Kaitseliidu laskur 2021. a

Page 42

KAITSELIIDU LASKUR

ELVA LASKESPORDIKLUBI JA KAITSELIIT – HEA KOOSTÖÖ MUSTERNÄIDE Elva Laskespordiklubi ja Kaitseliit teevad juba pikka aega tõhusat koostööd, mille tulemusena on laskesport muutunud järjest populaarsemaks. Tekst: KARL KONTOR, Elva Laskespordiklubi vanemtreener

E

esti laskespordi ajaloos on Kaitseliidul olnud väga suur roll. 10 aasta jooksul alates Eesti Laskurliidu asutamisest 1931. aastal kuni selle likvideerimiseni leidis aset Eesti laskespordi tormiline areng maailma tippu, mis sai teoks vaid tänu Kaitseliidu initsiatiivile ja suurele toele. Taasiseseisvumise järel taastatud Kaitseliit ja Laskurliit ei saavutanud aga kohe sõjaeelse ajaga võrreldavat tihedat koostööd. Aastate jooksul on vastastikused suhted siiski arenenud ja Kaitseliidu panus laskespordi edendamisse üha suurenenud.

Otseselt väljendub see side inimeste kuulumises mõlemasse organisatsiooni. Staažikaim kaitseliitlane on meie klubi esilaskur Reijo Virolainen. Ta on osalenud Eesti koondises paljudel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Parimaks on seni jäänud 10. koht individuaalselt ja neljas koht võistkondlikult Euroopa meistrivõistlustel Bakuus 2017. aastal. Euroopa karikasarja etappidelt on ta saanud mitmeid medaleid. Eesti kaitsejõudude koondises on ta olnud kindel tugitala, tulles näiteks maailma relvajõudude suvemängudel 2019. aastal Wuhanis täiskaliibrilise püstoli harjutuses 14. kohale.

MAARJA-LIISA MAASIK

Juhtkondade tasemel tagab hea koostöö Kaitseliidu ülema Riho Ühtegi presidendiamet Eesti Laskurliidus. Igapäevase ja

sisulise sünergia loovad aga kohalike malevate ja laskespordiklubide ühistegevused. Heaks näiteks on siin Tartu maleva ja Elva Laskespordiklubi pikaajaline ja tihe põimumine.

Tartu maleva noored laskurid Kaitseliidu noorte meistrivõistlustel Männikul, vasakult treener Marianne Tavits, Mariette Pennar, Kristina Mölder, Kahru Männik, Riivo Raud, Kaja Asi, Ervin Otto Prank, Risto Raud 42

2021