vallen de openingstijden van Tsjerkepaad volledig binnen de openingstijden van ‘Haren in de Wind’. We hebben de afgelopen tijd de kerkdeur eigenlijk steeds los gehad van ’s ochtends circa 10.00 uur tot ’s avonds circa 19.00 uur om bezoekers van ‘Haren in de Wind’ ook een kijkje te gunnen in de ‘echte’ Mattheuskerk. De vlag hangt dan uit en bij mooi weer staat de deur dan open. Kom gerust binnen om nog eens rond te kijken. En gewoon even rustig zitten om te mijmeren, dan wel zonden of leuke dingen te overdenken, mag natuurlijk ook.

Tijd en plaats kunt u vinden op onze website www.kerklangezwaag.nl.

Voor ontvangst van bezoekers tijdens de openingstijden van Tsjerkepaad, dus op zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur tussen 7 juli en 8 september, zijn overigens nog wel enkele gastvrouwen en gastheren welkom. Enige taak is om bezoekers welkom te heten en eventueel wegwijs te maken met de diverse informatiefolders. Zelf iets vertellen mag, maar hoeft niet. Meestal bieden we de bezoekers ook (gratis) koffie of thee aan. Wanneer u dit leuk lijkt om te doen, graag contact opnemen met Peter de Vries (0513688200 of vries.spek@hetnet.nl).

Mocht u geen vervoer hebben, of gewoon gezellig willen carpoolen, dan regelen we dat graag voor u. Belt u dan even met Tjitske de Jong (688021), Geertjan Fekken (688453), Liset Otten (689633), Martine Zwaagstra (615228) of Peter de Vries (688200). Voorafgaand aan iedere dienst kan er van te voren een kopje koffie of thee worden gedronken. Dat is natuurlijk niet verplicht maar het blijkt wel een goed moment om eens beter met anderen in contact te komen. U bent van harte welkom.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.comAvond4daagse

13

Avond4daagse Jonkersland - Langezwaag - Luxwoude

25 - 29 juni 2018 5 of 10 kilometer Vertrek tussen 18 u - 19 u Let op: per dag een verschillend vertrekpunt Opgeven: maandag 25 juni vanaf 17.30 u bij Dorpshuis Langezwaag Kosten: EUR 3 per persoon

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.comFloralia Feest

15

Floralia 2018 (13/16 september) Het volledige programma komt nog in het Floraliakatern, maar hierna nemen we jullie alvast mee in enkele hoogtepunten van het Floralia-weekend. En … natuurlijk zijn er allerlei mogelijkheden van de bloemencommissie om bloemen, planten en foto’s in te leveren. Donderdagavond Griet Wiersma & Minze Dijksma Vrijdag In samenwerking met school en OR: In de ochtend feestelijke activiteiten in en rond de tent voor de peuters en daarna voor groep 1 - 4 In de middag feestelijke activiteiten rondom het sportveld en sporthal voor groep 5 - 8 Na schooltijd een uur lang gratis zweven voor alle basisschool kinderen! Vrijdagavond Langsweagen Got’s Talent Kids. De kinderen kunnen dus al beginnen met oefenen! BuurtenAct met de Foute Landen Sjow. Voor de volwassenen vullen we het dit jaar anders in. In samenwerking met de Foute Sjow, krijgen de buurten de kans om hun spetterende act in een bepaald landenthema op te voeren. Gevolgd door disco met DJ Lars Zaterdag Middag: Buurtspelen in en rondom de tent Trekkerbehendigheid 2.0

Kinderprogramma Het hele weekend is ook voor de kids veel te beleven. Zaterdagmiddag • Springen en klimmen op de stormbaan/ springkussen • Clown Dotje • Stoepkrijt challenge • Blinde stoelendans Zondagmiddag • Springen en klimmen op de stormbaan/ springkussen Voor kinderen van 6 t/m 16 jaar • LaserTrooper • Bounceball • Archery attack

Avond: Topband Vangrail Zondag Weer het vaste programma met onder meer • Kerkdienst • Fietstocht • Na het grote succes van vorig jaar, ook deze keer weer een solextocht • Langsweachster Merke met Jaap Louwes • En als afsluiter opnieuw de Bounty Hunters.

Buurtspelen Natuurlijk strijden ook dit jaar de buurten weer met elkaar. De buurtcoaches zijn al geïnformeerd op 6 juni 2018 over de onderdelen waarop wordt gestreden. Dit jaar zijn er drie nieuwe onderdelen, namelijk de Foute Landen Sjow op vrijdagavond, de Buurtpubquiz op zondagmiddag en als voorbereiding op het Floraliafeest “Zet de buurt op de kaart”. De buurtcoach weet er meer van.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.comHaren in de wind

17

Haren in de Wind is alweer bijna twee maanden open. Er zijn al veel bezoekers geweest; zelfs al mensen uit het buitenland! Laten we er met elkaar voor zorgen dat dit er nog meer worden. Promotiemateriaal We zijn inmiddels in het bezit van een nieuwe flyer en hebben deze reeds verspreid in de nabije omgeving én uiteraard in Leeuwarden. Weet jij nog een goede plek of wil je misschien zelf een stapel flyers ergens neerleggen? Neem dan contact op via info@harenindewind.nl of spreek Wietske of Monique even aan. Daarnaast hebben we een mooi document (pdf) op laten maken om online te verspreiden. Deze is te downloaden via http://harenindewind.nl/downloads. Pak je kans voor een bijzonder evenement! Tot en met 21 oktober is Haren in de Wind gratis te bezoeken. Blijf er daarom zoveel mogelijk over vertellen op bijvoorbeeld je werk, school, sport etc. Misschien ontstaan er hierdoor wel spontane reisjes naar Haren in de Wind. Er is veel mogelijk, ook in combinatie met andere evenementen in de omgeving!

Helpen jullie ons mee? www.harenindewind.nl www.facebook.com/harenindewind info@harenindewind.nl

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.comsv Langezwaag Uit het bestuur Ook in deze uitgave van het Klaverbledtsje informatie over de ontwikkelingen en gebeurtenissen die in de afgelopen weken in de sportvereniging zijn geweest. Ook wordt er vooruit gekeken en wat er in de zomermaanden zo al staat te gebeuren. De verdere uitwerking in invulling van de nieuwe organisatie van de vereniging gaat gestaag door. Er worden gesprekken gevoerd met de vrijwilligers over de taken en werkzaamheden die zij voor de vereniging doen. Op deze manier willen we een goed inzicht krijgen en zorgen dat alles wordt vastgelegd in taakomschrijvingen, werkprocessen en communicatielijnen. Hierdoor willen we bereiken dat er duidelijkheid is in wie wat doet en bij vervanging een betere overdracht mogelijk is. Het is een werkwijze die veel tijd kost, maar heel leuk is te doen. Op deze manier geven we onze vrijwilligers invloed en zorgen we er voor dat ze betrokken zijn/blijven bij het proces. Werkgroep Kantinedienst Inmiddels heeft de werkgroep “kantinedienst” aan het bestuur heel bruikbare voorstellen gedaan. Ze stellen voor een coördinator volleybal en voetbal de kantinedienst voor deze twee sporten te laten plannen. Daarnaast zou er een coördinator schoonmaak moeten komen en zou het goed zijn met een barbeheerder te gaan werken. Samen met de inkoper en het bestuurslid kantinedienst zouden zij moeten zorgen voor een goede invulling van de kantinedienst. De verdere concrete uitwerking wordt nu aan gewerkt en wordt met de leden besproken. Bonne van der Bij Onze inkoper, Bonne van der Bij, heeft aangegeven dat hij met ingang van 1 juli gaat stoppen. Hij heeft deze taak een groot aantal jaren met grote inzet en toewijding op zich genomen. Daarnaast pakte hij regelmatig taken op die niet bij de inkoop hoorden. Wij willen Bonne enorm bedanken voor zijn inzet! Gelukkig hebben we met Bouke Krist een vervanger gevonden die de komende tijd door Bonne wordt ingewerkt en begeleid. We wensen hem veel succes met deze belangrijke taak. Volleybal Het volleybal seizoen is afgelopen en over het algemeen hebben de teams prima gepresteerd. Heren 1 en dames 1 zijn op keurige plaatsen geëindigd in de 2e klasse. Vooral de dames hadden het lastig doordat blessures en `blijde verwachting` tot veel invalbeurten van jonge speelsters leidde. Gelukkig was oud-lid Renate de Wit bereid een groot aantal wedstrijden te spelen. Dames 2 konden het met een nieuw jong en onervaren team niet bolwerken in de 3e klasse, maar hebben een goede ontwikkeling doorgemaakt. Dames 3 en 4 hebben een keurig seizoen gehad. Heren 2 hebben zich ook dit jaar in de 4e klassen gehandhaafd en waren in staat heren 1 met invalbeurten te ondersteunen. Ondertussen wordt er weer druk gewerkt aan de

19

teamindeling en trainingen voor volgend seizoen. We hopen met dezelfde teams aan de competitie deel te nemen, maar met name bij de dames zal er aanvulling moeten komen. De tennis is volop bezig met de competitie en lessen. Er wordt met veel enthousiasme en plezier gespeel op de banen die er weer prima bij liggen. De dinsdag dames staan 6e, de heren 35+ woensdag 7e, heren 55+ donderdag 2e. Verder is er besloten dat de voetbal- en volleyballeden vanaf 16 jaar voor 20 Euro de maanden juni en juli op de tennisbanen kunnen tennissen. Het is een soort van aanvulling op het voetbal- en volleybalseizoen. Lekker in de zomer buiten blijven sporten. Heb je hier belangstelling voor dan kun je je melden bij Map Huisman of Jan Krist. Tot slot zal er voor de jeugd een dorpencompetitie worden georganiseerd. Gymnastiek Verder zijn we druk bezig de gymnastiek weer op te starten. Samen met de buurtsportcoaches van Opsterland proberen we na de vakantie weer te starten met peuter en/ of kleutergym. Daar hebben we een leidster voor nodig die in 1 a 2 uur per week les wil geven. Binnenkort zal er in het dorp een flyer worden verspreid waarin we een inwoner(ster vragen dit op zich te nemen. Heb je belangstelling of dit iets voor jou, meld je dan bij Wietske Hoekstra. Feestelijke afsluiting Seniorenseizoen In het weekend van 18 en 19 mei hebben de senioren voetballers het seizoen feestelijk afgesloten. Op vrijdagavond speelden beide 7x7 teams, HR35+ en VR30+, hun toernooi in Langezwaag. Na afloop was het nog lang druk op het complex, waarbij de muziek in goede handen was bij DJ Appie. Zaterdagavond speelden zowel het 1e als het 2e elftal een thuiswedstrijd, helaas werden beide verloren. Na afloop was er muziek van de Hitsingers en werd er afscheid genomen van vertrekkende spelers. Jan ten Hage is verkozen tot Beste speler van het seizoen, Jan gefeliciteerd! Afscheid Bouwbedrijf de Jong Ook is er afscheid genomen van shirtsponsor Bouwbedrijf de Jong. Hans heeft er vanaf 1984 voor gezorgd dat ons 1e elftal keurig in de shirts zat. Naast sponsor is Hans ook voorzitter geweest en fluit hij nog steeds enkele wedstrijden van het 2e. Een echte clubman in hart en nieren! Hans enorm bedankt hiervoor! sc Heerenveen Op zaterdag 23 juni heeft sc Heerenveen op sportpark ’t Paradyske de eerste training ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Net als vorig jaar maken ze ook dit keer weer gebruik van de gehele accommodatie. Zaterdag 7 juli en dinsdag 17 juli speelt sc Heerenveen een oefenwedstrijd in Langezwaag. Ben je ook benieuwd naar de verrichtingen van de nieuwe trainer Jan Olde Riekerink en zijn selectie kom dan gerust eens kijken. Het bestuur van de sportvereniging Langezwaag. www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.comsv Langezwaag

21

voor het groot onderhoud aan het dak van de sportzaal. Deze diende namelijk een paar jaar naar voren te worden gehaald. De gemeente bleek heel erg behulpzaam en wilde dit zeer zeker wel naar voren halen.

Sportvereniging Langezwaag en energie De sportvereniging is sinds een aantal jaren bezig stapsgewijs te investeren in het bezuinigen op energie en te investeren in duurzame energie. We zijn begonnen met het vervangen van kapotte lampen in de sportzaal door LED lampen. Begin 2017 is dit traject afgerond en zijn alle lampen in de zaal LED. In februari 2017 kon het dorp Langezwaag in aanmerking komen voor een geldbedrag vanuit Vermillion. Hiervoor konden bij Plaatselijk Belang ideeën worden ingeleverd, die aan de 1 van de volgende voorwaarden voldeed: Een bijdrage aan een kansrijke samenleving, gezondheid en veiligheid, milieu en culturele verscheidenheid. De sportvereniging besloot het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de sportzaal in te brengen. Er werd besloten dit idee bij Vermillion in te brengen en zij besloten hiervoor 10.000 Euro te schenken. De voorwaarden waren dat het voor 1 juni 2018 gerealiseerd diende te zijn en de naam Vermillion diende terug te komen. In overleg met Plaatselijk Belang en Dorpshuis werd besloten hiervoor te gaan en een commissie Zonnepanelen in te stellen. Deze diende de opties en mogelijkheden te onderzoeken op het gebied van financiering, plaatsingslocatie, leverancier en het realiseren. Daarnaast werd besloten dat het Vermillion bedrag vanuit de bezuiniging door de sportvereniging terugbetaald zou worden. Tevens werd de gemeente Opsterland benaderd

De commissie heeft veel werk verricht en kwam begin dit jaar met een concreet voorstel van 130 panelen op het dak van de sportzaal. De investering zou in ongeveer 4 a 5 jaar terug zijn verdiend. Dit voorstel werd voorgelegd aan de sportvereniging (mede financier) en de Stichting Sportzaal (eigenaar gebouw). Het bleek dat er qua belastbaarheid van het dak opnieuw naar de plannen gekeken diende te worden, maar dat beide partijen in principe akkoord gingen met plaatsing. Uiteindelijk werd eind maart besloten dat er akkoord kon worden gegaan met het plaatsen van 100 zonnepanelen op het dak van de sportzaal. De subsidie aanvraag kon de deur uit, de panelen konden worden besteld en het groot onderhoud aan het dak kon worden gedaan. Begin mei werd er een nieuwe deklaag op het dak aangebracht en de 3e week van mei werden de zonnepanelen geplaatst. Hiervoor waren een aantal vrijwilligers van de vereniging beschikbaar, maar ook 3 medewerkers van Installatiebedrijf Hoekstra die de zonnepanelen leverde. Op zondag 20 mei zijn de zonnepanelen aangesloten. Op maandagavond 4 juni zijn de zonnepanelen in aanwezigheid van de verschillende partijen die een aandeel hebben gehad en de vrijwilligers officieel in gebruik genomen. De sportvereniging is blij en trots dat dit project in een tijdsbestek van iets meer dan een jaar is gerealiseerd. Wij bedanken Vermillion, de Gemeente Opsterland, Installatiebedrijf Hoekstra, Plaatselijk Belang, Stichting Sportzaal, het Dorpshuis en niet te vergeten de vrijwilligers voor de medewerking en inzet. Dit project heeft laten zien dat met een positieve houding en bereidheid tot samenwerking, er veel mogelijk is. Allen hartelijk dank!! Dit resultaat stimuleert de sportvereniging nog meer verdere opties op het gebied van duurzame energie te onderzoeken. Het bestuur van sportvereniging Langezwaag.

Beste sporters en vrijwilligers, Ruim 10 jaar heb ik de inkoop gedaan bij Sportvereniging Langezwaag. Per 1 juli stop ik met deze werkzaamheden. Door mijn drukke baan als chauffeur bij van der Werff Logistics is dit niet meer te combineren. Bouke Krist gaat per 1 juli deze werkzaamheden van mij overnemen. Ik doe nog wel de kantinedienst op de kaartavond. Tevens blijf ik de Acht van Langezwaag regelen, maar we zijn wel op zoek naar meer vrijwilligers hiervoor. Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de prettige samenwerking. Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en veel sportplezier. Bonne van der Bij www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.comJeugdvoetbal

23

JO17 Kampioen Op zaterdag 20 mei speelde de JO17 thuis hun kampioenswedstrijd tegen Gorredijk. Als deze wedstrijd gewonnen werd, dan werden ze kampioen in de voorjaarscompetitie JO17 derde klasse. De wedstrijd werd al snel bepaald in de eerste helft, voor rust stond het namelijk al 7-1. In de tweede helft werd nog 1 keer gescoord door Langezwaag en kwam de eindstand op 8-1. Na afloop werden de jongens gehuldigd met bloemen en champagne. Trainer Dennis Hakze en leider Haye Veenstra werden nog even van een nat pak voorzien. Nadat de jongens in de kantine wat gegeten hadden, werd natuurlijk de rondrit op de platte kar door het dorp gemaakt. Zelfs ver daar buiten is de trekker met kar gesignaleerd. Uiteindelijk na afloop van de competitie staat de JO17 van Langezwaag boven aan met 26 punten uit 10 wedstrijden. Verloop van de voorjaarscompetitie In deze voorjaarscompetitie hebben een aantal teams goed gepresteerd. Zoals al hierboven al vermeld, is de JO17 kampioen. JO11-1 is net geen kampioen door een minder doelsaldo, maar al met al een top resultaat in de tweede klasse van deze jongens en meid! De JO13 is als derde geëindigd in hun competitie in de derde klasse. De JO15 heeft ook een goed resultaat neer gezet om als tweede in de hun competitie in de derde klasse te eindigen. De JO112 heeft een zware competitie gehad in de vierde klasse. Hopelijk kunnen de jongens en meiden bij de afsluitende toernooien nog met een goed gevoel de competitie afsluiten. Voor de lagere teams worden geen standen meer bijgehouden. JO9-1 heeft een goede competitie gespeeld, waarbij zij helaas de laatste wedstrijden verloren hebben. Voor de JO8-1 geldt dat ook zij een zware competitie

hadden. De kabouters hebben in het voorjaar meegedaan met de competitie van VV Heerenveen. Hierbij gold vooral dat het belangrijk was om wedstrijd ervaring op te doen. De nieuwe aanwas begint weer talenten te vormen. Seizoen afsluiting Ook dit jaar organiseren we weer een seizoen afsluiting voor onze jeugd spelers. Op 7 juli vanaf 13.30 uur zal met medewerking van SC Heerenveen een clinic worden georganiseerd. De leeftijdscategorieën worden opgesplitst tussen JO7 tot JO11 en JO13 tot JO17. Tijdens deze middag wordt natuurlijk ook gespeeld voor de Anne van der Ende Penalty Bokaal. Tijdens de rust van de oefenwedstrijd van SC Heerenveen die ’s-Avonds gespeeld wordt, zal de finale van de Anne van der Ende Penalty Bokaal worden gehouden. Aan het eind van de clinic wordt nog afscheid genomen van een aantal trainers, de scheidsrechters bedankt en de JO17 wordt nog een keer gehuldigd. Nieuw seizoen 2018-2019 Inmiddels zijn we alweer druk met het indelen van nieuwe teams en de nieuwe competities. Voor 20 juni moeten de teams bekend zijn bij de KNVB, waarmee VV Langezwaag in het nieuwe seizoen gaat spelen. Zoals het nu uit ziet komen er volgend seizoen de volgende teams: JO7, JO9-1, JO9-2, JO11, JO13, JO15, JO17 en JO19. Daar zijn we super blij mee. Voor de JO11 geldt volgend seizoen dat zij met de nieuwe spelvorm van de KNVB gaan spelen. Zie overzicht voor de nieuwe regels van de wedstrijdvorm 8 tegen 8. www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.comJeugdvoetbal

25

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.comAfdeling Sport

27

Europian Sports For All Games Friesland In het kader van Culturele hoofdstad Fryslân: Sport verbindt! Bijna iedereen kent de sport jeu de boules, koersbal of curling. De spelregels zijn simpel, maar het zijn leuke sportieve activiteiten die iedereen mee kan doen. Zo is er nog een variant: shuffleboard In samenwerking met Sport Fryslân werd dit spel op vrijdagmorgen 18 mei gespeeld in de Sporthal aan het Paradyske door de Small-groep-60+ uit Langezwaag en omstreken. Na de voorbereidingen en opbouw van de baan werd de groep verdeeld in 4 teams en elk team kreeg 4 schijven. De gele schijven voor het gele team de zwarte schijven voor het zwarte team. De schijven moesten met een cue over de mat in de pyramide worden geschoven om punten te scoren waarbij je de schijven van de tegenstanders mocht wegstoten. Dat was best spannend. Er waren hoge scores bij maar soms eindigde een spel met 10 - punten. Nieuwsgierig geworden, bekijk dan het instructiefilmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=oxU-uBZaetE.

Fryslân is de trotse gastheer voor de eerste Europian Sports for All Games in 2018 en van 3 tot 7 augustus geven vrijwilligers en deelnemers een open podium. Op 7 augustus a.s. wordt er shuffleboard gespeeld tijdens het sportfestival in Heerenveen. Wie weet doet U ook mee! Bent U 60+ en wilt U ook uw conditie verbeteren door meer en verantwoord te bewegen, dan bent u in het nieuwe sportseizoen vanaf 14 september op vrijdagmorgen van harte welkom in de sporthal van Langezwaag, aan het Paradyske, om kennis te maken en met de sportles mee te doen. Tijdstip: van 9.30 u. tot 10.30 u. Na afloop is er gelegenheid om in de sportkantine nog even bij te kletsen onder het genot van een kopje koffie of thee.

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Jacob v.d. Sluis 0513 463315 Wil Zwanenburg 0616895069

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.comColumn

29

Column: De Boerestreek bestaat dit jaar 100 jaar De oudste weg van Opsterland is de Hegedyk of de Hegewei zoals hij in de volksmond werd genoemd, was de hoofdverbinding tussen Heerenveen, Aengwirden, Luxwoude, Langezwaag en Gorredijk. Tevens was de Hegedyk een waterkering grofweg tussen de hoogveen en laagveen. Aan deze weg lagen weinig boerderijen, die stonden aan het aan het ‘It Twadde Pead’ wat liep van ‘It Easterein’ in Kortezwaag, De Dwearsfeart ( manege Dekema), De Nije Sleat ( Hanegraaf) Tuincentrum Bontebok dwars door de landerijen om ter hoogte van Harm Minkema en Bart Brouwer weer aan te sluiten op De Wyngaerden. Op het eind van de (Greate) Wyngaerden (Jan Meijer) liep het voetpad door de landerijen naar Tjallebert door. Dit pad lag daar omdat in de winterdag het boezemwater daar niet aan toe kwam. De landerijen tussen It Twadde Pead en de Hegedyk was voor weide en hooi winning en aan de zuid kant van het pad, gezien richting De Knipe was voor bouwland geschikt. In oude koop akten wordt ook vaak gesproken over ‘bouwlanden’. De boerderijen die aan het It Twadde Pead lagen waren bereikbaar via een smal pad met bruggetjes welke alleen geschikt waren om te voet te gaan voor de bakker en andere ‘bakjerinners’. Voor de aan en afvoer van vee of granen of boter had men brede paden die naar de Hegedyk liepen. Een paar paden die nog duidelijk zichtbaar zijn in het landschap zijn de Tsjerkeleane, de Idskeleane (tussen de ijsbaan en de oude Rabobank), Jan Eabelsleane (naast Peter Suurmeijer en Bart Boersma), de Bonteboksleane en de Hielke

de Vriesleane (Jan Postleantsje in Jonkerlân). Van Jonkerlân naar Langezwaag liep ook een pad wat men het Benedenpead of Tsjerkepead noemde. Dit pad ging met planken over sloten en wijken (Skoppenwyk) en werd gebruikt voor kerkbezoek maar was alleen te gebruiken in de droge perioden omdat in de winterdag bij hoog water het pad onbegaanbaar was. Rond 1900 ging het economisch beter er werden weer huizen gebouwd op Langezwaag. Ook de voordelen van aanleg het Lange Ein en het Skeane Ein ten behoeve van de tramlijn en de zuivelfabriek op de Hegedyk bracht men ertoe dat het Benedenpead ook werd verhard vooral ook om de melk naar de melkfabriek te krijgen. In eerste instantie werden er drie betonnen bruggetjes is gelegd (naast Jan Eppinga, tussen Peter Suurmeijer en Marco Calis en honderd meter verder dan Marco Calis over de Skoppenwyk). De weg kwam in 1918 gereed! Enkele jaren later branden tegelijk twee grote boerderijen af door hooibroei aan It Twadde Pead. Deze zijn toen tegenover elkaar weer opgebouwd ( nu Peter Suurmeijer en Marco Calis) aan de nieuwe Boerestreek. De boerderij van nu Bart Boersma is een paar jaar later afgebroken aan It Twadde Pead en ook aan de Boerestreek weer opgebouwd. Vlak bij het Tuincentrum stond ook nog een boerderij in het land, die ook is afgebrand en ook weer is opgebouwd (vele jaren bewoond door de familie De Wit) aan de Boerestreek. Hielke Bron: Familiearchief. Hielke

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com


Overig nieuws Terwispel, net allinne in moai wenplak… Nee, er gebeurt veel meer dan alleen wonen in Terwispel! Zo is er Lindelaar Zorg aan de Streek, een kleinschalige woonvorm waar jongeren en jongvolwassenen wonen. Ook is er Hillie Helpt aan de Visserwei, voor individuele coaching bij dagbesteding voor jong en oud.

30 ontzettend veel mogelijk, we passen ons aan aan de wensen die er zijn. We hebben beschikking over goede zin (!), veel ervaring op het gebied van zorg en activiteiten, een lichte en knusse ruimte waar we creatieve dingen doen, een ruime keuken, en twee erven waar met groen en dieren gewerkt kan worden. Daarnaast komen we mensen, waar mogelijk, graag tegemoet met vervoer. Voor wie is Lindelaar dagbesteding? Voor iedereen die coaching bij de invulling van zijn of haar dag kan gebruiken. Denk hierbij aan (jong) dementerenden, mensen met niet aangeboren hersenletsel, mensen met stoornissen in het autismespectrum, mensen met een lichamelijke handicap, bij overlappingen hiervan, of bij… Ja, het gaat er uiteindelijk toch om dat iemand zich thuis voelt, of zich thuis kán voelen op een plek.

Wij, Lindelaar Zorg en Hillie Helpt, gaan onze krachten bundelen op de prachtige boerderijen van de Lindelaar. Hier gaan we samen dagbesteding geven voor kleine groepjes, dus met maximale aandacht voor mensen die net dat extra beetje begeleiding en zorg nodig hebben. Creatief binnen, bezig in de keuken, of buiten met groen en/of dieren. Er is

Om dat te kunnen beoordelen is het goed om eens een kijkje te nemen. Dat kan altijd, liefst na een telefoontje naar 06-46511950 of 06 – 15233365. Op donderdag 14 juni as. is er een inloopdag. Van 15.00 tot 17.00 en van 19.30 tot 21.30 uur staan we klaar op de Lindelaar aan de Streek 38 met koffie, thee, en wat lekkers erbij om je de boerderij te laten zien, en om je vragen te beantwoorden of om gewoon een praatje te maken. Graag tot ziens op de Lindelaar!

Beste Mededorpsbewoners, Bedankt! Koningsdag 2018 is een geweldige dag geworden dankzij jullie allemaal. De stand op dit moment kan ik nog niet exact zeggen aangezien er nog steeds geld binnenkomt (bijvoorbeeld de verkoop van de fantastische kalender ). Er zijn trouwens nog een aantal te bestellen voor € 10,- per stuk. Dit kan bij mij (0620-392908/ grfekken@kpnmail.nl)

Maar ik durf wel een inschatting te maken en denk dat er totaal € 3000,bijeen is gebracht. En dit komt volledig ten goede aan het kankeronderzoek. De missie is dat kanker geen dodelijke ziekte meer is. Jullie allemaal heel hartelijk dank voor de geweldige ondersteuning die ik hiermee heb ondervonden. Het dorpshuisbestuur wil ik speciaal noemen en ook de veilingmeester Gerrit Arends. Verder alle mensen die goederen en diensten beschikbaar hebben gesteld en mensen die ze weer gekocht hebben. Natuurlijk ook allen veel plezier gewenst bij de uitwerking van de diensten. Donderdag 7 juni ga ik de Alpe d’Huez beklimmen en ik heb gezegd om dit 3 keer wandelend te doen, als je dit leest hoop ik dat dit gelukt is. Ik ga dit gevecht in ieder geval aan maar die inspanning is nog maar een schijntje in verhouding met degene die de ziekte kanker zelf aan de lijve ondervinden. Zij leveren dagelijks de strijd met de ziekte. Op deze manier kunnen wij allemaal werkelijk iets doen. Nogmaals bedankt. Geertjan Fekken.

Het Klaverbledtsje
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.