__MAIN_TEXT__

Page 1

Harc az 贸ri谩sokkal

HarcAzOriasokkal2014.indd 1

2014.03.27. 11:23:45


HarcAzOriasokkal2014.indd 2

2014.03.27. 11:23:45


Harc az óriásokkal Dávid és Góliát története hétköznapi embereknek

Max Lucado

HarcAzOriasokkal2014.indd 3

2014.03.27. 11:23:45


Originally published in English under the title Facing Your Giants. Published in Nashville, Tennessee, by Thomas Nelson, Inc. Copyright © 2006 Max Lucado All rights reserved. This Licensed Work published under license. Magyarországi felelős kiadó: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány 1135 Budapest, Béke utca 35/A Telefon/fax: (1) 350-7201 info@kiakonyvek.hu www.kiakonyvek.hu A member of Entrust Felelős vezető: Monty Taylor Fordító: Kisházy Mária A fordítás és a kiadás a kiadó engedélyével történt. Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének felhasználásához vagy sokszorosításához a kiadó előzetes írott engedélye szükséges, kivéve rövid idézeteket folyóiratokban vagy elemző cikkekben.

ISBN 978-963-9390-51-5 Budapest, 2008 Utánnyomás: 2010, 2014 Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány

HarcAzOriasokkal2014.indd 4

2014.03.27. 11:23:45


Denalynnal együtt örömmel ajánlom ezt a könyvet Rod és Tina Chisholmnak – a hűséges, megbízható és örömteli szolgáknak. Hálát adunk Istennek több mint két évtizedes barátságunkért.

HarcAzOriasokkal2014.indd 5

2014.03.27. 11:23:45


HarcAzOriasokkal2014.indd 6

2014.03.27. 11:23:45


Tartalom Köszönetnyilvánítás 9 1. Küzdelem az óriásokkal 13 2. Néma telefonok 21 3. Dühöngő Saulok 29 4. A kétségbeesés napjai 35 5. Száraz évszakok 43 6. Bánathozók 51 7. Barbár viselkedés 59 8. Gyorstüzelők 67 9. Potyogó pontok 75 10. Kimondhatatlan fájdalom 81 11. Átláthatatlan keresztutak 87 12. Erődök 97 13. Távoli istenség 105 14. Nagy ígéretek 113 15. Ritka levegőben 123 16. Hatalmas összeomlások 129 17. Családi ügyek 135 18. Szertefoszlott remények 143 19. Döntsük le Góliátot 149 Utószó: Betlehemben kezdődött 157 Útmutató bibliatanulmányozáshoz 163 Lábjegyzetek 213

7

HarcAzOriasokkal2014.indd 7

2014.03.27. 11:23:45


HarcAzOriasokkal2014.indd 8

2014.03.27. 11:23:46


Köszönetnyilvánítás

H 

osszú azoknak az embereknek a névsora, akik a könyv megszületésénél bábáskodtak. Mindnyájan megérdemelnék, hogy felállva megtapsoljuk őket, és korkedvezménnyel mehessenek nyugdíjba. Liz Heaney és Karen Hill szerkesztők. Amikor a makacs szerzőket ösztökélni kell a könyvírásra, ti vagytok a legjobb szakértők. Steve és Cheryl Green. Ha az országnak olyan felügyelői lennének, mint ti, mindnyájan jobban aludnánk. Köszönet milliónyi szolgálatotokért. David Moberg és a munkacsapat. Könyvkiadásban a legmagasabb szint. Susan Ligon. A részletek iránti odaadásodat csak Krisztus iránti odaadásod múlja felül. Hálával tartozom neked. Sam Moore, Mike Hyatt és a Thomas Nelson család. Soha nem találkoztam nálatok jobb csapattal. Az Oak Hill gyülekezet lelkészei, munkatársai és presbiterei. Továbbra is adjatok otthont minden szívnek! Az UpWords család: Becky, Margaret és Tina. Micsoda ajándékaitok vannak, és milyen nagyszerű ajándékok vagytok! Eugene Peterson. Könyveid olvasása minden alkalommal mélyen érint. Az Ugorj át egy falon más emberré tett. Ahol szavaim túlságosan hasonlítanak a tieidre, kérlek bocsáss meg – a tiéd az érdem. Carol Bartley. A Scotland Yardnak elkelne néhány hozzád fogható detektív. Csak ámulok szerkesztői szakértelmed láttán. Steve Halliday. Köszönöm az újabb gondos bibliatanulmányt a könyvhöz.

9

HarcAzOriasokkal2014.indd 9

2014.03.27. 11:23:46


Harc az óriásokkal David Treat. A könyv szavai a te imádságaid szárnyán emelkedtek a mennybe. Három lányom, Jenna, Andrea és Sara. Minden nappal szebbek. Minden nappal Isten szerint valóbbak. És Denalynnak. Ha van olyan törvény, amely korlátozza a férj felesége iránti szeretetét, akkor a börtönben kell meglátogatnod. Huszonöt év után még mindig fülig szerelmes vagyok beléd.

10

HarcAzOriasokkal2014.indd 10

2014.03.27. 11:23:46


Amikor a filiszteus nekikészült, és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. 1Sámuel 17, 48

HarcAzOriasokkal2014.indd 11

2014.03.27. 11:23:46


HarcAzOriasokkal2014.indd 12

2014.03.27. 11:23:46


1 Küzdelem az óriásokkal

A 

nyúlánk, még alig pelyhedző állú fiú a pataknál térdel. Sár tapad a lábára. Gyöngyöző víz hűsíti a kezét. Ha akarná, a vízben gyönyörködhetne szép vonásaiban. Haja, mint a réz. Napbarnított, pirospozsgás bőre és szeme láttán eláll a zsidó leányzók lélegzete. Ő azonban nem a tükörképét akarja látni, hanem köveket keres. Lapos köveket. Olyanokat, amelyek jól elférnek pásztortarisznyájában, és gyorsan beleilleszthetők bőrből készült pásztorparittyájába. Olyan lapos köveket, amelyek súlyosan nehezednek a tenyérre és az üstökös becsapódásának erejével vágódnak az oroszlán, a medve és jelen esetben az óriás fejébe. A domboldalon Góliát mereszti a szemét. Csak a hitetlenkedés tartja vissza a nevetéstől. Filiszteus bandájával a völgy általuk megszállt részét égnek meredő lándzsák erdejévé tették; üvöltő, vérszomjas gengszterek bandája, fejkendőkkel, testszaggal, szögesdrót tetoválásokkal kérkedők. Góliát toronyként magasodik az egész társaság fölé: csaknem három méter magasan áll tömzsi lábán, 63 kg súlyú fegyvert visel, és úgy mocskolódik, mint a leghíresebb versenyző a Birkózó Világszövetség bajnoki estjén. 54-es méretű gallért, 80-as kalapot és 140 centis övet visel. A bicepsze majd szétpattan, feszülő izmai hullámzanak, kérkedése pedig betölti a völgyet. „Én itt most kigúnyolom Izráel csatasorait. Állítsatok szembe velem valakit, hogy megvívjunk egymással!” (1Sám 17, 10) Ki küzd meg velem? Csak a legjobbat küldjétek ellenem!

13

HarcAzOriasokkal2014.indd 13

2014.03.27. 11:23:46


Harc az óriásokkal Egy zsidó sem jelentkezett. Egészen a mai napig. Egészen Dávidig. A fiú csak ma délelőtt érkezett. Otthagyta a juhok őrzését, hogy kenyeret és sajtot hozzon testvéreinek a csatamezőre. Ott hallja meg, hogyan gyalázza Góliát Istent, és ekkor érlelődik meg benne a döntés. Kezébe veszi pásztorbotját és öt lapos követ választ a patakból, beteszi tarisznyájába, amit mindig magával hord, és kezébe veszi parittyáját. Majd elindul a filiszteusok felé (17, 40).1 Góliát kigúnyolja, botocskának nevezi a gyereket. „Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem?” (17, 43) A sovány, vézna Dávid. Szemben az emberhegynyi, állatias Góliáttal. A fogpiszkáló és a forgószél. A háromkerekű bicikli nekimegy a 18 kerekű kamionnak. A játékszer pudli nekitámad a rottweilernek. Milyen esélyt adunk Dávidnak az óriással szemben? Talán nagyobb esélyt, mint magunknak a saját óriásunk ellen. A mi Góliátunk nem visel sem kardot, sem pajzsot; a munkanélküliség, az elhagyottság, a szexuális zaklatás vagy a depresszió kardját lengeti felénk. A mi óriásunk nem Élá völgyében járkál fel-alá; az irodánkban, a hálószobánkban, a tantermünkben lépked peckesen. Olyan számlákat hoz, amelyeket nem tudunk kifizetni, olyan osztályzatokat, melyeket képtelenek vagyunk elérni, olyan embereket, akiknek sohasem tehetünk a kedvére, szeszesitalt, amelynek nem tudunk ellenállni, pornográfiát, amelyet nem tudunk visszautasítani, olyan karriert, amelyet nem tudunk elkerülni, olyan múltat, amelyet nem tudunk lerázni és olyan jövőt, amellyel nem tudunk szembenézni. Jól ismerjük Góliát mennydörgését. Dávid olyan óriással találkozott szembe, aki kihívását éjjel-nappal szétkürtölte. „A filiszteus pedig megjelent reggelenként és esténként, és kiállt negyven napon át.” (17, 16) A miénk ugyanígy viselkedik. Reggel ő az első gondolatunk, éjjel az utolsó aggodalmunk – Góliát uralja a napunkat és megkeseríti örömünket. Mióta lopakodik utánunk? Góliát családja a zsidók ősi ellensége volt. Józsué háromszáz évvel korábban kiűzte őket az ígéret földjéről. Három város – Gáza, Gát és Asdód – lakóinak kivételével minden-

14

HarcAzOriasokkal2014.indd 14

2014.03.27. 11:23:46


1. Küzdelem az óriásokkal kit kiirtott. Gát oly könnyedén hozta világra az óriásokat, ahogy a Yosemite nemzeti parkban az égig érő mamutfenyők nőnek. Találjuk ki, hol nevelkedett Góliát! Látjuk a G-t a dzsekijén? A gáti középiskolában. A zsidók számára Góliát ősei ugyanazt jelentették, mint őfelsége hadiflottájának a kalózok. Saul katonái így morogtak Góliát láttán: „Már megint! Apám harcolt az apja ellen. A nagyapám meg a nagyapja ellen.” Mi is hasonlóképpen sóhajtoztunk. „A munka megszállottja leszek, akárcsak az apám.” „Családunkban a válás úgy sújt minden nemzedéket, mint a tölgyet a kiszáradás.” „Anyám sem tudott megtartani egyetlen barátot sem. Mikor szakad már meg a lánc?” Góliát: a völgy jól ismert zsarnoka. Keményebb, mint egy kétdolláros marhaszelet. Többet vicsorog, mint egy pár dobermann. Reggel ő vár ránk, éjjel ő gyötör. Már elődeink után is lopakodott, most pedig fölénk tornyosul. Eltakarja a napot, s nekünk csupán a kétség árnyéka marad. „Amikor meghallotta Saul és egész Izráel a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek, és igen féltek.” (17, 11) De miről is beszélek az olvasónak? Hiszen ismeri Góliátot. Megismeri a járását, s összerezzen hangja hallatán. Mindannyian láttuk már saját Godzillánkat. A kérdés az, hogy csak őt látjuk-e. Ismerjük a hangját, de más hangját is meghalljuk? Dávid többet látott és hallott. Olvassuk el, mik voltak az első szavai, a csatában és a Bibliában egyaránt: „Akkor ezt mondta Dávid a mellette álló embereknek: Mi történik majd azzal az emberrel, aki megöli ezt a filiszteust, és megmenti Izráelt a gyalázattól? Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét?” (17, 26) Dávid megjelenik, és Istenről beszél. A katonák említést sem tettek róla, a testvérei sohasem ejtették ki a nevét, de Dávid, alighogy színre lép, rögtön felveti az élő Isten ügyét. Ugyanezt teszi Saul királlyal: nem cseveg a csatáról, nem latolgatja az esélyeket. Csupán egy Isten ihlette bejelentés hangzik el: „Az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is.” (17, 37)

15

HarcAzOriasokkal2014.indd 15

2014.03.27. 11:23:46


Harc az óriásokkal Góliáttal is ezt a témát folytatja. Amikor az óriás kigúnyolja Dávidot, a pásztorfiú így válaszol: Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek Urának, Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak, és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izráelben. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr. Mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. (17, 45–47) Senki más nem beszél Istenről. Dávid viszont másról sem beszél, csak Istenről. A történetben újabb cselekmény jelenik meg. Ez már nemcsak egy „Dávid kontra Góliát” eset, hanem az „Istenre figyelés kontra óriásra figyelés” esete. Dávid látja azt, amit mások nem, és nem hajlandó látni, amit mások látnak. A pásztorfiú szemén kívül minden más szem a brutális, gyűlölettől lihegő behemótra tapad. Dávidén kívül minden tájoló a filiszteus sarkcsillagára állt be. Dávidén kívül minden egyes napló nap-nap után a Neander-völgyi eseményekről számol be. Az emberek ismerik az óriás gúnyolódását, követeléseit, hatalmas méretét és kevély járását. Góliátra „szakosodtak”. Dávid Istenre „szakosodott”. Természetesen látja az óriást; ám Istent hatalmasabbnak látja. Hallgassuk csak a fiú csatakiáltását: „Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek Urának, Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál.” (17, 45) Figyeljük meg a többes számot – Izráel csapatai. Csapatok? A közönséges megfigyelő csak egy izráeli csapatot lát. Dávid azonban nem. Ő látja a szövetségeseket a partraszállás napján: az angyalok

16

HarcAzOriasokkal2014.indd 16

2014.03.27. 11:23:46


1. Küzdelem az óriásokkal seregeit és a szentek gyalogságát, a szél fegyvereit és a föld erőit. Isten jégesőt zúdíthat az ellenségre, mint Mózes napjaiban, falakat dönthet le, mint Józsué, és mennydörgést hozhat, mint Sámuel idejében.2 Dávid Isten csapatait látja. S mert ezeket a csapatokat látja, rohan a hadsereghez, hogy megverekedhessen a filiszteussal (17, 48).3 Testvérei félelmükben és zavarukban még a szemüket is eltakarják. Saul felsóhajt, amint az ifjú zsidó a biztos halálba rohan. Góliát hátraveti a fejét nevettében, éppen csak annyira, hogy sisakja hátrabillenjen, és szabaddá váljon egy tenyérnyi a homlokából. Dávid felfedezi a célpontot és megragadja a lehetőséget. A völgyben csak a parittya süvítése hallatszik. Súúúúúúúúúúú. Súúúúúú. Súúúúúúúú. A kő, mint torpedó repül a levegőben és becsapódik az ellenfél koponyájába. Góliát bandzsít, majd elveszíti lába alól a talajt. Az óriás földre rogy és meghal. Dávid rárohan, kihúzza hüvelyéből az óriás kardját, megöli a filiszteust és levágja a fejét. Azt mondhatnánk, Dávid tudta, hogyan kerüljön az óriás elébe. Nekünk mikor sikerült ez utoljára? Milyen régen volt már, hogy elébe futottunk a feladatnak? Általában visszavonulunk, egy íróasztalnyi munka mögé rejtőzünk, a feledés éjszakai szórakozóhelyére osonunk, vagy a tiltott szerelem ágyába kúszunk. Egy pillanatig, egy napig vagy egy évig biztonságban érezzük magunkat, elszigetelve és révülten, ám végül a munkánk elfogy, az alkohol hatása elmúlik, vagy a szerelmünk elhagy, és újra meghalljuk Góliát hangját. Harsogó. Fülhasogató. Próbálkozzunk más taktikával! Óriásunkat Istentől átjárt lélekkel rohanjuk le. Válás óriása, be nem teszed a lábad a házamba! Depresszió óriása? Lehet, hogy az egész életembe kerül, de nem fogsz leigázni! Alkohol, vakbuzgóság, gyermekbántalmazás, bizonytalanság óriása… el veletek! Mikor töltöttük meg utoljára a parittyánkat, és lőttük ki az óriásunkra? „Nagyon régen” – mondjuk? Akkor legyen Dávid a példaképünk. Isten a „szíve szerint való férfinak” nevezte (Apcsel 13, 22). Ezt a nevet nem adta senki másnak. Sem Ábrahámnak, sem Mózesnek, sem Józsefnek. Pált apostolnak, Jánost a szeretett tanítványnak hívta, de egyikük sem kapta meg az Isten szíve szerint való elnevezést.

17

HarcAzOriasokkal2014.indd 17

2014.03.27. 11:23:46


Harc az óriásokkal Amikor az ember Dávid történetét olvassa, elcsodálkozik, mit láthatott benne Isten. A fickó éppen olyan gyakran bukott el, mint amilyen gyakran állt, olyan gyakran botlott, amilyen gyakran hódított. Kitartóan bámult Góliátra, de fixírozta Betsabét; dacolt azokkal, akik Istent gúnyolták a völgyben, ám csatlakozott hozzájuk a pusztában. Az egyik nap még rajvezető a cserkészetnél. Másnap már a maffiával haverkodik. Hadseregeket vezetett, a családjával azonban nem bírt dűlőre jutni. A dühtől tajtékzó Dávid. A síró Dávid. A vérszomjas. Az Istenre éhező. Nyolc feleség. Egy Isten. Isten szíve szerint való férfi? Mindnyájunknak erőt ad, hogy Isten így látta őt. Dávid élete nem példakép a makulátlan szent számára. Az eminens lelkeknek csalódást okoz Dávid története. Mi azonban biztatást találunk benne. Ugyanazon a hullámvasúton utazunk. Hol kecses fejest ugrunk, mint a hattyúk, hol meg nagy hasasok sikerülnek; hol habkönnyű felfújt kerül ki a kezünkből, máskor meg még a pirítóst is elégetjük. Senki sem múlhatta felül Dávidot dicsőséges pillanataiban. Rossz pillanataiban azonban lehetett-e bárki nála rosszabb? Az a szív, amelyet Isten szeretett, igen változatos volt. Szükségünk van Dávid történetére. Óriások leselkednek a közelünkben. Elutasítás. Kudarc. Bosszú. Lelkiismeret-furdalás. Küzdelmeink olyanok, mint egy profi bokszoló beosztása: • „Az est fő mérkőzésén Joe, a rendes fickó áll ki az Állatházból való testvériség ellen.” • „Erzsébet, a pénztáros lány, aki a mérlegelésnél 55 kiló, ös�szecsap a tökfejekkel, akik összetörik a szívét.” • „A sarokban Jason és Patricia élettelen házassága. A szemben lévő sarokban a zavar államából érkezett kihívó, az otthon szétrombolója, a Bizalmatlanság.” Óriások. Fel kell vennünk velük a harcot. A csatát azonban nem egyedül kell megvívnunk velük. Mindenekelőtt és folytonosan

18

HarcAzOriasokkal2014.indd 18

2014.03.27. 11:23:46


1. Küzdelem az óriásokkal Istenre nézzünk! Amikor Dávid az Úrra tekintett, az óriások elbuktak. Azokon a napokon, amikor nem Rá nézett, Dávid bukott el. Nyitott Bibliával próbáljuk ki az elméletet! Olvassuk el az 1Sámuel 17-et és soroljuk fel, milyen észrevételeket tett Dávid Góliátról! Csak kettőt találok. Egy megállapítást tesz Góliátról Saulnak (36. vers). Egyet pedig egyenesen Góliát szemébe mond: „Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét?” (26. vers) Ez az! Két Góliáttal foglalkozó megjegyzés (melyek ráadásul elég kedvezőtlenek is), és egyetlen kérdés sem. A legcsekélyebb érdeklődést sem mutatta Góliát szakértelme, éveinek száma, társadalmi állása vagy az IQ-ja iránt. Dávid nem kérdez semmit ellenfele dárdájának súlyáról, pajzsa méretéről vagy annak a halálfejnek a jelentéséről sem, amelyet az óriás bicepszére tetováltak. Egyetlen gondolatot sem veszteget a dombon álló őslényre. Semennyit. Ám nagyon sokat gondol Istenre. Olvassuk el újra Dávid szavait, most azonban húzzuk alá, amikor Uráról beszél! „Az élő Isten seregét.” (26. vers) „Az élő Isten seregét.” (36. vers) „A seregek Urának, Izráel csapatai Istenének a nevében.” (45. vers) „Még ma kezembe ad az Úr... És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izráelben.” (46. vers) „Nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr. Mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket.” (47. vers)4 Kilenc utalást találok itt. Az Istennel foglalkozó gondolatok kilenc–kettő arányú többségben állnak a Góliáttal foglalkozó gondolatokkal szemben. A mi gondolatainkban mi az arány? Négyszer an�nyit foglalkozunk Isten kegyelmével, mint amennyit a vétkünkkel? Áldásaink listája négyszer olyan hosszú, mint a panaszaink listája? A reménység lelki aktája négyszer olyan vastag, mint a rettegés lelki aktája? Képesek vagyunk Isten erejéről négyszer annyit beszélni, mint napi kötelességeinkről? Nem? Akkor Dávid a mi emberünk.

19

HarcAzOriasokkal2014.indd 19

2014.03.27. 11:23:46


Harc az óriásokkal Egyeseknek feltűnt a csodák hiánya a történetben. Nem válik ketté a Vörös-tenger, nincsenek tűzszekerek, és halott Lázárok sem sétálnak benne. Semmi csoda. Egy azonban mégis van. A csoda Dávid maga. Isten csiszolatlan, két lábon járó csodája, aki fényt vet az igazságra: Nézzünk az óriásokra – és elbukunk. Nézzünk Istenre – és az óriásaink dőlnek le. Fel a fejjel, óriásölő! Az az Isten, aki csodát faragott Dávidból, készen áll arra, hogy belőlünk is csodát faragjon.

20

HarcAzOriasokkal2014.indd 20

2014.03.27. 11:23:46

Profile for KIA

Harc az óriásokkal1 20 (1)  

Harc az óriásokkal1 20 (1)  

Profile for kia35
Advertisement