Kerst -Pop-Up Keydesign

Page 1

Koop lokaal kerstcadeautjes in onze

KERST POP-UP NOODBEEKSTRAAT 1 1850 GRIMBERGEN Zat. 10 december van 13u.-19u.

Kom gezellig snuisteren tussen cadeautjes voor de feestdagen.

+32 (0)2 251 45 23 Engelandlaan 2 1800 Vilvoorde praktijkvangeyseghem.be 0739 879 772


Zaterdag 10 december Een unieke gelegenheid om mekaar te ontmoeten en samen te genieten van een hapje en een drankje in een gezellige kerstsfeer. Leuke handgemaakte juweeltjes

Saloncoureurs


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.