Perpetuum Sorteringsguide_april23

Page 1

SORTING GUIDE Industrial waste SORTERINGSGUIDE Næringsavfall April 2023
2

Innhold

Perpetuum-gruppen

Bestillingsrutiner

Blandet avfall usortert / General waste

Brennbart avfall sortert / Combustible waste

Hardplast / Hard plastic

Folieplast / Plastic foil

Plastemballasje / Plastic packaging

Isopor / Polystyrene

Ny type trykkimpregnert trevirke / New Pressure-Treated Wood

Behandlet trevirke / Treated wood

Blandet bearbeidet trevirke / Mixed processed wood

Blandet glass / Glass

Blandet glass- og metallemballasje / Mixed glass and metal packaging

Blandede metaller / Mixed metals

Kontorpapir / Paper

Emballasjekartong / Cardboard

Takpapp og tjærepapp / Roofing felt

Gips / Plaster

Mineralull / Mineral wool

Rene masser / Pure masses

Betong uten armeringsjern / Concrete

Betong med

/ Reinforced concrete

Matavfall / Food waste Emballert matavfall / Packaged food waste Møbler og inventar / Furniture and inventory
Blandet EE-avfall / Electrical waste
Farlig avfall / Hazardous waste Containere og oppsamlingsutstyr 4 6 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 3
armeringsjern

PERPETUUM-GRUPPEN

Perpetuum-gruppen er Nord-Norges største privateide avfallsaktør.

Vi tilbyr tjenester innenfor ordinært og farlig avfall, slamsuging- og industri, sanering og riving samt kurs og rådgivning.

Konsernet er organisert med morselskapet Perpetuum AS, og datterselskapene Perpetuum Circuli AS, Perpetuum

Miljø AS og Perpetuum Mobile AS.

4

Hvert av datterselskapene har spisskompetanse på sine forretningsområder, men samarbeider aktivt for å kunne tilby kundene våre komplette og enkle løsninger uten bekymringer.

Konsernet har et gjennomgående fokus på miljø, og prioriterer gjenvinning av materialer og energi.

Alle selskapene i konsernet er sertifisert i henhold til ISO-standardene for kvalitets- og miljøstyring 9001 og 14001.

5

BESTILLINGSRUTINER

Alle bestillinger av tjenester utføres ved å kontakte vårt kundesenter. Bestillinger skal være oss i hende minimum en virkedag i forveien av ønsket utført oppdragsdato.

Telefon 4000 2929

E-post kundesenter@perpetuum.no

Åpningstider Mandag-fredag 08:00 – 16:00

Nettsted www.perpetuum.no

6

Dette må du gjøre før vi kommer til deg:

• Planlegg og bestill i god tid

• Ikke la utstyret stå inneparkert

• Utstyret skal være ryddet for snø

• Utstyret må være tilgjengelig

• Ikke fyll avfall over containerkant

Forhold forårsaket av kunde som medfører at vi ikke får utført oppdrag vil generere bomtur.

7

Blandet avfall usortert

General waste

Blandet restavfall som må sorteres på avfallsmottaket.

General waste that needs sorting at the waste collection site.

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• EE-avfall / Electrical waste

• Radioaktivt avfall / Radioactive waste

• Eksplosivt avfall / Explosive waste

• Smittefarlig avfal/ Infectious waste

• Farlig avfall / Hazardous waste

• Flytende avfall / Liquid waste

• Dekk, med og uten felg / Tires, with and without rims

• Impregnert trevirke / Pressure-Treated Wood

• Masser / Masses

• Isolasjon / Insulation

• Gips / Plaster

8

Brennbart avfall sortert

Combustible waste

Kan inneholde papir, papp, plast, tre, tekstiler og hagemøbler – eller produkter sammensatt av disse materialene.

May contain Paper, Cardboard, Plastic, Wood, Textiles, Garden furniture or products composed of these materials.

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain: • EE-avfall / Electrical waste

• Radioaktivt avfall / Radioactive waste • Eksplosivt avfall / Explosive waste •

Smittefarlig avfall / Infectious waste • Farlig avfall / Hazardous waste • Flytende avfall / Liquid waste

• Dekk, med og uten felg / Tires, with and without rims

Impregnert trevirke / Pressure-Treated Wood

Masser / Masses

• Isolasjon / Insulation

• Jern og metaller / Iron and metals

• Gips / Plaster

9

Hardplast

Hard plastic

Eksempelvis plastrør, bøtter og hagemøbler.

All types of hard plastic, e.g. plastic pipes, buckets, etc.

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• Farlig avfall / Hazardous waste

• Folieplast / Foil plastic

• Metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner / Metals and other materials that can damage people, the environment and / or machines

• Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater / Plastics containing brominated flame retardants or phthalates

• Andre avfallstyper / Other types of waste

10
11

Folieplast

Plastic foil

Ren LDPE folie fra sekker, krympefolie, byggfolie, strekkfilm eller lignende

Soft plastic foil, e.g. packaging plastic, shrinkwrap, stretch film and bubble wrap.

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• Andre plasttyper og materialer / Other types of plastic

• Farlig avfall / Hazardous waste

• Annet avfall / General waste

• Metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner / Metals and other materials that can damage people, the environment and / or machines

• Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater / Plastics containing brominated flame retardants or phthalates

12

Plastemballasje

Plastic packaging

Myk- og hardplastemballasje som f.eks. flasker, kanner, begre, poser og forpakninger.

Soft and hard plastic packaging, such as bottles, jugs, cups, bags and packaging.

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• Andre plasttyper og materialer / Other types of plastic

• Farlig avfall / Hazardous waste

• Annet avfall / General waste

• Metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner / Metals and other materials that can damage people, the environment and / or machines

• Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater / Plastics containing brominated flame retardants or phthalates

13

Isopor

Polystyrene

Ren isopor (ekspandert polystyren)

Expanded polystyrene

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• Farlig avfall / Hazardous waste

• Gips / Plaster

• Mineralull / Mineral wool

• Metaller og annet som kan skade personer, miljø

og/eller maskiner / Metals and other materials that can damage people, the environment and / or machines

• Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater / Plastics containing brominated flame retardants or phthalates

• Andre avfallstyper / Other types of waste

14

Ny type trykkimpregnert trevirke

New Pressure-Treated Wood

Fraksjonen kan kun inneholde ny type trykkimpregnert trevirke produsert etter 2003

Can only contain the new type of Pressure-Treated Wood produced after 2003

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• CCA eller kreosot / Pressure-Treated Wood (CCA, Cu or creosote)

• Brannhemmende plater / Fire-retardant plates

• Avfall som ikke er trevirke / Waste that is not wood

• Vinduskarmer fra isolerglassruter / Window frames

• Farlig avfall / Hazardous waste

15

Behandlet trevirke

Treated wood

Malt trevirke, rent trevirke, paller, trevirke med spiker og skruer

Painted wood, pure wood, pallets, wood containing nails and screws.

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• Sponplate / Particleboard

• Laminat / Laminate

• Parkett / Parquet

• MDF-plater / MDF boards

• OSB-plater / OSB boards

• Limtreprodukter og trefiberprodukter /

Glulam products and wood fiber products

• Impregnert trevirke (CCA-, Cu- eller kreosot) /

Pressure-Treated Wood (CCA, Cu or creosote)

• Brannhemmende plater / Fire-retardant plates

• Avfall som ikke er trevirke / Waste that is not wood

• Nytt impregnert treverk (Cu impregnert) /

New Pressure-Treated Wood

• Vinduskarmer fra isolerglassruter / Window frames

• Farlig avfall / Hazardous waste

16

Blandet bearbeidet trevirke

Mixed processed wood

Sponplater, laminat, Parkett, MDF-plater, OSB-plater, limtreprodukter og trefiberprodukter

Particleboard, Laminate, Parquet, MDF boards, OSB boards, glulam products and wood fiber products

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• Impregnert trevirke (CCA-, Cu- eller kreosot) /

Pressure-Treated Wood (CCA, Cu or creosote)

• Brannhemmende plater / Fire-retardant plates

• Avfall som ikke er trevirke / Waste that is not wood

• Nytt impregnert treverk (Cu impregnert) /

New Pressure-Treated Wood

• Vinduskarmer fra isolerglassruter / Window frames

• Farlig avfall / Hazardous waste

18

Blandet glass

Glass

Kan inneholde vindusruter, speil, glassfliser og glassbyggerstein.

All types of glass, e.g. windows, mirrors, glass tiles, doors etc.

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• Blyglass / Lead glass

• PCB-holdige isolerglassruter / PCB-containing insulating glass panes

• Krystall / Crystal

• Keramikk og porselen / Ceramics and porcelain

• Ildfast glass / Refractory glass

• Glass fra farmasøytisk og kjemisk industri / Glass from pharmaceutical and chemical industries

• Plast / Plastic

• Grus, stein og jord / Gravel, stone and soil

• Batterier / Batteries

• Andre avfallstyper / Other types of waste

• Farlig avfall / Hazardous waste

19 19

Blandet glass- og metallemballasje

Mixed glass and metal packaging

Kan inneholde glassflasker, syltetøyglass, annen glass- og metallemballasje.

May contain glass bottles, jam jars, other glassand metal packaging.

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• Keramikk / Pottery

• Porselen / Porcelain

• Ildfaste former og glass / Refractory molds and glass

• Speil / Mirror

• Maling- og lakkemballasje / Paint and varnish packaging

• Lysstoffrør og lyspærer /

Fluorescent tubes and light bulbs

• Produktrester / Product residues

• Andre avfallstyper / Other types of waste

• Farlig avfall / Hazardous waste

20
21

Blandede metaller

Mixed metals

Eksempelvis armeringsjern, jernrør og takplater i stål mv.

For example, rebar, iron pipes, steel roofing sheets, etc.

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• Plast / Plastic

• Isolasjon / Insulation

• Andre avfallstyper / Other types of waste

• Farlig avfall / Hazardous waste

22

Matavfall

Food waste

Våtorganisk avfall.

Wet organic waste.

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• Emballasje / Packaging

• Plast / Plastic

• Metall / Metal

• Glass / Glass

• Tekstiler / Textiles

• Treverk / Wood

Hageavfall / Garden waste

• Jord, sand og grus / Soil, sand and gravel

Bleier / Diapers

• Andre avfallstyper / Other types of waste

• Farlig avfall / Hazardous waste

23

Emballert matavfall

Packaged food waste

Emballert organisk avfall.

Organic waste in packaging.

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• Metall / Metal

• Glass / Glass

• Tekstiler / Textiles

• Treverk / Wood

• Hageavfall / Garden waste

• Jord, sand og grus / Soil, sand and gravel

• Bleier / Diapers

• Andre avfallstyper / Other types of waste

• Farlig avfall / Hazardous waste

24

Møbler og inventar

Furniture and inventory

Innbo, møbler og løsøre, sofaer, klær og bøker mv.

Inventory, furniture and movables e.g. sofas, clothing, books etc.

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• EE-avfall / Electrical waste

• Radioaktivt avfall / Radioactive waste

• Eksplosivt avfall / Explosive waste

• Smittefarlig avfall / Infectious waste

• Farlig avfall / Hazardous waste

• Flytende avfall / Liquid waste

• Gips / Plaster

• Dekk, med og uten felg / Tires, with and without rims

• Impregnert trevirke / Pressure-Treated Wood

• Masser / Masses

• Isolasjon / Insulation

25

Blandet EE-avfall

Electrical waste

Elektrisk og elektronisk utstyr, armaturer og liknende.

Electric and electronic equipment.

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• Knust elektronisk avfall / Crushed electric and electronic waste

• Andre avfallstyper / Other types of waste

• Farlig avfall / Hazardous waste

26

Kontorpapir Paper

Blandet papir, avispapir, skrivepapir, magasiner og brosjyrer.

Mixed paper, e.g. office paper, newspapers, magazines and brochures.

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• Papp / Cardboard

• Kartong / Carton

• Tørkepapir / Tissue paper

• Servietter / Napkins

• Gavepapir / Gift wrap

• Vått papir / Wet paper

• Andre avfallstyper / Other types of waste

• Farlig avfall / Hazardous waste

27

Emballasjekartong

Cardboard

Blandet ren og tørr bølgepapp, emballasjekartong og massiv papp.

Clean and dry cardboard.

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• Våt eller forurenset papp / Wet or contaminated

cardboard

• Vokset kartong / Waxed cardboard

• Papir / Paper

• Takpapp / Roofing felt

• Andre avfallstyper / Other types of waste

• Farlig avfall / Hazardous waste

28

Takpapp og tjærepapp

Roofing felt

Takpapp, tjærepapp og takfolie

Roofing felt and ruberiod

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• Takstein / Roof tiles

• Bølgeblekk / Corrugated iron

• Bølgepapp og kartong / Cardboard

• Trevirke / Wood

• Andre avfallstyper / Other types of waste

• Farlig avfall / Hazardous waste

29

Gips Plaster

Gipsavfall kan være hele og halve plater eller i småbiter, nytt eller gammelt avfall.

Materials made of plaster, e.g. plasterboards.

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• Andre avfallstyper enn gips / Waste that is not plaster

• Vått gipsavfall / Wet plaster

• Organisk materiale / Organic material

• Farlig avfall / Hazardous waste

30

Mineralull

Mineral wool

Alt av mineralull, glassvatt og steinull for eksempel Glava og Rockwool.

Everything from mineral wool, glass wool and rock wool such as Glava and Rockwool.

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• EPS og XPS-isolasjon / EPS and XPS isolation

• Ikke cellegummi eller polyetylenmatter /

Cellular rubber or polyethylene mats

• Avfall som ikke er mineralull / Waste that is not

Mineral wool

• Farlig avfall / Hazardous waste

31

Rene masser

Pure masses

Grus, stein og rene gravemasser.

Gravel, stone, clean excavated material

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• Fremmedelementer / Foreign elements

• Forurensede masser / Contaminated masses

• Organisk materiale / Organic material

• Asbest / Asbestos

• PCB-holdige materialer / PCB-containing materials

• Oljeforurensning / Oil pollution

• Andre avfallstyper / Other types of waste

• Farlig avfall / Hazardous waste

32

Betong uten armeringsjern

Concrete

Betongvegger, betonggulv, betongtak uten innhold av armeringsjern.

Concrete without reinforcement from walls, floors, ceilings etc.

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• Armeringsjern / Reinforcing bars

• Asbest / Asbestos

• PCB-holdige materialer / PCB-containing materials

• Oljeforurensning / Oil pollution

• Andre avfallstyper / Other types of waste

• Farlig avfall / Hazardous waste

33

Betong med armeringsjern

Reinforced concrete

Betongvegger, betonggulv, og betongtak med innhold av armeringsjern.

Reinforced concrete from walls, floors, ceilings etc.

SKAL IKKE INNEHOLDE / Cannot contain:

• Asbest / Asbestos

• PCB-holdige materialer / PCB-containing materials

• Oljeforurensning / Oil pollution

• Andre avfallstyper / Other types of waste

• Farlig avfall / Hazardous waste

34 34

Farlig avfall

Hazardous waste

Farlig avfall kan ikke under noen omstendigheter blandes med ordinært

næringsavfall. Dersom du ønsker å samle opp farlig avfall i containere er du som kunde ansvarlig for at avfallet blir deklarert på riktig måte før containeren hentes.

Hazardous waste cannot be mixed with ordinary waste under any circumstances. If you wish to store hazardous waste in garbage containers, you are responsible that the waste is declared according to current regulations before the container is picked up.

36

FARLIG AVFALL PÅ BYGGEPLASS KAN VÆRE:

Hazardous waste on construction sites may be:

• Impregnert trevirke, eksempelvis CCA/trykkimpregnert eller kreosotimpregnert / Pressure treated or creosoted wood

• Isolerglassruter med innhold av klorparafiner eller PCB i limet eller fugene / Glazed windows that contains PCB or chlorinated paraffins

• Asbest fra eksempelvis bromerte flammehemmere, eternittplater / Asbestos from e.g. brominated flame retardants

• Fugemasse med innhold av klorparafiner eller PCB / Sealant that contains PCB or chlorinated paraffins

• Emballasje fra eksempelvis fugemasse, maling, lakk i form av spraybokser, malingsspann o.l. / Packaging from sealant, paint, varnish e.g. spray cans, paint buckets etc.

• Forurenset masse med innhold av eksempelvis metaller, asbest, PCB, olje / Contaminated soil that contains e.g. metals, asbestos, PCB, oil etc.

37

CONTAINERE OG OPPSAMLINGSUTSTYR

Vi tilbyr utleie av containere og oppsamlingsutstyr for alle typer avfall:

8-10 m3 container (åpen/lukket)

22 m3 container (åpen/lukket)

35 m3 container (åpen/lukket)

4 m3 grusflak

16 m3 grusflak

• 140 liter – 1000 liter beholdere

• Stativ for plastsekker

• Krokcomprimator

• Plastpresser

• 1000 liter storsekk

38
39

Container

L: Lengde

B: Bredde

H: Høyde

D: Dybde

8-10

m3 åpen

MÅL: L 352 x B 196 x H 180 cm

VEKT: 730 kg

8-10 m3 lukket

MÅL: L 352 x B 196 x H 180 cm

VEKT: 800 kg

Container

L: Lengde B: Bredde H: Høyde D: Dybde

22 m3 åpen

MÅL: L 600 x B 236 x H 155 cm

VEKT: 2670 kg

35 m3 lukket

MÅL: L 600 x B 236 x H 212 cm

VEKT: 3010 kg

Krokcomprimator

L: Lengde

B: Bredde

H: Høyde

D: Dybde

Comprimator CombiMax

MÅL: L 698 x B 250 x H 272,5 cm

Presse Balex-10

MÅL: B 136 x H 192 x D 840 cm

Presse Balex-20

MÅL: B 184 x H 195 x D 110 cm

L: Lengde B: Bredde H: Høyde D: Dybde

660 liter

MÅL: B 137,1 x H 123 x D 77,8 cm

1000 liter

240 liter

Beholdere
MÅL: B 121 x H 138 x D 110 cm 140 liter MÅL: B 48 x H 105,5 x D 54,4 cm 360 liter MÅL: B 60,1 x H 121 x D 88 cm MÅL: B 57,7 x H 114,5 x D 71,5 cm
ÅPNINGSTIDER Mandag – fredag 08:00 – 16:00 TELEFON 4000 2929 E-POST kundesenter@perpetuum.no www.perpetuum.no

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.