Klaverbledtsje editie 1 jaargang 43 2018

Page 1

‘t Klaverbledtsje Dorpsblad voor Langezwaag

Nr. 1 - jaargang 43 - 2018

Uitneembaar programma!

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 1

02-09-18 (week35) 22:51


Dorpsagenda Zaterdag 8 september Groepsfoto deelnemers Haren in de Wind

Donderdag 13 september Eerste dag Floralia Vrijdag 14 september Tweede dag Floralia Zaterdag 15 september Derde dag Floralia Zondag 16 september Vierde dag Floralia Zaterdag 22 september Klaverjassen in sportkantine Woensdag 3 oktober 20.00 uur Bijeenkomst Groene hart van Langezwaag Zondag 21 oktober Laatste openingsdag Haren in de Wind Heeft u ook wat voor de agenda, mail dan naar redactieklaverbledtsje@outlook.com, voor de laatste stand van zaken kunt u ook www.langezwaag.com bezoeken daar staat de agenda online.

Planning seizoen 2018 – 2019 Editie 2: Kopijdatum: Maandag 24 september 2018 Uitdeelavond: Vrijdag 5 oktober 2018 Editie 3: Kopijdatum: Maandag 29 oktober 2018 Uitdeelavond: Vrijdag 9 november 2018 Editie 4: Kopijdatum: Maandag 3 december 2018 Uitdeelavond: Vrijdag 14 december 2018 Editie 5: Kopijdatum: Maandag 4 februari 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 15 februari 2019 Editie 6: Kopijdatum: Maandag 11 maart 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 22 maart 2019 Editie 7: Kopijdatum: Maandag 6 mei 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 17 mei 2019 Editie 8: Kopijdatum: Maandag 17 juni 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 28 juni 2019 *Bezorging vindt bij voorkeur plaats in het weekend na de uitdeelavond, maar ‘t Klaverbledtsje moet uiterlijk een week later dan de uitdeelavond op de mat liggen.

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 2

02-09-18 (week35) 22:51


Redactie Voorwoord en inhoud

Voorwoord

3

Nummer 1 - Jaargang 43, augustus 2018

Voor u ligt het 1e nummer van alweer de 43e jaargang van het Klaverbledtsje. Ook in dit seizoen 2018/2019 gaan we

Colofon Bestuur: Hielke de Vries, Berend van der Molen, vacature Redactie

weer 8 nummers maken.

Hans Dekker, Suzanne Dekker - de Heer, Karen Boersma en Wietse Bosma

Dit eerste nummer bevat een special, omdat de

Vrijwilligers

belangrijkste informatie in dit nummer over het Floraliafeest

Uilkje de Jong, Oege de Jong, Wiesje Elzinga, Elly

gaat, over ons jaarlijks terugkerende feest van en voor

Flapper, Jantine Rozenberg, Petra Kip, Piet de Jong, Henk Sietzema, Wietze Jonker, Marijke Hornstra, Alie

het hele dorp. Daarnaast is er aandacht voor de nieuwe

Kramer, Jantsje Brinkhoff, Jaap Flapper, Jimmie de

sponsor van de voetbal, de nieuwe wedstrijdvormen bij

Haan, Maaike Bijker en Laurens Sierdsma.

het jeugdvoetbal, Haren in de Wind en diverse andere

E-mail redactie: redactieklaverbledtsje@outlook.com

onderwerpen.

E-mail advertenties/bestuur: info@klaverbledtsje.nl

Vorig jaar zijn we gestart met de rubriek ‘even voorstellen’.

Inhoudsopgave

De redactie geeft hiermee een podium aan nieuwe inwoners van Langezwaag om in ongeveer 250 woorden om zichzelf of het gezin voor te stellen aan de andere inwoners. Wilt u hieraan uw bijdrage leveren schrijf dan uw verhaaltje en mail dat naar redactieklaverbledtsje@outlook.com. Bent u zelf niet zo’n schrijver dan kan iemand van de redactie u ook

Voorwoord ........................................................3 Dorpshuis en column .......................................5 Overig nieuws ..................................................9 Floraliakatern ................................................ 13

bezoeken om het verhaaltje te schrijven. Laat ons dat even

SV Langezwaag ............................................ 23

via een mailtje naar redactieklaverbledtsje@outlook.com of

Jeugdvoetbal ................................................ 25

via een telefoontje naar 06 45 63 04 63.

Grote Clubactie ............................................ 29

De redactie is met heel veel enthousiasme begonnen aan deze jaargang en gaat er vanuit dat wij weer veel interessante items aan u kunnen presenteren. Dat lukt natuurlijk alleen als er ook, vanuit de verschillende

Overig nieuws ............................................... 30

Belangrijke contactgegevens Huisarts en Apotheek: ..............................0513 854000 Huisarts SPOED: ......................................0513 854020

organisaties uit het dorp, voldoende kopij wordt

Dokterswacht Friesland: ........................ 0900-1127112

aangeleverd. Let daarbij, om teleurstelling te voorkomen,

(voor avond en weekend)

a.u.b. op de kopijdatum van de verschillende nummers. Wij wensen u veel leesplezier!

Gemeente Opsterland: .............................0512 386222 Dorpshuis: ................................................0513 436268 Sportkantine: ............................................0513 688088 Kerk, scriba Tjitske de Jong - Reidsma ....0513 688021 Plaatselijk Belang ....................... pb@langezwaag.com

De redactie,

Dorpssteunpunt Langezwaag ............................... dorpssteunpunt@langezwaag.com

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 3

02-09-18 (week35) 22:51


Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 4

02-09-18 (week35) 22:51


Dorpshuis

5

Haren in de wind

Groepsfoto

Zo langzamerhand gaan we alweer richting het einde van Haren in de Wind. Tot en met zondag 21 oktober is bezoek nog mogelijk. Daarom een laatste oproep aan iedereen in het dorp om vrienden, familie en kennissen naar Langezwaag te laten komen om Haren in de Wind te beleven!

Op zaterdag 8 september willen we een blijvende herinnering maken voor iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan Haren in de Wind. We maken een groepsfoto met alle mensen die mee hebben geholpen met de totstandkoming van Haren in de Wind. Verzamelen graag om 16.15 uur op het parkeerterrein aan De Klamp (achteringang Haren in de Wind). www.harenindewind.nl www.facebook.com/harenindewind info@harenindewind.nl

Column Lange warme zomer 2018 Zonder twijfel zal het opgevallen zijn dat de zomer van 2018 de weergeschiedenis in zal gaan als extreem warm en droog. Vanaf mei is er weinig of geen regen gevallen in Langezwaag wat een fors neerslagtekort oplevert voor gewenste groei en bloei van onze natuur. Nu is een extreem droge zomer geen uitzondering, de zomer van 1959 en 1976 waren ook ongeveer vergelijkbaar met deze zomer. Niet alleen in Nederland, maar ook in vele andere Europese landen kan men spreken van een extreem droog en warme zomer. Voor de meeste mensen een beste zomer als men in de recreatie en toerisme werkt of ijs-branche om maar een paar te noemen. Wie wel van het weer afhankelijk zijn is de land-en tuinbouw. Vooral in de veehouderij en akkerbouw hebben we te maken met lagere opbrengsten, dat kan trouwens per regio nogal verschillen afhankelijk van de grondsoort en ligging. Voor Langezwaag hebben we te maken met gras en maisbouw. Over het algemeen staat de mais er hier redelijk goed voor. De grasgroei was helemaal stil komen te staan maar de regen van de laatste weken laat de weilanden en tuintjes weer opgroenen. Zo lijken de problemen weer opgelost te zijn en kunnen we weer gaan zeuren over te veel regen en wind als ons dat even niet past. Echter uit statistieken blijkt dat de gemiddelde temperatuur stijgt en het aantal te droge zomers de laatste decennia nogal is toe genomen. Dat voedt de stelling dat de aarde aan het opwarmen is wat weer van invloed is op het leven van ora en fauna op deze aardbol. Daar komt bij dat onze zoetwaterbuffer, het IJsselmeer zijn aanvoer krijgt van de Rijn. Door het snel verdwijnen van de gletsjers in de Alpen en het feit dat de Alpenlanden en Duitsland ook meer water gaan bufferen, zal de aanvoer van water naar het IJsselmeer in de zomer periode reduceren. Reeds nu wordt onderzocht om het waterpeil in het IJsselmeer ink te verhogen om daarmee de Friese boezem in tijden van neerslagtekort van voldoende water te kunnen voorzien. Bij komend positief effect zou kunnen zijn om de oprukkende verzilting van oppervlaktewater, door zeespiegelstijging, tegen te gaan. In de veenweidegebieden, oa. ten noorden van Langezwaag worden proeven gedaan om het waterpeil in de sloten te verhogen om ook de het inklinken van het veen te vertragen en te zorgen voor extra waterbuffer. Maatregelen die wellicht kunnen bijdragen om de veranderingen in het klimaat ten dele te kunnen opvangen. Gingen we eerder vanuit dat we vier jaargetijden hadden met winter, lente, zomer en herfst, misschien worden dat straks de twee moessons , een natte en een droge.

Hielke

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 5

02-09-18 (week35) 22:51


Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 6

02-09-18 (week35) 22:51


www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 7

02-09-18 (week35) 22:51


Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 8

02-09-18 (week35) 22:51


Overig nieuws

9

Fietstocht Vrouwen van Nu 30 mei 2018 Om half 10 verzamelen we bij het dorpshuis ’t Paradyske in Langezwaag. Het was bewolkt, zwakke wind en niet te warm. Zoals de dag er voor. Via Jonkerslân ging het richting Gorredijk. De stemming zat er meteen goed in en dames hebben altijd wel iets aan elkaar te vertellen. Via De Leijen om Gorredijk heen richting Lippenhuizen. Soms dacht je dat er wel een buitje zou kunnen vallen, maar nee hoor, er werd goed rekening met ons gehouden. Zo bereikten we al “kletsend” Beetsterzwaag, hoog tijd voor een koffiestop bij ons vertrouwde adres. Buiten samen aan een grote tafel voor koffie, met iets meer dan een biscuitje. We lieten het ons goed smaken. Na het 2e bakje koffie weer verder richting Olterterp en dan richting Ureterp via de Aldhôf overgaand in de Binnenwei onder de N381 door naar de Bûtewei. Op de kruising Bûtewei, Molenlaan even overleg. Het is bijna half één, we moeten een lunchplek zoeken. De Freulevijver is altijd een goede plek. Dus Molenlaan richting Wijnjewoude. We nemen afslag De Mesken richting Bakkeveen, Er loopt een prachtig fietspad van De Mesken richting Freulevijver. Wat is de natuur hier mooi. Ook de ooievaars zoeken hier naar voedsel. Het eerste stuk van het fietspad tot het bruggetje over het

Âlddjip is nieuw aangelegd, het laatste stuk is asfalt en prima te fietsen met verrassende bochten, wat komt er na de volgende bocht? We komen uit precies bij de Freulevijverwaar een mooi lunchplek is. Het vroegere theehuisje van de freule is al jaren geleden vernield. Er is een mooie oplossing voor in de plaats gekomen, lunchen onder het “lover”. Mooi begroeid in de vorm van een theehuisje met rondom banken. De vijver ligt vol bloeiende lelies en ook is er een concert aanwezig van kikkers en vogels, puur natuur. Na een gezellig natje en droogje fietsen we verder richting Bakkeveen, door het bos, prachtig! We komen uit op de Duurwâldermerwei en gaan naar Bakkeveen voor een softijsje. Na deze versnapering fietsen we langs de vaart richting Waskemeer tot we afslag Nijefeansterwei tot De Biskop, die volgen we tot de Duurswâldemerheide. Het fietspad over de heide is puur genieten. Langs de oude hervormde kerk naar de Opperbuorren richting Klein

Groningen. Ze zijn druk aan het afbreken met de oude zuivelfabriek, hier liggen mijn kinderjaren, een unieke speelplaats. We fietsen langs de Opsterlandse Compagnonsvaart richting Gorredijk. Bij de trambrug houden we een theepauze en de ‘zit’ op de fiets mag ook wel vee een andere zit nemen. Ook hier een gratis concert van een hele kudde schapen met hun kleintjes. Deze dieren zijn erg nieuwsgierig en kunnen we veel geluid produceren. Maar als er iemand verschijnt mrt voer, zijn wij niet meer in tel. Een schaap wordt er tussenuit geplukt, we denken voor de jaarlijkse ‘knipbeurt’. Dan de laatste etappe helemaal langs de vaart, op naar de Chinees om samen lekker te gaan eten. We hebben het wel verdiend. Ook nu weer heel gezellig, dit is een prima medicijn voor de mens. Lekker eten na goede lichamelijke beweging en heel veel plezier. Na ons diner op naar huis. Maria bij de Hoofdbrug op naar Terwispel en wij nog samen tot het Jan Postpaad, ieder weer naar eigen honk. We hebben ruim 60 km. gefietst. Een zeer geslaagde tocht, iedereen aan te raden. Wordt lid van Vrouwen van Nu en je wordt voor de volgende tocht uitgenodigd. Wij zorgen voor de gezelligheid. Trienke Postma-Friso

Nieuwe data klaverjasavonden De klaverjasavonden 2018/2019 zijn op zaterdagavond Om 19.30 uur in de kantine van s.v. Langezwaag • 22 september 2018

• 19 januari 2019

• 28 oktober 2018

• 23 februari 2019

• 24 november 2018

• 23 maart 2019

• 22 december 2018

• 22 april 2019 www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 9

02-09-18 (week35) 22:51


Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 10

02-09-18 (week35) 22:51


Overig nieuws

11

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 11

02-09-18 (week35) 22:51


Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 12

02-09-18 (week35) 22:51


106e editie

‘t Klaverbledtsje Dorpsblad voor Langezwaag

Nr. 1 - jaargang 43 - 2018

Uitneembaar programma!

13-16 september 2018 www.floralia.frl

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 13

02-09-18 (week35) 22:55


Sponsoren 2018 Ook in 2018 maken een groot aantal sponsoren het Floralia-feest mogelijk. We danken de volgende sponsoren heel hartelijk voor hun bijdrage.

A6 Auto’s Lemmer

J. de Haan Tuin- en Grafonderhoud

EP: Van der Molen Gorredijk

Albert Heijn Gorredijk

Haanstra Sportmassage

Taxi Moll

Home & Work Relaxing ANBRO

Jan Haanstra Hovenier

Makelaardij Sierd Moll

Android

Bouwkern H. Hamstra B.V.

Noord90 Accountants

BECONO betonverharding

Haven Evenementenservice

NORISK IT

Bethlehem Schilderwerk

HB Landmeetkundige

Café Restaurant “Overwijk”

Veehouders Langezwaag

Dienstverlening

RDG Satelliet Systemen

Villa Brongbong - Bali

Tandkliniek M. Heij

Rijschool Anja de Roos

Tuincentrum Bontebok

Hoekstra Installatie

Boonstra Bakker

Johan Hoen tuinmachines

Bos Bestrating

Aast Agro / Jelle Hooisma

Laurents Bosma Handelsond.

Café ‘t Houtsje

Garage Bosscha

Map Huisman Pedicure

Maatschap Bosscha Entrainement

Hunter Volvo Parts Gorredijk

Autoland Van den Brug

Hylkema Peugeot

Cafe de Compagnon Gorredijk

Schoonheidssalon Intens

Cor’s Car Center

Schildersbedrijf S. de Jager

Creatief dames- en herenkapsalon

Jetten Translations

Willy Dijkmeijer Uitvaartverz.

Bouwbedrijf De Jong

Autobedr. Dijkstra&de Jong

Loodgietersbedr A.H. de Jong

Drenthbouw Luxwoude

Voegbedrijf E.A. de Jong

Las- en montagebedrijf Van Es

Jumbo Gorredijk

Van Es Bouw Luxwoude

Kims Kapsalon

Wensink Mercedes

Pedicuresalon Akke Fekken

Autobedrijf Klaassen

Adm.ktr. Van der Werf

Flowers for Feelings

Ype Kramer Automaterialen

Uitzendbureau Werktijd

Fraxinus Hoveniers

Krekt Dijksma Reclame

Van Wijnen

Friesbouw

Lemster Vishal

2Wielercentrum Heerenveen

FRYSK Makelaars

Kuperus Oudehorne

Wind Verzekeringen

GeldXpert Heerenveen

Malischa Kledingverhuur

Wooden Boats

Grandcafé ‘t Gerecht

Handelskwekerij vd Mei

Hoveniersbedrijf De Wyngaerd

Graphic Minds

Miedema Land.werkt.fabr.

Zijlstra Keurslager

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 14

Rosema Sportprijzen Schoonheidssalon Rymain Schokker grondverzet Schokker Producties Café Spaltenbrêge Loonbedrijf V.O.F. van der Spoel William Terpstra Installaties Pedicure Trijntje Veenstra Zonwering&Woningstoffering Servicebedrijf Leo Veldman Uw Visspecialist te Gorredijk Sjouke de Vries

02-09-18 (week35) 22:55


Voorwoord: In de wereld om ons heen gebeurt er nogal wat. Niet alleen Brexit en Trump houden de gemoederen bezig, maar de ramp met de brug in Genua of de aardbeving in Lombok doen je beseffen hoe heerlijk het

Programma donderdag Donderdagavond voor oud en jong Griet Wiersma & Minze Dijksma

toch is om in Nederland te leven. Fryslan heeft zich ook goed op de kaart gezet met LF2018. Maar het meest dichtbij is natuurlijk Langezwaag. En daar vieren we alweer voor de 106e keer het Floraliafeest. In dit programmaboekje kunt u lezen wat er allemaal te doen is. Een belangrijk deel is weer traditioneel hetzelfde, maar er zijn ook diverse nieuwe onderdelen. Op de donderdag begroeten we Griet Wiersma en Minze Dijksma. Toch twee Fryske artiesten van formaat die hopelijk niet alleen de wat ‘ouderen’ vermaken, maar ook de ‘jongvolwassenen’. Op vrijdagavond doen we het dit jaar wel anders. Althans voor de volwassenen. Geen playbackshow of iets dergelijks, maar een spetterende avond waarbij de buurten hun landenact opvoeren gedurende de Foute Landen Sjow. Een nieuw onderdeel in de buurtspelen, waar de buurten zich helemaal in kunnen uitleven. Maar liefst 9 buurten zullen een act opvoeren. Op de zaterdag hebben we als vanouds de spellen voor de buurten.

Aanvang: 20.00 uur De oudere personen uit het dorp halen we graag op en brengen we daarna weer thuis. Opgave uiterlijk woensdag 12 september 2018 bij Bennie Arends: 06-20490407 Gratis entree

Maar deze keer doen we dat lekker in en bij de tent. Alles dus op één plek. Niet voor niets hebben we ook een grotere tent, dus alle mogelijkheden. De traditionele trekkerbehendigheid keert dit jaar niet terug, maar daarom hebben we een leuke andere variant: ‘trekkerbehendigheid op de vierkante meter’. De organisatie zorgt voor twee gelijke trekkers en de deelnemers nemen het tegen elkaar op. Kom dus gerust op de fiets, een eigen trekker is niet meer nodig.

Voorverkoop Vangrail: donderdag van 18.00 – 19.30u in de feesttent. Maximaal 5 kaarten per persoon. Op zaterdagavond inwisselbaar voor bandje Avondsponsor:

Een grotere tent is ook wel nodig voor de avond, want dan komt Vangrail; een band van formaat. Kom op tijd, want vol is vol. Op tijd komen heeft nog een voordeel, want tussen 21 en 22 uur krijgt u drie consumpties (bier, fris, wijn) voor twee muntjes. De zondag kent weer de vaste ingrediënten; de kerkdienst en in de middag een hapje en een drankje. Daarnaast ook weer de solextocht waar u zich wel voor moet opgeven. En de hele middag en avond muziek, goede muziek! Eerst de fameuze Fryske troubadour Jaap Louwes, muziek van DJ Lars en vanaf 19u The Bounty Hunters. En dan nog tussendoor in de middag, de buurtpubquiz. Niet alles verandert! Het is namelijk nog steeds verboden om te roken in de tent en ook is het verboden om alcohol te schenken aan personen onder de 18. Jeugd die beschonken aankomt kan worden geweigerd. We vertrouwen er op dat iedereen begrijpt dat wij als bestuur ons niet aan die verplichting en verantwoordelijkheid kunnen onttrekken. Wat ook niet veranderd is, zijn onze trouwe sponsoren. Wat hebben we ook dit jaar weer een mooi bedrag aan sponsorgeld mogen ontvangen. Personen en bedrijven die ons feest en de bewoners een warmt hart toedragen. Geweldig bedankt!! We gaan er een fantastisch feest van maken. U helpt ons toch mee?! Namens het gehele Floralia-bestuur: Bennie Arends, Bart Boersma (voorzitter), Alie Bosma Cnossen, Wietske Huisman, Amarens Rorije, Folkert Vrijburg, Evert van der Werf (penningmeester)

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 15

Buurtspelen ook in 2018 Ook in 2018 strijden de buurten weer tegen elkaar. Nu ‘oars as oars’, namelijk op de volgende onderdelen: foute landen sjow, spellen zaterdagmiddag, pub-buurtquiz, zet de buurt op de kaart en bloemstuk (thema landen - bloemencommissie). Elke buurt heeft een land als thema gekregen. Alle buurtcoaches zijn op de hoogte. Wie is jouw buurtcoach: Skeane Boerke: Jannie Bosma / ’t Hou: Martine Zwaagstra / Hegedyk: Alida Haaijer / Jister: Bodisco Woudstra / Skoalplein: Alie Siepermann en Jantine Rozenberg / Tsjerkeleane: Yvonne de Vries / Lytse Wyngaerden: Mariska van Es / De Finne: Marije Burger / Jonkerslan: Baukje v.d. Vlugt

02-09-18 (week35) 22:55


Bloemencommissie De opgekweekte stekjes, de bloemstukken en de foto’s kun je brengen op donderdag 13 september 2018 tussen 15.00 – 19.00u bij het dorpshuis. Het thema is “Landen”. Kom gezellig langs in het dorpshuis op: Vrijdagmiddag: 14.30 – 16.00u / Zaterdagmiddag: 13.00 – 15.00u Zondagmiddag: 13.00 – 17.00u Naast de gebruikelijke onderdelen in 2018 het onderdeel “Pimp je landkaart” Houd de facebook en de flyers van de bloemencommissie in de gaten. De tuinen worden op vrijdag beoordeeld. Ophalen van de spullen uit het dorpshuis kan op maandag tussen 10.00 – 11.00u of 18.00 – 18.30u. Bloemencommissie Floralia, Liset,Clara, Tea, Herna, Marjan-Eke

Programma vrijdagochtend en middag Floralia en basisschool de Wjukslach organiseren op de vrijdag voor de onderbouw en bovenbouw leuke spellen. Alle informatie volgt via de app ‘social schools’. Let op: om 14.30u eindigt het officiële programma onder leiding en verantwoordelijkheid van de school en Floralia. Tussen 14.30 en 16.00u is gratis zweven in samenwerking met plaatselijk belang (dorpsbudget). N Ouders dragen zelf de verantwoordelijkheid.N

Vrijdagavond: Langezwaag’s got talent (kids van de basisschool) Word jij in 2018 het nieuwe talent van Langezwaag? Alles kan en mag: zingen, playback, een instrument bespelen of een comedy of goochelact. Presentatie van de avond in handen van Theo Woudstra en beoordeling door de vakkundige jury. Geef je uiterlijk 7 september 2018 op via info@floralia.frl. Aanvang: 19.30u

Later op de avond: Foute Landen Sjow De buurten presenteren hun landenthema in samenwerking met de Foute Sjow. Beoordeling door de vakjury. De buurt kan nog extra punten krijgen door met zoveel mogelijk mensen verkleed in hun landenthema naar de tent te komen. Na afloop muziek & DJ Lars verzorgd door Android. Entree: vanaf 18 jaar - EUR 5 (naar ID kan worden gevraagd) Avondsponsors:

Gedurende het gehele Floralia-feest is het niet toegestaan om in de tent te roken. We verzoeken iedereen dringend om zich hier aan te houden. De Floralia loopt anders risico op een hoge boete!

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 16

02-09-18 (week35) 22:55


Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

18.00 – 19.30u: voorverkoop Vangrail

Floralia-spelen voor schooljeugd aanvullend 14.30 – 16u gratis zweven

14u trekkerbehendigheid op de vierkante meter

10.30 uur: Kerkdienst

20u Griet Wiersma & Minze Dijksma

19.30 uur: “Langezwaag’s got talent” (kids)

14u buurtspelen 17u bieruurtje in de tent

13u start fietstocht 12.45u solextocht groep 1 14.00u solextocht groep 2

Later op de avond: Foute Landen Sjow met buurten

14u stoepkrijtwedstrijd (peuters) 14 – 17u klimmuur 15 – 17u clown Dotje en blinde stoelendans

15u Langsweachster Merke, Buurt Pubquiz 15.30 – 18u diverse activiteiten voor de jeugd

24u muziek & DJ Lars by Android

21u tent open en vanaf 22u Vangrail Live

19u The Bounty Hunters

02.00 uur tent dicht

02.00 uur tent dicht

24.00 uur tent dicht

24.00 uur tent dicht

BEZOEK TIJDENS HET FLORALIA-FEEST OOK HET DORPSARCHIEF IN HET DORPSHUIS. Het dorpsarchief heeft een map voor elke straat, vereniging, Kerk en Floralia, maar ook mappen over bekende dorpsbewoners en over de geschiedenis van Langezwaag. Eigenlijk teveel om op te noemen maar, zeker de moeite waard om een kijkje te nemen. Het dorpsarchief kunt u bezoeken in ’t Petear op: Zaterdag en zondag van 14.00 – 17.00u.

Dit jaar kunt u ook pinnen, zowel voor de entree alsook voor de munten. Net als altijd is Hoekstra Snackservice met ruime openingstijden aanwezig. En dit jaar niet alleen patat en snacks, maar ook vis. • Vrijdag vanaf 19.30 uur • Zaterdag vanaf 14.00 uur • Zondag vanaf 15.00uur

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 17

02-09-18 (week35) 22:55


Programma zaterdag Buurtspelen

Van 14 – 16.30u vinden de buurtspelen plaats in en rondom de tent. Deelnemers vanaf 11 jaar krijgen een leuke variatie aan spellen. Nadere informatie via de buurtcoach.

Voor de kinderen

Ook voor de kinderen is er van alles te doen. Voor de kleinere kunstenaars wordt van 14 – 15u een stoepkrijtwedstrijd gehouden. Materiaal is uiteraard aanwezig. Voor de echte ‘durfals’ is er van 14 – 17u een klimwedstrijd. Van 15 – 16.30u is Clown Dotje er weer met ballonnen en muziek. We eindigen met de ‘blinde stoelendans’ voor de jongere en oudere jeugd.

Trekkerbehendigheid op de vierkante meter Dit jaar geen klassieke trekkerbehendigheid, maar trekkerbehendigheid op de vierkante meter. Voor twee gelijke trekkers wordt gezorgd, evenals een uitdagend klein parcours. Opgeven is wel nog nodig (tonievanes@ hetnet.nl of 0513 – 688 739). Locatie is ‘bij de tent’ en er wordt stipt om 14u gestart.

Band ‘Vangrail’

Entree: Tot en met 17 jaar: EUR 10 Vanaf 18 jaar: EUR 15 (naar ID kan worden gevraagd)

Avondsponsors:

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 18

02-09-18 (week35) 22:55


Programma zondag Kerkdienst

Om 10.30 uur. Met elkaar in een kerkdienst aan het begin van het nieuwe seizoen. Respectvol en in een ontspannen sfeer. Met muzikale medewerking van het saxensemble van het Frysk Harmonie Orkest.

Kinderactiviteiten Lasergames en bounceball 6 – 8 jaar Lasergames en Archery tag 9 – 12 jaar Archery tag 13 – 16 jaar

15.30 – 16.15 16.15 – 17.00 17.00 – 17.45

Fietstocht

Start: 13.00 u. bij het dorpshuis. Twee afstanden: kort (15km) en lang (30km)

The Bounty Hunters Deze zomer waren The Bounty Hunters bij skûtsjesilen en andere evenementen aanwezig. En nu bij ons als afsluiting van het dorpsfeest.

Langsweachster Merke Een drankje, hapje, vertier en muziek van onze fameuze Fryske troubadour Jaap Louwes Vanaf 15.00 is dat allemaal aanwezig. Tussen 16 en 17u is de buurtpubquiz en rond 18.30 de uitreiking van de buurtbokaal.

Avondsponsors:

Solextocht

Dit jaar hebben we voor de tweede keer de solextocht. De eerste groep vertrekt om 13.00u (aanwezig om 12.45u) en de tweede rond 14.15u (aanwezig om 14.00u). Alle informatie wordt nog aan deelnemers verstrekt. Opgave kan tot en met vrijdag 7 september 2018 via info@floralia.frl. Kosten zijn EUR 20 per persoon – deelname vanaf 16 jaar met brommercertificaat of vanaf 18 jaar met rijbewijs (op eigen risico)

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 19

02-09-18 (week35) 22:55


Hoofdponsors Wij vinden het bijzonder prettig dat ook dit jaar een groot aantal sponsoren het Floraliafeest mogelijk maakt. Een complete lijst vindt u op pagina 3. De hoofdsponsoren zijn:

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 20

02-09-18 (week35) 22:55


Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 21

02-09-18 (week35) 22:55


Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 22

02-09-18 (week35) 22:55


SV Langezwaag

23

Uit het bestuur van SV Langezwaag In deze eerste Klaverbledtsje na de zomervakantie weer informatie van de sportvereniging. In deze prachtige zomer heeft SC Heerenveen de voorbereiding voor het nieuwe seizoen weer op ons sportpark gehad. Net zoals vorig jaar hebben ze weer heel goed kunnen trainen en dit keer 2 wedstrijden gespeeld. Onze vrijwilligers hebben een topprestatie geleverd door met grote inzet en betrokkenheid te zorgen voor perfect georganiseerde wedstrijden. Er zijn rond de 2000 toeschouwers bij deze wedstrijden geweest en zij zijn op een geweldige wijze door onze vrijwilligers ontvangen. Het bestuur heeft besloten al deze vrijwilligers op 6 september uit te nodigen om hen met een hapje en drankje te bedanken voor hun inzet. Zonder hen lukt het niet. Verder is de sportzaal aan de buitenkant gereinigd en gaat Sjoerd de Jager na de vakantie starten met het buiten om verven van het dorpshuis en kantine. Er is besloten dat de kleuren en kozijnen van het hele gebouw dezelfde kleur krijgen. De deuren worden donker blauw en de kozijnen worden wit. Hierdoor krijgt het complex een mooie en frisse uitstraling. Inmiddels hebben we bij de wedstrijden van SC Heerenveen bij de muntverkoop al gebruik gemaakt van het nieuwe kassasysteem en de reacties waren erg positief. Met name het kunnen betalen door middel van ‘pin’ is een verbetering. We zijn nu bezig om het kassasysteem te vullen met producten en prijzen zodat het snel volledig in gebruik genomen kan worden. Via facebook zijn de nieuwe tenue’s van het eerste voetbalteam met de nieuwe sponsoren al gepresenteerd. Het zijn prachtige shirts en er zijn dan ook veel positieve

reacties op gekomen. Er is een mooie deal voor 5 jaar gemaakt met de nieuwe sponsoren Albert Heijn Gorredijk en Schokker Productie uit Jonkerslân. Voor een mooi sponsorbedrag is hen een pakket van shirtsponsoring, reclameborden en sponsordoeken gegeven. Daarnaast is Albert Heijn leverancier van kantineproducten geworden. Deze prachtige zomer zorgt voor een geweldig start van onze zonnepanelen. Hoewel door deze extreme warmte (klinkt gek maar toch) de zonnepanelen niet tot een optimale opbrengst komen, is het natuurlijk wel zo dat de opbrengst hoger is dan bij een normale Nederlandse zomer. Tennis Voor de zomervakantie heeft de tennis de competities afgerond. Volleybal De volleybal is in de eerste week van september met de trainingen gestart en op 20 september starten zij met de competitie. Dat zal met 2 heren teams en een jeugd team zijn. Bij de dames is het aantal teams nog onzeker, omdat er voor teams nog een paar leden bij moeten komen. De voetbal is gestart met de trainingen en de bekerwedstrijden zijn vanaf de eerste week september tot en met het feestweekend en dus zal er met wedstrijden geschoven gaan worden. Op 22/23 september begint de competitie. Rest ons iedereen een heel mooi, prettig, gezellig en succesvol sportjaar 2018-2019 toe te wensen en tot ziens op ons sportcomplex. Het bestuur van de sportvereniging Langezwaag

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 23

02-09-18 (week35) 22:55


Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 24

02-09-18 (week35) 22:55


Afdeling Voetbal

25

Nieuw seizoen 2018/2019 Het nieuwe seizoen voor de voetballende jeugd in Langezwaag is weer begonnen. Op 1 september is het seizoen begonnen met de voorrondes in de bekercompetitie. Onze jeugdteams doen hier allemaal aan mee en we zien deze wedstrijden vooral als oefenwedstrijden. Meestal zijn de eerste trainingen net geweest en kunnen de teams op deze manier aan de nieuwe samenstelling wennen. En kan de trainer en coach nog wat aanpassingen doen waar het nodig is. Op zaterdag 22 september start de competitie. Niet alleen de teams zijn aangepast, er is ook een wisseling binnen de jeugdcommissie geweest. Marieke van Grootel is gestopt met haar bezigheden binnen de jeugdcommissie. Ze zal op de achtergrond nog wat zaken blijven doen. Marjan Achtien hebben we beried gevonden om de jeugdcommissie te versterken. Door deze wisseling zijn ook de taken opnieuw verdeeld. • Wietske Huisman: Coördinator jeugdzaken met betrekking tot teams JO7 t/m JO12 • Marjan Achtien: Coördinator jeugdzaken met betrekking tot teams JO14 t/m JO19 • Karen Boersma: Wedstrijdsecretariaat jeugd teams

Teams 2018/2019 We hebben aan het eind van vorig seizoen wat puzzelstukjes moeten verleggen om uiteindelijk te gehele puzzel klaar te krijgen. Ofwel, de nieuwe teamindelingen zijn wat moeizaam tot stand gekomen. Het uiteindelijke resultaat is dat we gebruikmaken van 2 nieuwe leeftijdscategorieën die de KNVB in de regio noord beschikbaar heeft gesteld voor de competitie 2018/2019. We hebben op deze manier 7 teams kunnen samenstellen, waarbij we uitgaan dat er voor ieder kind genoeg spelplezier te beleven is tijdens de trainingen en wedstrijden. We starten de competitie met de volgende teams JO9-2, JO9-1, JO11-1, JO12-1, JO14, JO17 en JO19. We hopen in de loop van het seizoen ook voor de jongsten JO7 een competitie te kunnen starten. Ook zijn we blij met het feit dat dit seizoen een team in de categorie JO19 uitkomt. Op deze manier is de aansluiting van onze jeugd om door te stromen naar de senioren gemakkelijker en geleidelijker.

Wedstrijdvorm 8 tegen 8

Nieuwe leden zijn altijd welkom en daarvoor kun je altijd contact opnemen met iemand van de jeugdcommissie.

Onder 11 en 12 Nieuwe spelvorm JO11 en JO12

Wedstrijdvorm 8 tegen 8

Aantal spelers

Leeftijd

Veldafmeting

Doelformaat

8 tegen 8

Onder 11 en 12

64m x 42,5m

Pupillendoel (5m x 2m)

Spelduur

Keeper

Competitie

Ja

Ja

Rol coach

Rol ouders

Positief stimulerend langs zijlijn

Positief stimulerend langs zijlijn

Onder 11 en 12

Aantal spelers

Leeftijd

Veldafmeting

Doelformaat

Balformaat

Wedstrijdvorm Afgelopen 8 tegen 8

Aantal spelers

8 tegen 8

Balformaat

Advies maat 5, 320 gr.

Ranglijst

Ja

Onder 11 en 12

64m x 42,5m

Pupillendoel (5m x 2m)

Competitie Balformaat Keeper Spelduur seizoen zijn 2 x 30 minuten de jongste teams Advies maat 5, 320 gr. Time-out na 15 en 45 min Rust na 30 min al begonnen met de 2 x 30 minuten Ja Advies maatspelvormen 5, 320 gr. Time-out na 15 en 45 min Ja nieuwe Rust na 30 min Ranglijst Rituelen Leeftijd Veldafmeting Doelformaat die de KNVB ontwikkeld heeft. Ranglijst Rituelen Rol coach Rol ouders Dit seizoen wordt dit ook doorgevoerd voor de JO11 en Onder 11 en 12 64m x 42,5m Pupillendoel (5m x 2m) JO12 categorie. Ja Handen schudden Positief stimulerend Positief stimulerend en high five langs zijlijn De veranderingen hebben Ja langs zijlijn Handen schudden Competitie Keeper en high five Spelduur betrekking op spelregels, Strafschop veldafmeting Rol enarbitrage aantal De wedstrijd staat onder leiding van spelers in het team. Dit zal 2 x 30 minuten een pupillenscheidsrechter Ja Time-out na 15 en 45 min Ja Rust na 30 min Rol arbitrage natuurlijk wennen zijn voor alle 9 meter De wedstrijd staat onder leiding van betrokkenen, maar gelukkig Rituelen Rol coach Rol ouders een pupillenscheidsrechter Ga voor meer informatie naar: www.knvb.nl/pupillenvoetbal kan dat mooi tijdens de bekerwedstrijden. Handen schudden en high five

Positief stimulerend langs zijlijn

Strafschop

9 meter

Positief stimulerend langs zijlijn

Strafschop

Ga voor meer informatie naar: www.knvb.nl/pupillenvoetbal

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Rol arbitrage De wedstrijd staat onder leiding van een pupillenscheidsrechter

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 25

9 meter

02-09-18 (week35) 22:55


Koersbal Langezwaag We starten weer op woensdag 5 september om 10.30 uur in de sporthal van It Paradyske Langezwaag. Koersbal is een gezelligheidsspel waarbij je coÜrdinatie/evenwicht en beenspieren ontwikkeld. En ‌ je spreekt nog eens een dorpsgenoot. Heb je interesse, kom dan gerust eens langs en speel een aantal keren mee voordat je eventueel beslist te blijven. Iedereen is van harte welkom!!!

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 26

02-09-18 (week35) 22:55


Overig nieuws

27

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 27

02-09-18 (week35) 22:55


Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 28

02-09-18 (week35) 22:55


Afdeling Sport

29

Grote Clubactie sportvereniging Langezwaag Ook dit jaar is er in de maanden september, oktober en november de Grote Clubactie en doet de sportvereniging daar weer aan mee. De Grote Clubactie heeft als doel een bijdrage te leveren aan een gezond verenigingsleven in Nederland. Daarom gaat van de 3 Euro die een lot kost 2,40 Euro naar de verenigingen. Wij koppelen aan de Grote Clubactie dit jaar ons eigen doel en dat is het mogelijk maken van het organiseren van de `LangsweachsterSportdei`. Met de LangsweachsterSportdei willen we iedereen kennis laten maken met de sportvereniging, laten zien welke mogelijkheden onze sportzaal biedt voor sporten/ bewegen en iedereen kan deze dag natuurlijk sporten. Jong en oud, sporters en niet sporters, bewegers en niet bewegers, iedereen is welkom. Op deze manier

willen we de Langsweachsters stimuleren te sporten en te bewegen. We willen een aantrekkelijk programma aanbieden en daarvoor willen we de opbrengst van de Grote Clubactie gebruiken. Op maandagavond 10 september gaan de oudste jeugdleden bij de deuren langs voor het verkopen van loten. De jongste jeugdleden krijgen een enveloppe met “loten� mee zodat familie, buren enz ook loten van hen kunnen kopen. We roepen iedereen op om een lot te kopen zodat er een heel mooi en aantrekkelijk programma gemaakt kan worden en iedereen van een prachtige dag kan genieten. Bestuur Sportvereniging Langezwaag.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 29

02-09-18 (week35) 22:55


30

Overig nieuws

Het groene hart van Langezwaag Plaatselijk Belang en de kerk van Langezwaag willen samen verkennen of het mogelijk is om een dorpsboomgaard en -moestuin op te zetten in Langezwaag. Wij zijn enthousiast maar we zoeken ook mensen met ervaring, groene vingers en doorzettingsvermogen om dit samen met ons mogelijk te maken. We zien een plek voor ons om elkaar te ontmoeten, om samen aan iets te werken, maar ook om samen van te kunnen delen. Met eigen bewoners, en/of bijvoorbeeld de voedselbank. We staan nog helemaal aan het begin. We horen graag uw ideeën en we zijn benieuwd of er meer mensen zijn die hier enthousiast van worden. Daarom organiseren we op woensdag 3 oktober 2018 om 20:00 een bijeenkomst in het dorpshuis van Langezwaag om onze plannen toe te lichten en om u te ontmoeten. Graag tot dan! Henk Klok & Renee Jetten, namens Plaatselijk Belang ds. Sietske Blok & Liset Otten, namens de kerk.

Ruzie met uw buren? Vraag om gratis Buurtbemiddeling! Henk en Marloes zijn buren in een rijtjeswoning. Henk werkt vooral ’s nachts, hij bevoorraad vrachtauto’s vanuit een groot distributiecentrum. Daardoor komt hij rond 6 uur ’s ochtends thuis en dan gaat hij meteen naar bed. Marloes vertrekt rond 7 uur naar haar werk bij een productiebedrijf. Het hondje van Marloes blaft altijd een tijdje nadat zij is vertrokken. Elke ochtend wordt Henk hier wakker van, wat hij als erg vervelend ervaart. Marloes en Henk hebben er een aantal keer met elkaar over gesproken, maar de irritaties lopen steeds verder op. Op straat zeggen de twee elkaar al geen gedag meer. Henk vind de situatie erg vervelend en belt Berber de Boer, coördinator van Buurtbemiddeling Opsterland. Getrainde vrijwilligers van Buurtbemiddeling helpen gratis bij ergernissen, irritaties en ruzies tussen buren. Bijvoorbeeld zoals bij Henk en Marloes, als er overlast is door een blaffende hond. Maar ook bij parkeerproblemen in de straat, rommel rondom huis of bij stankoverlast kan Buurtbemiddeling helpen. Vrijwillige buurtbemiddelaars spreken eerst afzonderlijk met beide partijen. Daarna volgt een bemiddelingsgesprek, waarin de buren zelf onderling afspraken maken over het verbeteren van de situatie. Buurtbemiddeling blijkt erg succesvol! Inmiddels hebben Henk en Marloes met behulp van Buurtbemiddeling afspraken kunnen maken. Het hondje van Marloes zit in een andere kamer als zij naar haar werk gaat, waardoor het geblaf een stuk minder hoorbaar is en Henk rustig kan slapen uit zijn werk. Wilt u meer weten over Buurtbemiddeling? Bel met Berber de Boer, (0516) 567 220 / 06 54 35 08 55 of stuur een e-mail naar buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl.

HomeStart, gratis ondersteuning voor ouders Lysbeth (36) en Harm (38) zijn getrouwd en ouders van Jesse (5), Meike (3) en Tim(1). Harm is veel van huis voor zijn werk. Lysbeth (parttime verkoopster) staat er daardoor veel alleen voor met de kinderen. De combinatie dat Harm veel van huis is en de drukte die de kleine kinderen met zich mee brengen, begint bij Lysbeth zijn tol te eisen. Ze is gestrest en kortaf en dat heeft zijn weerslag op de kinderen. Familie en vrienden springen bij waar kan, maar Lysbeth vindt het lastig om met hen te praten over hoe het met haarzelf gaat. Via via hoorde Lysbeth over HomeStart, waarbij getrainde vrijwilligers ouders gratis ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. De nadruk ligt op ondersteuning van de ouders, want als het met de ouders goed gaat, maken de kinderen een goede start in hun leven. De vrijwilligers van HomeStart bieden een luisterend oor, vertrouwen en laten je zien dat je er niet alleen voor staat. Nu komt er één keer per week een vrijwilliger langs bij Lysbeth. Onder het genot van een kop thee kan ze haar verhaal kwijt en dat geeft veel rust. Ook Harm merkt het verschil: “Lysbeth is relaxter en ik merk dat de kinderen rustiger zijn. Als ik thuiskom na een lange week werken, zie ik blije gezichten en dat is wel eens anders geweest.” Heeft u als ouder ook behoefte aan een luisterend oor, iemand die u vertrouwen en bevestiging geeft? De vrijwilligers van HomeStart helpen u graag, gratis! U hoeft geen verwijsbrief, u kunt rechtstreeks contact opnemen met Margriet Verloop via 06-51386583 of m.verloop@ humanitas.nl. Kijk ook eens op www. home-start.nl.

Het Klaverbledtsje - Nummer 1 - Jaargang 43 - 2018

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 30

02-09-18 (week35) 22:55


www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 31

02-09-18 (week35) 22:55


Klaverbledtsje ed_1-43-2018-Florialia_DEF.indd 32

02-09-18 (week35) 22:55


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.