Kaitse Kodu! nr 6 2018. a

Page 22

HARITUD SÕDUR

Erioperatsioonid

Raske valikul – raskem teenistuses Erioperatsioonide erinevus tavavägedest algab valikust. Valikule tulijad, kes soovivad SOF-iga liituda, on vabatahtlikud. Neid paeluvad, ilma et nad seda alati teadvustaksidki, adrenaliini- ja riskirohke treening, teenistusega kaasnevad reisimisvõimalused ning SOF-i eliidistaatus.

PIXABAY

Tekst: kolonelleitnant MARGUS KUUL, tavatu sõjapidamise ekspert

22

6 | 2018


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.