Kadettikunta

FI

Kadettikunta on kadettiupseerien ja kadettien maanpuolustusaatteellinen veljesjärjestö.

http://www.kadettikunta.fi