Page 1

OMBYGNING OG RENOVERING AF

DYVEKESKOLEN


“Dyvekeskolen er et fantastisk eksempel på bæredygtig helhedsrenovering, hvor genopretning, modernisering, energirenovering, klimatilpasning, indeklima og tilgængelighed går op i en højere enhed. De tidligere lange mørke skolegange er forvandlet til moderne og lyse miljøer. Jeg er også meget glad for det moderniserede indgangsparti og skolens nye udhæng, hvor LED-lys om aftenen lyser op og skaber tryghed for elever og lærere såvel som for de forbipasserende”. Frank Jensen, overborgmester Københavns Kommune

DYVEKESKOLEN Helhedsrenoveringen og ombygningen af Dyvekeskolen i København er eksempel på en vellykket renovering og udvikling af en 1970’er skole. Projektet er udtryk for stærkt fokus på et både teknisk, arkitektonisk og pædagogisk løft af den 10.500 m² store skole på Amager. Renoveringen og ombygningen af Dyvekeskolen er et godt eksempel på, hvordan man med enkle og præcise arkitektoniske greb kan puste helt nyt liv i en nedslidt skolebygning. Her er de pædagogiske intentioner bragt helt ud i skolernes rum – og skolens fysiske rammer draget med ind som aktiv medspiller på fremtidens læringsarena.

syd for Urbanplanens etagebebyggelse fra 1970’erne. Det er en etplansskole bygget op omkring tre gårdhaver og en større skolegård. Ydervæggene er i hvide kalksandsten, og taget er fladt tagpaptag. Vinduer løber mod nord og i sekundære rum som højtsiddende horisontale bånd og som store sammenhængende vinduespartier i klasselokaler og mod de lukkede gårdhaver. Alle undervisningslokaler er lyse og store – 67 m² som standard – og vender ud mod grønne områder eller haver. I skolebebyggelsen indgår et folkebibliotek.

Skolen er opført 1968-1973 af arkitekterne P. Hougård Nielsen og C.J. Nørgård Pedersen og ligger på Amager 2

DYVEKESKOLEN 2014


2014

Som en del af Københavns Kommunes ’Ny skolestruktur Amager’ har KANT arkitekter, med Københavns Ejendomme som bygherre, stået for helhedsrenovering og ombygning af Dyvekeskolen til en firesporet skole for 0.– 6. klassetrin plus en fuld specialklasserække.

Dyvekeskolens rumlige struktur har været præget af lange gange og tilstødende lukkede rum. Gangarealerne i de oprindelige klassefløje var oplevelsesfattige, monotone og savnede generelt dagslys. Som en del af ombygningen blev den fastlåste struktur konverteret til et moderne læringsmiljø ved at tilføje nye, høje punktvise multifunktionelle rum i gangene med ovenlys - ’Nordlys’ - til gruppebaseret undervisning og ophold.

Skolen er fremtidssikret som en moderne læringsmetropol, bl.a. ved at understøtte ’Den digitale profilskole’ og ved at indrette alle klasserum med fokus på læring gennem it og digitale medier.

VISUALISERING OG EFTERPRØVNING Et fokuspunkt i projektet har været at overholde bygherres akustiske krav med brug af gipslofter. Derfor er klasserummene i løbet af projektudviklingen opført i 1:1 Med ombygningen er alle faciliteterne tilpasset indskoling i samarbejde med Grontmij Acoustics, så skolen kunne og mellemtrin, mens helhedsrenoveringen omfattede en afprøve, om de foreslåede ændringer levede op til kravet generel fornyelse af skolens undervisningsmiljøer med om en efterklangstid på 0,4 sek. forbedring af akustik, lys, ventilation og it-installationer. Der er indrettet nye værksteder og faglokaler til hjem- De forskellige løsninger er blevet testet i undervisningen kundskab, billedkunst og sløjd samt science-lokaler til- over længere tid, og den ideelle løsning er således udpasset indskoling og mellemtrin. Nye fællesrum og et nyt valgt i tæt samarbejde mellem rådgivere, håndværkere auditorium er etableret, ligesom de centralt placerede og skolens personale. faciliteter til lærerforberedelse er blevet forbedret. Desuden er taget udskiftet og skolegården nyanlagt. 3


År

2011-2014

Beliggenhed

Remisevej 16, København S

Bygherre

Københavns Kommune v. Københavns Ejendomme

Areal

10.500 m² + 5.140 m² kælder

Byggesum

125 mio. kr.

Honorar

8,5 mio. kr.

Ydelse

Totalrådgiver: programmering, skitsering, brugerinddragelse, projekteringsledelse i alle faser, projektering, fagtilsyn og byggeledelse

Ingeniør

COWI A/S

Landskab

Kragh & Berglund Landskab A/S

Konsulenter

Proceskons. Ulla Kjærvang og Grontmij Acoustics

Entreprenør

Enemærke & Petersen A/S

Entrepriseform Hovedentreprise

4


6

DYVEKESKOLEN 2014


INDSATSOMRÅDER Samarbejde mellem fire skoler på Amager Landskabsprojekt Klimaskærm og energirenovering Nyt indgangsparti Legeplads Sløjd og billedkunst Læringsmiljø 01 Basislokale Minimusik Udelæringsmiljø 01 Lærerforberedelse EAT og auditorium Idræt Musik Hjemkundskab Læringsterrasse

7


FØR RENOVERING Bygningerne er bygget op i hvide kalksandsten. Vinduerne var oprindeligt udført i sortmalede snedkerelelementer. Stern og udhæng var beklædt med asbestholdige eternitplader, og taget var belagt med en blanding af gummidug, tagpap og tagasfalt. Oven på tagbelægningen var der endvidere et stort stenlag, der fungerede som regnvandssinkning. Indvendigt fremstod bygningerne med hvidmalede filtsede kalksandstensvægge, mørke ødelagte hasleklinkegulve, slidte mørke linoleumsgulve og akustikgipspladelofter med mørke trælister som eneste reelle akustikregulering.

8

DYVEKESKOLEN 2014


9


2014

Opstalt mod Urmagerstien 10

DYVEKESKOLEN 2014


11


STERN OG UDHÆNG Den nye beklædning på stern og udhæng symboliserer de mange grønne tiltag i projektet og den digitale profilskole. Sternen blev til ’trækroner’, og udhænget et tværsnit i ’stammerne’. Bagvedliggende hvidt LED-lys i sternen mod Urmagerstien giver området omkring Urbanplanen ny identitet og skaber samtidig større tryghed i nærmiljøet ved Urmagerstien. Bag de resterende perforerede sternplader er der sorte akrylplader. Om dagen fremstår pladerne hvide med sorte huller. Om natten syner pladerne sorte og huller med lys hvide. Den fine kontrast skaber liv og dynamik på facaden.

Sternforløb 12

DYVEKESKOLEN 2014


Tagfod / udhĂŚngsdetalje / vinduesoverkarme 13


FARVET LED-LYS I UDHÆNG VED HOVEDINDGANG Ved hovedindgangen er det store udhæng på undersiden forsynet med farvet LED-lys, der kan programmeres til at veksle i forskellige farvetemaer efter årstid og anledning. Når børnene møder om morgenen, skifter lyset i lyshimlen bølgevis i afstemte farver, der byder godmorgen og velkommen. I det store spisefrikvarter er der ligeledes skiftende farvet lys. Resten af tiden er lyset i indgangspartiet hvidt led-lys som i sternkanten. Ved festlige lejligheder, aftenmøder etc. er der programmeret et festscenarie med mange skiftende farver, der markerer ankomsten og signalerer fest og aktivitet.

14

DYVEKESKOLEN 2014


15


FAGLOKALER

Plan af fagfløj 16

DYVEKESKOLEN 2014


17


Opstalt - princip 18

DYVEKESKOLEN 2014


NORDLYS De i alt 13 ’nordlys’ er opført i de fire undervisningsgange, ved fagfløjen og i det nye fællesområde. De er designet som fem elementer - i forskellige størrelser og farver - med 60 graders hældning på to sideliggende flader og 90 grader på de to andre lodrette flader. De lodrette flader er orienteret mod nordøst og nordvest. På de lodrette flader er der store vinduespartier, der løber rundt om det lodrette hjørne, og som leverer et flot nordlys ned til de underliggende grupperum. Nordlysene er udført i forskellige farver i lighed med hvert gangareals egen identitet - orange, gul, blå, grøn og hvid. Udvendigt er nordlysene beklædt med hvide glatte aluminiumsplader i samme modul og overflade som sternpladerne.

Ovenlyshat snit 19


GANGAREALER TIL LEG OG LÆRING Dyvekeskolens rumlige struktur har været præget af lange gange og tilstødende lukkede rum, men som en del af ombygningen blev den fastlåste struktur konverteret til et moderne læringsmiljø ved at tilføje nye, høje forskelligfarvede “ovenlyshatte” i gangene, hvorunder der er etableret fællesområder med fleksible elevarbejdspladser eller til gruppebaseret undervisning. Dyvekeskolen er en stor skole, der består af to lange gangforløb med fire kortere gange, der binder skolen sammen på tværs. Farvesætningen tager udgangspunkt i dette geometriske gangforløb og skaber identitet og overblik, så det er hurtigt og

20

entydigt at aflæse, hvor man er, og hjælper til at orientere sig. De fire gange har hver sin farveidentitet inden for en afstemt, afdæmpet palette. I Nordlysene er gulve og møbler beklædt med linoleum og vægge med laminatbeklædte perforerede akustiske plader. Perforeringen er i ’pilfingerhøjde’ forholdsvis lukket, men øges i takt op mod ovenlyset. Nordlysenes arbejdsnicher har akustisk dæmpning og en rolig og behagelig farvesætning, der fremmer fokus og koncentration. Farvesætningens totalkarakter - gulv, vægge og møbler – giver nicherne en huleagtig stemning.

DYVEKESKOLEN 2014


21


FÆLLESOMRÅDE AMFI / AUDITORIUM

Plan af amfitrappe 22

DYVEKESKOLEN 2014


Snit i amfitrappe 23


1

1 Snit i fællesområde 24

DYVEKESKOLEN 2014


25


LEGEPLADS, UDEMILJØ OG LÆRINGSTERRASSE Dyvekeskolen er unikt placeret i et grønt område, og ved at etablere udgang fra alle klasseværelser til gårdhaver eller grønne udearealer er der skabt mulighed for, at eleverne kan undervises med en naturlig integration af bevægelse og natur i undervisningen.

26

Udearealerne er disponeret med fokus på bæredygtighed, så elementer som solenergi og LAR (lokal afledning af regnvand) i faskiner og åbne kanaler kan indgå i science-undervisningen. Til at understøtte den udendørs undervisning i naturfag er der etableret en stor læringsterrasse mod syd.

DYVEKESKOLEN 2014


27


Ryesgade 19C, 2.sal 2200 København N

Dyvekeskolen  

Dyvekeskolen blev kåret til årets skolebyggeri 2014.

Advertisement