Keski-Karjalan jäteopas

Page 1

Keski-Karjalan

Jäteopas


1

2

3

4

Jätelain yleinen periaate

Sekajätteen keräys ja kuljetus

Ensisijaisesti vältetään jätteen syntymistä.

Jätelaki velvoittaa kiinteistöjä liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Tämä tarkoittaa sopimusta sekajätteen kuljettamisesta jätehuoltoyrittäjän kanssa. Velvoite koskee myös vapaa-ajan asukkaita.

Jos jätettä syntyy, se on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai kierrätettävä. Ellei kierrätys ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muulla tavoin, esimerkiksi energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.

Hyödyntämiskelpoiset jätteet, kuten paperi, pahvi, kartonki, lasi, muovi, metalli, tekstiili ja energiajäte, on toimitettava lajiteltuna hyötyjätteiden keräyspisteisiin tai muuhun keräykseen.

Jätekimppa tuo säästöä Lähinaapurit voivat hankkia yhteisiä jäteastioita. Kimpan osakkaat sopivat järjestelyistä kunnan jätehuoltoviranomaisen ja jätehuoltoyrityksen kanssa.

Pakkausjätteet Rinki-pisteisiin Pakkausjätteen keräämisestä vastaavat pakkausten tuottajat. Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n keräyspisteissä kerätään pahvia ja kartonkia, lasipakkauksia ja pienmetallia. Monilta Rinki-pisteiltä löytyy säiliöt myös muovipakkauksille, paperille ja käyttökuntoisille vaatteille.

Katso lajitteluohjeet: www.rinkiin.fi

Rinki-ekopistepalvelu on kotitalouksille maksuton!


Kitee Kiteen kaupunki kattaa jätehuollosta aiheutuvia kustannuksia jätteenkäsittelymaksulla. Hinnasto ja lisätietoa löytyy Kiteen kaupungin sivuilta: kitee.fi/jatehuolto. Vakinaisilla ja vapaa-ajan asunnoilla tarvitaan kompostori tai biojäteastia ja kuivajäteastia. Astioiden tyhjentämisestä sovitaan kiinteistökohtaisesti jäteyrittäjän kanssa. Kuivajäteastiat on tyhjennettävä vähintään kerran kahdeksassa viikossa ympäri vuoden käytössä olevilla kiinteistöillä. Vain kesäkäytössä olevien vapaa-ajan asuntojen kuivajäteastiat tyhjennetään vähintään kahdesti lomakauden aikana (1.5.–30.9.). Kiteellä jätekimpan voivat muodostaa: • taajamassa kiinteistöt, joiden välimatka on enintään yksi kilometri. • haja-asutusalueella kiinteistöt, joiden välimatka on enintään viisi kilometriä tai joilla on yhteinen kulkuyhteys. Yhteisastian käytöstä ja siitä luopumisesta ilmoitetaan kirjallisesti kaupungin jätehuoltoviranomaiselle ja jätteenkuljetusyhtiölle.

Saostussäiliöistä, laitepuhdistamojen lietetiloista ja vastaavista jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Rinki-ekopisteet Kaikilla viidellä Rinki-pisteellä on säiliöt kartonki- ja lasipakkauksille, pienmetallille ja keräyspaperille. Osaan voi viedä myös muovipakkauksia ja käyttökuntoisia vaatteita. •

Kerimäentie 1 / Väärämäentie, Villala

Kesälahdentie 39, K-Market Kesätori, Kesälahti Myös muovipakkaukset ja vaatteet.

Kiteentie 1, S-market Kitee, Kitee Myös muovipakkaukset ja vaatteet.

Kiteentie 75, Tokmanni Kitee, Kitee Myös vaatteet.

Puhoslahdentie 2, Puhos Myös vaatteet.

kitee.fi/jatehuolto Jätteenkuljetuspalvelut: •

Lassila & Tikanoja Oyj Puhoksentie 15, Kitee https://www.lt.fi/asioi/ 050 378 7570 050 527 8060

Kiteen Jätehuolto Oy Sumpputie 1, Kitee kiteenjatehuolto@ gmail.com 0400 418 011

Kiteen kaupungin alueella kerättävä kunnallisen jätehuollon sekajäte toimitetaan energiana hyödynnettäväksi.


Kitee Paperinkeräyskontit Kiteen alueella Rinkipisteiden lisäksi: • • • • •

Imatrantie 83 Kylänseläntie 3 Puhoksentie 15 Rysätie 2 Kiteenlahdentie 43

Paperinkeräyskontit

Kesälahden alueella Rinki-pisteiden lisäksi: • • • •

Puhdistamontie 3 Ratsumestarintie 26 Kesälahdentie 31 Poroniementie 2

Sopensuon jätteenkäsittelypaikka

Kesälahden hyötyjätepiste

Sopensuolla toimii sekajätteen siirtokuormausasema, ylijäämämaiden ja rakennusjätteiden kaatopaikka sekä BioKymppi Oy:n biokaasutuslaitos. Siirtokuormausasemalla vastaanotettavat yhdyskuntajätteet kuljetetaan Ekokem Oy:lle energiahyötykäyttöön.

Hyötyjätepisteelle voi viedä mm. • puutarhajätettä, risuja, lehtiä • sähkö- ja elektroniikkaromua • metallia • vaarallisia aineita

Jätteenkäsittelypaikalle voi viedä • hyötyjätteitä • vaarallisia jätteitä • kestopuujätettä • sähkö- ja elektroniikkalaiteromua Puhoksentie 15, Kitee 040 105 1231 050 378 7570 Avoinna: ma–pe klo 8.00–16.00. Suljettu päivittäin klo 11.00–11.30.

Vapaa-ajan asukkailta otetaan vastaan pieniä määriä sekajätettä sekä energia- ja rakennusjätettä: • sekajäte 200 l säkki 8,00 € • energiajäte 200 l säkki 7,00 €. Puhdistamontie 3, Kesälahti Kiinteistöhuolto ja Koneurakointi Vävypojat Oy 0400 273 702 Avoinna: huhti–lokakuu ma klo 17.00–18.00 to klo 16.00–17.00 la klo 10.00–12.00 marras-maaliskuu la klo 10.00–12.00


Rääkkylä Kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka jätteenkuljetukseen kuuluvan jätteen keräystä varten. Vastaanottopaikka voidaan järjestää myös yhdessä useamman kiinteistön kanssa. Vakinaisilla ja vapaa-ajan asunnoilla tarvitaan sekajäteastia. Hyötyjätteet tulee lajitella erikseen ja viedä keräyspisteisiin. Jäteauton säännöllisistä käynneistä sovitaan kiinteistökohtaisesti jäteyrittäjän kanssa. Yrittäjä perii käsittelymaksun ja kuljetuskustannukset suoraan asiakkaalta. Sekajäteastioiden tyhjennysväli on kesäaikaan (viikot 18–40) kaksi viikkoa ja biojätettä sisältämättömälle sekajätteelle neljä viikkoa. Talviaikana (viikot 41–17) sekajätteen tyhjennysväli on neljä viikkoa.

Hyötyjätteen keräyspisteet Rinki-ekopiste Kirkkotie 1, S-Market Rääkkylä. Kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset, pienmetalli, paperi, vaatteet.

Kunnan ekopisteet • • • • • • • • •

Kirkonkylä: Kiteentie 61 (jätevedenpuhdistamo) ja Paksuniementie 241 Oravisalo: Oravisalontie 1290a, Hypönniementie 461 Varpasalo: Varpasalontie 629b Salokylä: Pötsönlahdentie 411 Haapasalmi: Haapasalmentie 800 Jaama: Jaamantie 646 Rasivaara: Hammaslahdentie 56 (urheilukenttä) Kompakka: Hammaslahdentie 1044 Sintsi: Murtoniementie 18

raakkyla.fi/jatehuolto Jätteenkuljetuspalvelut: •

Lassila & Tikanoja Oyj Puhoksentie 15, Kitee https://www.lt.fi/asioi/ 050 378 7570 050 527 8060

Kiteen Jätehuolto Oy Sumpputie 1, Kitee kiteenjatehuolto@ gmail.com 0400 418 011

Kunnan ylläpitämiin ekopisteisiin voi tuoda kotitalouksista kertyviä lasipulloja ja -purkkeja, paperia, pahvia ja pienmetalleja. Jätevedenpuhdistamon luona (Kiteentie 61) olevalla keräilypaikalla otetaan vastaan myös • sähkö- ja elektroniikkalaiteromua • metalliromua • vaarallisia jätteitä (ent. ongelmajäte) Avoinna: ma–pe klo 9.00–15.00.

Rääkkylässä muovipakkaukset viedään Rinkiekopisteelle!


Tohmajärvi tohmajarvi.fi/jatehuolto Jätteenkuljetuspalvelut: • •

Jätehuolto J. Varonen Ay 0400 245 429 Puhtaanapito Pesonen Oy 0500 340 221 0500 372 202

Jätehuoltoyrittäjä laskuttaa jätteenkuljetuksesta ja käsittelystä suoraan asiakasta.

Keräysastiat on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat tiiviitä, kuormauksen ja kuumapesun kestäviä eivätkä aiheuta terveydellistä haittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Jäteastioiden tyhjennysvälit: - sekajäte, jossa ei ole mukana biojätettä kerran neljässä viikossa - biojäte kerran kahdessa viikossa. Saostuskaivot tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa, mielellään kahdesti vuodessa. Umpikaivo tulee tyhjentää sen täyttyessä. Vapaa-ajan asukkaille, jotka eivät ole tehneet sopimusta jätehuoltoyrittäjän kanssa eivätkä kuulu jätekimppaan, on järjestetty neljä lukollista, maksullista yhteiskeräysastiaa. Avaimen saa teknisestä toimistosta Kauppakatu 4, 2. krs. Vapaa-ajan asukkaiden yhteiskeräysastiat: • Särkilahdentie 224, Tikkalan koulu • Onkamontie 341, Onkamon vanha koulu • Kauppakatu 5, liiketalo Troikan takapiha • Hopeakalliontie 2, Kylätalo Värtsilä

Hyötyjätteen keräyspisteet Rinki-ekopisteet Kartonki-, lasi-, metalli- ja paperikeräys. • Hainarintie 1, S-Market (myös muovi) • Onkamontie 341, Onkamon vanha koulu

UFF-keräyspisteet Vain käyttökuntoiset vaatteet, asusteet, kengät ja kodintekstiilit. • Hainarintie 1, S-Market • Kauppakatu 5, liiketalo Troikan takapiha • Onkamontie 341, Onkamon vanha koulu

Kunnan ekopisteet Lasi-, pienmetalli- ja paperikeräys. • • • • • • •

Särkilahdentie 224, Tikkala Sörkäntie 19, Asema Akkalantie 61, Akkala Vääräkoskentie 740, Saario Sähkötie 3, Uusi-Värtsilä Kauppatie 1, Niirala Hopeakalliontie 2, Värtsilä


Tohmajärvi

Hyödyllistä tietoa jätehuollosta

Vaaralliset jätteet Voimatie 1 044 920 3806 Avoinna: ma–pe klo 9.00–17.00 Vastaanottopisteessä otetaan vastaan torjunta-aineita, maaleja, liimoja, akkuja, loisteputki- ja energiansäästölamppuja, pieniä määriä kotitalouksien puhtaita jäteöljyjä ja käytettyjä öljynsuodattimia, kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua sekä pieniä määriä rautaromua.

Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy

Kattavat tiedot jätehuollosta löytyvät kuntien nettisivuilta: kitee.fi/jatehuolto raakkyla.fi/jatehuolto tohmajarvi.fi/jatehuolto

Rakennusjätteet Sopensuon jätteenkäsittelypaikka 040 105 1231 tai 050 378 7570 Puhoksentie 15, Kitee Avoinna: ma–pe klo 8.00–16.00 suljettu päivittäin klo 11.00–11.30. Kontiosuon jätekeskus Kontiosuontie 11, Joensuu 050 326 3528 Avoinna: ma klo 8.00–19.00 ti–pe klo 8.00–17.00.

Tarkista Rinki-ekopisteiden lajitteluohjeet: www.rinkiin.fi Asiakaspalautetta Rinki Oy:lle: Puhelimitse: 0800 133 888 (maksuton) ma-pe klo 7.00–21.00 la klo 9.00–18.00 Sähköpostilla: asiakaspalvelu@rinkiin.fi.

Kotitalouksien jätteille tarkoitettujen alueellisten keräyspisteiden tietoja kaikkialla Suomessa: www.kierratys.info

Kevät 2022. Muutokset mahdollisia.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.