Karhu-220

Page 1

KARHU

KARHU 1

2 2020 Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti


SISÄLLYSLUETTELO

2 KARHU

Pääkirjoitus 3 SAISKOS LUVAN 4 Aseluvan hakeminen 6 Nakkilan Samdy -yhteistyö

8

Poikkeusolot ja reserviläiset 10 Katseet eteenpäin 13 MPK kouluttaa – korona keskeyttää – MPK jatkaa! 14 Jätteet harjoitusalueiden harmina 16 Taistelukenttä 2020 on julkaistu

17

Marskin Majan toisista harjakaisista 75 vuotta

18

Marssikompassiin luotettiin 20 Uudet MPK-kiväärit käyttöön 23 RESUL kilpailukalenteri 2020 25 Nakkilan uusi normaali 26 Ylennykset 28 Palkittuja 30 Kokouksia 31

KARHU Päätoimittaja Juhani Lukka

Toimituskunta Eemeli Lappalainen Jari Multisilta Taina Mäkitalo Esa Rannisto Petri Ranta Marjo Sarmet Raimo Suominen

Materiaalin toimitus Sähköpostiosoitteeseen: juhani(at)lukka.fi

Karhu ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kansikuva: puolustusvoimat

Karhu Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti


PÄÄKIRJOITUS

KARHU 3

Pääkirjoitus

M

aaliskuussa havahduttiin koronaviruksen aiheuttamaan pandemiaan Satakunnassa ja koko Suomessa. Suomi otti käyttöön valmiuslain mukaiset poikkeusolot ensimmäistä kertaa sitten jatkosodan. Helsingin Sanomat kirjoittaa (12.3.2020), että ”valmiuslain tarkoituksena on suojata väestöä poikkeusoloissa. Tämän lisäksi tarkoituksena on ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata kansalaisten toimeentulo, maan talouselämä, valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.” Nyt kesän kynnyksellä Suomessa ollaan selviämässä pandemian ensimmäisestä aallosta. Suomalaisilla on ollut hyvä valmius noudattaa poikkeusolojen rajoituksia. Poikkeusolojen aikana on ehtinyt ajatella myös sitä, kuinka laaja käsite on kokonaisturvallisuus. Maanpuolustustahto näkyy poikkeusolojenkin aikana meidän jokaisen tekojen kautta siinä, että huolehdimme toistemme turvallisuudesta. Poikkeustilan aikana reserviläistoimintakin on ollut keskeytyneenä. Kokoontumisrajoitukset ovat aiheuttaneet sen, että tilaisuuksia ei ole voitu järjestää ja monet liikuntapaikat ovat olleet suljettuna. Onneksi liikkumaan on päässyt luontoon ja metsään. Suomalaiset ovatkin löytäneet lähialueiden retkeilypolut hienosti. Itsekin löysin puolisoni kanssa aivan kotimme lähikulmilta pari uutta metsäpolkua, joiden olemassaolosta emme aiemmin tienneet. Yhdistysten ja piirien kevätkokoukset pääsääntöisesti siirtyivät eteenpäin. On hienoa, että osa hallitusten ja toimikuntien kokouksista on voitu pitää videoneuvottelun välityksellä. Millainen vaikutus tällä on ollut tulevaisuutta ajatellen? Ainakin Reserviläisliiton hallituksen ja valiokunnan kokemukset verkkokokouksista ovat erittäin myönteisiä. Toukokuussa posti on saattanut tuoda positiivisia uutisia. Ylennyksiä on taas annettu aktiivisille reserviläisille. Kiitän kaikkien ylennyksen saaneiden puolesta. Samalla haluan lämpimästi onnitella kaikkia ylennyksen saaneita ja toivottaa kaikille hyvää ja turvallista kesää.

Neene Honkavaara

JARI MULTISILTA puheenjohtaja Satakunnan Reserviläispiiri ry Sotilasmestari 4.6.2020


4 KARHU

SAISKOS LUVAN

Reserviläinen aselupaa hakemassa – Osa 2

Karhun numerossa 2/2019 käytiin läpi aseluvan hakuprosessia siihen saakka, että kutsu haastatteluun oli tullut.

Haastattelu

vaaditaan mikäli luvanhaltijalla on yksikin Hakija sai lupatoimistosta kutsun saapua Erva-ase tai yli viisi asetta. haastatteluun. Vaikka kaikkien hakuun liitInternetistä löytää paljon julkaisuja, tyvien asioiden pitäisi olla kunnossa, niin joissa aseiden säilytystila määritellään. Asipientä kutinaa vatsanpohjassa se silti aihe- aa on mietitty syvemmin: ASESÄILYTYS utti. Ehkä osasyynä olivat useat kertomuk- OSANA ASETURVALLISUUTTA tutkiset somessa, joissa hakijoilla oli ollut han- mustyössä vuodelta 2018. kaluuksia osoittaa omat asiansa tai aseen Haastatteluprosessiin ei enää kuulu lääsoveltuvuuteen liittyvät seikat. Tällä ei tar- kärissä käyntiä. Kokenut haastattelija osaa koiteta Porissa tapahtuvia asetarkastuksia, esittää muutaman soveltuvan kysymyksen. vaan eri puolella Suomea sattuneita hyväk- Hakijan elämäntilannetta arvioidaan myös symisiä ja tai lisänäytön tarvetta. hieman. Hakija oli varannut saman materiaaHaastattelu soljui mukavasti kysymyklin, jonka oli esittänyt hakuprosessin yhte- sin ja keskusteluin. Haastattelijalle saattoi ydessä. Lisäksi hakija oli kuvannut laki- esittää myös tukun kysymyksiä. Moni asia muutoksen vaatiman asekaapistaan sertifi- on uuden aselain myötä askarruttanut varkaattikilven, kiinnitystavan, lukon ja sara- maankin useimpia aseenomistajia ja luvannat. Toki pelkkä sertifikaatin osoittaminen hakijoita. lienee riittävä, kun haastattelua tehdään. Aseluvan voi saada määräaikaisena tai Luonnollisesti tämä sertifioitu asekaap- toistaiseksi. Aselupaprosessi vaatii luvanhapi koskettaa usein juuri reserviläistä, jonka kijalta paneutumista ja tarvittavan näyttöhankkima ase voi jo yksin vaatia ko. kaa- materiaalin kokoamista. Aselupahanke on pin. sinänsä aika hintava. Siihen saattaa liittyä Aseiden säilytyksen esittely haastattelus- myös henkilöllisyyden todistamiseen liitsa ei kuitenkaan poista sitä, etteikö poliisi tyvän asiakirjan hankkiminen. Kannattaa suorittaisi tarkastuksen hakijan luokse jos- huolella tutustua Poliisin sivuilla olevaan sain vaiheessa. tekstiin, jossa kerrotaan AMPUMAHARTulee muistaa, että viiden vuoden siir- RASTUKSEN JATKUMISEN OSOITtymäaika päättyy marraskuussa 2020 ase- TAMISESTA. Poliisin sivuilla on siihen laki tulee siltä osin voimaan, että sertifioitu tarkoitukseen tulostettava lomake. asekaappi tai poliisin hyväksymä säilytystila Enää ei tarvita hirmu nippua todistelui-

ta, kuten lupaa hakiessa. Nyt riittää yhdistyksen ampuma-asekouluttajan allekirjoituksellaan vahvistama todistus.

Saatille

Posti toi odotetun kirjeen. Se sisälsi neljä lomaketta. Ne allekirjoitetaan ja otetaan mukaan, kun ase hankitaan. Myyjälle jää kaksi lomaketta ja ostaja saa mukaansa kaksi, jotka myyjä on osaltaan täyttänyt. Aseen hankkimispäivästä hakijalla on 30 vuorokautta aikaa esittää ase poliisille. Ajan varaaminen käy kätevästi netissä Poliisin sivustolla. Voit varata ajan lupaprosessin aloittamiseen tai asetarkastukseen: SÄHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA tai ihan soittamalla Poliisin palvelunumeroon, josta saat ohjeita.

Asetarkastus

Kuten moneen muuhunkin asiaan, antoi covid-19 virus oman sävynsä myös asetarkastukseen. Luvat voi lähettää aseen myyjälle postitse, samoin myyjä voi lähettää aseen asiakkaalle. Ase tulee tuoda tarkastukseen lataamattomana, mahdolliset lippaat irrotettuna. Ase tulee olla suojuksessaan. Hakija ei saa käsitellä asetta tarkastuksen yhteydessä lainkaan. Asetarkastustilan ”odotushuo-


KARHU 5

neeseen” mennään odottamaan kutsua. Aiemmin on menty aseen tai aseiden kanssa näyttämään henkilökohtaisesti aseet viranomaiselle. Nyt noudattaen yleisiä turvamääräyksiä viranomainen nouti avaamattoman aselaukun; selitti tilanteen ja poistui tarkastustilaan. Hakija luovuttaa allekirjoittamansa kaksi lomaketta. Poliisi tarkastaa aseen ja antaa hakijalle mukaan yhden lomakkeista. Siihen on poliisi merkinnyt tarvittavat merkinnät. Tuo hakijan saama lomake toimii väliaikaisena aselupana. Viranomainen kertoi, että väliaikaistodistus pitää hävittää, kun aselupa on saapunut. Varsin nopeasti muovinen aselupa tulikin. Mites se nyt sitten menee... ”saisikos luvan ja pääsikös saatille” ... Kevätmorsian on joutunut pitämään sulhasta kädestä jo monta kertaa. Posket ovat olleet kuumina molemmilla. ESA RANNISTO ja HAKIJA


6 KARHU

Aseluvan hakeminen ja ampumaharrastuksen osoittaminen Taulukossa aselupa tarkoittaa vanhaa nimitystä hankkimis- tai hallussapitolupa taikka uuden nimityksen mukaista aselupaa. Ikäraja pitkissä aseissa (kivääri) 18-vuotta / Kaikki ERVA-luvat ja lyhyet aseet (pistoolit) 20-vuotta.

Aseluvan kohde Kaikki uudet aseluvat, paitsi pistooleille ja ERVA-aseille.

Lupa myönnetty

Luvan saamisen edellytyksiä

Ei aikaisempaa lupaa

Käyttöperuste ja aseen säilytys todistettava.

Uudet aseluvat pistooleille sekä Ei aikaisempaa ERVA-aseille (sarjatuliaseet, itse- lupaa lataavat aseet, pitkät lippaat ja ns. ”muu-ase”)

Käyttöperuste ja harrastuneisuus todistettava (>2 vuoden harrastus pistooleille (min 10 kertaa.) ja >1 vuosi (min 5 kertaa) kivääreille. Kivääreillä myös kuuluminen ampumaseuraan min 1 vuosi

Määräaikainen aselupa

Myöntämispäivä

Määräajan päättyessä luvan myöntämisen perusteet osoitettava uudelleen, ml. aktiivinen harrastaminen pistooleilla sekä ERVA-aseilla. Harrastuneisuuden osoittamiseen riittää henkilökohtainen harrastaminen yhdelläkin määräaikaisen luvan asetyypillä. Ei siis jokaisella aseella erikseen.

Kaikki aseluvat

Ennen 1.3.1998 ns. pahviluvat

Harrastuneisuutta ei tarvitse erikseen osoittaa (mutta aseluvan peruste tulee jatkua)

Aseluvat

Ennen 1.3.2002

Aiemmin (lakien 1/1998 ja 33/1933 perusteella) myönnetyt aseluvat jäävät voimaan ehtoineen. Ei velvoitetta esittää aktiivista harrastuneisuutta.

Aseluvat

muovikorttiluvat ennen 13.6.2011 (13. 6. 2011 jälkeen pistooleille 2 vuoden harrastus)

Aiemmin myönnetyt aseluvat jäävät voimaan ehtoineen eikä ole velvoitetta esittää aktiivista harrastuneisuutta.Mikäli määräaikainen lupa olisi päättynyt kahden vuoden kuluessa em päivämäärän jälkeen, ei harrastuneisuutta myöskään olisi tarvinnut osoittaa.

Aseen osa (3§)

Ennen 13.6.2011

Aselupaa tarvitsematon aseen osaa varten oli haettava vuoden kuluessa aselupa. Aiemman aseluvan haltija voi kuitenkin pitää äänenvaimenninta ilman aselupaa.

Aseluvat ja tehokas ilma-ase (ei koske 4,50 mm 5,50 mm ja 6,35mm ilma-aseita)

Ennen 1.12.2015

Aiemmin myönnetyt aseluvat jäävät voimaan ehtoineen. Tehokasta ilma-asetta varten on hankittava vuoden kuluessa lupa ellei ole oikeutta ampuma-aseen hallussapitoon.Tehokkaasta ilma-aseesta tehtävä ilmoitus poliisille 30 vrk:n kuluessa. Tehokas ilma-ase on yli 6,35mm (.25”)

Tehokas ilma-ase

1.12.2015 jälkeen

Uutta tehokasta ilma-asetta varten on hankittava aselupa, ellei henkilöllä ole oikeutta ampuma-aseen hallussapitoon, jolloin siitä on tehtävä ilmoitus poliisille 30 vrk:n kuluessa.

ERVA-aseet, pitkät lippaat lyhyille ja pitkille aseille sekä ns kahden käden olkapäältä ammuttavat aseet (ns. ”muu-ase”)

Ennen 12.6.2017

Aiemmin myönnetyt aseluvat poliisille ilmoitettuine yksilöintitietoineen jäävät voimaan ehtoineen. Uusien pitkien lippaiden hankinta on luvallista. Kivääreille ei velvoitetta esittää aktiivista harrastuneisuutta.

ERVA-aseet, (pitkät lippaat lyhyille ja pitkille aseille sekä ns. ”muuaseet”

13.6.2017 jälkeen, mutta ennen 15. 7. 2019

Uusille aseille sekä aseille missä on pitkä lipas, oli ennen 14.1.2020 haettava ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavaa lupaa uudelleen erva-aseelle. Jos hakemusta ei tehty määräajassa, lupa jää voimaan, mutta max patr määrä on 10.

Aseet missä on pitkä lipas

15.7.2019 jälkeen

Lupa hankittava erva-aseelle

Aseluvat

15.7.2019

Aiemmin myönnetyt aseluvat jäävät voimaan ehtoineen.


KARHU 7 Juhani Lukka

Kerrataan vielä tärkeitä asioita

53a § Harrastuksen jatkumisen osoittaminen Siis pistooleille, itselataaville kivääreille (m.l. pienoiskiväärit) ja itselataaville haulikoille (oikeammin omistajille) tulee velvoite todistaa viiden vuoden välein harrastuksen jatkuminen. Tietysti jos aselupa – mikä tahansa – on määräaikainen, se pitää muistaa uusia ennen määräajan umpeenmenoa. Ja aselupaa uusittaessa toimitaan voimassa olevan aselain puitteissa. Tällä hetkellä se on ”2019 aselaki”. Tämän hetkiset aselupien hinnat. Aselupa 90 € Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 42 €. Aselupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 140 €. Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 75 € On tärkeää muistaa, että: ”Luvanhaltijan velvollisuus on huolehtia itse harrastuksen jatkumista osoittavan todistuksen toimittamisesta viranomaiselle.” Tässä on olemassa suuri vaara aseluvan peruuttamiselle: Aselaki 67 § (7.6.2019/724), Lupien peruuttaminen: Ampuma-aseen… hallussapitoon oikeuttava lupa… on peruutettava, jos: – – – 4) luvanhaltija on muuten kuin tilapäisesti lopettanut ampuma-aseen… myöntämisen perusteena olevan harrastuneisuuden; Huomaa sananmuoto: ”…on peruutettava”. Harrastuneisuuden todistaminen Pistooliharrastuksen jatkuminen todistetaan ampuma-asekouluttajan todistuksella. Jos pistoolilupa on annettu metsästysperusteisena (”loukkupyynnin lopetusase”), todistus haetaan riistanhoitoyhdistykseltä. Perusteena ampumaharrastus: Tarvitaan ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta

harrastamisesta. Käytännössä harrastaminen osoitetaan edeltävän vuoden (12 kk) vähintään neljän harrastuskerran todentamisella. Eli urheiluammunnassa neljä ampumasuoritusta sen tyyppisellä aseella, mille luvan jatkoa haetaan. Esim. ampumapäiväkirja, tulosluettelot tms. jotka esitetään ampuma-asekouluttajalle. Ampuma-aselaki ei velvoita todistusta haulikolle ja pienoiskiväärille ampuma-asekouluttajalta. Perusteena metsästys: Poliisi neuvoo esittämään ampuma-asekouluttajalle seuraavat: Metsästyskortti, selvitys metsästysmahdollisuuksista ja harjoitetusta pyynnistä. On varauduttava antamaan selvitys tarpeesta metsästää nimenomaan itselataavalla aseella. Jonkin verran on kentällä väärää tietoa siitä, pitääkö kaikki 12.6.2017 jälkeen hankitut itselataavat aseet todistella 5v välein. Oikea päivämäärä itselataaville aseille jotka eivät ole ERVA-aseita on 15.7.2019. Ainoastaan ERVA-aseita koskee tuo 12.6.2017 päivämäärä. Itselataava haulikko ja pienoiskivääri eivät ole ERVA-aseita edes yli 10 patruunan lippaalla/ makasiinilla. Kiväärikään ei ole ERVA, jos käytetään max 10 patruunan lipasta. ERVA-lupa on siis lyhenne sanoista ”ERittäin VAarallinen”. Uuden lain mukaan ase on erittäin vaarallinen, kun ase on itselataava kivääri ja siihen kiinnittää yli 10 patruunan lippaan tai pistooli missä on yli 20 patruunan lipas. Asia selviää aselain siirtymäsäännöksistä: 12.6.2017 liittyvä kohta viittaa ainoastaan 9 §:n 4–6 kohdassa tarkoitettuihin ampumaaseisiin. Nämä aseet ovat: 4) Entinen sarjatuliase joka on muunnettu toimimaan kertatulella, lippaallisella kerta-

tulella tai itselataavalla kertatulella. 5) a Lyhyet keskisytytteistä patruunaa ampuvat itselataavat kertatuliaseet yli 20 patruunan lippailla. 5) b Pitkät keskisytytteistä patruunaa ampuvat itselataavat kertatuliaseet yli 10 patruunan lippailla. 6) Tarkoittaa konepistoolityyppisiä itselataavia aseita, jotka eivät täytä 600/300-kiväärimittoja. Siirtymäsäännöksissä on myös tällainen kohta: Tämän lain 53 a §:ää harrastuksen jatkumisen osoittamisesta sovelletaan ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavaan lupaan, jonka luvanhaltijalla on ollut velvollisuus tämän lain voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaan osoittaa harrastuksen jatkuminen sekä ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavaan lupaan, joka on myönnetty tämän lain voimaantulon jälkeen. Tämän viimeisen kohdan mukaan harrastumisen jatkuminen todistelu koskee vain aselupia joilla on ollut uuden lain voimaantullessa vanhan lain pohjalta velvollisuus todistella harrastuksen jatkuvuutta (pistoolit) sekä aselupia jotka ovat myönnetty uuden lain voimaan tulon 15.7.2019 jälkeen. Tämä kohta ei vapauttanut 13.6. 2017-14.7. 2019 luvitettuja ERVA-aseita harrastuneisuuden jatkuvuuden todistelusta, koska 13.6.201714.7.2019 välillä luvitetut aseet piti luvittaa (jos halusi käyttää pitkää lipasta) uudelleen ERVAaseeksi 6 kk. siirtymäajan puitteissa 14.1.2020 mennessä, jolloin nämäkin ERVA-luvat on myönnetty 15.7.2019 jälkeen. RAIMO SUOMINEN


8 KARHU

Nakkilan Samdy -yhteistyö Nakkilan Reserviläiset ja Satakunnan Samdy ry aloittivat 2019 syksyllä yhteistyön. Samdy ry:n hallituksesta tiedusteltiin, että onko Nakkilan Reserviläisillä mahdollisuus järjestää kerhoa, jossa niin pienemmät kuin isommatkin kerholaiset pääsisivät kokeilemaan tarkkuusammuntaa ilma-asein.

Ase yhteishankintana

Reserviläisten hallitus mietti, miten ihan pienimmille tai esimerkiksi erityisherkille voisimme tarjota ammuntaa. Tiedustelimme kotimaiselta Ecoaims Optical sport shooting aseiden valmistajalta, mikä olisi sopivin ase kaikenikäisille ja erityisesti pienimmät ampujat huomioon ottaen. Päädyimme hankinnassa lasertoimiseen pistooliin, joka muistuttaa kilpailuaseita ja on muunneltavissa, niin käden koon ja aseen painon suhteen. Myös liipaisin ja tähtäimet ovat säädettävissä. Lasertoiminen on myös huomattavasti huokeampi, kuin kameraoptinen ase. Osuman näyttävä taululaite ja pistooli ladataan puhelimen laturia muistuttavalla laturilla. Täysi akku antaa kolmenkymmenen tunnin toiminta-ajan. Varustelaukku aseineen on helppo kuljettaa minne tahansa. Hankimme Ecoaims-aseen yhteisostona Samdy ry:n kanssa.

Laseraseella alkuun

Kerholaiset aloittivat ammunnan laseraseella, mutta useimmat saattoivat siirtyä kokeilemaan ilma-aseita jo samana päivänä. Kerho kokoontuu kahdesti viikossa. Pienemmät ampujat kokoontuvat lauantaisin ja isommat tiistai-iltaisin. Lähes kaikki tutustumispäivänä käyneet ovat jatkaneet ammuntaharras-

Isommilla kerholaisilla on jo mahdollisuus ampua ulkoradalla, kun samaan aikaan reserviläisillä on omat harjoitukset.

tusta ja lisääkin on kerholaisia tullut. Käytössämme on viisipaikkainen ilma-aserata. Tarvittaessa voidaan ampua myös ampumahiihtotauluja vastaaviin kaatuviin metallitauluihin. Lisäksi radallamme on mahdollisuus ampua liikkuvaan hirvitauluun. Tällä hetkellä yhdistyksemme ja kerholaisten käytössä on kolme ilmakivääriä ja kaksi ilmapistoolia. Paikalla on aina reserviläisiltä yksi tai useampi ohjaaja. Isommat lataavat itse, mutta pienimmille lataamme aseet. Ampumapaikan taustalla on taukotila, jossa voi omaa ampumavuoroa odottaa. Pienemmillä ampujilla on usein vanhempi

mukana. Sitä voisi hiukan leikillisesti kutsua vaikka vertaistukikerhoksi. Isompien iltakerhossa tavataan laittaa kahvit tippumaan ja vaihtaa kuulumiset ennen ampumista. Kerho kestää kerrallaan kaksi tuntia. Ampujat ovat huomanneet, että suoritukset pysyvät tasaisina kun ammunnan tauottaa oikein. Vaikka monella kerholaisella on tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn ongelmia, niin ampumaurheilu sopii hämmästyttävän hyvin ainakin meidän kerholaisille. Ampuessa keskitytään, ollaan tyytyväisiä ja iloitaan hyvistä suorituksista. Aseenkäsittely on opittu ja vaikka silloin tällöin laukaus li-


KARHU 9

vahtaa liikkeelle hyvin herkän liipasinvastuksen vuoksi. Vaaratilannetta ei ole syntynyt. Näiden kerhokuukausien aikana on yksittäisiä käyntikertoja ollut pitkälti yli sata ja laukauksia on ammuttu useampi tuhat. Toisen kerhokauden keskeytti tuo maailmaa kiusaava pandemia. Suomen tilanne on tällä hetkellä niin hyvä, että saatoimme jatkaa harjoittelua. Päätimme isompien osalta käynnistää kerhon ulkoradalla. Samaan aikaan on reserviläisillä omat harjoitukset. Tarkkuusammuntakerhosta lisää Sa­ ta­­ kunnan Samdy ry:n kotisivuilta. Nak­­ kilan Reserviläisten tarjoamista ilmaaseharrastusmahdollisuuksista lisää kotisivuiltamme.

Yhdessä myös liikuntasalilla

Samdyllä oli Nakkilassa liikuntasalivuoro, mutta se oli jäänyt hyvin vähäiselle käytölle. Samdyn hallituksen taholta kysyttiin, että halauammeko ottaa vuoron haltuun ja järjestää siellä toimintaa, joka osaltaan voisi soveltua myös Samdyn jäsenille. Tottakai halusimme. Teimme koulun kanssa sopimuksen ja avain siirtyi reserviläisille. Kahdesti ehdimme käydä salilla, ennen kuin covid-19 aiheutti kerhojen ja kokoontumisten keskeyttämisen. Johtokunta on noiden ”katsastuskäyntien”perusteella päätynyt tekemään hieman urheiluvarustehankintoja. Esimerkiksi sulkapallovarusteita. Tarkoitus on tarjota myös muille reserviläisyhdistyksille mahdollisuutta liikkua sisätiloissa. Tervetuloa mukaan ideoimaan sisäliikuntaa. Peli-illat, kuntopiirit, lihashuolto, voimankäyttö tai joku muu liikunnan muoto. ESA RANNISTO


LOUNAIS-SUOMEN ALUETOIMISTO

10 KARHU

Poikkeusolot ja reserviläiset Hyvät ystävät, elämme edelleen poikkeuksellisia aikoja. Ensimmäistä kertaa viime sotien jälkeen on maahamme julistettu Tasavallan presidentin ja Valtioneuvoston esityksestä Eduskunnan hyväksymänä poikkeusolot. Poikkeusolot ja siihen liittyvä Valmiuslaki on herättänyt paljon julkista ja sosiaalisen median keskustelua. Asiaan liittyen on ollut liikkeellä paljon myös virheellistä tietoa ja hämmentävää keskustelua. Vaikka en olekaan koulutukseltani lakimies, niin olen perehtynyt Valmiuslakiin ja esimerkiksi reserviläisten käyttöön erilaisissa tilanteissa nyt jo yli kolmekymmentä vuotta, joten katson olevani asiassa kokemusasiantuntija. Siksi haluan tässä yhteydessä selventää muutamia seikkoja, jottei teille, hyvät ystävät, jäisi vääriä mielikuvia.

Valmiuslaki

Yleisessä keskustelussa mainittiin, että ”valmiuslakia astuu voimaan”. Ei, Valmiuslaki on ollut voimassa vuosikymmeniä viimeisen päivityksen ollessa 29.12.2011/1552. Kyse on lain toiseen osaan kirjattujen säännösten soveltamisen aloittamisesta. Laissa todetaan seuraavasti: ”Jos valtioneuvosto, yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, toteaa maassa vallitsevan poikkeusolot, voidaan valtioneuvoston asetuksella (käyttöönottoasetus) säätää II osan säännösten soveltamisen aloittamisesta.” Poikkeusolot on määritetty lain I osan 1. luvun 3. pykälässä. Alkuvuoden aikana vallinneessa tilanteessa Valtioneuvosto yhdessä Tasavallan presidentin kanssa totesi 3 pykälän kohtien 3 ja 5 määritelmien täyttyvän. Kohta kolme toteaa poikkeusoloksi ”väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdis-

tuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat” ja kohta viisi ”vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.” Ennen poikkeusolojen julistamista toimittiin tartuntatautilain (21.12.2016/1227) säädösten mukaan, jotka eivät kuitenkaan riittäneet tilanteen vakavoituessa. Huomionarvoista on, että poikkeusolojen toteaminen tehtiin ennakoiden 3. pykälän 3. kohta mukaan lukien, joka tietysti helpottaa ja nopeuttaa Valmiuslain II osan 4., 5., 8., 10. ja 12. luvun pykälien säännösten soveltamista käyttöönottoasetuksilla. Näissä luvuissa määritellään niitä toimia, joilla taataan yhteiskunnan toimivuus ja kansalaisten toimeentulo myös poikkeusoloissa. Poikkeukselliset olo-

suhteet vaativat valtion johdolta toimenpiteitä, jotka toki rajoittavat kansalaisten tavanomaisia oikeuksia, mutta kaikkien pitää tässä pitää mielessä oikeusministerimme sanat: ”Oikeus elämään on perusoikeuksista kaikkein suurin”. Siten kaikki tehdyt ja tehtävät päätökset, joilla mahdollisesti kansalaisten perusoikeuksia rajoitetaan, tähtäävät edellä mainitun suurimman perusoikeuden turvaamiseen. Me olemme saaneet elää vapaassa yhteiskunnassa 75 vuotta hyvin vapaasti ja siksi olemme valitettavan huonoja ymmärtämään näiden vapauksien rajoittamista. Nyt on vaan ymmärrettävä tilanteen vakavuus ja hyväksyttävä viisastelematta ja kiukuttelematta meidän jokaisen hyvinvoinnin turvaamiseen tähtäävät toimet ja jopa rajoitukset. Nyt ei ole aika nojatuoliasiantuntijoiden avautua, missä heidän mielestään ammattilaisiin ja asiantuntijoihin no-


KARHU 11

jautuva valtion johto on toiminut myöhässä tai väärin. Nyt meidän kaikkien on keskityttävä tämän tilanteen hoitamiseen mahdollisimman yhtenäisenä ja hyvin.

Reserviläisten ”kutsuminen” kertausharjoituksiin Korona (Covid19) -viruksen torjuntaan

Ihan aluksi haluan muistuttaa kaikkia termeistä ja niiden oikeasta käytöstä, koska olen nihilisti niin kuin olette varmaankin huomanneet. Reserviläisiä KÄSKETÄÄN kertausharjoituksiin ja KUTSUTAAN Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin. Reserviläisiä voidaan käskeä palvelukseen osittaisessa tai laajemmassa liikekannallepanossa tai ylimääräiseen palvelukseen, jolloin palvelukseen on ilmoittauduttava välittömästi. Tällöin ”Suomeen kohdistuu aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rin-

nastettava hyökkäys tai sen välitön jälkitila” (ValmL 3§, 1 kohta). Tasavallan presidentin päätöksellä reserviläisiä voidaan käskeä valmiudelliseen kertausharjoitukseen ilman Asevelvollisuuslain (28.12.2007/1438) 4 luvun 38 pykälän toisessa momentissa säädetyn 3 kuukauden määräajan täyttymistä. Tällöinkin reserviläisen on astuttava palvelukseen välittömästi ja perusteena on tällöin edellä mainittu poikkeusolojen määritelmä. Normaalisti reserviläinen käsketään suunnitelman mukaiseen kertausharjoitukseen niin, että käskykortti on todistettavasti hänen kädessään vähintään 3 kuukautta ennen suunnitelman mukaista harjoitusta. Tästä viimeisestä käskemistavasta voidaan poiketa reserviläisen suostumuksella. Samoin suostumus on saatava henkilön työnantajalta, koska tässä tapauksessa työnantajalla ei ole velvollisuutta päästää työntekijää

harjoitukseen, kuten käskettäessä suunnitelman mukaiseen harjoitukseen vähintään 3 kuukautta ennen harjoitusta. Kuten yllä totesin, niin vapaaehtoisiin harjoituksiin kutsutaan ja osallistuminen on vapaaehtoista kutsutun henkilön oman kalenterin ja työnantajan salliessa. Siksi Puolustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset pidetään pääosin viikonloppuisin. Ja tästä päästäänkin keskusteluun reserviläisten käytöstä vallitsevan tilanteen hoitamisessa. Laki Puolustusvoimista (11.5.2007/551) määrittelee Puolustusvoimien tehtäviksi 1) Suomen sotilaallisen puolustamisen, 2) muiden viranomaisten tukemisen, 3) osallistuminen apuun, aluevalvontayhteistyöhön tai muuhun kansainvälisen avun antamiseen ja kansainväliseen toimintaan sekä 4) osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Toisen tehtävän lisämääreinä ovat 1) ”virkaapu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, terrorismirikosten estämiseksi ja keskeyttämiseksi sekä muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi” ja 2) ”pelastustoimintaan osallistuminen antamalla käytettäväksi pelastustoimintaan tarvittavaa kalustoa, henkilöstöä ja asiantuntijapalveluja”. Vallitsevassa tilanteessa Puolustusvoimilla on siis mahdollisuus ja velvollisuus virka-avun antamiseen Poliisille 1 kohdan mukaisten tehtävien toteutuksen tukemiseksi. Ensisijaisesti tehtävään käytetään varusmiehiä, jos kyseessä on tavanomainen virka-apu ja palkattua henkilökuntaa, jos

jatkuu


12 KARHU

kyseessä on voimankäyttöä edellyttävä virka-apu. Tavanomaisessa virka-avussa voidaan käyttää myös erillisen suostumuksen antaneita, vapaaehtoisia reserviläisiä esimerkiksi Maakuntakomppanioista. Voimassa olevilla säädöksillä ja tämänhetkisissä poikkeusoloissa ei ole mahdollista käskeä reserviläisiä palvelukseen esimerkiksi valmiudelliseen kertausharjoitukseen. Eikä esimerkiksi erilaisten lääkintämuodostelmien perustaminen reservistä ole tarkoituksenmukaista, koska henkilöstö näihin tulee niistä terveydenhuoltoalan ammattilaisista, jotka ovat nyt kovin kiireisiä omissa normaaleissa tehtävissään. Siten vapaaehtoisten, suostumuksensa antaneiden reserviläisten käyttö tavanomaisessa virka-avussa Poliisin tukena esimerkiksi alueiden eristämisessä, liiken-

teenohjaamisessa ja muissa vastaavissa tehtävissä on mahdollista ja tilanteen pitkittyessä jopa todennäköistä.

Ylennysnormin päivitys

Ja tähän vielä jälkipolttona (After Burner, niin kuin ameriikassa sanotaan) otsikonmukaisesta päivitetystä normista (HP965) muutama sananen. Normi on astunut voimaan 1.3.2020 ja se korvaa 1.7.2015 voimaan tulleen normin. Mitään ratkaisevia muutoksia ylennysperusteisiin ei ole tullut. Uudessa normissa on lähinnä huomioitu vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta koskevan lain päivityksen tuomat muutokset koulutuksen järjestelyistä ja koulutusvastuun jaosta. Samalla on selkeytetty ylentämisen edellytyksenä olevia koulutus- ja

osaamisvaatimuksia, muun koulutuksen rinnastamista kertausharjoituskoulutukseen sekä omaehtoisen osaamisen ja toimintakyvyn kehittämisen vaikutusta ylentämiseen. Edelleen siis ylennys edellyttää kouluttautumista ylemmän sotilasarvon mukaiseen tehtävää, sijoitusta ko. tehtävässä tai sijoitettavuutta siihen, määrättyä määrää kertausharjoitusvuorokausia tai niihin rinnastettavan koulutuksen päiviä sekä riittävää aikaa edellisestä ylennyksestä. Eikä ylennys edelleenkään ole kultainen kädenpuristus ennen asevelvollisuusajan päättymistä tai palkinto mittavasta maanpuolustustyöstä. Näistä ansioista eri toimijat varmasti kykenevät palkitsemaan ja muistamaan henkilöitä jollain muilla keinoilla. Pitää muistaa, että ylennykset ovat keino rakentaa linjaorganisaatiossa, sodanajan asevoimissa, esimiesjärjestelmää. Epämukavuutta tuovasta poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta aurinkoista kesää kaikille asevelvollisille ja maanpuolustuksesta kiinnostuneille ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Samalla kiitän teitä kaikkia kuluneesta neljästä vuodesta siirtyessäni nyt uusiin tehtäviin kriisinhallintaorganisaatiossa. Pitäkää kädet puhtaina, huoli itsestänne ja läheisistänne. Kyllä me tästäkin selviämme.

JONI LINDEMAN Everstiluutnantti Lounais-Suomen Aluetoimiston Päällikkö


KARHU 13

MAANPUOLUSTUSNAISET Katseet eteenpäin

P

oikkeuksellinen kevät on takana ja eletään lähes keskikesän aikaa tätä juttua kirjoittaessani. Kevään sää on onneksi ollut hyvä ja helpottanut selviytymistä kaikesta ylimääräisestä harmista ja järjestelyistä. Onneksi me maanpuolustusnaiset olemme tottuneet selviytymään poikkeustilanteissa ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kaikessa muutoksessa on myös mahdollisuus – niin myös tässäkin. Perinteisiä toimintatapojamme on ravisteltu ja sen vuoksi on otettu käyttöön mitä mielikuvituksellisimpia tapoja järjestää toimintaa. Kehotankin kaikkia yhdistyksiä rohkeasti haastamaan jäseniään kokeilemaan uusia uria, vaikka se alkuun tuntuisikin vaikealta. Myös Maanpuolustusnaisten liiton ja piirimme osalta jouduimme järjestelemään toimintaa uudelleen, koska sekä liiton että piirin kevätkokoukset jäivät pitämättä. Liittohallitus piti historiansa ensimmäisen kokouksen digitaalisesti etäkokouksena kesäkuussa ja se onnistui erinomaisesti. Liiton kevätkokousasioiden käsittely päätettiin yhdistää syyskokouksen yhteyteen, joka pi-

detään Helsingissä 14.11.2020. Tarkempaa tietoa kokouksesta saadaan myöhemmin. Piirin kevätkokouksen tilanne on vielä avoinna. Liitto suosittelee piirien kokouksen pitämistä etäkokouksena 30.9.2020 mennessä, mutta piirihallitus tekee asiasta päätöksen seuraavassa kokouksessaan lähiaikoina. Tästäkin saatte yhdistyksiin tietoa myöhemmin. Syksyn isoin ponnistus tulee olemaan joulukuussa Porissa pidettävä itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati, johon liittomme osallistuu omalla osastolla. Osasto on tarkoitus koota piirimme alueen jäsenistä ja osastoon tarvitaan lipunkantajan ja airueen lisäksi 30 marssijaa. Joten nyt tarvitaan jokaista kynnelle kykenevää mukaan marssimaan. Ottakaa yhteyttä yhdistyksenne puheenjohtajaan ja ilmoittakaa kiinnostuksenne osallistumiseen mahdollisimman pian. Seuraavassa piirihallituksen kokouksessa käsitellään asiaa ja olisi hyvä, jos tuolloin olisi käytettävissä tietoa osallistujista. Näillä miettein jatketaan kesän viettoa ja valmistaudutaan tulevaan syksyyn – jo-

kainen tavallaan. Itse olen innostunut tänä keväänä pyöräilystä ja se onkin mukava tapa tutustua oman kotipaikkakunnan nähtävyyksiin. Suosittelen. Lämmintä ja aktiivista kesää toivottaen

MARJO SARMET Maanpuolustusnaisten liitto ry:n Satakunnan piiri puheenjohtaja


MPK LOUNAIS-SUOMI 14 KARHU

MPK kouluttaa – korona keskeyttää – MPK jatkaa! Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevat lakimuutokset astuivat voimaan 1.1.2020. Lakia sovellettiin alkuvuoden toiminnassa. Kuten oli ennalta osattu odottaa, niin lain soveltaminen vaati ensimmäisissä harjoituksissa hienosäätöä. Haasteista selvittiin hyvällä yhteispelillä paikan päällä ja saatujen kokemusten mukaisesti kehitetään toimintaa jatkossa. Uuden lain mukaisesta työnjaosta puolustusvoimien (PV) ja maan-

puolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) välillä saatiin arvokasta kokemusta. Havainnot otetaan huomioon syksyn harjoituksen suunnittelussa ja toimeenpanossa. Kaiken kaikkiaan toiminta oli hyvin asettumissa uomiinsa. Valtioneuvosto suositti 12.3.2020 korona-viruksen leviämisen hidastamiseksi turhan lähikontaktien välttämistä harrastuksissa. MPK kantoi ripeästi kortensa kekoon

koronan vastaisessa taistelussa ja keskeytti kurssitoiminnan 13.3.2020 alkaen. Vaikka ulkoinen toiminta keskeytyi, niin suunnittelu- ja valmistelutyö MPK:n sisällä jatkui. MPK:ssa käynnistettiin nopeasti etäopetus verkkokurssien ja webinaarien muodossa. Meillä Lounaisessa Suomessa toteutettiin laaja useista erillisistä luennoista koostuva tietoturvawebinaari kahteen kertaan. Etäopetusta tullaan lisäämään osana normaalia kurssitoimintaa. Alustana käytetään PVMoodlea, jonka käyttöä on opiskeltu korona-tauon aikana. Koulutuksen keskeyttäminen aiheutti sen, että noin 45% MPK:n Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin koulutuksesta peruttiin. Tuleen ei kuitenkaan jääty makaamaan, vaan korvaavaa koulutusta on suunniteltu syksylle siten, että arviolta 70% suunnitellusta koulutuksesta pyritään toteuttamaan. Syksy tulee näillä näkymin ole-


KARHU 15 KARHU 15

Ampumatoiminta aloitetaan syksyllä siten, että sekä Raasissa että Niinisalossa. maan melko tiivistahtinen. Tämän johdosta kartoitimme toukokuun alussa kyselyllä halukkaita johtajia, kouluttajia ja tukihenkilöitä syksyn kursseille. Kyselyyn vastasi nopeasta aikataulusta huolimatta kohtuullisen moni ja syksyn kurssien avainhenkilöt on saatu rekrytoitua. Osa tapahtumista, kuten Kesäyön marssi ja Nuku rauhassa -tapahtuma siirrettiin ensi vuodelle. Tervetuloa siis Porin Yyteriin liikkumaan ja Turkuun merelliseen turvallisuustapahtumaan toukoussa 2021. Korona viivästytti myös kauan odotettujen MPK-kiväärien toimitusta. Kuljetuksen hintakin ehti välillä moninkertaistua, mutta nyt ollaan jo voiton puolella. Aseet saataneen piirille kesän aikana. MPK-kiväärit mahdollistavat ampumataidon ylläpidon ja kehittämisen niille, joilla ei ole omaa asetta. Ampumatoiminta

aloitetaan syksyllä siten, että tavoitteena on järjestää ammunnat kerran kuussa sekä Raasissa että Niinisalossa. Ampumakerta maksaa 5€ + ammut patruunat (n. 0,40 – 0,50€ / kpl). Korona rajoitusten hellittämisen myötä MPK aloittaa turvallisuus edellä pienimuotoisen koulutuksen 1.6. alkaen. Täysipainoinen koulutus pyritään aloittamaan elokuun alusta. Koulutustarjonta löytyy

Kuva: Juhani Lukka

tavoitteena on järjestää ammunnat kerran kuussa

kurssikalenterista osoitteesta mpk.fi ja kursseille voi entiseen tapaan ilmoittautua sen kautta. Hyvää kesää kaikille Karhun lukijoille ja nähdään kursseilla syksyllä!

PETRI KOSONEN piiripäällikkö


PORINPRIKAATI

16 KARHU

Jätteen dumppaaminen harjoitusalueiden harmina Porin prikaatin harjoitusalueilla – erityisesti Niinisalon Hämeenkankaalla – on raportoitu kuluvan vuoden aikana useita havaintoja, jossa ulkopuoliset tahot ovat jättäneet tahallaan maa-ainesta, puutarhajätettä ja jopa sekalaista kotitalousjätettä harjoitusalueiden maastoon. Prikaati peräänkuuluttaa vastuullisuutta ja ympäristöstä huolehtimista. Vastaavaa toimintaa on ollut myös aiempina vuosina, ja ympäristönsuojelullisista syistä havaitut tapaukset ilmoitetaan matalalla kynnyksellä poliisille. Porin prikaatin ympäristösuunnittelija Sanna Matintalo on huomannut toimintaan liittyvän myös tietämättömyyttä tai ymmärtämättömyyttä. – Joitakin ylijäämämaan ja puutarhajätteen tuojia on tavattu myös paikan päältä ja osalle ihmisistä tuntuu tulevan yllätyksenä, että niin sanotun luonnonjätteen toimittaminen metsään on lainkin mukaan kiellettyä. Kuitenkin myös harmittomalta vaikuttavalla luonnonjätteellä, kuten ylijäämämaalla, risuilla ja puutarhajätteellä, saattaa olla ympäristövaikutuksia, joita jätteen tuoja ei osaa edes ajatella. Esimerkiksi kodin parkkipaikalta tai tieltä poistettu maa-aines voi sisältää ajoneuvoista valunutta polttoainetta tai moottoriöljyä. Hämeenkangas on ensimmäisen luokan pohjavesialuetta, josta moni saa myös juomavetensä. Osassa aluet-

Ulkoilija teki Hämeenkankaalla havaitsemastaan roskaamisesta rikosilmoituksen huhtikuussa. Porin prikaati siivosi jätteet maastosta.

ta pohjavesi voi olla hyvin lähellä maanpintaa, ja jos tällaiselle alueelle tuodaan vaikka öljyllä pilaantunutta maata, on vaarana jopa pohjaveden saastuminen. Puutarhajätteen joukossa leviävät muun muassa kasvitaudit sekä erilaiset kasvien juurakot ja siemenet. Ympäristösuunnittelija Matintalon mukaan myös suojellun Yskänlähteen lähistölle on tuotu puutarhajätettä, jonka joukossa on vieraslajiksi luokiteltavaa jättipalsamia. Jättipalsami leviää tehokkaasti ja sen siemenet säilyvät maassa useampia vuosia, joten sen hävittäminen on haastavaa ja se leviää erityisen tehokkaasti veden kautta. Pahimmassa tapauksessa herkkään lähdeluontoon levitessään jättipalsami voisi pilata koko ainutlaatuisen suojelukohteen. Haitallisten vieraslajien kä-

sittely niin, että ne voivat levitä luontoon, on lailla kielletty, muistuttaa Matintalo. – Sekajätteen vieminen maastoon on aina rikos. Kiellettyä on myös ilman lupaa toisten omistamalle alueelle ylijäämämaan tai puutarhajätteen toimittaminen, vaikka näistä ei ympäristöhaittaa aiheutuisikaan. Porin prikaati haluaa edistää ympäristöstä huolehtimista yhteistyössä harjoitusalueiden maanomistajan, Metsähallituksen, kanssa. On syytä muistaa, että roskaaja on jätelain mukaisesti aina vastuussa siivoamisen kustannuksista. Roskaamisesta ja muun jätteen dumppaamisesta on edellä mainittu huomioiden myös tarkoituksenmukaista ilmoittaa poliisille, sillä muuten siivoamisen kustannuksista vastaa alueen haltija. (Porin prikaati)


KARHU 17

Taistelukenttä 2020 on julkaistu Opetuskäyttöön tuotettu Taistelukenttä 2020 pyrkii kuvaamaan nykyaikaista sodankäyntiä mahdollisimman realistisesti. Taistelukenttä 2020 on osa laajempaa oppimateriaalipakettia, jonka tuotanto alkoi jo vuonna 2016. Taistelukenttä 2020 on erityisesti varusmieskoulutukseen tarkoitettu opetusvideo. Video on osa alokasjaksolla sekä aliupseeri- ja reserviupseerikursseilla annettavaa taistelukoulutuksen oppimateriaalia. Videota hyödynnetään myös reserviläisten ja henkilökunnan koulutuksessa.

Taistelukentän tarkoitus on antaa koulutettaville realistinen kuva Puolustusvoimista kokonaisuutena, poikkeusolojen olosuhteista ja toimintaympäristöstä sekä uhkamalleista ja valmiuden säätelystä. Puolustusvoimien palvelukeskus on tuottanut opetuselokuvan Pääesikunnan koulutusosaston tilauksesta vuosien 2016-2020 aikana. Elokuva korvaa vuonna 1998 julkaistun aiemman Taistelukenttä-elokuvan. Taistelukenttä-oppimateriaalin projektipäällikön, majuri Ville Kostianin mukaan opetusvideoilla pyritään havainnollistamaan ilmiöitä, joita on muilla keinoin han-

Liitto kerää reserviupseerien RUK-muistoja ”Silloin, kun minä olin armeijassa…” Moni armeijan käyneen henkilön tarina alkaa näillä sanoilla. Tämän jälkeen ”hylsyt” yleensä lentelevät, toisinaan lyhyissä kaarissa, toisinaan hieman isommissa. Monet tapahtumat on koettu sellaisissa ääriolosuhteissa, että Puolustusvoimien harjoitusalueet tuntuvat juttujen perusteella olevan sääolosuhteiltaan maantieteellisessä mieles-

sä peräti poikkeuksellisia. Ruoka syötiin leireillä kypärästä, siivouspalvelu on suoritettu hammasharjalla, ja marssit ovat olleet vähintäänkin satoja kilometrejä. Aina oltiin vähintäänkin kovempia, kuin nykyiset asepalveluspolvet. Monet kamalaltakin vaikuttaneet muistot ovat saaneet ajan myötä kultareunuk-

kala tuoda esille. – Videoissa näytetään usein ongelmatilanteita, mutta ennen kaikkea ratkaisuja niiden selvittämiseksi. Lähiopetustilanteessa keskustelu opetusvideon esittelemästä aiheesta tai ilmiöstä kouluttajan kanssa on keskeistä, Kostian kertoo. – Taistelukenttä on suomalaisten alan asiantuntijoiden näkemys siitä, mitä sota voisi nykyaikana olla. Tavoitteemme on ollut kuvata sitä mahdollisimman realistisesti koulutettaville. Taistelukenttä 2020 on nähtävillä Puolustusvoimien Youtube-kanavalla.

sen ja niille naureskellaan erityisesti omien palveluskavereiden kanssa. Mutta armeijamuistot ovat myös kollektiivisia, jotka enemmän tai vähemmän yhdistävät kaikkia palveluksen suorittaneita henkilöitä – ajasta, koulutustasosta tai sukupuolesta riippumatta. Tarinoita kerätään vuoden 2020 loppuun asti ja niitä julkaistaan mm. liiton sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla. Voit jättää niin monta tarinaa, kuin haluat. (RUL)


18 KARHU

Marskin Majan päärakennuksessa toimii nykyisin museo.

Marskin Majan toisista harjakaisista 75 vuotta Marsalkka Mannerheim sai 75-vuotislahjaksi vuonna 1942 kenraalimajuri Erkki Raappanan komentamalta 14. Divisioonalta Repolaan Lieksajärven rantaan rakennetun metsästysmajan. Tammikuun lopussa 1942 Raappana antoi metsästysmajan suunnittelun ja rakennustöiden ylivalvonnan tehtäväksi hänen omassa esikunnassa palvelevalle kajaanilaiselle arkkitehdille, luutnantti Eino Pitkäselle. Kenraalin ja luutnantin kesken käytyjen neuvottelujen lopputulemana syntyi suunniteltavan majan tilahahmotelma: tilava pirtti takkoineen, Marsalkan makuuhuone, adjutanttien huone, avokuisti, keittiö sekä emännän ja lähetin tilat. Lisäksi päätettiin rakentaa sauna takkahuoneineen ja kuis-

teineen, sekä myöhemmässä vaiheessa vielä erillinen kalamaja. Metsästysmajan rakennusmiehet koottiin divisioonan etulinjan rykmenteistä, pari miestä komppaniaa kohden. Kelohirsien kaato ja kuljetus rakennuspaikalle lankesi tykistörykmentin tehtäväksi. Toukokuun puolivälissä metsästysmaja ja sauna olivat valmiina sisustusta ja pihatöitä myöten. Mannerheim pääsi vierailemaan majalla ensimmäisen kerran syksyllä 1942. Kaksipäiväisen vierailun ohjelmaan kuului kalastusta, metsästystä ja tietenkin saunomista. Tuosta vierailusta on jäänyt jälkipolville muistoksi Mannerheimin omakätisesti kirjoittama kortti majan rakentajille: ”Syvästi liikuttuneena otan ihailun ja kiitollisuuden

tuntein vastaan tämän majan, jonka kenraalimajuri Raappana ja hänen uljaat korpisoturinsa ovat uutteruudella, lämmöllä ja kiinnostuksella rakentaneet ja jonka pieninkin yksityiskohta kertoo sekä uuraasta työstä että tyylipuhtaasta aistikkaasta mausta. Toivon sen päivän koittavan, jolloin pitemmästikin voin viipyä täällä nauttien luonnon ihanuudesta sekä maan ja veden antimista. 9.-11.IX 42 Mannerheim”. Vierailu Lieksajärven rannalla jäi kuitenkin Mannerheimin ainoaksi, sillä syksyllä 1944 sodan lopputuloksen ollessa näkyvissä ja aselevon lähestyessä päätettiin metsästysmaja purkaa ja siirtää Suomen puolelle. Uusi paikka metsästysmajalle löytyi Lopelta, luonnonkauniin Punelia-järven


KARHU KARHU 19 19 rannalta. Maa-alue lohkottiin Leppäkorven kartanon maista ja uuden tilan nimeksi tuli Mannerheimin Sisu-nimisen karjalankarhukoiran mukaisesti Sisula.

Metsästysmaja saa uuden omistajan Metsästäjäliitosta

Marskin maja pystytettiin Lopelle kesällä 1945. Metsästysmajan päärakennuksen, saunan ja kalamajan uudelleenpystytys kesti kuusi viikkoa ja työt saatiin valmiiksi juuri ennen juhannusta. Mannerheim saapui ottamaan rakennustyön vastaan 21.6.1945. Sittemmin Mannerheim ennätti viettää aikaansa metsästysmajalla useaan otteeseen. Viimeisen kerran Mannerheim kävi metsästysmajalla keväällä 1948, jolloin hän oli tehnyt jo päätöksen majan luovuttamisesta toisiin, nuorempiin käsiin. Mannerheimin ensisijaisena ajatuksena oli luovuttaa metsästysmaja joko Suomen Punaisen Ristin tai maan partiojärjestöjen käyttöön ja omistukseen. Kumpikaan

järjestö ei kuitenkaan katsonut voivansa ottaa vastuuta majan ylläpidosta. Seuraavana mahdollisuutena nousi ajatus metsästysmajan luovuttamisesta Suomen Metsästäjäliiton haltuun, mikä toteutuikin 2.4.1948 allekirjoitetulla lahjakirjalla. Metsästäjäliiton tarkoituksena oli perustaa majaa ympäröivistä seuduista riistanhoidollinen mallialue, jonka keskukseksi maja olisi muodostunut. Riittävän laajojen maa-alueiden hankkimisessa ilmaantui kuitenkin esteitä ja majan ylläpitokin vaati yhä enemmän varoja. Niinpä metsästysmajan omistukseen alettiin etsiä uutta ratkaisua varsin pian.

Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry perustetaan

Metsästäjäliitolla oli vaikeuksia Marskin Majan ylläpidossa ja 1956 majaa uhkasi rappeutuminen. Asiassa lähestyttiin upseerikuntaa ja tunnustelevia keskusteluja käytiin pitkin vuotta. Marsalkan syntymän

Marskin sauna on yritysten ja yhdistysten vuokrattavissa.

90-vuotispäivänä 4.6.1957 pidetyssä Upseerijärjestöjen Yhteistoimintaelimen juhlakokouksessa Reserviupseeriliiton edustaja kapteeni Harry Vitali esitti selvityksen Marsalkan metsästysmajan tilanteesta ja ehdotti upseerijärjestöjen toimesta perustettavaa yhdistystä, jonka kautta upseerijärjestöt ottaisivat yhteisesti vastuun majasta, sen hoitamisesta ja majaan liittyvien perinteiden vaalimisesta. Ehdotus saavutti välittömästi runsaan kannatuksen ja myöhemmin samana vuonna Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry päätettiin perustaa Jääkäriliiton, Upseeriliiton, Kadettikunnan ja Reserviupseeriliiton toimesta. Marskin maja siirtyi upseerijärjestöjen perustaman uuden yhdistyksen hallintaan keväällä 1958 ja yhdistyksen hallitus kokoontui ensimmäisen kerran majalla 2.6.1958. Yhdistyksen kanta heti alusta pitäen oli se, että maja on avattava yleisölle kertomaan ainutlaatuisena erämaamuseona Suomen Marsalkka Mannerheimistä ja hänen läheisestä yhteydestään rintamasotilaisiin. Yhdistys aloitti majalla välittömät kunnostustyöt ja Mannerheimin syntymän vuosipäivänä 4.6.1959 maja voitiin avata yleisölle. Tästä ajankohdasta alkaen Marskin Maja on ollut vuosittain auki yleisölle kesäkuukaudet. Yleisöä varten on alueelle rakennettu erillinen kahvilarakennus vuonna 1973 ja museoaluetta on laajennettu 1992, kun läheiselle mäelle rakennettiin kenttävartioasema Sisu. Kenttävartioasema koostuu juoksuhaudoista, tähystystornista ja miehistökämpistä. Yksittäisille matkailijoille Marsin Majan museoalue on avoinna 1.6.–15.8. tiistaista sunnuntaihin kello 11–17.

EEMELI LAPPALAINEN


20 KARHU

SA-kuvan alkuperäinen kuvateksti: Partiomiehen, lähinnä partionjohtajan varusteet: konepistooli, pistooli, käsikranaatteja, narua, kartta, kompassi, kenttäpullo, rautaisannos, lihasäilykepurkki, sokeria ja leipää. Nuijamaa 2.8.1941.

Marssikompassiin luottivat sotilaat ja suunnistajat Minulla on vielä isäni sodanaikainen marssikompassi, jonka kylkeen on raapustettu Valli. Ensi kerran olen nähnyt ko. kompassin sodan jälkeen moottoripaateisamme Kokemäenjoella. Muita kompasseja ei ollut. Joella sitä ei pahemmin tarvittu, mutta jo Pihlavan selällä yöllä tai sumussa se oli kova sana.

Marssikompassi oli käytössä maalla ja merellä

Samanlainen oli varustus muissakin paateissa. Kerran olimme tuomassa isäni veljen venettä Viasvedeltä Poriin ja sumu yllätti. Kompassikin hytististä löytyi ja tietysti samanlainen marssikompassi, mutta sen nesteet olivat karanneet jonnekin, eikä kom-

passiin saatu mitään tolkkua. Ainoa suunta oli Kallon silloinen ’sumuruuppari’, jota kohden yritimme suunnistaa. Kokemuksesta sanon, että se on aika vaikeaa. Jotenkin Kallon edustalle päästiin, mutta vaikeampaa oli lyhyt matka Reposaarelle. Vielä 1960-luvulla isäni kompassi oli aina mukana metsäretkilläni, suunnistushar-


KARHU 21 kuva: Suunto

joituksissa ja tietysti meidän peräprutkuissamme vesillä. Mökkikin oli meren äärellä Tyltyssä. Vielä 70-luvulla marssi seurasi mukana meidän nuorten miesten purjehdusretkillä varakompassina taskussa, ja aina tiptopkunnossa. Kompassit muuttuivat ja marssikompassi unohtui sitten kaapin pohjalle. Joskus vein sen sentään laivurikursseille näytille ja edelleen se toimi hyvin.

Marssikompassille asetettiin kovat vaatimukset

Mielenkiinnolla luin uuden vuosituhannen alussa julkaistua Suunnon historiateosta. Otin marssin esille – siihen liittyi niin vaiherikas historia ja tarina. Sen arvo nousi kädessäni, vaikka ensimmäinen ilmakupla olikin ilmestynyt kompassin sisälle. Kompassi osoittautui hyväksi avuksi

Suomen taistellassa itsenäisyytensä puolestaja palveli montaa sukupolvea arjen askareissa vuosikymmeniä sodan jälkeen. Keksijälleen Tommo Vohloselle ja hänen vaimolleen jokamiehen marssikompassi ei iloa ja rauhaa suonut kertoo Suunnon historia. 1930-Iuvun alkupuolella heräsi Suomen Armeijassa tarve kompassille, jota jokainen mies voisi kantaa mukanaan, jonka neulan liike olisi vakaa ja kaikki häiriöt mahdollisimman tarkasti eliminoitu. Itse laiteen tulisi olla pienikokoinen, kestävä ja helppokäyttöinen. Suomen puolustusvoimat kävi tässä asiassa neuvotteluja ainakin tunnetun ruotsalaisen kompassinvalmistajan Nya Instrumenfabriks Aktiebolaget Lythin ja suomalaisen Physica Oy:n, samoin kuin keksijä Tuomas Vohlosen kanssa, mikä käy ilmi Vohlosen kompassipatentteihin liittyvistä asiakirjoista. Tarvittiin siis keksintö, jota hyvällä syyllä voitaisiin kutsua jokamiehen kompassiksi ja joka mm. kestäisi kaikki sodan rasitukset. Kompasseja, joiden neulan liikettä vakautettiin nesteellä käytettiin jo laivoissa ja lentokoneissa. Ne olivat kuin suuria nesteellä täytettyjä maljoja, jotka useimmiten oli kardaanisesti ripustettu ympäristön liikkeen eliminoimiseksi. Kuinka valmistaa sitten pieni nestetäytteinen taskukompassi? Tähän ongelmaan ei etsinyt ratkaisua yksin Tuomas Vohlonen. Hän ei myöskään ollut ainoa, joka kykeni sen ratkaisemaan, mutta hänen ratkaisunsa todennäköisesti oli paras. Tuomas (Tommo) Vohlonen oli jo pitkään pyrkinyt ratkaisemaan kompassineulan liikkeen epävakauden aiheuttamaa ongelmaa. Samoin hän oli pyrkinyt helpotta-

Tommo Vohlosen keksintö oli menetelmä, jolla kompassi valmistetaan ilman mekaanisia kiinnityksiä ja epävarmoja tiivistyksiä.

maan asteikon luettavuutta ja tehnyt lukemattomia pieniä parannuksia erilaisiin suunnistus- ja mittausvälineisiin. Huhtikuussa 1933 Tommo Vohlonen jätti patenttihakemuksen. Keksinnön nimitys oli Nestekompassi. ”Kysymyksessä oleva keksintö tarkoittaa kompassia, jonka magneettineula on kokonaan sulettu umpinaiseen selluloidirasiaan.” Marraskuussa 1932 oli ruotsalainen Lyth kuitenkin jättänyt Suomessa patenttianomuksen keksinnölle Vätskekompass ja tämän vuoksi uhkasi Vohlosen hakemus jäädä patenttivirastossa pöydälle odottamaan aikaisemmin jätetyn hakemuksen ratkaisemista. Puolustusministeriö kuitenkin kiirehti Vohlosen patenttihakemuksen käsittelyä ”sen johdosta, että puolustuslaitos on hyväksynyt ko. kompassimallin armeijan kompassiksi ja tulevat hankinnat voivat riippua patenttiasian ratkaisusta.” Patenttiviraston tutkijainsinöörin annettua lausunnon hakemusasiassa tarkentui keksinnön nimitys muotoon Nestekompassien valmistustapa ja sen mukaisesti tehty kompassi. Patentti myönnettiin 25.1.1935 numerolla 16285. Myös Lythin patenttihakemus hyväksyttiin. Tommo Vohlosen keksintö ei ole kompassin rakenne, kuten Lythin patentissa vaan menetelmä, jolla kompassi valmistetaan ilman mekaanisia kiinnityksiä ja epävarmoja tiivistyksiä. Erona Lythin patentin nestekompassiin, jossa myös on läpinäkyvästä, joustavasta materiaalista, esim. selluloidista tehty kansi, on se, että Vohlosen kompassissa magneettineula nesteineen on kokonaan suljettu umpinaiseen selluloidirasiaan. Lythin patentin mukaisessa kompassissa siis vain nestesäiliön kansi oli joustavaa materiaalia. Lisäksi Vohlosen patentin selitysosassa kuvataan kuinka kompassirasia täytetään nesteellä ja suljetaan täytön jälkeen tiiviisti, jota menetelmävaihetta Lythin patentissa ei ole kuvattu. Lythin hakemus koski tämän saman ongelman ratkaisua rakenteella, jossa nestesäili-

jatkuu


22 KARHU ön kansi ja pohja ovat eri materiaalia.Vohlosen kompassirasia oli myös yksinkertaisen rakenteensa ansiosta helppo valmistaa ja se oli tiivis, mikä ominaisuus oli vaikeasti tehtävissä tuolloin tunnetuilla rakenteilla.

Suunto perustetaan

Helmikuussa 1936 merkitään kaupparekisteriin Oy Suunto. Kompassien valmistus alkoi. Puolustusvoimien tilaukset olivat massiivisia ja patenttisuojat taloudellisesti merkittäviä. Keksijät kävivät taistelua toistensa patentteja vastaan. Tuomas Vohlonen jätti vielä joitakin kompassia koskevia patenttiliakemuksia. Oy Physica AB esittää ensin

vastaväitteitä niiden hyväksymiselle ja myöhemmin vaati eri tuomioistuimissa korkeinta oikeutta myöten Vohlosen patenttisuojien kumoamista. Suojat jäivät voimaan, mutta taistelu kesti 12 vuotta. Toisaalta rouva Elli Vohlonen esitti ankaria väitteitä Oy Physica AB:n patenttihakemuksen hyväksymistä vastaan. Hakemus koskee nestekompassin nesterasian valmistustapaa. Physica oli jättänyt hakemuksen maaliskuussa 1935. Hakemus hyväksyttiin vasta lokakuussa 1951. Vastaväitteet olivat saaneet käsittelyyn kulumaan 16 vuotta. Elisa (Elli) Vohlonen toimi prokuristina

Oy Suunnossa, jota oli ollut yhdessä puolisonsa kanssa perustamassa 1936. Tuomas Vohlosen kuollessa talvisodan vuoden 1939 keväällä, otti Elli johdon yrityksessä. Hänelle siirtyivät myös oikeudet Tuomas Vohlosen patentteihin ja vireillä olevat patenttihakemukset. Leskirouva Elli Vohlonen toimi Suunnon toimitusjohtajana 12 vuotta. Hän luotsasi yrityksen yli sota-ajan ja taloudellisesti vaikean 50-luvun. Hän myös taisteli ankarasti patenttioikeuksiensa puolesta, Patentteja kertyi Vohlosille kaikkiaan 39. SIMO VALLI

Jatkosodan aikana myös urheiltiin aktiivisesti. Pääasiassa keskityttiin lajeihin, joista oli lisähyötyä sotilaan arkeen. (SA-kuvan alkuperäinen kuvateksti: 1.8. pidetystä suunnistautumismestaruuskilpailuista. Lähtöpaikalla jaetaan osanottajille kartat ja kompassi. Äänislinna 1.8.1942)


KARHU 23

Uudet MPK-kiväärit käyttöön Tuomas Kaarkoski

MPK-kivääriksi valikoitu eteläkorealaisen Dasan Machineriesin valmistama kivääri, joka muistuttaa hyvin paljon Puolustusvoimien käytössä olevia rynnäkkökivääreitä. MPK saa omat kiväärinsä koulutuskäyttöön vielä tämän kesän aikana. MPK-kivääri -nimeä tottelevien aseiden tarkkaa lukumäärää ole julkistettu. Hänen mukaansa kivääreitä on siinä määrin riittävästi, että niitä saadaan jokaisen piirin käyttöön ja koulutus mielekkäälle tasolle. Ampumakoulutukselle omat kiväärit antavat MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikaisen mukaan reilusti lisää nostetta. Laatikaisen mukaan aiemmin MPK:lla on käytössä ollut käytännössä henkilöiden omia aseita ja reserviläisjärjestöjen aseita. – Meidän tehtävä on parantaa yksittäisen sotilaan valmiuksia. Yksittäisen taistelijan suorituskyvyn kannalta on kaksi olennaista seikkaa. Fyysinen kunto ja sen lisäksi ampumataito. Näillä uusilla kivääreillä ampumataitoa pystytään kehittämään ja ylläpitämään aiempaa paremmin, Laatikainen linjaa. Laatikaisen mukaan on myös turvallisuuden kannalta hyvä asia, että nyt koulutus annetaan kaikissa piireissä samalla MPK-kiväärillä. – Poliisihallitus tarkistaa jokaisen aseen, että täyttävät niille asetetut vaatimukset. Nämä ovat itselataavia kertatuliaseita ja meille on luvattu, että kesän aikana kaikki saadaan tarkistettua ja toimitettua piireille. Sen jälkeen on enää koeammunnat ja sitten aseet ovat valmiita koulutuskäyttöön. MPK-kivääriksi valikoitu eteläkorealaisen Dasan Machineriesin valmistama kivääri, joka muistuttaa hyvin paljon puolustusvoimien käytössä olevia rynnäkkökivää-

MPK-kiväärit saadaan käyttöön tämän kesän aikana

reitä. Esimerkiksi takatähtäimet ovat varta vasten tilattu samanlaisiksi MPK-kivääreihin kuin Puolustusvoimien käytössä olevissa rynnäkkökivääreissä. Kaliiperikin on sama kuin tutussa rynkyssä. – Tämä on hyvin samankaltainen ase kuin puolustusvoimien rynnäkkökivääri. Tämä on reserviläisen helppo ottaa käyttöön juuri tämän takia. Yksi valintakriteeri oli nimenomaan, että ase on AK- eikä ARpohjainen. Se oli lähtökohta hankinnalle, Laatikainen taustoittaa. Miksi valinta sitten kohdistui Etelä-Koreassa valmistettuihin aseisiin, eikä esimeriksi suomalaisiin? – Tämähän oli julkinen kilpailutus, joka tapahtui MPK:n hallituksen asettamilla kriteereillä. Kriteereihin pohjaten tämä oli

paras valinta. Kotimaiset valmistajat eivät jättäneet tarjouksia. Hinta-laatusuhdehan tässä oli yksi tärkeimmistä lähtökohdista. Lisäksi taustalla oli lain velvoitteet, jonka mukaan aseen piti olla toiminnallisesti samankaltainen Puolustusvoimissa käytössä olevan aseen kanssa, Laatikainen kertoo. Laatikainen sanoo olevansa kiitollinen kaikille vapaaehtoisille reserviläisille, jotka olivat kilpailutuksen aikana muun muassa koeampumassa eri vaihtoehdoilla. – Kriteeristössä oli suuri paino käytettävyydellä. Vuosi sitten koeammunnat suoritettiin Hälvälässä ja tässä on paljon saatu hyödynnettyä vapaaehtoisten ammattitaitoa. (Reserviläinen/ Tuomas Kaarkoski)


KILPAILUJA

24 KARHU

Satakunnan Reserviupseeripiiri ry VUODEN 2020 KILPAILUKALENTERI Satakunnan Reserviläispiiri ry

Kilpailu Aika Järjestäjät Yhteyshenkilö LA Paikka IPU M U Pistooliampumahiihto Vampula to 5.3. Huittisten Seudun Res. Lasse Varjonen U/L T T (iltakilpailu) U R PE

MIA

Ilma-aseiden mestaruuskilpailu Pori ANkeDE18.3. Porin IA Seudun Reserviläiset Raimo Suominen EM P / D (klo 17.30-) 050 523 5610 N TU /PA . UT U R T E PRauma UT Ampumamestaruuskilpailu Rauman Reserviläiset Mona Norberg ER ke 14.5. P Pienoiskivääri 50 m (iltakilpailu) 0400 941 959 Perinnepistoolikilpailu Pori to 6.8. Porin Seudun Reserviläiset Raimo Suominen 25 m koulu ja 25 kuvio (klo 18) 050 523 5610 Ampumamestaruuskilpailu Pori to 13.8 ja 20.8. Porin Seudun Reserviläiset Raimo Suominen Pienois- ja isopistooli, pika-ammunta (klo 18) 050 523 5610 Sammon Pytty Punkalaidun laIA 13.6. Punkalaitumen Reserviläiset Jari Nieminen EM 0400 531 670 D N IA M /PA DE TU N T A Harjavallan Reserviläiset UHarjavalta 2.-3.5. Sovellettu Reserviläisammunta U/P PER TT SRA U PER

Maastokilpailu Pori to 13.8. Noormarkun- Juhani Koskiranta Paikantaminen, ammunta ja suunnistus (iltakilpailu) Ahlaisten reserviläiset 0500 110 220 Perinneasekilpailu Ei järjestetä 300 m kivääri, perinnepistooli 50 m Pistooliampumasuunnistus Pori to 27.8. Noormarkun seudun Arto Ahokas (iltakilpailu) Reserviupseerit 040 547 5145 Jokamieskisa Ei järjestetä Maastossa rastitehtävät 10-12 kpl, sis. ampumarastin Ilma-aseet ja ampumamestaruus sarjajako: D, H, H50, H60, H70, H75, Ilma-asekisassa myös nuorten sarja H/D20 Perinnepistooli sarjajako: H/D ja H50 – Yhdistelmäkilpailujen sarjajako : H/D, 40, 50, 60, 70, naisille vastaavat sarjat SRA kilpailu: 25 euroa/kilpailija - muut 12 euroa/kilpailija - nuorten sarja 5 euroa/kilpailija - joukkuemaksu 15 euroa/joukkue - Kilpailijalla oltava vakuutusturva tai ampumalisenssi (SAL tai RES)


KARHU 25

RESUL kilpailukalenteri 2020

Reserviläisgolf

Raasepori 18.7.

Frisbeegolf Isokyrö 16.8.

Res.ampumamest.kilpailut Hollola

21.-23.8.

Kivääri 300m Hollola 22.8.

Harjavallan Sissipuukko kilpailukalenteri 2020 • 15.2. klo:13.00 perinnekivääri/ ”kenttäammunta” 10lks 03 tauluun makuulta, aikaa 3 minuuttia, matka 100m • 14.3. klo:13.00 pistooli/ reserviläisammunta 3 10+10lks 03 tauluun, aikaa 6 minuuttia, matka 25m aseen kapasiteetti vähintään 1+9. parempi sarja ratkaisee

• 25.7. klo:13.00 Penan kiväärikisa 10+10lks keskisytytteinen kivääri, ”koulutaulu”, matka 300m sallitut varusteet optiikka, bipodi, suujarru/vaimennin yms. kielletty monopodit, hiekkapussit, ratakaukoputki yms.

• 8.8. klo:13.00 pienoiskivääri 30lks, pienoiskivääritauluun, makuulta kyynärtuelta. • 11.4. klo:13.00 reserviläiskivääri/ reserviläisammunta 1 matka 50m 10+10lks 03 tauluun, aikaa 5 minuuttia, matka 150m EMIA D parempi sarja ratkaisee • 29.8. klo:13.00 sovellettu revolveri N A TTU/P keskisytytteistä patruunaa ampuva. max 20lks ja max 50m PERU • 23.5. klo:13.00 Sammonpytyn harjoitus ammunnankulku tarkentuu kilpailupaikalla A I M NDEmatka A P / perinne- tai reserviläiskivääri,T”koulutauluun”, 100m U U T 10+10lks makuulta PER • 12.9. klo:13.00 yhdistelmäkilpailu 10lks perinnekiväärillä polvelta, 03 tauluun, matka 100m • 27.6. klo:13.00 pistooli/reserviläisammunta 4 10lks perinnepistoolilla, seisten, 03 tauluun, matka 50m 10+10lks 03 tauluun, tuplalaukaus 3 sekunnin kääntöön, matka 25m. vähintään 9mm pistooli 1+9 kapasiteetilla + 26.9. klo:13.00 jäsentenväliset tai kaksi lipasta. parempi sarja ratkaisee ammunnan kulku ja kalusto tarkentuu kauden aikana • 4.7. klo:13.00 perinnekivääri 15lks lehmännahkaan, makuulta, matka 300m

Harjavallan Reserviupseerin Pienois- ja isopistooliammunnat (kaikille vapaat) Keskiviikkoisin kello 18:00 alkaen 06.05.2020 - 26.08.2020 välisenä aikana.


26 KARHU

Nakkilan uusi normaali Onneksi se tuntuu hyvältä vanhalta normaalilta. ”Uusi normaali” on ollut usean kriisin yhteydessä käytetty lausahdus. 2001 vuonna syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen ja 2008 finanssikriisin yhteydessä. Nimittäin tuntui hyvältä kokoontua pitkän tauon jälkeen yhdessä radalle. Viime kesänä aloitetut keskiviikkoharjoitukset pistooliradalla muuttuivat perinteeksi. Sopiva määrä ampujia oli kokoontunut radalle. Turvavälejä on edelleen hyvä pitää ja liikkua hiukan erillään. Luonnollisesti jos tuntee olonsa flunssaiseksi, on syytä jäädä kotiin. Vaikkakin Satakunnassa on varsin rauhallinen tilanne epidemian suhteen, niin silti kannattaa olla yhä varovainen. Ke 3.6.2020 Harjoitusammunnat Tervasmäessä pistooliradalla alkavat. Aluksi kesäkuussa keskiviikkoiltaisin klo 17.30-19.30. Reserviläisyhdistyksen, reserviupseerikerhon tai maanpuolustuskillan jäsenyys vaaditaan, samoin reserviläisen ampumaturva tai SAL kilpailulisenssi.

#

Pvm

1. osakilp 12.6. 2. osakilp 26.6. 3. osakilp 10.7. 4. osakilp 31.7.

5. osakilp 28.8.

6. osakilp 25.9.

Aseita omistamattomilla mahdollisuus ampua yhdistyksen aseella patruunakorvausta vastaan. Osallistumismaksu 2€, sis. taulun ja paikat, käteismaksu, varaa sopivaa rahaa mukaan. Omat kuulosuojaimet ja suojalasit mukaan. Harjoituksissa saa kerättyä ampumapäiväkirjaan merkintöjä. Riittävä määrä harrastuskertoja on ehdoton edellytys ampuma-asekouluttajan allekirjoittamalle harrastustodistukselle. Pe 12.6.2020 Osakilpailut Tervasmäessä alkavat. Ammunnat perjantaipäivinä klo 18 alkaen alla olevan taulukon mukaan, ellei toisin ilmoiteta. Reserviläisyhdistyksen, reserviupseerikerhon tai maanpuolustuskillan jäsenyys vaaditaan, samoin reserviläisen ampumaturva tai SAL kilpailulisenssi. Aseita omistamattomilla mahdollisuus ampua laina-aseella patruunakorvausta vastaan. Silmä- ja kuulosuojaus pakolliset. Osallistumismaksu 5€. ESA RANNISTO

Nakkilan reserviläiset tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet harrastaa ammuntaa ja kilpailla.

Ase Amet Pistooli, PAsääntöjen mukainen 25 m

Am-as Ls

Taulu

Seisten 5 koe + 10 + 10

Pv:n taulu 04

Revolveri, yli .22 kal 25 m Pienoispistooli tai pienoisrevolveri 25 m Reserviläiskivääri tai perinnekivääri 100 m

Seisten 5 koe + 10 + 10

Pistoolikoulutaulu

Seisten 5 koe + 10 + 10

Pistoolikoulutaulu

Makuu 10 + 10 Pistoolikoulutaulu Ruutiasemestari, jäsenten välinen (avoin)

Huom PA 3:n säännöt, sovellettuna pistelaskun osalta* Kilpasarjojen pisteet lasketaan yhteen Kilpasarjojen pisteet lasketaan yhteen Sammon Pytyn Säännöt

Optinen tähtäin, etutuki, Pienoiskivääri 100, 75, 50, 25 m Vapaa 5 + 5 + 5 + 5 Pienoiskivääritaulu reppu sallittu Kivääri, väh kal 6,5 mm ja hylsyn pit väh Pisteet/aika, optinen tähtäin, 47 mm 100 m Makuu Väh. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 Ampumahiihtotaulu etutuki sallittu

*Kilpasarjojen pisteet lasketaan yhteen


KARHU 27

Po

rin

Porin Seudun reserviläiset ry. Isolinnankatu 22 A3, 28100 PORI

Satakunnan Ampujat ry RaiSu 16 08 2020

Porin Seudun Reserviläiset ry (Porin ResAu) järjestävät yhteistyössä Satakunnan Ampujien kanssa 2020 ampumakilpailut Katinkurun Ampumakeskuksessa, Pinomäentie 224 PORI Satakunnan reserviläispiirien *Perinnepistoolin aluemestaruuskilpailut to 06. 08. 2020 klo 18:00 *erillisinä kilpailulajeina; ase: avoin perinnepistoolimalli * Perinnepistooli 25 m tarkkuusosio / ”koulu”, 5 koels + 30 ls (6 x 5 ls sarjaa) kouluammuntana * Perinnepistooli 25 m pikaosio / 5 koels. ”kuvio” ("kaksintaistelu"), 15 ls heittolaukauksina (= 3 x 5:n ls heittolaukaussarjaa) + 15 ls pikasarjoina [ = 3 pikalaukaussarjaa (= 3 x 5 ls pikasarjaa)].

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Osallistumismaksut

02. 08. 2020 mennessä raimo.suominen@dnainternet.net / 050 523 5610 ilmoittautumisessa oltava: ampujan nimi, yhdistys, sarja ja laji 12.- / laji, Huom. Ei joukkuekilpailua perinnepistoolissa Kilpailijoilla tulee olla ampumatoiminnan kattava vakuutusturva. (RES tai SAL

Satakunnan reserviläispiirien 2020 aluemestaruuskilpailut erillisinä kilpailuina to 13 08 2020 alk. klo 18:00 pienoispistooli 30 +30 ls to 20 08 2020 alk. klo 18:00 pistooli pika-ammunta 20+20+20 ls HUOM. isopistoolia ei ammuta vuonna 2020 Sarjat

H, H50, H60, H70, D ja D50 Joukkueet H, D, H50 kolme ensimmäistä /sarja /laji palkitaan piirin mitaleilla

Eräluettelot

www.satakunnanampujat.sporttisaitti.com (myös tulokset täältä)

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Osallistumismaksut Vakuutus

06. 08. 2020 mennessä raimo.suominen@dnainternet.net / 050 523 5610 Ilmoittautumisessa oltava: ampujan nimi, yhdistys, sarja ja laji 12.- / laji, joukkuemaksu 15,-, maksetaan käteisellä kilpailupaikalla. Kilpailijoilla tulee olla ampumatoiminnan kattava vakuutusturva. (RES tai SAL)

Tervetuloa kilpailemaan Poriin

Ma

rss

ita

an

20

21

!


28 KARHU

YLENNYKSET Tasavallan presidentti on ylentänyt Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.2020 reservin upseerit: Sotilasarvoon MAJURI Ekberg Petri, Kokemäki Sotilasarvoon KOMENTAJAKAPTEENI Aho Hannu, Pori Sotilasarvoon KAPTEENI Levander Jari, Säkylä, Rintala Kalle, Huittinen, Salonen Petri, Eura, Sotilasarvoon YLILUUTNANTTI Heervä Jussi, Pomarkku, Kallio Juha, Eura, Katajisto Jarkko, Kankaanpää, Lavonen Jani, Pori, Länsineva Riku, Harjavalta, Ohvo Matti, Rauma, Ojala Mikko, Pori, Pihlajamaa Petri, Ulvila, Rahkonen Kai, Rauma, Storberg Julle, Pomarkku, Toivonen Miika, Pori,

Sotilasarvoon LUUTNANTTI Hakala Samuel, Pori, Halinen Eetu, Pori, Heljakka Juha, Pori, Hiisikero Sami, Ulvila, Hämäläinen Miia, Pori, Knuutila Lauri, Pori, Koponen Jyrki, Rauma, Lehtonen Jyri, Rauma, Manelius Mikko, Pori, Ojala Mika-Matti, Pori, Peltoniemi Tommi, Pori, Setälä Ville, Pori, Sorsakivi Pauli, Rauma Sotilasarvoon LÄÄKINTÄLUUTNANTTI Isotupa Juha, Rauma Sotilasarvoon VÄNRIKKI Wahlman Jani, Pori, Vasama Juha, Pori


KARHU 29

YLENNYKSET Lounais-Suomen Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 4.6.2020: Sotilasarvoon SOTILASMESTARI Multisilta Jari, Pori Sotilasarvoon YLIVÄÄPELI Mikkola Jarmo, Pori, Puistosalo Marko, Pori, Vainionpää Jaakko, Honkajoki Sotilasarvoon YLIPURSIMIES Tulosmaa Atso, Rauma Sotilasarvoon VÄÄPELI Autio Harri, Kankaanpää, Latvajärvi Jaakko, Kankaanpää, Liikala Jari, Harjavalta, Vaahtio Jussi, Nakkila Sotilasarvoon YLIKERSANTTI Aho Ville, Ulvila, Haapala Kai, Kankaanpää, Kallioniemi Mika, Rauma, Knuutila Teemu, Kankaanpää, Latvala Jaakko, Huittinen, Laurila Harri, Eura, Lehtonen Joonas, Pori, Papunen Harri, Säkylä, Sulo Miikka, Eurajoki, Tätilä Niko, Rauma.

Sotilasarvoon KERSANTTI Elo Sami, Pori, Haavisto Tom, Ulvila, Kankaanpää Kai, Kokemäki, Kiviniemi Markus, Pori, Kourujärvi Aleksi, Pori, Lepistö Henri, Kokemäki, Marttila Heikki, Pori, Mattila Marko, Eura, Ojala Juho, Rauma, Pere Samu Eura, Potila Risto, Kokemäki, Pärssinen Sampo, Pori, Saarela Veli, Rauma, Vähäsantanen Johanna, Ulvila. Sotilasarvoon ALIKERSANTTI Heilä Jonathan, Pori, Kiviranta Tapio, Kankaanpää, Lindroos Vesa, Säkylä, Oksanen Markku Huittinen, Tiirinen Marko Harjavalta. Sotilasarvoon KORPRAALI Kallio Kim, Rauma, Martikainen Arttu, Rauma, Roininen Markus, Rauma, Suhonen Joona, Kokemäki, Viljanen Jussi Pori,


30 KARHU

PALKITTUJA 2015 Satakunnan Reserviupseeripiirin myöntämät ansiomitalit Kultainen ansioristi kapteeni Hannu Salo Jani Paulamäki

Kultainen ansiomitali kapteeni Antti Koskela Suomen Reserviupseeriliiton myöntämät ansiomitalit Kultainen ansiomitali soljella Majuri Jorma Välke, kapteeni Heikki Moilanen Kultainen ansiomitali Kapteeni Tapio Nurmi, yliluutnantti Olli Kaipio, luutnantti Eero Vanhatalo Hopeinen ansiomitali majuri Jussi Aaltonen, luutnantti Kalle Aitasalo, kapteeni Raimo Koppinen, majuri Jouni Lehtimäki, lääkintäluutnantti Jouko Mörö, luutnantti Kauko Välimaa, majuri Ilmo Marttila, luutnantti Jani Lavonen,

Suomen Leijonan Ritarimerkin luovutustilaisuus Porin Reserviupseerikerhon kerhotiloissa 4.6.2020. Reserviupseeriliiton edustajana liittovaltuuston jäsen yliluutnantti Eemeli Lappalainen luovutti Ritarimerkin komentajakapteeni Hannu Aholle.

Pronssinen ansiomitali yliluutnantti Petri Ilén, luutnantti Mikko Jaakola, vänrikki Teemu Joutsi, yliluutnantti Juha Juhola, majuri Arto Käpynen, yliluutnantti Jani Paulamäki, vänrikki Vesa Ylineva, majuri Paavo Hautajärvi Suomen Leijonan ritarikunnan ritarimerkki Komentajakapteeni Hannu Aho Sotilasansiomitali Kapteeni Antti Koskela, lääkintäkapteeni Pauli Ylitalo


KARHU 31

KOKOUKSIA 2015 Satakunnan Reserviläispiiri ry

Porin Seudun Maanpuolustusnaiset Ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN Jäsenet kutsutaan piirin sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUS

KEVÄTKOKOUKSEEN

Aika: 24.6.2020 kello 18.00 Osoite: Eenokintie 10, 28360 Pori

tiistaina 11.8.2020 klo 18.00 Katinkurun ampumaradalle Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat. 17.30 Kokouskahvi Vuoden 2019 Reserviläisyhdistys Kevätkokous Virallisilla kokousedustajilla tulee olla valtakirja omista yhdistyksistään. Muilla on läsnäolo ja puheoikeus. Tervetuloa, Piirihallitus

Kahvitarjoilun vuoksi osallistujia pyydetään ilmoittautumaan elise.sammallahti@gmail.com. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä mahdollinen erityisruokavalio. Tervetuloa! Hannele Taipale puheenjohtaja Porin Seudun Maanpuolustusnaiset ry

Porin Seudun Reserviläiset Kevätkokous

pidetään 25.6.2020 kello 18.00, yhdistyksen toimistolla, osoitteessa Isolinnankatu 22a, 3.krs. LÄNSI-SUOMEN ERÄMESSUT ELOKUUSSA PORISSA Messut siirtyivät kesäkuun lopusta elokuun lopulle koronatilanteen vuoksi. Tapahtuma on oivallinen tilaisuus esitellä osaamistamme ja toimintaamme. Satakunnan Reservipiirit ovat mukana omalla esittelyosastollaan, jonne toivotaan innokkaita esittelijöitä piirin yhdistyksistä. Osastolla on mahdollisuus testata tarkuutta EkoAims -aseilla, puristusvoimaa ja tietoa toiminnastamme. Lisätietoa tapahtumasta antaa piirien toiminnanjohtaja.


Puolustusvoimat

Puolustusvoimat

32 KARHU

VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUSTYÖN TUKIJAT: Satakunnan Osuuskauppa, Länsi-Suomen Osuuspankki