Kaitse Kodu! nr 5 2017. a

Page 68

Elu päästmiseks ei pea olema elupäästja

MEDITSIIN

Aastas sureb Eestis keskmiselt 3000 inimest äkksurma ning umbes 2300 vigastustesse. Neist oleks päästetav hinnanguliselt iga kümnes, mis teeks üle poole tuhande päästetud elu – kui neile vaid antaks õigel ajal adekvaatset esmaabi.

ASSO PUIDET

Tekst: KAIDO TAMM

Pärnu kiirabi erakorralise meditsiini tehnik Kaido Tamm

68

5 | 2017