SAMISK UKE 2020

Page 1

Sámi vahkku Romssas • 2020 • Samisk uke i tromsø

Sámi vahkku Romssas Samisk uke i tromsø 2. - 9. februar 2020


2

Foto: Mark Ledingham, Tromsø kommune

Sámi vahkku Romssas • 2020 • Samisk uke i tromsø

Kjære Tromsø, Ráhkis Romsa! I år igjen tar vi fatt på en fantastisk samisk uke. Vi gleder oss stort til at byen fylles med samisk språk, kultur og folkeliv. Samisk uke for meg er også mer enn festligheter og moro. Vi setter samiske spørsmål på dagsorden, og gjør oss som samfunn mer bevisst på vår felles kulturarv og kampene som fortsatt må kjempes. Fjoråret ble preget av en voldshendelse i vår by. Det at det fortsatt er utrygt å gå i kofte er noe vi alle må ta på alvor. Slik ønsker vi det ikke her. Vi må sammen støtte hverandre og vise at i Tromsø har vi plass til alle. Vi har en lang samisk historie, og en fortsatt stor andel samisk befolkning. La oss feire mangfoldet som gjør oss så mye rikere. På vegne av Tromsø, den arktiske hovedstaden, ønsker jeg velkommen til samisk uke.

Likhu beivviin! GUNNAR WILHELMSEN

#myarcticlife

We are now at the beginning of another fabolous Sami Week, and we truly look forward to the city being filled with sami language, culture and people. Sami Week is more to me than events and fun. We are putting Sami issues on the agenda, and as a society we become more concious about our common cultural heritage and the battles left to be fought. Last year was stained by an act of violence in our city. The fact that it can still be unsafe to wear a traditional Sami garment should be taken seriously by all of us. We must support each other and show clearly that Tromsø has room for everyone. We have a long Sami history here, and still a large part of our population is Sami. Let us celebrate the diversity which makes us so much richer.

Ordfører i Tromsø / Mayor of Tromsø Romsa Sátnejođiheaddji

For å synliggjøre for verden at arktis er mye mer enn isbjørn og kulde oppfordrer vi alle til å merke festival­bildene fra Romsa med #myarcticlife

Dear Tromsø!

To make visible to the world that the arctic is much more than polar bears and snow, we encourage everyone to tag the pictures from the arctic winter weeks with #myarcticlife

On behalf of Tromsø, the Arctic Capital, I welcome you to Sami Week.


3

Sámi vahkku Romssas • 2020 • Samisk uke i tromsø

Velkommen til Samisk Uke i Tromsø Samisk Uke i Tromsø har etablert seg som et av flere viktige kultur- og idrettsarrangement i byen. Stift­ elsen Midnight Sun Marathon samarbeider med Samenes Idretts­forbund (SVL-N) om Norsk mesterskap i lassokasting og rein­kappkjøring sprint. I år er det 16. året på rad at vi arrangerer NM i reinkappkjøring i Storgata. Arrangementet er et svært spennende idretts­arrangement hvor de åtte raskeste rein i Norge blir invitert til å delta. Mester­skapet tiltrekker seg stor oppmerksomhet og vi gleder oss til å ønske tusenvis av publikummere velkommen.

Bures boahtin!

Men det er ikke bare det arrangementet som publikum bør få med seg. I programmet er det arrangement for enhver smak fra utstillinger, konsert, seminarer, marked med mer. Vi er svært takknemlig for å ha samarbeidspartnere som årlig bidrar med programinnslag. Spesielt retter vi stor takk til 6. februar- komiteen som har laget et flott program for den offisielle markeringen av Samefolkets dag i Rådhuset.

Welcome to Sami Week in Tromsø Sami Week in Tromsø has established itself as one of many important culture- and sporting events in the city. The Foundation Midnight Sun Marathon cooperate with the Sami Federation of Sports Associations (SVL-N) in holding the Norwegian Championship in lassoing and reindeer racing. This year is the 16th year in a row that we arrange for reindeer racing in the center of Tromsø. The event is a thrilling spectacle where the eight fastest reindeer in Norway are invited to compete. This championship gets a lot of attention world wide and we look forward to welcoming thousands of spectators from all over the world. Sami Week consists of a mulitude of events for the public to enjoy. Several public and private institutions come together to create a program filled with small and large events such as exhibitions, concerts, workshops, markets, seminars etc. We are greatful for having partners who on a yearly basis contribute to the program.

Samisk Uke i Tromsø bidrar til å befeste Tromsø som et spennende vinterdestinasjon. Vi håper programmet faller i smak og flest mulig tar del i uken.

Sami Week in Tromsø contribute to making Tromsø an exiting winter destination. We hope that you find the program interesting and that you will join us in one way or another.

Jeg vil benytte anledningen til å takke Sametinget, Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommune som bidrar til at arrangementet kan gjennomføres. Takk også til våre sponsorer, samarbeidspartnere og funksjonærer som er med på å gjøre Samisk Uke i Tromsø til et flott arrangement.

I will take the opportuity to thank the Sami Parliament, Troms and Finnmark County and Tromsø Municipality for their contribution to Sami Week. Also a big thank you to our sponsors, partners and the volunteers who make Sami Week in Tromsø a great and memorable event.

Jeg ønsker alle deltakere og publikum hjertelig vel­ kommen til Samisk Uke 2020.

I wish all participants and spectators welcome to Sami Week 2020.

Med vennlig hilsen Nils I. Hætta

With best regards Nils I. Hætta

Daglig leder i Stiftelsen Midnight Sun Marathon

Sámiid Valáštallan Lihttu – Norga

Managing Director of the Foundation Midnight Sun Marathon

www.svl.no

SAMENES IDRETTSFORBUND – NORGE

Norgesmesterskapene i Lassokasting og Reinkappkjøring arrangeres i samarbeid med Sámiid Valáštallan Lihttu – Norga (Samenes Idrettsforbund – Norge)

Norwegian Championship in Lassoing and Reindeer Racing is organized in partnership with Sámiid Valáštallan Lihttu – Norga (Sami Sports Association – Norway)


4

PROGRAM SAMISK UKE SAMI WEEK 2020 SØNDAG 2. FEBRUAR Samisk søndag / Sami Sunday 12:30-16:00 SAMISK SØNDAG PÅ POLARMUSEET Åpning av utstillingen Riebangolli/kråkesølv og drop in-kurs i kråkesølvteknikk.

ONSDAG 5. FEBRUAR

10:00-17:00 ŠOOP ŠOOP – SÁMI DESIGN DAYS: Doudji Workshop Rødbanken 1. etg, Storgata ŠOOP ŠOOP – SÁMI DESIGN DAYS: Doudji Workshop Rødbanken 1. etg, Storgata

16:30-17:30 KONSERT MED VILDÁ Gratis inngang, aldersgruppe: 15 – 25 år Tvibit, Kringla Kafe CONCERT WITH VILDÁ Free entrance, age group 15 – 25 years Tvibit, Kringla Kafe

SAMI SUNDAY AT THE POLAR MUSEUM.

MANDAG 3. FEBRUAR 10:00-20:00 KUNSTUTSTILLING MED UNGE SAMISKE KUNSTNERE Tvibit, Kringla Kafe. Gratis inngang. ART EXHIBITION WITH YOUNG SAMI ARTISTS. Tvibit, Kringla Kafe. Free entrance. 19:00-20:30 LANSERING AV NYTT NUMMER AV OTTAR, om den samiske musikeren Nils-Aslak Valkeapää. Med redaktør Ola Graff, musiker Niko Valkeapää m. fl. Polarmuseet. Gratis inngang. Seminar about the Sami musician Nils-Aslak Valkeapaa. In Norwegian.

10:00-20:00 KUNSTUTSTILLING MED UNGE SAMISKE KUNSTNERE Tvibit, Kringla Kafe. Gratis inngang. ART EXHIBITION WITH YOUNG SAMI ARTISTS. Tvibit, Kringla Kafe. Free entrance.

TORSDAG 6. FEBRUAR SAMEFOLKETS DAG Sami National Day 15:00 OFFISIELL FEIRING AV SAMENES NASJONALDAG Rådhuset. Kafe åpner kl 15:00. Programmet starter kl 16:30. (Se s. 7 for detaljer) OFFICIAL CELEBRATION OF SAMI NATIONAL DAY City Hall. (See p. 7 for details)

TIRSDAG 4. FEBRUAR

10:00-17:00 ŠOOP ŠOOP – SÁMI DESIGN DAYS: Doudji Workshop Rødbanken 1. etg, Storgata ŠOOP ŠOOP – SÁMI DESIGN DAYS: Doudji Workshop Rødbanken 1. etg, Storgata 10:00-20:00 KUNSTUTSTILLING MED UNGE SAMISKE KUNSTNERE Tvibit, Kringla Kafe. Gratis inngang. ART EXHIBITION WITH YOUNG SAMI ARTISTS. Tvibit, Kringla Kafe. Free entrance. 17:00-20:00 DROP-IN TINNTRÅDARMBÅNDKURS Tvibit, Kurs gratis, aldersgruppe: 15 – 25 år Workshop about Sami Bracelets. For youths age 15-25 yrs. In Norwegian/Sami

10:00-18:00 ARKTISK VINTERMARKED Veita Shopping

16:45 Film: AILOS REISE (Norsk tale). Aurora Kino Fokus Movie: AILOS REISE (Norw. speech). Aurora Kino Fokus 17:30 Film: FROST 2 (2D, samisk tale, norsk tekst). Aurora Kino Fokus Movie: FROST 2 (2D, Sami speech, no. text). Aurora Kino Fokus

ARCTIC WINTER MARKET Veita Shopping 10:00-20:00 KUNSTUTSTILLING MED UNGE SAMISKE KUNSTNERE Tvibit, Kringla Kafe. Gratis inngang. ART EXHIBITION WITH YOUNG SAMI ARTISTS. Tvibit, Kringla Kafe. Free entrance. 12:00 Film: CHIHIRO OG HEKSENE (Samisk tale) Aurora Kino Fokus Movie: CHIHIRO OG HEKSENE (Sami speech) Aurora Kino Fokus 15:00 Film: CHIHIRO OG HEKSENE (Samisk tale) Aurora Kino Fokus Movie: CHIHIRO OG HEKSENE (Sami speech) Aurora Kino Fokus

18:00 Film: CHIHIRO OG HEKSENE (Samisk tale). Aurora Kino Fokus Movie: CHIHIRO OG HEKSENE (Sami speech), Aurora Kino Fokus 19:00 Orgeljoik ved domkantor Hijoo Moon. Tromsø Domkirke. Gratis adgang. Organ-joik by Hijoo Moon. Free entrance Tromsø Church 19:30 Samisk-norsk gudstjeneste ved Karl Yngve Bergkåsa, Stine Walmsness og domprost Stig Lægdene m. flere Tromsø Domkirke Sami-Norwegian mass by Karl Yngve Bergkåsa, Stine Walmsness and pries Stig Lægdene. Tromsø Church.


5

Velkommen til Samisk Uke 2020 i Tromsø by. I løpet av en liten uke arrangeres det ulike arrangement innenfor Samisk kultur og idrett. Her er noe for ulike aldre og interesser.

Welcome to the Sami Week 2020 in Tromsø city. During the week we offer various Sami cultural events and sports. Here you will find something for all ages and interests. See more details about the program further back in the newspaper.

Ser mer detaljer om programmet lenger bak i avisen.

FREDAG 7. FEBRUAR

LØRDAG 8. FEBRUAR

SØNDAG 9. FEBRUAR

10:00-18:00 ARKTISK VINTERMARKED Veita Shopping

10:00-17:00 ARKTISK VINTERMARKED Stortorget og Veita Shopping

10:00-17:00 ARKTISK VINTERMARKED Stortorget og Veita Shopping

ARCTIC WINTER MARKET Veita Shopping

ARCTIC WINTER MARKET Main Square and Veita Shopping

ARCTIC WINTER MARKET Main Square and Veita Shopping 12:00 Film: AILOS REISE: ET NORDNORSK EVENTYR Med Bjørn Sundquist (forteller). (Frankrike/Finland 2018), Tromsø Barnefilmklubb, Verdensteateret

10:00-20:00 KUNSTUTSTILLING MED UNGE SAMISKE KUNSTNERE Tvibit, Kringla Kafe. Gratis inngang. ART EXHIBITION WITH YOUNG SAMI ARTISTS. Tvibit, Kringla Kafe. Free entrance.

Movie: AILOS REISE: ET NORDNORSK EVENTYR With Bjørn Sundquist. Norw. narrator. (Frankrike/ Finland 2018). Tromsø Barnefilmklubb, Verdensteateret

13:00-16:30 SEMINAR FOR PROFESSOR IVAR BJØRKLUND. Professor Ivar Bjørklund er 70 år. Seminaret belyser faglige tema som jubilanten har jobbet med. Norges arktiske universitetsmuseum.

13:00-15:00 NM I REINKAPPKJØRING Storgata/ Tromsø sentrum. NB: Billetter kan kjøpes på arenaen på søndag. For info om forhåndssalg, se annonse side 11.

Seminar celebrating professor Ivar Bjørklund (70 years). In Norwegian.

For info se side 6.

14:00 Film: CHIHIRO OG HEKSENE (Samisk tale) Aurora Kino Fokus Movie: CHIHIRO OG HEKSENE (Sami speech) Aurora Kino Fokus 17:30 Film: CHIHIRO OG HEKSENE (Samisk tale) Aurora Kino Fokus Movie: CHIHIRO OG HEKSENE (Sami speech) Aurora Kino Fokus

11:25-14:00 NM I LASSOKASTING Storgata

12:55 Offisiell åpning av Norgesmesterskap i reinkappkjøring 2020 – sprint 13:00 Presentasjon av deltakere 13:15 Start første innledende heat 14:35 Start finale 15:00 Premieutdeling

NORWEGIAN CHAMPIONSHIP IN LASSOING Main Street (Storgata)

NORWEGIAN CHAMPIONSHIP IN REINDEER RACING. At Storgata/ main street, Tromsø city centre. Tickets can be bought at the arena. More info about ticket sale at page 11.

14:30 Film: CHIHIRO OG HEKSENE (Samisk tale) Aurora Kino Fokus

12:55 Official opening of Norwegian Championship in Reindeer Racing 13:00 Presenting participants 13:15 Start preliminary heats 14:35 Start finale 15:00 Price giving ceremony

Movie: CHIHIRO OG HEKSENE (Sami speech) Aurora Kino Fokus 14:30 Film: FROST 2 (2D, samisk tale, norsk tekst) Aurora Kino Fokus Movie: FROST 2 (2D, Sami speech, no. text) Aurora Kino Fokus

15:45 Film: AILOS REISE (Norsk tale). Aurora Kino Fokus Movie: AILOS REISE (Norw. speech). Aurora Kino Fokus 16:00 Film: CHIHIRO OG HEKSENE (Sami speech). Aurora Kino Fokus Movie: CHIHIRO OG HEKSENE (Sami speech). Aurora Kino Fokus


6

Sámi vahkku Romssas • 2020 • Samisk uke i tromsø

Les mer på http://uit.no/tmu

SAMISK UKE SØNDAG 2. FEBRUAR 12:30 - 16:00

MANDAG 3. FEBRUAR 19:00 - 20:30

FREDAG 7. FEBRUAR 13:00 – 16:30

Polarmuseet

Norges arktiske universitetsmuseum (Tromsø Museum)

Norges arktiske universitetsmuseum (Tromsø Museum)

Samisk søndag på Polarmuseet

Nils-Aslak Valkeapää

Ivar Bjørklund 70 år – seminar

Åpning av utstillinga Riebangolli/Kråkesølv og drop in-kurs i kråkesølvteknikk v/ duojár Jorunn Løkvold.

Norges arktiske universitetsmuseum inviterer til lansering av nytt nummer av Ottar om Nils-Aslak Valkeapää.

Professor Ivar Bjørklund er 70 år. Det markerer museet med seminar som belyser faglige tema som jubilanten har jobbet med ved Norges arktiske universitetsmuseum.

Kurset passer for alle. Ta med deg hele familien!

Innlegg v/ musiker Esa Kotilainen, artist Niko Valkeapää, forfatter Rauni Magga Lukkari og hefteredaktør Ola Graff.

Gratis inngang på museet hele dagen.

Gratis inngang.

Innlegg v /prof. Else Grete Broderstad, Samisk Senter, UiT, produsent og regissør Per Kristian Olsen, NRK, prof. Kirsti Strøm Bull, UiO, prof. Nils Oskal, Sámi allaskuvla, prof. Bjørnar Olsen, UiT og prof. David Anderson, University of Aberdeen. Seminaret ledes av 1.am. Rossella Ragazzi, UiT og David Anderson.


7

Sámi vahkku Romssas • 2020 • Samisk uke i tromsø

GÁISI - SAMISK SPÅKSENTER TROMSØ KOMMUNE

ROMSSA SÁMI VAHKU PROGRÁMMA 2020

PROGRAM SAMISK UKE I TROMSØ 2020 TVIBIT

TVIBIT

KUNSTUTSTILLING MED UNGE SAMISKE KUNSTNERE DATO: Mandag 3. februar – Fredag 7. februar 2020 STED: Tvibit (Kringla Kafe) Gratis Inngang

NUORRA SÁMI DÁIDDÁRIID DÁIDDAČÁJÁHUS GOAS: Mánnodagas – bearjadahkii 3.2 -7.2 2020 GOS: Tvibit (Kringla Kafe) Nuvttá

Unge samiske kunstnere vil stille ut sine kunstverk i kafeen på Tvibit hele uken.

Nuorra sámi dáiddár guovttos Maja Rasmusen ja Monica Hætta čájeheaba iežaska dáidaga Tvibita kafeas buot árgabeivviid.

DROP-IN TINNTRÅDARMBÅNDKURS DATO: Tirsdag 4. februar 2020 Kl.17:00 – 20:00 STED: Tvibit ALDERSGRUPPE: 15 – 25 år Kurs gratis Mariann Meszaros Josefsen arrangerer drop-in tinntrådarmbåndkurs i kafeen. Første mann til mølla, max 15 stk. Hvor du kan lære å lage ditt eget tinnarmbånd. Alt av materialer har vi klart, du trenger bare å lære å flette, klippe og sy. KONSERT MED VILDÁ DATO: Torsdag 6. februar 2020 Kl. 16.30-17:30 STED: Tvibit (Kringla Kafe) ALDERSGRUPPE: 15 – 25 år Gratis Inngang

DROP-IN DATNEÁRPOGOARRUNKURSA GOAS: Disdaga 4.2.2020 Dii.17:00 – 20:00 GOS: Tvibit AHKEMEARRI: 15 – 25 jahkásaččaide Nuvttá Mariann Meszaros Josefsen doallá drop-in datneárpokurssa kafeas. Dasa čáhket 15 oasseváldi dassážii kursa dievvá. Dás oahpat ráhkadit giehtabátti. Mis leat buot ávdnasat. Don oahpat vadjat, bárgidit ja goarrut. VILDÁ KONSEARTA GOAS: Duorastaga 6.2.2020 Dii. 16.30-17:30 GOS: Tvibit (Kringla Kafe) AHKEMEARRI: 15 – 25 jahkásaččaide Nuvttá

SAMISK HYBELMIDDAG DATO: Torsdag 6. februar 2020 Kl.16:00 – 18:00 STED: Tvibit (Kringla Kafe) På ungdomshuset Tvibit blir det servert samisk hybelmiddag – wraps med reinsdyrkjøtt og salat – for en billig penge

SÁMI BORRAMUŠ GOAS: Duorastaga 6.2.2020 Dii.16:00 – 18:00 GOS: Tvibit (Kringla Kafe) Nuoraidviesus guossohuvvo sámi borramuš hálbái – wrap mas lea bohccobiergu ja saláhta.

RÅDHUSET

RÁDDEVIESSU

Program på Rådhuset 6. februar

Ráđđeviesu Sámi álbmotbeaivvi prográmma

DATO: Torsdag 6. februar 2020 Kl. 15.00 kafe åpner. STED: Rådhuset Program starter kl. 16.30. Kafeen vil selge bidus, kaker, kaffe og brus. Gratis Inngang

GOAS: Duorastaga 6.2. 2020 Dii. 15.00 kafea rahppo. GOS: Ráđđeviesus Prográmma álgá dii.16.30 Kafeas vuvdojuvvo biđus, gáhkut, gáffe ja bruvsa. Nuvttá

1. Blandakoret Nordaførr synger Sámi soga lávlla + joik 2. Ordførers tale 3. Kulturelt innslag: Simon Issát Marainen 4. Sametingets tale ved Silje Moutka 5. Samisk klassen ved Prestvannet skole synger 6. Minikonsert: Vildá

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Seahkalaskoarra Nordaførr lávlu Sámi soga lávlaga ja luđiid. Sátnejođiheaddji sárdnida Guoimmuheapmi: Simon Issát Marainen Sámedikki bealis sárdnida Silje Muotka Báhpajávrri sámi oahppit lávlot Konsearttaš: Vildá

SIMON ISSÁT MARAINEN

er en joiker fra Nedre Soppero i Nord-Sverige.

VILDÁ Vildá is an original blend of indigenous Sámi yoiks, grooving rhythms and improvisation – with girly charm. Inspir­ation has been sought from Sámi people’s strong connection to nature, presentday pop as well as the Finnish folk tradition. The result is a unique dialogue that takes the listener to a fascinating journey to the Sámi land – the vast landscapes under the arctic hills and frosty winds.

VILDÁs debut album Vildaluodda – Wildprint, released in April 2019 by Bafe’s Factory, has already gained great reviews internationally. The band has performed on various occasions from concerts to film screenings and appeared on festival stages in Canada, Spain, France, Bulgaria and Sweden.

VIIVI MARIA SAARENKYLÄ is one of the most promising young Finnish accordionists. She has been awarded in many renowned competitions such as Castelfidardo and Coupe Mondiale. She has performed internationally and the many travels can be heard in her music as nuances from different music cultures around the world.

Viivi Maria Saarenkylä – accordion, live effects Hildá Länsman – vocals, frame drum

HILDÁ LÄNSMAN was born in a small Sámi village called Ohcejohka in the northernmost municipality of Finland. Having grown up with reindeer husbandry, handicraft (duodji) and a joik (luohti) traditions which spans several generations she connects her background with contemporary world music and academic studies. Hildá is a proud upholder of the Sámi culture and joik-tradition and also a member of Sámi fusion band Solju.


8

LØRDAG 8. FEBRUAR kl. 11:25-14:00 Storgata/Stortorget

Sámi vahkku Romssas • 2020 • Samisk uke i tromsø

LASSOKASTING – en del av den samiske kulturarven

Lassokasting har en lang historie og står svært sentralt i den samiske kulturarven. Lassoen har siden tidenes morgen vært en av de viktigste redskapene for en same under gjeting av rein – og det er den fremdeles i dag! Lassokasting har etterhvert utviklet seg til å bli en tradisjonell idrettsgren blant samer. Lassokastkonkurranser har i en årrekke blitt arrangert rundt omkring i Sápmi. Sammen med MSM Events har Samenes idrettsforbund Norge i flere år arrangert NM i lassokasting i Storgata i Tromsø. Konkurransen har blitt en stor suksess som en del av Samisk uke. I konkurransen deltar landets desidert dyktigste lassokastere, damer og herrer. De møtes i heat på fire og fire i innledende runder og finaler. Reglene er enkle, treffer du reinhornet, kommer du ett steg nærmere målstreken. Det finnes knapt noe liknende; et forrykende tempo, en fantastisk presisjon og god utholdenhet – den beste lassokasteren kan titulere seg som Norges beste lassokaster. Det premieres med premier sponset av Hadeland glassverk og pengepremier fra SVL-N. Velkommen til et forrykende show i Storgata i Tromsø lørdag 8. februar fra klokken 11.00.

Norwegian Championship in Lasso Throwing Lasso throwing has a long history and central role in Sami heritage and culture. Since the beginning of time, the lasso has been an important tool for the Sami reindeer herder. And it still is today. Throwing the lasso has developed into an important sporting tradition for the Sami population. Lasso throwing competitions have been arranged for several years all over Sápmi, the cultural region traditionally inhabited by the Sami people. Together with MSM Events, the national federation for Sami sports has arranged the Norwegian Championship in Lasso Throwing in the centre of Tromsø for several years. The competition has become a big success and important part of the Sami week. Some of the country’s best throwers, both men and women, reindeer herders and general lasso specialists, meet in the competition.

Begge foto: Zoltan Tot

In both qualifying rounds and finals, the competitors meet in heats of four. The rules are simple; by hitting the fixed reindeer antlers, the throwers can advance one step closer to the finish line. You will likely never experience anything like this; high speed, incredible precision and a tangible excitement mark this compe­ tition that crowns Norway’s best Lasso throwers. The awards are sponsored by Hadeland Glassverk and the price money comes from SVL-N, the Norwegian federation for Sami sports. Welcome to a fantastic show on Saturday, 8th of February, 11:00 AM.


9

Sámi vahkku Romssas • 2020 • Samisk uke i tromsø

ARKTISK MARKED

Arctic market

Samisk Uke er kjent for sitt tradisjonsrike arktiske vintermarked, hvor det selges kvalitets­varer fra Sápmi og Nord-Norge. I år så utvides vintermarkedet slik at vi har plass til enda flere kvalitetsleverandører. Nå kan du vandre mellom bodene ute på Stortorget, eller inne på kjøpe­senteret Veita Shopping som har en flott markedsplass med kafé i tredje etasje. Veita Shopping ligger rett ved Stortorget. På markedsplassene finner du doudji-produkter (tradi­­ sjonsrikt samisk handverk) som for eksempel kniver, guksi (trekopp), skinnluer, reinskinn og skaller (fottøy), og annet tradisjonsrikt nordnorsk handverk som for eksempel såler i tovet ull. Det er også flere som selger moderne handverks­ produkter fra nord, spennende design som gjerne inkorpo­ rerer det tradisjonelle gjennom materialene som brukes eller gjennom bruk av designelementer som trekker veksler på tradisjonelt håndverk og design.

Men det blir ikke skikkelig marked uten lukten av spennende mat! På markedet finnes også mange spennende smakebiter av samisk mat, og salg av gode råvarer fra lokale aktører. Kjenn din besøkelsestid, for reinkjøtt er godt kjent som det beste og sunneste kjøttet! Her kan du få tak i reinkjøtt i mange ulike varianter, røkt, tørket, fileter og steik, og selvfølgelig grytekjøtt. Du får også kjøpt varmretter på markedet.

TORSDAG 6. FEBRUAR FREDAG 7. FEBRUAR KL 10:00-18:00 Veita Shopping LØRDAG 8. FEBRUAR SØNDAG 9. FEBRUAR KL 10:00-17:00 Stortorget og Veita Shopping

Under Samisk Uke slår vi opp storlavvuen på Stortorget. Under markedsdagene serverer elever fra den samiske klassen ved Prestvannet skole, kaffe og kaker i lavvuen. Arktisk Vintermarked er åpent på Veita Shopping fra torsdag 6. til søndag 9. februar, og på Stortorget fra lørdag 8. til søndag 9. februar.

AKTØRER SOM DU KAN MØTE PÅ MARKEDET

Exhibitors at the market Nordlys-Rein

Reinkjøtt / Reindeer meat

Inga Sara Eira Duodji

Samisk håndverk / Sámi handcraft

Ottar Mienna Anti

Ullprodukter, pelsluer, reinskinn etc/ Woolen products, leather hats, reindeer skin etc.

Hjerttind Rein As

Vakumpakket kjøtt / Reindeer meat

Skodi Rein As

Reinkjøtt / Reindeer meat

Inga Marit Anne Utsi - IMA Duodji Samisk håndverk / Sámi handcraft Foto: Zoltan Tot

Mors mat

Reinburgere og div. varm mat av rein / Warm food

Ovlla Gaup

Sami Week is renowned for its traditional Arctic Market, where you can find quality handcrafted products from Sápmi and Northern Norway. This year the Arctic Market is expanded to include the third floor of the shopping centre Veita Shopping which is located right next to the main marketplace.

incorporating some traditional elements into modern designs.

The marketplaces are filled with doudji items, traditional Sami handcraft, such as knives, guksi (woodcrafted cups), leather hats, mittens, footwear and hides. You will also find traditional northern norwegian handcrafts such as insoles of boiled wool (the warmest insoles you will ever find).

There’s no market without the smell of exciting food! Try some traditional sami food or perhaps some reindeer meat with a modern twist. Reindeer is well known as the most tasty and healthy of meats. Try smoked or dried reindeer for your next outdoor adventure, or serve the most tender of steaks from reindeer loins. Hope to see you at the market place!

Some of the market sellers focus on exciting modern design and handcraft from the Arctic. Often with a hint of tradition either in the materials used, or by

Open at Veita Shopping from Thursday 6th to Sunday 9th of February, and at Main Square (Stortorget) from Saturday 8th to Sunday 9th of February.

Reinkjøttmarked fra Kautokeino Anders Bongo-Wiik Svetlana Andersen


10

Sámi vahkku Romssas • 2020 • Samisk uke i tromsø

SØNDAG 9. FEBRUAR KL 12:55-15:30 Storgata/Stortorget

NM i reinkappkjøring Norwegian Championship in Reindeer Racing

Reinkappkjøring er en idrett som har lange tradisjoner flere steder i Sápmi. Også Norgesmesterskapet i Storgata i Tromsø er etterhvert blitt en tradisjon for utøverne innenfor denne fartsfylte idretten. Reindeer Racing is a sport that has a long tradition in several places in Sápmi, the cultural region traditionally inhabited by the Sami people. The Norwegian Championship held in Tromsø city center, has in later years become an important part of this special tradition.


11

Sámi vahkku Romssas • 2020 • Samisk uke i tromsø

Welcome to the 16th annual Norwegian Championship in Reindeer Racing. This spectacular event is being held in the city centre of Tromsø. The senior class consists of the eight best “racing” reindeer in the country. The reindeer are driven by the best reindeer drivers we have on the Norwegian side of Sápmi. The race starts with quarter finals, followed by semi­finals and finals, where the Norwegian champion will be crowned. In addition, there will be races for the junior league.

Banen til reinkappkjøringen måler 201 meter. Reinkappkjøring i Storgata er et samarbeid mellom Samenes Idretts­ forbund – Norge og stiftelsen Midnight Sun Marathon. I år som tidligere bidrar Hadeland Glassverk med premier.

The racing track measures a distance of 201 meters along the city’s main street. The reindeer racing event is a cooperation between the Norwegian federation of Sami sports and the Midnight Sun Marathon Foundation. As in previous years Hadeland Glassverk contribute with awards for the best drivers.

Vi ønsker alle velkommen til Storgata søndag 9. februar til fart og spenning, og håper på masse snø, godt kaldt vær, samt masse entusiastiske tilskuere.

We welcome everyone to the city centre on Sunday 9th of February, to be a part of this fast and exciting event with hopefully lots of snow, cold temperatures and an excited crowd.

Foto: Truls Tiller

Foto: Truls Tiller

For 16. år på rad arrangeres Norgesmesterskap i reinkappkjøring i Tromsø sentrum. Som de foregående årene så er det åtte av de absolutt beste kjørereinene som deltar i seniorklassen. Disse blir kusket av noen av de dyktigste kuskene vi har på norsk side av Sápmi. Det kjøres innledende heat, semifinale og til slutt finale, hvor altså norgesmesteren kåres. I tillegg har vi fire rein i juniorklassen.

SALG AV BILLETTER TIL NM I REINKAPPKJØRING Tickets for the Norwegian Championship in Reindeer Racing

BILLETTPRISER / Ticket prices:

Søndag 9. februar 2020

VOKSEN over 16 år kr. 200,-

NG PPKJØRI REINKAme sterskap, TROMSØ

Adults (age 16-) NOK 200,-

NoRSK

VOK SEN over 16 år kr. 200

VOK SEN

BARN opp til 16 år GRATIS Children (-16) FREE FORHÅNDSSALG LØRDAG 8. FEBRUAR

Forhåndssalg av billetter på Stortorget lørdag 8. februar fra kl. 11:00 til 15:00.

PRE-SALE

Pre-sale of tickets at our shop at Stortorget (main square) Saturday February 8th from 11:00-15:00.

2020 Samisk uke i tromsø 2020 Sámi vahkku romssas2020 Sami week in tromsØ

,-

ADULTS (age 16-) NOK 200,

-

www.msm.no

Samisk uke i tromsø Samisk uke i tromsø vahkku romssas Samisk uke i tromsø vahkku romssas Sámi Samisk uke i tromsø vahkku romssas Sámi week in tromsØ Samisk uke i tromsø vahkku romssas Sámi week in tromsØ Sami Sámi Ø Sami Sámi vahkku romssas Ø Sami week in troms Ø Sami week in troms Sami week in troms

SØNDAG 9. FEBRUAR

kan du kjøpe billetter ved innganger til arenaen langs Storgata. Sunday February 9th you can buy tickets at the sales point at the race arena (along Storgata/main street). INNGANG / SALES POINT • Sør i Storgata ved Tempogården / South end of Storgata by Tempogården • Stortorget ved Narvesen / Stortorget by Narvesen kiosk • Kulturhuset • Cora Sandels gate ved Burger King / Cora Sandels street by Burger King


12

Sámi vahkku Romssas • 2020 • Samisk uke i tromsø

VI SAMARBEIDER MED SAMISK UKE

SCANDIC GRAND TROMSØ Kom innom for å smake på vår frokost mellom 07.00 og 10.00 Bestilling på tlf 77 75 37 77 eller på grandtromso@scandichotels.com GRAND TROMSØ


Sámi vahkku Romssas • 2020 • Samisk uke i tromsø

13


14

Sámi vahkku Romssas • 2020 • Samisk uke i tromsø

Offisiell premieleverandør til Samisk uke og NM i Reinkappkjøring Vi har mange flotte bedriftsgaver og profileringsartikler til små og store anledninger

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på

post@hadelandporsgrund.no

OVER 40 ÅR I BRANSJEN

• Boligfelt/tomter • Vann og avløp • Fjellsprenging • Massetransport • Drenering • Riving • Snørydding Telefon: 77 67 68 20 Mobil: 907 30 177 E-post: herbjorn@herbjorn-nilssen.no Stakkevollvegen 309 9019 Tromsø

www.herbjornnilssen.no

Hadelandporsgrund.no


15

Sámi vahkku Romssas • 2020 • Samisk uke i tromsø

21. mars / March 21th

Foto: Zoltan Tot

MSM inviterer til det andre årlige Arctic SnowShoe Race i 2020

Visste du at tidenes første trugeløp i Nord-Norge gikk av stabelen i mars 2019? En vill idé noen år tilbake resulterte i et testløp i 2018, og 23.mars 2019 stilte om lag 40 personer til start på Arctic SnowShoe Race (ASSR) på Kvaløysletta Skistadion. Løpet ble i både dame- og herreklassen sterkt dominert av et elitelag (tre damer og tre menn) fra Katalonia (Spania), som til og med reiste med egen trener. Disse var altså noen hakk mer ambisiøse enn den jevne deltakeren. Det var svært spennende for både deltakere og arrangører å få et innblikk i elitenivået i denne sporten, og den berømte lista ble lagt høyt for å si det slik. Utenlandske løpere dominerte startfeltet i antall, men de om lag 15 nordmennene som stilte til start bet godt ifra seg. Spesielt nevnes lokal løper Eli-Anita Schøning som sloss sterkt med katalanerne og til slutt klarte å kapre andreplassen! De gode erfaringene fra årets løp gjør at vi satser friskt fremover med nytt løp i 2020, og at en plan om å få VM i trugeløp til Tromsø iløpet av få år, er født. Stay tuned som det heter! MSM Events inviterer tilbake til Arctic SnowShoe Race 21. mars 2020! Løpets andre utgave vil også foregå på nydelige Kvaløya, nærmere bestemt Kvaløysletta Skistadion og Rødtind. I år som i fjor vil vi tilby to distanser. 10 km er distansen for de ambisiøse, og hvis været tillater det vil løypa gå innom toppen av Rødtinden. 5 km er distansen for mosjonisten som vil løpe eller gå, men helst ikke så mange høydemeter. Litt opp og ned blir det uansett når løypa snirkler seg opp mot skoggrensa, men det meste av løypa går i flott rullende, åpent terreng på Kvaløysletta. MSM Events arrangerte trugetreninger i Tromsø gjennom hele vinteren 2019 og flere løpere fikk testet denne aktiviteten. Dette vil vi fortsette med i vinter frem mot ASSR. MSM Events har til og med investert i et tyvetalls racing løpetruger slik at folk kan få mulighet til å prøve denne aktiviteten. Truger kan leies i hele vinter på vår hjemmeside msm.no. Selv om svært mange sverger til ski når det er snø, har trugeløp absolutt sine fordeler. Spesielt når skiløypene er i dårlig forfatning på høsten og våren, er truger en glimrende måte å bruke marka på. Dessuten er det god vintertrening for alle løpere som vil holde løpeformen vedlike. Vi oppfordrer derfor alle til å bli med på trugetrening og ikke minst bli med på ASSR 2020!

Welcome to the second annual Arctic SnowShoe Race in 2020 Did you know that MSM Events started the first snowshoe race in Arctic Norway in 2019? A wild idea a few years back spurred a test run in 2018, and the 23rd of March 2019 about 40 local and international snowshoe runners took place at the starting line for the first Arctic SnowShoe Race (ASSR). The race venue on Kvaløya was chosen for its majestic scenery with fjords and mountains everywhere. The race course measured about 10 kilometres and 500 vertical meters. On offer was also a 5k run. The podiums on the 10 k were completely dominated by the visiting Catalan team, except for the womens second place which was secured by local runner Eli-Anita Schøning. It was great for us as organizers to have so many experienced and skilled competitors from abroad, showing us the level of international snowshoe racing. This has inspired us in our work with the ASSR and has also sparked a plan to host the World Championship in snowshoe racing in Tromsø in a few years! It is our pleasure to welcome you to the second edition of Arctic SnowShoe race 21st of March 2020. Like last year the race will be held on Kvaløya, and weather permitting, the 10 K course will include the summit of mount Rødtind. The 5 K race will be more forgiving however, suited for runners and walkers whose desires are not measured in vertical meters. The great thing about snowshoe running is that anybody can do it. You don’t need highly perfected skills. If you can walk or run, then you can walk or run on snowshoes. But that doesn’t mean it is easy either. Like running, it is all about how much you put into it. But to be honest, It’s more of a workout than your usual run! So try something new and check out the Arctic SnowShoe Race 2020!


16

Sámi vahkku Romssas • 2020 • Samisk uke i tromsø

20. juni / June 20th

Foto: Zoltan Tot

Lørdag 20. juni 2020 arrangeres Midnight Sun Marathon for 31. gang. Løpere fra hele verden kommer til Tromsø for å løpe i den lyse sommernatta.

Våre løyper er kontrollert og sertifisert av AIMS, det internasjonale forbundet for maraton og langdistanseløp. Hvert år stiller rundt 6000 løpere på startstreken fordelt på fem distanser. Uansett nivå og alder finnes det et løp for deg under MSM. Du kan velge mellom: Maraton, Mizuno Halvmaraton, MSM Mila (10 km), Coop Minimaraton (4,2 km) og Barnas Maraton (800 m). Stiftelsen Midnight Sun Marathon ble etablert i 1989 og arrangerte sitt første maratonløp i Tromsø i 1990. Under navnet MSM Events har stiftelsen siden utviklet seg til å bli en organisasjon som markedsfører og arrangerer ulike sports- og kulturarrangement i Tromsø, som for eksempel Samisk Uke. MSM Events engasjerer seg lokalt og har i mange år tilbakeført store deler av overskuddet til lokale idrettslag og frivillige foreninger i Tromsø og Nord-Norge, noe som også er vedtektsfestet. I 2018 utgjorde bidraget til idretten i overkant av en mill. kroner. Midnight Sun Marathon har hatt en stor økning i antall deltakere de siste åra. I 2018 hadde vi over 6000 deltakere fra 77 nasjoner og ca. 4500 av disse var tilreisende. Og de kommer til Tromsø fordi Midnight Sun Marathon har internasjonal status som ett av de 10 mest eksotiske løp som man må gjennomføre «før man legger løpeskoene på hylla». 20. juni 2020 kan også du bli med på denne fantastiske løpefesten!

Saturday, June 20th, 2020, we organize the 31st edition of the Midnight Sun Marathon. Runners from all over the world are coming to Tromsø to run in the Arctic and the land of the Midnight Sun. Our courses are controlled and certified by Hugh Jones in AIMS “Association of International Marathon and Distance Races”. Approximately 6000 runners take on the streets of Tromsø every year. No matter level and age, there is a distance for you during MSM. You can choose between: Marathon, Mizuno Half Marathon, MSM Mila (10k), Coop Mini Marathon (4,2k) and Kids marathon (800m). MSM Events was established as a foundation in 1989 and held the first Midnight Sun Marathon in 1990. We are now an organisation who organize and promote several sports- and cultural events in Tromsø, such as Sami Week. MSM Events aim to contribute locally and a significant part of our surplus goes towards local sports- and humanitarian organisations, as per our statutes. Midnight Sun Marathon has had a huge increase in participants in later years. In 2018 we had more than 6000 participants form 77 nations, and about 4500 of these were incoming travelers! And they come to Tromsø because Midnight Sun Marathon is internationally renowned for being one of the ten most exotic races to complete before retiring your running shoes for good. 20th of June2020 is your next chance to join this faboulous event.


Sámi vahkku Romssas • 2020 • Samisk uke i tromsø

TMC Tromsø Mountain Challenge

17

21.-23.august / August 21-23th

Sett deg et skikkelig treningsmål for 2020, og meld deg på Tromsø Mountain Challenge! Welcome to Tromsø Mountain Challenge 2020!

Nordnorsk natur på sitt tøffeste 21.-23. august blir en helg i fjellets navn når MSM Events inviterer til terreng­ løpefesten TMC - Tromsø Mountain Challenge! Helgen sparkes i gang med et kort og intenst trappeløp opp Sherpatrappa på fredags kveld. Det så­kalte Ekstremløpet gikk av stabelen for første gang i 2001 og har vært en bidragsyter til populariteten til denne ruta. Populariteten har som kjent ført til bygging av Sherpatrappa og for andre året er det trappetrinn helt til mål ved Fjellheisen!

Den siste dagen i TMC er viet til motbakkeløpet TMC Tindløpet, som ble avholdt første gang i 2005. Start ved Tromsdalen Camping og mål på toppen av Tromsdalstinden. En herlig syrefest for alle motbakkefrelste! Hver for seg byr alle TMC-løpene på en skikkelig utfordring. Men for enkelte er ikke dette nok. Den ultimate styrkeprøven er derfor å gjennomføre TMC-Trippel, noe som betyr å delta på Ekstremløpet fredag, Tromsø Mountain Ultra 50K på lørdag, og Tindløpet på søndag! Galskap mener noen, en skikkelig løpefest for de ekstremt løpeglade mener vi!

Foto: Zoltan Tot

Lørdag er dagen for det store eventyret. Et hundretalls løpere kjøres med buss ut til Snarbyeidet. Herfra skal det løpes (og gås) hele 50 km før målgang i Tromsdalen. Tromsø Mountain Ultra 50K er et unikt løp hvor man beveger seg gjennom svært ulike landskap fra skog til vidde til høyfjell. Området er blant de viktigste reinbeitedistrikta og her er det aktiv reindrift slik det har vært i hundrevis av år. Ikke sjelden møter man små flokker av disse flotte dyrene når man er ute i Tromsøs natur.

Når løperne etter 30 km kommer inn under Tromsdalstindens mektige vestflanke, endrer de smale fjellstiene karakter. Her var det gruvedrift mot slutten av 1800 tallet og i noen tiår fremover, og de gamle gruveveiene som ble bygd med hakker og spader, gjør nytte som flotte turstier i dag. Her i Tromsdalen møter ultraløperne deltakerne på TMC HalvUltra 25K, og de slår følge opp forbi Røde Kors hytta og inn Djupdalen før de biter tennene sammen i den siste seige motbakken opp mot Bønntuva. Det er derimot fortsatt et godt stykke frem til mål herfra!

Experience the nature of Northern Norway The weekend 21-23th of August is a celebration of mountain running! We kick off the TMC-weekend with TMC Extreme Race, a short and intense race up the Sherpa Stairs on Friday evening. The Sherpa Stairs was built by Sherpas from Nepal. The stairs ascend from the valley floor to the Fjellheisen cable car station. Saturday is Ultraday! Buses bring the participants of the Tromsø Mountain Ultra 50K to Snarbyeidet where they embark on 50 kilometres of mountain terrain before finishing in Tromsdalen. The special arctic landscape set the stage for a unique race through an active reindeer herding district. The history of sami reindeer herding in this area goes back several hundred years.

After 30 kilometers the ultrarunners find themselves beneath the great west face of Mt. Tromsdalstinden. Here in the valley of Tromsdalen where the narrow mountain tracks give way to rugged, winding mining roads from the end of the 19th century, participants from the TMC HalfUltra 25K join ranks with the 50K runners. Side by side they ascend from the valley floor and embark on the final climb up to Mt. Bønntuva. From there on, a long, slow descend towards the finish line awaits. The last day of Tromsø Mountain Challenge is the vertical race TMC Tindløpet, first held in 2005. Start at Tromsø Camping and finish after 1238 vertical meters at the summit of Tromsdalstinden. Each on its own these races pose a serious challenge. The ultimate challenge for the high spirited however, is the TMC-Triple comprised of the Extreme Race on Friday, Tromsø Mountain Ultra 50K on Saturday and the TMC Tindløpet on Sunday. What a weekend!


18 18

21. mars / March 21th 2020

ARCTIC SNOWSHOE RACE Opplev nordnorsk vinter på sitt beste! Experience the best of the North Norwegian winter! 5 km og 10 km

MY ARCTIC EXPERIENCE 20. juni / June 20th 2020

MIDNIGHT SUN MARATHON Løp i lyset av midtnattsola Run in the light of the Midnight Sun

MIDNIGHT SUN MARATHON MIZUNO HALVMARATON MSM MILA 10 km COOP MINIMARATON 4.2 km BARNAS MARATON

21.-23. august / August 21th-23rd 2020

TROMSØ MOUNTAIN CHALLENGE Nordnorsk natur på sitt tøffeste Experience the nature of Northern Norway

TMC EKSTREMLØP TROMSØ MOUNTAIN ULTRA 50K TMC HALVULTRA 25K TMC TINDLØPET

WWW.MSM.NO info@msm.no


19


Sámi vahkku Romssas • 2020 • Samisk uke i tromsø

6. februar

Tlf. 77 67 33 63 • info@msm.no

www.msm.no

SAMISK UKE I TROMSØ 2020 Utgiver: Midnight Sun Marathon Redaksjon: Magnus Kjeldsberg Layout/produksjon: Fagtrykk Idè Forsidefoto: Zoltan Tot Trykk: Polaris Trykk, Harstad Distribusjon: Mediahuset iTromsø

Samefolkets Dag 8. februar NM i Lassokasting 9. februar NM i Reinkappkjøring