Novovita - AgroNovo

Page 1

Novovital VOOR GEZONDE GROEI BIJ VARKENS

NOVOVITAL : Zeer gebruiksvriendelijk alternatief ter vervanging van puur Benzoëzuur in uw dierenvoeders.

natuurlijk innovatief


Productbeschrijving:

Ingrediënten:

Voedermiddel. Glyceriden van benzoëzuur. 80% mono- en diglyceriden van benzoëzuur op silica drager.

Benzoëzuur Glycerol Raapzaadvetzuren Collodiaal Silica (E55b1)

Toepassing:

Monoglyceride

Voor biggen, vleesvarkens te gebruiken in het complete voeder

Dosering:

Benzoic acid glycerol

2 kg/mT veevoeder voor biggen 1 kg/mT veevoeder voor vleesvarkens

Werkingsmechanisme: Testen laten zien dat Novovital een vlotte maagpassage heeft en de werking plaats vindt in het einde van de dunne darm, begin dikke darm. Van (mono) glyceriden van (vet)zuren is overtuigend bewijs dat zij een sterkere antibactiële werking hebben dan zijn vrije (vet)zuren. Benzoëzuur heeft eveneens een zeer efficiënte werking bij een neutrale pH wat het product zeer effectief maakt voor antibacteriële controle in de darmen.

Voordelen: - Niet agressief of irritant - Reukloos - Valt niet onder ADR

- Minder product nodig / mT voer - Gebruiksvriendelijk - Ondersteuning reductie medicatie (antibiotica, ZnO, etc.)


Internationale praktijkproeven 2021 1. A german feed producer tested NovoVital to explore the efficacy and potential feed cost savings feeding 2 piglet diets from weaning to pre-fattening in 2 adjacent farms: In this trial NovoVital Powder reduces feed costs per piglet ca. 0,20 equivalent to € 200 € per 1.000 piglets 2. A german premix company tested NovoVital at a farm: In this trial the diets with NovoVital powder showed an exellent palatability. It is known that every extra gram feed intake achieved at the initial phase will increases the body weight of piglets significantly for later stages. 3. A UK feed company tested NovoVital powder at farm with hiperprolific sows: NovoVital powder showed a good reponse in high quality piglet creeps to nourish lightweight piglets born from hiperprolific sows and get them to market value at adecuate time. 4. A commercial farm in Spain tested NovoVital Powder as an alternative to remove medicated feed with standard therapeutic levels of ZnO from piglet diets: NovoVital Powder is a robust alternative in the demedicalisation and removal of ZnO for piglet diets

Verpakking: Zakken van 20 kg met PE inliner, Big bag 1000 kg, Bulk

Bewaarcondities: THT 24 maanden na productiedatum. Opslagconditie: droog en in geventileerde ruimte.


AGRONOVO NEDERLAND JUSTIN VERSTAPPEN JUSTIN@AGRONOVO.NL +31 (0)6 57466439 AGRONOVO BELGIË-LUXEMBURG MARC VANDEVELDE MARC@AGRONOVO.BE +32 (0)499 940143

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking en hopen u te mogen verwelkomen op onze website www.agronovo.nl

natuurlijk innovatief


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.