Suomen YMCA:n liiton Vuosikirja 2019

Page 1

VUOSIKIRJA

2019


YMCA ON

SISÄLLYS 2

YMCA ON

4

Vuosi 2019 oli onnistunut

6

130 vuotta nuori

8

Vuosi 2019 lukuina

10

Suomen YMCA kansainvälisesti

13

Järjestön digi - yhteisön asia

14

YMCA 175 Lontoo

16

FINYMCA kokemuksia 2019

18

Nuorten rauhanpalkinnon voittaja

20

Mikä on Camera obscura

22

Suomen NMKY:n Urheiluliitto

24

Edistämässä höntsäilyä

26

VR-työpaja

29

Change Agents 2019

30

Digitaalisuus nuoren aikuisen näkökulmasta

32

YMCA Peacemakers -verkoston ensimmäinen vuosi

34

Uusi vaihde silmään YK-suhteissa

paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen nuorisojärjestö. Suomen YMCA:n liitto toimii kansallisella tasolla sekä tukee ja yhdistää paikallisyhdistyksiä. Suomen YMCA:n liitto tekee yhteistyötä sosiaali-, terveys-, nuoriso-, kasvatus ja liikunta-alan toimijoiden kanssa. Vuonna 2019 liitolla oli käynnissä kaksi hanketta, joista Camera obscura -toiminnan tarkoituksena on tukea paikallista ja alueellista mielenterveyden edistämistä sekä ehkäisevää päihdetyötä. Savumerkeistä lisättyyn todellisuu-

SUOMEN YMCAN LIITTO VUOSIKIRJA 2019 Julkaisija: Suomen YMCA:n liitto ry Julkaisuvuosi:2020 Toimittanut: Silja-Kaisa Pöyliö Ulkoasu ja taitto: Maija Ruokonen Kansi: YMCA 175 -juhlia vietettiin Lontoossa elokuussa 2019 (YMCA 175 kuva-arkisto) Kuvat: Suomen YMCA:n liiton kuva-arkisto ellei muuta mainita Painopaikka: Lightpress Oy Painos: 300 kpl

2


teen -hankkeessa etsitään ratkaisuja digitalisaation haasteisiin. Vuonna 2019 keskitymme kehitysyhteistyössämme Syyrian kriisin negatiivisten vaikutusten lieventämiseen Libanonissa sekä Gambiaan palanneiden nuorten toimeentulon tukemiseen. Gambiassa ja Libanonissa teemme kehitysyhteistyötä pääosin paikallisten YMCA-toimijoiden kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että apu menee perille vieläpä tuttujen henkilöiden kautta. Me YMCA:ssa pidämme huolta lasten ja nuorten kokonaisvaltaisesta jatasapainoisesta kehityksestä. YMCA–NMKY -yhdistykset eri puolilla Suomea tukevat lapsia ja nuoria tarjoamalla matalan kynnyksen toimintaa: liikuntaa, musiikkia, kerhoja, leirejä, retkiä, tapahtumia sekä tukea eri elämäntilanteisiin. Kohtaamme vuosittain yli miljoona lasta ja nuorta. YMCA on kansainvälinen järjestö, joka on tarjonnut turvallisen yhteisön jo yli 175 vuoden ajan.

3


PUHEENJOHTAJALTA

4


VUOSI 2019 OLI ONNISTUNUT Tultuani valituksi Suomen NMKY liiton puheenjohtajaksi Hartolassa pidetyssä vuosikokouksessa/liittopäivillä syksyllä 2018 asetin itselleni seuraavat kärkihankkeet: 1. Työ nuorten syrjäytymisen estämiseksi 2. Julkisuusprofiilin nostamisen 3. Liittohallituksen roolin vahvistaminen Kohta 1 on ollut YMCA/NMKY aatteen keskeinen tavoite ja lähtökohta 175 vuotta kansainvälisesti ja Suomessa 130 vuotta. Tässä ei siis voinut puhua uudesta avauksesta. Otin asian esille, koska tekemästämme arvokkaasta työstä juuri tällä toiminnalla on erityisen paljon tarvetta myös nykypäivinä. Lisäksi se mahdollistaa myös työn jatkuvuuden ja riittävien resurssien kannalta tärkeän julkisuuskynnyksen ylittämisen. Näin päästäänkin sujuvasti kohtaan 2. NMKY piireissä on tiedetty pitkään, että tekemäämme työtä ei noteerata julkisuudessa niin paljon kuin mielestämme olisi syytä. Tässä ei välttämättä ole kysymyksessä NMKY- työn vähättelystä, vaan yleisestä linjasta, jonka mukaan julkisuus ”palkitsee” ikävät asiat ja pahat teot huomattavasti laveammin kuin hyväntekeväisyyden. Olemme pyrkineet vahvistamaan ja luomaan uusia yhteyksiä ja yhteistyökonsepteja muiden hyvää tekevien toimijoiden kanssa.

Kuvassa puheenjohtaja Sointu (oikealla) poseeraa koripallotähti Hanno Möttölän seurassa Helsingin NMKY:n 130-vuostisjulhassa.

5

Kolmas kohta käsitteli liittohallituksen roolin vahvistamista. On ennenaikaista arvioida, miten tässä onnistuttiin. Liittohallituksen kokouksiin osallistumista ja niissä käydyistä vilkkaista keskusteluista, voi kuitenkin havaita hyvän ja innostuneen hengen tehdä NMKY-työtä Suomessa ja kansainvälisissä vastuuhankkeissamme (esim. Kosovo, Libanon, Gambia). Voimaa onnistumisista Jos on vuosi 2020 alkanut maailmanlaajuisesti erityisolosuhteissa ja synkkien pilvien varjostamana, on meillä syytä olla iloisia hyvästä vuodesta 2019. Vuoteen mahtui hienoja juhlahetkiä. Toiminta oli vilkasta ja kasvavaa. Liikkeemme 175 vuotisjuhlat Lontoossa, Helsingin ja Tampereen 130-vuotisjuhlat sekä Hanno Möttölä -rahaston gaala olivat hienoja kokemuksia ja onnistuneita tapahtumia. Juuri tällaisina hetkinä näiden tapahtumien ja juhlien merkitys on erityisen suuri. Iloitaan siis niistä ja kiitetään niiden eteen nähdystä vaivasta ja työstä. Onnistunut juhlahetki kohottaa tunnelmaa arjen vaivojen ja huolien keskellä. Edetään niistä voimia saaneina ja Jumalan johdatukseen luottaen yhdessä eteenpäin. Markku Sointu FM; liittohallituksen puheenjohtaja


130 VUOTTA NUORI Suomen YMCA täytti 130 vuotta. Järjestömme on siis päässyt jo hyvään miehen tai naisen ikään – nimestämme huolimatta olemme avoin kaikille. Vuosiin mahtuu monenlaista. Jos YMCA:n vaikutus Suomessa otettaisiin pois niin kovin erilainen olisi nuorten maailma. Olemme olleet synnyttämässä Suomeen niin kaupunkimaista nuorisotyötä kuin kirkolllista nuorisotyötä. Olemme olleet jalkauttamassa maahamme niin partioliikkeen kuin koripallo- ja lentopalloharrastukset, puhumattakaan monista muista nuorisotyönmuodoista kuten leirityöstä, seikkailukasvatuksesta tai vaikkapa Yökoriksesta. Nuorten yhdenvertaisuus, tasa-arvo sekä oikeuksien toteutuminen on ollut YMCA-liikkeemme toiminnan perusta, perustamisesta vuodesta 1844 saakka. Toiminnassamme on noudatettu YMCA:n Maailmanliiton syrjimättömyysjulkilausumaa. Julkilausuma vahvistaa YMCA:n toiminnan ihmisoikeusperusteisuuden. Kuuluminen kansainväliseen YMCA-liikkeeseen on mahdollistanut osallistumisen suomalaisille nuorille kansainvälisiin tapahtumiin, leireihin tai laajempiin koulutusohjelmiin. Juhlavuonna lähes 600 nuorta osallistui erilaisiin kansainvälisiin tapahtumiin. Elokuussa järjestettiin viikon mittainen YMCA 175-vuotistapahtuma Lontoossa, johon Suomesta osallistui 125 henkilöä – suurin osa nuoria. Suomalaiset nuoret osallistuvat myös aktiivisesti syyrialaisten nuorten auttamiseen Liba-

6

nonissa sekä YMCA:n toimintaan Gambiassa ja Kosovossa. YMCA Peacemakers -verkosto kasvoi ja kokosi rauhantyöstä kiinnostuvia nuoria ympäri maata. Syitä juhlaan on paljon. Yhtäältä se, että olemme pysyneet vahvasti nuorisojärjestönä. Jäsenistöstämme ja toimintaamme osallistuvista yli 75 prosenttia on nuoria. Nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet toteutuivat mm järjestömme hallinnollisissa luottamustehtävissä, 1/3 paikoista on suosituksen mukaan varattuna nuorille. Suositus on kirjattu sääntöihimme. Ja toisaalta toimintamme on tavoittanut yhä useampia nuoria erilaista elämän tilanteista. Vuonna 2018 YMCA:n toiminnan parissa kohdattiin lähes 1,5 miljoonaa lasta ja nuorta, ja vuonna 2019 yli 1,6 miljoonaa. Paikallisyhdistykset järjestivät leiri- ja retkitoiminta (263 yli yön tapahtumaa ja 16358 nukuttua yötä), ohjaajakoulutuksia, monimuotoisia harrasteryhmiä (partio, musiikki, seikkailu, liikunta, kädentaidot, isät ja lapset). Toimintamme siis edelleen vuosi vuodelta kasvaa. Tässä vuosikirjassa pääset kurkistamaan kansallisen toimistomme viime vuoden kohokohtiin. Antoisia lukuhetkiä. Juha Virtanen, KT Pääsihteeri


7


LIST

SU O

N N A 2 01 8

O LI

YLI V

OS

ALL

AH

VA VA S TA A

K LU

U

NV ÄL I I 1 8 83

201

8 OL

9

IN

OSA

72

VU

8

LLISTUI Y HT

581 OS

2 01

AL A

KANSAI O

A 2 01 9

NA

NA VU

ONN

ON

N

S T O I M IJ A A

95

Ä NS EE

P

TO I

VU

I

VA

EH

45

S

IM TO

SUOM

AP

1932 AA

U V U O N N A 2 0 18 O

0 LI 2

IIN TT

CA-LIIKK A YM EE SS S

01 9

KANSAIN YMCA TAV 65 MILJO IHMISTÄ

IS T UJA A

Ä

E IS

AT EN M IT T A I S I

LU K

VU O N N A 2

TE

RO

UD

T

TA AV A

HTUMIA JÄ APA RJE T Ä S SI

TU

UO

KA

YHDE

JOI

263

AS

16 358 A

JÄRJESTETTI IN

MA

ON VU

19 20

LLISTUI Y H OSA

Ä NS EE

IN

H

K U VU O

V

2 I S TA V U O N N A67 470 14

H

AM

TA AV A LU

NA

270 533

01

9

TA

TIIN

VA S

ET ST

K

OH

NP Ä

I

1 621 368

AHTUMIA J TAP ÄR N JE Ä IV

JOI

L

N YMCA-LIIKE E N MA AI

OL HD

MA

VUOSI 2019 LUKUINA

ALL

IS T UJA A

MAAILMA YMCA-YH YLI 7000 YLI 88 00 JÄÄ JA YL VAPAAEHT


NVÄLISESTI VOITTAA OONAA

I ANLAAJUISEST N HDIST YKSIÄ ON 0 JA NIISSÄ OI00 T YÖNTEK LI 900 000 TOISTA

YMCA TOIMII 120 ERI MAASSA 9


SUOMEN YMCA KANSAINVÄLISESTI

TYÖTÄ JA TOIVOA

– #WORKFORPEACE -HANKKEEN ENSIMMÄINEN VUOSI Vuoden 2019 aikana on valittu ja koulutettu ammatillisin taidoin sata nuorta, joiden työssäoppimisen ovat mahdollistaneet kymmenet mukana olevat paikalliset kouluttajat ja yrittäjät. Osa heistä on vuosina 2007-2013 toteutetun Takku Liggey -hankkeen aikana aloittaneita yrittäjiä. Koulutusaloja ovat muun muassa catering, ompelu, aurinkopaneelien ja satelliittien asennus sekä maatalous. Noin puolet opiskelijoista on saanut ammatin harjoittamiseen vaadittavia työkaluja. Valinnat perustuvat opettajien arviointiin, opiskelijoiden aktiivisuuteen, sitoutumiseen ja potentiaaliin yrittäjinä. Tällä tavoin tuettiin myös kuurojen naisten ja nuorten ryhmää, jolla oli jo vaadittavia taitoja, mutta ei resursseja itsensä työllistämiseen. Nimensä mukaisesti projektissa tehdään myös vaikuttamistyötä liittyen YK:n päätöslauselmaan 2250, Nuoret, rauha ja turvallisuus. YMCA on koulutttanut 60 rauhanlähettilästä, jotka tulevat olemaan osa kansainvälistä YMCA peacemakers -verkostoa. Koulutuksen osallitujien on tarkoitus kohdata nuoria eri yhteisöissä ja käsitellä paikallisia konflikteja ja kasvattaa tietoisuutta sääntöjen vastaiseen muuttoliikkeeseen liittyvästä todellisuudesta. Joulukuussa YMCA järjesti kaksipäiväisen konferenssin, jossa pohdittiin nuorten ja nuorisojärjestöjen roolia rauhantyössä sekä palaavien siirtolaisten uudelleensopeutumista takaisin Gambiaan. Suomen ja Gambian YMCA:n yhteistyö on alkanut 40 vuotta sitten. Yhteistyötä tuetaan Suomen kehitysyhteistyövaroin.

10


PIAN ON

#840SILTAA KOHTI TURVATUMPAA TULEVAISUUTTA RAKENNETTU

Suomen ja Libanonin YMCA:n yhteistyötä on kolmas vuosi takana ja nykyinen hanke päättyy vuoden 2020 aikana. Vuosien 2017 ja 2019 välillä on koulutettu lähes 800 syyrialaista pakolaista ja libanonilaista nuorta ammatillisin valmiuksin. Yksistään vuoden 2019 aikana järjestettiin 41 erilaista koulutusta. Nuoria valmistui muun muassa sairaanhoidon avustaviin toimiin, rakennusalalle ja maatalouden tehtäviin. Edistystä tapahtui erityisesti pudokasmäärän vähentämisessä, yli 95% opiskelijoista suoritti kurssinsa alusta loppuun. Psykososiaalisen tuen toiminnot ovat tavoittaneet vuosien 2017 ja 2019 välillä lähes tuhat lasta ja nuorta. Toimintaa on järjestetty lukuisten yhteistyökumppanien kanssa muun muassa pakolaisleireillä ja orpokodissa. Tässä sekä yhteisöllisten tapahtumien järjestämisessä on Suomen YMCA:n paikallisyhdistysten vapaaehtoisten tuki ollut korvaamatonta. Elokuussa vapaaehtoisten kouluttajien ryhmä opasti paikallisia libanonilaisia ja syyrialaisia vapaaehtoisia eri urheilulajien ohjaamisessa ja matalan kynnyksen toiminnan periaatteista. Sen jälkeen toinen pääasiassa Yökoris-vapaaehtoisten ryhmä auttoi aktiviteettien jalkauttamisessa. Tästä yhteistyöstä on tullut hankkeen sydän. Kokonaisuudessaan hanke on lisännyt Libanonin YMCA:n kapasiteettia toimia haastavassa toimintaympäristössä, vahvistanut sen asemaa ja imagoa nuorisosektorin toimijana sekä tuonut sen toimintaan paljon uusia yhteistyökumppaneita sekä vapaaehtoisia. Yhteistyötä tuetaan Suomen kehitysyhteistyövaroin. Kuva: Nagham Abo Nabout

11


SUOMEN YMCA KANSAINVÄLISESTI

SUOMIKOSOVO YHTEISTYÖ

Suomen YMCA:n liitto sai Erasmus+ -tukea KEHITTI NUORTEN LEIREJÄ nuorisotyöntekijöiden na MOLEMMISSA MAISSA vaihtoon ollakseen muka soKo ötä rity lei ssä mä kehittä Suomalaisilla oli ta ja antoi eväät suunnitella toimintaa Camp nssa. vossa paikallisen YMCA:n ka tässä hankkeessa Pjetershanilla. Monelle kosovolaiselle nuorelle tulee Camp Pjetershan Kosovossaeen paljon annettavaa, matka oli ensimmäinen kotimaan ulkopuolelle. olemaan yksi Balkanin alu . mutta myös paljon Yksi kosovolaisista osanottaja kirjoitti palautensimmäisiä leirikeskuksia a opittavaa. Esimerteessaan, että "Tällainen kokemus toteutuu est Paikallisyhdistykset Suomett kiksi YMCA Tampere vain kerran elämässäsi, ja muistat sen aina. saivat mahdollisuuden läh n.ää oli päättänyt kehit- Olin hämmästynyt siitä, kuinka leirit sujuvat mukaan omia edustajiaa tää omaa leirityötään tosielämässä, sillä meillä ei ole niitä KosovosOsallistujia oli Tampereel- ja tässä tilanteessa tu- sa, ja siksi yritän jakaa tietoni työtovereideni ta, Turusta, Helsingistustumiskäynnit ja kou- kanssa antaakseni heille mahdollisuuksia ketä ja Vantaalta. lutukset tarjosivat hyvä vertaisoppimisen mahdollisuuden. Toukokuussa 2019 ensimmäisellä käynnillä osallistujat tutustuivat paikan päällä Kosovon alueen ja YMCA Kosovon historiaan, tapasivat YMCA Kosovon henkilöstöä, tutustuivat heidän monipuolisiin tiloihinsa ja ennen kaikkea leirialueeseen, Camp Pjetershaniin. Toiminnan tavoitteet tulivat myös selviksi. Suuren vaikutuksen osallistujiin teki paikallisten nuorten työntekijöiden ja vapaaehtoisten sitoutuminen, halu kehittyä ja avoimuus omasta toiminnasta kertomisessa. Kesällä kuuden hengen ryhmä kosovolaisia saivat mahdollisuuden osallistua ja Pellin ja Harvan kesäleireille, toimia siellä apuohjaajina ja tutustua suomalaiseen tapaan toteuttaa leirejä. Uusien ystävyyssuhteiden lisäksi tämä kerrytti heille paljon käytännöllistä kokemus-

12

hittää maatamme paremmaksi."

Lokakuun ja viimeisen matkan tavoitteena oli perehtyä leirien suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen nimenomaan kosovolaisten leirikeskuksessa. Kokeneet suomalaiset leiriohjaajat kertoivat minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon leirien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa kuin myös leiriohjaajien koulutuksessa. Vierailun aikana käytiin läpi harjoitteita ja materiaaleja, jotka sopivat eri tilanteisiin. Suomalaisten delegaatio puolestaan pääsi oppimaan nuorisotyön käytännöistä monikulttuurisessa ja monietnisessä kontekstissa. Eräs suomalaisista osallistujista totesi palautteessaan odottavansa innolla kansainvälisten leirien toteuttamista ja kertoi, kuinka Kosovon historian ymmärtäminen tukee häntä työssään Suomessa asuvien kosovolaistaustaisten nuorten parissa.


JÄRJESTÖN DIGI - YHTEISÖN ASIA

Vielä viime vuosikymmenellä jokaisessa organisaatiossa oli erikseen digi-ihminen, joka hoiti digitaalisia asioita muiden puolesta. Yhteiskunta on kuitenkin digitalisoitunut nopeasti. Digitaidoista on jo tullut välttämätön kansalaistaito. On yhä vaikeampi pysyä mukana yhteiskunnassa, jos ei osaa käyttää digitaalisia laitteita ja palveluita. Työyhteisöissä omaksutaan nyt vauhdilla digitaalista työskentelykulttuuria, jossa etäkokoukset, virtuaaliset toimistot ja jaetut kalenterit ovat arkipäivää. Digitaalisuudesta onkin samalla tullut koko yhteisön asia. Jotta uusia toimintatapoja voidaan ottaa onnistuneesti käyttöön, on johdon onnistuttava motivoimaan ja sitouttamaan muutokseen koko työyhteisö. Teknistä puolta tärkeämpää on sosiaalinen puoli. Muutoksen onnistumiseksi on voitava kuunnella ihan kaikkia osallisia sovittaessa digitaalisista toimintatavoista. Monissa yhteisöissä on vaihtelevasti osaamista ja motivaatiota digitaalisten työtapojen opetteluun. Voi olla myös huolta siitä, olisiko digitaalisuus hyödyksi omalle työlle. Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen -hankkeessa kysymme yhdistysten johdolta ja työntekijöiltä, miten he kokevat oman digiosaamisensa, motivaationsa ja digitaalisuuden hyödyllisyyden työnsä kannalta. Näin sote-alan järjestöjen johto voi suunnata huomion oikeisiin asioihin tukiessaan yhdistyksensä digitaalista toimijuutta. Kartoitamme sosiaaliset ja tekniset tarpeet digitaalisuuteen liittyen ja ohjaamme yhdistyksiä digisiirtymän ensimmäisten vaiheiden lävitse. Opastamme samalla yhdistyksiä laadukkaiden ja lähes maksuttomien sähköisten työkalujen käytön aloittamisessa. Pienille sosiaali- ja terveysalan yhdistyksille digitaalisen työskentelykulttuurin omaksuminen on erityisen tärkeää. Ne työskentelevät pienten avustusten voimin. Taidot kannattaa siis opetella itse, ettei tarvitse tilata kalliita digipalveluita. Lisäksi ne toimivat läheisesti juuri niiden asiakasryhmien kanssa, jotka ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnan digitalisoituessa. Nämä asiakkaat tarvitsevat tukea digitaitojen opettelussa. Kun koko työyhteisö vuorovaikuttaa sujuvasti digialustoilla, säästyy arvokasta työaikaa lisää asiakkaille. Tuire Silvennoinen koordinaattori

13

SAVUMERKEISTÄ DIGITAALISUUS LISÄTTYYN TODELLISUUTEEN -HANKE


YMCA 175 LONTOO

14


YMCA 175 VUOTTA SYNTYMÄPÄIVÄJUHLAT YHDESSÄ YLI 5 000 NAMIKALAISEN KANSSA YMCA:n 175-vuotisen historian johdosta järjestettiin suurtapahtuma Lontoossa elokuussa 2019. Suomesta tapahtumaan osallistui 125 hengen ryhmä Turun, Tampereen, Helsingin ja Klaukkalan jäsenyhdistyksistä sekä YMCA:n Liitosta. 4.-8.8.2019 juhlittiin 175-vuotiaan YMCA:n syntymäpäiviä liikkeen syntymäpaikassa Lontoossa. Tapahtuman aikana oli mahdollista osallistua yli 150 työpajaan ja aktiviteettiin. Ohjelma oli jaettu teemoittaan seuraaviin: terveys ja hyvinvointi, ympäristö, kansalaisaktiivisuus sekä taloudellinen voimaantuminen ja työllistyminen. Osallistuin muun muassa työpajoihin pakolaistyöstä ja digitaalisesta kampanjoinnista sekä kuuntelin paneelikeskustelun mielenterveydestä sekä haitilaisen Christine Ntimin inspiroivan puheen nuorista muutoksentekijöinä. Pääsin myös kokeilemaan seinäkiipeilyä! YMCA175 oli selvästi tapahtuma nuorilta nuorille. Se näkyi teemojen valinnoissa sekä itse aktiviteeteissa, jotka olivat pääasiassa nuorten ohjaamia. Mieleenpainuvinta oli nähdä se energia, joka välittyi kaikkien kesken iästä ja kansalaisuudesta riippumatta. Viimeisenä ohjelmanumerona päivittäin pidetty seremonia poiki loputtoman pituisia conga-tanssijonoja ja tunnelma oli huipussaan. Omaa sydäntäni lämmitti erityisesti, kun näki omia leiriläisiä tapahtuman aikana. He pääsivät tutustumaan YMCA-liikkeen kansainväliseen puoleen ja nuoriin ympäri maailman, mikä oli hienoa seurattavaa! Kokonaisuudessaan YMCA175 oli motivoiva ja innostava tapahtuma, jonka jälkeen on ihanaa päästä jatkamaan vapaaehtoisena toimimista, yhdessä nuorten kanssa ympäri maailmaa. Nea Tuomela

15


FINYMCA

FINYMCA7 KOKEMUKSIA 2019 ANTAA OTTAMATTA MITÄÄN POIS 16


FINYMCA7 oli minulle ryhmä, joka antoi aloituspäivästä (21.01.2019) lähtien paljon ja vieläkin enemmän. Koin oman paikkakuntani FINYMCA7 ryhmän alusta lähtien turvalliseksi ja lämminhenkiseksi, jossa minun oli helppo olla avoin ja jakaa painaviakin ajatuksia ja kokemuksia elämästäni. Ryhmä toimi minulle monelta osin suurena tukena. Lähtökohdat oli alusta asti otolliset ja maailma valmiina nähtäväksi, koettavaksi ja opittavaksi. Aloitus risteilyllä nostettiin esille erilaisia mahdollisuuksia, mitä voisimme tulevaisuudessa kokea. Mahdollisuuksia, jotka paperilla vaikutti upeilta, mutta käytännössä paljastui mullistamaan maailmaani ja voin varmasti luottavaisin mielin myöntää näin käyneen myös kanssaryhmäläisteni osalta. Ikimuistoinen sini-, valko-, punainen matka alkoi risteilyltä ja pian matkustimme jo ilmojen halki pitkin Eurooppaa. Itseni löysin vuoden 2019 aikana ensimmäistä kertaa elämässäni Lontoosta ja Italiasta. Näitä kokemuksia saan onnekseni kantaa mukanani lopun elämääni. YMCA:n henki seurasi mukana ja oli läsnä jokaisessa matkan varrella koetussa kohtaamisessa. Jokainen YMCA:n toiminnassa mukana ollut tuntui niin ystävälliseltä, riippumatta mistä maasta kukakin oli milloinkin kotoisin. Arvomaailma yhdisti YMCA:n porukkaa veljelliseen tasoon asti ja tämä näyttäytyi vahvasti Lontoon reissulla, kun tuhansia YMCA:n jäseniä kokoontui ympäri maailman juhlistamaan järjestön 175 vuoden vuosijuhlaa. Lontoosta mukaani saama kokemus on sinetöinyt ehdottoman paikan oman elämäni kohokohtien muistokirjassa.

Italiassa Sidernossa järjestetty urheiluseminaari ei myöskään tuottanut pettymystä vaan Lontoon reissun tapaan oli yksi unohtumattomimmista kokemuksista ikinä. Italian reissu tarjosi minulle arvokasta kokemusta urheilutoiminnan suunnittelusta ja ohjaamisesta ja kaikki tämä vielä englannin kielellä. Haasteet olivat suuret, mutta ilmapiiri ja tunnelma joka vallitsi tapahtuman ympärillä peittosi kaiken pelon ja jännityksen ja sai kunkin osanottajan uskomaan itseensä ja omiin kykyihin. Englannin kielen taitoni vahvistuttua, ulkomailta saatujen kokemusten myötä, oma puhelias persoonanikin vahvistui englannin kielellä käydyissä keskusteluissa. Ryhmä tarjosi myös monipuolisesti arvokasta tietoa järjestötoiminnasta. Ennen FinYMCA7 ryhmään astumista minulla ei ollut esimerkiksi, aiempaa tietoa/ osaamista järjestötoiminnan organisoinnista, tai hallinnosta, mukaan luettuna rahoitusten hankkiminen ja kokouskäytännöt. Vuosi 2019 FinYMCA7 ryhmässä valaisi järjestötoimintaa yleisesti, tarjoten käytännön kokemusta, sekä tietoa edellämainituista järjestötoimintaan liittyvistä asioista. Ulkomaan reissut olivat täyttä kultaa kaikkine kulttuuriin, kieleen, toimintaan ja verkostoitumiseen liittyvine seikkoineen. Huippu kokemuksia kertyi Euroopan lisäksi myös Suomen rajojen sisäpuolelta. Oli kevät- ja syysliittopäiviä, sekä Tampereen YMCA:n paikallisyhdistyksen 130 vuotisvuosijuhlat. Se oli upea vuosi. Kiitos! Marcus Warto, FINYMCA7

17


JYVÄSKYLÄN LET’S GET GLOBAL -RYHMÄ ON SUOMEN ENSIMMÄINEN

NUORTEN RAUHANPALKINNON VOITTAJA Suomen YMCA:n liitto lanseerasi vuonna 2019 ensimmäisenä Suomessa Nuorten rauhanpalkinnon tunnustuksena Suomen nuorille rauhantekijöille. Palkinnon suojelijana toimi komisaari Jutta Urpilainen.

Suomi on ollut näkyvässä roolissa nuoria, rauhaa ja turvallisuutta koskevissa keskusteluissa. YK:n turvallisuusneuvoston joulukuussa 2015 hyväksymä päätöslauselma 2250 – Nuoret, rauha & turvallisuus on saanut alkunsa suomalaisen järjestökentän toimesta. Suomi

on ensimmäisenä maana maailmassa aloittanut päätöslauselman kansallisen toimeenpano-ohjelman valmistelun. –Suomea pidetään rauhanrakennuksen mallimaana. Rauhaa ei rakenneta kuitenkaan vain sotien keskellä vaan myös joka päivä arjessa. YMCA on aktiivinen toimija nuorten keskuudessa. Rauhanpalkinnon kautta haluamme tuoda esille nuoria rauhantekijöitä, heidän pieniä ja suuria rauhantekojaan, Suomen YMCA:n liiton pääsihteeri Juha Virtanen kertoo.

18


Nuoret rakentavat rauhaa Nuorten rauhanpalkinnon saajan tulee olla 29-vuotias tai nuorempi henkilö tai nuorten parissa toimiva yhteisö. Palkinnon arvo on 2000€. Palkinnonsaajaa sai ehdottaa lomakkeen kautta netissä. Saimme toistakymmentä vaikuttavaa ehdokasta, josta nostimme esille viisi sykähdyttävintä: Salla Korteniemi, Minttu Kurki, Salaado Qasim, Finsyr ry sekä Jyväskylän Lyseon lukion Let's Get Global -ryhmä. Kaikki viisi ehdokasta tekivät videot, jotka julkaistiin YMCA:n liiton sosiaalisen median tileillä. Videoita katsottiin tuhansia kertoja. Lopullisen valinnan voittajasta teki raati, joka edusti palkinnon näkökulmasta keskeisiä tahoja, kuten nuoriso- tai rauhanjärjestöjä. Raadissa vuonna 2019 olivat mukana Allianssi, YK-nuoret, Changemaker-verkosto, Nuori Kirkko, Kynnys sekä Suomen YMCA:n liitto. Let's Get Global -ryhmä voittajaksi Nuorten rauhanpalkinto jaettiin Suomen YMCA:n sekä Helsingin NMKY:n yhteisessä 130-vuotisjuhlassa ja Hanno Möttölä -rahaston hyväntekeväisyysgaalassa 15.11.2019 Helsingin NMKY:n juhlasalissa Helsingissä. Voittajaksi raati valitsi Jyväskylän lyseon lukion Let’s get global -ryhmän. Raati perusteli

19

valintaa muun muassa toiminnan pitkäjänteisyydellä, paikallisella ja kansainvälisellä ulottuvuudella sekä nuorten itseohjautuvuudella. Let's Get Global -ryhmä on valinnut YK:n 2030 -tavoitteista erityisesti kestäviin ympäristötekoihin ja yhdenvertaisuuteen keskittyvät tavoitteet. He ovat järjestäneet useita työpajoja, joihin ovat kehitelleet harjoitteita, jotka lisäävät ymmärrystä ihmisten erilaisista lähtökohdista mutta yhtäläisistä ja jakamattomista ihmisoikeuksista. Ryhmä kannustaa myös henkilökohtaisilla ja ryhmän omilla some-kanaviilla nuoria omakohtaisiin valintoihin, jotka vievät kohti YK:n 2030 tavoitteiden saavuttamista. Yksi ryhmän keskeisiä toimia on kerätä varoja Planin Girls' SmatPad -projektiin, jolla rahoitetaan ompelukoneita ja työpajoja slummeissa asuville tytöille, jotta he voivat ommella itselleen kuukautissuojia ja siten jatkaa koulussa käymistä. Nuorten rauhanpalkinto jaetaan kahden vuoden välein. Seuraavan kerran se jaetaan siis syksyllä 2021.


CAMERA OBSCURA

MIKÄ ON

CAMERA OBSCURA Kokemukselliseen oppimiseen perustuva arvo ja terveyskasvatusohjelma Camera obscura on tarkoitettu 12–17-vuotiaille. Se soveltuu sosiaalisen vahvistamisen ja mielenterveyden edistämisen työkaluksi esimerkiksi koulujen yhteisölliseen opiskeluhuoltoon ja ehkäisevään päihdetyöhön. Toimintamalli toteutetaan paikallisesti, usein nuorisoalan ja koulun yhteistyönä. Mitä paremmin se on integroitu osaksi koulun kasvatussuunnitelmaa, sitä parempi vaikutus sillä on. Toimintamallin tarkoituksena on auttaa kouluja sekä nuorisoalan toimijoita toteuttamaan laaja-alaista opetusta, yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja kokemukselliseen oppimiseen perustuvaa nuorta ja yhteisöä vahvistavaa toimintaa. Toimintamallin ydin on mielikuvaseikkailu, joka toteutuu noin 60 neliömetrin kokoisessa rakennelmassa, minkä lisäksi opettajat pitävät oppilaille siihen liittyen ennakko- ja purkutunnit.

20

Suomen YMCA:n liitto toteutti Nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen Camera obscura –toimintaa yhdessä paikallisten yhteistyö-tahojen kanssa 96 toimintapäivän ajan. Toimintaan osallistui vuoden 2019 aikana 74 järjestävää tahoa, 4717 nuorta, 61 oppilaitosta, 275 opettajaa ja 216 ohjaajaa.

Camera obscura -toiminnassa työskenteli vuoden 2019 aikana Ari Inkinen, Pete Nieminen, Tuire Silvennoinen, Miku Aalto, Minna Berg ja Kari Kurkela. Camera obscura -toimintaa rahoittaa Veikkaus (STEA). www.cameraobscura.fi Camera obscura kerää vuosittain nuorten palautetta toiminnasta ja tukee nuorten osallisuutta antamalla heille vaikuttamismahdollisuuksia heitä koskevan toiminnan kehittämiseen. Kysyimme nuorilta, miten he kehittäisivät nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä palveluita tai toimintoja. Vastauksia saimme yhteensä noin 2400 kappaletta ja tässä niistä muutama yksittäinen poiminta: • "Joku semmonen, että vois puhua jollekki omista asioista" • "Esimerkiksi somessa tai kouluissa kerrottaisiin tavoista joilla hankkia apua." • "Mielen hyvinvointiin liittyviä palveluita pitäisi olla saatavilla helpommin ja ns kevyemmin" • "Puhuttaisiin enemmän asioista, ettei mielenterveysongelmat olisi enää tabu" • "Seksuaalisesta häirinnästä puhuminen tuottaisi enemmänkin helpottunutta oloa, kuin ahdistuneisuutta"


HYVÄ RYHMÄHENKI

KOULUNUORISOTYÖN VÄLINEENÄ Hyvä ryhmähenki -toimintamalli hyödyntää virtuaalitekniikkaa, jonka avulla voidaan kokemuksellisessa ympäristössä opetella tunneja vuorovaikutustaitoja kouluympäristössä ja nuorisotoiminnassa. Se on suunniteltu koulun ja nuorisotoiminnan työvälineeksi soveltuen 10-16-vuotiaille nuorille. Hyvä ryhmähenki nimensä mukaan edistää hyvää ryhmähenkeä ja tuo esiin ryhmädynamiikan taustatekijöitä. Toimintamalli käsittelee teemoja arvot ja asenteet, havainnot ja tulkinnat sekä osallisuus ja tunteet lyhyiden 360-elokuvien kautta. Sitä voidaan hyödyntää perusopetuksessa ja eri sektoreiden järjestämässä nuorisotoiminnassa. Tuloksena toiminnalle on nuorten

kanssa toimivien aikuisten ymmärryksen vahvistuminen sosiaalisesti turvallisen yhteisön rakentamisesta. Toimintamalli on suunniteltu sosioemotionaalista oppimista (SEL) tukevaksi.

Hyvä ryhmähenki -toimintamalli on testattu ja pilotoitu kouluympäristössä. Sen käyttö perustuu kohtuuhintaiseen, noin 3000€ maksavaan laitteistoon. Toimintamallin laitteistona toimii kuudet VR-lasit, iPad ohjaustabletti ja etäohjaukseen tarkoitettu sovellus LiveSync. Hyvä ryhmähenki -toimintamalli on osa Camera obscura -toimintaa. Työryhmä: Miku Aalto, Minna Berg, Ari Inkinen, Pete Nieminen.

21


OSALLI

ST U

KORIPALLON HYVÄKSI

Suomen YMCA:n koripallon verkostoitumispäivä järjestettiin ensimmäistä kertaa 25.5.2019 Malmin Palloiluhallilla. Helsingin NMKY:n ja Suomen NMKY:n Urheiluliiton isännöimä tapahtuma oli tarkoitettu kaikille Suomen YMCA:n koripallovalmentajille ympäri Suomen. Ensimmäinen verkostoitumispäivä keräsikin yli 50 valmentajaa nauttimaan yhdessä olosta, verkostoitumaan ja kouluttautumaan. Tapahtumasta on tarkoitus luoda vuosittainen perinne aina koripallokauden päätteeksi. Päivän ohjelma koostui kansainvälisen YMCA-liikkeen kuulumisista, koripalloharjoitusten suunnittelusta, ryhmätöistä ja 3x3 koristurnauksesta. Tapahtumalle on ollut selkeä kysyntä jo pitkään, sillä eri paikkakuntien YMCA-valmentajat kohtaavat toisiaan yleensä vain kilpailutapahtumissa. YMCA-identiteetin vahvistamisen kannalta on hyvä tutustua muiden paikkakuntien valmentajiin ja yhdessä pohtia kehittämisajatuksia ja tulevaisuuden tekemistä. Tavoitteena on jatkossa saada yhä useammasta jäsenyhdistyksestä valmentajia mukaan yhteiseen verkostoon. Risto Koikkalainen Toiminnanjohtaja Urheiluliitto

22

EI

UUSI PERINNE

Y M C A-

L IJ

AA

3870 UR

H

C YM

TAP AH T

A HARR A:SS AS

23

ER

IA

V UMAA

AJ

YM C

A2 0 19

NN

AHT

AN TA TE

UN LU EI

NK

UO

U

UR H

AP

402 850 HE

NT

AT

SALLIS TU IIN O I UM

34 927

E RI L I I K U

Suomen tto NMKY:n Urheilulii ipisim to sa toimii samas YMCA:n teessä kansallisen Helsingissä. toimiston kanssa U rheiluliitto Suomen NMKY:n ikallisyhdistukee tiiviisti pa intaa sekä tysten urheilutoim ainväliset tuo YMCA:n kans ikallisten mahdollisuudet pa ille. toimijoiden saatav

A JÄRJESTTII SS N A:

N TEE YH

SUOMEN NMKY:N URHEILULIITTO

IL

ILÖ

Ä


JALKAPALLON KUNINGAS CUP JÄRJESTETTIIN KESÄLLÄ HARTOLASSA YMCA Hartola järjesti kesällä 39. Kuningas Cupin, jalkapallon pienjoukkuekutsuturnauksen (viisi kenttäpelaajaa + maalivahti), johon osallistui kahdeksan joukkuetta. Vääksystä osallistui kaksi joukkuetta, Sorvalin Weikot ja Peliveikot Lahdesta, Lusin Lukko ja Heinolan Pallo 47 Heinolasta, Sysmän Sisu ja Namikan oma joukkue. Pelit pelattiin kahdessa lohkossa, joista lohkon kaksi parasta pelasivat ristiin pääsystä loppuotteluun. Voiton tässä turnauksessa vei Kanavan Pallo 2, toiseksi sijoittui Lusin Lukko ja kolmanneksi Kanavan Pallo 1, 4. HP-47, 5.Sorwali, 6. NMKY, 7.PeVe ja 8. Sysi. Ottelut pelattiin kortteliliigasäännöillä, mikä tarkoittaa, että paitsioita ei ollut ja sivurahat suoritettiin sivurajapotkuina. Perinteinen turnaus sujui erinomaisissa tunnelmissa ja osallistujat pääsivät kokemaan liikunnan riemua. Pekka Pyykkö, YMCA Hartola

HNMKY TAEKWONDO - YHTEISÖLLISTÄ TAEKWONDOTOIMINTAA KAIKENIKÄISILLE Helsingin NMKY:ssä taekwondoa harrastaa 300 lasta, nuorta ja aikuista. Toimintaa on järjestetty viisi vuotta ja se sisältää perheryhmiä, eri ikä- ja vyöarvoryhmiä (mm. +40v-ryhmä), aktiivista kisatoimintaa, soveltavaa taekwondoa, varuskunnan kamppailukerhon sekä taekwondon oheisharjoituksia koripallo- ja jalkapallojoukkueille. Taekwondo kehittää mm. nopeutta, tasapainoa, liikkuvuutta ja koordinaatiokykyä sekä lisäksi itsevarmuutta, kärsivällisyyttä ja keskittymiskykyä. Toiminnan mottona on toistemme kannustaminen.

lisiin kisoihin. Kisatoiminta huipentui valtakunnallisen taekwondon Otteluliigan voittoon eli vuoden 2019 parhaan taekwondoseuran palkintoon. Elmer Nordberg, HNMKY Taekwondo

Taekwondossa on panostettu perhetoiminnan lisäksi nuorten toimintaan, kuten apuohjaajapolkuun ja kisatoimintaan. Nuoret taekwondoharrastajat osallistuvat yhdistyksen Sporttitetteihin ja kesätöihin sekä Kick’n’Chill-kerhoon, jossa tavataan vapaa-ajalla esim. kokaten ja elokuvia katsellen. Toiminnassa järjestetään taekwondoleirejä lapsille, nuorille ja perheille sekä yhteisiä ulkomaan kisa-ja leirimatkoja. Helsingin NMKY:n taekwondokilpailijat ovat saavuttaneet useita Suomen mestaruuksia ja Otteluliigan mitalisijoja. Viime vuonna taekwondokisaajat osallistuivat ensimmäistä kertaa myös kansainvä-

23


SUOMEN YMCA:N URHEILULIITTO MUKANA

EDISTÄMÄSSÄ HÖNTSÄILYÄ

Kuva: Meeri Lehto

24


heiSuomen YMCA:n ur äistä m luliitto toimi ensima Höntsä – ajan vuotta osatoteuttan kkeessa, jossa -h n! äi Silta eteenp ustetaan nuoria tuetaan sekä kann öntsäilyllä tarkoitehöntsäilyn pariin. H a tuottavaa, osaantaan hankkeessa ilo ta ja kaikille avoi misesta riippumaton an ja taiteellisen ta toimintaa liikunn anketta toteutetoiminnan saralla.isHeudulta, Oulusta taan pääkaupunk käsin vuoden ja Pieksämäeltä asti valta2020 loppupuolelle im kunnallisesti to ien. Suomen YMCA:n urheiluliitolle oli luontevaa lähteä mukaan höntsäilyä edistävään hankkeeseen, sillä monet YMCA:n paikallisyhdistykset tarjoavat matalan kynnyksen toimintaa liikuttaen lapsia ja nuoria 22:n eri lajin parissa ympäri Suomen. Liikuntaa onkin käytetty lähes YMCA-liikkeen alkuvuosista lähtien välineenä lasten sekä nuorten kokonaisvaltaisen ja tasapainoisen kehityksen tukemisessa. Näin ollen YMCA:n urheiluliitto pystyy tuomaan hankkeen osatoteuttajien väliseen yhteistyöhön nuorten tarpeisiin liittyvää kokemustietoa ja osaamista harrasteliikunnan saralta. Suomen YMCA:n urheiluliiton työntekijöiden kädenjälki näkyy esimerkiksi hankkeen koulutuksissa, joihin on liitetty sisältöjä muun muassa MOK-täydennyskoulutuksesta, eli monimuotoisten ryhmien ohjaamisesta. Vuonna 2019 hankkeen toimesta pidettiin 25 koulutusta, joihin osallistui noin 300 nuorta tai nuorten kanssa toimivaa aikuista. Saman vuoden kesällä valmistui Höntsä – harrastamista vapaa-ajalla ja oppilaitoksissa -julkaisu, jota on ladattu noin 350 kertaa netistä. Urheiluliiton silloinen projektityöntekijä Emmi Suomäki esittelee kirjoituksessa Oppilaitokset ja harrastustoimijat nuorten liikuttajina ylätason ongelman, nuorten liikkumattomuuden lisääntymisen, johon erityisesti Suomen YMCA:n urheiluliitto pyrkii hankkeessa löytämään keinoja yhdessä muiden osatoteuttajien kanssa.

25

Yksi yksittäinen hanke ei kuitenkaan ratko laajoja ja monitahoisia ongelmia, mutta se voi näyttää suuntaa ja ottaa ensiaskeleita polulla niiden ratkaisemisessa - tässä tapauksessa höntsäilyn edistämisessä. Höntsäilyn lisäämiselle ja liikunnalliseen elämäntapaan kasvattaville harrastustoimijoille on lisääntynyt tarve yhteiskunnassamme niin fyysisen aktiivisuuden kuin myös yhteisöihin kiinnittymisen näkökulmasta. Vastuu liikunnan lisäämisestä kuuluu kaikille, jotka ovat tekemisissä lasten sekä nuorten kanssa, joten polulla etenemiseen tarvitaan yhteistä arvopohjaa, eri toimijoiden yhteistyötä ja riittävästi osaamista sekä resursseja. Tätä kaikkea Höntsä – Silta eteenpäin! -hanke pyrkii edistämään.


VR

VR-TYÖPAJA MITÄ HYÖTYÄ TYÖPAJASTA ON NUORELLE? VR- eli virtuaalitodellisuustyöpaja toteutettiin Nurmijärven yhteiskoululla syksyllä 2019. Työpajaan osallistui 7-9-luokilta noin 20 koulun oppilasta. Tuloksellisena tavoitteena työpajalla oli tarkoitus saada aikaan Hyvä ryhmähenki -toimintamallille uudet 360-lyhytelokuvat. Työpajaan oli varattu aikaa yksi koulupäivä ja tilojen puolesta käytössämme oli kuvaamataidon luokka. Hyvä ryhmähenki -toimintamallin 360-elokuvat esittävät ryhmässä tapahtuvia sosiaalisia tilanteita, kuten esimerkiksi miltä näyttää ryhmästä pois sulkeminen ja miltä se katsojasta tuntuu, kun opettaja ei olekaan se, joka puuttuisi asiaan, vaan vastuu tilanteesta jää ryhmälle. Työpajan avulla saatiin toteutettua 360-lyhytelokuvat ennätyksellisen nopeasti yhden koulupäivän aikana. Elokuvien teemat olivat arvot ja asenteet, havainnot ja tulkinnat sekä osallisuus ja tunteet. Työpajan toteuttajina toimivat Miku Aalto ja Ari Inkinen. Työpajaan osallistuville nuorille esiteltiin ensin päivän rakenne ja elokuvien käsikirjoitukset. Käsikirjoituksia oli helppo noudattaa, sillä Hyvä ryhmähenki -toimintamallin 360-elokuvat on näytelty ilman puhetta. Tällöin saadaan aikaiseksi materiaalia, joka ei ole sidottu kenenkään äidinkieleen. Nuorten rooleja 360-elokuvassa olivat esimerkiksi kiusaaja,

26

kiusattu, tilanteeseen puuttuja ja sivusta katsoja. Jokainen virtuaalilaseilla elokuvan nähnyt henkilö voi tehdä omat tulkintansa ja havaintonsa elokuvasta sekä sen henkilöistä. Näin Hyvä ryhmähenki -toimintamallilla voidaan esimerkiksi luoda nuorten välille mielenkiintoista ja asiallista keskustelua liittyen ryhmädynamiikkaan ja sen taustatekijöihin. Näyttelemisen työpajan lisäksi nuorten kanssa järjestettiin myös tekniikan työpaja, joka toimi samanaikaisesti kuvaamataidon luokan ulkopuolella. Tässä työpajassa tekniikasta enemmän kiinnostuneet nuoret saivat heti editoida muiden tuottamat 360-elokuvat käyttökuntoon ja ne voitiin testata VR-laseilla. Samalla se loi mahdollisuuden tutustua uusiin teknisiin laitteisiin ja ohjelmiin, kuten VR-laseihin ja videoiden editointiohjelmiin sekä tietokoneisiin. Kaiken kaikkiaan VR- ja 360-työpaja on helppo sekä mielenkiintoinen tapa toteuttaa yhteisöllistä toimintaa nuorten eri ikäryhmien, opettajien, rehtorin ja nuorisotoiminnan kesken. Miku Aalto Koordinaattori


27


CHANGE AGENTS 2019

28

Change Agent -koulutus on YMCA:n Maailmanliiton järjestämä johtajuuskoulutus nuorille YMCA-vapaaehtoisille sekä työntekijöille. Koulutuksen tarkoitus on voimistaa nuoria johtajia muutoksentekijöiksi heidän omissa yhteisöissään.


CHANGE AGENTS

senlaista, kun tietää tekevänsä sitä yhdessä omistautuneiden nuorten kanssa ympäri maailmaa. Opin esimerkiksi australialaisesta urheiluohjelmasta (Mynd-Pump), joka tukee mielenterveyden kanssa kamppailevia nuoria sekä YMCA:n toiminnasta konfliktialueilla. Koulutuksen aikana konkretisoitui kansainvälisen järjestön voima, sillä pystyimme nuorten kesken jakamaan toimivia käytänteitä ja ideoita toiminnalle.

NE

AT

UO M

EL A ,

YM C A VA NTA A

Ennen osallistumistani Change Agent -koulutukseen en ollut varma mistä oli kyse. Lähdin matkaan avoimin mielin ja sain matkamuistoksi kokemuksen, joka kantaa varmasti läpi elämän. Koulutuksen jälkeen kuvailisin kokemustani yhdellä sanalla: ”empowering”. Pääsin inspiroitumaan nuorista YMCA:laisista ja puolestani inspiroimaan muita nuoria. Tutustuminen samanhenkisiin ihmisiin yli 42 maasta oli ainutkertainen ja mieleenpainuva kokemus. Nuorten innostus toimia muutoksentekijöinä paikallisten kuin globaalien ongelmien ratkaisussa oli käsin kosketeltavaa. Nuoret ympäri maailmaa käsittelevät tänä päivänä suuria haasteita, oli kyse sitten mielenterveydestä, ilmastonmuutoksesta tai konflikteista. Oli hienoa huomata, miten paljon näihin ongelmiin voi vaikuttaa yhteisön voimin ja niiden ehkä pieniltä vaikuttavien tekojen kautta. Raskaalta tuntuvien teemojen kohtaaminen ja niihin vaikuttaminen on aivan toi-

29

Change Agent -koulutus koostui kahdesta osasta; kaikkien muutosagenttien yhteisestä koulutuksesta Englannissa Fairthorne Manorin leirikeskuksessa, sekä verkkotyöskentelystä. Koulutukseen osallistuminen toi intoa ja ideoita YMCA:n toimintaan. Teemat vaihtelivat laajalti niin rahoituksen hakemisesta, johtajuuspaneelista Maailmanliiton pääsihteerin kanssa sekä pienryhmätyöskentelystä. Koulutusviikko leirikeskuksessa huipentui Lontoon YMCA175-tapahtumaan. Teemoihin syvennyin koulutuksen jälkeen sähköisen oppimisalustan kautta. Toteutin myös koulutuksen osana pikkujoulutapahtuman paikallisyhdistyksessäni Vantaalla yhdessä FinYMCA-edustaja Mira Kokon kanssa. Koulutuksen asiateemojen vastapainoksi oli myös rennompaa ohjelmaa, kuten leirikeskuksen kiipeilypisteiden testaamista ja tutustumisleikkejä. Lisäksi pääsimme oppimaan lukuisia eri maiden tansseja, sekä opettamaan Change Agent -joukolle letkajenkkaa! Koulutuksen teemat olivat opettavaisia ja mielenkiintoisia, mutta päällimmäisenä mieleen jäi kohtaamiset ja uudet ystävyyssuhteet. YMCA:n tarjoamat mahdollisuudet tutustua samanhenkisiin nuoriin on jotain, mitä en paikallisyhdistykseen toimintaan lähtiessä olisi osannut voinut kuvitella! YMCA-henki näkyi koulutuksen alusta alkaen. Nyt koulutuksen jälkeen tunnen olevani yhä voimakkaammin namikalainen – niin paikallisella kuin globaalilla tasolla.


“Tapaamme lentokentällä kahvila Neron edessä”. Simppelillä ohjeella ajattelimme löytävämme helposti paikalle, vaikka emme vielä ihan tienneet, minne koulutus meidät veisi. Ostimme eväsleivät ja istuimme kahvilan edustalle odottamaan. Ikuisuudelta tuntuneen puolen tunnin ja parin huolestuneen puhelinsoiton jälkeen löysimme vihdoin muun ryhmän terminaalin toisesta päädystä samannimisen kahvilan edustalta. Meidät otettiin halauksin vastaan ja heti pääsimme namikalaiseen tapaan ryhmäytymään muiden kanssa. Jotkut pelasivat korttia, toiset keskustelivat vapaaehtoistyöstään sivummalla kahvin ääressä. Hymyt, T-paidat ja samankaltaiset asenteet yhdistivät meitä alusta alkaen. Pian koko ryhmä oli koolla ja pääsimme aloittamaan yhteisen matkamme uusina muutosagentteina. Aloitimme koulutuksen Southamptonissa pienemmissä ryhmissä ja etenimme yhteisten opetustuntien, aktiviteettien ja iltanuotioiden kautta isompiin kokouksiin, aina Lontoon YMCA175-tapahtumaan asti. On vaikea kertoa paperille, mitä kaikkea on oppinut. Nea listaa kirjoituksessaan hyvin koulutuksen sisältöjä. Muutosagenttikoulutus antaa paljon informaatiota ja luo laajan ymmärryksen Namikan globaalista toiminnasta. Sisällöt on tuotu ilmi asiallisella, nuorillekin sopivalla tavalla ja E-oppimisympäristö toimii mainiosti. Vaikka koulutuksen aikana käytiin läpi rankkojakin aiheita, oli itsellä kuitenkin koko ajan tunne, että osaa ja selviää. Osaava opetus sekä muiden muutosagenttien valtava tuki ja kiinnostus samoja aiheita kohtaan puskivat jatkamaan pienten haasteidenkin yli. Jotkut olivat jo kokoontumiseen mennessä aloitelleet omia projektejaan ja pienryhmissä yhdessä ideoidessa alkoivat omatkin suunnitelmat selventyä. Oma muutosagenttiprojektini keskittyy vahvasti inkluusioon liikunnan kautta. Viime syksynä toimin maahanmuuttajataustaisten

RO O

SA S A A

R N I, H E L SI N GI N N M K

Y

naisten liikunnanohjaajana ja olen päässyt etenemään urallani koripallon erityisryhmän vastuuvalmentajana. Yökoriksen sosiaalisen median koordinaattorin työssä olen ollut mukana myös mm. yhdistämässä Helsingin paikallisyhdistyksen eri toimijoita WeWednesday -kampanjan muodossa, sekä vahvistanut nuorten tietoisuutta hyvinvoinnista, liikunnan hyödyistä ja kansainvälisistä asioista instagram-päivitysten muodossa. Tulevaisuuden suunnitelmiani ovat nuorten kesätyöpaikkojen edistäminen sekä kansainväliset yhteistyöt. Koulutuksen käyneenä koen olevani valmis tulevaisuuden työelämään namikalaisena ja näen hyötyväni sen tuomista opeista myös korkeakouluopinnoissa. Kaiken kaikkiaan kouluttautumisesta on valtavasti hyötyä vuorovaikutustaidoissa, paikallisyhdistysten yhteistyön ymmärtämisessä ja kehittämisessä, sekä yksityiselämässä. Olen monien uusien ystävieni kanssa lähes viikoittain yhteyksissä ja nytkin yksittäisiä ihmisiä isompien asioiden ehdoilla mentäessä muutosagenttiyhteisön tuki on ollut voimaannuttavaa. Namika on todellakin yhtä isoa perhettä.

30


SAVUMERKEISTÄ LISÄTTYYN TODELLISUUTEEN -HANKE

DIGITAALISUUS NUOREN AIKUISEN NÄKÖKULMASTA Nuorilla aikuisilla ajatellaan yleensä olevan hyvät digitaidot. Tämä ajatus perustuu lähinnä siihen, että nuoret käyttävät digilaitteita sujuvasti ja digiviihdettä monipuolisesti. Miksi nuorten aikuisten osallisuudesta digitalisoituvassa yhteiskunnassa tulee kuitenkin keskustella? Ajantasaisia digitaitoja on hankalaa ylläpitää erityisesti silloin, jos jää koulun ja työelämän ulkopuolelle. Osalla nuorista aikuisista on lisäksi esimerkiksi somekiusaamisen, taloudellisten vaikeuksien tai toiminnallisten tekijöiden vuoksi haasteita käyttää laitteita ja yleisiä palveluita, joiden avulla voisi löytää kavereita, pitää yhteyttä ja hoitaa asioita. Monet digiosallisuutta haittaavat tekijät kasautuvat helposti samoille nuorille. Nuorten digiosallisuus on sitä, että nuoret kokevat voivansa toimia digitaalisen yhteiskunnan aktiivisina ja yhdenvertaisina jäseninä. Se on sitä, ettei yksikään nuori tipahda ulkopuolelle siksi, ettei hänellä ole mahdollisuutta hankkia älylaitteita. Kun nuori muuttaa omilleen ja alkaa hoitamaan itse omia asioitaan, tulee nuoren omaksua kerralla valtavasti verkkoasioin-

nista. Hakemusten tekeminen verkossa on kuitenkin osoittautunut monille nuorillekin haastavaksi digitaidoksi. Kaikki nuoret eivät tiedä, milloin ja miten haetaan apua ja tukia tai töitä digitaalisesti. Myös työskentely tuottaa hankaluuksia: yli kolmasosa nuorista ei tutkimusten mukaan osaa hyödyntää digitaalista teknologiaa työvälineenä. Suuri määrä nuoria on siten vaarassa tulla digisyrjäytetyksi. Siksi nuoren elämässä toimivien aikuisten kannattaa toimia tukena ja innostajana myös digiasioissa. Tukena toimimiseen ei tarvita erityisiä digitaitoja, vaan siihen riittää oma into oppia ja tutkia yhdessä nuoren kanssa. Nuorten aikuisten kanssa työskentelevät tahot voivat edistää nuorten yhdenvertaisuutta myös nostamalla yleiseen keskusteluun nuorten yhteiskunnallisen aseman digiajassa. Tarvitaan keskustelua siitä, miksi nuorten digitaalisen toimijuuden edistämiseen on niin tärkeää panostaa. Osa päättäjistä ei vielä ehkä tiedä, miksi kaikille nuorille on syytä turvata mahdollisuus hankkia tarvitsemansa digilaitteet ja -taidot. Tuire Silvennoinen Koordinaattori

31


32


YMCA PEACEMAKERS -VERKOSTON ENSIMMÄINEN VUOSI

Verkostossa korostuvat kansainväliset mahdollisuudet, mutta sen kautta aktivoidaan myös vaikuttamistyöhön Suomessa, esimerkiksi erilaisiin luottamustehtäviin, koulutuksiin ja Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimeenpano-ohjelman valmisteluun. Verkosto voi yhdistää nuoria paitsi ympäri Suomea, myös ympäri maailmaa.

Norjasta lähtöisin oleva kansainvälinen YMCA Peacemakers -toiminta käynnistyi myös Suomessa helmikuussa 2019. Peacemakers-verkoston tavoitteena on olla valtakunnallinen matalankynnyksen alusta, jonka kautta yhä useampi nuori saisi mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Parhaimmillaan verkosto tarjoaa lisäarvoa paikallisyhdistysten toimintaan ja tilkitsee mahdollisia aukkoja nuorten Namikapoluilla.

Vuoden 2019 aikana Suomessa on järjestetty kick-off-tilaisuuden lisäksi Peacemakers-ilta liittopäivien yhteydessä, jolloin osallistujat pääsivät muun muassa keskustelemaan Euroopan YMCA:n pääsihteeri Juan Simoes Iglesiasin kanssa sekä Peacemakers-viikonloppu, johon kuului nuorten strategiatyöpaja ja MOK-koulutus kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta. YMCA Peacemakers -verkoston kautta on haettu osallistujaa YK:n talous- ja sosiaalineuvoston nuorisofoorumiin, vapaaehtoisia Libanonin kehitysyhteistyöhankkeen koulutusmatkalle, Erasmus-projekteihin sekä muiden eurooppalaisten Namikoiden vapaaehtoistehtäviin. Syksyllä pieni ryhmä paikallisyhdistysten työntekijöitä ja Peacemakers-verkoston kehittämisestä kiinnostuneita nuoria vierailivat Oslossa Y Globalin vieraana, mistä Peacemakers-toiminta on saanut alkunsa. Vierailu valotti erilaisia toimintamuotoja sekä pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksia. Tällä hetkellä verkoston toiminnasta saa parhaiten tietoa YMCA Peacemakers Facebook-ryhmästä.

33


YMCA MAAILMALLA

UUSI VAIHDE SILMÄÄN YK-SUHTEISSA

34


73 vuotta sitten, kaksi vuotta Yhdistyneiden kansakuntien perustamisen jälkeen, YMCA saavutti neuvonantaja-aseman YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa (ECOSOC). Tällä etuoikeudella ja vastuulla on ollut hienot sekä heikot hetkensä. Historiassa YMCA:lla on ollut oma YK-lähettiläs, mutta viime vuosikymmeninä YMCA on ollut YK-areenoilla melko näkymätön. Vuonna 2019 käynnistyi kuitenkin kokonaan uusi vaihde. Helmikuussa 2019 YMCA:n Maailmanliitto käynnisti uuden YK-vaikuttamisen työryhmän (UN Advocacy Group), jossa on 12 jäsentä Euroopasta, Aasiasta, Australiasta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta sekä Afrikasta kaksivuotisella kaudella. Suomesta ryhmässä on mukana Helsingin NMKY:n hallituksen jäsen Milla Mäkinen.

Ryhmällä on kolme keskeistä tavoitetta:

1) identifioida YMCA:lle tärkeimmät nuorisopoliittiset teemat globaalilla tasolla 2) edistää näitä teemoja vaikuttamalla erilaisissa YK-tapahtumissa ja -proses- seissa

3) vahvistaa yhteyttä ja tiedonkulkua kansallisten YMCA-liikkeiden sekä YK:n välillä.

Ryhmän ensimmäinen vuosi on ollut aktiivinen. Se alkoi koulutus- ja suunnittelupäivillä ja intensiivisellä osallistumisella YK:n talous- ja sosiaalineuvoston nuorisofoorumiin. YMCA:n delegaatio oli tapahtumassa vahvasti näkyvillä monien puheenvuorojen myötä ja pääsi myös tapaamaan YK:n nuorisoedustajaa. Ryhmä valmisteli vuoden aikana viisi kannanottoa eri YK-tilaisuuksiin, kuten COP25-ilmastokokoukseen. Sen lisäksi ryhmä antoi suosituksia, kuinka Agenda 2030 -tavoitteiden kartoitus YMCA:ssa kannattaisi toteuttaa sekä loi menettelytavan Maailmanliitolle, jolla se jatkossa hyväksyy prioriteettiteemat ja linjaukset. Tämän lisäksi ryhmä on osallistunut aktiivisesti alueellisiin yleiskokouksiin ja esimerkiksi YMCA175-tapahtumaan. YK-työryhmä on hyvä muistutus siitä, että kansainväliset nuorisojärjestöt voivat globaaleina toimijoina olla tärkeä linkki maailman nuorten välillä ja toimia kouluttajina sekä inklusiivisina alustoina, joiden kautta vaikuttaa maailman muutokseen.

35


SUOMEN NMKY:N LIITTO RY Liisankatu 27 A 4 00170 Helsinki

ymca.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.