Page 18

KAITSELIIT

MAAKAITSERINGKONNAD – MIDA SA NEIST TEADMA PEAKSID Tulenevalt riigikaitse arengukavast ja Kaitseliidu seaduse muudatustest on alates esimesest jaanuarist Kaitseliidus neli maakaitseringkonda. Miks? Kes mind käsutama hakkab? Kas minu töökoht jääb alles? Neile ja teistele küsimustele leiad vastused allpool.

LÄÄNE MALEV

SAAREMAA MALEV

Tekst: LEA VAINULT, Kaitseliidu peastaabi üldosakonna juhataja

MAAKAITSE?

Riigikaitse arengukava iseenesest ei ava maakaitse täpsemaid ülesandeid ja sisu. Küll aga teeb seda Kaitseväe põhimäärus, kus alates läinud aasta suvest on kirjas, et maakaitse on kaitseväe sõjaaja üksus, mille põhiülesanne on oma vastutusalas planeerida ja teostada koosseisus olevate ja ajutiselt allutatud üksustega sõjalisi operatsioone. Maakaitse koosseisus on neli territoriaalset maakaitseringkonda, mis on pataljoni ekvivalendid. Kaitseliidule on planeerimisdokumentidega püsitatud ülesanne valmistada kaitseväele ette maakaitset, mida tehakse siis malevate sõjaväelise väljaõppe kaudu.

KAITSELIIDU ÜLEM

PÕHJA MAAKAITSERINGKOND

KIRDE MAAKAITSERINGKOND

LÕUNA MAAKAITSERINGKOND

LÄÄNE MAAKAITSERINGKOND

Tallinna malev

Alutaguse malev

Põlva malev

Pärnumaa malev

Harju malev

Viru malev

Sakala malev

Lääne malev

Rapla malev

Jõgeva malev

Tartu malev

Saaremaa malev

Järva malev

Valgamaa malev Võrumaa malev

MIKS?

Et juhtimine rahu-, kriisi- ja sõjaajal oleks võimalikult ühesugune, lihtsamini mõistetav ja rakendatav, oligi mõistlik luua Kaitseliidu struktuuri maakaitseringkonnad. Selliselt on võimalik paremini korraldada kaitseväele ettevalmistatavate sõjaliste võimete ettevalmistamist ja juhtimise üleminekut sõjaseisukorras. 18

1/2019

Ametikohad tõstetakse Kaitseliidu sees ringi, uusi kohti on esialgu vaja 4 meedikule. Uute ametikohtade vajadus vaadatakse üle järgmise KMAK raames. Vähendab Kaitseliidu ülema töökoormust (10 alluvat vs 21 senist struktuuriüksust). Lihtsustab üleminekut rahuaja juhtimiselt sõjaaja juhtimisele (ringkonnaülem on ka sõjaajal ringkonnaülem). Asub maleva juures või maleva ruumides. Jõustus 1. jaanuarist 2019.

KAITSELIIDU STRUKTUUR VAHEJUHTIMISTASANDIGA

Profile for Kaitse Kodu!

Kaitse Kodu! nr 1 2019. a  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded