__MAIN_TEXT__

Page 1

A A BIBLIA tükrében

ano.indd 1

2014.11.26. 19:30:37


ano.indd 2

2014.11.26. 19:30:37


Gene A. Getz

és Elaine A. Getz

A A BIBLIA tükrében

ano.indd 3

2014.11.26. 19:30:39


Originally published in the U.S.A. under the title: The Measure of a Woman Copyright © 2004 by Gene A. Getz and Elaine Getz Originally published in the U.S.A. by Regal Books, A Division of Gospel Light Publications, Inc. Ventura, CA 93006 U. S. A. All rights reserved. Magyarországi felelős kiadó: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány A Member of Entrust 1135 Budapest, Béke utca 35/A Tel.: 350-7201 www.kiakonyvek.hu Fordította: Hargitai Róbert Borító és tördelés: Zboray Szilárd Felelős kiadó: Monty Taylor A fordítás és a kiadás a kiadó engedélyével történt. Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének felhasználásához vagy sokszorosításához a kiadó előzetes írott engedélye szükséges, kivéve rövid idézeteket folyóiratokban vagy elemző cikkekben. ISBN 978-615-5446-08-5

Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Budapest, 2014

ano.indd 4

2014.11.26. 19:30:40


Tartalom

ano.indd 5

Ajánlás Köszönetnyilvánítás Bevezetés: Mentori modell 1 Tekintsünk a szépségre Isten szemszögéből! 2 Isten jellemének tükrözése 3 Békéltetés 4 Szabadságra lelni Krisztusban 5 Az istenfélelem továbbadása 6 Férjünk szeretete 7 Gyermekeink szeretete 8 Bölcsesség és józanság 9 Tiszta élet 10 Példás otthonteremtés 11 Jó cselekedetek 12 Kapcsolatunk a férjünkkel

7 9 11 15 29 45 63 79 99 119 135 151 169 185 199

2014.11.26. 19:30:42


ano.indd 6

2014.11.26. 19:30:42


Ajánlás Gene és Elaine ismét remekelt! A nő a Biblia tükrében releváns, erőteljes és gyakorlatias könyv. A benne közreadott bibliai elvek életkortól függetlenül minden nőnek bátorítást, bölcsességet nyújtanak és olyan eszközöket, amelyek segítségével Isten embereként növekedhet a kegyelemben. Az igeszakaszoktól az élettapasztalatokig, a görög szavak magyarázataitól az Isten szíve szerint való, fantasztikus asszonyok személyes hangvételű, szívhez szóló leveleiig a könyv mindegyik része kihagyhatatlan olvasmány minden asszonynak, aki meg kíván szabadulni a világi mércék kötelékétől, megfelelve a nők Isten szerinti valódi mércéjének. DEBBIE HEYDRICK Az I’ll Hold You in Heaven Remembrance című könyv szerzője és az Angels in Heaven Ministries alapítója

ano.indd 7

2014.11.26. 19:30:44


ano.indd 8

2014.11.26. 19:30:44


Köszönetnyilvánítás Szeretnénk nagyon hálás köszönetet mondani 11 csodálatos nőnek, akikkel együtt szolgálunk a texasi Planóban működő Északi Közösségi Bibliai Gyülekezetben (Fellowship Bible Church North). Mindnyájan hűségesen szolgálnak gyülekezeti vezetők feleségeiként, gyönyörű példát mutatva azokra a tulajdonságokra, amelyeket Pál a Tituszhoz írt levelében körvonalazott. Ennek az új kiadásnak az elkészítésében is részt vettek, levélben fejtve ki gondolataikat az érettség itt leírt jellemzőiről. Nevük a következő: Maureen Burford Linda Cole Sharon Cornwall Joan Craig Barbara Debenport

ano.indd 9

2014.11.26. 19:30:45


10

A

nő a biblia tükrében Ellen Ellwood Shannon Hansen Clarice Harris Charlotte Lindgren Mary Logue Joyce Saffel

Rendkívül hálásak vagyunk Iva Morelli és Sue Mitchell felbecsülhetetlen értékű segítségéért is, melyet a könyv kiadásának előkészítésében nyújtottak. Ők is erős jellemű hölgyek. Mindketten hűséges szolgálatot látnak el a Gyülekezetmegújulási Központban (CCR) és a Megújulás Rádiónál (RR).

ano.indd 10

2014.11.26. 19:30:45


Bevezetés:

Mentori modell Manapság sokat hallunk a mentorálásról – ami természetesen a mentori kapcsolatra utal. Föltették-e már nekünk a kérdést: Lennél a mentorom? Talán mi tettük föl valaki másnak. Ez a fogalom a görög mitológiából származik, eredete Mentórra, Odüsszeusz megbízható tanácsadójára vezethető vissza. Idővel a szó általánosságban egy bölcs és megbízható tanácsadó vagy tanító jelentését vette föl. A „mentor” és „mentorálás” szavak eredete egyértelműen évezredekre nyúlik vissza. Ám fontosabb ennél az a körülmény, hogy a mentorálás bibliai fogalom, melyet szépen körvonalaz Pál Tituszhoz írt levele. A fiatal Titusz az írás idején Kréta szigetén tartózkodott azzal a céllal, hogy segítsen megerősíteni az új gyülekezeteket. Pál egyetlen tömör, de erőteljes bekezdésben összefoglalta úgy a

ano.indd 11

2014.11.26. 19:30:46


12

A

nő a biblia tükrében

mentorálás folyamatát, mint e folyamat céljait, különösen a nőket illetően: Hasonlóképpen, tanítsd az idősebb asszonyokat, hogy tiszteletre méltóan viselkedjenek, ahogy ez Isten népéhez illik. Tanítsd őket, hogy ne mondjanak senkiről rosszat, és ne legyenek részegesek! Inkább másokat is tanítsanak a jóra. Arra neveljék a fiatal asszonyokat, hogy szeressék a férjüket és gyermekeiket, legyenek megfontoltak, tiszták, otthonukat tartsák szép rendben, legyenek kedvesek, és engedelmeskedjenek a férjüknek, hogy ne hozzanak szégyent arra a tanításra, amit Istentől kaptunk. (Tit 2,3–5; Egyszerű ford.) Amint később látni fogjuk, a Pál által említett idősebb asszonyok között olyanok is lehettek, akik istenfélő zsidók vagy zsidó hitre tért pogányok voltak, mielőtt keresztyénekké lettek. Sőt az sincs kizárva, hogy némelyikük éppen pünkösd napján vetette a hitét Jézus Krisztusba mint Messiásába, vagyis valamivel több, mint 30 évvel azelőtt, hogy Pál és Titusz elvitte Kréta szigetére az evangélium üzenetét (lásd ApCsel 2,1.5.11). Azonban a szigeten élő fiatal asszonyok jó része nem sokkal korábban tért csak meg Jézus Krisztushoz a teljesen pogány életvitelből, melynek értékrendje a hanyatló Római Birodalom romlottságát tükrözte, nem pedig Isten törvényeit, melyeket ő a Sínai-hegyen adott át népének. Pál annak érdekében, hogy segítsen ezeknek a fiatalabb asszonyoknak érettebb hívőkké válni, meghagyta Titusznak, hogy először

ano.indd 12

2014.11.26. 19:30:46


Bevezetés: Mentori modell

13

is összpontosítsa figyelmét az idősebb asszonyokra, a Szentlélek gyümölcsének kinyilvánítására tanítva őket. Ezek az asszonyok pedig tanítsák (mentorálják) a fiatalabb asszonyokat, hogy ők is „éljenek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattak” (Ef 4,1). Ennek az anyagnak a kiadását első ízben akkor készítettük elő, amikor az 1970-es évek elején belekezdtünk a gyülekezetplántálásba, elindítva az első Közösségi Bibliai Gyülekezetet a Texas állambeli Dallasban. S bár e teljesen új kiadás vázlata továbbra is azonos a Tituszhoz írt, Isten által ihletett levélével, minden fejezetet teljesen újraírtunk és a 21. századhoz igazítottunk. Most azért imádkozunk, hogy ez az új kiadás folytassa azt, amit Pál és Titusz a gyülekezetplántálás terén közel 2000 éve elkezdett – felkészítve a nőket arra, hogy megvalósítsák mindazt, amire Isten szánta őket! Bárcsak segítene ez a könyv az olvasónak abban, hogy az előtte álló években sok szempontból reprodukálja Pál mentori modelljét!

ano.indd 13

2014.11.26. 19:30:46


ano.indd 14

2014.11.26. 19:30:46


1. fejezet:

Tekintsünk a szépségre Isten szemszögéből! Az elszabadult érzékiség kulturális portréja A minket körülvevő kultúra a külső megszállottja. Ha legközelebb bármely nagyobb élelmiszerboltban a pénztárhoz közeledünk, figyeljük meg a női magazinok címét! Menjünk egy lépéssel tovább, és fussuk át e kiadványok cikkeinek címét! Íme néhány példa, mellyel találkozhatunk: „Az elbűvölő test titkai”, „Kacér szoknyák, testhezálló topok”, „Jobb bőr, haj, szex”, „Szexi fazonok és frizurák”. Még a fiatal lányoknak szóló tinimagazinok is a külsőre összpontosítják a figyelmet. Az alábbi címek három kiadványból valók: „A bámulatos

ano.indd 15

2014.11.26. 19:30:48


16

A

nő a biblia tükrében

külső elérésének 795 módja”, „Csinos külső 419-féleképpen”, „476 út a szexi megjelenéshez”. Vitathatatlan, hogy olyan kultúrában élünk, amely a nők külsejének megszállottja. A „szexi” szó szinte a „szép” és „vonzó” szinonimájává vált – különösen ha arra utal, ahogy egy nő kinéz. A tévéreklámokban kelendő a szex, akár sampont, akár autót kínálnak, és gyakran érzéki nők állnak a középpontjukban. Egyetlen szervezett csoport sem használja ki annyira ezt a megszállottságot, mint a zeneipar. Bár a koncerteken és a zenés videoklipeken férfiak is beállnak az exhibicionisták sorába, még mindig a nők a leggyakoribb szexuális játékszerek. Sajnos, a női rajongók azt próbálják utánozni, amit a tévében, a filmekben és a koncerteken látnak. Tragikus következmények

A fiatal nők körében a külső szépségnek ez a megszállott keresése egyeseknél pszichológiai és fizikai tragédiához vezetett. Társadalmunkban még sosem volt ilyen elterjedt az anorexia és a bulimia. A fiatal nők a jellemük helyett a külsejük megszállottjai. Ez a tragédia kiterjedtebb torzulásokat is magában foglal. Sok nő azt tartja boldogsága titkának, hogy milyennek látják a férfiak. Sajnos, sok férfi is az önámítás áldozata – azt hiszi, hogy élete beteljesülésének titka egy nő külső szépsége. Sajnálatos módon Hugh

ano.indd 16

2014.11.26. 19:30:48


1 | Tekintsünk a szépségre Isten szemszögéből!

17

Hefner1 és társai fenntartják ezt a mítoszt – magukban és azokban a nőkben, akik szintén bevették ezt az ártalmas hazugságot. Gyönyörű Éva – elképedt Ádám

A vonzó külsőnek ez a mániája azonbannem jogosíthat fel minket arra, hogy tagadjuk a külső szépség fontosságát. Hiszen amikor Isten megteremtette Évát, és bemutatta Ádámnak, tökéletes látvány tárult Ádám szeme elé – amihez Éva testi vonásai is kétségkívül hozzátartoztak. Ádám szabad fordításban így reagált, amikor meglátta Istennek ezt a kitűnő ajándékát: „A mindenit!” C. F. Keil és F. Delitzsch rámutat, hogy a héber nyelv kifejezi Ádám „örömteli elképedését”.2 Bár így kiáltott fel: „Ez most már csontomból való csont, testemből való test” (1Móz 2,23), Éva egyúttal páratlanul eltérő és szép volt. Nő volt – Isten különleges ajándéka Ádámnak. Ádámot nyilvánvalóan vonzotta Éva külső szépsége. Hisz „mindketten mezítelenek voltak...; de nem szégyellték magukat” (1Móz 2,25). Nem volt bennük bűntudat. De Ádám aznap nem csupán testi vonzódást tapasztalt, és Éva sokkal több volt, mint szexi. Szépségéhez pszichikai és spirituális természete is hozzátartozott. Akárcsak Ádám, ő is Isten képmására teremtetett. S mivel Isten Lélek, és nem rendelkezik testi vonásokkal, Éva Istent tükrözte vissza. 1 A Playboy magazin kiötlője, kiadója és szerkesztője. 2 C. F. Keil és F. Delitzsch: Commentary on the Old Testament, The First Book of Moses (Genesis), ford. James Martin (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1996), 56. o.

ano.indd 17

2014.11.26. 19:30:48


18

A

nő a biblia tükrében

Évában mint eleven lélekben olyan belső szépség nyilvánult meg, amely Isten láthatatlan tulajdonságaiból származott – s amikor Ádám helyeslően kiáltott fel, nem csupán az általunk manapság oly gyakran emlegetett külső tulajdonságokat látta. A szó legigazabb értelmében lelki társak voltak.

Az elveszett paradicsom Sajnos, ez az Isten által teremtett tökéletesség borzasztóan megromlott és eltorzult, amikor Évát legyőzte a kísértés, és evett a tiltott gyümölcsből. Miután Ádám is követte a példáját, hirtelen más fényben látták egymást. Sőt, mindketten „észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak” (1Móz 3,7). Bűntudat és szégyen

Ekkor azonban nem csupán szeméremérzetet tapasztaltak. Az ember megismerte a bűntudatot és a szégyent. Mindez az Istennel való kapcsolatukra is kihatott. A teremtőjükkel való addigi bensőséges közösségük átadta helyét annak a vágynak, hogy elrejtőzzenek Isten elől – nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is. Meg kellett fizetniük a bűn árát, ami nem csupán az Istennel, hanem az egymással való kapcsolatukat is érintette. A Biblia kifejti, és a történelem tanúsítja, hogy ami aznap az Éden kertjében történt, az máig károsan hat a

ano.indd 18

2014.11.26. 19:30:48


1 | Tekintsünk a szépségre Isten szemszögéből!

19

férfi-nő kapcsolatokra. Isten közvetlenül Évához szólt, de a szavaiból kiderült, hogyan fog hatni a bűn mind a férfiakra, mind a nőkre: Az asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. (1Móz 3,16) Konfliktus és feszültség

Ron Allen, a héber nyelv tudósa A fenséges ember című kiváló könyvében találóan adta vissza Isten mondatainak valódi jelentését: Isten ezután elmondta az asszonynak, hogy Jahve jótékony uralma elleni lázadásának következtében a következő új realitások fogják jellemezni életét: Új vonással egészítem ki a gyermekek világrahozatalának csodáját. Nagyon megnövelem szülési fájdalmaidat. Amikor világra hozod gyermekeidet, az fizikai fájdalommal fog járni. Azt is meg fogom engedni, hogy fájdalmassá váljon a férjeddel való házastársi kapcsolatod. Hajlamos leszel arra vágyni, hogy elbitorold a szerepet, amelyet családotok könyörületes vezetőjeként kapott tőlem, elutasítva szerepét, és lebecsülve férfiasságát. A férfi pedig a maga részéről hajlamos lesz szeretetlen zsarnokként viszonyulni hozzád, leuralva, elnyomva és megsértve szerepedet, melyet vele egyenrangú társként kaptál tőlem.3 3 Ronald Allen: The Majesty of Man (Portland, OR: Multnomah Press, 1984), 145–147. o.

ano.indd 19

2014.11.26. 19:30:48


20

A

nő a biblia tükrében

Isten természetesen nem vette el hirtelen Éva testi szépségét és Ádám férfias vonásait, miután vétkeztek. Ám abban a pillanatban mindketten megtapasztalták a halál átkát – úgy fizikailag, mint lelkileg. Az öregedés folyamata idővel sírba juttatta őket. „Bizony por vagy [mondta Isten], és vissza fogsz térni a porba!” (1Móz 3,19)

A szépség – áldás vagy átok? Ami a nő megmaradó fizikai szépségét illeti, ennek az Isten által alkotott ajándéknak egyszerre kellett áldássá és átokká válnia. Egyrészt csodálatos tőke lett belőle – legalábbis átmenetileg –, amely a legtöbb nő esetében lehetővé teszi, hogy tulajdonosa jól érezze magát, és kiváltsa Ádám fiainak csodálatát. Másrészt a testi szépség sok férfi szemében puszta szexuális játékszerré alacsonyítja a nőt. Száraj szépsége szemet szúr

Gondoljunk a bibliai beszámolóra. Száraj szépsége volt az oka – az asszony 75 éves korának dacára –, hogy ő és Abrám egyaránt igen nehéz helyzetbe került Egyiptom királyánál. Ami azt illeti, a bibliai beszámoló nagyon konkrét: „Amikor Abrám Egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony. A fáraó főemberei is meglátták őt, dicsérték a fáraónak, és elvitték az asszonyt a fáraó házába.” (1Móz 12,14–15) Abrám számított erre a reakcióra. Amikor Egyiptom határához értek, Szárajhoz fordult – kifejezve mély tiszteletét! „Amikor már

ano.indd 20

2014.11.26. 19:30:48

Profile for KIA

Nő a biblia tükrében1 20  

Nő a biblia tükrében1 20  

Profile for kia35
Advertisement