Page 1

az

Evangélium R

R

L

Megtapasztalni

Isten szeretetének Evangélium. fn. görög eredetű szó (ευαγγέλιον, euangelion), jelentése jó hír, örömhír. Minden poklot érdemlő bűnösnek jó hír, hogy megváltásban részesül Jézus Krisztus személyén és váltságművén keresztül.

W Milton Vincent

gospel_primer_hun_int.indd 1

2015.11.24. 13:18:52


Copyright © 2008 by Milton Vincent Originally published in English under the title: A Gospel Primer for Christians Published by Focus Publishing, 502 Third Street NW, Bemidji, MN 56601, USA All rights reserved. Translation copyright © 2015 Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Magyarországi felelős kiadó: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány A Member of Entrust 1135 Budapest, Béke utca 35/A Tel.: 350-7201 www.kiakonyvek.hu Fordította: Csiha Márton Versfordítások: Molnár Zsolt Borító és szerkesztés: Zboray Szilárd Felelős kiadó: Monty Taylor A fordítás és a kiadás a kiadó engedélyével történt. Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének felhasználásához vagy sokszorosításához a kiadó előzetes írott engedélye szükséges, kivéve rövid idézeteket folyóiratokban vagy elemző cikkekben. ISBN 978-615-5446-14-6 Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Budapest, 2015

gospel_primer_hun_int.indd 2

2015.11.24. 13:18:52


„…az evangéliumot… elsősorban…” 1 Korinthus 15,1–3

„H

L

a van valami ebben az életben, ami után szenvedélyesen vágyakoznunk kellene, az az evangélium. Ez alatt itt nem azt értem, hogy szenvedéllyel osszuk meg másokkal. Inkább arról van szó, hogy az evangéliumról elmélkedem, abban megnyugszom és örvendezem, engedve, hogy színesebbé tegye számomra a világról alkotott képemet. Egyetlen dolog lehet csak elsődleges az életünkben: ennek pedig az evangéliumnak kell lennie.” C.J. Mahaney, The Cross Centered Life, 20–21. o.

gospel_primer_hun_int.indd 3

2015.11.24. 13:18:52


gospel_primer_hun_int.indd 4

2015.11.24. 13:18:52


„Sok keresztyén azt hiszi, hogy az evangélium csupán a nem hívőknek szól. Milton Vincent nehéz leckék árán tanulta meg, hogy nekünk, keresztyéneknek is szükségünk van az evangéliumra mindennap, mert csak az segíthet, hogy ne váljék teljesítményközpontúvá az Istennel való kapcsolatunk. Osztozom Milton Vincent evangélium iránti lelkesedésében és melegen ajánlom ezt a könyvét minden hívő számára. A szó szoros értelmében fordulópontot jelenthet bárki életében.” Jerry Bridges, a The Discipline of Grace és a The Gospel for Real Life szerzője „Lelkészként megfigyeltem, hogy sok keresztyén hálás az evangéliumért, de nehézségekbe ütköznek, amikor alkalmazni próbálják az életükre nézve. Az az igazság, hogy hirdetnem kell magamnak az evangéliumot mindennap, és neked is ugyanezt kell tenned! Ebben a könyvben Milton Vincent egy nagy hatású és rendkívül gyakorlatias eszközt alkotott meg. Segíteni fog abban, hogy alaposabban megértsd az evangéliumot, rendszeresen visszatérj hozzá, és ezáltal megtapasztald erejét a mindennapi életben.” C.J. Mahaney, elnök, Sovereign Grace Ministries; a The Cross Centered Life szerzője

gospel_primer_hun_int.indd 5

2015.11.24. 13:18:52


„Milton Vincent, aki mellesleg jó barátom és lelkésztársam, egészen odavan Jézus Krisztus evangéliumáért. Írásában rámutat, hogy a hívőknek – bár már Isten kegyelmét és megmentő szeretetét elfogadták – miért kell folyamatosan az evangélium valóságának dicsőséges hatása alatt lenniük. Az üdvösség dogmáját egyedülálló módon magyarázza, hiszen minden szakaszt számos igeverssel támaszt alá. A harmadik rész, amely gyönyörű verses formában mutatja be az evangéliumot, önmagában megéri a könyv árát. Nem ismerek más ehhez hasonló könyvet, sem írásmódjában, sem hatásában. Lance Quinn, a Little Rock-i Bible Church lelkésze Arkansasban „A legtöbb keresztyén csak a hit teraszán üldögél anélkül, hogy élveznék a palota belső szépségét a bejárati ajtón túl. Az evangélium keresztyének számára című könyvében Milton Vincent olvasóit egy csodálatos „evangélium-túrára” hívja, ahol bemutatja, hogy annak közismert igazságai sokszor a leginkább figyelmen kívül hagyott kincsek. Ez a könyv nem csupán kibővíti az evangéliumról alkotott fogalmadat, hanem segítőkészen megmutatja, hogy mit kezdj azzal, amit már tudsz. Ez a könyv nekem személy szerint sokat segített abban, hogy még mélyebben szeressem a Megváltót, még jobban gyűlöljem a bűnöm, és még inkább megtaláljam az örömöt az evangélium által formálódó és megszentelődő életben. Olvasd és gyönyörködj az evangélium palotájának szépségében!” Rick Holland, a Grace Community Church vezető segédlelkésze és a Master’s Seminary Egyházi Doktori Tanulmányi Karának igazgatója.

gospel_primer_hun_int.indd 6

2015.11.24. 13:18:52


„Nincs jobb hír annál, mint hogy Jézus eljött azért, hogy bűneinkért meghaljon, és így Istenhez visszavezessen bennünket. Ez a Bibliával átitatott könyv segít mindannyiunknak megérteni, miért is olyan jó hír ez számunkra. Milton Vincent könyve egyike azon ritka könyveknek, amely nemcsak abban segít, hogy jobban megértsük az evangéliumot, hanem abban is, hogy jobban megszeressük, és felfedezzük, hogyan alkalmazható életünk minden területén. A könyvnek a kiadást megelőző verzióját éveken át használtam napi csendességeimben, és nagyon hálás vagyok, hogy mára már ezrek olvashatják és gazdagodhatnak általa.” Bob Kauflin, dicsőítést vezető igazgató, Sovereign Grace Ministries „A bátorítás, hogy »hirdessük az evangéliumot magunknak«, harsonaszóként szólal meg a tétlen és léha evangéliumi körökben. De mit is jelent az, hogy valaki magának hirdeti az evangéliumot? Hogyan lehet ezt a gyakorlatba átültetni? Milton, aki nyilvánvalóan maga is erről elmélkedik, olyan módon fejti ki ezt a kiváltságot és kegyelmet, hogy hatására a keresztyének sokkal valóságosabban örülhetnek Isten kegyelmének, Jézus Krisztus személyének és munkájának. Ez a könyv minden keresztyént arra buzdít, hogy a baptista teológussal, Andrew Fullerrel együtt így kiáltson: »Ahhoz képest, hogy mit érdemelnék, mily boldog az én életem!«” Stuart Scott, tanársegéd a Biblikus Lelkigondozás szakon a Southern Baptist Theological Seminaryn. A The Exemplary Husband írója

gospel_primer_hun_int.indd 7

2015.11.24. 13:18:52


gospel_primer_hun_int.indd 8

2015.11.24. 13:18:52


Ajánlás Mindenkinek, aki engem tanított és ma is tanít

gospel_primer_hun_int.indd 9

2015.11.24. 13:18:52


gospel_primer_hun_int.indd 10

2015.11.24. 13:18:52


Nagyon sokan járultak hozzá a könyv megírásához, éppen ezért sokaknak szeretném megköszönni. Hálás vagyok minden hű léleknek a Master’s Seminaryn, a Bob Jones Universityn, és a gyülekezetekben, amelyeknek tagja voltam életem során, akik kitartóan tanítottak és vezettek abban, hogy jobban megértsem, ki Isten, és mit mond az ő Igéje. Ez a könyv elismerésként szolgál mindannyiuknak. Hálás vagyok szüleimnek, Bill és Janie Vincentnek, hogy gyermekkorom óta állhatatosan tanítottak a Szentírás igazságaira, amelyekben később megtalálhattam azt, ami „mindenek előtt való” az életben. Különösen hálás vagyok Ib és Yrsa Hansennek. Ib lehetővé tette, hogy megjelenjen és bemutatásra kerüljön a kiadás előtti verzió az interneten, később pedig ügyesen kimentette a könyv elektronikus változatát a tönkrement számítógépemről (mindezt azon a héten, amikor nyomtatásra készültem küldeni a kiadónak a könyvet). Yrsának pedig köszönet, hogy előkészítette a kiadás előtti változat internetes terjesztését, és sikeresen irányította a szerkesztői csapatot. Nagyon hálás vagyok mindkettőjüknek, hogy lelkiismeretesen odaszánták magukat erre a feladatra. Köszönettel tartozom öcsémnek, Robert Vincentnek, aki mindig önként vállalta, hogy elejétől végéig elolvassa és értékelje a könyvet minden szempontból, ahogy a könyv hétről hétre formálódott az elmúlt két és fél évben.

gospel_primer_hun_int.indd 11

2015.11.24. 13:18:52


Hálás vagyok Ruby Kimble-nek, Cindy Bendshadlernek, Terrie van Baarselnek, Kim Davisnek, Michelle Assaturiannek, Kathy Dane-nek, Leah Simpsonnak, Diane Swaimnek és Metrice Rochowicznak a szerkesztői csapatban végzett elengedhetetlen munkájukért. Köszönettel tartozom Mike Bullmore-nak és C.J. Mahaneynek, két új barátomnak az evangéliumban, akiknek bátorítása és visszajelzései nélkül sohasem jöhetett volna létre ez a könyv. Nagyon hálás vagyok feleségemnek, Donnának kitartó és szüntelen szeretetéért. A könyvben leírt evangéliumi igazságok legtöbbjét soha nem értettem volna meg nélküle. Köszönöm Istennek, hogy az elmúlt évek során feleségem türelemmel kísért, ahogy igyekeztem vele együtt jobban megérteni és elhinni az evangélium dicsőséges igazságait. Négy gyermekünknek is köszönettel tartozom: Brooke-nak, Brendannak, Benjaminnak és Breannának. Haragot és halált érdemlek, ehelyett Isten velük ajándékozott meg. Elképesztő! Bennük megízlelhettem Isten feltétel nélküli jóságát, és imádkozom, hogy ők is hasonlóan megízlelhessék ezt a kegyelemmel telt jóságot. Hálás vagyok nekik, hogy kitartóan elviseltek engem, amíg a könyvet írtam, és hálás vagyok minden bátorításukért, amellyel végigkísértek ezen az úton. Köszönöm Jan Haley-nek, a Focus Publishing elnökének, hogy megkeresett a könyv kiadásával kapcsolatban. Istennek kegyelmes gondoskodása, hogy útjaink találkoztak ebben a munkában. Igazán nagy öröm volt vele dolgozni. Hálás vagyok Barbara VanThommának és Melanie Schmidtnek szerkesztői munkájukért. Köszönet illeti a Cornerstone Fellowship Bible Church vezetőségét és minden tagját; szeretetük Isten iránt és irántam mindig olyan légkört teremtett, amelyben szabadon tanulmányozhattam és hirdethettem Isten igazságát vasárnapról vasárnapra. Az elmúlt

gospel_primer_hun_int.indd 12

2015.11.24. 13:18:52


16 évben velem együtt növekedtek, és tanúja lehettem az evangélium erejének és dicsőségének mindannyiuk életében. Végül pedig, mindenek felett hálás vagyok az én Mennyei Édesatyámnak, hogy elküldte Fiát a világba, hogy elvégezze megváltásom munkáját. Hálás vagyok Jézusnak, hogy halálra adta önmagát értem, és a Szentléleknek, hogy kinyitotta szemeimet az evangélium dicsőségére. Kérem a Szentháromság-Istent, hogy használja ezt a könyvet dicsőségének terjedésében.

gospel_primer_hun_int.indd 13

2015.11.24. 13:18:52


gospel_primer_hun_int.indd 14

2015.11.24. 13:18:53


Mike Bullmore előszava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Bevezető. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Első rész . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Evangéliumi elbeszélő – prózai változat Második rész. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Az evangélium mindennapos hirdetésének indokai Harmadik rész. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Evangéliumi elbeszélő – verses változat Negyedik rész. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Meglepve az Evangéliummal

gospel_primer_hun_int.indd 15

2015.11.24. 13:18:53


gospel_primer_hun_int.indd 16

2015.11.24. 13:18:53


Mike Bullmore Úgy emlékszem, nyolcéves lehettem, amikor újjászülettem. Egy alkalommal Derek Porter, egy mély hitű brit misszionárius igehirdetését hallgattam. Jónás próféta könyve alapján prédikált a kegyelemről, melyet Isten a bűnösöknek kínál. Isten szólt hozzám ezen az igehirdetésen keresztül, meggyőzve engem és csodálatos reménységet ébresztve szívemben. Még azon az estén édesapámmal együtt megvallottam Istennek bűnös voltomat, és kértem, hogy szabadítson meg a bűn átkától és annak minden következményétől. Emellett kértem, hogy adja meg nekem a megígért új életet Krisztusban. Úgy érzem, ez volt az az alkalom, amikor újjászülettem. Azonban húszas éveim közepe felé jutottam csak el oda, hogy mélyen és személyesen megértsem, és hogy igazi kincsnek tartsam az evangéliumot. Azelőtt szívem éveken át büszkeséggel volt tele. Isten türelmes volt és kitartóan ellenállt; várta, hogy büszkeségem megtörjön bennem. E törés következményeként egészen más színben láttam mindent. Úgy éreztem, mintha Isten teljesen kicserélt volna, mintha új életre ébredtem volna. A következő években Isten többféle eszköz segítségével is táplálta az evangélium ezen új munkáját szívemben: elsősorban John Piper igehirdetésein és írásain keresztül (melyek segítettek abban, hogy elcsodálkozzam Isten abszolút nagyságán, ami az evangéliumban gyönyörűen megnyilvánul), C.J. Mahaney barát17

gospel_primer_hun_int.indd 17

2015.11.24. 13:18:53


ságán és bátorító tanácsain keresztül (melyek segítettek jobban meglátnom, hogy az evangélium miként fejti ki hatását az élet minden területén), és feleségemen, Beverlyn keresztül, aki mindig a Lélektől vezetve tölti be segítőtársi szolgálatát, s ez segít jobban megismerni és megízlelni Istennek az evangéliumból fakadó jóságát. Legújabban pedig ezt a könyvet használta és használja Isten az életemben. 2005 őszén olvastam el először a könyv korai piszkozatát egy konferenciáról hazafele menet, ahol először találkoztam Miltonnal. Átadott nekem egy példányt, és szerényen arra kért, hogy olvassam el és mondjak róla véleményt. Emlékszem, hogy a repülőn hazafele menet újra és újra mélyen megérintett az a rész, ahol Milton az evangélium mindennapos hirdetésének indokait sorolja. Nyilvánvaló volt számomra, hogy ezek a gondolatok alapos, szeretettel és imádsággal teljes, evangéliumon alapuló elmélkedésekből fakadtak. Egyértelmű volt az is, hogy a leírtak hosszú időn át érlelődtek szívében, mielőtt írott formát öltöttek volna. Súlyuk volt, azon felül pedig tisztaság és megindító precizitás jellemezte szavait. Úgy éreztem, mintha valaki egy maréknyi értékes gyémántot adott volna a kezembe. Alig bírtam levenni róluk a szemem. Amikor hazaértem, azonnal megírtam e-mail-ben Miltonnak, hogy könyve milyen mély benyomást tett rám. Egyúttal pedig megkérdeztem, hogy milyen módon juthatnék hozzá újabb példányokhoz (alig vártam, hogy minél hamarabb lelkésztársaim, vezetőtársaim és gyülekezetünk csoportvezetői kezébe adhassam a könyvet). Sürgettem Miltont, hogy adassa ki a könyvét minél hamarabb. Arra vágytam, hogy minél többen tapasztalják meg áldásait. A következő hónapokban újra és újra kezembe vettem a könyvet (saját csendességeimben, a lelkészi vezetőség körében, lelkigondozáskor), és folyamatosan kértem Miltont, hogy küld18

gospel_primer_hun_int.indd 18

2015.11.24. 13:18:53


jön még több példányt a gyülekezeti könyvesboltunk számára. Képzelhetitek, mennyire örültem, amikor meghallottam, hogy a Focus Publishing bejelentette, hogy kiadja a könyvet. Szívem telve van hálával és örömmel! Ez a könyv lassan íródott. Hosszas érlelés zamata érződik rajta. Ezért hiszem, hogy az a legjobb, ha lassan olvassuk. Ne fuss át rajta, adj időt neki! Engedd, hogy igazságai lassan csöpögjenek a szíved mélyére. Térj vissza hozzá gyakran! Engedd, hogy újra és újra segítségedre legyen az életet adó, lelket megelevenítő, szívet vidámító evangélium. Tartsd közel az ágyadhoz, vagy tartsd magadnál azon a helyen, ahol legtöbbször töltesz időt Istennel. Egész egyszerűen fogalmazva, ez az egyik legjobb könyv, amelyet valaha olvastam a lelki megújulás forrásáról. Mike Bullmore Lelkész CrossWay Community Church Kenosha, Wisconsin

19

gospel_primer_hun_int.indd 19

2015.11.24. 13:18:53


gospel_primer_hun_int.indd 20

2015.11.24. 13:18:53

Profile for KIA

Evangélium keresztyének számára  

Evangélium keresztyének számára  

Profile for kia35
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded