__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KARHU 1 Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reservil채ispiiri ry:n tiedotuslehti

KARHU

2 2015


SISÄLLYSLUETTELO

2 KARHU

Pääkirjoitus 3 Aktiivinen reserviläinen tietää paikkansa 4 ”Arvoisat ylennettävät reserviläiset” 6 Juhlavuoden huipputapahtuma 8 Tykistökoulun ampumaharjoitus 10 COMPAK Sporting 11 Panssariprikaatin ammunnat Pohjankankaalla 12 Kesälomaterveisiä maanpuolustusnaisille! 13 MPK; Päällikkö praatailee 14 Satakunnan KOTU-kurssit 17 ”Kiitti kutsusta, mutta mä en pääse…” 18 Merikarvian Veteraanipuisto 20 JR 56 JA JR 60 Kilta kokoontui 22 Terveiset Turusta 24 Porin Rykmentti taisteli Tallinnassa 26 Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 28 Pistooliampumajuoksukilpailu Raumalla 30 Ruutiaseiden mestaruudet ratkottiin Porissa 31 SRA-karsintakisa Katinkurussa 32 Ylennyksen reservissä 35 Palkittuja 36 Kilpailukutsuja 37 Piirihallituksen ampumakilpailu 38

KARHU Päätoimittaja Juhani Lukka

Toimituskunta Taina Mäkitalo Tapio Hellman Tomi Nikkanen Arto Ahokas Juhani Koskiranta Marjo Sarmet

Materiaalin toimitus Sähköpostiosoitteeseen: juhani(at)lukka.fi

Karhu ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kannessa: Taistelijapari asutuskeskustaistelutoiminnassa AKE-kurssilla PorPr:n Huovinrinteellä. Kuva: Juha Niinikoski.

Karhu Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti


PÄÄKIRJOITUS Reserviläiskirjeistä ja yhdeydenpidosta jäseniimme Reserviläiskirjeen lähettäminen oli Puolustusvoimilta kuluneen kevään yksi puhutuimpia maanpuolustuksellisia tekoja. Kirjeen PR-arvo oli huimaava ja se huomioitiin useammissa medioissa jo ennen kuin sitä oli lähetettykään, sosiaalisesta mediasta nyt puhumattakaan. Myös maamme rajojen ulkopuolella kirje herätti huomiota, tosin eri mediat tulkitsivat sen syitä, sisältöä ja seurauksia miten aatteeltaan ja tarkoitusperiltään halusivat. Oli hienoa seurata eri kahvipöytäkeskusteluissa kirjeen herättämiä positiivisia mielikuvia ja sitä kuinka maanpuolustus ja sen merkitys suomalaisille nousi jälleen ansaitsemalleen paikalle. Toinen kirjeen vähemmän puhuttu rooli oli sen henkilökohtainen merkitys vastaanottajille. Osalle se saattoi merkitä ensimmäistä kontaktia puolustusvoimiin vuosia varusmiespalveluksen jälkeen. Valitettavasti pienelle osalle reserviläisiä se taas antoi syyn lähteä Lapinjärven laiturille maitojunaa odottamaan. Viime aikoina maanpuolustuskentältä on kuulunut valitettavan paljon kommenttia, etteivät kilpailukutsut tai Karhu-lehti tavoittanut kaikkia piirimme jäseniä. Valitettavasti jo pitkään vaivanneet jäsenrekisterin ongelmat ja sinne syötettyjen mahdollisesti vanhentuneiden tai puutteellisten sähköpostiosoitteiden takia tieto ei aina saavuta vastaanottajaa. Karhu-lehtemme kuten monen muutkin asiat tulevat jatkossakin sähköisesti jaettuna, joten yhdistysten tulisi huolehtia jäsentensä tiedonkulusta. Näissä tilanteissa joissa sähköposti ei toimi, meidän täytyy katsoa myös vaihtoehtoisia viestintämenetelmiä. Aina on oltava varasuunnitelma, Plan B. Nykyaikana se voi olla kotisivut verkossa, nettifoorumi, tekstiviesti-ryhmä, facebook-sivusto, whatsapp-ryhmä tai mikä tahansa muu digitaalisen aikakauden mahdollista keino. Vai pitäisikö meidän ottaa mallia Puolustusvoimilta ja lähettää oma henkilökohtainen reserviläiskirje jäsenillemme?

TOMI NIKKANEN Satakunnan Reserviläispiirin puheenjohtaja

KARHU 3


4 KARHU

Esko Isohannun työ ja harrastus samassa kuvassa.Taustalla näkyvässä Kankaanpään Kuntoutuskeskuksessa hän on työskennellyt melkein 25 vuotta. Moottoripyörän selässä hän matkaa kesäisin 8000-10000 kilometriä. Juhannuksen jälkeen Isohannu lähtee ajamaan pariksi viikoksi Saksaan.

Aktiivinen reserviläinen tietää paikkansa ja tehtävänsä ilman reserviläiskirjettäkin – Perimmäinen syy reserviläistoiminnassa mukanaoloon on vahva maanpuolustushenki, joka on ja pysyy minussa. Ajatus varmaan on osaksi verenperintöä, sillä isoisäni oli kova kertomaan isänmaallisia tarinoita aina 1917–18 ajoilta ja isäni soti seuraavassa sodassa noin viisi vuotta. Olen arvostanut koko ikäni vanhempien ikäluokkien tekoja ja yrittänyt omalta osaltani vaikuttaa nykyhetken olosuhteisiin ja hakeutunut vahvasti samanhenkisten kave-

reiden seuraan kotipaikkakunnalla, kertoo Esko Isohannu. Yhdistystoiminta on vetänyt Isohannua muutenkin puoleensa, sillä hän on toiminut aktiivisesti myös Nuorkauppakamarissa ja myöhemmin Leijonissa. Esko Isohannulla ensimmäinen yhteys reserviupseerien toimintaan oli jo opiskeluaikana Tampereella 70-luvun lopulla. – Olin mukana muutaman vuoden ja osallistuin muutamiin TAKORU:n tapah-

tumiin. Kankaanpäässä liityin Reserviupseereihin 2.5.1986. Ensimmäinen varsinainen toimintavuosi oli 1989, jolloin pääsin mukaan hallitukseen. Siitä alkaen olen toiminut aktiivisesti reserviläistoiminnassa Kankaanpäässä, olin urheilu-upseerina, aika pitkään sihteerinä ja puheenjohtajana vuodesta 2003 lähtien. Lisäksi kertausharjoitusvuorokausia on kertynyt runsaasti ja Tykistökillan hallituksessa hän on ollut yli 10 vuotta.


KARHU 5 Perinteinen urheilutoiminta Esko Isohannu kertoo, että reserviläis- on murrostilassa

Juhani Lukka

Uusia toimijoita tarvitaan

toiminnan kehittäminen on jatkuvasti esillä oleva kysymys Kankaanpäässäkin. – Olemme oman kerhon hallituksessa tätä pohtineet viimeisen 10 vuoden ajan. Yksi asiaan vaikuttava tekijä on vastuullisten toimijoiden vaihtuminen. Hallituksen pitäisi uudistua ja uusien jäsenten saaminen mukaan tuo niitä uusia tuulia ja näkökulmia myös toimintaan. Kaikki kerhojen toiminta ei vaadi suuria kustannuksia, mutta aikaa ne vaativat ja vastuullisia toimijoita. Myös tämä kuuluisa kilpailu vapaa-ajastamme vie veronsa ja on vähentänyt runsaasti osanottajia sekä reserviläiskilpailuista että muistakin kerhon toimintamuodoista. Vaikka jäsenkuntaamme kuuluu yli 70 henkilöä, joskus on vaikeaa löytää 3-4 henkilöä tunniksi seppeleenlaskuun. Isohannun mukaan Kankaanpäässä on nuoria jäseniä melko hyvin, mutta nuorten osuus toiminnassa on olematon. Nuoret liittyvät kerhoon, mutta lähtevät opiskelemaan muualle ja ovat näin poissa toiminnasta. Hänen mielestään auttaisi, jos kerhon toimintaan saataisi mukaan muutama paikkakunnalla asuva aktiivinen nuori, jotka tuntevat muita nuoria, ja voisivat siten saada lisää ikäluokkaansa mukaan.

Paikallistason toimintaa eli juuri kerhojen osuutta patistetaan liiton taholta koko ajan kehitettäväksi. Kokemuksesta tiedetään, että kiinnostava tekeminen luo imua ja lisää osallistumisintoa toimintaan. Yksi tärkeimmistä vetovoimatekijöistä on ampumatoiminta. Isohannua huolestuttaa viimeaikainen kehitys, jossa ammuntamahdollisuuksia säännellään ja rajoitetaan yhä enemmän. – Kankaanpäässä on ollut toistaiseksi hyvät mahdollisuudet harrastaa ampumaurheilua paikallisen ampumaseuran ja varuskunnan avustuksella. Todennäköisesti kuitenkin syksyllä varuskunnan ratojen käyttö vaikeutuu, Esko Isohannu arvelee. Selkeä muutos on ollut reserviläiskisoissa osanottajien väheneminen ja ikääntyminen. Kisoissa on usein enemmän järjestäjiä kuin kilpailijoita. – Mielestäni perinteiset suunnistus- ja arviointitehtävät tulisi säilyttää, sillä ne kuuluvat yhtä kiinteästi kuin ammuntalajitkin reserviläistaitoihin. Pitäisikö siirtyä parityöskentelyyn tai partioihin yksilösuoritusten sijaan, toisiko se osallistujia lisää? Tärkeää olisi, että kilpailuihin osallistumiskynnystä saataisi laskettua. Piirin ampuma-

– Minulle maanpuolustushenki on reserviläistoiminnan kantava käyttövoima, toteaa Kankaanpään Seudun Reserviupseerien pitkäaikainen puheenjohtaja Esko Isohannu. Aktiivisesta toiminnastaan hänet palkittiin 4.6. Suomen Reserviupseeriliiton kultaisella ansiomitalilla.

ja urheilutoimikunta voisi rohkeasti muuttaa suunnitelmia trendien mukaisesti, Isohannu pohtii. Oleellista on, että aktiiviseen toimintaan kuluu nykyään valitettavasti myös rahaa, jota harvalla yhdistyksellä on. - Jäsenmaksupolitiikkamme on ollut jo vuosia vääristynyt. Kerhomme jäsenmaksusta 35 €/jäsen valuu valtaosa eli 85 % muille. Saamme siis toimia 5 eurolla jäsentä kohti ja luoda kiinnostavaa toimintaa. Summalla saa pari kuppia kahvia pienen pullan kanssa, kritisoi Esko Isohannu.

Kankaanpäässä juhlitaan syksyllä – Tällä hetkellä pohdimme lokakuussa järjestettävän kerhon 70 -vuotisjuhlan luonnetta ja sisältöä. Muuten vuosi jatkuu perinteisten toimintojen puitteissa, joissa ehdottomasti oleellista on yhteistyö muiden paikallisten maanpuolustushenkisten yhdistysten kanssa. Muista ajankohtaisista aiheista Isohannu nostaa esille reserviläiskirjeen. – Sain toki kirjeen, jossa ei minulle ollut mitään uutta. Kirje sai aivan liikaa kohua ja julkisuutta ulkomaita myöten. Mielestäni kirjeen olisi voinut tässä muodosssa jättää lähettämättä. Yhteydenpitoa toki puolustusvoimien kannattaa harjoittaa jatkossakin reservinsä suuntaan, mutta sen voisi hoitaa varmasti kevyemmin vaikka sähköpostin välityksellä. Reserviläis- ja järjestötoiminta ovat vain pieni, mutta merkityksellinen osa Esko Isohannun elämässä. – Työ vie todella suuren osan ajastani ja energiastani. Olen tyytyväinen työhöni ja siihen, että jaksan sen eteen ponnistella. Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä on vierähtänyt jo 24,5 vuotta. Vapaa-aikaa arvostan entistä enemmän ja pyrin sen käyttämään akkujen lataamiseen eli työkuntoni ylläpitämiseen. Päällimmäisinä ajankuluttajina ovat golf, mökkeily, kalastelu ja moottoripyöräily, kertoo Esko energianlähteistään. JUHANI LUKKA


6 KARHU

”Arvoisat ylennettävät reserviläiset” ”Te olette satakuntalaisia reservin sotilaita, jotka olette palvelleet omissa tehtävissänne kiitettävästi ja osoittaneet valmiuksia vaativampiin tehtäviin - sotilasarvossa ylentämisen arvoisesti. Saamanne ylennys on ansaittu ja olen vakuuttunut siitä, että te ymmärrätte sotilasarvojenne myötä kasvavan vastuunne sekä teihin kohdistuvat odotukset.”

Näihin kunnioittaviin ja velvoittaviin sanoihin päätti puheensa Aluetoimiston päällikkö, komentaja Sami Iso-Lauri 4. päivänä kesäkuuta Suomalaisella klubilla Porissa järjestetyssä ylennystilaisuudessa. Tilaisuudessa pitämässä puheessaan komentaja Iso-Lauri, että suomalainen asevelvollisuus ja maanpuolustuksemme ovat olleet positiivisessa mielessä esillä kuluneen kevään aikana niin kotimaan politiikassa kuin kansainvälisessä uutisoinnissa. – Me suomalaiset olemme saaneet arvostusta yleisen asevelvollisuusjärjestelmän säilyttämisestä, alueellisen koskemattomuuden valvonnasta sekä yhteydenpidosta reserviimme – valintoja sekä toimenpiteitä, joissa korostuu johdon-

mukaisuus, pitkäjänteisyys sekä vaikuttavuus! Aluetoimiston päällikkö muistutti, että 900 000 reserviläiskirjeen tarkoituksena oli päivittää reserviläisten tietoja, kertoa kunkin rooli reservissä sekä testata asevelvollisrekisterin toimivuutta. Aluetoimisto saikin kuluneen neljän viikon aikana saanut yli 1000 yhteydenottoa reserviläisiltä. Yhteydenotot ovat valtaosin olleet omien osaamis- ja ammattitietojen päivityksiä, tietovirheiden korjauksia ja ilmoituksia halukkuudesta osallistua maanpuolustustehtäviin. – Ymmärrämme yhteydenotot reserviläisten tahtona asettaa itsensä maanpuolustuksen tehtäviin oikeilla perusteilla - mikä

olisikaan parempi osoitus korkeasta maanpuolustustahdosta. Paikalle kutsuttuja veteraanien edustajia hän kiitti muistuttamalla, että tahtomme maamme puolustamiseen ilmenee veteraanisukupolvien perinteen kunnioittamisena, korkeana maanpuolustustahtona ja vahvana sitoutumisena maanpuolustustyöhön. – Veteraanisukupolvien tekemä työ ja meille jättämä isänmaan puolustamisen perinne elää voimakkaana. Kunnioitetut sotiemme veteraanit te olette osoittaneet suomalaisen tavan toimia! Parhaiten me, ja tulevat sukupolvet, vaalimme tätä ”suomalaista tapaa toimia” toteuttamalla hyvin yleisen asevelvollisuusjärjestelmän, sodan ajan joukkojen koulu-


Juhani Lukka

KARHU 7

tuksen sekä kehittämällä edelleen vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta. Omasta puolustuksestamme ja maanpuolustustahdostamme huolehtimalla turvaamme parhaiten itsenäisyytemme tulevaisuuden. – Puolustusvoimat on rauhan ajan rakenteiden lisäksi päivittänyt myös poikkeusolojen suunnitelmat. Lähes kaikki edellisen suunnittelukierroksen keskeiset perusteet ovat muuttuneet, esimerkiksi uhkakuvien muuttuminen enemmän koko yhteiskuntaa koskevaksi, tilanteiden muutosnopeus sekä sodan ajan joukkorakenteemme muutokset. Uudessa taktiikassa paikallisjoukot ovat se osa puolustusvoimien sodan ajan joukkoja, jotka toimivat yhteiskunnan keskel-

lä, yhteistoiminnassa viranomaisten ja valtakunnallisesti tärkeiden kohteiden kanssa turvatakseen yhteiskunnan toimivuuden poikkeusoloissa. Paikallisjoukkojen paikallispataljoonat vastaavat yhteiskunnan elintärkeiden kohteiden suojaamisesta, muiden viranomaisten tukemisesta sekä yhteydenpidosta alueen keskeisiin toimijoihin, tiivisti komentaja Sami Iso-Lauri suunnitelmia uusien paikallisjoukkojen tehtävistä. Lopuksi hän kohdisti huomionsa ylennettaviin reserviläisiin: – Arvoisat Reserviläiset, Te edustatte maamme valmiudesta, varautumisesta ja tarvittaessa puolustamisesta vastaavia joukkoja, viranomaisia sekä yritysmaailmaa. Yhteisenä päämääränä meillä on yhteiskunnan

elintärkeiden toimintojen ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaaminen kaikissa olosuhteissa. Yleinen asevelvollisuus on yksi Suomen puolustusratkaisun peruspilareista. Yleisen asevelvollisuuden vahvuuksia ovat reservin korkea maanpuolustustahto sekä sotilaskoulutusta täydentävä siviilistä hankittu osaaminen ja kokemus kaikilta yhteiskunnan eri aloilta. Yleisen asevelvollisuuden kautta muodostuva reservi muodostaa voimavaran, jota muilla järjestelyillä ei olisi luotavissa yhtä kustannustehokkaasti.

JUHANI LUKKA


8 KARHU

Juhlavuoden huipputapahtuma 18.-20.9. Niinisalossa

Porin prikaati tutuksi Reserviläisliiton huipputapahtuma on vuosia rakentunut sotahistorian ympärille. Viime aikoina puolustusvoimissa tehdyt monet muutokset ja supistukset ovat vaikeuttaneet vierailuja varuskunnissa. Liitto sai kuitenkin järjestää huipputapahtumansa Porin prikaatissa, missä koulutetaan varusmiehiä sekä rauhanturvaajia kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin.

mitään asiaa. Pohjankankaan ampuma-alue on Suomen toiseksi laajin ampumakenttäalue Rovajärven ampumaalueen jälkeen. Pääsemme myös tutustumaan sotakoirien koulutukseen. Sotakoirilla on edelleen merkittävä rooli puolustusvoimissa. Koiria käytetään pääasiassa vartiointi- ja suojelutehtäviin, mutta niitä voidaan käyttää myös muun muassa huumeiden tai räjähteiden etsimiseen. Lauantaina osallistujat pääsevät reippailemaan Jämin luonto- ja liikuntakeskukseen. Luvassa on mm. vaellus Jämin harjulla ja iltapäiväkahvit laavulla. Päivän päätteeksi siirrytään Niinisalon varuskuntakerholle iltatilaisuuteen. Tiedossa on maittava illallinen satakuntalaisesta noutopöydästä, palkitsemisia ja viihdyttävää ohjelmaa. Niinisaloon pääsee junalla, päätepysäkkinä on Parkano. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään kertomaan mikäli tarvitsette kuljetuksen rautatieasemalta. Osallistumismaksu on 60 euroa. Sitovat ilmoittautumiset tulee tehdä 21.8. mennessä. Ilmoittautuminen osoitteessa www.reservilaisliitto.fi/toimintakalenteri tai sähköpostilla jarjesto@reservilaisliitto.fi.  Mukaan mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Reserviläisliiton huipputapahtuma juontaa juurensa vuodelta 1997, jolloin järjestettiin liiton historian ensimmäinen erityisesti naisille tarkoitettu tilaisuus. Naisten seminaari muuttui pian liiton huipputapahtumaksi. Lempinimen ”huippis” saanut tapahtuma suunnattiin 2000-luvun alussa koko jäsenistölle. Tapahtumien ohjelmassa on ollut yleensä alueen sotahistoriaan tutustumista ja alueelliseen puolustukseen perehtymistä.

Koirankoulutusta ja huikeat ulkoilumaastot Kaikkien aikojen seitsemästoista huipputapahtuma tukeutuu Porin prikaatiin. Niinisalon varuskunnassa, tarkemmin tykistökoululla järjestään sekä majoitus että valtaosa ruokailuista. Tutustumiskohteina on mm. Pohjankankaan ampuma-alue, joka on Suomen ampuma-alueista ainoa pysyvästi suljettu minne siviileillä ei ole

Niinisalon Pohjankankaalla sijaitsee ainutlaatuinen ampuma-alue, joka on yksi Reserviläisliiton huipputapahtuman tutustumiskohteista.

Niinisalon huipputapahtumaan voi osallistua sekä RES:n että RUL:n jäsenet. Tervetuloa!


KARHU 9

Rauman Reservin Upseerien Naiset ry vietti 20.5.2015 yhdistyksen 65-vuotisjuhlia Rauman Merimuseolla. Lähes kaikki yhdistyksen jäsenet osallistuivat Maanpuolustusnaisten liiton Satakunnan piirin vanhimman yhdistyksen juhlaan. Juhlan ohjelmasta vastasi Korsuköör esittämällä maanpuolustusaiheeseen liittyvää musiikkia.

Milla Roslund

Raumalla järjestettiin perinteiseen tapaan muistotilaisuus kaatuneitten muistopäivänä 17.5. Rauman Vanhan hautausmaan sankarihaudalla ja Karjalaan jääneiden muistomerkillä. Kunniavartiossa (vesemmalta) Ollikainen, Koskimäki, Birkmann ja Tuuha.


Juhani Lukka

10 KARHU

122 mm hauputsi nauttii edelleen iästään huolimatta suurta arvostusta tykistöammattilaisten keskuudessa luotettavana ja monipuolisena työkaluna. 122H63 -tykkejä on hankittu Suomeen 1960-1980-luvuilla Neuvostoliitosta ja 1990-luvulla Saksasta.

Vierailu Tykistökoulun ampumaharjoituksessa Satakunnan Vapaaehtoisen maanpuolustustyön tuki ry:n iskuryhmä tutustui toukokuun alussa patteriston ja taisteluosaston toimintaan Pohjankankaan ampuma-alueella Niinisalossa. Ammunnoissa käytetetty kalusto oli kaikille osallistujille jo ennestään tuttua, mutta organisaatio- ja tulenjohtopuolella oli paljon uutta esiteltävää. Ensin vierailijat tutustuivat epäsuoran tulen esivalmisteluihin, tekniikkaan ja käskytykseen. Tuliasemassa seurattiin patteriston ruudinsavuista toimintaa ja lopuksi katsastettiin osumatarkkuutta noin yhdeksän kilometrin päässä. Kaiken toiminnan säänkestävyydestä saatiin vakuuttava osoitus, sillä yksikään esittelijä tai asiantuntija ei näyttänyt kiinnittävän mitään huomiota välillä lähes myrskyksi yltyvään tuuleen ja sateeseen. Kaikki toimi niin kuin pitääkin: tarkasti ja täsmällisesti. JUHANI LUKKA

Varusmiehet antoivat erinomaisen demonstraation lääkintähuollon toiminnasta kiireisissä ja paineenalaisissa olosuhteissa.


KARHU 11

Porin Reserviupseerikerhon toimintapäivä 23.5.

Tutustumiskohteena COMPAK Sporting Porin Reserviupseerikerho järjesti lauantaina 23.5. perinteisen kevään toimintapäivän jäsenistölle. Tällä kerralla aiheena oli tutustuminen Compak Sporting ammuntaan Katinkurun ampuma-keskuksessa. Siirtyminen kohteeseen suoritettiin pyöräillen kerhotiloilta Katinkuruun. Osallistujia oli 9 kerhon jäsentä. Satakunnan Ampujien puolesta lajia esitteli ja opasti kansainvälisiinkin kilpailuihin osallistuva Kai Hämäläinen. Muutamalle osallistujalle haulikko oli uusi kokemus, mutta muutaman laukauksen jälkeen aseen käsittely alkoi sujua. Ammunta koostui viiden eri ammuntapaikan suorituksesta. Tavoitteena oli ampumapaikan heitinjärjestyksen mukaan osua eri lentoratojen ja suunnista lähtevään kiekkoon. Esittelijän mallisuorituksesta ja opastuksesta huolimatta maastoon putosi useita ohiammuttuja kiekkoja. Tästä ei voinut joka kerta edes syyttää navakkaa länsituulta. Viiden ampumapaikan suorituksen jälkeen laukausmäärä oli vähintään 25. Loppua kohden alkoi ammunta sujua ja ampumalla rikottuja kiekkoja putosi maastoon. Loppupalaverissa oli havaittavissa osallistujien tyytyväisiä ilmeitä. Kai Hämäläinen kertoi lajin harrastusmahdollisuuksista Porissa sekä lajin harrastajien kärkinimistä. Kiitos päivästä Satakunnan Ampujille, erityisesti Kai Hämäläiselle. Ammunnan jälkeen siirryttiin kerhotiloihin saunan lämpöön ammunnan vaikeuden pohtimiseen. JORMA VÄLKE ampumaupseeri Porin Reserviupseerikerho ry

Antti Tervo kiekkojahdissa. Opastajana toiminut Kai Hämäläinen seuraa vieressä suoritusta.

Lopuksi vertailtiin kokemuksia ja etsittiin selityksiä.


12 KARHU

Panssariprikaatin ammunnat Pohjankankaalla Pohjankangas tärisi, kun Leopardit hyökkäsivät.

viimeisinä ja hyökkäys jatkuu. Vihollinenkin on tehnyt tepposiaan ja pioneerit raivaavat putkiraivaimilla tietä muulle osastolle. Pian ollaankin jo välitavoitteessa ja panssarijääkärikomppaniat ryhmittyvät puolustukseen ennen murtokohtaan kohdistuvaa hyökkäystä. Reservikomppania siirtyy hyökkäysryhmitykseen oikealle sivustalle, odottaa kun AMOS- vaunut ampuvat. Hyökkäys alkaa. Pioneerien raivausvaunut kärjessä, kohtaavat vihollisen ja ampuvat. Leopardit hyökkäävät ampumatasalle

ja tulittavat, samalla kun T-55 vaunut perääntyvät. Panssarijääkärikomppaniat etenevät Leopardien perässä, miehistö jalkautuu ja MTLB:t antavat tulitukea panssarijääkäreiden hyökätessä. Yhteistoimin vihollinen tuhotaan jälleen. TAPIO HELLMAN Kirjoittaja on HämJP:n heitinmies ja päivän tapahtumat menivät jotenkin noin.

Mikko Servo

21.5.2015, klo 12.30 Niinisalon Sotilaskodin parkkipaikalla oli muutama Panssarikilta ry Satakunnan Osaston aktiivia odottamassa pääsyä Pohjankankaalle. Armeijakaverini, majuri Jukka Panssarikoululta, lupasi taannoin, että päästään seuraamaan panssareiden ammuntoja. Defenderi kurvaa parkkipaikalle, pikaiset kättelyt, esittelyt ja sitten matkaan. Moottoroidun taisteluosaston hyökkäys on kuulemma alkanut, joten meillä on kiire. Odotin, kuten tykistön ammunnoissakin, että menemme pisteeseen X ja seuraamme kaukaa vaunujen ammuntoja. Eihän se mennyt lainkaan niin. Hetken kuluttua ajelimme Pohjankankaalla panssarivaunujen joukossa. Meteli oli kova kuten vauhtikin ja hiekka pöllysi. Varsinkin Leopardista lähti miehekäs ääni ja tuntui Pohjankangas tärisevän. Kärjessä meni pioneerien miinanraivausjyrillä varustettu T-55 vaunut ja muut seurasivat. Ensin tuli Leopardit, sitten MTLB:t, BMP:t, taistelulähetit moottoripyörineen jne., samaan aikaan AMOS-vaunut antoivat tulitukea oikealta sivulta. Yhtäkkiä hyökkäys pysähtyy, paikalle tarvitaan siltapsv. Kuvitteellinen vesistöylitys, vaunut ylittävät sillan, AMOS- vaunut

Hyökkäyksen kärjessä eteni pioneerien miinanraivausjyrillä varustettu T-55.


KARHU 13

MAANPUOLUSTUSNAISET Kesälomaterveisiä maanpuolustusnaisille! Kesä on jo täällä ja ansaittu kesäloma hupenee kovaa tahtia. Toinen viikko on jo menossa ja mikäs tässä on ollessa kun luonto on kauneimmillaan – ainakin minun mielestäni. On mukava joka päivä ihastella ympäröivää luontoa ja sen eri vihreän sävyjä. Maanpuolustuksen osalta kevätkausi alkaa olla lopuillaan. Monenlaista toimintaa on ollut ja tietojeni mukaan piirimme naiset ovat hyvin osallistuneet monenlaisiin tapahtumiin niin piirin sisällä kuin muuallakin. Kiitos kaikille aktiivisille osallistujille. Maanpuolustusnaisten Satakunnan piiri panostaa tänä vuonna viestintään. Kevään aikana piirille luotiin omat nettisivut, jotka löytyvät osoitteesta http://satakunnanmaanpuolustusnaiset.yhdistysavain. fi/. Ottakaa reippaasti yhteyttä ja esittäkää ehdotuksia sivujen kehittämiseksi. Myös kuvat yhdistystenne tapahtumista ovat tervetulleita – tällä tavalla saamme toiminnallemme lisää näkyvyyttä. Piirin käyttöön otettiin myös uusi sähköposti, jonka osoite on Satakunnanmaanpuolustusnaiset@gmail.com. Tätäkin kautta voitte laittaa viestiä tulemaan. Edellä mainittujen lisäksi Facebookissa on piirillämme oma julkinen ryhmä – Satakunnan Maanpuolustusnaiset. Ryhmä on hyvä apuväline yhteydenpitoon, jos tarvitset esimerkiksi kyytiä tai seuraa tapahtumiin. Ryhmässä on tällä hetkellä 15 jäsentä, joten lisää mukaan mahtuu. Käykääpä tutustumassa ja liittymässä. Muistattehan kesän rientojen jälkeen piirimme järjestämän muotinäytöksen, joka pidetään keskiviikkona 9.9.2015 klo 18.00 alkaen Länsi-Suomen Diakonialaitoksen Martintalossa. Esittelyssä on satakuntalaisten muotiliikkeiden asuja eri kaupungeista. Ohjelmassa lisäksi musiikkia ja kahvitarjoilu. Lippuja saa piirin yhdistyksiltä ja lisätietoja mm. nettisivuiltamme. Hyvää kesän jatkoa kaikille. Muistakaa kuitenkin myös rentoutua kaiken toiminnan ohessa. Terveisin MARJO SARMET Maanpuolustusnaisten liitto ry:n Satakunnan piiri puheenjohtaja

Meren rannalla nautittu kahvi maistui linturetkeläisille.

Keväinen retki Yyterinniemen alueelle Toukokuun ensimmäisen sunnuntain kauniina aamuna teki Porin Seudun Maanpuolustusnaiset ry keväisen patikkaretken Yyterin retkeilyreitille. Kymmenkunta reipasta kuntoilijaa veti maastokengät jalkaan ja tuulitakit päälle ja suuntasi kävelynsä pitkin pitkospuita kohti lintutorneja. Reissun aikana kiivettiin matkan varrella oleviin lintutorneihin ja kiikaroitiin rannan tuntumassa touhuavia lintuja. Ainakin räyskä, merihanhi, tavi, valkoposkihanhi, ristisorsa sekä etelänsuosirri ovat alueen lintuja. Tämän retken jälkeen ne ainakin tunnistetaan, eikö vain? Munakarissa pysähdyimme ansaitulle tauolle ja repuista kaivettiin esiin termoskahvit sekä eväsvoileivät. Varmasti kaikilla oli hieno fiilis muutaman tunnin retken päättyessä parkkipaikalla odottavien autojen luo. Tämä oli upea päätös ”vappuviikonlopulle” ja kotona oli pakko oikaista päiväunille . LEENA LUKKA Porin Seudun Maanpuolustusnaiset ry, pj


14 KARHU

PÄÄLLIKKÖPRAATAILEE Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) strategia 2020 korostaa:

Kansalaisten koulutustarve kokonaisturvallisuuden kentässä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kevätkokous hyväksyi 22.5.2015 yhdistyksen uuden strategian, joka korostaa vapaaehtoisen koulutuksen määrällistä ja laadullista kehittämistä. Yhdistyksen strategia on MPK:n toimintaa ohjaavan Puolustusministeriön edellyttämä. MPK on esittänyt kasvavan koulutuskysynnän vuoksi resurssien nostamista. Vapaaehtoiselle kansalaisille suunnatun koulutuksen kysynnän on arvioitu kasvavan yli 20 % seuraavalla viisivuotiskaudella. ”Nykyresursseilla MPK pystyy säilyttämään koulutuksessa vuoden 2014 tason, jolloin koulutettiin noin 48 000 henkilöä. Resurssien nosto on perusteltua, sillä yhdistyksen tarkennetut tavoitteet vastaavat Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa nostettuihin uhkamalleihin”, selvittää MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen.  MPK:n arvot isänmaallisuus, vapaaehtoisuus  ja  osaaminen korostavat toiminnan yhteiskunnallista merkitystä. Yhdistyksen koulutuksesta 2/3 on vapaaehtoista sotilaallista ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa sekä 1/3 kaikille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. MPK on tunnettu, arvostettu, luotettava ja kiinnostava kokonaisturvallisuuden kouluttaja. MPK on sotilaallisen koulutuksen osalta puolustusvoimien strateginen kumppani, joka tukee sodan ajan joukkojen normaali- ja poikkeusolojen suorituskyvyn kehittämistä. Toiminnan painopis-

MPK:n toiminnan keskeinen voimavara ovat vapaaehtoiset toimijat.

teenä ovat paikallisjoukot ja aselajikoulutus. Sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa painotetaan sotilaan perustaitoja, johtamiskoulutusta ja fyysistä kuntoa edistävää toimintaa. Ase- ja ampumakoulutuksella pyritään ylläpitämään ampumataitoa ja innostamaan ammunnan harrastamiseen. Varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen (VARTU-koulutus) tavoitteet on asetettu Yhteiskunnan kokonaisturvallisuusstrategian mukaisesti. Vuoteen 2020 mennessä nuorille suunnattu koulutus, kuten lukiolaisten turvakurssit, on laajennettu valtakunnallisiksi toimintamalliksi ja vastaavaa koulutusta viedään muihinkin oppilaitoksiin. Alueellinen yhteistyö eri viranomaisten ja hallinnonalojen kanssa on tiivistä. Vuonna 2020 MPK:n poikkeusolojen organisaatio ja tehtävät on määritetty ja tarvittavat suunnitelmat laadittu. MPK:n toiminnan keskeinen voimavara ovat vapaaehtoiset toimijat. Myös vuonna 2020 MPK:lla on riittävästi toimijoita ja kouluttajia, joista suurin osa on tehnyt sitoumuksen kaikissa maakunnissa toimiviin koulutus- ja tukiyksiköihin (KOTU) ympäri Suomea. Vapaaehtoisten toimijoiden tärkeyttä korostetaan tarjoamalla heille motivoivaa toimintaa hyvää johtamista ja turvallinen toimintaympäristö.  Strategian julkistamisen lisäksi kevätkokouksessa hyväksyttiin MPK:n uudeksi jäseneksi Suomen


KARHU 15 Ampumaurheiluliitto ry (SAL). Liiton missiona on edistää ja kehittää turvallista, ampumaradoilla tapahtuvaa ohjattua ampumaurheilutoimintaa.

Kertaus on opintojen äiti Maanpuolustuskoulutusyhdistys – MPK on valtakunnallinen vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteistyöjärjestö, jonka jäseninä ovat 15 keskeistä maanpuolustusjärjestöä sekä maanpuolustustyötä lähellä olevaa järjestöä. MPK:n toiminnan tarkoituksena on maanpuolustuksen edistäminen koulutuksen, tiedotuksen ja valistuksen keinoin. MPK:n toiminnasta on säädetty laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007). Puolustusministeriö ohjaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa. MPK järjestää vuosittain noin 1 800 kurssia eri puolilla Suomea. Osallistujia on yli 48 00 henkilöä ja kurssivuorokausia kertyy yli 80 000. Kurssitarjonta jakautuu sotilaalliseen koulutukseen sekä kaikille avoimeen varautumis- ja turvallisuuskoulutukseen. Lisätietoa kurssitoiminnasta löytyy MPK:n verkkosivuilta www.mpk.fi.

Kokenut kurssinjohtaja Matti Pihlajamäki johtaa ja kouluttaa Taktinen rynnäkkökivääri 1-kurssia Porissa Katinkurun ampumaradalla

Pekka Söderlund

Uusi paikallispuolustusmalli luo suorastaan ”huikeat” mahdollisuudet reserviläisille oman reserviläisuransa kehittämiselle liittymällä MPK:n koulutusputkeen. Viimeistään nyt on aika rekrytoitua Satakunnan kotuun! Onnittelut lippujuhlapäivänä ylennetyille ja palkituille! Suomen suvi on pian parhaimmillaan. On kesälomille lähdön aika. TOIVOTAN KAIKILLE SATAKUNTALAISILLE MAANPUOLUSTAJILLE RENTOUTTAVAA KESÄÄ!

KIMMO TUOMI Päällikkö

Tarkka-amunnan taistelijapari MPK Satakunnan johtaman Simo Häyhä-kisan ”nopean ampumatoiminnan” kohteella maaliskuussa PorPr:n Huovinrinteellä.


16 KARHU

SATAKUNNAN KOTU KURSSIT KESÄ–SYKSY PV:n tilaama sotilaallinen koulutus Elokuu Kouluttajakoulutus 2

Niinisalo 18. - 20.09.

TYYNE 2015: perustamisja kohteensuojausharjoitus 25. - 27.09. Esikunnan kurssi Säkylä Perustamiskeskuksen kurssi Säkylä SPOLK-kurssi Säkylä Suojauskomppanian kurssi Säkylä Huoltokomppanian kurssi Säkylä EVK:n kurssi Säkylä SATMAAKK- kurssi Säkylä SATKOTU:n kouluttajakurssi Säkylä

Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus Heinäkuu Tykistöprikaatin omaisten- ja kiltapäivä

Tarkka-ampujakurssi 4

TYYNE 2015: JV-tiedustelukurssi Tykistön YT-harjoitus 25. – 27.09. Viestikurssi 2 Tulenjohtokurssi Niinisalo Taktinen RK 2 kurssi Tuliasemakurssi Niinisalo Satakunnan marssi Viestikurssi Niinisalo

Niinisalo 05. – 06.09. Kurssinjohtajien koulutus- ja vuosijuhla Säkylä 05. – 06.09.

MP-5 kurssi

Pori

25.10. 25.10. 25.10. 25.10. 25.10. 25.10. 25.10. 25.10. 25.10.

15.11.

28.11.

Säkylä 05. – 06.09. VARTU-koulutus Niinisalo 05. – 06.09. Elokuu Pori Pori

05. – 06.09. Varusmiesten liikenneturval- Niinisalo 26.08. lisuuskoulutus 3 12.09. Varusmiesten liikenneturval- Niinisalo 27.08. 26. – 27.09. lisuuskoulutus 4

Lokakuu Säkylä 12.12.

Niinisalo 23. – 25.10. Säkylä 23. – 25.10.

Niinisalo 10. – 11.07.

Testiammunta pistooli ja RK Pori

Suunnitteluharjoitus

Ballistisen sääpalvelun uudet laitteet SATMAAKK kohteensuojaus

Viikonloppu sotilaana Säkylä 24. – Tarkka-ampuja 3 Niinisalo 24. – Elokuu Tarkka-ampuja 5 Niinisalo 24. – Reserviläispäivä Nakkila 08. – 09.08. Sovellettu asutuskeskustaistelu Säkylä 24. – Maavoimien taistelu 2015 Niinisalo 24. – Taktinen Haulikko 2 kurssi Rauma 15. – 16.08. Johtamisen jatkokurssi Niinisalo 24. – Reserviläispäivä Lavia 22.08. Tuliasema- ja viestikurssi Niinisalo 24. – Niinisalo 24. – Taktinen Pistooli 2 kurssi Rauma 22. – 23.08 Faitterit soittoleiri XV Rauhanturvaseminaari Niinisalo 24. – Naisten ase- ja ampumakoulutus 2 Huittinen 29.08. Marraskuu Syyskuu Taktinen aseenkäytön Reserviläispäivä Kankaanpää 01.–30.09. kouluttamisen jatkokurssi Pori 14. –

Taajama-tarkka-ampuja 1

Joulukuu

HONKA -harjoitus

Syyskuu Pori

03.10.

Seniorien turvakurssi

Rauma 01. – 30.09.


KARHU 17

Tarkemmat tiedot Satakunnan KOTU-kursseista: https://mpk.fi/Default.aspx?tabid=942&yksikkoid=11

Naisten kunnon kohotus 2 Niinisalo 05. – 06.09. Naisten turvapäivä

Pori

26.09.

Lokakuu Seurakunnan varautuminen Rauma 01. – 30.10. Kunnan Varautuminen

Rauma 01. – 30.10.

Seniorien turvakurssi

Jämijärvi 01. – 30.10.

Opettajien turvakurssi

Pori

Kunnan varautuminen

Jämijärvi 01. – 30.10.

Seniorien turvakurssi

Kankaanpää 01.–30.10.

Seurakunnan henkilöstön turvallisuus

Merikarvia 01. – 30.10.

Arjen turvallisuuskurssi

Merikarvia 01. – 30.10.

Arjen turvallisuuskurssi

Noormarkku 01.–30.10.

Seurakunnan varautuminen Pori Honka Naisten kunnon kohotus 3

01. – 30.10.

01. – 30.10.

Sissi Janne Kuusisto täydessä ”sotisovassa” Sissikurssilla PorPr:n Huovinrinteellä.

Niinisalo 24. – 25.10.

Marraskuu Selviytyminen sähköttä

Huittinen 01. – 30.11.

Varautumisen ja väestönsuojelun peruskurssi Rauma 01. – 30.11. Varautumisen ja väestönsuojelun peruskurssi Pori

01. – 30.11.

Maatilojen varautuminen

13.11.

Pori

Joulukuu Armeija tutuksi

Rauma 09.12.

Armeija tutuksi

Pori

10.12.

MPK Satakunta johti valtakunnallisen Simo Häyhä Tarkka-ammunnan SM-kilpailun maaliskuun alussa Huovinrinteellä Säkylässä.TA-taistelijapari toiminnassa kilpailutehtävällä.


18 KARHU

LOUNAIS-SUOMEN ALUETOIMISTO ”Kiitti kutsusta, mutta mä en pääse…” Aluetoimiston lähettämiin kertausharjoituskäskyihin on reserviläisiltä saatu kevään aikana perin mielenkiintoisia palautteita. Mieleen herää ajatuksia; onko asevelvollisuuslain velvoittavuus ymmärretty, sekoitetaanko kutsut vapaaehtoisiin harjoituksiin käskyihin kertausharjoituksista tai muuttuko maanpuolustustahto siinä kohdin, kun oikeasti velvoitetaan omalla kohtaa johonkin? Olemme ilmeisesti hukanneet asenteita ja tietämystä viime vuosina, kun puolustusvoimien rahoituskehys ei ole mahdollistanut kertausharjoituksien toimeenpanoa. Olemme saaneet tästä vuodesta alkaen palautettua reservin kertausharjoitukset vuoden 2011 tasolle ja se näkyy aluetoimiston arjessa. Olemme lähettäneet eri johtoportaiden harjoituksiin tuhansia kertausharjoituskäskyjä, käsitelleet lukemattomia vapautushakemuksia, peruuttaneet harjoituksiin osallistumisia terveydellisistä syistä sekä ohjanneet otsikon kaltaisia sanomien lähettäjiä oikeille raiteille. Onneksi valtaosa kertausharjoituksiin käsketyistä osallistuu harjoituksiin, mutta jokainen ”poikkeama” valtavirrasta edellyttää aluetoimistossa toimenpiteitä. Harjoitukseen peruuttaminen terveydellisestä syystä sekä täsmällisesti perustellut vapautushakemukset ovat luonnollisesti ymmärrettäviä, mutta väärällä asenteella lähetetyt kiukuttelut voisivat jäädä lähettämättä. On selvää, että kaikille asevelvollisille kertausharjoitus on rasite – on kysymys sitten

Muuttuko maanpuolustustahto siinä kohdin, kun oikeasti velvoitetaan omalla kohtaa johonkin?

hänestä itsestään, opinnoistaan, työnantajastaan tai perheestään. Seuraavassa Karhulehden lukijoille rautaisannos kertauksena – lähteenä Asevelvollisuuslaki 28.12.2007 / 1438; Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta. Asevelvollisuuden suorittamiseen kuuluu osallistuminen kutsuntaan ja palveluskelpoisuuden tarkastukseen, varusmiespalvelus, kertausharjoitus, ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen palvelus. Samat velvoitteet (poislukien kutsunnat) koskevat myös naisia, jotka ovat suorittaneet vapaaehtoisen asepalveluksen lain 17.2.1995 / 194 mukaisesti. Reservin kertausharjoituksilla: 1) pidetään yllä varusmiespalveluksen aikana saatuja sotilaallisia tietoja ja taitoja sekä koulutetaan vaativampiin tehtäviin; 2) perehdytetään asevelvolliset sotilaallisessa maanpuolustuksessa tapahtuneen kehityksen mukanaan tuomiin muutoksiin; 3) harjoitetaan joukkokokonaisuuksia niille suunnitelluissa kokoonpanoissa; 4) mahdollistetaan sotilaallisen valmiuden joustava kohottaminen. Reservissä oleva asevelvollinen on velvollinen osallistumaan kertausharjoitukseen.


KARHU 19

Harjoitusten yhteenlaskettu enimmäisaika on: 1) miehistöllä 40 päivää; 2) miehistön erityistaitoa vaativiin ja miehistön vaativimpiin erityistehtäviin koulutetulla 75 päivää; 3) aliupseerilla, opistoupseerilla ja upseerilla 100 päivää. Kertausharjoitukseen voidaan määrätä reserviin kuuluva asevelvollinen. Määräys osallistua kertausharjoitukseen lähetetään asevelvolliselle vähintään kolme kuukautta ennen harjoituksen alkamista. Alle kolmen kuukauden määräajasta voidaan poiketa asevelvollisen omalla sekä asevelvollisen työnantajan kirjallisella suostumuksella. Aluetoimisto voi peruuttaa kertausharjoitukseen osallistumista koskevan määräyksen, jos: 1) asevelvollinen on vammautunut tai sairastunut niin, ettei hän kykene suoriutumaan hänelle suunnitelluista palvelustehtävistä kertausharjoituksessa; 2) on tullut ilmi seikkoja, jotka osoittavat, että asevelvollinen voi vaarantaa omaa tai muiden palvelusturvallisuutta. Kertausharjoituksesta voidaan asevelvollisen hakemuksesta vapauttaa asevelvollinen; 1) jolle vapautus on tämän perhe- tai taloudellisten olojen taikka ammatin tai elinkeinon harjoittamiseen liittyvien syiden vuoksi erittäin tarpeellinen; 2) jonka opintojen aloittaminen tai eteneminen kärsisi tuntuvasti ilman va-

pauttamista; 3) jonka osallistuminen kertausharjoitukseen haittaisi tai vahingoittaisi erityisen vakavasti hänen työnantajansa toimintaa; tai 4) asevelvollisen muun erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi. Vapautusta haetaan kirjallisesti määräyksen antaneelta aluetoimistolta. Hakemukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys kohdan 1 perusteesta. Puutteellisesti täytetyt vapautushakemukset kuormittavat aluetoimistoa – niitä ei voida käsitellä lain mukaisesti, vaan asevelvolliselta joudutaan pyytämään lisäselvityksiä. Lisäselvityksien pyytämisestä seuraa aikaviivettä ja pahimmillaan emme ehdi lisäkäskyttämään varalisästä henkilöä tilalle, jolloin harjoitukseen mennään ”vajaalla kokoonpanolla”. Kertausharjoituskäskyn mukana tulee tiedote, jossa ohjataan tiedon lähteelle vapautushakemusten osalta. Oikea ”tiedon lähde” löytyy puolustusvoimat.fi sivuilta (reserviläinen - kertausharjoitukset - vapauttaminen - perustelut) tai aluetoimistosta kysymällä.

mukaan harjoituksiin. Koulutustarjonta on laaja, joten jokainen löytää varmasti osaamistaan kehittäviä harjoituksia. Edelleenkään kertausharjoitusmäärät eivät mahdollista joukkojen suorituskyvyn rakentamiseen ja ylläpitoon riittävää harjoituskiertoa. Tästä johtuen työkalupakissa olevat vapaaehtoiset harjoitukset korostuvat ja panostamme niihin vuosittain merkittävästi resursseja. Suunnittelemme ja valmistelemme yhdessä aluetoimistomme ”strategisen kumppanin” MPK:n kanssa vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen, joka tukee suoraan kovaa ydintä – sodan ajan joukkojen henkilöstön osaamista. Eiköhän yhdessä käännetä ajatukset tyylin; ”Kiitti kutsusta, tulen mielelläni…”!! Tervetuloa harjoituksiin, maanpuolustusterveisin

Tämä lyhyesti kertausharjoituksista ja sitten vielä muutama sana vapaaehtoisista harjoituksista. Nimensä mukaisesti ne ovat vapaaehtoisia ja niihin osallistuminen ilmoitetaan palauttamalla kutsun B-osa. Sitoutuessaan vapaaehtoiseen harjoitukseen, varataan jokaiselle ilmoittautuneelle harjoituksesta paikka, muonitus sekä varusteet. Kannustan Karhulehden lukijoita osallistumaan itse ja ottamaan myös kaverinsa

Aluetoimiston päällikkö Komentaja SAMI ISO-LAURI


20 KARHU

Veteraanipuisto on kunnianosoitus veteraanien työlle.Vasemmalla vanha paloasema, joka täydellisen saneerauksen jälkeen toimii nimettynä Perinnemuseona. Oikealla Veteraanien Korsutupa.

Merikarvian Veteraanipuisto on kunnianosoitus ve

Avajaistilaisuudessa nimikyltin paljastivat veteraanien edustaja Heikki Liinaranta (vas.) ja hankkeen vetäjänä toiminut Heikki Moilanen

Ennen talvisotaa valmistunut, nyt mittavan, kolmisen vuotta kestäneen saneeraustyön myötä aivan uuden ilmeen saanut vanha paloasema toimii museona. Nimikilpailun myötä, kunnanhallituksen päätöksellä, vanha paloasema on nykyään Perinnemuseo. Samalla koko alue nimettiin Veteraanipuistoksi, jossa Perinnemuseon lisäksi sijaitsee Veteraanien Korsutupa. Veteraanipuisto muodostaa kokonaisuuden, joka kertoo siitä, että Merikarvialla veteraanien tekemää työtä kunnioitetaan. Tutustumalla Perinnemuseon ja Korsutuvan esillä olevaan laajaan ja monipuoliseen esineistöön, saa kävijä käsityksen niistä uhrauksista, joita veteraanit ovat kansakuntamme eteen antaneet. Kunnostustyö tehtiin pääasiassa talkootyönä ja hankerahoituksella. Talkoo-


Kunnostustyö tehtiin

KARHU 21

pääasiassa talkootyönä ja hankerahoituksella. Talkootunteja kertyi lähes 1500.

eteraanien työlle tunteja kertyi lähes 1500. Hankkeen hakijana ja vastuuyhdistyksenä toimi Merikarvian – Siikaisten Reserviupseerikerho ry. Kerhon osuus olikin ratkaiseva hankkeen onnistumisen kannalta. Lisäksi mukana oli Merikarvian Sotaveteraanit ry ja Merikarvian VPK. Hanke kokonaisuudessaan maksoi noin 60.000 euroa. Vanhan paloaseman kunnostusta museokäyttöön, sekä esineistön esille laittamista voidaan hyvällä syyllä pitää kulttuuritekona, jota Merikarvialla ei ole tapahtunut viimeiseen pariin vuosikymmeneen.

Perinnemuseon ja Korsutuvan esittelyä ryhmille voi tilata seuraavilta henkilöiltä: Heikki Moilanen 0405365905 ja Hannu Salo 0405960475.

Perinnemuseon esineistöä on saatu runsaasti lahjoituksina. Kuvassa Jukka Ruissalolta ja Riihimäeltä saanut kenttäradiot, sekä Hannu Häyriseltä saatu radiovastaanotin.

Kapteeni saa seurakseen Väinö Myllyrinteen näköisnuken täydessä pituudessa (n. 250 senttiä) ja puettuna.

Seinällä olevat kuvat nuorista miehistä kertovat karua kieltä siitä, miten sota koetteli Mahlamäen perhettä. Heikki Eelis, Onni Olavi ja Voitto Jalmari kaatuivat puolustaessaan isänmaamme koskemattomuutta.


22 KARHU

Killan seppeleen Kiukaisten sankarihaudalle laskivat Killan kunniapuheenjohtaja Antero Kallio (vasemmalla), Killan pääsihteeri Martti Aro ja puheenjohtaja Pentti Isotupa. Kunniakäynnillä piti puheen Euran kirkkoherra Jukka Kemppainen (oikealla).

JR 56 JA JR 60 Kilta kokoontui maanpuolustusjuhlaan Kiukaisissa Juhlaan oli kokoontunut noin sata osallistujaa, joista veteraaneja oli 17. Juhlapuheen piti raumalainen kunnallisneuvos (res ylik) Vesa Heino. Kunnioitetut sotiemme veteraanit, killan puheenjohtaja ja kunniapuheenjohtaja, hyvät naiset ja miehet, JR56 ja sen sotatie tuli tutuksi isäni kertomusten kautta jo poikavuosinani. Kuuluihan, nyt jo edesmennyt, isäni JR56:n veteraaneihin. Satakunnan ja Varsinais-Suomen yhtymäkohdassa, silloisella Vakka-Suomen suojeluskuntapiirinalueella, perustettiin jalkaväkirykmentti 56 Juhannuksen alla vuonna 1941. Perustamispaikkoina olivat Rauma, Rauman maalaiskunta, Eurajoki, Lappi, Laitila, Pyhäranta, Kalanti, Vehmaa, Uusikaupunki ja tämän kertaisen juhlamme isäntäpaikkakunta Kiukaisten Panelia.

JR56:n 4. komppania oli Kiukaisten miesten jatkosodan aikainen komppania, ja se perustettiin Panelian Suojeluskuntatalolla kesäkuussa 1941. Talvisodan päiväkäskyssään marsalkka Mannerheim sanoi olevansa ylpeä mm. ”Satakunnan viljavien vainioitten ja Varsinais-Suomen lauheitten lehtojen pojista”. Ja edelleen: ”Me taistelemme kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta.” Arvelen näiden kannustavien sanojen saatelleen seutumme pojat kesäsodan tulikasteeseen Kollaan soille ja kankaille. Tämä taisteluvaihe muodostui rykmentille koko jatkosodan raskaimmaksi ajaksi. Vajaassa kahdessa viikossa JR56 menetti 930 upseeria, aliupseeria ja miehistöön kuuluvaa. Eli lähes kolmanneksen rykmentin koko vahvuudesta. Ja kuten tunnettua JR56:n vaativa ja raskas sotatie jatkui Petroskoin, Karhumäen Hiisjärvi-Vansjärven kautta Maaselän kannaksen kuruille, josta jälleen

Kiitetyssä juhlapuheessaan Vesa Heino otti vahvasti kantaa maanpuolustustahdon hyväksi.


Aake Kinnunen/JR 56 ja JR 60 Kilta

KARHU 23 juhannuksen alla vuonna 1944 koti kotiSuomea. Viimeiset taistelut käytiin Loimolan suunnalla. Kollaa kesti. Syyskuun 4.päivänä aseet vaikenivat ja marraskuussa saavuttiin takaisin kotiseudulle. ”3 vuotta, 5 kuukautta 3 päivää.”, lukee isäni sotilaspassissa. Lapin sodan päättyminen 27.päivänä huhtikuuta 1945 päätti Suomen sotatoimet toisessa maailmansodassa. Rauhanehdot alueluovutuksineen ja sotakorvauksineen olivat raskaat ja epäoikeudenmukaisiksi koetut. Mutta tärkein – maamme itsenäisyys – säilyi. Sananmukaisesti kansa taisteli! Kotirintaman sankareita sodan aikana olivat erityisesti naiset, jotka työskentelivät kotiaskareiden ohella tehtaissa ja maataloustöissä. Sen lisäksi kolmessa sodassa; talvi-, jatkoja Lapin sodissa puolustuksen eri tehtävissä toimi 300 000 naista. Armeijan riveissa maatamme puolusti 700 000 miestä. Yhtenäinen kansa taisteli! Sodissa kaatui lähes 90 000 ja haavoittui 295 000 suomalaista. Tuskinpa kaikki haavat, psyykkiset ja fyysiset, eliniäksi kannettavaksi jääneet ovat siltikään kirjautuneet viranomaisten tilastojen sivuille. Veteraanisukupolvien, naisten ja miesten, tärkein ja kallein perintö jälkisukupolville on itsenäinen isänmaamme. Tämän perinnön vaalimisessa on myös vuosipäiväänsä viettävällä killallamme tärkeä rooli ja tehtävä. ”Kertokaa lapsenlapsille lauluin, koskaan muisto ei himmetä saa.” Eri ikäpolvia kokoavat tilaisuudet siirtävät veteraanien perintöä nuoremmille ikäluokille. Killan tuottoisa ja tasokas julkaisutoiminta palvelee myös tavoitteita. Samalla meille tarjoutuu oivallinen mahdollisuus kiittää ja kunnioittaa veteraaneja työstä ja uhrauksista. Uskon tässäkin päivässä vallitsevana tunnelmana olevan kunnioituksen ja kiitollisuuden. ”Veljeä ei jätetä” olkoon vuonna 1971 alkaneen virallisen kiltatyön johtoajatuksena edelleen. Venäjän toimet Krimillä ja Itä-Ukrai-

nassa ovat nostaneet turvallisuusasiat aiempaa vakavampaan pohdintaan, niin meillä, kuin koko Euroopan alueella. Olkoon sanomamme näissä yhteyksissä: ”Toimimme rauhan puolesta; sotaa vastaan”. Vahvistamme maatamme oikeusvaltiona ja puolustamme kansalaisten demokraattisia oikeuksia. Tärkeää on myös muistaa sotiemme opetus: ”Olipa maamme liittoutunut tai liittoutumaton, se vastaa viimekädessä aina alueensa puolustuksesta”. Puolustuksen on oltava uskottava. On lohdullista, että kansalaisten maanpuolustustahto on varsin korkealla tasolla. Julkisuuden kautta saattaa piirtyä toisenlainenkin kuva, johtuen eri marginaali-ilmiöiden ”kokoonsa nähden” ylimitoitetusta huomioarvosta. Tarkoitan tällä lähinnä ”eroa reservistä” puuhastelua sekä Aseistakieltäytyjäliiton ”jäsenhankintakampanjoista”. Tälle kaartille oli aikanaan veteraanien antama nimikin. Kummallinen kohu on noussut myös puolustusvoimien lähettämästä kirjeestä reserviläisille. Eräät tahot haluavat normaalin yhteydenpidon vääntää omia tarkoituksenperiään palvelevaksi uhkakuvaksi. Ja lopuksi: Helsingin Sanomien Lontoon kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä eilisessä kirjoituksessaan: ”Kertokaa te viisaammat: onko

jossain vaiheessa tullut sosiaalisesti hyväksyttäväksi ilmoittaa, että ei viitsi puolustaa Suomea sodan aikana? Onko nykyään täysin normaalia kertoa, että konfliktitilanteessa pakenisi mieluummin yön selässä ulkomaille kuin lähtisi rintamalle.” ”Suomessa ei ole enää paljon tabuja ja hyvä niin”. ”On kuitenkin yksi taho, jonka uskoin olevan kyseenalaistamisen yläpuolella. Se on Suomi, itsenäinen ja demokraattinen valtio. ”En tiedä teistä muista, mutta itse sävähdän joka kerta, kun joku kertoo julkisuudessa, ettei jaksaisi puolustaa isänmaata. Se tuntuu vähän samalta kuin astuisi rupikonnan päälle. ”Maanpuolustusvelvollisuudesta säädetään perustuslain 127. pykälässä, ja se koskee kaikkia suomalaisia ikään, sukupuoleen tai kuntoisuuteen katsomatta.” ”Haluan innostaa nuoria lähtemään maailmalle kokemaan muita kulttuureja ja kyseenalaistamaan piintyneitä suomalaisia käytäntöjä”. Vapautta ja kykyä lähteä ja kyseenalaistaa ei kuitenkaan ole ilman isänmaata ja äidinkieltä. Ilman isänmaata ja äidinkieltä meillä ei ole mitään ! Hyvät kuulijat, me haluamme puolustaa isänmaatamme. Se on velvollisuutemme veteraanisukupolvelle ja tuleville sukupolville.

Vuosijuhlassa mukana olleet sotaveteraanit yhteiskuvassa Porin Prikaatin tervehdyksen tuoneen everstiluutnantti Petteri Kurkisen kanssa.


24 KARHU

Liikkeelle lähdettiin upeassa kevätsäässä.

Terveiset Turusta Kun johonkin paikalliseen marssitapahtumaan osallistuu siitä alkaa helposti ns. lumipalloilmiö. Brandenstein marssilla Loviisassa kuulin mainittavan Turun Kakskerran Kenraalintie-marssista ja pian siitä tuli kiltapuolelta viestikin. Kaipa näistä tietoa kulkee, mutta ilmeisimmin varsin pienissä piireissä. Järjestöt voisivatkin perustaa yhteisen tapahtumakalenterin julkaistavaksi eri lehdissä. Kenraalintie-marssin taustalla ovat Varsinais-Suomen kiltapiiri ja Rannikkojääkärikilta. Marssikeskuksena on Harjattulan kartano Kakskerran saarella ja marssireitit noudattelevat saaren keskellä olevan järven kiertävää tietä. Vaikka osan matkaa taivalletaan muun liikenteen joukossa, ajoitus ke-

Kun mukana oli sotaveteraani Yrjö Saraste (91), joka teki 25 km:n lenkin, on siinä jämerää esimerkkiä nuoremmille!


KARHU 25 väiseen lauantaihin tekee marssista leppoisan tapahtuman. Liikkeelle päästiin 11.00 täysin selkeässä joskin hieman tuulisessa säässä. Joukko venyi nopeasti jonoksi pieniä ryhmiä. Kun 10 km:n marssijat erkanivat omalla lenkilleen, 18 ja 25 km:n suorittajat katosivat muiden kuntoliikkujien joukkoon. Sotilaspukuja ei näkynyt. Vaimon kanssa olimme poikkeus YKja MPK-asuissamme! Tottahan nyt tällainen tapahtuma vaatii selkeän näytön reserviläisten mukana olosta. Kun on mahdollisuus 25km:n suoritukseen, siinä on hyvä sauma suorittaa plv:n vaatimusten mukainen kuntokoe. Tarvitaan vain tietojen kokoaminen, mikä on vain kiinni järjestelystä. Loviisan marssi ei enää jaloissa painanut, mutta maasto on reitillä sen verran vaihtelevaa, että jaloissa tuntui seuraavana päivänä. Kun mukana oli sotaveteraani Yrjö Saraste (91), joka teki 25km:n lenkin, siinä on jämerää esimerkkiä nuoremmille!

LEO JOHAN SALO Satakunnan Rauhanturvaajat

Palvelevaa kuulonkuntoutusta Kuulon kuntoutuspalvelut

Itsenäisyydenkatu 33, 28100 Pori puh. 02 641 3890 www.satakuulo.fi

RUNSAASTI HYVIÄ MAA- JA METSÄTILOJA Hoidamme kaikki maaseudun kiinteistövälitystehtävät ja auktorisoidut arvioinnit (AKA)

Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV Kiikanojantie 23, 38300 Sastamala p. 0400 636 113 lsmt@metsatilat.fi www. metsatilat.fi Palkkio 4,5%/sopimuksen mukaan (minimi 2250 euroa) Vesa Ylihongisto p. 0500 832 681

Turvallinen metsän ammattilainen välittää

Huolto pelasi kiitettävästi.


26 KARHU

Karoliinit olivat pukeutuneet sini-keltaisiin pukuihin, kun taas vihulaisella oli puna-vihreät univormut. ”Taistelun” tiimellyksessä molemmat peittyivät sankkaan ruudinsavupilveen.

Porin Rykmentti taisteli Tallinnassa Satakunnan Asehistoriallisen seuran perinnetykkiryhmä osallistui kesäkuussa Räävelin kaupunkifestivaalitapahtumaan. Festivaalin kohokohta Tallinnassa oli Suuren Pohjan Sodan taistelunäytöksestä, johon osallistuin Porin Rykmentin perinnetykkiryhmän mukana Kaarle XII Karoliiniarmeijan riveissä. Esiintyjiä oli lähes 100. Sotaleiri oli vanhankaupungin laidalla lähellä satamaa kaupungin muurin viereisellä ruohokentällä. Ohjelmaan kuului kaksi näytöstä. Ensimmäiseen armeijat marssivat keskelle vanhaa kaupunkia, jossa otettiin yhteen rajulla muskettitulella ja lopuksi karoliinit löivät venäläiset kuolemaa halveksuvalla pistinhyökkäyksellä. Yleisö hurrasi meille sankan ruudinsavun keskellä ja venäläiset perääntyivät sotaleiriin. Siellä valmistauduttiin uuteen taisteluun johon osallistui

myös tykistö. Toimin lunttumiehenä ja laukaisin tykin upseerin miekan heilutuksen nähtyäni päin vihollista. Ruutia oli järjestäjien puolesta käytössä kymmeniä kiloja ja ammuimme tykillä enemmän kuin missään muissa edellisissä näytöksissa. Iltapäivän keli oli hieno ruudinsavu sankka, pyrotekniikka näyttävää sekä äänekästä ja erittäin savuista. Karoliiniarmeija ja Porin Rykmentti oli jälleen voitokas ja lopun pistin- ja keihäskahakassa venäläiset lyötiin jälleen lähes viimeiseen toppahousuun. Naiset otettiin vangiksi ja henkiinjääneet venälaisten komentajat armahdettiin, jota toimenpidettä porilaiset protestoivat ankarasti. Illalla oli vielä leiripeijaiset jossa oli erittäin hyvää ruokaa ja oheistarjoilua. Tapahtuma oli erittäin hienosti järjestetty ja varmasti ylöisöllä oli koko rahan edestä katsottavaa. ERKKI METSÄLÄ


KARHU 27

Perinnepistoolin (molempien lajien) yleisen sarjan mitalikolmikko (vasemmalta) Veikko Palomäki, Mikko Kähkönen ja Mikko Lammi. Oikealla kilpailun johtaja Raimo Suominen.

Satakunnan reserviläispiirien perinneasekilpailut Ruutia oli käytössä kymmeniä kiloja.

Katinkurun ampumakeskus Pori 07. 05.

Perinnepistooli 25 m koulu, 30 laukausta (6 x 5 laukauksen sarjaa) kouluammuntana. H 1. vänr. Mikko Kähkönen Nakkilan Res. 104+127 =231 (2) 2. korpr. Veikko Palomäki Harjavallan Res. 81+ 97 =178 (3) 3. viestim. Mikko Lammi Harjavallan Res. 90+ 71 =161 -H50 1. alik. Ari Aittamäki Porin Res. Au. 123+122 =245 (1) 2. kapt. Juhani Lukka Ulvilan Res. Ups. 123+122 =245 -matr. Tommi Salonen Rauman Res. DNS* H60 1. kapt. Matti Pihlajamäki Ulvilan Res. Ups. 98 +119 =217 (1) Perinnepistooli 25 m kuvio (”kaksintaistelu”), 15 laukausta heittolaukauksina (= 3 x 5:n laukauksen heittolaukaussarjaa) + 15 laukausta pikasarjoina (= 3 pikalaukaussarjaa (= 3 x 5 laukauksen pikasarjaa). H 1. vänr. Mikko Kähkönen Nakkilan Res. 120+114 =234 (1) 2. korpr. Veikko Palomäki Harjavallan Res. 84+111 =195 (2) 3. viestim. Mikko Lammi Harjavallan Res. 94 + 80 =174 (1) H50 1. kapt. Juhani Lukka Ulvilan Res. Ups. 63 + 95 =158 (3) 2. alik. Ari Aittamäki Porin Res. Au. 18 + 15 = 33 -H60 1. kapt. Matti Pihlajamäki Ulvilan Res. Ups. 64 + 70 =134 (2) tuomarit /tulospalvelu: Kirsi Haaparanta, Henrik Kurittu, Esa Jokisalo, Lauri Lauste, Raimo Suominen


28 KARHU

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu – ainutlaatuinen maailmassa Tunnetaan myös nimellä VAPEPA. Suomessa mukana on 50 eri järjestöä. 1400 hälytysryhmää. 20 000 vapaaehtoista pelastajaa. Useimmissa maissa on jonkinmuotoista siviilien järjestämää pelastuspalvelua. Norjassa ollaan lähimpänä Suomea. Sielläkin toiminta on varsin paikallista. Tämä on meidän suomalaisten juttu. Liekö peruja lausahduksesta: ”kaveria ei jätetä”. Koskaan ei tiedä milloin oma läheinen voi olla kadoksissa. Nakkilan yhdistyksen jäsen Mika Viljanen oli jo aiemmin johtokunnalta tiedustellut yhdistyksen mahdollisuutta liittyä Vapepaan. Liekö kaksi vanhemman henkilön katoamista paikkakunnalla saanut vauhtia ajatuksiin, sillä keväälle kutsuttiin Vapepan Satakunnan alueen Paikallistoimikunnan puheenjohtaja ja valmiuskouluttaja Sirpa Tamminen paikalle. Asiantuntevan infon ja perustietopaketin jälkeen oltiin valmiita liittymään Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun. Varsinainen koulutusilta ja järjestäytymistilaisuus sovittiin huhtikuun lopulle. Samalla kertaa yksi Nakkilan metsästyseuroista käytti tilaisuutta hyväkseen ja tuli mukaan. Nakkilan Reservinupseerit olivat myöskin edustajansa lähettäneet kuulolle.

Koskaan ei tiedä milloin oma läheinen voi olla kadoksissa.

Satakunnan alueen Paikallistoimikunnan puheenjohtaja ja valmiuskouluttaja Sirpa Tamminen antoi asiantuntevan infon ja perustietopaketin Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnasta.

Viranomaisen puolesta viestiä toi Komisario Tuomo Katajisto. Katajisto kertoi Vapepan tärkeydestä. Kertoi myös Poliisin kiittävän hiljaa mielessään Suomen vapaaehtoisia. Poliisin resussit eivät millään riitä kaikkiin etsintöihin. Komisario Katajisto valotti etsintöjen juridista puolta. Kyseltiin liikkumisesta toisen pihoilla ja toimenpiteistä jos kadonnut löytyy kuolleena. Etsinnät tapahtuvat pääsääntöisesti poliisin johtaessa niitä. Samalla käytössä on poliisin yhteydenpitokalustoa. Koulutustilaisuuden toinen osio käsitti Juha-Matti Raitaniemen alustuksen. Raitaniemi on etsinnän kouluttaja. Erikoisosaamisena koirat etsintätyössä. Hän on myös valmiuspäivystäjä ja hälyttäjä. Hälyttäjiä on myös muita. Hälytys tehtävästä tulee Raitaniemelle viranomaiselta. Raitaniemi soittaa eteenpäin ja kertoo

tehtävän luonteen ja kokoontumispaikan. Henkilö, jota pyydetään mukaan kertoo, että tuleeko vai ei. Hälyttäjä ei ole kiinnostunut kuulemaan selityksiä siitä. miksi joku ei pääse juuri nyt lähtemään. Aika on kortilla, jos maastossa tai muualla on ihminen eksyksissä ja on tiukka pakkanen. Mukaan etsintään lähtevällä jäsenellä on reppu valmiina. Sinne on pakattu useamman tunnin säänmukainen varustus, kuten valaisimia, EA-tarvikkeita, juomaa ja säilyvää hätämuonaa. Ennen maastoetsintöjä Vapepan jäsenen tulee käydä viestikurssi ja EA-kurssi. Vapepan jäsentä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. Etsijän tulee mitata omaa henkistä kestävyyttään ennen tehtävää ja tehtävän aikana. Kaikki löytymiset eivät ole iloisia tapahtumia. Tarjolla on henkistä huoltoa. Vapepa ei


KARHU 29

SAMMON PYTTY -KISA AMMUTTIIN 13.6. PUNKALAITUMELLA Aseina reserviläiskiväärit

Kouluttaja Juha-Matti Raitaniemi kertoi etsintätyön käytännöistä myös myös valmiuspäivystäjän ja hälyttäjän näkökulmista. Komisario Tuomo Katajisto valotti mm. etsintöihin liittyvää juridiikkaa.

ainoastaan etsi, vaan voi olla monenlaisessa paikallisessa kriisitilanteessa mukana auttamassa. Esimerkkinä annettiin tulipalo, jossa perhe on menettänyt kodin ja kaiken irtaimen. Ihmisten majoittaminen ja muonitus ja samalla annettava henkinen huolto voi sisältyä vapepalaisen toimenkuvaan. Vakavien asioiden päätteeksi hymyä nosti paikallaolijoiden huulille kouluttaja Tammisen kirjoittaman ”Vapepa-passit”– Kurssitodistus, johon näin saatiin ensimmäinen merkintä. Syksylle sovittiin Nakkilaan oma kurssi, jossa perjantai-illan aikana käydään läpi teoriaosuus ja lauantaina mennään maastoon, jossa etsintää harjoitellaan. Kurssiviikonloppu on syyskuun 11-12 päivinä.

Harvassa ovat sateiset ”Sammonpytyt”. Tälläkin kertaa alkukesän aurinkoisin ja lämpimin päivä osui kilpailun kohdalle. Paikalla oli yli 40 ampujaa. Kilpailun kulku oli hieman muuttunut. Kohdistykset ammuttiin 08:45 - 10:45 ja kilpailussa ei enää ollut viittä perinteistä kohdistuslaukausta. Kilpailussa ammuttiin 10 + 10 laukausta. Punkalaitumella kilpailu johdetaan ja viedään läpi hyvällä rutiinilla. Järjestäjä toimitti kohdistustaulut ampujalle nähtäväksi. Tällöin ampuja voi keskittyä vain ampumiseen ja taulujen ja ampumapaikan välillä liikuskelu jää pois. Samalla ampumaturvallisuus säilyy hyvänä. Perinteiseen tapaan nokipannukaffet ja muut puhvetin antimet maistuivat. ESA RANNISTO

Kilpailun parasta ampujaa, Huittisten Reserviläisiä edustavaa Erkki Salmea, onnittelee kilpailun johtaja Ja­ri Nieminen.Tausta tuloksia lukemassa Kauko Niemi.

ESA RANNISTO Nakkilan Reserviläisillä on vielä ammuntoja jäljellä. Paikkana Tervasmäen ampumarata. Kilpailut alkavat klo 18. Lisätiedot kotisivuilta. • 26.06. Pistooli PA 3 • 31.07. Pienoiskivääri 100m, 75m ja 50m • Elokuussa RUUTIASEMESTARI • 18.09. Reserviläiskivääri. PA 1 • 31.10. Idän Ihmeet -liikkuva maalitaulu. Itäpuolen reserviläiskiväärit.

Joukkuekilpailun voiton nappasi reilulla piste-erolla Harjavallan Reserviläiset. Joukkuessa ampuivat Jouko Tupi, Heikki Sammaljärvi,Veikko Palomäki Timo Rantala ja Jani Wikman.

Tulokset 1. Salmi Erkki 2. Palomäki Veikko 3. Ranta Petri 4. Männistö Mikko 5. Tupi Jouko 6. Parkkali Urpo 7. Pihlajamäki Matti 8. Lempinen Veli 9. Lahtonen Pasi 10. Alakoski Timo Sammaljärvi Heikki Rantala Timo Wikman Jari Kiuru Raimo Pohjola Mihari Koota Hannu Levola Jukka Haanmäki Ismo Marjamäki Kalevi Puisto Pasi Takku Markku Laakso Harri Kinnunen Jari Nieminen Jari Suominen Hannu Keto Salla-Mari Kivimäki Sami Rosengren Kari Nikkanen Ari Naski Ilkka Laakso Ari-Pekka Visuri Juha Huhtala Mikko Tuominen Erkki Vuorisalo Timo Korpela Kimmo Rinne Antti Hautajärvi Paavo Rannisto Esa Suominen Mika Afkir Aleksi Keto Esko

186 185 181 181 176 171 171 169 169 168 166 166 165 157 156 156 153 152 151 151 149 152 148 148 146 145 143 140 133 128 128 125 124 122 120 118 109 107 106 92 72 48

Huittinen Harjavalta Ulvila Punkalaidun Harjavalta Nakkila Ulvila Huittinen Nakkila Huittinen Harjavalta Harjavalta Harjavalta Nakkila Harjavalta Nakkila Nakkila Nakkila Ulvila Ulvila Punkalaidun Harjavalta . Harjavalta Punkalaidun Punkalaidun Punkalaidun Nakkila Nakkila Harjavalta Harjavalta Harjavalta Ulvila Huittinen Harjavalta Huittinen Huittinen Punkalaidun Noormarkku Nakkila Nakkila Nakkila Punkalaidun

Joukkuekilpailu: 1.Harjavallan Reserviläiset 858p. 2. Nakkilan Reserviläiset 806p. 3. Ulvilan Reserviläiset 779p. 4. Punkalaitumen Res. 769p. 5. Huittisten Seud. Res. 767p. 6. Harjavallan Res. 717p. 7. Nakkilan Res. 633p.


TULOKSIA

Pasi Suominen

30 KARHU

Pistooliampumajuoksijat juoksivat Raumalla kolme kertaa 1,5 km:n lenkin ja ampuivat juoksulenkien välissä kaksi kertaa viiden laukauksen sarjat. Puuskittainen tuuli ja kuurosateet eivät kilpailujoiden menoa haitanneet. Osallistujia oli viidestä eri seurasta.

Satakunnan piirin pistooliampumajuoksukilpailu 13.5. Raumalla juoksu loppuaika H40 1. Pihala Henri Rauman Reserviläiset ry 26.29.32 34.29.32 2. Sarmet Ravo Rauman Reserviupseerikerho ry 28.32.32 39.12.32 3. Hukkanen Olli-Pekka Rauman Reserviläiset ry 53.45.36 70.25.36 H50 1.Varjonen Lasse 2. Aikko Jyrki

Huittisten Seudun Reserviläiset ry 24.50.62 Rauman Reserviläiset ry 53.45.36

30.50.62 82.05.36

H60 1. Hakanen Kai

Harjavallan Reserviupseerikerho ry 31.03,16

35.25.16

H70 1. Nurmi Timo

Säkylän-Köyliön Res. ry

35.15.00

47.55.00

N40 1. Nordberg Mona

Rauman Reserviläiset ry

31.13.00

47.13.00

Y

Rauman Reserviläiset ry

36.01.02

55.41.02

1. Salminen Mika


KARHU 31

Satakunnan reservipiirien ruutiaseiden mestaruudet ratkottiin Porissa 6.6. 50m kivääri makuu 60 ls: D 1. Mona Nordberg Rauman Reserviläiset H50 1. ltn Lauri Lauste Porin Reserviupseerikerho 2. korp Juha Savela Rauman Reserviläiset 3. maj Paavo Hautajärvi Noormarkun Reserviupseerit H60 1. ylil Matti Sund Rauman Reserviupseerikerho 2. tkm Kalervo Salo Rauman Reserviläiset Joukkueet: 1. Rauman reserviläiset (Nordberg, Savela, Salo) 50m kivääri 3x20 ls: H50 1. ltn Lauri Lauste Porin Reserviupseerikerho 2. maj Paavo Hautajärvi Noormarkun Reserviupseerit H60 1. ylil Matti Sund Rauman Reserviupseerikerho 2. tkm Kalervo Salo Rauman Reserviläiset 25m pistooli 30+30ls: H 1. vm Mikko Lammi Harjavallan Reserviläiset 2. vänr Mikko Kähkönen Nakkilan Reserviläiset 3. tkm Iikka Naski Harjavallan Reserviläiset 4. pion Mihari Pohjola Harjavallan Reserviläiset 5. stm Teemu Saari Harjavallan Reserviläiset 6. alik Juha Mankonen Rauman Reserviläiset 7. alik Timo Rantala Harjavallan Reserviläiset H50 1. ltn Petri Ranta Ulvilan Reserviupseerikerho H60 1. ylik Juhani Ristilä Porin Reservin Aliupseerit 2. kers Heikki Helassalo Rauman Reserviläiset 3. kapt Matti Pihlajamäki Ulvilan Reserviupseerikerho 4. stm Hannu Koota Nakkilan Reserviläiset 5. alik Jouko Velhonoja Noormarkun-Ahlaisten Res. 6. korp Markku Kähkönen Nakkilan Reserviläiset H70 1. ylik Alpo Vehanen Porin Reservin Aliupseerit 2. ylikTuomo Valtonen Rauman Reserviläiset 3. maj Lasse Nummi Porin Reserviupseerikerho Joukkueet 1. Rauman Reserviläiset (Helassalo, Valtonen, Mankonen) 2. Harjavallan Reserviläiset (Naski, Pohjola, Rantala) 3. Nakkilan Reserviläiset (Kähkönen, Koota, Kähkönen)

25m pikapistooli 20+20+20 ls: H 1. alik Juha Mankonen Rauman Reserviläiset 158 147 174 479 2. vänr Mikko Kähkönen Nakkilan Reserviläiset 173 138 154 465 3. vm Mikko Lammi Harjavallan Reserviläiset 169 176 DNF

500 588 577 386

H50 1. ltn Petri Ranta

571 532 1609

190-193-184 126-133- 57

567 316

181-194-152 153-179-133

527 465

254 265 250 256 229 232 244

271 255 265 257 267 263 221

525 520 515 513 496 495 465

228

231

459

241 259 236 238 201 185

262 241 247 240 213 185

503 500 483 478 414 370

269 278 247

284 270 254

553 548 501

1543 1493 1368

Ulvilan Reserviupseerikerho 161 130 129 420

H60 1. ylik Juhani Ristilä Porin Reservin Aliupseerit 2. kers Heikki Helassalo Rauman Reserviläiset 3. kapt Matti Pihlajamäki Ulvilan Reserviupseerikerho 4. stm Hannu Koota Nakkilan Reserviläiset 5. korp Markku Kähkönen Nakkilan Reserviläiset H70 1. ylik Alpo Vehanen Porin Reservin Aliupseerit 2. ylik Tuomo Valtonen Rauman Reserviläiset

173 154 164 159 138

177 163 163 155 125

526 504 493 461 407

191 192 176 559 183 188 172 543

Joukkueet 1.Rauman Reserviläiset (Helassalo, Valtonen, Mankonen) 2.Nakkilan Reserviläiset (Kähkönen, Koota, Kähkönen) 25m Isopistooli 30+30 ls: H 1. alik Mikko Lammi Harjavallan Reserviläiset 2. vm Juha Mankonen Rauman Reserviläiset

176 187 166 147 144

1526 1333

244 266 240 257

510 497

Ulvilan Reserviupseerikerho 239 190

429

H60 1. ylik Juhani Ristilä Porin Reservin Aliupseerit 231 278 2. kers Heikki Helassalo Rauman Reserviläiset 261 247 3. kapt Matti Pihlajamäki Ulvilan Reserviupseerikerho 233 232

509 508 465

H70 1. ylik Alpo Vehanen Porin Reservin Aliupseerit 2. ylik Tuomo Valtonen Rauman Reserviläiset

556 508

H50 1. ltn Petri Ranta

277 279 249 259

Joukkueet 1. Rauman Reserviläiset (Helassalo, Valtonen, Mankonen)

1513


32 KARHU

TULOKSIA SRA-karsintakisa ammuttiin Katinkurussa 24.5. Noormarkun Ahlaisten-Reserviläiset Yleiskilpailu Lopputulokset

Monipuoliset ampumarastit mittasivat tarkkuutta, nopeutta ja huolellisuutta.

Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Kilpailija Yhdistys Luokka 1 100,0000 675,1905 Hellman Ari Harjavallan Reserviläiset Avo 2 96,9583 654,6535 Ilomäki Tero Rauman Reserviläiset Avo 3 85,8365 579,5599 Kause Olli Porin Reserviupseerikerho Avo 4 83,9649 566,9230 Bragge Olli-Pekka Rauman Reserviläiset ry Avo 5 79,6986 538,1176 Pihala Henri Rauman Reserviläiset Avo 6 75,1062 507,1100 Vanne Tomi Rauman Reserviläiset Avo 7 74,7366 504,6141 Yliluoma Kalle Noormarkun-Ahlaisten Res. Vakio 8 74,0561 500,0199 Ruuhimäki Jouni Noormarkun-Ahlaisten Res. Avo 9 72,1088 486,8716 Punala Juha Noormarkun-Ahlaisten Res. Avo 10 71,4728 482,5773 Sitkiä Pasi Harjavallan Reserviläiset 50Avo 11 69,6144 470,0297 Partanen Tuomo Huittisten Reserviupseerikerho Vakio 12 68,5262 462,6824 Karvo Tero Porin Reserviupseerikerho Vakio 13 68,4430 462,1203 Koskilahti Tommi Merikarvian Reservinaliupseerit Avo 14 64,7447 437,1504 Takku Jorma Huittisten Reservin Upseerit Avo 15 63,5425 429,0332 Harju Kimmo Rauman Reserviläiset Avo 16 61,9611 418,3557 Ojala Janne Kankaanpään Reserviläiset Vakio 17 59,2547 400,0818 Halme Joni Kankaanpään Reserviläiset Avo 18 53,5261 361,4032 Salioja Matti Punkalaitumen Reserviupseerik. Avo 19 53,2544 359,5684 Viitala Petri Rauman Reserviupseerikerho Vakio 20 52,2397 352,7173 Huttunen Janne Porin Reserviupseerikerho Vakio 21 51,9861 351,0054 Luoma Kristian Rauman Reserviupseerikerho Vakio 22 51,9417 350,7054 Pihlajamäki Matti Ulvilan Reserviupseerikerho 50Avo 23 51,1369 345,2716 Junnila Heikki Rauman Reserviläiset Avo 24 50,5286 341,1643 Nikkanen Tomi Harjavallan Reserviläiset Avo 25 50,1621 338,6897 Koskiranta Juhani Noormarkun-Ahlaisten Res. 50Avo Osallistujia yhteensä 39


KARHU 33

Purolomat Merikarvialla • Mökkejä joen varrella ja Ourassa • Isollekin porukalle Ouran mökki, Kuninkaanmaja ja Jokimökki Juha Mäkipuro Puh. 041 4666 774 www.purolomat.net

Tiilimäen Romuliike Oy om. Kari Evesti Puh. (02) 633 1427 Jokisatamantie 7 Luotsinmäki, Pori

SATAKUNNAN VANKILA LÄNSI-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE SATAKUNNAN VANKILA HUITTISTEN OSASTO - Toivarintie 581, 32700 HUITTINEN - KÖYLIÖN OSASTO VANKILANTIE 515 27750 KÖYLIÖ

www.rikosseuraamus.fi puh. 029 568 4300

Nuurman Pito ja Leipä – Pitopalvelua – Leivonnaisia Kuivalahti, p. 050 307 3540

Valtakunnallinen tykistö-, pioneerija viestiaselajien historiaa esittelevä Museo Militaria tarjoaa monipuolista katsottavaa koko perheelle.

Kesän vaihtuvat näyttelyt

Talvi-, jatko- ja Lapin sotien kunniamerkkinäyttely Jääkärit ja Sibelius Torniosta Kilpisjärvelle – Lapin sota 1944–1945

Tulossa syksyllä 2015

Sodan värit valokuvanäyttely Pohjois-Suomen miinanraivaus Museon Perhepäivä 5.9.

• Ruosteenestokäsittelyt • Alusta- ja päällipesut • Maalipinnan käsittelyt • Kestovahaukset • Puhdistusaineiden ja autovahojen myynti

www.museomilitaria.fi

Vanhankaupunginkatu 19, HÄMEENLINNA, puh (03) 682 4600, asiakaspalvelu@museomilitaria.fi

Me odotamme Sinua!

Satatarkastus Oy Kalle Lempainen HTM Valtakatu 6, 28100 Pori

puh. (02) 633 0600 fax (02) 537 3802 gsm 0400 590 428 kalle.lempainen@satatarkastus.fi www.satatarkastus.fi


34 KARHU

Nakkilassa Reserviläispäivä TAPPURI-tapahtuman yhteydessä 8–9. elokuuta. Nakkilan Liikuntahallin alueella Tapahtumassa reserviläisjärjestöt esittelevät omaa toimintaansa ja vapaaehtoista maanpuolustusta. Esillä ovat Reserviläisliitto, Nakkilan Reserviläiset ry, Reserviupseeriliitto, Nakkilan Reservinupseerikerho ry, Suomen Rauhanturvaajaliitto, Satakunnan Rauhanturvaajat ry, Maanpuolustuskoulutusyhdistys Paikalla Puolustusvoimien kalustoa. Turvallista ampumakoulutusta eko-arms aseilla.

60

60

VARATTU Kodisjoen Kuljetus ja Maansiirto Hinnerjoentie 107, 27230 Lappi Puh. 0500 740 809, 02 823 2361 Fax. 02 823 2367

60 vuotta vapaaehtoista maanpuolustustyötä Siikaisissa Sinä 18 vuotta täyttänyt siikaislainen tule mukaan! Toiminta- ja harrastusmuotojamme ovat: - ammuntaharjoitukset ja -kilpailut sekä mielenkiintoiset kerhoillat - vapaaehtoinen pelastuspalvelu (VaPePa)-toiminta, - järjestyksenvalvonta ja liikenteenohjaus, - MPK:n tarjoamaa sotilaallista koulutusta, kouluttaja- ja johtamiskoulutusta, varautumiskoulutusta yhteiskunnan häiriötilanteita ja poikkeusoloja varten sekä turvallisuuden kansalaistaitojen oppiminen.

Harjoitus: Maastoon eksyneen etsintäpartio käskynjaolla.

Menneeseen kunnioittavasti tukeutuen, toiveikkaana tulevaisuuteen katsoen. Siikaisten Reserviläiset ry

Surun tai ilon kohdatessa Paneliantie 33, 27430 Panelia www.kukkajahautaus.fi


KARHU 35

YLENNYKSET Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat reservin upseerit 4.6.2015: MAJURIKSI:

Mustonen Jari Martti, Säkylä

KAPTEENIKSI: Pennanen Reijo Kalevi, Rauma Turto Juha Heikki, Huittinen, Varjonen Pasi Juhani, Rauma, Vastamaa Timo Petteri, Pori. YLILUUTNANT1KSI: Lemmetty Mikko Tapio, Eurajoki, Uotila Matti Simo Mikael, Harjavalta. LUUTNANTIKSI: Hakanen Jari Juhani, Luvia, Kallio Juha Robert Vihtori, Eura, Kivistö Tomi Pentti Johannes, Pori, Santala Janne Kristian, Pori, Storberg Julle Tapani, Pomarkku, Ylineva Vesa Tapani, Merikarvia.

Karttunen Janne Juhani, Pori, Mikkola Jarmo Kalevi, Pori, Puistosalo Marko Antero, Pori, Saine Jani Tapani, Eura, Sammallahti Janne Ilkka Tapani, Pori, Takala Markku Antero, Harjavalta. PURSIMIEHEKSI: Tulosmaa Atso Viljo Olavi, Rauma. YLIKERSANTIKSI: Hasa Johannes Mikael, Eura, Heinonen Kai Mikael, Ulvila, Isohanni Ari Matti, Rauma, Köykkä Juhana Mikael, Pori, Laaksonen Jesse Ilari, Pori, Lehto Marko Kristian, Rauma, Mäkinen Jari Juhani, Kokemäki, Numminen Janne Kalevi, Köyliö, Nurmi Juha Pentti Tapani, Eura, Välimäki Akseli Arinpoika, Pori. ·

YLIVÄÄPELIKSI: Haapanen Pekka Juhani Huittinen, Lehto Pasi Mikael, Harjavalta, Multisilta Jari Antero, Pori, Mäenpää Pertti Kalevi, Pori.

KERSANTIKSI: Alm Juuso Johannes Pori, Haanpää Anssi Jalmari, Pori, Hakala Toni Markus Eskil, Pori, Kirjavainen Kai Toivo Olavi, Rauma, Kirjavainen Kai Toivo Olavi, Rauma, Kujansuu Jarno Johannes, Pori, Kärkkäinen Mikko Esko Eemeli, Rauma, Lammela Jukka-Pekka Tapani, Kankaanpää, Mäkikalli Joonas Juho Olavi, Rauma, Mäkinen Sauli Kalervo, Huittinen, Mäkivaara Jonna Irmeli, Pori, Nummi Kari Juhani, Pori, Nyman Mikko Kalervo, Rauma.

VÄÄPELIKSI:

ALIKERSANTIKSI: Jauhiainen Timo Petri, Pori, Nikkanen Tomi Ilmari, Luvia.

Lounais-Suomen Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon kuuluvat: SOTILASMESTARIKSI: Saaristo Jouni Juhani, Rauma.

Inkinen Riku Juhani Harjavalta, Kangas Esko Juhani, Pori,


36 KARHU

PALKITTUJA 2015

Puolustusministeri on Suomen Reserviupseeriliiton esityksestä myöntänyt Kultainen ansiomitalin ylil. Juha Arolle, Kultainen ansiomitali soljen kera kapt. Markku Koskimäelle ja ylil. Arto Ahokkaalle. Mitalinsaajia onnittelemassa Satakunnan Reserviupseeripiirin kunniapuheenjohtaja Harri Larinaho, Satakunnan Reservipiirien toiminnanjohtaja Taina Mäkitalo ja Lounais-Suomen Aluetoimiston päällikkö, komentaja Sami Iso-Lauri.

Vapaussodan Perinneliitto palkitsi 16.5. Riihimäellä Vapaussodan perinnepäivillä MPK Satakunnan päällikön Kimmo Tuomen liiton kunniakilvellä työstä Vapaussodan perinteiden vaalimiseksi.


KARHU 37

KILPAILUKUTSUJA2015 AVOIMET MOSIN-NAGANT MESTARUUSKILPAILUT 2015 Yleistä Harjavallan Reserviläiset kutsuu uuden malliseen Mosin-Nagant mestaruuskilpailuihin Harjavaltaan 31.7.2015. Kilpailupaikkana on Harjavallan Reserviläisten ampumarata (Voitoistentie, n.1km 2-tieltä), kilpailunjohtajina toimivat Tomi Nikkanen ja Ilkka Naski. Kilpailu alkaa perjantaina 31.7.2015 klo 18:00, asetarkastus klo 17:30 alkaen kilpailupaikalla. Kilpailutoimisto aukeaa klo 17:00. Asetarkastukset suoritetaan ampumapaikalla. Sarjat Klo 18:00 alkaen Mosin-Nagant, vakio - 10 laukausta @ 300m. - Mosin-Nagant sukuinen sotilaskivääri, jossa jyvä-hahlo-tähtäimet. - Aseessa saa käyttää alkuperäistä tai vastaavaa hihnaa. - Kaliiberin tulee olla laippakantainen 53R / 54R Klo 19:00 alkaen Mosin-Nagant, avoin - 10 laukausta @ 300m. - Mosin-Nagan sukuinen sotilaskivääri, jossa kaikki aseeseen tehdyt muutokset ja kiinnitetyt lisävarusteet (mm. bipodit, optiikka, suujarru / vaimennin) ovat sallittuja. - Kaliiberin tulee olla laippakantainen 53R / 54R) Osallistumismaksu Sixpack III-olutta + oma taulu (uusi ja puhdas). Molempiin sarjoihin osallistuttaessa, kilpailumaksu maksetaan tuplana. Kilpailun kulku + palkintojen jako Molemmissa sarjoissa ammutaan 10 laukausta omavalintaiseen tauluun. Tauluista mitataan reunimmaisten osumien välinen etäisyys ja pienimmän etäisyyden saanut voittaa. Ohilaukaus merkitsee +20cm sakkoa / laukaus. Ampumasuoritukseen on aikaa 20 minuuttia. Ampuma-asento on vapaa. Molemmissa sarjoissa palkitaan kolme parasta ampujaa. Ilmoittautuminen Ilmoittautumiset etukäteen (max 24hlö / sarja) osoitteeseen tominikk@gmail.com Muuta Kilpailijalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi tai vakuutus. Aseen hallussapitoluvat on oltava mukana. Kyseiset dokumentit tullaan tarkastamaan ennen kilpailun alkua. Kilpailussa käytetään kilpailijan omia ampumamattoja. Ratakaukoputkien käyttö on sallittu avoimessa sarjassa.

SATAKUNNAN RESERVILÄISPIIRIN AVOIN PERINNEASEKILPAILU 2015 Yleistä Satakunnan reserviläispiiri kutsuu avoimeen perinneasekilpailuun Harjavaltaan 8.8.2015. Kilpailupaikkana Harjavallan reserviläisten ampumarata (Voitoistentie, n.1km 2-tieltä), järjestelyistä vastaa Harjavallan- ja Nakkilan reserviläiset Kilpailunjohtajina toimii Jouko Tupi ja Mikko Kähkönen. Kilpailu alkaa lauantaina 8.8.2015 klo 10.00, asetarkastus klo 9.50 alkaen kilpailupaikalla. Kilpailutoimisto aukeaa klo 9.00. Asetarkastukset suoritetaan ampumapaikalla. Lajit Klo 10.00 alkaen Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 300m makuu 15+15 ls. Klo 13.00 alkaen Perinnepistooli (sääntö 4.2.A) 50m 30 ls. Säännöt www.resul.fi, liite 3.3 Sarjat H,H50. Kilpailuun voi osallistua kaikkien piirien jäsenet. Osallistumismaksu 12euroa/laji. Maksu suoritetaan ennen ammuntoja kilpailupaikalla. Ilmoittautuminen Ilmoittautumiset kilpailupaikalla Muuta Kilpailijalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi tai vakuutus. Lisäksi kilpailijalla on oltava tosite siitä, että on jonkin reserviläisjärjestön tai killan jäsen. Aseen hallussapitoluvat oltava mukana. Kyseiset dokumentit tullaan tarkastamaan ennen kilpailun alkua. Kilpailussa käytetään kilpailijan omia ampumamattoja ja nilkkatyynyjä. Ratakaukoputkien käyttö on sallittu pistoolissa, sekä kiväärin kohdistuksessa. Radalla on mahdollisuus pienimuotoisiin buffettipalveluihin omakustannus hinnoin. Kilpailijoiden tulee perehtyä tarkoin perinneaseammunnan sääntöihin ja noudattaa niitä! Palkintojenjako suoritetaan ammuntojen jälkeen radan paviljongilla. Lisätietoja kilpailuista antaa tarvittaessa Mikko Kähkönen mikko.j.kahkonen@gmail.com, 040 5623721


Pasi Lahtonen

38 KARHU

Totuuden hetki tauluilla. Puheenjohtaja Tomi Nikkanen vaikuttaa tyytyväiseltä.

Piirihallituksen perinteinen ampumakilpailu Katinkurussa Jokavuotiseksi perinteeksi muodostunut Satakunnan Reserviläispiirin hallituksen jäsentenvälinen ampumakilpailu järjestettiin 18.5. Katinkurun ampumakeskuksessa. Aluksi pääsimme Raimo Suomisen johdolla tutustumaan pienoispistoolien maailmaan 25 metrin pistooliampumaradalla. Muu­taman viiden laukauksen harjoituskierroksen jälkeen oli vuorossa 5 + 5 laukauksen kilpailu. Kilpailu ei jättänyt jättänyt ketään kylmäksi sillä panokset olivat kovat. Tällä kertaa kilpailun voittajaksi nousi ylivoimaisesti Ilkka Naski Harjavallasta, joten ensi vuonna kilpailu järjestetään Harjavallassa. Voittajan tyylinäyte. Ilkka Naski Harjavallasta keskittyy.

TOMI NIKKANEN

– Hei, mää osasin.Toiminnanjohtaja Taina Mäkitalo riemuitsee onnistumisesta.

Profile for Karhu

Karhu215  

Karhu215  

Profile for karhu3

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded