K k elinkeinostrategia 2020

Page 1

KESKI-KARJALAN

ELINKEINOSTRATEGIA


VISIO 2020 Erikoistuva, ketterä Keski-Karjala kasvaa elinvoimaisena

TULEVAISUUDEN KASVUALAT Biotalous

YRITYSPALVELUT Seudulliset

Maakunnalliset

Hyvinvointi

Kansalliset

SEUDUN VAHVAT TOIMIALAT

ASUMINEN JA ELINYMPÄRISTÖ

Teollisuus

Luonto ja ympäristö

Maa- ja metsätalous

Harrastukset

Kauppa ja palvelut

Infra, tietoliikenne Palvelut

BIOTALOUS • Luonnonvaroista teollisuutta • Energia-, ympäristöja kierrätysosaaminen • Erikoistuotteet ja puunjalostusteollisuus

PERINTEISET TOIMIALAT — Paluu tulevaisuuteen • Metalli- ja konepajateollisuus • Maa- ja metsätalous • Kauppa ja palvelut Ketterästi uusiutuen maailmalle Tulevaisuuden taitajat Digillä paremmaksi Rohkeasti viestien

HYVINVOINTI • Hyvinvointipalvelut • Hoivapalvelut • Matkailu • Liikunta- ja kulttuuripalvelut • Luonto


KÄRJET HYVINVOINTI

BIOTALOUS

UUSIA YRITYKSIÄ JA TYÖPAIKKOJA • Työttömyys% alle 15 vuonna 2020

PERINTEISET TOIMIALAT

- paluu tulevaisuuteen

HYVÄ ASUA, YRITTÄÄ JA TEHDÄ TYÖTÄ • Kuntalaisille, yrittäjille, kesäasukkaille ja matkailijoille

KEINOT • Osaava yritysneuvonta lähellä • Yritysten kansainvälistyminen • Omistajanvaihdokset • Nopea päätöksenteko • Uudet teknologiat, erikoistuminen, tuotteistaminen • Digitaalisuuden hyödyntäminen • Toimintaympäristön kehittäminen

• Rohkea viestintä, hyvät tarinat, tunnettuus • Viihtyisä ympäristö • Positiivinen ilmapiiri, yhdessä tekeminen • Nuorten ja asukkaiden osaaminen hyödyksi • Toimivat peruspalvelut ja helppo arki • Seudun edunvalvonta

ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ • Yrityspuisto • Vienti-/yhteismyyntihenkilö, yritysmatkat • Elintarvike- ja juomaverkostot • Digivalmentaja/-innostaja • Liikenne-, logistiikka- ja verkkoyhteyksien kehittäminen • Yksilöllinen osaamisen kehittäminen • Niiralan raja-aseman tunnettuuden ja aseman vahvistaminen

• Asumiskokeilut, kummitoiminta, nuorten kohtaamiset • Tapahtumiin panostaminen • Hyvinvointimatkailun edistäminen • Kylä- ja yhteisöhankkeet, ”Nurkat kuntoon” • Uudet tavat tuottaa palveluja, kokeilut

MITTARIT MÄÄRÄLLISET MITTARIT • Asukasluku • Työttömyys% • Yritykset • Liikevaihto • Työpaikat • Seudulle saadut yritysrahoitukset

LAADULLISET MITTARIT • Asiakastyytyväisyys • Hankkeiden vaikuttavuus • Ilmapiiri • Tulevaisuuden näkymät • Medianäkyvyys


www.keti.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.