Page 1

Budget 2017

Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00

BRUHN Grafisk ApS · www.bruhngrafisk.dk

Budget 2017 Tekniske specifikationer på Skole- og daginstitutionsområdet


Gylling skole og børnehus - Budget 2017: Skole Elevtal pr. 1. september 0. klasse 1.- 3. klasse 4. - 6. klasse

111 20 49 42

Personale Pedel Sekretær Rengøring Ledelse m.v.

1 Fuldtidsstilling 0,51 Fuldtidsstilling 1,58 Fuldtidsstilling

Tildeling - elevrelateret Indskoling Mellemtrin Udskoling

Gns. Løn Budget 364.628 364.600 390.557 200.600 336.929 530.900 611.300

Takstbeløb Takstbeløb understøtfagopdelt tende 25.857 5886 32.022 3492

Grundtildeling og aldersreduktion Afbureaukratisering Specialtildelingsmodel Praktisk bistand

463.900 -18.797 392.400 3 timer ugentligt

Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage Forsikringer: Bygninger og løsøre Bygninger og udenomsarealer: Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Grønne områder Indvendig vedligeholdelse

2.190.300 1.491.500

6.226.700

30.000

310.000 kWh 76.640 kWh 3 635 m

Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med Spareplan 2010-2014

265.200 108.400 7.300 48.200 30.500 73.800 58.700


Gylling skole og børnehus - Budget 2017: Øvrige driftsomkostninger Antal Undervisningsmidler Inventar Elevaktiviteter: Gæstelærer Ekskursioner Lejrskoler Administration: Administration Møder, rejser og repræsentation Skolebestyrelsesmøder og elevråd Forældresamarbejde Andet

Enh. 111 Elever 111 Elever

Budget 128.324 21.067 1.561 7.906

Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12 28.722 6.972 4.163 1.741 937

Indlagte besparelser Arbejdsskadeforsikringer Telefoni Rammebesparelse 2010 Øvrige udgifter i alt

-55.163

146.200

Hverdagseffektiviseringer

-69.400

Skolefritidsordning Elevtal pr. 1. september Elevtal

66

Personale Timer 4.164 Fast personale 2,94 Vikarer Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. Rammebeløb Hverdagseffektiviseringer

66

1.278.900 52.400 1.331.300 740

48.800 -14.100

Gylling Juniorklub Antal børn i Budgettet

30

Lønsum

154.800

Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.

154.800

Rammebeløb Hverdagseffektiviseringer

15.200 -1.700


Gylling skole og børnehus - Budget 2017: Børnehuset Gylling Antal pladser Åbningstid

24 - 27 - 30 53 t./ugtl.

Personale t./ugtl. enheder Pædagog 80,99 2,19 Pædagogmedhjælper 43,61 1,18 Rengøring/køkken mv. 10,95 0,30 Ledelse 37 1,00 Løn i alt incl. vikar, ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.

Gns. Løn Budget 413.176 956.700 321.556 430.100 323.877 95.800 477.000 1.959.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer: Grønne områder Opvarmning 70.500 kwh. El 16.500 kwh. 3 Vand, forventer forbrug 315 m Renovation Skatter, afgifter og forsikringer Indvendig bygningsvedligeholdelse

56.000 67.400 30.200 4.500 7.200 14.300 26.000 pr. barn

Øvrige driftsomkostninger: Rammebeløb Kurser og uddannelse Rammebesparelse, hverdagseffektivisering

27

børn

2.131

57.500 41.500 -22.800


Hou Skole og Børnehus - Budget 2017. Skole Elevtal pr. 1. september 0. klasse 1.- 3. klasse 4. - 6. klasse Tunø Personale Pedel Sekretær Rengøring Ledelse m.v.

Tildeling - elevrelateret Indskoling Mellemtrin Udskoling

128 21 50 55 2

1 Fuldtidsstilling 0,51 Fuldtidsstilling 2,69 Fuldtidsstilling

Gns. Løn Budget 364.628 364.600 390.557 200.600 336.929 907.400 653.100

Takstbeløb Takstbeløb understøtfagopdelt tende 25.857 5.886 32.022 3.492

2.253.600 1.953.300

Grundtildeling og aldersreduktion Afbureaukratisering

242.400 -21.337

Specialtildelingsmodel

692.800

Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage Forsikringer: Bygninger og løsøre Bygninger og udenomsarealer: Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Grønne områder Indvendig vedligeholdelse

7.246.500

2.600

530.000 kWh 73.000 kWh 3 1.150 m

Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med Spareplan 2010-2014

417.100 92.700 15.100 48.400 41.700 75.400 95.300


Hou Skole og Børnehus - Budget 2017. Øvrige driftsomkostninger Antal Undervisningsmidler Inventar Elevaktiviteter: Gæstelærer Ekskursioner Lejrskoler Administration: Administration Møder, rejser og repræsentation Skolebestyrelsesmøder og elevråd Forældresamarbejde Andet

Enh. 128 Elever 128 Elever

Budget 150.489 24.706 1.561 8.855

Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12 28.722 6.972 4.163 1.741 937

Indlagte besparelser

-64.700

Øvrige udgifter i alt Fritransport Tunø

163.400 5.200

Hverdagseffektiviseringer

-81.400

Skolefritidsordning Elevtal pr. 1. september Elevtal

Personale Timer Fast personale Vikarer

67

4.225 2,98

1.284.600 52.700

Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. Rammebeløb Hverdagseffektiviseringer

67

1.337.300 740

49.600 -14.300


Hou Skole og Børnehus - Budget 2017. Specialklasse Elevtal pr. 1. september

12

Personale

Gns. takst

Taksten pr. specialklasse elev er nedsat ifm. omlægning af specialområdet I 2017 udgør taksten

Budget

191.632

Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage

2.299.600

Øvrige udgifter Undervisningsmidler Inventar

12 elever 12 elever

Ekskursioner Lejrskoler Forældresamarbejde

13.999 2.298

497

Rammebesparelse 2010 Øvrige udgifter i alt

-6.018 10.800

Bidraget til Hverdagseffektiviseringer er indregnet i taksten

SFO - Specialklasse Elevtal pr. 1. september Elevtal

8

Special- SFO afregnes med en takst, der i 2017 er nedsat sfa. lavere åbningstid Taksten er fastsat til

Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.

Bidraget til Hverdagseffektiviseringer og rammebeløb er indregnet i taksten

77.706

621.600


Hou Skole og Børnehus - Budget 2017. Tunø Skole Elevtal pr. 1. september

Personale Pedel Rengøring Lærer Børnehaveklasse Ledelsestid Tillæg s.f.a. folkeskolereformen

2

Gns. Løn Budget 364.628 336.929

0,11 Fuldtidsstilling 0,15 Fuldtidsstilling 1 Fuldtidsstilling Overført til Tunø Børnehus 200 Timer

530.100 54.500

Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage

674.600

Forsikringer: Bygninger og løsøre Bygninger og udenomsarealer: Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Grønne områder Indvendig vedligeholdelse

40.100 49.900

3.400

8.600 liter 5.792 kWh 3 79 m

66.900 9.200 1.400 11.700 4.900 17.500 10.600

Øvrige udgifter: Inventar Undervisningsmidler Øvrige udgifter Administration Rammebesparelse 2010 & hverdagseffektiviseringer Øvrige udgifter i alt

4.900 14.800 10.900 6.100 -10.700 26.000

Hou Juniorklub Antal børn i Budgettet Lønsum Støttetimer

30

3 elever

Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. Rammebeløb Hverdagseffektiviseringer

35.666

154.800 107.000 261.800 15.200 -2.800


Hou Skole og Børnehus - Budget 2017. Hou Børnehave Antal pladser Åbningstid

38 - 42 - 46 53 t./ugtl.

Personale t./ugtl. enheder Pædagog 125,99 3,41 Pædagogmedhjælper 67,84 1,83 Rengøring/køkken mv. 17,03 0,46 Ledelse Løn i alt incl. vikar, ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.

Gns. Løn Budget 413.176 1.407.800 321.556 589.600 323.877 149.100 515.200 2.661.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer: Grønne områder Opvarmning 56.000 kwh. El 18.000 kwh. 3 Vand, forventer forbrug 320 m Renovation Skatter, afgifter og forsikringer Indvendig bygningsvedligeholdelse

55.800 52.700 24.500 5.000 7.300 13.100 34.300 pr. barn

Øvrige driftsomkostninger: Rammebeløb Kurser og uddannelse Rammebesparelse, hverdagseffektivisering Tunø Børnehus Antal pladser Åbningstid

42

børn

2.131

89.500 34.900 -30.100

4 32 t./ugtl.

Personale t./ugtl. enheder Pædagog 37 1,00 Løn i alt incl. vikar, ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. Øvrige driftsomkostninger: Rammebeløb Øvrige omkostninger Rammebesparelse, hverdagseffektivisering

Gns. Løn

Budget 401.700 401.700

10.100 5.000 -4.200


Hundslund Skole og børnehus - Budget 2017: Skole Elevtal pr. 1. september 0. klasse 1.- 3. klasse 4. - 6. klasse Personale Pedel Sekretær Rengøring Ledelse m.v.

Tildeling - elevrelateret Indskoling Mellemtrin Udskoling

100 12 49 39

1 Fuldtidsstilling 0,51 Fuldtidsstilling 1,65 Fuldtidsstilling

Gns. Løn Budget 364.628 364.600 390.557 200.600 336.929 555.300 620.900

Takstbeløb Takstbeløb understøtfagopdelt tende 25.857 5.886 32.022 3.492

1.936.300 1.384.900

Grundtildeling og aldersreduktion Afbureaukratisering

463.900 -16.934

Specialtildelingsmodel

413.600

Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage Forsikringer: Bygninger og løsøre Bygninger og udenomsarealer: Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Grønne områder Indvendig vedligeholdelse

5.923.200

32.000

332.000 kWh 66.563 kWh 3 600 m

Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med Spareplan 2010-2014

264.000 55.600 7.900 54.100 34.700 73.900 58.800


Hundslund Skole og børnehus - Budget 2017: Øvrige driftsomkostninger Antal Undervisningsmidler Inventar Elevaktiviteter: Gæstelærer Ekskursioner Lejrskoler Administration: Administration Møder, rejser og repræsentation Skolebestyrelsesmøder og elevråd Forældresamarbejde Andet

Enh. 100 Elever 100 Elever

Budget 116.658 19.152 1.561 7.407

Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12 28.722 6.972 4.163 1.741 937

Indlagte besparelser Arbejdsskadeforsikringer Telefoni Rammebesparelse 2010 Øvrige udgifter i alt

-50.149

137.200

Hverdagseffektiviseinger

-65.900

Skolefritidsordning Elevtal pr. 1. september Elevtal

64

Personale Timer 4.042 Fast personale 2,85 Vikarer Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. Rammebeløb Rammebesparelse 2010

64

1.234.700 50.600 1.285.300 740

47.400 -13.500

Personale t./ugtl. enheder Pædagog 92,99 2,51 Pædagogmedhjælper 50,07 1,35 Rengøring/køkken mv. 12,57 0,34 Ledelse Løn i alt incl. vikar, ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.

Gns. Løn Budget 413.176 1.090.600 321.556 486.200 323.877 110.000 533.000 2.219.800

Solstrålen Antal pladser Åbningstid

28 - 31 - 34 53 t./ugtl.


Hundslund Skole og børnehus - Budget 2017: Bygninger, grunde og udenomsarealer: Grønne områder Opvarmning 46.000 kwh. El 16.000 kwh. 3 Vand, forventer forbrug 325 m Skatter, afgifter og forsikringer Indvendig bygningsvedligeholdelse

64.000 42.800 24.700 4.300 14.300 21.800 pr. barn

Øvrige driftsomkostninger: Rammebeløb Kurser og uddannelse Rammebesparelse, hverdagseffektivisering

31

børn

2.131

66.100 37.600 -25.200


Parkvejens Skole - Budget 2017: Skole Elevtal pr. 1. september 0. klasse 1.- 3. klasse 4. - 6. klasse 7. - 9. klasse Heraf afgangselever

610 44 126 146 294 91

Personale Pedel Sekretær Ledelse m.v.

3 Fuldtidsstillinger + afløsning 1,54 Fuldtidsstilling

Tildeling - elevrelateret Indskoling Mellemtrin Udskoling Prøver Modtageklasse

Takstbeløb fagopdelt 25.857 32.022 33.193 2.703

Gns. Løn Budget 364.628 1.147.600 390.557 601.700 1.554.000

Takstbeløb understøttende 5.886 3.492 4.298

5 klasser

Grundtildeling og aldersreduktion Afbureaukratisering

1.812.500 t/uge t/uge

Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage

Forsikringer: Bygninger og løsøre

Vand Skatter og afgifter Rengøringsselskab Grønne områder Indvendig vedligeholdelse

3.664.300 347.200 -103.300

Specialtildelingsmodel Praktisk bistand Pædagogtimer

Bygninger og udenomsarealer: Opvarmning El

5.396.100 5.185.000 11.022.400 246.000

30.873.500

83.000

1.550.000 kWh 277.318 kWh 3 4.554 m

Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med Spareplan 2010-2014 Budgettet til el, vand, varme og rengøring er forøget med 213.400 kr som følge af ibrugtagning af Læringscenter og specialklasseafsnit. Samtidig er der overført 166.000 kr til ungdomsskolen vedr. rengøring.

1.033.300 400.300 64.800 187.100 1.833.400 138.900 294.200


Parkvejens Skole - Budget 2017: Øvrige driftsomkostninger Antal Undervisningsmidler Inventar Elevaktiviteter: Gæstelærer Ekskursioner Lejrskoler Administration: Administration Møder, rejser og repræsentation Skolebestyrelsesmøder og elevråd Forældresamarbejde Andet

Enh. 610 Elever 610 Elever

Budget 813.166 82.158 6.868 39.528

Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12 92.723 24.351 6.348 5.334 1.977

Indlagte besparelser Arbejdsskadeforsikringer Telefoni Rammebesparelse 2010 Øvrige udgifter i alt

-306.909

765.500

Hverdagseffektiviseringer

-354.100

Skolefritidsordning Elevtal pr. 1. september Elevtal

151

Personale Timer 9.688 Fast personale 6,84 Vikarer Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. Rammebeløb Hverdagseffektiviseringer

151

2.907.200 119.200 3.026.400 740

111.700 -31.900


Parkvejens Skole - Budget 2017: Specialklasser Budgettet for 2017 tager udgangspunkt i et elevtal på

56

Taksten er nedsat i forbindelse med omlægningen af specialområdet.

Taksten er i 2017 fastsat til

248.988

13.943.300

I taksten er indregnet Hverdagseffektiviseringer på 1%

Special SFO Budgettet for 2017 tager udgangspunkt i et elevtal på

30

Taksten er nedsat om følge af omlægningen af specialområdet sfa nedsat åbningstid Det tidligere klubtilbud til udskolingselever er bortfaldet. Taksten er i 2017 fastsat til

99.118

I taksten er indregnet Hverdagseffektiviseringer på 1%

2.973.500


Saksild Skole og børnehus - Budget 2017: Skole Elevtal pr. 1. september 0. klasse 1.- 3. klasse 4. - 6. klasse

129 12 60 57

Personale Pedel * Sekretær Rengøring Ledelse m.v.

1,00 Fuldtidsstilling 0,54 Fuldtidsstilling 1,65 Fuldtidsstilling

Tildeling - elevrelateret Indskoling Mellemtrin Udskoling

Gns. Løn Budget 364.628 364.600 390.557 211.100 336.929 735.100 568.600

Takstbeløb Takstbeløb understøtfagopdelt tende 25.857 5.886 32.022 3.492

Grundtildeling og aldersreduktion Afbureaukratisering Specialtildelingsmodel Praktisk bistand

142.000 -21.800

15 t/uge

Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage

Forsikringer: Bygninger og løsøre Bygninger og udenomsarealer: Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Husleje Rengøring Grønne områder Indvendig vedligeholdelse

2.285.400 2.024.300

891.800 111.400

7.312.500

24.900

47.511 liter olie 63.936 kWh 3 1.249 m

Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med Spareplan 2010-2014

262.200 94.700 16.400 56.200 -14.400 31.900 75.400 83.300


Saksild Skole og børnehus - Budget 2017: Øvrige driftsomkostninger Antal Undervisningsmidler Inventar Elevaktiviteter: Gæstelærer Ekskursioner Lejrskoler Administration: Administration Møder, rejser og repræsentation Skolebestyrelsesmøder og elevråd Forældresamarbejde Andet

Enh. 129 Elever 129 Elever

Budget 150.489 24.706 1.561 8.855

Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12 28.722 6.972 4.163 1.741 937

Indlagte besparelser Arbejdsskadeforsikringer Telefoni Rammebesparelse 2010 Øvrige udgifter i alt

-64.600

163.500

Hverdagseffektiviseringer

-80.300

Skolefritidsordning Elevtal pr. 1. september Elevtal

60

Personale Timer 3.798 Fast personale 2,68 Vikarer Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. Rammebeløb Hverdagseffektiviseringer

60

1.185.900 48.600 1.234.500 740

44.400 -13.000

Saksild Juniorklub Antal børn i Budgettet

32

Lønsum

165.100

Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.

165.100

Rammebeløb Hverdagseffektiviseringer

16.200 -1.900


Saksild Skole og børnehus - Budget 2017: Børnehuset Saksild Antal pladser Åbningstid

22 - 25 - 28 53 t./ugtl.

Personale t./ugtl. enheder Pædagog 74,99 2,03 Pædagogmedhjælper 40,38 1,09 Rengøring/køkken mv. 10,14 0,27 Ledelse Løn i alt incl. vikar, ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.

Gns. Løn Budget 413.176 889.600 321.556 402.000 323.877 88.800 517.500 1.897.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer: Grønne områder Opvarmning 4.895 L. El 6.616 kwh. 3 Vand, forventer forbrug 121 m Skatter, afgifter og forsikringer Indvendig bygningsvedligeholdelse

56.400 28.900 37.400 3.200 4.100 7.100 pr. barn

Øvrige driftsomkostninger: Rammebeløb Kurser og uddannelse Rammebesparelse, hverdagseffektivisering

25

børn

2.131

53.300 51.300 -21.700


Skovbakkeskolen - Budget 2017: Skole Elevtal pr. 1. september 0. klasse 1.- 3. klasse 4. - 6. klasse 7. - 9. klasse Heraf afgangselever

545 26 112 134 273 81

Personale Pedel Sekretær Ledelse m.v.

3,23 Fuldtidsstilling + afløsning 1,66 Fuldtidsstilling

Tildeling - elevrelateret Indskoling Mellemtrin Udskoling Prøver

Takstbeløb fagopdelt 25.857 32.022 33.193 2.703

Takstbeløb understøttende 5.886 3.492 4.298

Gns. Løn Budget 364.628 616.600 390.557 649.200 1.759.800

4.380.400 4.758.900 10.235.000 218.900

Grundtildeling og aldersreduktion Afbureaukratisering

412.700 -92.300

Specialtildelingsmodel

2.282.700

Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage

25.221.900

Forsikringer: Bygninger og løsøre Bygninger og udenomsarealer: Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøringsselskab Grønne områder OPS-kontrakt

124.900

1.216.800 kWh 421.985 kWh 3 2.418 m

553.500 302.100 32.800 137.500 1.070.900 146.200 2.764.700

Budgettet til el og varme er forøget i 2010 med 124.200 kr. som følge af ibrugtagning af ny indskoling Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med Spareplan 2010-2014 Pr. 1. juli 2017 overgår drift af den nye Skovbakkeskole til et OPS-selskab. I den forbindels er budget til pedeller, opvarmning mv. og rengøring reduceret og indlagt under budgettet til OPS-kontrakten.


Skovbakkeskolen - Budget 2017: Øvrige driftsomkostninger Antal Undervisningsmidler Inventar Elevaktiviteter: Gæstelærer Ekskursioner Lejrskoler Administration: Administration Møder, rejser og repræsentation Skolebestyrelsesmøder og elevråd Forældresamarbejde Andet

Enh. 545 Elever 545 Elever

Budget 722.153 73.164 6.868 36.526

Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12 95.533 24.351 6.348 5.583 1.977

Indlagte besparelser Arbejdsskadeforsikringer Telefoni Rammebesparelse 2010 Øvrige udgifter i alt

-273.300

699.200

Hverdagseffektiviseringer

-310.800

Skolefritidsordning Elevtal pr. 1. september Elevtal Personale Timer Fast personale Vikarer

116

7.553 5,33

2.347.300 96.200

Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. Rammebeløb Hverdagseffektiviseringer

116

2.443.500 740

85.800 -26.000

Juniorklub Odder By Antal børn i Budgettet

60

Lønsum Støttetimer Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. Rammebeløb Hverdagseffektiviseringer

309.700 898.700 1.208.400 31.000 -14.900


Skovbakkeskolen - Budget 2017: Specialklasse Elevtal pr. 1. september 0. - 9. klasse

19

I forbindelse med omlægning af specialundervisningsområdet er det besluttet, at specialklasserækken på Skovbakkeskolen udfases Taksten er i 2017 fastsat til Der er forhøjet takst for 4 elever - taksten udgør:

153.994 191.632

Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage

3.076.400

Bidraget til Hverdagseffektiviseringer er indregnet i taksten Øvrige udgifter Undervisningsmidler Inventar Ekskursioner Lejrskoler Forældresamarbejde Rammebesparelse 2010 Øvrige udgifter i alt

19 Elever 19 Elever

25.764 2.551 3.361

Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12 1.316 -9.528 23.500


Vestermarkskolen - Budget 2017: Skole Elevtal pr. 1. september 0. klasse 1.- 3. klasse 4. - 6. klasse

365 52 151 162

Personale Pedel Sekretær Ledelse m.v.

1,48 Fuldtidsstilling 0,73 Fuldtidsstilling

Tildeling - elevrelateret Indskoling Mellemtrin Udskoling

Gns. Løn Budget 364.628 539.700 390.557 285.000 1.040.900

Takstbeløb Takstbeløb understøtfagopdelt tende 25.857 5.886 32.022 3.492

Grundtildeling og aldersreduktion Afbureaukratisering Specialtildelingsmodel Praktisk bistand

232.400 -61.800

26 timer pr. uge

Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage

Forsikringer: Bygninger og løsøre Bygninger og udenomsarealer: Opvarmning El Vand Rengøringsselskab Grønne områder Indvendig vedligeholdelse

6.443.500 5.753.300

1.936.300 193.100 16.362.400

180.000

530.000 kWh 73.000 kWh 3 1.150 m

Budgettet til grønne områder og indvendig vedligeholdelse er reduceret i forbindelse med Spareplan 2010-2014

456.800 300.000 14.800 1.291.500 220.300 153.200


Vestermarkskolen - Budget 2017: Øvrige driftsomkostninger Antal Undervisningsmidler Inventar Elevaktiviteter: Gæstelærer Ekskursioner Lejrskoler Administration: Administration Møder, rejser og repræsentation Skolebestyrelsesmøder og elevråd Forældresamarbejde Andet

Enh. 365 Elever 365 Elever

Budget 425.802 69.905 1.561 23.745

Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12 28.722 6.972 4.163 3.979 937

Indlagte besparelser Arbejdsskadeforsikringer Telefoni Rammebesparelse 2010 Øvrige udgifter i alt

-183.042

382.700

Hverdagseffektiviseringer

-192.100

Skolefritidsordning Elevtal pr. 1. september Elevtal

179

Personale Timer 11.396 Fast personale 8,04 Vikarer Løn i alt incl. ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v. Rammebeløb Hverdagseffektiviseringer

179

3.373.100 138.300 3.511.400 740

132.500 -36.900


10. klassescenter - Budget 2017: Skole Elevtal pr. 1. september 10. klasse

Personale Sekretær Tildeling - elevrelateret Udskoling Prøvetildeling

53

0,16 Fuldtidsstilling

Gns. Løn Budget 390.557

63.300

Takstbeløb 33.115 2.703

1.755.100 143.300

Grundtildeling og aldersreduktion Afbureaukratisering

407.800 -9.000

Specialtildeling

568.000

Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage

2.928.500

Øvrige driftsomkostninger Antal Undervisningsmidler Ny lovgivning 10. klasse Inventar Elevaktiviteter: Gæstelærer Ekskursioner Lejrskoler Leje af hal Administration: Administration Skolebestyrelsesmøder og elevråd Forældresamarbejde Andet Indlagte besparelser Arbejdsskadeforsikringer Øvrige udgifter i alt Hverdagseffektiviseringer

Enh. 53 Elever 53 Elever

Budget 89.075 16.919 7.115

1.561 105.718 Ophørt ved overgangen til skoleåret 11/12 110.324 10.511 322 937 -26.579 315.900 -32.400


10. klassescenter - Budget 2017: E-klassen & U-gruppen Elevtal pr. 1. september Elevtal

7

Normering Takstbeløb Grundnormering E-klassen 69.442 U-Gruppen 113.353 Løn i alt incl. ny løn, ferie fridage, omsorgsdage Hverdagseffektiviseringer

1.112.100 208.325 453.413 1.773.800 -20.100


Krible Krable, incl. skovbørnehaven Antal pladser: Krible Krable Skovbørnehaven Åbningstid

58 - 64 - 70 18 - 20 - 22 53 t./ugtl.

Personale t./ugtl. enheder Pædagog 251,98 6,81 Pædagogmedhjælper 135,68 3,67 Rengøring/køkken mv. 34,06 0,92 Ledelse Løn i alt incl. vikar, ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.

Bygninger, grunde og udenomsarealer: Grønne områder Opvarmning El Vand, forventer forbrug Renovation Skatter, afgifter og forsikringer Indvendig bygningsvedligeholdelse

Gns. Løn Budget 413.176 2.813.800 321.556 1.179.200 323.877 298.100 495.000 4.786.100

61.200 63.100 56.000

50.000 kwh. 24.000 kwh. 3 315 m

20.000 3.000 28.500 32.800 pr. barn

Øvrige driftsomkostninger: Rammebeløb Kurser og uddannelse Rammebesparelse, hverdagseffektivisering

84

børn

2.015

169.300 58.400 -53.700


Egholmgård Antal pladser: Egholmgård, børnehave Egholmgård, vuggestue Åbningstid

116 - 129 - 142 16 - 18- 20 53 t./ugtl.

Personale t./ugtl. enheder Pædagog 494,95 13,38 Pædagogmedhjælper 266,51 7,20 Rengøring/køkken mv. 66,9 1,81 Ledelse Institutionsbestemt handicaptillæg Løn i alt incl. vikar, ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.

Bygninger, grunde og udenomsarealer: Grønne områder Opvarmning El Vand, forventer forbrug Renovation Skatter, afgifter og forsikringer Indvendig bygningsvedligeholdelse Øvrige driftsomkostninger: Rammebeløb: Børnehave Vuggestue Kurser og uddannelse Bus Driftsudgifter Modtagerhuset Rammebesparelse, hverdagseffektivisering

Egholm

Gns. Løn Budget 413.176 5.525.400 321.556 2.316.200 323.877 585.600 495.500 55.700 8.978.400

Egholmgård

72.000 kwh. 37.000 kwh. 3 400 m

76.000 kwh. 23.500 kwh. 3 335 m

112.300 103.400 85.500 10.000 72.100 118.500

pr. barn 313.300 129 18

børn børn

2.015 2.963 92.000 171.800 35.700 102.800


Børnehuset Vennelund Antal pladser: Vennelund, børnehave Vennelund, vuggestue Ressourcegruppen Gaia Åbningstid

109 - 122 -135 16 - 18 - 20 10 53 t./ugtl.

Personale t./ugtl. enheder Pædagog 530,95 14,35 Pædagogmedhjælper 285,9 7,73 Rengøring/køkken mv. 71,8 1,94 Ledelse Fysioterapeut 37 Musikterapeut 14 Løn i alt incl. vikar, ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.

Bygninger, grunde og udenomsarealer: Grønne områder Opvarmning El Vand, forventet forbrug Renovation Skatter, afgifter og forsikringer Indvendig bygningsvedligeholdelse Øvrige driftsomkostninger: Rammebeløb: Børnehave Vuggestue Specialtildeling Gaia Kurser og uddannelse Administration Rammebesparelse, hverdagseffektivisering

Gns. Løn Budget 413.176 5.961.400 321.556 2.484.700 323.877 628.500 539.400 527.500 199.500 10.341.000

112.900 90.700 89.500

50.000 kwh. 24.000 kwh. 3 315 m

26.300 24.500 34.400 67.900 pr. barn 355.000

122 18

børn børn

2.015 2.963 71.930 125.200 26.500 -116.500


Bifrost Antal pladser: Bifrost, børnehave Bifrost, vuggestue Åbningstid

88 - 98 - 108 32 - 35 - 38 53 t./ugtl.

Personale t./ugtl. enheder Pædagog 503,95 13,62 Pædagogmedhjælper 271,36 7,33 Rengøring/køkken mv. 68,12 1,84 Ledelse Løn i alt incl. vikar, ny-løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.

Bygninger, grunde og udenomsarealer: Grønne områder Opvarmning El Vand, forventer forbrug Renovation Skatter, afgifter og forsikringer Indvendig bygningsvedligeholdelse Øvrige driftsomkostninger: Rammebeløb: Børnehave Vuggestue Kurser og uddannelse Administration mv. Rengøring mv. - driftsbudget Rammebesparelse, hverdagseffektivisering

Gns. Løn Budget 413.176 5.625.800 321.556 2.358.300 323.877 596.300 537.500 9.117.900

97.800 108.600 80.000

57.000 kwh. 34.483 kwh. 3 371 m

30.500 16.400 12.800 64.900 pr. barn 301.200

98 35

børn børn

2.015 2.963 110.600 40.900 164.300 -103.400


Budget 2017

Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00

BRUHN Grafisk ApS · www.bruhngrafisk.dk

Budget 2017

Teknisk specifikation over budget 2017  

Odder Kommune