Kaitse Kodu! nr 1 2018. a

Page 28

Inglid või kangelased? Erioperatsioonide väejuhatuse lugu 6

üksus

Varjus ja valguses: sõjaline toetus ja tavatu sõjapidamine Kui eelmises osas tutvustasime erioperatsioonide põhimõtteid ja tegevusi laiemalt, siis seekord keskendume sõjalisele toetusele ja tavatule sõjapidamisele, mis võimaldavad väga väikese militaarse „jalajäljega“ tekitada vastasele suuri probleeme. Just selles seisneb erioperatsioonide unikaalsus ja väärtus. Tekst: RIHO ÜHTEGI

28

1 | 2018

mis siis on see sõjaline toetus, mis teeb erioperaatorid erilisteks? Hollywoodi fi lmid on tavainimese ettekujutust erioperatsioonidest kardinaalselt rikkunud, heroiseerides vaid selle valdkonna kineetilist poolt. selge on, et kinolinal müüb action paremini kui mingi selgelt raamimata tegevus, kuid just selline ongi sõjaline toetus – erinevate tegevuste kogum, mille eesmärgiks on kohaliku elanikkonna vastupanuvõime suurendamine treeningutega, nõustamisega, toetamisega ja vaja-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.