Page 1

Het Kattengedragsadviesbureau: Onafhankelijk en 100% katvriendelijk April 2012

Jaargang 10, nummer 4

KGA Nieuwsbrief Katten en Gedrag Foto: © Desiree Houtekamer

IN DIT NUMMER O.A.                    

Retournatie katten naar asielen Hoe te vermijden dat katten in het asiel ziek worden? Verslag lessenreeks Kat, Welzijn en Wetenschap Vanaf wanneer kan een poes zwanger worden? Pas op voor kittenhandelaren Katten minder vaak naar de dierenarts Wat doet de dierenpolitie? Engels: Preventing unwanted kitty litters Steun voor rouwend kitten Vitamine C bij blaasproblemen? Vaccinatieadvies Onze doorverwijzers: Dierenkliniek Auwerda Nieuws van de Kattenoppasservice HCM-testen Kitten gevonden? Laat zitten! Onderzoek naar gebitsproblemen bij katten KGA kattendagen De katten van Schiermonnikoog Kattenproducten testen Spelgedrag

Hoe kunnen de retournatie cijfers van katten naar het asiel omlaag? Annelies Hut (Hogeschool HAS Den Bosch) heeft voor het Kattengedragsadviesbureau een onderzoek gedaan naar deze vraag. Uit een inventarisatie van de retournatieproblematiek in het buitenland blijkt dat 25% van de uitgeplaatste katten wordt geretourneerd naar het asiel 38% daarvan wegens gedragsproblemen. In Nederland heeft 92% van de katten het asiel als herkomstplaats. Dit geeft de te verwachten grootte van de groep aan. Aangezien er vanuit de asielen maar weinig cijfers bekend zijn, is er een schriftelijke enquête afgenomen. 58 asielen zijn telefonisch benaderd om te vragen of ze mee wilden werken aan de enquête. 28 van hen hebben de enquête ingevuld. Asielen geven aan veel cijfers niet te hebben of deze niet te willen openbaren. Aan de hand van de enquêteresultaten en de vergelijking met buitenlandse cijfers is een analyse uitgevoerd. Deze vormt de basis van het advies voor educatie in de asielen. Het retournatiepercentage blijkt in Nederland 28% te zijn, dus nog hoger dan in het buitenland. 22% daarvan wordt teruggebracht wegens overige en gedragsproblemen en 56% om algemene redenen. Onder overige problemen wordt verstaan dat de kat zwanger is of medische problemen heeft. Onder gedragsproblemen worden verstaan onzindelijkheid, agressie, sproeien en slechte omgang met andere (huis)dieren. Algemene redenen zijn een verhuizing of nieuwe huisbaas, allergie of het overlijden van de eigenaar. Ondanks het hoge retournatiecijfer hebben asielen nog nauwelijks iets ondernomen om het terugbrengen van katten naar het asiel te voorkomen. Ook wordt er ook nauwelijks aandacht besteed aan het opleiden van het personeel en de vrijwilligers in kattengedrag en het hanteren van dieren. Daarnaast hebben de medewerkers in de asielen ook behoefte aan training in communicatieve vaardigheden omdat ze merken daar te weinig kennis over hebben. Uit de resultaten blijkt dat veel retournaties kunnen worden voorkomen door middel van het opleiden van het eigen personeel en medewerkers. Er zijn wel asielen die

1


enige voorlichting geven. Hier waren de cijfers lichtelijk beter. Maar uit de reden voor het retourneren en uit de gebrekkige voorlichting voor aanschaf, blijkt dat retournaties voorkomen kunnen worden als de medewerkers meer kennis hebben. De adviesopties om het retourneren van katten te verminderen zijn:   

De asielen voorzien van personeel dat geschoold is in kattengedrag en in de omgang met de kat Online voorlichtingsfilmpjes maken voor de asielmedewerkers Invoeren van een plaatsingsprotocol (dit zou verder onderzocht moeten worden)

Alle drie de opties zijn niet geschikt om apart uit te voeren. Het is het beste om optie twee en drie te combineren. Er blijkt echter weinig animo te zijn om voorlichtingsfilmpjes te bekijken. Een volgende stagiaire zal hier verder onderzoek naar doen i.s.m. Annelies Hut.

Hoe kun je vermijden dat asielkatten ziek worden? De zeer actieve asielwerkgroep van de Feline Welfare Foundation (FWF) maakt trainingsfilmpjes voor (katten)medewerkers in het asiel. Sommige asielen hebben dank zij dit filmpje hun schoonmaakgedrag aangepast, waardoor minder katten last van stress en ziekte krijgen. Bovendien is het asiel dan goedkoper uit, omdat een aanzienlijk deel van de begroting opgeslokt wordt door het bestrijden van ziekten. Kent u mensen in asielen? Dan is het zinnig om dit filmpje te delen! Meer info is ook te vinden op www.fwf.nu. Klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken.

Voorlichting voor asielen door de FWF. Presentatie: Wendy Kerselaers

Verslag lessenreeks Kat, Welzijn en Wetenschap De Feline Welfare Foundation heeft ook diverse presentaties gegeven tijdens de lessenreeks over: Kat, Welzijn en Wetenschap. FWF-vrijwilligster Kelly Cogen: “Vorige maand organiseerde de KAHO Sint-Lieven in Sint-Niklaas samen met o.m. de Feline Welfare Foundation een driedelige reeks over katten, welzijn en wetenschap.De eerste avond sprak Els Peeters, biologe gespecialiseerd in katten, over het verleden van de kat en hoe dat nog steeds het heden bepaalt. Rudy De Meester, dierenarts gespecialiseerd in gedrag, sprak over het probleemgedrag bij katten. Hier werd besproken hoe de moderne huiskat problemen ondervindt als gevolg van de veranderde leefomstandigheden. Tijdens de tweede avond kwamen zwerfkatten (Wendy Kerselaers, master in biochemie, sociale antropologie en statistiek en Kelly Cogen, laatstejaarsstudente agro- en biotechnologie) en vroegcastratie (Nathalie Porters, dierenarts) aan bod. Vroegcastratie is al jaren ingeburgerd in Amerika en Engeland maar roept hier nog steeds veel vragen op. De laatste avond werd stress in asielen besproken (Kerselaers W. en Cogen K.). Waarom heeft een kat stress in een asiel, hoe herkennen we stress en hoe kunnen we stress reduceren? Ik vond het zelf heel interessant, heb er veel van bijgeleerd. Het publiek was ook enthousiast. We hebben veel Foto: © Patty Jacobs positieve reacties gekregen.”

2


Vanaf wanneer kan een poes zwanger worden? Vraag: Vanaf hoeveel maanden kan een poes zwanger worden? Kailey (10jaar)

ELS PEETERS Els is gedragsbioloog, gespecialiseerd in katten, aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast is zij bestuurslid van de Feline Welfare Foundation.

Antwoord Els: Hallo Kailey, Dat hangt een beetje van de poes zelf en van het ras van de poes af. De meeste poezen kunnen zwanger worden zodra ze ongeveer 6 maanden oud zijn. Sommige poezen worden pas zwanger als ze wat ouder zijn, bijvoorbeeld als ze bijna een jaar zijn. Dat zijn dan vooral poezen van bepaalde rassen zoals de Brits korthaar. Andere poezen kunnen juist veel jonger zwanger worden. Dit is vaak zo bij de oosterse rassen zoals Siamezen. Daar kan het soms zelfs voorvallen dat een poesje van 4 maanden al zwanger wordt. Meestal worden poezen gesteriliseerd (feitelijk is het eigenlijk gecastreerd) als ze ongeveer zes maanden oud zijn. Voor de meeste poezen zal dit dus op tijd zijn zodat ze niet zwanger worden. Maar om zeker te zijn dat een poes geen ongewenst nestje krijgt, is het het best om haar zo vroeg mogelijk te steriliseren. In BelgiĂŤ en Nederland wordt het nog niet zo veel gedaan, maar je kan een katje eigenlijk al laten castreren als het nog een kitten is, bijvoorbeeld als het tien weken is en zijn eerste inentingen al gehad heeft. Dit wordt vroegcastratie genoemd. Els Peeters, gedragsbioloog gespecialiseerd in katten www.felinewelfarefoundation.org

Het verhaal van Benedictus: Pas op voor kittenhandelaren! Dit is de ervaring van de baasjes van Benedictus. Ziet u dit soort advertenties wel eens? Wij reageerden erop. Het bleek een handelaar te zijn, en van enige dierenliefde was geen sprake. Het ging alleen om geld. 1 kitten zat alleen in een doos, en we moesten gelijk beslissen. Zo kwam Benedictus in ons leven, slechts vier weken oud, zo bleek later bij de dierenarts. Echter de nare gevolgen daarvan konden wij toen nog niet overzien. Hij leek een normale kat. En ook toen we een vriendje, Plato van 14 weken, in huis haalden, waar hij het heel goed mee kon vinden, leek er nog weinig aan de hand. Wel merkten we dat hij af en toe jaloers was of angst had voor onbekende dingen. Nadat hij een aantal keren van het balkon gevallen was, mocht hij niet meer alleen naar buiten. Lees verder op pagina 4

3


Vervolg pagina 3 Tip! Volg je een mbo-opleiding Dierverzorging of Dierenarts-assistent (paraveterinair) en moet je een BPV- of BOL-stage gaan lopen? http://www.dierenstages.nl/ buitenlandstages met dieren. Tip!

Tip! Heeft u een buitenkat en gaat u met vakantie? Instrueer de kattenoppas de kat gewoon naar buiten laten! Als een buitenkat binnen moet zitten, geeft dat veel stress!

Quote Sue Paterson MA,VetMB,DVD,DipECVD,MRCVS RCVS & European Specialist in Veterinary Dermatology: "There is a very strong behavior component in skin diseases of cats"

Op een dag kwam de kat van de buren op het balkon. En dat was het begin van alle ellende. Vanwege frustratie viel hij onverwachts Plato aan. Niemand had het zien aankomen, maar waarschijnlijk had er onderhuids al van alles gebroeid, en was dit de bekende druppel. Al gauw konden we niets anders doen dan ze te scheiden, want Plato bleef maar belaagd worden, en die was ondertussen doodsbang voor hem geworden. Wat we ook probeerden, niets hielp. Het weer naar buiten laten resulteerde in grote gevechten met de buurkat, en een niet aflatende fixatie op het balkon. Het af en toe onder begeleiding naar boven laten, zodat er met Plato een voorzichtig contact kon plaatsvinden, werkte volledig averechts. Als we even niet keken, bleef hij Plato aanvallen of bijten en sproeide hij overal in huis. Tenslotte viel hij zelfs ons aan bij stress van het een of ander. Thans zijn we 2 jaar verder, en vanaf augustus onder begeleiding van het Kattengedragsadviesbureau. We gaan langzaam vooruit. Door het te vroeg weghalen bij zijn ouders heeft Benedictus een onderontwikkeld bewustzijn, als kind te weinig geleerd, en kan daardoor heel slecht met zelfs de kleinste veranderingen omgaan, en raakt daarvan volledig van de kook, en reageert hij zich af op een voor ons agressieve en ongewenste manier. Helaas weet hij niet beter, want zijn moeder heeft niet de tijd gekregen om het hem te leren, en dat is de trieste moraal van dit verhaal, en een bittere les voor ons.

Naschrift van het Kattengedragsadviesbureau: bij dezen veel dank aan de baasjes van Benedictus, die hun verhaal met ons willen delen. Helaas zijn er veel katten met een voorgeschiedenis als die van Benedictus. Koop geen kittens via Marktplaats, van handelaren of in dierenwinkels. In de eerste plaats kleeft er veel moederpoezen- en kittenleed aan deze kittens, leed dat u onbedoeld in stand houdt door kittens via dit soort Wil je nog meer lezen over katten kanalen te kopen. In de tweede plaats vertonen kittens die via en hun gedrag? Volg ons dan op dierenwinkels en handelaren, of via louche adresjes op Marktplaats Facebook worden verkocht, later vaak gedragsproblemen. Op kattengedragstherapie.nl op de pagina artikelen vindt u meer informatie over waarom verkoop via dierenwinkels wat ons betreft verboden moet worden. Er valt nog veel meer over te zeggen, maar voor dit nummer laten we het hierbij.

Oproep! Kent u kattenliefhebbers die onze nieuwsbrief wellicht nog niet ontvangen? Stuur de nieuwsbrief gerust aan hen door! Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website: www.kattengedragstherapie.nl of door een e-mail te sturen naar info@kattengedragstherapie.nl

Huisdiereigenaren minder vaak naar dierenarts Huisdiereigenaren geven minder geld uit en bezoeken de dierenarts minder vaak. Wel vertrouwen ze nog steeds op de dierenarts bij het maken van keuzes voor hun huisdier, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Adviseur Huisdiereigenaren vertrouwen op dierenartsen als adviseur bij de aanschaf van huisdierproducten, zoals producten tegen vlooien en teken, pijnstillers en dieetvoer (hoewel de meeste mensen het dieetadvies vervolgens niet opvolgen!). Dit onderzoek is uitgevoerd door Pert Group of Hartford en Brakke Consulting. Zij ondervroegen 1000 Lees verder op pagina 5

4


Vervolg pagina 4 diereigenaren: 500 honden- en 500 kattenbaasjes. Sinds het vorige onderzoek in 2007 bezochten huisdiereigenaren de dierenarts bijna 20 procent minder. Het percentage huisdiereigenaren dat überhaupt de dierenarts bezocht, daalde van 88 naar 77 procent.

Recessie Honden en katten merken de gevolgen van de recessie, doordat huisdiereigenaren minder uitgeven aan verzorgingsproducten voor hun dieren’,”, zegt Susan Spaulding, directeur bij Pert. ‘De recessie heeft niet alleen effect op de uitgaven aan hun eigen gezondheid, maar ook op die van hun dier.’ Katteneigenaren spendeerden 23 procent minder aan gebitsverzorgende producten en 20 procent minder aan vlooien- en tekenmiddelen.

De dierenpolitie Wat doet de dierenpolitie? De dierenpolitie treedt op tegen:         

Dierenmishandeling Dierenverwaarlozing Overtreding van het verbod van seks met dieren Dierenporno Stroperij Het doden of mishandelen van een dier van een ander Het aanhitsen van een dier Misstanden bij dierenfokkers Illegale handel in (exotische) diersoorten

De dierenpolitie zal vooral samenwerken met partners als de Landelijk Inspectiedienst Dierenbescherming en de Nieuwe Voedsel en Warenautoriteit. Daarnaast zal samenwerking worden gezocht met buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) bij Staatsbosbeheer, provincie, gemeente, waterschap en andere natuur- en landbouworganisaties. De dierenpolitie zal naast preventie, hulpverlening en handhaving, vooral de strafrechtelijke aanpak op zich nemen. Meer informatie is te vinden op http://www.144redeendier.nl

Foto: ©Linda Beumer

De Sophia Kattenbond is op zoek naar filmpjes over probleemgedrag Speciaal voor de Week van het Kitten is de Sophia KattenBond op zoek naar beeldmateriaal waarop probleemgedrag te zien is van katten die te jong bij de moederpoes zijn weggehaald. Door het visueel te maken, kan zij potentiële eigenaren nog effectiever waarschuwen voor de gevolgen van een te korte nesttijd. Daarom roept de Sophia KattenBond katteneigenaren op om probleemgedrag vast te leggen en een filmpje (met een korte toelichting) op te sturen naar kattenbond@sophiavereeniging.nl. Het filmpje mag maximaal 2 minuten duren en zal vanaf 23 april te zien zijn op YouTube.com. Naschrift van het Kattengedragsadviesbureau: voor de goede orde vermelden wij dat de Kattenbond adviseert om kittens minstens 12 weken bij hun moeder te laten (maar liever langer). Wij vinden dit niet lang genoeg en adviseren kittens minimaal 16 weken bij hun moeder te laten. Wilt u weten waarom? Meer informatie vind u op www.kattengedragstherapie.nl, onder de button ARTIKELEN en op de site van de Feline Welfare Foundation: http://www.felinewelfarefoundation.org/welfare/gedrag/ scheiding/

5


ENGLISH PART THEME: PREVENTING UNWANTED KITTY LITTERS BY AMY ETTINGER

Potential vaccines offer low-cost sterilization Every year, more than 100 million feral cats are born in the U.S.A., and many must be euthanized because there are no homes for them. Sterilizing feral cats drastically reduces the number of unwanted kittens born each year, but surgery is an expensive, complicated method of contraception. Now, researchers have discovered that a single-shot vaccine could help prevent feline pregnancy for up to five years. With Morris Animal Foundation funding, researchers at the University of Florida studied a contraceptive vaccine that can be administered just once to aid in population control. Cats can be trapped, given the shot and quickly released back into their environment. Researchers vaccinated 15 cats with an immunocontraceptive, and after 30 months, 73 percent were still infertile. At 35 months, the vaccine was still 60 percent effective. The shot is most effective during the first two-year period. No other low-cost, nonsurgical technologies have shown such a high efficacy in cats with only a single treatment, says Dr. Julie Levy, lead researcher. The vaccine was still effective in 27 percent of cats after five years, and researchers are now trying to up that percentage. “It is very challenging to achieve long-term effects with a single dose of any vaccine,” says Dr. Levy, who has received multiple Foundation grants to study this issue. “We know this is a high priority because it is unlikely that feral animals can be reliably trapped for follow-up treatments.” In another MAF-funded study, researchers at the Cincinnati Zoo are testing another vaccine, containing a slightly different protein, for immunocontraception in cats. After studying 10 felines, the researchers learned that a single dose provided contraception for six to eight months in most of the cats, and a two-dose vaccine worked for a year. The method should work for both males and females, says Dr. William Swanson, researcher at the Cincinnati Zoo. Ana Cristina Carranza Martin, a student at Catholic University of Cordoba, Argentina, is studying the effects of melatonin on contraception. During her MAF-funded study, she was able to postpone estrus in cats by 48 days, which indicates that melatonin could reversibly and safely suppress feline estrous cycles during the breeding season. These studies will likely lead to more cost-effective, efficient ways of sterilizing cats and reducing the feline overpopulation problem around the world. Read more

Steun voor rouwend kitten Deze kitten was nog niet zo lang met haar broertje samen van haar moeder af verhuisd naar hun nieuwe baasjes, toen het noodlot toesloeg. Haar broertje overleed plotseling. Dit was traumatisch voor haar: net van haar moeder af en nu plotseling helemaal alleen. Zoiets kan erg beangstigend zijn. Daarom heeft de fokker een knuffeltje opgestuurd dat eerst bij de moeder was en dus een vertrouwd luchtje had. Dat was fijn!

6


Vitamine C geven bij blaasproblemen absoluut af te raden! Vraag:

ESTHER HAGEN-PLANTINGA Dierenarts en diervoedingsdeskundige op het gebied van gezelschapsdieren

Beste Esther Mijn kat heeft een geschiedenis van blaasproblemen en krijgt daarvoor dieetvoer van de dierenarts. Maar ik overweeg om 'normale' brokjes te gaan voeren, en dan daarbij de urine te verzuren met ascorbinezuur. Ik heb op verschillende websites gelezen dat dit zou kunnen helpen. Kan dat? Hoeveel mg per dag zou hij dan moeten krijgen? Antwoord Esther: Aanzuren met Vitamine C is wel effectief, maar absoluut af te raden vanwege het feit dat Vit C omgezet kan worden in oxalaat. Dit stofje kan in zure urine onoplosbare kristallen vormen met calcium, en dan heb je een steen gecreëerd die niet met voeding weg te krijgen is, dus dat is iets wat echt zonder twijfel af te raden is!

ADVIES VOOR VACCINATIE

KAT EN NIEUWS  Kat komt niet op zijn pootjes terecht  Kattenterreur in Dordrecht  Katten kunnen ook hun emoties weg eten  Eeklo roept mensen op hun kat te castreren  Wachtebeke pakt zwerfkattenprobleem goed aan met castratie  Door voerende kattenliefhebbers zijn er nog meer zwerfkatten in de Gelderse Vallei.  Kat vergiftigd in Cuijk  Kat vergiftigd in Asper  Kat vergiftigd in Oude Pekela  Katten met geweld gedood: dierenpolitie doet onderzoek

Dr. Herman Egberink, viroloog aan de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht sprak op de Felcandag van 10-3-2012 over vaccinatie. Hij kwam met het volgende advies voor de Nederlandse praktijk: kittenvaccinatie wordt 3x aanbevolen indien het een kitten betreft uit een hoog risicosituatie zoals een asiel, of van een cattery waar het kitten bij de moeder nog hoge maternale antititers kan hebben. Het advies voor de kittenvaccinatie tegen katten- en niesziekte luidt voor die plekken waar geen ziekte heerst: > kattenziekte 1e vaccinatie met 8-9 weken (bij hoog risico met 4-6 weken), 2e vaccinatie met 12 weken, extra vaccinatie (bij hoog risico) met 1618 weken. Voor kittens in hoogrisicogroepen zijn dit dan 3 tot 4 vaccinaties. Herhaling op 1 jarige leeftijd of na 1 jaar. Vervolgens om de 3 jaar. > niesziekte 1e vaccinatie met 8-9 weken, de 2e met 12-13 weken. Indien niesziekte een rol speelt kan men de 1e inenting met 6 weken geven, bij hoog risico een extra keer bij 16 weken. Voor kittens in hoogrisicogroepen zijn dit dan 3 tot 4 vaccinaties. Het vaccin is 3-5 jaar werkzaam, maar wordt geleidelijk minder werkzaam. Daarom adviseert hij om de 3 jaar te vaccineren. Voor pensions en kattenshows geldt een verplichte recente vaccinatie. Binnenkatten (die niet hoeven mee te doen aan kattenshows of naar pensions gaan) hebben een laag risico. Het is wel zinnig om elk jaar met uw kat naar de dierenarts te gaan voor de APK (Algemene Poezen Keuring). Of jaarlijkse vaccinatie

Lees verder op pagina 8

7


Vervolg pagina 7 voor uw kat zinnig is kunt u bespreken met uw dierenarts. Juist ook als u denkt dat uw kat in de hoog risico groep valt of kampt met deze virussen. Binnenkort zullen de proceedings van de hele Felcan Kattendag te vinden zijn op de site van de Felcan. De eveneens interessante proceedings van voorgaande jaren staan wel op www.felcan.nl.

Onze doorverwijzers Graag geven wij in de komende nieuwsbrieven wat meer informatie over wie onze doorverwijzers zijn en waarom zij doorverwijzen.

Aan de langste laan van Nederland, de Laan van Meerdervoort in Den Haag, is dierenartspraktijk Auwerda gevestigd. Zij hadden via collega’s van Marcellina gehoord en werken nu al weer vier jaar met haar samen. Wat deze dierenkliniek vooral opvalt is dat het Kattengedragsadviesbureau (KGA) zorgvuldig is in het eerst uitsluiten van medische oorzaken. Resultaat De ervaring leert dat de therapieresultaten van het KGA goed te noemen zijn. Om een voorbeeld te geven: de eigenaar van Benedictus en Plato consulteerde het KGA in verband met agressie van zijn katten onderling, alsmede sproeien in huis. Enige tijd na het consult liet de eigenaar weten erg blij te zijn met de behaalde successen. Mocht je ook langs willen komen bij het kattengedragspreekuur van Dierenkliniek Auwerda, bel dan voor een afspraak met 070-3458327. Kijk voor meer informatie op de website http://www.dierenartsauwerda.nl

Nieuws van de Kattenoppasservice Gelukkig is het team weer uitgebreid. Er zijn nu drie oppassers aan het werk in de regio Amsterdam: Natascha, Daphne en Marein. Zo kan de Kattenoppasservice u nog beter en sneller van dienst zijn! De Kattenoppasservice is er niet alleen voor oppas bij vakantie, maar ook bij ziekte (van u of uw kat) of een weekendje weg. Zelfs als u moet overwerken kan er voor uw kat gezorgd worden. Er is veel ervaring in het prikken van insuline, pillen ingeven, dwangvoederen, subcutaan vocht toedienen, en het observeren van zieke katten. Zo nodig en desgewenst brengt de Kattenoppasservice uw kat zelfs naar de dierenarts. De Kattenoppas heeft extra oog voor welzijn. Uw kat krijgt meer dan eten, drinken en een schone bak. Er wordt met hem gespeeld, hij krijgt aandacht, en de oppassers letten goed op zijn welzijn.

Foto: Š Desiree Houtekamer

8


Nieuw bij de Kattenoppasservice Dunja is nieuw in het team en is werkzaam in de regio Naarden en Bussum. “Hallo, ik ben Dunja van Dam, 28 jaar, woonachtig in Naarden. Omdat ik veel van dieren houd en van ze verzorgen, heb ik de opleiding dierverzorging gevolgd. Katten zijn altijd al mijn favoriete dieren geweest, voornamelijk omdat ze zo grappig en lief zijn. Ik heb 19 jaar lang een lieve lapjeskat gehad, en toen ik op mezelf ging wonen kwam er al snel een kat in huis. Nu zijn dat er inmiddels drie! Ik heb al enige ervaring opgedaan met het verzorgen van katten, en met veel liefde en plezier pas ik op uw kat(ten) zodat u met een gerust hart weg kunt.” Wil jij ook bij de Kattenoppasservice werken? Stuur dan je cv met motivatie naar info@kattenoppasservice.nl Als je oppasser wilt worden kun je een speciale training/cursus volgen die door de Kattenoppasservice georganiseerd wordt. Wil je een oppas voor je kat regelen? Bel dan met 020-4230947.

HCM-testuitslagen openbaar De website HCMtest.com is weer actief. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft dit initiatief weer nieuw leven ingeblazen. HCM blijft nog steeds een probleem bij (ras)katten. Ondanks dat er al tien jaar op grote schaal wordt getest, zijn we nog niet zo ver als dat wij hoopten te zijn. Dit heeft vele redenen. Zoals de ongrijpbaarheid van de ziekte, en het taboe dat nog steeds rust op HCM in catteries. HCM is overal mogelijk. In goede en in slechte catteries. Wel is het zo dat we het risico van HCM binnen de fok kunnen verminderen. Wij kunnen dit alleen voor elkaar krijgen wanneer catteries volledige openheid van zaken geven over het al dan niet hebben van HCM van een kat. Deze openheid kan uitsluitend bereikt worden door trouw en verantwoord te testen en vervolgens op de juiste manier handelen naar aanleiding van de uitslag. Meer weten? Kijk op http://www.hcmfoundation.com/ Wees eerlijk over HCM! HCM is niets om u voor te schamen. U kunt er niets aan doen als uw kat het heeft. Juist door niet open te zijn over een verdachte testuitslag, werken mensen mee aan het in stand houden van het taboe. Op deze manier wordt ook informatie achtergehouden die voor eigenaren van verwante katten van groot belang kan zijn.

Kitten gevonden? Laat zitten! Als u ergens kittens vindt, kunt u ze beter niet meteen oppakken en naar het asiel brengen. Laat ze zitten waar ze zitten. De kittens op de foto zijn 4½ week en kruipen het nest al uit. De fotograaf heeft lang genoeg gewacht om te kunnen zien dat e moederpoes goed voor ze zorgt. Kittens moeten zo lang mogelijk bij hun moeder blijven. Neem dus niet zomaar alle kittens die u vindt meteen mee. Kittens die rustig liggen te slapen, niet onrustig zijn of koud aanvoelen: afblijven! Mams is misschien in de buurt op zoek naar eten. Houd deze plek en het gedrag van de kleintjes in de gaten. U kunt fijn zand rond het nest strooien en nadien gaan kijken of er kattenpoten in staan om te zien of de moeder is langs geweest. Liggen de kittens onrustig te krijsen, zijn ze nat of onderkoeld, liggen ze verspreid en niet mooi op een hoopje? Dan is het heel belangrijk om te zorgen dat de kleintjes zo snel mogelijk warm worden gelegd. Niet gewoon binnen in huis, maar concreet door een warmtekruik of kussentje bij ze te legLees verder op pagina 9

9


Vervolg pagina 9 gen. Kittens kunnen tot ze vier weken oud zijn hun lichaamstemperatuur niet zelf regelen en kunnen heel snel onderkoelen, met helaas vaak de dood als gevolg… Bent u er zeker van dat de moeder niet meer in de buurt is, neem dan zo snel mogelijk contact op met een organisatie in je buurt die deze moederloze aangepaste zorgen kan geven. U zult dan waarschijnlijk de vraag krijgen om de kittens meteen warm te leggen en hen te wegen. Waarom? Het is niet altijd even makkelijk om de leeftijd in te schatten. We krijgen vaak telefoontjes met de melding dat een jong katje gevonden is. Maar hoe jong? Dat is erg belangrijk. De leeftijd bepaalt immers welke zorgen het babykatje nodig heeft en bij welk opvanggezin het moet binnenkomen. Het gemiddelde gewicht van een jong katje 0 – 1 week: 70 – 150 gram 2 weken: 150 – 250 gram 3 weken: 200 – 350 gram 4 weken: 300 – 450 gram 5 weken: 400 – 550 gram 6 weken: 500 – 650 gram Bron: Catshelter.Be. Overigens is deze Belgische organisatie hard op zoek naar opvanggezinnen voor deze kittentjes. Naschrift van het Kattengedragsadviesbureau: wij kunnen ons voorstellen dat mensen die kittens direct oppakken en meenemen dit goed bedoelen. Maar wanneer kittens daarmee onbedoeld heel vroeg van hun moeder worden gescheiden, levert zo’n reddingsactie alleen maar ellende op. Kittens hebben hun moeder hard nodig. Is er geen moeder meer, dan hebben ze uiteraard wel hulp nodig!

Onderzoek naar gebitsproblemen bij katten Als student van de opleiding Dier- en Gezondheidszorg aan de CAH Dronten doe ik, Ayleen Rademaker, een afstudeeronderzoek naar gebitsproblemen bij katten.

Een van de slaapzakjes die u kunt winnen

Voor dit onderzoek wil ik graag meer inzicht krijgen in de kennis van katteneigenaren op dit gebied. Ik wil u graag vragen om aan dit onderzoek mee te werken om gebitsproblemen bij katten in de toekomst mogelijk te verminderen. Dit is goed voor kattenwelzijn. Bovendien maakt u met uw deelname kans op één van de vier kattenslaapzakjes van www.huisdierzone.nl ter waarde van €30,Deze enquête zal ongeveer 10 à 15 minuten in beslag nemen en kan tot en met 15 april ingevuld worden. De enquête is te bereiken via deze link: www.thesistools.com/web/?id=259163

MELDPUNT SCHIETINCIDENTEN OP KATTEN Meld schietincidenten op uw kat bij ons! U kunt uw ervaring mailen naar schietincidentkat@gmail.com. U kunt iedere maandag en woensdag bellen tussen 19.00 uur en 20.30 uur naar 06-12672074, vanuit België +31-6-12672074.

10


KGA KATTENDAGEN We organiseren regelmatig de KGA Kattendag. Dit is een cursusdag die we in Nederland en België regelmatig houden, met steeds verschillende verdiepingsthema’s op het gebied van kattengedrag. Hieronder vindt u ons cursusprogramma voor het komende jaar. Voor deze Kattendagen is inschrijven nog mogelijk tot 2 dagen voor aanvang. Ons cursusaanbod voor 2012 Datum

Plaats (link met programma)

Thema

9 juni

KGA Kattendag Hoogvliet

Communicatie en begrip voor en van de kat.

2 september

KGA Kattendag Scherpenheuvel

Katten verzorging in de praktijk.

23 september

KGA Kattendag Den Bosch

Activiteiten en katvriendelijke inrichting in stijl.

29 september

KGA Kattendag Amstelveen

Emoties bij katten.

14 oktober

KGA Kattendag Amsterdam

Katten verzorging in de praktijk.

25 november

KGA Kattendag Ossendrecht

Conflicten tussen katten en sociaal gedrag.

Inschrijven kan door ons een email te sturen naar: info@kattengedragstherapie.nl. Prijs € 75,- voor de hele dag incl. thee/koffie/lunch. Geef ook op of je vegetarisch wilt lunchen of niet. Er zal een informatiestand aanwezig zijn met voorlichtingsmateriaal, boeken en welzijnsproducten voor katten.

Interessant tv-item over verwilderde katten Op dinsdag 13 maart besteedde het natuurprogramma Vroege vogels tv aandacht aan de verwilderde katten op Schiermonnikoog. Chris Smit van de RUG deed onderzoek naar hun aantal. Naar schatting zijn het er 50. Dit aantal is gebaseerd op foto's die hij met behulp van camera's met bewegingssensor maakte. Ook pulkte hij talloze kattendrollen uit elkaar, op zoek naar resten van prooidieren. Duidelijk werd dat om de eventuele natuurschade die de verwilderde katten veroorzaken goed in kaart te brengen, vervolgonderzoek nodig is. We raden u aan het item te bekijken. Al is het alleen al om eens echte kattenhaters te zien, die zonder te weten om hoeveel katten het gaat, en of er wel sprake is van natuurschade, het woord afschieten maar al te graag in de mond nemen. Ongeveer de helft van de bewoners blijkt tegen de katten te zijn. Alsof de diersoort mens zo goed is voor de natuur! Als wordt aangetoond dat de katten de natuurwaarden van het eiland aantasten, moet er ons inziens actie worden ondernomen. Het kan niet zo zijn dat de kat diersoorten die het landschap in stand houden bedreigt, of de vogelstand. Maar dat betekent nog niet dat de kat dan maar afgeknald moeten worden. TNR (trap-neuter-return) zou een katvriendelijke manier kunnen zijn om ervoor te zorgen dat de populatie afneemt. We vragen ons ook af hoe het zit met de huiskatten van de eilandbewoners. Lopen die los rond, en zo ja, hoeveel prooien vangen die? Huiskatten jagen immers ook! En zijn er eilandbewoners die hun poes of kater ongecastreerd buiten laten lopen? Zo ja, dan hebben de verwilderde katten extra potentiële partners om nakomelingen mee te krijgen. We zijn benieuwd naar het vervolgonderzoek van Chris Smit. U ziet het fragment hier: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1243616 Elles Nijssen en Marcellina Stolting

11


Bent u leverancier van kattenproducten? Laat ze testen! Produceert of importeert u producten voor katten? Het professionele testteam van de FWF (Feline Welfare Foundation) onderwerpt kattenproducten aan een kritische, klinische test. Het testteam bestaat uit katten en hun mensen, in dit geval allemaal professionals en kattenliefhebbers. Elk product krijgt een globale eindscore, waarbij 5 kattenpootjes de maximumscore is. Het doel van de test is om kattenbaasjes te helpen een verantwoorde keuze te maken uit het grote aanbod van speeltjes en producten dat te koop is. Wilt u meer weten? Mail de FWF of kijk op de website.

Enkele leden van uw kritische FWF-testteam: Priet, Tochka, Zaphir, Kyra en Sammie

Voorlichting kattengedrag bij opening kattenhotel Het Kattengedragsadviesbureau was op 31 maart aanwezig bij de opening van kattenhotel de Vuursche in Lage Vuursche om informatie te geven over kattengedrag. Klik hier om naar de diavoorstelling te gaan voor een impressie van deze dag. Bij Kattenhotel de Vuursche kunt u ook uw kat laten trimmen zonder narcose.

Spelgedrag Stagiair Erik van der Putten heeft bij zijn stage bij het Kattengedragsadviesbureau als onderdeel van de stage via een internet enquête een marktonderzoek gedaan. Dit marktonderzoek had als doel om te weten te komen hoe kattenbaasjes met het speelgedrag van hun katten om gaan. Deze enquête is ingevuld door mensen die dierenwebsites of kattenfora's bezoeken. Daarnaast is deze enquête ook ingevuld door lezers van de nieuwsbrief van het Kattengedragsadviesbureau. Het meest verrassende dat er uit het onderzoek kwam was dat de meeste kattenbaasjes tussen de 5en 30 minuten met hun kat spelen. Deze uitslag staat haaks tegenover een ander onderzoek waaruit bleek dat de meeste kattenbaasjes in totaal slechts vijf minuten per dag aan hun katten besteden. Wat ook uit het marktonderzoek kwam was dat veel katten de voorkeur geven aan zelfgemaakte i.p.v. gekochte speeltjes. Voorbeelden van zelfgemaakte speeltjes zijn propjes, draadjes en voer verstoppen in bijv. doosjes. Tot slot kwam uit het marktonderzoek dat het meest gebruikte kattenspeeltje waarmee kattenbaasjes en hun kat samen spelen de kattenhengel is.

Volgende nieuwsbrief Meer over producttesten voor katten.

Foto: © Patty Jacobs

12


COLOFON

SPREEKUREN KATTENGEDRAG In diverse dierenklinieken in heel Nederland

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Kattengedragsadviesbureau. M.m.v.: Elles Nijssen, Marcellina Stolting, Ayleen Rademaker, Marcel Dupon, Dierenkliniek Auwerda, Amy Ettinger, Kattenoppasservice, Feline Welfare Foundation, Esther Hagen-Plantinga, Els Peeters, Dierenpolitie, Catshelter, Annelies Hut, Kelly Cogen, Desiree Houtekamer, Linda Beumer, Patty Jacobs, Erik van der Putten. Adverteren? Wist u dat wij meer abonnees hebben dan de meeste kattenbladen? En dat het ook mogelijk is om te adverteren in onze nieuwsbrief? Advertentietarieven op aanvraag. Mail voor details naar info@kattengedragstherapie.nl

© Kattengedragsadviesburea u. Overname van artikelen is niet toegestaan zonder onze schriftelijke toestemming. De redactie behoudt zich voor om zonder opgaaf van redenen ingezonden artikelen te weigeren. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur ons dan een e-mail met in de berichtregel ‘Uit adresbestand verwijderen’. Indien u juist abonnee wilt worden, is het sturen van een email eveneens voldoende.

Klik hier voor de volledige agenda NB: Deze spreekuren zijn zonder kat, u hoeft uw dier dus niet mee te nemen.

CONTACTGEGEVENS Websites: http://www.kattengedragstherapie.nl http://www.kattengedragcentrum.nl Forum: http://kattengedrag.forumup.nl E-mailadressen: info@kattengedragstherapie.nl kattengedragstherapie@gmail.com (voor grote bestanden: foto’s en filmpjes) Cursusinformatie en inschrijvingen: info@kattengedragstherapie.nl Skype: kattengedragstherapie.nl (op afspraak) Katten Advies Lijn telefonisch spreekuur: 020 - 4160883 (dinsdag van 17.00-18.00 uur) Kattengedragsadviesbureau: 020 - 3308780 Katten Cursus Centrum: 020 - 4160547 Spoed: 06 - 43477941 U kunt natuurlijk ook altijd sms’en naar deze nummers. Website Kattenoppasservice: http://www.kattenoppasservice.nl Telefoonnummer Kattenoppasservice: 020 - 4230947

Het Kattengedragsadviesbureau is een Aequor erkend leerbedrijf

13

KGA Nieuwsbrief Katten & Gedrag 4-2012  

Gratis maandelijkse uitgave van het Kattengedragsadviesbureau over katten en welzijn.