Page 5

V

Uusia kadettiupseereita

arma syksyn merkki on uusien kadettiupseerien valmistuminen. Perjantaina 27. elokuuta 2021 105. Kadettikurssin ja 88. Merikadettikurssin kadetit valmistuivat sotatieteiden kandidaateiksi. Yhteiskuntaamme yhä häiritsevän koronatilanteen takia valmistumiseen liittyvät juhlallisuudet pidettiin viime vuotisen tapaan Maanpuolustuskorkeakoululla Santahaminassa. Tilaisuus oli jälleen kerran hieno ja kaikille mieleenpainuva. Tasavallan presidentti ylensi kadetit luutnanteiksi ja nimitti heidät Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerin virkoihin. Uusia upseereita valmistui yhteensä 152, joista 22 aloittaa palveluksensa Rajavartiolaitoksessa. Oli tietenkin ikävää, että korona esti valmistujaistilaisuuksien järjestämisen perinteisin menoin, mutta tilaisuuksien arvoa se ei vähentänyt. Satavuotisen historian aikana kadettien valmistujaisia on aiemminkin juhlittu poikkeuksellisin järjestelyin, esimerkiksi Presidentinlinnan remonttien tai nyt kaksi kertaa koronan takia. Nimittämis- ja ylentämistilaisuuden päätteeksi jokainen uusi luutnantti kävi henkilökohtaisesti ilmoittautumassa tasavallan presidentille. Jokainen luutnantti oli vuorollaan tilaisuuden keskiössä. Vaikka tilaisuudet olivat nähtävissä suorana verkkopalvelussa, toki kadettien läheisten poissaolo ehkä hieman latisti tunnelmaa. Kadettiupseeriksi valmistuminen on suuri tapahtuma niin kadetille kuin hänen läheisilleenkin. Jos olivat tilaisuuden järjestelyt poikkeukselliset, niin kadettien opintojen aikaisen tilanteen poikkeuksellisuutta korosti myös tasavallan presidentti puheessaan. ”….yhteiskuntamme on kohdannut uusia uhkia. Kansalaisten arjen turvallisuus on ollut koetuksella. ...valmistuessanne Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtäviin panostanne turvallisuuden hyväksi tarvitaan entistä enemmän.” Viime aikojen tapahtumat ovat osoittaneet, että Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstöltä odotetaan yhä monipuolisempaa osaamista ja joustavaa sopeutumista nopeasti vaihtuviin tilanteisiin. Tasavallan presidentti korosti myös upseerin suurta vastuuta tehtävien täyttämisestä ja alaisten osaamisesta ja hyvinvoinnista. Tässä ollaan varmasti koko upseerikoulutuksen ytimessä. Kadettiupseerin vastuu on laaja. Tulee kantaa vastuu työstään, alaisistaan ja omasta itsestään sekä joukkonsa osaamisesta ja hyvinvoinnista. Vastuu kaikista tehdyistä päätöksistä ja valinnoista. Vastuu läheisistä. Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle. Kadettikoulutus on antanut meille kaikille hyvät perusteet toimia oikein eri tilanteissa. Mutta vasta kokemus tuo

tullessaan vastuun ja osaamisen kokonaisuuden. Kokemusta ei voi kirjoista oppia, vaan jokaisen pitää vuorollaan kohdata palveluksen ja elämän eri haasteet sekä kasvaa ja oppia niiden myötä. Tässä meillä vanhemmilla kadettiupseereilla on tärkeä rooli uusien upseerien ohjaamisessa kohtaamaan niin palveluksen kuin laajemminkin elämän myötä- ja vastamäkiä. Vaikka korona edelleen rajoittaa toimintaa, viime aikaiset merkit antavat lupauksia paremmasta ehkä jopa tämän syksyn aikana. Tokko me koskaan palaamme aivan koronaa edeltävään aikaan, mutta varmasti pääosin toimintaa on mahdollista normalisoida. Kadettikunnan päätehtävänä on kadettiupseerien yhteisöllisyyden edistäminen. Sitä voidaan varmasti ylläpitää erilaisin virtuaalisin keinoin, mutta ne eivät korvaa perinteistä yhdessäoloa. Vain sen kautta on oikeasti mahdollisuus tutustua uusiin henkilöihin ja luoda heihin kestävät siteet. Toivon, että kadettipiirit ovat valmiina palauttamaan toimintaansa mahdollisimman laajasti entiselleen heti, kun se vain on mahdollista. Nykytilanne ja voimassa olevat määräykset eivät enää ole esteitä toiminnalle. Perinteisiä kadettipiirien syksyn aloituksia ovat olleet uusien upseerin vastaanottotilaisuudet. Ne ovat erittäin tärkeitä tapahtumia koko jäsenistölle mutta erityisesti uusille kadettiupseereille. Kannustan kaikki piirejä järjestämään voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä noudattaen mahdollisimman arvokkaat tilaisuudet tulijoille. Jos viime syksynä tilaisuus jäi pitämättä, harkitkaa niiden yhdistämistä. Perinteiseen tapaan Kadettikunta tukee piirejä tilaisuuksien järjestelyissä. Kadettikunta ry:n puolesta onnittelen kaikkia uusia kadettiupseereja virkaan nimittämisestä ja ylentämisestä luutnantin sotilasarvoon. Samalla toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi Kadettikunnan toimintaan. Kadettikunta on jäseniä varten, ja tehtäväämme toteutamme jäsenistömme toiveiden mukaisesti. Kannustankin teitä nuoria tulemaan mukaan toimintaan. Olkaa rohkeita ja tuokaa esille omia toiveitanne kadettipiirin tietoon. Kyllä siellä otetaan jäsenistön toiveet huomioon. Toivotan koko Kadettikunnan jäsenistölle, Kylkiraudan lukijoille sekä kaikille toimintaamme tukeneille hyvää ja turvallista syksyn jatkoa.

Jari Kallio Kenraalimajuri evp Kadettikunnan puheenjohtaja

3

Kylkirauta 3/2021


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.