Befolkning og folkekirken - Roskilde Domprovsti 2023

Page 1

Befolkning og folkekirke 2023

Roskilde Domprovsti

Indbyggere pr. 1.1.2023

Fordelt efter aldersgruppe og medlemskab af folkekirken

Børn 0-17 år pr. 1.1.2023

Fordelt efter alder og medlemskab af folkekirken

En tabel fra Kirkefondet. Talmateriale fra Kirkeministeriet og Danmarks Statistik.

Aldersgruppe Befolkning i alt Medlem af folkekirken Andel af bef Folkekirkemedlemskab 00-04 år 4.566 2.367 5,0 51,8 05-09 år 4.911 3.034 5,4 61,8 10-14 år 5.474 3.797 6,1 69,4 15-19 år 6.223 4.917 6,9 79,0 20-24 år 5.461 3.970 6,0 72,7 25-29 år 4.962 3.575 5,5 72,0 30-34 år 4.963 3.345 5,5 67,4 35-39 år 4.904 3.135 5,4 63,9 40-44 år 5.226 3.405 5,8 65,2 45-49 år 6.345 4.463 7,0 70,3 50-54 år 6.755 4.995 7,5 73,9 55-59 år 7.039 5.485 7,8 77,9 60-64 år 5.388 4.172 6,0 77,4 65-69 år 4.640 3.580 5,1 77,2 70-74 år 4.370 3.459 4,8 79,2 75-79 år 4.475 3.718 4,9 83,1 80-84 år 2.662 2.307 2,9 86,7 85-89 år 1.459 1.309 1,6 89,7 90+ år 623 569 0,7 91,3 Total 90.446 65.602 100,0 72,5
Alder Børn i alt Medlem af folkekirken Børn i % Folkekirkemedlemskab 0 år 810 271 4,4 33,5 1 år 888 508 4,8 57,2 2 år 938 507 5,0 54,1 3 år 953 515 5,1 54,0 4 år 977 566 5,2 57,9 5 år 964 582 5,2 60,4 6 år 979 588 5,3 60,1 7 år 1.015 639 5,5 63,0 8 år 989 619 5,3 62,6 9 år 964 606 5,2 62,9 10 år 1.044 673 5,6 64,5 11 år 1.007 660 5,4 65,5 12 år 1.164 786 6,3 67,5 13 år 1.145 804 6,2 70,2 14 år 1.114 874 6,0 78,5 15 år 1.196 917 6,4 76,7 16 år 1.239 990 6,7 79,9 17 år 1.225 982 6,6 80,2 Total 18.611 12.087 100,0 64,9
Absolutte tal Procent Absolutte tal Procent

Befolkning og folkekirke 2023

Roskilde Domprovsti

Herkomstfordeling pr. 1.1.2023

*Personer født i udlandet og hvis forældre begge er udenlandske statsborgere

**Personer født i Danmark, hvor ingen af forældrene er danske statsborgere og født i Danmark

Befolkning i alt Folkekirkemedlemmer Andel af befolkningen Medlemsprocent Indbyggere i alt 90.446 65.602 100,0 72,5 Danskere 80.156 64.882 88,6 80,9 Udlændinge 10.290 720 11,4 7,0 Herkomst udlændinge Indvandrere* 7.834 575 8,7 7,3 Efterkommere** 2.456 145 2,7 5,9 …heraf i pct af alle udlændinge Vestlige udlændinge 3.353 511 32,6 15,2
Absolutte tal Procent
En tabel fra Kirkefondet. Kilde: Danmarks Statistik.

Befolkningsbevægelser Roskilde Domprovsti

Befolkningsbevægelser i 2022. Fødte, døde og vandringer Absolutte tal og procentandel set i forhold til befolkningstallet pr. 1.1.2022

Absolutte tal

Procentvis fordeling

En tabel fra Kirkefondet. Kilde: Danmarks Statistik.

Fødte Døde Tilflyttede Fraflyttede Flyttehyppighed Indvandrede Udvandrede Nettovækst 796 838 5.782 5.481 5.632 1.589 738 999
Fødte Døde Tilflyttede Fraflyttede Flyttehyppighed Indvandrede Udvandrede Nettovækst 0,9 0,9 6,5 6,5 6,3 1,8 0,8 1,1

Befolkningsfremskrivning

Roskilde Kommune

Befolkningsfremskrivning foretaget af Danmarks Statistik 2022

Fordelt efter aldersgruppe og medlemskab af folkekirken

En tabel fra Kirkefondet. Kilde: Danmarks Statistik.

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Bef. i alt 90.400 90.279 90.558 90.973 91.397 91.819 92.245 92.664 93.078 93.478 93.877 94.278 94.681 95.081 95.478 95.866 96.241 96.601 96.943 97.269 97.579 00-04 år 4.640 4.640 4.706 4.783 4.891 5.011 5.120 5.216 5.288 5.329 5.344 5.345 5.336 5.326 5.308 5.291 5.268 5.243 5.210 5.177 5.139 05-09 år 4.967 4.974 5.021 5.068 5.135 5.183 5.254 5.335 5.422 5.535 5.663 5.783 5.888 5.967 6.011 6.026 6.024 6.014 6.003 5.986 5.966 10-14 år 5.502 5.317 5.199 5.107 5.119 5.145 5.231 5.300 5.351 5.417 5.466 5.538 5.617 5.708 5.821 5.958 6.079 6.192 6.272 6.314 6.332 15-19 år 6.152 6.088 6.056 6.057 5.881 5.777 5.641 5.535 5.438 5.454 5.492 5.584 5.661 5.722 5.782 5.829 5.901 5.981 6.081 6.195 6.334 20-24 år 5.514 5.519 5.560 5.584 5.668 5.668 5.636 5.610 5.617 5.476 5.374 5.229 5.141 5.087 5.116 5.167 5.239 5.301 5.358 5.396 5.433 25-29 år 4.976 4.880 4.733 4.676 4.608 4.585 4.573 4.577 4.568 4.601 4.607 4.610 4.597 4.590 4.503 4.425 4.314 4.244 4.177 4.200 4.231 30-34 år 4.931 5.030 5.155 5.203 5.223 5.175 5.129 5.025 4.974 4.920 4.883 4.867 4.857 4.840 4.860 4.869 4.880 4.870 4.865 4.785 4.708 35-39 år 4.922 4.946 5.065 5.183 5.343 5.541 5.682 5.818 5.883 5.911 5.879 5.835 5.740 5.687 5.637 5.589 5.568 5.557 5.530 5.549 5.561 40-44 år 5.199 5.104 5.056 5.069 5.134 5.161 5.257 5.401 5.530 5.694 5.892 6.037 6.177 6.255 6.288 6.260 6.223 6.128 6.078 6.024 5.975 45-49 år 6.335 6.053 5.815 5.589 5.413 5.359 5.282 5.230 5.232 5.299 5.332 5.435 5.588 5.727 5.898 6.099 6.251 6.396 6.478 6.515 6.494 50-54 år 6.709 6.685 6.732 6.773 6.591 6.335 6.098 5.872 5.645 5.465 5.395 5.304 5.246 5.244 5.310 5.352 5.464 5.618 5.765 5.934 6.137 55-59 år 7.024 7.001 6.880 6.737 6.591 6.528 6.520 6.565 6.606 6.434 6.191 5.973 5.754 5.532 5.354 5.281 5.182 5.121 5.117 5.184 5.230 60-64 år 5.378 5.618 5.896 6.156 6.475 6.714 6.704 6.593 6.456 6.317 6.258 6.248 6.297 6.340 6.180 5.952 5.754 5.547 5.334 5.165 5.088 65-69 år 4.640 4.694 4.782 4.866 5.014 5.120 5.364 5.634 5.883 6.186 6.413 6.402 6.299 6.173 6.040 5.994 5.988 6.039 6.084 5.935 5.723 70-74 år 4.349 4.345 4.258 4.275 4.292 4.357 4.425 4.518 4.606 4.747 4.853 5.086 5.347 5.586 5.876 6.092 6.087 5.992 5.875 5.759 5.724 75+ år 9.163 9.392 9.644 9.847 10.016 10.163 10.327 10.435 10.580 10.697 10.836 10.998 11.134 11.298 11.495 11.688 12.021 12.357 12.716 13.150 13.507

Befolkning og folkekirke

Roskilde Domprovsti

Tabel 1 - 2020

Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken

En tabel fra Kirkefondet. Talmateriale fra Kirkeministeriet og Danmarks Statistik.

Absolutte tal - Hele befolkningen Aldersgruppe Hele befolkningen Danskere Indvandrere og efterkommere 00-04 år 4.331 3.856 475 05-09 år 4.927 4.447 480 10-14 år 5.652 5.201 451 15-19 år 5.789 5.262 527 20-24 år 5.670 4.752 918 25-29 år 4.803 3.872 931 30-34 år 4.367 3.457 910 35-39 år 4.653 3.812 841 40-44 år 5.527 4.714 813 45-49 år 6.625 5.961 664 50-54 år 7.028 6.408 620 55-59 år 6.058 5.596 462 60-64 år 4.978 4.659 319 65-69 år 4.544 4.303 241 70-74 år 4.954 4.748 206 75--> år 7.842 7.516 326 Total 87.748 78.564 9.184 Absolutte tal - Folkekirkemedlemmer Aldersgruppe Hele befolkningen Danskere Indvandrere og efterkommere 00-04 år 2.450 2.433 17 05-09 år 3.233 3.217 16 10-14 år 4.244 4.230 14 15-19 år 4.710 4.682 28 20-24 år 4.217 4.191 26 25-29 år 3.391 3.347 44 30-34 år 2.871 2.842 29 35-39 år 3.072 3.041 31 40-44 år 3.853 3.793 60 45-49 år 4.845 4.810 35 50-54 år 5.471 5.384 87 55-59 år 4.730 4.700 30 60-64 år 3.847 3.808 39 65-69 år 3.494 3.447 47 70-74 år 4.079 4.018 61 75--> år 6.901 6.756 145 Total 65.408 64.699 709

Befolkning og folkekirke

Roskilde Domprovsti

Tabel 1 - 2020

Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken

Procentvis fordeling - Hele befolkningen

Aldersgruppe Hele befolkningen Danskere Indvandrere og efterkommere 00-04 år 4,9 4,4 0,5 05-09 år 5,6 5,1 0,5 10-14 år 6,4 5,9 0,5 15-19 år 6,6 6,0 0,6 20-24 år 6,5 5,4 1,0 25-29 år 5,5 4,4 1,1 30-34 år 5,0 3,9 1,0 35-39 år 5,3 4,3 1,0 40-44 år 6,2 5,4 0,9 45-49 år 7,6 6,8 0,8 50-54 år 7,9 7,3 0,7 55-59 år 6,9 6,4 0,5 60-64 år 5,7 5,3 0,4 65-69 år 5,2 4,9 0,3 70-74 år 5,6 5,4 0,2 75--> år 8,9 8,6 0,4 Total 100,0 89,5 10,5 Folkekirkemedlemskab i procent Aldersgruppe Hele befolkningen Danskere Indvandrere og efterkommere 00-04 år 56,6 63,1 3,6 05-09 år 65,6 72,3 3,3 10-14 år 75,1 81,3 3,1 15-19 år 81,4 89,0 5,3 20-24 år 74,4 88,2 2,8 25-29 år 70,6 86,4 4,7 30-34 år 65,7 82,2 3,2 35-39 år 66,0 79,8 3,7 40-44 år 69,7 80,5 7,4 45-49 år 73,1 80,7 5,3 50-54 år 77,8 84,0 14,0 55-59 år 78,1 84,0 6,5 60-64 år 77,3 81,7 12,2 65-69 år 76,9 80,1 19,5 70-74 år 82,3 84,6 29,6 75--> år 88,0 89,9 44,5 Total 74,5 82,4 7,7
En tabel fra Kirkefondet. Talmateriale fra Kirkeministeriet og Danmarks Statistik.

Befolkningsbevægelser Roskilde Domprovsti

Tabel 2 - 2020

Befolkningsbevægelser i 2020. Fødte, døde og vandringer

Absolutte tal og procentandel set i forhold til befolkningstallet pr. 1.1.2020 Absolutte

En tabel fra Kirkefondet. Talmateriale fra Kirkeministeriet og Danmarks Statistik.

Fødte Døde I alt Heraf 1830 år I alt Heraf 1830 år I alt Heraf 1830 år Indvandrede Udvandrede Nettotilgang 831 791 6.468 2.950 5.583 3.024 6.026 2.987 871 726 1.070
Fødte Døde I alt Heraf 1830 år I alt Heraf 1830 år I alt Heraf 1830 år Indvandrede Udvandrede Nettotilgang 0,9 0,9 7,4 45,6 7,4 54,2 6,9 21,8 1,0 0,8 1,2
tal
Procentvis fordeling
Tilflyttede Fraflyttede Flyttehyppighed Tilflyttede Fraflyttede Flyttehyppighed

Børn og Unge 0-17 år Roskilde Domprovsti

Tabel 3 - 2020

Børnegruppen 0-17 år kønsfordelt

En tabel fra Kirkefondet. Talmateriale fra Kirkeministeriet og Danmarks Statistik.

tal Procentvis fordeling Alder I alt Drenge Piger Alder I alt Drenge Piger 0 år 790 376 414 0 år 4,3 2,0 2,3 1 år 835 429 406 1 år 4,5 2,3 2,2 2 år 894 434 460 2 år 4,9 2,4 2,5 3 år 883 466 417 3 år 4,8 2,5 2,3 4 år 929 459 470 4 år 5,1 2,5 2,6 5 år 928 470 458 5 år 5,1 2,6 2,5 6 år 920 461 459 6 år 5,0 2,5 2,5 7 år 992 504 488 7 år 5,4 2,7 2,7 8 år 972 485 487 8 år 5,3 2,6 2,7 9 år 1.115 582 533 9 år 6,1 3,2 2,9 10 år 1.084 571 513 10 år 5,9 3,1 2,8 11 år 1.083 539 544 11 år 5,9 2,9 3,0 12 år 1.148 606 542 12 år 6,3 3,3 3,0 13 år 1.195 603 592 13 år 6,5 3,3 3,2 14 år 1.142 550 592 14 år 6,2 3,0 3,2 15 år 1.158 619 539 15 år 6,3 3,4 2,9 16 år 1.148 583 565 16 år 6,3 3,2 3,1 17 år 1.140 597 543 17 år 6,2 3,3 3,0 Total 18.356 9.334 9.022 Total 4,5 50,8 49,2 Folkekirkemedlemmer i børnegruppen 0-17 år kønsfordelt Absolutte tal Medlemsprocent i årgangene Alder I alt Drenge Piger Alder I alt Drenge Piger 0 år 240 109 131 0 år 30,4 29,0 31,6 1 år 504 269 235 1 år 60,4 62,7 57,9 2 år 556 268 288 2 år 62,2 61,8 62,6 3 år 547 283 264 3 år 61,9 60,7 63,3 4 år 603 301 302 4 år 64,9 65,6 64,3 5 år 593 290 303 5 år 63,9 61,7 66,2 6 år 590 301 289 6 år 64,1 65,3 63,0 7 år 644 333 311 7 år 64,9 66,1 63,7 8 år 650 304 346 8 år 66,9 62,7 71,0 9 år 756 395 361 9 år 67,8 67,9 67,7 10 år 771 394 377 10 år 71,1 69,0 73,5 11 år 793 406 387 11 år 73,2 75,3 71,1 12 år 841 452 389 12 år 73,3 74,6 71,8 13 år 920 468 452 13 år 77,0 77,6 76,4 14 år 919 441 478 14 år 80,5 80,2 80,7 15 år 942 487 455 15 år 81,3 78,7 84,4 16 år 943 478 465 16 år 82,1 82,0 82,3 17 år 942 484 458 17 år 82,6 81,1 84,3 Total 12.754 6.463 6.291 Total 69,5 69,2 67,9
Absolutte

Husstande Roskilde Domprovsti

Tabel 4 - 2020

Antal husstande fordelt efter husstandstype, husstandens bruttoindkomst samt opgjort efter boligform og rådighed over bil

tal

ægtepar, registrerede partnere, samlevere (2 voksne af forskellig køn, der bor sammen og har mindst et fælles barn)

samboende (2 voksne af forskelligt køn, der bor sammen og hvor alderforskellen er mindre end 15 år).

grænse for mellemindkomst

grænse for høj mellemindkomt

En tabel fra Kirkefondet. Talmateriale fra Kirkeministeriet og Danmarks Statistik.

Absolutte
Disponibel lav mellem- mellem- høj mellem- bruttomedian indkomst Gennemsnitlig Boligtype Husstandstype lav indkomst indkomst indkomst indkomst høj indkomst I alt indkomst i 1000 kr. bruttoindkomst en familie fler familie Enlige med børn 195 479 1.041 705 192 2.612 483.443 1.010.380 533.968 1.337 1.275 Enlige (18-29 år) uden børn 2.130 444 197 15 3 2.789 153.367 365.296 180.981 113 2.676 Enlige (30-49 år) uden børn 665 684 749 243 74 2.415 342.713 618.423 377.722 567 1.848 Enlige (50-64 år) uden børn 774 1.005 1.045 422 145 3.391 358.729 1.008.796 423.289 1.310 2.081 Enlige (65+ år) uden børn 2.765 2.620 754 198 84 6.421 257.533 1.567.420 303.308 3.181 3.240 Par med børn 59 173 498 1.991 6.217 8.938 1.015.657 6.958.385 1.126.488 7.502 1.436 Par (18-29 år) uden børn 181 262 311 261 39 1.054 421.521 336.380 450.484 114 940 Par (30-49 år) uden børn 29 51 146 300 259 785 731.378 406.009 759.805 358 427 Par (50-64 år) uden børn 22 75 228 901 1.928 3.154 949.389 2.371.027 1.082.789 2.569 585 Par (65+ år) uden børn 36 1.115 1.896 1.475 822 5.344 515.103 2.789.242 667.798 4.203 1.141 Øvrige husstande 156 224 468 747 1.515 3.110 834.761 2.148.662 967.739 1.939 1.171 Total 7.030 7.141 7.348 7.285 11.295 40.099 512.642 19.615.454 682.733 23.257 16.842 Heraf med bil 1.623 3.584 5.612 6.615 10.977 28.411 705.233 16.901.758 835.648 20.194 8.217 Par
og
omfatter
Øvre
852.353 Øvre
245.886 Øvre
371.054 Øvre
559.549
grænse for lav indkomst
grænse for lav mellemindkomst

Husstande

Roskilde Domprovsti

Tabel 4 - 2020

Antal husstande fordelt efter husstandstype, husstandens bruttoindkomst samt opgjort efter boligform og rådighed over bil

Procentvis fordeling

Par omfatter ægtepar, registrerede partnere, samlevere (2 voksne af forskellig køn, der bor sammen og har mindst et fælles barn) og samboende (2 voksne af forskelligt køn, der bor sammen og hvor alderforskellen er mindre end 15 år).

En tabel fra Kirkefondet. Talmateriale fra Kirkeministeriet og Danmarks Statistik.

Disponibel lav mellem- mellem- høj mellem- bruttomedian indkomst Gennemsnitlig Boligtype Husstandstype lav indkomst indkomst indkomst indkomst høj indkomst I alt indkomst i 1000 kr. bruttoindkomst en familie fler familie Enlige med børn 0,5 1,2 2,6 1,8 0,5 6,5 3,3 3,2 Enlige (18-29 år) uden børn 5,3 1,1 0,5 0,0 0,0 7,0 0,3 6,7 Enlige (30-49 år) uden børn 1,7 1,7 1,9 0,6 0,2 6,0 1,4 4,6 Enlige (50-64 år) uden børn 1,9 2,5 2,6 1,1 0,4 8,5 3,3 5,2 Enlige (65+ år) uden børn 6,9 6,5 1,9 0,5 0,2 16,0 7,9 8,1 Par med børn 0,1 0,4 1,2 5,0 15,5 22,3 18,7 3,6 Par (18-29 år) uden børn 0,5 0,7 0,8 0,7 0,1 2,6 0,3 2,3 Par (30-49 år) uden børn 0,1 0,1 0,4 0,7 0,6 2,0 0,9 1,1 Par (50-64 år) uden børn 0,1 0,2 0,6 2,2 4,8 7,9 6,4 1,5 Par (65+ år) uden børn 0,1 2,8 4,7 3,7 2,0 13,3 10,5 2,8 Øvrige husstande 0,4 0,6 1,2 1,9 3,8 7,8 4,8 2,9 Total 17,5 17,8 18,3 18,2 28,2 100,0 58,0 42,0 Heraf med bil 4,0 8,9 14,0 16,5 27,4 70,9 50,4 20,5

Tilknytning til arbejdsmarkedet

Roskilde Domprovsti

Tabel 5 - 2020

Antal personer bosiddende i sognet i alderen 15 år og derover fordelt på køn og arbejdsstilling

Absolutte tal Procentvis fordeling

En tabel fra Kirkefondet. Talmateriale fra Kirkeministeriet og Danmarks Statistik.

Alder I alt Mænd Kvinder Alder I alt Mænd Kvinder Selvstændige, medarb.ægtefæller 2.709 1.761 948 Selvstændige, medarb.ægtefæller 3,7 2,4 1,3 Lønmodtagere, højeste niveau 15.384 7.124 8.260 Lønmodtagere, højeste niveau 21,1 9,8 11,3 Lønmodtagere, mellemste niveau 5.099 2.476 2.623 Lønmodtagere, mellemste niveau 7,0 3,4 3,6 Lønmodtagere, øvrige 21.715 11.677 10.038 Lønmodtagere, øvrige 29,8 16,0 13,8 Arbejdsløse 1.134 556 578 Arbejdsløse 1,6 0,8 0,8 I arbejdsstyrken i alt 46.041 23.594 22.447 I arbejdsstyrken i alt 63,2 32,4 30,8 Udenfor arb.styrken permanent 19.538 8.251 11.287 Udenfor arb.styrken permanent 26,8 11,3 15,5 Heraf pensionister 17.519 7.210 10.309 Heraf pensionister 24,1 9,9 14,2 Udenfor arb.styrken ikke permanent 1.950 874 1.076 Udenfor arb.styrken ikke permanent 2,7 1,2 1,5 Under uddannelse 5.250 2.671 2.579 Under uddannelse 7,2 3,7 3,5 Alt i alt 72.838 35.423 37.415 Alt i alt 100,0 48,6 51,4

Højeste fuldførte uddannelse Roskilde Domprovsti

Tabel 6 - 2020

Antal personer på 15 år og derover fordelt på køn og alder opgjort efter uddannelse

Procentvis fordeling

En tabel fra Kirkefondet. Talmateriale fra Kirkeministeriet og Danmarks Statistik.

Absolutte tal Alders- Gymnasial Erhvervsfaglig Videregående uddannelse gruppe I alt Grundskole uddannelse uddannelse Kort Mellemlang Lang Uoplyst Køn i alt Total 72.838 16.909 7.023 21.744 4.016 11.942 10.320 884 15-24 år 11.459 6.759 3.626 509 159 146 187 73 25-39 år 13.823 1.968 1.320 3.726 879 2.702 3.059 169 40-59 år 25.210 2.951 1.482 8.790 1.922 4.890 4.858 317 60--> år 22.346 5.231 595 8.719 1.056 4.204 2.216 325 Mænd Total 35.423 8.538 3.515 11.448 2.142 4.103 5.183 494 15-24 år 5.872 3.660 1.649 328 76 54 68 37 25-39 år 7.084 1.243 758 2.253 503 919 1.305 103 40-59 år 12.354 1.669 771 4.642 1.037 1.700 2.345 190 60--> år 10.113 1.966 337 4.225 526 1.430 1.465 164 Kvinder Total 37.415 8.371 3.508 10.296 1.874 7.839 5.137 390 15-24 år 5.587 3.099 1.977 181 83 92 119 36 25-39 år 6.739 725 562 1.473 376 1.783 1.754 66 40-59 år 12.856 1.282 711 4.148 885 3.190 2.513 127 60--> år 12.233 3.265 258 4.494 530 2.774 751 161
Alders- Gymnasial Erhvervsfaglig Videregående uddannelse gruppe I alt Grundskole uddannelse uddannelse Kort Mellemlang Lang Uoplyst Køn i alt Total 100,0 23,2 9,6 29,9 5,5 16,4 14,2 1,2 15-24 år 15,7 9,3 5,0 0,7 0,2 0,2 0,3 0,1 25-39 år 19,0 2,7 1,8 5,1 1,2 3,7 4,2 0,2 40-59 år 34,6 4,1 2,0 12,1 2,6 6,7 6,7 0,4 60--> år 30,7 7,2 0,8 12,0 1,4 5,8 3,0 0,4 Mænd Total 48,6 11,7 4,8 15,7 2,9 5,6 7,1 0,7 15-24 år 8,1 5,0 2,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 25-39 år 9,7 1,7 1,0 3,1 0,7 1,3 1,8 0,1 40-59 år 17,0 2,3 1,1 6,4 1,4 2,3 3,2 0,3 60--> år 13,9 2,7 0,5 5,8 0,7 2,0 2,0 0,2 Kvinder Total 51,4 11,5 4,8 14,1 2,6 10,8 7,1 0,5 15-24 år 7,7 4,3 2,7 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 25-39 år 9,3 1,0 0,8 2,0 0,5 2,4 2,4 0,1 40-59 år 17,7 1,8 1,0 5,7 1,2 4,4 3,5 0,2 60--> år 16,8 4,5 0,4 6,2 0,7 3,8 1,0 0,2

Erhverv og pendling

Roskilde Domprovsti

Tabel 7 - 2020

Antal beskæftigede personer over 15 år og derover fordelt efter beskæftigelseskode og erhvervsgruppe pr. 1.1.2016

Procentvis fordeling

En tabel fra Kirkefondet. Talmateriale fra Kirkeministeriet og Danmarks Statistik.

Absolutte tal Total I % af natbef. Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvind. og forsynings- virksomhed Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information & kommunikation Finansiering og forsikring Ejendoms-handel og udlejning Erhvervs service Offentlig adm., undervisning og sundhed Kultur, fritid o.a. service Uoplyst aktivitet Natbefolkning 44.907 100 293 3.797 2.950 10.731 2.027 2.073 757 5.682 14.439 2.094 64 Udpendling 25.968 58 74 2.925 1.830 6.259 1.574 1.564 430 3.346 6.879 1.087 0 Indpendling 24.943 56 129 1.854 1.996 5.505 619 1.032 331 2.659 9.832 986 0 Dagbefolkning 43.882 98 348 2.726 3.116 9.977 1.072 1.541 658 4.995 17.392 1.993 64
Total Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvind. og forsynings- virksomhed Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information & kommunikation Finansiering og forsikring Ejendoms-handel og udlejning Erhvervs service Offentlig adm., undervisning og sundhed Kultur, fritid o.a. service Uoplyst aktivitet Natbefolkning 100 0,7 8,5 6,6 23,9 4,5 4,6 1,7 12,7 32,2 4,7 0,1 Udpendling 100 0,3 11,3 7,0 24,1 6,1 6,0 1,7 12,9 26,5 4,2 0,0 Indpendling 100 0,5 7,4 8,0 22,1 2,5 4,1 1,3 10,7 39,4 4,0 0,0 Dagbefolkning 100 0,8 6,2 7,1 22,7 2,4 3,5 1,5 11,4 39,6 4,5 0,1

Nøgletal 2020 - Danmark, stiftet, provstiet og sognene i provstiet

MyndighederBefolkningstal

0-15årigei%20-29årigei%65+årigei%MedlemafFKi%MedlemafFK0-4åri % UdlændingeFlyttefrekvensFlyttefrekvens18-30årHusstandsstørrelse

EnligeudenbørnEnligemedbørnParmedbørnMedianindkomsthusstandEnfamiliesboligipct.Arbejdsstyrkeipct.Arbejdsløseipct.Pensionefterløn.Pensionefterlønipct.Erhvervsfaglige uddannelseripct.uddannelserVideregåendeipct.Dagbefolkningipct. Danmark 5.822.763 18 13 20 74,3 55,5 13,9 0,0 0,0 2,1 39 6 20 452.483 59 62 1,9 1.220.882 25 30 32 100 Roskilde Stift 734.428 17 10 22 78,1 59,9 10,1 3,1 10,8 2,2 36 7 20 475.937 72 60 1,7 171.342 28 36 26 82 Roskilde Domprovsti 87.748 18 12 20 74,5 56,6 10,5 6,4 21,0 2,2 38 7 22 512.642 58 63 1,6 17.519 24 30 36 98 Roskilde Domsogn 19.468 15 16 22 70,4 49,5 14,2 12,5 30,6 1,9 47 6 16 422.678 27 61 1,9 4.355 26 27 38 169 Roskilde Søndre Sogn 9.119 16 22 16 68,4 44,2 16,8 15,3 32,8 2,0 45 7 16 395.577 28 64 1,9 1.594 20 28 32 177 Vor Frue Sogn 1.337 18 13 16 74,0 51,3 11,4 15,2 44,1 2,7 21 4 28 713.496 86 69 1,4 187 17 36 32 173 Skt Jørgensbjerg Sogn 10.475 16 11 21 70,7 46,4 13,8 10,6 31,9 2,0 47 8 18 408.740 42 58 2,0 2.521 28 28 34 69 Himmelev Sogn 13.562 22 13 18 72,7 54,9 9,2 11,4 32,9 2,2 38 7 26 566.200 60 63 1,2 2.353 22 20 47 85 Hvedstrup Sogn 605 14 10 18 72,9 52,9 10,6 11,0 17,4 2,6 21 2 27 791.414 93 70 0,8 94 18 34 34 53 Svogerslev Sogn 4.326 19 6 26 83,0 69,5 4,6 7,4 34,8 2,3 28 6 27 611.513 97 60 0,7 1.096 31 34 38 42 Ågerup Sogn 2.254 20 8 21 78,4 65,7 9,1 10,5 29,3 2,4 30 5 25 630.173 99 63 1,6 482 26 36 32 33 Kirkerup Sogn 744 21 7 16 71,0 47,1 6,5 14,7 34,5 2,7 21 8 28 761.899 88 73 1,7 95 16 34 33 74 Jyllinge Sogn 10.226 20 6 20 81,5 70,2 5,1 7,4 27,2 2,4 25 7 30 705.675 98 67 1,3 1.937 23 36 33 35 Gundsømagle Sogn 3.063 21 7 19 79,4 63,2 7,0 9,1 31,2 2,6 23 5 31 726.124 97 68 1,4 535 22 40 30 60 Vindinge Sogn 2.884 26 6 17 79,0 65,0 5,4 9,2 31,0 2,7 17 5 39 811.592 96 70 1,2 449 21 33 40 39 Snoldelev Sogn 1.345 18 9 16 79,3 59,0 8,6 13,6 34,7 2,7 18 6 26 758.132 97 72 1,4 185 16 41 25 124 Gadstrup Sogn 2.190 23 8 18 82,3 69,6 4,6 7,6 30,2 2,7 17 5 34 760.005 99 71 1,4 352 20 39 31 48 Syv Sogn 4.124 19 8 23 79,8 62,8 7,9 9,2 33,0 2,3 32 6 25 559.844 85 62 1,6 980 29 38 28 50 Ørsted Sogn 398 22 11 15 80,7 50,0 7,5 14,6 34,5 2,8 15 10 29 748.537 88 78 0,3 45 14 35 33 44 Dåstrup Sogn 1.628 21 8 18 82,9 76,8 4,1 6,3 23,6 2,8 13 4 36 813.339 100 71 0,7 259 20 38 32 51
En tabel fra Kirkefondet. Talmateriale fra Kirkeministeriet og Danmarks Statistik.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.