GSF 2023

Page 1

Årsbok 2023 1872

”Det är verkligen något speciellt med båtar tillverkade i den här delen av Finland. Jag antar att det är den österbottniska naturen, hantverksskickligheten och kreativiteten hos designers och hantverkare som förklarar produktens styrka. Vi är mycket stolta över den solida och pålitliga SARGO-båten.”

Thomas Sarin, VD, Sarins Båtar Oy Ab

Sarins Båtar

Sarins Båtar Oy Ab, 67900 Karleby, Finland, info@sargoboats.fi, www.sargoboats.fi
– SOLID, SÄKER OCH SPORTIG

1872

Gamlakarleby Segelförening r.f. Stiftad år 1872

Medlemsantal 446

Besöksadress:

Mustakari

Mustakarivägen 20

67300 Karleby

Postadress: GSF

c/o Jan Sörling

Sjukhusgatan 11 a 50

67100 Karleby

www.mustakari.fi

info.mustakari@gmail.com

Facebook: Gamlakarleby Segelförening r.f.

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 3

VÄLKOMNA TILL GAMLAKARLEBY SEGELFÖRENING PÅ MUSTAKARI!

Gamlakarleby Segelförening blickar fram mot de följande 150-åren efter fjolårets 150-års jubileumsår. Nu satsar vi på vår mångsidiga basverksamhet som vi driver på bred front med sikte på framtiden, junior-, tävlings-, skolnings-, gästhamnsoch hamnverksamhet samt utveckling av Mustakari som har varit föreningens hemmahamn sedan 1916 och är i sig själv unik.

Större delen av verksamheten sköts, inte överraskande, av en välmotiverad och tät medlemsgrupp som en lång tid redan har sett till att all verksamhet är på en hög nivå – ett stort tack till dessa medlemmar!

Ett exempel på att verksamheten är på hög nivå är erkännandet årets skolningsförening som GSF tillsammans med grannföreningarna KP och KV tilldelades av centralföreningen Segling och båtsport i Finland i samband med SBF-galan 19.11.2022. Ett stort tack till utbildningsnämnden!

Juniornämnden har jobbat systematiskt de senaste åren och har lyckats få en växande skara juniorer som deltagit på GSF:s grundkurser. Juniornämnden har ny dragare i år och GSF ordnar traditionellt nybörjarkurser också i år med professionell instruktör tack vare stödet från Brita Maria Renlunds fond. Märkväl att GSF ställer till tillförfogande optimist-jollarna, med andra ord är tröskeln låg för de som vill pröva på segling – det är bara att anmäla sig. Då junioren växt sig ur optimisterna finns det möjlighet att byta upp sig till Zoom 8 jolle. Alla nya och nuvarande juniorer - ni är mycket välkomna att pröva på segling och båtliv - till detta finns det ypperliga möjligheter!

Tävlingsseglarna – våra skickligaste och kunnigaste medlemmar har för inkommande sommar att se fram emot rankingtävlingar för Oslojollar och Haj-båtar och naturligtvis veckotävlingarna.

Jag ser fram emot ett aktivt år på alla fronter! Till sist vill jag tacka GSF:s medlemmar och samarbetspartners och önska er alla njutningsfulla stunder på Mustakari och tillsammans med båtsporten.

GSF och Mustakari har något att ge en och var som trivs vid havet!

4 •
Gamlakarleby Segelförening r.f. Torbjörn Witting Kommodor

Varakommodorin tervehdys

Tätä vuosikirjan tekstiä kirjoittaessa kesä vielä antaa odottaa itseään. Meri on jäässä vaikka kalenterin mukaan minun pitäisi jo olla rannassa veneen kylkiä kiillottamassa. Kylkien kiillotus onkin usein se mitä ensin ajattelemme kun keväthuollosta puhutaan. Toki kiiltävät kyljet ovat kauniit, mutta vähintään yhtä tärkeää on aluksen tekniikka ja turvallisuus. Kun vene on vielä ylhäällä, on hyvä mahdollisuus tarkistaa esimerkiksi läpivientien kunto.

Veneen lisäksi sen laitteiden ja varusteiden tulee olla kunnossa jotta se on merikelpoinen. GSF:n lipun alla liikkuvat veneet tulee olla katsastettuja ja vuosittainen katsastus on hyvä mahdollisuus tarkistaa, että kaikki on varmasti kunnossa. Pelkkä merikelpoinen vene ei riitä vaan myös veneen kipparilla tulee olla riittävät taidot. GSF järjesti yhdessä Kokkolan Purjehtijoiden ja Kokkolan Venekerhon kanssa jo toisena vuonna peräkkäin veneilijäkurssin. Kurssille osallistui monta uutta veneilijää, mutta suureksi iloksi myös useita aikaisempaa veneilykokemusta omaavia veneilijöitä. Veneilijäkurssi onkin hyvä mahdollisuus päivittää omaa osaamista. Vaikka osa asioista olisikin entuudestaan tuttuja voi kurssilla aina oppia uutta – tai ainakin saa omaan ajatteluun uusia näkökulmia. Veneilijäkurssi on SPV:n koulutusohjelman mukainen peruskurssi. Kurssilla opetellaan navigoinnin lisäksi myös muita tärkeitä taitoja, kuten navigointielektroniikkaa, sääilmiöitä ja solmuja. Yksi osa kurssia on myös venetekniikka. Vaikka omaa venettä ei itse huoltaisikaan, on kuitenkin monta tekniikkaan liittyvää asiaa mitä jokaisen veneen omistajan tulee tietää, jotta voi turvallisesti liikkua merellä.

Veneilijäkurssin pitäminen on ollut antoisaa myös meille kouluttajille. Kolmen seuran välinen koulutusyhteistyö on luonut luontevan polun säännölliseen yhteydenpitoon. Suunnitteilla on jo ollut monenlaisia koulutuksia, mutta etenemme kuitenkin rauhallisesti haukkaamatta liian isoa palaa kerralla. Ensitalven koulusohjelma on vielä auki, mutta lupaamme kuunnella herkällä korvalla jäsenistön toiveita laitureilla ja saarissa.

Keväisin terveisin

6
• Gamlakarleby Segelförening r.f. Ilkka Mäki Varakommodori Koulutus-komitean puheenjohtaja

Styrelsen 2023 - Johtokunta 2023

Främre raden från vänster / Eturivi vasemmalta: Peter Storbacka, Torbjörn Witting, Ilkka Mäki, Antti Pihlajamäki

Bakre raden från vänster / Takarivi vasemmalta

Anton Lukkarinen, Kim Nyberg, Jan Störling, Carl-Gustav Wiklund, Mikael Bergroth

Styrelse 2023 med kontaktuppgifter - Hallitus 2023 yhteystietoineen

Kommodor / Kommodori

Torbjörn Witting

040 5119595

torbjorn.witting[at]icloud.com

Vicekommodor / Varakommodori

Ilkka Mäki

040 504 0117

ilkka.maki2011[at]gmail.com

Sekreterare / Sihteeri

Jan Störling

0400 568415

janstorling[at]gmail.com

Seglingschef / Purjehduspäällikkö

Carl-Gustav Wiklund

040 546 8599

cgawiklund[at]gmail.com

Hamnkapten / Klubbmästare

Satamakapteeni / Klubimestari

Mikael Bergroth

0400 280 675

mikael.bergroth1[at]gmail.com

Skattmästare / Rahastonhoitaja

Peter Storbacka

0400 560787 peter.storbacka[at]nsa.fi

Intendent Intendentti

Antti Pihlajamäki

0500 661897

a.pihlajamaki(at)gmail.com

Suppleant / Varajäsen

Kim Nyberg

050 67790

Kim.nyberg[at]anvianet.fi

Suppleant / Varajäsen

Tina Hagnäs

040 831 3373

tinahagnas[at)gmail.com

Suppleant / Varajäsen

Juniorchef / Junioripäällikkö

Anton Lukkarinen

044 34 99277

anton.lukkarinen[at]hotmail.com

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 7

Nämnder

och kommittéer 2023 Jaostot ja komiteat 2023

Seglingsnämnd / Purjehdusjaosto

Carl-Gustav Wiklund

ordförande /puheenjohtaja

Jan Helminen

sekreterare

Tom Björndahl

Jukka Polso

Mätningskommitté / Mittauskomitea

Esko Hyyppä

ordförande / puheenjohtaja

Bo-Erik Vikström

Tom Björndahl

Prisdomare / Palkintotuomarit

Jan Helminen

ordförande / puheenjohtaja

Carl-Gustav Wiklund

Juniornämnd / Juniorijaosto

Anton Lukkarinen

juniorchef / juniorijohtaja

Jalmari Ahola

Elsa Luoto

Hamn-nämnd / Satamajaosto

Mikael Bergroth

hamnkapten / satamakapteeni

Antti Pihlajamäki

Kim Nyberg

Tor-Erik Tuomisalo

Jan Lindell

Besiktningsnämnd / Katsastusjaosto

Jussi Ruissalo

ordförande / puheenjohtaja

Kim Nyberg

Andreas Kortell

Utfärdshamnsnämnd

Retkisatamajaosto

Antti Pihlajamäki

ordförande / puheenjohtaja

Jan Lindell

Jussi Ruissalo

Johan Nyberg

Mikael Hassel

Ekonominämnd / Talousjaosto

Peter Storbacka

ordförande / puheenjohtaja

skattmästare / rahastonhoitaja

Antti Pihlajamäki intendent

Klubbmästare / Klubimestari

Mikael Bergroth

Tom Björndahl

viceklubbmästare / varaklubimestari

Utbildningsnämnd / Koulutusjaosto

Ilkka Mäki

ordförande / puheenjohtaja

Johan Nyberg

Antti Pihlajamäki

Maria Indola

PR nämnd / PR-jaosto

Tina Hagnäs

ordförande / puheenjohtaja

Robban Hagnäs

Valnämnd / Vaalijaosto

Torbjörn Witting

ordförande / puheenjohtaja

Thomas Slotte

Anton Lukkarinen

Verksamhetsgranskare

Johan Djupsund

Åsa Störling, vice

8 •
Gamlakarleby Segelförening r.f.
Gamlakarleby Segelförening r.f. • 9
GSF fick ta emot Keplis styrelses Specialpris för 150 årig verksamhet. Priset emottogs av Kommodor Torbjörn Witting.

Juniorchefens presentation

Jag är Anton Lukkarinen 33 år och nyutnämnd juniorchef i Gamlakarleby Segelförening. Jag är far till tre små barn. Jag älskar havet och allt som har med båtar att göra, särskilt segling och trivs med att jobba på Baltic Yachts som båtbyggare där ja bygger ”maffiga” segel-yachter.

Sommartid försöker jag segla möjligast mycket med föreningens Oslojolle. Till sommaren har jag som målsättning att få min fru att bli intresserad av att segla eller åtminstone att få henne med mig i båten flera gånger.

Jag har alltid varit intresserad att vara ute på sjön även om jag inte som barn spenderat så mycket tid till sjöss. År 2016 såg jag en annons om en seglingskurs som GSF arrangerade och tänkte att ”nu ska vi ändra på det” och så anmälde jag mig till kursen. Jag blev förtjust på en gång och följde med föreningens kultur en stund. Det tog inte länge förrän GSF ville ha mig med i juniorsektionen. Jag satt också med i styrelsen i några år. År 2017 deltog jag och två andra från föreningen i en hjälpledar-kurs i Vasa. Detta gav oss en bra grund inför de kommande åren och jag har varit med i juniorsektionen sedan dess.

Det är fint att följa med hur snabbt barnen lär sig segla. Först kan det kännas lite skrämmande och man kanske bara vågar sätta sig i jollen. Härefter sätter vi oss i en simulator och får lära oss hur seglen reagerar med vinden och att komma ihåg att ducka förrän bommen slår i huvudet. Härefter är det tid för barnen att ge sig ut och segla av och an för fulla segel. Det är imponerande!

Juniorsegling år 2023

I år kommer vi att ordna en nybörjarkurs i optimist-jolle klassen i juli. Det blir en fem dagar lång kurs i två olika grupper med tio barn per grupp. I den kursen ska barnet få grunden till att bli en självständig optimist seglare. Kursen avslutas med en lekfull kappsegling.

På fortsättningskursen är det meningen att också få med de juniorer som tidigare genomgått nybörjarkursen.

Kursledare i år är Sissel von Schoultz, som också drog kursen förra året. Sissel pratar både finska och svenska. Hjälpdragare är föreningens egna juniortalanger Elsa och Linnea. Ni kan då och då också träffa mig ute på kajen. Det är viktigt för barnen att föräldrarna är med och följer med hur det går till att rigga jollen och hur man förbereder sig för att självmant kunna segla. Segling är en strålande gemensam hobby för barn och föräldrar. Vi tackar Brita Maria Renlunds stiftelse för stödet åt vår juniorverksamhet även detta år.

GSF deltar även i år med eget stand på båtmässan ”Vesille-Till havs” som arrangeras i Havsparken i Karleby. Med oss har vi också en Optimistjolle-simulator som barnen kan prova på. Ni är välkomna att komma in för att fråga och diskutera om det är något ni funderar på kring vår verksamhet eller kanske bara komma in och säga ”Hej”.

Vi ser fram emot en givande säsong!

10 •
Gamlakarleby Segelförening r.f. Juniorchef Anton Lukkarinen

Junioripäällikön esittely

Olen Anton Lukkarinen 33 vuotta nuori Gamlakarleby Segelföreningenin uusi junioripäällikkö. Olen kolmen pienen pojan isä. Rakastan merta ja kaikkea mikä liittyy veneilyyn. Varsinkin purjehtimiseen. Työkseni rakennankin upeita purjejahteja Baltic Yachtsilla veneen rakentajana. Ja kesäisin yritän purjehtia mahdollisimman paljon seuran Oslo-jollalla. Kesäni tavoite onkin saada vaimoni innostumaan purjehtimisesta, tai ainakin viedä hänet vesille useamman kerran.

Olen aina ollut kiinnostunut veneilystä mutta vesillä en nuoruuttani jostain kumman syystä viettänyt, vaikka tässä upeassa merikaupungissa asuin. Vuonna 2016 näin mainoksen GSF:n järjestämästä purjehdus kurssista ja päätin muuttaa tämän vääryyden ja ilmoittauduin. Innostuin välittömästi ja jäin kurssin jälkeen ihmettelemään seuran toimintaa. Aika nopeasti minua pyydettiin mukaan junioritoimintaan. Ja istuin hallituksessakin muutaman vuoden. Osallistuin kahden muun seuran jäsenen kanssa keväällä 2017 Vaasassa järjestettyyn apuohjaaja kurssiin josta sain paljon uusia oppeja tuleville vuosille. Olen ollut mukana junioritoimikunnassa siitä lähtien.

On hienoa seurata kuinka hurja se kasvukäyrä onkaan juniorikurssille osallistuessa. Ensin jännittää eikä uskalla kuin käydä vähän istumassa optarissa. Käydään läpi simulaattorissa miten tuuli vaikuttaa purjeisiin ja muistaako väistää ennen kuin puomi osuu päähän. Mitä erilaisia osia ja välineitä kuuluu veneeseen ja yhtäkkiä mennäänkin jo kovaa kyytiä rataa pitkin poikin. Se on mahtavaa!

Junioripurjehdus 2023

Tänä vuonna järjestämme optimisti-jolla alkeiskurssin heinäkuussa. Kurssi kestää viisi päivää jossa nuoret jaetaan kahteen kymmenen hengen ryhmään. Kurssin tavoite on antaa purjehduksen perusteet jotta voi purjehtia omatoimisesti optimisti-jollalla. Alkeiskurssi päättyy leikkimieliseen purjehduskisaan.

Järjestämme myös jatko kurssin, kurssille on tarkoitus saada mukaan “vanhoja” jo alkeiskurssin käyneitä sekä tuoreita alkeiskurssin suorittaneita. Jatko kurssi kestää kymmenen päivää ja jakautuu kahdelle viikolle. Ensimmäiset päivät virkistetään vähän muistia, jonka jälkeen harjoittelemme hieman vaativampia tekniikoita. Kurssin tavoite on järjestää kisat kurssilaisten kesken, joka päätetään makkaran paistolla ja saunalla.

Kurssien vetäjänä toimii viime kaudelta tuttu ja taitava Sissel Von Schoultz. Sissel puhuu suomea sekä ruotsia. Lisäksi apuohjaajina toimivat seuran pesunkestävät juniorit, Elsa ja Linnea. Ja saattaa minutkin nähdä laiturilla ihastelemassa toimintaa junioreiden vanhempien kanssa. On tärkeää lapselle, että vanhemmat jäävät seuraamaan harjoituksia, jotta vanhemmat osaavat tulevaisuudessa auttaa lapsia rigaamaan jollat ja auttamaan heidät vesille omatoimiseen purjehtimiseen. Purjehdus on loistava tapa saada yhteinen harrastus vanhemmille ja lapsille.

Kiitämme Brita Maria Renlundin säätiötä tuesta junioritoiminnallemme myös tänä vuonna.

Osallistumme myös Kokkolassa järjestettävään Vesille-Till havs messuille Kokkolan Meripuistossa. GSF:llä on messuilla oma ständi. Tuomme paikalle jolla simulaattorin jota lapset pääsevät kokeilemaan. Ja tietenkin voi tulla juttelemaan meidän kanssa. Tulkaa ihmeessä sanomaan hei!

Odotamme innolla tulevaa kautta!

Anton Lukkarinen Junioripäällikkö

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 11

Carl-Gustav ”Dutta” Wiklund och seglingsnämnden

En första egen segelbåt fick han1960 då pappa Claes köpte honom en ”Sea Scout”, ett självbygge av Jan Ahlstrand och hans kompis Leif Lehvonen. Familjeutflykterna och distansseglingarna med pappa som lärare i hans Haj-båt L-38 ”Clara” blev både lärorika och minnesvärda. På 1960-talet gjorde ”Dutta” också inhopp som gast på pappas Haj om någon av ordinariegastarna var förhindrad att deltaga.

Under ungdomsåren seglade ”Dutta” också som skeppare i Optimist-, Blixt- och Oslojolle, Göteborgseka samt Snipe tills han köpte sin första egna, egentliga racingbåt, en begagnad OK-Jolle ”Red Star” av ”Bobi” Casén.

”Dutta” inför Siikasafari 2020

(Foto: Jan Helminen)

Mustakari ligger på knappt 300 meters avstånd från privatbryggan vid Räihäs strand där Carl-Gustav, mera bekant som ”Dutta”, förtöjer sin båt några tiotal meter från hemmet som tidigare, under fyra generationer, varit ett sommarställe för familjen Wiklund.

Sedan barnsben har ”Dutta” på sommarmorgnarna vaknat upp med Gamla hamnen och Mustakari i blickfånget. ”Dutta” har också trampat i förfädernas fotspår med segling och engagemang i anrika GSF där ”Dutta” är medlem sedan juli 1962.

• Gamlakarleby Segelförening r.f.

Mersmak för tävlandet gav GSF:s framgångsrika Snipe-flottilj 570 som också blev en del av ”Dutta” då han köpte en egen, ny Snipe ”Tina” med vilken han, förutom i kappseglingarna på hemmavattnen, deltog i en mängd ranking- och mästerskapsseglingar runtom i Finland. En rad angenäma havskappseglingar för ”Dutta” blev flera starter i LYS-klassen hemma och borta.

12

För ”Bobi” Casén och ”Dutta” har segling utgjort en beskärd del av somrarna i över 60 år. Här är de två på en gemensam havsrunda i Solingen ”Tanja” sommaren 2020.

(Foto: Lucas Höglund)

Redan under barn- och ungdomsåren deltog ”Dutta” tillsammans med sin pappa, hans seglarbröder och brorsa i ett otal talkoarbeten på Mustakari.

”Dutta” kommer också väl ihåg det återkommande arbetet med att hjälpa pappa med att, på hans skrivmaskin, skriva ut medlemskort och -förteckningar samt att härefter tillsammans med sina bröder cykla omkring i nejden för att bära upp de årliga medlemsavgifterna. Intressant, givande och av stort intresse var det också att få växa upp med och uppleva en rad gamla, redan bortgångna ”seglarrävar” på Mustakari.

Seglingsnämnden och övriga engagemang

”Dutta” har under, hittills sex kommodorer genom flera årtionden varit styrelsledamot i GSF, under åren 1978-88 som sekreterare och sedermera har han som ledamot representerat seglingsnämnden. Sedan 2011 har ”Dutta” varit seglingschef och bl.a lett FM i Haj-klassen åren 2011, 2017 och 2022, FM i H-Båts- och 2.4mR-klasserna år 2012, och NM i 2.4 mR-klassen 2017 och 2020 samt Klassmästerskapen för Oslojollar år 2021 som arrangeras igen sommaren 2023.

För att leda en tävlingsnämnd är det värdefullt med egna, praktiska seglings- och tävlingserfarenheter vilka ”Dutta” kompletterat med en erforderlig teoretisk utbildning. Han har senast genomgått en tävlingsarrangörskurs 2012 i Uleåborg och år 2017 en nationell- och en internationell tävlingsledarkurs i H:fors.

”Seglingsnämnden upplever jag som ett hjärta för en segelförening” säger Dutta. Med i nämnden är f.n. Tom Björndahl, Jan Helminen och Jukka Polso. Härutöver brukar en rad av våra nämnda och icke nämnda seglare beredvilligt ställa upp för anordnande av större tävlingar.

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 13

”Gunvor af Mustakari” har varit seglingsnämndens centrala arbets-redskap i över 30 år (Foto: Christian Wiklund)

GSF har, som bekant är, genom åren anordnat ett otal regattor, rankingtävlingar och mästerskap tillochmed på VM-nivå. Föreningen har vunnit ett gott rykte som tävlingsarrangör. Mycket tack vare sina kunniga och erfarna seglares engagemang i arrangörsstaben. Trots ett mycket tidskrävande arbete med själva tävlingarna kräver även omhändertagandet och service av utrustning och arrangörsbåtarna sina resurser. Den värdefulla kompensationen utgör en trevlig samvaro med medverkande stabsmedlemmar.

Våra seglares lokala, nationella och internationella framgångar samt personliga kontakter till sina gelikar utgör de bästa garantierna för ett fortsatt levande intres-

• Gamlakarleby Segelförening r.f.

se för segelsporten som tyvärr under de senaste årtiondena uppvisat en sviktande trend inte bara lokalt utan vidare även på såväl det nationella som internationella planet.

Låt oss hoppas att den trenden är temporär och att de yngre generationerna finner de värden vårt kära intresse kan erbjuda.

Anm: För sin segling och uppoffringar för GSF tilldelades ”Dutta” föreningens förtjänsttecken i guld år 1988.

14
ChrW
Gamlakarleby Segelförening r.f. • 15 Seglingsprogram / Purjehdusohjelma 202 3
Seglingschef / Purjehduspäällikkö Mobile E-mail Internet Carl-Gustav ”Dutta” Wiklund 040 546 8599 cgawiklund@gmail.com www.mustakari.fi Maj / Toukokuu 1.5 Flagghissning / Lipunnosto 27.5 Micro Dragon Mässtävling / Messukisa GSF Start/lähtö 12:00, 6 starter/lähtöä Juni / Kesäkuu 6.6 Tisdagssegling / Tiistaipurjehdus GSF Start/lähtö 18:00 10.6 Micro Dragon Ranking GSF Start/lähtö 12:00, 6 starter/lähtöä 15.6 Torsdagssegling / Torstaipurjehdus KP Start/lähtö 18:00 17.6 Våröppen / Kevätavoin / LYS GSF/KP Start 12:00, 3 starter havsbana Lähtö 12:00, 3 lähtöä merirata 27.6 Tisdagssegling / Tiistaipurjehdus GSF Start/lähtö 18:00 Juli / Heinäkuu 1.7 Stadsmästerskap / Kaupunginmestaruus GSF/KP (4 starter/lähtöä) 4.7 Torsdagssegling / Torstaipurjehdus KP Start/lähtö 18:00 18.7 Tisdagssegling / Tiistaipurjehdus GSF Start/lähtö 18:00 22 – 23.7 Vuosipurjehdus / Haj Ranking KP 22.7 Lähtö 1 KP:n Vuosipurjehdus Årskappsegling / Hai Ranking GSF 23.7 Start 1 GSF:s Årskappsegling 25.7 Tisdagssegling / Tiistaipurjehdus GSF Start/lähtö 18:00 29 – 30.7 Oslojolle KM / Oslojolla LM GSF Start/lähtö 12:00 Augusti / Elokuu 3.8 Torsdagssegling / Torstaipurjehdus KP Start/lähtö 18:00 8.8 Tisdagssegling / Tiistaipurjehdus GSF Start/lähtö 18:00 17.8 Torsdagssegling / Torstaipurjehdus KP Start/lähtö 18:00 19.8 Höstöppen / Syysavoin KP 1 innestart havsbana / 1 sisälähtö merirata 22.8 Tisdagssegling / Tiistaipurjehdus GSF Start/lähtö 18:00 29.8 Torsdagssegling / Torstaipurjehdus KP Start/lähtö 18:00 September / Syyskuu 2.9 Siikasafari GSF/KP Start/lähtö 12:00 Flagghalning / Lipunlasku Seglingar på övriga orter / Purjehdukset muualla 7 – 9.7 Hangö Regatta / Hangon Regatta 10 – 13.7 Haj-FM Hangö / Hai-SM Hanko 23 – 26.7 2.4 mR FM T:fors / 2.4 mR SM Tampere 31.7 – 5.8 2.4 mR VM T:fors / 2.4 mR MM Tampere 17 – 20.8 Folkbåt FM H:fors / Kansanvene SM Helsinki Maj Juni Juli Augusti Vk M T O T F L S Vk M Ti O To F L S Vk M T O T F L S Vk M T O T F L S 18 1 2 3 4 5 6 7 22 1 2 3 4 26 1 2 31 1 2 3 4 5 6 19 8 9 10 11 12 13 14 23 5 6 7 8 9 10 11 27 3 4 5 6 7 8 9 32 7 8 9 10 11 12 13 20 15 16 17 18 19 20 21 24 12 13 14 15 16 17 18 28 10 11 12 13 14 15 16 33 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 25 19 20 21 22 23 24 25 29 17 18 19 20 21 22 23 34 21 22 23 24 25 26 27 22 29 30 31 26 26 27 28 29 30 30 24 25 26 27 28 29 30 35 28 29 30 31 31 31
3.5.2023

Arin projekti

GSF:n jäsen, Ari Känsäkoski osallistuu yksinpurjehduskilpailuun pysähtymättä maailman ympäri Global Solo ZEROCO2challenge-kilpailuun.

Ari on GSFn kasvatti ja aloitti purjehduksen Mustakarilla seuran veneillä. Tänään takana on yli 40 vuotta aktiivista kilpapurjehdusta jolla-, avomeri ja valtameriluokissa.

Ari Känsäkoski lähtee yksin maailmanympäri-purjehdukselle syyskuussa 2023 starttaavassa Global Solo Challenge kilpailussa (GSC 2023-24). Yksinpurjehduskilpailu vie purjehtijaansa ilman pysähdyksiä noin 130 vuorokautta ja yli 48 150 kilometriä. Ari purjehtii kilpailun vain uusiutuvaa energiaa käyttäen. Hän hakee Class40-luokan Fujillaan kärkisijaa ja tähtää voittoon.

ZEROchallenge on Ari Känsäkosken elämäntapa projekti, joka kertoo EKO- tehokaasta arkkitehtuurista, asumisesta ja maksimaalisesti kierrättävästä elämäntyylistä.

Ari Känsäkoski toimii työssään EKOtehokkaan arkkitehtuurin ja tietomallinuksen kouluttajana, suunnittelijana ja asiantuntijana.

”Aloitin itse rakennetulla 50kg koivuvanerijollalla ja äidin ompelemilla purjeilla ilman mitään veneenrakennus ja purjehduskokemusta. Tällä jollalla voitin jo toisena vuotena GSF:n pistepurjehdukset, jonka jälkeen GSF antoi minulle käyttöön uuden Björndahl optarin. Sillä olin piirinmestaruuskisoissa ja 1985 Maarianhaminan SM-kisoissa. 17-vuotiaana kohtasin Harry Harkimon ollessani kesätyöntekijänä Gamlakarleby Segelförening r.f. pursiseuralla. Hän saapui Swan 50 Belmontilla promootiokiertueelle BOC Challenge yksinpurjehduksen jälkeen. Sain tutustua hänen veneeseensä ja kuulla hänen kokemuksiaan. Siitä syttyi palo itsenäiseen tekemiseen. Aika vei minua toiseen suuntaan, mutta nyt on aika toteuttaa unelmaani.”

”Olen ikuisesti kiitollinen GSF:n upeasta avusta ja valmennuksesta juniorina!”

GSF tukee pienellä summalla Arin projektia ja vene varustetaan GSF:n seuralipulla ja tarralogolla joka on käytössä aina kun on mahdollista!

16
• Gamlakarleby Segelförening r.f.

Toivotaan onnea Arin unelmaprojektille!

Viime vuodet ovat olleet Arilla kiireellisiä ja tässä lista osallistumisista ja sijoituksista:

FUIJ CLASS 40 CC 40

Suunnittelija: Owen Clarke Design

•Pituus: 12,19 m

•Leveys: 4,30 m

•Syväys: 3 m

•Mastonkorkeus: 19 m

•Paino: 4900 kg

•Vesiballastitankit: 1500 l

•Purjepinta-ala vastatuuleen: 115 m2

•Purjepinta-ala myötätuuleen: 285 m2

•Purjehdittu huippunopeus: 26 solmua

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 17

GSF SHOP!

Tanken på att kunna sälja GSF produkter åt våra medlemmar uppstod då vi planerade verksamheten för jubileumsåret. Visst har vi sålt produkter förr, men i sortimentet har det då funnits en ända produkt. Dessutom har det inneburit att föreningen tar en lagerrisk. Svinnet har varit stort och försäljningen har gått på en liten förlust.

När föreningen erbjöds möjlighet att för en årlig kostnad på 200 €, få tillgång till en egen nätbutik, med obegränsat sortiment och inbakat betalningssystem beslöt vi pröva. Föreningen har ingen ekonomisk risk och får en liten provision på försäljningen.

Shoppens produkter är märkesprodukter av hög kvalitet. Vi har valt varumärken som Craft, Helly Hansen, Cutter & Buck och Cottover. Du kan

lita på att de är av hög kvalitet, är ansvarsfullt producerade och att de värderar miljön högt.

Vi har själv begränsat sortimentet till t-skjortor, piké skjortor, hybridjackor, mössor etc. I shoppen finns produkter för damer, herrar och juniorer.

Shoppen sköts av Oy HW-Company Ltd (Företagarvägen 6).

Produkterna skall beställas genom föreningens hemsida www.mustakari.

fi. Klicka där på SHOP ikonen. Direktiven hur du skall göra finns på shoppens första sida.

Vi försöker också ha produkter för påseende i vårt klubbkabinett på Mustakari.

Stöd din förening, köp GSF produkter!

18
Gamlakarleby Segelförening r.f.

Ajatus, että voisimme myydä jäsenillemme GSF tuotteita syntyi kun suunnittelimme juhlavuoden toimintaa. Olemme kyllä myyneet GSF tuotteita ennenkin, mutta silloin valikoimassa on ollut 1 tuote. Seura on ottanut varastoriskin, hävikki on ollut suurta ja myynti on päättynyt pieneen tappioon.

Kun seuralle tarjottiin mahdollisuutta, 200 € vuosimaksua vastaan, saada oma nettikauppa, jonka valikoima on miltei rajaton sisältäen myös maksujärjestelmän, päätimme kokeilla. Seuralla ei ole taloudellista riskiä ja saamme myös pienen provision myynnistä. Shopin tuotteet ovat korkealaatuisa merkkituotteita kuten Craft, Helly Hansen, Cutter & Buck ja Cottover. Voit luottaa tuotteiden laatuun. Tuotteet ovat vastuullisesti valmistetut ja valmistajat kunnioittavat myös luontoamme.

Olemme itse rajanneet valikoiman t-paitoihin, piké-paitoihin, hybridi takkeihin, päähineisiin, ym. Shopista löydät tuotteita naisille, miehille ja junioreille.

Oy HW-Company Ltd ( Yrittäjäntie 6) hoitaa kauppaamme.

Tuotteet tilataan seuran kotisivulta www.mustakari.fi, klikkaa siellä SHOP painiketta. Shopin ensimmäiseltä sivulta löydät toimintaohjeet.

Mahdollisuuksien mukaan yritämme myös pitää joitain tuotteita esillä Mustakarilla klubikabinetissamme.

Tue seuraasi, osta GSF tuotteita!

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 19
GSF SHOP!

Bli medlem i GSF Liity GSF:n jäseneksi

Fyll i blanke�en och ge den �ll förening- Täytä lomake ja palauta se yhdistyksen ens sekreterare eller styrelsemedlem. sihteerille tai hallituksen jäsenelle.

Förnamn / Etunimi

Titel eller yrke / Arvo tai amma�

E�ernamn / Sukunimi

Födelsedatum / Syntymäaika

Adress / Osoite Postnr och -anstalt / Pos�nro ja -toimipaikka

Telefon / Puhelin Email / Sähköpos�osoite

Arbetsplats eller skola / Työpaikka tai koulu

Mo�vering för medlemsansökan / Perustelu jäsenhakemukselle

Äger båt (märke och typ) / Omistan veneen (merkki ja tyyppi)

/ 2023

Sökandens underskri� / Hakijan allekirjoitus

Undertecknad (seniormedlem) som känner den sökande, föreslår honom/henne �ll medlem

Personen med föräldraansvar måste underteckna ansökan, då medlemsansökan gäller e� barn under 16 år. Allekirjoi�anut (seniorijäsen), joka tuntee hakijan, ehdo�aa häntä jäseneksi

Vanhempainvastuunkantajan on allekirjoite�ava hakemus, kun jäsenhakemus koskee alle 16-vuo�asta lasta.

/ 2023

Seniorens underskri� / Seniorin allekirjoitus

Förbud mot utgivning av uppgi�er (Gäller överlåtelse av en medlems kontaktuppgi�er �ll tredje part i marknadsföringssy�e). / Tietojen luovutuskielto (Koskee jäsenen yhteys�etojen luovu�amista kolmannelle osapuolelle markkinoin�käy�öön).

Ansökan behandlad vid styrelsemöte

Anomus käsitelty hallituksen kokouksessa

/ 2023

Ansökan kan också sändas �ll adressen:

Hakemus voidaan myös lähe�ää

osoi�eeseen:

• Gamlakarleby Segelförening r.f.

Kommodorens namnteckning Kommodorin allekirjoitus

Torbjörn Wi�ng

GSF

C/O Jan Störling

Sjukhusgatan 11 a bst 50

67100 Karleby

20

Medlemsavgifter 2023

Enligt nya stadgarna, som antogs på årsmötet i december 2012, ändrades begreppet Ålderman. Nya åldermän, från och med 2013, som fyller 60 år och har varit föreningens medlemmar i 30 år, befrias inte från medlemsavgiften.

De medlemmar, som har blivit åldermän tidigare än 2013 är också i fortsättningen befriade från föreningens medlemsavgift. Dessa s.k. gamla åldermän kan erlägga en frivillig medlemsavgift (20 €), som går till Segling och Båtsport i Finlands (SBF).

I medlemsavgifterna ingår bl.a. följande medlemsförmåner:

• IF Gruppolycksfallsförsäkring

• Tidningen Nautic

• Rabatter i Karttakeskus näthandel karttakauppa.fi

• Trossen för SBF:s medlemmar till förmånspris

• Rabatt på böcker utgivna av John Nurmisen Säätiö

Som personmedlem in en SBF- medlemsklubb har du en olycksfallsförsäkring i Skadeförsäkringsbolaget If. Försäkringen är i kraft under all verksamhet som gäller båtsport, dvs. båten och i samband med reparation och underhåll av båten. Brädsegling, kitesegling och issegling jämställs med övrig båtsport. Försäkringen är också i kraft i samband med resor som hänför sig till denna verksamhet i Finland och under tillfällig vistelse (högst tre månader) utomlands.

Försäkringen är i kraft under tävlingar och träning organiserad av SBF eller av förening eller båtskola – eller då den försäkrade tränar enligt träningsprogram – och under resor som direkt hänför sig till dessa.

OBS: Försäkringen gäller dock inte på oceanseglingar, motorbåtstävlingar eller träningsåk.

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 21
Medlemsavgift Inskr. avgift
55€
55€
12€
Herrar
Damer
Juniorer

KATSASTUSTARRAN VÄRI VUODELLE 2023 ON SININEN

Muistutuksena myös suositus tarran oikeaksi sijoituspaikaksi: tarra tulee kiinnittää veneen paapuurin ylärakenteisiin - ei mastoon - niin, että se on hyvin näkyvissä myös kulussa ja purjehtiessa.

VENEESSÄ VAADITTAVAT ASIAPAPERIT

Rekisteröitävässä veneessä tulee aina olla viranomaisen antama rekisteritodistus, joka on veneen omistajan tai haltijan nimissä. Katsastusta ei pidä aloittaa, jos rekisteritodistusta ei ole tai se ei ole veneen haltijan nimissä. Katsastuksen alussa tarkistetaan, että rekisteritodistus vastaa katsastettavaa venettä - myös moottorin pitää olla rekisteritodistuksen mukainen - ja että veneen oikein kiinnitetty rekisterinumero vastaa rekisteritodistusta

Venetodistus on todistus veneen kuulumisesta SPV:n jäsenseuraan ja pidetään mukana veneessä. Venetodistukseen merkitään suoritetut katsastukset ja kun katsastus on voimassa, veneessä saa käyttää jäsenseuran veneilylippua, kun veneessä on tämän seuran jäsen mukana. Muulloin käytetään kansallislippua.

Veneessä olevia luvanvaraisia radiolaitteita varten pitää olla mukana aluksen radiolupa, johon kaikki lupaa edellyttävät laitteet on merkitty. Veneessä ei saa olla luvanvaraisia laitteita ilman asiaankuuluvaa lupaa. Lisäksi meri-VHF-radiopuhelimen käyttäjä tarvitsee henkilökohtaisen pätevyystodistuksen, jonka myös pitää olla mukana veneessä. Useimmissa veneen radiolähettimissä on ohjelmoituna veneen meriradionumero (MMSI), jonka pitää olla veneen radioluvassa määrätty numerosarja. Tämä numero tarkistetaan myös katsastuksessa.

KATSATUKSEN 2023 PAINOPISTEALUE

Tämän katsastuskauden painopistealueena on valistaa veneilijöitä lähtötarkastuksen tärkeydestä. Suomen Meripelastusseuran tilastojen mukaan tekniset viat ovat yleistyneet viime vuosina, ja lähtötarkistuksella voitaisiin välttää monia ongelmatilanteita vesillä.

Katsastuspäällikkö Jussi Ruissalo 044 3266732 Katsastaja Kim Nyberg 050 67790 Katsastaja Andreas Kortel 045 1292730
Gamlakarleby Segelförening r.f. • 23

Säkerhetsföreskrifter på Mustakari

1. Räddningsstegar och livbojor är upphängda på synliga ställen i hamnen. Brandsläckare finns på väggen vid bränslemacken.

2. Vid nödsituationer finns en båt till förfogande. Båten (Buster) finns olåst vid Kommodorsbryggan och är försedd med GSF:s logo.

3. Vid nödsituation på natten används siren, på dagen bästa möjliga sätt.

4. Grillning och öppen eld är tillåtet endast på ställen som är utmärkta för dem. Öppen eld och grillning i båten är förbjudet.

5. Servicekörning till holmen är tillåtet. Parkera på är tillåtet för de som har köpt tillstånd.

6. Pilsvatten och annat avfall får inte pumpas i hamnbassängen.

7. För användning av el skall hamnkaptenen tillfrågas. (Avgift)

8. Vid lyftning eller sjösättning av båtar och användning av föreningens lyftkran, bör hamnkaptenen kontaktas.

9. Mera information om gästhamnen fås från restaurangen, telefon 020 780 8940.

Turvallisuusohjeet Mustakarilla

1. Pelastustikkaat ja renkaat ovat kiinnitettynä satamassa näkyvillä paikoilla. Sammutin sijaitsee polttoaineaseman seinällä.

2. Hätätilanteita varten on käytettävissä vene. Vene on kiinnitettynä ja lukitsematta Kommodorin laiturissa. Veneessä on varustettu GSF:n logolla.

3. Vaaratilanteissa yöllä annetaan sireenillä merkkiääni, päivällä parhaaksi katsomalla tavalla.

4. Grillaus ja avotulen teko on sallittua ainoastaan niitä varten merkityille ja rakennetuille paikoille. Avotulen teko ja grillaus veneissä on kielletty.

• Gamlakarleby Segelförening r.f.

5. Huoltoajo saarelle on sallittua. Pysäköinti saarella on sallittua luvan ostaneille.

6. Pilssiveden ja jätteiden tyhjennys satama-altaaseen on kiellettyä.

7. Sähkön käytöstä on sovittava erikseen satamakapteenin kanssa (maksullinen).

8. Veneiden nostoista ja seuran nosturin käytöstä on erikseen sovittava satamakapteenin kanssa.

9. Vierassatamaa koskevia lisätietoja on saatavissa ravintolan kassalta tai puhelinnumerosta 020 780 8940.

24

1. Berätta (fartygets) na mn och kontaktuppgifter

2. Berätta exakt var olyckan skett

3. Berätta vad som har hänt

4. Hur många människor är i fara, finns det skadade?

5. Berätta hurudan hjälp det behövs

6. Avbryt inte kontakten förrän du fått lov

1. Kerro (aluksesi) nimi ja yhteystiedot

2. Kerro tarkka tapahtumapaikka

3. Kerro mitä on tapahtunut

4. Montako ihmistä on vaarassa, onko loukkaantuneita?

5. Kerro mitä apua tarvitaan

6. Älä katkaise yhtey ttä ennen kuin saat luvan

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 25 Alarmanvisning för nödsituationer Hälytysohje hätätilanteissa Sjöräddningens alarmnummer 0294 1000 Meripelastuksen hälytysnumero Radiokommunikation Radioyhteydet VHF-kanal 16 VHF-kanava VHF-DSC 70 VHF-DSC På inre farvatten görs alarm till allmänt nödnummer 112 Sisävesillä hälytys tehdään yleiseen hätänumeroon

UUSI VOLVO SELEKT

Volvo Selekt -vaihtoautoiksi kelpaavat vain huolella valikoidut ja hinta-laatusuhteeltaan parhaimmat yksilöt.

VAIHTOAUTOJEN PARHAIMMISTO VAUNUMIEHENKATU 2, KOKKOLA ARK. 8–17, LA 10–14 | PUH. 020 780 7150
Auton kauppahinnasta bonusostoksi kirjataan enintään 500 €. Muissa tuotteissa ja palveluissa Bonus kertyy ostosten koko loppusummasta.
Gamlakarleby Segelförening r.f. • 27
hittar en lösning
löytyy ratkaisu
Vi
Kaikkeen

Kokkola Karleby

Meillä on laajempi horison i.

Vi har en bredare horisont.

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 29
röfednarapshco anrenåmröfp renamrofrarecalp/fi.po neknabsledna–röfttidvilÄ
VENETANKKAUS-
D ditllatta tege.vili S
Mustakari
ASEMA BRÄNSLESTATION FÖR BÅTAR

Parannamme asiakkaidemme kilpailukykyä älykkäillä logistiikan kokonaisratkaisuilla

Tavaroiden kuljetus, käsittely ja varastointi ovat meidän ydinosaamistamme. Toimimme satamissa, terminaaleissa ja tehdasalueilla sekä hoidamme kuljetukset kautta maailman. Kokkolassa meidän liiketoimintaryhmästä toimivat seuraavat yritykset:

ADOLF LAHTI, BACKMAN-TRUMMER, JALANDER, RAUANHEIMO

Vi

förbättrar

våra kunders

konkurrenskraft genom smarta logistiska helhetslösningar

Transport, hantering och lagring av varor är vår kärnkompetens. Vi verkar i hamnar, terminaler och fabriksområden samt sköter transporter över hela världen. Företag från vår affärsgrupp som verkar i Karleby är: ADOLF LAHTI, BACKMAN-TRUMMER, JALANDER, RAUANHEIMO och RODÉN SHIPPING.

Tutustu meihin kotisivuillamme: Besök gärna vår hemsida: www.kwhlogistics.com

30 •
Gamlakarleby Segelförening r.f.
Gamlakarleby Segelförening r.f. • 31 YBY OY Kölitie 5, FIN 67900 Kokkola, Finland www.yby.fi
32
• Gamlakarleby Segelförening r.f.
Gamlakarleby Segelförening r.f. • 33
34 • Gamlakarleby Segelförening r.f. www.ahlskog.fi ahlskog@ahlskog-holding.fi

Vi bryr oss om din ekonomi. Part of Rantalainen Group

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 35
36 • Gamlakarleby Segelförening r.f. Parhaat tuotemerkit De bästa varumärken Veneet - Båtar Mönkijät - Fyrhjulingar Vaunut - Trailers Talvisäilytys - Vinterförvaring Huolto - Service Palvelu suomeksi och betjäning på svenska OD center Bosund www.oceandealers.fi ma-la / Må-lö 8-21 • su / sö 10-21 Halpahalli.fi 24/7 Kaikkea Pelastusliivistä laituriin. löytyy! Allt från flytvästar till bryggor. Finns!

Kotimaista tehoa pölynsidontaan

TETRA Chemicalsin tuottama CC road ® sitoo pölyn tehokkaasti ja pitkäaikaisesti säästäen monta kallista sorakuormaa. CC road ® soveltuu erinomaisesti esimerkiksi sorateiden, katujen, raviratojen sekä piha-alueiden pölynsidontaan.

www.tetrachemicals.fi

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 37
38 • Gamlakarleby Segelförening r.f. www.dahlbacka.com • tel 06 822 3377

06 788 9600

www.fixafell.fi

Bottenviksvägen 29, Jakobstad

Pohjanlahdentie 29, Pietarsaaari

RENGASLIIKKEEN

PERUSPALVELUT SAAT

MEILTÄ NOPEASTI JA

AIKAA VARAAMATTA

Kokkolan Rengashuoltoliike

Ahertajantie 12, 67800 Kokkola

Puh. 0400 364 513 / 050 3666 984

Avoinna 8.00 - 17.00

Tervetuloa!

PERHEYRITTÄMISTÄ JO VUODESTA 1960

Pålitlig och heltäckande service med över 35-års erfarenhet

• intervall- och besiktningsservice

• ODB-, stötdämpar- och bromstest

• AC-service

• motor- och växellådsreparationer

• BG-servicetjänst och produkter mm.

RESERVDELAR TILLDE FLESTA BILMÄRKEN

Vi demonterar 100-150 Våra delar är kvalitetsgranskade funktionsgaranti. Ta kontakt, vi

I vårt omfattande lager reservdelar till de flesta

TUSENTALS DEMONTERADE

Vi demonterar årligen100-150 Våra delar är kvalitetsgranskade funktionsgaranti. Ta kontakt, vi betjänar

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 39 S P ECIALIST E N PÅ BÅ T T E X TILI E R V E NET E KSTIILIEN A S IAN TAUNTI J A
Car Service 68410 Nedervetil • 040-510 7493 • www.backfalt.fi VÄLKOMMEN PÅ SERVICE! 68410 Nedervetil • 040-510 7493 • www.backfalt.fi
68410 Nedervetil • 040-733
68410 Nedervetil • 040-733
betjänar
1 4
Gamlakarleby Segelförening r.f. • 41
42 • Gamlakarleby Segelförening r.f. | | | | | Ranua Rovaniemi Oulu Kokkola 0207 437 000 tarvikekeskusoy.fi Mestarintie 4, Kokkola, avoinna ark 9-17, la 10-14 VESILLE Kaikkea Tutustu ajankohtaisiin kampanjoihimme Veneet Perämoottorit Vesijetit SUP-laudat Turvatarvikkeet MYYNTI l HUOLTO l VARAOSAT l VARUSTEET l MYYNTI l HUOLTO l VARAOSAT l VARUSTEET l MYYNTI l HUOLTO l VARAOSAT

Asianajotoimisto

Anne Mäkelä

Torikatu 35 B

67100 Kokkola

GSM 0400 566 295

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 43
.fi

KODIN LAATURATKAISUT

Me NSA Yhtiöillä haluamme panostaa asumisen mukavuuteen, laadukkuuteen ja ekologisuuteen. Tämä näkyy myös Pikiruukin Laineessa.

• Kaikissa huoneistossa lasitetut parvekkeet

• Vesikiertoisen lattianlämmityksen ansioista asunnossa ei ole lainkaan seinäpattereita

• Energiataloudellinen ilmanvaihto

• Integroidut kodinkoneet

• Suuremmissa asunnoissa joissa on keittiösaareke on laadukas Bora keittiöinduktiotaso ja höyrynpoistoyhdistelmä.

Asuntomyynti: Tarja Huldén, 040-6868 139

www.nsa.fi 06-8326
000
Asuntotyyppi Huoneisto- Lasitettu Hinnat alkaen tyyppi koko parveke Mh. Vh. 2h + kt 34 m2 6 m2 39.627,27 142.952,25 2h + kt 40,5 m2 6 m2 49.316,45 172.394,75 2h + kt + s 44,5 m2 10 m2 45.925,57 182.159,75 3h + kt + s 69 m2 6+6 m2 113.790,80 323.479,75 3h + kt + s 82,5 m2 10+6 m2 133.522,20 384.237,25 3h + kt + s 96 m2 20 m2 150.871,10 442.612,25 4h + kt + s 133,5 m2 20 m2 213.294,96 618.997,50 www.asuntobjorndahl.fi 010-4402 600 ASU HYVIN –VOI HYVIN Laineen ennakkomarkkinointi - arvioitu aloitus loppukesä 2023 Tutustu Pikiruukin alueen 3D animatioon kotisivuillamme, www.nsa.fi Pikiruukin
Laine
Koppisentie 6, 67600 KOKKOLA Puh: 050 441 0864 Email: kokkola@vtr-workwear.fi www.vtr-workwear.fi Avoinna Ma-Pe 7-17 LAADUKKAIMMAT TYÖVAATTEET JA KAUPUNGIN PARAS PALVELU!

LUXURY YACHTS AND PATROL BOATS FROM FINLAND

LINEX-BOAT OY

Kasikulmantie 5 • 68300 Kälviä 020 729 0540 • linexboat@nordstar.fi www.nordstar.fi

NS26 NS28 NS30 NS32 NS36 NS42 NS49
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.