Karhu-122

Page 1

KARHU

KARHU 1

1 2022 Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti Kuva: Puolustusvoimat


SISÄLLYSLUETTELO

2 KARHU

Kullervo Tupi: 4 Veteraanityössä kohti perinneaikaa

6

Miten voin osallistua maanpuolustukseen?

8

Puolustusvoimien valmius on korkea

10

MPK:n kautta

sodan ajan sijoitukseen

12

Poikkeusoloissa varautuminen korostuu

14

On aika toimia 17

KARHU

Muistitietojen keruu veteraanityöstä

Päätoimittaja

18

Deaktivoidut aseet 20

Juhani Lukka

Oltermannin hiihto kisattiin Keuruulla

RESUL kilpailukalenteri 25

Janne Huttunen Eemeli Lappalainen Jari Multisilta Taina Mäkitalo Esa Rannisto Petri Ranta Hannele Taipale

Kesäyön Marssi Yyterissä 25

Materiaalin toimitus

22

Piirin kilpailut 24

Kokouksia 26

Toimituskunta

Sähköpostiosoitteeseen: juhani(at)lukka.fi

Karhu ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kannessa: Suomen ilmavoimien nykyisyys ja tulevaisuus (kuva: Ilmavoimat)

Karhu Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti


PÄÄKIRJOITUS

V

uodenvaihteessa Reserviupseeripiirin puheenjohtajana aloittaessani, yhteiskuntaa rasitti edelleen korona-epidemia, pahenevassa määrin. Toisaalla, Ukrainan suunnalla alkoi olemaan sodan uhkaa ilmassa. Tätä kirjoittaessani tilanne on muodostunut jo täydeksi sodaksi, asiaksi, jota meistä kukaan ei halua joutua kokemaan. Tällaisina aikoina, varsinkin, meidän tulee osoittaa vahvaa maanpuolustustahtoa, olla aktiivisia ja luoda turvallisuudelle entistäkin lujempaa tukipilaria. Muistetaan myös ylläpitää taitoja sekä kenttäkelpoisuutta hyvällä tasolla. Mitä tulee piirin toimintaan, jatkamme entiseen tapaan tutuilla painopistealueilla ja toivomme koronan olevan kesään mennessä menneen talven lumia. Henkilökohtaisesti kannustan jäsenistöä ammunnan pariin, osallistumaan yhdistysten järjestämiin ammuntoihin. Ammunta on kehittävä ja monipuolinen harrastus, valinnanvaraa on

KARHU 3

useissa eri lajeissa. Kannustan myös osallistumaan MPK:n kursseille, siellä voi kehittää taitojaan ja oppia paljon uutta. MPK:n sivuilta voi tutustua kurssitarjontaan ja lähteä rohkeasti mukaan. Oma roolini puheenjohtajan tehtävässä jää lyhytaikaiseksi, koska jo syyskokouksessa jouduin ilmoittamaan arjen haasteiden olevan ajankäytön suhteen sellaiset, että olen valmis luopumaan tehtävästä kesken kauden, näin ollen kevätkokouksen yhteydessä tullaan valitsemaan piirille uusi puheenjohtaja. Vaikeista ajoista huolimatta, toivotan kaikille aurinkoista kevättä, pysytään terveinä ja pidetään pää kylmänä.

JANNE HUTTUNEN Puheenjohtaja Satakunnan Reserviupseeripiiri ry


4 KARHU

Kullervo Tupi:

”Ampumaradalla syntyi ajatus vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta” Kullervo Tupin liittyminen reserviläistoimintaan sujui harkitusti ja mutkattomasti. – Kotiutumismatkalla Niinisalosta Harjavaltaan pudotin Reserviupseeriliiton ilmoittautumiskaavakkeen Porin pääpostin laatikkoon. Ajattelin silloin, että RUL:n painoarvo kasvaa jäsenmäärän kasvaessa. Samalla kunnioitin menneitten sukupolvien suuriarvoista työtä isänmaamme hyväksi. Pian sain huomata olevani myös paikallisen kerhon jäsen. Silloin ei ollut muotia kuulua reserviläisyhdistyksiin, hän kertoo.

Aina paikalla, kun toimitaan

Harjavallan Reserviupseerikerho vietti kuluneena vuonna 70-vuotisjuhlia. – Vuodesta 1975 lähtien olen kuulunut tavalla tai toisella paikallisen Reserviupseeriyhdistyksen hallintoon. Voisin sanoa, ettei ole jäänyt väliin yhtään tapahtumaa tai kokousta tänä aikana, Kullervo Tupi toteaa. Harjavallan Reserviupseerikerhon vuosikalenterissa on monia vakiintuneita toimintoja, mutta myös uusia toimintamuotoja kokeillaan. – Jo perinteeksi muodustuneet keskiviikkoammunnat jatkuivat vapusta syyskuun alkuun. Vuoden alusta Nakkilan ja Harjavallan Reserviupseeriyhdistykset yhdistyivät. Alkaneelle vuodelle olemme suunnitelleet järjestää esitelmän erityisesti nuorille reserviin kuuluville drone-lennokkeiden käyttöperiaatteista. Onkohan seuraavana vuonna aiheena kybersota?

MPK:n syntysijoilla

95-vuotias perinteikäs ampumarata on monessa toiminnassa ollut molempien harjavaltalaisten yhdistysten, reserviupseerien ja reserviläisten, keskeinen toimipaikka. Ampumisen lisäksi siellä on suunniteltu ja kehitetty reserviläistoimintaa. – Oikeastaan paikan voisi nimetä MPK:n syntysijaksi, koska siellä ajatus vapaehtoisesta koulutuksesta maanpuolustuksen hyväksi on on saanut alkunsa, kertoo Kullervo Tupi. – Ollessani Satakunnan reserviupseeripiirin puheenjohtaja vuosina 1987–93 kuuluin myös samalla RUL:n hallitukseen. Vuonna 1989 esitin siellä ensimmäisen kerran ajatuksen vapaaehtoisesta koulutuksesta. Osa hyväksyi asian heti, mutta osa suomettuneista pääkaupunkilaisista ei rohjennut puoltaa ajatusta. Vähitellen asia kuitenkin eteni ja monia työryhmiä perustettiin asiaa pohtimaan kunnes ensimmäiset MPK:n kurssit aloitettiin. Porissa järjestettiin maamme ensimmäinen valmiuskurssi syksyllä 1992 osallistujia Kullervo Tupin perustama Tiesen Oy on Harjavallassa sijaitseva alihankintakoneistamo. Sen toimialaa ovat mm. koneistukset metallialan yrityksille ja teollisuuden toimijoille. Yritys on toteuttanut suuria ja vaativia koneistustöitä muun muassa laivanrakennusalalle, nosturiteollisuuteen, laitevalmistajille sekä prosessiteollisuuteen.

kuvat: Juhani Lukka


KARHU 5

oli täydet 50. Rekisteröitu yhdistys perustettiin vasta 14.12.1993 eduskunnan puhemiehen huoneessa. – Olin ensimmäinen allekirjoittaja MPK ry:n perustamisasiakirjaan ja kuuluin yhdistyksen hallintoon ensimmäiset 10 vuotta. Silloin MPK:n maakunnallinen johto kuului Satakunnan reserviläispiirien toimintaan, Tupi muistuttaa.

Ampumaradasta iloa ja vaivaa

Aktiivisena ampujana tunnettua Kullervo Tupia harmittaa, että urheilutoiminnassa kilpaillaan samoissa lajeista SAL:n kanssa. – Reserviläiskilpailut jäävät aina ”heittopussin” asemaan kilpailukalentereita muodostettaessa. Osallistujamäärät pienevät vuosi vuodelta ja järjestäjät turhautuvat. SRA-harjoitukset ja kilpailut näyttävät vetävän aika hyvin ainakin nuoria reserviläisiä. Harjavallan reserviyhdistysten yhteinen ampumarata ”työllistää” Tupia lähes päivit-

täin: – Nyt on ympäristölupa haussa. Byrokratia ja kaikenlaiset lupa-asiat on ovat taloudellisesti köyhille yhdistyksille kova voimainponnistus. Reservin ampumatoiminta on tärkeässä osassa maanpuolustuskyvyn ja -tahdon ylläpitämisessä. Kullervo Tupia huolestuttaa yhä vaikeammaksi käyvä lupabyrokratia, joka hankaloittaa monen reserviläisen ampumaharrastuksen aloittamista. – Aseluvan saaminen vaatii monenlaista ”rituaalia”, jotka tuntuvat kohtuuttomilta aikaisempaan verrattuna. Ampumakortti voisi olla järkevämpi ratkaisu lupien hankkimisessa reserviläiselle. Siinä olisi tietty suoritevaatimus ja tämän jälkeen olisi kaikkiin aseisiin hankintalupa. Ratkaisu olisi saman tyyppinen kuin Suojeluskuntain ampumakortti vuodelta 1927.

JUHANI LUKKA

Kullervo Tupi on tunnettu ja näkyvä satakuntalainen vapaaehtoisen maanpuolustuksen vaikuttaja. Hän ehtinyt olla monessa mukana, kun suomalainen reserviupseeritoiminta ja maanpuolustuskoulutus on hakenut muotojaan. Kullervo Tupi esittelee huipputarkkaan työstöön soveltuvaa lankakipinäkonetta. – Monipuolisen vuosien kuluessa hankitun konekannan avulla pystymme koneistamaan mm. valuja, hitsattuja rakenteita ja yksittäisiä osia. Tärkein voimavaramme on kuitenkin työnsä osaavat ja työtapoja kehittävät työntekijämme, hän korostaa.


6 KARHU

Veteraanityössä kohti perinneaikaa Sotavuosista on noin 80 vuotta, veteraanien määrä vähenee. Satakunnassa elossa olevia tunnuksen omaavia veteraaneja on runsaat 100 keski-iän ollessa yli 96 vuotta. Suomessa veteraanien perinne- sekä tuki ja huoltotyön vastuu siirtyy Tammenlehvän Perinneliitolle arviolta kahden-kolmen vuoden kuluttua.

Satakunnassa perinneaikaan siirtymistä on valmisteltu jo runsaat 10 vuotta. Porin kaupungin valtuustosalissa kokoontui keskiviikkona helmikuun 23 päivä lähes 30 veteraanityön vaalijaa tulevan uuden yhdistyksen perustamiskokoukseen. Joukossa oli myös yksi veteraani, pikkulottia ja sotilaspoikia. Kokouksessa perustettiin yhdistys nimeltä ”Tammenlehvän Satakunnan Perinneyhdistys ry”. Ensimmäinen allekirjoittaja oli rintamaveteraani Taisto Talasma. Yhdistyksen tarkoituksena on Tammenlehvän Perinneliitto ry:n alueellisena jäsenyhdistyksenä hoitaa ja vaalia sotien 1939— 1945 ja sotasukupolven perinteitä ja arvoja Tammenlehvän Perinneliiton periaatteiden mukaisesti, toimia alueellisen perinnetyön koordinoijana ja toteuttajana sekä ylläpitää yhteenkuuluvuutta ja isänmaallista henkeä.

Toisena tarkoituksena on edistää ja valvoa Suomen sotien 1939–1945 veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä yhteiskunnallisia etuja, toimia toimeentuloturvan ja asumisolojen parantamiseksi ja kotipalvelujen ja kuntoutuksen edistämiseksi. Tä-

hän tehtävään liittyy veteraanisukupolven tuki- ja huoltotyö. Perinnetyössä huomioidaan sotavuosien 1939–1945 tapahtumat rintamalla ja kotirintamalla, kotiseudultaan evakoksi joutuneet sekä Suomen jälleenrakentaminen. Pe-

Perustamisasiakirjan allekirjoittaja Taisto Talasma ja rintamaveteraanien puheenjohtaja Tapio Kamppi.


KARHU 7

Perinnetyön keskeisiä kohteita ovat koululaiset ja opiskelijat. On tärkeä tuntea historia, jotta voi rakentaa tulevaisuutta.

rinnetyön keskeisiä kohteita ovat koululaiset ja opiskelijat. On tärkeä tuntea historia, jotta voi rakentaa tulevaisuutta. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin perinnetyön neuvottelukunnan puheenjohtajana toiminut Tapio Huhtanen. Halli-

tukseen valittiin edustajat sota- ja rintamaveteraaneista, sotainvalideista, kaatuneitten omaisista, Lottaperinteestä, sotilaspojista, Karjalan Liiton Satakunnan piiristä, sotilaskotiyhdistyksestä sekä Vapaussodan Satakunnan perinneyhdistyksestä. Hallitusta

täydennetään myöhemmin reserviläisjärjestöjen edustajilla. Lisätietoja: Tapio Huhtanen p. 0400742831 TAPIO HUHTANEN

Perustamisasiakirjaa allekirjoittamassa pikkulotat Ritva Mannila ja Aira Hyvärinen sekä Lottaperinne Pori pj Helvi Walli. (Kuvat: Juhani Vihervuori)


8 KARHU

Reserviläisiltä runsaasti yhteydenottoja Puolustusvoimiin

Miten voin osallistua maanpuolustukseen? Puolustusvoimille on tullut reserviläisiltä ja muilta kansalaisilta runsaasti kysymyksiä, kuinka maanpuolustukseen voisi osallistua. Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Puolustusvoimissa jatketaan suunnitelmallista reserviläisten ja varusmiesten koulutusta suorituskyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. On myös hyvä huomata, että Suomessa on vuosien ajan painotettu henkilökohtaisen varautumisen merkitystä kaikissa turvallisuustilanteissa. – Ukrainan tilanteen seurauksena Puolustusvoimat saa nyt paljon tiedusteluja kansalaisilta – esimerkiksi ohjeita siitä, voiko palvelukseen hakea vielä vähän vanhemmallakin iällä. Tämä on hieno osoitus suomalaisten motivaatiosta ja halusta osallistua tarvittaessa maan puolustamiseen. Puolustusvoimilla on reservissä noin 900 000 koulutettua sotilasta. Reserviläiset muodostavat Suomen puolustuskyvyn perustan, sillä 97 prosenttia sodan ajan vahvuudestamme on reserviläisiä, kuvailee vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja, eversti Jukka Nurmi Pääesikunnasta. Puolustusvoimat kouluttaa jatkuvasti reserviläisiä kertausharjoituksissa ja Puolustusvoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa. – Kehotamme reserviläisiä myös aktiivisesti itse harjoittelemaan poikkeusolojen tehtäviä hakeutumalla mukaan monipuoliseen vapaaehtoiseen maanpuolustukseen, eversti Nurmi lisää. Mikäli itsellä ei juuri tällä hetkellä ole selkeää poikkeusolojen tehtävää, vapaaehtoisen maanpuolustuksen kenttä tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kouluttautumiseen. – Jos mahdollisuutta palveluksen suo-

rittamiseen ei ole, suosittelemme kaikkia kiinnostuneita tutustumaan Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) koulutustarjontaan

tai osallistumaan maanpuolustusjärjestöjen toimintaan. MPK:n koulutustarjonta on laajaa aina johtamisen opinnoista ase-


KARHU 9 – Kehotamme reserviläisiä myös aktiivisesti itse harjoittelemaan poikkeusolojen tehtäviä hakeutumalla mukaan monipuoliseen vapaaehtoiseen maanpuolustukseen lajikursseihin ja arjen turvallisuutta tukevaan koulutukseen. MPK:n tarjontaan voi tutustua mpk.fi -sivustolla. Lisätietoa aluee-

si koulutuksista saat kysymällä oman asuinalueesi piiriltä, toteaa viestintäpäällikkö Miia Iivari MPK:sta. (Puolustusvoimat)

Yleisohjeita reserviläiselle

Edellä mainittujen asioiden lisäksi reserviläisenä on hyvä huolehtia yhteydenpidosta Puolustusvoimiin ja henkilökohtaisesta varautumisesta. Alla yleisohjeita reserviläisille: • Tutustu Puolustusvoimien Reservissä-verkkosivustoon ja esimerkiksi maakuntakomppanioiden toimintaan. Oman alueesi tuntevana reserviläisenä voit ilmoittaa Puolustusvoimien aluetoimistolle halukkuudestasi tulla mukaan maakuntakomppanian toimintaan. • Reservin sijoitustietosi saat tarvittaessa tietää käymällä henkilökohtaisesti aluetoimistossasi. Henkilötietojasi asevelvollisrekisteristä ei luovuteta puhelimitse tai sähköpostitse. • Pidä huolta, että Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmässä on ajankohtaiset ammatti- sekä osoite- ja yhteystietosi. Tiedot päivittyvät sieltä Puolustusvoimien asevelvollisrekisteriin automaattisesti. • Puolustusvoimat kouluttaa reserviläisiä suunnitelman mukaan. Jos saat postia tai viestiä Puolustusvoimilta, kertausharjoituskäskyn tai kutsun vapaaehtoiseen harjoitukseen, toimi käskyssä tai kutsussa olevan ohjeistuksen mukaan. • Muista operaatioturvallisuus ja informaation lukutaito – ole kriittinen. Varmistu tarvittaessa tiedon oikeellisuudesta ja ilmoita omalle aluetoimistollesi epäilyttävästä tiedosta (esimerkiksi aiemmin mediassa esille tulleet tiedot Puolustusvoimien nimissä lähetetyistä tekaistuista viesteistä). • Pidä huolta itsestäsi ja läheisistäsi, omaa fyysistä ja henkistä toimintakykyä on hyvä pitää yllä ja kehittää kaikissa tilanteissa. Kuntovinkkejä saat esimerkiksi Puolustusvoimien maksuttomasta Marsmars-kuntoisovelluksesta. • Huolehdi 72 tunnin kotivarasta. • Tutustu Maanpuolustuskoulutuksen kurssikalenteriin ja koulutuksiin, ilmoittaudu mukaan. Tutustu myös maanpuolustusjärjestöjen toimintaan.

Puolustusvoimat


LOUNAIS-SUOMEN ALUETOIMISTO 10 KARHU

Puolustusvoimien valmius on korkea Suurvaltojen väliset jännitteet ovat kasvaneet, ja erityisesti Ukrainan tilanteen vuoksi sotilaallinen jännite nousi Euroopassa tasolle, jossa se ei ole ollut vuosikymmeniin. Kehitys johti valitettavasti aseellisen voiman käyttöön ja suoraan hyökkäykseen Ukrainaa vastaan. Tällä hetkellä Ukraina on uutisoinnin keskiössä ja sotilaallisen voimankäytön kohteena, mutta meidän tulee muistaa, että kyseessä ei ole pelkästään Ukraina. Alkuvuoden tapahtumat myös Itämeren alueella viestivät varsin selkeästi, että kyse on laajemmin koko eurooppalaisesta turvallisuudesta. Itämeren alue ja pohjoinen ulottuvuus ovat keskeinen osa Euroopan turvallisuusympäristöä. Venäjä viestii varsin selkeästi, että he valvovat omia kansallisia intressejään myös näillä alueilla ja käyttävät tarvittaessa sotilaallista voimaa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Venäjän Ukrainaan kohdistamasta hyökkäyksestä johtuen turvallisuustilanne on sotilaallisesta näkökulmasta vakava, ja sitä seurataan Puolustusvoimissa tarkasti, mutta korostettakoon, että huolimatta Ukrainan sodasta Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Sotilaalliseen voimankäyttöön myös Suomea vastaan tai sillä uhkaamiseen on kuitenkin varauduttava. Tätä varautumista vartenhan Puolustusvoimat on olemassa. Useiden vuosien ajan määrätietoisesti kehitetyt valmiusyksiköt, sekä muut suorituskyvyt ja korkea valmius luovat perustan tarvittaessa reagoida nopeasti muuttuvaan turvallisuus-

tilanteeseen. Puolustusvoimat seuraa tehostetusti tilannetta ja pitää yllä tilannekuvaa, sekä laatii siihen liittyen skenaarioita ja arvioita mahdollisesta kehityksestä. Toimintaa ja valmiutta säädetään tarvittaessa lähialueen muuttuvan sotilaallisen tilanteen mukaisesti. Valmiuden kohottamisen tai valmiuden säätelyn toimenpiteisiin varaudutaan kaikissa puolustushaaroissa. Tämä toimintatapa ei ole mitenkään uutta, ja kyseisellä tavoin on toimittu jo vuosia/vuosikymmeniä. Puolustusvoimat on valmiusorganisaatio, jossa valmius ohjaa muuta toimintaa ja tämänhetkinen tilanne ei vaikuta olemassa oleviin toimintatapoihin, vaan toiminta jatkuu hyväksi havaitulla tavalla ja valmiutta kyetään säätämään uhkaa vastaavasti. Suomen turvallisuus on kokonaisuus. Kokonaisturvallisuuden malli luo erinomaiset lähtökohdat moninaisiin uhkiin varautumiseksi. Ennaltaehkäisyn tehokkuus muodostuu pidäkevaikutuksesta, jonka koko yhteiskunta ja kaikki hallinnonalat luovat varautumisella ja muulla toiminnallaan. Puolustusvoimien tehtävä on tuottaa tässä kokonaisuudessa pidäkkeen sotilaallisen osa, joka on luonteeltaan puolustuksellinen. Puolustus ulotetaan koulutetun ja laajan reservin avulla koko maamme alueelle kaikissa ulottuvuuksissa maalla, merellä ja ilmassa, unohtamatta teknologia-Suomen kykyä toimia ja vastata uhkiin myös kyberulottuvuudessa. Puolustuskykymme on rakennettu ylei-

sen asevelvollisuuden ja laajan koulutetun reservin varaan. Korkeassa valmiudessa olevilla normaaliolojen joukoilla luodaan perusta laajan kenttäarmeijan toimeenpanolle. Nopeasti toimeenpantavilla normaaliolojen joukoilla ja laajalla reservillä, sekä poikkeuksellisen korkealla maanpuolustustahdolla saavutetaan puolustuskykymme ensisijainen päämäärä, eli ennaltaehkäistään Suomeen kohdistuva sotilaallisen voiman käyttö ja sillä uhkaaminen. Tämän ennaltaehkäisykyvyn vahvistamiseksi myös valmiutta toimeenpanna keskeisten joukkojen kertausharjoituksia on viimeisten vuosien aikana vahvistettu, ja keskeisten joukkojen reserviläisille on annettu mahdollisuus tehdä suostumussopimus nopeammasta käskyttämisestä kertausharjoituksiin. Tätä sopimusta käytetään vain, jos sotilaallisen valmiuden kohottaminen niin vaatii. Olemassa oleva sopimusten määrä kertoo erittäin korkeasta maanpuolustustahdosta ja sitoutumisesta. Tahto on se ulottuvuus, joka vie tarvittaessa läpi harmaan kiven. Aurinkoista kevättä kaikille maanpuolustajille ja jatketaan edelleen suojautumista myös siltä Koronalta

Everstiluutnantti PETTERI IITTI Toimistopäällikkö / L-SALTSTO


KARHU KARHU 11 11

Puolustus ulotetaan koulutetun ja laajan reservin avulla koko maamme alueelle kaikissa ulottuvuuksissa.

Puolustusvoimat


MPK LOUNAIS-SUOMI 12 KARHU

MPK:n kautta sodan ajan sijoitukseen Viime syksynä julkaistussa puolustusselonteossa todetaan mm. ”Reserviläisten sitoutuneisuus ja verkostoituminen korostuvat paikallispuolustuksen tehtävien monipuolistuessa. Paikallisjoukkojen kouluttamisessa ja rekrytoinnissa hyödynnetään entistä enemmän vapaaehtoisen maanpuolustuksen resursseja ja vapaaehtoisia reserviläisiä.” Olemme Lounais-Suomen maanpuolustuspiirissä (LSMPP) tarttuneet heti härkää sarvista ja sopineet Porin Prikaatin (PORPR) johdon kanssa, että voimme aloittaa heti kokeilun aktiivisten reserviläisten rekrytoimiseksi Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen paikallisjoukkoihin. Reserviläisen osoittaessa halunsa, aktiivisuutensa ja kykynsä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutustapahtumissa, on hänellä mahdollisuus saada sijoitus puolustusvoimien sodan ajan (sa) joukoissa. Sijoituksen kautta on mahdollisuus päästä puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin (PVVEH) ja sopivassa tehtävässä kertausharjoituksiin (KH). Kynnys päästä mukaan paikallisjoukkoihin on matala. Reserviläisen tulee olla yhteydessä allekirjoittaneeseen eli Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin valmiuspäällikköön Tino Puhakkaan, tino.puhakka@mpk. fi. Minun ohjeitteni mukaan tulee osallistua viikonlopun kestävälle paikallispataljoonan peruskurssille ja yhteen MPK:n ampumaohjelmiston mukaiseen SOTVA- ammuntaan. Peruskursseja on neljä vuodessa ja ammuntoja jär-

jestetään kerran kuukaudessa Raasissa ja Niinisalossa. Nämä suoritettuaan henkilö ilmoittaa minulle, että kurssit on suoritettu. Kurssille osallistumisten tarkistamisen jälkeen välitän tiedot Lounais-Suomen aluetoimistolle. Mikäli tämä johtaa jo sijoitukseen, niin Porin Prikaati ilmoittaa henkilölle sijoituksesta.


KARHU 13 kuva. Puolustusvoimat

POLKU SA-SIJOITUKSEEN; työnjako PV–MPK PORPR • Määrittää tarpeen • Koulutushaara

LSMPP / Valmiuspäällikkö • Tiedotus • Ohjaa henkilön koulutuspolulle

PORPR • Päättää henkilön SA-sijoituksesta • Tiedottaa henkilölle päätöksestä

LSMPP / Valmiuspäällikkö •Varmentaa suoritetut kurssit THJ:stä • Ilmoittaa henkilön PORPR VMP-upseerille

Henkilö Suorittaa henkilökohtaisen opintopolun mukaiset kurssit Ilmoittaa suorituksesta valmiuspäällikölle


14 KARHU

Poikkeusoloissa varautuminen korostuu Poikkeusoloissa varautuminen korostuu, niin nytkin. Olemme vasta purkamassa koronapandemian rajoitteita, kun arvaamaton Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, tilannetta pahentaa se, että Venäjä on myös meidän rajanaapurimme. Ahdistus, auttamisen tarve, epätoivo, pelko… monenlainen henkinen kestävyys on kovilla. Avuttomuuden tunne ja auttamisen halu vievät osalta jo yöunetkin.

varsinkin, jos reserviläiset ovat suojaamassa turvallisuuttamme. Mitä se varautuminen sitten oikein on?! Eipä siihen ole yhtä oikeaa tapaa vastata, mutta yritän nyt kertoa oman koulutuskokemukseni kautta miten minä olen valmistautunut selviämään, kun ei se selviäminen/varautuminen ihan rakettitiedettä ole. Varautuminen ei siis ole ruokalaatikko kellarin nurkassa, vaan se on ennen kaikkea asenne, tilanteesta riippumatta positiivinen/optimistinen suhtautuminen asioihin, vaikka kuinka sanontaankin, että pessimisti ei pety! Se on taitoja, jota opimme ihan arkielämässä, mutta kouluttautuminen on se paras tapa saada varmuutta toimia oikein. Hyviä esimerkkejä ovat Selviytyminen sähköttä kurssi tai Arjen turvallisuuskurssi, maastotaitokurssia unohtamatta! Varautuminen on myös oman henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitämistä, sillä varautumisemme heikoin kohta voi ollakin henkinen kriisinkestävyys! Kaikessa varautumisessa auttaa yhteisöllisyys, nythän onkin huomattu, että maanpuolustustahto on kohonnut ja yhdessä tekemällä olemme enemmän ja pärjäämme paremmin kriiseissä.

Autetaan luotettavasti

Nyt kuitenkin on aika miettiä, ennen, kuin toimitaan, toki Ukrainan hätä on suuri, mutta väärin kanavoitu apu ei auta pahimmassa tilanteessa olevia ja rajat ovat jo ihmisiä täynnä, älkää siis lähtekö itse toimittamaan apua perille! Käytetään viranomaisten suosittelemia auttamiskanavia, kuten SPR ja Kirkon ulkomaanapu. Tässäkin kannattaa huomioida, että huijarit ovat jo liikkeellä! Kyberhyökkäykset ja väärä informaatio ovatkin yksi tärkeä osa turvallisuutta, ei kannata uskoa kaikkea, mitä netissä lukee! Niin ja varmasti myös vaatekeräykset tulevat tarpeeseen, mutta nekin kannattaa toimittaa SPR:n tms. luotettavan toimijan kautta! Äiti Teresan sanoin: ”Pisaroista se Valtamerikin syntyy.” On kuitenkin tärkeää, että se meidän pisara velloisi oikeassa meressä… Luotetaan siis Suomen päättäjien antamiin ohjeisiin, luetaan luotettavista lähteistä tulevaa tietoa, eikä mennä paikanpäälle, vaan toimitaan maltilla.

Naisten maastokurssi Huovinrinteellä

Varautuminen vaatii taitoja ja asennetta

Varautuminen on Naisten Valmiusliito ry:n tärkein kouluttamisen kohde, sillä juuri naisten varautuminen auttaa Suomea selviämään poikkeusoloissa ja kriisitilanteissa,

Hiihtovaellus oli yksi kurssin kohokohtia. Eikä haitannut vaikka latu ei ollut kaikilta kohdin aivan Hiihtoliiton kilpailusääntöjen mukainen.

Naisten Valmiusliitto ry Lounais-Suomen alueneuvottelukunta järjesti yhteistyössä Lounais-Suomen piirin MPK:n kanssa Naisten maastotaitokurssin 11-13.2.2022 Porin prikaatin maastossa, Huovirinteellä. Tässä onkin yksi vertauskuvallinen esimerkki ja selviytymistarina, vaikka emme kriisissä kurssilla olleetkaan oli kurssin toteutumisessa monta mutkaa. Olin siis kyseisen kurssin kurssinjohtaja ja varanani toimi Päivi Tuhkalainen, jonka kans-


KARHU 15 sa olemme jo työstäneen monta koulutusta, eli minulla oli hyvä aisapari. Ei pidä myöskään unohtaa kuutta muuta kouluttajaa, jotka sain innostettua mukaan kurssille kouluttamaan, heistä neljän kanssa olin jo toiminut aikaisemmin ja kaksi nuorta naista olivat vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneita, mutta ensikertalaisia MPK:n toiminnassa. Eli minun yhteisöni oli luotettava, mikä toi turvallisuutta toimia. AVI muutti Koronarajoitteita helmikuun alussa, eli siihen asti suunnittelimme kurssia hyvin epävarmoissa toteutumisen onnistumisen tunnelmissa, koulutuspaikkamme muuttui minulle itselle tuntemattomaan maastoon, mutta siitä selvisimme, kun pääsimme tutustumaan kahden kouluttajan kanssa maastoon. Meinasin vaipua epätoivon valtaan, minulla oli lähes kolmekymmentä kurssilaista ja koulutuspaikkana rämeikkö, tukikohtana pieni vanha maalaistalo, pikku ulkosauna padassa lämmitettävällä vedellä ja kaksi ulkohuussia. Kurssikuvauksessa oli mainittu, että nukumme ensimmäisen yön kasarmilla ja yhden yön teltassa, eli kurssikuvauskaan ei pitänyt enää paikkaansa! Suunnittelin uudelleen, vaikka en edes tiennyt kaikkia TalviHuovi-22 harjoituksen tarkempia aikatauluja, kurssimme siis oli osa TalviHuovi-22 harjoitusta, melkein jo peruin koko kurssin, mutta sitten ystäväni innoittamana päätin, että en ole luovuttaja, vaan teen parhaani, että voimme tarjota kurssille tuleville naisille olosuhteisiin nähden mahdollisimman laadukkaan kurssin! Sain neuvoteltua meille siirrettävät lisä WCt, sain myös kaikki kouluttajat uskomaan, että onnistumme, kun asennoidumme, hankimme Lounais-Suomen alueneuvottelukuntana trangia-koulutuksen ruoka-aineet, sekä iltanuotiomakkarat yms. Mikä parasta sitoutuneet kouluttajat saapuivat paikalle avuksi ajoissa, koska suunnitelmana oli pystyttää kurssilaisille teltta/

teltat valmiiksi, jotta heidän iltansa ei venyisi jne. Tiukkojen koronaohjeiden vuoksi kurssilaisten määrä tipahti neljääntoista, kurssilaisia olisi toki ollut vielä tulossa viimetingassa lisääkin, mutta tällä kertaa päätimme, että emme ota jälki-ilmoittautumisia vastaan. Kurssilaiset saapuivat harjoitusalueelle ilta-kuudelta, joten kello oli jo kahdeksan, kun olimme saaneet kurssilaiset pelipaikalle ja Puolustusvoimien lainaamat suojavarusteet ylle.

Niin, eikä lämmitetty teltta-ajatuskaan mennyt ihan käsikirjoituksen mukaan, vaikka olin harjoituksen johdolle lähettänyt karttaan merkityllä pisteellä, jouduimme Puolustusvoimien tarkastuksen jälkeen muuttamaan telttapaikan perjantai-illalla. Mutta sekään ei lannistanut meitä kouluttajia tai oikealla asenteella paikalle tulleita kurssilaisia, vaan miellä oli teltanpystytyskoulutus perjantai-illalla, telttaturvallisuus-

jatkuu

Hymyssä suin opeteltiin hypotermian perusteet ja pysyttiin lämpimänä ulkona tapahtuvan ensiapukoulutuksen aikana.


16 KARHU koulutuksen lisäksi! Loppu kurssi sujui kyllä ilman sen suuremmitta kurssiin kohdistuttavia kriisejä, aikatauluja en kiveen hakannut, vaan päätimme mennä ruoka-aikojen ja koulutuksen sujuvuuden ehdoilla. Kurssin johtajana sekä kouluttajana myönnän olevani vähän tiukka, mutta en kuitenkaan nipottaja, parhaimpia komedioita kurssilla oli, kun pyysin kurssilaisia ottamaan jaon neljääntoista, jotta tiesin, että kaikki kurssilaiset ovat paikalla. Niinpä kurssilaiset olivat rivissä ja jako loppui kolmeentoista, eli uusiksi meni ja mikä olikaan lopputulos!? bajamaja huusi ”Neljätoista”! Eipä siihen voi kurssinjohtaja muuta kuin purskahtaa nauruun! Kurin, trangia ja telttakoulutuksen lisäksi kurssilla opeteltiin jokamiehen oikeuksia, suunnistuksen alkeet, ensiaputaitoja, keskittyen hypotermiaan, koska oli talvi, hätämajoitteiden teoriaa, eläinten jälkiä, solmujen tekoa, turvallista tulentekoa ja sytykkeitä, sekä kirveen ja puukon käyttöä. Kurssin kohokohta oli kuitenkin hiihto ja yövaellus jalkaisin, eli liikkuminen maastossa. Sinnikkyys, periksiantamattomuus ja halu toimia maamme turvallisuustaitojen edistämiseksi – ilman sen kummempaa oman edun tavoittelua tuotti hyvän lopputuloksen, sillä kurssimme arvosana oli 4.75/5!

Nähdään kursseilla!

Varaudutaan siis yhdessä, mutta yritetään myös jatkaa arkielämäämme, ettei elämä lamaudu. Jos asiat kuitenkin ahdistavat liikaa on hyvä puhua, hakea tietoa ja tukea ajatuksilleen. Eri yhdistykset toteuttavat turvallisuuteen liittyviä koulutuksia ja Naisten Valmiusliitto kokoaa yhteen 10 eri jäsenjärjestöä ja toimii omalla alueellaan turvallisuuskoulutusten järjestäjänä. Lisätietoa https://naistenvalmiusliitto.fi/ Voima, herkkyys, tahto, taito ja tekemisen riemu ne ovat Naisten Valmiusliiton arvot ja niitä minäkin pyrin parhaan taitoni ja kykyni mukaan toteuttamaan. En myöskään voi olla vielä sanomatta lempilausettani ”Yhdessä olemme enemmän”, Suomi on hieno maa ja me sen kansalaiset teemme siitä ihan omalla pielellä panoksellamme turvallisemman ja yhteisöllisemmän maan. Ei kuitenkaan tehdä elämisestä liian vakavaa, vaan pieni pilke silmäkulmassa on helpompi kohdata kriisit ja vaikeudet, eli ollaan optimistisia, vaikka varaudutaan vaikka siihen pahimpaankin! Nähdään kursseilla, vuonna 2023 toteutamme Nasta-harjoituksen alueellamme, eli 9 varautumiskurssia samana viikonloppuna! Toki pienempiä kursseja on myös suunnitteilla vielä tänä vuonna, eli seuratkaa Naisten Valmiusliiton sivuja ja MPK:n koulutus-

kalenteria! Iltalukemiseksi voisin vielä teille laittaa linkin perusvarautumisen lyhyestä oppimäärästä, eli Arjen turvallisuudesta: https://issuu.com/spek_ry/docs/arjen_turvallisuus Pieni vinkki varautumiseen vielä on tulostaa mummun tai papan ajantasainen lääkelista, jos sattuisi niin, että tietoliikenneyhteytemme jostain syystä ei toimisi, eli joutuisimme laajamittaisen kyberhyökkäyksen kohteeksi. Ja ainahan voitte lukea Ilkka Remeksen Jäätyvä helvetti -kirjan, niin ymmärrätte, että eipä sitä kaikkea edes osaa ajatella. Muistutan kuitenkin samaan hengenvetoon, että älkää lukeko sitä, jos jo nyt ahdistaa – ja onneksi se ei ole tositapahtumiin perustuva kirja. Turvallista kevättä toivovon kaikesta huolimatta meille kaikille. Hiljaa mielessäni aina toivon, että kouluttaudun tai koulutan turhaan varautumistaitoja, mutta pakko myöntää, että apua on ollut jo nyt, kun olen näitä varautumiskoulutuksia käynyt! Muistetaan se, ettei hän joka varautuu ole tyhmä. Siis nähdään koulutuksissa! Pyrimme järjestämään varautumiskoulutusta lisää vielä tänä keväänä! PIA HUHTALA Lounais-Suomen alueneuvottelukunta puheenjohtaja Naisten Valmiusliitto ry

Suomi on yhteiskuntana hyvin varautunut. Jokainen kansalainen voi myös vahvistaa omaa ja koko yhteiskunnan kriisinkestävyyttä.

Kotivara riittää koko perheelle 72 tunniksi keskiviikkona 23.3.2022 klo 18.00–19.30 Paikkana LähiTapiola, Gallen-Kallenkatu 9 Ohjelma

Markus Suominen, liiketoimintajohtaja LähiTapiola Hannele Taipale, pj. MNL Satakunnan piiri Kotivara ja omaehtoinen varautuminen Kouluttajana Pia Huhtala MNLiitto Satakunnan piiri

Tapahtuma on avoin MNLiiton Satakunnan piirin jäsenille, mutta voit myös tuoda mukaan ystäväsi tai järjestön toiminnasta kiinnostuneen osallistujan. Tilaisuus on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun. Ilmoittautuminen ma 21.3. mennessä: erja.lindholm@promediasata.com www.satakunnanmaanpuolustusnaiset.yhdistysavain.fi/


KARHU KARHU 17 17

MAANPUOLUSTUSNAISET On aika toimia Helmikuu 2022 osoittautui historialliseksi. Keskellä Eurooppaa sijaitsevassa Ukrainassa on nyt käynnissä julma sota ja sen seurauksena kehittymässä pahin Euroopan sisäinen pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Sitä ei kenties tämän vuoden alkupuolella vielä monikaan meistä voinut aavistaa, Ukrainasta kantautuneista huolestuttavista uutisista huolimatta. Juuri alkanut vuosi vaikutti nimittäin aluksi monella tapaa paremmalta kuin kaksi edeltävää vuotta, jotka olemme viettäneet pandemian jyllätessä. Koronapandemian aiheuttamien rajoituksien asteittainen purkaminen alkoi Suomessa toden teolla ystävänpäivänä 14.2. Kului kymmenen päivää ja kepeä kuva tulevasta vaihtui monien mielissä seuraavaan huoleen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen rajanaapuriinsa Ukrainaan 24.2.2022. Euroopan unionin jäsenmaiden sekä muiden länsimaiden diplomaattiset suhteet Venäjään käytännössä katkesivat. Samalla myös Suomen turvallisuuspoliittinen ympäristö muuttui merkittävästi. Heti hyökkäyksen alettua tiedotusvälineiden tarjonnan täyttivät uutisten erikoislähetykset, aihetta puivat ajankohtaisohjelmat ja ahdistavat uutiskuvat. Medioissa meillä ja maailmalla Venäjän hyökkäystä Ukrainaan verrattiin myös Neuvostoliiton hyökkäykseen

Suomea vastaan talvisodan alkaessa vuonna 1939. On ymmärrettävää, että moni suomalainenkin tuntee tapahtumien johdosta huolta. Tällaisena aikana ihmiset haluavat vahvistaa turvallisuuden tunnetta toimimalla tavalla tai toisella. Tämä on huomattu myös Maanpuolustusnaisten liiton piirien yhdistyksissä äkillisesti kasvaneina jäsenhakemusten määrinä. Varautumiskoulutuksella on nyt kysyntää samoin kuin sellaiseen yhteisöön kuulumisella, jossa näitä taitoja voi harjoittaa. MPK:n koulutuskalenterista https://koulutuskalenteri.mpk.fi/ Koulutuskalenteri voi tuttuun tapaan etsiä naisille kohdennettuja kursseja. Maanpuolustusnaisten liiton Satakunnan piiri järjestää omaehtoiseen varautumiseen ja kotivaraan liittyvän koulutustilaisuuden Porissa LähiTapiolan toimitiloissa osoitteessa Gallen-Kallelankatu 9 keskiviikkona 23.3. klo 18.00–19.30. Tilaisuus kahvitarjoiluineen on maksuton MNL Satakunnan piirin yhdistysten jäsenille, mukana voi tuoda ystävän tai toiminnasta kiinnostuneen henkilön. Kouluttajana tilaisuudessa toimii Naisten Valmiusliiton Lounais-Suomen alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Pia Huhtala. Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista asioista myös MNL Satakun-

nan piirin kevätkokoukseen Massin Majalle Ulvilaan lauantaina 26.3. klo 12.00. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla, jonka jälkeen on sääntömääräinen kevätkokous. Kokouksen jälkeen ohjelmassa on pieni suunnistusharjoitus, makkaranpaistoa ja saunomista. Ukrainan sota on herättänyt suomalaisissa myös valtavan halun auttaa. Kansalaiset ovat lähteneet jopa omin neuvoin Ukrainan rajalle viemään avustustarvikkeita ja hakemaan sotaa pakenevia siviilejä turvaan. Maanpuolustusnaisten liitto suosittelee auttamista ensisijaisesti virallisten avustusjärjestöjen välityksellä, tällaisia ovat mm. Suomen Punainen Risti (SPR), UNICEF ja Kirkon Ulkomaanapu. Näiden järjestöjen kautta esimerkiksi yksityishenkilöiden antamat raha-avustukset saadaan kohdennettua luotettavasti, organisoidusti ja tarkoituksenmukaisesti konfliktialueelle todellista tarvetta vastaavan avun muodossa. Toivon, että uudet ja vanhat jäsenemme löytävät itselleen sopivan tavan toimia. Vaikka tämä aika, jota nyt elämme saattaa tuntua haastavaltakin monella tavoin, niin nautitaan silti kevätauringosta.

HANNELE TAIPALE puheenjohtaja MNL Satakunnan piiri


18 KARHU

Muistitietojen keruu veteraanityöstä Sotainvalidien ja veteraanien hyväksi tehtävä työ on ollut osa suomalaista yhteiskuntaa talvisodan päättymisestä nykypäivään. Eri puolilla Suomea toiminta on saanut erilaisia muotoja, joilla on pyritty ratkaisemaan paikallisia ongelmia ja keräämään esimerkiksi varoja paikallisiin olosuhteisiin sopivilla tavoilla. Veteraanityö on eri aikakausina ollut erilaista: alkuvaiheessa autettiin esimerkiksi talkoilla asuntojen kunnostamisessa ja jopa rakentamisessa, kerättiin varoja ja muun muassa viljaa, puutavaraa ja metalliromua, joiden tuotolla tuettiin vähävaraisia veteraaneja ja heidän perheitään, järjestettiin yhdessä erilaisia huveja, juhlia, retkiä ja myös hartaustilaisuuksia. Veteraanipolven ikääntyessä puolestaan kuntoutuksen ja kotona asumista tukevien palveluiden merkitys on kasvanut. Niihinkin on liittynyt vapaaehtoistyötä kuten esimerkiksi erilaista asiointiapua ja arkielämässä auttamista. Nuoremmat ikäluokat ovat lisäksi olleet jo kauan avustamassa paikallisten veteraanijärjestöjen lukuisissa tehtävissä. Veteraanijärjestöt ja Tammenlehvän Perinneliitto käynnistivät vuonna 2020 hankkeen veteraaniaikakauden historian laatimiseksi. Hankkeen tutkijaksi valittiin VTT, historioitsija Olli Kleemola. Monivuotisen tutkimusprojektin tuloksena valmistuu teos, jossa tarkastellaan veteraanityön eri ulottuvuuksia Suomessa aina talvisodan lopusta nykypäivään. Hankkeessa huomioidaan niin valtakunnallinen taso, jossa syntyvät keskeiset lainsäädännölliset päätökset ja linjaukset, kuin myös paikallinen taso, jossa apu yksittäiselle veteraanille

Suomessa on perinteisesti totuttu auttamaan työn ja talkoon avulla. Tässä rakennetaan asevelitaloa rintamalinjojen läheisyyteen. (SA-kuva)


KARHU 19

tai sotainvalidille realisoituu vapaaehtoisten käytännön toimintana. Osana tutkimushanketta veteraanijärjestöt ja Tammenlehvän Perinneliitto järjestävät yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa muistitietokeruun jossa kerätään veteraanityön tekijöiden muistitietoa veteraanityöstä eri aikakausilta ja eri puolilta Suomea. Keruun tuloksia käytetään tekeillä olevan tutkimuksen materiaalina ja lisäksi kerätty aineisto talletetaan SKS:n arkistoon, jossa se säilyy tutkijoiden käytössä.

Miten osallistun muistitietokeräykseen?

Kirjoitusten toivomme käsittelevän ihmisten omakohtaisia kokemuksia. Ne rikastuttavat historiankuvaa ja aineistona täydentävät historiankirjoitusta. Yksittäisten ihmisten kertomukset ovat keskeistä kulttuuriperintöä: myös Sinun muistosi ja kokemuksesi ovat tärkeitä ja tarpeellisia yhteisen historiamme ymmärtämisessä. Voit vastata joko vapaamuotoisesti tai käyttämällä apunasi alla lueteltuja kysymyksiä. Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Vastaustekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös aihepiiriin liittyviä valokuvia, äänitteitä, vanhempia muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetäthän vain sellaista aineistoa, jonka luovuttamiseen Sinulla on oikeus! Muista liittää vastaukseen oheinen arkistointilupalomake täytettynä. Palautathan vastauksesi 30.3.2022 mennessä.

Apukysymyksiä – Miten kauan olet tehnyt veteraanityötä, ollut vapaaehtoisena tai toimihenkilönä mukana veteraanitoiminnassa? – Mikä sai sinut aikanaan lähtemään mukaan veteraanityöhön? – Miten tuttavapiirissäsi suhtaudutaan veteraaneihin ja veteraanityöhön? – Missä järjestössä olet toiminut (Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto, Rintamanaisten Liitto, Sotavangit)? – Millä paikkakunnalla tai paikkakunnilla olet tehnyt veteraanityötä? – Minkälaisia talkoo-, avustus-, luottamus- tai työtehtäviä Sinulla on ollut veteraanityön parissa? – Miten eri järjestöjen yhteistyö on toiminut paikkakunnallasi? – Minkälaisin eri tavoin paikkakunnallasi on tuettu ja autettu sotainvalideja ja sotiemme veteraaneja? – Miten toimintaa on rahoitettu? Onko esimerkiksi järjestetty joitakin tapahtumia tai tempauksia? Oletko osallistunut veteraanikeräyksiin? – Mitkä ovat mielestäsi suurimpia onnistumisia veteraanityössä, joko henkilökohtaisesti tai yleisesti? – Entä mitkä ovat olleet suurimpia vaikeuksia, epäonnistumisia tai puutteita? – Mieleenpainuvin muistosi veteraanityöstä? – Miten paikkakunnallasi on varauduttu tulevaan perinneaikaan? – Mikä mielestäsi on olennaisinta sotiemme veteraanien perinnössä? – Minkälaisin tavoin veteraanien perintöä pitäisi mielestäsi siirtää tuleville polville?

Lisätietoa tutkimushankkeesta Tutkimushankkeeseen ja kyselyyn liittyviin kysymyksiin vastaa hankkeen tutkija Olli Kleemola (p. 040 8449971) Sähköisen aineiston palautus osoitteeseen perinne@mailbox.org Mikäli haluat lähettää muuta kuin sähköistä aineistoa, otathan yhteyttä etukäteen!


20 KARHU

Deaktivoidut aseet ja ”Aselaki 724/2019” Lain voimaantulo: 15.7.2019

Huom. Olen poistanut pykälistä aseen osia ja tehokkaita ilma-aseita koskevat kohdat. Kaikki onkin selvää, mutta loppukohta koskee kaikkia, vanhojakin ”dekoja”. Nykylain aikana tehdyt omistajan vaihdokset edellyttävät aseiden deaktivointia nykysääntöjen mukaan. Vanhatkin ”dekot” ovat nyt ilmoituksen piirissä sillä: Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdystä ampumaaseesta tulee ilmoittaa 42 c §:ssä tarkoitetut tiedot poliisille viimeistään viiden vuoden kuluttua (viim. 15.7.2024) tämän lain voimaantulosta. Ampuma-ase tulee pyydettäessä esittää poliisille. Kuten jo totesin on laissa määrätty 5 vuoden tarkastelujakso deaktivoitujen aseiden kohdalta jo puolivälissä. Heinäkuun 15. päivä 2024 lähestyy. Olkaa ajoissa liikkeellä, sillä poliisin aikavaraukset ovat todella pitkiä. Ennen 15.7.2024 täyttyy aseiden lainaamisesta tehtävän ilmoituksen jättämisen aikaraja. Se on 1. maaliskuuta 2024. Ilmoitus pitää tällöinkin jättää vain jos ase tai sen osa on lainaksisaajan hallussa enintään 30 päivän ajan lainaksiantamisesta. Hyvä on huomioida myös nallien säilytyksen nykymääräykset. Nallien aiempi enimmäismäärä 1000 kpl lukumäärä sisältyy nyt patruunoiden 20 000 kpl enimmäismäärään.

Deaktivoidut aseet

19 § Poikkeukset luvanvaraisuudesta Luvanvaraista ei ole: 11) deaktivoidun ampuma-aseen hankkiminen ja hallussapito, jos siitä on tehty 70 §:n mukainen il-

moitus poliisilaitokselle. 70 § Deaktivoidun ampuma-aseen hankinnasta ilmoittaminen ja esittäminen poliisille Ilmoituksen voi tehdä 119 a §:ssä tarkoitettua sähköistä asiointia käyttämällä. Aseen osa, tehokas ilma-ase tai deaktivoitu ampuma-ase on esitettävä pyynnöstä poliisille. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 1. ja 2. momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä. 42 c § Aseen ja sen osan yksilöintitietojen ilmoittaminen poliisille Lisäksi tulee ilmoittaa tieto ampumaaseen muuntamisesta, jos ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa tai kaliiperi muuttuu tai ase deaktivoidaan tai hävitetään. Ilmoituksesta on käytävä ilmi ajankohta, jona toimenpide on tehty. 112 § Deaktivoidun ampuma-aseen esittäminen ja ilmoittaminen. Deaktivoidun ampuma-aseen hankkineen on 30 päivän kuluessa hankkimisesta tehtävä hankinnasta ilmoitus poliisille, jol­ lei ilmoitusta ole tehty 42 c §:n nojalla. 112 a § Deaktivoidun ampuma-aseen siirto ja tuonti Suomeen Sen, joka siirtää tai tuo Suomeen deak-

tivoidun ampuma-aseen, on 30 päivän kuluessa siirrosta tai tuonnista esitettävä ampuma-ase poliisilaitokselle tai Poliisihallitukselle tarkastusta varten. 112 b § Ampuma-aseen deaktivointi Ampuma-aseen saa deaktivoida vain se, jolla on asealan elinkeinolupa 14 §:n 2 kohdassa tarkoitettuun asealan elinkeinoon. Deaktivoinnista on annettava todistus, josta käyvät ilmi deaktivointitoimenpiteet. 119 § Tarkemmat säännökset Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: 1) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten mittaamisesta; 2) siitä, mitkä esineet ovat aseen osia tai erityisen vaarallisia patruunoita ja ammuksia;


KARHU 21

3) lupien, ennakkosuostumusten, suostumuksen, asekeräilijälle annettavan hyväksynnän ja Euroopan ampuma-asepassin hakemisessa noudatettavasta menettelystä, hakemuksen sisällöstä, asioiden ratkaisemiseksi tarpeellisista selvityksistä sekä 45 §:ssä tarkoitetusta aktiivisesta harrastuksesta; 4) lupatodistusten, ennakkosuostumusten, suostumuksen, asekeräilijälle annettavan hyväksynnän ja Euroopan ampuma-asepassin sisällöstä ja niiden uusimismenettelystä; 5) menettelystä, jota noudatetaan, kun valtiolle menetetyksi on tuomittu tai valtion omistukseen on tämän lain nojalla tullut ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia; 6) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten kuljettamisesta ja säilyttämisestä; 7) ampuma-aseiden, aseen osien ja patruunapakkausten merkitsemisestä sekä ampuma-aseen toimittamisesta viranomaiselle merkinnän tekemistä varten; 8) 26 c §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta vastuuhenkilökokeesta. Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase, jota ei ole deaktivoitu deaktivointiasetuksen mukaisesti, tulee deaktivoida mainitun asetuksen mukaisesti viimeistään ampuma-aseen luovuttamisen yhtey-

dessä ja ilmoittaa 42 c §:ssä tarkoitetut tiedot poliisille. Lisäksi tulee ilmoittaa tieto ampumaaseen muuntamisesta, jos ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa tai kaliiperi muuttuu tai ase deaktivoidaan tai hävitetään. Ilmoituksesta on käytävä ilmi ajankohta, jona toimenpide on tehty. Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdystä ampuma-aseesta tulee ilmoittaa 42 c §:ssä tarkoitetut tiedot poliisille viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta. (15.7. 2024) Ampuma-ase tulee pyydettäessä esittää poliisille.

Räjähteiden säilytys

56 § Säilytys asuinhuoneistossa Asuinhuoneistossa saa säilyttää enintään 2 kg ruutia, yhteensä enintään 20 000 ampuma-aseissa, työkaluissa ja lähetyspistooleissa käytettävää patruunaa ja niiden sytytysnallia sekä lyhytaikaisesti enintään 5 kg luokkien F1, F2 ja F3 ilotulitteita ja luokan P1 pyroteknisiä tuotteita. 57 § Säilytys muussa tilassa Räjähteiden omistajan hallinnassa olevassa muussa tilassa saa säilyttää ruutia yhteensä enintään 5 kg, yhteensä enintään 30 000 ampuma-aseissa, työkaluissa tai lähetyspistoolissa käytettävää patruunaa sekä luokkien F1-F4 ilotulitteita ja luokkien T1, T2, P1 ja P2 pyroteknisiä tuotteita yhteensä enintään 25 kg sekä pelastautumisvälineissä käytettäviä pyroteknisiä tuotteita enintään 5 kg. Nallien osalta ei ole enää erillistä rajaa.

Aseen lainaamisesta ja siitä ilmoittamisesta poliisille

Yli 30 pv kestävästä lainaamisesta tulee lainaksi antajan ilmoittaa vasta 1.3.2024 alkaen, mikä ilmenee seuraavan siirtymäsäännöksen lopusta: 28.2.2020/89: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020. Sen 42 c §:n 3 momentti ja 103 §:n 2 kohta tulevat voimaan vasta 1 päivänä maaliskuuta 2024. Mitä 42 c §:n 1 momentissa ja 89 §:ssä säädetään sähköisestä asioinnista, sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä maaliskuuta 2024. Ennen 89 §:ssä tarkoitetun sähköisen ilmoitusmenettelyn soveltamisen alkamista pykälässä tarkoitetut luovutusilmoitukset tehdään asioimalla poliisilaitoksella. Ennen 42 c §:n 1 momentissa tarkoitetun sähköisen asioinnin soveltamisen alkamista aseen yksilöintitiedot tulee ilmoittaa poliisilaitoksella asioimalla ja samalla esittää ampuma-ase, tehokas ilma-ase ja aseen osa. Poiketen kuitenkin siitä, mitä 42 c §:ssä säädetään, ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan lainaamisesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta ennen 1. päivää maaliskuuta 2024. Ampuma-aseen, tehokkaan ilmaaseen tai aseen osan lainaksiantaja saa jättää 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemättä, jos ase tai sen osa on lainaksisaajan hallussa enintään 30 päivän ajan lainaksiantamisesta. RAIMO SUOMINEN Ampumaharrastusfoorumin jäsen


22 KARHU KARHU 22

Oltermannin hiihto kisattiin Keuruulla Oltermannin hiihto järjestettiin 16.18.2.2022 Keski-Suomessa. Oltermannin viestihiihto on Puolustusvoimien pitkäaikaisin kilpailu, joka on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 1933. Yleensä kilpailussa on kaksi sarjaa: A-sarja, jonka muodostavat varusmiehet ja kantahenkilökunta sekä B-sarja, jonka muodostavat reserviläiset. Tänä vuonna kilpaili vain reserviläissarja. Kukin reserviläispiiri voi muodostaa kilpailuun yhden oman joukkueen. Tänä vuonna joukkueita oli mukana 12. Täydessä joukkueessa voi olla kaikkiaan 15 osallistujaa sisältäen kaksi kuljettajaa ja huoltajan. Kilpailijat saivat osallistumisestaan kertausharjoitusvuorokausia. Kilpailun valmistelut alkoivat keskiviikkona varusteiden kuittaamisella ja siirtymisellä kilpailupaikkakunnalle. Torstaina tehtiin maastotiedustelut ja hiihtäjät siirrettiin illan ja yön aikana vaihtopisteille. Kisa käynnistyi Keuruulta ja edessä oli 90–100 kilometriä erittäin haastavissa ke-

liolosuhteissa lumituiskussa. Joukkueiden etenemistä pystyi seuraamaan reaaliaikaisesti gpsseuranta.net-palvelun kautta. Oman hiihtosuorituksen aikana teknisten apuvälineiden käyttö oli kuitenkin kielletty. Maaliviiva ylitettiin perjantaiaamuna Tikkakoskella Ilmasotakoululla. Voittajajoukkue oli se, joka ensimmäisenä luovutti vaadittujen rastipisteiden kautta kuljettamansa viestin Oltermannille, Maavoimien esikuntapäällikkö Kim Mattssonille. Viestikisan voitto meni Suur-Savon reserviläispiirin joukkueelle. Toiseksi hiihti Pirkanmaan reserviläispiiri ja kolmanneksi

Pohjois-Karjalan reserviläispiiri. Satakunnasta ei tänä vuonna joukkuetta ollut, mutta toivottavasti ensi vuonna saadaan joukkueet suksille liki kaikista maamme reservipiireistä! Myös Reserviläisurheiluliiton kilpailukalenterista löytyy monia reserviläisen kenttäkelpoisuutta ja toimintakykyä kehittäviä kilpailuja ja tapahtumia ampumatoiminnasta ja sotilasmoniottelusta lähes jokaisel-


KARHU KARHU 23 23 Kuvat: Niko Maurinen

le sopiviin etämarsseihin. Lisätietoa toiminnasta www.resul.fi tai suoraan allekirjoittaneelta. Liikunnallista kevättä!

VELI-MATTI KESÄLAHTI Toiminnanjohtaja Reserviläisurheiluliitto ry

Hiihtotaidon lisäksi myös kartanluku tulee olla hallinnassa.


KILPAILUJA

24 KARHU

Satakunnan Reserviupseeripiiri ry Satakunnan Reserviläispiiri ry

VUODEN 2022 KILPAILUKALENTERI

2.4.

Ilma-aseratakilpailu, pistooli ja kivääri Huittisten Reserviläiset/Timo Vuorisalo

14.-15.5.

Sovellettu Reserviläisammunta SRA Harjavallan Reserviläiset /Pasi Kaukkila

11.6.

Sammon Pytty Punkalaitumen Reserviläiset/Jari Nieminen

4.8.

Pistooliampumasuunnistus Noormarkun-Ahlaisten Reserviläiset/Juhani Koskiranta

11.8.

Maastokilpailu Noormarkun Seudun Reserviupseerikerho/Ruuhilahti

25.8.

Perinneasekilpailu 25 m koulu ja 25 m kuvio Porin Seudun Reserviläiset/Raimo Suominen


KARHU 25 KARHU 25

RESUL kilpailukalenteri 2022 Ampumahiihto Ilma-asekilpailut Pistooliampumahiihto Reserviläispilkki Ampumasuunnistus Pistooliampumajuoksu Sotilasmoniottelu Perinneasekilpailu RESUL Four Day March Frisbeegolf Reserviläisammunnat Falling Plates Reserviläisgolf SRA:n SM-kilpailut Tarkka-ammunnan SM Vahvin reserviläinen Reservin ampumamest. Kivääri 300m Syysjotos Maastopyöräjotos

Jurva Kuusankoski Kuhmo Pyhäjärvi Kärkölä Imatra Hollola Hollola Suomi Oripää Hiukkavaara Mikkeli Mäntsälä Rovajärvi Hankoniemi Ylihärmä Mikkeli Mikkeli Haapajärvi Pieksamäki

26.-27.2 12.-13.3. 27.3. huhtikuu 23.4. 7.5. 7.-8.5. 14.-15.5. 26.-29.5. 10.-12.6. 2.7. 9.7. 9.7. 4.-7.8. 19.-21.8. 21.8. 9.-11.9. 10.9. 17.-18.9. 24.-25.9.

Kesäyön Marssi Yyterissä 21.5.2022 Marssimatkat ovat pituuksiltaan 7, 16, 25, 42

LÄNSI-SUOMEN ERÄMESSUT ELOKUUSSA PORISSA

Erämessu on oivallinen tilaisuus esitellä osaamistamme ja toimintaamme. Satakunnan Reservipiirit ovat mukana yhteisellä esittelyosastollaan, jonne toivotaan innokkaita esittelijöitä piirin yhdistyksistä. Osastolla on mahdollisuus testata tarkkuutta, EkoAims -aseilla, puristusvoimaa ja tietoa toiminnastamme. Lisätietoa tapahtumasta antaa piirien toiminnanjohtaja.

ja 60 kilometriä. Tarjolla on myös esteetön- sekä koirareitti. @kesayonmarssi.pori Ilmoittautuminen aukeaa lähiaikoina


KOKOUKSIA 2015

26 KARHU

Satakunnan Reserviläispiiri ry Jäsenet kutsutaan piirin sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN Keskiviikkona 6.4.2022 klo 18.00,

Satakunnan ammattikorkeakoulu, SAMK, Satakunnankatu 23, Pori

Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat.

laisuuteen 4.4. mennessä piirin toimistoon sähköpostilla sat.respiirit@dnainternet.net.

17.30 kahvi, jonka jälkeen huomionosoitukset ja kokousesitys Jukka-Pekka Schroderus, Porin kaupungin tur- Virallisilla kokousedustajilla tulee olla valtakirja omista vallisuuspäällikkö, aiheena Kokonaisturvallisuus Porissa. yhdistyksistään. Muilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kevätkokous klo 19.00. Ennakkoilmoittautuminen pyydetään luento- ja kahviti- Tervetuloa, Piirihallitus

MNL:n Satakunnan piirin SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

KEVÄTKOKOUS Aika Paikka

26.3.2022 kello 12.00 Massin Maja, Massintie 190, 28400 Ulvila

Kevätkokouksessa käsitellään piirin sääntömääräiset asi- Ilmoittautuminen viimeistään 23.3.2022 sähköpostilla at. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla. Kokouksen jälkeen osoitteeseen taipale.hannele@gmail.com. ohjelmassa on pieni suunnistusharjoitus sekä tutustu-

Tervetuloa Hannele Taipale minen kartanlukuun. Sen jälkeen on makkaranpaistoa puheenjohtaja ja saunomista. Tilaisuuden kesto on klo 12.00–16.00. MNL:n Satakunnan piiri ry


KARHU27 27 KARHU

Satakunnan Reserviupseeripiiri ry KEVÄTKOKOUS torstai 24.3.2022 klo 18.00 alkaen Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Tiedepuisto 3, Pori

17.30 Kokouskahvit Kokouksessa käsitellään piirin sääntömääräiset kevätkokouksen asiat. 18.00 Kokousesitelmä Huomionosoitukset 19.00 Piirin kevätkokous Kokouksessa valitaan puheenjohtaja ajalle 1.4.Virallisilla kokousedustajilla tulee olla valtakirja omista 31.12.2022 sekä piirin ehdokkaat RUL:n liittovalyhdistyksistään. Muilla on läsnäolo ja puheoikeus. tuustoon että piirin edustaja RUL:n liittokokoukseen 19.11.2022. Tervetuloa Piirihallitus

Ulvilan Reserviupseerikerho ry NOORMARKUN SEUDUN RESERVIUPSEERIKERHON

KEVÄTKOKOUS

Noormarkun Seudun Reserviupseerikerho ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Noormarkun kirjaston kokoustiloissa (2.kerros), os. Laviantie 4, tiistaina 15.3.2022 klo 17.30. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen mukaan kevätkokoukselle määräämät asiat. Tilaisuuden alussa on kahvitarjoilu. Runsasta osanottoa toivoen, hallitus

KEVÄTKOKOUS

to 7.4.2022 klo 18.00 Porin merivartioasemalla Kallontie 24 Mäntyluoto

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja esitellään Suomen Rajavartiolaitosta.

Iltapalaa tarjolla. Myös uudet jäsenet tervetuloa mukaan.

Hallitus


28 KARHU

Puolustusvoimat

VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUSTYÖN TUKIJAT: Satakunnan Osuuskauppa, Länsi-Suomen Osuuspankki.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.