Advertisement
The "Nakladatelství Karolinum" user's logo

Nakladatelství Karolinum

Czech Republic

http://karolinum.cz

Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, bylo založeno v roce 1990. Zaměřuje se na vydávání učebních textů, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých sborníků všech oborů univerzity.

Publications