__MAIN_TEXT__

Page 1

A kiváló nő

heald.indd 1

2016.03.30. 13:07:31


heald.indd 2

2016.03.30. 13:07:31


A kiváló nõ

Cynthia Heald

heald.indd 3

2016.03.30. 13:07:31


A mű eredeti címe: BECOMING A WOMAN OF EXCELLENCE © 1986 by Cynthia Heald Originally published by NavPress, P.O. Box 35001, Colorado Springs, CO 80935 All rights reserved. Magyarországon kiadja a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány A Member of ENTRUST 1135 Budapest, Béke utca 35/A Tel.: 350-7201 Felelős kiadó: Monty Taylor Fordítás: Kisházy Mária Borító: Boltos Péter Fotó: Juhász Bogi A fordítás és a kiadás a kiadó engedélyével történt. Minden jog fenntartva. ISBN 963 9390 40 2 / 978 963 9390 40 9

Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Budapest, 2006

heald.indd 4

2016.03.30. 13:07:32


Tartalomjegyzék –––   –––

heald.indd 5

Hogyan használjuk a könyvet?  Előszó 

9 11

Első rész – A cél  1. Egy követésre méltó cél  2. Isten tulajdonságainak tanulmányozása  3. Olyanok leszünk, mint Krisztus  

15 25 35

Második rész – A fizetendő ár  4. Gyökerezzünk meg az odaszánásban  5. Az engedelmesség 

47 55

Harmadik rész – A jutalom  6. A fegyelem formáló ereje  7. A megfontoltság megőrző hatalma  8. A szelíd és csendes lélek  9. A tisztaság csiszoló munkája   10. A bölcsesség 

69 81 91 99 111

Negyedik rész – A dicséret  11. Jelei a derék asszony életében (Péld 31) 

123

Útmutató bibliakör vezetők számára 

131

2016.03.30. 13:07:32


heald.indd 6

2016.03.30. 13:07:32


–––   –––

A KŐBÁNYA – A szolgálatra való felkészülés hosszabb ideig tart, mint képzeltem, és nem könnyű megérteni, miért kell így felkészülnöm – súgták gondolatai. – Gondolj a kőbányára, ahonnan a kövek érkeztek jeruzsálemi házamhoz – válaszolt Atyja.

A SZERSZÁMOK – Nem tudom, miért éppen ezeket a szerszámokat használja – akarták tudni gondolatai. – A ház úgy épült, hogy a köveket már ideszállításuk előtt kifaragták, és az építkezés alatt sem kalapács, sem fejsze, sem vasszerszám zaja nem hallatszott a házban – válaszolt Atyja. – Ha tudnád, milyen csalódást okoz az építőknek, ha a követ nem lehet felhasználni a házhoz, mert nem faragták készre, mielőtt ideérkezett volna, ha tudnád, mi a célom veled, örömmel fogadnál minden szerszámot, csak készítsen fel csendben és tökéletesen, hogy beépülhess a neked szánt helyre a házamba. – Amy Carmichael Könyvem legyen olyan eszköz, amely mindnyájunkat felkészít, hogy tökéletesen illeszkedjünk bele Isten országába. – Cynthia Heald

–––   –––

7

heald.indd 7

2016.03.30. 13:07:32


heald.indd 8

2016.03.30. 13:07:32


Hogyan használjuk a könyvet? –––   –––

A könyv alkalmas mind kiscsoportos, mind egyéni használatra életkortól függetlenül, házasságban élőknek és egyedülállóknak egyaránt. Minden fejezetben megtaláljuk a szerző gondolatait. Ezeket a gondolatokat arra használjuk, hogy az igetanulmány alapján megvizsgáljuk az életünket és az olvasottakat alkalmazzuk is rá. A kérdések nagy része arra indít, hogy vegyük elő a Bibliát és válaszainkat Isten Igéje alapján fogalmazzuk meg. Nem mindig létezik helyes vagy helytelen válasz. Engedjük, hogy a Szentírás személyesen szólhasson hozzánk. Minden fejezet elején találunk egy olyan igeverset, amelyet érdemes kívülről megtanulni. Ezt a verset a fejezetben javasolt igetanulmány előtt és után is megtanulhatjuk, az általunk választott bármelyik fordításban. Értelmező szótár és konkordancia vagy bibliakommentár szintén segíthet a kérdésekre adott válaszaink megfogalmazásában. Hasznosak lehetnek bármilyen további bibliatanulmányhoz is, amelyet saját magunk végzünk.

9

heald.indd 9

2016.03.30. 13:07:32


heald.indd 10

2016.03.30. 13:07:32


Előszó –––   –––

Ruth könyvének olvasása közben meglepve fedeztem fel, hogyan dicséri Boáz az asszonyt: „Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen mindenki tudja népem kapujában, hogy derék asszony vagy” (Ruth 3:11). A vers elolvasása után rögtön az a kérdés kezdett foglalkoztatni, hogy mi tette Ruthot derék asszonnyá. Amikor elgondolkoztam az életén, olyan tulajdonságokat fedeztem fel benne, amelyek egyértelműen ereje és kiváló személyisége mellett szóltak. Imádságban és a további igeolvasás során megtanultam, hogy ha figyelmünket az Isten kívánsága szerinti fejlődésnek szenteljük és megőrizzük magunkat a lelki életben, válaszaink és cselekedeteink is gondolkozásunknak megfelelően alakulnak. A Példabeszédek 4:23 jól fogalmazza meg tennivalónkat: „Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” A könyv segítségével felfedezhetjük, Isten Igéje hogyan alkalmazható lelki életünkre, hogyan készteti odaszánásunkat még nagyobb odaszánásra, hogyan mélyíti el Istennel való kapcsolatunkat és hogyan készíti fel szívünket az Úr dicséretére, aki a sötétségből kihívott az Ő csodálatos világosságára (1Pt 2:9). A bibliatanulmányból megtanultam, hogy ha ma bármilyen választás vagy döntés előtt állok, önkéntelenül az a kérdés fogalmazódik meg bennem: Mit tenne a derék asszony? Legyen ez a te kérdésed is, hadd legyünk kiváló nők Isten dicsőségére. 11

heald.indd 11

2016.03.30. 13:07:32


heald.indd 12

2016.03.30. 13:07:32


ELSŐ RÉSZ

A cél –––   –––

heald.indd 13

2016.03.30. 13:07:32


heald.indd 14

2016.03.30. 13:07:32


1. Út a kiválósághoz: Egy követésre méltó cél –––   ––– „.. hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára.” FILIPPI 1:10

–––   –––

„I Did It My Way” (Úgy tettem, ahogy nekem tetszett) – halljuk egy népszerű dalban, amelyben az énekes gratulál önmagának, hogy saját elvei szerint él, és nem törődik mással. Úgy tűnik, mintha a társadalom értelmezését foglalná össze a kiemelkedő teljesítmény minősítéséről. Korunkat olyan könyvek jellemzik, mint A legjobb keresése; folyóiratok, mint az Én; reklámokon látható jelszavak, amelyek azt hirdetik, hogy „azt tedd, amihez kedved van” és „tedd meg, ha neked úgy tetszik”. Az élet értelmét és a középszerűség fölé emelkedés lehetőségét kereső nőknek a szépség, az üzleti életben való rátermettség és a függetlenség nagyon fontos tulajdonságok. Kényszer nehezedik ránk, hogy a megfelelő kozmetikai szereket, ruhákat, háztartási eszközöket és autót válasszuk, amelyekkel megalapozhatjuk egyéni értékünket. Ha az anyagi javak vásárlásában 15

heald.indd 15

2016.03.30. 13:07:32


Hogyan váljunk kiváló nővé? ––––––––––––––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––––––––––

versengünk, végül gyakran a társadalom sikermodelljeivel mérjük össze magunkat. Megfelelek? – kínoz a kérdés. Mindig találunk valakit, aki műveltebb, nagyobb rend uralkodik az életében, szórakoztatóbb. Megéri a fáradságot? Mire kellene valójában törekednünk?

Törekedni a kiválóságra 1. Hogyan határozza meg a világ a kiválóság fogalmát? Keressünk több meghatározást! Írjuk le a legismertebbeket!

2. Az egyház hogyan fogalmazza meg a kiemelkedő teljesítmény fogalmát?

A Webster értelmező szótár a kiemelkedik, kitűnik igét úgy határozza meg, hogy túltesz vagy kitűnik, kiemelkedik a jó tulajdonságokban vagy a dicséretre méltó cselekedetekben. A kiemelkedés, kiválóság főleg jó tulajdonságok szokatlanul nagy mértékű birtoklása; mindent felülmúló erény, érdem, érték. –––   ––– „Az egyház majdnem olyan nagy bajban van, mint a kultúra, mert az egyház ugyanazt az értékrendet vette át: hírnév, siker, anyagiasság és ismertség. A legismertebb gyülekezetektől és a legismertebb hívőktől akarjuk ellesni a titkot.” – Charles Colson

16

heald.indd 16

2016.03.30. 13:07:32


1. fejezet ––––––––––––––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––––––––––

A kiemelkedő alkotómunka nyomában című sikerkönyv Amerika legjobban igazgatott vállalatait elemzi. A két szerző évekig tanulmányozta azokat a szervezeteket, amelyeknek termékei és személyzeti munkája jobb más vállalkozásokénál. A könyv nagy hatása azt jelzi, hogy a társadalom törekszik a kiemelkedő tulajdonságok és követelmények megfogalmazására. A középszerűség fölé emelkedés keresése az életünkbe is beköszön, befolyásolja értékünk keresését női mivoltunkban. Az előttünk megnyílt sok választási lehetőség arra késztet, hogy újra átgondoljuk céljainkat és életvitelünket. Mire szánjuk oda az életünket? Szükség van ránk? Valóban lehetséges a kiteljesedés? Érdemes arra törekednünk, hogy kiemelkedőt alkossunk? A Bibliában egy olyan férfiról olvashatunk, aki szintén a kiemelkedőt kereste. –––   ––– „Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél.” (Péld 31:10)

–––   –––

Keresését magunkévá tehetjük, és kérdéseinket az igazság forrásához, Isten Igéjéhez intézhetjük. Az Ige tanulmányozása közben felfedezhetjük, Isten hogyan határozta meg a kiválóságot, és mit tegyünk, hogy ez a tulajdonság meglátszódjon az életünkben.

A Biblia látása A deréknek fordított görög szó a diapheró igéből származik az Újszövetségben, ami szó szerint „elragad” vagy „különbözik” jelentést tartalmaz. A derék mellett a Szentírásban még több kifejezést is találunk rá (legjobb, kiemelkedő, kitűnő). 17

heald.indd 17

2016.03.30. 13:07:33


Hogyan váljunk kiváló nővé? ––––––––––––––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––––––––––

A Péld 31:29 versében a héber ‘alah szót a „felülmúl” igével fordítják. Mindezekkel a szavakkal arra biztat a Szentírás, hogy emelkedjünk a megszokott fölé vagy múljuk felül az átlagot – jó tulajdonságainkkal és jóságunkkal különbözzünk a mindennapitól. 3. Három ige vonatkozik az egyéni kiemelkedésre. Mind­ egyikhez írjuk oda, mit tudunk meg a versből a szereplőről. (Ha a versünkben nem szerepel a „derék” szó, írjuk válaszunk mellé a versben használt megfelelő kifejezést!) Ruth 3:11

Péld 12:4

Péld 31:10

Van olyan bibliafordítás, amely az eredeti szöveg legfontosabb szavainak helyes értelmezése érdekében egy-egy szóhoz több lehetséges szinonimát is megad. A fenti verseknél így értelmezi a derék szót: Ruth 3:11 – erős asszony, értékes, bátor, rátermett. Péld 12:4 – erényes, értékes feleség, komoly és erős jellemű. Péld 31:10 – talpraesett, értelmes és erényes asszony. 18

heald.indd 18

2016.03.30. 13:07:33


1. fejezet ––––––––––––––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––––––––––

4. Keressük ki az alábbi verseket és vizsgáljuk meg, mit tanít a legkiválóbbra és a legjobbra való törekvésről. Minden versnél írjunk le egy konkrét gondolatot arról, hogy hogyan vagy miért törekedjünk a kiemelkedő teljesítményre. 1Kor 12:31

Fil 1:9-10

Fil 4:8

5. Ha törekvésünk célja nem világos, azt kockáztatjuk, hogy szemünk elől veszítjük a célt. Az alábbi igék konkrét útmutatást adnak abban, hogyan törekedhetünk növekedésre a hívő életben. Mit kell tennünk a felsorolt igék szerint? Máté 22:36-39

Róma 12:2

Kolossé 1:10

19

heald.indd 19

2016.03.30. 13:07:33


Hogyan váljunk kiváló nővé? ––––––––––––––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––––––––––

2Timóteus 2:15

6. Az eddig tanulmányozott versek alapján hogyan magyaráznánk el egy barátunknak a Biblia látását a kiválóságról? Írjunk rövid meghatározást saját szavainkkal!

Hogyan tudok kiemelkedő teljesítményt nyújtani? A szerző gondolatai – Emlékszem, hányszor hallottam kislány koromban: – Ha tenni akarsz valamit, tedd jól! – Erre figyelmeztettek, ha az asztalt kellett megterítenem, ha vasalnom vagy mosogatnom kellett. Azt hiszem, már gyermekkoromban megtanítottak az átlagon felüli munka értékére. Megértettem, hogy ha jól végzem a munkámat, az még nem jelenti azt, hogy tökéleteset várnak tőlem, de legalább törekedjek arra, hogy jó munkát végezzek, a képességeim legjavát adjam. A Szentírás is erre figyelmeztet: „Mert Isten nem azt nézi, amit az ember, mert az ember csak azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr a szívet vizsgálja.” Negyvenedik születésnapomon rájöttem, hogy a fél életemet valószínűleg már leéltem és régen esedékessé vált a gondolkozásom felülvizsgálata. Kritikus szemmel tekintettem vissza és megpróbáltam mérlegre tenni, mit értem el. Eszembe jutott a megtérésem, a diplomaosztás, a házasságom, az az idő, amikor angolt tanítottam, többszöri költözésünk és a négy gyerek felnevelése. Úgy tűnt, hogy amit tettem, alapjában véve jó volt, de úgy láttam, hogy az évek során valahogy berendezkedtem a középszerűségre. Együtt éreztem azzal a titkárnővel, aki az alábbi mondást akasztotta ki íróasztala fölé: „Azt hiszem, ma meg20

heald.indd 20

2016.03.30. 13:07:33

Profile for KIA

Kiválló nő1 20  

Kiválló nő1 20  

Profile for kia35
Advertisement