Humanitas

Page 1

humanitas Coevorden

2019

Met hart en ziel Afgelopen jaar was Humanitas betrokken bij de druk bezochte Doe-Mee markt, een initiatief voor de minder draagkrachtige inwoners in onze gemeente.

H

et is een voorbeeld van de betrokkenheid van Humantas bij initiatieven binnen de Coevorder samenleving. Vrijwilligers zetten zich precies daar in waar extra aandacht nodig is. Zo helpen vrijwilligers mensen die het ingewikkeld vinden om hun administratie en financiën op orde te houden en ze kunnen doorverwijzen naar de juiste contactpersonen bij de schuldhulpverlening. Maar ze organiseren ook naaicursussen, computercursussen en zwemlessen, veelal met het doel om op een natuurlijke manier met mensen aan taaltraining te doen en te helpen bij inburgering. De Taalmaatjes spreken wekelijks af om de taal te trainen. Onlangs startte een mooi fietsproject waarbij vijftien Somalische vrouwen leren fietsen maar waarbij zij tegelijkertijd geholpen worden om de Nederlandse taal machtig te worden. Er zijn kookworkshops en het project 'Babbelen bij een bakkie' waarbij, tijdens een kopje koffie met de Nederlandse taal wordt geoefend.

Humanitas hulp is gratis voor iedereen! Humanitas Coevorden is een vrijwilligersorganisatie die in de gehele gemeente Coevorden actief is. We ondersteunen mensen die het, om wat voor reden dan ook, even niet meer alleen redden. Humanitas biedt dan tijdelijk een steuntje in de rug.

G

elijkwaardigheid is daarbij een belangrijke waarde. Wij staan naast de deelnemers, nooit erboven. We bieden praktische hulp, vriendschappelijk contact en een luisterend oor. We zijn maatjes waar je veel aan hebt en we zijn er voor iedereen ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Het is voor ons heel belangrijk dat onze deelnemers kunnen zeggen, 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.' De hulp van Humanitas kost de deelnemer niets.

Eenzaamheid komt helaas steeds vaker voor. Vanuit Humantas is er een 'Bezoekgroep' waarin vrijwilligers elke week bij iemand langs gaan om bijvoorbeeld een wandelingetje te maken of een spelletje te doen. Ook geven vrijwilligers van Humanitas hulp bij echtscheidingssituaties of aan mensen na het overlijden van een dierbare. Alles bij elkaar leveren vrijwilligers een heel belangrijke bijdrage aan het welzijn van onze inwoners die net wat meer aandacht nodig hebben. Het zijn hele mooie initiatieven binnen onze gemeente die door de vrijwilligers van Humanitas met hart en ziel worden opgepakt!

Onze hulp is erop gericht dat mensen op korte of iets langere termijn weer zelf de regie over hun leven overnemen. Het liefst moeten mensen zichzelf weer kunnen redden. Als dat niet kan, zullen we helpen bij het zoeken naar andere oplossingen via bijvoorbeeld de wijkteams in de gemeente.

ALS IEMAND HET EVEN ALLEEN NIET REDT

Joop Brink Wethouder

Humanitas helpt als iemand het echt niet zelf (meer) kan. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat een kennis of de partner voor belangrijke taken zorgt, maar als deze persoon plotseling wegvalt, kunnen er grote problemen ontstaan. Vragen waar iemand mee kan worstelen zijn bijvoorbeeld: 'Hoe moet ik

verder?' of 'Hoe werkt bankieren via internet?' Mensen kunnen natuurlijk ook om andere redenen steun nodig hebben. Humanitas ondersteunt mensen bij het ordenen van de financiële administratie, maar helpt ook bij het leren spreken van de Nederlandse taal. Statushouders kunnen fietsles krijgen en ook organiseert Humanitas vakantieweken voor kinderen die anders niet op vakantie kunnen. In deze krant lees je meer over de verschillende manieren waarop wij mensen helpen om weer zelfstandig verder te kunnen.

beschikbaar zijn. Onze vrijwilligers verrichten geen verpleegkundige handelingen. Ze verzorgen ook geen patiënten. Daarvoor zijn in onze ogen beroepskrachten nodig. Van onze vrijwilligers kan ook geen fysiek of geestelijk zwaar belastend werk worden gevraagd. Het gaat om gewone mensen, aan wie normale eisen gesteld kunnen worden.

VRIJWILLIGER WORDEN? In deze krant lees je over de verschillende activiteiten van Humanitas Coevorden. Wie weet, voel je je hiertoe aangetrokken en wil je vrijwilliger worden binnen één van onze activiteiten? Dat zouden we natuurlijk fijn vinden! Bel dan de contactpersoon op die vermeld staat met telefoonnummer verderop in deze krant of stuur een email bericht naar coevorden@humanitas.nl

HULP IS TIJDELIJK

LID WORDEN?

Humanitas wil graag helpen, maar de ondersteuning is tijdelijk. Wij streven ernaar mensen vaardigheden aan te leren, zodat zij zichzelf weer kunnen redden of anders op een andere manier hulp regelen. Dit kan bijvoorbeeld in de buurt of wijk, met familie of misschien door een beroepskracht. Stel iemand durft om wat voor reden dan ook niet meer alleen naar buiten. Een vrijwilliger van Humanitas zal dan met plezier een tijdje met iemand optrekken, gaan wandelen, winkelen of op een andere manier eropuit gaan. Maar onze hulp is erop gericht dat iemand het weer zelf kan of durft. Lukt dit niet, dan moet er misschien beroepsmatige hulp komen. Een uitzondering is er wel: het bezoeken van oudere mensen. Een voorbeeld hiervan staat verderop in deze krant beschreven.

Humanitas is een landelijke vereniging. De leden van de vereniging betalen contributie en daarmee bekostigen we een deel van onze activiteiten. Ook de gemeente financiert een groot deel van onze activiteiten. Soms doen we een beroep op een fonds. Door lid te worden van Humanitas steun je de organisatie. Hiermee worden bijvoorbeeld de vrijwilligers geschoold, zodat zij hun werk goed kunnen doen. Als lid mag je bovendien meedenken over de activiteiten van de afdeling Coevorden.

HET BLIJFT VRIJWILLIGERSWERK Onze vrijwilligers kunnen veel, maar niet alles. Het zijn geen beroepskrachten. Vandaar dat wij grenzen moeten stellen aan waarvoor en wanneer zij

WORD LID VAN HUMANITAS VOOR 30 EURO PER JAAR. Ga naar www.humanitas.nl/steun-ons Bel 020-523 1100 Of stuur een email naar info@humanitas.nl


Humanitas Coevorden ____________________________________________________________

WIL JE ONS TEAM VERSTERKEN?

Doe je met ons mee? Humanitas Coevorden heeft zo'n 70 vrijwilligers die in verschillende activiteiten werken. In deze krant komen al onze activiteiten aan bod. Humanitas ontwikkelt telkens meer activiteiten waardoor we altijd nieuwe vrijwilligers kunnen gebruiken.

D

e 'gemiddelde vrijwilliger' bestaat niet. Zo is de vrijwilliger voor de Bezoekgroep, die vereenzaamde mensen thuis opzoekt, een heel ander persoon dan bijvoorbeeld de vrijwilliger bij de Thuisadministratie die mensen helpt uit de financiële narigheid te komen. Mannen en vrouwen, ouderen en jongeren; voor iedereen is er wel een taak bij Humanitas. Al was het maar een uurtje per week om iemand te helpen.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR DIVERSE WERKGROEPEN Onze activiteiten zijn zeer divers. Zo bezoeken we mensen om een luisterend oor te bieden, een kop koffie te drinken of een eindje te wandelen. Maar we helpen mensen ook bij het op orde krijgen van hun administratie en geldzaken. Heb je iets met taal, dan kun je mensen helpen om hun Nederlands te verbeteren. Misschien wil je helpen bij het organiseren van vakanties voor kinderen? Of wil je graag steun aan jonge mantelzorgers bieden? Ook kun je assisteren bij verschillende cursussen en workshops. Er zijn veel verschillende mogelijkheden!

HOE WERKEN DE VRIJWILLIGERS? Hulpvragen komen binnen bij Humanitas via de telefoon of per e-mail. De vragen worden zo snel mogelijk doorgespeeld naar de coördinator van een activiteit. Deze komt voor een gesprek bij de hulpvrager (die noemen we “deelnemer”) thuis. De coördinator inventariseert welke hulp er nodig is en wie deze hulp kan leveren. De coördinator koppelt vervolgens een vrijwilliger aan de deelnemer. Daarvoor is het nodig dat de coördinator van Humanitas - ook een vrijwilliger - de vrijwilligers goed kent. Er vindt eerst een gesprek plaats tussen de coördinator en de vrijwilliger en daarna gaat de vrijwilliger van start bij de deelnemer. De coördinator bespreekt met de deelnemer waar de grenzen voor de vrijwilliger in zicht komen. Onze vrijwilligers zijn immers niet de goedkope vervangers van professionals!

BEGELEIDING: JE STAAT ER NOOIT ALLEEN VOOR Als vrijwilliger krijg je begeleiding van de coördinator. Bij hem of haar kun je terecht met al je vragen. Soms kun je te maken krijgen met ingewikkelde of heftige zaken. Dan is het goed om te weten dat je bij je coördinator terecht kunt voor een luisterend oor of advies. De coördinator van een activiteit kent de thuissituatie van de deelnemer en kan advies geven wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn of wanneer feedback nodig is. Ook zal de coördinator mee beoordelen wanneer het moment gekomen is dat de deelnemer zelf verder gaat of wanneer er andere hulp moet worden gezocht. Daarnaast komen alle vrijwilligers van een activiteit een paar keer per jaar bijeen om informatie en ervaringen uit te wisselen.

SCHOLING EN VERZEKERING Al onze vrijwilligers gaan goed voorbereid aan de slag. Je krijgt een basisscholing en woont een introductiebijeenkomst bij. En zo nodig krijg je ook vervolgscholingen. Via de Humanitas Academie kun je daarnaast verschillende e-learnings volgen. Niet alleen de deelnemers hebben er baat bij dat de vrijwilliger zich ontwikkelt. Ook voor de persoonlijke groei van de vrijwilliger is deze bijscholing belangrijk. Nieuwe inzichten op het gebied van de hulp komen aan de orde. Maar als vrijwilliger toets je ook de eigen inzichten aan die van anderen. Zo kom je in contact met anderen en ontwikkel je je verder. Als vrijwilliger ben je WA-verzekerd en ontvang je reiskostenvergoeding

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR … De Bezoekgroep. We zoeken voor dit boeiende werk vrijwilligers met gezond boerenverstand, humor en doorzettingsvermogen die ook goed kunnen luisteren. De vrijwilliger is vaak overdag nodig. Soms een uurtje per week. Neem voor meer informatie contact op met: Coördinator: Lenie Helmich E-mail: l.helmich@kpnmail.nl Telefoon: 0524-515726

DE LEERROTONDE. - Vrijwilligers die van tuinieren houden kunnen hierbij assisteren om mensen die het niet lukt, een steuntje in de rug te geven om hun tuin zelfstandig te onderhouden. De vrijwilligers doen het tuinwerk niet. - Vrijwilligers zijn nodig om mensen (vaak nieuwe Nederlanders) te leren fietsen. Je krijgt hierbij eerst zelf een training over hoe je iemand kunt leren fietsen. - We zoeken vrijwilligers die zelf kleding kunnen maken en dit graag aan anderen willen leren. - Vrijwilligers voor andere workshops en cursussen (zie pagina 7). Wil je verdere informatie over de Leerrotonde? Neem contact op met: Wout-Ann Botter E-mail: wab.humanitas@gmail.com Mobiel: 06-50902893

JONGE MANTELZORGERS. Dit is een nieuw project. Het gaat hier om het ontlasten van jonge mantelzorgers, zodat zij eens een vrij moment krijgen voor ontspanning. We vragen vrijwilligers voor zowel het verder uitwerken en opzetten van het project als voor het ondersteunen bij vrijetijdsactiviteiten. Voor meer informatie neem contact op met: Geert Blom E-mail: coevorden@humanitas.nl Mobiel: 06-44076669

TAALMAATJES. Het gaat hier om vrijwilligers die mensen helpen bij het Nederlands leren. Dit kan bij mensen thuis of in groepsverband.

3

humanitas waarden VRIJHEID RECHTVAARDIGHEID TOLERANTIE RESPECT VOOR MENSELIJKE WAARDIGHEID RESPECT VOOR DE MEDEMENS

Waarom deze krant? Met deze krant willen we het werk van Humanitas Coevorden belichten. We hopen dat hierdoor meer mensen met een hulpvraag ons zullen weten te vinden. Uiteraard hopen we ook dat er mensen zullen zijn die, na het lezen van deze krant, graag bij ons willen komen werken als vrijwilliger. We zoeken mensen die het belangrijk vinden dat ons werk doorgaat; mensen die graag een helpende hand uitsteken; mensen die onze waarden onderstrepen. Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Onze vrijwilligers zijn ontzettend gemotiveerd en doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat mensen zich zo snel mogelijk weer zelf kunnen redden. Ze doen dit belangeloos. De positieve houding van vrijwilligers komt grotendeels voort uit de wijze waarop ze in de samenleving staan. De vrijwilligers hebben een open oog voor de tekortkomingen en noden in de maatschappij en ze zien het als een uitdaging om ertoe bij te dragen dat mensen er niet onder door gaan. Wanneer mensen er dan weer boven op komen geeft dat voldoening. De vrijwilligers lossen niet de problemen voor iemand op, maar ondersteunen ze tot de deelnemers het zelf (weer) kunnen. Het gaat om concreet werk met vaak meetbaar resultaat. De meeste vrijwilligers zien het helpen van anderen niet als iets bijzonders. Ze vinden het eigenlijk vanzelfsprekend dat je je inzet voor anderen die het minder gemakkelijk hebben. De deelnemers profiteren van de kennis en ervaring die de vrijwilligers vaak in hun werksituatie en privéleven hebben opgedaan. Je kunt vrijwilliger worden voor een kortstondig project of voor langere tijd. Jij bepaalt hoe vaak je beschikbaar bent. Wij hebben allerlei ideeën voor de toekomst, maar die kunnen we alleen uitvoeren als er genoeg vrijwilligers zijn!

HET BESTUUR VAN HUMANITAS COEVORDEN: Wout-Ann Botter, voorzitter Geert Blom, secretaris Frank v.d. Wielen, penningmeester Anneke Blom, Diny Gerrits, Trienke Postma, Henk Ruis

Heb je iets met taal? Neem dan contact op met: Coördinator: Loes van Berkel E-mail: taal.coevorden@humanitas.nl Telefoon: 0524-531094

KINDERVAKANTIEWEKEN. Deze vakanties worden provinciaal georganiseerd en zijn bedoeld voor kinderen van 6-12 jaar die anders niet op vakantie kunnen gaan. Hiervoor zoeken we met spoed een coördinator die contact legt met de ouders van deze kinderen en die de aanmelding voor de vakantieweek verzorgt. Voor meer informatie neem contact op met: Frank v.d. Wielen E-mail: fr.wielen@planet.nl Mobiel: 06-20977044

VOOR ALGEMENE INFORMATIE: E-mail: coevorden@humanitas.nl Mobiel: 06-44076669 www.humanitas.nl/afdeling/coevorden

Onze beloften aan onze deelnemers • We helpen jou je leven een positieve draai te geven. • We helpen jou de regie over je eigen leven (terug) te vinden. • We denken vanuit jouw behoeften. • We helpen je van mens tot mens, op basis van gelijkwaardigheid. • We zijn er voor je, ongeacht je achtergrond, levensverhaal of leeftijd. • We bieden je aandacht, veiligheid en vertrouwen.


Humanitas Coevorden ____________________________________________________________

4

'Iedere keer als de postbode langskwam, dook ik weg. Toen ik ook de telefoon niet meer opnam, schakelde de gemeente Thuisadministratie in. Vrijwilliger Kees kwam langs. Binnen drie maanden hadden we samen mijn administratie bijgewerkt!'

THUISADMINISTRATIE Humanitas geeft hulp aan mensen in financiële nood. Vrijwilligers zorgen dat zij hun post weer open durven maken. ZE KON DE ELLENDE NIET MEER OVERZIEN. Toen de 55-jarige vrouw uit Coevorden haar uitkering kwijt raakte en ook nog eens een forse boete aan de gemeente moest betalen, raakte ze verlamd door machteloosheid. De schulden stapelden zich op, net als de stapel ongeopende post. 'De druk was zo groot, ik zag het niet meer zitten,' zegt de vrouw. Via Maatschappelijk Welzijn kwam ze terecht bij een vrijwilliger van de Humanitas Thuisadministratie. Deze werkgroep

helpt mensen met het scheppen van orde in hun financiële administratie. 'De vrijwilliger helpt bij het bedenken van een voor de deelnemer hanteerbaar systeem voor de administratie. Mensen blijven verantwoordelijk voor hun eigen boekhouding. Wij nemen niks over,' legt de coördinator uit.

'IK LOOP WAT VROLIJKER NAAR DE VOORDEUR' Inmiddels heeft de Coevorder vrouw geen stress meer van de post. De vrijwilli-

ger hielp haar door de stapel enveloppen en regelde een bewindvoerder voor haar. 'Wij helpen mensen tot ze weer op eigen kracht verder kunnen. We brengen rust in de administratie en zo nodig verwijzen we door naar schuldhulpverlening,' vertelt vrijwilliger Kees. De meeste personen die door de Thuisadministratie geholpen zijn kunnen zichzelf inmiddels weer redden. 'Wij kunnen mensen inzicht geven in hun inkomsten en uitgaven, maar zijn geen schuldsaneerders.'

Hulp bij thuisadministratie

D

oor omstandigheden kunnen mensen het overzicht kwijtraken van hun financiën of administratie, bijvoorbeeld als iemand weinig inkomen heeft, gaat scheiden of de baan kwijtraakt. Dan kan het gebeuren dat er dozen vol bankafschriften worden opgeborgen en rekeningen blijven liggen. Mensen blijven vaak veel te lang rondtobben. Humanitas Thuisadministratie is er speciaal voor hen. Een vrijwilliger helpt de financiële zaken op orde te brengen en te houden. Samen wordt een overzicht gemaakt van de administratie, de inkomsten en uitgaven. Ook wordt hulp geboden de weg te vinden bij instanties en wordt nagegaan waar mensen recht op hebben. Op deze manier krijgen ze weer controle en kunnen zelf verder.

THUISADMINISTRATIE KAN HELPEN ALS MENSEN: • steun nodig hebben om de administratie te ordenen;

• behoefte hebben aan overzicht en inzicht; • moeite hebben om de administratie zelf te beheren; • betalingsachterstanden hebben; • een traject van schuldhulpverlening willen voorbereiden; • gemotiveerd zijn om hun situatie te veranderen.

HOE WERKT HET? Mensen melden zich aan bij Humanitas. Dat kan zelf, liefst per e-mail maar telefonisch kan ook. Het gebeurt vaak dat instanties zoals Maatschappelijk Welzijn mensen naar Humanitas doorverwijzen, maar we vinden het belangrijk dat ze vrijwillig deelnemen. Het eerste contact is met de coördinator. Deze inventariseert de problemen, bespreekt de hulpvraag en kijkt hoe wij iemand kunnen ondersteunen. Vervolgens zoekt de coördinator daar de goede vrijwilliger bij. Die gaat dan samen met de deelnemer aan de slag om overzicht te krijgen in de adminis-

tratie. Onze vrijwilligers doen dat met plezier en zijn hiervoor opgeleid. We gaan na wat iemand nodig heeft en zorgen dat de deelnemer zelf verder kan. Na een korte tijd voelen veel mensen zich al enorm geholpen en opgelucht. Na een langere periode kunnen zij vaak zelfstandig verder.

INFORMATIE EN ONDERSTEUNING: Indien je meer informatie wenst of steun wilt, kun je contact opnemen met: E-mail: ta.coevorden@humanitas.nl Mobiel: 06-29385367


Humanitas Coevorden ____________________________________________________________

5

EENZAAMHEID KAN IEDEREEN OVERKOMEN De Humanitas Bezoekgroep kan helpen DE BEZOEKGROEP Het kan iedereen overkomen: het gevoel dat het kringetje om je heen steeds kleiner wordt. Bij ouderen bijvoorbeeld. En soms beperkt een ziekte je in je mogelijkheden om contact te leggen. Of misschien heb je steun nodig om een ingrijpende gebeurtenis te verwerken. De Bezoekgroep is er voor iedereen die zich alleen voelt. Een vrijwilliger komt je thuis opzoeken en vraagt jou wat je graag zou willen. Gewoon een gezellig praatje bij een kopje koffie? Wil je je verhaal kwijt? Samen boodschappen doen of een wandeling maken? Samen naar het theater? Zeg het maar! De vrijwilliger kan je ook helpen nieuwe contacten te leggen. De duur van de bezoeken is afhankelijk van de behoefte.

Coördinator Lenie: 'Wij komen met regelmaat. Mensen zien naar ons uit. Dat betekent niet dat wij alle problemen en eenzaamheid kunnen oplossen, maar wij brengen wel een stukje vreugde in het leven van deze mensen.'

HOE KRIJG JE HULP?

DE VRIJWILLIGER

Als jij je alleen voelt en daar verandering in wilt brengen, kun je een beroep doen op de Bezoekgroep. Na een kennismakingsgesprek met een coördinator word je voorgesteld aan een goed getrainde vrijwilliger. Als het klikt, maken jullie samen afspraken. Meestal komt de vrijwilliger wekelijks bij je op bezoek. Het doel is dat jij je na verloop van tijd sterk genoeg voelt om zelf verder te gaan.

Misschien denk je wel, dit werk zou ik wel willen doen als vrijwilliger. Je hoeft geen speciale opleiding of ervaring te hebben; gewoon gezond boerenverstand, humor, de capaciteit goed te kunnen luisteren en doorzettingsvermogen. Humanitas begeleidt je goed door middel van een korte introductietraining, individuele ondersteuning en bijeenkomsten met andere vrijwilligers om ervaringen uit te wisselen.

MELD JE AAN! Wil je graag bezoek krijgen van één van onze vrijwilligers of heb je interesse om vrijwilliger te worden bij de bezoekgroep? Neem dan contact op met: Coördinator: Lenie Helmich Telefoon: 0524-515726 E-mail: l.helmich@kpnmail.nl

Agnes vertelt: 'Vier jaar geleden bedacht ik dat ik bij Humanitas wilde werken. Ik werd goed voorbereid op wat ik kon verwachten door de coördinator en kreeg al gauw een dame op leeftijd toegewezen die haar eenzaamheid wilde doorbreken. Het klikte gelijk. Elke week bezocht ik haar 's middags. We dronken thee en vaak gingen we wandelen. We lachten wat af samen. Mevrouw is inmiddels overleden. Ook vier jaar terug werd mij gevraagd of ik nog een mevrouw wilde bezoeken die behoefte had om te praten over bepaalde moeilijkheden die niet tijdelijk zijn. Dat wilde ik wel en ook met haar heb ik een heel goede klik. Wederzijds moet er een goed gevoel zijn. Het is heel belangrijk dat je kan geven waar behoefte aan is. Je kunt dan voor iemand het verschil maken en dat is voor beide partijen fijn! Ook belangrijk is dat ik terug kan koppelen naar de coördinator als ik vragen heb. De intervisie bijeenkomsten, 6 x per jaar, zijn goed om met de andere bezoekers van gedachten te wisselen over onze ervaringen. Uiteraard wordt de privacy van de deelnemers daarbij goed bewaakt. Ik ben blij dat ik deze stap heb genomen. Het geeft ook zin aan mijn leven om iets te betekenen voor een ander.'


Humanitas Coevorden ____________________________________________________________

7

TAALMAATJES Taal is de sleutel tot alles in de maatschappij

D

e Taalmaatjes activiteit van Humanitas is opgezet om mensen die de Nederlandse taal slecht beheersen te ondersteunen in het begrijpen, spreken, lezen en schrijven van onze taal. Dat kunnen mensen zijn die een inburgeringscursus volgen of statushouders die al voor de cursus geslaagd zijn. Ook diegenen die een Nederlandse partner hebben maar zelf uit het buitenland komen, volgen vaak een cursus Nederlands als 2e taal, de NT2 cursus. Zij kunnen ook hulp vragen bij Humanitas. Elke volwassene die hulp wil om het Nederlands beter te beheersen kan bij Humanitas terecht.

DE VRIJWILLIGER Als vrijwilliger kun je aangeven of je hulp wilt geven aan mannen of vrouwen, rokers of nietrokers, in je eigen woonplaats of elders. Er is veel mogelijk na overleg tussen de deelnemer en de vrijwilliger. De één-op-één hulp is minimaal gedurende 1 uur per week en kan maximaal 2 jaar duren. Daarna is de vrijwilliger weer voor een ander beschikbaar. De vrijwilliger kan bij de coördinator terecht voor divers oefenmateriaal. Het is belangrijk dat de vrijwilliger geen dialect spreekt met de deelnemers, dat is te verwarrend. En ja… de hamvraag, waarom zou je dit nu doen? Coördinator Loes aan het woord: 'Wat ik

DE LEERROTONDE Mensen beleven er plezier aan en hebben er wat aan

A

HOE WORDT HULP GEBODEN? De taalmaatjes werken zowel in groepsverband als één-op-één. De groepsbijeenkomst vindt plaats in 'De Ravelijn Verbindt' in Coevorden op de woensdagochtend van 09.30 uur tot 11.30 uur. Deze bijeenkomst noemen wij 'Babbelen bij een Bakkie'. Deelnemers zijn verdeeld over twee groepen die op verschillende niveaus bezig zijn. Er zijn 2 vrijwilligers die de bijeenkomsten voorbereiden en nog extra vrijwilligers die helpen tijdens de ochtend. In de pauze is er tijd om een “bakkie” te drinken. Daarna, om de deelnemers meer aandacht en hulp te geven, worden de grote groepen opgesplitst in subgroepen. Zo is er gelegenheid om te oefenen met uitspraak, woorden, zinnen maken, enz. Er heerst een gezellige, ongedwongen sfeer en daardoor voelen deelnemers zich gauw op hun gemak. De één-op-één taalondersteuning is meestal 1 keer per week bij de deelnemer thuis. De vrijwilliger geeft hulp die aansluit bij de behoefte van de deelnemer. Dat is vaak hulp bij het huiswerk van de inburgeringscursus; extra uitleg, oefenen met uitspraak en lezen. Het kan echter ook om een andere cursus gaan, zoals het theorie-examen voor het rijbewijs. Dat is natuurlijk in het Nederlands, en als je die taal niet zo goed beheerst is het theorie-examen extra moeilijk.

terug hoor van andere vrijwilligers en ook zelf ervaar is dat je er veel voldoening aan beleeft. De deelnemers zijn blij met jouw hulp. Bovendien kom je zelf ook in aanraking met verrassende gezichtspunten over de Nederlandse taal. Wat voor ons zo vanzelfsprekend is, is dat voor een buitenlander helemaal niet. Je hoort na een tijdje ook de verhalen achter de mens, komt in aanraking met een andere cultuur en bouwt een band op met de deelnemer. Als je van mensen houdt, open staat voor andere culturen, meer wilt weten over anderen en hun verhalen, en bovendien taal leuk vindt, dan zou ik me zeker aanmelden als vrijwilliger bij het Taalmaatjes project.'

INTERESSE? Wil jij ook hulp bij de Nederlandse taal of zou je taalmaatje willen worden? Neem dan contact op met: Coördinator: Loes van Berkel E-mail: taal.coevorden@humanitas.nl Telefoon: 0524 531094

'Vaak zie je iemand opbloeien; als je de taal beter beheerst, krijg je meer zelfvertrouwen.'

ERVARINGEN van een VRIJWILLIGER Vrijwilliger Andrea: 'Ik kom al een hele tijd als taalmaatje bij Maria* thuis. Ik geef haar taalondersteuning, maar inmiddels ook haar man en dochtertje. Haar dochtertje Sarah* is nu bijna 4 jaar en zit op de peuterschool. Zij is een ongelooflijk verlegen meisje. Het heeft mij heel wat tijd gekost om haar vertrouwen te winnen. Ik lees veel met haar, leer haar de kleuren, de dieren en dergelijke. Op school is Sarah erg verlegen. Ze praat niet veel en vertelt bijna niets. De school dacht dat ze geen Nederlands kan praten of verstaan. Met als gevolg dat ze het advies kreeg om naar speciaal onderwijs of eerst naar de Taalschool in Aalden te gaan. Maria was hierover erg ontdaan en vroeg mij om eens met de school te praten, want ze kan het prima. Vandaag heb ik een gesprek gehad op de school. Ik heb uitgelegd dat Sarah prima Nederlands kan, maar alleen heel erg verlegen is. Het gevolg: ze gaat na de vakantie lekker in groep 1 beginnen met wat extra aandacht voor haar verlegenheid!' *Maria en Sarah zijn gefingeerde namen.

ls je behoefte hebt aan contact met andere mensen is het soms prettig om mensen te ontmoeten terwijl je bezig bent met een activiteit. Bij de Leerrotonde kunnen mensen uit alle culturen en van alle leeftijden meedoen aan activiteiten waarbij ze andere mensen leren kennen en tegelijkertijd zelf wat leren. Zo neem je bij wijze van spreken de eerste afslag van de rotonde die naar naailes leidt. Als je wilt, kan je later terug naar de rotonde en een andere afslag nemen die een andere activiteit aanbiedt, enz.

begin gemaakt met deze activiteit. Onder leiding van een vrijwilliger van Groei & Bloei Coevorden, hebben 4 bewoners hun eigen tuinen onder handen gehad. Deze mensen wilden 'iets' met hun tuin maar wisten niet waar te beginnen. Planten werden door derden gedoneerd en zo konden

DE VRIJWILLIGERS Uit ervaring weten we dat er mensen zijn die graag hun hobby met anderen willen delen of anderen graag willen helpen met het leren van een vaardigheid. Het is leuk mensen te enthousiasmeren voor iets nieuws. We zoeken meer vrijwilligers die een workshop willen geven, bij een cursus willen helpen of een excursie begeleiden.

WAT VOOR ACTIVITEITEN DOEN WE? NAAILES Iedere donderdagmiddag in De Ravelijn Verbindt, Coevorden wordt er naailes gegeven met nieuwe moderne machines. Deelnemers werken aan nieuwe creaties onder begeleiding van een ervaren vrijwilliger.

VERKEERSEDUCATIE EN FIETSLES Je staat er niet zo gauw bij stil als je in Nederland opgegroeid bent dat het niet overal 'gewoon' is om te leren fietsen. Als je kunt fietsen, kan het dagelijks leven makkelijker zijn. Je kunt het voor je plezier doen maar het kan ook het verschil maken tussen wel en geen werk. De deelnemers aan de lessen leren fietsen op een schoolplein en later in het verkeer. Ze krijgen instructies van goed getrainde vrijwilligers die hun ook de verkeersregels bijbrengen.

TUINIER LEERTOUR In samenwerking met Domesta die gereedschap ter beschikking stelde hebben we in het voorjaar een

deze tuinen aangelegd worden. Door met elkaar elke tuin aan te pakken, hebben de deelnemers veel geleerd en samengewerkt tot een mooi resultaat.

IN DE TOEKOMST De computerlessen en de zwemlessen liggen nu stil, maar die hopen we weer op te pakken. Ook zouden we graag excursies organiseren naar plekken waar wat te ontdekken valt over belangrijke aspecten van de Nederlandse samenleving. Dat kunnen musea en interessante bedrijven zijn, maar ook plekken die Nederland kenmerken. Zo hebben we nog veel meer ideeën voor andere activiteiten.

INTERESSE? Wil je graag meedoen met een activiteit of wil je graag als vrijwilliger helpen? Neem dan contact op met: Wout-Ann Botter E-mail: wab.humanitas@gmail.com Mobiel: 06-50902893


Humanitas Coevorden ____________________________________________________________

9

JONGE MANTELZORGERS Weer kind kunnen zijn

J KINDERVAKANTIEWEKEN Een lekker weekje weg met leeftijdgenoten

H

umanitas organiseert ieder jaar in de zomer kindervakantieweken. De afgelopen jaren hebben jaarlijks gemiddeld 100 kinderen uit Drenthe aan deze kampen deelgenomen.

VOOR WIE? De vakantieweken zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar die anders niet met vakantie kunnen gaan om financiële, sociale of medische redenen. Er wordt met individuele behoeften rekening gehouden en het programma wordt afgestemd op de leeftijd van het kind.

HOE ZIET HET VAKANTIEKAMP ER UIT? Een kindervakantiekamp duurt van maandag tot en met vrijdag. De kampen worden gehouden in kampeerboerderijen in Drenthe in de buurt van bossen en in een omgeving geschikt voor verschillende buitenactiviteiten. Het programma van de vakantieweken zit vol met leuke en spannende activiteiten. Denk aan speurtochten, hutten bouwen in het bos, spel en sport, creatieve activiteiten zoals knutselen en schilderen, kampvuur, disco, enzovoort. Maar ook samen opruimen en schoonmaken!

WANNEER?

onge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote invloed hebben op hun leven.

INVLOED VAN MANTELZORG OP JONGEREN Jonge mantelzorgers zijn vaak vroeg volwassen. Ze voelen zich op jonge leeftijd verantwoordelijk voor huishoudelijke taken, het zorgen voor broertjes of zusjes of de gezondheid van hun ouder. Ook kinderen die zelf geen zorgtaken hebben, passen zich constant aan en houden rekening met hun zieke familielid. Zij ervaren een hoge drempel om met hun eigen zorgen en problemen bij hun ouders aan te kloppen. Is één van de ouders langdurig ziek, dan kan er zelfs rolverwisseling optreden: de ouder wordt afhankelijk van het kind en het kind neemt gaandeweg de rol van de ouder over.

omdat zij het gezin draaiende moet houden. Met name jongeren tussen 13 en 17 jaar kunnen in de knel komen; in die leeftijdsfase zijn jongeren gevoelig voor wat anderen van hen vinden en zij ontlenen hun eigenwaarde en zelfbeeld aan het zorgen. Het is bovendien bekend dat jonge mantelzorgers niet snel over hun eigen problemen praten. Vaak weten ze ook niet waar ze hiervoor terecht kunnen. Daarom is het belangrijk om deze jongeren actief op te zoeken en te ondersteunen.

STEUN JONGE MANTELZORGERS Humanitas Coevorden wil jonge mantelzorgers laagdrempelige steun bieden. In 2016 is in opdracht van Humanitas een onderzoek uitgevoerd naar jonge mantelzorgers in de gemeente Coevorden. De uitkomst daarvan gaf aan dat er behoefte is aan informatie, lotgenotencontact, ontzorgen (weer kind kunnen zijn), ontmoeting en ontspanning.

dragen voor een leuke ontspannen sfeer. Als norm wordt één begeleider op vier kinderen gehanteerd.

HOE KAN IK MIJN KIND AANMELDEN VOOR EEN VAKANTIEKAMP? Het is noodzakelijk om je kind vóór 1 mei van het jaar waarin de vakantieweken plaatsvinden aan te melden. Neem hiervoor contact op met de coördinator. Deelname is niet altijd verzekerd, want het aantal plaatsen is beperkt.

WAT KOST HET? Van de ouders van de kinderen wordt naar draagkracht een geringe bijdrage gevraagd.

Meestal vinden de vakantieweken plaats in de eerste twee weken van de schoolvakantie.

BEGELEIDING EN VERZORGING. De vakantieweken worden geleid door ervaren vrijwilligers, die de kinderen begeleiden bij de activiteiten, de maaltijden verzorgen en zorg

Voor meer informatie en voor aanmeldingen, neem contact op met: Frank v.d. Wielen E-mail: fr.wielen@planet.nl Mobiel: 06 20977044

BAS kan ook meedoen in het kringgesprek over vakanties! Bas is 10 jaar. Toen de juf op school vorig jaar in het kringgesprek bij het begin van het schooljaar vroeg hoe de vakanties waren geweest, kon Bas wel door de grond zakken. Hij moest thuis blijven omdat zijn moeder geen geld had voor een vakantie. Gelukkig is het dit jaar anders! Nog steeds leeft zijn moeder van een uitkering, maar zij heeft hem aangemeld voor de kindervakantieweken van Humanitas. En hij kreeg een plaatsje! Er worden trouwens nooit kinderen geweigerd als de financiën ontbreken. Hij ging een weekje naar Drouwenerzand in een kampeerboerderij. Best spannend. Allemaal vreemde kinderen. Maar door de activiteiten en het samen slapen op de slaapzaal leerde hij de andere kinderen gauw kennen. Het thema was dit jaar 'Wie is de Mol?'. De eerste dag werden er spelletjes in het thema gespeeld - een soort van Hollandse zeskamp. De volgende dag gingen ze naar het zwembad in Borger, waar ze met heel veel lol de hele middag doorbrachten. 's Avonds keken ze eerst een spannende film. Daarna gingen ze in groepjes het bos in voor de spooktocht. Sommige kinderen vonden de spooktocht erg spannend. Sommige vrijwilligers trouwens ook! Zo waren er iedere dag leuke activiteiten. Na het avondeten werd er gezongen, gedanst of gepresenteerd. En natuurlijk werd op de laatste avond de winnaar van het 'Wie is de Mol?' spel gekroond en de Mol ontmaskerd. Bij vertrek de volgende dag, heeft iedereen een cd gekregen vol met kampfoto's. Bas ging moe maar voldaan weer naar huis met de telefoonnummers van zijn nieuwe vrienden. Toen de school weer begon kon hij ook meedoen in het kringgesprek. Hij was op vakantie geweest. In Drouwenerzand, met andere kinderen. Niemand had zoveel lol gehad! Hij is nu aan het aftellen tot het kamp van volgend jaar.

Als jongeren langere tijd mantelzorg verlenen, kan dat verschillende gevolgen hebben: • problemen door het dragen van een te grote verantwoordelijkheid en te weinig tijd voor de eigen ontwikkeling; • lichamelijke en emotionele klachten zoals stress en vermoeidheid; • meer behoefte aan zorg: uit onderzoek blijkt dat jonge mantelzorgers doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg. Soms zijn de gevolgen voor de jonge mantelzorger heel direct. Denk bijvoorbeeld aan de oudste dochter die niet kan gaan studeren

Humanitas is op zoek naar vrijwilligers die het een uitdaging vinden om deze ondersteuning voor jonge mantelzorgers in de gemeente Coevorden vorm te geven, te organiseren en uit te voeren.

Voor meer informatie, ook als je een jonge mantelzorger bent, kun je terecht bij: Geert Blom E-mail: coevorden@humanitas.nl Mobiel: 06-44076669


Humanitas Coevorden ___________________________________________________________

10

STEUN BIJ VERLIES Een luisterend oor

I

edereen komt in zijn leven in aanraking met verlies. Na het overlijden van iemand uit je directe omgeving, verandert het leven. In het begin leven mensen met je mee en hebben ze veel aandacht voor jou. Na die drukke tijd komt de leegte, het verdriet en het gemis. Wat blijft is de behoefte om je gevoelens met anderen te delen. Soms is het moeilijk om je verhaal te vertellen aan de mensen om je heen. Of misschien denk je

VOOR WIE? Iedereen kan bij Humanitas terecht voor steun bij verlies; jong, oud en mensen van alle levensbeschouwingen. De begeleiding van een vrijwilliger kan bij je thuis voor jou persoonlijk of in een lotgenotengroep plaats vinden.

INDIVIDUELE ONDERSTEUNING Na een kennismakingsgesprek brengen we je in contact met een goed getrainde vrijwilliger. Die heeft ervaring met het rouwproces en begrijpt wat je doormaakt. Gedurende maximaal een jaar werk je er samen naartoe dat je je weer sterker voelt. Uitgangspunt is dat je je verhaal kunt vertellen, zo vaak als je wilt.

WANNEER EN HOE VAAK? In februari start bij voldoende deelname de volgende lotgenotengroep. Er is plaats voor 6 tot 8 personen in een groep. In het eerste gesprek krijg je informatie over de bijeenkomsten en worden jouw verwachtingen en vragen besproken.

Er zijn 8 bijeenkomsten van 2 uur. In de laatste bijeenkomst wordt een evaluatie moment afgesproken.

KOSTEN? De deelname is gratis.

CONTACT MET LOTGENOTEN In een lotgenotengroep heb je contact met mensen die, net als jij, een dierbare hebben verloren.

dat je bij je omgeving niet (langer) terecht kunt. Een vrijwilliger van Steun bij Verlies helpt je graag. Vaak is dit een lotgenoot; iemand die weet wat je doormaakt, die aandacht voor je heeft en écht luistert.

INFORMATIE EN AANMELDEN Steun bij Verlies valt onder de Afdelingen Emmen en Coevorden. Voor informatie over individuele begeleiding of het deelnemen aan een lotgenotengroep kunt u contact opnemen met: Marijke Wilhelm E-mail: marijkewilhelm@home.nl Telefoon: 0591-643855 of 06-19877473

In de bijeenkomsten wordt gesproken over de gevoelens en emoties die met een verlies gepaard gaan, en hoe deze een plek kunnen krijgen in jouw leven. Het is juist die onderlinge herkenning die veel steun geeft aan de deelnemers van de groep.

HUMANITAS BEGELEIDE OMGANGSREGELING (BOR) Het belang van het kind staat centraal

E

en echtscheiding is een ingrijpende ervaring voor een kind. Het is in het belang van het kind dat er na de scheiding contact blijft bestaan met hun beide ouders, ook met de ouder die niet meer de dagelijkse zorg heeft. De ouders zijn weliswaar ex-partners, maar ze worden nooit ex-papa of ex-mama en het kind heeft het recht om van de beide ouders te (blijven) houden.

HOE WERKT DE OMGANGSREGELING? Ouders zijn wettelijk verplicht om na een relatiebreuk een ouderschapsplan op te

stellen, maar niet alle ouders slagen er op eigen kracht in om een bevredigende omgangsregeling te treffen. In zo'n situatie kan het project BOR mogelijk uitkomst bieden. Vrijwilligers bieden ouders ondersteuning bij het vormgeven van een omgangsregeling. Zij zijn aanwezig wanneer de uitwonende ouder omgang heeft met zijn/haar kind(eren). De vrijwilliger draagt er toe bij dat de omgang plezierig, ontspannen en veilig is, waardoor het vertrouwen bij de ouders groeit. Er worden rondom de omgang duidelijke afspraken gemaakt

met de beide ouders, bv. over de wijze van overdracht of het verschonen van het kind, maar natuurlijk ook over de frequentie en de lengte van de omgangsafspraken. De omgang vindt eerst op neutrale locaties plaats, maar stap voor stap wordt de omgangsregeling uitgebreid totdat het kind weer bij de uitwonende ouder in zijn/haar woonomgeving komt. Gedurende dat proces doet de vrijwilliger steeds een stapje terug. Een BOR-traject duurt 6-9 maanden. Het belang van het kind staat centraal; alles draait er om wat goed en fijn is voor het kind, maar natuurlijk wordt er rekening gehouden met de (on)mogelijkheden van de ouders.

DE VRIJWILLIGER Alle vrijwilligers krijgen een scholing. Een professionele coördinator (beroepskracht) begeleidt de oudergesprekken, ondersteunt de vrijwilligers bij het uitvoeren van hun taak en bewaakt het hele proces.

Interesse in deze vrijwilligersfunctie? Neem dan contact op met de coördinator van Drenthe: Ineke Bekkering E-mail: i.bekkering@humanitas.nl Mobiel: 06-51298292

Deze krant is een uitgave van: Humanitas i.s.m. Kiwi Media Producties. Lay-out: Kijf&Witte, Tel.: (0594) 851 782. Acquisitie: KiWi Media Producties Tel.: (0594) 820 214


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.