Kaitse Kodu! nr 3 2018. a

Page 43

Per Momentum ad Maiores (Hetkega esivanemate juurde) Tankipurustajate moto

Tankitõrje – Kaitseliidu üksused on korraldamas varitsust eeldataval vastase tuleku suunal. Metsa all varitseb kümneid automaatureid, sekka mõned TT-granaadiheitjaga lahingupaarid. Vastase tuleku teel on ka mitmed sihtmärgid tugevduseks antud 81 mm miinipilduja rühmale.

EESTI KAITSEVÄGI

Tekst: leitnant (r) RAIGO SÕLG, Tankipurustajate ninamees

tavaliselt sellised õppevaritsused ka õnnestuvad, sest kaitseliit on harjunud õppima sõdimist „iseendaga“, kus „punane“ kasutab nii meie tehnikat kui taktikat. aga sedakorda tulevad nad reaalselt: kõige ees tankirühm (3–4 tanki), millele järgneb soomustatud rood või pataljon. Varitsejad taipavad ühtäkki, kui jõuetud nad on – varitsejatest (v.a ehk koolitatud ja kõrge võitlusmoraaliga tt-granaadiheiturid, keda pole just palju) ja neile antud kaudtuletoest pole sellise soomuse vastu vähimatki kasu. kui maastik vähegi lubab, ei saa ka „kustid“ (tt-granaadiheitja Carl Gustav) lasta, sest vähem soomustatud vastane hoiab end nende efektiivsest laskeulatusest kaugemale ja raskem soomus ei pruugi „kustit“ väga peljatagi. kõik näevad oma silmaga, kuidas mitmeid kordi edukalt harjutatu reaalolukorras liiva jookseb. Jah, kuskil pidid olema tt-kahurid, aga kohal neid ei ole, sest isikkoosseisu napib ja uusi ei jõua enam välja õpetada. Jah, kuskil pidid olema ka Javelinid, aga neidki ei ole kohal, sest ülemad ei osanud neid oma lahinguplaani integreerida ja nad otsustati jätta kuskile kaugele reservi, kus nad istuvad, käed rüpes.

3 | 2018

VÄ l J a Õ P e

seda pole kunagi liiga palju

43


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.