__MAIN_TEXT__
karolinum
Nakladatelství Karolinum
CZ

Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, bylo založeno v roce 1990. Zaměřuje se na vydávání učebních textů, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých sborníků všech oborů univerzity.

Show Stories insideNew