Page 1

Kirken Nr. 4, 2012

December, januar, februar

30. 책rgang

Vinteraften ved Halling kirke

Foto: Kim Bruhn


Koncerter

Adventskoncert i Gosmer kirke

barytonsaxofoner, althorn, tenorhorn, tromboner, tubaer samt rytmeafdeling. Orkestrets repertoire strækker sig over marchmusik, kirkemusik, operettemusik swingmusik, popmusik m.m. og bliver sammensat til de enkelte koncerter.

Traditionen tro er der koncert i Gosmer kirke 1. søndag i advent kl. 19.30. Denne gang er det Randers Politiorkester, der spiller under ledelse af dirigent Max Kielgast. Randers Politiorkester er stiftet i 1939 og har således eksisteret i 73 år. Orkesteret består af ca. 30 medlemmer, såvel politiansatte som civile. Orkestret er et harmoniorkester instrumenteret med kornetter, flygelhorn, trompeter, alt-, tenor- og

Orkestret giver 15-20 koncerter om året fordelt imellem plejehjem, kirkekoncerter, byfester, foreninger, erhvervsvirksomheder og en årlig julevelgørenhedskoncert på ”Værket” i Randers.

Kirkekoret i december og januar 1. søndag i advent synger kirkekoret i Halling kirke kl. 10.30 Onsdag den 12. december kl. 16.30 er der Decemberkirke i Gosmer. Her går koret Lucia og synger et par satser, hvorefter koret har juleferie frem til onsdag den 16. januar, hvor vi begynder igen. Vi synger på Hou

skole onsdage kl. 15.00 i musiklokalet. Nye medlemmer er meget velkomne fra 3. klasse og opefter. Korskolen starter igen den 23. januar og det er for 2. klasse. Det foregår også i musik­ lokalet på Hou Skole. Tove Christiansen

“Kirken” udgives af Gosmer og Halling sognes menighedsråd og udkommer 4 gange årligt.

Ansvarshavende i henhold til presseloven: Anna-Marie Hvas Strandgade 28 R, Hou. Tlf. 86 55 72 55.

Bladet husstandsomdeles i begge sogne.

Grafisk produktion©: BRUHN Grafisk håndværk ApS Tlf. 86 54 58 50 · www.bruhn.as

Oplag: 1.150 expl., trykt på FSC-certificeret papir Sidste indleveringsfrist for indlæg er 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

2

541-856 Svanemærket tryksag


Præstegården sælges Menighedsrådet sælger præstegården Gosmer-Halling menighedsråd har gennem længere tid arbejdet på at få lov at ophæve bopælspligten for sognepræsten i GosmerHalling pastorat - og nu er det endelig lykkedes. Menighedsrådet har fået accept først fra biskop Kjeld Holm og efterfølgende fra kirkeministeriet. Så …… menighedsrådet er jublende glad og præsten ligeså. Menighedsrådet jubler, fordi de nu håber at kunne sælge præstegården, for at kunne realisere et sognegårdsprojekt med tilhørende embedskontor for præsten i Hou. Og præsten glæder sig, for nu kan hun snart sammen med sin mand flytte i egen bolig i Hou - og forhåbentlig kan både præst og menighed om få år få glæde af nye sognefaciliteter i Hou.

• Ved henholdsvis Randlev og Gylling kirker er der fredede præstegårde, der ligger som en integreret enhed med kirkerne, hvorfor der til stadighed vil være præsteboliger i provstiet og dermed tæt til en præst, såfremt en fremtidig præst ikke ønsker at bosætte sig i Hou. • Menighedsrådet er af den opfattelse, at det kirkelige liv ikke er afhængig af om præsten bor i sognet. Det kirkelige liv afhænger i langt højere grad af de aktiviteter, vi som menighed samles om. Foran ligger nu et større arbejde med salg af præstegård og endelige godkendelser og aftaler til et kommende sognegårdsprojekt som menighedsrådet bl.a arbejder sammen med Hou Hallens bestyrelse om. Så det kommende menighedsråd får forhåbentlig fornøjelse af at indvi en ny sognegård i Hou i løbet af deres 4 års funktionsperiode? Når vi har aftaler mm. på plads vil vi fortælle mere her i bladet.

Menighedsrådets argumenter for ikke at have en embedsbolig i fremtiden er følgende: • Præstegården er frit beliggende mellem de to sogne langt fra hvor befolkningen bor. • Præstegården er en villa fra 1950. Den er utidssvarende indrettet og meget svært tilgængelig for handicappede. • Menighedsrådet ønsker at medvirke til, at de økonomiske ressourcer fordeles og prioriteres bedst muligt i Provstiet og vælger sognegård frem for præstebolig. Med nye samarbejdsstrukturer og en stram økonomi, giver det god mening at samarbejde på tværs af sognegrænser. Og med et stadig større samarbejde mellem præster og andet personale indenfor provstiet, er der et øget kendskab til de forskellige sognepræster.

Rikke Gade formand for Gosmer-Halling menighedsråd

Vinterstemning i præstegårdshaven. Foto: Hanna Nissen 3


Arrangementer Juletræstænding i Halling

være umiddelbart før skolebørnene kommer – nemlig kl. 9.30. Også her er forældre og bedsteforældre meget velkomne. Det gælder også dagplejere med børn og selvfølgelig børnene, der har gået i musikalsk legestue i kirken.

Decemberkirke i børnehøjde!

Lillejuleaften med julesang i Halling kirke

Søndag den 25. november kl. 16.00 tændes juletræet ved Halling kirke. Vi hygger os med kaffe og kager. Venlig hilsen Helle Theilgaard

Igen i år skal vi have Decemberkirke i Gosmer. Som én sagde det for nylig: ”vi havde Decemberkirke sidste år, så det er en tradition!” Og selvfølgelig er det det! Og denne gang foregår det onsdag den 12. december kl. 16.30. Selvom det hedder ”kirke i børnehøjde”, betyder det selvfølgelig ikke, at voksne formenes adgang, tværtimod! Men det betyder, at det er en gudstjeneste, der er tilrettelagt for og med børn. Blandt andre så deltager børn og dagplejere fra Musikalsk legestue; kirkekoret har et Luciaoptog og synger lidt for os. Vi skal høre bibelhistorie. Og så skal vi selvfølgelig alle sammen synge fællessalmer. Og endelig slutter vi af med at spise sammen, så ingen skal tænke på at lave aftensmad, når de kommer hjem. (Menuen er ikke helt fastlagt endnu, men vi finder helt sikkert noget, der kan spises af såvel voksne som børn). Håber, rigtig mange, både børn og voksne, finder vej til kirke denne eftermiddag.

4. søndag i advent, som i år er lillejuleaften, er der julesang i Halling kirke kl. 10.30, hvor vi mødes og synger nogle af vore gode julesalmer sammen – også nogen af dem, vi måske ellers ikke så tit får lejlighed til at synge. Og skulle nogen have ønske om en ganske særlig salme, så er det muligt at komme med sit ønske til mig senest onsdag den 12. december. Efter julesangen vil menighedsrådet som vanligt servere et glas gløgg i våbenhuset.

Indsamling ved juleguds­ tjenesterne

Juleaften har vi tradition for at samle ind ved gudstjenesterne til fordel for Kirkens Korshær, der gør et stort arbejde for og blandt de svageste i vores samfund.

Helligtrekongersgudstjeneste

Julegudstjeneste for skolen og børnehaven

Når vi kommer frem til januar, har mange nok lagt julen bag sig. Hverdagen og et nyt år er begyndt. Men fra gammel tid har Helligtrekonger markerer julens afslutning! Den tradition vil vi prøve at holde i hævd ved, ligesom sidste år, at fejre Helligtrekongersgudstjeneste den 6.januar kl.19.30 i Gos­mer kirke. Gudstjenesten vil være af meditativ karakter, og hvis vejret tillader det, vil noget af gudstjenesten foregå udendørs. Efter gudstjenesten bydes der på kaffe i Gos­mer Hospital.

En god tradition er en gudstjeneste i Gos­ mer kirke for børnene fra Hou skole den sidste dag inden juleferien. Det er i år fredag den 21. december kl. 10.30. Og vi regner med, ligesom sidste år, at minikonfirmanderne fra 4. klasse opfører et krybbespil. Skulle der være forældre eller bedsteforældre, som kunne have lyst at deltage, så skal I være meget velkomne. Og også Hou børnehave er inviteret til julegudstjeneste i Gosmer kirke. Og det vil

4


Arrangementer Morgensang i Gosmer kirke

Dåbslørdage

Søndag den 20. januar, hvor jeg har fri, har organist Tove Christiansen og kirkesanger Ann Bak Jensen lovet at holde morgensang i Gosmer kirke kl.10.30. Der bliver tale om både salmer til fællessang samt musik at lytte til.

Flg. dåbslørdage er planlagt: 26. januar i Gosmer kirke, 23. februar i Halling kirke. Begge gange kl. 11.00.

Fastelavns-børnegudstjeneste i Gosmer kirke

Det Kirkelige Møde i Odder

I samarbejde med Gosmer-Halling forsamlingshus holder vi ligesom sidste år børnegudstjeneste i Gosmer kirke fastelavnssøndag den 19. februar kl. 14.00. Alle – både børn og voksne – må meget gerne komme udklædt!! Efter gudstjenesten går vi i forsamlingshuset, hvor der er tøndeslagning og fastelavnsboller.

Afholdes 3. marts 2013 med gudstjeneste i Odder Sognekirke kl. 10.30 og med Jens Smærup Sørensen som foredragsholder i kirkecentret. Mere herom i næste nummer af Kirken.

Hanna Nissen

En vinterdag i præstegårdshaven.

Foto: Hanna Nissen 5


Sogneeftermiddage i medborgerhuset Torsdag den 24. januar

Lilly Andersen, tidligere lærer fra Brædstrup: Tove Ditlevsen - det sårbare sind med den følsomme pen Gennem fortælling og oplæsning får vi et billede af Tove Ditlevsens liv fra opvækst i hjemmet og miljøet i ”Barndommens Gade” til den selvvalgte ensomme død. Vi hører om den ukendte piges ensomhed og kamp for fred til at skrive, og om den berømte forfatterindes omtumlede privatliv med forliste ægteskaber, psykisk sygdom og diverse misbrug. Det bliver en nænsonm skildring - præget af Tove Ditlevsens intense sprogtone.

latteren men også på eftertænksomheden. Journalist Per Hansen fortæller og viser filmklip med skæve personligheder, som han har mødt på sin vej og lavet TV programmer med. Vi stifter bekendtskab med Marie Bjerregaard i Vedersø. Marie var meget troende og en kvinde, der virkelig kunne sætte ord på livsglæden. Vi møder også manden, der boede mutters alene i en høstak, men ham kunne man nu godt blive klogere af at snakke med. Vi ser smukke filmklip fra Thy, hvor vi også møder Thy boere, der både spiller mundharpe og fortæller underfundigt om, hvorledes de ser på os - øvrige - danskere i almindelighed. Vi møder også Anne og Arne, der driver et lille landsted med grise, får, høns og køer, og hvor sidstnævnte stadig håndmalkes. Anne og Arne kan virkelig få smilet - og glæden - frem, når de fortæller.

Torsdag den 14. februar

Torsdag den 14. marts

Per Hansen, Sorring, journalist og program­ medarbejder ved TV2 Midt-Vest.

Mogens Dalgaard, Gedved, tidligere sognepræst: Skillingsviser sunget, så man får lyst til at synge med

Gennem mere end 20 år har Per Hansen lavet TV portrætter af herlige jyder. Nu tager han landet rundt og fortæller om disse herlige personligheder og viser filmklip med dem.

Skillingsviser hedder sådan, fordi de kostede en skilling. Viserne var gerne trykt på dårligt papir, og man kunne købe dem på markeder eller af sælgere, der rejste rundt og solgte ved dørene. Skillingsviser var 1800-tallets Ekstrablad eller Her og Nu. De fortalte opsigtsvækkende nyheder og historier om ulykkelig kærlighed. De fleste af viserne er for længst glemte, mens andre stadig er i erindring, f.eks. På Samsø var en pige, Stakkels Hanne og Hjalmar og Hulda. Både kendte og mindre kendte viser vil blive sunget, og det er tilladt at synge med! Ind imellem sangene vil der blive fortalt om viserne og om den tid, de hører hjemme i.

Blandt originaler og andet godtfolk Her er foredraget der kalder på: Smilet og

Landskabsbillede fra Thy.

6


Vinter 2013 Hou Aktivitetscenter

genlunde velfungerende og rimelig voksen mand til at skifte fra sit gode faste arbejde på Hou Maritime Idrætsefterskole til et usikkert arbejde med en projektansættelse, der skal fornyes hvert tredje år. Jeg vil i foredraget fortælle om rejsen fra telefoncentralhjemmet i Lyngby på Djursland til mit nuværende arbejde. En fortælling som vil være fyldt med spændende og fi nurlige beretninger og anekdoter.

TORSDAG den 17/1 kl. 14: Jeanne Laursen vil fortælle om FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP og deres arbejde ude i verden. Derefter er der modeopvisning med både kvinde- og mandetøj, der bliver vist frem af lokale mannequiner. TORSDAG den 21/2 kl. 14: OLE SØRENSEN fortæller FRA EFTERSKOLELÆRER TIL NATURVEJLEDER Efter i mange år at have været efterskolelærer valgte jeg i 2006 at blive naturvejleder på Odder Museum, men hvad får en no-

I skal ikke snydes for den lokale historie,  idet  jeg  på  magasiner  har  fundet  fl ere  spændende ting frem, som vi i bedste Piet van Duers stil vil gætte på, hvad er det? Vi skal gerne i fællesskab fi nde frem til anvendelse og alder på de historiske genstande, og sammen more os over gætterierne.

Endnu et vinterbillede fra præstegårdshaven.

Foto: Hanna Nissen 7


Nyt menighedsråd Nyt menighedsråd i Gosmer-Halling pastorat 1. søndag i advent træder et nyt menighedsråd i funktion. Som meddelt via kirkens hjemmeside og Odder Avis var der ved fristen for indlevering af kandidatlister kun indkommet én liste for Halling sogn samt en liste for Gosmer sogn, hvorfor valget til menighedsråd i Gosmer-Halling pastorat blev afgjort ved ”fredsvalg”.

Menighedsrådet konstituerer sig i november måned, så vi er klar til funktionsperiodens begyndelse. Mere om dette i næste kirkeblad sammen med en præsentation af det nye råd.

Menighedsrådet i Gosmer-Halling pasto­ rat for den kommende 4 års periode:

FARVEL OG TAK Når det nye råd træder i funktion må vi sige farvel til 2 af de ”gamle” medlemmer. Vores trofaste næstformand og IT supporter Rita Kjær samt vores trofaste sekretær Anna-Marie Hvas har valgt ikke at stille op til det nye råd. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige både Rita og Anna-Marie STOR TAK for jeres gejst og engagement i Gosmer- Halling menighedsråd. I har på fornemste vis bidraget med faglig viden og menneskelig omsorg og humor. Det har været en fornøjelse at sidde i ”råd” sammen med jer.

For Halling Sogn: Lisbet Jensen, Hallingvej 4 Jan Erik Olin, Villavej 9 Berith Sørensen, Fyrrevænget 4 Jens Jørgen Ahlgren Hansen, Havledet 29 Suppleanter: Mette Jacobsen, Øster Alle 22 Holger Jensen, Skovvej 13 Lillian Meyer Poulsen, skolegade 58 Anna-Marie Hvas, Strandgade 28 R For Gosmer Sogn: Rikke Gade, Hedemarksvej 20 Hanne Poulsen, Hedemarksvej 19, Suppleanter: Ole Lodsgaard Pedersen, Gosmervej 63 Elsebeth Magnussen, Gyllingvej 31A

VELKOMMEN Samtidig vil jeg byde hjertelig velkommen til 2 nye rådsmedlemmer: Jan Erik Olin - et helt ”nyt blad” i menighedsrådssammenhæng stiller sig til vores rådighed - samt kirkeværge Berith Sørensen. Stort velkommen til jer begge - vi glæder os til samarbejdet med jer. Berith kender vi allerede, da hun har været aktiv suppleant og kirkeværge i indeværende funktionsperiode. Udover de ”valgte” medlemmer har vi stadig et godt hold suppleanter, der for en stor dels vedkommende vælger at være aktive suppleanter, forstået på den måde, at de deltager aktivt i møder, aktiviteter og arrangementer - men dog uden stemmeret. Men dejligt at have en flok engagerede suppleanter til rådighed.

Rikke Gade formand for Gosmer-Halling menighedsråd

8


Hou Lokalhistoriske Arkiv Nyt fra Hou Lokalhistoriske Arkiv Efter Hou Hallens udvidelse er der blevet plads til Hou Lokalhistoriske Arkiv i hallen. Arkivet har fået et rum, et lille lokale i Hou Hallen, hvor vi kan opbevare arkivalier. Vi kan derfor fra 1. januar modtage arkivalier, du skal blot henvende dig til et bestyrelsesmedlem. Se www.hou-la.dk eller ringe til 2175 5477 og aftale nærmere.

komme og høre om projekterne. Der vil også blive mulighed for at kunne stille spørgsmål eller man kan bidrage med oplysninger, billeder og materialer. Når møderne er fastlagte bliver det annonceret ved opslag i DagliBrugsen, Hou Slagterforretning, Hou Hallen og på vores hjemmeside www.hou-la.dk eller på mail.

AKTIVITETER for arkivets medlemmer Vi har 3 aktiviteter, der arbejdes med i øjeblikket. 1. Historiske cykelture i og omkring Hou. Er du interesseret? Ring eller skriv til Hanna Nissen tlf. 8655 6050 - hnis@km.dk 2. Det første sommerhusområde i Hou Er du interesseret? Ring eller skriv til Gunhild Hoe tlf. 2175 5477 - gunhildhoe@hotmail.com 3. Familien Leth, Skibet Brita Leth og kirkeskibet. Er du interesseret? Ring eller skriv til Bente Schou tlf. 2345 9987 -bk@schou.mail.dk

Kontingent OBS – det er blevet tid til at indbetale næste års kontingent og det kan gøres til et bestyrelsesmedlem eller pengene kan overføres til vores konto i Nordea Reg. 1944 Konto 4383615912 – husk tydelig navn og adresse. (husk også at tilmelde din mailadresse) Kontingentet er uændret 100,- kr. pr person, familiekontingent 150,-, firma/foreningskontingent 400,-

Rigtig glædelig jul.

Efter 1. januar vil der blive arrangeret aftenmøder i Hou Hallen, hvor man kan

På bestyrelsens vegne Formand Gunhild Hoe

Brita Leth, Hou havn. 

Brita Leth, Halling kirke.  Foto: Hanna Nissen

Foto: Bente Schou 9


Siden sidst 10. august – 10. november Døde fra Halling sogn, begravede på Halling kirkegård eller bisat fra Halling kirke Marie Elise Jørgensen, Hou Otto Bjørn Leth, Århus Emil Møller Mikkelsen, Stenslundcentret, tidl. Hou Elly Richardy, Hou Kristian Hother Leo Didriksen, Hou

Døde fra Gosmer sogn, begravede på Gosmer kirkegård eller bisat fra Gosmer kirke Sigrid Rasmussen, Højby Døbte i Halling kirke Freja Marie Kilstrup Normann, Hou (24/6-12) Agnes Bojer Søndergaard, Hou Jeppe Frøslee Mikkelsen, Odder

Regulering af gravstedstakster/ priser fra 1. januar 2013

Viede i Halling kirke Kristine Elkær Rohde Pedersen og Anders Lauridsen, Hølken

Fra 1. januar 2013 reguleres taksterne for erhvervelse og vedligehold af gravsteder, så de fremover er ens i hele Odder Provsti. Se nærmere herom på kirkens hjemmeside www.kirken-gh.dk

Alléen set fra præstegården. Foto: Hanna Nissen 10


Adresseliste

Aktivitetskalender Besked om begivenheder til kalenderen gives til Hanna Nissen, hnis@km.dk

Menighedsrådet Formand Rikke Gade, Hedemarksvej 20, Fensten Næstformand Lisbet Jensen, Hallingvej 4, Halling  Jens Jørgen Hansen, Havleddet 29, Hou  Jan Erik Olin, Villavej 9, Hou Hanne Poulsen Hedemarksvej 19, Fensten Berith Sørensen, Fyrrevænget 4, Hou Suppleanter, Halling Anna-Marie Hvas, Strandgade 28 R, Hou  Holger Jensen Skovvej 13, Hou Mette Jakobsen Øster Allé 22, Hou Lilian Poulsen, Skolegade 68, Hou Suppleanter, Gosmer Ole Pedersen Gosmervej 63,Gosmer Elsebeth Magnussen, Gyllingvej 31A

29.11.12 kl.18.00 Menighedsrådsmøde i Hou Hallen 02.12.12 kl.19.30 Koncert i Gosmer kirke med Randers Politiorkester 12.12.12 kl.14.00 Onsdagsgudstjeneste i Halling kirke 12.12.12 kl.16.30 Decemberkirke i børnehøjde, Gosmer kirke 21.12.12 kl. 9.30 Julegudstjeneste for Hou børnehave i Gosmer kirke 21.12.12 kl.10.30 Julegudstjeneste for Hou skole i Gosmer kirke 23.12.12 kl.10.30 Julesang i Halling kirke 06.01.13 kl.19.30 Helligtrekongersgudstjeneste i Gosmer kirke 08.01.13 kl.18.30 Kirkefilmklub i Biffen, Odder 16.01.13 kl.14.00 Onsdagsgudstjenste i Halling kirke 17.01.13 kl.19.00 Menighedsrådsmøde i Hou Hallen 20.01.13 kl.10.30 Morgensang i Gosmer kirke 24.01.13 kl.14.00 Sogneeftermiddag i Medborgerhuset med Lilly Andersen 26.01.13 kl.11.00 Dåbslørdag i Gosmer kirke 26.01.13 kl.13.00 Kirkehøjskole i Bjerager kirke og Randlev konfirmandstue 10.02.13 kl.14.00 Fastelavnsbørnegudstjeneste i Gosmer kirke 14.02.13 kl.14.00 Sogneeftermiddag i Medborger huset med Per Hansen 19.02.13 kl.18.30 Kirkefilmklub i Biffen, Odder 21.02.13 kl.19.00 Menighedsrådsmøde i Hou Hallen 23.02.13 kl.11.00 Dåbslørdag i Halling kirke 23.02.13 kl.13.00 Kirkehøjskole i Halling kirke og Hou Hallen 27.02.13 kl.14.00 Onsdagsgudstjeneste i Halling kirke

Tlf. 21 73 75 02 Tlf. 25 38 45 08 Tlf. 25 37 40 89 Tlf. 23 46 02 38 Tlf. 86 55 64 52 Tlf. 86 55 72 55 Tlf. 51 52 03 23 Tlf. 29 37 89 80

Tlf. 86 55 41 90

Øvrige nyttige adresser Sognepræst Hanna Nissen, Gosmervej 93 Tlf. 86 55 60 50 Præstholm (Træffes ikke mandag) e-mail: hnis@km.dk Regnskabsfører Ib Aamann Kvist, Regnskabskontor for Kirkekasser i Odder Provsti Kirkesti 5, 8300 Odder Tlf. 20 23 77 50 regnskabskontor@odderprovsti.dk Graver i Halling Troels Vinge Madsen Tlf. 21 74 65 40 Eriksmindevej 95 (Træffes ikke mandag) Graver i Gosmer Børge Rasmussen Troldbjergvej 5, Gosmer Tlf. 29 29 72 39 (Træffes ikke mandag) Organist og korleder Tove Østergaard Christiansen Fruering Kirkevej 34, 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 13 69 Kirkeværge Berith Sørensen, Fyrrevænget 4, Hou Tlf. 86 55 64 52 Hou Hallens Cafeteria Tlf. 86 55 70 88

Tjek også vores hjemmeside:

www.kirken-gh.dk 11


GOSMER OG HALLING SOGNE Gosmer

Gudstjenester

Halling 2. december 1.s.i advent 19.30 koncert 10.30 Kyed 9. december 2.s.i advent Ingen Ingen 12. december onsdagsgudstjeneste 14.00 12. december Decemberkirke 16.30 * 16. december 3.s.i advent 10.30 Julesang 23. december 4.s.i advent 10.30 24. december juleaften 16.00 15.00 25. december juledag 10.30 9.00 26. december 2.juledag ingen ingen 30. december julesøndag 10.30 1. januar nytårsdag ingen ingen 6. januar Helligtrekonger 19.30* 13. januar 1.s.e.h3k 19.30 16. januar onsdagsgudstjeneste 14.00 20. januar Sidste.s.e.h3k 10.30 Morgensang* 26. januar Dåbslørdag 11.00 27. januar Septuagesima 10.30 3. februar Seksagesima 10.30 10. februar Fastelavn 14.00 Børnegudstj.* 10.30 17. februar 1.s.i fasten 19.30 23. februar dåbslørdag 11.00 24. februar 2.s.i fasten 10.30 27. februar onsdagsgudstjeneste 14.00 3. marts 3.s.i fasten DET KIRKELIGE MØDE I ODDER KL. 10.30* * Se omtale af disse gudstjenester inde i bladet

Jeg har gudstjeneste i Tunø kirke 2. december, 24. december, 13. januar og 17. februar. Når jeg er på Tunø kan jeg kontaktes på tlf. 8655 3017 Hanna Nissen

ATTESTER: (Navne-, dåbs-, vielses- og døds­attester) fås ved henvendelse til sognepræsten. DØDSFALD i sognet skal anmeldes til sognepræsten inden 2 hverdage.

= Kor

Kirkebil

Kirkebilen kører til gudstjenester mærket , og ruten er flg.: Opsamlingssted min. før gudstjeneste Spøttrup 35 Spøttrup Strandvej v/Fyrrevænget 33 Søndergade 30 Skovvej/Vestergade 27 Hou Ældrecenter 25

Bor man udenfor ruten, er man velkommen til at ringe til Odder Taxa, tlf. 86 54 35 00.

Næste nummer af Kirken omdeles i weekenden 23.-24. februar 2013. Udebliver kirkebladet kontakt da Hanna Nissen, tlf. 8655 6050. 12

Kirken_4_2012  

Kirkeblad for Gosmer og Halling Sogne, december 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you