CNSL: De nieuwe generatie voor gezonde herkauwers ter ondersteuning van pens- en darmgezondheid

Page 1

DE NIEUWE GENERATIE VOOR GEZONDE HERKAUWERS TER ONDERSTEUNING VAN PENS EN DARMGEZONDHEID ZOWEL PREVENTIEF ALS IN LACTATIE

CNSL CNSL

ONZE INNOVERENDE PRODUCTEN OP BASIS VAN CASHEW NUT SHELL LIQUID (CNSL): COMPLEX 0.5, NUTRISTART, RUMENCINA BOLUSSEN


CNSL biedt voordelen voor zowel koeien, kalveren, geiten, schapen en lammeren. CNSL is een vloeistof die uit de cashewnoot wordt gewonnen en bewerkt door middel van een uniek proces. Deze functionele olie bevordert een snel herstel van het evenwicht in de pensflora en darmgezondheid (Oh et al. 2017, Journal of Animal Science and Technology).

Complex 0.5 & Nutristart Omschrijving / CNSL in poedervorm, ter ondersteuning voor een gezonde energiebalans en/of darmgezondheid. Voor grotere groepen is poedervorm interessant, kan worden gedoseerd over het voer van de hele veestapel.

Daar CNSL een ionofoorachtige werking heeft wordt de propionzuur productie aanzienlijk verbeterd (Watanabe et. Al. 2010, J. Dairy Science, Ferreira et. Al. 2016, Animal Feed Science and Technology).

Nutraceutical: draagt bij aan de gezondheid van uw dieren en is rendabel voor u. Snelle zichtbare correctie van de negatieve energiebalans.

Rumencina Bolus & Minibolus

Bolussen met hoofdbestanddeel CNSL, ter ondersteuning voor een gezonde energiebalans en/of darmgezondheid. Complex 0.5 in zakken van 20 kg Nutristart in emmers van 4 kg

Voordelen CNSL • • • • •

Plantaardig product Geen residu in melk/vlees Snelle werking, al na 24 tot 36 uur zichtbaar Snelle stijging melkproductie Kan samen met andere behandelingen (bijv. propyleenglycol) worden toegediend

Rumencina Bolus met een inhoud van 90 gram of Minibolus van 7 gram.

Extra voordelen m.b.t. bolus • Volledig verteerbaar in de pens (geen plastic bolus) • Wordt niet opgeboerd, veilig voor de omgeving. • Zeer goede prijs/kwaliteit


GEBRUIKSAANWIJZING Melkvee

AGRONOVO NEDERLAND JUSTIN VERSTAPPEN JUSTIN@AGRONOVO.NL +31 (0)6 57466439 AGRONOVO BELGIË-LUXEMBURG MARC VANDEVELDE MARC@AGRONOVO.BE +32 (0)499 940143

VERKRIJGBAAR VIA UW DIERENARTS

Dosering- & gebruiksaanwijzijng

Droogstand/ preventief (NEB)

Lactatie

1/Rumencina Bolus ten vroegste 1 week t/m dag afkalven (NEB) of 2/ Complex 0.5 twee weken voor t/m dag afkalven (10- 20 g/d/dier)

Lactatie/ curatief

Complex 0.5 gedurende 30 dagen (10-20 g/d/dier)

of

Moeilijke opstart; Rumencina Bolus (synergetisch)

Kalveren bestemd voor melkveehouderij Week 1 Nutristart, via melk (5-20 g/d/dier)

Overplaatsing naar groepshok

Speenperiode

Mini B of Nutristart , via melk (5-20 g/d/dier) Complex 0.5 (2-4g/d/dier) gedurende 7 d

Min B of Complex 0.5 (2-4 g/d/dier)

Vleeskalveren (witvlees/rosé) Week 1 - 2 op vleeskalverenbedrijf Nutristart, via melk (5-20 g/d/dier)

Overplaatsing naar groepshok Mini B of Nutristart, via melk (5-20 g/d/dier) Complex 0.5 (2-4g/d/dier) gedurende 7 d

Tijdens afmestperiode (achterblijvers) Mini B of Complex 0.5 (5-10 g/d/dier)

Melkgeiten en (melk)schapen Droogstand/ preventief (NEB) 1/ Complex 0.5 twee weken voor t/m aflammeren (2-4 g/d/dier) of 2/ Mini Bolus ten vroegste 1 week t/m dag aflammeren (NEB)

Lactatie/ curatief Mini Bolus of Complex 0.5 (2-4 g/d/dier)

Lammeren (geiten en schapen) Week 1-9

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking en hopen u te mogen verwelkomen op onze website www.agronovo.nl

Nutristart (1-2 g/d/dier) na biest t/m week 2 Complex 0.5, week 3-9 ( 1-2 g/d/dier)

Groepshok week 10 Complex 0.5 (1-2 g/d/dier)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.