Page 1

/ en metode til at kortlĂŚgge de glemte rum pĂĽ jeres skole


Tid til tjek? Har I på jeres skole oplevet, at I mangler lokaler?

Synes I, at det kan være svært at få skolens arealer til at matche de pædagogiske ambitioner?

Har I oplevet lokaleudfordringer ifm. Folkeskolereformen?

Efterlyser I enkle løsninger, som giver mere fleksibilitet i hverdagen?I bund og grund vil det være meget godt, hvis man på en skole en gang imellem fik en rådgiver ud, som kunne lave en slags serviceeftersyn på skolens arealanvendelse. Annette Belling Skoleleder, Vallensbæk Skole


5

Tjek — en metode til at kortlægge de glemte og gemte rum på jeres skole / Mange danske folkeskoler oplever udfordringer med nedslidte og utidssvarende bygninger, som hverken matcher nye læringsmetoder eller pædagogiske ambitioner. Når de pædagogiske principper ændres, bør de fysiske rammer tilpasses disse ændringer. Men som skole kan det være svært at se mulighederne for forandring, når det handler om det sted, man tilbringer de fleste af ens vågne timer. Friske øjne Og det er her, KANT arkitekter kommer ind i billedet. Vi tilbyder at lave en arealanalyse af jeres skole for at finde de gemte og glemte rum. Efterfølgende udarbejder vi et skræddersyet idékatalog til netop jeres skole, hvor vi kommer med idéer til forskellige løsninger, der udnytter skolens arealer bedst muligt, og som er i tråd med de behov og ønsker, I som skole har - uanset om det er funktionelle fællesarealer eller det multifunktionelle lokale til Håndværk og Design, som også har plads til 3D-printere, robotter og lasercuttere.


6

Fordi vi lever og lærer / KANT arkitekter har et stærkt fokus på at skabe de bedst mulige forudsætninger for trivsel og læring i de skoler og daginstitutioner, hvor vores børn har deres hverdag. De fysiske rammer bør matche de pædagogiske ambitioner. Det handler om at skabe inspirerende lærings- og arbejdsmiljøer, hvor der er plads til både fordybelse og aktivitet – og hvor arkitekturen bliver en kilde til inspiration i hverdagen! Og det handler også om, at indeklimaet er i orden – så eleverne kan koncentrere sig. At akustikken fremmer samarbejde og samtale uden konstant at skulle tale højere. Vi har en ambition om – helt bogstaveligt – at skabe de bedst mulige rammer om de steder, vi lever og den hverdag, som møder vores børn og unge. Erfarne skolearkitekter KANT arkitekter har mere end 40 års erfaring med udvikling, ombygning og opgradering af funktionelle og attraktive undervisningsmiljøer. Vi har i de seneste fem år været involveret i 50 undervisningsbyggerier til en samlet byggesum på over 3 mia. kr. Undervisningsbyggeri er det ene af vores to hovedsegmenter, det andet er boliger, og det betyder, at halvdelen af vores godt 70 medarbejdere udelukkende beskæftiger sig med at udvikle læringsmiljøer fra analyse til udførelse på både små og store projekter.


7


8

Skolen har været med i hele processen – vi føler, at arkitekterne har ‘købt’ vores skoleprojekt og skabt rammerne om det pædagogiske projekt. Lisbeth Palm Olesen Skoleleder, Dyvekeskolen

Fra start til go! / Processen skal være enkel og overskuelig for jer. Derfor har vi lavet en plan, som er delt op i fire trin – fra start til go. Som I kan se i planen, er skolen inddraget i samtlige trin, da Tjek er et samarbejde mellem jeres skole og KANT. På den måde har I en stor andel og sikkerhed i det færdige resultat, hvilket gør det nemmere at videreføre og tage ejerskab over. Som planen illustrerer, vil vi - efter et indledende møde med skolen og information til brugerne – gennemgå skolens arealer. Næste skridt er at tage et dialogmøde med skolen og andre relevante repræsentanter. Til slut udarbejder vi et idékatalog til jer, som er udviklet på baggrund af arealregistreringen og jeres input.


9

Start

Tid/uge 1

2

3

4 5

6

7 8

Møde med skoleledelsen: – Tilbud og kontraktoplæg gennemgås og accepteres – Skolen udleverer eksisterende tegningsmateriale Aktiv part: KANT og skolen Tid: 2 timer

Parat Evt. information til skolens brugere – medarbejdere, elever og forældre

Aktiv part: skolen Oprettelse af sammenhængende tegningsmateriale Aktiv part: KANT

Tjek Besigtigelse og arealregistrering

Aktiv part: KANT og skolens pedel Tid: 2-3 timer

Dialogmøde med skolens ledelse og relevante repræsentanter fra skole og SFO/klub Aktiv part: KANT og skolen Tid: 2 timer

Udarbejdelse af idékatalog Aktiv part: KANT

Go! Aflevering af idékatalog digitalt eller til møde

Samlet pris ex. moms

29.500 Dkk


Bygningerne var oprindeligt disponeret som to lange, mørke gange med klasserum til begge sider. KANT nytænkte de store områder med fokus på læringsmiljøer, lys, fleksibilitet og inspirerende læringsarenaer. Vi har fået en fantastisk skole med luft, lys og mulighed for skoleliv på alle plan. Ulla Schødt Hundested Skole, Halsnæs Kommune

Fra tomt lokale


11

Hvad får jeres skole ud af Tjek? / Tjek giver jer en grundig og kvalificeret gennemgang af jeres skole samt et idékatalog, som er udarbejdet på baggrund af gennemgangen og jeres input. Idékataloget indeholder: – Kortlægning af skolens eksisterende arealer – Analyse af hvordan arealerne anvendes nu – Løsningsforslag og inspiration til fremadrettet arealdisponering og optimeret arealudnyttelse.

til multifunktionelt fællesareal


12

Fra passivt gangareal


13

til aktive lÌringsmiljøer Har jeres skole brug for Tjek, kan I kontakte: Birgit Worm KANT arkitekter T: 2222 9350 M: bwo@kant.dk


/ kant.dk


Kontakt Birgit Worm KANT arkitekter T: 2222 9350 M: bwo@kant.dk


Birgit Worm KANT arkitekter

/ kant.dk

Der findes altid et gemt eller glemt rum pĂĽ en skole!


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.