__MAIN_TEXT__

Page 1

(l} GaáIEva

MOHO-SZIGET ésTURELEM-SZIGET Jézussalegy hajóban

KcrcsztyórrIsmeretterjesztő Alapítvány tludapost,2(X)9


llttlin,ltlnnltthttItt.t,t

\ ,! t It! IttIt \ t '\ r , h ' l r t t r 'r/:.t u n ' r l t 1 t ,r, u , r h i / .l t t t I l r r l r t , rstr t t t r A

I losszri.jrilatri. eglrirlxxrrs biilkiirtf.liirclnrcllcniil liincol a ltulliitnokott. Azt nrondtxl. krtkiizitlrrs vilorliíssal i|ycn htlsszú úlr indulni'] |gazitt|vatt. l)c ltltttltrIjat.lit. MAGA JÉZUS KRlsZTUs. aki nrcgnlulalja a lrclycs it.iínyt.és ttra hogy KAPITÁNYUNK trram(la legvihalos.rbbheIyzetnek is. Nem htÚóZol egyedüI' lcslvéreidnlíl vírni|k il l.cdLiIlclcn:

N

.,rt-{\T:}

Bernát, a kormányos' BátoÍságát,nyugalmát mindnyájantisZteljük.

Ba|ambér, az őrszem. és Figyeli a veszé|yeket' aZ evezésritmusátdiktálja.

Az ikrek a hajót gondozzák. Bélahősködik, Bella mégfélénkebb' hogy leplezze nyúlszívét. de mindketten ugranak, ha segítenikeIl.

Berti Verselgetésénekel. Sokszor nagyon is belejörr a vezénylésbe.

Beáta.lsneri a gyógy|üveket, bekötöZi a sebeket'de szereli beleütni az orrát nriis dolgába.

BEEEsZÁLLÁS! Bernát' Berti' Bé|a,BelIa' Ba|ambérésBeáta, Benjiirnin meg Rebeka. Útra-tettre késza csapat _ a kilenceclik Tc vagy nrtg d!

))


C,

il il \szt;)l,lil,lN

lirri rIzr'ltL: 1),, \ |\t1\t,t

t \,rttt,

t,,\\tlt

t/\t,lh

t,l, il.ll)

lt,tt It

t t t ! t / t t t t t l , t t t r ' : 1t r l r i l , '

, , , t t ,l l n t

,

1 , , h , l t t t , t t , l t t l t t t tl , . | | l , I t l ! | r t I t , ) t t t t t l t t t l l t u t t l t t l. , ,, t:l t : , , 1 , l , t t t t , t l ' , t t n t ' l r , . 1 tt r ' : r : t I r , r , r t r t t i r l t r t t , , r- )1t l u t t , l t t , l r t t , t I I

,rr ,tf,

t \!,ttt ll).:()).

, t t , l , , l l , t , l , t t t , t : t t ! r t l t l , r t . : , r , : : t t u t t t t !(r.' ll t, ,. t. 1 , , 1 il t. it..\l ( ) t ] ' \ \ l / . / ' . / , , I , l t t l ' i l ' l t i tl : ' \ t l i l l ' | | l ],1l ] l l l lI) ] l j A l i l , t : í , q . | t t , t c l , t ,(t '/, \' '! , l l , | | , l

l i\

' r , l , , 2 | ' Ll r t r t r ' l ik i t t D c s s z i1 r . . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 . r . r r l t r r r l r zt r t t r r t L\i .crl -i i | l | 't l l l . l l l l r ic. l c n a Z ( ) l d i l l ( )cnl n r c s ó | . i . i kn. r L ' | . t \i'l | | í l l | | |( .' \. | | | i| ( l l t | | t | | r l u l l ' ( t / l xt l . | | L | | . | | l|i )| i l lI( ) k I l ] e l ] c l l ] l c g l i l l I L l ] l ( l I tl lc l r l l e I . é s l ó l cl il l g i i s a i t .a | | ' \ | |\l |, /(.| .l l ' ||' ||' ' I , ' . ' | | | i | ( ; \ \ / i 1 r c t e nk i i t i j l l i i n | \ [ i . a h o l i r . i g y s é g r ísí.lu . g aá l l l r t c ) L ( ) | i / | ( ' k| ( ' | | ( . l]' | r | ' | | | \ l | | \ i | \| l,ó ! i s s i k c r i i l t ó l c I e r t l I t c z\.' í Z h e '.i' u l n u n k .é s n é n l i r l l \ : | \ / \ l I l , ] ' ' l||. l ' ' | \ ' ] ' \ | ( . | | ( . | | (N.4| 'c r l r l y i v c l1 1 ] i l \) ' , / í \ Y c| |t , l l t t l t l t kt l l i t t k e ti . v o R | ) | | \ / | i , ( . I l . | .|,.' ' . | ' ' | ' r l r l rl ' rr| '| 'l r I l r l l l ' i i ( k ( ) / t t |i lj]sks z e . l t l c . g p i h c t r l i i ti lt kr t p l ó l c s i l l í l ' r r r r llr(j) | ) i l I l | ] l I. r l , .]ll\ .L .l ll )l).l(.\('ll. il1ilsil itzon|]i|| iI segítségére sietett.

\*

)'-.!r'

-

r , l 1 rI i 1 l r l sl r . l ' í t s ó g ó v ccIl . j u l o l l l | | l kl r r r i l i t .k r r P a t. i f t l , l . ' z i ' l . r e t r e i ,.| | | . l | ] | |i |l l|I.l( | . ' / |l \ . l ( ' | .| |l l , i l \ , / l)(l( l | i l 1S. o k i z g a l o r r1 l I l l i ]s]i k c I . i i li1l k i s é r z ő s z í v í iB e r r j r i n r i r|r .li r r l . . r rrt l.l l ( . \ | l I l l\|. | . ( . . r \ i i lll] i l i ( i z l u n k l ( ) v i i l l | ] A H l i ' ! Á í ; - s Z l ! e l e n J I t t t 5 ' : i l k ' e I l L ' k . I r r t r r r ' , ' l r l . ' ( . L i | | ' . il |l |l l L L I l t v c 7 óKÍo | ] ] ( l)\l l ( ) I t ' ini |i .l . g ys z c I c l c 1 l e l b g a c l t a kt r e r r r r i i r r I L 'rlI.L. r l . r l r .'.r i l rr'|'l tsr t L l i t|i lllit.litrylrúslltltiil Ibguk. Betnírt éberségc.it ll(js l(()|lIl)l|| |'ll l '

\'

, ' . . | . . . r L s zl'|| . l l l ) t||c 1 t c n t h c l (l 1. | I l . í c in l c l ] l e l l e kn ] e g ] n i l ] k e ta | ) ( | s , / l l | | i l \ l l l I . | ]l I r I r . |\\| | ] i |||r i k| e | i i 1 l i i n k E ' l i ' . 7 1 ; 1 ' 5 7 k6o1l n i l c s a t b g t a t t aa Z . í s : . , " | ( ; I l tklltIllt.; r' |r , , r r ' ' \ | | L ' I l \| ( ' I l | ( ' n t c a! v i t o l . I í t N . r r r t n i i b a ns | i v í e l l F ö Í g e t e g e sé s ( ) l Y k i I l l 'l I k | | . . ' 1 | ' .

l L | | l I l ( | l I l l }\ ,\/ ( . l t . ks i i l ) i i l 1 ( . k\ ' ( t g i g l l l i ' ( I ó l / e l c I l . ! i ' I l ) ( ) l . / ( ) ] V| i)lt I l l

, ' | | . r | . j . r I l . r I t llrl k| l t i r ' k l i t| '] é l al e \ ( \ ] | ó t l o l l l l ' c d ó l z c l l ó l é s e l n e l . i i I l i l l i l i I ( . | ' / (1|.l I r | . | | l | ||' | | ( . l ' I l r e | l l e |M]iii's n a p . . ' ' 9 1h i l j ( i l ö t ö 1 1s. z e l l r t e I c nk e c s k é r e I i s r z l r 1 r r r r r ' . l l L r r ' i \ / . ' (| . ' I li L . ' / i ! e l l i l k ( il i l l l t o k 1 g 1 É s l c c s Z 1 e I e nb u z g a I o n r n a l ( l ( ) l r ( J , / ( )' l Í | ):l | | l ' |I l | | . | ' / | | . ' | | l ) l i i | . l l ] i l l l l l t t i t l i i l ) l ) i r z i g c t l a k r i t e s p e d t e n h e n y é l t . m ó g i | / (|' I l I l | \ l | | ( | | . r l r . ' | ' r . i . ' . L l 1 i illl. s , , 1 1 i t l k l ]Ii:l l' l | l r ' t I l l l o l o r rtcÍl r . s a s Í g b n c il le t l l e t tí i | r| ' i | { t ' I x ' L l r l ' . r l. . I L L l, , / L , l l r ( ) / , /ki .i

I

r I

l r , r , r . .t , . . l i i l r i l; r z r i r s ; t t t t . M i t t l l L t V l t l i t t t t si l, / i s / e S t l ( : l l ( ' k l l

r r r . r 1 . , ' r Lt l , r ' z os , u i r \ i l ] r l 'l .l ' l t t l e l ll t l t l l l t t t i : . z , r I ' r r l ' l r l ) l r t k jl tr .i l r r ' l y e t tr l 1 1 ) s s s i/t i i t ] \ ' l ) i l . .A.l l ) ( ' l r ( l l l t i \ \ \ , / . r | ] I r| l r r ( . .| l r i l( n n a .n i | | (5 r l l i l e ' l l l i l . . .l l l l l i l l l i l k l r .l i r r r l r r l j r i s s s z i l l \ , I I | (|' rrri tI l \()IIi I i l l () n i i l l Yl ' el e l \ r ' 1 . '

. L t , , lr.. rl r r l I' ( ) s r z r ' r ' i s s z l tr e e e s z r l l t kt ,!. r ' r r l .r , r r r . ' s o p l i t t k t x l o l lt' l r i l l t . r , I t ,r , r I t t t r l . . ' I ' i l l ) r r \ / l \ ( x l (I)Jl tl : l l i l r li 'rl tl l r r .

, l l . L u r , rl ( r ( \ . / l r l l . i r \ u l i r l k r i t l ) , / l lillkl l t l l r l t l kr.rl l r l i ( () l r r r lrr i l l L l r r iI ' L ' z

I.

r',

t r , 1 l , 1 1 rl ) i l r i l r (\ ( ) l l l ll l ( f t l r i l . N r ' t t tl t t t l r r t ltill l l l l t l il l l i l i t l l \ l ! r r r l , r, , r L o t r ' l r ' L r Lt s i t t t l l t s z k o r l t trl il s l x v o t t l ; it t \ i l ( r lt l t l .

5,


\;= i , ()

: t^-:=

. . I t ; t I l t ' l t s s l t l rt .r iki j L r k_! i s r n ó t c l t ea k o r m í t n y o s ._ B e e e c s a p n a kb e e e n n t i n |.,r t.,rtti i l tl.,kcl|. ha cI akir|unk.iutni a TüreIem-szigetr.e. ' t ; t l ' l t l I l t tlkt z e r , c z t í k c tó. s ( c l . j e se r ő v e I e v e z n i k e z d t ü n k . R e b e k á n a k n t ó g r . l I l l . t ; t k r r r l i t liitt | l l l l t | . ( . l)c7tób e n .d e n a g y b u z g a l o m m a l i p a r k o d o t tt a r ( i l | l i I{tll( l.

. . k k I r r r r I t l I r r it!| i r . i g l i l rt K c c s k c . a k i a z í t r b o c n a kt á t n a s z k o d v ak, i d ü l I e s z l c l ( k ekk, amit rnondanak! r k k i r l( l ' \ c n s r i l y o z o l t . l r o g a t l j i r t om |.'(tl)(.(.('iI li,rBirlanlbér._ NeÍl]te vagy a kolIrllittytrs' rrlekcgíÍt|ct!...ttltlt.tlrtlt jtí1 tttculcszítvcprtibír|tat I[ilÍliitz irítrryl.iint az edtlig c r.r.c z Ir'rt ||t'tttlil e l c I t . l t ' t t r ' lsr z e I c k i i s s z c | i r g t a k ó. s c g y i r á n y b a k e z c l t c k | . Ú . j n iN' c n l l c l i i I n j I r l l t kI L .t. l t i t t lV i l r l l r . có s ( ) r v k i i l t .I l a n c n l I V í l I i i | . ' 1 tl 'l t p t l s i t tstt t I t l t n r 'cl ti t. t l 5 ; t t t t t r l kl.t l . l i tl t k l r r t l i ka. k l i l . t t c t t t t' l i t t tI|] i i t I i í l rL|1) sh l i l r . l i b sbr x l r r r ' l l il kl l i r k i i r t k i t l .

?@)Kerü|jétekel a vessszélyt, hajítsssátok ki Balambért!_ zúgtaka szelek. _ vagdalkozottdiihösen magakörüI BaIanlMéghogy engernkihajítsanak?? _ llól az evezővel. H.1tt mit vétettem én?! lgazuk van! Túl sokan vagyunk a hajón mekegtea Kecske. Móg c| is siilIyedhctünk! Akkor inkább tégeddobunk a vízbeee!Te vagy a legclagadtabb! bógctctt Itciitlr|.cIhriborodva. ésölbe kaptaBen.iínrint'aki rénrü|t óbégatírsba kcztlctt. Nc |ó|.j. rítd... kicsim.vigyl,tzunk .lriIisssntet.iink titckct.nlindigvessszckccltek!csú|illtitltak a szclck. ( sirk ha l kccskc kczdi! - ruriltrrt lunkodolrBelti. l'.n nraglnrtrilncrrris \ ('\/cks/cIll. szcnrólyckItilntisittt l.ittckcIttck' kivóvc.ha l-tizttnytts | ( i i r r rc r ' t l z t r l .M ] i k t r t . s z t l k l a t l t ó t t h a t t t i s i t t rt . í t t c k c l t t i . . v, ; i t ( l I l v i s s z i t l ] c | | i t .

Profile for KIA

Mohó sziget  

Mohó sziget  

Profile for kia35
Advertisement