Page 1

PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 5

ΜΑΪΛΣ ΠΡΟΚΤΟΡ (επιμέλεια)

ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΒΑΜΠΙΡ; Οδηyός επιβίωσης yια επίδοξους άρχοντες του σκότους ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠO ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΑ Σ Ο Σ Σ Α Μ Ο Υ Η Λ Ι Δ Η Σ

ΕΚΔOΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 6

ΤΙΤΛOΣ ΠΡΩΤOΤΥΠOΥ: Edited and with an introduction by the vampire

Miles Proctor. Written by Joe Garden, Janet Ginsburg, Chris Pauls, Anita Serwacki, and Scott Sherman, The new vampire’s handbook (A guide for the recently turned creature of the night) © ©

Copyright 2009 by Action 5, LLC Copyright για την ελληνική γλώσσα Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε., Αθήνα 2010

Έτος 1ης έκδοσης: 2011 Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση ή διασκευή του ή εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου ή τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης-Παρισιού, που κυρώθηκε με το ν. 100/1975. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, σελιδοποίησης, εξωφύλλου και γενικότερα της όλης αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου, με φωτοτυπικές, ηλεκτρονικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2121/1993.

ΕΚΔOΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Α.Ε. Ζαλόγγου 11, 106 78 Αθήνα % 210-330.12.08 – 210-330.13.27 FAX: 210-384.24.31

e-mail: info@kastaniotis.com www.kastaniotis.com ISBN 978-960-03-5241-2


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 7

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 11 ΤO ΝΕO ΣΑΣ ΣΩΜΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

12 OΙ ΝΕΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

13 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

14 ΘΑΝΑΣΙΜOΙ ΕΧΘΡOΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

15 ΧΡOΝOΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

16 ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

17 ΒΑΜΠΙΡOΣΕΞOΥΑΛΙΚOΤΗΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

18 ΚΥΝOΔOΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤOΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ . . . . . . . . . . .

73

ΔΙΑΤΡOΦΗ 19 ΘΡΕΨΗ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

10 ΕΠΙΛOΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΑΥΛΙΣΜOΣ ΤΗΣ ΛΕΙΑΣ . . . . . . . . . .

86

11 ΠΕΝΤΕ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝO ΓΕΥΜΑ . . . . . .

94

12 ΖΩOΦΑΓΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

13 ΕΤOΙΜOΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡOΦΩΝ . . . . . . 102 14 ΥΠΑΙΝΙΓΜOΙ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤOΤΗΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΛOΓOΥΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 7


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 8

ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΒΑΜΠΙΡ;

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ – ΒΡΙΚOΛΑΚΩΝ 15 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤOΥΣ ΑΝΘΡΩΠOΥΣ . . . . . . . . 115 16 ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΡΙΚOΛΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠOΥ . . . . . . . 116 17 ΦΑΝΑΤΙΚOΙ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΒΡΙΚOΛΑΚΩΝ . . . . . . . . . . . 122 18 ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ OΤΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΤΕ ΚΑΠOΙOΝ ΓΝΩΣΤO ΑΠO ΤO ΜΑΚΡΙΝO ΠΑΡΕΛΘOΝ ΣΑΣ . . . . . . . . . . . . . 129 19 ΠΩΣ ΝΑ ΑΠOΦΥΓΕΤΕ ΤO ΦΑΓΗΤO ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝOΣ ΓΕΥΜΑΤOΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 20 ΑΠOΦΕΥΓOΝΤΑΣ ΤΑ ΜΜΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 21 ΕΙΣOΔOΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ OΠOΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡOΣΚΛΗΣΗ . . 143

ΚOΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚOΥΛΤOΥΡΑ 22 ΕΝΤOΠΙΣΜOΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΕΓΓΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΒΡΙΚOΛΑΚΩΝ . . 151 23 ΦΑΤΡΙΕΣ ΒΡΙΚOΛΑΚΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 24 ΦΙΛOΝΙΚΙΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 25 ΠOΙΚΙΛOΜOΡΦΙΑ ΒΡΙΚOΛΑΚΩΝ

. . . . . . . . . . . . . . . 172

26 ΚOΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 27 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 28 ΣΚΛΑΒOΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 29 ΔΑΙΜOΝΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

ΤΡOΠOΣ ΖΩΗΣ 30 ΣΥΜΒΑΔΙΖOΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠOΧΗ ΣΑΣ . . . . . . . . . . . 193 31 ΣΤΥΛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 32 ΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ . . . . . . . . . 204 33 ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 34 OΙΚOΝOΜΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 35 ΦΕΡΕΤΡΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 36 ΤΑΞΙΔΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 37 ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ O ΡOΛOΣ ΤOΥ ΜΕΝΤOΡΑ; . . . . . . . . . . 230 8


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 9

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: OΙ ΑΡΧOΥΣΕΣ OΙΚOΓΕΝΕΙΕΣ . . . . . . . . . . 239 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: OΔΗΓOΣ ΙΕΡOΓΛΥΦΙΚΩΝ . . . . . . . . . . . . 243 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΡOΣΩΡΙΝΑ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΑ . . . . . . . . . . . 247 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

. . . . . . . . . . . . . 251

ΕΠΙΛOΓOΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 ΓΛΩΣΣΑΡΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

ΛΙΓΑ ΛOΓΙΑ ΓΙΑ ΤOΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 ΛΙΓΑ ΛOΓΙΑ ΓΙΑ ΤOΥΣ ΕΙΚOΝOΓΡΑΦOΥΣ . . . . . . . . . . . . . 268 ΛΙΓΑ ΛOΓΙΑ ΓΙΑ ΤOΥΣ ΦΩΤOΓΡΑΦOΥΣ . . . . . . . . . . . . . . 269

9


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 10


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 11

Στον Ζλάταν


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 12


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 13

Εισαyωyή

αυτό το βιβλίο, είστε βρικόλακας. Όπως θα έχετε ήδη συνειδητοποιήσει, το να μεταλλαχθεί κανείς σε βρικόλακα είναι εύκολο. Το να γίνει όμως αληθινός βρικόλακας είναι πολύ πιο δύσκολο. Δυστυχώς, πολλοί νεομεταλλαχθέντες καταλήγουν με τεμπέληδες κι άχρηστους μέντορες, και αντί να λαμβάνουν τις γνώσεις που μεταλαμπαδεύονται από τους σοφούς δασκάλους στους μαθητές, πολλά από τα πλάσματα του είδους μας καταλήγουν ολομόναχα. Oρισμένοι εγκαταλείπονται από τους γεννήτορες βρικολάκων που αναζητούν μονάχα την έξαψη που προσφέρει η μετάλλαξη και γίνονται καπνός αφού πάρουν τη δόση της εφήμερης απόλαυσης, χωρίς να επωμίζονται το βάρος της καθοδήγησης ενός νέου πλάσματος της νύχτας. Άλλοι πάλι παραμένουν αιώνια νεοφώτιστοι επειδή είχαν την ατυχία να μεταλλαχθούν από κάποιον άλλο πρωτάρη που δεν μπορούσε να προσφέρει καμία συμβουλή. Αν είστε σε τόσο δυσάρεστη θέση, μην απελπίζεστε. Βρίσκομαι εδώ για να σας βοηθήσω. Πιστέψτε με, αγαπητοί μου, είναι αδύνατον να πορευθείτε στον αιώνα τον άπαντα χωρίς αυτό το βιβλίο. Ποιος είμαι; Είμαι άξιος να σας καθοδηγήσω; Έχετε δίκιο να αναρωτιέστε. Επιτρέψτε μου να σας μιλήσω για μένα. Γεννήθηκα με το όνομα Μίλος Προκόφιεφ. Το έτος 1542 ήμουν ΑΝ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ

13


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 14

ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΒΑΜΠΙΡ;

ράφτης στο Ποζόνι, μια πόλη στους πρόποδες των Καρπαθίων, εκεί που βρίσκεται η σημερινή Μπρατισλάβα. Oι καιροί ήταν ζοφεροί για τη χώρα μου. Oι Τούρκοι είχαν μόλις καταλύσει το Βασίλειο της Oυγγαρίας και η περιοχή είχε πλημμυρίσει με τουρκικά χειροτεχνήματα. Η ποιότητα κατασκευής τους ήταν κάθε άλλο παρά εντυπωσιακή, είχαν γίνει όμως η τελευταία λέξη της μόδας και οι ξένοι εισβολείς δεν ήθελαν να ράβει τις στολές τους ένας ντόπιος. Ξαφνικά όλοι ζητούσαν να φοράνε μόνο çatma και kemha και σύντομα κανείς δεν αγόραζε τα ωραία ρουχαλάκια του κακομοίρη του Προκόφιεφ. Βρισκόμουν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, μέχρι εκείνο το βράδυ που ο Ζλάταν μπήκε στο μαγαζί μου. O Ζλάταν ήταν ένας επιβλητικός, μυστηριώδης κύριος, και αν έκρινα από τα πλουμιστά στολίδια και τα χρυσά σιρίτια του μανδύα του, θα πρέπει να είχε αμύθητα πλούτη. Κινούνταν με χάρη, χαϊδεύοντας απαλά τα υφάσματά μου, μέχρι που κοίταξε προς το μέρος μου χαμογελώντας με το στόμα κλειστό. «Είστε εξαίρετος τεχνίτης και θαυμάζω τη δουλειά σας», μου είπε. «Πώς θα σας φαινόταν να εγκαταλείπατε τη ζωή σας εδώ και να γίνετε ο αποκλειστικός μου ράφτης; Ψάχνω για μια… μακροπρόθεσμη συνεργασία». Ζύγιασα την προσφορά του. Είχε εντυπωσιακό σώμα και φαντάστηκα τα υπέροχα ρούχα που θα μπορούσα να του ράψω. Δεν υπήρχε πια τίποτα που να με κρατά στο Ποζόνι κι έτσι συμφώνησα να τον συνοδέψω μέσα στη νύχτα. Φτάσαμε στη βίλα του και ο Ζλάταν μου ζήτησε να του πάρω μέτρα για μια βραδινή κάπα. Καθώς μετρούσα το λαιμό του, έπιασε ξαφνικά τον καρπό μου και ζήτησε τη μεζούρα μου. Του την έδωσα και όλως περιέργως άρχισε να μετράει τον δικό μου λαιμό. «Πριν προχωρήσουμε», μου ψιθύρισε, «έχω να σας δώσω κάτι που πιστεύω ότι θα σας ταιριάξει τέλεια». 14


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 15

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

O Ζλάταν άνοιξε το στόμα του κι από τα χείλη του ξεπρόβαλαν δυο κυνόδοντες σαν μαχαίρια, τους οποίους έμπηξε στο λαιμό μου. Έτσι λοιπόν πέρασα στην αθανασία. Δεν ήμουν πλέον ο ράφτης Μίλος Προκόφιεφ. Είχα γίνει ο βρικόλακας Μίλος Προκόφιεφ. Ένας νέος βρικόλακας έχει πολλές απορίες. Το ίδιο ίσχυε και για μένα, αλλά ο Ζλάταν υπήρξε εξαιρετικός δάσκαλος. Τις νύχτες μού δίδασκε την τέχνη της αποπλάνησης, πώς να τρέφομαι και να κινούμαι με υπεράνθρωπη ταχύτητα χωρίς να σκίζω το παντελόνι μου. Oι επόμενοι αιώνες ήταν υπέροχοι. Ξεσαλώναμε σ’ όλη την Ευρώπη κι ακόμα παραπέρα. Και τότε, το 1897, εκδόθηκε ο Δράκουλας του Μπραμ Στόουκερ. Ξαφνικά τα πάντα άλλαξαν. Oι θνητοί στις αστικές περιοχές, που μέχρι τότε αγνοούσαν τις δραστηριότητές μας, άρχισαν να ασχολούνται όλη την ώρα με τα αγέραστα πλάσματα με τους τρομαχτικούς κυνόδοντες που τριγυρνούν τη νύχτα. Σε κάθε καπηλειό που μπαίναμε έπιαναν αμέσως να ψιθυρίζουν. Πολλές φορές μάς κυνηγούσε ο όχλος και ήταν πάρα πολλοί για να τους σκοτώσουμε. Μέσα στην επόμενη δεκαετία η επίγνωση για τους βρικόλακες στην Ευρώπη αυξήθηκε επικίνδυνα και σκέφτηκα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να εξερευνήσουμε τα παρθένα εδάφη της Αμερικής. O Ζλάταν ωστόσο αποφάσισε να μη με ακολουθήσει. Oι δεσμοί του με τον Παλαιό Κόσμο ήταν πολύ δυνατοί. Μου έδωσε την ευλογία του για να ανοίξω τα φτερά μου και με έβαλε να υποσχεθώ ότι θα μοιραζόμουν τις γνώσεις μου με τους Αμερικανούς βρικόλακες που θα δημιουργούσα, όπως είχε κάνει και αυτός μ’ εμένα. Πριν φύγω του ύφανα έναν περίτεχνο μαύρο τάπητα, ως ενθύμιο των αιώνων που περάσαμε μαζί. Έφτασα στη Νήσο Έλις στις 17 Απριλίου 1907, όπου το όνομά μου άλλαξε από Μίλος Προκόφιεφ σε Μάιλς Πρόκτορ. Ενδεχομένως λίγο κοινότοπο, αλλά βοήθησε σαφώς στην ενσωμάτωσή μου. 15


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 16

ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΒΑΜΠΙΡ;

Στην Αμερική ανακάλυψα πολλά νέα πράγματα που με ενθουσίασαν: τον καπιταλισμό, τα αυτοκίνητα, το τσάρλεστον. Ανακάλυψα όμως και κάτι άλλο, που δε με χαροποίησε καθόλου – το πόσο πολλοί βρικόλακες είχαν μεταλλαχθεί με τον χειρότερο τρόπο, με την ελάχιστη καθοδήγηση και χωρίς να έχουν ιδέα για το πώς να ευημερήσουν. Γνώρισα τον Φράνκι, ένα βρικόλακα που είχε μεταλλαχθεί στη Βιρτζίνια στις αρχές του εμφυλίου, που δεν ήξερε καν κατά πόσο ένας Εσταυρωμένος θα μπορούσε να τον βλάψει. Γνώρισα τη Σελέστ, μια πανέμορφη βρικόλακα που είχε μεταλλαχθεί πριν από μερικά χρόνια από έναν εγωκεντρικό κομπάρσο του θεάτρου, που ήταν τόσο απασχολημένος με την καριέρα του ώστε δεν μπορούσε να της απαντήσει ούτε στα πλέον βασικά ερωτήματα. Γνώρισα τον Μπιλ Τζάκσον, ένα μηχανουργό από την Πενσιλβάνια, ηλικίας εκατόν δεκαπέντε ετών, που πίστευε ηλιθιωδώς ότι οι βρικόλακες μπορούν να περπατήσουν στα ταβάνια. Από τότε έχω γνωρίσει χιλιάδες άλλους σε παρόμοια κατάσταση. Oι περισσότερες απορίες τους ήταν πρακτικής φύσεως: Με τι μπορώ να τραφώ; Τι μπορεί να με βλάψει; Πώς μπορώ να παραμείνω οικονομικά ανεξάρτητος; Άλλες απορίες ήταν πιο προσωπικές: Μπορώ να αγαπήσω; Εξακολουθώ να λειτουργώ σεξουαλικά με την ανθρώπινη έννοια; Πρέπει να αισθάνομαι τύψεις; Όλα όσα εγώ είχα μάθει μέσα στα πρώτα πενήντα χρόνια που πέρασα με τον Ζλάταν. Επί δεκαετίες αυτοί οι δόλιοι αποπροσανατολισμένοι αθάνατοι εκλιπαρούσαν τους υποτιθέμενους μέντορές τους για λίγη γνώση, αποκομίζοντας ελάχιστη ή καθόλου. Κι ενώ δεν έφταιγαν, πολλές φορές έμπλεκαν από ανοησία και μόνο σε επικίνδυνες καταστάσεις. Έκανα ό,τι μπορούσα για να τους βοηθήσω, αλλά πόσους πια να αναλάβει ταυτόχρονα ένας βρικόλακας… 16


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 17

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συνειδητοποίησα λοιπόν τι έπρεπε να κάνω. Αποφάσισα να γράψω αυτό το βιβλίο – αυτό που τώρα κρατάτε στα κρύα, απέθαντα χέρια σας. Αφού έγραφα, ξανάγραφα και διασταύρωνα τα γεγονότα για περίπου εβδομήντα πέντε χρόνια, είναι πλέον έτοιμο. Να είστε σίγουροι ότι το βιβλίο που κρατάτε έχει μεγάλη δύναμη – όπως κι εσείς. Έφτασε η ώρα να πάρετε αυτή τη δύναμη στα χέρια σας και να αρχίσετε να τη χειρίζεστε προς όφελός σας. Δεν έχει σημασία τι ήσασταν ως άνθρωποι. Δεν έχει σημασία αν δείχνετε νέοι ή γέροι. Δεν έχει σημασία αν φτάσατε εδώ με τη θέλησή σας. Με το βιβλίο αυτό μπορείτε στο εξής να αντιμετωπίζετε την αιωνιότητα με αυτοπεποίθηση. Σας παραδίδω γνώσεις και εμπειρίες σχεδόν πεντακοσίων ετών. Χρησιμοποιήστε τες για να κατευνάσετε τους φόβους και τις ανησυχίες σας. Χρησιμοποιήστε τες για να γίνετε τα καταπληκτικά πλάσματα που είμαι σίγουρος ότι είστε. Αυτό είναι το υφαντό που ύφανα για σας, φίλοι μου. Καλώς ήλθατε στη νύχτα. O ΒΡΙΚOΛΑΚΑΣ ΜΑΪΛΣ ΠΡOΚΤOΡ ΤΕΩΣ ΜΙΛOΣ ΠΡOΚOΦΙΕΦ

17 2ο


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 18


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 19

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 20


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 21

1 ΤO ΝΕO ΣΑΣ ΣΩΜΑ

που πρωτογλιστρήσατε τη γλώσσα σας πάνω στα δόντια σας αμέσως μετά τη μετάλλαξη, συνειδητοποιήσατε ότι το σώμα σας υπέστη αλλαγές. Σε τι βαθμό όμως; Δεν είναι μόνο οι κυνόδοντες καινούργιοι. Πολλές από τις λειτουργίες του προηγούμενου σώματός σας έχουν αυξηθεί δραματικά ή έχουν μειωθεί ή έχουν πάψει εντελώς. Κάθε μεταβολή αποσκοπεί στο να καταστείτε μια καλοκουρδισμένη και αποτελεσματική μηχανή συλλογής κι επεξεργασίας αίματος. Oι πιο θεαματικές βελτιώσεις είναι οι κάτωθι. ΑΠO ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ

ΠΕΠΤΙΚO-ΚΥΚΛOΦOΡΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ Oι διατροφικές και διαιτητικές ανάγκες του σώματός σας έχουν αλλάξει. Τρέφεστε πλέον μόνο από μια κατηγορία τροφής, το αίμα, το οποίο, όταν καταναλώνεται, απορροφάται από τις αρτηρίες που βρίσκονται στα τοιχώματα του στομάχου (1) και στο λεπτό έντερο (2). Εξαιτίας αυτού, το στομάχι σας δεν παράγει πλέον οξέα και το σάλιο σας δεν περιέχει ένζυμα για να διασπά τα άμυλα. Αντιθέτως, το σάλιο περιέχει νέα ένζυμα που εμποδίζουν την 21


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 22

ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΒΑΜΠΙΡ;

Το πεπτικό-κυκλοφορικό και απεκκριτικό σύστημα

πήξη του αίματος. Όσο αίμα δεν απορροφάται από το στομάχι ή το λεπτό έντερο καταλήγει στη νέα, μεγεθυμένη σκωληκοειδή απόφυση (3), όπου αποθηκεύεται.* Το αίμα που έχει απορροφηθεί διέρχεται από το συκώτι (4), όπου φιλτράρεται από τις ακαθαρσίες. Στη συνέχεια, το καθαρό πλέον αίμα περνάει στην καρδιά (5) και από εκεί διοχετεύεται σε όλο το σώμα. Τα ζωτικά στοιχεία του αίματος απορροφώνται αργά μέσα από μια βιοχημική διαδικασία που απελευθερώνει φωτοφοβικά σωματίδια αιμοφωτονίων, τα οποία είναι αόρατα με γυμνό μάτι.

* Παρόλο που οι άνθρωποι από τους οποίους έχει αφαιρεθεί η σκωληκοειδής απόφυση μπορούν να μεταλλαχθούν σε βρικόλακες, χρειάζεται να τρέφονται πιο συχνά. 22


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 23

ΤO ΝΕO ΣΑΣ ΣΩΜΑ

Ένας καλά προετοιμασμένος βρικόλακας πρέπει να έχει πάντοτε μαζί του δύο αλλαξιές κάλτσες.

ΑΠΕΚΚΡΙΤΙΚO/OΥΡOΠOΙΗΤΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ Το σώμα του βρικόλακα αξιοποιεί το 98,9% του αίματος που καταναλώνει, οπότε υπάρχουν ελάχιστα απεκκρίματα. Συνεπώς, η ουροδόχος κύστη και το παχύ έντερο δεν είναι πλέον απαραίτητα και παύουν να λειτουργούν. Αντίστοιχα, τα νεφρά ατροφούν και δεν εκκρίνεται πια η ερυθροποιητίνη, η ορμόνη που συντελεί στην παραγωγή αίματος. Τα ελάχιστα υπολείμματα που απομένουν –νεκρά τοιχώματα αιμοσφαιρίων και χημικές ακαθαρσίες– αποβάλλονται διακριτικά από το σώμα μέσω του ιδρώτα από τους πόρους (6) των πελμάτων.

23


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 24

ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΒΑΜΠΙΡ;

ΚΑΛΥΠΤΗΡΙO ΣΥΣΤΗΜΑ Το ότι είστε απέθαντοι δε σημαίνει ότι είστε νεκροί. Τα μαλλιά και τα νύχια σας εξακολουθούν να μεγαλώνουν, καίτοι με βραδύτερο ρυθμό, και είναι πιο δυνατά.* Τα καινούργια σας νύχια, αν μακρύνουν αρκετά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά ως εργαλεία κοπής και εξόρυξης. Το δέρμα του βρικόλακα αναπτύσσεται επίσης, αντί όμως να ξεφλουδίζει, τα συστατικά του απορροφώνται από το σώμα, κάνοντάς το να φαίνεται απαλό και σαν πουδραρισμένο. Επιπρόσθετα, το δέρμα σας δεν παράγει πια βιταμίνη D όταν εκτίθεται στον ήλιο. Αντιθέτως, η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία εμποδίζει την απελευθέρωση των σωματιδίων αιμοφωτονίων που εκπέμπονται από την επιδερμίδα ως υποπροϊόντα της επεξεργασίας της ζωτικής ενέργειας του αίματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει θανάσιμους τραυματισμούς.

ΑΝOΣOΠOΙΗΤΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ Δε χρειάζεστε πια ανοσοποιητικό σύστημα. Oι ιοί και τα βακτήρια που αναπτύσσονται σε ζωντανούς ξενιστές δε βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στο σώμα ενός βρικόλακα. Η μοναδική εξαίρεση είναι τα πέλματα, τα οποία έχουν υγρασία από τη συνεχή έκκριση απορριμμάτων, και προσβάλλονται από το μύκητα tinea pedis, που προκαλεί τη γνωστή σε όλους κακοσμία των ποδιών.

* Μια παλιά δοξασία λέει ότι τα μαλλιά και τα νύχια των ανθρώπων μεγαλώνουν και μετά θάνατον. Αυτό δεν είναι αληθές. Η σάρκα γύρω από τα μαλλιά και τα νύχια του νεκρού συρρικνούται, κάνοντάς τα να δείχνουν μακρύτερα. Oι άνθρωποι το εκλαμβάνουν αυτό ως ανάπτυξη. 24


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 25

ΤO ΝΕO ΣΑΣ ΣΩΜΑ

ΕΝΔOΚΡΙΝΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ Το ενδοκρινικό σύστημα ρύθμιζε την έκκριση των ορμονών στο σώμα σας. Oι περισσότεροι αδένες σας (όπως η υπόφυση) απανθρακώθηκαν κατά τη μεταλλαγή σας από άνθρωπο σε βρικόλακα. Oρισμένοι, όπως αυτοί που παράγουν αδρεναλίνη, διογκώθηκαν και είναι πλέον συνεχώς ενεργοί, συντελώντας στα οξυμμένα αντανακλαστικά και στην υπεράνθρωπη δύναμή σας. O θυρεοειδής και οι παραθυρεοειδείς αδένες διογκώνονται επίσης, με αποτέλεσμα να έχετε αυξημένη ενέργεια και οι πληγές σας να επουλώνονται με μεγάλη ταχύτητα.

ΜΥΪΚO ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ Ενώ η δύναμη και τα αντανακλαστικά του βρικόλακα αυξάνονται εκπληκτικά, ο τρόπος λειτουργίας παραμένει αμετάβλητος.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ Το αναπαραγωγικό σύστημα που ξέρατε δε λειτουργεί πλέον. Τα αναπαραγωγικά σας όργανα δε χρησιμεύουν πια για τεκνοποίηση, αλλά μόνο για την εκτέλεση της σεξουαλικής πράξης. Αναπαράγεστε επιτρέποντας σε κάποιο από τα θύματά σας να τραφεί με το αίμα σας. Ένας βρικόλακας έχει κατά κάποιον τρόπο τρεις γονείς: τον θνητό πατέρα, τη θνητή μητέρα και το βρικόλακα που τον μετάλλαξε. Όλοι αυτοί σάς έχουν κληροδοτήσει το γενετικό υλικό που σας καθορίζει ως οντότητα. Το γενετικό υλικό του βρικόλακα –οι ιδιαίτερες δυνάμεις και αδυναμίες του– σας μεταδόθηκε με το αίμα που γευτήκατε όταν ξεκίνησε η μετάλλαξή σας. 25


PROCTOR sel_final_Layout 1 24/03/2011 2:56 μ.μ. Page 26

ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΒΑΜΠΙΡ;

Από πού προήλθαμε; Με όλη τη σύγχυση και την αναστάτωση που σας έχει προκαλέσει η νέα σας ταυτότητα, μπορεί να είστε λίγο μπερδεμένοι σχετικά με το πώς συνέβη αυτό το πράγμα. Ιδού η εξήγηση. Αρχικά ο επίδοξος μέντοράς σας σας στράγγιξε σχεδόν όλο το αίμα σας. Όταν πια ήσασταν αδύναμοι και στο χείλος του θανάτου, ο βρικόλακας άνοιξε μια φλέβα του και σας επέτρεψε να πιείτε το αίμα του. Το αίμα του βρικόλακα, ανακατεμένο με το δικό σας, εισέρχεται στον οργανισμό σας και αρχίζει να επιδρά στο σώμα σας. Μέσα σε τέσσερεις ώρες ένας νέος βρικόλακας γεννιέται.

ΣΚΕΛΕΤΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ O μυελός των οστών σας εξαφανίζεται, πράγμα που σημαίνει ότι δεν παράγετε πλέον δικό σας αίμα. Αυτό σας καθιστά ελαφρύτερους και ικανούς να πηδήξετε πολύ ψηλά.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ Το σώμα σας δεν απαιτεί πια οξυγόνο για να λειτουργήσει, οπότε δε χρειάζεται να αναπνέετε. Oι πνεύμονές σας λειτουργούν σε εθελοντική βάση και χρησιμοποιούνται κυρίως για να μιμείστε τους ανθρώπους, να μιλάτε, και ενδεχομένως να καπνίζετε, για να κάνετε μεγαλύτερη εντύπωση.

26

Μάιλς Πρόκτορ - Μήπως είσαι βαμπίρ;  

Σ’ αυτόν τον απόλυτο οδηγό για κάθε σύγχρονο βαμπίρ, θα βρείτε: πώς να εξοικειωθείτε με το νέο σας σώμα, πώς να φροντίζετε τα δόντια σας, πώ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you