GSF 2024

Page 1

Årsbok 2024

1872

– SOLID, SÄKER OCH SPORTIG

”Det är verkligen något speciellt med båtar tillverkade i den här delen av Finland. Jag antar att det är den österbottniska naturen, hantverksskickligheten och kreativiteten hos designers och hantverkare som förklarar produktens styrka. Vi är mycket stolta över den solida och pålitliga SARGO-båten.”

Thomas Sarin, VD, SARGO Oy Ab

SARGO Oy Ab, 67900 Karleby, Finland, info@sargoboats.fi, www.sargoboats.fi

Gamlakarleby Segelförening r.f. Stiftad år

Medlemsantal 433

Besöksadress: Mustakari

Mustakarivägen 20 67300 Karleby

Postadress: GSF

c/o Jan Sörling

Sjukhusgatan 11 a 50 67100 Karleby

www.mustakari.fi

info.mustakari@gmail.com

Facebook: Gamlakarleby Segelförening r.f. Instagram: GSFMustakari

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 3
1872
1872

VÄLKOMNA TILL GAMLAKARLEBY SEGELFÖRENING PÅ MUSTAKARI!

Gamlakarleby Segelförening r.f. är 152 år och Finlands fjärde äldsta segelförening. Vår förening är mångsidig och bedriver bl.a. junior-, tävlings-, skolnings-, gästhamns- och hamnverksamhet. Det ligger i vårt intresse att kontinuerligt utveckla och underhålla vår anrika och unika Mustakari, med paviljong och andra byggnader på vår holme, som har varit föreningens hemmahamn sedan 1916. För en ökad trivsel och med bibehållande av paviljongens stil och arkitektur görs årligen något nytt på denna ikoniska huvudbyggnad. För GSF är detta en hederssak och samtidigt också en stor utgift.

Större delen av verksamheten sköts, inte överraskande, av en dedikerad och tät grupp av medlemmar som en lång tid redan har sett till att all verksamhet är på en hög nivå – ett stort tack till dessa medlemmar!

Juniornämnden har under de senaste åren jobbat systematiskt och lyckats få en växande skara juniorer som deltagit i GSF:s grundkurser. Juniornämnden har, speciellt i år, nya entusiastiska och motiverade medlemmar. Vi har nu ypperliga möjligheter att fortsätta ordna kurser för våra juniorer. Tack vare det mångåriga stöd som föreningen mottagit från hederskommodor PO Holms fond har vi kunnat bibehålla och utveckla juniorverksamheten. Så sent som i fjol bidrog den holmska fonden med medel till en ny rib-båt för våra instruktörer. Detta underlättar instruktörernas jobb och medför en ökad säkerhet för juniorerna. Tack vare ett understöd från Brita Maria Renlunds fond anordnas även i år, professionellt ledda och traditionella nybörjarkurser samt veckoträningar. Tidpunkt och information om kurserna finns på GSF:s web-sidor!

Märk väl att GSF ställer Optimist-jollar till kursdeltagarnas förfogande, vilket betyder att tröskeln är låg för de som vill pröva på segling – det är bara att anmäla sig. Då junioren växt sig ur ”Optimist-eran” finns det möjlighet att byta upp sig till Zoom 8- jolle. Alla nya och nuvarande juniorer - ni är mycket välkomna att

pröva på segling och båtliv - till detta finns det ypperliga möjligheter!

GSF har också varit med och stöttat genomförandet av ”Ståhej på sjön”-utbildningen i skolorna i Karleby, som en del av läroplanen där barnen ges lekfulla instruktioner om att röra sig på vatten. Samma program används i nästan 300 skolor i Finland och nu är det möjligt att genomföra det också i Karleby!”

Tävlingsseglarna – våra skickligaste och kunnigaste medlemmar kan inför inkommande sommar främst se fram emot Oslojolle- och även Haj-båts-veckotävlingar. På GSF:s årsmöte beslöts att årskappsegling för alla segelbåtar går av stapeln den 15.6.2024 – alla med! Säsongen avslutas på traditionellt vis med anrika ”Siika-safari”-tävlingen.

Jag ser fram emot ett aktivt år på alla fronter! Avslutningsvis ber jag att få tacka GSF:s medlemmar och samarbetspartners och tillönska er alla njutningsfulla stunder på Mustakari tillsammans med båtsporten och allt som GSF på Mustakari har att erbjuda.

Välkomna!

4 • Gamlakarleby Segelförening r.f.

TERVETULOA GAMLAKARLEBY SEGELFÖRENINGIN MUSTAKARILLE!

Gamlakarleby Segelförening r.f. on tänä vuonna 152 vuotta ja on Suomen neljänneksi vanhin purjehdusseura. Gamlakarleby Segelförening harjoittaa monipuolista toimintaa, johon kuuluu mm. juniori-, kilpailu-, koulutus-, vierassatama- ja satamatoimintaa. GSF vastaa Mustakarin kehittämisestä sekä kaikkien rakennusten ylläpidosta Mustakarilla, joka on ollut yhdistyksen kotisatama vuodesta 1916. Joka vuosi ikoniseen päärakennukseen tehdään jotain uutta ja kaikki tehdään viihtyvyyden lisäämiseksi, rakennuksen tyyliä ja arkkitehtuuria kunnioittaen. GSF:lle tämä on kunnia-asia, mutta myös suuri kuluerä.

Vastuun tästä arvokkaasta työstä on kantanut tiivis ryhmä jäseniä, eikä niin yllättäen, vuodesta toiseen, nämä jäsenet saavat aikaan merkittäviä parannuksia, suuri kiitos näille jäsenille!

Junioritoimikunta on työskennellyt erittäin systemaattisesti viime vuosina ja on onnistunut saamaan kasvavan joukon junioreita, jotka ovat osallistuneet GSF:n peruskursseille. Varsinkin tänä vuonna junioritoimikuntaan on tullut uusia innostuneita ja omistautuneita jäseniä. GSF:llä on nyt erinomaiset mahdollisuudet järjestää kursseja junioreille. Yhdistyksen kunnia-kommodori PO Holmin rahastosta saaman monivuotisen tuen ansiosta seura on pystynyt ylläpitämään ja kehittämään junioritoimintaa. Viime vuonna PO Holmin rahasto lahjoitti varoja uuteen kouluttaja-rib-veneeseen, joka helpottaa kouluttajien työtä ja tuo parempaa turvallisuutta junioritoimintaan. Perinteisiä alkeiskursseja ja viikoittaisia harjoituksia järjestetään myös tänä vuonna ammattikouluttajan ohjauksessa Brita Maria Renlundin säätiön tuella. Kurssien aikataulut ja tiedot löytyvät GSF:n nettisivuilta!

Huomioithan, että GSF tarjoaa Optimisti-jollia kaikille kurssin osallistujille, mikä tarkoittaa, että kynnys on matala niille, jotka haluavat kokeilla purjehdusta - sinun tarvitsee vain ilmoittautua. Kun juniori on kasvanut Optimisteista, on mahdollisuus vaihtaa Zoom 8 -veneeseen.

Kaikki uudet ja nykyiset juniorit - olet lämpimästi tervetullut kokeilemaan purjehdusta ja veneilyä - tähän on erinomaiset mahdollisuudet!

GSF on myös ollut mukana tukemassa Kokkolan kouluissa toteutettavaa Vilskettä Vesille-koulutusta, osana opetusohjelmaa jossa lapsille annetaan leikkimieliset ohjeet vesillä liikkumiseen. Sama ohjelma on käytössä vajaassa 300 koulussa Suomessa ja nyt on mahdollista toteuttaa se myös Kokkolassa!

Kilpailupurjehtijoilla – seuran taitavimmilla ja asiantuntevimmilla jäsenillämme on ensi kesänä odotettavissa Oslon jollien ja Hai veneiden ohjelman mukaiset kilpailut ja luonnollisesti viikko-purjehdukset. GSF:n vuosikokouksessa päätettiin, että kaikille purjeveneille tarkoitettu ns. vuosipurjehduskilpailu järjestetään 15.6.2024 - kaikki mukaan! Kausi päättyy perinteiseen tapaan perinteiseen Siika-safarikilpailuun.

Odotan innolla monipuolista ja aktiivista vuotta! Lopuksi haluan kiittää GSF:n jäseniä ja yhteistyökumppaneita ja toivottaa kaikille nautinnollisia hetkiä Mustakarilla yhdessä veneilyn parissa sekä nauttimaan kaikesta mitä GSF Mustakarilla on tarjottavana.

Tervetuloa!

Torbjörn Witting Kommodori

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 5

In Memoriam Nils-Erik ”Nisse” Stenman

6 • Gamlakarleby Segelförening r.f.

I ansökningshandlingarna för medlemskap i vår anrika Gamlakarleby Segelförening r.f. uppger Nils-Erik ”Nisse” Stenman som motiv - “intresse för segling”. Ett medlemskap registreras i styrelsens protokoll den 4.6.1970 och kom att omspänna hela 54 år av vilka ”Nisse” satt i styrelsen för GSF i 24 år (1984 -2007) av vilka 16 år som vicekommodor (19882003) och 4 år som kommodor under åren 2004 - 2007.

Seglingsintresset för ”Nisse” tog sig uttryck i flera former såväl på tävlingsbanor som i utflykter och längre resor med familj, vänner och bekanta. ”Nisse” seglade nog med glimten i ögat. Det blev alltid muntert. Inte ens de hårdaste dusterna på tävlingsarenorna kunde bli allvarstyngda med ”Nisse” ombord och oberoende om han var skeppare eller gast. Intresset för hav och båtar tog sig, för ”Nisse’s” del, även uttryck i ett antal byggprojekt innefattande både nybyggen och saneringar av begagnade havskryssare.

Ett vitt engagemang för utvecklingen av GSF-verksamheten, vår klubbhamn och -paviljong jämte övrig byggnation ute på Mustakari fanns ständigt på vår seglarbroders agenda. Eftersom ”Nisse” var arkitekt med ett vitt kontaktregister inom sitt gebit och härutöver ett intresse att rita och planera blev det han som formade vår kära Mustakari under det senaste halvseklet. Mången gång ledde våra inofficiella pratstunder och idérior initiellt till skisser på en servett. Dessa blev något av ett varumärke för vår vän och kollega.

Jag och mången med mig som jobbat med ”Nisse” förundrade oss ofta över hur ”Nisse” fick dygnets timmar att räcka till. Utöver GSF var han ju engagerad i en mängd andra föreningar och aktiviteter. Han ställde alltid även upp i våra möten med grannföreningarna, Kvarken- och Bottenhavsseglarna. Allt detta till glädje och gagn för vår förening.

Bruten av en längre tids sjukdom avled vår käre seglarbroder ”Nisse” den 6. oktober 2023. Vi hade äran att den 27.10 följa vår vän och medlem in i hans sista hamn och övervara hans jordfästning följd av en vacker minnesstund där familjefaderns liv med en kommenterad bildkavalkad återgavs för oss närvarande.

Vila i frid vår omtyckte ”Nisse”.

Christian Wiklund past kommodor

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 7

Styrelsen 2024 - Johtokunta 2024

Från vänster: Mikael Bergroth, Jan Störling, Peter Storbacka, Kim Nyberg, Torbjörn Witting.

Från bilden saknas Ilkka Mäki, Antti Pihlajamäki, Anton Lukkarinen och Mikael Hassel.

Styrelse 2024 med kontaktuppgifter - Hallitus 2024 yhteystietoineen

Kommodor

Kommodori

Torbjörn Witting

040 5119595

torbjorn.witting[at]icloud.com

Vicekommodor

Varakommodori

Ilkka Mäki

040 5040017

ilkka.maki(at)gmail.com

Skattmästare

Rahastonhoitaja

Peter Storbacka

0400 560787

peter.storbacka[at]nsa.fi

Sekreterare

Sihteeri

Jan Störling

0400 568415

janstorling[at]gmail.com

Hamnkapten / Klubbmästare

Satamakapteeni / Klubimestari

Mikael Bergroth

0400 280 675

mikael.bergroth1[at]gmail.com

Intendent

Intendentti

Antti Pihlajamäki

0500 661897

a.pihlajamaki(at)gmail.com

Styrelse ledamot

Hallituksen jäsen

Kim Nyberg 050 67790

Kim.nyberg[at]anvianet.fi

Suppleant / Varajäsen

Juniorchef / Junioripäällikkö

Anton Lukkarinen

044 34 99277

anton.lukkarinen[at]hotmail.com

Suppleant

Varajäsen

Mikael Hassel 0500 904311

mikaelhassel(at)gmail.com

8 • Gamlakarleby Segelförening r.f.

Nämnder och kommittéer 2024 Jaostot ja komiteat 2024

Seglingsnämnden:

Kim Nyberg

Heikki Haimakainen

Vårmötet i maj kompletterar

2 st prisdomare:

Jan Störling, ordförande

Kim Nyberg

Juniornämnden:

Anton Lukkarinen, Juniorchef

Meira Ylitalo

Elsa Luoto

Laura Sahlgren

Linnea Huttunen

Hamn-nämnden:

Mikael Bergroth, Hamnkapten

Antti Pihlajamäki

Tor-Erik Tuomisalo

Jan Lindell

Mikael Hassel

Besiktningskommitté:

Jussi Ruissalo, ordförande

Kim Nyberg

Andreas Kortell

Mikael Silvander

Utfärdshamnkommitté:

Antti Pihlajamäki, ordförande

Jan Lindell

Jussi Ruissalo

Johan Nyberg

Mikael Hassel

Jalmari Ahola

Ekonominämnd:

Peter Storbacka, ordförande Skattmästare

Antti Pihlajamäki, Intendent

Klubbmästare:

Mikael Bergroth

Jan Stenman, vice klubbmästare

Utbildningsnämnd:

Ilkka Mäki, ordförande

Johan Nyberg

Antti Pihlajamäki

Valnämnd:

Torbjörn Witting, ordförande

Thomas Slotte

Antton Lukkarinen

Verksamhetsgranskare:

Johan Djupsund

Åsa Störling, vice

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 9

Juniornämnden - Juniorijaosto

Anton Lukkarinen, 34 år och juniorchef i Gamlakarleby Segelförening. Jag är far till tre små barn. Jag älskar havet och allt som har med båtar att göra, särskilt segling och trivs med att jobba på Baltic Yachts som båtbyggare där ja bygger ”maffiga” segel-yachter.

Kursledare i år är Sissel von Schoultz, som också drog kursen förra året. Sissel är seglingsinstruktör och medlem i Brändö Seglare r.f. och aktiv seglare sedan 2010.

Hjälpdragare är föreningens egna juniortalanger Elsa och Linnea samt Laura och Meira. Ni kan då och då också träffa mig ute på kajen. Det är viktigt för barnen att föräldrarna är med och följer med hur det går till att rigga jollen och hur man förbereder sig för att självmant kunna segla. Segling är en strålande gemensam hobby för barn och föräldrar.

Vi tackar Brita Maria Renlunds stiftelse för stödet för vår juniorverksamhet även detta år.

GSF deltar även i år med eget stand på båtmässan ”Vesille-Till havs” som arrangeras i Havsparken i Karleby. Med oss har

Optimistjolle-simulator

vi också en Optimistjolle-simulator som barnen kan prova på. Ni är välkomna att komma in för att fråga och diskutera om det är något ni funderar på kring vår verksamhet eller kanske bara komma in och säga ”Hej”.

Olen Laura Sahlgren ja ylpeä Oslo-jolla ”Bunten” omistaja. Lapsena pääsin aina joskus isän työporukan purjeveneellä käymään lähisaarissa. 35-vuotiaana kaipasin jotain omaa juttua elämääni ja näin ilmoituksen GSF:n veneilykurssista. Kurssilla kuulin seuran käyttämättömästä Oslo-jollasta, jota aloin vain teoriataidoilla käyttämään kurssikaverin kanssa. Monien kommelluksien myötä taidot karttuivat ja hankin oman veneen, jolla nyt purjehdin ja osallistun myös paikallisiin kisoihin.

10 • Gamlakarleby Segelförening r.f.
Sissel von Schoultz Laura Sahlgren

Olen Elsa-Marella Luoto ja olen 16-vuotias. Olen purjehtinut koko ikäni mutta kiinnostuin purjehduksesta todellisesti noin 9-vuotiaana purjehduskoulussa. Tämän jälkeen olen päässyt asettamaan itselleni uusia tavoitteita ja saanut saavuttaa niitä itse niin pitkälle kuin haluan. Rakastan viettää aikaa merellä ja kesäni on suunniteltu purjehduksen ympärille.

Olen Meira Ylitalo, 33-vuotias nainen Kokkolasta. Kun olin pieni, perheelläni oli hytillinen moottorivene. Mieleeni on jäänyt vahvasti reissut saaristoon, erityisesti kallioilla vietetyt illat tähtitaivasta katsellen. Jossakin vaiheessa mieleeni juolahti, että on harmi asua meren äärellä sitä hyödyntämättä. Koska luontoarvot ovat minulle tärkeitä, tuntui purjehtiminen minulle sopivalta valinnalta. Vuonna 2018 huomasin GSF:n järjestävän purjehduskurssin, johon ilmoittauduin mukaan. Tämä olikin ensimmäinen kerta kun astuin purjeveneen kannelle. Purjehduskurssin jälkeen mietin miten jatkaa purjehduksen opettelemista ja lopulta päädyin keväällä 2021 ostamaan oman veneen, Finn 26:sen. Tässä sitä ollaan vieläkin, vaikka ensimmäisen kesän jälkeen sanoin, että jos kaikki tuntuu vielä yhtä hankala-

lta ensi kesänä, niin myyn veneen pois. Onneksi ei tuntunut.

Olen Linnea Huttunen ja olen yksi seuran juniori purjehtijoista. Olen ollut veneiden kanssa tekemisissä ja pitänyt vesillä olosta jo pienestä asti, mutta tutustuin purjehdukseen ensimmäisen kerran optimistijolla alkeiskurssilla, jonne isäni ilmoitti minut. Ihastuin heti jolla purjehdukseen ja jatkoin harjoittelua muiden seuran junioreiden kanssa. Vaihdoin myöhemmin veneluokkaa Zoom8- jollaan. Nykyään kilpailen kyseisen veneluokan kilpailuissa ja toimin seuran alkeiskursseilla apuohjaajana.

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 11
Elsa-Marella Luoto Meira Ylitalo Linnea Huttunen

Nybörjarkurser

Juniorverksamheten 2024

Vi ordnar i år igen grundkurser i segling för barn i åldrarna 7-15 år. Vår förening vill att barn ska ha möjligheten att röra på sig och pröva på nya former av idrott. Förutom grunderna i jollesegling, är lekar, simning och säkerhet till havs på agendan under lägren. Med på kursen behövs inget annat än ett gott humör! Vi har på oss flytvästar hela tiden under lägret men det är ändå nödvändigt att barnet är simkunnigt. Om barnet har en egen flytväst (utan krage) kan den tas med, annars kan flytväst lånas av klubben.

Grundkurserna ordnas veckorna 23 och 24, måndag-fredag, 3 h/dag. Kursens pris är 50 euro, i priset ingår GSF:s medlemskap och försäkring. Anmälningar sker genom länken nedan senast 26.5. Frågor kan riktas till sissel.von.schoultz@gmail. com. I anmälningsblanketten kan man välja vilken veckas kurs barnet vill delta i, vi placerar sedan barnen i grupp A eller B baserat på ålder. Ifall någondera grupp (A eller B) inte passar er kan det nämnas i anmälningsblanketten så försöker vi ta det i beaktande. Alla läger kommer vara tvåspråkiga.

Tidtabellen för kurserna vecka 23 & 24:

9.00–12.00

Fortsättningskurser

För de som redan har gått en nybörjarkurs i segling ordnas två fortsättningskurser, veckorna 26 och 27, juniorer är välkomna i delta i ena eller båda kurserna. Exaktare tidtabeller publiceras senare, men ett liknande koncept som för nybörjarlägren kommer användas. Under fortsättningskurserna kommer fokuset ligga på att ensam kunna ta sig runt olika banor, bli bekväm med manövrarna gipp och slag, även hur vinden och vindbyar påverkar jollen kommer tas upp. Det kommer även vara möjligt att pröva segla Zoom8-jolle under kurserna. Anmälningar till dessa hittas i samma anmälningsblankett som nybörjarlägren.

Priset för en veckas fortsättningskurs är 50 euro, och deltagande i kursen förutsätter medlemskap i föreningen.

Välkomna med!

12 • Gamlakarleby Segelförening r.f.
Tid (kl.) Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Grupp B Grupp A Grupp B Grupp A 13.00–16.00 Grupp B Grupp A Grupp B Grupp A Grupp B
Grupp A

Alkeiskurssit

Junioritoiminta 2024

Järjestämme tänäkin vuonna 7–15-vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattuja purjehduksen alkeiskursseja. Seurana haluaisimme saada lisää lapsia ja nuoria liikkumaan eri lajien parissa. Alkeiskursseilla purjehduksen perusteiden lisäksi leikitään, uidaan ja opitaan perusteet turvalliseen liikkumiseen merellä. Kursseille tarvitset lapsellesi mukaan vain positiivisen mielen! Käytämme pelastusliivejä koko kurssin ajan, mutta turvallisuus syistä lapsen täytyy olla uimataitoinen. Jos löytyy omat pelastusliivit (ei kelluntaliivejä, eikä liivejä kauluksella) niin voi käyttää omia, muuten saa lainata seuralta.

Alkeiskurssit järjestetään viikoilla 23 ja 24, maanantaista perjantaihin, 3 h/päivä. Kurssin hinta on 50 euroa ja hintaan kuuluu GSF:n vuosijäsenyys sekä tapaturmavakuutus. Ilmoittautumiset tapahtuvat alle olevan linkin kautta viimeistään 26.5. Kysymyksiä leireistä tai ilmoittautumisesta voi laittaa osoitteeseen: sissel.von. schoultz@gmail.com. Ilmoittautumislomakkeessa voi täyttää kumpaan kurssiin haluaisi mukaan, me jaamme sitten lapset ryhmään A tai B iän mukaan. Jos jompikumpi ryhmä (A tai B) ei sovi teidän aikatauluunne, voitte mainita sitä lomakkeessa ja yritämme ottaa sitä huomioon. Kaikilla kursseilla puhutaan suomea sekä ruotsia.

Alkeiskurssien aikataulut viikot 23 & 24:

Jatkokurssit

Heille, jotka ovat jo käyneet alkeiskurssin, järjestämme jatkokursseja viikoilla 26 ja 27. Juniorit ovat tervetulleita mukaan jompaankumpaan tai molempiin. Tarkempi aikataulu jaetaan myöhemmin, mutta käytämme samanlaista periaatetta kuin alkeisleireillä. Jatkokurssien aikana keskittymispiste tulee olemaan oman veneen hallitsemisessa ratapurjehduksien aikana, jiipin ja vendan parantamisessa. Kurssin aikana on myös mahdollisuus kokeilla Zoom8-jollaa.

Ilmoittautuminen näihin leireihin tapahtuu samassa lomakkeessa kuin alkeiskurssille.

Kurssin hinta on 50 euro ja kurssi edellyttää seurajäsenyyden.

Tervetuloa mukaan!

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 13
Kellonaika Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
Ryhmä A Ryhmä B Ryhmä A Ryhmä B Ryhmä A
Ryhmä B Ryhmä A Ryhmä B Ryhmä A Ryhmä B
9.00–12.00
13.00–16.00

Heikki ”Heka” Haimakainen digitaliserar GSF:s historiska arkiv

Inför vårt 150-årsjubiléum år 2022 samlades material ur vår digra historiska samling för att med axplock och i bokform presentera bilder och händelser under de fem senaste decennierna av vår anrika förenings existens. Nämnas kan att tidigare eror även utkommit i bokform.

Historikgruppens stora utmaning var alls inte att hitta material, som normalt är, utan snarare att ur vårt digra arkiv kunna välja och vraka vad vi ville och kunde få med. Vi stod alltså inför ett luxuöst problem. Bakom arkivet, omfattande fotografier, fakta, tidningsurklipp o.a. värdefullt vill jag speciellt nämna - utan att glömma andra som bidragit med sina insatser - vår framlidne hedersmedlem Hans ”Hasse” Holmqvist (1917-1991) med sitt enorma engagemang och gränslösa intresse att föreviga och arkivera. ”Hasse” donerade sin materialsamling till GSF vid sin 70-årsdag (1987). Denna kronologiska samling har dessutom kompletterats med bl.a. framlidna hedersmedlemmarna Eero Huimas historiska material och Jalo Telimaa’s fotografier. Härutöver har framlidne årsmedlemmen och fotografen Timo Lehto bidragit med en mängd bilder.

För att säkerställa en historisk hantering och tillgång till vårt värdefulla material har GSF ingått ett avtal med K.H.Renlunds museum som infört och förvaltar vår originalsamling i hembygdsarkivet.

I samband med framtagningen av vår 150-årshistorik meddelade Heikki ”Heka” Haimakainen att han, liksom många andra, gärna skulle se GSF:s digra bildsamling framlagd och presenterad i klubbhuset på Mustakari. Medveten om materialets omfattning, över 10.000 bilder, sade sig Heikki vara intresserad och beredd att skanna och digitalisera det och även då bild för bild !

Till vår lycka ansåg sig ”Heka” dessutom ha tid för ett dylikt stort projekt eftersom han, som nybliven pensionär, hellre gör något ”vettigare än att bara ”ligga på sofflocket”. Heikki har under flera år hobbyaktigt digitaliserat en mängd fotografier som han låtit trycka upp i album såväl för sin egen familj som för sina vänner och bekanta. M.a.o visste han vad han ville taga sig an.

Heikki har under hela sitt liv varit och är fortsättningsvis en aktiv seglare. Redan som 19-åring vann Heikki Haimakainen med gasten Timo Karlsson VM-guld för juniorer i Snipe-klassen. Genom åren kom Heikki ofta också, på Mustakari, i kontakt med vår stora historiker ”Hasse” Holmqvist.

Hela GSF kan vara tacksam över sina uppoffrande medlemmars insatser - även historiska.

Förutom den arbetsintensiva digitaliseringen av vår digra bildsamling kommer vi att trycka upp våra årsvis numrerade fotoalbum. Materialet skall ställas fram i vår medlemskabinett ute på Mustakari där våra medlemmar och besökare, i bildform, kan ta del av axplock ur det som hänt inom GSF genom åren.

Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r.s. har med sina beviljade understöd hjälpt oss genomdriva detta.

Vi tackar så hjärtligt.

14 • Gamlakarleby Segelförening r.f.
Gamlakarleby Segelförening r.f. • 15
Heikki ”Heka” Haimakainen - en bildhanterande seglare

Marienborg

På hösten 2023 kom ett email från församlingsrådet Göran Lindström till föreningens e- mail. Göran, som är son till lärarparet Helfrid och Gunnar Lindström, skrev att han vill donera M/S Marienborgs ratt åt GSF. Jag bad honom sända en bild, och det tog några dagar innan bilden kom men den var imponerande. Ratten hade kommit i släkten Lindströms ego då Görans mamma Helfrid som ogift köpte en villa på Halkokari. Det var villa Solbacken, vars tidigare ägare var direktör Fridolf Heidenberg. Ratten fanns redan då på villan och den har följt Göran sedan dess.

Jag råkade vara i Helsingfors och ringde upp Göran och frågade om det passar att jag kommer på besök till hans hem i Grankulla. Det passade bra. Ratten var imponerande men den rymdes ju inte in i någon personbil. Det blev att en ordna transport till Mustakari. Under vinterns lopp har vi samarbetat med K. H. Renlunds Museum för att få fram bilder och fakta om skeppet.

Skonerten H.C. HANSEN

Byggd år 1917 vid varvet Seaborn Shipbuilding Co., Tacoma, Washington, USA Byggnadsnummer 3

Typ: Träskrov femmastad skonert med jämn masthöjd

Mått: längd 73,39 m, bredd 13,59 m, djupgående 5,88 m. 1660 bruttoton. 1330 nettoton.

Motor: 2 dieselmotorer, totalt 480 IHV. Tillverkare Skandia Pacific Oil Eng. Co., Oakland, CA, USA.

Tyvärr gick skeppet ett tragiskt öde tillmötes.

Den femmastade och över 70 meter långa skonerten m/s Marienborg var på väg till Yxpila hamn i september 1924 för att lasta timmer för transport till England. När fartyget närmade sig Tankars lotsstation gick det snabbt på grund nära Västerbådans norra spets. Lotsstationen skickade genast hjälp och konstaterade att fartyget satt fast stadigt på grundet.

Nu finns ratten och historien om båten utställd på Mustakari. Välkomna och bekanta er!

Jan Störling

GSF sekreterare

16 • Gamlakarleby Segelförening r.f.
Gamlakarleby Segelförening r.f. • 17

Turcin matka Hollannin Veerestä Mustakarille!

Jos näit viime kesänä Mustakarin Kommodori-laiturin edessä oudon aluksen, todennäköisesti näit Turc-nimisen aluksen. Turc on hollantilainen perinteinen purjealus, tyypiltään hoogaars. Se rakennettiin vuonna 1925 Ceasar Van Dammen toimesta Belgiassa sijaitsevassa pienessä Baasroden kaupungissa.

Kuinka Turc päätyi Mustakarille? Ensimmäisen retkeilypurren kanssa olemme purjehtineet jo yli 20 vuotta Kokkolan lähialueella, kun Eelco-kippari muutti Kokkolaan. Vaikka emme koskaan ajatelleet omistavamme venettä kuten Turc, se vain tapahtui. Etsiessämme isompaa venettä Alankomaista astuimme Turcille, joka oli tuolloin huonossa kunnossa, mutta siinä oli niin paljon wow-tekijää, että päätimme yrittää palauttaa sen entiseen loistoonsa. Talven 2022/2023 aikana Turcilla tehtiin paljon työtä. Uusi masto tehtiin, koska alkuperäinen masto oli mädäntynyt ja hajonnut kahteen osaan. Uuden puomin, uudet laitapuomit teki Frans van de Doe ja uuden peräsimen teki Tholenissa van Duivendijk. Juokseva takila uusittiin ja 30 puista lohkoa huollettiin. Paljon maalaus- ja lakkaustöitä tehtiin, aluksen tekniset asennukset tarkistettiin, sähköjärjestelmä uusittiin. Restaurointi saatiin päätökseen uusilla purjeilla, ja 10 vuoden maissa olon jälkeen Turc oli jälleen valmis purjehtimaan. Kesällä 2023 meillä

oli ainutlaatuinen mahdollisuus purjehtia Turcilla aina Veerestä Kokkolaan saakka.

Heinäkuun 1. päivänä Turc ohitti Veeren ja aloitti matkansa kohti Kokkolaa. Koska olimme purjehtineet Turcilla vain kerran aiemmin ennen lähtöä, päätimme valita sisävesireitin Hollannin halki tutustuaksemme paremmin Turciin. Näin meillä oli myös paremmat mahdollisuudet tarvittaessa tehdä korjauksia. Tämä reitti vei Turcin Rotterdamin sataman kautta läntisen Alankomaiden alueen läpi. Tämä alue oli vielä suhteellisen rauhallinen, koska koululomat eivät olleet vielä alkaneet Alankomaissa, oli mukava kokemus purjehtia kanavia ja jokia pitkin. Se oli ”muistojen polku” Eelcolle, joka kilpaili usein järvillä ennen muuttoa Suomeen. Kanavilla purjehtiminen oli mukavaa, purjehtiminen talojen takapihojen ja monien siltojen ja sulkujen ohi.

18 • Gamlakarleby Segelförening r.f.

Lissessä jäimme odottamaan kesämyrskyn ohimenoa erään sillanpäätyyn ankkuroituneina. Kovan tuulen vuoksi ja hätäliikenteen nopeuttamiseksi sillat eivät olleet toiminnassa myrskyn aikana, mutta McDonald’sin ollessa aivan vieressä miehistö pysyi tyytyväisenä (aterioilla) ja lämpimänä, selvisimme myrskystä vaurioitta ja hyvillä mielin.

Kun pystyimme jatkamaan matkaa, päätimme ottaa ”tandemasten-reitin” Haarlemin kautta sen sijaan, että menisimme Amsterdamista, missä sillat avataan vain öisin. Tällä reitillä kaikki sillat voidaan avata, ja alukset voivat kulkea ilman korkeusrajoituksia eteläosasta (Schelde-alue) pohjois-Ijsselmeeriin ja Waddenzeehen. Tällä reitillä vältät vilkkaan kauppa-ja kalastusalus liikenteen sekä tuulivoimapuiston Alankomaiden rannikolla. Nyt Turc saapui Ijsselmeeriin, Alankomaiden suurimmalle sisäjärvelle. Matkalla pohjoiseen vierailimme suvun luona Edamissa, poseerasimme hollantilaisen klassisen venemalehden ”Spiegel der Zeilvaart” valokuvauksissa ja kävimme ihailemassa kaunista ulkoilmamuseota Zuiderzeessa (nykyisin kutsutaan Ijsselmeeriksi ja Markermeeriksi) Enkhuizenissa. Sieltä Turc jatkoi matkaansa Friisin kanavia pitkin Lauwersoogiin, jossa otimme mukaan ylimääräisen miehistönjäsenen ja lähdimme Waddenzeehen.

Waddenzee on vuorovesialuetta Hollannin ja Saksan pohjoisten rantojen sekä Friisien saarten välillä. Tällä alueella vuorovesivaihtelu on noin 3 metriä, osa alueesta kuivuu osittain matalanveden aikana. Tämä tapahtuu joka 6. tunti, joten reittisuunnittelu oli olennaista, mutta hyvän tuulen ja Eelcon veljen kokeneen miehistönjäsenen avulla, eteneminen itään oli nopeaa, ja pian Turc oli Kielin kanavalla. Rendsburgissa meidän oli tehtävä joitain korjauksia peräsinruoriin, joka oli alkanut liikkua yhä raskaammin. Aluksi ajattelimme, että se saattoi johtua osittaisesta kuivumisesta Waddenilla odottaessamme vuoroveden nousua, mutta puun hieman turvotessa se oli alkanut tarttua yhteen saranoista, terävä taltta ja vasara korjasivat tämän ongelman.

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 19

Fermanin, Monsin ja Klintholm Havnin kautta saavuimme Ystadiin, jossa Eelcon veli lähti pois. Simrishamnissa poimimme mukaan Erik Vierkensin, joka olisi erittäin arvostettu miehistön jäsen aina Vaasaan asti. Ruotsin rannikkoa pitkin, Hanö, Kalmar, Oskarshamn, Valdemarksvik, Nynäshamn, Tukholman saaristo, pääsimme Maarianhaminaan.

Olimme vaikuttuneita saariston kauneudesta, Turc kulki Enklingen ja Rauman kautta pohjoiseen. Reposaaressa Sari sekä nuorin miehistö, Nicolas ja Joshua, sekä laivan koira Snowy jättivät Turcin, he palasivat töihin ja kouluun. Eerick ja Eelco jatkoivat matkaa Merikarvian ja Närpiön kautta Vaasaan. Täällä Eerick jätti Turcin odottamaan sään rauhoittumista. Myrskyn jälkeen Eelco jatkoi kohti Pietarsaarta yhdessä Michael Bergrothin kanssa. Täällä koko perhe palasi laivaan, purjehdimme viimeisen osuuden matkasta Kokkolaan. Oli epätodellinen tunne ohjata Turc Mustakaariin, vaikea uskoa, että teimme matkan vain reilussa 6 viikossa, ja että se todella tapahtui.

Eelco van Schaik in english, ChatGPT suomentanut

20 • Gamlakarleby Segelförening r.f.

Ari Känsäkoskis äventyr!

GSF:s långvariga medlem Ari Känsäkoski tävlade i Global Solo Challenge-racet, en ensamseglings, icke-stopp-segling som startade i A Coruña, Spanien. Hans resa började den 21 oktober förra året, med förhoppningen att han skulle klara sig bra i racet och möjligen hota det 40 fot solo-cirkum navigation-rekordet i sin vackra Class40-designbåt.

Med blicken på 137 dagar för att segla jorden runt, kom den erfarne seglaren in i svårigheter två månader och en dag in i sin expedition. Två dagar före jul seglade han i ett avlägset område av Indiska oceanen när han hamnade i haveri och masten brast. Hans position var 1 200 nautiska mil från Afrika och 1 000 nautiska mil söder om Madagaskar.

Outtröttligt kämpade han med att rädda sin mast i rullande hav och en ökande vindstyrka, han lyckades hissa upp masten tillbaka upp på däck. När han säkrat den började han rigga upp en tillfällig mast som skulle hjälpa honom att segla långsamt till säkerhet.

På juldagen tog han ett nödrop om hjälp till alla fartyg i hans närhet och begärde bränsle eftersom hans bränsle höll på att ta slut. Ett japanskt fraktfartyg, Tomi Maru, anlände en dag senare och gav honom 280 liter MGO-diesel. Den finska seglaren började sedan den långa seglingen tillbaka till land. Med begränsade alternativ för var han kunde ta sig till, ställde han in siktet mot Durban som var den närmaste hamnen där han kunde få sin båt Fuji fixad. Detta innebar att han var tvungen att segla norrut för att komma ut ur de västliga vindriktningarna och den starka Agulhas-strömmen, innan han gick runt mot Durban.

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 21

En tredjedel in i hans krävande resa till skydd, tvingades han köra för motor för att komma ut ur de starka vindarna och strömmarna, och bränslenivån blev igen oroväckande låg. Genom ren tillfällighet var det närmaste fartyget till hans position ett massivt finskt flaggat fartyg. Finncanopus, en sprillans ny Finnlines-färja, var på sin jungfruresa på väg från Kina till Östersjön och på grund av konflikten nära Suezkanalen tog de vägen runt och planerade att stanna till i Durban. Finnlines-fartyget ändrade kurs.

När de låg bredvid Fuji överförde de bränslebehållare tillsammans med några nybakade bröd och några läckra pannkakor till den tacksamma seglaren. 25 dagar efter att ha förlorat sin mast, närmade sig Känsäkoski Durban. Efter 1 600 nautiska mil i sakta fart var han bara 8 nautiska mil från land när ännu en motgång slog till. Fujis motor som är till för att bara hjälpa till när seglen inte tar båten framåt, sade upp kontraktet när en rem brast. För första gången under hela denna månads långa drama, bad Ari om hjälp av den lokala NSRI, Station 5, som anlände för att bogsera in honom till hamnen i Durban.

Ari Känsäkoski blev förtjust i segling när han var 12 år gammal. Tillsammans med sin uppmuntrande pappa byggde de en Optimist som gav början till hans livslånga kärlek till segling. På Gamlakarleby Segelförenings Mustakari fick han lära sig de första stegen på väg mot tävlingsseglare i flera juniorklasser och mästerskapstävlingar. Fyrtio år senare är hans passion för segling starkare än någonsin. Och tack vare sina MacGyver-byggfärdigheter kunde han bemästra den kritiska situationen som han hamnat i. Nu tryggt förtöjd i Durban, med sin motor lagad, funderar Känsäkoski på sitt nästa steg. Medan han funderar på sina olika alternativ njuter den sympatiska Finländaren av den varma gästfriheten hos Point Yacht Clubs seglare och deltar i onsdagsseglingar samt delar med sig av sin kunskap med de lokala grabbarna. En seglare hittar alltid vänner i alla hamnar runtom i världen!

Vi GSF:are hoppas att både Ari samt hans fina båt Fuji hittar sin väg hem till Finland!

22 • Gamlakarleby Segelförening r.f.

Parhaat tuotemerkit De bästa varumärken

Veneet - Båtar

Mönkijät - Fyrhjulingar

Vaunut - Trailers

Talvisäilytys - Vinterförvaring

Huolto - Service

Palvelu suomeksi och betjäning på svenska

OD center Bosund www.oceandealers.fi

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 23
ma-la / Må-lö 8-21 • su / sö 10-21 Halpahalli.fi 24/7 Kaikkea Pelastusliivistä laituriin. löytyy! Allt från flytvästar till bryggor. Finns!

GSF SHOP!

Tanken på att kunna sälja GSF produkter åt våra medlemmar uppstod då vi planerade verksamheten för jubileumsåret. Visst har vi sålt produkter förr, men i sortimentet har det då funnits en enda produkt. Dessutom har det inneburit att föreningen tar en lagerrisk. Svinnet har varit stort och försäljningen har gått på en liten förlust.

När föreningen erbjöds möjlighet att för en årlig kostnad på 200 €, få tillgång till en egen nätbutik, med obegränsat sortiment och inbakat betalningssystem beslöt vi pröva. Föreningen har ingen ekonomisk risk och får en liten provision på försäljningen.

Shoppens produkter är märkesprodukter av hög kvalitet. Vi har valt varumärken som Craft, Helly Hansen, Cutter & Buck och Cottover. Du kan

lita på att de är av hög kvalitet, är ansvarsfullt producerade och att de värderar miljön högt.

Vi har själv begränsat sortimentet till t-skjortor, piké skjortor, hybridjackor, mössor etc. I shoppen finns produkter för damer, herrar och juniorer.

Shoppen sköts av Loihe Oy (Företagarvägen 6).

Produkterna skall beställas genom föreningens hemsida www.mustakari. fi. Klicka där på SHOP ikonen. Direktiven hur du skall göra finns på shoppens första sida.

Vi försöker också ha produkter för påseende i vårt klubbkabinett på Mustakari.

Stöd din förening, köp GSF produkter!

24 • Gamlakarleby Segelförening r.f.

GSF SHOP!

Ajatus, että voisimme myydä jäsenillemme GSF tuotteita syntyi kun suunnittelimme juhlavuoden toimintaa. Olemme kyllä myyneet GSF tuotteita ennenkin, mutta silloin valikoimassa on ollut 1 tuote. Seura on ottanut varastoriskin, hävikki on ollut suurta ja myynti on päättynyt pieneen tappioon.

Kun seuralle tarjottiin mahdollisuutta, 200 € vuosimaksua vastaan, saada oma nettikauppa, jonka valikoima on miltei rajaton sisältäen myös maksujärjestelmän, päätimme kokeilla. Seuralla ei ole taloudellista riskiä ja saamme myös pienen provision myynnistä.

Shopin tuotteet ovat korkealaatuisa merkkituotteita kuten Craft, Helly Hansen, Cutter & Buck ja Cottover. Voit luottaa tuotteiden laatuun. Tuotteet ovat vastuullisesti valmistetut ja valmistajat kunnioittavat myös luontoamme.

Olemme itse rajanneet valikoiman t-paitoihin, piké-paitoihin, hybridi takkeihin, päähineisiin, ym. Shopista löydät tuotteita naisille, miehille ja junioreille.

Loihe Oy ( Yrittäjäntie 6) hoitaa kauppaamme.

Tuotteet tilataan seuran kotisivulta www.mustakari.fi, klikkaa siellä SHOP painiketta. Shopin ensimmäiseltä sivulta löydät toimintaohjeet.

Mahdollisuuksien mukaan yritämme myös pitää joitain tuotteita esillä Mustakarilla klubikabinetissamme.

Tue seuraasi, osta GSF tuotteita!

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 25

KATSASTUSTARRAN VÄRI VUODELLE 2024 ON PUNAINEN

Muistutuksena myös suositus tarran oikeaksi sijoituspaikaksi: tarra tulee kiinnittää veneen paapuurin ylärakenteisiin - ei mastoon - niin, että se on hyvin näkyvissä myös kulussa ja purjehtiessa.

Huomioi, että jos olet myynyt GSF venerekisterissä olevan veneen, pyydä katsastajaa irrottamaan vene seurasta. Samoin jos olet hankkinut aikaisemmin katsastetun veneen varmista, että vene on irrotettu aikaisemmasta seurasta.

VENEESSÄ VAADITTAVAT ASIAPAPERIT

Rekisteröitävässä veneessä tulee aina olla viranomaisen antama rekisteritodistus, joka on veneen omistajan tai haltijan nimissä. Katsastusta ei pidä aloittaa, jos rekisteritodistusta ei ole tai se ei ole veneen haltijan nimissä. Katsastuksen alussa tarkistetaan, että rekisteritodistus vastaa katsastettavaa venettä - myös moottorin pitää olla rekisteritodistuksen mukainen - ja että veneen oikein kiinnitetty rekisterinumero vastaa rekisteritodistusta.

Venetodistus on todistus veneen kuulumisesta SPV:n jäsenseuraan ja pidetään mukana veneessä. Venetodistukseen merkitään suoritetut katsastukset ja kun katsastus on voimassa, veneessä saa käyttää jäsenseuran veneilylippua, kun veneessä on tämän seuran jäsen mukana. Muulloin käytetään kansallislippua.

Veneessä olevia luvanvaraisia radiolaitteita varten pitää olla mukana aluksen radiolupa, johon kaikki lupaa edellyttävät laitteet on merkitty. Veneessä ei saa olla luvanvaraisia laitteita ilman asiaankuuluvaa lupaa. Lisäksi meri-VHF-radiopuhelimen käyttäjä tarvitsee henkilökohtaisen pätevyystodistuksen, jonka myös pitää olla mukana veneessä. Useimmissa veneen radiolähettimissä on ohjelmoituna veneen meriradionumero (MMSI), jonka pitää olla veneen radioluvassa määrätty numerosarja. Tämä numero tarkistetaan myös katsastuksessa.

KATSASTUKSEN 2024 PAINOPISTEALUE

Venekatsastuksissa nostetaan joka vuosi esiin vaihtuva veneilyturvallisuusteema. Katsastuskaudella 2023 muistutettiin veneilijöitä lähtötarkastuksien tärkeydestä, ja vuonna 2024 keskitytään veneiden kiinnittämiseen.

Katsastuksissa on tarkoituksena käydä läpi veneiden kiinnitysvarusteita ja niiden kuntoa sekä kiinnittää veneilijöiden huomioita alati muuttuviin olosuhteisiin. Köysien vahvuus ja kunto tulee olla veneen painolle sopivia sekä käytettävät haat ja veneilijän käyttämät kiinnityssolmut tarkoituksenmukaisia. Hankaukselle altistuvissa kulmissa tulee olla kulumissuojat. Köysimateriaalien tulee olla veneilykäyttöön tarkoitettua kiinnitysköyttä, joka kestää UV-säteilyä. Ikävien yllätysten välttämiseksi vanhat perintököydet on syytä vaihtaa uusiin ja kestäviin.

GSF katsastajat:

Jussi Ruissalo, 040-5818815

Kim Nyberg, 050-5067790

Andreas Kortell, 045-1292730

Mikael Silvander, 050-3379422

Katsastuspäivät

Mustakari: 4.6.2024 ja 25.6.2024 Klo 17.00-20.00

Öja: 11.6.2024 klo 17.00-20.00

26 • Gamlakarleby Segelförening r.f.

Medlemsavgifter 2024

Enligt nya stadgarna, som antogs på årsmötet i december 2012, ändrades begreppet Ålderman. Nya åldermän, från och med 2013, som fyller 60 år och har varit föreningens medlemmar i 30 år, befrias inte från medlemsavgiften.

De medlemmar, som har blivit åldermän tidigare än 2013 är också i fortsättningen befriade från föreningens medlemsavgift. Dessa s.k. gamla åldermän kan erlägga en frivillig medlemsavgift (20 €), som går till Segling och Båtsport i Finlands (SBF).

I medlemsavgifterna ingår bl.a. följande medlemsförmåner:

• IF Gruppolycksfallsförsäkring

• Tidningen Nautic

• Rabatter i Karttakeskus näthandel karttakauppa.fi

• Trossen för SBF:s medlemmar till förmånspris

• Rabatt på böcker utgivna av John Nurmisen Säätiö

Som personmedlem in en SBF- medlemsklubb har du en olycksfallsförsäkring i Skadeförsäkringsbolaget If. Försäkringen är i kraft under all verksamhet som gäller båtsport, dvs. båten och i samband med reparation och underhåll av båten. Brädsegling, kitesegling och issegling jämställs med övrig båtsport. Försäkringen är också i kraft i samband med resor som hänför sig till denna verksamhet i Finland och under tillfällig vistelse (högst tre månader) utomlands.

Försäkringen är i kraft under tävlingar och träning organiserad av SBF eller av förening eller båtskola – eller då den försäkrade tränar enligt träningsprogram – och under resor som direkt hänför sig till dessa.

OBS: Försäkringen gäller dock inte på oceanseglingar, motorbåtstävlingar eller träningsåk.

Medlemskap och båtplats kan ansökas på föreningens hemsida www. mustakari.fi

Jäsenyyttä ja venepaikkaa voi hakea seuran kotisivulla www.mustakari.fi

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 27
Medlemsavgift Inskr. avgift Herrar 60€ Damer 55€
15€
Juniorer

UUSI VOLVO SELEKT VAIHTOAUTOJEN PARHAIMMISTO

Volvo Selekt -vaihtoautoiksi kelpaavat vain huolella valikoidut ja hinta-laatusuhteeltaan parhaimmat yksilöt.

Auton kauppahinnasta bonusostoksi kirjataan enintään 500 €. Muissa tuotteissa ja palveluissa Bonus kertyy ostosten koko loppusummasta.

VAUNUMIEHENKATU 2, KOKKOLA ARK. 8–17, LA 10–14 | PUH. 020 780 7150

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 29

Kokkola Karleby

Meillä on laajempi horison i. Vi har en bredare horisont.

S llufsravsna

,gnintlavröflatipatleknek

V atsäbagiljöm s.ttä

remL etavirp/fi.po

gnintlavröflatipaK.bAT

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 31
ASEMA BRÄNSLESTATION FÖR BÅTAR
Mustakari VENETANKKAUS-
32 • Gamlakarleby Segelförening r.f.
Gamlakarleby Segelförening r.f. • 33
34 • Gamlakarleby Segelförening r.f.
Gamlakarleby Segelförening r.f. • 35

TETRA Chemicalsin tuottama CC road ® sitoo pölyn tehokkaasti ja pitkäaikaisesti säästäen monta kallista sorakuormaa. CC road ® soveltuu erinomaisesti esimerkiksi sorateiden, katujen, raviratojen sekä piha-alueiden pölynsidontaan.

www.tetrachemicals.fi

ahlskog@ahlskog-holding.fi

36 • Gamlakarleby Segelförening r.f.
Kotimaista tehoa pölynsidontaan
www.ahlskog.fi
Gamlakarleby Segelförening r.f. • 37 www.dahlbacka.com • tel 06 822 3377

KÖPA ELLER SÄLJA BÅT?

LÅT BÅTAGENT GÖRA JOBBET

FREDRIK HJULFORS Båtmäklare hjulfors@batagent.fi +358 400 76 4402 www. batagent.fi

Båtagent Finland

Båtagent Sverige Bådagent Danmark

38 • Gamlakarleby Segelförening r.f.

VEDEN ÄÄRELLE!

Bottenviksvägen

Pohjanlahdentie 29, Pietarsaaari

Kokkolan Rengashuoltoliike

Ahertajantie 12, 67800 Kokkola

Puh. 0400 364 513 / 050 3666 984

Avoinna 8.00 - 17.00 Tervetuloa!

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 39
S P ECIALIST E N PÅ BÅ T T E X TILI E R V E NET E KSTIILIEN A S IAN TAUNTI J A www.fixafell.fi 06 788 9600
TERVETULOA
VESILLE-messut Kokkolan Meripuistossa 25.-26.5.2024 klo 10-17 VAPAA SISÄÄNPÄÄSY
29, Jakobstad
RENGASLIIKKEEN PERUSPALVELUT SAAT MEILTÄ NOPEASTI JA AIKAA VARAAMATTA PERHEYRITTÄMISTÄ JO VUODESTA 1960
40 • Gamlakarleby Segelförening r.f. Asianajotoimisto Anne Mäkelä Torikatu 35 B 67100 Kokkola GSM 0400 566 295 .fi

- en pärla vid Öjasjöns strand

Lägenhetsstorlekar från 32 till 97,5 m2. Försäljningspris från 50 197 €, skuldfritt pris 169 000 €

Högklassigt boende året runt

Nu har du möjlighet att skaffa din egen fritidsbostad intill Sju broars väg, Hickarö håller äntligen på att återupplivas!

NSA Bolagen Ab bygger två identiska trevånings bostadshus, med totalt 44 semesterbostäder avsedda för året runt bruk.

Sjölandskapet har varit en viktig utgångspunkt vid planeringen av Hickarö. Varje lägenhet har en inglasad balkong från vilken det öppnar sig en fantastisk skärgårdsvy mot Öjasjön. Skärgården, naturen och de växlande årstiderna har således en viktig roll när man talar om stämningen i bostäderna på Hickarö.

På samma tomt håller en privat serviceleverantör på att bygga en anläggning bestående av en bastuvärld, en mindre konferenslokal och en restaurang med stora terrasser. Tillsammans kommer dessa byggnader att bli en fantastisk helhet som inte tidigare har funnits i Karlebyregionen.

Home by the Sea Jan Storbacka 0400 762 113 jan.storbacka@nsa.fi
och tilläggsinfo: Jörn Sundström 0400 776 010 myynti@asuntobjorndahl Asunto Björndahl Tarja Huldén 040 686 8139 tarja.hulden@nsa.fi www.nsa.fi
Försäljning
Koppisentie 6, 67600 KOKKOLA Puh: 050 441 0864 Email: kokkola@vtr-workwear.fi www.vtr-workwear.fi Avoinna Ma-Pe 7-17 LAADUKKAIMMAT TYÖVAATTEET JA KAUPUNGIN PARAS PALVELU!
www.nordstar.fi
THE NORTH SEAS
YACHTING HERITAGE OF
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.