Kylkirauta 3/2022

Page 31

ARTIKKELIT

SUORITUSKYKYÄ JA OSAAMISTA TEKSTI: TUOMAS ARAJUURI

Johtamisjärjestelmäkoulu on aloittanut toimintansa vuoden 2022 alussa Riihimäellä. Koulu on puolustusvoimien johtamisjärjestelmätoimialan, kyberpuolustuksen ja informaatiopuolustuksen toimialakoulu, joka toimii Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtajan alaisena joukkoyksikkönä.

J

ohtamisjärjestelmäkoulu on koko Puolustusvoimien henkilökunnan täydennyskouluttaja ja koululla toteutetaan tästä vuodesta alkaen myös kybervarusmiesten erikoiskoulutus. Lisäksi koulutusta tarjotaan Rajavartiolaitoksen henkilökunnalle. Johtamisjärjestelmäkoulu täydentää Puolustusvoimien kattavaa koulutuskenttää tuomalla johtamisjärjestelmän, informaatiopuolustuksen ja kyberpuolustuksen opetuksen JOINT-ympäristöön. Samalla koulu hakee ratkaisuja johtamisjärjestelmän, informaatiopuolustuksen ja kyberpuolustuksen saumattomaan yhteistyöhön ja kehittää näiden kokonaisuuksien operaatiotaidon perusteita. Johtamisjärjestelmäkoululla tehdään Kokeilu- ja kehittämistoimintaa johtamisjärjestelmäalan, kyberpuolustuksen ja informaatiopuolustuksen suorituskykyjen kehittämiseksi.

Johtamisjärjestelmäkoulun tehtävät Koulun tehtävät ovat johtamisjärjestelmätoimialan, kyberpuolustuksen ja in-

formaatiopuolustuksen palkatun henkilöstön toimialakohtainen täydennyskoulutus, kokeilu- ja kehittämistoiminta, reservin koulutustapahtumien järjestäminen ja tukeminen, kybervarusmiesten valtakunnallinen koulutus, sekä puolustushaara-, toimiala- ja aselajikoulujen tukeminen johtamisjärjestelmätoimialan, kyberpuolustuksen ja informaatiopuolustuksen opetuksessa. Johtamisjärjestelmäkoulun organisaatio muodostuu toimistosta, täydennyskoulutusosastosta sekä kokeilu- ja kehittämisosastosta. Koulun kokonaisvahvuus on 27 henkilöä. Toimiston vahvuus on 3, täydennyskoulutusosaston 12 ja kokeilu- ja kehittämisosaston 11 henkilöä. Johtamisjärjestelmäkoululla työskentelee palkattua henkilökuntaa Puolustusvoimien kaikista henkilöstöryhmistä ja kaikista puolustushaaroista. Toimisto on johtamisjärjestelmäkoulun johtajan alainen työpiste, jonka tehtävänä on tuottaa koulun tukipalvelut, kuten oppilashallinto, huolto, ICT-tuki sekä talouden ja resurssien suunnittelu ja seuranta. 29

TUOMAS ARAJUURI

Täydennyskoulutusosasto suunnittelee ja toteuttaa Johtamisjärjestelmäkoulun koulutustehtävät. Koulutustehtäviin kuuluu varusmiesten, reserviläisten ja henkilökunnan koulutusta johtamisjärjestelmä-, kyber- ja informaatiopuolustuksen aloilla. Kokeilu- ja kehittämisosasto suunnittelee ja toteuttaa Johtamisjärjestelmäkoulun kokeilu- ja kehittämistehtävät. Kokeilu- ja kehittämistehtäviin kuuluu digitalisaation, hankkeiden, suorituskykyjen käytön ja tuotannon kehittämisen tukeminen nopealla ja innovoivalla tavalla.

Kylkirauta 3/2022