Magbit Nyt 2 2023

Page 1

Helbredelsen i Lod

Youth Futures

Mød Ami Ayalon

Skab et evigt minde i Israel

Få besøg af Keren Hayesod

Shanah Tovah

M AGB IT N Y T

KEREN HAYESOD DANMARK

25. ÅRGANG NR. 2 SEPTEMBER 2023

MAGBIT NYT

ISSN 1397-4505

Formand: Peter Samrén

Redaktion: Ole Konstantyner

Keren Hayesod DanmarkDen Danske Israelindsamling

Krystalgade 12, 2.

1172 København K

Tlf. 3393 2466

Telefontider:

Mandage og torsdage 10-14

Send også gerne mail.

Giro: +01 500-1595

Bank: Reg. nr. 4180, konto nr. 4440071139

Mobilepay: 35696

e-mail: info@ddi-indsamling.dk

Hjemmeside: www.ddi-indsamling.dk

Facebook: www.facebook.com/israelind-samling

Instagram: keren_hayesod_DK

Oplag: 2.250

Tryk: Stenby Tryk

Redaktionen af dette nummer er afsluttet d. 15. augusts 2023. De synspunkter, der kommer til udtryk i Magbit Nyt, er ikke nødvendigvis identiske med foreningens officielle holdning. Næste deadline: 30. oktober 2023.

Fotos: Keren Hayesod UIA, Ole Konstantyner

Foreningens arbejde

Keren Hayesod Danmark - Den Danske Israelindsamling er en del af en international organisation, der arbejder med at indsamle midler til at fremme den israelske befolknings velfærd gennem projekter, der:

• Styrker det israelske samfund ved at forbedre livsbetingelserne for socialt udsatte og geografisk marginaliserede befolkningsgrupper

• Reagerer på nødsituationer, der påvirker den israelske befolkning

• Styrker og forbedrer Aliyah (indvandring) og integration i Israel

• Skal bryde den sociale arv gennem uddannelse

Medlemskab og støttemuligheder

Du kan støtte vores arbejde i Israel ved at tegne et medlemskab på kr. 100 pr. person pr. år. Alle medlemmer får foreningsbladet Magbit Nyt tilsendt med post eller elektronisk, alt efter hvad det enkelte medlem foretrækker. Du har mulighed for at øremærke dit bidrag til specifikke projekter eller give en generel donation. Ved afslutningen af et regnskabsår sørger bestyrelsen for at alle generelle donationer fordeles til de projekter Keren Hayesod DanmarkDen Danske Israelindsamling støtter i Israel. Keren Hayesod Danmark - Den Danske Israelindsamlings projekter og særindsamlinger omtales løbende i Magbit Nyt.

Har du eller nogen du kender rund fødselsdag, bryllup eller anden særlig mærkedag og er du i tvivl om hvorledes dagen skal markeres? Dediker din mærkedag til en indsamling til et projekt efter dit valg eller erstat gaven med et gavebrev til et af vores projekter. Vi sælger også gavecertifikater. Skal du til et selskab, kan dette erstatte blomsten, chokoladeæsken e.l. Du vælger det projekt dit gavecertifikat skal støtte. Kontakt kontoret for at købe et gavecertifikat/gavebrev eller for at få hjælp til arrangere din indsamling.

Du kan ligeledes testamentere et beløb til Keren Hayesod Danmark. Som forening er vi fritaget for boafgift og kan henvise til en advokat, som vederlagsfrit vil hjælpe dig med råd og vejledning i forbindelse med udarbejelse af et testamente. Virksomheder har mulighed for at støtte vores arbejde gennem annoncetegning i Magbit Nyt.

Har du husket at betale kontingent for 2023 til Keren Hayesod Danmark?

Det er meget vigtigt for Keren Hayesod Danmark at opretholde og bevare vores medlemsskarre intakt. Det gør at vi kan beholde vores status som velgørende forening. Som velgørende forening, giver det mulighed for, at vores medlemmer kan få fradrag for de bidrag og gaver de betænker os med.

Kender du nogen, der kunne tænkes at have interesse i vores forenings velgørende arbejde, er du velkommen til at opfordre vedkommende til at tegne et medlemsskab.

Er du i tvivl om du har betalt endnu, kan du kontakte Keren Hayesod Danmarks (KHD) kontor telefonisk på 3393 2466 eller pr. e-mail info@ddi-indsamling.dk.

Kontingent på kr. 100,- kan betales via MobilePay 35696 eller ved bankoverførsel til konto nr. 4180 4440071139. Mærk gerne kontingentindbetaling med ”KT23 og navn”.

2

Formanden har ordet

og dens vigtige arbejde og hvordan du/I er med til at gøre en forskel i at forbedre livsbetingelserne for de udsatte medborgere. Se nærmere omtale om denne mulighed andetsteds i bladet.

Vi har valgt at dette nummers projektfokus skal være ”Youth Futures”. Artiklen er baseret på Oles besøg før sommeren hvor han deltog i et fællesmøde for Keren Hayesod medarbejdere rundt omkring i Europa.

Kære Medlemmer & Donorer, Jeg vil gerne takke alle der deltog i fejringen af Israels 75. uafhængighedsdag, Jom Ha’atzmaut, i foråret. Det var en glæde at kunne markere den runde dag i fællesskab med stort fremmøde.

Vi havde her en informationsbod, hvor det sædvanen tro var godt at få hilst på, talt med jer, vores kære og værdsatte medlemmer og/eller donorer. Samt at få udbredt kendskabet til foreningens virke til nye mulige/kommende medlemmer og donorer. Dette med fokus på at kunne hjælpe endnu flere udsatte borgere i Israel.

Siden sidst har der også været afholdt Jødisk Kultur Festival, hvor vi i vores informationsbod fik hilst på mange. Vi havde planlagt et spændende foredrag, som vi i sidste øjeblik måtte aflyse pga. forhindringer hos den påtænkte foredragsholder. Vi ser frem til igen at kunne bidrage med et spændendende og engageret oplæg til næste år. Ved deadline for print af dette blad er arbejdet i fuld gang med at se på hvad vi kan tilbyde af arrangementer i efteråret og vinteren. Læs mere herom andet sted i bladet, i og vore nyhedsbreve. Modtager du ikke vores nyhedsbreve, send gerne en e-mail med emne ”nyhedsbrev” til info@ddi-indsamling.dk

Vi er altid glade for at kunne være i tæt kontakt med dig/jer vores medlemmer og donorer, udover ovennævnte vil jeg gerne reklamere for at det er muligt for Ole at rejse ud i landet og fortælle mere om foreningen

Der er personale nyt siden sidst. Til vores generalforsamling bød vi velkommen til Jens Peter Udsholt som nyt bestyrelsesmedlem. Selvom Jens Peter kun har været en del af foreningen i kort tid, er han allerede meget aktiv i arbejdet og jeg ser frem til det fortsatte samarbejde.

Vi har også fået en ny bogholder, Yael Pharhi Gravesen, som vi byder velkommen til og ser frem til at arbejde sammen med. Baggrunden for Yaels tiltræden er at vores hidtidige bogholder Jutta Berkowitz er begyndt en gradvis pensionering. Jeg vil gerne benytte noget af min spalteplads til også her at sige en meget stor tak til Jutta for en mangeårig loyal indsats for foreningen. For mange af jer er Jutta ukendt, da bogholderposten traditionelt er en tilbagetrukket stilling. Jeg har dog fra min begyndelse som formand altid sat stor pris på Jutta og ikke været bekymret for at vores økonomi var i gode hænder. Særligt for en indsamlingsorganisation er dette ikke bare vigtigt, men afgørende. Derfor på denne plads den store tak til Jutta.

Jeg vil sædvanen tro runde af med at takke alle jer der har bakket op om og bidraget til vores arbejde i det forgangne år. Din/jeres bidrag gør en forskel, derfor også en stor tak på vegne af de projektmodtagere du/I hjælper til en forbedret tilværelse.

Du og dine nære og kære ønskes et lykkebringende og sødt 5784, Shanah Tovah.

3
Tel.: (+45) 53 700 724 www.rs-law.dk
Tel.: (+45) 53 700 724 www.rs-law.dk
Nybolig Peter Leander - Din ejendomsmægler på Nordkysten.
Finn
Schwarz, Advokat (H) Toftebæksvej 21, st. 9, 2800 Kgs. Lyngby
ALT I TRYK & PRINT Tlf. 44 94 18 99 stenbytryk@stenbytryk.dk www.stenbytryk.dk
Finn Schwarz, Advokat (H) Toftebæksvej 21, st. 9, 2800 Kgs. Lyngby Vi trykker for Det Jødiske Samfund

Helbredelsen i Lod

Vi har besøgt Youth Futures, en bemærkelsesværdig organisation, der har som mål at hjælpe udsatte unge med at trives.

Gennem deres holistiske tilgang og dedikerede mentorer, har de hjulpet mange unge med at overvinde livets udfordringer og opnå succes. Med deres positive indvirkning på samfundet fortsætter Youth Futures med at være en kilde til håb og støtte for sårbare unge i Israel. Youth Futures er et af Keren Hayesod Danmarks fire kerne projekter.

Den Israelske by Lod var på Biblens og Det Andet Tempels tid en vigtig by, og er nok mest kendt for, at være der, hvor apostlen Peter helbredte den lamme mand Æneas. I dag er Lod en multikulturel by med en mangfoldig befolkning, der inkluderer både jødiske og arabiske samfund. Byen er kendt for sin blanding af kulturer og traditioner, der afspejler det komplekse samfund i Israel.

Der sker stadig helbredelser i Lod

I Lod mødte vi den 11-årige Lital i det kommunale center for støtte. Hun har nu været en del af Youth Futures programmet i knap et år. Men hvis vi spoler tiden tilbage til før, ville vi have mødt en helt anden ung pige. Lital var for det meste tilbagetrukket i sine tanker. Hun tilbragte timer alene på sit værelse og havde ikke god kontakt til andre af hendes jævnaldrende fra skolen. Lital’s forældre bemærkede hendes forandring men

kunne ikke nå ind til hende. Skolen, som engang havde været en kilde til glæde og venner, føltes som en tung byrde. Hendes karakterer faldt, og hun mistede interessen for fagene, der engang havde interesseret hende.

Det hele førte til dyb mistrivsel. Det blev så udtalt at hun helt mistede sin selvtillid og situationen forværredes da hun også blev udsat for mobning. Heldigvis blev hendes dårlige situation opdaget og hun blev tilknyttet Youth Futures programmet. Her mødte Lital sin mentor Eti der fungerer som støttende og inspirerende rollemodel, og der hjælper med at opbygge selvtillid og give redskaberne til at håndtere livets udfordringer. Hver enkelt ung i programmet får sin egen mentor og plan for fremtiden. Herefter er det op til den unge at gribe muligheden og benytte sig af de værktøjer mentoren hjælper med at vise, hvordan man bruger.

Og Lital blev helbredt i Lod. I dag er hun en glad og selvsikker ung pige med god kontakt til hendes skolekammerater. Og hendes mentor Eti er stadig helt tæt på hende og følger hende.

Youth Futures er et kerneprojekt

Teenagernes trivsel er utroligt afgørende for deres fysiske, mentale og følelsesmæssige udvikling. Og det er teenagerne der engang bliver fremtidens befolkning i Israel. Derfor er det så vigtigt at vi støtter tidligt og er med til at bidrage. I Keren Hayesod ser vi Youth Futures som værende en vigtig byggesten for det israelske samfund. Og et vigtigt bidrag for at sikre et sundt og helt Israel.

Dækker hele Israel

Youth Futures organisationen findes idag i 39 bysamfund over hele Israel. Youth Futures bruger en helhedsorienteret tilgang for at hjælpe udsatte unge. De identificerer unge, der står over for forskellige udfordringer som fattigdom, misbrug, familieproblemer eller skolevanskeligheder. Herefter tilbyder de individuel vejledning og støtte til hver enkelt ung. For Keren Hayesod Danmark er Youth Futures et utrolig vigtigt hjælpeprogram, der med sin positive indvirkning på samfundet skaber håb og støtte for sårbare unge i Israel.

Forbedret livskvalitet

Youth Futures har hjulpet tusindvis af udsatte unge med at forbedre deres livskvalitet og fremtidsperspektiver. Organisationens arbejde bidrager til at skabe en positiv indvirkning på samfundet ved at styrke den næste generation af unge og hjælpe dem med at realisere deres fulde potentiale.

4
Lital omgivet af sin mentor Eti Ben Chaim og Mirvat El Chatar fra Youth Futures i Lod

Youth Futures i tal

Vi har 5 mentor typer

• Alumni Mentor

• Olim Mentor (for immigranter)

• Service Mentor

• Tidlig indsats Mentor (Heartbeats)

• Børn og unge Mentor

Program tilpasses de forskellige sektore i hele det Israelske samfund:

• Ultra ortodoxe

• Arabiske

• Beduiner

• Almene

Du kan støtte Youth Futures her Hver eneste bidrag er vigtigt og værdifuldt. Du kan scanne QR-koden for nem betaling via Mobil Pay appen. Åbn kamera og klik på linket der fremkommer.

Du kan også støtte ved bankoverførsel til 4180 4440071139. Mærk venligst ”YF”.

Kom til foredrag med Ami Ayalon

2. november 2023

Save the date: Keren Hayesod får besøg af den fremtrædende israelske politiker, tidligere krigshelt, militærleder og fredsaktivist. Ayalon begyndte sin karriere som ung i Israels flåde og i 1969 under Udmattelseskrigen med Ægypten fik Ami Ayalon en helterolle, da han var med til at kapre en bevæbnet stilling. Han spillede en nøglerolle i den vellykkede Operation Entebbe i 1976, hvor israelske kommandosoldater befriede gidsler, der var blevet taget til fange af palæstinensiske og tyske terrorister i Uganda.

12.000 deltagere i programmet

39 byer på tværs af hele Israel

Efter sin militære karriere begyndte Ayalon en ny fase af sit liv som politiker og fredsaktivist. Han blev medlem af Knesset, Israels parlament, som repræsentant for Arbejderpartiet. Hans engagement for fred og sikkerhed førte til, at han blev udnævnt til chef for den israelske sikkerhedstjeneste Shin Bet. Under hans ledelse arbejdede Shin Bet for at modvirke trusler mod Israels sikkerhed, samtidig med at de søgte veje til dialog og samarbejde med palæstinenserne.

160 Skoler

300 Mentorer

Ayalon har også været en fremtrædende fortaler for en tostatsløsning i Israel-Palæstina-konflikten. Han var medstifter af den anerkendte fredsorganisation ”Blue White Future,” som søger at fremme en fredelig sameksistens mellem israelere og palæstinensere.

Hans engagement for fred blev også synligt gennem hans deltagelse i den israelske dokumentarfilm ”The Gatekeepers” fra 2012.

De nærmere deltaljer omkring arrangementet og mulighed for tilmeldning sker via vores nyhedsbrev senere. Tilmeld dig på info@ddi-indsamling.dk

5
11-årige Lital fra Lod

Skab et evigt minde i Israel

Betænk Keren Hayesods velgørenhedsarbejde gennem tegning af et testamente.

Mange går rundt med et ønske om, at en del af eller hele deres efterladte formue skal tilfalde en velgørende organisation som f.eks. Keren Hayesod Danmark - Den Danske Israelindsamling. Herved får du mulighed for at få dit eget mindesmærke i Israel.

Et testamente er en beskrivelse af dine ønsker om, hvad der bør ske med din formue efter din død. Formuen kan bestå af kontanter, værdipapirer, løsøre eller fast ejendom.

Alle kan oprette et testamente, og såfremt du har ønsker, der skal ændre arvens fordeling i forhold til lovgivningen, bør du skrive testamente. Hvis man ikke opretter et testamente, vil arven blive fordelt efter lovgivningens regler. Og i fald man ikke efterlader sig arvinger, tilfalder ens formue –stor eller lille – staten.

Du bør udfærdige et testamente, mens du endnu har kræfterne i behold, så der ikke opstår misforståelser, når testamentet bliver gældende, da der kan melde sig mange spørgsmål om den rette formulering.

Hvis du ønsker at betænke Keren Hayesod, er vi dig gerne behjælpelig med at anvise en advokat som vederlagsfrit vil hjælpe dig med råd og vejledning.

Hvordan opretter man et testamente? Testamentet kan udformes af en advokat

eller af dig selv. For at testamentet skal have gyldighed, er der dog en række formelle krav, som skal være opfyldt for at sikre, at testamentets bestemmelser bliver fulgt, når det bliver aktuelt.

Ændring

eller tilbagekaldelse

af et testamente

Du kan frit ændre eller tilbagekalde dit testamente, medmindre du har gjort dit testamente uigenkaldeligt. Ønsker du at ændre i dit testamente, gøres det på samme måde, som da du oprettede testamentet. Både ved ændring eller tilbagekaldelse er det en god idé at kontakte en advokat.

Fritaget for arveafgift

Keren Hayesod er, som en række andre humanitære organisationer, fritaget for nogle af arveafgifterne. Din arv kan derfor gå til et godt formål uden at påvirke den reelle arv.

Du er altid velkommen til at kontakte

Keren Hayesod’s kontor på telefon 3393 2466, hvis du ønsker yderligere oplysninger eller bistand ved udformningen af dit testamente. Din henvendelse vil naturligvis blive behandlet med fuld diskretion.

Få besøg af os og hør om Keren Hayesod - Den Danske Israelindsamling

Har I et arrangement, er man velkommen til at invitere os.

Hos Keren Hayesod - Den Danske Israelindsamling stiller vi meget gerne op, for at forklare om vores arbejde og de projekter vi støtter. Det kan f. eks. være ved et møde eller arrangement i jeres forening eller i andre sammenhænge, hvor det kan være relevant. Om vores projekter har vi meget opdateret viden og kan give aktuelle fakta og opdateringer i forhold til situationen i Israel.

Vi har også mulighed for at fortælle omkring, hvordan man kan tilgodese evt. arvinger, hvor Keren Hayesod - Den Danske Israelindsamling påtænkes. Eller hvordan man kommer igang med at få skrevet et testamante.

Skriv os en mail på info@ddi-indsamling. dk eller ring på telefon 3393 2466.

6

Ny kollega søges til en deltidsstilling

Projektmedarbejder inklusive marketing, medlemskontakt & administration.

Arbejdsopgaver:

Projektmedarbejderstillingen er en stilling med varierende opgaver: Da det er en slags ”blæksprutte” stilling, vil det blive for omfangsrigt at beskrive den her i detaljer.

Arbejdsopgaver:

Projektmedarbejderstillingen er en stilling med varierende opgaver: Da det er en slags ”blæksprutte” stilling, vil det blive for omfangsrigt at beskrive den her i detaljer.

Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L)

Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L)

Finn Altschuler

De overordnede arbejdsområder, er marketing, medlemskontakt & administration.

Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L)

De overordnede arbejdsområder, er marketing, medlemskontakt & administration.

Finn Altschuler

Stillingen er en deltidsstilling, i udgangspunktet op 50 timer pr måned. Dvs. 1,5 kontordage pr uge dette kan tilpasses individuelt inden tiltrædelse. Forventningen er minimum en fuld dags tilstedeværelse på kontoret pr uge. I perioder med megen aktivitet kan der kræves en ekstra indsats. Stillingen referer til KHDs bestyrelse, i det daglige formanden.

Ole Stohn (H) & Allan Stohn

Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L)

Da det er en varieret deltidsstilling, kan profilen til jobbet være meget bred. Den kan i princippet spænde i mellem en studerende til aktiv pensionist. Synes du ovenstående lyder spændende men er usikker på en match imellem din profil og stillingen, kontakt os gerne for en uforpligtende samtale om de eventuelle muligheder.

Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L)

Blandt opgaverne er f.eks. redaktionelt arbejde omkring vores medlemsblad, Magbit Nyt, projektbeskrivelser & informationsbrochurer. Vedligeholdelse af, og input til fremtidig brugsstrategi af, vores SoMe platforme, i dag hjemmeside, Facebook & Instagram.

Finn Altschuler

Finn Altschuler

Stillingen er en deltidsstilling, i udgangspunktet op 50 timer pr måned. Dvs. 1,5 kontordage pr uge dette kan tilpasses individuelt inden tiltrædelse. Forventningen er minimum en fuld dags tilstedeværelse på kontoret pr uge. I perioder med megen aktivitet kan der kræves en ekstra indsats. Stillingen referer til KHDs bestyrelse, i det daglige formanden.

Da det er en varieret deltidsstilling, kan profilen til jobbet være meget bred. Den kan i princippet spænde i mellem en studerende til aktiv pensionist. Synes du ovenstående lyder spændende men er usikker på en match imellem din profil og stillingen, kontakt os gerne for en uforpligtende samtale om de eventuelle muligheder.

Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L)

Blandt opgaverne er f.eks. redaktionelt arbejde omkring vores medlemsblad, Magbit Nyt, projektbeskrivelser & informationsbrochurer. Vedligeholdelse af, og input til fremtidig brugsstrategi af, vores SoMe platforme, i dag hjemmeside, Facebook & Instagram.

Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L)

Ansøgningsfrist & starttidspunkt:

Administrativt, er der tale om telefon og e-mailkorrespondance med primært vores medlemmer, men også med samarbejdspartnere både lokalt, såvel som Keren Hayesod Jerusalem. Samt deltagelse i planlægning og gennemførsel af foreningens arrangementer.

Administrativt, er der tale om telefon og e-mailkorrespondance med primært vores medlemmer, men også med samarbejdspartnere både lokalt, såvel som Keren Hayesod Jerusalem. Samt deltagelse i planlægning og gennemførsel af foreningens arrangementer.

Profil:

Profil:

Vi forventer at du har et positivt sind og let for at tale med mange forskellige personer og kan håndtere at skulle løse flere opgaver ad gangen, til tider indenfor stramme deadlines.

Vi forventer at du har et positivt sind og let for at tale med mange forskellige personer og kan håndtere at skulle løse flere opgaver ad gangen, til tider indenfor stramme deadlines.

Kendskab til e-mail, Office pakken, grund forståelse af SoMe samt engelsk i tale og skrift er en god forudsætning. Kendskab til Microsoft Acces database en kærkommen tilføjelse til din profil, såvel som et godt netværk indenfor det jødiske liv i Danmark.

Kendskab til e-mail, Office pakken, grund forståelse af SoMe samt engelsk i tale og skrift er en god forudsætning. Kendskab til Microsoft Acces database en kærkommen tilføjelse til din profil, såvel som et godt netværk indenfor det jødiske liv i Danmark.

Biludan

Biludan

Biludan

Biludan

Biludan

Biludan

Til dig der ønsker at søge stillingen, skal vi havde din ansøgning senest mandag den 25. april 2021. Jobsamtaler kan foregå inden da. Tiltrædelse kan aftales individuelt men i løbet af maj måned er foretrukket.

Ansøgningsfrist & starttidspunkt:

Til dig der ønsker at søge stillingen, skal vi havde din ansøgning senest mandag den 25. april 2021. Jobsamtaler kan foregå inden da. Tiltrædelse kan aftales individuelt men i løbet af maj måned er foretrukket.

Kontakt:

Kontakt:

Hvis du ønsker at søge stillingen, eller blot høre mere om dets indhold og muligheder.

Skriv til Peter Samrén, KHD Bestyrelsesformand på info@ddi-indsamling.dk mrk. ”kontor”. Peter vil hurtigst muligt efterfølgende kontakte dig pr. e-mail og/eller telefon.

Hvis du ønsker at søge stillingen, eller blot høre mere om dets indhold og muligheder. Skriv til Peter Samrén, KHD Bestyrelsesformand på info@ddi-indsamling.dk mrk. ”kontor”. Peter vil hurtigst muligt efterfølgende kontakte dig pr. e-mail og/eller telefon.

Biludan Gruppen

7 . 5
inklusive
medlemskontakt
administration. 6 . Magbit-nyt ◊ 5
Ny kollega søges til en deltidsstilling Projektmedarbejder
marketing,
&
Ivan
• •
Gruppen
Nadelmann •
Ivan
Gruppen
Nadelmann
• •
6 . Magbit-nyt ◊ 5
Gruppen Ivan
• • •
Nadelmann
Ivan
• •
(L) 6 . Magbit-nyt ◊ 5 Finn Altschuler Biludan Gruppen Ivan Nadelmann • • • Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L) Biludan Gruppen Ivan Nadelmann • • • Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L) Strandvejen 267 . DK-2920 Charlottenlund . Telefon 39640028 . www.skovshovedhotel.com 6 . Magbit-nyt ◊ 5 Finn Altschuler
Gruppen Ivan Nadelmann • • • Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L) Biludan Gruppen Ivan Nadelmann • • • Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L) . 5
Gruppen
Nadelmann •
Biludan
6 . Magbit-nyt ◊ 5
Gruppen Ivan Nadelmann
• •
Finn Altschuler Biludan
Ivan Nadelmann
• •
Gruppen
6 . Magbit-nyt ◊ 5
Gruppen Ivan Nadelmann • • •
Ivan Nadelmann • • •
6 . Magbit-nyt ◊ 5
Biludan Gruppen Ivan Nadelmann • • • Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L) Biludan Gruppen Ivan Nadelmann • • • Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L) Strandvejen 267 . DK-2920 Charlottenlund . Telefon 39640028 . www.skovshovedhotel.com 6 . Magbit-nyt ◊ 5 Finn Altschuler Biludan Gruppen Ivan Nadelmann • • • Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L) Biludan Gruppen Ivan Nadelmann • • • Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L) Henrik Bodnia Pensionsmægler / Partner Haldor Topsøes Allé 1 2800 Kgs. Lyngby www.ensure.dk hbo@ensure.dk + 45 3066 5595 + 45 5195 5000 Magbit-nyt ◊ 11 KHD takker de mange annoncører, der i årets løb har støttet vores arbejde gennem annoncetegning. Magbit-nyt 5 Magbit-nyt ◊ 5 39640028 . www.skovshovedhotel.com Magbit-nyt ◊ 5 GAMMEL STRAND 44 · 1202 KØBENHAVN K. · TELEFON 33 63 74 00 csl@galst.dk ADVOKATFIRMAET

VÆR MED TIL AT STØTTE VORES PROJEKTER

Vær med til at støtte vores projekter

gennem medlemskab og bidrag via Girokort, MobilePay 35696 eller ved bankoverførsel til 4180 4440071139.

Keren Hayesod Danmarks velgørenhedsarbejde er målrettet en række specifikke projekter i Israel, herunder:

Du kan hjælpe og støtte gennem medlemskab og bidrag via Girokort, MobilePay 35696 eller ved bankoverførsel til 4180 4440071139.

Victims of terror projektet Beredskab til terrorofre

Keren Hayesod Danmarks velgørenhedsarbejde er målrettet en række specifikke projekter i Israel, herunder:

Victims of terror projektet

Terrorofre, der overlever et terrorangreb, skal tit forholde sig til en ny barsk virkelighed. Vi støtter et nødvendigt beredskab, der til enhver tid er klar til handling og støtte til israelske ofre for terror og deres familier.

- Beredskab til terrorofre

Terrorofre, der overlever et terrorangreb, skal tit forholde sig til en ny barsk virkelighed. Vi støtter et nødvendigt beredskab, der til enhver tid er klar til handling og støtte til israelske ofre for terror og deres familier.

NET@ projektet – Teknologisk og social ansvarlighed

NET@ projektet – Teknologisk og social ansvarlighed

Amigour projektet

Youth at risk – udsatte unge

NET@ projektet tilbyder sociale, økonomiske og uddannelsesmuligheder for vanskeligt stillede unge jøder, arabere, kristne og drusere i Israel. Projektet åbner døre for teenagere og giver dem adgang til nye muligheder for beskæftigelse og uddannelse indenfor IT industrien og hæren.

Youth at risk – Udsatte unge Gennem youth at risk arbejder Keren Hayesod aktivt på at give udsatte børn og unge en chance for at bryde den sociale arv og fattigdomscyklus og ændre risiko til mulighed. Indsatsområderne er bl.a. særlige undervisningsprogrammer, mentorforløb m.m.

– Alle bør gives en mulighed for en værdig alderdom

NET@ projektet tilbyder sociale, økonomiske og uddannelsesmuligheder for vanskeligt stillede unge jøder, arabere, kristne og drusere i Israel. Projektet åbner døre for teenagere og giver dem adgang til nye muligheder for beskæftigelse og uddannelse indenfor IT industrien og hæren.

Projektet tilbyder ældre borgere i Israel - heraf en del Holocaustoverlevere - adgang til beskyttede boliger samt et vigtigt netværk gennem deltagelse i en bred vifte af sociale og kulturelle tilbud.

Gennem youth at risk arbejder Keren Hayesod aktivt på at give udsatte børn og unge en chance for at bryde den sociale arv og fattigdomscyklus og ændre risiko til mulighed. Indsatsområderne er bl.a. særlige undervisningsprogrammer, mentorforløb m.m.

Dediker din mærkedag til en indsamling til et projekt efter dit valg eller erstat gaven med et gavebrev til et af vores projekter. Vi sælger også gavecertifikater. Skal du til et selskab, kan dette erstatte blomsten, chokoladeæsken e.l. Du vælger det projekt dit gavecertifikat skal støtte. Kontakt kontoret for at købe et gavecertifikat/ gavebrev eller for at få hjælp til arrangere din indsamling.

Amigour projektet – Alle bør gives en mulighed for en værdig alderdom Projektet tilbyder ældre borgere i Israel - heraf en del Holocaustoverlevere - adgang til beskyttede boliger samt et vigtigt netværk gennem deltagelse i en bred vifte af sociale og kulturelle tilbud.

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Foreningen Keren Hayesod Danmark

Den Danske Israelindsamling

Krystalgade 12, 2. - 1172 Kbh. K

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Foreningen Keren Hayesod Danmark

Den Danske Israelindsamling

Krystalgade 12, 2. - 1172 Kbh. K

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt. Sæt X og beløb ved det formål de ønSKer at Støtte:

Kontigent

Indbetaler Overførsel fra kontonummer
........... Youth at
kr. ...................... Amigour kr. .......................... Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering Gebyr for indbetaling betales kontant KVITTERING GIRO INDBETALING Kroner Øre Dag Måned År Sæt X 4030S 2014.04 DB 1427-0000 Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre . , . . , 8 7 Bidrag kr. ........................... +01< +5001595< Net@ kr................................ Giv dit bidraG! vær med til atstøtte Keren Hayesods livsbekræftende projekter benytMobilePay nr.35696 til betaling af kontingentog bidrag GIV DIT BIDRAG! VÆR MED TIL AT STØTTE KEREN HAYESODS LIVSBEKRÆFTENDE PROJEKTER
MobilePay
35696 til betaling af kontingent og bidrag
2022, kr. 100 er erson Victims of terror kr.
risk
Benyt
nr.
per person

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.