Page 34

34 Kivestä muuraamalla

Energiatehokkuus vaatii eristävän katon Nollaenergiatasoa kohti pyrittäessä ei riitä, että katto pitää vettä; sen on pidettävä myös lämpöä. Tähän vaikuttaa laskennallisen U-arvon lisäksi oleellisesti myös eristekerroksen ilmanläpäisevyys, joka on huokoisissa eristemateriaaleissa oleellinen ominaisuus. Energiatehokkuusmääräykset ovat tiuken­ tuneet vuodesta 2010 lähtien useaan otteeseen. Ensimmäisenä etappina oli siirtyminen kohti matalaenergiatasoa vuonna 2010. Määräyksiä tiukennettiin edelleen vuonna 2012, jolloin rakennuksissa siirryttiin kokonaisenergiatarkasteluun. Edelleenkään määräykset eivät kuitenkaan huomioi materiaalien ja rakenteiden ilmanläpäisevyyttä, jolla on oleellinen vaikutus rakenteen todelliseen lämmöneristyskykyyn. Uudisrakennusten kattojen tekeminen sääsuojien alla on yleistynyt viime vuosien

aikana merkittävästi. Tämän seurauksena kattorakenne pystytään tekemään paremmissa ja tasaisemmissa olosuhteissa ilman kosteuden tuomia riskejä ja viivästyksiä. – Käytettäessä kevytsoraa katon lämmöneristeenä ei sääsuojan puuttuminenkaan ole erityisen suuri riski, koska materiaali pystyy imemään jonkin verran kosteutta eristysominaisuutensa silti säilyttäen. Leca-sorakaton paras ominaisuus on kuitenkin sen nopea kuivuminen ilman, että kattorakenteeseen kohdistuu merkittäviä riskejä. Kuivumisen kannalta tuuletuk-

sen suunnittelu on oleellinen osa toimivaa kattorakennetta. Toki sääsuojan käytön yleistyminen on kaiken kaikkiaan hyvä asia, sanoo aluemyyntipäällikkö Tom Tapanila Leca Finland Oy:stä. Kun energiatehokkuusvaatimukset seitsemän vuotta sitten kiristyivät, välitön seuraus oli eristyskerroksien paksuneminen. Samalla alkoivat yleistyä hybridikattoeristysrakenteet, joissa esimerkiksi EPS-levyä tai mineraalivillaa alettiin käyttää yhdessä kevytsoran kanssa. Näin kokonaiseristepaksuus voitiin rajoittaa noin 60–70 sentti-

Profile for Kivirakentaminen

Kivestä muuraamalla 1/2019  

Kivestä muuraamalla on rakennusalan ammattilehti, joka esittelee laajasti kivirakenteisia viihtyisiä ja kestäviä asuinympäristöjä. Kerromme...

Kivestä muuraamalla 1/2019  

Kivestä muuraamalla on rakennusalan ammattilehti, joka esittelee laajasti kivirakenteisia viihtyisiä ja kestäviä asuinympäristöjä. Kerromme...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded